2.8 Zdravoveda. 1) Odpovednost za vlastní zdraví a život. Zdravý životní styl- strava, pohyb, otužování atd. Negativní vlivy (kourení, prejídání...).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.8 Zdravoveda. 1) Odpovednost za vlastní zdraví a život. Zdravý životní styl- strava, pohyb, otužování atd. Negativní vlivy (kourení, prejídání...)."

Transkript

1 2.8 Zdravoveda 1) Odpovednost za vlastní zdraví a život. Zdravý životní styl- strava, pohyb, otužování atd. Negativní vlivy (kourení, prejídání...). Prumerný obcan nemá pocit zodpovednosti za své zdraví ani za zdraví svých detí - považuje to za vec, respektive povinnost zdravotníku. Pritom deti a mládež dnes vyrustají ve zkaženém životním prostredí, jež ohrožuje jejich zdraví. Mají horší telesnou kondici, každé desátédíte má nejakou zdravotní vadu. Skaut má odpovednost za vlastní rozvoj, viz základní principy, tj. i za vlastní zdraví. Patrí sem nejen sebevzdelávání, ale i celá soustava praktických návyku, které vytvárejí zdravý životní styl. Soudíme, že v tom je práve základ preventivní medicíny. Telovýchovné lékarství se stará o zachování zdraví pomocí telesné aktivity. Duležitosti pohybu a jeho nenahraditelnosti si byl vedom již Hippokrates, který prohlásil že: "Orgán, který je urcen k funkci, musí tuto funkci vykonávat, jinak umírá". Skauting musí vycházet pri sestavování táborových programu i náplní schuzek a výletu z poznatku telovýchovného lékarství a prinášet navíc do výchovy nový prvek - vysokou motivaci pohybové cinnosti. Pohybem život zacíná i koncí, bez nej není zdraví. Pohyb je nezbytne nutný zejména pro dospívající organizmus. Ovlivnuje hannonický vývoj predevším pohybové soustavy, ale i ostatních orgánu, funkcí a psychiky. Pohyb však potrebuje i dospelý organizmus, má-ii udržet nonnální funkce nejen pohybového, ale i obehového a dalších ústrojí. Zpusob života moderní spolecnosti vylucuje telesnou aktivitu ze zamestnání a také volný cas se omezuje na pasivní fonny (televize, PC), lidé se prizpusobují sedavému životu a vyžadují to i od detí (aby nezlobily). Hypokinesis, nebo-ii nedostatek pohybu, nebo úplná nehybnost má za následek pokles svalového tonu, špatný vývoj svalstva a kloubu spojený s degenerativními zmenami pohybového aparátu, napr. pátere. Podporuje vznik nadváhy, zvlášte pri zlozvyku prejídání, vysokého krevního tlaku a srdecního infarktu. Již krátkodobá necinnost vede k poklesu srdecního výkonu, úbytku objemu krve a aktivní telesné hmoty, zhoršení okyslicování. Nedostatecná zátež se výrazne odrazí i na obnove kostí. Telesná zdatnost je schopnost reagovat optimálne na nárocnou pohybovou cinnost a na ruzné podnety prostredí. Predpoklady pro to jsou odolnost vuci chladu i teplu, otužilost, odolnost proti infekcím, jedovatým zplodinám, nedostatku kyslíku, vody, únave. Zvyšování telesné výkonnosti: Podmínky - trénink, dokonalá výživa, dobrý zdravotní stav, nezávadné prostredí Zevní cinitelé: teplo a teplá voda - sprcha, urychlení krevního obehu a rychlejší vyplavení produktu únavy ze svalu. Pozor, horká lázen bezprostredne výkon sníží sauna zbavuje svalstvo únavy zlepšením prokrvení, uklidnuje vegetativní systéma tím zlepšuje spánek; hodí se hlavne pro mladé lidi Masáž pusobí rozšírení kožních i hlubokých cév, zrychluje mízní obeh, reflexne pusobí na mozkovou kuru ozarování VY paprsky, opatrne zvláštní diety. Negativní úcinek na telesnou zdatnost má vliv znacného chladu a horka. Pritom clovek je schopen práce v teplotách od -50 C do 100 C, pricemž vnitrní teplota telesnéhojádra se mení v rozmezí 4 C. Telo snesepodchlazení do 24 C a prehrátí do 42 C. Teploty nad a pod touto hranicí nejsou slucitelné se životem. Zvyšování odolnosti proti chladu a teplu: Otužování zvyšuje odolnost organizmu proti zmenám a výkyvum povetrnosti. Je úcinnou prevencí proti chorobám z nachlazení. Zásady: postupnost, soustavnost, kolísavá intenzita, pestrost prostredku. Svaly nejlépe pracují pri teplotách C. Stupen vlhkosti vzduchu má vliv na tennoregulaci. suchý, mírne teplý vzduch - vliv dráždivý, celkem zdravý suchý a velmi teplý vzduch - zprvu vliv dráždivý, brzy se projeví únavný vliv teploty suchý a chladný vzduch - úcinek posilující a zdravý pro cloveka s dobrou termoregulací vlhký a teplý vzduch - úcinek vysilující vlhký a chladný vzduch - úcinek vcelku škodlivý Otužování vodou - využíváme hlavne vliv tepelný, jako prostredky máme k dispozici trení, polévání, sprchování a koupání. O negativních vlivech kourení je psáno v bode 10). 130

2 2) Zdravotnické zajišteni skautské cinnosti behem roku a na tábore. Vybaveni, lékárna, pomucky. o zdravotnické :zabezpecení celorocní práce výchovných jednotek i všech akcí organi:zacních složek Junáka pecuje sít skautských zdravotníku:. 1. lékari - instruktori, absolventi speciálního kurzu lesní školy, kterí mají osvedcení zdravotní rady Junáka. Organizují zdravotnické kurzy pro skautské cinovníky a odpovídají :zajejich úroven. Podle výnosu ministerstva zdravotnictví mají právo jejich absolventum primávat kvalifikaci zdravotníka. 2. Ostatní lékari ORJ a stredisek, kterí se podílejí na zdravotnické výchove a zajištují zdravotnické zabezpeceníjednotek ve svém obvodu 3. Zdravotníci - nelékari, studenti lékarské fakulty, zdravotníci Cerveného kríže, strední zdravotnictí pracovníci, absolventi zdravotnického kurzu pro skautské cinovníky. Zajištují zdravotnicky celorocní práci oddílu, zejména tábory. ÚRJ v souladu se stanovami zrizuje pro zdravotnické záležitosti organizace zdravotní radu, jejíž predseda muže nebo nemusí být clenem ÚR Její clenové mají tyto kompetence: zdravotnické programy a predpisy metodická skupina zdravotnictví lesních škol výchovní zpravodajové ZR pro nácelnictvo CHK, DK a OS programy a kurzy pro cinovníky stupne zdatnosti odborné zkoušky sociální programy - skupina pro hendikepované edicní skupina - tisk. Lékárniéka pro zotavovací akce pro deti a dorost (seznam platí pro kapacitu akce do 80 detí, pri zvýšeném poétu detí se obsah vybavení lékárniéky patriéne upraví - násobkem množství lééiv i zdravotnických potreb) CALCIUM PANTOTHENICUM 3 balení vata obvazová á 250 g 2 ks PARALEN tabl. 5 balení vata bunicitá á 500 g 4 ks JODlSOL pero 4 g 3 balení :zavíracíšpendlíky rumé velikosti 10 ks JODISOL tinktura 1 balení svítilna (baterka) I ks Benzin lékarský lékarský teplomer I ks (doplnuje se až pri Vybavení velké zdravotnické brašny :zahájenízotavovací akce) 200 ml PARALEN tabl. 3 balení Hypermangan log CARBOSORB 3 balení CARBOSORB 40 tablet KINEDRYL 20 tablet OPTHAL ocní lázen 2 balení NATRlUM HYDROGENCARBONICUM SPOFA tabl. I PLUMBIN 10 balení balení SEPTONEX spray 2 balení OPTHAL I balení CHLORAMIN B 1 balení SEPTONEX spray I balení KINEDRYL tabl. 20 balení DlTHIADEN spray I balení SEPTONEX ung. 2 balení SEPTONEX ung. 1 balení SEPTONEX zásyp 3 balení Obvazový materiál: ENDIARON tabl. 2 balení Gáza skládaná 7,5 x 7,5 (cm) á 5 ks 4 baleni DlTHIADEN tabl. 3 balení Spofaplast 1,25 cm x 5 m I balení OPHTALMOSEPTONEX gtt 3 balení 2,5 cm x 5 m I balení OPHTALMOSEPTONEX ung. 3 balení Spofaplast rychloobvaz 8 cm x 1 m I balení TRAUMACEL zásyp 3 balení Obinadlo hydrofilní sterilní 5 "cmx 5 m 5 ks STOPANGIN sol. 3 balení 10 cm x 5 m 10 ks Obvazový ajiný zdravotnický materiál: Obinadlo škrtící pryžové 2 ks Gá:zahydrotilní sterilní 20 cm x 4 cm 5 ks Šátek trojcípý 5 ks Gáza hydrofilní sterilní 6,5 cm x 7,5 cm 5 ks Vataobvazová sterilní Usovaná 25 g 1 balení Zdravotnické lopatky na jazyk 100 ks pomucky: náplast -rychloobvaz 8 cm x 1 cm 2 balení Nuž kapesní I ks náplast v roli 5 cm x 5 m 2 balení Nužky I ks náplast v roli 18 cm x 5 m I balení Pinzeta anatomická I ks obinadlo hydrof. tis. 6 cm x 5 m 10 ks Rouška PVC 45 x 55 (cm) I ks sterilní 8 cm x 5 m 10 ks Rouška resuscitacní I ks 10 cm x 5 m 10 ks Teplomer v pouzdre I ks 12 cm x 5 m 10 ks Špendlíky :zavírací24 ks obinadlo pružné 8 cm x 5 m 5 ks TRAUMACEL zásyp I ks 10 cm x 5 m 5 ks Ostatní pomucky - ruzné: obinadlo škrtící pryžové I ks Zámamn ík s tužkou I ks dlahy2 ks Tabletypro prípravupitné vody T - tubus I ks (doplnují se až pred akcí) I balení pinzeta chirurgická rovná I ks Brašna zdravotnická velká - prázdná I ks šátek trojcípý 3 ks 141

3 3) Druhy léku a jejich využití, zásady užívání léku. Použití základních léku ve skautské praxi. Základní fannakologické tenníny potrebné pro skautského zdravotníka. Léky pro vnitrní použití:. Paralen tablety - proti horecce a proti bolestem u lidí, kterí nesnášejí nebo nesmejí Acylpyrin. Deti /2 až I tableta až 3x denne. Tablety zapít sladkým nápojem, užívat po jídle. Carbosorb tablety - obsahuje živocišné uhlí, náhrada Carbocit nebo Carbotox. Pri náhle vzniklém prujmu a pri požití nejruznejších látek, jedovatých rostlin a hub. Pri podezrení na otravu je nutno nejdríve vyvolat zvracení, pak rozpustit 10 tablet a suspenzi dát vypít, zajistit rychlý prevoz do nemocnice. Pri prujmu se podávají detem 2 tablety 3 až 5 x denne. Endiaron tablety - strevní dezinfekce pri akutních prujmových onemocnení. Nesmí se podávat v prípadech hromadného výskytu bez predchozího bakteriologického vyšetrení stolice. I tableta 3x denne po jídle, ne déle než 5 dní. Kinedryl tablety - K predcházení a lécbe nevolnosti vzniklé pri jízde vlakem, autem, autobusem, lodí. Podává se I hodinu pred jízdou, deti 1/4 až 1/2 tablety. Dithiaden tablety - jen na predpis - akutní alergické stavy, alergická rýma, alergické reakce na bodnutí hmyzem. Deti 7-14 let 1/2 až I tabletu jednorázove nebo 2-3 x denne. Euspiran tablety - jen na predpis - rozširuje prudušky, podáváme I tabletu pod jazyk, kde se rozpustí. Ihned pri bodnutí u alergiku, nesmí se podat soucasne s adrenalinem! Acylpyrin tablety - proti horecce, bolestem hlavy, bolestem zubu, chripce. Nesmí se podávat osobám alergickým na Acylpyrin. Ataralgin tablety - analgetikum, tlumí bolesti. Pozor, opatrne! Nesmí se podávat detem, tehotným, kojícím ženám, pri úrazech hlavy a bricha a pri jakýchkoliv bolestech bricha. Detem 1/2 až I 1/2 tablety, zapít sladkým cajem. Contraspan kapky - pokud je na tábore, tak jen pro dospelé, mající po dietní chybe potíže se žlucníkem. Pri náhlých príhodách brišních se nesmí podávat!! Natrium hydrogencarbonium tablety - vnitrne pri prekyselení žaludku. Léky pro zevní použití: Jodisol roztok - vynikající antiseptikum k ošetrení drobných povrchových poranení, oderek, ranek po bodnutí hmyzem, klíštetem, puchýru, drobných pocínajících hnisavých ložisek, kožních plísní, oparu rtu a aftu v ústech. Jodisol se neleje do rány, ale potírá v jejím okolí. Septonex spray - tinktura se používá k desinfekci povrchových poranení v prípade, že není po ruce jodisol, k desinfekci kuže v okolí ran. Septonex mast a zásyp - na povrchní poranení k zabránení infekce; na drobné odreniny, které není nutno obvazovat, pri pocínajících zánetech na kuži a k dohojení ran a drobných popálenin. Opthalmo-septonex ocní kapky a ocní mast - pri nehnisavých zánetech ocních spojivek, po odstranení povrchových cizích telísek,pri zánetechocníchvícek.kapkypo 2 hodinách,mast na noc. Opthal - ocní lázen, vynikající prostredek k ošetrování ocí po vniknutí prachu nebo drobných telísek, pri zánetu spojivek, ocních vícek, jecném zrnu a vniknutí cizorodých a sžíravých látek do oka.. Calcium phantothenicum mast - jemná, vhodná na odreniny, opruzeniny, drobné praskliny na kuži, rozpraskané rty, opar rtu, k ošetrení okolí konecníku, na bolestivé zarudnutí po opálení sluncem, na drobné popáleniny. Stopangin roztok - jako prísada ke kloktání pri bolestech v krku. pri zánetech horních cest dýchacích. Traumacel - sterilní prášek v kapslích. Má výrazný úcinek pri stavení difusního krvácení (ne prudkého krvácení). Plumbin - prášek rozpuštený ve vode se prikládá jako obklad na otoky po štípnutí hmyzem, mmoždení koncetin, krevních výronech. Benzin lékarský - k cištení a odmaštování pokožky, k cištení okolí ran pred desinfekcí, k odstranování starých náplastí a tekutých obvazu akutol. Nesmí prijít do rány, do ocí a na slimice, horlavina l. trídy! Hypermangan - k omývání, obkladum a koupelím velmi slabé roztoky. Slabe ružový roztok asi 0,02% k omývání pri mokvavých a hnisavých kožních onemocnení, roztok barvy cerveného vína, asi O,I% ke stejným úcelum v místech s hrubší pokožkou. Pozor - krystalky hypermanganu jsou žíravina, ve smesi s benzinem, lihem a org. rozpouštedly prudká horlavina a výbušnina! Chloramin B - desinfekcní prostredek, žíravina, používat rukavice. Akutol spray - ke krytí drobných poranení, která nevyžadují chirurgické ošetrení. Vhodný do vlasaté cásti hlavy. Unguentum adici borici - neboli borová vazelína na odreniny nebo kožní defekty k zábrane infekce, vhodné pod obvaz aby se neprilepil. Framykoin mast - pri pocínajících kožních hnisavých onemocneních, na drobná hnisavá poranení, která nevyžadují chirurgický zákrok. Antibiotika v masti nepusobí na kvasinky a plísne. Mykoseptin mast - proti plísnovým kožním onemocnením. Sulfathiazol mast - ke krytí propíchnutých nebo protržených puchýru. Peroxid vodíku - použití podobné jako u septonexu, ale jen cerstvý, rychle se mehodnocuje a proto se bežne do lékárnicek dnes nedává. Panthenol spraya mast - na popáleniny a opareniny, chladivý úcinek. 142

4 4) Predcházení úrazum a onemocnením. Sledování zdravotního stavu detí, spolupráce s rodici a lékari. Ochrana proti šírení nákaz spocívá v prevenci. Zvyšování všeobecné odolnosti organizmu je totožné se zásadami zvyšování telesné' zdatnosti, správné výživy a hygieny, abstinencí alkoholu, nikotinu, drog a sexuální kázní. Vše je popsáno v jednotlivých bodech oddílu zdravoveda. Specifickou ochranou je aktivní imunizace ockováním, provádená podle presných predpisu ministerstva zdravotnictví o ockování proti prenosným nemocem. Prevence ostatních nemocí, napr. z nachlazení spocívá ve správné životospráve, dostatku pohybu a otužování, viz bod 1). Zdravotník, ale i každý vudce, je povinen sledovat stále zdravotní stav sverených detí a v prípade zmen primerene zakrocit. Tesná spolupráce s rodici musí být tam, kde je u dítete nejaká vrozená vada nebo nemoc. Rodice musí pravdive a vecne informovat vudce o zdravotním stavu dítete zpusobem, jak se nemoc projevuje a používanou terapií. Lékar je navíc povinen vyznacit zdravotní stav dítete a prípadné komplikace do zdravotního prukazu. Predcházení úrazu spocívá hlavne v dodržování pravidel bezpecnosti práce, hlavne pri práci s nástroji, znalosti pravidel pri sportovních cinnostech a dalších, které jsou vyjmenovány v kapitole táborení. Vždy je potreba zajistit kvalifikovaný dohled na jakoukoliv cinnost, pri které by mohlo dojít k úrazu a použít i vhodné záchranné pomucky (pred pády apod.). 5) Základní zdravotnické predpisy a administrativa. Zdravotní deník, ockovací prukaz, prohlášení o bezinfekcnosti, lékarské prohlídky, zdravotní karta, pojišfovny, placení, prukaz pojištence. Základním zdravotnickým predpisem pro cinnost s detmi, hlavne na táborech, je vyhláška o zotavovacích akcích detí a mládeže, která tvorí prílohu oddílu Zdravoveda, v celém svém znení. I když oznacení zotavovací akce se nehodí príliš pro skautské tábory, budeme tohoto termínu ve zdravovede používat. Na každé zotavovací akci musí být prítomen zdravotník. Není treba, aby byl lékarem, musí však mít zdravotnickou kvalifikaci. U nás to znamená 40-ti hodinový zdravotní kurz k vudcovské zkoušce, na základe jehož absolvence získá absolvent osvedcení. To je nutné mít sebou na každé zotavovací akci. Kontrola z hygieny nerozumí hierarchii skautského vzdelávání a težko ji presvedcíte, když ji budete mávat pred nosem vudcovským dekretem a snažit se vysvetlit, že k jeho získání jste nejdríve museli absolvovat práve tento kurz, jako jednu z podmínek. Plnohodnotnou náhradou, možná i kvalitnejší, je kurz Ceského cerveného kríže. Na každé zotavovací akci musí být veden zdravotní deník, do kterého se zapisují všechny zdravotní prípady, jak úrazy, tak onemocnení. Uvádí se jméno pacienta, druh úrazu a strucný popis úrazového deje, druh onemocnení a zpusobyjeho ošetrení, vcetne následného lékarského. Není to samoúcelné. Po návratu z tábora musíte v prípade úrazu vyplnit hlášenku Generali Pojištovny, u které má Junák v rámci sdružení detských organizací v CRDM pojistnou smlouvu na své cleny. V ní je nutné uvést práve úrazový dej. Další vec je jakýsi alibismus ve smeru k rodicum v prípadech ruzných potáborových komplikací, že jejich díteti byla poskytnuta neodkladná péce a nic nebylo zanedbáno. Každé díte musí pred odjezdem na zotavovací akci odevzdat vedoucímu nebo zdravotníkovi svuj zdravotní prukaz. Ockovací prukaz je dnes soucástí zdravotního prukazu dítete. Je nezbytné, aby k ošetrení lékarem bylo díte dopraveno se svým zdravotním prukazem, nebot lékar nemá k dispozici jeho zdravotní kartu. Výjimkou je náhlý úraz vyžadující bezodkladný zákrok na úrazové chirurgii. Díte dnes musí sebou mít také prukaz pojištence od své zdravotní pojištovny. Pamatujte, že základní ošetrení musí každý dostat zdarma. Tzv. prohlášení o bezinfekcnosti musí vyplnit a odevzdat rodice dítete pred odjezdem na jakoukoliv hromadnou zotavovací akci. Prohlášení musí být datováno dnem odjezdu na akci. Za nepravdivé údaje nesou rodice dítete plnou odpovednost (napr. pri zatajení infekcní choroby a následnému hromadnému onemocnení spojeném s predcasným ukoncením akce, mohou nést veškeré náklady financní, které tim provozovateli vzniknou). Velmi vhodná je lékarská prohlídka dítete pred odjezdem na zotavovací akci. Vzor prohlášení zákonných zástupcu dítete Prohlašuji, že ošetrující lékar nenarídil díteti narozenému bytem... zmenu režimu, díte nejeví známky akutního onemocnení (prujem, teplota apod) a okresní hygienik ani ošetrující lékar mu nenarídil karanténní opatrení. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech prišlo toto díte do styku s osobami, které onemocnely prenosnou nemocí. Díteje schopno zúcastnit se od do... Jsem si vedom(a) právních následku, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. v dne (podpis zákonných zástupcu dítete ze dne, kdy díte odjíždí na zotavovací akci) 185/1990 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví a sociálních vecí éeské republiky ze dne 8. kvetna 1990 o zotavovacích a jiných podobných akcích pro deti a dorost Zmena: 445/1992 Sb. Ministerstvo zdravotnictví a sociálních vecí éeské republiky stanoví podle 70 odst. 1 písmo c) zákona c. 20/1966 Sb., o péci o zdraví lidu: Úvodní ustanovení I. Zotavovací akcí se rozumí organizovaný spolecný pobyt dvaceti a více detí a dorostu (dálejen H deti H) na dobu delší než ctyri dny, jehož úcelem je posílit zdraví a zvýšil telesnou zdatnost detí. 1)

5 1) Pro školy v prírode platí zvláštní predpisy (vyhláška MŠMT CR c. 102/1989 Sb., o školách v prírode). 2 (1) Pro úcely této vyhlášky se dorostem r021lmímládež do 18 let veku. (2) Stanovým táborem se r021lmítábor, jehož soucástí zpravidla nejsou trvalé nebo docasné stavby. 3 Deti se mohou zúcastnit jen takové zotavovací akce, která odpovídájejich veku a zdravotnímu stavu ( 5 odst. 3 a 6), pricemž vodní turistiky se mohou zúcastnit jen plavci. 4 Osoby cinné pri zotavovacích akcích (I) Pri zotavovací akci smejí být cinné jen osoby, které jsou k tomu telesne a duševne zpusobilé 2) a podrobily se preventivní lékarské prohlídce s písemným záverem, žejsou této cinnosti schopny; bez splnení této podmínky nesmí pri zotavovací akci žádná osoba ani vypomáhat. Lékarské potvrzení se nevyžaduje u pedagogických a zdravotnických pracovníku a studentu pedagogických a lékarských fakult. (2) Osoby cinné pri stravování detí musí mít zdravotní prukaz. 3) Každá zotavovací akce musí mít osobu, která zabezpecuje základní péci o zdraví (dále jen,,zdravotník"). Putovního tábora se zúcastní nejméne tri dospelé osoby, z nichž jedna musí mít kvalifikaci zdravotníka [ 5 odst. 2 písmoc] ) II vyhlášky MZ CSR c. 91/1984 Sb., o opatreních proti prenosným nemocem. 13 odst. 3 smernic MZd c Vestníku MZd o posuzování zdravotní zpusobilosti k práci, ve mení smernic c. 17/1970 Vestníku MZ CSR, omámených v cástkách Sb. a 20/1970 Sb. 33 vyhlášky ministerstva zdravotnictví c. 45/1966 Sb., o vytvárení a ochrane zdravých životních podmínek. 3) 15 vyhlášky MZ CSR c. 91/1984 Sb. 5 Povinnosti provozovatele (1) Za rádnou prípravu a prubeh zotavovací akce odpovídá právnická, poprípade fyzická osoba, která zotavovací akci porádá (dále jen "provozovatel"). (2) Provozovatelje povinen: a) zajistit hygienicky nezávadný stav zarízení pro zotavovací akci pred zahájením i v prubehu zotavovací akce a zabezpecovat opatrení k predcházení prenosným nemocem a poškození zdraví; b) predem zvolit, s výjimkou putovních táboru, praktického lékare pro deti a dorost, poprípade praktického lékare (dále jen "praktický lékar"), který bude poskytovat zdravotní péci úcastníkum zotavovací akce v míste jejího konání; c) omámit datum konání zotavovací akce s uvedením místa, termínu a poctu úcastníku behu nejpozdeji dva mesíce pred jejím zahájením okresnímu hygienikovi príslušnému podle místa konání zotavovací akce, u putovních táboru okresnímu hygienikovi v míste, kde zotavovací akce zacíná. K tomuto omámení je treba priložit výsledky laboratorního rozboru vody staré nejdéle tri mesíce, pokud zdrojem vody zásobujícím zotavovací akci není verejný vodovod; dále je treba priložit doklad o zajištení zdravotní péce praktickým lékarem. O závamý posudek okresního hygienika k umístení zotavovací akce a jejímu provo21lmusí provozovatel požádat jen pokud si to okresní hygienik vyhradí; výhrada musí být provozovateli dorucena nejpozdeji jeden mesíc pred zahájením zotavovací akce; d) zajistit zdravotoíka z rad lékaru, stredních zdravotnických pracovníku, studentu lékarské fakulty, kterí ukoncili alespon tretí rocník, nebo zdravotníku, kterí predložili doklad o absolvování kursu první pomoci se zamerením na zdravotnickou cinnost pri zotavovacích akcích, a to nejméne jednoho zdravotníka na nejvýše 100 detí; e) zajistit pri hromadném odjezdu na zotavovací akci zdravotníka, který bude pecovat o zdraví detí pri ceste na zotavovací akci a zpet; f) zajistit instruktáž všech osob, které budou cinné pri zotavovací akci a dosud se takové instruktáže nezúcastnily, a to o poskytování první pomoci a o hygienických požadavcích na provoz zotavovací akce se zvláštním durazem na predcházení prenosným nemocem a jiným poškozením zdraví; o absolvování instruktáže vést písemné zámamy; g) ukládat po dobu šesti mesícu od skoncení zotavovací akce zdravotnický deník, semamy detí s uvedením!;>ydlištea semamy osob cinných pri zotavovací akci s uvedením bydlište, povolání a zamestnavatelské organizace; semamy na požádání ihned predat okresnímu hygienikovi; h) zajistit vybavení lékárnicky pro zotavovací akci pro deti a dorost, poprípade vybavení velké zdravotnické brašny pro putovní tábor podle semamu stanoveného v príloze c. I, která je soucástí této vyhlášky. (3) Provozovatel smí prijmout k úcasti na zotavovací akci pouze díte, které v daném kalendárním roce dosáhne veku sedmi let, a na putovní tábory díte, které v daném kalendárním roce dosáhne veku jedenácti let. Deti ve veku od sedmi až jedenácti let mohou být prijaty na putovní tábory za podmínky, že jde o deti pripravované na tyto zotavovací akce celorocne v oddílech, pochody se konají bez záteže a v rozsahu odpovídajícím schopnostem a veku dítete, denne nejvýše 15 kilometru. Deti predškolního veku (od peti let) se mohou zotavovací akce zúcastnit s doprovodem alespon jednoho z rodicu. Provozovatel nesmí prijmout k úcasti na zotavovací akci díte, kterému bylo narízeno karanténní opatrení nebo které prišlo do styku s osobou podezrelou z onemocnení ve smyslu príslušných právních predpisu, 4) a dále díte, jehož zdravotní stav neodpovídá druhu zotavovací akce ( 6) nebo jeví mámky akutního onemocnení. (4) Pro deti ve veku do ctrnácti let se porádají putovní tábory na nejvýše 14 dnu, pro deti ve veku nad ctrnáct let nejvýše na dobu 21 dnu. (5) Putovní tábory se porádají pro nejvýše tricet detí. 144

6 Stanových táboru se muže zúcastnit nejvýše padesát osob (t.j. detí a.osob cinných pri zotavovací akci). 4) Vyhláška MZ CSR c. 91/1984 Sb.. 7) 19 narízení vlády Ceské republiky c. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní rád a provádejí nekterá ustanovení zákona CNR c. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotnún pojišteni. 6 Posouzení vhodnosti úcasti dítete na zotavovací akci (I) Príslušný praktický lékar posoudí, zda zdravotní stav dítete a jeho vek odpovídá druhu zotavovaci akce a své VY.iádrení uvede na prihlášce k zotavovacf akci. Pokud díte užívá léky nebo jeho zdravotní stav vyžaduje omezení záteže, uvede to lékar rovnež v tomto vyjádrení. (2) Posouzení zdravotního stavu dítete podle odstavce I není nutné u dítete, které má zdravotní a ockovací prukaz dítete. 5) ) Zatím mají zdravotní a ockovací prukaz dítete pouze deti Východoceského a cásti Severoceského a Jihoceského kraje. 7 Prohlášení zákonných zástupcu dítete Rodice nebo jiný zákonný zástupce dítete predloží v den odjezdu dítete na zotavovací akci písemné prohlášení, jehož vzor je uveden vpríloze c. 2 této vyhlášky. Provozovatel seznámí rodice se vzorem tiskopisu prohlášení. 8 Povinnosti praktického lékare Praktický lékar poskytuje zdravotní péci úcastníkum zotavovací akce po celou dobu jejího trvání. Pri podezrení na výskyt prenosného onemocnení zajistí odebrání materiálu na mikrobiologické vyšetrení a informuje príslušnou okresní hygienickou stanici. 9 Povinnosti zdravotníka Zdravotníkje povinen: a) pri zahájení zotavovací akce provést zbežnou zdravotní prohlídku dítete; b) prevzít písemné prohlášení zákonných zástupcu dítete a cást prihlášky k zotavovací akci, ve které je uvedeno posouzení vhodnosti úcasti dítete na zotavovací akci, poprípade zdravotní a ockovací prukaz dítete ( 6 a 7) a zdravotní prukazy osob cinných pri stravování detí podle 4 odst. 2; c) prevzít lékárnicku pro zotavovací akce pro deti a dorost, poprípade velkou zdravotnickou brašnu; d) oznámit po príjezdu na místo konání zotavovací akce praktickému lékari zahájení zotavovací akce; e) seznámit vedoucího zotavovací akce se zdravotním stavem detí ( 6); f) ošetrovat drobná poranení a poskytovat první pomoc; prubežne sledovat zdravotní stav osob cinných pri stravování detí; vážnejší onemocnení detí a osob cinných pri zotavovací akci a podezrení na výskyt prenosného onemocnení neprodlene hlásit praktickému lékari a výskyt prenosných nemocí hlásit i príslušnému hygienikovi; g) ošetrovat nemocné na izolaci a pecovat o hygienické prostredí na ošetrovne a izolaci; po odchodu nemocného z izolace zajistit nejméne na 24 hodin provetrání matrací i prikrývky, umytí a ochrannou dezinfekci postele ajejí cisté povlecení. Pri výskytu prenosného onemocnení zajistit ochrannou dezinfekci podle pokynu praktického lékare nebo odborného pracovníka hygienické stanice; h) kontrolovat dodržování stanovených hygienických požadavku, zejména se zamerením na ochranu zdroju pitné vody pred znecištením a na zpusob odstranování a zneškodnování pevných a tekutých odpadu. Kontrolovat denní úklid v obytném prostoru detí a osobní hygienu detí; i) vést zdravotnický deník; j) sledovat dodržování zásad osobní hygieny u osob cinných pri stravování; úcastnit se sestavování jídelnícku a kontrolovat dodržování hygienických požadavku pri príprave a podávání stravy; nosit jídlo a nápoje nemocným a likvidovat zbytkyjídel a umývat a dezinfikovat nádobí a náciní použité nemocnými osobami; k) úcastnit se, pokud není vázán pécí o nemocné, denního programu; spolupracovat z hlediska ochrany zdraví na sestavení režimu dne a usmernovat otužování detí. Zajistit zdravotnický dohled pri rekreacním koupání. Hygienické požadavky na zarízení pro zotavovací akci IO (I) Zotavovací akce lze porádat v takových zarízeních, která zarucují zdravé výchovné prostredí a príznivé podmínky pro zdravý vývoj detí. Zarízení pro zotavovací akci tvorí trvalé nebo docasné stavby nebo stany. (2) Zimní zotavovací akce se porádají v trvalých stavbách. Zimní zotavovací akce musí mít vybavení k zimnímu pobytu (napr. možnost vytápení, vývod teplé vody, prostory pro sušení odevu a ukládání sportovních potreb). 11 Zarízení pro zotavovací akce se umístují na po::emku suchém, bezprašném, v okolí se vzrostlou zelení, nezamorené hmyzem, zejména klíštaty, chráneném od zdroju znecištení ovzduší a zdroju hluku, mimo pásma hygienické ochrany a pásma stanovená k ochrane vodních zdroju, a na místech se sjízdnou prístupovou cestou. I2 145

7 Zarízení pro zotavovací akce musí mít prostory urcené pro spaní, spolecenskou a sportovní cinnost, stravování a vyvarování, sušení odevu a obuvi, umývárnu, ošetrovnu, izolaci a záchody. Prostory pro sušení odevu a obuvi mohou být u stanových táboru provizorní. U putovních táboru se ošetrovna a izolace nezrizují. 13 (1) Prostory urcené pro spaní v trvalých nebo docasných stavbách se :zrizují v místnostech s prirozeným vetráním a minimální plochou na jednoho ubytovaného 3 m ctverecné. Patrová lužka mohou být použita :zapodmínky, že horní lužko není výše než 150 cm nad podlahou, je k nemu bezpecný prístup a je opatreno bocnicí :zabranujícípádu. (2) Stany urcené pro ubytování detí musí být z nepromokavého materiálu a musí mít podlážku, která pokrývá minimálne celou podlahovou plochu stanu, nebo musí být jiným vhodným zpiisobem izolovány od zeme. (3) Prostory pro spolecenskou a sportovní cinnost v trvalých nebo docasných stavbách se :zrizujídostatecne prostorné tak, aby na jedno díte pripadl alespon 1 m ctverecný plochy. Jako spolecenské místnosti lze využít i jídelnu v dobe mimo podávání jídel nebo velkého stanu. (4) Prostory urcené pro vyvarování a stravování musí být :zastrešené a skládají se z jídelny, kuchyne a skladu. Prostory urcené pro vyvarování a stravování se umístují oddelene od ostatních prostoru :rotavovacíakce. Vjídelne na strávníka v jedné smene pripadá 1 m ctverecný plochy. (5) V umývárne se vyžaduje pro 5 osob jeden výtokový kohout s odpadním žlabem nebo jedno umyvadlo. Prostory pro umývání se :zrizují oddelene podle pohlaví. Pro cištení zubu musí být :zajištena pitná voda. Pro deti pri zimních :rotavovacích akcích musí být :zarucena možnost mytí v teplé vode každodenne, pro ostatní :rotavovací akce alespon jedenkrát týdne. Ve stálých táborech se požaduje na 30 detí jedna sprchová riižice. (6) Ošetrovna s i:rolací tvorí jeden celek. I:rolace se :zrizujeve vybraných místnostech s možností topení a použití teplé vody, oddelene pro chlapce a dívky. V i:rolaci musí být na každého nemocného 5 m ctverecních podlahové plochy, pricemž je nutno :zachovávat zásadu, aby na 30 detí pripadlo alespon 1 lužko. l:rolace má vlastní záchod. I:rolace a ošetrovna nesmejí být použity k ubytování zdravotníka. Zdravotník se ubytuje poblíž nemocných. Ve stanových táborech lze ošetrovnu i i:rolaciumístit ve zvlášt upravených stanech. Lékárnicka pro :rotavovacíakce pro deti a dorost, poprípade velká zdravotnická brašna nesmí být prístupná detem. (7) Záchody lze :zri:rovatsplachovací nebo suché, oddelene podle pohlaví. Zrizují se dva záchody na pocet prvních 20 dívek a na každých dalších 20 dívek jeden další záchod. Na pocet každých 20 chlapcu se :zrizujejeden záchod a jeden pisoár. Príchod k záchodum musí být u stálých táboru v noci osvetlen. Vzdálenost záchodu od studny s pitnou vodou se rídí povahou terénu. Záchody se umístují nejméne 25 m od studny s pitnou vodou, zpravidla 50 m od stravovacích :zarízení po smeru prevládajícího vetru a nejméne 25 m od posledního ubytovacího místa. V blízkosti záchodu musí být možnost umytí rukou. Latríny se denne prevrstvují zeminou a pred opuštením táborište se :zasypoua o211ací. 14 Zásobování pitnou vodou (I) Zotavovací akce musí být :zabezpecena zdrojem nezávadné pitné vody v dostatecném množství. Doklad o zdravotní nezávadnosti pitné vody je provo:rovatel povinen na požádání predložit pracovníkovi hygienické služby. Dovážet pitnou vodu na :rotavovacíakci lze pouze se souhlasem príslušného hygienika :zapodmínek jím stanovených. (2) Porádá-Ii provo:rovatel:rotavovací akci v :zarízení jiné organizace, odpovídá :za kvalitu vodního zdroje tato organi:zace. 15 Odstranování odpadku a splafkových vod Zotavovací akce musí mít zajišteno plynulé odstranování pevných odpadku a splaškových vod. Jejich odstranování se provádí tak, aby nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod. 16. Ubytování Deti a osoby cinné pri zotavovací akci se ubytují oddelene. Oddelene se dále ubytují deti podle pohlaví. Osoby cinné pri stravování se ubytují oddelene od ostatních osob cinných na zotavovací akci. Osoby poverené vedením jednotlivých skupin nebo oddílu se ubytují vjejich bezprostrední blízkosti. 17 Stravování (1) Strava detí musí být biologicky hodnotná a odpovídat veku a zpusobu života detí. 6) Jídelnícek sestavuje stravovací komise, jejímž clenem je vždy zdravotník. Denní strava se skládá ze snídane, presnídávky, obeda, svaciny a vecere. Interval mezi jednotlivými jídly je nejvýše tri hodiny. Doba podávání hlavního jídla (obed, vecere) nesmí presáhnout dve hodiny. Nápoje se dávají do krytých nádob, z nichž je lze do sklenic nebo hrnku napouštet. Poživatiny, které nelze na :rotavovacíakci používat, nebo které lze používat :zastanovených podmínek, jsou uvedeny v príloze c. 3 této vyhlášky. (2) Pri :rotavovacích akcích se mohou deti podílet na príprave stravy. Za hygienicky nezávadnou prípravu stravy a její kvalitu odpovídá urcený pracovník. Pri putovních táborech se deti a osoby cinné pri :rotavovací akci stravují v zarízeních spolecného stravování nebo si stravu pripravují tábornickým zpusobem; soucástí snídane musí být teplý nápoj, jedno z hlavních jídel musí být teplé. 146

8 6) Smernice c. 72/1987Sb.Hygienické predpisy o hygienických požadavcích na :zrizovánía provoz zarízení spolecného stravování, oznámené v cástce Sb. 18 Režim dne (1) Pri zotavovací akci se stanoví režim dne, v nemž se pevne vymezí doba pro spánek, péci o osobní hygienu. jídlo, pohybovou. zájmovou a vzdelávací cinnost. Režim dne musí odpovídat veku a zdravotnímu staw detí. Na jeho príprave spolupracuje zdravotník. (2) Všechny telovýchovné cinnosti musí odpovídat veku. schopnostem a zájmu detí. Intenzita telovýchovné cinnosti se od pocátku zotavovací akce zvyšuje tak, aby dosáhla svého vrcholu ve druhé tretine behu zotavovací akce a pak lehce klesá. Tretí den po zacátku zotavovací akce musí být vyhrazen odpocinku; u putovních táboru se stanoví den odpocinku s prihlédnutím k telesné zdatnosti detí. Pri zimních zotavovacích akcích nesmí výcvik na lyžích presáhnout šest hodin denne (tri hodiny dopoledne a tri hodiny odpoledne) a výcvik musí být nejdéle po 90 minutách prerušen patnácti až dvacetiminutovou prestávkou. Vedle organizované pohybové cinnosti se zaradí i spontánní pohybová aktivita. (3) K péci o osobní hygienu se vyhradí denne nejméne pul hodiny jak po probuzení, tak pred uložením ke spánku. (4) Tempo pochodu pri peších turistických cestách musí být limitováno nejméne zdatným jedincem. Tyto pochody se nekonají pri špatném pocasí, zejména pri vetrném a mlhavém pocasí a pri špatné viditelnosti. Pri teplote -12 stupnu C a nižší se pochody s detmi do 14 let nekonají. Od teplot -15 stupnu C se nekonají pochody ani se staršími detmi. (5) U putovních táboru pro deti do ctrnácti let lze presuny konat pouze za denního svetla. K presunum pri putovních táborech nelze používat frekventované a prašné komunikace a nebezpecné horské cesty. (6) Koupání detí v prírode je nutno prizpusobit pocasí a fyzické zdatnosti detí. Pri koupání deti nesmejí prochladnout; po vykoupání se musí rádne osušit a prevléct do suchého odew. Deti se nesmejí koupat nejméne jednu hodinu po hlavním jídle ani po intenzivním cvicení. Místo ke koupání v prírode s výjimkou koupání v bazénech a rekreacních rybnících musí být projednáno s príslušným okresním hygienikem. (7) Doba vymezená ke spánku u detí sedmi až jedenáctiletých je alespon deset hodin, u detí dvanáctiletých až ctrnáctiletých je devet hodin. U detí patnáctiletých a starších nesmí doba vymezená ke spánku klesnout pod osm hodin. Dobu pred uložením ke spánku je nutno vyhradit klidným cinnostem (nejlépe osobnímu volnu). 19 Požadavky na úklid (I) Pred zahájením každého behu zotavovací akce musí být proveden všeobecný úklid celého zarízení vcetne pozemku. (2) Po dobu pobytu detí musí být zajišten denní úklid všech zarízení zotavovací akce. Denního úklidu se mohou zúcastnit deti pod vedením výchovných pracovníku. Úklid záchodu nesmejí provádet deti ve veku do ctrnácti let. (3) Výmena ložního prádla musí být provedena pred zahájením každého behu zotavovací akce a dále podle potreby, vždy po nemoci dítete nebo pred použitím lužka jiným dítetem. Manipulaci s ložním prádlem pri výskytu prenosné nemoci provádí zásadne dospelá osoba. Záverecná ustanovení 20 Tato vyhláška se vztahuje též na zotavovací akce, které provozovatel porádá v zahranicí, pokud právo státu, najehož území se zotavovací akce koná, nestanoví prísnejší požadavky. 21 Výjimky z ustanovení 1O odst. 2 a 13 muže v oduvodnených prípadech u jednotlivé zotavovací akce, jsou-li základní požadavky na vybavení prostor v zarízeních pro zotavovací akci provedeny alespon v náhradních opatreních zajištujících zdravé výchovné prostredí a vývoj detí, udelit príslušný orgán hygienické služby. 22 Jiné podobné akce pro deti Najiné podobné akce pro deti (napr. školní výlety) se vztahuje ustanovení 4 odst. 1, 5 odst. 2 písmo a), 14 a 15. Pokud tyto jiné podobné akce porádají jednotlivé osoby, vztahují se na ne tato ustanovení s výjimkou akcí porádaných pro deti v pomeru rodinném nebo obdobném. 23 Zrušuje se: a) 34 odst. I bod 1. vyhlášky ministerstva zdravotnictví c. 45/1966 Sb., o vytvárení a ochrane zdravých životních podmínek; b) smernice c Sb. Hygienické predpisy o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro deti a dorost, oznámené v cástce 29/1979 Sb. 24 Na vyžadování písemného prohlášení rodice nebo jiného zákonného zástupce dítete pro úcely této vyhlášky se nevztahuje 2 odst. 2 vyhlášky MZ CSR c. 91/1984 Sb., o opatreních proti prenosným nemocem. 25 Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem 1. cervna Ministr: Prof. MUDr. Klener DrSc. V.r. Prít. Epidemiologicky rizikové potraviny, jejichž používání je na zotavovacích akcích zakázáno. mletá a sekaná masa z distribucní síte a výrobky z nich 147

9 jitrnice, prejty, jelítka, tlacenka, krevní tucnice syrová masa typu tatarský biftek. nekonzervované rybí výrobky (karbanátky, pecenáce, zavináce ap.) tepelne neopracovaná vejce a vejce varená na mekko mekké cukrárské výrobky šlehacka a smetana (bez tepelné úpravy) :zmrzlina(vcetne :zmrzlinypripravené na míste) houby (mimo houby ZÍskané z distribucní síte) tvaroh domácí výroby. játrový sýr, játrovky, cajovky, máslovky apod. Potraviny, které je možno podávat pri dodržení urcitých technologických podmínek. mekké salámy a uzeniny pouze k tepelnému zpracování, spotrebovat v den nákupu. veškeré výrobky s huspeninou a rosolem (masové, lahudkárské, rybí). majonéza a veškeré výrobky s majonérou (saláty, tatarská omácka, obložená vejce apod.). pomazánky budou zpracovány zásadne z cerstvých surovin a zkonzumovány nejpozdeji do trí hodin po zpracování -mléko a mlécné výrobky typu smetanových krému podávat pouze v prípade spotreby v den uvedený na obalu suroviny a poživatiny urcené k další príprave nesmejí být predváreny den predem (vajícka, brambory, rýže, testoviny). mleté maso je dovoleno pripravovat pouze ze syrového cerstvého masa a ihned tepelne opracovat a podávat pri dodržení všech základních technologických a hygienických požadavku. 6) Hendikepované deti - druhy hendikepu a z nich plynoucí omezení. Zarazování hendikepovaných detí do skautských oddílu. Spolupráce s rodici a lékarem. Junák musí pro svou cinnost garantovat podmínky pro úcast detí zdravotne oslabených a postižených. Prvním predpokladem této úcasti je celorocní aktivita dítete v oddílu a rádná informovanost vudce oddílu o zdravotním stavu dítete. V primerené míre tedy jakákoliv omezení aktivit platí i pro celorocní práci s dítetem. Rodice informují vudce o tom, že díte vyžaduje zvýšený zdravotní dohled nebo pravidelné podávání léku, ci má omezené nebo zakázané aktivity, nebo jich není pro svuj stav schopno. K úcasti na letním tábore se vyslovuje obvodní detský lékar prostrednictvím Zdravotního prukazu dítete. Pokud bude na pochybách, zda podmínky na tábore budou pro zdravotní stav dítete odpovídající, zajistí oddíl konzultaci i se skautským lékarem - zdravotníkem ORJ nebo strediska. Obe tyto podmínky musí být beze zbytku splneny. Ve sporných prípadech musí být vyslyšen jak skautský lékar, tak lékarský specialista (kardiolog, nefi-olog, alergolog). U jednotlivých chronicky nemocných detí je treba se rídit zásadou, že jedinec, který se v uplynulém školním roce úcastnil povinné telesné výchovy bez omezení nebo jen s cástecným omezením na doporucení lékare, je schopen úcastnit se skautského tábora pri dodržení doporucených omezení, pokud by u nej nebyly další kontraindikace pro delší pobyt mimo rodinu, (Iécebný režim, stravovaní apod. ), které by pri provozu skautského tábora nešly zajistit. Nekolik vyjmenovaných diagnóz, kdy lze úcast povolit: obezita do 4 sigmat, sideropenická anémie, neurotické poruchy, lehcí a lécebne dobre ovlivnitelné poruchy a syndromy, poruchy chování - mírné, paresy periferních nervu s dobrou hybností, postižení CNS s aktuálne normálním neurologickým nálezem, febrilní krece bez terapie, poslední záchvat pred dvema roky, poruchy prostorového videní, poruchy retrakce a akomodace do 4,5 dioptrie, chronický zánet hltanu nebo nosohltanu, chronický zánet vedlejších nosních dutin. 7) Hygiena pri oddílové cinnosti behem roku a na tábore (potraviny, varení, záchody, koupání, odpady, pitná voda...). Hygienické predpisy. Hygiena je obor preventivního lékarství, které zkoumá pusobení životního prostredí na cloveka a usiluje o zachování a zlepšování jeho zdraví. Je to soucasne praktická každodenní cinnost zamerená na zdravý zpusob života. Týká se bezprostredne naší celorocní práce a jejímž vyvrcholením je bezesporu letní tábor. Hygienické požadavky na místo tábora: Ovzduší - musí být kvalitnejší, než ve kterém celý rok pobýváme. Duležité jsou všechny fyzikální faktory ovzduší jako barometrický tlak, vlhkost vzduchu, teplota vzduchu, slunecní zárení, pocasí, mecištení ovzduší. Puda - má samocisticí schopnost, která jí umožnuje zbavovat se ru2i1ýchlátek a odumrelých tel. Proto se musíme snažit, abychom jí nepoškorovali, ani její vlastnosti. V pude se vytvárí velmi kvalitní podzemní voda. Voda - je základní složkou každého živého organi:zmu i biosféry. Podle využití delíme vodu na pitnou, užitkovou a provomí. Pitná voda, zdravotne nezávadná, má svoji normu, která musí být dodržena, Užitková voda, sloužící k mytí, musí být bakteriologicky nezávadná a nesmí obsahovat látky poškozující zdraví. Voda provozní nemá žádné ukazatele. Krome užitkové vody musí mít tábor zajištený dostatecný, vydatný zdroj pitné vody. Za její nezávadnost odpovídá provorovatel. Zdroj vody, pokud se nejedná o verejný vodovod, musí být vždy vyšetren na OHS a výsledek musí být u vedení tábora vždy k nahlédnutí kontrole. Odpadová voda se vylévá do vsakovací jímky, aby nebyla ohrožena zdrav~tní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod. Pevné odpadky se trídí, organické se prevrstvují zeminou v odpadové jáme, neústrojné se odvážejí v pytlích do kontejneru. Zakopávat v prírode strepy. kov a igelitje proti ekologickým zásadám. Papírový odpad lze spálit. 148

10 Požadavky na táborište a táborové stavby jsou obsahem vyhlášky 185/90 a 445/92Sb, která je uvedena výše, tedy požadavky hlavne na prostory pro spaní, spolecenskou a sportovní cinnost, varení a stravování, umyvárnu, ošetrovnu, záchody viz vyhláška. Osobní hygiena - je duležitá jak pro vlastní ocistu a pro predcházení infekcním chorobám, tak pro ochranu pred vlivy pocasí. a) Hygiena tela a telesných potreb Základem pro denní mytí je umyvárna. Nejlepší bývala prímo na potoce, což však nedovolují dnešní predpisy. Rešením muže být prívod vody z potoka do žlabu nebo umyvadel a odtok do vsakovací jámy. Nejméne lx týdne je potreba mytí v teplé vode, dívky casteji, k tomu slouží koupelnová kamínka se sprchou, krytou plachtou apod. Pravidelne :zastrihujemenehty na rukou a nohou. K osobní hygiene patrí i pravidelná péce o vlasy, denní procesávání a lx týdne myti. Na tábor se hodí kratší sestrih. Duležitá je i péce o chrup. Cistíme ráno a vecer a používáme pitnou vodu. Dodržujeme rozumnou míru opalováni. K telesným potrebám patrí i péce o vymešování. Umístení latrfny je popsáno v kapitole táborení. Latrínu :zasypávámevrstvou zeminy proti hmyzu. Nevhodné jsou chlorové preparáty, které brání prirozenému bakteriálnímu rozkladu. b) Hygiena osobního :zarízení Týká se správného ošetrení stanu a jeho vetrání, spacího pytle, porádku ve stanu a uložení vecí. c) Hygiena oblékání Obuv i oblecení musí být vzdušné, volnejší, pohodlné. Dbáme o správné ošetrování a musíme umet i preprat príliš :zapocené nebo již špinavé veci. Holínky nosíme jen v nejnutnejších prípadech, také pláštenky. Nikdy nechodíme dlouho v mokrém oblecení. Varení na tábore Strava musí být pestrá, kaloricky hodnotná, chutne upravená, dostatek tekutin. Jíst se má v príjemném prostredí a v klidu. Netrpíme závody v jídle ani odnášení zbytku do stanu, tajné mlsání bonbónu a cokolády. Cisté ruce a nádobí jsou nezbytnosti. Nádobí umýváme v ohráté pitné vode, omezujeme použití saponátu. Uchovávání potravin: Letní stanové táborište nemá vhodné prostory pro skladování rychle se kazících potravin. a tak je odkázáno na jejich každodenní dovoz. Jako sklad slouží zásobovací stan s policemi a bednami s U2avíratelným víkem. Potraviny nikdy nenecháváme ležet prímo na zemi. Uhlovodanové poživatiny skladujeme v suchém prostredí s dostatecným prístupem vzduchu. Tuky živocišné jsou velmi kazívé, používáme spíše oleje a rostlinné tuky. Masné výrobky vyžadují opatrnost pri skladování a to i v podobe konzerv nebo trvanlivých uzenin. Masné výrobkyje nutno chránit proti hmyzu, hlavne mouchám. Zeleninu je vhodné uskladnit samostatne. Marmeládu, sirupy a med je nutno chránit hlavne pred vosami, které v nich dovedou dlouho prežít a deti byje mohly sníst viz bodnutí hmyzem do jazyka. 8) Vliv záteže na lidský organizmus, vhodná míra záteže - fyzické nárocnosti cinnosti pro chlapce a dívky ruzných vekových kategorií. Zajištení dostatecného casu na odpocinek, spánek. Režim dne. Únava Vznikápo déletrvajícímsvalovémvýkonu.je prirozenýmjevem,nastupujejako ochrannýmechanismus,vynucujícízotavenía obnovu fyziologických funkcí. Únava se projevuje slabostí, bolestmi hlavy, bricha, svalstva, pocením. Rozlišujeme únavu svalovou, fyzickou nebo duševní, nervovou, muže vzniknout náhle, akutne nebo vlekle, chronicky a muže být bud místní nebo celková. O nástupu únavy rozhoduje mnoho faktoru. Nejcastejší prícinou únavy je omezené prokrvení - nedostatecný prívod kyslíku a živin a hromadení CO2 a kyseliny mlécné, která snižuje funkci motorických plotének. Prícinou chronické únavy pri dlouhodobém :zatížení bývá vycerpání zásob glykogenu (cukru), katabolismus - ztráta tekutin a solí. Pri obvyklé skautské cinnosti neprovozujeme takové sporty, aby k tomuto stavu mohlo dojít. Nejúcinnejší je pasivní odpocinek, jehož základní formouje spánek. Únavu :zaplašímei tehdy, vystrídáme-ii jednu cinnost cinností jinou. Pak mluvíme o aktivním odpocinku. Prepetí Je akutní stav funkcních i organických poruch pri neprimerených nárocích na nepripravený organizmus, po velkém svalovém ci duševním výkonu. Jeho nejtežší stav tzv. zchvácení (bezvedomí, krece v briše, teplota nad 40 C, ztráta telesných tekutin, vycerpané zásoby cukru, rychlý tep, prípadne srdecní selhání) ohrožuje život a je nutná intenzívní nemocnicní péce. Toto je dobré vedet, i když pri skautských podnicích nejsou na chlapce a devcata kladeny takové nároky, aby k takovému stavu došlo. Pretežování Pri akutním pretížení je rizíko úrazu. Trvalé pretežování muže mít :zanásledek chronická poškození pohybového aparátu. Režim dne - jak jej skaut pozná v družine, na tábore, je pro nej návodem, jak má sám denne využívat cas a strídat úcelne ruzné cinnosti s relaxací behem celého roku. Duležitáje motivace - skautský denní režim se má stát vecí cti a merítkem spolehlivosti každého skauta, který vcas vstává, nikdy nechodí pozde, pecuje o cistotu, otužuje se, cvicí, správne jí a vcas jde spát. Jako se skautský program rídí cyklem strídání ctyr rocních období, má se prizpusobit i biorytmum týdenním a denním. Streda bývá odpocinkovým dnem, ve ctvrtek se ne:zadávají úkoly apod. Všichni podléháme biologickému zákonu periodického kolísání telesné i duševní výkonnosti behem dne. Z ranního spánkového rytmu se dostáváme do plné výkonnosti mezi 9 - II hodinou. Pak se naše schopnosti snižují, také vlivem obeda, kdy je žaludek prednostne zásobován krví jako pracující orgán a CNS odpocívá.kolem 15.hodinynastávádalší oživeníaktivityorganizmu,nižšíproti dopolednímumaximu,kterékolem 18. hodiny opet klesá. U dospelých pak nastává další lehký vzestup okolo 20. hodiny, který postupne precházi do spánkového cyklu. Tomuto rytmu bývá bežne prizpusoben školní rozvrh. Díte má limitovanou dobu, po kterou je schopno pracovat. Podle veku se dokáže koncentrovat souvisle minut, pak je nutná zmena aktivity. Naprostou zmenu v denním režimu detí znamená skautský tábor. Predstavuje jinou kvalitu záteže telesné i psychické, na kterou se organizmus musí adaptovat. Není správné, aby díte bylo z klidu nocního spánku hned po probuzení bicováno k velkým výkonum. Ranní rozcvicka musí být 149

11 nenásilným rozhýbáním tela, príležitostí k prodýchání plic cerstvým vzduchem a psychickou stimulací. V následující fázi ranní toalety krome prvku hygieny a otužování je nutno zduraznit dokonalé vyvetrání lužkovin a výmenu prádla používaného pri spánku. Dopolední program využívá vrcholu výkonnosti kolem 10. hodiny, v prvních dnech stavba tábora, v dalších skautský výcvik. Stravování musí pocítat s vyšší kalorickou sp.otrebounež doma. Neméne duležitý je pitný režim. Polední klid min. je nejlépe trávit vleže ve stínu, pokud možno mimo stan. Odpoledne je vhodná doba ke koupání, k dalším sportovním cinnostem a vetším hrám. Po veceri volíme klidnejší program - zpev, vyprávení, teoretický výklad, táborový ohen. Pri vecerní hygiene se mají deti umýt po celém tele a opet prevléci na noc. Velký duraz klademe na úpravu lužka a na dostatecne dlouhý a nerušený spánek. Deti do II let potrebují 10hodin, do 14 let 9 hodin a 15 let ne méne než 8 hodin. Nocní hlídky by nemely být delší než 90 minut. V programu tábora bývají také nocní hry a výlety, které poruší denní rytmus. Nevadí to, pokud nejsou casteji jak lx týdne. Nocní poplach má být do hodiny po vecerce, aby nerušil deti z nejhlubšího spánku a ráno se pak muže vstávat o hodinu pozdeji 9) Metodika zdravotního výcviku v oddíle (roji, smecce, kmen i). Využití skautské stezky a odborek. Simulované situace a zdravotnické hry v programu oddílu. Zdravotní výcvik v oddíle musíme provádet nenásilnou formou a vždy s praktickou ukázkou a zkouškou. Volíme formu hry nebo souteže mezi jednotlivými družinami. Soutežit mužeme na cas - u nácviku ošetrení a první pomoci u stavu ohrožujících život, nebo na kvalitu, treba pri nácviku ošetrení zlomenin ajiných poranení, kde posuzujeme napr. kvalitu obvazové techniky, znehybnení koncetiny apod. Jako soucást nekterého terénního závodu mužeme vsunout transport zraneného na cas s použitím provizorních nosítek apod. Pri zdravotním výcviku musíme prihlížet k veku dítete. S vlcaty a svetluškami budeme nejspíše formou hry nacvicovat jednodušší zákroky. Mužeme pri tom využít hry na maminku a tatínka, kterí pecují o své díte. Jako pomucka muže sloužit i panenka. Se skautkami a skauty se mužeme pri nácviku již zabývat i vážnejšími zákroky první pomoci a zacít nacvicovat i zákroky k záchrane života. Protože nekteré duležité resuscitacní zákroky nelze trénovat na živém cloveku, mužeme využít pomucek, které bežne využívá Ceský cervený kríž, pri výcviku svých clenu ( figurínu apod.). Cleny oddílu musíme správným zpusobem motivovat, aby meli pocit, že sami chtejí se tu a tu vec naucit. Zdravotnický výcvik potrebují i v ruzných skautských závodech, nejvíce na Svojsíkove. Zde je motivací snaha dosáhnout co nejlepšího výsledku. Pri výcviku používáme skautskou stezku. Vycházime z toho, že skautlka chce získat první i druhý stupen skautské zdatnosti, tedy odznak na kroj, a má k tomu pomerne znacnou motivaci. Této skutecnosti využíváme i pri zdravotnickém výcviku. Jsou jedinci, kterí projevují hlubší zájem o zdravovedu. Ty mužeme podporit tím, že jim nabídneme získání odborky zdravotníka. Pro starší skauty a skautky a ostatne mohou to zaradit do programu i RS (na lesních kurzech se casto využívá), navozujeme ruzné simulované situace, které mají rešit. Soucástí muže být i velká zdravotnická hra. Napríklad navodíme takovou situaci, že nekde v okolí tábora, blíže neurceno, došlo nejakému neštestí (mohlo spadnout i malé letadlo), ajsou nejací zranení. Družiny mají za úkol tyto zranené v terénu vyhledat, poskytnout jim první pomoc a transport na místo, kam se dostane RZP. Hra musí být predem pripravena,,,zranení" musí být "umísteni" v terénu, každý má bud' nasimulováno zranení, nebo muže mít u sebe lístecek s popisem zranení. Hráce musíme správne motivovat, aby takovéto cvicení správne "prožili", aby ho brali témer opravdove, jako by šlo o život. Tím si v praxi vyzkouší, jaký je rozdíl mezi teorií a praktickou záchranou zraneného v neprístupném terénu, kdy ho napríklad musí nést i nekolik kilometru k nejbližší pomoci. 10) Konzumace alkoholu a omamných látek. Problematika kourení, drogové závislosti. Sexuální výchovazdravotní aspekty (pohlavní nemoci, AIDS).. Drogová závislost je dlouhodobé, nutkavé zneužívání jakýchkoliv látek ke zmenám nálady, vedomí, povzbuzení nebo tlumení duševních i telesných funkcí, k vyvolání nezvyklých zážitku, k výrazné zmene emocionality. Muže jít o léciva, jedy i látky zcela bežne užívané v prumyslu nebo domácnosti. Závislost je psychická (kourení, alkohol) i telesná (na bunecné úrovni - proto abstinencní príznaky). Zneužívání nepríznive ovlivnuje proces vývoje, dospívání a zrání organizmu a celé psychiky a sociability. Drogy všedního dne: Nekteré z psychotropních látek se v malých množstvích staly soucástí potravy a denních zvyklostí, soucástí dobrých mravu a snad i slušnosti. Mezi drogy spolecensky akceptované patrí všechny látky kofeinového typu - káva, caj, kakao. Závislost na ne není vzácná. Drogami spolecensky tolerovanými je tabák a alkohol. O tom, že poškozují zdraví, není potreba mluvit. Alkohol navíc zpusobuje spolecensky nebezpecné chování konzumenta. Alkohol je nejstarší a nejrozšírenejší droga. Užívá se k navození euforie. Ztrácí se schopnost rozumového úsudku, objeví se poruchy myšlení, zapomenou se nepríjemnosti, chování je uvolnené až zcela bez zábran. Všechny horší charakterové vlastnosti se v alkoholickém opojení zvýrazní. Pokles pracovní výkonnosti je výrazný. lntoxikace se projeví zhoršenou kvalitou myšlení, psychomotoriky a abnormálním zvýšením sebejistoty, mylným odhadem vlastních schopností a dovedností, mylným odhadem casu a vzdálenosti. Intoxikovaný je pro své okolí nebezpecný. Abstinencní syndrom má typický tres, pocení, deliria. Tabakismus - hlavní jed tabáku nikotin je ve smrtelné dávce obsažen v pouhé jedné cigarete, ale z techto množství se vstrebá jen asi 10 %. Zpusobuje chronickou otravu dýchacích cest s typickým kašlem, nechutenství, strídavé prujmy a zácpy, zvracení, žaludecní vredy, arytmie, anginosní stavy, vzestup krevního tlaku, pokles potence, poruchy menzes, otravy a potraty plodu, tupozrakost a ušní závrate.,. Kofeinismus - abstinencní príznaky zanedbatelné, ale psychická závislost velká. Mizí pocit únavy, zlepší se nálada a myšlení. Dlouhodobé užívání muže vyvolat poruchy spánku, zvýšenou dráždivost zažívací obtíže. 150

12 Analgetika - antipyretika - závislost vmiká pri tzv. preventivnún užívání. Tekavé látky - cicháni, inhalace. Tyto látky mohou být startující drogou, kterou deti :zacínají svou narkomanskou kariéru. Dochází k euforiún, iluzím, halucinacím, chybné interpretaci skutecnosti. Benzin, lepidla, krémy na parkety, tetrachlor, trichloretylen, Cikuli, Iron, Okena, toluen, xylen, perchloretylen, nitrolak atd. Vzniká težká psychická závislost, predávkování je velmi snadné a pak usmrcuje. Inhalacní anestetika - kyslicník dusný, rajský plyn, obsažen v bombickách k výrobe šlehacky, vypouštejí ho do PVC sácku a pak z nej vdechují. Barbiturát<ralkoholový typ - tyto látky jsou používány odedávna, chmel, valeriana, medunka. Barbituráty se používají dlouhou dobu a jejich úcinek je známý. Jsou zneužívány pro schopnost navozovat polobdelé a pasivní stavy psychické i fyzické euforie po dlouhodobejším užívání. Morfinový typ - všechnyderiváty opia, získává se jako mlécná štáva naríznutímnezralýchmakovic.heroin - mohutné analgetikum. Návyk vmiká prumerne po 7 dávkách. Kodein- antitussikum,u nekoho vyvoláváeuforii už v lécebných dávkách.z kodeinuse vyrábínebezpecnádroga známápod názvem"braun". Kokainový typ - listy koky se žvýkají v Peru, Bolívii dodnes, :zahánejížízen a hlad. Cistý kokain pro lécebné úcely byl z velké cásti nahrazen syntetickýmipreparáty.nejcastejise injikuje,nekdy i šnupe. Kombinaces heroinemje vražednástejnejako kokainismussamotný.kokainchemickynepatrneupravenýje crack,je velmirychlenávykový. Cannabisový typ - Hašiš, pryskyricnatá látka získávaná naríznutím samicích jedincu na indickém konopí. Kourí se samotný nebo s tabákem. Marihuana - celé listy a kvetenství indického konopí, kourí se, kour je sladký a palcivý. Kourení vede k defektnosti potomstva. Amfetaminový typ - budivý amin, zvyšuje psychomotorické tempo, zlepšuje náladu, asociaci myšlenek. Byl používán vojáky v krizových situacích, je známé využití ke sportovnímu dopingu. Amfetaminy jsou Amfetamin, Benzedrin, Psychoton, Pervitin, Fenmetrazín, Triphenydil, Efedrin. Kathový typ - Catha edulis roste pouze ve strední Africe a listy nelze exportovat, takže se s ní u nás nesetkáme. Haluciogenový typ - patrí sem jednak syntetické preparáty a i nepreberné množství rostlinných a živocišných, zejména žabích jedu. V houbách u nás napr. Muskarin. Syntetické preparáty LSD, LAE, BOL. Defekty osobnosti, nebezpecíje vetší u emocne labilních nevyrovnaných osob a sociopatu. Sexuální výchova, zdravotní aspekty: Sexualita je jedním z nonnálních projevu v živote cloveka. Sexuální výchova má poskytnout detem a mládeži správné infonnace o biologii sexuálního života a plození lidí, :založenéna mravních základech. Zdravotní hlediska jsou pri tom neméne duležitá. Musíme umet správne odpovídat na otázky detí a dospívajících, musíme jim umet poradit. Chlapce infonnujeme o složení pohlavniho ústrojí a hygiene. Napríklad péce o predkožku, její každodenní pretažení a omytí, hlavne v pubertálnún veku by melo být samozrejmostí. Chlapci by meli k tomuto být vedeni rodici již od útlého veku, což nekdy nebývá. Nedostatecná hygiena znamená svedení a nepríjemný pach. U dospívajících chlapcu muže docházet k poluci - samovolnému výronu semene ve spánku. Je potreba jim vysvetlit, že je to zcela nonnální jev. Ženské pohlavní ústrojí je daleko složitejší. Také je potreba peclivejší intimní hygieny. Nažloutlá mazlavá hmota a každodenní belavý výtok z rodidel se objevuje pri dospívání dívek. Je duvodem k pravidelnému omytí zevních rodidel. Rádné ocištení po mocení a stolici by melo být samozrejmé. Vudkyne musí umet infonnovat dívky o správné technice. Stále cást dívek neví, že smer vytírání konecníku musí být do:zadunahoru. Za cistotu spodního prádla si odpovídá každá dívka sama a je její vizitkou. Vetší hygienu potrebuje dívka pri menstruaci. Je potreba se umývat denne, nejlépe pod sprchou tak, aby se do rodidel nezanesla necistota, infekce, ale ani voda. Voda má být príjemná, vlažná. Pri menstruaci nelze doporucit koupání ve vane ani v otevrených vodách. I na tábore muže dívka dodržovat nezbytnou hygienu. Lze pri tom doporucit intimitu. Je potreba dívku trochu kontrolovat pri používání vložek. Podle síly krvácení je potreba je vymenovat nekolikrát denne. Tampony muže použít až dívka, která již mela pohlavní styk. Predpokládá se, že již je ve veku roverském a mela by vedet, že vcasná výmena tampónu je zvlášte nutná. Použitou vložku odkládá devce do odpadku vždy zabalenou do papíru. V táborových podmínkách se nepokoušíme je pálit. Pri dospívání dochází vlivem honnonu ke zmenám na kuži. Rozvíjejí se pachové a mazové žlázy. Nekdy se vývody techto žlázek ucpávají, zanítí se a pak hovoríme o akné a trudovitosti kuže. Zmeny jsou nejnápadnejší na obliceji, krku a zádech. Nesprávné ošetrení, nevhodná kosmetika nebo necistota jejich výskyt jenom zvetší a zhorší. Je potreba dodržovat dostatek pobytu na cerstvém vzduchu, dostatek spánku a ve výžive vyloucit dráždivá a korenená jídla. Pokud je akné velkého rozsahu, patrí její ošetrení lékari. V neposlední rade je potreba dospívající správne infonnovat o nebezpecích nezodpovedného nebo predcasného sexu, nejen o predcasném tehotenství, které je pri dnešní dostupnosti antikoncepce méne casté, ale hlavne o pohlavních nemocích, jak se prenášejí, o hygienické prevenci, o nebezpecí AIDS. 11) Metodika nácviku život zachranujícich úkonu (zástavy dýchání a krevního obehu) Pri zástave dýchání nebo obehu se preruší dodávka kyslíku do tkání. Nejcitlivejší bunky mozku jsou obvykle ztraceny do 3-5 minut. Jsou-li nenávratne poškozeny mozkové bunky nastává smrt. Je nutné zahájit okamžite neodkladnou resuscitaci. Nenalezneme-Ii na postiženém jisté známky smrti (posmrtné skvrny namodralé barvy, posmrtná ztuhlost, mrtvolný zápach), jsme povinni tak ucinit a pokracovat v ní, dokud lékar nerozhodne jinak. Zástava dechu - nejcastejší prícinou je hluboké bezvedomí, cizí látka v dýchacích cestách. Pri vyšetrování nepruchodnosti dýchacích cest a zástavy dechu postupujte takto: 1. Pozorujte, zda se hrudník zvedá a klesá. 2. Poslouchejte, dýchá-li postižený ústy a nosem. 3. Sledujte, ucítíte-ii na tvári vydechovaný vzduch. 151

13 Postiženého v bezvedomí umístete do polohy na :zádech. Záklon hlavy je jednoduchým a pritom :základním výkonem neodkladné resuscitace. Provádejte jej takto: 1. Jednu ruku podložte pod šíji postiženého. Druhou ruku položte na jeho celo a stlacujte hlavu mírne dozadu. 2. Tím se napne krk a koren jazyka se oddálí od zadní steny hltanu. Obvykle se také spontánne otevrou ústa postiženého 3. Jestliže nejsou ústa dostatecne otevrena, mužete si pomoci rukou, která byla puvodne pod šíjí. Pri neodkladné resuscitaci se casto setkáváme s cástecnou nebo úplnou nepruchodností nosu a zavrená ústa by proto byla nežádoucí. 4. Záklon hlavy je nutno stále udržovat. Setkáte-Ii se u postiženého s prekážkou, pokuste se vycistit ústní dutinu. I. Za pomoci kolena otocte ramena, krk a hlavu postiženého na stranu. 2. Otevrete násilím ústa, tlacte palcem na dolní a ukazovákem na horní zuby. 3. Vycistete ústa a hrdlo prsty, kapesníkem, mulem apod. Je-Ii tuhá prekážka hluboko, že na ní nedosáhnete prsty, pokuste se o její odstranení takto: I. Prevratte postiženého na bok smerem k sobe a nekolikrát ho silne uderte mezi lopatky. 2. Pokuste se vyjmout uvolnený predmet prsty. 3. Druhou možností je stlacení nadbrišku. K postiženému v bezvedomí pokleknete z boku a :zápestími obou rukou prudce stlacte jeho nadbrišek (mezi mecíkem a pupkem) smerem nahoru. Ruce prikládejte na nadbrišek jako pri provádení neprímé srdecní masáže. Umelé dýchání: I. Hlavu postiženého zaklánejte dozadu levou rukou pod krkem a tlakem pravé ruky na celo. Palcem a ukazovákem pravé ruky stlacujte nosní dírky postiženého, aby tudy neunikal vdechovaný vzduch. 2. Otevrete zeširoka ústa, nadechnete se a prekryjte svými ústy ústa postiženého tak, aby mezi vašimi rty a jeho oblicejem neunikal vzduch. Vydechnete vzduch do úst a pozorujte hrudník postiženého. Zdvižení hrudníku ukazuje, že vydechnutý vzduch pronikl až do plic. 3. Oddalte ústa a nechejte postiženého pasivne vydechnout. Mezitím se hluboce nadechnete k dalšímu vdechu. Pri umelém dýchání musíme kontrolovat podhmatem, zda postiženému bije srdce. Nejvhodnejšíjsou krcní tepny. Zástava obehu: Rozumíme bud úplné zastavení srdecní cinnosti nebo funkcne zcela nedostatecnou srdecní cinnost, která vzniká napr. pri fibrilaci srdecních komor. Neprímá srdecní masáž (kardiovaskulární resuscitace) je nouzovou náhradou normální spontánní srdecní cinnosti. Vyhledání správného tlakového místa: I. Vyhmatejte prostredníkem hrot mecíku hrudní kosti. 2. Položte prostredník a ukazovák pres mecovitý výbežek. 3. Hranu dlane druhé ruky položte vedle techto prstu. Hrana dlane musí ležet rovnobežne s hrudní kostí a vymezuje správné tiakové místo. Neprímou srdecní masáž provádejte takto: I. Položte :zápestníhranu dlane na správné tlakové místo na hrudní kosti. Na ni priložte :zápestídruhé ruky. Prsty se nesmejí dotýkat hrudníku, tlak pusobí jen :zápestníhrana dlane. 2. Hranu dlane udržujte nad hrudní kostí. Vaše ramena jsou kolmo nad hrudníkem a lokty narovnány, aby tlak pusobil prímo dolu. Využijete tak váhy svého tela a zmenšíte únavu. 3. Stlacujte hrudník pravidelne, plynule a neprerušovane. Stlacení hrudní kosti musí být dostatecné, u dospelého cloveka asi o 4 až 5 cm. 4. Po každém stlacení uvolnete okamžite tlak rukou na hrudní kost. Behem uvolnení udržujte lehký styk rukou s hrudníkem, abyste neztratili správné místo. 5. Postižený musí ležet na pevném podkladu. Zjistíme-Iiu postiženého:zástavuobehu,musímevždy srdecnímasážkombinovats umelýmdýcháním.jsou-iizachráncidva, provádíme takto: 1. Jeden zachránce provádí umelé dýchání z plic do plic a druhý neprímou srdecní masáž. 2. Jeden umelý dech na pet stlacení hrudní kosti. 3. Masírující zachránce stlacuje hrudník v rovnomerném, neprerušovaném rytmu s &ekvencí60x za minutu. Stlacení trvá cca pul vteriny. 4. Dýchající zachránce pozoruje stále hrudník postiženého a ruce, které hrudník stlacují, a rychle zaradí umelý vdech za každým pátým stlacením bez prestávky v rytmu stlacování. 5. Dýchající zachránce periodicky kontroluje tep na krcních tepnách. Resuscitaci však neprerušujte déle než na pet vterin. Je-Ii jen jeden zachránce, postupuje takto: 1. Provede 15 stlacení hrudníku &ekvencí 80x za minutu. 2. Rychle se skloní nad hlavu postiženého, zakloní ji a dvakrát zhluboka vydechne do plic. Dechy provádí rychle za sebou, behem peti vterin, bez cekání na úplný výdech postiženého. Zjistíte-Ii, že tep na krcní tepne je hmatný, okamžite prerušte srdecní masáž. Pamatujte, že neodkladná resuscitace vyžaduje predevším rychlost a presnost. Celý postup musíme znát automaticky a provádet jej takrka bez uvažování. Protože nácvik srdecní masáže nemužeme dost dobre nacvicovat na druhé osobe, musíme využívat lékarské figuríny. Na živém cloveku mužeme pouze zkoušet nahmatat tep na krku, záklon hlavy, otevírání úst a hledání správného tlakového místa. Normálne pracující srdce nesmí být masírováno!!! a pamatujte, že tyto znalosti mají cenu lidského života! 152

14 12) Všeobecné zásady první pomoci (organizace cinnosti, poradí úkonu, polohy pacienta, tísnové volání) Zásady první pomoci: Cinnost musí být organizovaná, úcelná, nezmatecná, duchaprítomná. Poradí úkonu je dáno závafuostí stavu jednotlivých zranených, pri hromadných úrazech a druzích poranení u každé osoby zvlášt. Nejdríve poskytujeme první pomoc v prípadech, kde jde o život. První musíme ošetrit tepenné a žilní krvácení. Dále zástavy dýchání a zástavy krevního obehu (neodkladná resuscitace). Poté stavy bezvedomí, pri kterých postižený dýchá, šoky - zde pacienta ukládáme do tzv. stabilizované protišokové polohy na boku. Teprve poté poskytujeme první pomoc u tzv. težkých stavú - zlomeniny, poranení bricha a hrudníku, poranení hlavy. Vyhrezlé orgány nebo kosti u otevrených zlomenin se nikdy nepokoušíme vracet zpet na své místo. Sterilne prekryjeme, ovážeme, cekáme na RZP. Zásadne vždy pred poskytování první pomoci zajistíme (pomocníkem, prihlížejícím apod.), privolání RZP. Samozrejmostí každého skauta je znalost císel tísnového volání - 150, 155, 158, majitelé CB kanál 9. 13) Záchrana tonoucích a zasažených elektrickým proudem Záchrana tonoucího: Tonoucího musíme co nejrychleji vytáhnout z vody. Pri záchrane pozor, aby vás nestáhl do vody také. Je potreba se priblížit zezadu a nasadit znehybnující chvat. Poté plavbou naznak vleceme tonoucího ke brehu. Je-li to možné, zahájíme co nejdríve umelé dýchání z plic do plic. Napr. na lodcenebo již na melcine u brehu. Na brehu položíme postiženého na bok za pomoci kolen, která jsou podložena pod jeho ramenem. I-Davamusí smerovat dolu. Jednou rukou mírne stlacujeme žaludek mezi pupkem a hrudníkem. Potom vycistíme dýchací cesty, ve kterých muže být písek, bahno nebo zvratky. Neobracíme postiženého na bricho, netreseme s ním a nezvedáme ho ve snaze, aby mu vytekla voda z plic. Je to zbytecná ztráta casu. Dále pokracujeme jako pri ostatních stavech vyžadujících neodkladnou resuscitaci - umelé dýchání, neprímá srdecní masáž., viz bod II). Vetšina tonoucích je podchlazena. Snížení telesné teploty snižuje nároky na kyslík a zvetšuje pravdepodobnost záchrany. Pri zasažení elektrickým proudem musíme nejdríve zajistit jeho vypnutí, abychom jako zachránci nebyli zasaženi také. Nelzeli proud vypnout, a jsou spadlé dráty na zem, je potreba zasaženého dostat z dosahu proudu pomocí nejakého nevodivého predmetu. Poté musíme zahájit ihned neodkladnou resuscitaci a umelé dýchání. 14) Nácvik obvazové techniky, znehybneni zlomenin Obvazová technika se nedá naucit teoreticky. Je potreba její nácvik provádet v praxi. Základním požadavkem na priložení obvazu je splnení funkce, pro kterou jej prikládáme - zda má krýt ránu a chránit jí proti infekci, nebo stavet krvácení, ci znehybnit koncetinu. Obvaz musíme priložit rychle a neztrácet cas. Musíme umet podle potreby obvaz vhodne improvizovat a volit takový druh, který je v dané situaci nejsnáze dosažitelný a správným priložením zabezpecí poraneného, než mu bude poskytnuta zdravotnická pomoc. V první pomoci se používají obvazy náplastové - k rychlému krytí, obinadlové, šátkové a navlékací rychloobvazy. Zásady pro obvazování: 1. Na ránu prikládáme vždy sterilní krytí a predtím bychom se nemeli této sterilní cásti dotýkat prsty ani jinými predmety. 2. Obvaz upevnujeme tak, aby neklouzal a nesesouval se. 3. Kdyžpri obtáceníporanenéhomísta krev stáleprosakuje,obvaznad tím místemnekolikrátpreložíme,abyse tak vytvoril tlakový polštárek, teprve pak pokracujeme v obtácení. 4. Obvaz ukoncíme pevne ambulancním uzlem, prípadne náplastí nebo zavíracím špendlíkem. 5. Obvazujeme-li vetší ránu na noze nebo ruce, postiženého nesvlékáme, odev jen sesuneme, a když to nejde jinak (zlomenina), rozstrihneme. 6. Po celou dobu prikládání obvazu jsme s postiženým v kontaktu, uklidnujeme ho, dodáváme mu odvahu. Ruznédruhyobvazuje potrebarádne nacvicit. Náplastové obvazy - slouží ke krytí oderek a povrchních ran, které príliš nekrvácejí. Mají predevším zabránit znecištení. Pruhy náplasti prilepujeme na sterilní roušku, kryjící poranení. Náplast lepíme na suchou pokožku. Šátkové obvazy: 1. hlavy - na nevelké, ne silne krvácející poranení 2. hlavy kravatový - na hlavu, ucho, celo, ocní krajinu 3. krku - šátek predem složíme do tvaru kravaty 4. hrudníku a prsou - pri plošných, nepríliš krvácejících poraneních, hlubokých oderkách, popáleninách 5. horní koncetiny - znehybníme ji tím 6. na horní koncetine - na krvavá poranení ruky, pri popálení 7. na dolní koncetine - na krvavá poranení, podvrtnutí, pohmoždení paty, popálení, omrzliny 8. bérce a kolena - na krvavá poranení, popáleniny a omrzlin Obinadlové obvazy - prikládají se na stejná místa a za stejným úcelem jako šátkové Znehybnení zlomenin: 153

15 Zde bych se zmínil i o vymknutí kloubu, jak horních tak dolních koncetin, i když to nejsou zlomeniny. Pomátne to podle velké bolesti, deformace, otoku. Koncetinu vždy musíme mehybnit v té poloze, v jaké se po poranení nachází a nikdy se nepokoušet vymknutí napravit! To je úkon pro odbornou lékarskou pomoc. Zlomenina klícní kosti - prímakem je bolestivost a zdurení v míste kosti, omezená pohyblivost v ramenním kloubu. První pomoc - záves horní koncetiny na šátek a prevoz v sede i pešky. Zlomenina pažní kosti - bolestivost, zdurení, nemožnost pohybu koncetinou. Znehybnení provést dlahou, nejcasteji improvizovanou tak, aby presahovala rameno a loket. Dlahu neprikládat na holou koncetinu, mehybnenou koncetinu dát na záves. Odsun provádet v polosede nebo v leže. Zlomenina kostí predloktí - u otevrené zlomeniny sterilne ošetrit ránu, provést mehybnení dlahou, prípadne improvizované, v krajním prípade záves na šátek. Na kratší vzdálenost lzejít s poraneným i pešky. Zlomenina stehenní kosti - nejdelší a nejsilnejší kost, závažné poranení. Nekdy je postižený bolestí i v šoku. První pomoc je závažný úkon a vyžaduje dve osoby. Znehybnení koncetiny od bederní krajiny až po kotník musíme casto improvizovat pomocí tyce, prkna, lyže nebo hole. Dlahu v míste doteku koncetiny podložit po stranách kolena a kotníku, prikládat pres odev. Každá manipulace je bolestivá a zhoršuje stav zraneného. Transport vždy v leže a s doprovodem. Zlomeniny kostí bérce - bohužel bývají dost casto otevrené. Nikdy se nesnažme zasunout úlomek kosti pod kuži! Ovázat ránu, provést mehybnení, treba improvizovanými dlahami, které musí presahovat z vnitrní i zevní strany pres koleno a sahat až ke špicce nohy. Prikládat pres odev a podkládat v míste tlaku. Nouzovým rešením je svázání koncetin k sobe, cili využít jako dlahu zdravou nohu. 15) Nebezpecí ztráty krve, první pomoc pri krvácení (zevní, vnitrní - hlava, páter, hrudník, bricho) u šoku a težkých stavu - návaznost na rychlou zdravotnickou pomoc. Dárcovství krve. Náhlá ztráta vetšího množství krve bezprostredne ohrožuje život cloveka težkým šokem. Pokracující krvácení zpusobí smrt vykrvácením. Proto musíme vetší krvácení zastavit co nejdríve. Každé tepenné i žilní krvácení muže být zastaveno prímým stlacením krvácející rány rukou, nejlépe pres tlakový polštárek. První pomoc: I. Položit postiženého, tím se provede protišokové opatrení a zabrání dalšímu poranení, kdyby postižený omdlel. 2. Priložit na krvácející ránu improvizovaný tlakový polštárek a silne ho pritlacit k ráne. Tisknout silne udržovat. a silný tlak stále 3. Nemužete-Ii okamžite najít vhodný kus tkaniny, stlacte krvácející ránu holou rukou, nejlépe dlaní. Snažte se co nejdríve získat materiál pro tlakový polštárek. 4. Zvednout krvácející ránu nad úroven srdce. Sníži se tlak v míste rány a zmenší krvácení. Pokud je rána na hlave nebo na krku, zvednout a podložit hlavu i ramena postiženého. 5. Prosakuje-li krev t!akovým polštárkem, priložit na nej další a stlacovat ránu silneji. 6. Pokud krvácení ustalo a pomocník prinesl vhodný obvazový materiál a umožnuje-li to umístení rány, priložte na ránu standardní tlakový obvaz. 7. Vždy zajistit rychlou zdravotnickou pomoc. Jen v prípade nezbytí zajistete improvizovaný prevoz ve vhodném dopravním prostredku. ' Jak postupovat v situaci, kdy nemáte pomocníka nebo vhodný obvazový materiál: I. Zastavit krvácení výše popsaným zpusobem. 2. Srolovat nebo složit širší kus nejaké tkaniny tak, abyjím byla prekryta rána. 3. Strední cást improvizovaného obvazu priložit na tlakový polštárek, pres nejž jste stlacovali ránu rukou. Stále napínat konce obvazu i behem obvazování tak, aby tlak pusobil prímo na ránu. 4. Dále postupovat jako pri prikládání standardního tlakového obvazu. Tlakové body jsou nouzovým prostredkem k zastavení prudkého krváceni na koncetinách. Použít jen v prípadech, kdy se nepodarí zastavit krvácení prímým stlacením rány. Stlacením tlakového bodu pritisknete tepnu na kost ležící pod ní a zpomalíte nebo zcela prerušíte prutok krve celou koncetinou. Tlakový bod pro horní koncetinu je nad pažní tepnou na vnitrní strane paže. Pokud jste nuceni použít tlakový bod, postupujte takto: '<;' I. Stále udržujte prímý tlak na ránu. 2, Položte bríška prstu pres tlakový bod. 3. Pevne stisknete a stlacujte smerem k palci, který leží na zadní strane paže. 4. Mejte napjaté prsty, nezarývejte špickami prstu do paže. 5. Ustane-li krvácení, opatrne uvolnujte tlakový bod, stále udržujte prímý tlak na ránu. 6. Budte pripraveni opet stisknout tlakový bod, obnoví-li se krvácení. 7. Ustane-li krvácení, postupujte jako v predchozích prípadech. Tlakový bod pro dolní koncetinu leží v místech, kde stehenní kost prechází pres pánevní kost na prední strane trupu, v prohlubni mezi trupem a dolní koncetinou. Jsme-li nuceni použít tohoto tlakového bodu, postupujte takto: I. Udržujte stále prímý tlak na ránu. 2. Predklonte se a pevne sti~knete místo tlakového bodu zápestím volné ruky. 3. Mejte ruku napjatou, abyste zmenšili únavu. 4. Dále jako pri použití tlakového bodu na horní koncetine. 154

16 Použití 23Škrcovadla: 23Škrcovadloje pruh tkaniny nebo gumy, stahující koncetinu tak pevne, že prutok krve je v koncetine :zcela zastaven. Zaškrcovadla jsou nebezpecná. Použijte je jedine tehdy, nezastaví-ii predchozí zpusoby krev nebo je cást koncetiny amputována úrazem. Použijete-Ii 23Škrcovadlo, riskujete ztrátu koncetiny postiženého proto, abyste mu zachránili život. Neriskujete pouze tehdy, je-ii cást koncetiny amputována úrazem a zaškrtfte-ii ji tesne nad amputací. 1. Použijte nejdríve predchozí zpusoby stavení krvácení. 2. Rozhodnete-Ii se použit 23Škrcovadlo,použijte dlouhý pruh tkaniny alespon 5 cm široký. 3. Zaškrcovadlo priložte tesne nad ránu, na neporanenou tkán. 4. Dvema otockami ovínte 23Škrcovadlopevne kolem koncetiny a stáhnete uzlem. 5. Pod uzel umístete krátký klacík a pripojte další dva uzly. 6. Zkrutte klacík tak, aby utáhl zaškrcovadlo co nejvíce. UdrŽ11jteho v této poloze, dokud se krvácení :zcelanezastaví. 7. Potom pripevnete klacík ke koncetine koncem zaškrcovadla nebo jiným pruhem tkaniny. 8. Zapište presný cas, kdy a kde jste 23Škrcovadlopriložili. U vnitrního krvácení je záchrana možná jen na operacním stole a je nutný co nejrychlejší transport do nemocnice. Šok Je to závažný, život ohrož11jícístav, který postihuje celý organizmus. Príciny - pokles minutového srdecního výdeje, ztráta krve, plazmy pri popálení, ztráta tekutin pri prujmu, prudká alergická reakce, reakce na bolestivé podmety. Pruvodní prí2ilaky rozvinutého šoku - úzkost nebo naopak pocit slabosti, závrate, neostré videní, netecnost až ospalost, nutkavý pocit žíme, nevolnost až zvracení, bledá až promodralá kuže, studená a pokrytá lepkavým potem, rychlý a špatne hmatný tep na zápestí, zrychlené dýchání. První pomoc: 1. Uklidnit postiženého a zajistit mu klid. 2. Zastavit prípadné vnejší krvácení. 3. Odstranit v rámci možností bolestivé podmety. 4. Zabránit podchlazení postiženého. 5. Nepodávat tekutiny, hlavne alkohol, cernou kávu, mléko a limonády, které uvolnují bublinky C(h, pouze zvlhcit jazyk a rty studenou vodou. Pri všech techto poraneních je potreba zajistit co nejrychlejší lékarskou rychlou záchrannou pomoc. 16) První pomoc u ran, cizích teles, popálenin, omrzlin (sterilita, infekce), úrazy horkem, chladem Odreniny: Malou oderku desinfikuj, napr. septonexem, neprelepuj ránu ani ji neobvazuj. Nejlépe se hojí na vzduchu. Na vetší odreniny neuživáme žádnou dezinfekci. Pokud je tam špína, odstraníme ji kartáckem a mýdlem. Pro jistotu ukážeme doktorovi. Trísky: Trísku vytahujeme proti smeru, kterým do tela vnikla. Špicku pinzety desinfikujeme plaménkem zápalky. Velké trísky nebo ty, které nedokážeme vytáhnout, odstraní lékar. Ten se nás také zeptá, kdy jsme byli naposledy ockováni proti tetanu. Malá rezná ranka: Na krvácející ranku priložíme proužek náplasti s malým polštárkem uprostred, který prijde prímo na poranené místo. Vetší rí2ilutípokryjeme polštárkovým obvazem. Krev, která se na rance zacne brzy srážet, nestrháváme. Cizí teleso v oku: Uchopíme horní vícko za rasy a pretáhneme ho pres dolní vícko. Nekdy se tak podarí odstranit telísko skryté pod horním víckem, na duhovce nebo zornici. Jestliže bolest pretrvává, požádáme o pomoc nekoho jiného. Ten uchopí vícko za rasy a pretáhne jej nahoru. Když tam smítko uvidí, odstraní jej cípkem cistého kapesníku. Není-Ii ani pak telísko objeveno, náš druh pozorne prozkoumá barevnou cást oka. Uvidí-li tam tmavý bod, pokusí se jej vypláchnout borovou vodou, nebo alespon cistou vodou z vodovodu. Jsou-li všechny pokusy neúcinné, nezbývá než se vydat k lékari. Nikdy se nepokoušíme dostat z oka štep inu, která se do neho zabodla - s tím okamžite k lékari nebo do nemocnice! Hlubší rány bodné a rezné: Platí zásada - nic do nich nenalévat, nesypat, nedotýkat se jich prsty. Na ránu priložíme sterilní mul a prevážeme dostatecnou vrstvou obvazu. Zraneného dopravíme co nejrychleji k lékari. Z rány odstraníme jen ta telíska, která v ní volne leží. Neodstranujeme prach, strepiny skla nebo kovu, drt. Popáleniny: Pri vetším rozsahu, napr. II. stupne ohrožují i žívot. První pomoc: 1. Všemi prostredky zamezte pusobení zdroje popálení (uhasit horící odev, odtáhnout od vadného el. spotrebice, z dosahu žhavé páry apod.). 2. Chlazení popálených míst - proudící studenou vodou nebo položením koncetiny do studené vody, ihned a nejméne na 20 minut. 3. Z popálených míst nestrhávejte odev, neodstranujte pevné látky (napr. horký asfalt). 4. Na popálenou plochu nic nesypte, nicím ji nepotírejte. Z popálených cástí sejmete ihned všechny ozdobné kovové soucásti (náušnice, prsteny, hodinky, retízky). 5. Po ochlazení kryjte plochu cistým plátnem, rucníkem, kapesníkem, prosteradlem apod. 6. Popálené oci vyplachujte opakovane borovou nebo aspon cistou obycejnou vodou. 7. U závažnejších popálenin, nad 10% povrchu tela, nedávejte postiženému nic jíst ani pít. 8. Zajistete RZP nebo odvoz do nemocnice. 155

17 Úžeh: llmed uložte postiženého do stínu, do pruvanu, prípadne ho ovívejte,. Na hlavu priložte studené obklady, uvolnete odev. Je-li postižený pri vedomí, podávejte mu studené nápoje, nejlépe po lžickách. U detí :zajisteteodborné vyšetrení. U dospelých výše uvedené vede vetšinou k úleve a lékarská pomoc nebývá nutná. Omrzliny: Jsou velice záludné, protože postižená místa nebolí. Hrozí predevším :zasilného mrazu a vetrných dní. Zvlášt citlivé jsou cásti hlavy - uši, nos, tváre, brada, dále prsty na rukou a nohou, u chlapcu a mužu i penis. Omrznout mohou ovšem i jiné cásti tela. Varováním je zmena barvy kuže, v postižených místech je krídove bílá. Obranou proti omrzlinám je dobrá výstroj, viz kapitola Táborení. Když se objeví náznaky omrzlin na obliceji, deláme grimasy, tvár se lépe prokrví. Bílá, necitlivá místa na obliceji treme holou rukou tak dlouho, dokud nezcervenají a nevrátí se do nich cit. Zebou-li nás chodidla a nemáme možnost se nekde v teple vyzout, pohybujeme aspon prsty v bote o sebe. Omr:zají-li nám ruce, dáme je do kapes, do podpaží nebo do rozkroku. Cloveka se :zacínajícími omrzlinami musíme dopravit do nejbližšího možného obydlí a ponorit postižená místa do teplé vody, max. 40 C. Se skutecnými omrzlinami vyhledáme rychle lékare. 17) Základní postupy u nakažlivých nemocí (prevence, ockování, izolace, dezinfekce), zdroje infekce, šírení. Nebezpecí pokousání hmyzem, zvíraty. Nakažlivé nemoci jsou takové, které se šírí z cloveka na cloveka vzduchem, stykem nebo potravou. U respiracních chorob se nesnadno brání, nebot dýchat musíme. Prevence proti chripkám je snad jen ve správném životním stylu, otužování telesném a správné strave s dostatkem vitamínu tak, aby se telo doká:zalos virózou vyporádat a nenechalo ji rozvinout. Nakažlivé nemoci širicí se stykem jsou vetšinou pohlavní. Nejvetší civili:zacníhrozbou posledních let je samozrejme AIDS. Obrana proto nim je snadná. Zodpovedný prístup k sexu. Hromadné skautské akce, jako je tábor, však muže nejvíce ohrozit infekce šírená potravou. Zde je asi nejzávažnejší žloutenka a salmoneló:za. Nekteré nemoci z,,necistotý' jsou preventovány ockováním již v detském veku. Tak se v civilizované Evrope témer nesetkáme treba s tyfem apod. Hlavní prevencí proti žloutence a salmonelóze je dodržování všech hygienických zásad, hlavne pri manipulaci a príprave potravin. Dokonale umyté ruce pred manipulací s potravinami jsou pro personál kuchyní samozrejmostí. Ne vždy však i pro konzumenty. Tak treba pravidelné mytí rukou pred jídlem, po návšteve WC apod. Dalším zdrojem infekce mohou být suroviny k výrobe stravy samotné a to i prímo od výrobce. Nikdy nepoužívejte potraviny, které jsou pri hromadných akcích :zakázányhygienickými predpisy, viz Vyhláška.. Nejlepší obranou proti šírení infekce je kvalitní tepelné zpracování potravin, prevarení. Napr. u mléka se nicí bakterie již pri :zahrátínad 60 C. Onemocní-Ii nám již díte infekcní chorobou, je nutné jej ihned izolovat od ostatních a tím :zabránit šírení infekce. V každém prípade je nutné navštívit lékare, který rozhodne o dalším postupu. Další nakažlivé nemoci se mohou šírit pri pokousání zvíretem nebo poštípání hmyzem. Velmi nebezpecná je pro cloveka vzteklina, kterou mohou prenášet hlavne lišky, ale i pes, kocka, veverka, jezevec, jsou známy i prípady kone, netopýra. Volne žijícímu zvíreti, které ztratilo plachost, se musíme vyhnout velkým obloukem. Pamatujme, že vzteklina se prenáší i pouhým pohlazením zvírete. Nikdy nesaháme na uhynulá zvírata, která najdeme v terénu. I tak nám muže totiž vniknout do tela smrtonosný virus vztekliny. Vzteklinu mohou prenášet i nekterá domácí zvírata, takže s cizími kockami a psy si nehrajeme, ani je nehladíme. Když nás nekteré zvíre kousne, musíme bezpodmínecne vyhledat lékare. Pamatujte, že vztekline u cloveka se dá :zabránitjen vcasnou injekcí, nebo spíš sérií bolestivých injekcí do oblasti bricha ihned pri podezrení a nelze cekat, až choroba propukne. Pak je lécba neúcinná a nemoc smrtelná. Pokousané místo ihned vyplachujeme cistou vodou nebo lépe vodou s mýdlem, ješte pred návštevou lékare. Jestliže nás pokousalo známé zvíre (souseduv pes apod.), je nutné to oznámit a lékar :zajistí jeho veterinární vyšetrení. Obrana proti psum - cizí psy nikdy nedráždíme. Když na nás :zacnou dorážet, stavíme se jim celem, aby nás nemohli chnapnout ze:zadu:zanohu. Chovají-li se agresivne, okrikneme je. Dobrou ochranou je hul v ruce. Psi mají instinktivní respekt. Nemáme-li hul pomuže sehnout se pro kámen, casto nemusíme ani hodit, pes opet instinktivne utece. Klíštata mužeme chytit od konce dubna do konce rijna, prevážne v listnatých nebo smíšených lesích. Je nutné se po návratu vzájemne prohlédnout. Nalezené klíšte :zakápneme vazelínou, olejem, krémem na opalovaní. Klíšte se udusí a pak jej opatrne odstraníme vytocením proti smeru hodinových rucicek, nebo kývavým pohybem. Poznamenáme si, kdy jsme klíšte objevili. Pozorne sledujeme svuj zdravotní stav behem príštího mesíce. Pri príznacích onemocnení, nebo když se kolem ranky objeví rudá skvrna, vyhledáme lékare. Infikovaná klíštata totiž mohou zpusobit zánet mozkových blan nebo nebezpecnou boreliózu. Zmije není tak nebezpecná jak se traduje. Setkání s clovekem je i pro ni neprijemné a casto se odplazí do bezpecí. Na cestách, zvlášte slunných místech, je potreba dávat pozor, kam šlapete. Když uvidím zmiji, držím si od ní odstup a nedráždím ji. Dojdeli presto k uštknutí, je potreba prekonat strach z následku (strach muže vyvolat i šok), postiženého uložit do klidové polohy na zádech, privolat lékarskou pomoc. Bodnutí hmyzem, vcelou, vosou, sršnem. Místo vpichu desinfikujeme a dáme na ne obklad namocený do studené vody nebo octanu, pomuže i rozkrojená cibule. V nekterých prípadech muže být i jediné žihadlo nebezpecnou, život ohrožující nehodou a sice pri vpichu do úst nebo do jazyka. Tady totiž muže otok dosáhnout takových rozmeru, že zpusobí dušení. Stejne nebezpecné je žihadlo pro alergika. Do kritické situace se dostane i zdravý clovek, dostane-ii najednou mnoho žihadel. Zde platí jediné, co nejrychleji do nemocnice! 18) Postup pri otravách, horecnatých onemocneních na tábore, nebezpecí náhlých brišních príhod Otrava muže vzniknoutpri rezné, bodné ráne, vetší odrenine,popálení,oparení, vždy tam, kde dojde k porušenípokožky, nemluve o težších úrazech. Pri ranách :zašpinenýmipredmety hrozí otrava krve. Dnes by mel být každý clovek ockován proti tetanu, které se provádí každých deset let. Pri podezrení z otravy krve je nutno vyhledat lékare. Další otravy mohou vzniknout 156

18 v zažívacím ústrojí požitím jedovaté houby, jedovaté rostliny, neznámé tekutiny apod. Zjistí-Ii se-požití hned, pri první pomoci dáme postiženému vypít vetší mno2ství teplé vody a vyvoláme zvracení. V každém prípade dopravíme vždy pacienta k lékari. Náhlé príhody brišní jsou onemocnení bricha, která vmiknou náhle, z plného zdraví, probíhají rychle a ohrožujíživot postiženého. Jejich hlavním príznakem je silná bolest bricha. Každá bolest v brišní krajine predstavuje jistou hrozbu. Bolest muže signalizovat treba jen zaražené vetry, ale také žlucníkovou koliku, zánet slepého streva, nekdy i perforaci tlustého streva. Na lékare je potreba se obrátit ihned, treba i v noci! Horecnatá onemocnení na tábore mohou vmiknout jako následek úpalu, nebo onemocnení, treba chripkou. Nemocného je potreba vždy dopravit k lékari, který podle jeho stavu rozhodne, zda muže být lécen na tábore v izolaci, nebo zda je nutno pobyt ukoncit a nemocného dopravit domu. Nezkoušejme radeji u detí nechat je vypotit za použití acylpyrinu s tím, že se z toho dostanou samy. 19) Ošetrování bežných onemocneni a poranení v táborových podmínkách, rozlišení prípadu, které muže vyrešit zdravotník tábora a kdy je nutno zavolat lékare Obecne lze ríci, že zdravotník tábora muže ošetrit lehké úrazy. Malé odreniny, malé ranky, kde stací desinfekce a sterilní prekrytí, není potreba jakýkoliv zákrok lékare, treba jen sešití vetší ranky. Pozor na chování poraneného. I kdyžje poranení na první pohled lehké, pri zmeneném chování stejne vyhledáme lékare. Zranení po pádech, která vypadají lehce, mohou za sebou skrývat i lehký otres mozku, zablokovanou krcní páter a další komplikace. Všechny vetší úrazy musí ošetrit lékar. Bez lékare mužeme lécit také nekterá lehcí onemocnení. Prochlazení - pri náhlé zmene teploty, na vodáckých akcích, pri putovním tábore. Prevencí je rychle se prevléknout do náhradního suchého oblecení. Lécí se podáním teplé tekutiny, uložením do spacáku, hojným podáváním vitamínu C. Rýma - zpravidla navazuje na prochlazení. U rídké rýmy používáme Mukoseptonex, Sanorín. Zánet spojivek - je casto spojen s rýmou.do ocí kapeme vlažnou borovou vodu, Opthalmo-Septonex. Pri hnisavém prubehu kombinujeme s ftamykoinovýmikapkami, na noc Framykoin mast. Oci chráníme tmavými brýlemi, zákaz pobytu na slunci a vetru. Zánet hrtanu a hlasivek - zacíná pomalu chraptivým dráždivým kašlem, precházejícím v chrapot, jsou bolesti pri polykání. Suchý, teplý obklad na krk, léky usnadnující vykašlávání hlenu Bromhexin, Syntophyllin, Protazin, eventuálne antibiotika, o kterých rozhodne lékar. Vzestup teplot, virová onemocnení - nemocného uložíme na izolaci, nenutíme do jídla, zajistíme dostatek tekutin. Proti teplote podáváme Paralen nebo Acylpyrin, dále vitamin C, studený zábal, u virózjsou nevhodná antibiotika. Detské infekcní nemoce - proti závažným detským nemocím se provádí dlouhou dobu ockování a preockování, proto lze ocekávat toto onemocnení zcela výjimecne a diagnózu muže stanovit pouze zkušený lékar (príušnice, spalnicky, zardenky, plané neštovice, spála). U techto nemocí je pravdepodobné ukoncení táborového pobytu a domácí lécení. Infekcní žloutenka, tzv. choroba špinavých rukou, pri príznacích vyžaduje vysoce odbornou diagnostiku. Lécba závisí na prubehu onemocnení a deje se v izolaci na infekcním oddelení. Po prodelané nemoci je dlouhá rekonvalescence, vyžadující dietu a telesné šetrení. Plynatost - prechodná bolest bricha po dietní chybe nebo z prejedení. Poloha na boku a dukladné vytrávení vede k rychlému ústupu potíží. Pozor, aby to nebyl první príznak náhlé príhody brišní! Žaludecní katar, vzniklý po požití vadného jídla, lécíme hladovkou, živocišným uhlím a dietním režimem. Vetšinou se sám upraví. Prujmy a zvracení - mají zpravidla krátký prubeh a jednoduchou lécbu. Postiženého ukládáme na stinné místo, podáváme tekutiny, pri zvracení ledové, na 12 hodin vynecháme príjem stravy, pak pokracujeme suchým rohlíkem alespon dalších 24 hodin, pak pridáme suchý brambor, oloupané jablko, rozvarenou rýži, dušenou mrkev. Nepodáváme cukry ani tuky. Prechod na normální stravu tak za 4 dny. Z léku podáváme rozdrcené živocišné uhlí, Endiaron jen na radu lékare. Salmonelosa a bacilární úplavice se vyskytují vetšínou hromadne, pri nedodržení hygienických predpisu a znamenají vetšinou totální konec tábora pro všechny. doporucená literatura Skautská zdravoveda, Bud pripraven - Sk. prameny. První pomoc pro motoristy

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 18.09.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 445 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu 8. PŘÍLOHY Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu Název Strana Příloha č. 1: podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů 42 Příloha č. 2: náplň kurzu

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 18.05.1990 Časová verzia predpisu účinná od: 01.06.1990 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 185 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce... - znění dle 422/13 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014)

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 106 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

VYHLÁŠKA Č. 148 ze dne24. 3. 2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

VYHLÁŠKA Č. 148 ze dne24. 3. 2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti VYHLÁŠKA Č. 18 ze dne. 3. 00, kterou se mění vyhláška č. 106/001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 58/000 Sb., o

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Předmět úpravy

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Předmět úpravy 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Jak to má správně vypadat na letním dětském táboře?

Jak to má správně vypadat na letním dětském táboře? Jak to má správně vypadat na letním dětském táboře? Posíláte děti na letní tábor? Anebo jste naopak organizátory, pořadateli takového tábora? Pak byste si měli dát pozor na základní pravidla o konání takového

Více

320/2010 Sb. VYHLÁŠKA

320/2010 Sb. VYHLÁŠKA 320/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004

Více

Podmínky účasti dětí na zotavovací akci. Akce se může zúčastnit dítě, které:

Podmínky účasti dětí na zotavovací akci. Akce se může zúčastnit dítě, které: Zotavovací akce Vyhláška Ministerstvo zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů Legislativa Zotavovací akcí je organizovaný

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Vybavení lékárničky. Domácí Školní Autolékárničky

Vybavení lékárničky. Domácí Školní Autolékárničky Vybavení lékárničky Domácí Školní Autolékárničky Domácí lékárna Domácí lékárnička je nezbytnou součástí každé domácnosti. Měla by mít své stálé místo, uložena mimo dosah malých dětí. Jednou za rok by se

Více

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. školy v přírodě (ŠvPř) Rudolf Fiedler, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. školy v přírodě (ŠvPř) Rudolf Fiedler, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: Vnitřní směrnice č. 03/2007 pro zabezpečení školy v přírodě (ŠvPř) Číslo směrnice a číslo jednací 03/2007 č.j. Vypracoval: Rudolf Fiedler, ředitel školy Schválil: Rudolf Fiedler,

Více

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Cena tábora: 2900,- Kč VS 104 Pobyt je určen dětem ve věku 5 10 let S neukončeným řečovým vývojem S poruchami plynulosti řeči S nesprávnou výslovností hlásek S výukovými obtížemi

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila.

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1.

(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 8 Zotavovací akce (1) Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Adaptační kurz tercie

Adaptační kurz tercie Adaptační kurz tercie Datum konání: 2. 4. 9. 2015 Místo konání: Penzion Zákoutí, Pec pod Sněžkou www.zakouti.cz, Penzion Zákoutí, Pec pod Sněžkou 180, PSČ 542 21, okres Trutnov, tel. +420 499 736 215,

Více

SMĚRNICE ŠKOLA V PŘÍRODĚ

SMĚRNICE ŠKOLA V PŘÍRODĚ SMĚRNICE ŠKOLA V PŘÍRODĚ Základní škola Dolní Životice, příspěvková organizace, Hlavní 15, Dolní Životice Směrnice: ŠKOLA V PŘÍRODĚ Číslo jednací 71/2015 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A5 Vypracoval:

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz Zdravotník zotavovacích akcí 40hodinový praktický kurz.

Více

422/2013 Sb. VYHLÁŠKA

422/2013 Sb. VYHLÁŠKA 422/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Publikace je určena pracovníkům s mládeží, mládežnickým vedoucím, mládežnickým organizacím a všem, kteří jsou aktivně zapojeni do práce s mládeží.

Publikace je určena pracovníkům s mládeží, mládežnickým vedoucím, mládežnickým organizacím a všem, kteří jsou aktivně zapojeni do práce s mládeží. Publikace je určena pracovníkům s mládeží, mládežnickým vedoucím, mládežnickým organizacím a všem, kteří jsou aktivně zapojeni do práce s mládeží. Strukturovaný popis publikace Název: Autor: Rok vydání:

Více

DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Pořádá: DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Kde: Squash Třinec Kdy: 1. termín - 10.7. 14.7. 2017 2. termín 17.7. 21.7. 2017 3. termín 14.8. 18.8. 2017 4. termín 21.8. 25.8. 2017 Cena: 1.500,- Kč / jeden termín Věk:

Více

Směrnice - škola v přírodě PR projednala dne: 24.1.2012

Směrnice - škola v přírodě PR projednala dne: 24.1.2012 Směrnice - škola v přírodě PR projednala dne: 24.1.2012 S-06-2012 Počet stran: 3 Platnost a účinnost od: 1.2.2012 Změna: 3 Počet příloh: 12 Zpracovala: Mgr. Jaromíra Kozáková 14.základní škola Plzeň, Zábělská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Epidemiologicky rizikové potraviny. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Epidemiologicky rizikové potraviny. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Epidemiologicky rizikové potraviny Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. 1 Epidemický řetězec v hygieně potravin (1) Zdroj nákazy Člověk: osoby manipulující s potravinami v domácnosti pracovníci, návštěvy na pracovištích,

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ

Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V RUDNÉ Vyberte turnus: Červenec 15.7. 19.7. Cesta z hlubin až do oblak 22.7. 26.7. Na divokém západě 29.7. 2.8. Bylo, nebylo a vlastně bylo Srpen 5.8. 9.8. Asterix a Obelix

Více

Organizační řád školy Směrnice č. A 21 Škola v přírodě

Organizační řád školy Směrnice č. A 21 Škola v přírodě Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace Organizační řád školy Směrnice č. A 21 Škola v přírodě Dřevohostice 12. 04. 2010 Č.j.: 315/2010 Vypracoval: PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka Junák český skaut, z. s. Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka určuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále jen řád) určuje pravidla pro zdravotnické

Více

VYHLÁŠKA. č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA. č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu VYHLÁŠKA č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu ze dne 25. listopadu 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 42 RozeslaÂna dne 26. brï ezna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 42 RozeslaÂna dne 26. brï ezna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 42 RozeslaÂna dne 26. brï ezna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH: 106. Vyhla sï ka Ministerstva zdravotnictvõâ o hygienickyâch pozïadavcõâch na zotavovacõâ

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Částka: 34/2005 Sb. Datum účinnosti: 8. března 2005 Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 107/2008 Sb. s účinností dnem 1. dubna 2008 Ministerstvo školství,

Více

LIST ÚČASTNÍKA. Kontakt na rodiče nebo jimi určené zástupce v době konání tábora (adresa, telefon)

LIST ÚČASTNÍKA. Kontakt na rodiče nebo jimi určené zástupce v době konání tábora (adresa, telefon) Soubor dokumentů, které rodiče předají pověřené osobě v místě odjezdu na LT Kamínky 2016 (jedou-li sourozenci, je třeba mít všechny dokumenty pro každé dítě) 1. List účastníka 2. Prohlášení zákonných zástupců

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes atd.)

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes atd.) PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE NA SPORTOVNÍ KURZ Souhlasím s účastí mého syna/dcery na SPORTOVNÍM KURZU v Janově nad Nisou, termín od 18. do 22. dubna 2016. Souhlasím s uvedením osobních údajů

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 1 Předmět úpravy

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 1 Předmět úpravy 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 6. ŠKOLA V PŘÍRODĚ Č.j.: 6 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu  ; ISSN OTRAVY AnotacePrezentace seznamuje žáky s druhy otrav a poskytnutím rychlé první pomoci. Autor Mgr. Ludmila Jakubcová Jazyk Čeština Očekávaný Žák ví, co je to otrava. Ví, s jakými druhy otrav se může setkat.

Více

Provozní řád ubytovny 1. část (hygienické zásady)

Provozní řád ubytovny 1. část (hygienické zásady) Ovčáry, 280 02 Provozní řád ubytovny 1. část (hygienické zásady) 2. část (technické a provozní zajištění) Ubytovna Ovčáry Platnost od 01.06.2014 Schválil: Provozní řád ubytovny 1. část (hygienické zásady)

Více

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená Strana 3506 Sbírka zákonů č. 276 / 2015 Částka 113 276 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj Níže uvedený přehled shrnuje průběh letní dětské rekreace v roce 2006 ve čtyřech okresech Libereckého kraje. Různorodá a krásná příroda

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Obvazová technika. Lékárnička Označení

Více

VYHLÁŠKA. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

VYHLÁŠKA. č. 107/2005 Sb., o školním stravování VYHLÁŠKA č. 107/2005 Sb., o školním stravování ze dne 25. února 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FOŠ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ CHŘIBSKÁ 29. 7. - 5. 8. 2017 DOKLADY NEZBYTNÉ PRO PŘIJETÍ NA AKCI ODEVZDEJTE DO 15. 7. 2017 Naskenované emailem na adresu jan.svarc@sinstitut.cz, osobně nebo

Více

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl:

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Centrum pro rodinu Rudňáček, o.s 252 19 Rudná Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Jméno a příjmení dítěte:...........................................

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl:

Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s 252 19 Rudná Přihláška na příměstský tábor Zapište termín + zařazení do oddílu: 1.termín: oddíl: 2.termín: oddíl: Jméno a příjmení dítěte:...........................................

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZDRAVOTNICKÝ DENÍK TURISTICKÝ ODDÍL TULÁCI KARLÍN.

ZDRAVOTNICKÝ DENÍK TURISTICKÝ ODDÍL TULÁCI KARLÍN. ZDRAVOTNICKÝ DENÍK www.tulaci-karlin.webnode.cz karlin.tulaci@seznam.cz Mladí ochránci přírody, Tuláci U Císařské cesty Praha - Benice TO Tuláci Karlín, TURISTICKÝ ODDÍL TULÁCI KARLÍN od roku A Všeobecné

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Termín: PO 12. 8. 2013 PÁ 16. 8. 2013 od 7: 00 h do 14: 45 h Sraz: každý den mezi 7: 00 h -7: 45 h ve školní družině II- hned u hlavního vchodu

Více

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce 16 Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazníky Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí Příloha č. 3 Charakteristika plavce Příloha č. 4 Povinné vybavení lékárničky Příloha č. 5 Obrázky

Více

27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč

27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč Všeobecný příměstský tábor 27. 7. 31. 7. 2015 8 00 16 00 hod cena: 1000,-Kč (Při platbě do 30. 4. 2015 zvýhodněná cena 900,-Kč) Věk účastníků : 6-12 let Přihlášky a platba DDM Třinec. Info: Bc. Věra Mrkvová,

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Nástupní list na CC. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok)

Nástupní list na CC. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok) Nástupní list na CC Jméno a příjmení dítěte: Datum narození: Rodné číslo: Adresa trvalého bydliště: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok) 1) Posuzované

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10

Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10 Základní škola Mšeno, příspěvková organizace se sídlem Boleslavská 360, 27735 Mšeno Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Koncepce školního stravování

Koncepce školního stravování Základní škola a Mateřská škola Dubné Dubné 35 373 84 Dubné IČ 750 00 547 Koncepce školního stravování pro školní rok 2017/2018 Vypracoval: Ing. Petra Voborská Úvod Prioritou pro školní stravování jsou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb., č. 320/2010 Sb. a č.

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších úprav a doplňků (platná po )

Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších úprav a doplňků (platná po ) Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších úprav a doplňků (platná po 1. 2. 2015) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLA V PŘÍRODĚ Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2009 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září 2009 A10 Mgr.

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více