Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky"

Transkript

1 Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky zemí, resp. měnových unií, které tento nástroj použily nebo používají (Japonsko, Velká Británie, USA, eurozóna). Práce klade důraz zejména na popis mechanismu QE, techniky provedení a jeho makroekonomické souvislosti. Snaží se nalézt vztahy mezi nástroji centrálních bank, finančními trhy a ekonomikou. Je zde nastíněna celá řada pravděpodobných vlivů v rámci transmisního mechanismu na HDP, inflaci, finanční aktiva, stabilitu finančního systému i očekávání ekonomických subjektů. Klíčová slova: past likvidity, kvantitativní uvolňování, transmisní mechanismus, exit strategie JEL Classification: E02, E31, E32, E51, E58 Český bankovní sektor, úvěrování, riziková prémie Pavel Knotek Abstrakt: Práce se zabývá českým bankovním sektorem celkově a jeho klíčovými funkcemi spočívajícími ve výběru depozit a poskytování úvěrů do reálné ekonomiky ve vazbě na makroekonomické veličiny. Detailněji jsou především zkoumány faktory, které ovlivňují celkový objem úvěrů poskytnutých do ekonomiky odděleně u segmentu nefinančních podniků a domácností. Pro sestrojení modelu byla použita data zveřejňovaná Českou národní bankou. Obecně lze na základě použitého modelu shrnout, že klíčovými veličinami ovlivňujícími celkový objem poskytnutých úvěrů do ekonomiky jsou riziková prémie, vývoj ekonomiky (HDP) a vývoj mezibankovních sazeb PRIBOR. Klíčová slova: bankovní sektor, objem úvěrů, PRIBOR, úvěrový trh, riziková prémie JEL Classification: E51, E30 Dopady investic čerpajících pobídky v ČR

2 Michal Pícl Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá problematikou poskytování investičních pobídek v ČR a jejich skutečnými dopady do hospodářství této země. Příspěvek je rozdělen do tří částí. První část je věnována investičním pobídkám v ČR. Především je pak pozornost věnována reálným dopadům, jež mohou poskytování investičních pobídek přinášet. V této části se také věnuji investorům a jejich skutečnému zájmu o investiční pobídky, stejně tak je zde zanalyzováno, jakým způsobem jsou investiční pobídky v ČR přerozdělovány. Druhá část se věnuje nabízeným pobídkám v rámci Visegrádské skupiny, tak aby mohla být ve třetí kapitole zhodnocena politika nabízení investičních pobídek na mezinárodní úrovni. Závěr příspěvku vyhodnocuje politiku nabízení investičních pobídek v ČR společně s návrhy jednotlivých změn. Klíčová slova: Investice, pobídka, investiční pobídky, zaměstnanost, kraj, investor, přímá zahraniční investice JEL classification: R110, E200, E220 Konkurenceschopnost veřejné správy ČR z pohledu Good governance Petr Hlínka Abstrakt: Článek se zaměřuje na konkurenceschopnost veřejné správy České republiky podle indexů mezinárodní konkurenceschopnosti GCI a WGI. Dále autor rozebírá best practices dle současného konsensu teorie good governance a navrhuje dílčí zlepšení pro veřejnou správu České Republiky. Klíčová slova: konkurenceschopnost veřejné správy, indexy mezinárodní konkurenceschopnosti GCI a WGI, teorie dobrého řízení, návrhy na zlepšení konkurenceschopnosti veřejné správy v ČR JEL Classification: H11

3 Evropský hospodářský cyklus a vývoj evropské ekonomické integrace v rámci EU v letech Hana Bartušková Abstrakt: Text se věnuje možným závislostem mezi průběhem hospodářského cyklu v Evropě a rozvojem ekonomické integrace v rámci Evropské unie v letech Tzv. EU-index je kvantitativní vyjádření kvalitativního aspektu stupně ekonomické integrace členských států EU. Na základě tohoto EU-indexu 14 států je ilustrována nezávislost a závislost mezi ekonomickou integrací a ekonomickým růstem v Evropské unii. Text se soustřeďuje na otázku, zda je možné považovat ekonomický růst za stimul pro ekonomickou integraci nebo zda naopak zvýšený ekonomický růst vede k potlačení integračních tendencí. Klíčová slova: ekonomická integrace, Evropská unie, stupeň ekonomické integrace, hospodářské cykly v Evropě, EU-index JEL Classification: E32, F15, F44 Problém výběru přístupu k oceňování podniku pro účely fúzí a akvizic v oblasti malých firem R. I. Shevchenko-Perepyolkina Abstrakt: Článek je věnován inovativnímu tématu oceňování podniků pro účely fúzí a akvizic v oblasti malých podniků. Autor analyzuje různé přístupy k oceňování podniku, ukazuje na jejich výhody či nevýhody a zmiňuje zvláštnosti použití metod v případě fúzí a akvizic. Autor dále sleduje specifika malých podniků. Praktická část výzkumu umožňuje autorovi stanovit optimální hodnotu sjednocením všech tří přístupů. Klíčová slova: Oceňování podniku, malé podniky, důchodový přístup, majetkový přístup, tržní přístup, váhové koeficienty JEL Classification: G12, G30, G34

4 Řízení znalostí v systémech BIM Vladimír Nývlt Abstrakt: Současný výzkum, prováděný v oblasti Řízení znalostí, se specifickým zaměřením na řízení rozsáhlých projektů, přináší nové možnosti i pro nástroje systémů Building Information Modelingu (BIM). BIM jako takový již v sobě obsahuje významný potenciál pro zvýšení efektivity každého projektu v rozsahu jeho celého životního cyklu. To znamená od prvotního investičního záměru a plánu přes fáze projektování a výstavby až po činnosti spojené s dlouhodobým užíváním budovy a její konečnou demolici. Popisujeme zde zejména jak se zaměřit na sdílení dat, informací i znalostí. Základní postup vpřed je v kombinování sémantického přístupu (za použití ontologií a Topic map) a rozsáhlého využívání metadat. Podstatným pro úspěch tohoto přístupu je nalezení vhodného způsobu sběru informací skutečných očekávání a reálných potřeb uživatelů za účelem maximalizace zužitkování všech zdrojů v průběhu řízení všech procesů v průběhu životního cyklu a tím dosažení úspory v investičních nákladech. BIM není popisován jak nástroj, ale jako proces, jak vytvářet, shromažďovat, sdílet a používat správné informace a znalosti v celém životním cyklu investičního procesu. Klíčová slova: Building Information Modeling, Topic mapy, Ontologie, Životní cyklus projektu, Metadata, Provozování a údržba nemovitostí, Rozvoj výstavby JEL Classification: O31 Rizika při vývoji a kvalita software Martin Vonka Abstrakt: Článek definuje rizika, spojená s vojem softwaru, na která je nutné dát při řízení softwarového projektu pozor. Pro minimalizaci rizik spojených s vývojem software jsou zde představeny používané metody vývoje a testování software. Pro každý projekt je nutné zvolit vhodnou metodu řízení; a testování. Článek rozebírá specifika jednotlivých metod vývoje s ohledem na řízení projektu a včasnou predikci potenciálních hrozeb. Testování je zde chápáno jako ucelený proces, který má jasně definované vstupy a výstupy. Pro sledování kvality vývoje jsou zavedeny metriky, které je možné sledovat v čase a vyhodnotit tak vývojový projekt z hlediska kvality produkovaného kódu a spolehlivosti vlastní aplikace. Klíčová slova: vývoj software, testování software, rizika při vývoji, analýza rizik JEL klasifikace: O30

5 Politologicko-právní aspekty militantní demokracie Štefan Danics Abstrakt: Autor nastiňuje politologicko-právní aspekty konceptu militantní demokracie. Ten předpokládá koncipovat obranu demokracie proti ideovým nepřátelům v rovině politické a právní. Navíc efektivnost obranných opatření vůči ideovým oponentům demokracie spočívá zejména v legislativní úpravě. Příspěvek nastiňuje vznik a vývoj konceptu militantní demokracie až po současnost, přičemž ukazuje i jeho aplikaci v německých a českých podmínkách. V neposlední řadě je přiblížena i kritika konceptu militantní demokracie. Klíčová slova: militantní demokracie, politická opatření obrany demokracie, legislativní opatření obrany demokracie, dilema ideové obrany demokracie, kritika konceptu militantní demokracie JEL Classification: K140, K400, K 420

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 3 2013 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice 24 Hodnocení bezpečnosti informací v informačních systémech

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Romana Nývltová, Pavel Marinič prosperita firmy Finanční řízení podniku Moderní metody a trendy aktuální přístupy, metody a instrumenty podnikového

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ Číslo 1 Ročník I. 2010 EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ M. Červinka, T. Tykva: VLIV REGIONÁLNÍ POLITIKY A JEJÍCH NÁSTROJŮ NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU A ZNALOSTNÍ EKONOMIKY SE ZAMĚŘENÍM

Více

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016 Zpracovatel Petr Zahradník a tým spolupracovníků (Pavel Grebeníček, Oldřich Hájek, Jan Jedlička, Jiří Novosák a specialisté Odboru Strategického

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček 1 Vzor citace: PŮČEK, M., J. Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Vydání 1. Praha:

Více

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání Petra Růčková Novinky nakladatelství GRADA Publishing Ve čtvrtém, aktualizovaném vydání autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. The analysis of the accounting system and economy of the company

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Sociální ekonomika v území PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Problematika tzv. sociální ekonomiky se dostává do popředí výzkumu i politické praxe západních zemí

Více