Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika"

Transkript

1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů,

2 Řízení firmy a řízení IS/ICT Analýza, projekce, vývoj řízení obchodu Aplikační SW a nástroje (kancelářské produkty. ekonomika ) Základní SW (OS, db systémy, vývojová prostředí, internetové nástroje) Operační a komun. systémy, vývoj. prostředí Databázové systémy HW technika (servery, koncové stanice, kom. prostředky,..)

3 Předměty modulu A. Podniková informatika - jaké je místo informatiky v řízení podniku? -co je obsahem informačních systémů a technologií? -jaké jsou možnosti provozu a rozvoje IS? -na jakých principech se řídí informatika? - co je obsahem řízení informatiky? B. Aplikace podnikové informatiky - jaké typy aplikací lze v současných IS využívat? - na jakých principech jsou založeny? - jaké funkce a možnosti uživateli poskytují? C. Controlling

4 Vlastníci, management Aplikační architektura podnikové informatiky Business Intelligence, manažerské aplikace ERP Obchodní partneři CRM Prodej, nákup, sklady Finance, Controlliing,.. Výroba, Zdroje e/m_business e/m_business Obchodní partneři Řízení a správa obsahu Uživatelé - Obchodníci, referenti, obchodní zástupci, kontaktní centrum

5 (1) Informační systémy (IS) - data, funkce, - podnikové procesy (2) Aplikace, aplikační software podstatné parametry (3) Informační a komunikační technologie(ict) jejich principy a parametry (4) Osobní informatika zpracování textů, tabulek, presentací, databází, www (5) Formy provozu a rozvoje informatiky (6) Principy řízení provozu a rozvoje informatiky (7) Obsah řízení provozu a rozvoje informatiky (8) Řízení služeb struktura služeb, smlouvy (10) Řízení ekonomiky podnikové informatiky (9) Plánování projektů (11) Řízení a postup řešení projektů

6 Aplikovaná informatika v ekonomice podniková informatika lidé + IS + ICT + řízení +.. Lidé uživatelé, zákazníci informatici, IS/ICT Informační systémy (IS) Řízení (předmět) data, informace, znalosti, funkce, procesy, metody, organizace Informační a komunikační technologie (ICT) aplikace : (lidé + předmět + ICT) aplikační software (ASW), prostředky vývoje, základní software (ZSW) technika hardware (HW) komunikace (kom),

7 (1) Obsah podnikové informatiky Data, informace a datové zdroje, funkce, funkcionalita, podnikové procesy, reengineering,

8 Data a datové zdroje data - hlavní předmět operací v informatice, zdroj pro přípravu a zpracování informací, významné charakteristiky: vyjádření, resp. formát dat (tabulky, text, grafika, ), vnitřní struktura dat (volná, pevná), datové typy (numerická, alfabetická,..), délka nebo objem dat, způsob uložení dat, Data ve vztahu k účelu: kmenová, řídící a správní, dokumentace, studie Císlo Nazev Adresa Kontakt Pocet Zakazky CR 101 ČEKOS Praha 9, Na Harfě 20, ČR A 105 ACBB Brno, Na Vinicích 2126, ČR A 107 STIMEX Praha 8, Za Vodárnou 156, ČR A 108 Steyer Linz, Hohenstr. 8, Rakousko N

9 Soubory dat, databáze (1) základní požadavek rozdělit data do odpovídajících logických jednotek a ty v informačním systému přehledně uspořádat a pokud možno i jednoznačně identifikovat, soubor dat - logicky ucelená a pojmenovaná jednotka dat, základní organizační jednotka, která technologickým zařízením (např. počítači) umožňuje rozlišovat jednu sadu dat od druhé, organizace dat obvykle hierarchicky, na základě adresářů, báze dat (database) - množina vzájemně souvisejících souborů dat, např. soubor dat objednávek spolu s dalšími soubory (zboží,..),

10 Soubory dat, databáze (2) z hlediska organizace dat v bázi dat - dva základní přístupy: tradiční - báze dat je tvořena samostatnými soubory, databázový, - báze dat je tvořena vzájemně integrovanými soubory dat, v podnikové praxi - relační databáze - data uložená ve vzájemně provázaných souborech - databázových tabulkách (např. v databázových systémech Oracle, MS SQL, DB/2, Access, ),

11 Principy relační databáze Program evidence pracovníků Databáze objednavka Program sledování zboží Systém řízení báze dat Tabulka Zbozi Tabulka Pracovnici Program sledování objednávek Databázový systém Tabulka objednavky

12 Primární klíč Vazby mezi tabulkami IDZ C08 X08 X09 nazev Toner CD-RW Verbatim Slim CD-R Verbatim Slim stav IDP jmeno Jan Pavel Prijmeni Novák Malý pracoviste KIT KIT Zbozi Pracovnici IDO objednatel zbozí O C08 O O X08 X08 Objednavka Cizí klíč

13 Principy relační databáze příklady - Oracle, DB/2, Sybase, MS SQL, Informix, Progress / Access, FoxPro, Paradox,.. řádky představují databázové záznamy, vazby mezi tabulkami a jejich záznamy- aby jednotlivá data byla v databázi vyjádřena pouze jednou, kardinalita vazeb 1:1, 1:N, M:N, parcialita vazeb povinnost výskytu záznamu, Databázové pole: Sloupec v databázové tabulce Vlastnost sledované reality

14 Příklad návrh struktury tabulky

15 Řešení vazeb mezi tabulkami

16 Vytvoření dotazu do databáze

17 Návrh SQL dotazu

18 Vyvolání SQL dotazu

19 Funkce, funkcionalita statický pohled na obsah informatiky, obsahová stránka činností nebo schopností informatiky, tj. co z hlediska potřeb uživatele umí nebo má umět, např. založení záznamu nového zákazníka, funkce - obsahově určená skupina operací s daty vztahující se k určité definované potřebě uživatele, je vymezena: Uživateli informačního systému Obsahem Vstupy a výstupy Požadavky na technologie funkcionalita - hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí,

20 Typy funkcí v IS Transakční funkce Analytické a plánovací funkce Změnová data Kmenová data Pohybová data Výstupy, přehledy Kmenová data Pohybová data Analytická data Analýzy, plány Protokoly Protokoly Požadavky na analýzy a plány Speciální a provozní funkce Základní data Archiv, zálohy,.. Protokoly

21 Funkcionalita IS IS průmyslového podniku [1] Obchod [2] Finance [3] Výroba [4] Zdroje [5] Správa, provoz [1.1] Prodej [2.1] Hlavní kniha [3.1] Hlavní plánování [4.1] Lidské zdroje [5.1] Správa, monitorování [1.2] Nákup [2.2] Pohledávky [3.2] Příprava výroby [4.2] Majetek [5.2] Číselníky [1.3] Sklady, zásoby [2.3] Závazky [3.3] Operativní řízení výroby [4.3] Energie [5.3] Customizace [1.4] Marketing [2.4] Vztahy k bance [3.4] Dílenské řízení [5.4] Kontroly, jakost [1.5] Doprava [2.5] Controlling [2.6] Pokladna [2.7] Práce a mzdy

22 Funkcionalita modulu [1.1] Řízení prodeje [1.1.1] Transakce v prodeji [1] Evidence zákazníků [2] Evidence poptávek a objednávek [3] Zpracování nabídek [4] Zpracování smluv [5] Zprac. požadavků na nákup a výrobu [6] Zpracování faktur [7] Zpracování celních a dalších dokladů [8] Zpracování expedičních příkazů [1.1.2] Analýzy a plány prodeje [1] Prognózy a plány prodeje [2] Analýzy prodeje podle : [2.1] zákazníků [2.2] zboží [2.3] prodejců [2.4] teritorií [2.5] prodejních kanálů [2.6] [3] Komparativní analýzy prodeje [4] Vývoj a plnění plánů prodeje v čase [1.1.3] Správa, provoz [1] Správa číselníků zákazníků, zboží [2] Ceníky a katalogy zboží [3] Výpočty a kontroly inkasních kalendářů

23 Procesy v podnikové informatice dynamický pohled na obsah informatiky, např. přijetí a vyřízení objednávky zákazníka, proces - množina na sebe navazujících činností, které z definovaných vstupů vytvářejí požadovaný výstup, váží na sebe zdroje a mají měřitelné charakteristiky, významné charakteristiky: cíl nebo účel procesu, událost čím je proces spuštěn, resp. co je jeho příčinou, datové a hmotně-energetické vstupy a výstupy procesu, vlastník procesu, zákazníci procesu, čas a náklady potřebné k realizaci procesu, vnitřní obsah a logika procesu představuje jednotlivé činnosti v procesu a jejich vzájemné vazby mající obvykle síťový charakter významné charakteristiky: Základní, podpůrné řídící Interní, externí

24 Procesní modelování - Process Designer

25

26 (2) Aplikace, aplikační software varianty řešení ASW, aplikační architektura, podstatné parametry aplikačních software,

27 Varianty řešení ASW vývoj na zakázku, neexistuje standardní software, malé dílčí aplikace pro jednotlivé oblasti řízení, desintegrované řešení, celopodnikový aplikační software (ERP, Enterprise Resource Planning) ) bez specializovaných aplikací, Celopodnikový informační systém Systém pro sledování činností podniku souvisejících s produkcí Např. SAP, Helios celopodnikový aplikační software (ERP) a specializovaná řešení (např. elektronický obchod) integrovaná do jednoho informačního systému, integrovaný celopodnikový aplikační software (ERP II)

28 Aplikace a aplikační architektura v IS existuje mnoho různorodých aplikací a jejich typů, aplikace se liší: svým určením komu jsou určeny, resp. kdo s nimi má pracovat, svou funkcionalitou, strukturou poskytovaných funkcí, použitými technologiemi typem databází, komunikačních prostředků,.., způsobem provozování, způsobem řešení projektování, vývoje software,.. aplikační architektura - vymezuje jednotlivé aplikace z hlediska využití, funkcionality i použitých informačních a komunikačních technologií, aplikační architektura definuje i vzájemné vazby aplikací a vazby k okolí, tedy k ostatním aplikacím externích obchodních a dalších partnerů, architektura aplikačního software vymezuje jednotlivé moduly nebo komponenty aplikace a vzájemné vztahy mezi nimi

29 Vlastníci, management Aplikační architektura podnikové informatiky Business Intelligence, manažerské aplikace ERP Obchodní partneři CRM Prodej, nákup, sklady Finance, Controlliing,.. Výroba, Zdroje e/m_business e/m_business Obchodní partneři Řízení a správa obsahu Uživatelé - Obchodníci, referenti, obchodní zástupci, kontaktní centrum

30 Priority manažerů v oblasti ICT produktů

31 Priority manažerů v podnikové informatice, 2010 Technologie, aplikace Technologie serverů a datových úložišť, virtualizace zdrojů 1 3 Cloud computing 2 16 Technologie Web Síťová, hlasová a datová komunikace 4 6 Business intelligence 5 1 Mobilní technologie a aplikace 6 12 Řízení a správa dokumentů 7 10 Servisně orientovaná architektura a na ní založené aplikace 8 9 Bezpečnost IT, technologie zabezpečení 9 8 IT management 10 - Podnikové aplikace (ERP, CRM apod.) 11 2

32 Transakční a analytické aplikace Prodeje zboží Transakce (přidání zakázek - záznamů, aktualizace dat, vytváření obchodních dokumentů,..) Číslo zboží Název zboží Jedn. Prodej. zakázka Kč Obchodní referentka v čase podle místa Manažer, analytik podle zákazníků podle zboží Ukazatel tržby v Kč podle obchodníků Analýzy, plány (podnikových ukazatelů např. tržeb podle dimenzí např. zákazníků, zakázek,..) podle zakázek podle prodejen

33 Příklad aplikace ProClarity - v tabulkovém vyjádření Sledované ukazatele - Meassures Využité dimenze řádky: čas, sloupce: zákazníci Drill-down rok na kvartály V tabulce nevyužité dimenze

34 Transformace zdrojových dat Zdrojová databáze Analytická databáze Prodeje zboží ETL (Extract, Transform Load) Zákazníci Zboží Tržby Teritoria Personál Skladové zásoby Prodejci Zakázky transakce analýzy

35 Architektura multidimenzionální databáze OLAP kostky další dimenze tabulky závod 1 organizační jednotky ukazatelé (např. prodej určité komodity, stav zaměstnanců, dosažené tržby) např čas PRVEK TABULKY vyjadřuje hodnotu stav zaměstnanců k v závodě 1

36 Hierarchie v dimenzích Zboží celkem - na úrovních dimenze a v kombinacích s ostatními dimenzemi Audio, kino Počítače, příslušenství Kamery fotoaparáty Domácí spotřebiče DVD přehrávače Auto hifi Notebooky Dig. fotoaparáty Žehličky Přenosné Hifi Počítače Dig. kamery Vysavače Stolní Domácí kino Monitory Kávovary Rekordéry MP3, MP4 Tiskárny Přenosné audio Skenery Herní konzole Sítě a komunikace Wifi

37 STAR schéma Dimenze: Zboží Kategorie_id Kategorie_nazev Skupina_id Skupina_nazev Zbozi_id Zbozi_nazev Dimenze: Teritoria Teritoria_ID Teritoria_nazev Fakt_tabulka: Zbozi_ID Teritoria_ID Cas_ID Prodej_ks Prodej_kc Dimenze: Cas Cas_ID Cas_rok Cas_mesic Cas_den

38 Dimenze: Zboží Kategorie_id Kategorie_nazev Skupina_id Skupina_nazev Zbozi_id Zbozi_nazev Fakt_tabulka: Prodej Cas_ID Zbozi_ID Teritoria_ID Zakaznik_ID Prodejce_ID Prodej_ks Prodej_kc Dimenze: Zakaznik Zakaznik_ID Zakaznik_nazev Zakaznik_adresa Dimenze: Prodejce Prodejce_ID Prodejce_jmeno Dimenze: Teritoria Teritoria_ID Teritoria_nazev Dimenze: Cas Cas_ID Cas_rok Cas_mesic Cas_den Dimenze: Dodavatel Dodavatel_ID Dodavatel_nazev Dodavatel_kontakt Fakt_tabulka: Nakup Cas_ID Material_ID Teritoria_ID Dodavatel_ID Nakup_ks Nakup_kc Dimenze: Material Material_ID Material_nazev Material_popis

39 Příklad realizace STAR schématu

40 Základní principy BI jednoduchý model Produkční - Transakční aplikace (ERP,..) Klientská transakční aplikace Multidimezionální databáze (OLAP) Klientská EIS aplikace (Excel, Alea,..

41 Komponenty BI řešení a jejich vazby Produkční databáze (e-business) Operativní úložiště dat (ODS, Operational Data Store) Datové tržiště (Marketing) Datové tržiště (Finance) Dolování dat Data Mining Analytické nástroje Reporting Portály Produkční databáze (ERP) Produkční databáze ( ) ETL Dočasné úložiště dat (DSA, Data Staging Area) ETL Centrální podnikový datový sklad Datové tržiště OLAP databáze Analytické aplikace Excel Access Řízení kvality dat Správa metadat

42 Aplikační software - parametry tvůrce, distribuce aplikačního software, architektura, funkcionalita, služby, Projekční dodavatelské služby Školící služby Údržba aplikačního softwaru provozní prostředí, další vlastnosti

43 (3) Informační a komunikační technologie klasifikace ICT, výpočetní modely, XML, webové služby a SOA

44 Programové vybavení ICT Aplikační programové vybavení Základní programové vybavení Technické prostředky Programové vybavení pro podporu vývoje a implementaci ASW, sledování provozu IS/ICT Internet Počítačové a telekomunikační sítě Zdroj: Gála a další: Podniková informatika, Grada, 2009

45 Výpočetní modely a jejich vývoj Izolované PC (samostatná databáze) Klient/Server Decentralizované zpracování Distribuované zpracování Souborový server (sdílení souborů) Centralizované zpracování Host/terminal Dávkové zpracování Zdroj: Gála a další: Podniková informatika, Grada, 2009

46 Logika aplikace Aplikační logika Prezentační logika Aplikačně specifické prvky Prvky obchodních pravidel a omezení Datová logika Aplikace Zdroj: Gála a další: Podniková informatika, Grada, 2009

47 Dvouúrovňový model klient/server Prezentační logika Aplikační logika Datová logika Systém řízení báze dat Klientský systém Operační systém (a) varianta tzv. tlustého klienta Operační systém Systém serveru Prezentační logika Prohlížeč Aplikační logika Webový server Datová logika Klientský systém Operační systém (b) varianta tzv. tenkého klienta Operační systém Systém serveru Legenda Fyzická komunikace Logická komunikace Zdroj: Gála a další: Podniková informatika, Grada, 2009

48 Tříúrovňový model klient/server v internetové aplikaci Prezentační logika Aplikační logika Datová logika Prohlížeč Webový server Aplikační server Systém řízení báze dat Operační systém Operační systém Operační systém Operační systém Operační systém Operační systém Prohlížeč Prezentační logika Webový server Aplikační server Aplikační logika Systém řízení báze dat Datová logika Klientský systém Prostřední prvek Prvek zpracovávající datovou logiku Zdroj: Gála a další: Podniková informatika, Grada, 2009

49 Sítě: Sítě, internet LAN (Local Area Network): počítačová síť, je umístěna v malé oblasti nebo v rámci jedné organizace, budovy či prostředí WAN (Wide Area Network) - neomezují se regionem. Mohou být rozprostřeny na území regionu, státu, kontinentu, případně představují mezikontinentální sítě. VAN (Value Added Network) - síť, která svým uživatelům poskytuje některé doplňkové služby, např. služby zajištění bezpečnosti. PAN (Personal Area Network): počítačová síť s dosahem v řádu metrů, integrace prostředků na úrovni osobní informatiky, včetně propojení notebooku s mobilem přes bluetooth

50 Příklad HTML dokumentu <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> <html> <head> <title>seznam pracovníků</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <meta name="author" content="html code: Pavel Malý"> <meta name="description" content="seznam pracovníků" > <meta name="keywords" content="pracovníci, pracoviště" > </head> <body> <h1>seznam pracovníků</h1> <ul> <li>jan Novák, KIT</li> <li>pavel Malý, KIT</li> </ul> </body> </html> Reprezentace textu jako nadpis Reprezentace textu jako položky seznamu Seznam pracovníků Jan Novák, KIT Pavel Malý, KIT (b) Data zobrazená prohlížečem (a) Data ve zdrojovém tvaru

51 XML,eXtensible Markup Language Univerzální značkovací jazyk Značkovací jazyk, kde si může programátor značky libovolně vymýšlet 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2. <zbozi> 3. <vyrobek id-zbozi="1"> 4. <nazev>volta 75</nazev> 5. <vykon>75</vykon> 6. <zavit>e27</zavit> 7. <jednotkovacena>10</jednotkovacena> 8. </vyrobek> 9. <vyrobek id-zbozi="2"> 10. <nazev>volta 100</nazev> 11. <vykon>100</vykon> 12. <zavit>e27</zavit> 13. <jednotkovacena>7</jednotkovacena> 14. </vyrobek> 15. </zbozi>

52 Aplikace DTD v dokumentu XML soubor <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE pracovnici SYSTEM "pracovnici.dtd"> <pracovnici> <pracovnik idp="1524"> <jmeno>jan</jmeno> <prijmeni>novák</prijmeni> <pracoviste>kit</pracoviste> </pracovnik> <pracovnik idp="5870"> <jmeno>pavel</jmeno> <prijmeni>maly</prijmeni> <pracoviste>kit</pracoviste> </pracovnik> </pracovnici> Zápis specifikuje, že element pracovnik může obsahovat pouze elementy jmeno, prijmeni a pracovistě DTD dokument (pracovnici.dtd) <!ELEMENT pracovnici (pracovnik)> <!ELEMENT pracovnik (jmeno, prijmeni, pracoviste)> <!ATTLIST pracovnik IDP ID #REQUIRED> <!ELEMENT jmeno (#PCDATA)> <!ELEMENT prijmeni (#PCDATA)> <!ELEMENT pracoviste (#PCDATA)> Základní prvky XML: značka / tag element atribut

53 Příklad transformačního schématu Popis transformace (pracovnici.xsl) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:transform xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version="1.0"> <xsl:template match="/"> <xsl:apply-templates /> </xsl:template> <xsl:template match="pracovnici"> <h1>seznam pracovníků</h1> <ul> <xsl:for-each select="pracovnik"> <li> <xsl:value-of select="jmeno" /> <xsl:value-of select="prijmeni" />, <xsl:value-of select="pracoviste" /> </li> </xsl:for-each> </ul> </xsl:template> </xsl:transform> Seznam pracovníků Popis dokumentu (pracovnici.dtd) <!ELEMENT pracovnici (pracovnik)> <!ELEMENT pracovnik (jmeno, prijmeni, pracoviste)> <!ATTLIST pracovnik IDP ID #REQUIRED> <!ELEMENT jmeno (#PCDATA)> <!ELEMENT prijmeni (#PCDATA)> <!ELEMENT pracoviste (#PCDATA)> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE pracovnici SYSTEM "pracovnici.dtd"> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="pracovnici.xsl"?> <pracovnici> <pracovnik idp="1524"> <jmeno>jan</jmeno> <prijmeni>novák</prijmeni> <pracoviste>kit</pracoviste> </pracovnik> <pracovnik idp="5870"> <jmeno>pavel</jmeno> <prijmeni>maly</prijmeni> <pracoviste>kit</pracoviste> </pracovnik> </pracovnici> Dokument (objednavky.xml) Jan Novák, KIT Pavel Malý, KIT Zobrazení v prohlížeči

54 Webové služby a SOA webové služby: volně spojené, znovupoužitelné softwarové komponenty, které sémanticky zapouzdřují oddělenou funkcionalitu a jsou distribuovány a programově přístupné přes standardní internetové protokoly, SOA (Service Oriented Architecture): forma technologické architektury - založené na principu služeb, realizovaná na technologické platformě webových služeb potenciál, jak podporovat a rozšiřovat tyto principy v business procesech a nejrůznějších podnikových oblastech.

55 Webové služby Vyhledání služby Registrátor služeb (zajišťuje evidenci a popis nabízených služeb) Publikace služby Žadatel o službu (aplikace, požadující využít externě nabízenou funkcionalitu Poskytovatel služby (tvůrce služby, nabízející, poskytuje funkcionalitu pro jiné žádající aplikace) Využití služby

56 (5) Formy provozu a rozvoje outsourcing, ASP, SaaS, webhosting, serverhosting offshoring systémová integrace,

57 Outsourcing informatiky zajišťování vybraných činností a služeb informatiky externími dodavateli IS/IT, outsourcing rozvoje IS/IT, tj. implementace jednotlivých standardních aplikací a technologií, případně vývoj specializovaných aplikací, outsourcing provozu IS/IT, tj. provozování jednotlivých aplikací, případně celého systému na technice a SW dodavatele, případně zákazníka, totální outsourcing pak znamená, že dodavatel zajišťuje provoz a rozvoj zákazníkovi kompletně,

58 ASP Application Service Provider perspektivní cesta provozování počítačových aplikací, založeno na oddělení vlastnictví určité aplikace od jejího používání. ASP na rozdíl od outsourcingu odděluje od využívání systému, jak provozování, tak i vlastnictví daného řešení, poskytovatel ASP se stará o provoz IS, vykonává veškeré činnosti související s počátečním pořízením i s průběžným vlastnictvím systému a nese veškeré náklady, poskytoval nabízí své služby několika zákazníkům, mezi které rozkládá své náklady, adekvátně vybavená střediska označovaná jako datacentra,

59 SaaS, Software as a Service princip zákazník nevlastní software nebo jeho licenci, provozuje ho prostřednictvím prohlížeče na internetu, od roku 1999 úvahy o SaaS jako o nástupci ASP, výhody Saas: odpadají počáteční investice za software, podstatně nižší nároky na implementaci, zákazník se nemusí starat o upgrade software a průběžnou údržbu, vysoká dostupnost aplikací, hradí se pouze objem skutečně využívané funkcionality, možnost vyzkoušení software zdarma po určitou dobu, odpadají nároky na pořízení a údržbu technické infrastruktury a na zajištění IT specialistů, nevýhody, problémy SaaS: SW nelze kvalitně přizpůsobovat podmínkám podniku, integrace s ostatním podnikovými aplikacemi, obava o firemní data umístěná mimo vastní podnik

60 Oblasti využití modelu SaaS Zdroj: CIO, The Truth About Software as a Service (SaaS) /The_Truth_About_ Software_as_a_Service_S aas_,

61 Další formy provozu a rozvoje Webhosting zahrnuje: poskytování diskového prostoru na serverech pro provoz a rozvoj webových aplikací, jejich připojení do sítě a zajištění neustálého provozu, ové služby a podporu různých vývojových prostředí a databází nutných pro rozvoj a provoz webových aplikací, technickou podporu při provozu webových aplikací. Dedikované servery jsou orientované na webové projekty a aplikace, kde se předpokládá velký výkon, bezpečnost a stabilita. Na rozdíl od webhostingu, kde se dělí o jednu HW platformu desítky zákazníků je dedikovaný server nesdílený. Managed servery - pronajaté servery včetně administrace a zálohování dat. Server housing, resp. serverhosting - služba umístění vlastního serveru do prostoru, který se pronajímá od poskytovatele, včetně připojení k internetu.

62 Offshoring Offshoring - přesunutí obslužných aktivit do zahraničí buď z centrály firmy na její zahraniční pobočky, nebo na zahraniční externí poskytovatele. Faktory offshoringu: Dostupnost kvalifikovaných pracovníků, Daňové zatížení

63 Systémová integrace Integrace koncepcí a vizí firmy i IS/IT Integrace procesů a metod řízení firmy i IS/IT řízení financí řízení obchodu řízení IS/IT Integrace aplikací IS/IT a jejich vývoje a provozu Integrace dat a datových bází Produkční db prodej Multidimen. databáze - podnik celkem Produkční db finance Integrace informačních a komunikačních technologií

64 (6) Principy řízení informatiky principy, organizace a řízení informatiky metodiky a modely řízení informatiky (ITIL, COBIT),

65 Metodiky a modely řízení informatiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library) britské vládní agentury CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency), COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) vypracovaný ISACF (Information Systems Audit and Control Foundation),

66 ITIL začátkem 80. let - britská vládní agentura CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency), rozšířila se v Evropě, v USA, Africe i Austrálii a stala se průmyslovým standardem pro většinu firem v oblasti provozu služeb IT, metodika je ve formě knih, stupeň znalosti metodiky a zralost pracovníků IT lze měřit pomocí certifikátů, přináší nejlepší praxi a díky určité míře abstrakce je použitelná v celé řadě průmyslových oblastí, je podpořena celou řadou SW nástrojů, opírá se o kvalitativní standardy jako jsou normy ISO 9000 (hlavně ISO 9001) či EFQM (European Foundation for Quality Management), zaměřuje se pouze na provoz a poskytování služeb IT,

67 ITIL v3 Service Strategy, Service Design, Service Operation, Service Transition, Continual Service Improvement Zdroj: David Wheeldon: ITIL v3 Service Operations, itsmf

68 COBIT všeobecně použitelný a přijímaný standard pro správné postupy řízení informačních technologií, na cílech řízení vypracovaných ISACF (Information Systems Audit and Control Foundation; 1996) a rozšířený o mezinárodní technické, profesní, zákonné a odvětvově specifické standardy, rozděluje IT na jednotlivé funkční domény, (plánování, implementace, provoz, monitoring) a v nich jednotlivé procesy poměřuje 7 informačními kriterii, (efektivnost, výkonnost, důvěryhodnost, integrita, dostupnost, přizpůsobivost, spolehlivost).

69 (7) Obsah řízení informatiky úrovně řízení informatiky domény řízení informatiky,

70 Obsah řízení podnikové informatiky Strategické řízení IS/ICT (1) Strategické řízení IS/ICT - (cíle, architektury, standardy, projekty, sourcing harmonogram, rozpočet, organizace, pravidla řízení,...) Taktické řízení IS/ICT (2) Řízení a integrace IS/ICT - plánování, organizace, integrace, koordinace rozvoje a změn I S/ICT Služby IS/ICT (3) Řízení dodávky služeb IS/ICT (vývoj, nákup prodej) Zdroje IS/ICT (5) Řízení ekonomiky IS/ICT - finančních zdrojů (6) Řízení lidských zdrojů IS/ICT (4) Řízení vlastností služeb IS/ICT (důvěrnost, bezpečnost, spolehlivost, dostupnost, integrita, řízení rizik) (7) Řízení datových zdrojů (8) Řízení ICT zdrojů a konfigurací (ASW, ZSW, HW, síť LANa WAN) Operativní řízení IS/ICT (9) Řízení jednotlivých projektů IS/ICT (vývoj, údržba, implementace) (10) Řízení provozu IS/ICT (služeb a zdrojů)

71 (8) Řízení služeb podstata služeb, klasifikace služeb, SLA,

72 Aplikace aplikační služby ERP Uživatelé, podnik,.. e-business Business Intelligence Služby informatiky Ostatní služby Infrastrukturní služby

73 Smlouva o poskytování služeb SLA: obsah a objem služeb, garance, cena služeb, Aplikace - aplikační SW, - Útvar informatiky Podnikové útvary Obchodní dokumenty SLA: obsah a objem služeb, garance, cena služeb, Služby IS (jejich parametry) provozní služby, rozvojové služby, konzultační a školicí služby, Obchodní dokumenty SLA: obsah a objem služeb, garance, cena služeb, Externí dodavatelé a poskytovatelé služeb

74 Obsah SLA základní údaje o službě, obsah, rozsah a dokumentace služby, smluvní partneři, detailní specifikace služby, doba, od kdy do kdy musí být služba poskytována (nepřetržitě, v určité hodiny pracovních dnů apod.), objemové ukazatele služby, např. počet koncových stanic, počet uživatelů, objem zpracovávaných výstupů (sestav, formulářů,...), dostupnost služby - doba času, kdy je služba dostupná uživateli vzhledem ke standardní době poskytování služby (v procentech), způsob zajištění bezpečnosti služby, pravidla zálohování dat, zajištění náhradního provozu při výpadku, přípustná doba reakce na hlášení poruchy nebo chyby a přípustný čas na odstranění závady,

75 Cena služby v SLA cena služby kalkulační vzorec ceny a specifikace jednotlivých složek ceny, způsob plateb, platební kalendář, bonusy a sankce při dosažení vyšší či nižší kvalitě a jednotlivých parametrů služeb.

76 (9) Plánování a příprava projektů Projekt: Časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby Zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího výsledku (stavby, stroje, organizace a podobně). Projektové řízení: Principy a metody respektující potřeby řešení a realizace projektů plánování projektů, projektový záměr, výběrové řízení na dodavatele projektu,

77 Plánování projektů hlavními vstupy je informační strategie a aktuální uživatelské požadavky na definování projektu, vstupní analýzy: uživatelské požadavky, stav plánovaných, řešených i provozovaných projektů a záměry strategie, výsledky vstupní analýzy jsou hlavním vstupem základní specifikace projektu, resp. projektového záměru, posouzení projektu - rozhodnutí o přijetí či nepřijetí projektu a způsobu jeho řešení zadání projektu řešitelskému týmu nebo výběrové řízení

78 Projektový záměr důvody pro řešení projektu, cíle a očekávané efekty, cílové skupiny koncových uživatelů, rozsah projektu, tj. jaké útvary, závody, dislok. pracoviště, obsah projektu, hlavní vstupy a výstupy, vazby projektu na jiné projekty nebo již provozované aplikace, priority řešení jednotlivých částí, kritické faktory, předpoklady a omezení, předpokládaný začátek a konec, odhadovaná cena projektu, základní vymezení nároků na řízení a zajištění projektu ze strany firmy Hlavní hlediska pro posouzení projektového záměru: Hodnocení stavu informačních a komunikačních technologií trhu ve vztahu k charakteru projektu Hlediska potřeb podniku a dostupných finančních a personálních zdrojů

79 Výběrové řízení Projektový záměr (1) Příprava poptávkového dokumentu Poptávkový dokument, výběrová kritéria (2) Zpracování nabídek dodavateli, konzultace Nabídky (3) Hodnocení nabídek, stanovení pořadí Protokol o vyhodnocení nabídek (4) Referenční instalace, presentace nabídek (5) Komplexní vyhodnocení nabídek, výběr dodavatele Protokol z referencí a presentací Protokol z výběrového řízení (6) Zadání a příprava úvodní studie, Kontrakt a zadání úvodní studie

80 (10) Řízení ekonomiky podnikové informatiky náklady na podnikovou informatiku, efekty podnikové informatiky,

81 Náklady na podnikovou informatiku pořizovací náklady na nové projekty, o o o o o o náklady na aplikační software podle jednotlivých typů aplikací, náklady na základní software a hardware, náklady na služby spojené přímo s implementací projektu, náklady na migraci dat, náklady na dovývoje, náklady na řešení integrace nových aplikací s původními externí náklady na provoz a průběžný rozvoj informačního systému, interní náklady (mzdy, pojištění pracovníků, cestovné, odpisy).

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na řízení

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK K čemu slouží datové sklady IT podporuje business podniků S velikostí podniku se zvyšuje náročnost zpracování dat DWH = unifikovaná datová základna pro

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky Obsah strana 3 1 Školení uživatelů 1/1 Školení zaměstnanců 1/4 Bezpečnost práce 1/4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem 1/4.2 Manuál pro začínající uživatele 1/5 Vzdělávání formou e -learningu

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Jiří Dohnal, ICZ a.s. ISSS 2012 1 ROB - EDITOŘI Primární: evidence obyvatel (IS EO), cizinecký informační systém (CIS) UFO v rámci CIS? Potřeba pro:

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Informační systémy ve strojírenství

Informační systémy ve strojírenství 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy ve strojírenství Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Projekt.

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky Tomáš Bruckner 1 ITG, s.r.o. bruckner@itg.cz http://www.itg.cz katedra informačních technologií VŠE bruckner@vse.cz http://nb.vse.cz/~bruckner

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ ÚČETNÍ Samostatné účtování účetních transakcí Příprava podkladů pro hlavní účetní knihu Příprava a účtování všech závěrkových operací včetně inventarizace Příprava podkladů pro přiznání DPH včetně souhrnného

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky. mbi.vse.cz

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky. mbi.vse.cz MBI, Management Byznys Informatiky MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky mbi.vse.cz J. Pour Katedra IT VŠE pour@vse.cz MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda 1. Vznik a rozvoj

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

cena jednodenního školení: 4000Kč/osoba, druhá a další z téže firmy 3000Kč cena dvoudenního školení: 7000Kč/osoba, druhá další z téže firmy 6000Kč.

cena jednodenního školení: 4000Kč/osoba, druhá a další z téže firmy 3000Kč cena dvoudenního školení: 7000Kč/osoba, druhá další z téže firmy 6000Kč. Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena jednodenního školení: 4000Kč/osoba,

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více