Nikdy nekončící probuzení jara

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nikdy nekončící probuzení jara"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Muzikálové herectví Nikdy nekončící probuzení jara Diplomová práce Autor práce: Barbora Remišová Vedoucí práce: Mgr. Klára Latzková Oponent práce: doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Brno 2013

2 Bibliografický záznam REMIŠOVÁ, Barbora. Nikdy nekončící probuzení jara (Never Ending spring awakening). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Muzikálové herectví, rok s. 54 Vedoucí diplomové práce Mgr. Klára Latzková Anotace Téma divadelní hry Procitnutí jara od Franka Wedekinda, které je základem pro moji diplomovou práci, s názvem Nikdy nekončící probuzení jara, je stálé, aktuální v každé době, ačkoli ještě pořád kontroverzní. Konflikt mezi rodiči a dospívající mládeží, sexuální výchova dětí, nebo homosexualita, to jsou otázky, na které společnost už dlouho hledá odpovědi, a já bych se touto problematikou chtěla zaobírat také. Ve své práci zkoumám cestu dětské tragédie od německých činoherních scén, přes české iluzivní divadlo E. F. Buriana, až po nablýskaný svět broadwayských muzikálů. Annotation The theme of theatrical play Spring Awakening by Frank Wedekind, which is base for my diploma thesis called Never ending spring awakening, is always achal everywhere, despote it s still controversial. Conflict between parents and growing teenagers, sex education of children, or homosexuality. These questions are very common nowadays and we are still looking for answers. And that s the reason why I d like to deal with these problems too. In my diploma thesis I research the way of children tragedy from german theaters, through the czech illusion theatre of E. F. Burian to shining Word of broadway musicals.

3 Klíčová slova Frank Wedekind, Frühlings Erwachen, Spring Awakening, sexuální výchova v rodině, dospívání Keywords Frank Wedekind, Frühlings Erwachen, Spring Awakening, sexual education, growing

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně dne 5. června 2013 Barbora Remišová

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala zejména mojí vedoucí ateliéru muzikálového herectví, Doc. Janě Janěkové a vedoucí diplomové práce, Mgr. Kláře Latzkové, za její pomoc a velice ochotný přístup.

6 Obsah PŘEDMLUVA... 7 ÚVOD FRANK WEDEKIND ŽIVOTOPIS PROCITNUTÍ JARA - DĚJ NELEHKÁ CESTA DĚTSKÉ TRAGÉDIE PROCITNUTÍ JARA V ČESKÉ REPUBLICE EMIL FRANTIŠEK BURIAN PO PROCITNUTÍ PŘIŠLO PROBUZENÍ PROCITNUTÍ VERSUS PROBUZENÍ JARA JSOU STEJNÁ? PROBUZENÍ JARA V BRNĚ SEXUÁLNÍ VÝCHOVA V RODINĚ RODINA A JEJÍ FUNKCE VZTAHY V RODINĚ KOMUNIKACE TĚLESNÝ DOTEK BDĚLÁ POZORNOST A NASLOUCHÁNÍ DEFORMACE LÁSKY SEBEREALIZACE RODIČŮ V DĚTECH HOMOSEXUALITA SEXUÁLNÍ VÝCHOVA SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH PUBERTA ANTIKONCEPCE ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE INTERNETOVÉ ZDROJE ABSOLVENTSKÁ ROLE... 71

7 Předmluva Věnovat se tématu Procitnutí, potažmo Probuzení jara jsem se rozhodla proto, že toto dílo řeší problémy, které považuji za aktuální i v dnešní době, i když samotné drama bylo napsáno už na konci devatenáctého století. V úvodu bych ráda vysvětlila a definovala názvy Procitnutí a Probuzení jara. Jejich rozdílům se budu věnovat později, ale pro ujasnění a vysvětlení, kdy se který název používá, je potřeba udělat základní rozdělení již nyní. Frühlings Erwachen, neboli Procitnutí jara (v překladu Františka Václava Krejčího), je drama německého spisovatele Franka Wedekinda, napsané v roce 1891 a Spring Awakening, čili Probuzení jara, v překladu Jiřího Joska, je muzikál vytvořený na motivy právě Wedekindova Procitnutí jara, který byl uvedený poprvé na Broadwayi v roce Je pro mě velice zajímavé, že skutečnosti, které byly pro tehdejší společnost kontroverzní, zůstávají kontroverzními i dnes a proto považuji toto dílo za absolutně nadčasové a domnívám se, že stojí za to, se mu věnovat. Navíc mám ráda, když se na divadelních prknech řeší kontroverzní otázky a když diváci po zhlédnutí odcházejí nějakým způsobem zasaženi, když v nich představení zůstane delší čas. K tomu si myslím, že se Procitnutí/Probuzení jara bezesporu vedlo a vede. Někteří diváci odcházejí z divadla zasaženi pozitivně, avšak snad stejné množství negativně. Konec konců, tak je to téměř u každého díla. Až na to, že tady rozpory trvají už víc jak 120 let. Velice důležité také je, že činoherní představení Procitnutí jara představuje z pohledu českého divadla velký mezník. Emil František Burian při inscenování tohoto představení vůbec poprvé použil princip Theatergraphu. Podstatnou část svojí práce věnuji psychologickému pohledu na daný problém. Sexuální výchova v rodině, výchova obecně a vztahy mezi dospívající mládeží a dospělými lidmi jsou klíčová témata zmiňovaného dramatu. 7

8 Mohlo by se zdát, že psychologie není hlavním zájmem mého oboru, ale jak víme, všechno se vším souvisí a herectví je z velké části o psychologii a ta představuje jeho neoddělitelnou součást. Přečetla jsem ohledně daných problémů více knih a studií, ale citovat jsem se v této diplomové práci rozhodla jenom z jedné, a to ze Sexuální výchovy v rodině od Oldřicha Pšeničky. Důvod je zcela prostý, dle mého názoru je tato kniha napsaná nejsrozumitelněji a nejpřehledněji, navíc zmiňuje všechny problémy, ke kterým se v rámci mého tématu potřebuji věnovat. 8

9 Úvod Na začátku bylo Procitnutí Psal se rok 1891, když se na svět dostalo drama, tehdy šestadvacetiletého německého spisovatele, Franka Wedekinda, Frühlings Erwachen, Procitnuti jara. Dílo bylo považováno při nejmenším za kontroverzní, dokonce za nehratelné a neproveditelné. Relativně dlouhých 15 let se Procitnutí jara muselo bít o své místo na slunci, nebo jestli chceme, o místo na prknech, které znamenají svět. Jak už dnes můžeme říct, tento boj zcela určitě nebyl marný. Čistě knižní drama se usídlilo v mnoha divadlech po celém světě a je součástí jejich repertoáru i v dnešních dnech. To se o hodně dílech německojazyčné divadelní moderny říct nedá. A co víc, světlo světa uzřel i velice úspěšný muzikál. O tom ale až později. Předtím, než se dostanu k samotnému příběhu Probuzení jara, ráda bych představila autora a jeho stručný životopis. 9

10 1 Frank Wedekind Životopis Frank Wedekind, německý dramatik, příležitostní herec, režisér a nadšený, celoživotní obdivovatel cirkusu, celým jménem Benjamin Franklin Wedekind (pro literární činnost, používal pseudonym Hieronymus Jobs), se narodil 24. července 1964 v Hannoveru a zemřel 9. března 1918 v Mnichově. Pocházel ze smíšené německo-maďarské rodiny s americkým občanstvím. Jeho otec byl lékař, který zcestoval velkou část světa, mimo jiné byl i lékařem tureckého sultána a poslancem parlamentu. Matka byla kalifornská herečka maďarského původu. Frank Wedekind vyrostl ve Švýcarsku, kde navštěvoval gymnázium v Aarau. Z této doby pocházejí jeho první literární pokusy básně, návrhy dramat a povídek. Studoval germanistiku v Lausanne, vedle toho navštěvoval malířskou akademii, právnickou fakultu a germanistiku v Mnichově, ale žádné studium se mu nepovedlo dokončit. Kvůli přerušenému studiu práv byl Frank Wedekind nucen pracovat jako šéf reklamy v továrně Maggi. Žil v Curychu, kde pracoval jako žurnalista pro Neue Zürcher Zeitung 2 a jiné listy. Navázal styky s curyšským okruhem naturalistických básníků. V letech 1987/88 pokračoval Frank Wedekind na curyšské univerzitě sporadicky ve svém studiu. V té době se stal také tajemníkem v cirkuse Herzog. Po otcově smrti odcestoval do Berlína, kde navázal kontakt s tamními uměleckými kruhy. Na zpáteční cestě zůstal Frank Wedekind až do roku Při psaní životopisu Franka Wedekinda jsem čerpala z německé literatury, za pomoci překladu Mgr. Hany Formánkové. 2 Německý deník vydávaný v Curychu, v žurnalistických kruzích velmi ceněný pro flexibilní informování o mezinárodních situacích a situací na burze. 10

11 v Mnichově, zde patřili do okruhu jeho přátel satirik a dramatik Oskar Panizza 3, kabaretiér a divadelní kritik Hanns von Gumppenberg, herec W. W. Rudinoff. V roce 1891 se Frank Wedekind stal také členem Společnosti pro moderní život. Mezi lety se zdržoval v Paříži, kde se opět setkal se světem cirkusu, o kterém s oblibou psal. V roce 1894 navštívil Frank Wedekind Londýn, ale odtud se vrátil opět do Paříže. V Paříži se mimo jiné seznámil se Strindbergem 4, se kterým se ale nepohodl. Zde pracoval jako tajemník dánského malíře a obchodníka s uměním Willy Grétora (nejznámějšího moderního padělatele obrazů). V roce 1895 odcestoval do Berlína, kde v představenstvu divadelního spolku Freie Bühne neúspěšně usiloval o první uvedení své hry Erdgeist (Duch země, u nás uváděn pod názvem Lulu). Od roku 1896 byl Wedekind spolupracovníkem satirického časopisu Simplicissimus (básně, povídky, rozhovory), některé jeho příspěvky byly ovšem cenzurou zakázány a několikrát se dostal do problémů s mravní policií. V roce 1896 se v Mnichově setkal také s norským spisovatelem Knutem Hamsunem, pozdějším nositelem Nobelovy ceny za literaturu. V roce 1898 se stal hercem a dramaturgem v Münchner Schauspielhaus. Kvůli urážce majestátu byl Frank Wedekind v letech uvězněn za své 3 Leopold Hermann Oskar Panizza (12. listopadu září 1921) byl německý psychiatr, posléze avantgardní spisovatel, dramatik, básník, esejista a redaktor literárního časopisu. Za svou provokativní tragédii Das Liebeskonzil byl v Mnichově odsouzený a strávil rok ve vězení. Po svém propuštění žil osm let v exile, nejprve v Curychu a potažmo v Paříži. 4 Johan August Strindberg byl švédský spisovatel, dramatik a malíř. Narodil se 22. ledna 1849 ve Stokholmu a zemřel 14. května 1912 taky ve Stokholmu. Považujeme ho za jednoho z nejvýznamnějších švédských autorů vůbec a za otce moderního divadla.strindbergovo nešťastné dětství a snad i komplikovaná povaha vedly k tomu, že měl špatný vztah k ženám, který neskrývaně dokazoval ve své tvorbě. Navzdory mizogynii, jsou jeho díla kritikou velice ceněny. Dalším znakem jeho tvorby také je, že prosazoval socialistické názory, čím si získal popularitu v zemích jako Sovětský svaz, Kuba a také zemích Východní Evropy. 11

12 politické básně uveřejňované většinou pod pseudonymem Hieronymus Jobs a především za satirickou persifláž na císaře Viléma II. V následujících letech vystupoval Frank Wedekind mimo jiné i v kabaretech. V roce 1904 se v Berlíně dostal do kontaktu se spolkem Berliner Verein für Kunst (Berlínský umělecký spolek). Díky jeho podpoře a další podpoře ve Vídni došlo v roce 1905 k průlomu dosavadního odmítání a k prvnímu uvedení jeho her. V témže roce se stává hercem v Kleines Theater (Malé divadlo) a v Reinhardtově Deutsches Theater (Německé divadlo) v Berlíně, a to až do roku Jako herec hostoval Frank Wedekind v mnoha německých a zahraničních městech (až do roku 1914 vystupoval 505krát ve vlastních hrách ve 30 městech). V letech 1913 a 1914 podnikl Frank Wedekind cesty do Říma a do Paříže. Během první světové války byly téměř všechny Wedekindovy hry cenzurou zakázány. Wedekind zemřel v roce 1918 na následky operace. Frank Wedekind je vedle Gerharta Hauptmanna nejvýznamnějším německy píšícím dramatikem přelomu století. Svou otevřenou technikou (volný sled jednotlivých scén, monologizace dialogu) vytvořil v řadě svých děl výrazové prostředky blízké expresionismu. Jeho díla si cenil i jeden z nejvýznamnějších německých spisovatelů 20. století Thomas Mann. Frank Wedekind se ve svém díle obracel proti ztracené středostavovské morálce, odhaloval dekadentní formy života a orientoval se přitom na vitalitu, krásu a sílu (v tom sehrál nepochybně významnou roli i vliv filosofa Nietzscheho), svou pozornost obracel na lidi stojící na okraji společnosti bohémy, prostitutky, lidi od cirkusu a z varieté. Tento jeho postoj je založen na názoru, že lidskou přirozenost je třeba bránit proti každé společnosti, i proti společenskosti člověka. Wedekindova síla spočívá v neúprosném, satirickém vyzdvižení negativních stránek, které stupňuje až do grotesky a logicky je pak obrací v tragédii. 12

13 Jeho 19 divadelních her se prosadilo až po více než deseti letech posměchu a pošklebků publika, šikanování ze strany cenzury a komolení kvůli nepochopení inscenátorů. Wedekindovým prvním významným dramatickým dílem, kterému se dostalo světového ohlasu, byla hra Frühlings Erwachen (Procitnutí jara, s podtitulem Dětská tragédie) z roku 1891, jejíž premiéru uvedl v roce 1906 Max Reinhardt v Berliner Kammerspiele. Práci na tomto díle začíná Frank Wedekind v říjnu 1890 a hra je dokončena již na velikonoce 1891, snad proto, že tentokrát přistupoval k práci velice uvolněně. V době vzniku tohoto díla nebylo možné kvůli cenzuře na uvedení ani pomyslet. Dalším důvodem bylo ale také to, že Frank Wedekind nerespektoval tehdy platné jevištní požadavky. Teprve Max Reinhardt vytvořil předpoklady pro scénickou realizaci Procitnutí jara, které bylo v jeho režii poprvé uvedeno 20. listopadu 1906 v divadle Kammerspiele. Již dříve dal berlínský cenzurní úřad na vědomí, že plánovaná inscenace Wedekindovy Pandořiny skříňky bude povolena pouze pro tři abonentní představení. Poté bylo tedy uvedeno Probuzení jara. Jistě by se nikdo neodvážil premiéře prorokovat, že se v tomto a v následujících obdobích udrží na repertoáru skoro 20 let (se 615 představeními, hostující představení v to nepočítaje). Procitnutí jara se stalo nejčastěji uváděnou hrou Reinhardtových scén. Změnilo se také klima veřejného mínění. Jugendbewegung (Hnutí mladých) připravilo v Německu půdu pro otevřenou veřejnou diskusi o problémech (i sexuálních) mladé generace. Cenzura trvala na řadě škrtů, které se týkaly např. scény v polepšovně a na vinici. Některé monology byly cenzurou zkráceny natolik, že se Wedekind a Reinhardt těchto scén raději úplně vzdali, než aby je uváděli v okleštěné podobě. 13

14 Dalším typickým příkazem cenzury bylo změnit groteskní jména učitelů na jména znějící neutrálně. To však naopak způsobilo, že se některé učitelské spolky obrátily proti očernění svého stavu. Přitom to byl právě úřední zásah, který tyto postavy vysvobodil z jejich fantastického prostředí a dal jim realistický základ. Nebyli již pseudonymními agenty společnosti, která se snaží pomocí svých prázdných ideálů mládež integrovat, ale jsou jasně jmenováni jako zástupci profesního stavu. Povolení v Berlíně bylo sice důležitým precedentem, ten ovšem nebyl vzhledem k federativní struktuře cenzury závazný. A tak byla hra uváděna v různých městech v různé podobě a s různým odůvodněním případných škrtů. Mimo jiné v uzavřených premiérách, například s argumentem, že by se veřejné uvedení hrubě dotklo mravního cítění širších kruhů. (Frank Wedekind pak použil pro tisk jevištní úpravu, která je téměř identická se zněním, které uváděl Reinhardt.) Liberální postoj úřadů některých měst byl naopak zdůvodněn například tím, že publikum se jistě vcítí do tragického osudu hlavních osob. To ovšem neznamenalo, že by si cenzura kladla otázku o pravdivosti zobrazovaného děje. Jednalo se pouze o jakousi morální tendenci vyrovnat se s obecnými problémy výchovy a vzdělávání. Veřejné přetřásání otázek sexuality bylo ovšem nadále nemyslitelné. Díky některým vynuceným škrtům a zmírněním, která musel Frank Wedekind ze strany úřadů strpět, se ovšem z obecné tragédie dětí, které v procesu svého přizpůsobování se světu dospělých utrpí újmu, stala tragédie tří jednotlivých výjimečných případů. Problém lidské sexuality najdeme nejen ve Wedekindově hře Procitnutí jara. Ve svých tragédiích Duch země (1895) a Pandořina skříňka ( ), kterým se podle hlavní postavy také říká Lulu-tragédie, využívá prostředky sexuálního patosu 14

15 k tomu, aby demonstroval morální bahno společnosti, člověka bourajícího všechny konvence, šelmu, kterou zničí jiné šelmy. Nejzralejším dílem Franka Wedekinda je Der Marquis von Keith (Markýz von Keith) z roku 1900 o vzestupu a pádu jednoho hochštaplera. 15

16 1.2 Procitnutí jara - děj Autor zasazuje děj Procitnutí jara do prostředí Německa na sklonku 19. století. Příběh nás uvádí do prostředí dospívající mládeže, dostáváme se mezi skupinu mladých děvčat a chlapců studujících na gymnáziu. Odkrývá se nám jejich na první pohled bezstarostný život, kde je pro ně největším problémem naučení se latinských básní. Když ale vyučování skončí, naskýtá se nám pohled na rozhovory, které vedou tito mladí lidé o dospívání, o sexualitě a chlapci třeba o zvláštních nočních snech. Společnost je v této době, a Wedekind jí nijak nešetří, vykreslená jako velice prudérní. Rodiče se svými dětmi odmítají mluvit o čemkoli, co by mohlo nějakým způsobem souviset s pohlavním životem nebo dokonce přiváděním dětí na svět. Tito mladí studenti se však ocitají na prahu dospívání a intimní otázky jsou pro ně velice aktuální a zajímavé. Nejvýraznější postavou je student Melchior Gabor, který je jako jeden z mála v té době vychovávaný velice pokrokově, nebála bych se říct až moderně. Jeho maminka v tomto příběhu zastupuje zcela výjimečně v starší generaci jakési světélko naděje. Je to otevřená žena, která učí Melchiora přirozenosti, svobodomyslnosti a citovosti. Učí ho také, aby žil podle vlastního rozumu a sám si pak nesl následky za svoje případné chyby. Jak jsem naznačila, tento styl výchovy najdeme pouze u Melchiora. Jak se dozvíme později, Melchior i jeho matka bohužel přijdou na to, že vybočování z řady se nevyplácí. Melchior velice inteligentní a slušný mladý muž, jeho studijní výsledky dosahují vynikající úrovně, profesoři v něm vidí budoucího premianta školy. Na jejich velké nepochopení ale naráží Melchiorův nejlepší kamarád, spolužák, Moritz Stiefel. Ten na rozdíl od Melchiora není zdaleka studijní typ a školu v podstatě nezvládá. 16

17 Po dalším z mnoha nepovedených školních dní nacházíme Melchiora a Moritze u rozhovoru, kde se Moritz svěřuje Melchiorovi o zvláštních mokrých snech, které ho děsí, jsou pro něho noční můrou a díky nim se vlastně ani nemůže soustředit na učení a tvrdí, že se z toho zblázní. Pobavený Melchior, který je v sexuální oblasti mnohem poučenější, mu nabídne, že pro něj sepíše pojednání O souloži, kde se doví všechno podstatné a po Moritzově naléhání mu přislíbí, že namaluje i nějaké obrázky. Pojednáním se ale nevyřešilo nic. Spíš naopak, v Moritzovi to vyvolalo další a další otázky a zdá se, že je vyděšený ještě víc než předtím. Během těchto událostí se však nad Moritzem stahují ještě jiné mraky. Jeho studijní výsledky už opravdu nedosahují dostatečné úrovně a tak hrozí, že propadne. Sám si uvědomuje, že to bude obrovský problém, jelikož jeho tatínek, pan Stiefel si na vzdělání hodně zakládá a na syna má navíc enormní nároky. Jakoby si nevšímal, jestli jeho syn má dostatečné schopnosti nebo ne, požaduje od něho nejlepší výsledky. Pokud jich prý nedosáhne, bude to ostuda pro celou rodinu a on s maminkou se nebudou moct ukázat mezi lidmi. Tento psychický nátlak je samozřejmě pro Moritze k nevydržení a upadá do deprese. Mezitím se začne vyvíjet vztah mezi Melchiorem a spolužačkou Vendulkou Bergmanovou. Je to čisté, nevinné děvče, znají se s Melchiorem od dětství. Dnes na prahu dospívání k sobě jakoby znova našli cestu, scházejí se v lese a bezstarostně si povídají o tom, jak si ještě jako malí spolu hrávali. Vendulka je taky zklamaná přístupem své maminky. V prvním obraze ji vidíme, že ji prosí o vysvětlení, jak přicházejí na svět děti. Ta se odpovědi brání, ale po dlouhém přemlouvání ji řekne, že na to, aby otěhotněla, musí být vdaná a velmi milovat svého muže. Naivní Vendulku tato odpověď uspokojí. Během schůzek se ale s Melchiorem sbližují víc a víc, až je mezi nimi takové napětí, že se intimně sblíží. Pro oba je to nový, krásný zážitek, z kterého ale Vendulka netuší, co může vzejít. 17

18 Moritzovy nejhorší předtuchy se postupně naplní a je jasné, že na konci školního roku propadne. Mladý muž neví, jak s touto situací naložit. Ví, že doma se pochopení nedočká, spíš naopak. Má strach z otce, který je přes svého syna až chorobně ctižádostivý. Poprosí tedy o pomoc paní Gaborovou, Melchiorovou matku, aby mu půjčila peníze na útěk do Ameriky. Ona tuto formu pomoci odmítne, za to mu však přislíbí, že zajde za jeho rodiči a promluví s nimi o tom, jak velké nároky na něho kladou. Moritz ve svých očích však ztratil poslední naději, a jelikož ze své situace nevidí lepší východisko, rozhodne se pro nejradikálnější řešení. Mladý chlapec se zastřelí. Nejvíc zarážející je, že ani smrt syna neprobudí v panu Moritzovi cit a nad hrobem mu vyčítá, že mu to udělal schválně. V Moritzových věcech se najde pojednání od Melchiora, které vyvolá v řadách učitelů a rodičů velké pohoršení a zklamání. Zatímco se v prostředí gymnázia odehraje jedna tragédie, další na sebe nenechá dlouho čekat. Vendulka onemocní, a když pobyt v posteli nepomáhá, maminka se rozhodne zavolat doktora. Ten zhodnotí, že je mladá slečna těhotná. Paní Bergmanová se na Vendulku rozzlobí a vyčítá jí, jak jí něco takového mohla udělat. Ona, celkem logicky nechápe, co provedla a jak se to mohlo stát. Není přece vdaná a Melchiora nemiluje. Jen ho má ráda a chtěla být s ním Melchior také nemá lehkou situaci. Za pojednání, které se našlo v Moritzových věcech, má být poslán do polepšovny. Maminka za ním do poslední chvíle stála a obhajovala ho, že v tolik rozebíraném pojednání vlastně nelže, že všechno tam popsal tak, jak to ve skutečnosti je. Proto se domnívá, že tak přísný trest je neadekvátní. Když se ale dozví, že Vendulka čeká s Melchiorem dítě, nemá ani ona už víc sil bojovat a Melchior odchází do polepšovny. Během svého pobytu udržuje s Vendulkou aspoň písemný kontakt. V dopisech si slibují, že až se Melchior vrátí z polepšovny, vezme si jí za ženu a povedou krásný život, do kteréhosi nenechají od nikoho mluvit a budou spolu šťastní. 18

19 Vendulčina maminka nedokáže zkousnout dceřino těhotenství a tak se rozhodne, že jí pošle na potrat. Bohužel, potrat byl vykonaný u podivného pána v absolutně nesterilním prostředí. Vendulka nakonec během zákroku umírá. Když od ní Melchior přestane dostávat dopisy, cítí, že má potíže a rozhodne se, že z polepšovny za Vendulkou uteče. To se mu i povede, ale cestou domů jde přes hřbitov, kde najde nejdříve Moritzův hrob a hned po něm i ještě čerstvý, Vendulčin. Zjeví se mu Moritzův duch, který ho přesvědčuje, aby spáchal sebevraždu, protože jiný únik od této společnosti neexistuje. Dřív než se ale Melchior odhodlá k tomuto činu, zjeví se další postava, která od autora nedostala jméno. Tajemný Zakuklený pán oba přesvědčí, že sebevražda není žádné řešení a volá Melchiora, aby šel s ním. Prý mu pomůže vyřešit všechny jeho problémy. Odejdou spolu a Moritz zůstane na hřbitově sám. Jestli má být onen Zakuklený pán osud, nebo čistě autorův abstraktní zásah, který má představovat naději pro lidstvo jako takové, to už je zřejmě na zhodnocení každého člověka osobně. 1.3 Nelehká cesta Dětské tragédie V některých publikacích je mylně uváděno, že Procitnutí jara je Wedekindovou prvotinou. Není to pravda. Autor už během studií napsal svoje první básně, eseje a novely. První dramatické pokusy u něho najdeme v letech 1886 až Nejdůležitějšími jsou například veselohra Kinder und Narren (Děti a blázni), a dramatický fragment Elins Erweckung (Elinino vzkříšení), ve kterém už můžeme najít problematiku dospívání. Toto dílo je považováno za jakéhosi předchůdce Procitnutí jara. 19

20 Frank Wedekind napsal toto dílo, když mu bylo teprve šestadvacet let a literární vědci, kteří se zajímali o jeho život a tvorbu přišli na to, že právě toto drama odráží jeho osobní život. V roce 1885 totiž spáchal sebevraždu Wedekindův bývalý spolužák Moritz, který s největší pravděpodobností propůjčil své jméno i jeho dramatické postavě s podobným osudem. Dokonce i samotného autora můžeme v Procitnutí jara najít. S velkou pravděpodobností právě postava Melchiora Gabora nese autobiografické prvky. Jak už jsem výše naznačila, knižní drama Procitnutí jara své začátky v divadelním světě nemělo jednoduché. Dílo beze sporu prvky kontroverznosti má, zcela otevřeně naráží na otázky týkající se dospívání mládeže a s tím spojenou sexualitu, nezralost tehdejší společnosti, která se projeví zejména v nezdravé výchově dětí. Cenzura, jako jeho hlavní nepřítel mu nedovolovala, aby se dostalo na jeviště a vůbec zkusilo oslovit široké publikum. To však neznamená, že jeho vydání přešlo bez povšimnutí. Zejména v uzavřených kulturních a literárních kruzích vyvolalo toto drama vlnu zájmu. O Wedekindově díle však několik let přetrvával názor, že je pro jeviště neproveditelné. Procitnutí jara se stalo velice diskutovaným tématem, už jenom proto, že styl, jakým autor toto drama napsal, se vymykalo jakýmkoli stávajícím literárním směrům. Dílo má prvky naturalismu, o čemž svědčí fakt, že člověk je tady vykreslený jako pudy ovládaná bytost. Proti naturalismu však samotný Wedekind urputně bojoval už ve svých začátcích. Rovněž v díle nacházíme surrealistické prvky, což předznamenává budoucí expresionistický styl zveličování a karikaturní typizacinapříklad jména postav gymnaziálních profesorů: Hladopás, Kostilam, Vrtichvost, Blekota, Muchomor a podobně. Dílo se proti klasické tragédii staví ještě jedním, až symbolickým rozměrem a to prostřednictvím postavy Zakukleného pána na konci příběhu. Když se Melchior ocitá na hřbitově, někdy na půlcestě mezi životem a smrtí, potkává se nad čerstvým Vendulčiným hrobem s duchem Moritze, který si, podle 20

21 poznámek autora, nese vlastní hlavu pod paží. Snaží se ho přesvědčit o lehkosti bytí na druhém břehu, kde už neexistují žádné problémy pozemského světa a nabádá ho k sebevraždě. Zakuklený pán, však naproti tomu představuje jakousi metaforu, možná na samotný život, na naději, sílu a přesvědčí Melchiora, aby spolu s ním vykročil do nového, lepšího života. Neurčitá zařaditelnost do literárního směru nebyla jediným důvodem pro diskuze ohledně Procitnutí jara. Sporná je také struktura dramatu a jeho výstavba. Podtitul hry nám žánr sice jasně definuje (Dětská tragédie), nicméně kdybychom toto konkrétní drama zkoumali jako klasickou tragédii, můžeme najít několik nesrovnalostí. Dílo Procitnutí jara nemá expozici, kde bychom se dověděli, co předcházelo událostem, které jsou v příběhu aktuální, tudíž není ani prostor pro představení a seznámení se s postavami. Další nesrovnalostí je, že drama nemá jasně definovaného tragického hrdinu. Jako v prvním případě, i tady by problém mohl řešit podtitul, který naznačuje, že by snad mohlo jít o hrdinu kolektivního- skupinu dětí, respektive dospívající mládeže, která prochází těžkým obdobím puberty a bojuje s generací rodičů. Kolektivní hrdina tady ale stejně chybí, mládež totiž není definovaná jako jeden celek, ale je vždycky zastoupená jenom jednotlivci, nebo menšími skupinkami. Chybí také situace, kde by mládež, jako kolektivní hrdina, přišla do otevřeného konfliktu se svým protějškem, dospělýma. Autor tedy zřejmě chtěl dosáhnout toho, aby se na každou z větších postav hledělo jako na osobitý charakter s jedinečným osudem. Hlavní téma tedy nese asi samotná existence člověka v období dospívání, jeho vyrovnávání se se změnami, které toto období přináší a schopnost mládeže vplout do dospělého světa navzdory překážkám, které soudobá společnost poskytuje. Zatímco rodiče autor karikuje a popisuje je jako nezralou, zkaženou společnost, dospívající mládež vyobrazuje až básnicky, nechává je používat strojený, poetický jazyk. Hlavní myšlenkou dramatu a středem zájmu mladých studentů je 21

22 obecné, nikdy nekončící téma a to touha po svobodě, po uvolnění společenských konvencí. V tomto konkrétním díle pozorujeme touhu po lásce, nejen jako po citu, ale zejména po lásce fyzické, cítíme silný zájem o tělesný kontakt a prožívání rozkoše. To byl hlavní důvod, proč se zdálo, že dílo se snad nikdy svého uvedení nedočká. Procitnutí jara bylo prakticky až do roku jeho uvedení (1906) považováno za pornografii. Trvalo 15 let, než se drama konečně dostalo poprvé na jeviště. Tato situace byla způsobena několika hlavními důvody. Jako první bych uvedla cenzuru. Samotný námět, sexualita, ale i zesměšňování úředních a školních autorit v té době absolutně nepřicházelo v úvahu. Dokonce i premiérové uvedení Maxa Reinhardta v Berlíně (1906) bylo ochuzené o některé pikantní scény, jako je například monolog Jeníka na toaletě. Také scény Vendulky a Melchiora byly upraveny. Sexuální tématika se tedy celkově omezila jenom na Moritze, Vendulku a Melchiora. Ostatní, vedlejší dějové linky jiných postav byly sexuality zbaveny, což mohlo v konečném důsledku budit dojem, že případy těchto tří mladých lidí jsou vlastně ojedinělé a žádný globální problém v komunikaci ohledně dospívání neexistuje. Ani posměšná jména postav profesorů u tohoto uvedení nezůstala v původním znění. K prvnímu uvedení v původní verzi Procitnutí jara došlo až v roce 1924 (třiatřicet let po napsání!!!) v Drážďanech v režii Hanse von Wilda. Další z důvodů nemožnosti hrát toto drama mohlo být, že divadla v té době neměla soubor, se kterým by dokázala obsadit tolik mladých postav, a také samotné technické zabezpečení divadel mohl být problém. Wedekind používá v Procitnutí jara časté střihy a změny míst. V té době bylo ale zvykem používat realistický inscenační styl Meiningenských, kteří používali masivní, těžké dekorace, se kterými by se nedalo tak operativně a flexibilně pracovat. Navzdory tomu, jak byla cesta tohoto dramatu těžká, vyplatilo se počkat. Po premiérovém uvedení zanechalo Procitnutí jara na divácích velice silný dojem. Hned po dvou sezónách dosáhlo počtu 205 repríz a dá se říct, že Max Reinhardt a jeho režijní zpracování, přinesli dramatu štěstí. V jeho nastudování se jako herec objevil dokonce sám Frank Wedekind, konkrétně v postavě Zakukleného pána. Podle kritiků byl však jeho herecký výkon špatný a tak hrál jenom zřídka. 22

23 V Berlíně se inscenace celkově udržela dlouhých dvacet sezon, a hrála se taky v jiných německých zemích. Vzpomenu aspoň Mnichov, Hamburg či Vídeň. Později bylo dílo přeložené do francouzštiny a bylo uváděno v Paříži. Žádné jiné německé dílo, které bylo uvedeno po roce 1900, nepřekonalo úspěch Procitnutí jara. Nejdřív dílo dlouho odmítané a téměř odsouzené k zániku, se nakonec stalo jedním z nejúspěšnějších dramat moderní německé dramatiky. Hlubšímu zkoumání podrobil Procitnutí jara dokonce psycholog Sigmund Freud a také mladého Bertolda Brechta nenechala Dětská tragédie lhostejného. Stal se obdivovatelem Franka Wedekinda komplexně a ten byl pro něj inspirací, zejména v rané tvorbě. 23

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Cool / coolness dramatika Pod tento termín se všeobecně zahrnují texty vznikající od poslední třetiny devadesátých let dvacátého století, které na jeviště přinesly doposud tabiuzovaná témata: sex, zejména

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 1. - 15. 8. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: český jazyk literární výchova Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost.

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Přednáška 28. 6. 2011 na konferenci Mario Klemens Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Položíme- li si otázku, zda dirigent vede, nebo řídí, poznáme, že vlastně oboje, jen v každé etapě jeho spolupráce

Více

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS aktivita SNY A REALITA ANOTACE: Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku). Protichůdná

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY 58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kolene k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdíly u mužů

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

INNSIKT # 3. SPECIFIC praha: FESTIVAL SCÉNICKÝCH ČTENÍ SPECIFIC 2015 - NORSKO 5. - 28. KVĚTNA, BRNO MOSILANA, ŠPITÁLKA 12.

INNSIKT # 3. SPECIFIC praha: FESTIVAL SCÉNICKÝCH ČTENÍ SPECIFIC 2015 - NORSKO 5. - 28. KVĚTNA, BRNO MOSILANA, ŠPITÁLKA 12. SPECIFIC praha: INNSIKT # 3 [insight;vhled] FESTIVAL SCÉNICKÝCH ČTENÍ SPECIFIC 2015 - NORSKO 5. - 28. KVĚTNA, BRNO MOSILANA, ŠPITÁLKA 12 27. - 29. KVĚTNA, PRAHA VENUŠE NA ŠVEHLOVCE, SLAVÍKOVA 22 Norský

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Česká a světová literatura

Česká a světová literatura Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Olga Chudobová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Karel Čapek VY_32_INOVACE_06_2_15_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Životopisné údaje

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Absolventský projekt Světlo k inscenaci PLÁŇKA Autor

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více