Nikdy nekončící probuzení jara

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nikdy nekončící probuzení jara"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Muzikálové herectví Nikdy nekončící probuzení jara Diplomová práce Autor práce: Barbora Remišová Vedoucí práce: Mgr. Klára Latzková Oponent práce: doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Brno 2013

2 Bibliografický záznam REMIŠOVÁ, Barbora. Nikdy nekončící probuzení jara (Never Ending spring awakening). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Muzikálové herectví, rok s. 54 Vedoucí diplomové práce Mgr. Klára Latzková Anotace Téma divadelní hry Procitnutí jara od Franka Wedekinda, které je základem pro moji diplomovou práci, s názvem Nikdy nekončící probuzení jara, je stálé, aktuální v každé době, ačkoli ještě pořád kontroverzní. Konflikt mezi rodiči a dospívající mládeží, sexuální výchova dětí, nebo homosexualita, to jsou otázky, na které společnost už dlouho hledá odpovědi, a já bych se touto problematikou chtěla zaobírat také. Ve své práci zkoumám cestu dětské tragédie od německých činoherních scén, přes české iluzivní divadlo E. F. Buriana, až po nablýskaný svět broadwayských muzikálů. Annotation The theme of theatrical play Spring Awakening by Frank Wedekind, which is base for my diploma thesis called Never ending spring awakening, is always achal everywhere, despote it s still controversial. Conflict between parents and growing teenagers, sex education of children, or homosexuality. These questions are very common nowadays and we are still looking for answers. And that s the reason why I d like to deal with these problems too. In my diploma thesis I research the way of children tragedy from german theaters, through the czech illusion theatre of E. F. Burian to shining Word of broadway musicals.

3 Klíčová slova Frank Wedekind, Frühlings Erwachen, Spring Awakening, sexuální výchova v rodině, dospívání Keywords Frank Wedekind, Frühlings Erwachen, Spring Awakening, sexual education, growing

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně dne 5. června 2013 Barbora Remišová

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala zejména mojí vedoucí ateliéru muzikálového herectví, Doc. Janě Janěkové a vedoucí diplomové práce, Mgr. Kláře Latzkové, za její pomoc a velice ochotný přístup.

6 Obsah PŘEDMLUVA... 7 ÚVOD FRANK WEDEKIND ŽIVOTOPIS PROCITNUTÍ JARA - DĚJ NELEHKÁ CESTA DĚTSKÉ TRAGÉDIE PROCITNUTÍ JARA V ČESKÉ REPUBLICE EMIL FRANTIŠEK BURIAN PO PROCITNUTÍ PŘIŠLO PROBUZENÍ PROCITNUTÍ VERSUS PROBUZENÍ JARA JSOU STEJNÁ? PROBUZENÍ JARA V BRNĚ SEXUÁLNÍ VÝCHOVA V RODINĚ RODINA A JEJÍ FUNKCE VZTAHY V RODINĚ KOMUNIKACE TĚLESNÝ DOTEK BDĚLÁ POZORNOST A NASLOUCHÁNÍ DEFORMACE LÁSKY SEBEREALIZACE RODIČŮ V DĚTECH HOMOSEXUALITA SEXUÁLNÍ VÝCHOVA SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH PUBERTA ANTIKONCEPCE ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE INTERNETOVÉ ZDROJE ABSOLVENTSKÁ ROLE... 71

7 Předmluva Věnovat se tématu Procitnutí, potažmo Probuzení jara jsem se rozhodla proto, že toto dílo řeší problémy, které považuji za aktuální i v dnešní době, i když samotné drama bylo napsáno už na konci devatenáctého století. V úvodu bych ráda vysvětlila a definovala názvy Procitnutí a Probuzení jara. Jejich rozdílům se budu věnovat později, ale pro ujasnění a vysvětlení, kdy se který název používá, je potřeba udělat základní rozdělení již nyní. Frühlings Erwachen, neboli Procitnutí jara (v překladu Františka Václava Krejčího), je drama německého spisovatele Franka Wedekinda, napsané v roce 1891 a Spring Awakening, čili Probuzení jara, v překladu Jiřího Joska, je muzikál vytvořený na motivy právě Wedekindova Procitnutí jara, který byl uvedený poprvé na Broadwayi v roce Je pro mě velice zajímavé, že skutečnosti, které byly pro tehdejší společnost kontroverzní, zůstávají kontroverzními i dnes a proto považuji toto dílo za absolutně nadčasové a domnívám se, že stojí za to, se mu věnovat. Navíc mám ráda, když se na divadelních prknech řeší kontroverzní otázky a když diváci po zhlédnutí odcházejí nějakým způsobem zasaženi, když v nich představení zůstane delší čas. K tomu si myslím, že se Procitnutí/Probuzení jara bezesporu vedlo a vede. Někteří diváci odcházejí z divadla zasaženi pozitivně, avšak snad stejné množství negativně. Konec konců, tak je to téměř u každého díla. Až na to, že tady rozpory trvají už víc jak 120 let. Velice důležité také je, že činoherní představení Procitnutí jara představuje z pohledu českého divadla velký mezník. Emil František Burian při inscenování tohoto představení vůbec poprvé použil princip Theatergraphu. Podstatnou část svojí práce věnuji psychologickému pohledu na daný problém. Sexuální výchova v rodině, výchova obecně a vztahy mezi dospívající mládeží a dospělými lidmi jsou klíčová témata zmiňovaného dramatu. 7

8 Mohlo by se zdát, že psychologie není hlavním zájmem mého oboru, ale jak víme, všechno se vším souvisí a herectví je z velké části o psychologii a ta představuje jeho neoddělitelnou součást. Přečetla jsem ohledně daných problémů více knih a studií, ale citovat jsem se v této diplomové práci rozhodla jenom z jedné, a to ze Sexuální výchovy v rodině od Oldřicha Pšeničky. Důvod je zcela prostý, dle mého názoru je tato kniha napsaná nejsrozumitelněji a nejpřehledněji, navíc zmiňuje všechny problémy, ke kterým se v rámci mého tématu potřebuji věnovat. 8

9 Úvod Na začátku bylo Procitnutí Psal se rok 1891, když se na svět dostalo drama, tehdy šestadvacetiletého německého spisovatele, Franka Wedekinda, Frühlings Erwachen, Procitnuti jara. Dílo bylo považováno při nejmenším za kontroverzní, dokonce za nehratelné a neproveditelné. Relativně dlouhých 15 let se Procitnutí jara muselo bít o své místo na slunci, nebo jestli chceme, o místo na prknech, které znamenají svět. Jak už dnes můžeme říct, tento boj zcela určitě nebyl marný. Čistě knižní drama se usídlilo v mnoha divadlech po celém světě a je součástí jejich repertoáru i v dnešních dnech. To se o hodně dílech německojazyčné divadelní moderny říct nedá. A co víc, světlo světa uzřel i velice úspěšný muzikál. O tom ale až později. Předtím, než se dostanu k samotnému příběhu Probuzení jara, ráda bych představila autora a jeho stručný životopis. 9

10 1 Frank Wedekind Životopis Frank Wedekind, německý dramatik, příležitostní herec, režisér a nadšený, celoživotní obdivovatel cirkusu, celým jménem Benjamin Franklin Wedekind (pro literární činnost, používal pseudonym Hieronymus Jobs), se narodil 24. července 1964 v Hannoveru a zemřel 9. března 1918 v Mnichově. Pocházel ze smíšené německo-maďarské rodiny s americkým občanstvím. Jeho otec byl lékař, který zcestoval velkou část světa, mimo jiné byl i lékařem tureckého sultána a poslancem parlamentu. Matka byla kalifornská herečka maďarského původu. Frank Wedekind vyrostl ve Švýcarsku, kde navštěvoval gymnázium v Aarau. Z této doby pocházejí jeho první literární pokusy básně, návrhy dramat a povídek. Studoval germanistiku v Lausanne, vedle toho navštěvoval malířskou akademii, právnickou fakultu a germanistiku v Mnichově, ale žádné studium se mu nepovedlo dokončit. Kvůli přerušenému studiu práv byl Frank Wedekind nucen pracovat jako šéf reklamy v továrně Maggi. Žil v Curychu, kde pracoval jako žurnalista pro Neue Zürcher Zeitung 2 a jiné listy. Navázal styky s curyšským okruhem naturalistických básníků. V letech 1987/88 pokračoval Frank Wedekind na curyšské univerzitě sporadicky ve svém studiu. V té době se stal také tajemníkem v cirkuse Herzog. Po otcově smrti odcestoval do Berlína, kde navázal kontakt s tamními uměleckými kruhy. Na zpáteční cestě zůstal Frank Wedekind až do roku Při psaní životopisu Franka Wedekinda jsem čerpala z německé literatury, za pomoci překladu Mgr. Hany Formánkové. 2 Německý deník vydávaný v Curychu, v žurnalistických kruzích velmi ceněný pro flexibilní informování o mezinárodních situacích a situací na burze. 10

11 v Mnichově, zde patřili do okruhu jeho přátel satirik a dramatik Oskar Panizza 3, kabaretiér a divadelní kritik Hanns von Gumppenberg, herec W. W. Rudinoff. V roce 1891 se Frank Wedekind stal také členem Společnosti pro moderní život. Mezi lety se zdržoval v Paříži, kde se opět setkal se světem cirkusu, o kterém s oblibou psal. V roce 1894 navštívil Frank Wedekind Londýn, ale odtud se vrátil opět do Paříže. V Paříži se mimo jiné seznámil se Strindbergem 4, se kterým se ale nepohodl. Zde pracoval jako tajemník dánského malíře a obchodníka s uměním Willy Grétora (nejznámějšího moderního padělatele obrazů). V roce 1895 odcestoval do Berlína, kde v představenstvu divadelního spolku Freie Bühne neúspěšně usiloval o první uvedení své hry Erdgeist (Duch země, u nás uváděn pod názvem Lulu). Od roku 1896 byl Wedekind spolupracovníkem satirického časopisu Simplicissimus (básně, povídky, rozhovory), některé jeho příspěvky byly ovšem cenzurou zakázány a několikrát se dostal do problémů s mravní policií. V roce 1896 se v Mnichově setkal také s norským spisovatelem Knutem Hamsunem, pozdějším nositelem Nobelovy ceny za literaturu. V roce 1898 se stal hercem a dramaturgem v Münchner Schauspielhaus. Kvůli urážce majestátu byl Frank Wedekind v letech uvězněn za své 3 Leopold Hermann Oskar Panizza (12. listopadu září 1921) byl německý psychiatr, posléze avantgardní spisovatel, dramatik, básník, esejista a redaktor literárního časopisu. Za svou provokativní tragédii Das Liebeskonzil byl v Mnichově odsouzený a strávil rok ve vězení. Po svém propuštění žil osm let v exile, nejprve v Curychu a potažmo v Paříži. 4 Johan August Strindberg byl švédský spisovatel, dramatik a malíř. Narodil se 22. ledna 1849 ve Stokholmu a zemřel 14. května 1912 taky ve Stokholmu. Považujeme ho za jednoho z nejvýznamnějších švédských autorů vůbec a za otce moderního divadla.strindbergovo nešťastné dětství a snad i komplikovaná povaha vedly k tomu, že měl špatný vztah k ženám, který neskrývaně dokazoval ve své tvorbě. Navzdory mizogynii, jsou jeho díla kritikou velice ceněny. Dalším znakem jeho tvorby také je, že prosazoval socialistické názory, čím si získal popularitu v zemích jako Sovětský svaz, Kuba a také zemích Východní Evropy. 11

12 politické básně uveřejňované většinou pod pseudonymem Hieronymus Jobs a především za satirickou persifláž na císaře Viléma II. V následujících letech vystupoval Frank Wedekind mimo jiné i v kabaretech. V roce 1904 se v Berlíně dostal do kontaktu se spolkem Berliner Verein für Kunst (Berlínský umělecký spolek). Díky jeho podpoře a další podpoře ve Vídni došlo v roce 1905 k průlomu dosavadního odmítání a k prvnímu uvedení jeho her. V témže roce se stává hercem v Kleines Theater (Malé divadlo) a v Reinhardtově Deutsches Theater (Německé divadlo) v Berlíně, a to až do roku Jako herec hostoval Frank Wedekind v mnoha německých a zahraničních městech (až do roku 1914 vystupoval 505krát ve vlastních hrách ve 30 městech). V letech 1913 a 1914 podnikl Frank Wedekind cesty do Říma a do Paříže. Během první světové války byly téměř všechny Wedekindovy hry cenzurou zakázány. Wedekind zemřel v roce 1918 na následky operace. Frank Wedekind je vedle Gerharta Hauptmanna nejvýznamnějším německy píšícím dramatikem přelomu století. Svou otevřenou technikou (volný sled jednotlivých scén, monologizace dialogu) vytvořil v řadě svých děl výrazové prostředky blízké expresionismu. Jeho díla si cenil i jeden z nejvýznamnějších německých spisovatelů 20. století Thomas Mann. Frank Wedekind se ve svém díle obracel proti ztracené středostavovské morálce, odhaloval dekadentní formy života a orientoval se přitom na vitalitu, krásu a sílu (v tom sehrál nepochybně významnou roli i vliv filosofa Nietzscheho), svou pozornost obracel na lidi stojící na okraji společnosti bohémy, prostitutky, lidi od cirkusu a z varieté. Tento jeho postoj je založen na názoru, že lidskou přirozenost je třeba bránit proti každé společnosti, i proti společenskosti člověka. Wedekindova síla spočívá v neúprosném, satirickém vyzdvižení negativních stránek, které stupňuje až do grotesky a logicky je pak obrací v tragédii. 12

13 Jeho 19 divadelních her se prosadilo až po více než deseti letech posměchu a pošklebků publika, šikanování ze strany cenzury a komolení kvůli nepochopení inscenátorů. Wedekindovým prvním významným dramatickým dílem, kterému se dostalo světového ohlasu, byla hra Frühlings Erwachen (Procitnutí jara, s podtitulem Dětská tragédie) z roku 1891, jejíž premiéru uvedl v roce 1906 Max Reinhardt v Berliner Kammerspiele. Práci na tomto díle začíná Frank Wedekind v říjnu 1890 a hra je dokončena již na velikonoce 1891, snad proto, že tentokrát přistupoval k práci velice uvolněně. V době vzniku tohoto díla nebylo možné kvůli cenzuře na uvedení ani pomyslet. Dalším důvodem bylo ale také to, že Frank Wedekind nerespektoval tehdy platné jevištní požadavky. Teprve Max Reinhardt vytvořil předpoklady pro scénickou realizaci Procitnutí jara, které bylo v jeho režii poprvé uvedeno 20. listopadu 1906 v divadle Kammerspiele. Již dříve dal berlínský cenzurní úřad na vědomí, že plánovaná inscenace Wedekindovy Pandořiny skříňky bude povolena pouze pro tři abonentní představení. Poté bylo tedy uvedeno Probuzení jara. Jistě by se nikdo neodvážil premiéře prorokovat, že se v tomto a v následujících obdobích udrží na repertoáru skoro 20 let (se 615 představeními, hostující představení v to nepočítaje). Procitnutí jara se stalo nejčastěji uváděnou hrou Reinhardtových scén. Změnilo se také klima veřejného mínění. Jugendbewegung (Hnutí mladých) připravilo v Německu půdu pro otevřenou veřejnou diskusi o problémech (i sexuálních) mladé generace. Cenzura trvala na řadě škrtů, které se týkaly např. scény v polepšovně a na vinici. Některé monology byly cenzurou zkráceny natolik, že se Wedekind a Reinhardt těchto scén raději úplně vzdali, než aby je uváděli v okleštěné podobě. 13

14 Dalším typickým příkazem cenzury bylo změnit groteskní jména učitelů na jména znějící neutrálně. To však naopak způsobilo, že se některé učitelské spolky obrátily proti očernění svého stavu. Přitom to byl právě úřední zásah, který tyto postavy vysvobodil z jejich fantastického prostředí a dal jim realistický základ. Nebyli již pseudonymními agenty společnosti, která se snaží pomocí svých prázdných ideálů mládež integrovat, ale jsou jasně jmenováni jako zástupci profesního stavu. Povolení v Berlíně bylo sice důležitým precedentem, ten ovšem nebyl vzhledem k federativní struktuře cenzury závazný. A tak byla hra uváděna v různých městech v různé podobě a s různým odůvodněním případných škrtů. Mimo jiné v uzavřených premiérách, například s argumentem, že by se veřejné uvedení hrubě dotklo mravního cítění širších kruhů. (Frank Wedekind pak použil pro tisk jevištní úpravu, která je téměř identická se zněním, které uváděl Reinhardt.) Liberální postoj úřadů některých měst byl naopak zdůvodněn například tím, že publikum se jistě vcítí do tragického osudu hlavních osob. To ovšem neznamenalo, že by si cenzura kladla otázku o pravdivosti zobrazovaného děje. Jednalo se pouze o jakousi morální tendenci vyrovnat se s obecnými problémy výchovy a vzdělávání. Veřejné přetřásání otázek sexuality bylo ovšem nadále nemyslitelné. Díky některým vynuceným škrtům a zmírněním, která musel Frank Wedekind ze strany úřadů strpět, se ovšem z obecné tragédie dětí, které v procesu svého přizpůsobování se světu dospělých utrpí újmu, stala tragédie tří jednotlivých výjimečných případů. Problém lidské sexuality najdeme nejen ve Wedekindově hře Procitnutí jara. Ve svých tragédiích Duch země (1895) a Pandořina skříňka ( ), kterým se podle hlavní postavy také říká Lulu-tragédie, využívá prostředky sexuálního patosu 14

15 k tomu, aby demonstroval morální bahno společnosti, člověka bourajícího všechny konvence, šelmu, kterou zničí jiné šelmy. Nejzralejším dílem Franka Wedekinda je Der Marquis von Keith (Markýz von Keith) z roku 1900 o vzestupu a pádu jednoho hochštaplera. 15

16 1.2 Procitnutí jara - děj Autor zasazuje děj Procitnutí jara do prostředí Německa na sklonku 19. století. Příběh nás uvádí do prostředí dospívající mládeže, dostáváme se mezi skupinu mladých děvčat a chlapců studujících na gymnáziu. Odkrývá se nám jejich na první pohled bezstarostný život, kde je pro ně největším problémem naučení se latinských básní. Když ale vyučování skončí, naskýtá se nám pohled na rozhovory, které vedou tito mladí lidé o dospívání, o sexualitě a chlapci třeba o zvláštních nočních snech. Společnost je v této době, a Wedekind jí nijak nešetří, vykreslená jako velice prudérní. Rodiče se svými dětmi odmítají mluvit o čemkoli, co by mohlo nějakým způsobem souviset s pohlavním životem nebo dokonce přiváděním dětí na svět. Tito mladí studenti se však ocitají na prahu dospívání a intimní otázky jsou pro ně velice aktuální a zajímavé. Nejvýraznější postavou je student Melchior Gabor, který je jako jeden z mála v té době vychovávaný velice pokrokově, nebála bych se říct až moderně. Jeho maminka v tomto příběhu zastupuje zcela výjimečně v starší generaci jakési světélko naděje. Je to otevřená žena, která učí Melchiora přirozenosti, svobodomyslnosti a citovosti. Učí ho také, aby žil podle vlastního rozumu a sám si pak nesl následky za svoje případné chyby. Jak jsem naznačila, tento styl výchovy najdeme pouze u Melchiora. Jak se dozvíme později, Melchior i jeho matka bohužel přijdou na to, že vybočování z řady se nevyplácí. Melchior velice inteligentní a slušný mladý muž, jeho studijní výsledky dosahují vynikající úrovně, profesoři v něm vidí budoucího premianta školy. Na jejich velké nepochopení ale naráží Melchiorův nejlepší kamarád, spolužák, Moritz Stiefel. Ten na rozdíl od Melchiora není zdaleka studijní typ a školu v podstatě nezvládá. 16

17 Po dalším z mnoha nepovedených školních dní nacházíme Melchiora a Moritze u rozhovoru, kde se Moritz svěřuje Melchiorovi o zvláštních mokrých snech, které ho děsí, jsou pro něho noční můrou a díky nim se vlastně ani nemůže soustředit na učení a tvrdí, že se z toho zblázní. Pobavený Melchior, který je v sexuální oblasti mnohem poučenější, mu nabídne, že pro něj sepíše pojednání O souloži, kde se doví všechno podstatné a po Moritzově naléhání mu přislíbí, že namaluje i nějaké obrázky. Pojednáním se ale nevyřešilo nic. Spíš naopak, v Moritzovi to vyvolalo další a další otázky a zdá se, že je vyděšený ještě víc než předtím. Během těchto událostí se však nad Moritzem stahují ještě jiné mraky. Jeho studijní výsledky už opravdu nedosahují dostatečné úrovně a tak hrozí, že propadne. Sám si uvědomuje, že to bude obrovský problém, jelikož jeho tatínek, pan Stiefel si na vzdělání hodně zakládá a na syna má navíc enormní nároky. Jakoby si nevšímal, jestli jeho syn má dostatečné schopnosti nebo ne, požaduje od něho nejlepší výsledky. Pokud jich prý nedosáhne, bude to ostuda pro celou rodinu a on s maminkou se nebudou moct ukázat mezi lidmi. Tento psychický nátlak je samozřejmě pro Moritze k nevydržení a upadá do deprese. Mezitím se začne vyvíjet vztah mezi Melchiorem a spolužačkou Vendulkou Bergmanovou. Je to čisté, nevinné děvče, znají se s Melchiorem od dětství. Dnes na prahu dospívání k sobě jakoby znova našli cestu, scházejí se v lese a bezstarostně si povídají o tom, jak si ještě jako malí spolu hrávali. Vendulka je taky zklamaná přístupem své maminky. V prvním obraze ji vidíme, že ji prosí o vysvětlení, jak přicházejí na svět děti. Ta se odpovědi brání, ale po dlouhém přemlouvání ji řekne, že na to, aby otěhotněla, musí být vdaná a velmi milovat svého muže. Naivní Vendulku tato odpověď uspokojí. Během schůzek se ale s Melchiorem sbližují víc a víc, až je mezi nimi takové napětí, že se intimně sblíží. Pro oba je to nový, krásný zážitek, z kterého ale Vendulka netuší, co může vzejít. 17

18 Moritzovy nejhorší předtuchy se postupně naplní a je jasné, že na konci školního roku propadne. Mladý muž neví, jak s touto situací naložit. Ví, že doma se pochopení nedočká, spíš naopak. Má strach z otce, který je přes svého syna až chorobně ctižádostivý. Poprosí tedy o pomoc paní Gaborovou, Melchiorovou matku, aby mu půjčila peníze na útěk do Ameriky. Ona tuto formu pomoci odmítne, za to mu však přislíbí, že zajde za jeho rodiči a promluví s nimi o tom, jak velké nároky na něho kladou. Moritz ve svých očích však ztratil poslední naději, a jelikož ze své situace nevidí lepší východisko, rozhodne se pro nejradikálnější řešení. Mladý chlapec se zastřelí. Nejvíc zarážející je, že ani smrt syna neprobudí v panu Moritzovi cit a nad hrobem mu vyčítá, že mu to udělal schválně. V Moritzových věcech se najde pojednání od Melchiora, které vyvolá v řadách učitelů a rodičů velké pohoršení a zklamání. Zatímco se v prostředí gymnázia odehraje jedna tragédie, další na sebe nenechá dlouho čekat. Vendulka onemocní, a když pobyt v posteli nepomáhá, maminka se rozhodne zavolat doktora. Ten zhodnotí, že je mladá slečna těhotná. Paní Bergmanová se na Vendulku rozzlobí a vyčítá jí, jak jí něco takového mohla udělat. Ona, celkem logicky nechápe, co provedla a jak se to mohlo stát. Není přece vdaná a Melchiora nemiluje. Jen ho má ráda a chtěla být s ním Melchior také nemá lehkou situaci. Za pojednání, které se našlo v Moritzových věcech, má být poslán do polepšovny. Maminka za ním do poslední chvíle stála a obhajovala ho, že v tolik rozebíraném pojednání vlastně nelže, že všechno tam popsal tak, jak to ve skutečnosti je. Proto se domnívá, že tak přísný trest je neadekvátní. Když se ale dozví, že Vendulka čeká s Melchiorem dítě, nemá ani ona už víc sil bojovat a Melchior odchází do polepšovny. Během svého pobytu udržuje s Vendulkou aspoň písemný kontakt. V dopisech si slibují, že až se Melchior vrátí z polepšovny, vezme si jí za ženu a povedou krásný život, do kteréhosi nenechají od nikoho mluvit a budou spolu šťastní. 18

19 Vendulčina maminka nedokáže zkousnout dceřino těhotenství a tak se rozhodne, že jí pošle na potrat. Bohužel, potrat byl vykonaný u podivného pána v absolutně nesterilním prostředí. Vendulka nakonec během zákroku umírá. Když od ní Melchior přestane dostávat dopisy, cítí, že má potíže a rozhodne se, že z polepšovny za Vendulkou uteče. To se mu i povede, ale cestou domů jde přes hřbitov, kde najde nejdříve Moritzův hrob a hned po něm i ještě čerstvý, Vendulčin. Zjeví se mu Moritzův duch, který ho přesvědčuje, aby spáchal sebevraždu, protože jiný únik od této společnosti neexistuje. Dřív než se ale Melchior odhodlá k tomuto činu, zjeví se další postava, která od autora nedostala jméno. Tajemný Zakuklený pán oba přesvědčí, že sebevražda není žádné řešení a volá Melchiora, aby šel s ním. Prý mu pomůže vyřešit všechny jeho problémy. Odejdou spolu a Moritz zůstane na hřbitově sám. Jestli má být onen Zakuklený pán osud, nebo čistě autorův abstraktní zásah, který má představovat naději pro lidstvo jako takové, to už je zřejmě na zhodnocení každého člověka osobně. 1.3 Nelehká cesta Dětské tragédie V některých publikacích je mylně uváděno, že Procitnutí jara je Wedekindovou prvotinou. Není to pravda. Autor už během studií napsal svoje první básně, eseje a novely. První dramatické pokusy u něho najdeme v letech 1886 až Nejdůležitějšími jsou například veselohra Kinder und Narren (Děti a blázni), a dramatický fragment Elins Erweckung (Elinino vzkříšení), ve kterém už můžeme najít problematiku dospívání. Toto dílo je považováno za jakéhosi předchůdce Procitnutí jara. 19

20 Frank Wedekind napsal toto dílo, když mu bylo teprve šestadvacet let a literární vědci, kteří se zajímali o jeho život a tvorbu přišli na to, že právě toto drama odráží jeho osobní život. V roce 1885 totiž spáchal sebevraždu Wedekindův bývalý spolužák Moritz, který s největší pravděpodobností propůjčil své jméno i jeho dramatické postavě s podobným osudem. Dokonce i samotného autora můžeme v Procitnutí jara najít. S velkou pravděpodobností právě postava Melchiora Gabora nese autobiografické prvky. Jak už jsem výše naznačila, knižní drama Procitnutí jara své začátky v divadelním světě nemělo jednoduché. Dílo beze sporu prvky kontroverznosti má, zcela otevřeně naráží na otázky týkající se dospívání mládeže a s tím spojenou sexualitu, nezralost tehdejší společnosti, která se projeví zejména v nezdravé výchově dětí. Cenzura, jako jeho hlavní nepřítel mu nedovolovala, aby se dostalo na jeviště a vůbec zkusilo oslovit široké publikum. To však neznamená, že jeho vydání přešlo bez povšimnutí. Zejména v uzavřených kulturních a literárních kruzích vyvolalo toto drama vlnu zájmu. O Wedekindově díle však několik let přetrvával názor, že je pro jeviště neproveditelné. Procitnutí jara se stalo velice diskutovaným tématem, už jenom proto, že styl, jakým autor toto drama napsal, se vymykalo jakýmkoli stávajícím literárním směrům. Dílo má prvky naturalismu, o čemž svědčí fakt, že člověk je tady vykreslený jako pudy ovládaná bytost. Proti naturalismu však samotný Wedekind urputně bojoval už ve svých začátcích. Rovněž v díle nacházíme surrealistické prvky, což předznamenává budoucí expresionistický styl zveličování a karikaturní typizacinapříklad jména postav gymnaziálních profesorů: Hladopás, Kostilam, Vrtichvost, Blekota, Muchomor a podobně. Dílo se proti klasické tragédii staví ještě jedním, až symbolickým rozměrem a to prostřednictvím postavy Zakukleného pána na konci příběhu. Když se Melchior ocitá na hřbitově, někdy na půlcestě mezi životem a smrtí, potkává se nad čerstvým Vendulčiným hrobem s duchem Moritze, který si, podle 20

21 poznámek autora, nese vlastní hlavu pod paží. Snaží se ho přesvědčit o lehkosti bytí na druhém břehu, kde už neexistují žádné problémy pozemského světa a nabádá ho k sebevraždě. Zakuklený pán, však naproti tomu představuje jakousi metaforu, možná na samotný život, na naději, sílu a přesvědčí Melchiora, aby spolu s ním vykročil do nového, lepšího života. Neurčitá zařaditelnost do literárního směru nebyla jediným důvodem pro diskuze ohledně Procitnutí jara. Sporná je také struktura dramatu a jeho výstavba. Podtitul hry nám žánr sice jasně definuje (Dětská tragédie), nicméně kdybychom toto konkrétní drama zkoumali jako klasickou tragédii, můžeme najít několik nesrovnalostí. Dílo Procitnutí jara nemá expozici, kde bychom se dověděli, co předcházelo událostem, které jsou v příběhu aktuální, tudíž není ani prostor pro představení a seznámení se s postavami. Další nesrovnalostí je, že drama nemá jasně definovaného tragického hrdinu. Jako v prvním případě, i tady by problém mohl řešit podtitul, který naznačuje, že by snad mohlo jít o hrdinu kolektivního- skupinu dětí, respektive dospívající mládeže, která prochází těžkým obdobím puberty a bojuje s generací rodičů. Kolektivní hrdina tady ale stejně chybí, mládež totiž není definovaná jako jeden celek, ale je vždycky zastoupená jenom jednotlivci, nebo menšími skupinkami. Chybí také situace, kde by mládež, jako kolektivní hrdina, přišla do otevřeného konfliktu se svým protějškem, dospělýma. Autor tedy zřejmě chtěl dosáhnout toho, aby se na každou z větších postav hledělo jako na osobitý charakter s jedinečným osudem. Hlavní téma tedy nese asi samotná existence člověka v období dospívání, jeho vyrovnávání se se změnami, které toto období přináší a schopnost mládeže vplout do dospělého světa navzdory překážkám, které soudobá společnost poskytuje. Zatímco rodiče autor karikuje a popisuje je jako nezralou, zkaženou společnost, dospívající mládež vyobrazuje až básnicky, nechává je používat strojený, poetický jazyk. Hlavní myšlenkou dramatu a středem zájmu mladých studentů je 21

22 obecné, nikdy nekončící téma a to touha po svobodě, po uvolnění společenských konvencí. V tomto konkrétním díle pozorujeme touhu po lásce, nejen jako po citu, ale zejména po lásce fyzické, cítíme silný zájem o tělesný kontakt a prožívání rozkoše. To byl hlavní důvod, proč se zdálo, že dílo se snad nikdy svého uvedení nedočká. Procitnutí jara bylo prakticky až do roku jeho uvedení (1906) považováno za pornografii. Trvalo 15 let, než se drama konečně dostalo poprvé na jeviště. Tato situace byla způsobena několika hlavními důvody. Jako první bych uvedla cenzuru. Samotný námět, sexualita, ale i zesměšňování úředních a školních autorit v té době absolutně nepřicházelo v úvahu. Dokonce i premiérové uvedení Maxa Reinhardta v Berlíně (1906) bylo ochuzené o některé pikantní scény, jako je například monolog Jeníka na toaletě. Také scény Vendulky a Melchiora byly upraveny. Sexuální tématika se tedy celkově omezila jenom na Moritze, Vendulku a Melchiora. Ostatní, vedlejší dějové linky jiných postav byly sexuality zbaveny, což mohlo v konečném důsledku budit dojem, že případy těchto tří mladých lidí jsou vlastně ojedinělé a žádný globální problém v komunikaci ohledně dospívání neexistuje. Ani posměšná jména postav profesorů u tohoto uvedení nezůstala v původním znění. K prvnímu uvedení v původní verzi Procitnutí jara došlo až v roce 1924 (třiatřicet let po napsání!!!) v Drážďanech v režii Hanse von Wilda. Další z důvodů nemožnosti hrát toto drama mohlo být, že divadla v té době neměla soubor, se kterým by dokázala obsadit tolik mladých postav, a také samotné technické zabezpečení divadel mohl být problém. Wedekind používá v Procitnutí jara časté střihy a změny míst. V té době bylo ale zvykem používat realistický inscenační styl Meiningenských, kteří používali masivní, těžké dekorace, se kterými by se nedalo tak operativně a flexibilně pracovat. Navzdory tomu, jak byla cesta tohoto dramatu těžká, vyplatilo se počkat. Po premiérovém uvedení zanechalo Procitnutí jara na divácích velice silný dojem. Hned po dvou sezónách dosáhlo počtu 205 repríz a dá se říct, že Max Reinhardt a jeho režijní zpracování, přinesli dramatu štěstí. V jeho nastudování se jako herec objevil dokonce sám Frank Wedekind, konkrétně v postavě Zakukleného pána. Podle kritiků byl však jeho herecký výkon špatný a tak hrál jenom zřídka. 22

23 V Berlíně se inscenace celkově udržela dlouhých dvacet sezon, a hrála se taky v jiných německých zemích. Vzpomenu aspoň Mnichov, Hamburg či Vídeň. Později bylo dílo přeložené do francouzštiny a bylo uváděno v Paříži. Žádné jiné německé dílo, které bylo uvedeno po roce 1900, nepřekonalo úspěch Procitnutí jara. Nejdřív dílo dlouho odmítané a téměř odsouzené k zániku, se nakonec stalo jedním z nejúspěšnějších dramat moderní německé dramatiky. Hlubšímu zkoumání podrobil Procitnutí jara dokonce psycholog Sigmund Freud a také mladého Bertolda Brechta nenechala Dětská tragédie lhostejného. Stal se obdivovatelem Franka Wedekinda komplexně a ten byl pro něj inspirací, zejména v rané tvorbě. 23

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

1 Obsah... 3. 2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5. 2.1.2 Zdroje práce...5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech...

1 Obsah... 3. 2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5. 2.1.2 Zdroje práce...5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech... 1 Obsah 1 Obsah... 3 2 Úvod... 4 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5 2.1.2 Zdroje práce...5 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech...6 2.3 Souhrn dat o Arnoštu Goldflamovi... 11 3 Vybraná

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková Současná rodina a výchova dětí předškolního věku Zita Sojková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na současnou rodinu a výchovu dětí předškolního věku. V teoretické části vysvětluje

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: českého jazyka a literatury učitelství pro 2. stupeň ZŠ český jazyk - občanská výchova

Více

Časopis DAMU pro kritiku a divadlo

Časopis DAMU pro kritiku a divadlo 2013.18 Časopis DAMU pro kritiku a divadlo obsah Adéla Vondráková: Editorial... 3 Zdeňka Horčicová: Stáří není jen otázka věku... 5 Karolína Macáková: Prázdniny na vsi... 7 Petra Lásková: V parku pokojíček...

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

NOCI SVATOJÁNSKÉ. Woody Allen

NOCI SVATOJÁNSKÉ. Woody Allen prg_sex.qxd 29.5.2011 21:15 StrÆnka 1 SE X NOCI SVATOJÁNSKÉ Woody Allen Divadelní adaptace: Jürgen Fischer Režie: Petr Svojtka Překlad: Jiří Stach Scéna: Karel Glogr Hudba: Felix Mendelssohn-Bartholdy

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

OBECNÁ VÝCHODISKA...6

OBECNÁ VÝCHODISKA...6 1 OBSAH Použité zkratky...3 Úvod...4 I. OBECNÁ VÝCHODISKA...6 1. Metodologická východiska...6 2. Originál...8 2.1 Recepce v době vzniku...8 2.2 Společné rysy dramat po stránce literární...11 2.3 Společné

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

IJAR SIVAN. Kč 20, 5772 KVĚTEN 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

IJAR SIVAN. Kč 20, 5772 KVĚTEN 2012 ROČNÍK 74 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 20, 5772 KVĚTEN 2012 ROČNÍK 74 IJAR SIVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Jan Reich (foto Tomáš Rasl, 2000). K článku Příběh fotografa na straně 16. 2 VĚSTNÍK 5/2012

Více

Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly)

Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly) Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly) Studijní text pro kombinované studium H S OLOMOUC 2013 Oponenti: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie. Olga Kosičková

Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie. Olga Kosičková Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie Olga Kosičková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky: Cílem bakalářské práce je zjištění sociálních faktorů ovlivňujících chod rodiny s dítětem

Více

POSTOJE 14LETÝCH ŽÁKŮ K SEXUALITĚ

POSTOJE 14LETÝCH ŽÁKŮ K SEXUALITĚ Katedra: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní program: (kombinace) Anglický

Více

Osobní příběh učitelky mateřské školy a její profesní kompetence

Osobní příběh učitelky mateřské školy a její profesní kompetence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Osobní příběh učitelky mateřské školy a její profesní kompetence Vypracovala: Jitka Dolívková

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výtvarné umění ve

Více

Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH. Univerzita Jana Amose Komenského Praha Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH Praha 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Milan Soška Prohlašuji,

Více