SAP Logistics Solutions

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAP Logistics Solutions"

Transkript

1 THE POWER OF DELIVERY SAP Logistics Solutions Poradenství, software, realizace a více

2 SAP Supply Chain Management Přidaná hodnota ve vaší logistické síti Jako přední mezinárodní poskytovatel intralogistických zařízení na klíč pro průmysl a obchod jsme úplnými profesionály nejen ve skladovací technice, ale zvláště v materiálových tocích, v navazování a řízení technologií a procesů ve standardních softwarových řešeních v SAP. SAP vám se svou správou dodacího řetězce (SAP Supply Chain Management SCM) nabízí sadu řešení pro tvorbu logistických sítí s přidanou hodnotou, které integrují vaše zákazníky, dodavatele, výrobce a poskytovatele služeb do informačního toku. Softwarové moduly přitom vytvářejí vaše procesy spojené s vyřizováním zakázek, vedením skladu a dopravou celkově na jednotné technologické platformě. Můžete spojit procesy obstarávání, pohybu zboží, expedice vašeho zboží a četné technologie tak, aby na sebe plynule navazovaly. Využijte našich vysokých kompetencí ve skladování a materiálových tocích v zájmu: menších nákladů na logistiku snížením skladových zásob a lepším využitím zdrojů v celé síti jednoduššího provádění komplexních postupů zásluhou vyšší transparentnosti, efektivní spolupráce a spolehlivé shody spokojených zákazníků, neboť správné produkty budou v pravý čas na správném místě

3 viastore SAP Logistics Solutions Naše výkonová pole 03 Poradenství a podpora Software Vnitřní logistická řešení Technologie a doplňky viastore SAP Logistics Solutions je samostatná oblast skupiny viastore, která se jako poradce, poskytovatel služeb a nabízeč intralogistických řešení na bázi SAP specializuje na technologie a doplňky pro logistiku skladového hospodářství. Poradenství a podpora strategické poradenství, optimalizace procesů a technologií, řízení projektů, podpora cestou linky přímé podpory nebo propůjčení pracovní síly. Software prvotní sepsání, implementace, personalizace, testování a dokumentace pro SAP EWM, SAP LES, SAP TRM, ITSmobile a další moduly a podmoduly SAP. Intralogistická řešení aplikace pro velín, příchod zboží, správu skladu, komisionování, třídění, expediční trati, místo na balení, překládky nebo inventuru. Technologie dimenzování hardwaru, systémová instalace, rádiové periferie, účetní doklady, řídicí jednotky, školení, optimalizace nebo příprava na certifikaci a validaci. Zkušení, certifikovaní pracovníci, ověřené metody a nabídka z více než 15 let zkušeností s implementacemi řešení SAP ve skladech - proto je viastore vaším partnerem pro SAP.

4 Poradenství a podpora Tak se váš projekt stane úspěchem Poradenství a podpora Strategické poradenství Analýzy skutečnost versus plán, studie proveditelnosti, procesní poradenství, výběr softwaru a technologie, Vytváření specifikací a mnoho dalšího Optimalizace Optimalizace procesů, optimalizace softwaru, optimalizace technologií, doplňky řešení a mnoho dalšího Poradenství při projektu Řízení projektů, analýzy možností a rizik, potřeby změn v řízení, vypracování podkladů pro vypsání veřejné zakázky a mnoho dalšího Podpora Podpora po lince přímé podpory, zavolání na přání, leasing pracovních kapacit, řízení projektů, správa kmenových dat, převzetí kmene dat (SAP WM) a mnoho dalšího

5 05 Pohledem na to, co je podstatné, a se zkušeností za více než 40 let jako poskytovatel intralogistických řešení na klíč analyzujeme vaše procesy, pořídíme srovnání skutečnosti se zadáním, provedeme analýzy použití, vypracujeme návrhy řešení pro vámi požadované procesy ve skladové logistice a doporučíme vám vhodné alternativy z portfolia řešení SAP a správné technologie. Krátce: plánujeme, radíme, personalizujeme a provádíme vývoj s použitím ABAP-Workbench. Už SAP ve skladu používáte? Nejste spokojeni s výkonností nebo funkčnostmi tohoto řešení? Rádi pro vás vyzkoušíme, které optimalizace na nastaveních vašeho řešení SAP, technologiích a periferních zařízeních povedou ke zlepšení. Mimoto váš systém doplníme řadou řešení, která jsme sami vyvinuli pro použití SAP v intralogistice. Vedle zkušeností a kompetencí poradců a vývojářů při implementaci řešení SAP je zásadně důležitým klíčem k úspěchu profesionální řízení projektu a controlling. Tuto profesionalitu můžete od nás očekávat ve všech projektech, které jsme kdy provedli. I tehdy, když nás výslovně nepověříte implementací řešení SAP, posílíme vaše řízení projektu při konverzi tak, že vám dáme k dispozici správné odborníky. Kromě toho provádíme analýzy rizik v předstihu před projektem SAP, ověřujeme proveditelnost nabídek vašich poskytovatelů služeb, dokumentujeme transparentně potřeby změny řízení již před začátkem projektu a nabízíme alternativní manipulace, které z něho vyplývají. Rádi vás podpoříme i při vypracování veškerých podkladů pro vypsání veřejné zakázky na logistické projekty SAP a IT. Kromě pomoci cestou linky přímé podpory pro logistická řešení SAP vám dáváme k dispozici své znalosti, dovednosti a zkušenosti o smlouvách na poskytnutí pracovních sil nebo dohodách o zavolání na požádání. Nebo proto, abychom zmírnili v pro jektu se neplánovaně objevující nedostatek zdrojů (popř. onemocnění) nebo abychom posílili vaše zdroje na definované časové období při plnění určitých úkolů, které byste se svými vlastními zdroji nedokázali splnit. V přípravě na projekt vám rádi pomůžeme prověřit vaše klíčová data a převzít soubory dat (SAP WM, MM). Naši zkušení poradci a specialisté na SAP vás podpoří ve všech fázích logistického projektu SAP. Poskytnou vám řadu dodatečných služeb. Tak se váš projekt stane úspěchem.

6 SAP Software Vždy vhodné řešení pro vaše použití Software Demo, test, prototyp Realizace Personalizace Pracovní stůl ABAP Testování, oživení Dokumentace, školení SAP EWM S rozsáhlou integrací do SAP ERP je SAP EWM inovativním stavebním prvkem obchodní sestavy SAP nazývané SAP SCM, která v sobě spojuje maximální funkčnost a komplexní procesní podporu. Díky tomu patří SAP EWM k nejvýkonnějším standardním softwarovým systémům pro správu a řízení skladů (s integrovaným řízením materiálových toků). SAP LES SAP LES je integrovaný stavební prvek obchodní sestavy SAP ERP (ECC), který se osvědčil po řadu let v tisících instalací po celém světě jako solidní řešení pro různé vnitřní logistické potřeby. SAP TRM SAP TRM je rozšířením SAP WM/LES. TRM přebírá operativní realizaci logistiky a materiálových toků a lze jej tak používat pro automatizované skladové systémy (např. AKL, HRL) a jako vodicí systém pro paletizační vozíky. ITSmobile ITSmobile je technologie SAP slouží k přímému navázání zařízení fungujících na bázi prohlížečů na mobilní evidenci dat (zařízení MDE). Speciálně vytvořené vstupní části umožňují vysoké pohodlí pro pracovníky obsluhy. ITSmobile nahrazuje dosavadní řešení pro datovou evidenci, konzolu SAP (phase-out se SAP NW 7.10).

7 07 Extended Warehouse Management (EWM) EWM je samostatný systém vyvinutý speciálně pro logistiku skladů. Jako součást business sady SAP SCM lze SAP EWM dimenzovat buď jako stand-alone nebo jako integrovanou součást vašeho SAP (jako standardní zásuvný modul do vašeho systému SAP ERP). Je to navíc progresivní, škálovatelná a bezpečná investice do vaší logistiky. Spojuje úplnou procesní podporu se všemi nutnými funkčnostmi. Lze bezproblémově napojovat nejmodernější skladové technologie. Řízení materiálového toku v EWM SAP EWM má řízení materiálových toků integrováno již ve své standardní verzi. Pak lze na EWM napojit automatizovaný sklad bez dalšího skladového řídicího počítače. Procesy se sledují, vyhodnocují a ovlivňují prostřednictvím dodaného monitoru pro správu skladu. Grafické uspořádání skladu představuje sklad a dvůr dvojrozměrně. Jedním pohledem spatříte vlastnosti skladového čísla nebo uspořádání regálů se skladovacími místy, stěnami atd. Odtud lze navigovat do různých objektů (např. zdroje, skladovací místa) a vyvolávat si k tomu příslušné stavové informace (stav skladovacího prostoru, status HU, atd.). SAP Logistics Execution System (LES) LES je vystavěn na modulech SAP ERP SAP WM (Warehouse Management) a SAP TRM (Task & Resource Management) a je nedílnou součástí business sady SAP ERP. Standardně přitom v systému ERP probíhají překrývající se procesy jako je finanční účetnictví, controlling, dispozice, výroba, materiálové hospodářství a podpora prodeje a distribuce. SAP LES přebírá operativní logistické úlohy, jako je uskladnění, vyskladnění, balení, expedice nebo řízení interní přepravy. SAP LES vám takto nabízí moderní a integrované logistické řešení pro vaše distribuční a skladovací procesy. SAP Task & Resource Management (TRM) TRM je průchozí řešení pro operativní realizaci logistického procesu a procesu materiálových toků jako integrovaný modul business sady SAP ERP. SAP TRM může takto nahradit externí systém materiálových toků. SAP TRM rozšiřuje správu skladu v SAP WM a vyobrazuje skladové procesy a materiálové toky. SAP TRM tak jako součást SAP LES umožňuje dvoustupňovou systémovou architekturu s maximální integrací a definovanými rozhraními.

8 Vnitřní logistická řešení Neboť rozumíme materiálovým tokům ve vašem skladu Vnitřní logistická řešení Místo příjmu zboží Příjem zboží ze třetích zdrojů Příjem zboží do výroby Integrovaný kyvadlový pojezd/páternoster Příjem zboží/paletizace Správa skladového prostoru Správa skladu Automatizovaný sklad Automatický sklad palet Automatický sklad drobných Kyvadlový pojezd Manuální sklady Řešení viastore Doplňování skladu Místo předání do provozu Inventura Řídicí stanoviště Expediční místa Expediční dráhy Příprava expedice Příprava výroby/kanban Balící místo Skenování nakládky Balení Expedice Výroba K pokrytí i těch požadavků, které kladete na své řešení SAP-LES a které standardní SAP neposkytuje, doplní společnost viastore systems standardní software o požadované funkčnosti. V manuálním, poloautomatickém nebo automatickém skladu každé velikosti a pro všechny v něm používané technologie. Poradíme vám nejen při integraci našich vlastních subsystémů, ale i při integraci produktů jiných poskytovatelů. Pokud mají být integrována již stávající dopravní zařízení, regálové zakladače nebo jiné subsystémy, provedeme analýzu, která data musí být poskytnuta podřízenému systému a upravíme potřebná rozhraní.

9 09 Vstupní procesy Vnitřní procesy Drážkování Avizování Vykládka Příjem zboží Naskladnění Vratky Kontrola kvality Doplňování skladu Optimalizace skladových zásob Inventura Sešrotování Správa šarží TRANSPARENTNOST Výstupní procesy Příprava zboží k odběru Volba skladové zásoby Evidence dodávek Balení Expedice Vytváření sad Služby přidané hodnoty Plánování přepravy Dodávky pro výrobu ÚČINNOST FLEXIBILITA Překrývající se procesy Monitoring, křížové dokování, správa dvora, doplňkové logistické služby, interní routing, dekonsolidace, systémová architektura SAP (EWM, LES), správa nebezpečných látek, reorganizace, řízení kvality, řízení měnící se váhy, rádio (RF), RFID, řízení skladu INTEGRACE INTEGRACE Podpůrná řešení a technologie Grafické uspořádání skladu, systém materiálových toků, řídicí stanoviště

10 Technologie a doplňky Systém materiálových toků je více než souhrn jeho částí Technologie a doplňky Hardware a dimenzování Systémová instalace Vyhodnocení potřebných kritérií pro hardware potřebné pro Vaše řešení SAP; výběr a obstarání Výběr, obstarání a instalace hardwaru, serverů, databáze atd. potřebných pro řešení Rádiové periferní zařízení Výběr, obstarání a navázání technologie potřebné pro rádiové periferní zařízení, jakými jsou mobilní zařízení na evidenci dat, W-LAN, přístupové body, reakce na hlas, reakce na světlo, vystavení světlu atd. Formuláře a účetní doklady, rozšíření, Převzetí nebo vytvoření formulářů a účetních dokladů potřebných v procesu SAP, rozšíření funkčností SAP podle požadavků zákazníků, Školení, koučování Školení uživatelů řešení v účinném používání dodaného řešení SAP, školení klíčových uživatelů v modelech školení školitelů, koučování interních uživatelů SAP, popř. při nasazení jako klíčový uživatel, školitel, Vlastní moderní, výkonný, ověřený a na budoucnost připravený standardní software společnosti Viastore pro správu a ovládání vaší interní logistiky, toku materiálu a uvádění zařízení do provozu a vašeho konvenčního a automatického skladu. je mnohojazyčný a nezávislý na databázích, provozních systémech a hardwaru lze jej jednoduše konfigurovat a upgradovat.

11 viastore disponuje vlastnoručně vyvinutým výkonným, progresivním a publikovatelným softwarovým balíkem, který slouží ke správě a řízení vaší intralogistiky: od certifikovaného rozhraní (SAP Certified Integration with SAP Applications) přes napojení externích systémů materiálových toků až po instalaci externího systému Warehouse Management System jako expertního systému pro složité a automatizované skladovací systémy. Zeptejte se nás. Máme pro vás vhodné řešení. 11

12 Komplexní kompetence pro řešení SAP Od poradenství k lince přímé podpory Poradenství Příprava Blueprint Analýzy skutečnosti versus zadání Optimalizační analýza Studie proveditelnosti Výběr softwaru Výběr technologie Sledování šancí a rizik Potřeba změny řízení Procesní poradenství Stavba a organizace projektu Podpora při vypsání veřejné zakázky Vytváření specifikací Oblast stanovení Stanovení systémového prostředí Role a odpovědnosti Výkon a spolupráce Obsah a plán školení Důraz na změnu řízení Nabídka Systém sandbox Stanovení technologie Blueprint (zadávací dokumentace) systémový design procesní design Katalog požadavků Technologie Analýzy GAP Analýza RICEF Stanovení vývojového prostředí Vytváření prototypů Po komplexní strategické poradě realizujeme řešení SAP nebo vás podpoříme v této specifické dílčí oblasti v rámci zavádění SAP. Včetně integrace skladové techniky do SAP. Ať má být řešení SAP realizováno centralizovaně nebo decentralizovaně, přímo nebo prostřednictvím subsystému ovládajícího skladovou techniku nebo má-li být sklad v maximální míře spravován bez automatizace máme správné řešení. Naše kompetence pro řešení jako specialisty na intralogistiku vám zajišťuje nejlepší možné využití standardního softwaru SAP. Snížení vašich provozních nákladů ve skladu a růst efektivity a kvality jsou tím, na co se naše práce zaměřuje. K tomu přinášíme do projektu jak testovací systémy a demosystémy tak hotové nebo iterativně rostoucí prototypy, personalizujeme váš systém podle vašich požadavků, na ABAP Workbench pro vás vyvíjíme doplňková řešení nebo rozšíření, zajišťujeme komplexní testování, podporujeme vás a provázíme vás při oživování i potom nad tento rámec. Samozřejmě vypracujeme dokumentaci vašeho řešení a vyškolíme vaše uživatele. Provázíme vás i při upgradech a změnách verzí nebo při nahrávání nových záplat.

13 13 Implementace Nastavení produktivity Provoz Nasazení systémové infrastruktury Systémové nastavení Vývoj Testování a validace Školení uživatelů Dokumentace Příprava na nastavení produktivity Příprava testování Příprava dalších školení Pokyny ohledně postupu Schválení definic funkcí a rolí Změna řízení Systémové testy funkce a výkon Hromadné testy Převzetí dat Seřízení Produktivní prostředí Školení a doškolování Řešení problémů Doprovod ve fázi po spuštění zařízení Nabídky podpory Optimalizace Linka přímé podpory

14 Technologie & Add-Ons Přední mezinárodní poskytovatel intralogistických systémů Společnost viastore systems patří již 40 let k předním mezinárodním systémovým poskytovatelům intralogistických zařízení pro průmysl a obchod dodávaných na klíč. Patří k tomu efektivní systémy přípravy zboží k odběru, ekonomické sklady s výškovými regály (HRL), vysoce dynamické automatizované sklady drobných dílů (AKL) a komplexní distribuční a logistická centra. Nabídka sahá od poradenství o plánování až k realizaci nových zařízení jako hlavní dodavatel. Mimoto viastore modernizuje stávající sklady a přizpůsobuje je aktuálním technologiím a změněným procesům. Další klíčovou oblastí společnosti viastore je strojírenství. Regálové zakladače viaspeed a viapal se starají o rychlou a pružnou skladovou logistiku. Nabídku firmy doplňuje kompetentní linka přímé podpory fungující 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, rozsáhlý servis zařízení a plynulá logistika náhradních dílů. Stěžejní kompetencí podniku je inteligence a vysoký stupeň integrace systémů a funkčností. Zásadně důležitá je průchozí architektura softwaru, která sahá od Warehouse Management Software pro konvenční a automatické sklady přes systém materiálových toků až k řízení procesů. viastore mimoto disponuje velkými kompetencemi pro SAP. viastore SAP Logistics Solutions je samostatná oblast skupiny viastore a jako poradce, poskytovatel služeb a poskytovatel intralogistických řešení na bázi SAP se specializuje na technologie a doplňky pro skladovou logistiku. Tím je podnik schopen navázat svůj Warehouse Management System přímo na SAP nebo realizovat správu a řízení skladu kompletně v SAP.

15 15 Proto vám viastore systems nabízí rozmanité servisní služby přizpůsobené vašim potřebám. To platí zvlášť i pro vaše řešenní SAP ve skladu. Neboť budete-li potřebovat pomoc, dovoláte se na naši linku přímé podpory 365 dní v roce a 24 hodin denně. Neozve se vám jen přátelský hlas z pásku, ale odborníci s mnohaletými zkušenostmi v SAP, materiálových tocích a řídicí technice, kteří tu jsou pro vás. Naši technici z linky přímé podpory se přímo napojí na vaše zařízení až po řídicí úroveň regálových zakladačů a dopravní techniky. To umožňuje rychlou analýzu chyb a jejich odstranění.

16 Intralogistické systémy Poradenství a systémový design Systémová zařízení Modernizace Regálové zakladače Systémy shuttle Služby Intralogistické systémy Suite SAP Logistics Solutions viastore systems s.r.o. Teslova 1241/5a - B Plzeń Czech Republic Tel Fax Headquarters: viastore systems GmbH Magirusstraße Stuttgart Germany Tel Fax Photos: viastore, Fotolia, Getty Images SAP_vsCZ_cz_72014 Companies: Brazil, China, Czech Republic, France, Germany, Russia, Spain, USA Partners: Croatia, Denmark, Israel, Norway, Poland, Russia, Sweden, Turkey, Ukraine

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA PROFIL SPOLEČNOSTI Pomáháme našim klientům rozšířit a zefektivnit jejich podnikání prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Jsme webový integrátor a

Více

PROCE55 Warehouse. Přehled

PROCE55 Warehouse. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Warehouse... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Maintenance... 4 PROCE55 Quality... 4 Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse... 5 Flexibilní struktura

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Součásti pro automatizaci

Součásti pro automatizaci Součásti pro automatizaci Přesné senzory zvyšují kvalitu a produktivitu Součásti pro automatizaci Pracujete na špičkový výkon a stále se zlepšujete? DCS PLC PC Přejímka materiálu Skladové hospodářství

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T. Správná volba pro utility. Špičková řešení pro automobilový průmysl. Vydání 01/2008

Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T. Správná volba pro utility. Špičková řešení pro automobilový průmysl. Vydání 01/2008 Vydání 01/2008 Mezinárodní zákaznický magazín skupiny S&T Správná volba pro utility Špičková řešení pro automobilový průmysl Vše o ERP! Řešení bez hranic od S&T Obsah/Redakční článek Nejžhavější novinky

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Obsah. AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby

Obsah. AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby Obsah AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby řídicí technika Řídicí jednotky dle IEC 6, automatizační software, programování vývojového diagramu, řízení ve vyšších programovacích jazycích,

Více