Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST"

Transkript

1 RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST Rk Ptříčk PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST

2

3 Akm výtvrný umění v Prz PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST DIZERTAČNÍ PRÁCE utor/ Rk Ptříčk školtl/ pro. k. ml. Jří Lnovský stujní prorm/ Grk I. rok/

4 Kyž jsm yl postvn př rozonutí vyrt osou školtl své zrtční prá, n n víl jsm nzvál. Jž př stuu n Akm výtvrný umění v Prz jsm slovl prosor Lnovskéo, jkým způsom s věnuj stuntům. Byl jsm proto vlm potěšn, kyž soulsl s vním mé prá. Jo lský přístup, prosonální ry správná mír přísnost m yly znčnou oporou př zvlánutí méo úkolu. Jsm mu z to věčný ěkuj mu. Musím tké poěkovt pní o. MUDr. D. Slížové, ž m umožnl nvštěvovt ptvnu ntomkéo ústvu Unvrzty Krlovy v Hr Králové tké jí poěkovt z nné poněty k mé prá. Stjně tk ěkuj pnu PDr. J. Bvorov z vstřínost, s ktrou mn přjl z poporu, ktrou m poskytl př řšní různý prosní otázk pní MUDr. O. Proázkové, mmo jné, z povzuzní. Děkuj provníkům spolčnost Z STUDIO, ktří vytvořl rkou poou vš částí prá. V nposlní řě ítím povnnost poěkovt roně, z jjíž pomo poopní, y nmol tuto prá zvlánout. PLASTICKÁ ANATOMIE 4 5

5 ÚVOD Sm jsm soě přílš zvšněl. (nznámý utor 20 st.) Člověk j měřítkm vš věí. (Protorás, 5 st. př. Kr.) Přkláám stuntům vřjnost prá zývjíí s lským tělm, jo stvou z polu výtvrník. Tnto okru znlostí áání ostl, možná poněku npřsně, názv plstká ntom. Vžyť zájm uměl nní pouz pozorovt povr, plsttu těl, l sá mnom louěj k člověku, k člověku jko ytost, jko součást lku, k člověku sopnéo vztů po. Dotýkám s otázk týkjíí s lskéo žvot, l názím s n ptvně, k vím pouz sránku pro žvot tto sránk už jví známky rozklu (mky částčně zpomlnéo). Usuzujm o žvotě z mrtvéo. V tom sptřuj úsklí plstké ntom. Tvrím, ž vjmy, ktré člověk z svět přjímá, jsou v něm ntrvlo uložny. Smýšlím npř. o Josu Lov jko o vntřně krásném člověku, ktrý svou prí nčrpl množství krás o svéo sr náslně z tooto otství tvořl. Stčí s poívt n jo lustr. Pssův zájm o jo ílo nní ptrně náoný. Jsm přsvěčn, ž nní jno, o člověk přjímá čím s sytí. K j tvůj pokl, tm u tvé sr. Kyž jsm zpočátku ol n ptvnu v Hr Králové, slně n mě způsolo to ovzuší smrt rozklu. Něktrá těl yl po ptvě mlý mků tk zntvořn, ž m náněl růzu. Pozěj jsm s všml, jk mn to sváí vytvářt lnou mortu k stršní vák. Zvt s too m pomol skutčnost, kyž jsm krsll sám n ptvně. Bylo pozní opoln. Lé oázl z prá omů, kžý z svým. Pn Polno, ktrý má n strost o ptvny, někm ošl nl mě smotnéo krslt. Cítl jsm s mz rozřzným mrtvolm poněku stísněně. N mnou tkly ony. To s mě otklo. Kolk m vlstně zývá čsu, nž s zčnu kmrát s črvy. Tnto zážtk mě pověomě nsměrovl jnm. K čsu, k přmýšlní o člověku, o žvotě, o smrt, o nmožnost vynout s utrpní umírání. Přstl jsm s o něo méně át zčl polížt n tělo člověk, jko n ílo řkl y umělké. Dílo, v ktrém s člověk můž v světě n určtém místě po určtý čs projvt, ty žít. Nví j toto tělo výslkm, uskutčněním přm néo plánu. Pouým spojním sprm vjíčk j vškré sělní (norm o tělu) jž áno. Tnto plán s můž povést č poškot, l ná s vymzt. Dá s všk spolu s člověkm znčt. Sm jsm soě přílš zvšněl Vzmm-l tn njlpší mkroskop (lpší nž osu vynlzl) zívám s n lské tělo, uvím nskutčné množství částčk, lktronů. Jsou to mlé výoj světl, vězy, z ktrý jsou tvořny tomy, prvky, molkuly, tkáně, orány, zkrátk tělo. Jsm ty z msy světl. Mz mléčnou ráou lským tělm nní ž tkový rozíl (tuto myšlnku jsm přvzl o utor, ktrý s npřál ýt nky jmnován). Dítě přází n svět jž s sopností ýt. Nučlo s to v lůně své mtky vováním ploové voy. Jkml j př porou oělno přstřnutím pupční šňůry o krvnío oěu (zásoování kyslíku) mtky, počíná s ust. V ůslku too zčn lpt po u íky jž nučnému rlxu. Přází l tké s sopností poznávt rovt s z too poznání. Jk s ítě rozzáří, ví-l svou mtku. K s všk tomuto nučlo? Sám člověk jo tělo j zrojm poznání, zárovň všk tké vlkým tjmstvím. Něčím npoznným, t-l npozntlným. Co tprv zívám-l s n pol novorozn, jk pronká světm. No n pol umírjíío. Km oází? Co s sou onáší? Al nvznášjm s jn v jkýs svět. Zívjm s n tělo. Žíly s nází n povru, kžto tpny luoko v těl. Bzůvoná náo? Ptrně n. Tpny, jk z školní olo vím, rozváějí po těl o svlů, oránů po. okyslčnou krv. N rozíl o žl roznášjíí krv okyslčnou. Z lsk zování žvot jsou proto tpny ůlžtější nž žíly. Ty pk moou ýt n povru, k jsou snáz zrntlné. Tm, k s tpny musí přlížt k povru, oází k jj větší orně způsom umístění n těl. Npříkl tpn zásoujíí svly ol (rtr tls postror) proází poél vntřnío kotníku, čímž j lép ráněn př poškozním. Vnější kotník j vystvn čstějším zrněním. Sr. Jn vlký svl. Svlovou kontrk (stžní svlu) ovlvňují (rulují) nrvové mpulzy poázjíí z mozku. Sr má všk svůj vlstí zroj mpulzů. J ty částčně sopné záklní čnnost z závslost n mozku. Tělo j zkrátk ono poznávání, zkoumání ovu. Poívám-l s o tymolokéo slovníku n trmín ntom, slám půvo tooto slov v řkém slově ntomé, ož znmná rozříznutí v slově ntmnó nol rozřzávání. Dovolt m, nž um spolu rozřzávt lské tělo, zčít poněku zšrok. Povžuj tnto xkurs z užtčný, nmá-l s nš pojnání poot pouz slně zřěné ntom pro lékř. Pojmy jko j onot, ojktvt, sujktvt, krás, nspr, ntu po. mě oprovázly stou n ptvnu. Nástrojm k uvžování s m z nsázky stl krs. S věomím, ž mé možnost sopnost jsou rltvní, čl pomíněné (tím omzné) n solutní, pouštím s s utí n tnký l. Krs j myšlní, lnk j myšlnk. Nky s o krsě nskutovlo tolk jko nyní prvěpooně s o ní u skutovt jště ál. Zřjmě jště nky nyl krs jko umělká splín tolk zpoyňován vytlčován kms n okrj jko čnnost několk zylý sttčný. N vysoký školá s rozmlouvá o jjím význmu no zytčnost. Al orťm lst. Jště nky sn nvyšlo tolk pěkný zsvěný pojnání o krsě. Stál přázjí mlí, ktří s nšně o krsy pouští. Ak. ml. K. Pokorný trně pootknul, ž vžyky s nroí něko, ko vzm o ruky tužku zčn krslt. Jště př smsát lty yl věná krs pol přloy povnná pro všny stunty n prvorpulkový ymnází. Nyní s krs stává n vysoký školá uournou poplkou. Tuto skutčnost j nutno přjmout jko kt. Myslím s, ž j to tk oř. Tto uměl- 7

6 ká splín s uvll v své notřstlné poz. Nyní j jjí žvot orožn on s musí končně zmýšlt tké sm n sou. A nuvízn-l v tomto přmýšlní, osvooí j to k novému žvotu. Dovolt m jnu nptřčnou vsuvku. Jnomu mému stuntov zkázl n stáž v Fnsku krslt, prostě proto, ž yl přílš škovný kzl y morálku zjší zčínjíí uvěomělý umělů. My vím, ž vy tm n výoě umít krslt. S touto větou jsm s jž tké osoně stkl v prvě nvím, o n to opověět. V škol jsm s v ějná umění ozvěěl, jk s člověk o npmět vyjřuj krsou. Vžyť z krsy s zrolo písmo. V vátém prvním stoltí o ůlžtost písm npoyujm o nutnost učt s psát pol prvl z pomo zí vůl tké n. Krs j všk nyní po tlkm poy. I přsto s stál uovl spojtost s písmm. Tk jko oň ává možnost konzrvovt potrvu, písmo konzrvuj řč. A stjně tk krs ává možnost uovt myšlnku. Dítě s krslí orázky. Njprv př tzí používá lou orní polovnu těl, něky vyplzuj jzyk. Pozěj s uvolní přloktí náslně s uvolňuj loktní klou. Nkon j ntrum poyu v zápěstí prst. To znmná stu o lku k zručné část. Krsy s ětm jví jko r. Něčím s všk o ry olšují. Znávjí stopu víméně trvlou, ktrou j možno zpětně vnímt. Řkl y stopu (ktrá znázorňuj účn) nžl orz (znázorňujíí poonost). Zvlán-l to ítě, j sopné první tů písmn. U ětí nlz krsu o písm oělt. Písmo j ty pro ětskou uš, mysl ruku místm, k s ormuj vůl, rmon symtr. Písmo čsté, jsné zřtlné j výslkm soustřění vůl (nol tění). Dítě nmůž poslout jn svoj žvlnost. Písmo ítě ormuj (črpáno z kny Božny Šupšákové, Dětské písmo). Dovolt m uělt rovnítko mz krsou písmm. Písmo má s krsou stál žvý vzt. Krs má sopnost uovt přt sělní (norm). Krs ormuj lskou uš, učí j soustřt luoko s ívt, lép řčno lět. Mz těmto věm slovy j stjný rozíl jko mz slovy slyšt poslout (nslout). Djm tomu, ž v lé s v ospoě zposloují o ovoru nprot síío Itl. Jn z n umí tlsky, ruý nkolv. Jký j mz nm rozíl? O Itl slyší, l jnom jn z tě vou mu můž nslout. Rozumí mu. Z too j zřjmé, ž pouý slu no pouý zrk nní sopn nslouání no nzírání. Vím, ž člověk nmusí jnom vět, l ž má tké vyšší sopnost. Můž nlížt n vě. J způsolý zlénout poznávt vě okm npostřnutlné. Člověk j sopný myšlnky tké sopný tuto myšlnku z olst možnost (potn) čnm (kt) přvést v skutk. Jsou lé, ktří zůstnou v olst potn. To jsou skpt. A jsou lé oréo čnu. To jsou rnové. Mz myšlnkou jjím uskutčněním j propst vou světů. Krs j sopná toto přklnout. Krs s můž stát vtlným znmním něčo nvtlnéo. Bylo y možné uvžovt o čtvr z krsy!? Ltmá sk j osttčná pů pro zčátk tvory. Jk m řkl kmrá soř Vlém Č: Kyž s nuělám tužkou sku, vžyky j výslk k nčmu. Nví krs, ktrá j jnotná v své rozmntost, můž ýt orzm jnoty mnulost v uš člověk. Počítč má norm jnu vl rué. Nmá l jnotu poznnéo, jnom množství vložný no získný normí. Nví to čím počítč j, oržl o člověk. Krsou s včí krslířská pměť, lép řčno sopnost uržt v pmět množství normí v momntu krslní. Tto pměť s včním (krsou) zvětšuj umožňuj tk luší vl o skutčnost jjí jsnější zyní. Tnto vl nmá omzní. Z už nmusí ýt jsně pozntlný rozíl mz věomím pověomím. Člověk s včí v vnímání ojktu, l v souvslost. Skrz mozk tvořím jnotlvost s zřtlm k lku. J to vntřní stv, uvžování o vě. Prožívání. Krs j záznm této čnnost, nkolv otor skutčnost. Krs s tk můž stát nástrojm nspr. Dotýkám s pověomí, y s molo projvt v věomí. Z pověomí s tké roí (vyází) ntu, ktrá nás lko vyprovází. Něko nmítn, ž přáním. Vžyť krs j jn řmslo, ovnost. Krs j tké řmslo. Jn y ol, ž řmslo ušltlé. Zjímlo y mě, ko rozol o řmsl jko o zytčném nužtčném pro umění. Tk to lspoň slýávám. Čím s tk provnlo? Zpátčntvím no náročností? Brání svooě no totltě? Al ť j to jk, znovu opkuj, vžyky s nj něko, ko vzm tužku o ruky zčn krslt. Bu to jo způso žvot. Přrovnl-l jsm krsu k písmu písmo k krsě, nutně jsm tím musl přrovnt krsu tké k řč. Noť jk řč, tk písmo vyjřují totéž. Lské myšlní. Povětšnou řč písmo přází. Njřív s ítě učí mluvt pojmnováváním věí kolm s, věí, ktré s otýkjí jo smyslů. Zvlán-l toto, můž s zývt též věm, ktrým nrozumí náp j. Protož už osálo určté výš, můž zčít poklát otázky. Proč u jním z jo njužívnější slov. J-l sopno otázky, j též sopno přjmout opověď opověď tké át. Mz otázkou opověí j šroké pol úspěu núspěu, poznání omylů, rost no zytčně strávnéo čsu. Tímto způsom s tké ívám n umění. Jko n řč, otázky opově, noť tou po poznání j člověku vlstní. Dl méo názoru j jno, ptám-l s tužkou ppírm, látm řvm, rvou, počítčm no kmrou. J nmávé nlézt opově jště těžší opově át. Jště pár otázk n závěr. Exstuj krás? Jstl no j závslá n člověku, ty sujktu? Co j to onot? J vnímání krásy ojktvní no sujktvní? Dont D. Flnt j utorm zjímvéo výzkumu. N záklě jnouéo pokusu ( kyž n l rlzovtlnéo) zjstl, ž sttké vnímání j v člověku mnom ví zkořněno, nž s ns ěžně souí. A to ntolk, ž n pozější kulturní nánosy jj nmění. Výzkum proěl n několk míst změkoul. Oslovní lé různý tnk měl z úkol srovnt jnotlvé ruy ů pol krásy. Npříkl Ppuán z Nové Guny mjí pol n krásu ů stjný jko čští rsponnt. Mz oěm tnky j všk rozíl několk tsíltéo kulturnío vývoj. A to v Čá mo ů k vění nní. I kyž j v ném kulturním prostří jná úrovň vzělání žvot, sttké vnímání j pooné. I. HISTORIE ANATOMIE 8 9

7 O npmět provází člověk zájm o něo smotnéo. Zorzování lské postvy j součástí ávné stor. Jko yom yl nstvn znávt z sou znmní nší přítomnost n zm. Znmní nšo myšlní, nší víry, nš potř. Člověk nní žv jn lm, l mmo jné tké uměním, polm n lský výtvor nsouí k nám jsté poslství, sělní. Člověk prn po poznání, njnom vlstnt, l tké věět. Antom j jním z oorů věění o člověku. Řké slovo ntomé znmná rozříznutí, čímž j nznčn mto zkoumání. Přsněj řčno ntom j vě, zývjíí s zkoumáním lskéo těl, jo stvy unkí. Ty jné část Homo spns. Ono zkoumání, jk jsm jž zmínl, s ěj rozřzáváním, čsky ptváním. Po sjmutí kůž povrový tukový vrstv s př nám ojví systém, ktrý yl onávn sopný žvot. Sluk voy pru tk účlně sstvný, ž ns po lt věký rvoluí př ním zůstávám v úžsu. První zkušnost s lskou stvou nývl člověk ptrně n ojští, k oělovl úy protvníkov. Dál pk lovm zvířt, ky zprováváním ms mol srovnávt zvíří stvu s stvou člověk. Tké v kulturá, ktré prováěly kult lský oětí, oázlo k získávání první ntomký pozntků (vyjmutí sr oětm, věštění z vntřností po.). První stopy skutčnéo zkoumání lskéo těl vou o Eypt. Eypt můžm povžovt z koléku míny. V yptském způsou poovávání mrtvý (kult mrtvý) můžm sptřovt njvětší zroj k získání ntomký znlostí. Blzmování mrtvol ylo prováěno s njvětší optrností zručností. Těl yl vlm ovně otvírán. Známy jsou nálzy ptvnío náří políž lzmovný těl. I přs znčné množství tortký znlostí nměl kupovu Eypťné přsnější pověomí o stvě lskéo těl. 1 Řká mín yl v svý počátí ovslá o yptské, noť řkým lékřům nylo ovolno ptvt. Alkmón z Krotonu (kolm př. Kr.), Anxorás z Klzomn (kolm př. Kr.), Empoklés z Akrntu (kolm př. Kr.), Hppokrtés (kolm př. Kr.), jsou jmén lékřů známý z tooto rnéo ooí řké míny. Arstotls ( př. Kr.) prováěl ntomké výzkumy n zvířt. Tnto výzkum yl zyn v první ntomký pops. Řký vlá Ptolmos (300 př. Kr.) zložl školu lxnrjskou, k ovoll ptvání mrtvol, l též žvý osouznů. Slvní učtlé Hérolos z Clkéonu (poč. 3. stol. př. Kr.) Ersstrtos z ostrov Ké (kol. 250 př. Kr.) prováěl řy ptv lskéo těl. Postupm oy s všk ntomké áání po vlvm lozoké tor Pltonovy vytrtlo z školy lxnrjské. 2 Kolm roku 161 po Kr. s v Římě ojvuj význmná oso tjší míny. Kluus Glénos z Prmu (kol ) j njslvnějším lékřm strověku. Glén přšl o Řím z Prmu. Své vzělání získl postupně v Prmu, Alxnr v Smyrně. V Římě zčínl jko lékř látorů. Posléz s stl lékřm římský ísřů. Npsl čtyřst spsů, z nž s zovl jnom část. Pro stuum ntom měl k spoz pouz lskou kostru. Výzkum prováěl ptváním zvířt, přvším op, psů prst. Stnovl unk většny nrvový vlákn. Olšná stv zvířt (smílná ělo) vl Glén k něktrým yným závěrům. Glénov vě s svým npřsnostm přtrvávl ž luoko o střověku, k jn optrně oázlo k rozlu s Glénovým omyly.s vzrůstjíím vlvm Blízkéo výou s mín postupně rzovl. V lt spsl Aú Alí n Síná (Avín) rozsálé nyklopké mínské ílo Al-kánún t t (Kánon lékřství). J to souor řké, římské, yzntské, prské, rské nké míny. Roku 458 po Kr. yl provn první oložná ptv v Jponsku. Souní ptv yl nřízn poté, o prnzn Tkut spál svržu. Roku 756 po Kr. píš řký klrk Topnos, ž jstý zjtý kíř yl přán k ptvě lékřům, ktří jj jště žjíío rozřízl o styké kost ž k runíku, y mol stuovt stvu těl. Roku 1145 po Kr. yl provn první oložná ptv v Číně. Glénův okz yl po páu Řím (smotný Řím nl řu jo ěl znknout) uován íky slrnské škol, k ostl ráz křsťnsko-ltnský. Bř II., stoupn příroní vě, umožňovl kžý pátý rok v Slrně vřjnou ptvu z sromážění význmný věů té oy. Stjně tk ylo prováěno o roku 1238 v království oou Sílí, nřízním protomk Mrtn. Byl tk zůrzněn význm přímý ntomký zkušností lékřů rurů (tyto vě pros yly po louou ou o s oělny). Kolékou solstké ntom ( stol.) yly nově vznkjíí unvrzty v Bolon, Montpllr, Příž, Npol. Vě yl zložn n Glénový sps, ktré s oovly z rský přklů. První ptvy v zápní Evropě s uskutčnly v Bolon kolm roku 1300, v Pově roku 1348 v Florn roku Roku 1376 přěll vévo Luvík z Anjou jornouzské unvrztě v Montpllr prvlum k olávání mrtvol s ílm upřsnt příčnu smrt. Roku 1404 s konl první vřjná ptv v Vín. Roku 1407 (7. říjn) provl ěkn přížské lékřské kulty Jonns Lpors první ptvu v Příž u skup z Arrsu. Zstvm s n víl v tomto ooí. Jk j z výčtu črpnéo z prá MUDr. Pvl Č Dějny ptvy ptrno, v ooí 14. stoltí zčínl ýt ptv nílnou součástí lékřskéo rurkéo vzělání. Tyto zmíněné ptvy yly prováěny lálně. Něky s mylně uváí, ž ptvání ylo prováěno prot zákzu světské írkvní mo. O názoru notknutlnost lskéo těl po smrt, s z věký ůvoů rzo upustlo. Bullou ppž Boná D spulturs, vyné roku 1299, yl prx ntomů částčně omzn. Bull vystupujíí prot zvyku vřt lské mrtvoly, omzl ntom v způsou oělování ms o kostí z účlm získávání prprátů. Prx vřt lské mrtvoly yl v Evropě rozšířn lvně v němky mluvíí olst. Umřl-l nožtík lko o omov, sloužl tto mto jko účnné zpomlní rozklu tk ylo možné přprvovt těl n větší vzálnost. Nméně o prx ptvání nylo význmně zsováno. č lvy (m. strnolomstous) z rvkovéo výěžku (prosus mstous) směrm k ru, k s upíná n klíční kost (lvul). Autor řsně zytl rozvětvní úponů n vě část, z nž jn s upíná n strnum ruá část n klvkulu. Druý příkl osvěčujíí orou znlost ntom můžm nlézt n orní polovně Krstov prvé pž. Dvojlvý svl pžní (m. psr) j přkryt úponm vlkéo prsnío svlu (m. ptorls mjor). Přs ně pk přází svl ltový (m. ltous). Jsm přsvěčn, ž těto tlů nlz oílt z ntomký znlostí. Tyto tly nmjí přímý vlv n lkový výrz mrtvéo Krst, kyž tnto výrz umoňují. Jkým způsom oku uměl črpl tyto norm v čském kulturním prostří, m nní známo. Jná s ptrně o zprostřkovné pozntky z zápní no jžní Evropy. Význmný ntom Lu Monno prováěl v Bolon roku 1306 v Pově roku 1315 ptvy. N záklě svéo áání npsl první vlkou učn ntom Antom Munn. 3 Poptávk po těl zmřlý yl v té oě tk vlká, ž s šířly přípy kráží črstvě pořný osouznů. Prx kolm ptvání s stl vlm uvolněnou. Z těto ůvoů nříl ptrně ppž Sxtus IV. ptvt těl pouz s svolním světský írkvní utort. Jká yl spoluprá součnnost ntomů spolu s uměl s můžm ns pouz omnívt. Znčný zájm mlý umělů o lské tělo směřovl jj kroky k ntomům. Z tooto novéo nšní můžm též slovt roíí s splínu plstké ntom. To znmná ntom přzpůsoné potřám umělů, jj požvkům n plsttu, mnku, propor po. Postupně uměl vytvářl ví méně olšnou mtou zorzování lskéo těl. I kyž smozřjmě v počátí nlz tkto strktně o s ntom plstkou ntom oělovt. Npříkl lékř npotřuj k svému vzělání zvýrznění plstty svlů no poopt prostorově mnku loktnío klouu. Nopk uměl nmusí ýt nutně zvln množstvím oorný názvů no unkí vntřní oránů. Z první zmínkou o umělí, ktří yl spjt s prxí ptvání lský těl, musím o Itál. Brtř Antono Ptr Pollolo, mlíř známí svým uměním zorzt lskou postvu, črpl své ntomké znlost z čtný ptv. 4 O tom z přímo sm ptvl, no yl pouz přítomní prováění ptvy, s m npořlo n přsnějšío zjstt. Jj íln, jko ílny vš známý umělů, yl ntrm žvéo spolčnsko-umělkéo stkávání. Provště lorntský umělů s výrzně lšl o mlířský tlérů pozější stltí. Tto ott, jk s jm tlsky říklo, yl konpován pooně jko oo řzník č šv. Ř přízmní provozovn otvřný přímo o ul. Noř no vzu s yllo. Z s rtř stýkl npříkl s Vrom, jož otto s názlo políž. V těto ílná ylo možné získt znlost z mno výtvrný řmslný ovětví. O tnolo mly ž po pájní měěný plátů pomoí konkávní zrl. U rtrů Pollolový získl své první ntomké zkušnost mlý Lonro Vn, ktrý yl v té oě nným učněm v ílně Anr Vro. Lonro Vn j uměl, u ktréo s n víl zstvím. Dovolt m zčít tátm Brntt Nwmnn. Lé, ktří přělávjí Moně Ls knír, nútočí n n, no n umění, nýrž n Lonr Vno jko člověk. Ví jm, ž tnto muž osál v stor tk význmné poz s pouým půl tutm orzů, ztímo Or. 1 / Lonro Vn - řzy lkou N nšm úzmí nní v stoltí písmně oložn žáná vřjná ptv. J to ptrně áno olšným kulturním vývojm. V tomto ooí vlál n nšm úzmí otký slo, n rozíl o Itál, k můžm v 14. stol. ovořt o čsný počátí rnsn. Zájm o lské tělo z těto ůvoů nosál tkové míry jko v jžní Evropě. Pltí to zjsté o rném ooí čské otky. Mlířské sořské prá jko y měly svou ormou ukzovt n něo vyššío v člověku no mmo něj tk, y lé pozvl svou mysl k Bou. Olčj postv poy ur okzuj k věm npozmským. Stv těl s zá ýt kptován potu, slouží-l této vě. V vrolné áz otky s všk stkávám s umělkým íly, n ktrý j ptrn znčná mír znlost ntom. Npříkl n ptě z sírky knovník Křvák (kolm roku ) můžm pozorovt lskou ntom n postvě Krst v tě njjmnější výtvrný tl. N soš j zyn přsný průě zvon s nmoou ýt jst n s svým rozsálým ílm. 5 I kyy Lonro nmlovl pouz jn z těto orzů, zůstn stjně vlký, on ovu úty. Pol tátu y s molo zát, ž Lonro nyl plným mlířm. O jo součsníků znám větší množství výtvrný ěl. Lonrov mto vouí k jnotlvým orzům yl vl ůklná. Vš ylo přm promyšlno prozkoumáno. Př ním n po něm nylo uměl, ktrý y yl sopn tk šrokéo luokéo záěru jko on. Můžm s to ukázt n příklu stu ntom, kyž Lonro vynkl v spoustě jný vění oorů. Jk jsm jž uvl, k oělování plstké ntom o lékřské ntom jn pozvoln oázlo. Plstká ntom vsměs využívl zřěné znlost ntomů. Zývl s přvším kostrním svlovým prátm. Avšk n Lonrov vím, ž jo pol nspočívá pouz n plsttě těl. Lonro s zývl noménm lské sránky. Dl s z úkol o njporoněj prozkoumt lské tělo. Byl zkrátk tělm snován. Pro okrslní uvďm Lonrov slov:...kyž tě tkové vě zjímjí, pk t možná rání nvolnost, kyž nrání, pk možná str, ž uš v no s tkovým znutěným, rozřzným rozně vylížjíím mrtvolm, kyž t n to nrání, pk t možná yí krslířské mstrovství. 6 Vím, ž smo sírání normí zkoumáním mrtvol j n síly mnoý. Dojm, ž v té oě nyl těl nložn o roztoku ormlnu, lyrnu lu. Konzrvování proílo vřním no potíráním otm. Přám-l k tomu jště tplé tlské poní, můžm ří, ž stuum proílo z pomléo rozklu těl s všm oprovoným jvy

8 Lonrový postupů, o ktrý s jště zmíním (or. 3). Pro poopní né prolmtky všk ylo používání mtoy řzů nosttčné. Proto s Lonro uyluj k zorzování svlů v zjnoušný motá, s jjž pomoí posklál léo člověk (or. 4). Tyto krsy jště nopovíjí přsné unk svlů, zorzují přvším motu svlů. Mnk lskéo těl s stl záy význmným přmětm zájmu Lonr. Přzpůsol tomu též způso znázornění, ktrý s přstl poot věné skutčnost, ktrý všk umožňovl poopt vzty unk jnotlvý svlů no svlový skupn. Svly s zčly poot tnkým provzům, s jsně vtlným počátkm konm. Tnto způso znázornění mmo jné umožňuj pol n několk svlový vrstv s jj různým přkryvy (or. 5). Byl též nzytný k zpooování lskéo těl v poyu, k osvětlovl jnotlvé skupny, poíljíí s n konkrétní poy. Spojní těto tří přístupů umožňovlo vzuálně poopt stvu lskéo těl. Střní ooí ( ) Lonrov ntomkéo výzkumu ylo změřno přvším n stuum ptvání lský mrtvol. Lonrův součsník o tom v njstrší Lonrově or píš: V lékřský ntomký školá ptvl mrtvoly zločnů, js zl lostjný k nlskost opornost tooto stu; jo úslí l Or. 2 / Lonro Vn - řzy olní končtnou Lonrovo ntomké áání můžm rozělt o tří ází. Rná áz o roku 1487 yl částčně poznmnán oovou mtoou áání. Získl-l unvrzt tělo k ptvání, výuk proíl způsom, ž lktor přčítl ltnské lékřské spsy, přvším Glén, ktrý pltl z njvětší utortu. Ptv sloužl pouz k monstr těto myšlnk. Trvlo jště nějkou ou, nž ylo prot něktrým Glénovým omylům vystoupno. Něktré Lonrovy krsy můžm ntrprtovt jko výkl k těmto txtům, s ktrým prostřntvím ntomů přšl o styku. Antomká stu vrstv mozku pokožky lvy (kolm ) j plně v soulu s střověkým názorm n oko. Vrstvy kolm mozku yly přrovnávány k ul, ktrá s tké nází n této krsě. N záklě příméo pozorování (ptvání ok), všk Lonro tnto názor opustl, y tk vytvořl svou vlstní tor unování ok, s ktrou o několk stoltí přěl ou. K tomu, y mol čnt stální řzy ok, přšl s novou mtoou vřt oční ulvu v ílku, ož npomolo větší souržnost tkání tím snnějšímu řzu. Přímé pozorování loký úsuk z něj učněný s stly lvní mtoou Lonrov áání. Al zá s m, ž mrné plné luů jsou ty věy, ktré nprýští z zkušnost, mtky vškré jstoty, ktré nvrolí v nějkém pozntku pokusném, tj., u ktrý n počátk, n průě, n kon s njí pojt něktrým z pět smyslů. (Pron) V tomto ooí u Lonr zřjmě přvlájí zkušnost s ptváním zvířt nž lí, noť něktré jo závěry jsou yné. Z prmnů vím, ž stuovl krvskou ělou, sr zžíví trkt. Získné věomost pk přváěl n člověk. K rnému ooí ptří všk tké pozoruoné krsy, n ktrý jsou znázorněny různé řzy lkou (or. 1). N těto krsá vím, jk j promyšlná krsná stu mnom názornější nž složtý ops téož. Sám Lonro vysvětluj, ž txt má ýt oprovom k krsám, nkolv nopk. Př znázorňování svlové moty jjío rozložní poél kostí Lonro používl řzy končtn n několk míst (or. 2). Této mtoy s ons používá jk v lékřský uční, tk v uční pro výtvrníky. G. Bmmss oprášl pro součsnost řu Or. 3 / G. Bmms - svly orní končtny Or. 4 / Lonro Vn - plstká stu z V závěru svéo žvot (po ro 1510) Lonro uluj své pozntky. Zmýšlí spsání Rozprvy o nrv, svl, šlá, mázrá vz tké Zvláštní kny o svl poy končtn. 8 Záměrm ylo sjnott výslky ložvotnío výzkumu. V ro 1513 Lonro pruj n ppžském voř. Pro své mstrovství věění j těn, nméně s nází poněku v stínu svý mlý součsníků, jko yl Mlnlo Rl. Bylo mu umožněno ptvt lská těl, to prvěpooně v nmon Snto Sprto v lízkost Vtkánu. Prá yl soustřěn n rozmnožoví pros vývoj mry. Jk uváí F. Cpr v své knz Vě mstr Lonr, oází v této oě k rozporu mz Lonrovým rstotlským názorm n uš tomstkým názosměřovlo k tomu, y v svý mlá mol pol příroy zytt různé klouy svly v jj oýání npínání. 7 Lonrův zájm yl všk mnom luší nž poué změřní n svlstvo člověk. Lonro plánovl zčít své ntomké ílo počtím člověk. Známé jsou jo krsy polvnío ktu, k s s jště ojvuj střověký pol n unk polví (spojní polvní oránů muž s míou mozkm - v oorné ltrtuř jsm s všk stkl s popsm polvní unkí, ktrý opovíl Lonrově krsě), l mto uouío postupu yl jž nznčn. Lonro pokrčovl stum mryí lskéo plou v ěloz zárovň s stum mužský žnský polvní oránů. N krsě lskéo plou v ěloz s můžm všmnout roný krs znázorňujíí uložní plou v ěloz (or. 6). Krsy tk přpomínjí uspořáání květů rostln. Lonrovo myšlní směřovlo k poopní záklní prnpů, ktré s v příroě opkují. Větvní koruny kořnů stromů proíá pol stjnéo prnpu jko větvní évní v lském těl. Dát-l vl s otku stromu otku větvní évnío, npoznát rozílu. Řky v krjně n krtorký mpá yly Lonrov jko žíly v těl. Stjným způsom, jkým Lonro zyovl prouění voy v svý stuí voní turuln, zpooňovl též vlsy n svý krsá. V jo projkt n vyuování nový měst s projvují znlost lskéo těl unk jnotlvý částí. Vo v městě mu přpomíná koloě krv v těl. Měst yl zásoován voou promyšlným rozvoy. Tyto kvukty umožňovly též přprvu oso zoží. Vo též plnl unk vylučovío ústrojí. Or. 5 / Lonro Vn - průě svlů Sloužl k ováění opu, y s město zovlo čsté tk, jko tělo zrvé. V těto měst yl ůslně zjštěn snný poy lí, motný sttků potrvn. V něktrý krsá z tooto ooí Lonro srovnává svlstvo jo mnku s svlstvm zvířt, jko npř. koně (or. 7). N těto krsá j čtlný posun k znázornění průěu svlů (o počátku k úponu) v vztu k mn poyu. Dlší věké krsy s zývjí unkí oránů jj propojní pomoí évnío systému. Lonrův zájm zíá o úžsný poroností. Jk můžm pozorovt n krsě okruží tnkéo střv, útro žluku, krvnío zásoování jtr řzů ěloou. V ro 1510 (1506?) s Lonro sznmuj s vynkjíím mlým ntomm Mrntonm ll Torr. S ním s Lonro vyměňovl své ntomké zkušnost

9 Mlnlovo pojtí n mn npůsoí tk jnotným ojmm. Nzpooňuj momnt střtu vojsk, nýrž skupnu vojáků opočívjíí n řu řky Arno nlko o Csny. Vzrušní postv vyvolné sptřním npřátlský vojsk určuj Mlnlovu sénu. Or. 6 / Lonro Vn - ělo s plom rm, ktrý zstávl ppž Lv X. Lonro nsměl ál ptvt, ož ylo vl nosttku prostoru pro umělkou rlz ůvom k oou n vůr rnouzskéo král Frntšk I. Z v květnu 1519 umírá, pol lny v náruč král. Lonro svým ntomkým znlostm přvyšovl njn uměl, l tké oorníky. Jo mtoy výzkumu prá zůstávjí pltné ovuoné ons. Záklm jo věění ylo přímé pozorování loký úsuk. Stuum ntom s tk stlo nílnou součástí umělké prx. Mlí učn, po vzoru svý mstrů, krsll pol ntomký molů, pol postv zvný kůž nzývný Eorés. Myslím s, ž Lonro ovlvnl stor ntom, mlířství věy mnom ví nž přpouštím. Lonrovo ntomké ílo s čklo několk stoltí n nové ojvní. Do vtnátéo stoltí yl jo přínos norován. Až roku 1898 poprvé vyází souor jo krs vřjně. 9 Jo součsní o všk znl. Vím, ž A. Dürr kopírovl njméně jnu z jo ntomký stuí. Dovolím s o Lonrov tvrt, ž yl ěm střověké tr, ktrou ootl o vlké poznání. Or. 7 / Lonro Vn - srovnáví stu olní končtn O 23 lt mlší součsník Lonrův Mlnlo Buonrrot ( ) n vrolu své slávy částčně zstínl osou D Vno. Vím jstě, ž s v své prosní kréř o njméně vkrát potkl. Poprvé roku 1504, ky zvláště pro tnto účl vyrná lorntská koms rozoovl o umístění Mlnlov soy Dv. Člny koms mmo Lonr D Vno yl též Snro Bottll, Flppno Lpp, Cosmo Rossll, Frnso Grn, Ptro Pruno, Dv Grlno lší. Mlnlo ty přírá prá n jž rozprovném loku mrmoru, ktrý yl poznmnán npřílš zřlým sořským zásy Mlnlový přůů. Jž záy po tomto přvztí ylo jsné, ž vznká ílo nývlé onoty. Porué s o vlí uměl potkávjí opět v Florn roku Florntská vlá přzvl o vlkány k rlz výzoy výoní stěny vlké rnční síně v Plzzo ll Snor. Jnlo s o poltkou zkázku oslvujíí njvýznčnější čny Florntské rpulky. Konkrétně o vě tvy, to u Anr, ktré s zostl Lonro, tvy u Csny určné pro Mlnl. I kyž s nám íl oovl pouz v kopí, sptřujm n n oř ptrný olšný rktr pojtí oou umělů. Lonro zorzuj střt oou znpřátlný strn, zstoupný n oou ojujíí strná věm njvýznčnějším vů. Zytl momnt ukořstění protvníkov vljky vů lorntskéo ppžskéo vojsk. 10 Kompozčně mstrovsky ztvárněný sluk čtyř jzů n koní s rozprostírá po lé ploš vytyčnéo ormátu. Výrzy vojáků, zrně, rnění, koně půsoí nprosto ulným, všk ynmkým ojmm. Dokonlá mmk olčjů ntom postv umoňují rmtké střtnutí. Lonro okončl pouz přloy v pooě krtonu, ktré znám pouz prostřntvím vou kopí - jn yl provn ns jž nznámým utorm, Ptr Pul Runs j utorm té rué. U oou utorů můžm jsně pozorovt jj luokou znlost ntom lskéo těl. Srovnám-l všk jj ntomké stu, sptřím znčnou rozílnost v přístupu vyjářní. Můžm povžovt toto srovnání z poněku zváějíí, noť nrozíl o Lonrový ntomký stuí nmůžm Mlnlov stoprontně přpst (sn vyjm jné krsy) n jnu oovnou ntomkou krsu. Pooný prolém nstává tké u osttní Mlnlový krs, ky jo utorství lz okzovt jn prolmtky. Přímé Mlnlovo utorství j ns přpsováno přlžně věm stům krs. Mlnlo s názl v okruu svý žáků npootlů, z jjž rukou vyšl mnoé krsy mylně jmu přpsovné. Nméně u těto krs s jná o přímý vlv Mlnlův úrovň řy z n j ovuoná. Mlé množství oovný krs ylo též způsono Mlnlovým přísným postojm k své prá, ky n kon svéo žvot vlstnoručně znčl množství svý krs. Trouám s tvrt, ž n rozíl o Lonrový věký ntomký krs, k přístup věký umělký tkřk splývá v jno, ylo Mlnlovo vění ntom čstě umělké povy. Jo ntomký zájm yl vn touou poopt rozmístění jnotlvý svlový mot. Zorzovl svly tkáně, ktré měly poíl n plsttě těl. Dl méo názoru zkušností yly něktré krsy pořízny n záklě příméo pozorování z kůž stžnéo Or. 8 / Mlnlo Buonrrot - stu orní končtny Or. 9 / Mlnlo Buonrrot - stu olní končtny těl (or. 8, or. 9). O Mlnlově prx ptvt lská těl názím málo prmnů. Vím, ž v ro 1492 pruj n požvotní soš ukřžovnéo Krst pro lorntský kostl Snto Sprto. Krux jště vyází z otké tr zorzování. Z prmnů vím, ž přvor tooto kostl poskytl mlému uměl možnost v márn kláštrní nmon stuovt ntom lskéo těl n mrtvolá. 11 Něktré zroj ovoří o přímé možnost ptvt. 12 Jromír Pčírk v knz Mlnlo Ttn člověk uváí, ž Mlnlo s zývl ptváním těl po lý žvot. MUDr. Jos Zrzvý v úvou své Antom pro výtvrníky zmňuj jstéo prosor Colom, s ktrým měl Mlnlo možnost ptvt. Zkláá-l s tto norm n prvě, jná s ptrně o Mtt Rlo Colom ( ), ktrý s s svým ílm D r ntom (vyném r. 1559) zsloužl o rozvoj ntom. Tnto ntom změřl svůj výzkum n sr évy. Popsl průo krv z prvé srční komory o pl, k s krv smísí s vzum vrí s o lvé srční komory, oku j ál rozváěn po těl. Ojvl tk mlý plní oě. 13 J zřjmé, ž mlý Mlnlo poklál stuum ntom z posttnou část svéo umělkéo vzělání. Doklájí to oovné krsy z jo okruu. Umělká vlkost jo íl y yl z ntomkéo školní nmysltlná. Stkávám s tu opět s mém, z jož pomo proílo Mlnlovo vzělávání poznávání. Stojím př noménm krsy jko nástroj. Slávám, ž řmslo krsy z smo přkrčuj své rn směrm o svět umění. I kyž Mlnlo, v soě s tjší prxí, npovžovl krsu jko ntvní ílo. Vžy mu yl prostřkm k osžní íl. Jo krsy yly přvším nostl konptu nápu. Tnto prostřk, v Itál zvný sno, nmůžm přložt jným slovm nž krs. Tnto přkl v světl tlské rnsn půsoí poněku zváějíím ojmm, noť sno j ví nž pouá krs. Toms Poppr, spoluutor kny Mlnlo jo ílo, tvrí, ž sno v zuštěné ormě osuj onu sílu, jž pomňuj vškrou tvoru prolíná jí, to tk ntnzvně, ž pojm rt l sno (vlstně krslířská umění) ylo možné v tlštně njpozěj o Mlnlový čsů používt jko synonymum pro lý os výtvrný umění včtně rtktury. N tomto pojmu j zložná posttná část umělko-tortkéo skursu vropský ějn umění. Sám Mlnlo poznmnává: Krs j prmnm vzorm vškrý umění. (Mlnlo, Dloos m Rom 1538). Něko nmítn, ž z polu 21. stoltí s zjí ýt tto slov mírně ř

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY knižn novinky 9 10/2012 37 DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY A DÁLE NA STÁNKU: pátek 18. 5. v 11 hod. KOMIKSOVÁ DÍLNA (PRAVÉ

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8. číslo 2 očník 6 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt

Více

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny 6/2012 november december Bulletin informcnej celostnej medicíny Sluch jeho detoxikáci Vitmíny nutnost, lebo biznis? Bktérie Tém mesic Klimktérium úvodník klendář kcí obsh PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY Vitminy

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání

MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání autor: David Šimurka mluvtejakomluvci@mluvtejakomluvci.cz 2008 Aktivně vs. pasivně Jsem mnohem inteligentnější než ten hlupák, mám vyšší vzdělání,

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz cstní nclář www.cstyl.cz ysětliy (pitgmy st) V Y S V Ě T L I V K Y Wifi zm htlů tt znčných mát mžnst připjní Všh pčítč wifi zm, ť ž ly htl, zén n přím n pji. Knétní infmc njt žy ppis jntliých htlů. Rinná

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

Voda pro Brno?! Václav Štěpánek

Voda pro Brno?! Václav Štěpánek Voda pro Brno?! Václav Štěpánek V březnu letošního roku zaplavily ulice města Brna letáky nadepsané Provolání k občanům města Brna a širokého okolí. Vzbudily mezi obyvatelstvem značný rozruch. Jak by také

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník VI číslo 5 5. říjn 2012 těšínské Informční dvouměsíčník měst Český Těšín LISTY V Konikowě otevřeli truhlu Léto n koulišti Sokojeno bylo téměř 40 tisíc návštěvníků strn 3 Historie: ovodně 1972 Velká

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více