Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST"

Transkript

1 RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST Rk Ptříčk PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST

2

3 Akm výtvrný umění v Prz PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST DIZERTAČNÍ PRÁCE utor/ Rk Ptříčk školtl/ pro. k. ml. Jří Lnovský stujní prorm/ Grk I. rok/

4 Kyž jsm yl postvn př rozonutí vyrt osou školtl své zrtční prá, n n víl jsm nzvál. Jž př stuu n Akm výtvrný umění v Prz jsm slovl prosor Lnovskéo, jkým způsom s věnuj stuntům. Byl jsm proto vlm potěšn, kyž soulsl s vním mé prá. Jo lský přístup, prosonální ry správná mír přísnost m yly znčnou oporou př zvlánutí méo úkolu. Jsm mu z to věčný ěkuj mu. Musím tké poěkovt pní o. MUDr. D. Slížové, ž m umožnl nvštěvovt ptvnu ntomkéo ústvu Unvrzty Krlovy v Hr Králové tké jí poěkovt z nné poněty k mé prá. Stjně tk ěkuj pnu PDr. J. Bvorov z vstřínost, s ktrou mn přjl z poporu, ktrou m poskytl př řšní různý prosní otázk pní MUDr. O. Proázkové, mmo jné, z povzuzní. Děkuj provníkům spolčnost Z STUDIO, ktří vytvořl rkou poou vš částí prá. V nposlní řě ítím povnnost poěkovt roně, z jjíž pomo poopní, y nmol tuto prá zvlánout. PLASTICKÁ ANATOMIE 4 5

5 ÚVOD Sm jsm soě přílš zvšněl. (nznámý utor 20 st.) Člověk j měřítkm vš věí. (Protorás, 5 st. př. Kr.) Přkláám stuntům vřjnost prá zývjíí s lským tělm, jo stvou z polu výtvrník. Tnto okru znlostí áání ostl, možná poněku npřsně, názv plstká ntom. Vžyť zájm uměl nní pouz pozorovt povr, plsttu těl, l sá mnom louěj k člověku, k člověku jko ytost, jko součást lku, k člověku sopnéo vztů po. Dotýkám s otázk týkjíí s lskéo žvot, l názím s n ptvně, k vím pouz sránku pro žvot tto sránk už jví známky rozklu (mky částčně zpomlnéo). Usuzujm o žvotě z mrtvéo. V tom sptřuj úsklí plstké ntom. Tvrím, ž vjmy, ktré člověk z svět přjímá, jsou v něm ntrvlo uložny. Smýšlím npř. o Josu Lov jko o vntřně krásném člověku, ktrý svou prí nčrpl množství krás o svéo sr náslně z tooto otství tvořl. Stčí s poívt n jo lustr. Pssův zájm o jo ílo nní ptrně náoný. Jsm přsvěčn, ž nní jno, o člověk přjímá čím s sytí. K j tvůj pokl, tm u tvé sr. Kyž jsm zpočátku ol n ptvnu v Hr Králové, slně n mě způsolo to ovzuší smrt rozklu. Něktrá těl yl po ptvě mlý mků tk zntvořn, ž m náněl růzu. Pozěj jsm s všml, jk mn to sváí vytvářt lnou mortu k stršní vák. Zvt s too m pomol skutčnost, kyž jsm krsll sám n ptvně. Bylo pozní opoln. Lé oázl z prá omů, kžý z svým. Pn Polno, ktrý má n strost o ptvny, někm ošl nl mě smotnéo krslt. Cítl jsm s mz rozřzným mrtvolm poněku stísněně. N mnou tkly ony. To s mě otklo. Kolk m vlstně zývá čsu, nž s zčnu kmrát s črvy. Tnto zážtk mě pověomě nsměrovl jnm. K čsu, k přmýšlní o člověku, o žvotě, o smrt, o nmožnost vynout s utrpní umírání. Přstl jsm s o něo méně át zčl polížt n tělo člověk, jko n ílo řkl y umělké. Dílo, v ktrém s člověk můž v světě n určtém místě po určtý čs projvt, ty žít. Nví j toto tělo výslkm, uskutčněním přm néo plánu. Pouým spojním sprm vjíčk j vškré sělní (norm o tělu) jž áno. Tnto plán s můž povést č poškot, l ná s vymzt. Dá s všk spolu s člověkm znčt. Sm jsm soě přílš zvšněl Vzmm-l tn njlpší mkroskop (lpší nž osu vynlzl) zívám s n lské tělo, uvím nskutčné množství částčk, lktronů. Jsou to mlé výoj světl, vězy, z ktrý jsou tvořny tomy, prvky, molkuly, tkáně, orány, zkrátk tělo. Jsm ty z msy světl. Mz mléčnou ráou lským tělm nní ž tkový rozíl (tuto myšlnku jsm přvzl o utor, ktrý s npřál ýt nky jmnován). Dítě přází n svět jž s sopností ýt. Nučlo s to v lůně své mtky vováním ploové voy. Jkml j př porou oělno přstřnutím pupční šňůry o krvnío oěu (zásoování kyslíku) mtky, počíná s ust. V ůslku too zčn lpt po u íky jž nučnému rlxu. Přází l tké s sopností poznávt rovt s z too poznání. Jk s ítě rozzáří, ví-l svou mtku. K s všk tomuto nučlo? Sám člověk jo tělo j zrojm poznání, zárovň všk tké vlkým tjmstvím. Něčím npoznným, t-l npozntlným. Co tprv zívám-l s n pol novorozn, jk pronká světm. No n pol umírjíío. Km oází? Co s sou onáší? Al nvznášjm s jn v jkýs svět. Zívjm s n tělo. Žíly s nází n povru, kžto tpny luoko v těl. Bzůvoná náo? Ptrně n. Tpny, jk z školní olo vím, rozváějí po těl o svlů, oránů po. okyslčnou krv. N rozíl o žl roznášjíí krv okyslčnou. Z lsk zování žvot jsou proto tpny ůlžtější nž žíly. Ty pk moou ýt n povru, k jsou snáz zrntlné. Tm, k s tpny musí přlížt k povru, oází k jj větší orně způsom umístění n těl. Npříkl tpn zásoujíí svly ol (rtr tls postror) proází poél vntřnío kotníku, čímž j lép ráněn př poškozním. Vnější kotník j vystvn čstějším zrněním. Sr. Jn vlký svl. Svlovou kontrk (stžní svlu) ovlvňují (rulují) nrvové mpulzy poázjíí z mozku. Sr má všk svůj vlstí zroj mpulzů. J ty částčně sopné záklní čnnost z závslost n mozku. Tělo j zkrátk ono poznávání, zkoumání ovu. Poívám-l s o tymolokéo slovníku n trmín ntom, slám půvo tooto slov v řkém slově ntomé, ož znmná rozříznutí v slově ntmnó nol rozřzávání. Dovolt m, nž um spolu rozřzávt lské tělo, zčít poněku zšrok. Povžuj tnto xkurs z užtčný, nmá-l s nš pojnání poot pouz slně zřěné ntom pro lékř. Pojmy jko j onot, ojktvt, sujktvt, krás, nspr, ntu po. mě oprovázly stou n ptvnu. Nástrojm k uvžování s m z nsázky stl krs. S věomím, ž mé možnost sopnost jsou rltvní, čl pomíněné (tím omzné) n solutní, pouštím s s utí n tnký l. Krs j myšlní, lnk j myšlnk. Nky s o krsě nskutovlo tolk jko nyní prvěpooně s o ní u skutovt jště ál. Zřjmě jště nky nyl krs jko umělká splín tolk zpoyňován vytlčován kms n okrj jko čnnost několk zylý sttčný. N vysoký školá s rozmlouvá o jjím význmu no zytčnost. Al orťm lst. Jště nky sn nvyšlo tolk pěkný zsvěný pojnání o krsě. Stál přázjí mlí, ktří s nšně o krsy pouští. Ak. ml. K. Pokorný trně pootknul, ž vžyky s nroí něko, ko vzm o ruky tužku zčn krslt. Jště př smsát lty yl věná krs pol přloy povnná pro všny stunty n prvorpulkový ymnází. Nyní s krs stává n vysoký školá uournou poplkou. Tuto skutčnost j nutno přjmout jko kt. Myslím s, ž j to tk oř. Tto uměl- 7

6 ká splín s uvll v své notřstlné poz. Nyní j jjí žvot orožn on s musí končně zmýšlt tké sm n sou. A nuvízn-l v tomto přmýšlní, osvooí j to k novému žvotu. Dovolt m jnu nptřčnou vsuvku. Jnomu mému stuntov zkázl n stáž v Fnsku krslt, prostě proto, ž yl přílš škovný kzl y morálku zjší zčínjíí uvěomělý umělů. My vím, ž vy tm n výoě umít krslt. S touto větou jsm s jž tké osoně stkl v prvě nvím, o n to opověět. V škol jsm s v ějná umění ozvěěl, jk s člověk o npmět vyjřuj krsou. Vžyť z krsy s zrolo písmo. V vátém prvním stoltí o ůlžtost písm npoyujm o nutnost učt s psát pol prvl z pomo zí vůl tké n. Krs j všk nyní po tlkm poy. I přsto s stál uovl spojtost s písmm. Tk jko oň ává možnost konzrvovt potrvu, písmo konzrvuj řč. A stjně tk krs ává možnost uovt myšlnku. Dítě s krslí orázky. Njprv př tzí používá lou orní polovnu těl, něky vyplzuj jzyk. Pozěj s uvolní přloktí náslně s uvolňuj loktní klou. Nkon j ntrum poyu v zápěstí prst. To znmná stu o lku k zručné část. Krsy s ětm jví jko r. Něčím s všk o ry olšují. Znávjí stopu víméně trvlou, ktrou j možno zpětně vnímt. Řkl y stopu (ktrá znázorňuj účn) nžl orz (znázorňujíí poonost). Zvlán-l to ítě, j sopné první tů písmn. U ětí nlz krsu o písm oělt. Písmo j ty pro ětskou uš, mysl ruku místm, k s ormuj vůl, rmon symtr. Písmo čsté, jsné zřtlné j výslkm soustřění vůl (nol tění). Dítě nmůž poslout jn svoj žvlnost. Písmo ítě ormuj (črpáno z kny Božny Šupšákové, Dětské písmo). Dovolt m uělt rovnítko mz krsou písmm. Písmo má s krsou stál žvý vzt. Krs má sopnost uovt přt sělní (norm). Krs ormuj lskou uš, učí j soustřt luoko s ívt, lép řčno lět. Mz těmto věm slovy j stjný rozíl jko mz slovy slyšt poslout (nslout). Djm tomu, ž v lé s v ospoě zposloují o ovoru nprot síío Itl. Jn z n umí tlsky, ruý nkolv. Jký j mz nm rozíl? O Itl slyší, l jnom jn z tě vou mu můž nslout. Rozumí mu. Z too j zřjmé, ž pouý slu no pouý zrk nní sopn nslouání no nzírání. Vím, ž člověk nmusí jnom vět, l ž má tké vyšší sopnost. Můž nlížt n vě. J způsolý zlénout poznávt vě okm npostřnutlné. Člověk j sopný myšlnky tké sopný tuto myšlnku z olst možnost (potn) čnm (kt) přvést v skutk. Jsou lé, ktří zůstnou v olst potn. To jsou skpt. A jsou lé oréo čnu. To jsou rnové. Mz myšlnkou jjím uskutčněním j propst vou světů. Krs j sopná toto přklnout. Krs s můž stát vtlným znmním něčo nvtlnéo. Bylo y možné uvžovt o čtvr z krsy!? Ltmá sk j osttčná pů pro zčátk tvory. Jk m řkl kmrá soř Vlém Č: Kyž s nuělám tužkou sku, vžyky j výslk k nčmu. Nví krs, ktrá j jnotná v své rozmntost, můž ýt orzm jnoty mnulost v uš člověk. Počítč má norm jnu vl rué. Nmá l jnotu poznnéo, jnom množství vložný no získný normí. Nví to čím počítč j, oržl o člověk. Krsou s včí krslířská pměť, lép řčno sopnost uržt v pmět množství normí v momntu krslní. Tto pměť s včním (krsou) zvětšuj umožňuj tk luší vl o skutčnost jjí jsnější zyní. Tnto vl nmá omzní. Z už nmusí ýt jsně pozntlný rozíl mz věomím pověomím. Člověk s včí v vnímání ojktu, l v souvslost. Skrz mozk tvořím jnotlvost s zřtlm k lku. J to vntřní stv, uvžování o vě. Prožívání. Krs j záznm této čnnost, nkolv otor skutčnost. Krs s tk můž stát nástrojm nspr. Dotýkám s pověomí, y s molo projvt v věomí. Z pověomí s tké roí (vyází) ntu, ktrá nás lko vyprovází. Něko nmítn, ž přáním. Vžyť krs j jn řmslo, ovnost. Krs j tké řmslo. Jn y ol, ž řmslo ušltlé. Zjímlo y mě, ko rozol o řmsl jko o zytčném nužtčném pro umění. Tk to lspoň slýávám. Čím s tk provnlo? Zpátčntvím no náročností? Brání svooě no totltě? Al ť j to jk, znovu opkuj, vžyky s nj něko, ko vzm tužku o ruky zčn krslt. Bu to jo způso žvot. Přrovnl-l jsm krsu k písmu písmo k krsě, nutně jsm tím musl přrovnt krsu tké k řč. Noť jk řč, tk písmo vyjřují totéž. Lské myšlní. Povětšnou řč písmo přází. Njřív s ítě učí mluvt pojmnováváním věí kolm s, věí, ktré s otýkjí jo smyslů. Zvlán-l toto, můž s zývt též věm, ktrým nrozumí náp j. Protož už osálo určté výš, můž zčít poklát otázky. Proč u jním z jo njužívnější slov. J-l sopno otázky, j též sopno přjmout opověď opověď tké át. Mz otázkou opověí j šroké pol úspěu núspěu, poznání omylů, rost no zytčně strávnéo čsu. Tímto způsom s tké ívám n umění. Jko n řč, otázky opově, noť tou po poznání j člověku vlstní. Dl méo názoru j jno, ptám-l s tužkou ppírm, látm řvm, rvou, počítčm no kmrou. J nmávé nlézt opově jště těžší opově át. Jště pár otázk n závěr. Exstuj krás? Jstl no j závslá n člověku, ty sujktu? Co j to onot? J vnímání krásy ojktvní no sujktvní? Dont D. Flnt j utorm zjímvéo výzkumu. N záklě jnouéo pokusu ( kyž n l rlzovtlnéo) zjstl, ž sttké vnímání j v člověku mnom ví zkořněno, nž s ns ěžně souí. A to ntolk, ž n pozější kulturní nánosy jj nmění. Výzkum proěl n několk míst změkoul. Oslovní lé různý tnk měl z úkol srovnt jnotlvé ruy ů pol krásy. Npříkl Ppuán z Nové Guny mjí pol n krásu ů stjný jko čští rsponnt. Mz oěm tnky j všk rozíl několk tsíltéo kulturnío vývoj. A to v Čá mo ů k vění nní. I kyž j v ném kulturním prostří jná úrovň vzělání žvot, sttké vnímání j pooné. I. HISTORIE ANATOMIE 8 9

7 O npmět provází člověk zájm o něo smotnéo. Zorzování lské postvy j součástí ávné stor. Jko yom yl nstvn znávt z sou znmní nší přítomnost n zm. Znmní nšo myšlní, nší víry, nš potř. Člověk nní žv jn lm, l mmo jné tké uměním, polm n lský výtvor nsouí k nám jsté poslství, sělní. Člověk prn po poznání, njnom vlstnt, l tké věět. Antom j jním z oorů věění o člověku. Řké slovo ntomé znmná rozříznutí, čímž j nznčn mto zkoumání. Přsněj řčno ntom j vě, zývjíí s zkoumáním lskéo těl, jo stvy unkí. Ty jné část Homo spns. Ono zkoumání, jk jsm jž zmínl, s ěj rozřzáváním, čsky ptváním. Po sjmutí kůž povrový tukový vrstv s př nám ojví systém, ktrý yl onávn sopný žvot. Sluk voy pru tk účlně sstvný, ž ns po lt věký rvoluí př ním zůstávám v úžsu. První zkušnost s lskou stvou nývl člověk ptrně n ojští, k oělovl úy protvníkov. Dál pk lovm zvířt, ky zprováváním ms mol srovnávt zvíří stvu s stvou člověk. Tké v kulturá, ktré prováěly kult lský oětí, oázlo k získávání první ntomký pozntků (vyjmutí sr oětm, věštění z vntřností po.). První stopy skutčnéo zkoumání lskéo těl vou o Eypt. Eypt můžm povžovt z koléku míny. V yptském způsou poovávání mrtvý (kult mrtvý) můžm sptřovt njvětší zroj k získání ntomký znlostí. Blzmování mrtvol ylo prováěno s njvětší optrností zručností. Těl yl vlm ovně otvírán. Známy jsou nálzy ptvnío náří políž lzmovný těl. I přs znčné množství tortký znlostí nměl kupovu Eypťné přsnější pověomí o stvě lskéo těl. 1 Řká mín yl v svý počátí ovslá o yptské, noť řkým lékřům nylo ovolno ptvt. Alkmón z Krotonu (kolm př. Kr.), Anxorás z Klzomn (kolm př. Kr.), Empoklés z Akrntu (kolm př. Kr.), Hppokrtés (kolm př. Kr.), jsou jmén lékřů známý z tooto rnéo ooí řké míny. Arstotls ( př. Kr.) prováěl ntomké výzkumy n zvířt. Tnto výzkum yl zyn v první ntomký pops. Řký vlá Ptolmos (300 př. Kr.) zložl školu lxnrjskou, k ovoll ptvání mrtvol, l též žvý osouznů. Slvní učtlé Hérolos z Clkéonu (poč. 3. stol. př. Kr.) Ersstrtos z ostrov Ké (kol. 250 př. Kr.) prováěl řy ptv lskéo těl. Postupm oy s všk ntomké áání po vlvm lozoké tor Pltonovy vytrtlo z školy lxnrjské. 2 Kolm roku 161 po Kr. s v Římě ojvuj význmná oso tjší míny. Kluus Glénos z Prmu (kol ) j njslvnějším lékřm strověku. Glén přšl o Řím z Prmu. Své vzělání získl postupně v Prmu, Alxnr v Smyrně. V Římě zčínl jko lékř látorů. Posléz s stl lékřm římský ísřů. Npsl čtyřst spsů, z nž s zovl jnom část. Pro stuum ntom měl k spoz pouz lskou kostru. Výzkum prováěl ptváním zvířt, přvším op, psů prst. Stnovl unk většny nrvový vlákn. Olšná stv zvířt (smílná ělo) vl Glén k něktrým yným závěrům. Glénov vě s svým npřsnostm přtrvávl ž luoko o střověku, k jn optrně oázlo k rozlu s Glénovým omyly.s vzrůstjíím vlvm Blízkéo výou s mín postupně rzovl. V lt spsl Aú Alí n Síná (Avín) rozsálé nyklopké mínské ílo Al-kánún t t (Kánon lékřství). J to souor řké, římské, yzntské, prské, rské nké míny. Roku 458 po Kr. yl provn první oložná ptv v Jponsku. Souní ptv yl nřízn poté, o prnzn Tkut spál svržu. Roku 756 po Kr. píš řký klrk Topnos, ž jstý zjtý kíř yl přán k ptvě lékřům, ktří jj jště žjíío rozřízl o styké kost ž k runíku, y mol stuovt stvu těl. Roku 1145 po Kr. yl provn první oložná ptv v Číně. Glénův okz yl po páu Řím (smotný Řím nl řu jo ěl znknout) uován íky slrnské škol, k ostl ráz křsťnsko-ltnský. Bř II., stoupn příroní vě, umožňovl kžý pátý rok v Slrně vřjnou ptvu z sromážění význmný věů té oy. Stjně tk ylo prováěno o roku 1238 v království oou Sílí, nřízním protomk Mrtn. Byl tk zůrzněn význm přímý ntomký zkušností lékřů rurů (tyto vě pros yly po louou ou o s oělny). Kolékou solstké ntom ( stol.) yly nově vznkjíí unvrzty v Bolon, Montpllr, Příž, Npol. Vě yl zložn n Glénový sps, ktré s oovly z rský přklů. První ptvy v zápní Evropě s uskutčnly v Bolon kolm roku 1300, v Pově roku 1348 v Florn roku Roku 1376 přěll vévo Luvík z Anjou jornouzské unvrztě v Montpllr prvlum k olávání mrtvol s ílm upřsnt příčnu smrt. Roku 1404 s konl první vřjná ptv v Vín. Roku 1407 (7. říjn) provl ěkn přížské lékřské kulty Jonns Lpors první ptvu v Příž u skup z Arrsu. Zstvm s n víl v tomto ooí. Jk j z výčtu črpnéo z prá MUDr. Pvl Č Dějny ptvy ptrno, v ooí 14. stoltí zčínl ýt ptv nílnou součástí lékřskéo rurkéo vzělání. Tyto zmíněné ptvy yly prováěny lálně. Něky s mylně uváí, ž ptvání ylo prováěno prot zákzu světské írkvní mo. O názoru notknutlnost lskéo těl po smrt, s z věký ůvoů rzo upustlo. Bullou ppž Boná D spulturs, vyné roku 1299, yl prx ntomů částčně omzn. Bull vystupujíí prot zvyku vřt lské mrtvoly, omzl ntom v způsou oělování ms o kostí z účlm získávání prprátů. Prx vřt lské mrtvoly yl v Evropě rozšířn lvně v němky mluvíí olst. Umřl-l nožtík lko o omov, sloužl tto mto jko účnné zpomlní rozklu tk ylo možné přprvovt těl n větší vzálnost. Nméně o prx ptvání nylo význmně zsováno. č lvy (m. strnolomstous) z rvkovéo výěžku (prosus mstous) směrm k ru, k s upíná n klíční kost (lvul). Autor řsně zytl rozvětvní úponů n vě část, z nž jn s upíná n strnum ruá část n klvkulu. Druý příkl osvěčujíí orou znlost ntom můžm nlézt n orní polovně Krstov prvé pž. Dvojlvý svl pžní (m. psr) j přkryt úponm vlkéo prsnío svlu (m. ptorls mjor). Přs ně pk přází svl ltový (m. ltous). Jsm přsvěčn, ž těto tlů nlz oílt z ntomký znlostí. Tyto tly nmjí přímý vlv n lkový výrz mrtvéo Krst, kyž tnto výrz umoňují. Jkým způsom oku uměl črpl tyto norm v čském kulturním prostří, m nní známo. Jná s ptrně o zprostřkovné pozntky z zápní no jžní Evropy. Význmný ntom Lu Monno prováěl v Bolon roku 1306 v Pově roku 1315 ptvy. N záklě svéo áání npsl první vlkou učn ntom Antom Munn. 3 Poptávk po těl zmřlý yl v té oě tk vlká, ž s šířly přípy kráží črstvě pořný osouznů. Prx kolm ptvání s stl vlm uvolněnou. Z těto ůvoů nříl ptrně ppž Sxtus IV. ptvt těl pouz s svolním světský írkvní utort. Jká yl spoluprá součnnost ntomů spolu s uměl s můžm ns pouz omnívt. Znčný zájm mlý umělů o lské tělo směřovl jj kroky k ntomům. Z tooto novéo nšní můžm též slovt roíí s splínu plstké ntom. To znmná ntom přzpůsoné potřám umělů, jj požvkům n plsttu, mnku, propor po. Postupně uměl vytvářl ví méně olšnou mtou zorzování lskéo těl. I kyž smozřjmě v počátí nlz tkto strktně o s ntom plstkou ntom oělovt. Npříkl lékř npotřuj k svému vzělání zvýrznění plstty svlů no poopt prostorově mnku loktnío klouu. Nopk uměl nmusí ýt nutně zvln množstvím oorný názvů no unkí vntřní oránů. Z první zmínkou o umělí, ktří yl spjt s prxí ptvání lský těl, musím o Itál. Brtř Antono Ptr Pollolo, mlíř známí svým uměním zorzt lskou postvu, črpl své ntomké znlost z čtný ptv. 4 O tom z přímo sm ptvl, no yl pouz přítomní prováění ptvy, s m npořlo n přsnějšío zjstt. Jj íln, jko ílny vš známý umělů, yl ntrm žvéo spolčnsko-umělkéo stkávání. Provště lorntský umělů s výrzně lšl o mlířský tlérů pozější stltí. Tto ott, jk s jm tlsky říklo, yl konpován pooně jko oo řzník č šv. Ř přízmní provozovn otvřný přímo o ul. Noř no vzu s yllo. Z s rtř stýkl npříkl s Vrom, jož otto s názlo políž. V těto ílná ylo možné získt znlost z mno výtvrný řmslný ovětví. O tnolo mly ž po pájní měěný plátů pomoí konkávní zrl. U rtrů Pollolový získl své první ntomké zkušnost mlý Lonro Vn, ktrý yl v té oě nným učněm v ílně Anr Vro. Lonro Vn j uměl, u ktréo s n víl zstvím. Dovolt m zčít tátm Brntt Nwmnn. Lé, ktří přělávjí Moně Ls knír, nútočí n n, no n umění, nýrž n Lonr Vno jko člověk. Ví jm, ž tnto muž osál v stor tk význmné poz s pouým půl tutm orzů, ztímo Or. 1 / Lonro Vn - řzy lkou N nšm úzmí nní v stoltí písmně oložn žáná vřjná ptv. J to ptrně áno olšným kulturním vývojm. V tomto ooí vlál n nšm úzmí otký slo, n rozíl o Itál, k můžm v 14. stol. ovořt o čsný počátí rnsn. Zájm o lské tělo z těto ůvoů nosál tkové míry jko v jžní Evropě. Pltí to zjsté o rném ooí čské otky. Mlířské sořské prá jko y měly svou ormou ukzovt n něo vyššío v člověku no mmo něj tk, y lé pozvl svou mysl k Bou. Olčj postv poy ur okzuj k věm npozmským. Stv těl s zá ýt kptován potu, slouží-l této vě. V vrolné áz otky s všk stkávám s umělkým íly, n ktrý j ptrn znčná mír znlost ntom. Npříkl n ptě z sírky knovník Křvák (kolm roku ) můžm pozorovt lskou ntom n postvě Krst v tě njjmnější výtvrný tl. N soš j zyn přsný průě zvon s nmoou ýt jst n s svým rozsálým ílm. 5 I kyy Lonro nmlovl pouz jn z těto orzů, zůstn stjně vlký, on ovu úty. Pol tátu y s molo zát, ž Lonro nyl plným mlířm. O jo součsníků znám větší množství výtvrný ěl. Lonrov mto vouí k jnotlvým orzům yl vl ůklná. Vš ylo přm promyšlno prozkoumáno. Př ním n po něm nylo uměl, ktrý y yl sopn tk šrokéo luokéo záěru jko on. Můžm s to ukázt n příklu stu ntom, kyž Lonro vynkl v spoustě jný vění oorů. Jk jsm jž uvl, k oělování plstké ntom o lékřské ntom jn pozvoln oázlo. Plstká ntom vsměs využívl zřěné znlost ntomů. Zývl s přvším kostrním svlovým prátm. Avšk n Lonrov vím, ž jo pol nspočívá pouz n plsttě těl. Lonro s zývl noménm lské sránky. Dl s z úkol o njporoněj prozkoumt lské tělo. Byl zkrátk tělm snován. Pro okrslní uvďm Lonrov slov:...kyž tě tkové vě zjímjí, pk t možná rání nvolnost, kyž nrání, pk možná str, ž uš v no s tkovým znutěným, rozřzným rozně vylížjíím mrtvolm, kyž t n to nrání, pk t možná yí krslířské mstrovství. 6 Vím, ž smo sírání normí zkoumáním mrtvol j n síly mnoý. Dojm, ž v té oě nyl těl nložn o roztoku ormlnu, lyrnu lu. Konzrvování proílo vřním no potíráním otm. Přám-l k tomu jště tplé tlské poní, můžm ří, ž stuum proílo z pomléo rozklu těl s všm oprovoným jvy

8 Lonrový postupů, o ktrý s jště zmíním (or. 3). Pro poopní né prolmtky všk ylo používání mtoy řzů nosttčné. Proto s Lonro uyluj k zorzování svlů v zjnoušný motá, s jjž pomoí posklál léo člověk (or. 4). Tyto krsy jště nopovíjí přsné unk svlů, zorzují přvším motu svlů. Mnk lskéo těl s stl záy význmným přmětm zájmu Lonr. Přzpůsol tomu též způso znázornění, ktrý s přstl poot věné skutčnost, ktrý všk umožňovl poopt vzty unk jnotlvý svlů no svlový skupn. Svly s zčly poot tnkým provzům, s jsně vtlným počátkm konm. Tnto způso znázornění mmo jné umožňuj pol n několk svlový vrstv s jj různým přkryvy (or. 5). Byl též nzytný k zpooování lskéo těl v poyu, k osvětlovl jnotlvé skupny, poíljíí s n konkrétní poy. Spojní těto tří přístupů umožňovlo vzuálně poopt stvu lskéo těl. Střní ooí ( ) Lonrov ntomkéo výzkumu ylo změřno přvším n stuum ptvání lský mrtvol. Lonrův součsník o tom v njstrší Lonrově or píš: V lékřský ntomký školá ptvl mrtvoly zločnů, js zl lostjný k nlskost opornost tooto stu; jo úslí l Or. 2 / Lonro Vn - řzy olní končtnou Lonrovo ntomké áání můžm rozělt o tří ází. Rná áz o roku 1487 yl částčně poznmnán oovou mtoou áání. Získl-l unvrzt tělo k ptvání, výuk proíl způsom, ž lktor přčítl ltnské lékřské spsy, přvším Glén, ktrý pltl z njvětší utortu. Ptv sloužl pouz k monstr těto myšlnk. Trvlo jště nějkou ou, nž ylo prot něktrým Glénovým omylům vystoupno. Něktré Lonrovy krsy můžm ntrprtovt jko výkl k těmto txtům, s ktrým prostřntvím ntomů přšl o styku. Antomká stu vrstv mozku pokožky lvy (kolm ) j plně v soulu s střověkým názorm n oko. Vrstvy kolm mozku yly přrovnávány k ul, ktrá s tké nází n této krsě. N záklě příméo pozorování (ptvání ok), všk Lonro tnto názor opustl, y tk vytvořl svou vlstní tor unování ok, s ktrou o několk stoltí přěl ou. K tomu, y mol čnt stální řzy ok, přšl s novou mtoou vřt oční ulvu v ílku, ož npomolo větší souržnost tkání tím snnějšímu řzu. Přímé pozorování loký úsuk z něj učněný s stly lvní mtoou Lonrov áání. Al zá s m, ž mrné plné luů jsou ty věy, ktré nprýští z zkušnost, mtky vškré jstoty, ktré nvrolí v nějkém pozntku pokusném, tj., u ktrý n počátk, n průě, n kon s njí pojt něktrým z pět smyslů. (Pron) V tomto ooí u Lonr zřjmě přvlájí zkušnost s ptváním zvířt nž lí, noť něktré jo závěry jsou yné. Z prmnů vím, ž stuovl krvskou ělou, sr zžíví trkt. Získné věomost pk přváěl n člověk. K rnému ooí ptří všk tké pozoruoné krsy, n ktrý jsou znázorněny různé řzy lkou (or. 1). N těto krsá vím, jk j promyšlná krsná stu mnom názornější nž složtý ops téož. Sám Lonro vysvětluj, ž txt má ýt oprovom k krsám, nkolv nopk. Př znázorňování svlové moty jjío rozložní poél kostí Lonro používl řzy končtn n několk míst (or. 2). Této mtoy s ons používá jk v lékřský uční, tk v uční pro výtvrníky. G. Bmmss oprášl pro součsnost řu Or. 3 / G. Bmms - svly orní končtny Or. 4 / Lonro Vn - plstká stu z V závěru svéo žvot (po ro 1510) Lonro uluj své pozntky. Zmýšlí spsání Rozprvy o nrv, svl, šlá, mázrá vz tké Zvláštní kny o svl poy končtn. 8 Záměrm ylo sjnott výslky ložvotnío výzkumu. V ro 1513 Lonro pruj n ppžském voř. Pro své mstrovství věění j těn, nméně s nází poněku v stínu svý mlý součsníků, jko yl Mlnlo Rl. Bylo mu umožněno ptvt lská těl, to prvěpooně v nmon Snto Sprto v lízkost Vtkánu. Prá yl soustřěn n rozmnožoví pros vývoj mry. Jk uváí F. Cpr v své knz Vě mstr Lonr, oází v této oě k rozporu mz Lonrovým rstotlským názorm n uš tomstkým názosměřovlo k tomu, y v svý mlá mol pol příroy zytt různé klouy svly v jj oýání npínání. 7 Lonrův zájm yl všk mnom luší nž poué změřní n svlstvo člověk. Lonro plánovl zčít své ntomké ílo počtím člověk. Známé jsou jo krsy polvnío ktu, k s s jště ojvuj střověký pol n unk polví (spojní polvní oránů muž s míou mozkm - v oorné ltrtuř jsm s všk stkl s popsm polvní unkí, ktrý opovíl Lonrově krsě), l mto uouío postupu yl jž nznčn. Lonro pokrčovl stum mryí lskéo plou v ěloz zárovň s stum mužský žnský polvní oránů. N krsě lskéo plou v ěloz s můžm všmnout roný krs znázorňujíí uložní plou v ěloz (or. 6). Krsy tk přpomínjí uspořáání květů rostln. Lonrovo myšlní směřovlo k poopní záklní prnpů, ktré s v příroě opkují. Větvní koruny kořnů stromů proíá pol stjnéo prnpu jko větvní évní v lském těl. Dát-l vl s otku stromu otku větvní évnío, npoznát rozílu. Řky v krjně n krtorký mpá yly Lonrov jko žíly v těl. Stjným způsom, jkým Lonro zyovl prouění voy v svý stuí voní turuln, zpooňovl též vlsy n svý krsá. V jo projkt n vyuování nový měst s projvují znlost lskéo těl unk jnotlvý částí. Vo v městě mu přpomíná koloě krv v těl. Měst yl zásoován voou promyšlným rozvoy. Tyto kvukty umožňovly též přprvu oso zoží. Vo též plnl unk vylučovío ústrojí. Or. 5 / Lonro Vn - průě svlů Sloužl k ováění opu, y s město zovlo čsté tk, jko tělo zrvé. V těto měst yl ůslně zjštěn snný poy lí, motný sttků potrvn. V něktrý krsá z tooto ooí Lonro srovnává svlstvo jo mnku s svlstvm zvířt, jko npř. koně (or. 7). N těto krsá j čtlný posun k znázornění průěu svlů (o počátku k úponu) v vztu k mn poyu. Dlší věké krsy s zývjí unkí oránů jj propojní pomoí évnío systému. Lonrův zájm zíá o úžsný poroností. Jk můžm pozorovt n krsě okruží tnkéo střv, útro žluku, krvnío zásoování jtr řzů ěloou. V ro 1510 (1506?) s Lonro sznmuj s vynkjíím mlým ntomm Mrntonm ll Torr. S ním s Lonro vyměňovl své ntomké zkušnost

9 Mlnlovo pojtí n mn npůsoí tk jnotným ojmm. Nzpooňuj momnt střtu vojsk, nýrž skupnu vojáků opočívjíí n řu řky Arno nlko o Csny. Vzrušní postv vyvolné sptřním npřátlský vojsk určuj Mlnlovu sénu. Or. 6 / Lonro Vn - ělo s plom rm, ktrý zstávl ppž Lv X. Lonro nsměl ál ptvt, ož ylo vl nosttku prostoru pro umělkou rlz ůvom k oou n vůr rnouzskéo král Frntšk I. Z v květnu 1519 umírá, pol lny v náruč král. Lonro svým ntomkým znlostm přvyšovl njn uměl, l tké oorníky. Jo mtoy výzkumu prá zůstávjí pltné ovuoné ons. Záklm jo věění ylo přímé pozorování loký úsuk. Stuum ntom s tk stlo nílnou součástí umělké prx. Mlí učn, po vzoru svý mstrů, krsll pol ntomký molů, pol postv zvný kůž nzývný Eorés. Myslím s, ž Lonro ovlvnl stor ntom, mlířství věy mnom ví nž přpouštím. Lonrovo ntomké ílo s čklo několk stoltí n nové ojvní. Do vtnátéo stoltí yl jo přínos norován. Až roku 1898 poprvé vyází souor jo krs vřjně. 9 Jo součsní o všk znl. Vím, ž A. Dürr kopírovl njméně jnu z jo ntomký stuí. Dovolím s o Lonrov tvrt, ž yl ěm střověké tr, ktrou ootl o vlké poznání. Or. 7 / Lonro Vn - srovnáví stu olní končtn O 23 lt mlší součsník Lonrův Mlnlo Buonrrot ( ) n vrolu své slávy částčně zstínl osou D Vno. Vím jstě, ž s v své prosní kréř o njméně vkrát potkl. Poprvé roku 1504, ky zvláště pro tnto účl vyrná lorntská koms rozoovl o umístění Mlnlov soy Dv. Člny koms mmo Lonr D Vno yl též Snro Bottll, Flppno Lpp, Cosmo Rossll, Frnso Grn, Ptro Pruno, Dv Grlno lší. Mlnlo ty přírá prá n jž rozprovném loku mrmoru, ktrý yl poznmnán npřílš zřlým sořským zásy Mlnlový přůů. Jž záy po tomto přvztí ylo jsné, ž vznká ílo nývlé onoty. Porué s o vlí uměl potkávjí opět v Florn roku Florntská vlá přzvl o vlkány k rlz výzoy výoní stěny vlké rnční síně v Plzzo ll Snor. Jnlo s o poltkou zkázku oslvujíí njvýznčnější čny Florntské rpulky. Konkrétně o vě tvy, to u Anr, ktré s zostl Lonro, tvy u Csny určné pro Mlnl. I kyž s nám íl oovl pouz v kopí, sptřujm n n oř ptrný olšný rktr pojtí oou umělů. Lonro zorzuj střt oou znpřátlný strn, zstoupný n oou ojujíí strná věm njvýznčnějším vů. Zytl momnt ukořstění protvníkov vljky vů lorntskéo ppžskéo vojsk. 10 Kompozčně mstrovsky ztvárněný sluk čtyř jzů n koní s rozprostírá po lé ploš vytyčnéo ormátu. Výrzy vojáků, zrně, rnění, koně půsoí nprosto ulným, všk ynmkým ojmm. Dokonlá mmk olčjů ntom postv umoňují rmtké střtnutí. Lonro okončl pouz přloy v pooě krtonu, ktré znám pouz prostřntvím vou kopí - jn yl provn ns jž nznámým utorm, Ptr Pul Runs j utorm té rué. U oou utorů můžm jsně pozorovt jj luokou znlost ntom lskéo těl. Srovnám-l všk jj ntomké stu, sptřím znčnou rozílnost v přístupu vyjářní. Můžm povžovt toto srovnání z poněku zváějíí, noť nrozíl o Lonrový ntomký stuí nmůžm Mlnlov stoprontně přpst (sn vyjm jné krsy) n jnu oovnou ntomkou krsu. Pooný prolém nstává tké u osttní Mlnlový krs, ky jo utorství lz okzovt jn prolmtky. Přímé Mlnlovo utorství j ns přpsováno přlžně věm stům krs. Mlnlo s názl v okruu svý žáků npootlů, z jjž rukou vyšl mnoé krsy mylně jmu přpsovné. Nméně u těto krs s jná o přímý vlv Mlnlův úrovň řy z n j ovuoná. Mlé množství oovný krs ylo též způsono Mlnlovým přísným postojm k své prá, ky n kon svéo žvot vlstnoručně znčl množství svý krs. Trouám s tvrt, ž n rozíl o Lonrový věký ntomký krs, k přístup věký umělký tkřk splývá v jno, ylo Mlnlovo vění ntom čstě umělké povy. Jo ntomký zájm yl vn touou poopt rozmístění jnotlvý svlový mot. Zorzovl svly tkáně, ktré měly poíl n plsttě těl. Dl méo názoru zkušností yly něktré krsy pořízny n záklě příméo pozorování z kůž stžnéo Or. 8 / Mlnlo Buonrrot - stu orní končtny Or. 9 / Mlnlo Buonrrot - stu olní končtny těl (or. 8, or. 9). O Mlnlově prx ptvt lská těl názím málo prmnů. Vím, ž v ro 1492 pruj n požvotní soš ukřžovnéo Krst pro lorntský kostl Snto Sprto. Krux jště vyází z otké tr zorzování. Z prmnů vím, ž přvor tooto kostl poskytl mlému uměl možnost v márn kláštrní nmon stuovt ntom lskéo těl n mrtvolá. 11 Něktré zroj ovoří o přímé možnost ptvt. 12 Jromír Pčírk v knz Mlnlo Ttn člověk uváí, ž Mlnlo s zývl ptváním těl po lý žvot. MUDr. Jos Zrzvý v úvou své Antom pro výtvrníky zmňuj jstéo prosor Colom, s ktrým měl Mlnlo možnost ptvt. Zkláá-l s tto norm n prvě, jná s ptrně o Mtt Rlo Colom ( ), ktrý s s svým ílm D r ntom (vyném r. 1559) zsloužl o rozvoj ntom. Tnto ntom změřl svůj výzkum n sr évy. Popsl průo krv z prvé srční komory o pl, k s krv smísí s vzum vrí s o lvé srční komory, oku j ál rozváěn po těl. Ojvl tk mlý plní oě. 13 J zřjmé, ž mlý Mlnlo poklál stuum ntom z posttnou část svéo umělkéo vzělání. Doklájí to oovné krsy z jo okruu. Umělká vlkost jo íl y yl z ntomkéo školní nmysltlná. Stkávám s tu opět s mém, z jož pomo proílo Mlnlovo vzělávání poznávání. Stojím př noménm krsy jko nástroj. Slávám, ž řmslo krsy z smo přkrčuj své rn směrm o svět umění. I kyž Mlnlo, v soě s tjší prxí, npovžovl krsu jko ntvní ílo. Vžy mu yl prostřkm k osžní íl. Jo krsy yly přvším nostl konptu nápu. Tnto prostřk, v Itál zvný sno, nmůžm přložt jným slovm nž krs. Tnto přkl v světl tlské rnsn půsoí poněku zváějíím ojmm, noť sno j ví nž pouá krs. Toms Poppr, spoluutor kny Mlnlo jo ílo, tvrí, ž sno v zuštěné ormě osuj onu sílu, jž pomňuj vškrou tvoru prolíná jí, to tk ntnzvně, ž pojm rt l sno (vlstně krslířská umění) ylo možné v tlštně njpozěj o Mlnlový čsů používt jko synonymum pro lý os výtvrný umění včtně rtktury. N tomto pojmu j zložná posttná část umělko-tortkéo skursu vropský ějn umění. Sám Mlnlo poznmnává: Krs j prmnm vzorm vškrý umění. (Mlnlo, Dloos m Rom 1538). Něko nmítn, ž z polu 21. stoltí s zjí ýt tto slov mírně ř

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!!

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!! Hygien utiny ústní u ospělýh ne Čistěte si pouze ty zuy, které si hete zhovt!! Prevene ve stomtologii znmená přeevším přeházení vzniku lšímu rozvoji zuního kzu, hronikého zánětu ásní, tím tké vzniku proontitiy,

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE

PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE Pegogiká fkult OU v Ostrvě Kter pegogiky nrgogiky PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE NÁMĚTY NA ÚPRAVY VNITŘNÍCH NOREM PRO KLASIFIKACI ŢÁKŮ seminární práe Pegogiká ignostik KPD/3PEDI

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Střešní terasy. Konstrukční skladby 04-2012

Střešní terasy. Konstrukční skladby 04-2012 C Střšní trsy Konstruční sy 04-2012 Z prx pro prx Jméno Sütr-Systms přstvu ž o rou 1983 ntntní řšní onstruí onů trs. Ty ov Wrnr Sütr roož TROBA - první rnážní roož užívnou o pošnou rnáž spáně pro ony trsy.

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Kritéria a způsoby hodnocení u autorizované zkoušky. Název odborné způsobilosti. Navázání kontaktu s klientem. Kritéria hodnocení.

Kritéria a způsoby hodnocení u autorizované zkoušky. Název odborné způsobilosti. Navázání kontaktu s klientem. Kritéria hodnocení. Kritéri způsoy hononí u utorizovné zkoušky Názv oorné způsoilosti Nvázání kontktu s klintm Způso Popst přvést komuniki s klintm (komunik po tlfonu, ojnání klint, rozhovor příprv n msáž) Ústní Popst spifik

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích 22.12.2009 Úření věstník Evropské unie L 342/59 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze ne 30. listopu 2009 o kosmetikýh příprvíh (přeprovné znění) (Text s význmem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD.

Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD. Stránka 1 z 6 Průvo připojním Pokyny pro místě připojné tiskárny v systému Winows Poznámka: Instalujt-li místně připojnou tiskárnu na systém, ktrý j l isku CD s softwarm a okumntaí npoporován, musít pak

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

VŠE O EKOLOGICKÝCH ŠTÍTCÍCH

VŠE O EKOLOGICKÝCH ŠTÍTCÍCH VŠ O KOLOIKÝH ŠTÍTÍH V září 2014 budou v vropě uvedeny nové energetické štítky na vysavače. o se s příchodem štítků změní? V této příručce značky Rowenta se dozvíte více o těchto nových štítcích a způsobu,

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku Procvičování učiv periodizce politických kulturních dějin rného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Dtum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávcí oblst: dějepis Anotce: Digitální učební mteriál

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

V. Stacionární proudové pole... 2 V.1. Elektrický proud... 2 V.2. Proudová hustota... 2 V.3. Rovnice kontinuity proudu... 3 V.4.

V. Stacionární proudové pole... 2 V.1. Elektrický proud... 2 V.2. Proudová hustota... 2 V.3. Rovnice kontinuity proudu... 3 V.4. tconární rouové oe ektrcký rou Prouová hustot ovnce kontnuty rouu 4 Ohmův zákon v ferencáním tvru 5 oueův zákon 5 6 Anoge eektrosttckého stconárního rouového oe 6 7 Pomínky n rozhrní 7 8 Oor rezstorů řzených

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Vaše ocel v dobrých rukách

Vaše ocel v dobrých rukách Vše oel v orýh rukáh Ž ÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ osoně jenouše přímo Oorné informe k témtu Žárové zinkování 1 11 rgumentů pro žárové zinkování oeli Žárové zinkování nízí elou řu výho, které nemohou

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

noviny Zákaznické dny a Konference Precheza 2014 Monosal v novém skladu Výrobní úsek Výstava historických dokumentů Prechezy

noviny Zákaznické dny a Konference Precheza 2014 Monosal v novém skladu Výrobní úsek Výstava historických dokumentů Prechezy Noviny změstnnů spolčnosti PRECHEZA.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT prhz noviny črvn 2014 číslo 6 www.prhz.z Zákzniké ny Konrn Prhz 2014 V řě již osmnáté stkání nših istriutorů ohoníh prtnrů proěhlo 11. 13.

Více

4 Pohybový systém. Růst těla

4 Pohybový systém. Růst těla 4 Pohyový systém. Růst těl Pohyový systém těl je tvořen kostmi svly. 4.1 KOSTI (os, ossis) Tvoří zákl pohyového systému těl. Pole tvru rozeznáváme kosti louhé (kosti pžní, stehenní), krátké (kosti zápěstní)

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Ř Ý Á Ž š Ý šť ĺ ľ Ř ł Ý ł Á ŽľÍ ĺł łš łľý ľ ł šť ř ř ý ž š ý šť Á Á Á Í Ě ĺ ž ř ý ě ě ě ě ě ě ě é ł łĺ řĺ ě é ž ĺ ú ě é é ř š ř ý ž š ý šť ž é é Ę é ě é ž ř ě ě é é ě é ě é ř ý ž š ý šť ř é ř ř ě ř ý

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu):

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 5. Konstruke trojúhelníků Konstruke trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 1. Nrýsuj trojúhelník ABC, je-li dáno: AB = 7,6 m, BC = 4,2 m, AC = 5,6 m Řešení: Pro strny trojúhelníku musí pltit

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instlční uživtlská příručk Klimtizční systém VRV IV REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Instlční uživtlská příručk Klimtizční systém VRV IV čštin

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 .CZ Základní informace RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 Základní informace k užívání služby e-zásilka.cz OBSAH Instalace... 1 První spuštění... 1 Odeslání souboru... 1 Nastavení programu... 1 Popis okna aplikace...

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

Test PO otázky pro ročník 2009-2010

Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue

Více