Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radek Petříček PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST"

Transkript

1 RADEK PETŘÍČEK PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST Rk Ptříčk PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST

2

3 Akm výtvrný umění v Prz PLASTICKÁ ANATOMIE TEORETICKÁ ČÁST DIZERTAČNÍ PRÁCE utor/ Rk Ptříčk školtl/ pro. k. ml. Jří Lnovský stujní prorm/ Grk I. rok/

4 Kyž jsm yl postvn př rozonutí vyrt osou školtl své zrtční prá, n n víl jsm nzvál. Jž př stuu n Akm výtvrný umění v Prz jsm slovl prosor Lnovskéo, jkým způsom s věnuj stuntům. Byl jsm proto vlm potěšn, kyž soulsl s vním mé prá. Jo lský přístup, prosonální ry správná mír přísnost m yly znčnou oporou př zvlánutí méo úkolu. Jsm mu z to věčný ěkuj mu. Musím tké poěkovt pní o. MUDr. D. Slížové, ž m umožnl nvštěvovt ptvnu ntomkéo ústvu Unvrzty Krlovy v Hr Králové tké jí poěkovt z nné poněty k mé prá. Stjně tk ěkuj pnu PDr. J. Bvorov z vstřínost, s ktrou mn přjl z poporu, ktrou m poskytl př řšní různý prosní otázk pní MUDr. O. Proázkové, mmo jné, z povzuzní. Děkuj provníkům spolčnost Z STUDIO, ktří vytvořl rkou poou vš částí prá. V nposlní řě ítím povnnost poěkovt roně, z jjíž pomo poopní, y nmol tuto prá zvlánout. PLASTICKÁ ANATOMIE 4 5

5 ÚVOD Sm jsm soě přílš zvšněl. (nznámý utor 20 st.) Člověk j měřítkm vš věí. (Protorás, 5 st. př. Kr.) Přkláám stuntům vřjnost prá zývjíí s lským tělm, jo stvou z polu výtvrník. Tnto okru znlostí áání ostl, možná poněku npřsně, názv plstká ntom. Vžyť zájm uměl nní pouz pozorovt povr, plsttu těl, l sá mnom louěj k člověku, k člověku jko ytost, jko součást lku, k člověku sopnéo vztů po. Dotýkám s otázk týkjíí s lskéo žvot, l názím s n ptvně, k vím pouz sránku pro žvot tto sránk už jví známky rozklu (mky částčně zpomlnéo). Usuzujm o žvotě z mrtvéo. V tom sptřuj úsklí plstké ntom. Tvrím, ž vjmy, ktré člověk z svět přjímá, jsou v něm ntrvlo uložny. Smýšlím npř. o Josu Lov jko o vntřně krásném člověku, ktrý svou prí nčrpl množství krás o svéo sr náslně z tooto otství tvořl. Stčí s poívt n jo lustr. Pssův zájm o jo ílo nní ptrně náoný. Jsm přsvěčn, ž nní jno, o člověk přjímá čím s sytí. K j tvůj pokl, tm u tvé sr. Kyž jsm zpočátku ol n ptvnu v Hr Králové, slně n mě způsolo to ovzuší smrt rozklu. Něktrá těl yl po ptvě mlý mků tk zntvořn, ž m náněl růzu. Pozěj jsm s všml, jk mn to sváí vytvářt lnou mortu k stršní vák. Zvt s too m pomol skutčnost, kyž jsm krsll sám n ptvně. Bylo pozní opoln. Lé oázl z prá omů, kžý z svým. Pn Polno, ktrý má n strost o ptvny, někm ošl nl mě smotnéo krslt. Cítl jsm s mz rozřzným mrtvolm poněku stísněně. N mnou tkly ony. To s mě otklo. Kolk m vlstně zývá čsu, nž s zčnu kmrát s črvy. Tnto zážtk mě pověomě nsměrovl jnm. K čsu, k přmýšlní o člověku, o žvotě, o smrt, o nmožnost vynout s utrpní umírání. Přstl jsm s o něo méně át zčl polížt n tělo člověk, jko n ílo řkl y umělké. Dílo, v ktrém s člověk můž v světě n určtém místě po určtý čs projvt, ty žít. Nví j toto tělo výslkm, uskutčněním přm néo plánu. Pouým spojním sprm vjíčk j vškré sělní (norm o tělu) jž áno. Tnto plán s můž povést č poškot, l ná s vymzt. Dá s všk spolu s člověkm znčt. Sm jsm soě přílš zvšněl Vzmm-l tn njlpší mkroskop (lpší nž osu vynlzl) zívám s n lské tělo, uvím nskutčné množství částčk, lktronů. Jsou to mlé výoj světl, vězy, z ktrý jsou tvořny tomy, prvky, molkuly, tkáně, orány, zkrátk tělo. Jsm ty z msy světl. Mz mléčnou ráou lským tělm nní ž tkový rozíl (tuto myšlnku jsm přvzl o utor, ktrý s npřál ýt nky jmnován). Dítě přází n svět jž s sopností ýt. Nučlo s to v lůně své mtky vováním ploové voy. Jkml j př porou oělno přstřnutím pupční šňůry o krvnío oěu (zásoování kyslíku) mtky, počíná s ust. V ůslku too zčn lpt po u íky jž nučnému rlxu. Přází l tké s sopností poznávt rovt s z too poznání. Jk s ítě rozzáří, ví-l svou mtku. K s všk tomuto nučlo? Sám člověk jo tělo j zrojm poznání, zárovň všk tké vlkým tjmstvím. Něčím npoznným, t-l npozntlným. Co tprv zívám-l s n pol novorozn, jk pronká světm. No n pol umírjíío. Km oází? Co s sou onáší? Al nvznášjm s jn v jkýs svět. Zívjm s n tělo. Žíly s nází n povru, kžto tpny luoko v těl. Bzůvoná náo? Ptrně n. Tpny, jk z školní olo vím, rozváějí po těl o svlů, oránů po. okyslčnou krv. N rozíl o žl roznášjíí krv okyslčnou. Z lsk zování žvot jsou proto tpny ůlžtější nž žíly. Ty pk moou ýt n povru, k jsou snáz zrntlné. Tm, k s tpny musí přlížt k povru, oází k jj větší orně způsom umístění n těl. Npříkl tpn zásoujíí svly ol (rtr tls postror) proází poél vntřnío kotníku, čímž j lép ráněn př poškozním. Vnější kotník j vystvn čstějším zrněním. Sr. Jn vlký svl. Svlovou kontrk (stžní svlu) ovlvňují (rulují) nrvové mpulzy poázjíí z mozku. Sr má všk svůj vlstí zroj mpulzů. J ty částčně sopné záklní čnnost z závslost n mozku. Tělo j zkrátk ono poznávání, zkoumání ovu. Poívám-l s o tymolokéo slovníku n trmín ntom, slám půvo tooto slov v řkém slově ntomé, ož znmná rozříznutí v slově ntmnó nol rozřzávání. Dovolt m, nž um spolu rozřzávt lské tělo, zčít poněku zšrok. Povžuj tnto xkurs z užtčný, nmá-l s nš pojnání poot pouz slně zřěné ntom pro lékř. Pojmy jko j onot, ojktvt, sujktvt, krás, nspr, ntu po. mě oprovázly stou n ptvnu. Nástrojm k uvžování s m z nsázky stl krs. S věomím, ž mé možnost sopnost jsou rltvní, čl pomíněné (tím omzné) n solutní, pouštím s s utí n tnký l. Krs j myšlní, lnk j myšlnk. Nky s o krsě nskutovlo tolk jko nyní prvěpooně s o ní u skutovt jště ál. Zřjmě jště nky nyl krs jko umělká splín tolk zpoyňován vytlčován kms n okrj jko čnnost několk zylý sttčný. N vysoký školá s rozmlouvá o jjím význmu no zytčnost. Al orťm lst. Jště nky sn nvyšlo tolk pěkný zsvěný pojnání o krsě. Stál přázjí mlí, ktří s nšně o krsy pouští. Ak. ml. K. Pokorný trně pootknul, ž vžyky s nroí něko, ko vzm o ruky tužku zčn krslt. Jště př smsát lty yl věná krs pol přloy povnná pro všny stunty n prvorpulkový ymnází. Nyní s krs stává n vysoký školá uournou poplkou. Tuto skutčnost j nutno přjmout jko kt. Myslím s, ž j to tk oř. Tto uměl- 7

6 ká splín s uvll v své notřstlné poz. Nyní j jjí žvot orožn on s musí končně zmýšlt tké sm n sou. A nuvízn-l v tomto přmýšlní, osvooí j to k novému žvotu. Dovolt m jnu nptřčnou vsuvku. Jnomu mému stuntov zkázl n stáž v Fnsku krslt, prostě proto, ž yl přílš škovný kzl y morálku zjší zčínjíí uvěomělý umělů. My vím, ž vy tm n výoě umít krslt. S touto větou jsm s jž tké osoně stkl v prvě nvím, o n to opověět. V škol jsm s v ějná umění ozvěěl, jk s člověk o npmět vyjřuj krsou. Vžyť z krsy s zrolo písmo. V vátém prvním stoltí o ůlžtost písm npoyujm o nutnost učt s psát pol prvl z pomo zí vůl tké n. Krs j všk nyní po tlkm poy. I přsto s stál uovl spojtost s písmm. Tk jko oň ává možnost konzrvovt potrvu, písmo konzrvuj řč. A stjně tk krs ává možnost uovt myšlnku. Dítě s krslí orázky. Njprv př tzí používá lou orní polovnu těl, něky vyplzuj jzyk. Pozěj s uvolní přloktí náslně s uvolňuj loktní klou. Nkon j ntrum poyu v zápěstí prst. To znmná stu o lku k zručné část. Krsy s ětm jví jko r. Něčím s všk o ry olšují. Znávjí stopu víméně trvlou, ktrou j možno zpětně vnímt. Řkl y stopu (ktrá znázorňuj účn) nžl orz (znázorňujíí poonost). Zvlán-l to ítě, j sopné první tů písmn. U ětí nlz krsu o písm oělt. Písmo j ty pro ětskou uš, mysl ruku místm, k s ormuj vůl, rmon symtr. Písmo čsté, jsné zřtlné j výslkm soustřění vůl (nol tění). Dítě nmůž poslout jn svoj žvlnost. Písmo ítě ormuj (črpáno z kny Božny Šupšákové, Dětské písmo). Dovolt m uělt rovnítko mz krsou písmm. Písmo má s krsou stál žvý vzt. Krs má sopnost uovt přt sělní (norm). Krs ormuj lskou uš, učí j soustřt luoko s ívt, lép řčno lět. Mz těmto věm slovy j stjný rozíl jko mz slovy slyšt poslout (nslout). Djm tomu, ž v lé s v ospoě zposloují o ovoru nprot síío Itl. Jn z n umí tlsky, ruý nkolv. Jký j mz nm rozíl? O Itl slyší, l jnom jn z tě vou mu můž nslout. Rozumí mu. Z too j zřjmé, ž pouý slu no pouý zrk nní sopn nslouání no nzírání. Vím, ž člověk nmusí jnom vět, l ž má tké vyšší sopnost. Můž nlížt n vě. J způsolý zlénout poznávt vě okm npostřnutlné. Člověk j sopný myšlnky tké sopný tuto myšlnku z olst možnost (potn) čnm (kt) přvést v skutk. Jsou lé, ktří zůstnou v olst potn. To jsou skpt. A jsou lé oréo čnu. To jsou rnové. Mz myšlnkou jjím uskutčněním j propst vou světů. Krs j sopná toto přklnout. Krs s můž stát vtlným znmním něčo nvtlnéo. Bylo y možné uvžovt o čtvr z krsy!? Ltmá sk j osttčná pů pro zčátk tvory. Jk m řkl kmrá soř Vlém Č: Kyž s nuělám tužkou sku, vžyky j výslk k nčmu. Nví krs, ktrá j jnotná v své rozmntost, můž ýt orzm jnoty mnulost v uš člověk. Počítč má norm jnu vl rué. Nmá l jnotu poznnéo, jnom množství vložný no získný normí. Nví to čím počítč j, oržl o člověk. Krsou s včí krslířská pměť, lép řčno sopnost uržt v pmět množství normí v momntu krslní. Tto pměť s včním (krsou) zvětšuj umožňuj tk luší vl o skutčnost jjí jsnější zyní. Tnto vl nmá omzní. Z už nmusí ýt jsně pozntlný rozíl mz věomím pověomím. Člověk s včí v vnímání ojktu, l v souvslost. Skrz mozk tvořím jnotlvost s zřtlm k lku. J to vntřní stv, uvžování o vě. Prožívání. Krs j záznm této čnnost, nkolv otor skutčnost. Krs s tk můž stát nástrojm nspr. Dotýkám s pověomí, y s molo projvt v věomí. Z pověomí s tké roí (vyází) ntu, ktrá nás lko vyprovází. Něko nmítn, ž přáním. Vžyť krs j jn řmslo, ovnost. Krs j tké řmslo. Jn y ol, ž řmslo ušltlé. Zjímlo y mě, ko rozol o řmsl jko o zytčném nužtčném pro umění. Tk to lspoň slýávám. Čím s tk provnlo? Zpátčntvím no náročností? Brání svooě no totltě? Al ť j to jk, znovu opkuj, vžyky s nj něko, ko vzm tužku o ruky zčn krslt. Bu to jo způso žvot. Přrovnl-l jsm krsu k písmu písmo k krsě, nutně jsm tím musl přrovnt krsu tké k řč. Noť jk řč, tk písmo vyjřují totéž. Lské myšlní. Povětšnou řč písmo přází. Njřív s ítě učí mluvt pojmnováváním věí kolm s, věí, ktré s otýkjí jo smyslů. Zvlán-l toto, můž s zývt též věm, ktrým nrozumí náp j. Protož už osálo určté výš, můž zčít poklát otázky. Proč u jním z jo njužívnější slov. J-l sopno otázky, j též sopno přjmout opověď opověď tké át. Mz otázkou opověí j šroké pol úspěu núspěu, poznání omylů, rost no zytčně strávnéo čsu. Tímto způsom s tké ívám n umění. Jko n řč, otázky opově, noť tou po poznání j člověku vlstní. Dl méo názoru j jno, ptám-l s tužkou ppírm, látm řvm, rvou, počítčm no kmrou. J nmávé nlézt opově jště těžší opově át. Jště pár otázk n závěr. Exstuj krás? Jstl no j závslá n člověku, ty sujktu? Co j to onot? J vnímání krásy ojktvní no sujktvní? Dont D. Flnt j utorm zjímvéo výzkumu. N záklě jnouéo pokusu ( kyž n l rlzovtlnéo) zjstl, ž sttké vnímání j v člověku mnom ví zkořněno, nž s ns ěžně souí. A to ntolk, ž n pozější kulturní nánosy jj nmění. Výzkum proěl n několk míst změkoul. Oslovní lé různý tnk měl z úkol srovnt jnotlvé ruy ů pol krásy. Npříkl Ppuán z Nové Guny mjí pol n krásu ů stjný jko čští rsponnt. Mz oěm tnky j všk rozíl několk tsíltéo kulturnío vývoj. A to v Čá mo ů k vění nní. I kyž j v ném kulturním prostří jná úrovň vzělání žvot, sttké vnímání j pooné. I. HISTORIE ANATOMIE 8 9

7 O npmět provází člověk zájm o něo smotnéo. Zorzování lské postvy j součástí ávné stor. Jko yom yl nstvn znávt z sou znmní nší přítomnost n zm. Znmní nšo myšlní, nší víry, nš potř. Člověk nní žv jn lm, l mmo jné tké uměním, polm n lský výtvor nsouí k nám jsté poslství, sělní. Člověk prn po poznání, njnom vlstnt, l tké věět. Antom j jním z oorů věění o člověku. Řké slovo ntomé znmná rozříznutí, čímž j nznčn mto zkoumání. Přsněj řčno ntom j vě, zývjíí s zkoumáním lskéo těl, jo stvy unkí. Ty jné část Homo spns. Ono zkoumání, jk jsm jž zmínl, s ěj rozřzáváním, čsky ptváním. Po sjmutí kůž povrový tukový vrstv s př nám ojví systém, ktrý yl onávn sopný žvot. Sluk voy pru tk účlně sstvný, ž ns po lt věký rvoluí př ním zůstávám v úžsu. První zkušnost s lskou stvou nývl člověk ptrně n ojští, k oělovl úy protvníkov. Dál pk lovm zvířt, ky zprováváním ms mol srovnávt zvíří stvu s stvou člověk. Tké v kulturá, ktré prováěly kult lský oětí, oázlo k získávání první ntomký pozntků (vyjmutí sr oětm, věštění z vntřností po.). První stopy skutčnéo zkoumání lskéo těl vou o Eypt. Eypt můžm povžovt z koléku míny. V yptském způsou poovávání mrtvý (kult mrtvý) můžm sptřovt njvětší zroj k získání ntomký znlostí. Blzmování mrtvol ylo prováěno s njvětší optrností zručností. Těl yl vlm ovně otvírán. Známy jsou nálzy ptvnío náří políž lzmovný těl. I přs znčné množství tortký znlostí nměl kupovu Eypťné přsnější pověomí o stvě lskéo těl. 1 Řká mín yl v svý počátí ovslá o yptské, noť řkým lékřům nylo ovolno ptvt. Alkmón z Krotonu (kolm př. Kr.), Anxorás z Klzomn (kolm př. Kr.), Empoklés z Akrntu (kolm př. Kr.), Hppokrtés (kolm př. Kr.), jsou jmén lékřů známý z tooto rnéo ooí řké míny. Arstotls ( př. Kr.) prováěl ntomké výzkumy n zvířt. Tnto výzkum yl zyn v první ntomký pops. Řký vlá Ptolmos (300 př. Kr.) zložl školu lxnrjskou, k ovoll ptvání mrtvol, l též žvý osouznů. Slvní učtlé Hérolos z Clkéonu (poč. 3. stol. př. Kr.) Ersstrtos z ostrov Ké (kol. 250 př. Kr.) prováěl řy ptv lskéo těl. Postupm oy s všk ntomké áání po vlvm lozoké tor Pltonovy vytrtlo z školy lxnrjské. 2 Kolm roku 161 po Kr. s v Římě ojvuj význmná oso tjší míny. Kluus Glénos z Prmu (kol ) j njslvnějším lékřm strověku. Glén přšl o Řím z Prmu. Své vzělání získl postupně v Prmu, Alxnr v Smyrně. V Římě zčínl jko lékř látorů. Posléz s stl lékřm římský ísřů. Npsl čtyřst spsů, z nž s zovl jnom část. Pro stuum ntom měl k spoz pouz lskou kostru. Výzkum prováěl ptváním zvířt, přvším op, psů prst. Stnovl unk většny nrvový vlákn. Olšná stv zvířt (smílná ělo) vl Glén k něktrým yným závěrům. Glénov vě s svým npřsnostm přtrvávl ž luoko o střověku, k jn optrně oázlo k rozlu s Glénovým omyly.s vzrůstjíím vlvm Blízkéo výou s mín postupně rzovl. V lt spsl Aú Alí n Síná (Avín) rozsálé nyklopké mínské ílo Al-kánún t t (Kánon lékřství). J to souor řké, římské, yzntské, prské, rské nké míny. Roku 458 po Kr. yl provn první oložná ptv v Jponsku. Souní ptv yl nřízn poté, o prnzn Tkut spál svržu. Roku 756 po Kr. píš řký klrk Topnos, ž jstý zjtý kíř yl přán k ptvě lékřům, ktří jj jště žjíío rozřízl o styké kost ž k runíku, y mol stuovt stvu těl. Roku 1145 po Kr. yl provn první oložná ptv v Číně. Glénův okz yl po páu Řím (smotný Řím nl řu jo ěl znknout) uován íky slrnské škol, k ostl ráz křsťnsko-ltnský. Bř II., stoupn příroní vě, umožňovl kžý pátý rok v Slrně vřjnou ptvu z sromážění význmný věů té oy. Stjně tk ylo prováěno o roku 1238 v království oou Sílí, nřízním protomk Mrtn. Byl tk zůrzněn význm přímý ntomký zkušností lékřů rurů (tyto vě pros yly po louou ou o s oělny). Kolékou solstké ntom ( stol.) yly nově vznkjíí unvrzty v Bolon, Montpllr, Příž, Npol. Vě yl zložn n Glénový sps, ktré s oovly z rský přklů. První ptvy v zápní Evropě s uskutčnly v Bolon kolm roku 1300, v Pově roku 1348 v Florn roku Roku 1376 přěll vévo Luvík z Anjou jornouzské unvrztě v Montpllr prvlum k olávání mrtvol s ílm upřsnt příčnu smrt. Roku 1404 s konl první vřjná ptv v Vín. Roku 1407 (7. říjn) provl ěkn přížské lékřské kulty Jonns Lpors první ptvu v Příž u skup z Arrsu. Zstvm s n víl v tomto ooí. Jk j z výčtu črpnéo z prá MUDr. Pvl Č Dějny ptvy ptrno, v ooí 14. stoltí zčínl ýt ptv nílnou součástí lékřskéo rurkéo vzělání. Tyto zmíněné ptvy yly prováěny lálně. Něky s mylně uváí, ž ptvání ylo prováěno prot zákzu světské írkvní mo. O názoru notknutlnost lskéo těl po smrt, s z věký ůvoů rzo upustlo. Bullou ppž Boná D spulturs, vyné roku 1299, yl prx ntomů částčně omzn. Bull vystupujíí prot zvyku vřt lské mrtvoly, omzl ntom v způsou oělování ms o kostí z účlm získávání prprátů. Prx vřt lské mrtvoly yl v Evropě rozšířn lvně v němky mluvíí olst. Umřl-l nožtík lko o omov, sloužl tto mto jko účnné zpomlní rozklu tk ylo možné přprvovt těl n větší vzálnost. Nméně o prx ptvání nylo význmně zsováno. č lvy (m. strnolomstous) z rvkovéo výěžku (prosus mstous) směrm k ru, k s upíná n klíční kost (lvul). Autor řsně zytl rozvětvní úponů n vě část, z nž jn s upíná n strnum ruá část n klvkulu. Druý příkl osvěčujíí orou znlost ntom můžm nlézt n orní polovně Krstov prvé pž. Dvojlvý svl pžní (m. psr) j přkryt úponm vlkéo prsnío svlu (m. ptorls mjor). Přs ně pk přází svl ltový (m. ltous). Jsm přsvěčn, ž těto tlů nlz oílt z ntomký znlostí. Tyto tly nmjí přímý vlv n lkový výrz mrtvéo Krst, kyž tnto výrz umoňují. Jkým způsom oku uměl črpl tyto norm v čském kulturním prostří, m nní známo. Jná s ptrně o zprostřkovné pozntky z zápní no jžní Evropy. Význmný ntom Lu Monno prováěl v Bolon roku 1306 v Pově roku 1315 ptvy. N záklě svéo áání npsl první vlkou učn ntom Antom Munn. 3 Poptávk po těl zmřlý yl v té oě tk vlká, ž s šířly přípy kráží črstvě pořný osouznů. Prx kolm ptvání s stl vlm uvolněnou. Z těto ůvoů nříl ptrně ppž Sxtus IV. ptvt těl pouz s svolním světský írkvní utort. Jká yl spoluprá součnnost ntomů spolu s uměl s můžm ns pouz omnívt. Znčný zájm mlý umělů o lské tělo směřovl jj kroky k ntomům. Z tooto novéo nšní můžm též slovt roíí s splínu plstké ntom. To znmná ntom přzpůsoné potřám umělů, jj požvkům n plsttu, mnku, propor po. Postupně uměl vytvářl ví méně olšnou mtou zorzování lskéo těl. I kyž smozřjmě v počátí nlz tkto strktně o s ntom plstkou ntom oělovt. Npříkl lékř npotřuj k svému vzělání zvýrznění plstty svlů no poopt prostorově mnku loktnío klouu. Nopk uměl nmusí ýt nutně zvln množstvím oorný názvů no unkí vntřní oránů. Z první zmínkou o umělí, ktří yl spjt s prxí ptvání lský těl, musím o Itál. Brtř Antono Ptr Pollolo, mlíř známí svým uměním zorzt lskou postvu, črpl své ntomké znlost z čtný ptv. 4 O tom z přímo sm ptvl, no yl pouz přítomní prováění ptvy, s m npořlo n přsnějšío zjstt. Jj íln, jko ílny vš známý umělů, yl ntrm žvéo spolčnsko-umělkéo stkávání. Provště lorntský umělů s výrzně lšl o mlířský tlérů pozější stltí. Tto ott, jk s jm tlsky říklo, yl konpován pooně jko oo řzník č šv. Ř přízmní provozovn otvřný přímo o ul. Noř no vzu s yllo. Z s rtř stýkl npříkl s Vrom, jož otto s názlo políž. V těto ílná ylo možné získt znlost z mno výtvrný řmslný ovětví. O tnolo mly ž po pájní měěný plátů pomoí konkávní zrl. U rtrů Pollolový získl své první ntomké zkušnost mlý Lonro Vn, ktrý yl v té oě nným učněm v ílně Anr Vro. Lonro Vn j uměl, u ktréo s n víl zstvím. Dovolt m zčít tátm Brntt Nwmnn. Lé, ktří přělávjí Moně Ls knír, nútočí n n, no n umění, nýrž n Lonr Vno jko člověk. Ví jm, ž tnto muž osál v stor tk význmné poz s pouým půl tutm orzů, ztímo Or. 1 / Lonro Vn - řzy lkou N nšm úzmí nní v stoltí písmně oložn žáná vřjná ptv. J to ptrně áno olšným kulturním vývojm. V tomto ooí vlál n nšm úzmí otký slo, n rozíl o Itál, k můžm v 14. stol. ovořt o čsný počátí rnsn. Zájm o lské tělo z těto ůvoů nosál tkové míry jko v jžní Evropě. Pltí to zjsté o rném ooí čské otky. Mlířské sořské prá jko y měly svou ormou ukzovt n něo vyššío v člověku no mmo něj tk, y lé pozvl svou mysl k Bou. Olčj postv poy ur okzuj k věm npozmským. Stv těl s zá ýt kptován potu, slouží-l této vě. V vrolné áz otky s všk stkávám s umělkým íly, n ktrý j ptrn znčná mír znlost ntom. Npříkl n ptě z sírky knovník Křvák (kolm roku ) můžm pozorovt lskou ntom n postvě Krst v tě njjmnější výtvrný tl. N soš j zyn přsný průě zvon s nmoou ýt jst n s svým rozsálým ílm. 5 I kyy Lonro nmlovl pouz jn z těto orzů, zůstn stjně vlký, on ovu úty. Pol tátu y s molo zát, ž Lonro nyl plným mlířm. O jo součsníků znám větší množství výtvrný ěl. Lonrov mto vouí k jnotlvým orzům yl vl ůklná. Vš ylo přm promyšlno prozkoumáno. Př ním n po něm nylo uměl, ktrý y yl sopn tk šrokéo luokéo záěru jko on. Můžm s to ukázt n příklu stu ntom, kyž Lonro vynkl v spoustě jný vění oorů. Jk jsm jž uvl, k oělování plstké ntom o lékřské ntom jn pozvoln oázlo. Plstká ntom vsměs využívl zřěné znlost ntomů. Zývl s přvším kostrním svlovým prátm. Avšk n Lonrov vím, ž jo pol nspočívá pouz n plsttě těl. Lonro s zývl noménm lské sránky. Dl s z úkol o njporoněj prozkoumt lské tělo. Byl zkrátk tělm snován. Pro okrslní uvďm Lonrov slov:...kyž tě tkové vě zjímjí, pk t možná rání nvolnost, kyž nrání, pk možná str, ž uš v no s tkovým znutěným, rozřzným rozně vylížjíím mrtvolm, kyž t n to nrání, pk t možná yí krslířské mstrovství. 6 Vím, ž smo sírání normí zkoumáním mrtvol j n síly mnoý. Dojm, ž v té oě nyl těl nložn o roztoku ormlnu, lyrnu lu. Konzrvování proílo vřním no potíráním otm. Přám-l k tomu jště tplé tlské poní, můžm ří, ž stuum proílo z pomléo rozklu těl s všm oprovoným jvy

8 Lonrový postupů, o ktrý s jště zmíním (or. 3). Pro poopní né prolmtky všk ylo používání mtoy řzů nosttčné. Proto s Lonro uyluj k zorzování svlů v zjnoušný motá, s jjž pomoí posklál léo člověk (or. 4). Tyto krsy jště nopovíjí přsné unk svlů, zorzují přvším motu svlů. Mnk lskéo těl s stl záy význmným přmětm zájmu Lonr. Přzpůsol tomu též způso znázornění, ktrý s přstl poot věné skutčnost, ktrý všk umožňovl poopt vzty unk jnotlvý svlů no svlový skupn. Svly s zčly poot tnkým provzům, s jsně vtlným počátkm konm. Tnto způso znázornění mmo jné umožňuj pol n několk svlový vrstv s jj různým přkryvy (or. 5). Byl též nzytný k zpooování lskéo těl v poyu, k osvětlovl jnotlvé skupny, poíljíí s n konkrétní poy. Spojní těto tří přístupů umožňovlo vzuálně poopt stvu lskéo těl. Střní ooí ( ) Lonrov ntomkéo výzkumu ylo změřno přvším n stuum ptvání lský mrtvol. Lonrův součsník o tom v njstrší Lonrově or píš: V lékřský ntomký školá ptvl mrtvoly zločnů, js zl lostjný k nlskost opornost tooto stu; jo úslí l Or. 2 / Lonro Vn - řzy olní končtnou Lonrovo ntomké áání můžm rozělt o tří ází. Rná áz o roku 1487 yl částčně poznmnán oovou mtoou áání. Získl-l unvrzt tělo k ptvání, výuk proíl způsom, ž lktor přčítl ltnské lékřské spsy, přvším Glén, ktrý pltl z njvětší utortu. Ptv sloužl pouz k monstr těto myšlnk. Trvlo jště nějkou ou, nž ylo prot něktrým Glénovým omylům vystoupno. Něktré Lonrovy krsy můžm ntrprtovt jko výkl k těmto txtům, s ktrým prostřntvím ntomů přšl o styku. Antomká stu vrstv mozku pokožky lvy (kolm ) j plně v soulu s střověkým názorm n oko. Vrstvy kolm mozku yly přrovnávány k ul, ktrá s tké nází n této krsě. N záklě příméo pozorování (ptvání ok), všk Lonro tnto názor opustl, y tk vytvořl svou vlstní tor unování ok, s ktrou o několk stoltí přěl ou. K tomu, y mol čnt stální řzy ok, přšl s novou mtoou vřt oční ulvu v ílku, ož npomolo větší souržnost tkání tím snnějšímu řzu. Přímé pozorování loký úsuk z něj učněný s stly lvní mtoou Lonrov áání. Al zá s m, ž mrné plné luů jsou ty věy, ktré nprýští z zkušnost, mtky vškré jstoty, ktré nvrolí v nějkém pozntku pokusném, tj., u ktrý n počátk, n průě, n kon s njí pojt něktrým z pět smyslů. (Pron) V tomto ooí u Lonr zřjmě přvlájí zkušnost s ptváním zvířt nž lí, noť něktré jo závěry jsou yné. Z prmnů vím, ž stuovl krvskou ělou, sr zžíví trkt. Získné věomost pk přváěl n člověk. K rnému ooí ptří všk tké pozoruoné krsy, n ktrý jsou znázorněny různé řzy lkou (or. 1). N těto krsá vím, jk j promyšlná krsná stu mnom názornější nž složtý ops téož. Sám Lonro vysvětluj, ž txt má ýt oprovom k krsám, nkolv nopk. Př znázorňování svlové moty jjío rozložní poél kostí Lonro používl řzy končtn n několk míst (or. 2). Této mtoy s ons používá jk v lékřský uční, tk v uční pro výtvrníky. G. Bmmss oprášl pro součsnost řu Or. 3 / G. Bmms - svly orní končtny Or. 4 / Lonro Vn - plstká stu z V závěru svéo žvot (po ro 1510) Lonro uluj své pozntky. Zmýšlí spsání Rozprvy o nrv, svl, šlá, mázrá vz tké Zvláštní kny o svl poy končtn. 8 Záměrm ylo sjnott výslky ložvotnío výzkumu. V ro 1513 Lonro pruj n ppžském voř. Pro své mstrovství věění j těn, nméně s nází poněku v stínu svý mlý součsníků, jko yl Mlnlo Rl. Bylo mu umožněno ptvt lská těl, to prvěpooně v nmon Snto Sprto v lízkost Vtkánu. Prá yl soustřěn n rozmnožoví pros vývoj mry. Jk uváí F. Cpr v své knz Vě mstr Lonr, oází v této oě k rozporu mz Lonrovým rstotlským názorm n uš tomstkým názosměřovlo k tomu, y v svý mlá mol pol příroy zytt různé klouy svly v jj oýání npínání. 7 Lonrův zájm yl všk mnom luší nž poué změřní n svlstvo člověk. Lonro plánovl zčít své ntomké ílo počtím člověk. Známé jsou jo krsy polvnío ktu, k s s jště ojvuj střověký pol n unk polví (spojní polvní oránů muž s míou mozkm - v oorné ltrtuř jsm s všk stkl s popsm polvní unkí, ktrý opovíl Lonrově krsě), l mto uouío postupu yl jž nznčn. Lonro pokrčovl stum mryí lskéo plou v ěloz zárovň s stum mužský žnský polvní oránů. N krsě lskéo plou v ěloz s můžm všmnout roný krs znázorňujíí uložní plou v ěloz (or. 6). Krsy tk přpomínjí uspořáání květů rostln. Lonrovo myšlní směřovlo k poopní záklní prnpů, ktré s v příroě opkují. Větvní koruny kořnů stromů proíá pol stjnéo prnpu jko větvní évní v lském těl. Dát-l vl s otku stromu otku větvní évnío, npoznát rozílu. Řky v krjně n krtorký mpá yly Lonrov jko žíly v těl. Stjným způsom, jkým Lonro zyovl prouění voy v svý stuí voní turuln, zpooňovl též vlsy n svý krsá. V jo projkt n vyuování nový měst s projvují znlost lskéo těl unk jnotlvý částí. Vo v městě mu přpomíná koloě krv v těl. Měst yl zásoován voou promyšlným rozvoy. Tyto kvukty umožňovly též přprvu oso zoží. Vo též plnl unk vylučovío ústrojí. Or. 5 / Lonro Vn - průě svlů Sloužl k ováění opu, y s město zovlo čsté tk, jko tělo zrvé. V těto měst yl ůslně zjštěn snný poy lí, motný sttků potrvn. V něktrý krsá z tooto ooí Lonro srovnává svlstvo jo mnku s svlstvm zvířt, jko npř. koně (or. 7). N těto krsá j čtlný posun k znázornění průěu svlů (o počátku k úponu) v vztu k mn poyu. Dlší věké krsy s zývjí unkí oránů jj propojní pomoí évnío systému. Lonrův zájm zíá o úžsný poroností. Jk můžm pozorovt n krsě okruží tnkéo střv, útro žluku, krvnío zásoování jtr řzů ěloou. V ro 1510 (1506?) s Lonro sznmuj s vynkjíím mlým ntomm Mrntonm ll Torr. S ním s Lonro vyměňovl své ntomké zkušnost

9 Mlnlovo pojtí n mn npůsoí tk jnotným ojmm. Nzpooňuj momnt střtu vojsk, nýrž skupnu vojáků opočívjíí n řu řky Arno nlko o Csny. Vzrušní postv vyvolné sptřním npřátlský vojsk určuj Mlnlovu sénu. Or. 6 / Lonro Vn - ělo s plom rm, ktrý zstávl ppž Lv X. Lonro nsměl ál ptvt, ož ylo vl nosttku prostoru pro umělkou rlz ůvom k oou n vůr rnouzskéo král Frntšk I. Z v květnu 1519 umírá, pol lny v náruč král. Lonro svým ntomkým znlostm přvyšovl njn uměl, l tké oorníky. Jo mtoy výzkumu prá zůstávjí pltné ovuoné ons. Záklm jo věění ylo přímé pozorování loký úsuk. Stuum ntom s tk stlo nílnou součástí umělké prx. Mlí učn, po vzoru svý mstrů, krsll pol ntomký molů, pol postv zvný kůž nzývný Eorés. Myslím s, ž Lonro ovlvnl stor ntom, mlířství věy mnom ví nž přpouštím. Lonrovo ntomké ílo s čklo několk stoltí n nové ojvní. Do vtnátéo stoltí yl jo přínos norován. Až roku 1898 poprvé vyází souor jo krs vřjně. 9 Jo součsní o všk znl. Vím, ž A. Dürr kopírovl njméně jnu z jo ntomký stuí. Dovolím s o Lonrov tvrt, ž yl ěm střověké tr, ktrou ootl o vlké poznání. Or. 7 / Lonro Vn - srovnáví stu olní končtn O 23 lt mlší součsník Lonrův Mlnlo Buonrrot ( ) n vrolu své slávy částčně zstínl osou D Vno. Vím jstě, ž s v své prosní kréř o njméně vkrát potkl. Poprvé roku 1504, ky zvláště pro tnto účl vyrná lorntská koms rozoovl o umístění Mlnlov soy Dv. Člny koms mmo Lonr D Vno yl též Snro Bottll, Flppno Lpp, Cosmo Rossll, Frnso Grn, Ptro Pruno, Dv Grlno lší. Mlnlo ty přírá prá n jž rozprovném loku mrmoru, ktrý yl poznmnán npřílš zřlým sořským zásy Mlnlový přůů. Jž záy po tomto přvztí ylo jsné, ž vznká ílo nývlé onoty. Porué s o vlí uměl potkávjí opět v Florn roku Florntská vlá přzvl o vlkány k rlz výzoy výoní stěny vlké rnční síně v Plzzo ll Snor. Jnlo s o poltkou zkázku oslvujíí njvýznčnější čny Florntské rpulky. Konkrétně o vě tvy, to u Anr, ktré s zostl Lonro, tvy u Csny určné pro Mlnl. I kyž s nám íl oovl pouz v kopí, sptřujm n n oř ptrný olšný rktr pojtí oou umělů. Lonro zorzuj střt oou znpřátlný strn, zstoupný n oou ojujíí strná věm njvýznčnějším vů. Zytl momnt ukořstění protvníkov vljky vů lorntskéo ppžskéo vojsk. 10 Kompozčně mstrovsky ztvárněný sluk čtyř jzů n koní s rozprostírá po lé ploš vytyčnéo ormátu. Výrzy vojáků, zrně, rnění, koně půsoí nprosto ulným, všk ynmkým ojmm. Dokonlá mmk olčjů ntom postv umoňují rmtké střtnutí. Lonro okončl pouz přloy v pooě krtonu, ktré znám pouz prostřntvím vou kopí - jn yl provn ns jž nznámým utorm, Ptr Pul Runs j utorm té rué. U oou utorů můžm jsně pozorovt jj luokou znlost ntom lskéo těl. Srovnám-l všk jj ntomké stu, sptřím znčnou rozílnost v přístupu vyjářní. Můžm povžovt toto srovnání z poněku zváějíí, noť nrozíl o Lonrový ntomký stuí nmůžm Mlnlov stoprontně přpst (sn vyjm jné krsy) n jnu oovnou ntomkou krsu. Pooný prolém nstává tké u osttní Mlnlový krs, ky jo utorství lz okzovt jn prolmtky. Přímé Mlnlovo utorství j ns přpsováno přlžně věm stům krs. Mlnlo s názl v okruu svý žáků npootlů, z jjž rukou vyšl mnoé krsy mylně jmu přpsovné. Nméně u těto krs s jná o přímý vlv Mlnlův úrovň řy z n j ovuoná. Mlé množství oovný krs ylo též způsono Mlnlovým přísným postojm k své prá, ky n kon svéo žvot vlstnoručně znčl množství svý krs. Trouám s tvrt, ž n rozíl o Lonrový věký ntomký krs, k přístup věký umělký tkřk splývá v jno, ylo Mlnlovo vění ntom čstě umělké povy. Jo ntomký zájm yl vn touou poopt rozmístění jnotlvý svlový mot. Zorzovl svly tkáně, ktré měly poíl n plsttě těl. Dl méo názoru zkušností yly něktré krsy pořízny n záklě příméo pozorování z kůž stžnéo Or. 8 / Mlnlo Buonrrot - stu orní končtny Or. 9 / Mlnlo Buonrrot - stu olní končtny těl (or. 8, or. 9). O Mlnlově prx ptvt lská těl názím málo prmnů. Vím, ž v ro 1492 pruj n požvotní soš ukřžovnéo Krst pro lorntský kostl Snto Sprto. Krux jště vyází z otké tr zorzování. Z prmnů vím, ž přvor tooto kostl poskytl mlému uměl možnost v márn kláštrní nmon stuovt ntom lskéo těl n mrtvolá. 11 Něktré zroj ovoří o přímé možnost ptvt. 12 Jromír Pčírk v knz Mlnlo Ttn člověk uváí, ž Mlnlo s zývl ptváním těl po lý žvot. MUDr. Jos Zrzvý v úvou své Antom pro výtvrníky zmňuj jstéo prosor Colom, s ktrým měl Mlnlo možnost ptvt. Zkláá-l s tto norm n prvě, jná s ptrně o Mtt Rlo Colom ( ), ktrý s s svým ílm D r ntom (vyném r. 1559) zsloužl o rozvoj ntom. Tnto ntom změřl svůj výzkum n sr évy. Popsl průo krv z prvé srční komory o pl, k s krv smísí s vzum vrí s o lvé srční komory, oku j ál rozváěn po těl. Ojvl tk mlý plní oě. 13 J zřjmé, ž mlý Mlnlo poklál stuum ntom z posttnou část svéo umělkéo vzělání. Doklájí to oovné krsy z jo okruu. Umělká vlkost jo íl y yl z ntomkéo školní nmysltlná. Stkávám s tu opět s mém, z jož pomo proílo Mlnlovo vzělávání poznávání. Stojím př noménm krsy jko nástroj. Slávám, ž řmslo krsy z smo přkrčuj své rn směrm o svět umění. I kyž Mlnlo, v soě s tjší prxí, npovžovl krsu jko ntvní ílo. Vžy mu yl prostřkm k osžní íl. Jo krsy yly přvším nostl konptu nápu. Tnto prostřk, v Itál zvný sno, nmůžm přložt jným slovm nž krs. Tnto přkl v světl tlské rnsn půsoí poněku zváějíím ojmm, noť sno j ví nž pouá krs. Toms Poppr, spoluutor kny Mlnlo jo ílo, tvrí, ž sno v zuštěné ormě osuj onu sílu, jž pomňuj vškrou tvoru prolíná jí, to tk ntnzvně, ž pojm rt l sno (vlstně krslířská umění) ylo možné v tlštně njpozěj o Mlnlový čsů používt jko synonymum pro lý os výtvrný umění včtně rtktury. N tomto pojmu j zložná posttná část umělko-tortkéo skursu vropský ějn umění. Sám Mlnlo poznmnává: Krs j prmnm vzorm vškrý umění. (Mlnlo, Dloos m Rom 1538). Něko nmítn, ž z polu 21. stoltí s zjí ýt tto slov mírně ř

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

Zjednodušená styčníková metoda

Zjednodušená styčníková metoda Stvní sttik, 1.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy III Příhrový nosník Zjnoušná styčníková mto Rovinný klouový příhrový nosník Skl rovinného příhrového nosníku Pomínk sttiké určitosti příhrového

Více

Manuál kouče. www.mindset.cz

Manuál kouče. www.mindset.cz Mnuál kouč www.minst.z Osh: A Li Cohing D Sorgniz Vstupní otzník strn 4 Dotzník péč o s strn 65 Co o koučinku očkávát? strn 7 Dnní návyky strn 69 Mti nléhvé & ůlžité strn 73 Mti priority činností strn

Více

Terasy na rostlém terénu

Terasy na rostlém terénu B Trsy n rostlém trénu Konstrukční skly 04-2012 Trsy n rostlém trénu Z prx pro prx Jméno Slütr-Systms přstvuj jž o roku 1983 ntlntní řšní konstrukí lkonů trs. Ty ojvl Wrnr Slütr roož TROBA - první rnážní

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Volně vyložené balkony

Volně vyložené balkony A Volně vyložné lkony Konstrukční skly 02-2012 VOLNĚ VYLOŽENÉ BALKONY Z prx pro prx Jméno Slütr-Systms přstvuj jž o roku 1983 ntlntní řšní konstrukí lkonů trs. Ty ojvl Wrnr Slütr roož TROBA - první rnážní

Více

ověření Písemné ověření a ústní zdůvodnění

ověření Písemné ověření a ústní zdůvodnění PROFESNÍ KVALIFIKACE Montér lktrikýh rozvěčů (kó: 26-019-H), 42 hoin (z PK1 60 hoin) + zkoušk (8hoin) Zčátk profsního vzělávání 26. 4. 2014; Dtum ukonční 15. 6. 2014 Rozpis výuky Miroslv Chumhl, soot 3.

Více

Volně vyložené balkony Konstrukční skladby

Volně vyložené balkony Konstrukční skladby A Volně vyložné lkony Konstrukční skly Volně vyložné lkony Z prx pro prx Jméno Slütr-Systms přstvuj jž o roku 1983 ntlntní řšní konstrukí lkonů trs. Ty ojvl Wrnr Slütr roož TROBA - první rnážní roož užívnou

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚLNÍK. Návrh pro společné jednání. T e x t o v á č á s t X/2015 E T A P A : P O Ř I Z O V A T E L :

ÚZEMNÍ PLÁN MĚLNÍK. Návrh pro společné jednání. T e x t o v á č á s t X/2015 E T A P A : P O Ř I Z O V A T E L : ÚZEMNÍ PLÁN MĚLNÍK E T A P A : Návrh pro spolčné jnání T x t o v á č á s t P O Ř I Z O V A T E L : O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P R O J E K T A N T : D A T U M : Městský úř, oor výstvy rozvoj

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

õ, e, ŸŸŸŸŸ. ObsaH Očekávané výstupy, klíčové kompetence, Průřezová témata... 69 abecední seznam písní, Poděkování, zdroje... 72

õ, e, ŸŸŸŸŸ. ObsaH Očekávané výstupy, klíčové kompetence, Průřezová témata... 69 abecední seznam písní, Poděkování, zdroje... 72 ObsH Jk s v učbnii orintovt?... 4 ÚVOD slovo utorů... 5 Už HODím DO školy... 6 Ku-ku intrvl. Rytmiké ry (r n tělo). Sluová pozornost. Pěvký postoj. Ilj Hurník: Vlštovky olétjí. Tém pozim. JDm k bbič DěDOVi...14

Více

Přijímací řízení akademický rok 2011/12 Kompletní znění testových otázek matematický přehled

Přijímací řízení akademický rok 2011/12 Kompletní znění testových otázek matematický přehled řijímí řízení kemiký rok / Kompletní znění testovýh otázek mtemtiký přehle Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď. Které číslo oplníte místo otzníku? 9 7?. Které číslo oplníte

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník Stvení sttik, 1.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy Gererův nosník Spojitý nosník s vloženými klouy - Gererův nosník Kter stvení mehniky Fkult stvení, VŠB - Tehniká univerzit Ostrv Sttiky neurčité

Více

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také:

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také: F63 - Diktiký test - II. tém Otázk č. 1 (PRA): Sujektem trestního řízení rozumíme: ty činitele, kteří mjí vykonávjí vlstní vliv n průěh trestního řízení kterým zákon k uskutečnění tohoto vlivu ává určitá

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

Ekonomický přehled. Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď

Ekonomický přehled. Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď Ekonomiký přehle Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. Kolik členskýh států má v součsné oě Evropská unie? 2. Kolik členskýh zemí má v součsné oě Evropská měnová unie? 3. Které

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Přijímací řízení akademický rok 2015/2016 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie

Přijímací řízení akademický rok 2015/2016 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie řijímí řízení kemiký rok 2015/2016 B. stuium Kompletní znění testovýh otázek ekonomie Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 1 Která olst ekonomie zkoumá mikroekonomie mkroekonomie

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Slovní úlohy na sjednocení dvou množin s neprázdným průnikem. II b III

Slovní úlohy na sjednocení dvou množin s neprázdným průnikem. II b III Slovní úlohy n sjenoení vou množin s neprázným průnikem Vennův igrm ( John Venn 1834 (Hull, Anglie) 1923 (Cmrige, Anglie) ) A V Životopis John Venn: http://www-groups.s.st-n..uk/ history/mthemtiins/venn.html

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

3 Koš Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď

3 Koš Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď Přijímí řízení kemiký rok 2012/2013 Kompletní znění testovýh otázek společensko-historiký přehle 3 Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 2 Kolik státníh symolů má Česká

Více

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů.

Jaký vliv na tvar elipsy má rozdíl mezi délkou provázku mezi body přichycení a vzdáleností těchto bodů. 7.5.7 lips Přdpokldy: 7501 lips = rozšlápnutá kružnic. Jk ji sstrojit? Zhrdnická konstrukc lipsy (tkto s vytyčují záhony): Vzmm provázk n koncích ho přidělám tk, y nyl npnutý. Klcíkm provázk npnm tk, y

Více

4.2.1 Goniometrické funkce ostrého úhlu

4.2.1 Goniometrické funkce ostrého úhlu .. Goniometriké funke ostrého úhlu Předpokldy: 7 Dnešní látku opkujeme už potřetí (poprvé n zčátku mtemtiky, podruhé ve fyzie) je to oprvdu důležité. C C C C C C Všehny prvoúhlé trojúhelníky s úhlem α

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

Přijímací řízení akademický rok 2014/2015 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie

Přijímací řízení akademický rok 2014/2015 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie řijímí řízení kemiký rok 2014/2015 B. stuium Kompletní znění testovýh otázek ekonomie Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 1 Která olst ekonomie zkoumá mikroekonomie mkroekonomie

Více

CAT-E 0015-10. Čerpadla s elektromagnetickým pohonem MD typ

CAT-E 0015-10. Čerpadla s elektromagnetickým pohonem MD typ CAT-E 00-0 Črpl s lktromntkým pohonm MD typ MD typ jn z njúspěšnějšíh typů črpl n světě rmtky těsníí mlá lktromntká črpl MD/MD-F zstupují vlm úspěšnou skupnu nšh výroků šro používnýh v ví jk 0 zmíh. Njví

Více

4.3.9 Sinus ostrého úhlu I. α Předpoklady: Správně vyplněné hodnoty funkce a c. z minulé hodiny.

4.3.9 Sinus ostrého úhlu I. α Předpoklady: Správně vyplněné hodnoty funkce a c. z minulé hodiny. 4.3.9 Sinus ostrého úhlu I Předpokldy: 040308 Správně vyplněné hodnoty funke z minulé hodiny. α 10 20 30 40 50 60 70 80 poměr 0,17 0,34 0,50 0,64 0,77 0,87 0,94 0,98 Funke poměr se nzývá sinus x (zkráeně

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce 1116 Podonosti trojúhelníků, goniometriké funke Předpokldy: 010104, úhel Pedgogiká poznámk: Zčátek zryhlit α γ β K α' l M γ' m k β' L Trojúhelníky KLM n nšem orázku mjí stejný tvr (vypdjí stejně), le liší

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Zlomky závěrečné opakování

Zlomky závěrečné opakování 2.2. Zlomky závěrečné opkování Přepokly: 02022 Př. : Vypočti. ) + b) 8 2 4 0 c) 2 4 2 : : 4 24 ) 2 22 4 2 2 9 + 0 9 ) + = + = = 8 2 8 2 2 24 24 8 = 4 2 2 = 4 4 2 4 2 b) 0 = = = 2 4 8 2 4 4 c) 4 2 4 24

Více

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!!

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!! Hygien utiny ústní u ospělýh ne Čistěte si pouze ty zuy, které si hete zhovt!! Prevene ve stomtologii znmená přeevším přeházení vzniku lšímu rozvoji zuního kzu, hronikého zánětu ásní, tím tké vzniku proontitiy,

Více

VÝPOČET PŘETVOŘENÍ NA STATICKY URIČTÝCH RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍCH

VÝPOČET PŘETVOŘENÍ NA STATICKY URIČTÝCH RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍCH Miloš Hüttnr SMR2 nilové účink viční 04 VÝPOČET PŘETVOŘENÍ NA STATICKY URIČTÝCH RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍCH Zdání Příkld č. 1 Vpočítjt prů v odě, noníku zorznéo ztížnéo dl Or. 1. Způo řšní Or. 1: Sé zdání příkldu

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Nadměrné daňové břemeno

Nadměrné daňové břemeno Nměrné ňové břemeno Nměrné ňové břemeno je efinováno jko ztrát přebytku spotřebitele přebytku výrobe, ke kterému ohází v ůsleku znění. Něky se tož nzývá jko ztrát mrtvé váhy. Připomenutí: Přebytek spotřebitele:

Více

PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. OSV Osonostní rozvoj ČJ,HV,MA,TV,PRV,VV,AJ, PČ, Soiální rozvoj ČJ, MA, TV, PRV, AJ, PČ, Morální rozvoj MA, TV, PRV, AJ, PČ, 2. VDO Očnská společnost

Více

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví Njlpí njhorí ořchy pro v zrví Ořchů mám sítky ruhů přsto j n kžý z nás má v svém jílníčku. Díky zrvým tukům, vitmínům minrálům si j oblíbili i profsionální sportovci. Něktré ořchy nám prospívjí víc, jiné

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie Přijímí řízení kemiký rok 2013/2014 B. stuium Kompletní znění testovýh otázek ekonomie Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 1 Mezi ekonomiké sujekty trhu ptří: poptávk

Více

1.3.6 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů I

1.3.6 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů I 1.3.6 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů I Přepokly: 010304, řešení rovni Pegogiká poznámk: Řešení slovníh množinovýh úloh pomoí Vennovýh igrmů mně přije zjímvé přínosné z těhto ůvoů: je o první

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů/studijních oborů

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů/studijních oborů Filozofiká fkult Ostrvské univerzity v Ostrvě Informe o přijímíh zkouškáh pole stuijníh progrmů/stuijníh oorů Stuijní progrm B6703 Soiologie Stuijní oor: 6703R004 Soiologie - klářský prezenční Form přijímí

Více

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 NavMg. studium Kompletní znění testových otázek mikroekonomie

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 NavMg. studium Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Přijímí řízení kemiký rok 2013/2014 NvMg. stuium Kompletní znění testovýh otázek mikroekonomie Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 1 Která z násleujííh situí může způsoit

Více

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropská unie Evropský soiální fon Prh & EU: Investujeme o vší uounosti ávrh čítče jko utomtu Osh ÁVRH ČÍAČE JAKO AUOMAU.... SYCHROÍ A ASYCHROÍ AUOMA..... Výstupy utomtu mohou ýt přímo ity pměti stvu.....

Více

Geometrie. Mgr. Jarmila Zelená. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Geometrie. Mgr. Jarmila Zelená. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Geometrie Mgr. Jrmil Zelená Gymnázium, SOŠ VOŠ Ledeč nd Sázvou Výpočty v prvoúhlém trojúhelníku VY_3_INOVACE_05_3_1_M Gymnázium, SOŠ VOŠ Ledeč nd Sázvou PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK 1 Pojmy oznčení:,.odvěsny

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Rovinné nosníkové soustavy III Příhradový nosník

Rovinné nosníkové soustavy III Příhradový nosník Stvení sttik,.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy III Příhrový nosník Rovinný klouový příhrový nosník Skl rovinného příhrového nosníku Pomínk sttiké určitosti příhrového nosníku Zjenoušená

Více

Škola hry na klávesy

Škola hry na klávesy Nž zčnm hrát, Šol hry n lásy Přpr (po 2. část čtně iz ybor.wz.cz) 1) prohlénět s obř, co znmnj pomocné popisy u not (postupně jich bu ubýt): Popisy mj zčátčnům pomoci porozumět, j nou notu či mzru zhrát

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Půjdu do kina Bude pršet Zajímavý film. Jedině poslední řádek tabulky vyhovuje splnění podmínky úvodního tvrzení.

Půjdu do kina Bude pršet Zajímavý film. Jedině poslední řádek tabulky vyhovuje splnění podmínky úvodního tvrzení. 4. Booleov lger Booleov lger yl nvržen v polovině 9. století mtemtikem Georgem Boolem, tehdy nikoliv k návrhu digitálníh ovodů, nýrž jko mtemtikou disiplínu k formuli logikého myšlení. Jko příkld použijeme

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Přijímací řízení akademický rok 2014/2015 Bc. studium Kompletní znění testových otázek společenský přehled

Přijímací řízení akademický rok 2014/2015 Bc. studium Kompletní znění testových otázek společenský přehled Přijímí řízení kemiký rok 2014/2015 B. stuium Kompletní znění testovýh otázek společenský přehle Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 1 Smosttný československý stát vznikl:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

26 l Základní informace. 27 l RDLTS. 28 l DRUE. 29 l DRUF. 30 l DRUL. 31 l RDST

26 l Základní informace. 27 l RDLTS. 28 l DRUE. 29 l DRUF. 30 l DRUL. 31 l RDST 26 l Záklní informc 27 l RDLTS 28 l DRUE 29 l DRUF 30 l DRUL 31 l RDST Záklní informc 26 Ztížitlnost uzlového ou: Pro ztížitlnost uzlového (nulového) ou zpojní o hvězy j tř vzít o úvhy náslující skutčnosti,

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Ohýbaný nosník - napětí

Ohýbaný nosník - napětí Pružnost pevnost BD0 Ohýbný nosník - npětí Teorie Prostý ohb, rovinný ohb Při prostém ohbu je průřez nmáhán ohbovým momentem otáčejícím kolem jedné z hlvních os setrvčnosti průřezu, obvkle os. oment se

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

KVADRATICKÁ FUNKCE (vlastnosti, grafy)

KVADRATICKÁ FUNKCE (vlastnosti, grafy) KVADRATICKÁ FUNKCE (vlstnosti, gr) Teorie Kvdrtikou unkí se nzývá kždá unke dná předpisem ; R,, R; D( ) je proměnná z příslušného deiničního ooru unke (nejčstěji množin R),, jsou koeiient kvdrtiké unke,

Více

litinové dešťové svody

litinové dešťové svody litinové ešťové svoy PAM-TYP R PAM-TYP R ANTIK PAM-SME PAM Estetik U letil mteriál trie itin PAM je tenikou referení Trouy rezienční řy typ R Kompletní ník pro jkákoliv uspořáání. 3 typy kruové, kruové

Více

TROJÚHELNÍK. JAN MALÝ UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. sin α = b a.

TROJÚHELNÍK. JAN MALÝ UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. sin α = b a. TROJÚHELNÍK JAN MALÝ UK v Prze UJEP v Ústí n. L. 1. Zn ení. Uvºujme trojúhelník ABC, jeho strny i jejih délky jsou,,, úhly α, β, γ. Osh trojúhelník zn íme P. Vý²k spu²t ná z odu C n strnu se zn í v její

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Při výpočtu složitějších integrálů používáme i u určitých integrálů metodu per partes a substituční metodu.

Při výpočtu složitějších integrálů používáme i u určitých integrálů metodu per partes a substituční metodu. Mtmtik II.. Mtod pr prts pro určité intgrály.. Mtod pr prts pro určité intgrály Cíl Sznámít s s použitím mtody pr prts při výpočtu určitých intgrálů. Zákldní typy intgrálů, ktré lz touto mtodou vypočítt

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

Zadání příkladu. Omezení trhlin. Dáno. Moment od kvazistálé kombinace. Průřezové charakteristiky průřezu bez trhlin

Zadání příkladu. Omezení trhlin. Dáno. Moment od kvazistálé kombinace. Průřezové charakteristiky průřezu bez trhlin Příkla P9 Výpočt šířky trlin - tropní trám T Zaání příklau Pouďt zaaný tropní trám T z příloy C na mzní tav šířky trlin l EN 99-- Zatížní vnitřní íly krytí poouzní na oy uvažujt z příklaů P P a P6 Použijt

Více

4.4.3 Kosinová věta. Předpoklady:

4.4.3 Kosinová věta. Předpoklady: 443 Kosinová vět Předpokldy 44 Př Rozhodni zd dokážeme spočítt zývjíí strny úhly u všeh trojúhelníků zdnýh pomoí trojie prvků (délek strn velikostí úhlů) V sinové větě vystupují dvě dvojie strn-protější

Více

( t) ( t) ( ( )) ( ) ( ) ( ) Vzdálenost bodu od přímky I. Předpoklady: 7308

( t) ( t) ( ( )) ( ) ( ) ( ) Vzdálenost bodu od přímky I. Předpoklady: 7308 731 Vzdálenost odu od římky I Předokldy: 7308 Pedgogiká oznámk: Pokud máte málo čsu, můžete odvodit vzore ez smosttné ráe studentů oužít některý z říkldů z dlší hodiny Tím jednu ze dvou hodin ro vzdálenost

Více

Přijímací řízení akademický rok 2015/2016 Bc. studium Kompletní znění testových otázek společenský přehled

Přijímací řízení akademický rok 2015/2016 Bc. studium Kompletní znění testových otázek společenský přehled Přijímí řízení kemiký rok 2015/2016 B. stuium Kompletní znění testovýh otázek společenský přehle Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 2 Mezi poržené v I. světové vále

Více

2 Souvislost grafů. Petr Hliněný, FI MU Brno 1 FI: MA010: Souvislost grafu

2 Souvislost grafů. Petr Hliněný, FI MU Brno 1 FI: MA010: Souvislost grafu 2 Souvslost raů Poku mám ra, ktrý molu něaká sponí č sít, přrozně nás zaímá, akou mám možnost s ostat oněku někam v tomto rau. To má množství praktký motvaí napříkla počítačové, opravní, tlonní č potruní

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

matematika vás má it naupravidl

matematika vás má it naupravidl VÝZNAM Algebrický výrz se zvádí intuitivn bez p esn ího vmezení v kolizi s názv dvoj len, troj len, mnoho len. Stále se udr uje fle ná p edstv, e ísl ozn ují mno ství, e jsou zobecn ním vnímné skute nosti.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

MATEMATIKA. Základní poznatky z matematiky. Olomouc 2010

MATEMATIKA. Základní poznatky z matematiky. Olomouc 2010 MATEMATIKA Záklní pozntky z mtemtiky Cvičenie s klíčem Olomou 00 Autor Mgr. Dn Kprálová Zprováno v rámi projektu Digitální škol ICT ve výue tehnikýh přemětů registrční číslo projektu CZ..0/..0/0.0 Projekt

Více

5.2. Určitý integrál Definice a vlastnosti

5.2. Určitý integrál Definice a vlastnosti Určitý intgrál Dfinic vlstnosti Má-li spojitá funkc f() n otvřném intrvlu I primitivní funkci F(), pk pro čísl, I j dfinován určitý intgrál funkc f() od do vzthm [,, 7: [ F( ) = F( ) F( ) f ( ) d = (6)

Více

( ) 1.7.8 Statika I. Předpoklady: 1707

( ) 1.7.8 Statika I. Předpoklady: 1707 .7.8 Sik I Přeokly: 707 Peoická oznámk: Hoinu rozěluji n vě čási. V rvní čási (5 minu) očíáme rvní čyři říkly, ve ruhé (0 minu) zývjící ři. Př. : N koncích yče o hmonosi 0 k élce m jsou zvěšen závží o

Více

Okruhy a doporučená literatura písemné přijímací zkoušky - obor Přístroje a metody pro biomedicínu specifická část testu

Okruhy a doporučená literatura písemné přijímací zkoušky - obor Přístroje a metody pro biomedicínu specifická část testu Okruhy oporučená litertur písemné přijímí zkoušky - oor Přístroje metoy pro iomeiínu speiiká část testu Mtemtik v rozshu klářského stui ooru Biomeiínský tehnik (BMT) n FBMI: A Diereniální počet unkí jené

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více