icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc."

Transkript

1 icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.. I utorský kolektiv: MUDr. Klára Bernášková - kap. 8, 11-14, 16, 17, 20 Ing. Norbert Kříž, CSc. - kap. 1, 2 doc. MUDr. Jarmila Myslivečkové, DrSc. - kap. 4, 19, 21, 22, MUDr. Tomáš Paul - kap. 7, 10 prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. - kap. 5, 6, 13-15, 18, doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc. kap. 10 MUDr. Jan Šulc, CSc. - kap. 9 KNDr. Anna Yamamotová, CSc. kap. 3, 28, 29 Autoři, s výjimkou MUDr. Jana Šulce* jsou pracovníky Ústavu normální, patologické.i klinické fyziologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze MUDr. Jan Šulc, CSc., pracuje v dětském kardiocentru Fakultní nemocnice Motol KVCiWZOVillV ilm Ml l)i /.ii/iina Červinková, CSc., fyziologický ústav Lékařské fakulty Univerzity Kuriový v Hradci Králové J ih' Ml : )i. I )anu Marešová, ( Sc Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze < proi. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., 1999 O 11kistrations Jan Fiala. Irena Trefilová, 1999 C ISV nakladatelství, 2000 [SUN K0-858(>(>-45-5

2 Obsah Úvod Buněčná fyziologie (N. K říž) Struktura a funkce buněk Plazmatická m em brána Jádro - nucleus Ribozomy... I1) Endoplazmatické retikulum...i Golgiho aparát... I1) Lyzozomy Peroxizomy Mitochondrie Centrioly Cytoskelet Složení a funkce buněčné membrány Struktura a složení membrán Hlavní funkce buněčných membrán... 2 * 2.3 Mezibuněčné kontakty... 2) 3 Transportní buněčné prostory a mechanizmy přenosu látek Prostá difúze Přestup iontovými kanály Spřažený transport Aktivní transport Endocytóza a exocytóza... 4 Molekulové principy regulace buněčných funkcí (vnitřní regulace - genetická)..., 5 Výměna informace, komunikace mezi buňkami (vnější regulace na úrovni cytoplazmatické membrány)...,5.1 Elektrochemická rovnováha na membráně...,5.2 Klidový membránový potenciál...,5.3 Prvky vnější regulace na membráně...,5.4 Druzí poslové - second messengers...

3 Iontové kanály (N. Kříž) Iontové kanály otevřené..., NaHkanály K' kanály Únikové kanály, kalium-natrium leak kanály H 0 kanály Iontové kanály řízené napětím Na+kanály řízené napitím K ' kanály řízené napětím...35 Ca2+kanály řízené napětím Cl kanály řízené napětím...36 Iontové kanály řízené Chemicky...wmmmmmwmm Receptory v přímé vazbě s iontovými kanály...37 Aktivace receptoru kanálu je spojena s G-proteiny..., Iontové kanály řízené napětím*i chemicky...41 Iontové kanály řízené fyzikálními impulzy...41 Mechanicky řízené iontová kanály Reakce iontových kanálů na světelnou energii...41 Mťdiátory a modulátory nervového přenosu (A. Yamamotová)...43 Acetylcholin Noradrcnalin I Xipamin...44 Serolonin...44 Kyselina glutamová Kyselina y-aminomáselná(gaba)...45 ( ilycin...45 I lístamin...45 Peptidy...46 Působení oxidu dusnatého v organizmu (J, Myslivečkova)...47 Mechanizmus vzniku I Jplatnění oxidu dusnatého v řízení krevního oběhu...47 l Jplatnění oxidu dusnatého v činnosti jiných systémů...48 Fyziologie tělních tekutin (R. Rokyta) Rozdělení tělesné vody Složeni tělních tekutin...52 Příjem a výdej vody Regulace příjmu vody... 55

4 5.5 Koloběh vody mezi orgány Posuny v tělesné vodě při příjmu různě osmoticky aktivních roztoků Krev (R. Rokyta) Krevní plazma Formované krevní elementy Červené krvinky erytrocyty Bílé krvinky leukocyty Krevní destičky - trombocyty Zástava krvácení - hemostáza Krevní skupiny Systém ABO Rh-systém Krevní transfuze Acidobazická rovnováha a její udržování (T. Paul) Acidobazická rovnováha roztoků Acidobazická rovnováha tělesných tekutin Vylučování iontů H+ do okolního prostředí Klinické obrazy poruch acidobazická rovnováhy Fyziologie imunitního systému (K. Bemášková) Nespecifická imunita Kožní a slizniční bariéry F agocy tóza Komplement NK buňky Interferon Zánět Prostředky specifické imunity Humorální imunita... 7C> Buněčná imunita Řízení imunity Využití imunity: imunizace Poruchy im unity Fyziologie dýchání (J. Sulc) Ventilace Distribuce dýchacích plynů Difúze (transport kyslíku a oxidu uhličitého alveolokapilámí membránou)... 93

5 V.4 Perfuze (plicní cirkulace)...94 Transport O, a C 02 krví...97 >.6 Regulace dýchání Fyziologie srdce a krevního oběhu (T. Paul, A. Slančák) Funkce krevního oběhu Funkční morfologie srdce Funkce chlopní Srdce jako pumpa Srdeční revoluce Převodní systém srdeční Srdeční stah Stažlivost - kontraktilita Srdeční výdej a jeho m ěření Zevní projevy srdeční činnosti Elektrické projevy srdeční činnosti Řízení srdeční činnosti Krevní tlak a hemodynamika Průtok krve v jednotlivých orgánech Oběh lymfy Petální oběh Fyziologie trávení a vstřebávání (K. Bernášková) Trávení Obecné principy stavby, motility, prokrvení a řízení trávicího systému Ústní dutina Jícen Žaludek Tenké střevo () Tlusté střevo Pankreas a žlučník Trávení jednotlivých živin Vstřebávání Já tra Funkce ja te r Metabolické funkce jater Uiotransformační funkce ja ter Sekreční a exkreční funkce jater Další funkce jater Mctabollzmua (K, Bernúíková)...149

6 13. Fyziologie výživy, vitaminů a minerálů (K. Bemášková, R. Rokyta) Výživa Základní živiny Fyziologický význam cukrů Fyziologický význam tuků Fyziologický význam bílkovin Vitaminy Minerální a stopové prvky Řízení příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Fyziologie vylučování ledvinami (K Bemášková, R. Rokyta) Fyziologie ledvin Struktura ledvin Průtok krve ledvinami Funkce jednotlivých částí nefronu Mechanizmus vytváření koncentračního gradientu ve dřeni Přehled vstřebávání jednotlivých látek Tvorba a vylučování moči Definitivní m oč Vývodné cesty m očové Močení Přehled funkcí ledvin m Řízení činnosti ledvin Řízení průtoku krve ledvinami Řízení tubulámích procesů Funkční zkoušky ledvin Fyziologie kůže (R. Rokyta)...*... ' Funkce kůže Kožní adnexa Termoregulace (K. Bemášková) Tělesná teplota Teplota slupky a jádra Kolísání tělesné teploty...' 8' 16.2 Tvorba a výdej tepla.., Pot Regulace tělesné teploty Mechanizmy snižování tělesné teploty

7 Mechanizmy zvyšování tělesné teploty... Termoregulace u novorozence.., Stavy spojené se změnou tělesné teploty... Žlázy s vnitřní sekrecí (K. BemáŠková)... Chemická struktura hormonů a mechanizmus jejich účinku.. Řízení činnosti endokrinních žláz... Poruchy funkce endokrinních žláz Klasické endokrinní žlázy lypotalamus Hy poíyza u m Adenohypofýza Neurohypofýza Štítná žláza (glandula thyreoidea)... Kalcitropní hormony: kalcitonin, parathormon, vitamin D a metabolízmus vápníku Hormony slinivky břišní (pankreatu) h i m m i b Madledviny - dřeň a kůra.,... Další důležité hormony Fyziologie reprodukce, těhotenství a porodu (R. Rokytaj Mužský pohlavní systém..., Ženský pohlavní systém Ženské pohlavní horm ony...,... Menstruační cyklus Fyziologie těhotenství a porodu... Obecná neurofyziologie (J. Myslivečkova) Funkční rozdělení neuronu... V /.ruch... Podmínky účinnosti podnětu Projevy vzruchu... Vedení vzruchu... Spojení mezi neurony - synapse... Neuronové receptory a iontové kanály Elektrické projevy synaptického přenosu... /m ěny synaptického přenosu... Funkční vlastnosti synapsí... Funkce neuroglie a extracelulárního prostoru... Některé zvláštnosti cévního zásobení a metabolizmu mozku

8 Systém mozkových bariér Mozkoiníšní m ok Energetický metabolizmus nervstva Fyziologie svalů (K. Bernašková) Příčně pruhované svaly Typy příčně pruhovaných svalů Motorická jednotka příčně pruhovaného svalu lladké svaly l) 20.3 Nervosvalový přenos Projevy činnosti svalstva Projevy mechanické Projevy elektrické Projevy strukturální Projevy chem ické Projevy tepelné..., Svalová síla Svalová práce Svalový výkon Svalová únava Fyziologie centrálního nervového systému (J, Myslivečkové, R. Rokyta) Funkce páteřní míchy Míšní reflexy...v.., Přerušení páteřní míchy,,,,,..,,..., Funkce mozkového km ene Prodloužená mícha Varolův m ost Střední mozek Funkce retikulámí form ace Mozková kůra a systém retikulární form ace Funkce mozečku...,,, Talamus Specifická senzorická jádra Nespecifická, převážně senzorická já d ra Motorická já d ra Asociační já d ra Bazální ganglia Funkce mozkové kůry

9 22. Senzorické systémy (J. Myslivečková, R. Rokyta) Čichový systém Chuťový systém Somatoviscerální systém Hmatové čití Tepelné čití Hlubokéčití Útrobní čití Somatoviscerální aferentace Bolest Sluchový systém Mechanizmus přenosu zvuku Bioelektrické projevy přenosu vláskovými buňkami Aferentní sluchová dráha Vestibulámí systém Aferentace do mozkové kůry Vestibulární reflexy a motorické funkce Zrakový systém Optický systém oka Analýza a syntéza na sítnici Zraková aferentace Elektrofyziologická diagnostika v neurofyziologii (R. Rokyta) Elektroencefalografie Magnetoencefalografie Evokované potenciály Snímání stejnosměrných nebo střídavých potenciálů mozkové kůry Jednotková aktivita Motorický systém (J. Myslivečková) Systém polohy mimovolní motorika Systém pohybu - volní motorika Autonomní nervový systém (J. Myslivečková) Periferní část autonomního nervového systému Centrální část autonomního nervstva Mediátory autonomního nervstva Limbický systém (J. Myslivečková) (>. 1 1lypotalamus

10 Hypotalamus a autonomní regulace Hypotalamus a chování Hipokampus Amygdala Limbickákůra Integrační a asociační činnost nervového systému (J. Myslivečkova) Plasticita nervového systému Chování Mimovolní chování Volní chování Útlum a jeho druhy... Dynamika integračních dějů... Učení... Paměť Elektrofyziologické projevy učení a paměti... Neuronální mechanizmy paměti Řeč a myšlení... Chronobiologie (A. Yamamotová)... Klasifikace biologických rytmů... Cirkadiánní rytmy... Vlastnosti cirkadiánního oscilátoru... Zpracování informací o čase... Desynchronizace cirkadiánních rytmů Rytmy kolísání výkonnosti... Střídání ročních období... Fyziologie spánku (A. Yamamotová). Spánkové cykly... Spánková stadia...*»... Vegetativní projevy ve spánku.... Sekrece hormonů a spánek... Potřeba spánku... Fylogeneze a ontogeneze spánku Spánkové modely a teorie... Pasivní teorie spánku... Aktivní teorie spánku... Bazální cykly klidu a aktivity----- Dvoufaktorová teorie spánku... I lumorální teorie spánku...

11 2 >,8 Funkční význam spánku S pán ková deprívace l). 10 Psychická činnost ve spánku a sn y ) Psychologický význam sn ů l>, 10.2 Fyziologický význam s n ů Kcjstřík

12 Úvod Předkládáme našim čtenářům učebnici fyziologie určenou především studentům bakalářských oborů na lékařských fakultách. Snažíme se v ní co nej přístupnější formou vysvětlit funkce organizmu jako celku i jeho jednotlivých systémů a orgánů. Tam, kde je to zapotřebí, se opíráme i o nejnovější výsledky molekulární biologie. Patofyziologie některých dějů jsme využili tak, aby pomohla vysvětlit jejich fyziologickou podstatu. Psali jsme tuto knihu, protože chceme pomoci studentům bakalářských oborů, které sc v poslední době velmi úspěšně rozvíjejí a představují významnou složku vysokoškolského studia. Stejně tak je kniha určena i studentům bakalářského studia na fakultách zaměřených na prevenci, především na fakultách tělesné výchovy, tělesné kultury, a příslušných směrů na pedagogických fakultách. Věříme, že vzhledem k novosti některých poznatků i studenti medicíny a přírodních věd naleznou v knize kapitoly, které užitečně použijí při svém studiu a které jim pomohou lépe pochopit zákonitosti fyziologických pochodů. Je to náš první pokus o shrnutí fyziologických znalostí pro bakalářské studium, a proto byl obtížný odhad rozsahu předkládaných fakt - někomu se může zdát příliš úzký, někomu příliš rozsáhlý. Přejeme vám příjemné studium krásného oboru fyziologie a těšíme se na vaše připomínky. Za kolektiv autorů prof. MUDr. Richard Rokyta. DrSc pořadatel knihy

13

14 1. Buněčná fyziologie Všechny živé organizmy jsou složeny z buněk. Lidské tělo tvoří přibližně buněk. Jako základní strukturální i funkční jednotka dovede buňka přijímat potřebné živiny z okolního prostředí, odvádět zplodiny svého metabolizmu, a tím udržovat svou strukturu i specifické funkce. Jako život každého živého organizmu je i život buňky časově omezeny. Nová buňka vzniká buněčným dělením a zaniká dalším dělením nebo smrtí. Buňku definujeme jako nejmemi jednotku živého organigmtí schopnou samostatné existence. 1.1 Struktura a funkce buněk Velikost buněk je velmi rozdílná. Uvažujeme-li nervovou buňku i s jejími výběžky, pohybuje se v rozmezí od několika mm až po 1m. K zajištění základních funkcí si buňky během vývoje vytvořily specifické struktury zvané buněčné organely (obr. 1.1) Piazm atická membrána Plazmatická membrána zajišťuje integritu buňky (obr. 1.1). Je to struktura, jež odděluje buňku od zevního prostředí, ohraničuje její tělo i výběžky a chrání ji před vnějšími vlivy. Není strukturou rigidní, nýbrž nesmírně plastickou, která se aktivně účastní buněčného metabolizmu, regulace poměrů mezi extracelulámím a intracelulárním prostředím, přispívá k morfologické stabilitě buňky. Z funkčního i morfologického hlediska je jednou z nejdůležitějších buněčných organel. O plazmatické membráně bude podrobněji pojednáno v části 1.2 této kapitoly Jádro - nucleus V buněčném jádře (obr. 1.1) je uložena genetická informace buňky. Oproti buněčné cytoplazmě je ohraničeno jadernou membránou. Jeho tvar i velikost závisí na tvaru a funkci příslušné buňky. Některé specializované buňky, například erytrocyty, jsou bezjaderné. Jiné buňky ztratily v dospělosti schopnost používat genetickou informaci jádra a dělit se (např. neurony). Z funkčního a morfologického hlediska lze jádro rozdělit na 3 základní komponenty: 1. jadernou membránu, 2. chromatin a 3. jadérko. Jaderný obal tvoří zevní a vnitřní jaderná membrána, mezi nimi je perinukleární prostor - cisterna (obr. 1.1).

15 IM I O I.A 1 cytoskelet plazm atická membrána hromuj in aderná^ Yflřeukulum 11 m itochondrie tu ko vé ribozomy kapénky mikrotubuly i ryj mikrotrabekuly f intermediálnífilamenta/ centrioly mitochondrie jaderná membrána jaderné póry j é í elementům částice matrix p. 5 fjtn Golgiho aparát.. vezikuly proteiny cis-stranay / cisterny peroxnom 0 0,2-0,5 um lumea hrubé ndoplazmatické retikulum hladké endoplazmatické retikulum irsns-stráridi Ohr, I, I Schéma buňky a jcjich HťjdůlťUtčjMch orgunťl

16 B a S i ř N Í FYjZIQLÓGFE Zevní jaderná membrána místy přechází do membrány endoplazmatického retikula buňky ajsou na ní lokalizovány ribozomy. Toto uspořádání umožňuje transport genetické informace do cytoplazmy. Vnitřní jaderná membrána komunikuje s perinukleární cisternou několika tisíci póry. Jaderné póry jsou kryty jednoduchou membránou. Póry mohou procházet látky do molekulové hmotnosti Daltonů. Chromatin. Základní složkou chromatinu je komplex deoxyribonukleová kyselina (DNA) -protein. Chromatin je uspořádán do specifických jaderných struktur - chromozomů, jež jsou nositeli genetické informace. Tak je buňka připravena k dělení. Chromozomy mají dvě základní funkce: řídí metabolické a diferenciační pochody v buňce a připravují se na další dělení replikací své hmoty. Dochází k rovnoměrnému rozdělení hmoty chromozomů, a tím genetické informace do dceřiných buněk. Jadérko. Jadérko je patrné v jádře jako kulatá, membránou neohraničená organela. Jadérko tvoří část chromatinu, jenž syntetizuje ribozomální ribonukleové kyseliny - rrna, na které se navazují ribozomální proteiny. rrna se kondenzují do granulárních podjednotek ribozomů (nezralých). Tyto částice jsou transportovány do cytoplazmy, kde se jako zralé ribozomy účastní syntézy proteinů Ribozomy Ribozomy se v buňce vyskytují jako volné v cytoplazmě, nebo vázané na membránu granulámího endoplazmatického retikula či zevní jadernou membránu. Jsou to denzní granulámí organely. Představují složitý komplex více než sta molekul, který se posunuje po vlákně - řetězci RNA a podle zapsané informace syntetizuje peptidový řetězec Endoplazm atické retikulum Endoplazmatické retikulum je tvořeno soustavou tubulů, cisteren, lamel a váčků (sakulů). Vnitřní prostor retikula je vyplněn endoplazmatickou matrix a komunikuje s perinukleární cisternou. Rozlišujeme granulami (hrubé) a agranulární (hladké) retikulum podle přítomnosti či absence ria povrch vázaných ribozomů (obr. 1.1). Granulární (hrubé) endoplazmatické retikulum má na cytoplazmatickém povrchu vázány četné ribozomyj ve kterých probíhá proteosyntéza. Peptidové řetězce při průchodu membránou retikula jsou glykosylovány na glykoproteiny a ty jsou distribuovány transportními vezikulami (váčky) do Golgiho aparátu. Agranulární (hladké) endoplazmatické retikulum nenese na svém povrchu vázané ribozomy. Syntetizuje lipidy (převážně fosfolipidy a cholesterol), které jsou rychle využívány ke stavbě membrány, což je příčinou neustálého zvětšování povrchu této organely. Zároveň se však z endoplazmatického retikula odštěpují váčky, malé transportní vezikuly, jež migrují do Golgiho aparátu. Schopností retikula je také koncentrovat Ca2+ ionty a udržovat jejich homeostázu. To se uplatňuje především u svalových a nervových buněk. U vláken kosterního svalu či myokardu mluvíme o sarkoplazmatickém retikulu. Obdobnou úlohu plní aparát trnu na dendritu nervové buňky. U endokrinních buněk jsou v cndoplazmatickém retikulu syntetizovány hormony Cíolgiho aparát Golgiho komplex je tvořen lamelami a cisternami vyplněnými cytoplazmou prostou ribozomů (obr. 1.1). Funkčně navazuje na činnost endoplazmatického retikula.

17 i u M N U f e 1 Transportní vezikuly, které se z. endoplazmatického retikula odštěpují, splývají s povrchem Golgiho aparátu, s tzv. formujícím povrchem, který tvoří vnější, konvexní, cis-stranu lamel Golgiho aparátu. Transportované látky j sou vkládány do cytoplazmatických organel " fyzammů, mkreěmch váčků, peroxizomů. Tyto látky jsou ve formě sekrecních granul 1 Golgiho aparátu uvolňovány na kotikávní. trans-straně lamel, na tzv. maturačním povrchu, do cytoplazmy Lyzozomy Lyzozomy jsou sférické organely s membránou (obr. 1.1). V buňce se uplatní jako tzv. trávieí aparát, neboť jej ich obsah tvoří především kyselé hydrolytické enzymy, vnitřní ph Ivzozomu je 5 až 6. Hydrolytické enzymy ~ hydrolázy odbourávají bílkoviny,, nukleové kyseliny, polysacharidy i lipidy. Bylo popsáno asi 40 kyselých hydroláz. Přijme-li buňka cizí látku, fagocytuje-li ji, pak primární lyzozomy transportují hydrolytické enzymy do fagolytických vakuol a vytvářejí sekundární lyzozomy», které jsou schopné fagocytovanou látku rozložit. Lyzozomy obsahují také baktericídní látky, jež zlikvidují bakterii dříve, než poškodí buňku. Dále obsahují enzymy, které rozpouštějí kapénky lipidů a granula glykogenu. Poškodí-li se buňka, např. teplem, chladem, poraněním či jiným traumatizujíeím faktorem, dojde k rupluře membrán lyzozomů a jejich hydrolázy začnou trávit okolní organické látky v cytoplazmě buňky. Po lehčím poškození ještě může nastat reparace buňky*.při větším poškození je strávena celá buňka, dochází k atitůí$m buňky Peroxizomy Peroxizomy e nejvíce tvoří v cndoplazmatickém retikulu. Jsou to malé sférické organely obklopené membránou (obr. LI), speciálně se účastní oxidativních reakcí s použitím molekulárního kyslíku. Obsahují oxidativní enzymy peroxidázu, dehydrogenáztí D-aminokyselin, katalůzu a urikázu. Enzymy zároveň tvoří i rozkládají peroxidy, redukují H20, ale oxidují i jiné, buňce nebezpečné látky. Příkladem může být alkohol, jenž je většinou detoxikován v peroxižomech jatemích buněk, M itochondrie Mitochondrie patří k základním buněčným organelám, které jsou ohraničeny dvěma membránami. Nazýváme je sem autonomní organely. Obsahují enzymy, je l představují základní energetické vybavení buňky. Mitochondrie jsou přítomny prakticky ve všech buňkách, jejich tvar je nejčastěji váleovilý nebo eliptický. Počet mitochondrií v jedné buňce je značně rozdílný (od jednotek až do tisíců) a závisí na množství energie, které buňka potřebuje, aby mohla vykonávat svou specifickou činnost. Každá mitochondrie (obr. 1.1) sestává ze dvou do sebe usazených membránových váčků. Mezi zevní a vnitřní membránou je zevní prostor (8 10 nm). Vnitřní membrána vytváří kristy, z jejího povrchu vyčnívají pravidelné kulovité částice, viditelné v elektronovém mikroskopu. Základnu části ce tvoří enzymy pro aerobní fosfory laci, kulovitá hlavička obsahuje ATP spolu i enzymy pro jeho syntézu a metabolizmus. Vnitřní prostor mitochondrie je vyplněn gelovitou mitochondriální matrix. Matrix obsahuje mitochondriální DNA a granula, ribozomy, různé enzymy, krystaloidy, kapénky lipidů a glykogenová granula. Do vnitřní mitochondriální membrány jsou zabudovány složky respiračního řetězce společné s enzymy pro produkci ATP. který je syntetizován během aerobní ťosforylace.

18 B u n ě č n á f y z i o l o g i i Enzymy Krebsova (citrátového) cyklu jsou v mitochondriální matrix. Umístění dvou základních enzymatických cyklů na malou vzdálenost; je funkčně velmi výhodné. Mitochondrie obsahují i mitochondriální DNA, jež představuje druhý, poněkud odlišný genetický kód, vzhledem ke genetické informaci uložené v jádru buňky. Pro autonomní dělení mitochondrie není její DNA informace dostatečná Centrioly Centrioly jsou membránou neohraničená cylindrická tělíska (obr. 1.1), jež leží volně v cytoplazmě zpravidla v blízkostí jádra. Jsou uspořádána do dvojic. Každé tělísko je tvořeno 9 triplety mikrotubulů (triplet tvoří 3 mikrotubuly /A, B, C/ nad sebou) v podobě válce, podélné osy tělísek svírají pravý úhel. Každá centriola obsahuje malé množství DNA, takže jsou schopny autoreplikace. Centrioly se účastní buněčného dělení. Na začátku mitózy se zdvojují a každý pár postupuje na opačný pól jádra. Dvojice centriol zůstává po rozdělení jádra v nově vzniklých dceřiných buňkách Cytoskelet Cytoskelet buňky tvoří systém mikrotubulů,,mikrofilament, intermediálních filament a mikrotrabekulů. Systém zajišťuje dynamickou organizaci cytoplazmy a přenos některých informací (tlak, pohyb) tělem buňky. Cytoskelet fixuje tvar buňky a umístění jejích organel, zároveň umožňuje změny tvaru buňky a její aktivní pohyb. Mikrotubuly jsou podélné cylindrické organely, jejich stěnu tvoří spirálově stočená proteinová filamenta - tubulin (a a (3-tubulinové podjednotky vytvoří tubulin-dimcr), Mikrotubuly jsou přítomny ve všech buňkách, účastní se dělení buňky, udržováni jejího tvaru a pohybu, uplatňují se při endoeytóze i exocytóze, při intracelulárním transportu a distribuci organel. Jsou zapojeny do distribuce vody a metabolitů, dokonce receptorů na povrchu buňky, účastní se při transportu mechanických informací tělem buňky. Mikroillamenta jsou jemná proteinová vlákna lokalizovaná v cytoplazmě buď jednotlivě, nebo ve svazcích. Část mikrofilament je kontraktilních - aktinová filamenta. jež jsou odpovědná za motilitu buňky,; Myofilamenta tvoří morfologický podklad svalové kontrakce. Intermediální filamenta jsou nekontraktilní a podílejí se především na stavbě cytoskeletu. Obklopují jádro a udržují je v určité pozici. Mikrotrabekuly jsou proteinová vlákna tvořící nepravidelnou mříž-konstrukci uvnitř cytoplazmy. Mikrotrabekuly jsou spojeny jednak s mikrotubuly, mikrofi!ament\ a buněčnými organelami, jednak s vnitřní stěnou plazmatické membrány. Koordinuji pohyb a orientaci buněčných organel během pohybu buňky. 1.2 Složení a funkce buněčné membrány Plazmatická membrána je aktivní součástí buňky, jejíž integritu zajišťuje. Je polopropustná semipermeabilní, její propustnost například pro malé anorganické ionty se mění s hodnotou membránového potenciálu. Významně se podílí na udržování metabolieké rovnováhy buňky, a tím přispívá k její morfologické stabilitě.

19 k M 'lt O LA I protein ve vnější vrstvě protein ve vnitřní vrstvě (t-helix část fosfolipid uvnitř integrální protein Ohr. 1.2 Současná představa složení plazmatické membrány. Proteinové komplexy jsou zanořeňy do lo.sfolipidové dvojvrstvy Struktura a složení m em brán Na řezu buňkou rozeznáváme v elektronovém mikroskopu plazmatickou membránu juko třívrstevnou strukturu v šíři 7 10 nm. Uprostřed je dvojvrstva lipidů, uspořádaných k sobě nepolárními konci, na jejich polární konce jsou vázány molekuly proteinů. Bílkoviny tvoří první a třetí vrstvu. Tento klasický statický model membrány navrhl Kobertson (1959). Buněčnou membránu tvoří z 55 % proteiny, 25 % fosfolipidy, 13 % cholesterol, 4 % ostatní lipidy, 3 % karbohydráty. I.ipidy Převážná část lipidů je přítomna ve formě fosfolipidů - např. fosfatidylcholin, další část tvoří neutrální lipidy - cholesterol, dále glykolipidy - cerebrosidy a myelin. Hydrofóbni části molekul lipidů jsou tvořeny dvěma hydrokarbonovými řetězci a jsou orientovány dovnitř 1ipidové dvojvrstvy, olejová fáze" membrány (obr. 1.2). Do této loslolípidové dvojvrstvy jsou nepravidelně a různě hluboko zanořeny molekuly proteinů, vá/ané hydrofóbními interakcemi k molekulám lipidů. Proteiny /.istoupcní proteinu v membráně se liší podle typu buňky. Úlohy proteinů jsou velmi lo/in.milé, vytvářejí buněčné receptory, transportní a iontové kanály, sídla enzymů pro.iklivní transport. Integrální proteiny prostupují (i opakovaně) lipidovou dvojvrstvou. \ membrrinč stále probíhají aktivní proccsy a teto skutečnosti lépe odpovídá současná

20 BO íifíéfia FYZIOLOGIE představa dynamické struktury plazmatické membrány jako tekuté membránové mozaiky (obr. 1.2). Proteiny jsou v membráně vysoce mobilní. Molekuly glykolipidů, glykoproteinů a oligosacharidů tvoří vnější vrstvu cytoplazmatické membrány - její plášť. Na dlouhé řetězce oligosacharidů se mohou reverzibilně vázat ionty Na+, KTaCa2+, což způsobuje konformační změny v membráně a vyvolává koncentrační změny v mimobuněčném prostoru Hlavní funkce buněčných membrán Nejdůležitější funkce buněčných membrán spočívají v tom, že 1. ohraničují buňky a buněčné organely, 2. udržují koncentrační a elektrochemické gradienty, 3. zajišťují transport živin a produktů buněčného metabolizmu, 4. jsou nositeli antigenů buněk, 5. izolují v ohraničených vezikulách biologicky silně účinné látky (enzymy, mediátory), 6. v nervových a svalových buňkách umožňují vznik vzruchu a jeho vedení Mezibuněčné kontakty Buňky mezi sebou vytvářejí rozličné mezibuněčné kontakty. Podle jednotlivých kritérií, např. styčných vrstev kontaktu, šířky a symetrie mezibuněčného prostoru, je lze z morfologického hlediska rozdělit do 3 základních kategorií: 1. Těsné spojení {zonula occludens): a) Skulinové spojení - gap junction mezi zevními membránami zůstává štěrbina nm, v membránách sousedních buněk se vytvářejí proteinové kanály - konexony, jejichž kanál (2 nm) umožňuje volný pohyb iontů, aminokyselin a sacharidů. b) Úplné, těsné s p o j e n í tightjunction nerozlišíme prostor mezi buňkami, protože sousední zevní membrány vzájemně splynou. Spojení poutají buňky k sobě velmi silně. Vytvářejí bariéry pro pohyb iontů a jiných rozpuštěných látek přes epitel. Těsná spojení nacházíme u buněk epitelu střevní sliznice (luminální membrána), ledvinových kanálů, sítnice. 2. Zpevňující kontakt {zonula adhaerens); jedná se o volnější přiblížení membrán. V epiteliálních buňkách nacházíme tento typ kontaktu u bazálních membrán. Zpevňující kontakt slouží pro uchycení intracelulámích aktinových vláken buňky (denzní materiál). 3. Desmozom (macula adherens) - denzní materiál ve štěrbině je symetricky upořádán. Denzní materiál je dokladem komunikace mezi buňkami. Na cytoplazmatické straně membrány lze pozorovat přesně uspořádaný systém aktinových filament. Hemidesmozomy - spojení, jejichž prostřednictvím se buňka váže k bazální membráně, vazba bez bližší specifikace. Jsou podle velikosti polovičními desmozomy. 1.3 Transportní buněčné prostory a mechanizmy přenosu látek Plazmatická membrána (z latinského membrana» pergamen) odděluje dvě kapalné fáze. které obsahují různé složky. Tato membrána není pro všechny složky kapalin stejně propustná, je semipermeabilní- polopropustná. Při klasifikaci přechodu látek buněčnou membránou rozlišujeme pět základních transportních mechanizmů.

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu POZNÁMKY K IONTOVÉ TEORII DRÁŽDIVOSTI A SYNAPTICKÉHO PŘENOSU (verse prosinec 2002) Prof. RNDr.František Vyskočil, DrSc. Určeno jako doplňkový text pro přednášky Neurobiologie a Molekulární základy dráždivosti

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 Projekt ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE, v rámci kterého je tato příručka vydána, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Miroslav Pecka. LABORATORNI HEMATOLOGIE v V PREHLEDU. Fyziologie a patofyziologie krevní buňky

Miroslav Pecka. LABORATORNI HEMATOLOGIE v V PREHLEDU. Fyziologie a patofyziologie krevní buňky Miroslav Pecka ", LABORATORNI HEMATOLOGIE v V PREHLEDU Fyziologie a patofyziologie krevní buňky 2006 Recenzenti: prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. OBSAH Úvod 9 STRUKTURA,

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY DYNAMIKA ZMĚN ELEKTRODERMÁLNÍ AKTIVITY V PRŮBĚHU TESTU REAKČNÍ RYCHLOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Štál Tělesná výchova

Více

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells)

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells) KREV Při běžné prohlídce greyhounda nám může připadat, že pes je fyzicky v pořádku, nemá žádné zranění, celkově se zdá být v perfektním stavu. Přesto je dobré získat ještě další informace v jiném provedení.

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více