Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů"

Transkript

1 LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový širokopásmový router LW150 Sweex 150 Mb/s nevystavujte extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti tepelných zdrojů. Bezdrátový širokopásmový router LW150 Sweex 150 Mb/s nepoužívejte ve vlhkém nebo prašném prostředí. Zařízení chraňte před nárazy a pády, mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky. Nikdy zařízení neotvírejte uvnitř nejsou součásti, které by vyžadovaly údržbu. Otevřením výrobku zaniká záruka. Obsah dodávky V tomto balení naleznete: Bezdrátový širokopásmový router 150 Mb/s Síťový kabel UTP s konektorem RJ-45 tento návod a CD s průvodcem instalací Pokud zjistíte, že některá část dodávky chybí, vraťte zásilku prodejci. Přehled termínů Tento návod obsahuje množství technických termínů. Je důležité vědět, co znamenají, ještě než se pustíte do instalace a konfigurace routeru. Router: to je produkt, který jste právě koupili. Router působí jako spojovací bod na hranicích dvou sítí - WAN a LAN. Síťový kabel UTP s konektorem RJ-45: Dále jen: Síťový kabel. Síťový kabel propojuje síťová zařízení jako jsou počítače, modemy a routery. Takový kabel už zřejmě máte. Kabel v krabici je určený pro připojení routeru k modemu. ISP: Zkratka z Internet Service Provider (Poskytovatel internetových služeb). Je to firma, která pro vás zajistila internetovou přípojku. 366

2 Širokopásmový modem: Dále jen: modem. Modem je zařízení, které vám poskytl váš ISP nebo které už máte a které vám zajišťuje připojení k internetu. Dva nejběžnější typy modemů jsou modemy kabelové a modemy ADSL, ale existují také jiné druhy modemů. LAN: lan je zkratka z Local Area Network (Místní síť). V případě tohoto routeru LAN zahrnuje 4 žluté porty a bezdrátovou síť. Pomocí routeru všechny vaše počítače vytvoří jednu LAN. WAN: WAN je zkratka z Wide Area Network (Síť velkého dosahu); ve většině případů je tím myšlen internet. Bezpečnost bezdrátové komunikace: Ve výchozím nastavení není bezdrátová síť routeru zabezpečena. To znamená, že kdokoliv v dosahu (včetně vašich sousedů) se může připojit k síti a používat vaši internetovou přípojku. Bezpečnost bezdrátové komunikace chrání vaši síť tak, aby k ní měla přístup jen oprávněná zařízení. Sweex doporučuje všem uživatelům ihned po instalaci zabezpečit svou bezdrátovou síť metodou WPA nebo WPS, vysvětlenou dále v tomto návodu. Popis produktu Přední strana 1.LED Napájení: 2.LED SYS: 3.LED WPS: 4.LED WLAN: 5.LED: Port 1 až 4 LAN: 6.LED WAN Port: Tato kontrolka značí, že router je připojen k napájení. trvale blikající kontrolka SYS značí správnou funkci routeru. když tato kontrolka bliká, je možno se k routeru připojit pomocí zařízení se schváleným WPS. Více informací naleznete v kapitole Zabezpečení bezdrátové sítě. Tato kontrolka značí, že bezdrátová síť je aktivní. Její blikání znamená činnost bezdrátové sítě. tato kontrolka označuje aktivní spojení přes odpovídající port LAN. Její blikání znamená aktivitu bezdrátové sítě. tato kontrolka označuje aktivní spojení přes odpovídající port WAN. Její blikání znamená aktivitu sítě WAN. 367

3 Zadní strana 1.Vstup napájecího napětí: Do tohoto vstupu připojte přibalený síťový adaptér. Při ztrátě adaptéru lze použít podobný model s výstupem 9 V stř. / 1 A. 2.Port WAN: Do tohoto portu připojte síťový kabel UTP, přicházející z modemu ISP. Po úspěšném připojení WAN se rozsvítí kontrolka WAN na přední straně routeru. Toto je podmínka pro připojení k internetu. 3.LAN port 1-4: k tomuto portu můžete připojit síťový kabel UTP z počítače. Po zapnutí počítače se rozsvítí odpovídající kontrolka na přední straně routeru. 4.Tlačítko Reset: ke stisknutí tlačítka Reset potřebujete narovnanou kancelářskou sponku. Více informací o proceduře resetování naleznete v kapitole o odstraňování poruch. 5.Tlačítko WPS: toto tlačítko aktivuje zabezpečení WPS bezdrátové komunikace. Více informací o WPS naleznete v kapitole Zabezpečení bezdrátové sítě. Instalace routeru Router lze instalovat třemi způsoby: Pomocí průvodce instalací na přibaleném CD-ROM. Zjednodušeným postupem podle tohoto návodu. Postupem pro pokročilé, který je také popsaný v tomto návodu. Průvodce i zjednodušený postup provádějí standardní nastavení a postačují pro většinu uživatelů. Pokud jste pokročilý uživatel nebo pokud víte, jakou metodu nastavení vyžaduje váš poskytovatel internetového připojení, můžete přejít přímo k pokročilému nastavení. 368

4 Zjednodušená instalace Zjednodušená instalace se provede v 7 krocích: 1.Odpojte modem od napájení. Pokud je k modemu pomocí síťového kabelu připojen jeden nebo více počítačů, odpojte je. 2.Přibaleným síťovým kabelem připojte modem k modrému portu WAN na routeru. Zatím nepřipojujte žádný počítač! 3.Modem připojte k napájení a vyčkejte, až kontrolka začne signalizovat normální provoz. 4.Router připojte k napájení a vyčkejte 1 minutu, než se sám spustí a nastaví. Toto je důležité! 5. Pokud máte počítač nebo jiné zařízení, které už byly připojeno síťovým kabelem UTP, můžete nyní tyto kabely připojit do žlutých portů LAN na routeru. 369

5 6.Vyčkejte další minutu. Váš router je instalován! Kabelem připojené počítače mají nyní přístup k internetu, pro bezdrátově připojené počítače je nutný ještě jeden krok. Pokračujte dalším krokem podle toho, jakou verzi Windows máte. Připojení k bezdrátové síti Windows XP: Pravým tlačítkem klikněte na ikonu bezdrátového adaptéru na obrazovce vpravo dole a kliknutím vyberte View Available Wireless Networks (Zobrazit dostupné sítě): Zobrazí se okno Choose a wireless network (Zvolte bezdrátovou síť). V tomto okně zvolte položku Sweex LW150, klikněte na tlačítko Connect (Spojit) a postupujte podle pokynů na displeji: Windows Vista: Pravým tlačítkem klikněte na ikonu Network & Sharing Center (Sítě a přístup k internetu) na obrazovce a kliknutím vyberte Connect to a network (Připojit k síti): 370

6 Zobrazí se okno Connect to a network (Připojit k síti). V tomto okně zvolte položku Sweex LW150, klikněte na tlačítko Connect (Spojit) a postupujte podle pokynů na displeji: Upozornění: Pokud v blízkosti sítě uvidíte červený křížek a text: The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (Nastavení, uložené v tomto počítači, neodpovídá požadavkům sítě), dále postupujte podle pokynů v návodu. Pokročilá instalace Pokročilou instalaci lze provádět jen pokud přesně víte, jaké nastavení vaše ISP vyžaduje nebo když zjednodušená instalace neuspěje. K dispozici je 5 možných konfigurací. Uvádíme jejich přehled i s pokyny pro jejich nastavení. Pokud chcete zjistit, jaké nastavení vyžaduje váš ISP (poskytovatel připojení k internetu), nahlédněte do seznamu poskytovatelů dále v tomto návodu. Seznam uvádí poskytovatele a jejich odpovídající služby. Za každou službou je uvedeno potřebné nastavení. Poznámka: Pokud některé nastavení nefunguje hned, doporučujeme modem odpojit od napájení, vyčkat několik minut a pak opět připojit k napájení. 371

7 Přihlášení k routeru: Při pokročilém nastavování je nutno se k routeru přihlásit a konfiguraci připojení k internetu provést ručně. Pro přihlášení k routeru spusťte Internet Explorer, smažte obsah adresového řádku a vložte: pak stiskněte Enter. Zobrazí se následující okno: Do User name (Jméno uživatele) vložte sweex, jako Password (heslo) vložte mysweex a klikněte na OK. Pokud se nedaří přihlásit, nahlédněte do kapitoly o odstraňování poruch. Mělo by se zobrazit se následující okno: Kliknutím na Next (Dále) spusťte pokročilou instalaci. Pokud vidíte odlišné okno, klikněte na Internet Configuration (Konfigurace internetu) v menu vlevo: 372

8 Měli byste vidět okno Internet Configuration Wizard (Průvodce nastavením internetu): Nyní lze pokračovat v pokročilém nastavení pomocí konfigurace uvedené v dalším textu. Kontrola úspěšného připojení routeru k internetu Pro konfigurace 1 4 lze zkontrolovat, zda je funkční internetové připojení. Po nastavení konfigurace router zpracuje změny a zobrazí stránku System Status (Stav systému). Pokud tomu tak není, můžete kliknout na System Status (Stav systému) v menu vlevo. Stránka zobrazující stav systému vypadá takto: Pokud se router úspěšně připojil k internetu, zobrazí se Internet Connection: Connected (Připojení k internetu: Připojeno). Konfigurace 1: DHCP s adresou MAC Někteří ISP (poskytovatelé internetového připojení) vyžadují pro připojení k jejich modemu zadání specifické adresy MAC. Pokud je tomu tak, lze přenést adresu MAC z vašeho počítače do portu WAN, aby váš ISP přijal router do své sítě. 373

9 Poznámka: Adresa MAC se musí přenést z počítače, který byl původně připojený k modemu, a tento počítač musí být připojen k routeru síťovým kabelem. Přenášení ( klonování ) adresy MAC normálně nelze provést bezdrátovým připojením. Klikněte na tlačítko Dynamic IP / DHCP (Dynamické přidělování IP / DHCP) a zobrazí se následující obrazovka: Klikněte na tlačítko Clone MAC Address (Přenést adresu MAC). Měli byste vidět, že se adresa MAC změnila. Poté klikněte na tlačítka Next (Další) a Apply (Použít). Konfigurace 2: PPPoE Pokud váš ISP (poskytovatel internetového připojení) vyžaduje připojení typu PPPoE, klikněte na tlačítko PPPoE. Zobrazí se následující obrazovka: Do pole Account (Účet) vložte název účtu (jméno uživatele) a do pole Password vložte odpovídající heslo, které vám přidělil ISP. Adresu MAC přenášejte jen pokud to vyžaduje váš ISP. 374

10 Poznámka: Adresa MAC se musí přenést z počítače, který byl původně připojený k modemu, a tento počítač musí být připojen k routeru síťovým kabelem. Přenášení ( klonování ) adresy MAC normálně nelze provést bezdrátovým připojením. Poté klikněte na tlačítka Next (Další) a Apply (Použít). Konfigurace 3: PPTP Pokud váš ISP (poskytovatel internetového připojení) vyžaduje připojení typu PPTP, klikněte na tlačítko PPTP. Zobrazí se následující obrazovka: Vyplňte všechna pole tak, jak to vyžaduje váš ISP, poté klikněte na tlačítka Next (Další) a Apply (Použít). Konfigurace 4: L2TP Nastavení L2TP je velmi podobné PPTP. Pokud váš ISP (poskytovatel internetového připojení) vyžaduje připojení typu L2TP, klikněte na tlačítko L2TP. Zobrazí se následující obrazovka: 375

11 Vyplňte všechna pole tak, jak to vyžaduje váš ISP, poté klikněte na tlačítka Next (Další) a Apply (Použít). Konfigurace 5: Statická adresa IP Pokud chcete nastavit port WAN routeru na statickou adresu IP, klikněte na tlačítko Static IP (Statická adresa IP). Zobrazí se následující obrazovka: Vyplňte všechna pole tak, jak to vyžaduje váš ISP, adresu MAC přenášejte jen pokud to ISP vyžaduje. Poznámka: Adresa MAC se musí přenést z počítače, který byl původně připojený k modemu, a tento počítač musí být připojen k routeru síťovým kabelem. Přenášení ( klonování ) adresy MAC normálně nelze provést bezdrátovým připojením. Poté klikněte na tlačítka Next (Další) a Apply (Použít). Konfigurace bezdrátové sítě Doporučujeme nastavovat bezdrátové připojení pouze z počítače připojeného k routeru síťovým kabelem, zejména pokud měníte zabezpečení bezdrátové sítě. Tím předejdete ztrátě spojení, pokud byste náhodou provedli chybné nastavení. 376

12 Pro konfiguraci bezdrátového připojení se nejdříve přihlašte k routeru podle popisu v kapitole Pokročilé nastavení, pak v menu vlevo klikněte na Wireless Network (Bezdrátová síť). Zobrazí se následující obrazovka: SSID Nejdůležitějším nastavením v této obrazovce je SSID, což je název vaší bezdrátové sítě pro účely identifikace. Pokud je povoleno vysílání SSID, pak vy a kdokoliv další v dosahu vaší sítě uvidí v seznamu dostupných bezdrátových sítí tentýž název. Doporučujeme SSID změnit, protože výchozí SSID Sweex LW150 může způsobovat konflikty, pokud je více stejných routerů tohoto typu použito tak, že jsou navzájem ve svém dosahu. Pokud změníte SSID, bude nutno se k bezdrátové síti připojit znovu podle popisu v kapitole Připojení k bezdrátové síti. Kanál Nastavením kanálu se řídí frekvence, na které router bezdrátově přenáší signál. Při výchozím nastavení AutoSelect (Automatická volba) router při připojení k napájení prohledá všechny kanály a automaticky zvolí kanál s nejlepšími podmínkami pro příjem signálu. Změnit kanál doporučujeme pouze pokud zjistíte, že bezdrátový přenos podává slabý výkon. Další nastavení Tato nastavení jsou jen pro odborníky a obvykle je není nutno měnit. Standardní nastavení představuje optimální volbu mezi výkonem a kompatibilitou. To se týká také stránky pro pokročilé nastavení, která je dostupná z menu vlevo. Po provedení jakékoliv změny klikněte na tlačítko Apply (Použít) pro zachování změn. 377

13 Zabezpečení bezdrátové sítě Zabezpečení bezdrátové komunikace chrání vaši síť tak, aby k ní měla přístup jen oprávněná zařízení. Sweex všem uživatelům doporučuje svou bezdrátovou síť zabezpečit. Zabezpečení sítě je třeba provést až po úspěšném připojení k internetu pomocí routeru. Existují 3 metody zabezpečení bezdrátové sítě: WPA je metoda manuálního zabezpečení sítě. Nastavíte heslo sítě a k síti mají přístup jen zařízení s tímto heslem. Pro každé zařízení, kterému chcete povolit přístup, je nutno ručně zadat heslo. WPA je podporováno většinou zařízení a je to doporučená metoda pro zabezpečení bezdrátové sítě. WPS je vystavěno na WPA a umožňuje automatickou konfiguraci a výměnu klíčů WPA pomocí kódu PIN nebo pouhým stiskem tlačítka. WPS je nové a ještě ne příliš rozšířené. Některá zařízení z roku 2005 a starší nebo v některých případech také Windows 98, ME, 2000 a starší verze Windows XP nemusí WPA podporovat. V takovém případě je nutno se vrátit zpět ke starší metodě WEP pro zabezpečení bezdrátové komunikace. WEP se nedoporučuje pro běžný provoz, protože podle dnešních norem už není považován za plně bezpečný. Na stránku Security Settings (Nastavení zabezpečení) se vstoupí kliknutím na Wireless Network Security Setings (Bezdrátová síť Nastavení zabezpečení) v menu vlevo. 378

14 Metoda 1: WPA Zabezpečení sítě pomocí WPA se provádí ve 2 krocích: 1.Zvolte následující nastavení: Security Mode (Režim zabezpečení): Mixed WPA/WPA2 Personal Algoritmy smíšených WPA: Znění hesla:: TKIP a AES Zde je třeba nastavit heslo pro přístup k bezdrátové síti. Mělo by to být slovo nebo heslo, které je nesnadné uhodnout. Minimální délka hesla je 8 znaků. Také doporučujeme si heslo poznamenat a uschovat v blízkosti routeru. Pokud heslo zapomenete, postupujte podle popisu v kapitole o odstraňování problémů v tomto návodu. 2. Po dokončení klikněte na tlačítko Apply (Použít). Pokud jste dosud byli připojeni bezdrátově, zjistíte, že se připojení přerušilo. Připojení (teď už zabezpečené) obnovte podle popisu v kapitole Connecting to a wireless network (Připojení k bezdrátové síti) v návodu. Metoda 2: WPS Pro tuto metodu není nutné žádné dodatečné nastavení. Pouze stiskněte tlačítko WPS na zadní straně routeru. Po několika sekundách začne blikat kontrolka WPS na přední straně routeru. Dokud bliká, můžete k routeru připojit své zařízení, schválené pro WPS. Po úspěšném připojení přestane kontrolka WPS blikat. Pro připojení dalšího zařízení, schváleného pro WPS, stačí před připojením opět stisknout tlačítko. Po prvním vytvoření zabezpečeného připojení WPS ztratí připojení všechna předtím připojená zařízení. Je třeba je připojit stejnou metodou WPS nebo ručně vložením hesla WPA podle popisu v dalším textu. 379

15 Pro připojení zařízení, které nepoužívá WPS, k routeru zabezpečenému WPS, klikněte na Wireless Network - WPS Settings (Bezdrátová síť Nastavení WPS v menu vlevo; WPS Key (ASCII) (Klíč WPS (ASCII)) je heslo WPA, které můžete použít pro připojení zařízení neschválených pro WPS. Metoda 3: WEP Zabezpečení sítě pomocí WEP se provádí ve 2 krocích: 1.Zvolte následující nastavení: Security Mode (Režim zabezpečení): Mixed WEP (Smíšený WEP) Výchozí heslo: Key 1 Heslo WEP č. 1: Zde je třeba nastavit heslo pro přístup k bezdrátové síti. Měla by to být obtížně uhodnutelná kombinace 5 písmen, nebo pokud změníte režim z ASCII na HEX, 10-místné číslo. Také doporučujeme si heslo WEP poznamenat a uschovat v blízkosti routeru. Pokud heslo zapomenete, postupujte podle popisu v kapitole o odstraňování problémů v tomto návodu. 2. Po dokončení klikněte na tlačítko Apply (Použít). Pokud jste dosud byli připojeni bezdrátově, zjistíte, že se připojení přerušilo. Připojení (teď už zabezpečené) obnovte podle popisu v kapitole Connecting to a wireless network (Připojení k bezdrátové síti) v návodu. Pokročilé funkce V této kapitole popíšeme některé z pokročilých vlastností routeru. Následující kapitola přepokládá základní znalosti terminologie a technologie počítačových sítí. Statická DHCP Jako výchozí stav router přiděluje IP adresy všem připojeným zařízením dynamicky prostřednictvím protokolu DHCP. To je uživatelsky velmi vstřícná metoda konfigurace sítě, ovšem může vést ke změnám IP adres v průběhu času nebo po 380

16 opětovném připojení zařízení. V některých případech je to nežádoucí chování; například pokud používáte tzv. port forwarding, je nezbytné, aby se adresa IP neměnila. Jedním z možných řešení je nastavit statickou IP adresu přímo v zařízení, ovšem to může působit problémy, pokud zařízení používáte také v jiných sítích. Další možností je přimět router, aby tomuto zařízení vždy přiřadil stejnou adresu. To se nazývá statická DHCP nebo rezervace adresy DHCP. Pro nastavení statické DHCP v zařízení se přihlaste k routeru podle popisu v kapitole Advanced setup (Pokročilé nastavení) a klikněte na DHCP Server DHCP List & Binding (DHCP Server Přehled a propojení DHCP) v menu vlevo. Zobrazí se následující obrazovka: Pro nastavení zařízení pro statickou DHCP adresu vložte požadovanou adresu a odpovídající adresu MAC zařízení z kapitoly Static IP (Statická IP) pak klikněte na tlačítko Add (Přidat) a Apply (Použít). Seznam všech automaticky nakonfigurovaných adres IP a MAC právě aktivních ve vaší síti naleznete v přehledu. Poznámka: Nepřiřazujte statické adresy DHCP v rozsahu až ! Tento rozsah je už používán pro dynamicky přiřazované adresy. Také nelze používat adresy (samotný router) a (vysílací adresa). Port forwarding přenášení portu (virtuální server) a nastavení DMZ Pro některé aplikace, zařízení a servery může být pro práci za firewallem routeru nezbytné nastavit tzv. port forwarding. To je z toho důvodu, že firewally blokují všechna příchozí spojení a povolují jen spojení výstupní. Z technických důvodů je vestavěný firewall součástí trasovací funkce a nelze jej zcela zakázat. Port forwarding říká routeru, aby akceptoval příchozí spojení na určitém portu a přenesl jej na IP-adresu zařízení ve vaší lokální síti. Pamatujte, že užívání termínu port v této kapitole znamená porty TCP nebo UDP a nesouvisí s fyzickými porty WAN a LAN na zadní straně routeru. DMZ je speciální případ port forwardingu, kdy se routeru přikazuje přenést všechna příchozí spojení na specifikovanou adresu. 381

17 Pro nastavení přenášení portu se přihlaste k routeru podle popisu v kapitole Advanced setup (Pokročilé nastavení) a klikněte na Virtual Server Port Range Forwarding (Virtuální server Přenášení více portů) v menu vlevo. Zobrazí se následující obrazovka: Pro přenesení 1 portu vložte číslo požadovaného portu 2x do prvního prázdného pole, pak vložte IP-adresu, která má být přenesena, zvolte požadovaný protokol, zaškrtněte políčko Enable (Povolit) a klikněte na tlačítko Apply (Použít). Pro přenesení souvislé řady více portů současně vložte číslo 1. portu do pole Start Port (První port) a číslo posledního do pole End Port field (Poslední port). Nelze přenášet více než 10 řad portů. Pro nastavení DMZ klikněte na DMZ v menu vlevo, vložte IP-adresu zařízení, zaškrtněte políčko Enable (Povolit) a klikněte na tlačítko Apply (Použít). Odstraňování poruch Tato kapitola návodu popisuje řadu běžných situací, do kterých se můžete dostat, a jejich řešení. Instalační průvodce z CD se nedokáže spojit s routerem a já nemám přístup k routeru na adrese Windows říkají, že mám funkční síťové spojení. > tento problém se může vyskytnout, pokud máte chybně nastavenou IP-adresu na svém počítači. Své nastavení můžete zkontrolovat a opravit takto: 382

18 Windows Vista 1.Klikněte na tlačítko Start vlevo dole na obrazovce a poté klikněte na Control Panel (Ovládací panely) 2. Na ovládacím panelu klikněte na View network status and tasks (Zobrazit úlohy a stav sítě). Pokud máte ovládací panel nastavený na klasický vzhled, klikněte na ikonu Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení): 383

19 3. Nyní se otevře okno Centrum sítí a sdílení. V něm klikněte na Manage network connections (Spravovat síťová připojení) v levém svislém pruhu: 4. Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou síť LAN nebo vysokorychlostní internetové spojení, v tomto případě Local Area Connection (Připojení k místní síti) a v kontextovém menu zvolte Properties (Vlastnosti). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 4 až 7 pro každé spojení: 384

20 5. Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a klikněte na tlačítko Properties (Vlastnosti): 6. Zobrazí se okno s parametry protokolu TCP/IPv4. V tomto okně nastavte obě možnosti na Obtain automatically (Získat automaticky): 7.Nastavení potvrďte kliknutím na OK. Síť Vista byla nyní správně nastavena pro práci routeru. 385

21 Windows XP 1.Klikněte na tlačítko Start vlevo dole na obrazovce a poté klikněte na Control Panel (Ovládací panely) 2. Na ovládacím panelu klikněte na Network and Internet Connections (Síť a internetové spojení) a otevřete ikonu Network Connections (Síťová spojení). Pokud máte ovládací panel nastavený na klasický vzhled, můžete otevřít přímo ikonu Network Connections (Síťová spojení). 386

22 3. Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou síť LAN nebo vysokorychlostní internetové spojení, v tomto případě Local Area Connection (Připojení k místní síti) a v kontextovém menu zvolte Properties (Vlastnosti). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 3 až 6 pro každé spojení. 4. Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek Internet Protocol (Přenosový protokol) a klikněte na tlačítko Properties (Vlastnosti): 387

23 5. Zobrazí se okno s parametry protokolu internetového přenosu. V tomto okně nastavte obě možnosti na Obtain automatically (Získat automaticky): 6.Nastavení potvrďte kliknutím na OK. Síť XP byla nyní správně nastavena pro práci routeru. Zdá se, že jsem připojen, ale Internet Explorer stále zobrazuje chybovou zprávu Internet Explorer cannot display the webpage (Internet Explorer nemůže zobrazit webovou stránku) nebo podobně. > tento problém se může objevit při nesprávném nastavení proxy serveru. Toto nastavení můžete upravit takto: 1.V Internet Exploreru klikněte na menu nebo ikonu Tools (Nástroje) a zvolte Internet Options (Možnosti internetu). 388

24 2.Zobrazí se okno Internet Options (Možnosti internetu). 3.V tomto okně klikněte na záložku Connections (Připojení) a v ní na tlačítko LAN Settings (Nastavení LAN). 4.Zobrazí se okno LAN Settings (Nastavení LAN). Všechna zaškrtávací políčka musí zůstat volná a nastavení potvrďte kliknutím na OK Počítač udává, že není připojen k síti. > tento problém se obvykle odstraní pečlivou kontrolou všech spojů a kontrolek. U počítačů připojených kabelem zkontrolujte správné připojení síťovým kabelem až do zadní strany routeru. Musí být zapojen do jednoho že žlutých portů LAN. Žluté porty LAN jsou také očíslovány a na přední straně routeru jsou kontrolky odpovídající každému portu LAN. Tato kontroka musí svítit, což znamená funkční spojení. Pokud kontroka nesvítí, zahýbejte konektorem ve zdířce nebo použijte jiný kabel. U bezdrátově připojených počítačů zkontrolujte stav bezdrátového připojení na ikoně vpravo dole na obrazovce - nesmí být zobrazen červený křížek. Pokud vidíte červený kříže,postupujte podle popisu v kapitole Connecting to a wireless network (Připojení k bezdrátové síti) v návodu. 389

25 Mám Windows Vista a při pokusu o bezdrátové spojení dostávám chybovou zprávu The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (Nastavení uložené v tomto počítači nesouhlasí s požadavky sítě). > tento problém lze odstranit takto: 1. Na ovládacím panelu klikněte na View network status and tasks (Zobrazit úlohy a stav sítě). Pokud máte ovládací panel nastavený na klasický vzhled, klikněte na ikonu Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení): 2. Nyní se otevře okno Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení). V něm klikněte na Manage network connections (Spravovat síťová připojení) v levém svislém pruhu: 390

26 3. otevře se okno pro správu síťových připojení. V tomto okně klikněte na konfliktní síť a zvolte Delete (Smazat). Po smazání sítě zavřete toto okno a postupujte podle popisu v kapitole Connecting to a wireless network (Připojení k bezdrátové síti) v návodu. Ztratil(a) jsem heslo WPA nebo WEP, potřebné pro přístup k mé bezdrátové síti. > jsou dvě možnosti řešení: 1. Připojte se k routeru z počítače připojeného kabelem podle popisu v kapitole Advanced setup (Pokročilé nastavení) v tomto návodu. Klikněte na Wireless Network Security Settings (Bezdrátová síť Nastavení zabezpečení) a zde uvidíte heslo. 2. Stiskem Reset obnovte nastavení routeru z výroby, což je nezabezpečená síť. Postup při resetování je popsán v následující položce. Router už neodpovídá, nebo chci startovat s výchozím nastavením. > to lze provést resetováním - nastavením routeru na hodnoty z výroby. Po resetu bude router ve stavu jako po vybalení z krabice. Nyní je třeba jej znovu nainstalovat podle tohoto návodu. Pro zresetování routeru narovnejte kancelářskou sponku a s její pomocí stikněte tlačítko Reset na zadní straně routeru po dobu 15 sekund. K routeru chci připojit více než 4 bezdrátová zařízení. Jak mohu zvýšit počet portů? to lze provést zapojením switche pro síť Ethernet do jednoho z portů LAN. Technická data Podpora IEEE BASE-T a 803.3u 100BASE-TX Porty 1 x WAN, 4 x LAN UTP se zdířkou RJ-45, 10/100 Mb/s Vestavěný firewall, NAT, UPnP a Port Forwarding Parametry bezdrátového přenosu Podpora IEEE b/g, IEEE n verze 4.0 (kompatibilní s verzí 2.0) Podpora zabezpečení bezdrátového přenosu WEP/WPA/WPA2 s kódováním TKIP / AES Podpora WPS pro bezpečnost bezdrátového přenosu (PBC & PIN) konfigurace pomocí průvodce nebo webového prohlížeče rychlost bezdrátového přenosu 150 Mb/s Pracovní frekvence 2,4 GHz Další parametry Podpora DHCP (dynamické přidělování IP), PPTP, statická IP, PPPoE, L2TP Podpora VPN vstupního hesla, DDNS 391

27 Podpora Wi-Fi Multimedia (WMM), Wireless Distribution System (WDS) Podpora Auto MDI / MDIX chipset Ralink Neodpojitelná interní anténa 2 dbi Výkon přenosu: 20 dbm při 15 Mb/s, 15 dbm při 150 Mb/s, max. 100 mw Vstupní citlivost: 150M: -71 dbm při 10% PER; -54 M: -78 dbm při 10% PER; 11 M: -91 dbm při 8% PER; 6 M: -94 dbm při 10% PER; 1 M: -95 dbm při 8% PER Parametry síťového adaptéru: Výstup: 9 V stř. / 1 A Výchozí hodnoty routeru adresa IP: jméno uživatele: sweex Heslo: mysweex SSID: Sweex LW150 typ připojení: DHCP Záruční podmínky Na tento výrobek Sweex se poskytuje záruka 3 roky od data nákupu. V případě závady vraťte výrobek prodejci s popisem poruchy, dokladem o koupi a veškerým příslušenstvím. Záruka pozbude platnosti v případě otevření výrobku, jeho poškození, nesprávného používání, úprav, oprav neoprávněnými osobami a používání výrobku k jinému účelu, než byl vyroben. Neposkytujeme podporu nebo záruku na dodávaný software a na standardní či dobíjitelné baterie. Reklamaci uplatňujte pouze v místě prodeje výrobku. Veškeré obchodní značky a přidružená práva uvedená v této příručce jsou a zůstávají majetkem zákonitého vlastníka. 392

28 393 Česká verze

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Děkujeme vám, že jste si koupili tento produkt společnosti Sweex. Sweex věnuje velkou pozornost a péči kvalitě, spolehlivosti, funkčnosti, trvanlivosti

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Příručka k rychlé orientaci Verze 3.60 Vydání 1 10/2006 Obsah Přehled...1 1 Co je potřeba...1 2 Hardwarové připojení...2 3 Počáteční konfigurace...3

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Obsah. Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4 - 1.1 Funkce... - 4 - 1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware...

Obsah. Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4 - 1.1 Funkce... - 4 - 1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware... Obsah Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4-1.1 Funkce... - 4-1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware... - 6-2.1 Popis zařízení... - 6-2.1.1 Přední panel... - 6-2.1.2 Zadní panel... -

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot Bezdrátová brána N HotSpot Verze 1.00 Vydání 1, únor 2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010.

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Návod k obsluze. Bezdrátový přístupový bod/klient/router WA-6202-V3

Návod k obsluze. Bezdrátový přístupový bod/klient/router WA-6202-V3 Návod k obsluze Bezdrátový přístupový bod/klient/router WA-6202-V3 Popis produktu WA-6202-V3 je bezdrátový router postavený na nové technologii Wi-Fi 802.11n Draft 2.0 kompatibilní se stašími verzemi Wi-Fi

Více

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com.

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Před nastavením se předpokládá kompletní připojení telefonu jak do elektrické sítě, tak do sítě ethernet. 1. Nastavení jazyka Zvolte Menu, poté Settings Handset

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

SMC7904BRB2 ADSL2/2+ Broadband Router s QoS technologií Návod k obsluze Vlastnosti a možnosti vestavěný ADSL/ADSL2+ modem s rychlostí až 24mbps lokální síťové připojení skrze 4x 10/100 Mbps Ethernetové

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Obsah... 0 O této příručce... 1

Obsah... 0 O této příručce... 1 Obsah Obsah... 0 O této příručce... 1 O této příručce... 1 Autorská práva... 1 Obchodní značky... 1 Jak se stát registrovaným uživatelem... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 2 Ujištění

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

fáze 1 fáze 2 internet

fáze 1 fáze 2 internet Tutoriál pro připojení ke školní síti SŠIEŘ a internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení pro operační systémy Microsoft Windows XP fáze 1 fáze 2 internet Samotný postup připojení je rozdělen do dvou samostatných,

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Strana 1 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Přední část Zamykací objímka Zadní část Sériové číslo Indikátor stavu (vnější prstenec)

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém NSA-2401 Síťový ukládací systém Výchozí přihlašovací údaje LAN1 IP Adresa: http://192.168.1.3 LAN2 IP Adresa: http://192.168.100.3 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

WELL PTI-800. ADSL USB modem. Uživatelská příručka

WELL PTI-800. ADSL USB modem. Uživatelská příručka WELL PTI-800 ADSL USB modem Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...2 1.1 SPECIFIKACE MODEMU...2 1.2 OBSAH BALENÍ...2 2. INSTALACE:...3 2.1 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ...3 2.2 ZAPOJENÍ ADSL USB

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Podpora Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com.

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

EUSSO GL-2454AP. 108Mbps bezdrátový přístupový bod. Uživatelský manuál

EUSSO GL-2454AP. 108Mbps bezdrátový přístupový bod. Uživatelský manuál EUSSO GL-2454AP 108Mbps bezdrátový přístupový bod Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b. Zařízení dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps v 802.11g

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 bezdrátový broadband router Obsah 1. Popis produktu...3 2. Obsah balení...4 3. Systémové požadavky... 4 4. Požadavky na místo instalace... 5 5. Vlastnosti produktu...

Více

Obj.číslo: 3G012. Datum: 02.08.2014 Strana 1 / 18 NU_3G012_000_02082014_CZ MONTÁŽNÍ SADA. ROUTER ANTÉNA SMA samec. ANTÉNA SMA samice NAPÁJECÍ KABELÁŽ

Obj.číslo: 3G012. Datum: 02.08.2014 Strana 1 / 18 NU_3G012_000_02082014_CZ MONTÁŽNÍ SADA. ROUTER ANTÉNA SMA samec. ANTÉNA SMA samice NAPÁJECÍ KABELÁŽ Obj.číslo: 3G012 3G bezdrátový router 1. Seznámení s bezdrátovým routerem Gratulujeme Vám k zakoupení vysokorychlostního 3G bezdrátového routeru. Předtím, než začnete instalovat Váš router si prosím, zkontrolujte

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál EUSSO GL2454-01 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b Dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Stručný přehled. Nighthawk X4 Bezdrátový router AC2350 Smart Model R7500. Obsah balení. Videoprůvodce instalací

Stručný přehled. Nighthawk X4 Bezdrátový router AC2350 Smart Model R7500. Obsah balení. Videoprůvodce instalací Podpora Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com.

Více

Bezdrátový Broadband Router s 4-portovým 10/100 ethernet přepínačem. Návod k použití

Bezdrátový Broadband Router s 4-portovým 10/100 ethernet přepínačem. Návod k použití Bezdrátový Broadband Router s 4-portovým 10/100 ethernet přepínačem Návod k použití 1 OBSAH Úvod... 4 Seznámení... 4 Vlastnosti... 4 Minimální požadavky... 4 Obsah balení... 4... 5 Zadní panel... 5 Přední

Více