LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV"

Transkript

1 Krajský svaz házené Vysočina Žďárská 158, Nové Veselí LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV soutěžní ročník Ing. Zdeněk TŮMA v. r. Alois PROKOP v. r. předseda SK předseda KR Ing. Zdeněk T Ů M A v. r. předseda KSH Vysočina 9. září 2015

2 Krajský svaz házené Vysočina Žďárská 158, Nové Veselí Členové Exekutivy KSH V Y S O Č I N A: FUNKCE JMÉNO MOBIL Předseda, člen DK Ing. Zdeněk T ů m a Předseda SK Místopředseda Jan K r á l Předseda KR a DK Alois P r o k o p vyřídí Předseda KM Pavel H l a d í k Předseda TMK David Kučera Předseda KR Ing. Hubert Kubala Člen KR a DK Josef H o l e n d a obsazovací referent rozhodčích Člen SK Radek Beneš administrátor WWW stránek KSHV: Člen SK ing. Ladislav Šidlo Člen SK Zdeněk M a t e r n a Rozpis Ligy Vysočiny

3 O BSAH OBSAH 3 I. ROZPIS 4 II. V Š E O B E C N Á Č Á S T 4 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 2. ÚHRADA 5 3. STARTOVNÉ V SOUTĚŽÍCH SŘH ČL POŘADATEL UTKÁNÍ SŘH ČL ROZLOSOVÁNÍ 6 6. POSTUPY, SESTUPY, TITULY 6 7. TERMÍNOVÁ LISTINA 6 I I I. T E C H N I C K Á Č Á S T 6 8. PŘEDPIS 6 9. STARTUJÍ SŘH ČL PODMÍNKY STARTU V SOUTĚŽÍCH ČSH NÁLEŽITOSTI DRUŽSTEV SŘH ČL NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVCŮ SŘH ČL HRACÍ DOBA HRACÍ TERMÍNY SŘH ČL HLÁŠENÍ UTKÁNÍ SŘH ČL. 25, ŘÍZENÍ UTKÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI SŘH ČL DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ ZASEDÁNÍ KOMISÍ POPLATKY ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DOPLNĚK ROZPISU KSHV ADRESÁŘ HRACÍCH MÍST A ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ADRESÁŘ ROZHODČÍCH ZÁKLADNÍ INFORMACE ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ KSHV PODZIM 23 Rozpis Ligy Vysočiny

4 I. Rozpis Ligy Vysočiny Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního ročníku s uvedením herního průběhu, počtu družstev, finančního průběhu, možnosti námitek. Soutěž Kategorie Označení Působnost Počet Skupiny účastníků Liga Vysočiny muži A Vysočina 3 Liga Vysočiny starší žáci B Vysočina 7 Liga Vysočiny mladší žáci C Vysočina 7 Liga Vysočiny starší žákyně D Vysočina 7 Liga Vysočiny mladší žákyně E Vysočina 7 Liga Vysočiny přípravky 4+1 F Vysočina 15 Tento rozpis je určen: Oddílům družstev dospělých a žactva rozhodčím uvedených na listinách KSH a ČSH všem orgánům krajských svazů házené a ČSH II. V š e o b e c n á č á s t 1. Systém soutěží Výše uvedené soutěže jsou řízené Soutěžní komisí Exekutivy KSHV Muži - Starší žáci, Starší žákyně - Mladší žáci, Mladší žákyně - Přípravky 4+1 liga Vysočiny mužů se bude hrát v základních skupinách v Jihomoravské lize mužů (Dolní Cerekev, Třešť) a ve Společné regionální lize (Ledeč n.s.). Vítězem Ligy Vysočiny a držitelem poháru se stane družstvo, které zvítězí ve finále. Účastníkem finále bude nejlépe umístěné družstvo v celkové tabulce z Jihomoravské ligy mužů a Společné regionální ligy z kraje Vysočiny. Finále v roce 2016 bude sehráno na Moravě, druhou neděli po ukončení soutěží. turnajově, za každé družstvo vždy jeden turnaj, hrací doba st. žáci 2 x 15 minut, st. žákyně 2 x 12,5 minut. Zahájení vždy v 9,00 hod. U st. žáků a žákyň se každého turnaje zúčastní 5 družstev, dvě družstva mají volno. turnajově, za každé družstvo vždy jeden turnaj, v prvním poločase je povinná osobní obrana - délka poločasu je stanovena na 8 minut. Druhý poločas 15 minut a nemusí být osobní obrana. U ml. žáků a žákyň se každého turnaje zúčastní 5 družstev, dvě družstva mají volno. Pořadatel vypíše turnaj a dle možností pozve potřebný počet družstev, aby se turnaje nechaly sehrát v jednom dni. Pokud má pořadatel k dispozici více hřišť nebo jenom jedno hřiště. Rozpis Ligy Vysočiny

5 2. Úhrada Družstva startují na vlastní náklady. Úhrada odměn delegovaných rozhodčích se provádí podle Ekonomické směrnice ČSH ze dne Výše odměny v soutěžích řízených ČSHV 1. Rozhodčím náleží v soutěžích řízených a organizovaných KSHV za jedno utkání odměna: Mistrovské soutěže řízené Krajskými svazovými orgány Vysočiny: - Liga Vysočiny dospělých 270,- Kč - Liga starších žáků a žákyň delegovaní jsou vždy 3 rozhodčí, jedno utkání řídí vždy dva rozhodčí 100,- Kč/utkání - Liga mladšího žactva delegovaní jsou vždy 2 rozhodčí, první poločas osobní obranu řídí dva rozhodčí, druhý poločas řídí jeden rozhodčí, Kč za řízení 2 x 8 min. osobní obrana a samostatně druhý poločas 15 min. - Ligu přípravek 4+1 řídí jako rozhodčí trenéři či vedoucí družstev či hráči a hráčky pořádajících oddílů - zodpovídá pořadatel 2. Cestovné: v případě použití vlastního vozidla, dle ekonomické směrnice ČSH, náleží rozhodčím náhrada 5,-Kč/1km. V případě, že rozhodčí jsou z jednoho místa popřípadě na trase, musejí použít jedno vozidlo. V případě jiné dopravy k utkání, je náhrada stanovena ve výši použití veřejného dopravního prostředku. 3. Stravné podle vyhlášky MPSV č. 445: hodin 66,- Kč hodin 100,- Kč - 18 a více hodin 157,- Kč 3. Startovné v soutěžíc h SŘH čl. 16 Kluby, které přihlašují svoje družstva do soutěží řízených KSHV, jsou povinny dle Ekonomické směrnice čl. 14, odst. 3 uhradit do termínu, stanoveném řídícím orgánem pro podání přihlášky, za tato družstva startovné v soutěžích. Za oddíl na r. 2013/14 Soutěžní Kč za trenéry nebude-li lic C Kč mládež nebudou-li družstva Kč Poplatek za trenéry je poplatek, který je stanoven za neplnění SŘH čl. 19 a Licenční řád házené čl. 5, odst Pořadatel utkání SŘH čl. 27 Pořadatele utkání určuje Rozpis soutěže, ale zpravidla je to klub uvedený v rozlosování mistrovských utkání v Rozpise soutěže na prvním místě. Pořadatel utkání nese plnou odpovědnost za bezpečnost hráčů, rozhodčích, oficiálních delegovaných zástupců ČSH a KSHV. Pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost diváků a za to, že nebude překročena oficiální kapacita hlediště. Rozpis Ligy Vysočiny

6 5. Rozlosování Rozlosování provedla Soutěžní komise Exekutivy KSHV na svém zasedání dne ve Velkém Meziříčí v souladu s ustanoveními SŘH čl Postupy, sestupy, t ituly Postupy, sestupy SŘH čl. 6, 7, 8, muži postupy - vítěz postupuje do baráže o II. ligu 6.2 Starší žáci postupy - vítěz podzimní části postupuje do Žákovské ligy + další dle prop. ČSH Starší žačky postupy - vítěz podzimní části postupuje do Žákovské ligy + další dle prop. ČSH 6.3 Mladší žáci - vítěz postupuje do Regionální kvalifikace Házenkářského desetiboje Mladší žačky - vítěz postupuje do Regionální kvalifikace Házenkářského desetiboje 6.4 Minižactvo pořadí se nevyhlašuje 7. Termín o v á listina Viz rozlosování v příloze, jarní část bude dohodnuta na jarní burze oddílů. I I I. T e c h n i c k á č á s t 8. Předpis 8.1 Hraje se podle pravidel házené IHF platných od , platných legislativních předpisů ČSH a podle všech ustanovení tohoto Rozpisu. POZOR- POZOR - POZOR Pro Ligy mládeže, hrané turnajově platí, že každé družstvo má v každém poločase jen jeden team time-out. 9. Startují SŘH čl soutěže dospělých starší 19 let, tj. ročník 1996 a starší + hráči nejbližší nižší věkové kategorie - starší dorost ( ) 9.2. soutěže dorostu starší dorost - mladší 19 let, tj. ročníky 1997 a hráči nejbližší nižší věkové kategorie - mladší dorost ( ) mladší dorost - mladší 17 let, tj. ročníky 1999 a hráči nejbližší nižší věkové kategorie - starší žactvo ( ) 9.3. soutěže žactva starší žactvo - mladší 15 let, tj. ročníky 2001 a hráči nejbližší nižší věkové kategorie - mladší žactvo ( ) mladší žactvo - mladší 13 let, tj. ročníky 2003 a hráči nejbližší nižší věkové kategorie - minižactvo ( ) minižactvo - mladší 11 let, tj. ročník 2005 a mladší Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší věkové kategorie, může soutěž dohrát! Start hráčů o dvě věkové kategorie není povolen! Rozpis Ligy Vysočiny

7 10. Podmínky startu v soutěžích ČS H Všeobecné podmínky SŘH čl Povinnosti klubu k mistrovským soutěžím V ročníku musí oddíly přihlašující do Ligy Vysočiny družstva dospělých současně přihlásit následující počty družstev mládeže: soutěž mužů - min. 2x žactvo soutěž žen - min. 2x žactvo V případě, že oddíly tuto povinnost nesplní, zaplatí poplatek dle čl Základní vybavenost SŘH čl. 17 Družstva hrají svá domácí - pořadatelská utkání na hracích plochách sportovních hal nebo regulérních venkovních hřištích v místě uvedeném oficiálně v přihlášce do soutěže. Změnu tohoto místa během jednoho soutěžního ročníku (i na jednotlivá utkání!!) musí schválit řídící orgán! Družstva hrající na venkovním hřišti, jsou povinna zajistit pro případ nepříznivých klimatických podmínek SH v místě nebo nejbližším okolí. Další možnosti hry v halách: rozhodčí uzná terén za neregulérní; domácí oddíl má k dispozici halu a hostující družstvo vhodnou obuv - není nutný souhlas řídícího orgánu, oddíly se předem dohodnou na sehrání utkání v hale - uvedenou dohodu zašlou včas řídícímu orgánu (není třeba souhlasu), terén regulérní, ale oddíly se na místě dohodnou o sehrání utkání v hale, rozhodčí před utkáním nechají potvrdit dohodu odpovědnými vedoucími obou družstev do zápisu (není třeba souhlasu řídícího orgánu) Dresy SŘH čl. 23 Každé družstvo je povinno mít dvě barevně rozdílné sady dresů. Pokud rozhodčí dojdou k názoru, že pro rozlišení soupeřů je třeba oblečení změnit, potom změní dresy hostující družstvo! V případě, že hostující družstvo nemá dresy k dispozici, je domácí družstvo povinno soupeři náhradní sadu dresů půjčit. Rozhodčí je povinen tuto skutečnost uvést do zápisu o utkání. Za prokazatelné zneužití tohoto ustanovení hostujícím družstvem, bude toto disciplinárně potrestáno Zdravotnické vybavení Pořadatelský oddíl - klub je povinen zajistit zdravotní službu s vybavením pro první pomoc, mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly. Dané sportoviště musí být vybaveno lékárničkou s obsahem: povinným: Septonex spray, Opthal s vaničkou nebo Opthalmoseptonex, Framykoin zásyp, sterilní gáza, obinadla -10 ks různých velikostí, elastická obinadla - 3 ks, leukoplast, rychloobvaz (Spofa 10 ks), třírohý šátek, dřevěná špachtle, gumové škrtidlo, dlahy na zlomeniny, záznamník s tužkou. doporučeným navíc: buničitá vata, obvazová vata, Ketazon comp. mast, Akutol spray, Acylpyrin, pinzeta, teploměr lékařský, Framykoin mast, mýdlo, kartáček, ručník, nůžky. Rozpis Ligy Vysočiny

8 11. Náležitosti družstev SŘH čl Za náležitosti každého družstva zařazeného do soutěže se považují: a) registrace klubu dle SŘ ČSH b) zdravotní prohlídky všech hráčů nastupujících k utkáním c) zaplacení individuálního startovného - viz. Zásady IS d) soupiska družstva nejvyšší soutěže každé kategorie, ve které má klub dvě a více družstev v soutěži e) dodržení licenční politiky svazu f) odpovědná osoba starší 18-ti let u každého družstva mládeže při vedení utkání Zdravotní prohlídky Všichni hráči družstva musí mít lékařskou prohlídku ne starší jak 1 rok; potvrzení o platných zdravotních prohlídkách hráčů musí být k dispozici před každým utkáním. Potvrzení o zdravotní prohlídce musí obsahovat pro každého hráče tyto náležitosti: a) jméno a příjmení hráče b) datum narození c) datum absolvování prohlídky d) příjmení a podpis lékaře e) razítko zdravotnického zařízení. Potvrzení o zdravotní prohlídce může mít formu: a) kartičky / formuláře, které distribuuje ČSH; b) lékařské zprávy či potvrzení v libovolném formátu; c) seznamu více hráčů družstva s potvrzením bez jakýchkoli oprav či změn s výslovným uvedením formulace Potvrzení o zdravotní prohlídce. Hráče, který nepředloží před utkáním potvrzení o zdravotní prohlídce, nebo předloží potvrzení starší než 12 měsíců, rozhodčí nepřipustí k utkání. Prohlídka absolvovaná např platí naposledy Má-li rozhodčí pochybnosti o platnosti či správnosti předloženého potvrzení, hráče k utkání připustí, ale záležitost popíše do zápisu o utkání a v případě potřeby předmětné potvrzení nebo jeho kopii k zápisu přiloží a odešle řídícímu orgánu k rozhodnutí. Případný start hráče bez platné zdravotní prohlídky v utkání bude trestán hracími a disciplinárními důsledky, včetně potrestání rozhodčích Soupisky družstev SŘH čl. 21 Soupisky družstva nejvyšší soutěže zasílají ty oddíly, které mají v dané kategorii více družstev v soutěžích a) v termínu nejpozději 1 den před sehráním prvního mistrovského utkání celého soutěžního ročníku, kteréhokoliv družstva dané kategorie, zašle klub soupisku hráčů družstva nejvyšší soutěže příslušnému řídícímu orgánu. Opis soupisky musí zaslat na řídící orgány soutěží, v nichž startují jeho ostatní družstva této kategorie. b) Na soupisce mohou být pouze aktivní hráči mateřského klubu dané věkové kategorie. Hostující hráči na soupisce být nesmí, hráči na limitovaný přestup pak pouze ti, kteří mají povolení na celý soutěžní ročník. c) Hráči musí nastoupit k více jak 60% utkání v každé části soutěže. Části soutěže jsou stanoveny v Rozpisu soutěže pro příslušný soutěžní ročník. d) Nenastoupení hráče a nesplnění výše uvedeného je nutné doložit lékařským potvrzením event. věrohodným potvrzením o nezbytném, souvislém pobytu mimo sídlo klubu. Nedoložení potvrzení, nebo neuzná-li řídící orgán oprávněnost omluvy, bude hráč a klub disciplinárně trestán. Rozpis Ligy Vysočiny

9 UPOZORNĚNÍ! 1. Omluvitelné důvody nejsou důvodem pro změny soupisky a řídící orgán je neprovede. 2. Na návrh klubu může řídící orgán provést změnu soupisky. Takto klubem odebraný hráč ze soupisky již nesmí do konce soutěžního ročníku za družstvo nejvyšší soutěže startovat Licenční politika ČSH - Licenční řád ČSH Oddíly, kluby jsou povinny respektovat licenční politiku ČSH - mít kvalifikované trenéry pro přihlášená družstva v soutěžích se všemi případně následnými povinnostmi (návazně na soutěžní poplatky). Pro soutěžní ročník dle Licenčního řádu platí, že musí být u soutěží dospělých nejméně trenér licence C u soutěží staršího a mladšího dorostu nejméně trenér licence C u soutěží staršího a mladšího žactva nejméně trenér licence C za nesplnění výše stanovených požadavků musí klub zaplatit nevratný poplatek u družstva mládeže při vedení družstva v utkání musí být zodpovědná osoba starší 18-ti let Tolerujeme, že trenér s lic. C může zároveň vykonávat i funkci ved. družstva. Na základě článku V., odst. 7, Licenčního řádu stanovuje Exekutiva KSHV jednorázový poplatek za neúčast trenéra na utkání v Ligy Vysočiny soutěžích 200,- Kč. 12. Náležitosti jednotlivců SŘH čl. 24 Všichni hráči a hráčky, jakož i ostatní funkcionáři zúčastnění na mistrovských utkáních m u s í vlastnit platný registrační průkaz dle SŘH! hráči a funkcionáři družstva uvedení v zápise musí mít zaplacené individuální startovné, které bude kontrolováno přes systém Handball.Net (viz. Zásady IS). Jmenovité označení IS pro jednotlivé hráče provádí pracovník klubu! Start hráče bez vyznačeného IS je neoprávněný. Družstvo bude potrestáno hracími důsledky - odečtem 2 bodů po skončení soutěže; a zodpovědný vedoucí disciplinárním řízením (SŘHZ č. 45, odst 1 a 2) Odpovědnost za předkládání registračních průkazů sportovců i funkcionářů a potvrzení o zdravotním stavu sportovců má zodpovědný vedoucí družstva. Družstva předkládají pouze průkazy aktérů uvedených v zápise. Muži Starší žáci Starší žákyně Mladší žáci a žákyně Přípravky Hrací doba 2x 30 minut s 10 minutovou přestávkou turnajově, hrací doba 2 x 15 minut turnajově, hrací doba 2 x 12,5 minut turnajově v prvním poločase je povinná osobní obrana, délka poločasu 8 minut, druhý poločas 15 minut turnajově dle přihlášených družstev 14. Hrací termíny SŘH čl. 14 Hracími dny jsou sobota, neděle, začátky utkání musí odpovídat tomuto článku. Kluby jsou povinny před zahájením soutěže nahlásit hrací termíny a časy, tak aby mohly být uvedeny v Rozpisu soutěže. Bude dořešeno na Burze oddílů. Rozpis Ligy Vysočiny

10 Termíny utkání schvaluje řídící složka soutěže. Termíny jsou uvedené v rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny kluby, jejichž družstva startují v soutěži a rozhodčí. Řídící orgán má v mimořádných a odůvodněných případech právo provádět změny v termínové listině! Předehrát utkání lze pouze po schválení řídícím orgánem - SŘH čl Hlášení utkání SŘH čl. 25, 26 Liga Vysočiny všechna utkání mají stanovené hrací dny a časy, hlášení se neprovádí. 16. Řízení utká n í 1. Všechna utkání jsou řízena dvojicemi rozhodčích. Kromě úprav provedených přímo v rozlosování. Tyto úpravy schválila exekutiva KSHV. 2. Delegovanými rozhodčími jsou rozhodčí s platnou licencí rozhodčího ČSH, kteří byli k řízení utkání delegováni příslušnou odbornou komisí. 3. Proti delegaci rozhodčích nelze podávat námitky. 4. Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky pouze tehdy, když rozhodčí hrubě porušují ustanovení pravidel házené IHF, SŘH nebo Rozpisu soutěže. 5. V případě, že se do doby 30 minut před plánovaným začátkem utkání nedostaví rozhodčí do haly, je povinností pořadatele klubu zahájit zajišťování náhradních rozhodčích. Při nedostavení se rozhodčích se postupuje následovně (SŘH čl. 35): 1. Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí do konce čekací doby a obě družstva jsou přítomna, je povinností družstev utkání odehrát. 2. Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí do konce čekací doby, musí se odpovědní vedoucí obou družstva shodnout na jiném rozhodčím a utkání odehrát. 3. Jsou-li na hřišti přítomni jiní rozhodčí, musí převzít řízení utkání. V případě přítomnosti více rozhodčích přísluší přednostní právo řídit utkání rozhodčím s vyšší licencí, popř. řídících vyšší soutěž. Mají-li stejnou licenci, rozhodne dohoda obou odpovědných vedoucích družstev nebo jejich los. 4. Jiní rozhodčí mohou utkání řídit jen po předložení platného registračního průkazu s uvedením platné licence. 5. V případě, že se dostaví jeden z dvojice delegovaných rozhodčích, řídí utkání sám, bez čekací doby. Dostaví-li se druhý rozhodčí během utkání, ujímá se řízení ihned. 6. Dostaví-li se do zahájení druhého poločasu delegovaný rozhodčí, přebírá okamžitě řízení utkání sám. V případě, že se delegovaný rozhodčí dostavil až během druhého poločasu, utkání dokončují jiní rozhodčí. 7. V případě, že některý z dvojice rozhodčích nemůže utkání dořídit, rozhodčí utkání přeruší, oznámí to zodpovědným vedoucím a utkání dokončí zbývající rozhodčí sám. 8. V případě, že nemůže utkání dokončit žádný z delegovaných rozhodčích, postupuje se stejně jako při nedostavení se rozhodčích. 9. Není-li na hřišti žádný rozhodčí, musí utkání řídit jeden z trenérů nebo vedoucích družstev obou klubů, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání (dále jen laický rozhodčí). 10. O tom, kdo bude utkání řídit, rozhodnou mezi sebou zodpovědní vedoucí družstev, případně los. Tato dohoda, podepsaná zodpovědnými vedoucími obou družstev, musí být uvedena do zápisu o utkání. Zápis o utkání je směrodatný pro řídící orgán a za jeho řádné odeslání v tomto případě ručí pořádající klub. 11. V každém případě bude utkání odehráno jako mistrovské. Rozpis Ligy Vysočiny

11 12. Zahájí-li utkání laický rozhodčí a dostavil-li se během utkání delegovaný rozhodčí, převezme tento řízení ihned a utkání dokončí. 13. Jiní rozhodčí i laický rozhodčí mají všechny povinnosti a práva delegovaných rozhodčích. Nemusí však utkání řídit v předepsaném úboru. 14. V žádném případě nemůže řídit utkání divák nebo osoba neuvedená v tomto článku Rozhodčí SŘH čl Delegaci na jednotlivá utkání oznámí řídící orgán přímo rozhodčím, a to buď poštou, faxem nebo em. Delegace může být provedena samostatným hlášením na utkání resp. Hlášením změn v utkání, vystaveným soutěžní komisí. 2. Všichni delegovaní rozhodčí jsou po obdržení delegace povinni obratem potvrdit převzetí delegace a akceptování delegace (tel., fax, ), a to u všech forem sdělení delegace s výjimkou delegací uvedených v Rozpise soutěže. Nepotvrzení delegace na utkání některým z rozhodčích znamená odmítnutí delegace a má za následek náhradní delegaci, včetně prošetření odmítnutí. Omluva (mimo případy vyšší moci ) je možná do tří dnů před termínem delegace. 3. Rozhodčí jsou povinni: dostavit se k utkání 60 minut před jeho stanoveným začátkem, kontrolovat registrační průkazy hráčů a funkcionářů včetně hlavního pořadatele, zapisovatele a časoměřiče, kontrolovat lékařské prohlídky ve smyslu čl. 13. Případné nesrovnalosti uvést do zápisu o utkání, kontrolovat platnost trenérských licencí a jejich neplatnost uvést do zápisu o utkání, kontrolovat oficiální míč pro přísl. soutěž. Netýká se soutěží KSHV. NEPOVOLIT: - start hráčům, kteří nesplňují podmínky startu, - vystupování trenérů a funkcionářů v trestu v rozporu s DŘH čl ODEBRAT RP: - provinilci odebrat RP a vystavit jej DŘ vždy, kdy je to dle jejich názoru nezbytné, - dále pak ve všech případech, kdy potrestají hráče a funkcionáře trestem diskvalifikace se zvláštním hlášením řídícímu orgánu (D + ve smyslu pravidel házené). - OZNÁMIT: - hlavnímu pořadateli a zodpovědným vedoucím družstev všechny připomínky k přípravě a průběhu utkání, které budou uvedeny v zápisu o utkání, - zodpovědným vedoucím družstev udělení přímé diskvalifikace, příp. vystavení člena družstva DŘ a na zadní straně zápisu nechat potvrdit jejich podpisem (příp. další připomínky k utkání), - v případě vážného přestupku a odebrání RP sdělit tyto skutečnosti telefonicky nejbližší pracovní den předsedovi STK či KSHV. 4. Sankce proti rozhodčím Nahodilé a neúmyslné technické chyby, kterých se rozhodčí dopustí především při organizaci utkání, v oblasti administrativy, dostavení se na utkání a omluv, a které nemají přímý vliv na samotné utkání, budou- pokud nepodléhají disciplinárnímu řízení - vyřízeny sankčním poplatkem ze strany rozhodčího v souladu se Zásadami řízení sboru rozhodčích Rozpis Ligy Vysočiny

12 Sankční poplatky po projednání v KR KSHV bude předepisovat přímo řídící složka soutěže. Neuhrazení sankčního poplatku ve stanovené lhůtě 10 dnů od obdržení, bude mít za následek odvolání z řízení následujících utkání a disciplinární řízení. 5. Delegáti (SŘH čl. 39) Na vybraná utkání může být krajským svazem nebo komisí rozhodčích stanoven delegát KR, který plní následující úkoly je povinen dostavit se k utkání 30 minut před jeho stanoveným začátkem, - představí se hlavnímu pořadateli a rozhodčím a dohlíží nad řádnou přípravou rozhodčích před utkáním, - sleduje z vhodného místa výkon rozhodčích v celém utkání, - předává zkušenosti rozhodčím, radí jim, jak postupovat v různých situacích před utkáním, během přestávky či po skončení utkání, - po utkání s rozhodčími utkání a jejich výkon vyhodnotí, - po utkání zpracuje pozorovatel zprávu, kterou zašle předsedovi KR em do 3 dnů, ve které zhodnotí výkon rozhodčích, - podá zprávu řídícímu orgánu soutěže v případě mimořádných událostí, pokud k nim při utkání došlo. Zpráva delegáta KR může sloužit jako podkladový materiál při případném disciplinárním řízení aktérů utkání. Delegáti nemají žádné rozhodovací pravomoci dle Pravidel házené či SŘH v daném utkání. Nemohou být ani součástí stolku časoměřičů. Náklady na delegáty KR hradí KSHV. Pořádající klub je povinen umožnit delegátům KR vstup do kabiny rozhodčích a do hlediště Zápisy o utkání SŘH čl Zápisy o utkání (oficiální zápisy ČSH pro 14 hráčů) musí mít k dispozici pořádající klub, v žákovských kategoriích se používají vlastní turnajové zápisy KSHV. 2. Zápis o utkání musí být vyplněn čitelně ve třech vyhotoveních a rozhodčím utkání předložen včetně registračních průkazů funkcionářů a pořadatelů zapisovatelem nejpozději 45 minut před utkáním. Pořadí hráčů uvedených v zápise o utkání se zapíše u obou družstev vzestupně podle čísel dresů. 3. Správnost vyhotoveného zápisu o utkání ověří vedoucí družstev vlastnoručními podpisy. Hráči na hostování nastupující do utkání musí být v zápise před jménem označeni H, hráči cizinci C. 4. Po skončení utkání musí být zápis uzavřen do 60min. podpisem rozhodčích a podpisem vedoucích družstev, kteří tak potvrdí výsledek utkání, převzetí všech hracích dokladů, včetně sdělení o vystavení provinilců do disciplinárního řízení. Uzavření zápisu spočívá ve vyplnění zápisu o utkání rozhodčími utkání na obou jeho stranách v celém rozsahu, včetně zprávy rozhodčích, uvedení data a podpisy rozhodčích. Následně vyzvou rozhodčí vedoucí obou družstev k podpisu resp. k ověření zápisu o utkání. Pořadatel utkání bezprostředně poté zajistí, aby první i druhou stranu zápisu o utkání obdrželi v kopii vedoucí obou družstev. První kopie zápisu zůstává domácímu družstvu. 5. Originál zápisu o utkání obdrží rozhodčí uvedený v rozpise na prvním místě, který jej zašle předsedovi STK KSHV Ing. Tůmovi doporučeně první pracovní den po utkání. 6. Při zadávání zápisu klubovým redaktorem do HNETu je třeba dodržet pořadí hráčů tak, jak je na zápise o utkání (nikoliv podle abecedy)! Rozpis Ligy Vysočiny

13 16.3. Zapisovatel a časoměřič SŘH čl. 41 Funkci zapisovatele a časoměřiče v utkání může vykonávat osoba starší 18-ti let, registrovaná v ČSH podle PŘ, ovládající pravidla házené a problematiku zápisu nebo rozhodčí. V soutěžích KSHV určuje zapisovatele a časoměřiče pořádající klub. Zapisovatel musí mít během utkání k dispozici žlutou, červenou a zelenou kartu pro pomocnou signalizaci od stolku. Úkoly těchto funkcionářů jsou stanoveny SŘH čl. 41. Pro soutěže mimo 1. ligy dospělých plní úkoly s následujícími změnami: časoměřič spolu se zapisovatelem nekontrolují nástup hráčů doplňujících družstvo (na plný počet 14) - odpovídají rozhodčí časoměřič nekontroluje a nepíská vstup a odchod chybně střídajících hráčů - odpovídají rozhodčí pořádající oddíl může sloučit funkci zapisovatele a časoměřiče pořádající oddíl je povinen umožnit jednomu funkcionáři z družstva hostí (uvedeném v zápise) trvalou přítomnost u stolku zapisovatele po celé utkání, který kontroluje činnost zapisovatele a časoměřiče (měření času, provádění zápisu), nesmí však, stejně jako domácí, zasahovat do hry družstvo hostí toto právo nemusí využít Pozn.: Vysvětlení o kartách na signalizaci vyloučených: Časoměřič a zapisovatel musí mít k dispozici dostatečný počet karet formátu A4 (30x21 cm), na které jsou povinni zřetelně velkými znaky silným fixem uvádět číslo vyloučeného hráče (např. A 14 nebo B 22) a čas jeho návratu do hry ve formátu použitém na ukazateli skóre (např. 29:44). Karta po přeložení na půl musí být postavena na příslušném kraji stolku (u daného družstva) tak, aby číslo a čas vyloučení byly viditelné z obou stran, tj. pro obě družstva. Předávání malých lístečků pouze danému hráči není přípustné. Používání těchto karet formátu A4 je povinné vždy, pokud na světelné tabuli (ukazatel skóre nelze zobrazit čas vyloučení a současně číslo hráče - a samozřejmě i tehdy, pokud je vyloučeno více hráčů, než lze na tabuli zobrazit. 17. Zajištění mistrov ských u t kání Zajištění mistrovských utkání SŘH čl. 28 Pořadatelská služba musí být řádně označena. Hlavní pořadatel je uveden v zápise o utkání (označen a předkládá registrační průkaz). Před utkáním se představí rozhodčím a domluví se s nimi na spolupráci pořadatelská služba je ustanovena a) z hlavního pořadatele staršího 18 let b) nezbytného počtu členů pořadatelské služby složené z osob starších 18 let, pro hladký průběh utkání a pro bezpečnost všech aktérů utkání včetně diváků, hlavní pořadatel musí být registrovaným členem klubu - pořadatel utkání pořadatelská služba musí být sestavena z osob starších 18 let, musí znát své úkoly a povinnosti, všichni pořadatelé musí být označeni. Hlavní pořadatel je označen odlišně od ostatních pořadatelů, musí být uveden celým jménem v zápise o utkání a musí předkládat registrační průkaz, za nedostatky v pořadatelské službě odpovídá v plném rozsahu hlavní pořadatel, pořadatelská služba zajišťuje splnění všech příkazů hlavního pořadatele, delegovaných rozhodčích a delegáta, příp. policie. Rozpis Ligy Vysočiny

14 17.2. Míče Pro mistrovská utkání jednotlivých kategorií jsou stanoveny následující velikosti míčů: 1. starší žáci, mladší dorostenky mladší dorostenci starší dorostenci ženy muži Dopingová kontrola Oddíly musí mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly. Oddíl je povinen umožnit provedení dopingové zkoušky pověřeným pracovníkem Exekutivy antidopingového výboru ČR. Určení hráči jsou povinni se podrobit dopingové zkoušce dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Kterýkoliv registrovaný sportovec může být podroben dopingové kontrole i kdykoliv mimo soutěžní období. Odmítnutí takovéto kontroly se posuzuje stejně jako doping Povinnosti klubů 1. Reklamy umístěné na hrací ploše nesmí, s výjimkou středového kruhu, překrývat či jinak omezovat značení na hrací ploše, dané pravidly házené. Místo pro provedení výhozu ze středu hrací plochy musí být vyznačené i tehdy, pokud je tento prostor využitý pro reklamu. 2. V halách je zakázán prodej nápojů ve skleněných a plechových obalech. Takové nápoje není možné přinášet ani z venku. 3. Každý domácí klub (pořadatel utkání) zodpovídá za ochranu vozidel rozhodčích nebo delegáta a hostujícího klubu, pokud k tomu byl jimi vyzván přímo na místě konání utkání. 4. Poskytnout rozhodčím občerstvení ve formě nealkoholických nápojů Hodnocení rozhodčích Provést hodnocení výkonu rozhodčích na předepsaném formuláři dle návodu včetně komentáře a zaslat nejpozději v pondělí po utkání na adresu předsedy komise rozhodčích p. Aloise Prokopa - na Ing. Tůmu a v kopii předsedovi svazu (při nedodržení termínu potrestání pokutou). Adresy jsou uvedeny v adresáři. Při nedodržení tohoto ustanovení bude udělena pokuta! Při podání stížnosti na výkon rozhodčích musí oddíl zaplatit poplatek. Týká se pouze soutěže mužů, kterou řídí KSHV Hlášení výsledků: Všechny soutěže: Pořádající klub je povinen nejpozději do 18,00 hodin první pracovní den po skončení utkání zadat údaje ze zápisu do systému Handball.net. V případě nemožnosti zadat údaje zápisu na Handball.net v uvedeném termínu, je povinen oznámit výsledek na sekretariát KSH Vysočina telefon Umístění v soutěži SŘH čl. 44 V případě shodnosti počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění: a) větší počet bodů ze vzájemných utkání b) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání c) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání d) větší rozdíl branek ze všech utkání e) větší počet vstřelených branek ze všech utkání f) jiné rozhodnutí řídícího orgánu Rozpis Ligy Vysočiny

15 19. Disciplinární řízení Disciplinární komise KSHV během soutěžního období zasedá vždy ve čtvrtek od 16,00 hodin v sídle KSH Vysočina Účast provinilce 1. Dle DŘH čl. 12.7, 8 platí, je-li hráč, trenér či funkcionář, zúčastňující se soutěže, vykázán ze hry nebo dopustí-li se závažného provinění a je-li mu rozhodčími odebrán RP, má až do rozhodnutí disciplinárního orgánu pozastavenou činnost hráče či funkcionáře pro všechny soutěže! Pro trenéry to znamená, v souladu s DŘH čl , že se nesmí během utkání pohybovat v prostoru, kde by mohli přímo ovlivňovat žádné družstvo 2. Provinilec je povinen se k disciplinárnímu provinění vždy vyjádřit! Může tak učinit osobně na zasedání DK nebo písemně s výslovným souhlasem k projednání bez jeho účasti! Písemně zašle em na adresu předsedy KSHV. 3. Bez písemného vyjádření nebo účasti provinilce nebude DK případ projednávat. Není-li DK k dispozici vyjádření (ústní či písemné) do 14 dnů, bude následně případ projednán bez něj. Takovéto jednání provinilce bude vždy charakterizováno jako závažná přitěžující okolnost! 4. V souladu s DŘH čl. 14 je klub povinen se k provinění vyjádřit! Toto vyjádření musí být k dispozici DK do 14 dnů od zahájení disciplinárního řízení (odebrání RP). Může tak učinit osobně zástupce klubu na zasedání DK nebo písemně. Neučiní-li tak, bude klub potrestán pokutou za nezájem o DŘ. 5. V případě rozhodčího je za účast odpověden provinilec sám Poplatek z disciplinárního řízení Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit náklady disciplinárního řízení. Příslušný poplatek m u s í být zaplacen nejpozději do zahájení disciplinárního řízení. Nebude-li před zahájením jednání předložen doklad o zaplacení, provinění se neprojednává. Nebude-li poplatek za disciplinární řízení zaplacen do 14 dnů od zahájení disciplinárního řízení, bude klub potrestán za nezájem o disciplinární řízení pokutou! Disciplinární postihy bez disciplinárního řízení Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci hráče (není to diskvalifikace za třetí vyloučení) a) Za druhou přímou diskvalifikaci, kterou obdrží hráč v soutěži jednoho ročníku, je automaticky bez disciplinárního řízení trest - nepodmíněné ZZČ na 1 utkání. b) Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží třetí přímou diskvalifikaci, má automaticky bez disciplinárního řízení trest - nepodmíněné ZZČ na 2 utkání. c) Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží čtvrtou a další přímou diskvalifikaci již podléhá disciplinárnímu řízení. Rozpis Ligy Vysočiny

16 Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci funkcionáře. a) Za každou přímou diskvalifikaci, kterou obdrží funkcionář v soutěži jednoho ročníku má automaticky bez disciplinárního řízení trest - ZVF na 1 utkání, podmíněně odložené na dobu 3 měsíců. b) Funkcionář, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží druhou přímou diskvalifikaci, automaticky bez disciplinárního řízení dostává trest - nepodmíněně ZVF na 1 utkání. c) Funkcionář, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží třetí a další přímou diskvalifikaci již podléhá disciplinárnímu řízení. Za sledování a vedení přehledu udělených diskvalifikací je zodpovědný oddíl. Ten si předmětný stav počtu diskvalifikací konzultuje s řídícím orgánem soutěže. Automatický trest se týká vždy následujícího mistrovského utkání družstva. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude proti hráči či funkcionáři a proti oddílu zahájeno disciplinární řízení za porušení ustanovení SŘH o startu během nepodmíněného ZZČ či ZVF. Udělené diskvalifikace hráčům i funkcionářům v různých soutěžích se hodnotí samostatně pro každou soutěž zvlášť. Přímá diskvalifikace (s odebráním RP) vedoucí k následnému přímému disciplinárnímu řízení se do tohoto přehledu nezapočítává Pokuty Za porušení ustanovení tohoto Rozpisu soutěží a neplnění ostatních povinností vůči řídícímu orgánu ČSH lze uložit klubům bez disciplinárního řízení tyto maximální peněžité pokuty: o nedostavení se a nesehrání utkání soutěže mužů =3.000,- o všechny ostatní soutěže =1.500,- vystoupení, odhlášení ze soutěže o soutěže mužů =4.000,- o všechny ostatní soutěže =2.000,- svévolné opuštění hrací plochy o soutěže mužů =2.000,- o všechny ostatní soutěže =1.000,- sehrání utkání v jiném termínu bez souhlasu SK =500,- nepředložení trenérského průkazu =50,- nezaslání soupisky v termínu =200,- nezaslání hlášenky včas =50,- nezaslání hodnocení rozhodčích =50,- pozdní příjezd k utkání SŘH čl. 31:1, neopodstatněné čerpání čekací doby SŘH čl. 32 =300,- neplnění, nerespektování příkazů řídících orgánů, legislativních předpisů a rozpisů soutěží od 300 do 500,- nezájem o disciplinární řízení o soutěže mužů =500,- o všechny ostatní soutěže =100,- prokazatelné ztráty klubu vinou nenastoupení domácích - úhrada cestovné + stravné Udělené pokuty klubům nebo jednotlivcům jsou splatné vždy do 10 dní od doručení rozhodnutí, a to na účet KSHV. Č. účtu: /0600 Variabilní symbol a specifický symbol - č.oddílu/klubu. Konstantní symbol Rozpis Ligy Vysočiny

17 20. Zasedání komisí V průběhu soutěžního ročníku zasedají odborné komise soutěžní komise každý čtvrtek od 16,00 hod. disciplinární komise čtvrtek od 16,00 hod. v sokolovně Žďárská 158, Nové Veselí Registrační poplatky 21. Poplatky Kolektivů stávajícího 1.000,- Kč nového 2.000,- Kč Jednotlivců dospělí 200,- Kč + 25,- mládež 100,- Kč + 25,- minižáci 50,- Kč + 25,- Registrace smlouvy 100,- Kč Manipulační poplatek (cena RP) 25,- Kč Expresní poplatek (vystavení RP v ten samý den) 50,- Kč Duplikát (vystavení RP bez vrácení původního) 200,- Kč + 25,- (Výměna platného RP z důvodu změny jména 25,- Kč Ostatní poplatky dle řádů - Individuální startovné na jeden ročník za osobu - člen ČSH starší 19 let 250,- Kč - člen ČSH od 11 do 19 let 125,- Kč - mladší 11 let bez poplatku - Za projednání přestupů, limitovaných přestupů a hostování hráčů do soutěže, za odvolání proti rozhodnutí o přestupech a hostování - EXTRALIGA, WHIL 1000,- Kč - 1.ligy dospělí 500,- Kč - 2.ligy dospělí 300,- Kč - ligy dorostu 200,-Kč - ostatní dospělí 100,- Kč - ostatní mládež 50,- Kč - odvolání proti rozhodnutí o přestupech, limitovaných přestupech a hostování - do Extraligy 3 000,-Kč - do ostatních soutěží 1 000,-Kč - podání námitek (protestu) v dlouhodobých soutěžích, odvolání proti rozhodnutí o námitkách, odvolání proti rozhodnutí orgánu - dospělí - muži 500,- Kč - mládež 300,- Kč - za disciplinární řízení - dospělí 300,- Kč - ostatní soutěže 100,- Kč - odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu 300,- Kč - poplatek při stížnosti na výkony rozhodčích 300,- Kč - každá hlášená změna hracího termínu 50,- Kč Rozpis Ligy Vysočiny

18 Odškodnění Za dodatečné výlohy mohou být klubům stanoveny poplatky jako náhrada prokazatelných ztrát oddílu vinou: - pozdního hlášení utkání 500,- Kč - nedostavení se k utkání - dospělí 2.000,- Kč - ostatní soutěže 500,- Kč - nenastoupení domácích úhrada ztrát (cestovné+stravné) Veškeré poplatky zasílané složenkou - pouze poštovní poukázka typu A Doporučujeme převodem z účtu na účet. Variabilní symboly pro platby na účet ČSH: startovné do soutěží registrace (nová, přestupy, hostování), registrace smluv disciplinární řízení a ostatní pokuty, hlášení utkání účastnické poplatky-semináře, vzdělávací poplatky-rozhodčí a del roční poplatek klubů metodické materiály, zápisy, tiskopisy, prodej zboží individuální startovné vstupenky Specifický symbol = z nově přiděleného registračního čísla klubu poslední tři čísla (např. reg. číslo 2A001 - spec. symbol: 001) 22. Závěrečná ustanov ení 1. Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou adresář klubů, adresář rozhodčích, adresář delegátů a rozlosování soutěže a důležitá upozornění. 2. Pro zasílání hlášenek a všech oficiálních materiálů mezi kluby, funkcionáři, jsou všichni povinni užívat pouze oficiální adresy klubů a funkcionářů uvedených v adresářích KSHV či ČSH. 3. Tento rozpis má platnost po dobu trvání soutěžního ročníku 2015/ Případné změny budou zaslány na všechny oddíly, rozhodčí, funkcionáře a ČSH ovou poštou. Důležité Nepřehlédněte Rozpis Ligy Vysočiny

19 23. Doplněk rozpisu KSHV 1. Rozhodčí pro Ligy mládeže má za povinnost zajistit pořádající oddíl! 2. Případné požadavky na rozhodčí zaslat 10. dní před turnajem na pana Josefa Holendu - 3. Liga starších žáků a žákyň: Na turnaj je povinnost zajistit 3 rozhodčí! Každé utkání řídí vždy dvojice rozhodčích. Rozhodčím náleží odměna 100,- Kč za řízení jednoho utkání. 4. Liga mladších žáků a žákyň: Na turnaj je povinnost zajistit 2 rozhodčí! 1. poločas osobní obrana řídí dva rozhodčí, 2. poločas řídí jeden. Rozhodčím náleží odměna 100,- Kč za řízení 2 x 8 min. osobní obrana a samostatně řídí druhý poločas 15 min. 5. Povinnost mít za každé přihlášené družstvo dospělých vždy nejméně dvě družstva mládeže (žactvo, minižactvo, přípravka, dorost) platí pro KSHV. 6. Pro soutěže KSHV nejsou určeny žádné oficiální míče. 7. Nutnost řazení čísel hráčů v zápisech od nejmenšího po největší je potřebné kvůli jednoduššímu způsobu hlášení výsledků na Handball-Net. 8. Žádám všechny trenéry či vedoucí družstev aby zápisy psali tiskacím písmem, aby i kopie pro domácí družstvo byla čitelná. 9. Zápisy o utkání se zasílají vždy první pracovní den po utkání na adresu předsedy STK Ing. Tůmy. 10. Všichni pořadatelé jednotlivých turnajů mládeže (star. žactva, ml. žactva, minižactva) vždy v pondělí do 18:00 hodin před turnajem zašlou rozpis turnajů na Radka Beneše - aby bylo možné uvést rozlosování do Handball-Netu. 11. Po ukončení turnaje pořadatel zašle jednotlivé zápisy nascanované na 12. Všechna domácí družstva nejpozději do středy 22:00 hodin uveřejní výsledky na Handball-Netu. Pozor pokuta! 13. Hodnocení rozhodčích provádí všechny oddíly i v našem KSHV, ale jenom u soutěží staršího žactva po skončení celé soutěže. 14. Placení individuálního startovného se týká i rozhodčích á 250,- Kč. 15. Pokud zjistíte v adresáři nějaké nedostatky, nebo nastaly změny, okamžitě to sdělte na předsedy svazu Ing. Tůmy. 16. Znovu upozorňujeme, každý hráč či hráčka musí mít kartičku zdravotních prohlídek u registrace. V kategorii minižactva nejsou registrace, ale musí mít kartičku zdravotní prohlídky. Je to závazné pro všechny hráče, ale i pro rozhodčí. Kontroluje namátkově řídící orgán. 17. Kategorii MINI 4+1 řídí trenéři nebo domácí rozhodčí, zajišťuje domácí oddíl. Ing.Zdeněk Tůma v. r. Alois Prokop v. r. předseda SK KSHV předseda KR KSHV Ing.Zdeněk Tůma v. r. předseda KSHV Rozpis Ligy Vysočiny

20 25. A d r esář hracích míst a organiz a čních pracov n íků BYSTŘICE n. Pernšt. r. č. 2 J 437 Tělocvičná jednota Sokol hazena-bnp.wz.cz Jaromír Chocholáč Sportovní hala ipsal Dr. Veselého 754, Bystřice n. P Venkovní hřiště tartan sport. areál T. Dvořáka, Nádražní 615, Bystřice n. P. DOLNÍ CEREKEV r. č. 1 J 441 Tělovýchovná jednota Sokol hazenadc.webnode.cz Martin Jetleb Sportovní hala polastic Venkovní hřiště přírodní Dolní Cerkev HAVLÍČKŮV BROD r. č. 1 J 358 Tělovýchovná jednot Jiskra hazenabrod.wgz.cz Josef Jakeš Sportovní hala palubovka Ledečská 3028, Havlíčkův Brod Venkovní hřiště 2 x Rego - Regutec - sport. areál, Ledečská 3295, Havlíčkův Brod LEDEČ nad Sázavou r. č. 1 J 357 Tělových. jednota Kovofiniš hazenaledec.cz Zdeněk Tůma Ing Sportovní hala palubovka Havlíčkova, Ledeč nad Sázavou Venkovní hřiště REGO U stadionu, Ledeč nad Sázavou NOVÉ VESELÍ r. č. 2 J 438 Tělocvičná jednota Sokol hazena.noveveseli.cz Radek Beneš Sportovní hala palubovka Žďárská 356, Nové Veselí Venkovní hřiště Regutec Žďárská 158, Nové Veselí T Ř E B Í Č r. č. 1 J 435 Tělovýchovná jednota Spartak hazena-jedukovany.wz.cz Bronislav Horečka Sportovní hala dynalast Manž. Curieových 1112, Třebíč T Ř E Š Ť r. č. 1 J 444 Tělovýchovná jednota Slavoj hazenatrest.cz Tomáš Brtník Sportovní hala umělý Josefa Hory 1050, Třešť Venkovní hřiště asfalt Jungmanova 1277/1, Třešť VELKÉ MEZIŘÍČÍ r. č. 2 J 439 Tělocvičná jednota Sokol hazenavm.estranky.cz Ing. Ladislav Šidlo Sportovní hala alsgym Venkovní hřiště asfalt Sportovní 1, Velké Meziříčí Ž I R O V N I C E r. č. 1 J 382 D H K Slavoj hazena-zirovnice.webnode.cz Vít Hrbek Sportovní hala palubovka Venkovní hřiště um. povrch Palackého, Žirovnice H O S T É C H R U D I M r. č. Tělocvičná jednota Sokol Jitka Lédlová Sportovní hala palubovka Tyršovo nám Chrudim 2 P A R D D U B I C E r. č. Dámský házenkářský klub Pardubice Rudolf Šimon Sportovní hala palubovka V Ráji 2766, Pardubice JINDŘICHŮV HRADEC r. č. Tělovýchovná jednota Házená tjhazenajh.cz Ing. Jaroslava Krupicová Sportovní hala palubovka U stadionu 1137 Jindřichův Hradec T Ř E B O Ň r. č. Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň hazena.jiskratrebon.cz Karel Petržela Sportovní hala alsagym Sportovní 1005, Třeboň Rozpis Ligy Vysočiny

21 26. Adresář rozhodčích 1. Bartušek Radomír Pardubická Chrudim 2. Beneš Adam Sportovní Nové Veselí 3. Deml Tomáš Demokr. mládeže Pardubice 4. Dvořáček Michal Stojice Přelouč 5. Dvořák Jiří Bělehradská Pardubice 6. Holenda Josef Ledečská , Havlíčkův Brod 7. Hladký Karel st. Svépomoc Sezimovo Ústí 8. Chalupa Stanislav Luční Nové Veselí 9. Kahoun Štěpán Mutyněves Jindřichův Hradec 10. Kloudová Karolína Obránců Míru Třebíč 11. Krupicová Kateřina Pod Kasárny Jindřichův Hradec 12. Laštovička Petr Termesivy Havlíčkův Brod 13. Pártlová Markéta Nad Tratí Velké Meziříčí 14. Prokop Alois M. Majerové Ledeč nad Sázavou vyřídí 15. Rýpalová Tereza Vajgar 653/III Jindřichův Hradec Rozpis Ligy Vysočiny

22 16. Řeháček Zdeněk Libušínská 170/ Žďár nad Sázavou 17. Semerad Jiří, Ing. Chemiků Pardubice 18. Tůma Zdeněk Ing. Želivská Ledeč nad Sázavou 19. Vlk Vlastimil E. Košťála Pardubice 20. Zavřel Luboš Vápený Podol Heřmanův Městec 21. Závišková Iva Ke Třem Křížům Velké Meziříčí 22. Zbožínková Lucie Na Potoce Velké Meziříčí 23. Zezulová Kristýna Nad Kunšovcem 1444/ Velké Meziříčí 27. Z á k l a d n í i n f o r m a c e Struktura KSH Vysočina Adresář klubů KHS Vysočina Adresář rozhodčích Adresář trenérů Kontaktní údaje KSH Vysočina Ukládání skenů zápisů z utkání žákovských lig pro sezónu 2015/16 Rozpis Ligy Vysočiny

23 28. Rozlosování soutěží KSHV podzim Kategorie A Hrací systém LIGA VYSOČINY MUŽŮ Finále - jaro Přihlášená mužstva: 1 TJ Sokol Dolní Cerkev 2 Ledeč nad Sázavou 3 TJ Slavoj Třešť Kategorie B Hrací systém Rozpis turnajů LIGA VYSOČINY - STARŠÍ ŽÁCI turnajově pořadatel v pondělí před turnajem rozešle rozpis turnaje účastníkům, Radku Benešovi - Povinností pořádajícího oddílu je zajistit 3 rozhodčí Po ukončení turnaje pořadatel zašle jednotlivé zápisy nascanované na ovou adresu krajského redaktora H-netu - Všechna domácí družstva nejpozději do středy uveřejní výsledky na Handball-Netu Přihlášená družstva: 1 TJ Sokol Dolní Cerkev 2 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3 TJ Sokol Nové Veselí A 4 TJ Sokol Nové Veselí B 5 TJ Sokol Velké Meziříčí 6 TJ Sokol Chrudim - host z PKSH 7 TJ Třeboň - host z JčKSH N B 1 st. ž. Chrudim nehraje D. Cerekev, Třeboň S B 2 st. ž. D. Cerekev nehraje H. Brod, V. Meziříčí S B 3 st. ž. Nové Veselí A nehraje Chrudim, Třeboň S B 4 st. ž. Velké Meziříčí nehraje N. Veselí A, N. Veselí B S B 5 st. ž. D. Cerekev nehraje N. Veselí A, N. Veselí B S B 6 st. ž. Nové Veselí B nehraje D. Cerekev, H. Brod S B 7 st. ž. H. Brod nehraje V. Meziříčí, Chrudim Rozpis Ligy Vysočiny

24 P O Z O R! Hrací doba této kategorie B: Začátky všech turnajů v 9:00 hod., hrací doba 2 x 15 min. Kategorie C Hrací systém Rozpis turnajů LIGA VYSOČINY - MLADŠÍ ŽÁCI turnajově pořadatel v pondělí před turnajem rozešle rozpis turnaje účastníkům, Radku Benešovi - Povinností pořádajícího oddílu je zajistit 2 rozhodčí Po ukončení turnaje pořadatel zašle jednotlivé zápisy nascanované na ovou adresu krajského redaktora H-netu - Všechna domácí družstva nejpozději do středy uveřejní výsledky na Handball-Netu Přihlášená družstva: 1 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2 TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 3 TJ Sokol Nové Veselí A 4 TJ Sokol Nové Veselí B 5 TJ Sokol Velké Meziříčí A 6 TJ Sokol Velké Meziříčí B 7 TJ Sokol Chrudim - host z PKSH N C 1 ml. ž. Nové Veselí A nehraje H. Brod, Chrudim N C 2 ml. ž. V. Meziříčí A nehraje N. Veselí A, N. Veselí B N C 3 ml. ž. Chrudim nehraje N. Veselí A, N. Veselí B S C 4 ml. ž. H. Brod nehraje V. Meziříčí A, V. Meziříčí B N C 5 ml. ž. Nové Veselí B nehraje Ledeč, Chrudim N C 6 ml. ž. Ledeč n. S. nehraje V. Meziříčí A, V. Meziříčí B S C 7 ml. ž. V. Meziříčí B nehraje H. Brod, Ledeč P O Z O R! Hrací doba této kategorie C: Začátky turnajů v 9:00 hod. 1. poločas 8 minut - POVINNÁ OSOBNÍ OBRANA 2. poločas 15 minut - bez povinnosti osobní obrany Rozpis Ligy Vysočiny

25 Kategorie D Hrací systém Rozpis turnajů LIGA VYSOČINY - STARŠÍ ŽÁKYNĚ turnajově pořadatel v pondělí před turnajem rozešle rozpis turnaje účastníkům, Radku Benešovi - Povinností pořádajícího oddílu je zajistit 3 rozhodčí Po ukončení turnaje pořadatel zašle jednotlivé zápisy nascanované na ovou adresu krajského redaktora H-netu - Všechna domácí družstva nejpozději do středy uveřejní výsledky na Handball-Netu Přihlášená družstva: 1 TJ Jiskra Havlíčkův Brod A 2 TJ Jiskra Havlíčkův Brod B 3 TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 4 TJ Sokol Velké Meziříčí 5 TJ DHK Slavoj Žirovnice 6 Házená Jindřichův Hradec - host JčKSH 7 DHK Pardubice - host z PKSH P O Z O R! Hrací doba této kategorie D: Začátky všech turnajů v 9:00 hod., hrací doba 2 x 12,5 min. N D 1 st. žákyně H. Brod nehraje V. Meziříčí, J. Hradec N D 2 st. žákyně Pardubice nehraje H. Brod A, H. Brod B Po D 3 st. žákyně H. Brod nehraje Ledeč, Žirovnice N D 4 st. žákyně Ledeč n. S. nehraje Žirovnice, Pardubice N D 5 st. žákyně V. Meziříčí nehraje Ledeč, J. Hradec N D 6 st. žákyně Žirovnice nehraje H. Brod A, H. Brod B N D 7 st. žákyně J. Hradec nehraje V. Meziříčí, Pardubice Rozpis Ligy Vysočiny

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH)

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ JARO 2013 soutěžní ročník 2012-2013 ZLÍN Únor 2013 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín zlinsky-ksh@seznam.cz

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH. soutěžní ročník 2015/2016

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH. soutěžní ročník 2015/2016 Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2015/2016 P O D Z I M 2015 Ostrava, červenec 2015 Obsah 1 ROZPIS... 4 2 SYSTÉM SOUTĚŽÍ... 5 2.1 ÚHRADY...

Více

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč Všeobecná část 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná Komisí mládeže Českého svazu házené jako souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců.

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

soutěžní ročník 2011-2012

soutěžní ročník 2011-2012 Severočeský svaz házené soutěží Severočeské oblasti sdružující házenkářské oddíly a kluby Ústeckého a Libereckého kraje soutěžní ročník 2011-2012 Ústí nad Labem srpen 2011 Rozpis SvčSH - 1 I n i c i á

Více

Zápis č. 14-06. Krajský svaz házené Vysočina Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí www.vksh.chf.cz

Zápis č. 14-06. Krajský svaz házené Vysočina Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí www.vksh.chf.cz Přítomni: Krajský svaz házené Vysočina Zápis č. 14-06 z jednání exekutivy KSH Vysočiny dne 9. 10. 2014 Havlíčkův Brod Ing. Zdeněk Tůma, Jan Král, Ing. Hubert Kubala, Pavel Hladík, David Kučera, Alois Prokop

Více

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH)

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ ZKSH PODZIM 2015 soutěžní ročník 2015-2016 ZLÍN SRPEN 2015 1 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ PRAHA www.chf.cz ROZPIS REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE. ročník 2008-2009

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ PRAHA www.chf.cz ROZPIS REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE. ročník 2008-2009 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ PRAHA www.chf.cz ROZPIS REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ročník 2008-2009 PRAHA 2008 Rozpis_celorepub.indd 11 21.7.2008 15:09:31 City Sport oficiální partner vašeho týmu Praha 5 (Nový Smíchov Anděl),

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ HIL OMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 2015-2016 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY HIL Tato publikace

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ. Pravidla miniházené. www.molten.cz

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ. Pravidla miniházené. www.molten.cz ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Pravidla miniházené www.molten.cz 2007 Rozhodčí Pravidla miniházané Na utkání bude jmenován jeden oficiální hlavní rozhodčí, který má práva a povinnosti jako při běžném mistrovském utkání

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

povinnosti a odměňování rozhodčích

povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 68 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích Článek I - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako ČSLH ) je právnická osoba,

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující povinnosti a odměňování ch Článek I. - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje (dále jen ČSLH ) je právnická osoba, občanské sdružení

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 1 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 2 OBSAH: SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 II. ORGANIZAČNÍ PŘEDPISY... 3 1. KALENDÁŘ ZÁVODŮ...3 2. VYPISOVÁNÍ ZÁVODŮ.....4

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev I. Všeobecná ustanovení 2. Regionální ligu dospělých Prahy + Stč kraje 3. Regionální

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 1. Pořadatel 1.1. Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov 2. Řídící orgán 2.1. Soutěž řídí komise mládeže Šachového

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž 4. 1. 2016 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie U19, U17 str. 4 Krajský přebor

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 České Budějovice, 7. 9. 2009 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2010/2011 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ řízených STK ČBF pro sezónu 2015 2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ řízených STK ČBF pro sezónu 2015 2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ řízených STK ČBF pro sezónu 2015 2016 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Soutěže vyhlašuje Česká basketbalová federace z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 (dále jen ČBF). 1. 1. Řízení soutěží: Soutěže

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

MEZINÁRODNÍ DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽTEV 2014

MEZINÁRODNÍ DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽTEV 2014 MEZINÁRODNÍ DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ DRUŽTEV 2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA SOUTĚŽE... 2 2. HLAVNÍ POŘADATEL A ŘEDITEL INTERLIGY... 2 3. SYSTÉM SOUTĚŽE... 2 4. SLOŽENÍ DRUŽSTEV... 2 5. POŘADÍ UTKÁNÍ DRUŽSTEV...

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY Březen 2007 OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD...4 1. Základní ustanovení...4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění...4 3. Plánování soutěží...4

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Soutěžní ád SK HVL Prostějov

Soutěžní ád SK HVL Prostějov Soutěžní ád SK HVL Prostějov Článek 1 Základní ustanovení 1. Soutěžní ád (dále jen S ) SK Hanácká volejbalová liga je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a ízení soutěží vyhlášených SK HVL Prostějov,

Více

8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008

8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008 8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řízení soutěží: Komise mládeže Krajského výboru ČVS Ivana Müllerová, U Lesíka 616, 468 41 Tanvald TZ: 483 394 660, TB: 483 394 943,

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cstv-kv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2012 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2012 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga. Hlavní garant soutěže: Ing. Tomáš Suchý, email: Florbalova.akademie.Pionyr@seznam.

Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga. Hlavní garant soutěže: Ing. Tomáš Suchý, email: Florbalova.akademie.Pionyr@seznam. Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga Hlavní organizátor soutěže: PC FA Mladá Boleslav adresa: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav 293 01, tel.: 777 793 696 Hlavní garant soutěže: Ing.

Více

R O Z P I S S O U T Ě Ž Í 2012 / 2013

R O Z P I S S O U T Ě Ž Í 2012 / 2013 R O Z P I S S O U T Ě Ž Í 2012 / 2013 Výbor oblasti střední Morava uveden samostatně na internetových stránkách http://olo.cbf.cz (odkaz Kontakt ) Kontaktní adresy oblasti střední Moravaj a platební styk

Více

Soutěžní řád České asociace go

Soutěžní řád České asociace go Soutěžní řád České asociace go Č l á n e k I - O b e c n á u s t a n o v e n í 1 Soutěžní řád České asociace go (dále jen SŘ) stanovuje základní podmínky organizace a pořádání soutěží go na území České

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 1.1 Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více