S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 21. schůze /21R/2014 2/21R/2014 3/21R/2014 4/21R/2014 výpůjčku částí pozemků p.č. 3249/22 a p.č. 3107/2 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 pro *** pro oplocení a přeložku chodníku u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK výpůjčku částí pozemků p.č. 3249/22 a p.č. 3107/2 k.ú. Zlín o výměře 75 m2 pro *** pro oplocení a přeložku chodníku u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK výpůjčku částí pozemku p.č. 977/14 k.ú. Zlín o výměře do 20 m2 pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII 3833, Zlín, IČ pro umístění dočasného objektu, který bude sloužit jako sociální zázemí (odpočinková místnost a WC) pro řidiče MHD na nové točně Antonínova, včetně přístupového chodníku vedoucího k buňce od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ-SÚ, ORIA uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č ze dne , jehož předmětem bude změna platby za nájemné, energie a služby spojené s užíváním prostor sloužících podnikání ze čtvrtletní splátky vždy do 5. kalendářního dne na měsíční splátku vždy do posledního kalendářního dne příslušného měsíce s platností od u nájemce prostor sloužících podnikání v přízemí budovy č.p na ul. Vodní ve Zlíně pro nájemce *** - 1 -

2 5/21R/2014 6/21R/2014 7/21R/2014 8/21R/2014 9/21R/ /21R/2014 změnu podnájmu části nebytových prostor v přízemí objektu Vodní 4202, Zlín o výměře 13,46 m2 z *** na *** k provozování kadeřnických služeb pro nájemce *** za podmínek nájemní smlouvy výše podnájmu nebude vyšší než výše nájmu ukončení výpůjčky nebytových prostor dohodou ke dni v 1. podzemním podlaží budovy na ul. Vodní 4205, Zlín o výměře 52,4 m2, schválené usnesením RMZ pod čj. 27//10R/2014 ze dne pro vypůjčitele Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín, IČ /sklad inventáře MŠ/ snížení výměry části pozemku p.č. 297/1 k.ú. Prštné pro nájemce *** (smlouva č ) z výměry 840 m2 na 590 m2 /tj. o 250 m2/ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,58 Kč/m2/rok výpůjčku částí pozemku p.č. 901/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 300 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Husova č.p , Zlín 4 - Malenovice, Husova 796, Zlín 4 - Malenovice, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p Husova, Zlín- Malenovice od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku částí pozemků p.č. 2660/43 a p.č. 2660/41 k.ú. Zlín o celkové výměře 250 m2 pro Společenství vlastníků jednotek Slezská 4765, 4766, Zlín, Slezská 4765, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Slezská, Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku stavby sloupu trolejového vedení umístěného na části pozemku p.č. 1119/6 k.ú. Zlín v rámci stavby "Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně" pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII 3833, Zlín, IČ od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, ORIA - 2 -

3 11/21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 zrušuje část usnesení Rady města Zlína ze dne , č.j. 22/15R/2014 ve znění udělení souhlasu Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, IČ s přenecháním předmětu výpůjčky, a to užívání částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro veřejně přístupné hřiště a přístupové chodníky Univerzitní mateřské škole Qočně, nám. T.G.Masaryka 3050, Zlín, 76001, IČ: za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce č udělení souhlasu Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, IČ s přenecháním předmětu výpůjčky, a to užívání částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro neveřejné dětské hřiště a přístupové chodníky Univerzitní mateřské škole Qočně, nám. T.G.Masaryka 3050, Zlín, 76001, IČ za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce č zrušuje usnesení RMZ č.j. 26/17R/2014 ze dne ve znění: " výpůjčku části pozemku st.p.č. 237/3 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro *** pro parkovací stání k nebytovému prostoru v objektu č.p. 66 nám. Míru, Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ" zrušuje usnesení RMZ č.j. 11/19R/2014 ze dne ve znění: "Rada města Zlína výpůjčku části pozemku p.č. 54/8 k.ú. Kudlov o výměře 6 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemky p.č. 55/9 a p.č. 55/12 k.ú. Kudlov od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ" výpůjčku části pozemku p.č. 54/8 k.ú. Kudlov o výměře 14 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemky p.č. 55/1 p.č. 55/12 k.ú. Kudlov od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 768/39 k. ú. Zlín - 3 -

4 (kabelové vedení NN) 15/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Teplárna Otrokovice a.s., Otrokovice, Objízdná 1777, IČ přes pozemek - p.č. 906/60 k. ú. Malenovice u Zlína (stavba horkovodu) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro -Eco Power Energy s.r.o., Praha 6-Hradčany, M. Horákové 116/109, PSČ 16000, IČ RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ přes pozemek p. č. 1973/1 k. ú. Louky nad Dřevnicí (plynovod STL pro plnící stanici CNG PSZ Malenovice) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Boněcko s.r.o., tř.t.bati 3067, PSČ 76001, IČ přes pozemek - p.č. 1381/36, 1386/8 k. ú. Příluky u Zlína (rozvody NN, přeložka VN výstavba RD Boněcko) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Teplo Zlín, a. s., Zlín, Družstevní 4651, IČ přes pozemek p. č. 1990/14, 1990/16, 1990/17, 1990/22, 1990/23, 1990/24, 1990/31, 1990/51, 1990/53, 1990/66, 1990/67 k. ú. Zlín (rekonstrukce tepelných kanálů JS) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Teplo Zlín, a. s., Zlín, Družstevní 4651, IČ přes pozemek p. č. 4125/3, 4125/4, 2001/32, 2001/11, 2001/10, 2001/12, 2001/13, 2001/14, 4124 k. ú. Zlín - 4 -

5 (rekonstrukce tepelných kanálů JS) 20/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ přes pozemek p. č. 586/3 k.ú. Zlín (přeložka přípojky plynu a HUP u RD čp. 2707) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - *** přes pozemek p. č. 583/1, 1624/18, 1624/42 k. ú. Štípa (kanalizace, plyn, NN - zákl. tech. vybavenost pro výstavbu 3 RD) udělení souhlasu k odstranění studny ve vlastnictví statutárního města Zlína, inv. č. 2099, umístěné na části pozemku p.č. 305 k.ú. Zlín, vše v rámci přípravy stavební akce Polyfunkční objekty Potoky Zlín pro ***, investora uvedené stavební akce, na jeho náklady, vše dle podmínek OŽPaZ záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 3256/3 k.ú. Zlín o výměře 45 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 590/32 k.ú. Mladcová o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku, nájem částí pozemků p.č. 2735/3, p.č. 2735/13, p.č. 2660/3 k.ú. Zlín o celkové výměře 450 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 660/25 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 339/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 30 m2-5 -

6 28/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 3565/45 k.ú. Zlín o výměře 180 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 322/1 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 981/33 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 zrušuje usnesení RMZ č.j. 24/20R/2014 ve znění: " záměr na výpůjčku, nájem části dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín o výměře 40 m2" záměr na výpůjčku části dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 zrušuje usnesení RMZ č.j. 23/20R/2014 ve znění: " záměr na výpůjčku, nájem části dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín o výměře 40 m2" záměr na výpůjčku části dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 záměr na prodej id. podílů na pozemku p.č.st. 5624/7 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 v souladu s podíly na objektu pro vlastníky objektu č.p. 4467, umístěného na pozemcích p.č.st. 5624/1, 5624/5, 5624/6, 5624/7, 5624/8, 5624/9 k.ú. Zlín záměr na prodej pozemku p.č. 979/62 k.ú. Zlín o výměře 13 m2 záměr na směnu části pozemku p.č. 596/3 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře do 10 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 596/4 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře do 10 m2 ve vlastnictví fyzické osoby - 6 -

7 36/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 záměr na směnu pozemku p.č. 528/11 k.ú. Velíková o výměře 452 m2 a části pozemku p.č. 528/24 k.ú. Velíková o výměře do 220 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za pozemek p.č. 530/3 k.ú. Velíková o výměře 668 m2 ve vlastnictví fyzické osoby záměr na prodej, výpůjčku části pozemku p.č. 168 k.ú. Lužkovice o výměře do 250 m2 zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1157/3 k.ú. Kudlov o výměře 170 m2 zamítá doplnění usnesení RMZ č.j. 19/20R/2014 ze dne ve znění: Rada města Zlína nájem části nebytových prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně, který je součástí pozemku st. p.č. 303/2 v k.ú. Zlín o výměře 56 m2 pro YOUGOLF s.r.o., Zarámí 4463, Zlín, IČ pro provozování cestovní kanceláře s podmínkou provozování vybraných poštovních služeb za cenu ve výši Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců o podmínku, že provozování vybraných poštovních služeb bude zahájeno nejpozději do. Nebude-li tato podmínka splněna, nájemní smlouva ke dni. končí zamítá revokaci usnesení RMZ č.j. 3/19R/2014 ze dne ve znění: Rada města Zlína nájem objektu č.p. 566 sloužícího k podnikání o půdorysné ploše 227 m2, který je součástí pozemku st.p.č. 691 k.ú. Zlín, včetně pozemku p.č.st. 691 o výměře 480 m2 pro *** za účelem provozování restaurace a venkovního posezení za cenu ve výši Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců zamítá zrušení záměru na nájem objektu č.p. 566 sloužícího k podnikání o půdorysné ploše 227 m2, který je součástí pozemku st.p.č. 691 k.ú. Zlín, včetně pozemku p.č.st. 691 o výměře 480 m2 ze dne pod č.j. 39/15R/2014 zrušuje usnesení RMZ č.j. 19/20R/2014 ze dne ve znění: Rada města Zlína nájem části nebytových prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně, který je součástí pozemku st. p.č. 303/2 v k.ú. Zlín o výměře 56 m2 pro YOUGOLF s.r.o., Zarámí 4463, Zlín, IČ pro provozování cestovní kanceláře s podmínkou - 7 -

8 provozování vybraných poštovních služeb za cenu ve výši Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců záměr na nájem části nebytových prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně, který je součástí pozemku st. p.č. 303/2 v k.ú. Zlín o výměře 56 m2 42/21R/ /21R/ /21R/2014 souhlasí - s uzavřením kupní smlouvy mezi ***, jako prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, jejímž předmětem je: a) výkup pozemku 1369/12 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 42 m2 v obci Zlín, k. ú. Kudlov, včetně stavby pozemní komunikace - chodníku, která je na tomto pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 558 Kč/m2, b) dohoda ve smyslu 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, na základě které bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí statutární město Zlín, jakožto nabyvatel - s pověřením náměstka primátora zodpovědného za oblast dopravy, dojednáním ostatních náležitostí uvedené budoucí kupní smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. záměr na směnu pozemků dle níže uvedených variant: Varianta A) směna části o výměře do 115 m2 p. č. 161/3 trvalý travní porost a části o výměře do 85 m2 p. č. 286/33 trvalý travní porost, oba v obci Zlín, k. ú. Prštné, za část o výměře do 250 m2 pozemku p. č. 600/80 v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví statutárního města Zlína, Varianta B) směna části o výměře do 115 m2 p. č. 161/3 trvalý travní porost a části o výměře do 85 m2 p. č. 286/33 trvalý travní porost, oba v obci Zlín, k. ú. Prštné, za část o výměře do 630 m2 pozemku p. č. 529/41 v obci Zlín, k. ú. Prštné, ve vlastnictví statutárního města Zlína. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi společností ZLS bytové domy a.s se sídlem Bartošova čtvrť 5532, Zlín, IČ , jako vlastníky pozemků, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Křižovatka ul. Mostní x Březnická - narovnání a přechody pro chodce, Zlín na části pozemku p. č. 1109/65 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k. ú. Zlín, - 8 -

9 - s pověřením náměstka primátora zodpovědného za oblast dopravy, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností ZLS bytové domy a.s se sídlem Bartošova čtvrť 5532, Zlín, IČ , jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 380 m2 pozemku p. č. 1109/65 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k. ú. Zlín, včetně stavby Křižovatka ul. Mostní x Březnická - narovnání a přechody pro chodce, Zlín, která bude na části uvedeného pozemků zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 4000 Kč/m2, - s pověřením náměstka primátora zodpovědného za oblast dopravy, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 45/21R/ /21R/2014 souhlasí s prodejem pozemku p. č. st. 3461/2 jehož součástí je rodinný dům čp podle Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína, schválených ZMZ dne , usn. č. 10/24Z/2014 a Dodatku č. 1 k pravidlům, schváleného ZMZ dne , usn. č. 75/24Z/2014, seznam č. 7/2014 žadatelů o prodej domu v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob lokalita Zálešná v k. ú. Zlín Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. zrušuje a) část usnesení č. 51/8R/2014 schválené v RMZ dne ve znění: " mimořádné přidělení stávajícího bytu na adrese Vodní 4201 ***, s podmínkou úhrady notářského zápisu na náklady ***", b) část usnesení č. 78/11R/2014 schválené v RMZ dne ve znění " mimořádné přidělení bytu o velikosti 1 + kk *** v lokalitě II. segment na ul. Středová 4786 ve Zlíně, a to na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, za podmínky vrácení stávajícího bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně a úhrady notářského zápisu na náklady ***", c) část usnesení č. 46/13R/2014 schválené v RMZ dne ve znění: " mimořádné přidělení stávajícího bytu na adrese Středová 4786 ve Zlíně ***, a to na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a za podmínky sepsání notářského zápisu na náklady ***"

10 a) podání žaloby o vyklizení bytu na ul. Vodní 4201 ve Zlíně na *** schválené usnesením č. 84/5R/2014 dne v případě nevrácení bytu mimosoudně, b) podání žaloby o vyklizení bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně na *** schválené usnesením č. 87/3R/2014 ze dne v případě nevrácení bytu mimosoudně, c) podání žaloby o vyklizení bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně na *** schválené usnesením č. 34/10R/2014 ze dne v případě nevrácení bytu mimosoudně. 47/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 jmenovitý návrh na uzavření nájemní smlouvy k městskému bytu dle seznamu č. 17 uhrazení částky ,61 Kč bez DPH za bezesmluvní odběr vody pro bytový dům na ulici Okružní č. p ve Zlíně za období od do společnosti IMMOTEL a.s., Švédská 635/8, Praha 5 - Smíchov, IČ podání výpovědí z nájmu podzemních parkovacích stání, garážových stání a garážových boxů z důvodu neplacení nájemného a následné podání žalob o vyklizení podzemních parkovacích stání, garážových stání a garážových boxů tabulka č. 1-garáže rozpočtové opatření č. 27/2014 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek souhlasí s novelizací č. 1 Koncepce fungování kapitálové společnosti Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o., se sídlem náměstí Míru 10, Zlín spočívající ve: a) ve změně ustanovení Čl. 4 Majetek, odst "Specifikace majetku ve vlastnictví společnosti, nabývání majetku", kterou dochází ke zúžení rozsahu nabývaného majetku formou vkladu do základního kapitálu společnosti a to pouze na budovy a pozemky nutné pro obslužnost předmětných budov, kromě budov sloužicích jako školská zařízení či jesle, dle zdůvodnění, b) ve zvýšení minimálních celkových investic v rámci dlouhodobého investičního plánu (4 roky) na 18 mil. Kč, dle zdůvodnění, příslušného náměstka prosazením předmětných změn koncepce v orgánech společnosti a jejím zavedením do praxe

11 52/21R/ /21R/2014 zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: "Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína dodatečné stavební práce" Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit zájemce v zákonem stanovených případech, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit současně i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Havarijní oprava rozvodů kanalizace a vody v objektu smz na Zálešné I/3222 ve Zlíně Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy Zuzana Kománková, Odbor právní n á h r a d n í c i Ondřej Běták, náměstek primátora Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy Petra Tichá, Odbor právní

12 54/21R/ /21R/ /21R/2014 zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby "Dodávka integrace agendových systémů SMZ" realizované v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ , a to formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka integrace agendových systémů SMZ" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění náměstka primátora pro oblast informatiky, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Modernizace telefonní ústředny MMZ Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje Ondřej Běták, náměstek primátora Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy Zuzana Kománková, Odbor právní n á h r a d n í c i RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy Petra Tichá, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Obnova vozového parku pro Odbor sociálních věcí náměstka primátora odpovědného pro oblast ekonomiky a financí realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením

13 a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é : náměstek primátora odpovědný pro oblast ekonomiky a financí Jana Pobořilová, vedoucí Odboru sociálních věcí Marcel Červený, Odbor vnitřní správy Veronika Sovová, Odbor právní n á h r a d n í c i : náměstek primátora odpovědný pro oblast sociálních věcí Marie Semelová, Odbor sociálních věcí Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní správy Petra Tichá, Odbor právní 57/21R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Amper Market, a.s., se sídlem: Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 14000, IČ: , s nabídkovou cenou ,64 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Amper Market, a.s. se sídlem: Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ IČ: Nabídková cena: ,64 Kč bez DPH 2. místo v pořadí: E.ON Energie, a.s. se sídlem: České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ IČ: Nabídková cena: ,20 Kč bez DPH 3. místo v pořadí: CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem: Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ IČ: Nabídková cena: ,79 Kč bez DPH 4. místo v pořadí: BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046,1047/24-26, PSČ IČ:

14 Nabídková cena: ,64 Kč bez DPH 5. místo v pořadí: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ IČ: Nabídková cena: ,94 Kč bez DPH 58/21R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výběr nejvhodnější nabídky vuvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Pragoplyn, a.s., se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 36/31, PSČ 11000, IČ: , s nabídkovou cenou Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Pragoplyn, a.s. se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 36/31, PSČ IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 2. místo v pořadí: E.ON Energie, a.s. se sídlem: České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 3. místo v pořadí: CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem: Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 4. místo v pořadí: BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046,1047/24-26, PSČ IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 5. místo v pořadí: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ IČ:

15 Nabídková cena: Kč bez DPH 6. místo v pořadí: Lumius, spol. s r.o. se sídlem: Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, PSČ IČ: Nabídková cena Kč bez DPH 59/21R/ /21R/2014 souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci akce "Kanalizace Klečůvka" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako stavebníkem a budoucím kupujícím a ***, jako vlastníkem pozemku a budoucím prodávajícím, jejíž předmětem bude souhlas s realizací a trvalým umístěním stavby s následným odkupem části pozemku p. č. 313, k. ú. Klečůvka, za cenu ve výši 250 Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení příslušného náměstka primátora, podpisem smlouvy souhlasí se zrušením usnesení č. j. 67/17R/2014 ze dne ve znění Rada města Zlína souhlasí s uzavřením Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Kanalizace Klečůvka" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníky dotčených pozemků parc. č. 351/1, 355/2, 356/7, 355/1, 101/1 a 17 v k. ú. Klečůvka, jako budoucími povinnými, jejichž předmětem bylo bezúplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes dotčené pozemky na dobu neurčitou souhlasí s uzavřením Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Kanalizace Klečůvka" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníky dotčených pozemků parc. č. 351/1, 355/2, 356/7, 355/1, 101/1 a 17 v k. ú. Klečůvka, jako budoucími povinnými, jejichž předmětem bude úplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes dotčené pozemky na dobu neurčitou za cenu 50 Kč/m Zastupitelstvu města Zlína ke zrušení a následnému schválení pověřit příslušného náměstka primátora, podpisem smluv

16 61/21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Kanalizace Klečůvka" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 313 v k. ú. Klečůvka, jako budoucím povinným, jejíž předmětem bude bezúplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes dotčený pozemek na dobu neurčitou Zastupitelstvu města Zlína ke schválení příslušného náměstka primátora, podpisem smlouvy souhlasí s uzavřením smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako oprávněným ze služebnosti a vlastníky dotčených pozemků p. č. 312/28 a p. č. 308/7 v k. ú. Salaš u Zlína, obci Zlín, jako povinnými ze služebnosti, jejichž předmětem bude bezúplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes dotčené pozemky na dobu neurčitou Zastupitelstvu města Zlína ke schválení příslušného náměstka primátora, podpisem smluv uzavření dohody vlastníků vodovodů provozně souvisejících mezi statutárním městem Zlínem, IČ: a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, Zlín, IČ: , která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodů, příslušného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a jejím podpisem uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi statutárním městem Zlínem, IČ: a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, Zlín, IČ: , která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizací, příslušného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a jejím podpisem

17 65/21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi statutárním městem Zlínem, IČ: a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, Olomouc, IČ: , která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizací, příslušného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a jejím podpisem uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č na stavební práce "Prodloužení chodníku na ul. Fryštácké, Zlín - Kostelec" se zhotovitelem stavby společností PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6C, Chválkovice, Olomouc, IČ: , jehož předmětem je změna termínu plnění díla v důsledku skutečností zjištěných v souvislosti s přípravou realizace uvedené zakázky. náměstka primátora pro oblast stavební a dopravní, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na přeložku plynárenského zařízení mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako budoucím povinným a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: v zastoupení RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ: jako budoucím oprávněným, dle níž budoucí povinný jako vlastník pozemku uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení a dále právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zařízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení: "Přeložka NTL plynovodu v k. ú. Zlín revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně" na pozemku parc. č. 222,226,zapsaný na LV č , k.ú. Zlín, obec Zlín příslušného náměstka primátora, odpovědného za oblast stavební, uzavřením a podpisem smlouvy uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Komunikace a osvětlení Dolní Paseky, U majáku - SO 401 Veřejné osvětlení" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností PETAS Petřík s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 5357/D, Zlín, IČ: , jako zhotovitelem s celkovou cenou za dílo ve výši Kč bez DPH, a

18 náměstka primátora odpovědného za oblast dopravy, podpisem této smlouvy 69/21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: a společností KLEMPOS - STŘECHY, s.r.o., se sídlem Klimentská 1215/26, Praha - Nové Město, IČ: , na stavební práce dle směrnice č. 1/2014, o věřejných zakázkách malého rozsahu, na akci "Nadstřešení administrativní budovy na skládce odpadů Suchý důl, Zlín - Prštné" s celkovou cenou za dílo ve výši Kč bez DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy. uzavření Smlouvy o provedení analýzy plnění Dohody podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí ze dne mezi statutárním městem Zlínem, IČ , náměstí Míru 12, Zlín jako objednavatelem a HZK audit, s. r. o., IČ , Zlín, Kvítková 4703, PSČ jako vykonavatelem, jejímž předmětem je provedení analýzy, kontroly a posouzení oprávněnosti rozdělení příjmů a výdajů souvisejících se společným hospodařením s domy dle ustanovení uvedených v Dohodě podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí ze dne za období roku 2013, za dohodnutou cenu ve výši Kč bez DPH náměstka primátora odpovědného za oblast bydlení podpisem výše uvedené smlouvy. uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Slovenská ve Zlíně mezi statutárním městem Zlínem jako odběratelem a společností Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, Olomouc, IČ: , jako provozovatelem, na dobu neurčitou, za ceny dle platného ceníku dodavatele a dohody o oprávněné osobě k této smlouvě, kterou se nájemce, ***, stává osobou oprávněnou ke všem právům a povinnostem vyplývajícím ze smlouvy č uzavření "Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (dále jen "Smlouva") pro odběrné místo Zlín, ul. Pasecká - areál fotbalového hřiště, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, IČ jako zákazníkem a E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ jako dodavatelem náměstka primátora odpovědného za oblast prevence kriminality a sportovišť

19 jejím podpisem. 73/21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Ondřejem Šebestíkem, se sídlem Krajina 601, Kvasice, IČ , na akci "Technické zhodnocení - výměna vstupních dveří do Rehabilitačního stacionáře Žlebová 1590". Celková hodnota díla činí bez DPH Kč. uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako věřitelem a Střední školou hotelovou Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, Dřevnická 1788, Zlín, IČ , jako dlužníkem, jejímž předmětem bude uznání dluhu z neuhrazeného nájemného z nájmu nebytových prostor v budově č. p na ul. Dřevnická ve Zlíně za měsíce září a říjen 2014 ve výši Kč a sjednání následujícího splátkového kalendáře na tuto částku: splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do , a to pod ztrátou výhody splátek s tím, že celková výše pohledávky včetně příslušenství bude vyčíslena ke dni podpisu "Dohody o splátkách a uznání dluhu". primátora dojednáním ostatních náležitostí splátkového kalendáře, jeho uzavřením a podpisem. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č , ze dne , na stavební práce "Rekonstrukce střechy MŠ Zlín, Dětská, č. p. 4698", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako objednatelem a společností Stavební izolace Zlín, s. r. o., se sídlem Dlouhá 108, Zlín, IČ , jako zhotovitelem, jímž se mění termín dokončení a předání díla na: nejpozději do primátora dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č ze dne a dále jeho uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: a Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, Praha 9, IČ: , jejímž předmětem je spolupráce při vydání publikace: Historický atlas měst ČR: sv. 28 Zlín" v roce 2015, kdy se město Zlín zavazuje poskytnout spolupráci a zaplatit za

20 prezentaci v publikaci sjednanou cenu ,- Kč včetně zákonné sazby DPH a Historický ústav se zavazuje dodat městu Zlínu k jeho prezentaci 80 ks výtisků publikace nejpozději do primátora, dojednáním podrobností a podpisem smlouvy. 77/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako vypůjčitelem a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou organizací, Vavrečkova 7040, Zlín, IČ: jako půjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka modelu Památníku T. Bati v termínu od 27. do za účelem prezentace na konferenci Baťa v budově Na Příkopě 28, Praha 1 primátora dojednáním podrobností a podpisem smlouvy. uzavření smlouvy o výpůjčce modelu Kulturního a univerzitního centra Zlín mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, IČ: jako půjčitelem a statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako vypůjčitelem, na dobu určitou, tj. od do , pro účely výstavy nazvané Eva Jiřičná KUDY KAM náměstka primátora odpovědného za kulturu dojednáním podrobností a podpisem smlouvy. Pravidla pro stanovení platu ředitelům mateřských škol, základních škol a školského zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem, s platností od plat těmto ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem: *** s účinností od ruší část usnesení č. 117/19R/2014 ze dne "a zahraniční služební cestu do Dortmundu (Německo) pro Ing. Andreu Fuskovou (referent OKaRDS) ve dnech 6.8.října" a zahraniční služební cestu do Budapešti (Maďarsko) pro Ing. Andreu

21 Fuskovou (referent OKaRDS) ve dnech /21R/ /21R/ /21R/2014 bere na vědomí změnu jmenovitého složení Komise místní části Salaš dle důvodové zprávy a Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí. ruší část usneseníč. 44/18R/2014 ze dne , kterým RMZ jmenovala hodnotící komisi v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku "Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství výjimku z povinnosti stanovené směrnicí č. 5/2014 o veřejných zakázkách v čl , tj. mít v hodnotící komisi dva členy ZMZ, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství", za účelem jmenování za členy hodnotící komise odpovědné náměstky primátora a zástupce MMZ jmenuje - hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : 1. náměstek primátora odpovědný za oblast informatiky 2. náměstek primátora odpovědný za oblast ekonomiky a financí 3. Zdeňka Bačová, pověřená zast. vedoucího Odboru informatiky 4. Vladimír Brázda, Odbor informatiky 5. Petra Tichá, Odbor právní n á h r a d n í c i : náhradník za člena 1. náměstek primátora odpovědný za oblast stavební náhradník za člena 2. náměstek primátora odpovědný za oblast kultury náhradník za člena 3. Michal Kočenda, Odbor informatiky náhradník za člena 4. Jiří Večerka, Odbor informatiky náhradník za člena 5. Zuzana Kománková, Odbor právní bere na vědomí změnu dramaturgického plánu Alternativy - kulturního institutu Zlín ve druhém pololetí roku 2014, který RMZ vzala na vědomí usnesením čj. 87/13R/2014 ze dne : - zrušeny programy Návštěvy ve Zlíně, výstava fotografií ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín, listopad prosinec 2014 a Genealogie, beseda, Mgr. David Valůšek, ředitel SOKA Zlín, listopad 2014; - změna termínu programu z cyklu Výstavy k významným životním jubileím zlínských výtvarníků": Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, výstava architektky a designérky, zlínské rodačky, říjen prosinec 2014;

22 85/21R/2014 bere na vědomí návrh přípravného výboru ze dne "Návrh na konání místního referenda" na území statutárního města Zlína o otázce ve znění "Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a 50, odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?, Zastupitelstvu města Zlína 1. vzít na vědomí návrh přípravného výboru ze dne "Návrh na konání místního referenda" na území statutárního města Zlína o otázce ve znění "Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a 50, odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?, 2. vyhlásit v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konání místního referenda na území statutárního města Zlína na základě návrhu přípravného výboru ze dne o otázce ve znění: "Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a 50, odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?, s odůvodněním návrhu a odhadem nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsobu jejich úhrady z rozpočtu statutárního města Zlína, uvedenými v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 3. stanovit Varianta 1 den konání místního referenda na pátek od hodin do hodin, výši odměny za výkon funkce člena okrskových komisí a místní komise 1000 Kč a předsedy okrskových komisí a místní komise 1100 Kč. Varianta 2 den konání místního referenda na sobotu od hodin do hodin, výši odměny za výkon funkce člena okrskových komisí a místní komise 1000 Kč a předsedy okrskových komisí a místní komise 1100 Kč

23 86/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 Technické služby Zlín, s.r.o., sídlem Záhumení V 321, Zlín, IČ , vydáváním karty rezidenta pro oblast pěších zón: 1. ul.rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru, s účinností od ul. Školní, s účinností od vymezených v platných provozních řádech schválených Radou města Zlína. - udělení výjimky k pořádání akce na veřejném prostranství neuvedeném v příloze vyhlášky dne od 17:00 do 19:00 hodin při konání akce Lampiónový průvod od DDM Astra na Tyršova nábřeží č. 801 k DDM ASTRA na ul. Družstevní č. 4513, pořadatel: Dům dětí a mládeže ASTRA, p. o., Tyršovo nábřeží 801, Zlín, IČ: udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství při konání akce Barevný podzim na náměstí Míru ve Zlíně dne od 15:30 do 18:00 hodin, pořadatel: *** - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství při konání akce "Vodění berana 2014" v místní části Příluky dne od 9:00 do 16:00 hodin, pořadatel: Sdružení za zdravé Příluky, Dolní dědina 238, Zlín-Příluky, IČ: udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství při konání akce "Martínci" na náměstí Míru ve Zlíně dne od 15:30 do 19:00 hodin, pořadatel: Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, Zlín, IČ: výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice MMZ č. 1/2014, o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12 této směrnice, pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení oprav světelného signalizačního zařízení na křižovatce Kostelec - Fryšták, a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli, za podmínek v místě a čase obvyklých, a - uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci oprav světelného signalizačního zařízení na křižovatce Kostelec - Fryšták se společností Technické služby Zlín, s.r.o., sídlem Záhumení V 321, Zlín, IČ , jako zhotovitele s nabídkovou cenou Kč (bez

24 DPH), - náměstka primátora zodpovědného za oblast dopravy, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem této smlouvy. 92/21R/ /21R/2014 čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (stravné, kapesné) na zahraniční pracovní cestu do partnerského města Izegem (Belgie)pro: - Jakuba Muroně, řidiče ve dnech uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako půjčitelem a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizací, Vavrečkova 4070, Zlín, IČ: jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka místnosti o výměře 24,34 m2 nacházející se v 1. nadzemním podlaží v budově č.p. 622 (stavba občanského vybavení), která je součástí pozemku p.č. st. 243, k. ú. Mladcová, obec Zlín, určená pro provoz místní knihovny na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců s tím, že náklady za služby poskytované v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky (vodné-stočné, plyn a el. energie) bude hradit v plné výši půjčitel. náměstka odpovědného za oblast majetku dojednáním podrobností a podpisem smlouvy o výpůjčce MUDr. Miroslav Adámek v. r. Jiří Kadeřábek v. r. primátor 1. náměstek primátora

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení Ing. Josef Dupala Tř. T. Bati 1547 760 01 Zlín

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení Ing. Josef Dupala Tř. T. Bati 1547 760 01 Zlín Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 přijaté usnesení č. 321/2014 - N 3542 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 32. KONANÉ DNE 23.6.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 32. KONANÉ DNE 23.6.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 32 KONANÉ DNE 23.6.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Ing. Pavel místostarosta

Ing. Pavel místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 50. jednání Rady města

Více

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5312/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 54. zasedání dne 3. září 2008 R M 1 / 5 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0039/R02/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014 Usnesení ze 101. zasedání Rady města Rychvald, dne 16. 06. 2014 Kontrola usnesení 101/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 101/2. Rada města 1. Zápis z 42.schůzky

Více

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109 U S N E S E N Í Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U s n

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2012 konaného dne 19. 11. 2012

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/2 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 26. 1. 2015 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 010/15 z

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO MAGSTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO váš DOPS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPS. ZN.: VYŘZUJE: TEL.: FAX: E-MAL: DATUM: 2011-09-06 MMB/0335898/2011 6300/MOMMB 12011 DOPORUČENĚ

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

2. Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice Usnesení č. 1713/2012 (63/2)

2. Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice Usnesení č. 1713/2012 (63/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Usnesení č. 07/2015 z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 11.5.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Č.j. OUVI 835/2015 Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Č. 132/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup souhlasí s výkupem

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 15. 12. 2014 č. 691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Program: Prohlídka prostor městské části strakonického hradu

Program: Prohlídka prostor městské části strakonického hradu - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více