S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 21. schůze /21R/2014 2/21R/2014 3/21R/2014 4/21R/2014 výpůjčku částí pozemků p.č. 3249/22 a p.č. 3107/2 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 pro *** pro oplocení a přeložku chodníku u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK výpůjčku částí pozemků p.č. 3249/22 a p.č. 3107/2 k.ú. Zlín o výměře 75 m2 pro *** pro oplocení a přeložku chodníku u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK výpůjčku částí pozemku p.č. 977/14 k.ú. Zlín o výměře do 20 m2 pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII 3833, Zlín, IČ pro umístění dočasného objektu, který bude sloužit jako sociální zázemí (odpočinková místnost a WC) pro řidiče MHD na nové točně Antonínova, včetně přístupového chodníku vedoucího k buňce od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ-SÚ, ORIA uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č ze dne , jehož předmětem bude změna platby za nájemné, energie a služby spojené s užíváním prostor sloužících podnikání ze čtvrtletní splátky vždy do 5. kalendářního dne na měsíční splátku vždy do posledního kalendářního dne příslušného měsíce s platností od u nájemce prostor sloužících podnikání v přízemí budovy č.p na ul. Vodní ve Zlíně pro nájemce *** - 1 -

2 5/21R/2014 6/21R/2014 7/21R/2014 8/21R/2014 9/21R/ /21R/2014 změnu podnájmu části nebytových prostor v přízemí objektu Vodní 4202, Zlín o výměře 13,46 m2 z *** na *** k provozování kadeřnických služeb pro nájemce *** za podmínek nájemní smlouvy výše podnájmu nebude vyšší než výše nájmu ukončení výpůjčky nebytových prostor dohodou ke dni v 1. podzemním podlaží budovy na ul. Vodní 4205, Zlín o výměře 52,4 m2, schválené usnesením RMZ pod čj. 27//10R/2014 ze dne pro vypůjčitele Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín, IČ /sklad inventáře MŠ/ snížení výměry části pozemku p.č. 297/1 k.ú. Prštné pro nájemce *** (smlouva č ) z výměry 840 m2 na 590 m2 /tj. o 250 m2/ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,58 Kč/m2/rok výpůjčku částí pozemku p.č. 901/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 300 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Husova č.p , Zlín 4 - Malenovice, Husova 796, Zlín 4 - Malenovice, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p Husova, Zlín- Malenovice od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku částí pozemků p.č. 2660/43 a p.č. 2660/41 k.ú. Zlín o celkové výměře 250 m2 pro Společenství vlastníků jednotek Slezská 4765, 4766, Zlín, Slezská 4765, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Slezská, Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku stavby sloupu trolejového vedení umístěného na části pozemku p.č. 1119/6 k.ú. Zlín v rámci stavby "Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně" pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII 3833, Zlín, IČ od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, ORIA - 2 -

3 11/21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 zrušuje část usnesení Rady města Zlína ze dne , č.j. 22/15R/2014 ve znění udělení souhlasu Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, IČ s přenecháním předmětu výpůjčky, a to užívání částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro veřejně přístupné hřiště a přístupové chodníky Univerzitní mateřské škole Qočně, nám. T.G.Masaryka 3050, Zlín, 76001, IČ: za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce č udělení souhlasu Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, IČ s přenecháním předmětu výpůjčky, a to užívání částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro neveřejné dětské hřiště a přístupové chodníky Univerzitní mateřské škole Qočně, nám. T.G.Masaryka 3050, Zlín, 76001, IČ za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce č zrušuje usnesení RMZ č.j. 26/17R/2014 ze dne ve znění: " výpůjčku části pozemku st.p.č. 237/3 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro *** pro parkovací stání k nebytovému prostoru v objektu č.p. 66 nám. Míru, Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ" zrušuje usnesení RMZ č.j. 11/19R/2014 ze dne ve znění: "Rada města Zlína výpůjčku části pozemku p.č. 54/8 k.ú. Kudlov o výměře 6 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemky p.č. 55/9 a p.č. 55/12 k.ú. Kudlov od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ" výpůjčku části pozemku p.č. 54/8 k.ú. Kudlov o výměře 14 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemky p.č. 55/1 p.č. 55/12 k.ú. Kudlov od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 768/39 k. ú. Zlín - 3 -

4 (kabelové vedení NN) 15/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Teplárna Otrokovice a.s., Otrokovice, Objízdná 1777, IČ přes pozemek - p.č. 906/60 k. ú. Malenovice u Zlína (stavba horkovodu) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro -Eco Power Energy s.r.o., Praha 6-Hradčany, M. Horákové 116/109, PSČ 16000, IČ RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ přes pozemek p. č. 1973/1 k. ú. Louky nad Dřevnicí (plynovod STL pro plnící stanici CNG PSZ Malenovice) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Boněcko s.r.o., tř.t.bati 3067, PSČ 76001, IČ přes pozemek - p.č. 1381/36, 1386/8 k. ú. Příluky u Zlína (rozvody NN, přeložka VN výstavba RD Boněcko) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Teplo Zlín, a. s., Zlín, Družstevní 4651, IČ přes pozemek p. č. 1990/14, 1990/16, 1990/17, 1990/22, 1990/23, 1990/24, 1990/31, 1990/51, 1990/53, 1990/66, 1990/67 k. ú. Zlín (rekonstrukce tepelných kanálů JS) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Teplo Zlín, a. s., Zlín, Družstevní 4651, IČ přes pozemek p. č. 4125/3, 4125/4, 2001/32, 2001/11, 2001/10, 2001/12, 2001/13, 2001/14, 4124 k. ú. Zlín - 4 -

5 (rekonstrukce tepelných kanálů JS) 20/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ přes pozemek p. č. 586/3 k.ú. Zlín (přeložka přípojky plynu a HUP u RD čp. 2707) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - *** přes pozemek p. č. 583/1, 1624/18, 1624/42 k. ú. Štípa (kanalizace, plyn, NN - zákl. tech. vybavenost pro výstavbu 3 RD) udělení souhlasu k odstranění studny ve vlastnictví statutárního města Zlína, inv. č. 2099, umístěné na části pozemku p.č. 305 k.ú. Zlín, vše v rámci přípravy stavební akce Polyfunkční objekty Potoky Zlín pro ***, investora uvedené stavební akce, na jeho náklady, vše dle podmínek OŽPaZ záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 3256/3 k.ú. Zlín o výměře 45 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 590/32 k.ú. Mladcová o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku, nájem částí pozemků p.č. 2735/3, p.č. 2735/13, p.č. 2660/3 k.ú. Zlín o celkové výměře 450 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 660/25 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 339/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 30 m2-5 -

6 28/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 3565/45 k.ú. Zlín o výměře 180 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 322/1 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 981/33 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 zrušuje usnesení RMZ č.j. 24/20R/2014 ve znění: " záměr na výpůjčku, nájem části dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín o výměře 40 m2" záměr na výpůjčku části dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 zrušuje usnesení RMZ č.j. 23/20R/2014 ve znění: " záměr na výpůjčku, nájem části dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín o výměře 40 m2" záměr na výpůjčku části dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 záměr na prodej id. podílů na pozemku p.č.st. 5624/7 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 v souladu s podíly na objektu pro vlastníky objektu č.p. 4467, umístěného na pozemcích p.č.st. 5624/1, 5624/5, 5624/6, 5624/7, 5624/8, 5624/9 k.ú. Zlín záměr na prodej pozemku p.č. 979/62 k.ú. Zlín o výměře 13 m2 záměr na směnu části pozemku p.č. 596/3 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře do 10 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 596/4 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře do 10 m2 ve vlastnictví fyzické osoby - 6 -

7 36/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 záměr na směnu pozemku p.č. 528/11 k.ú. Velíková o výměře 452 m2 a části pozemku p.č. 528/24 k.ú. Velíková o výměře do 220 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za pozemek p.č. 530/3 k.ú. Velíková o výměře 668 m2 ve vlastnictví fyzické osoby záměr na prodej, výpůjčku části pozemku p.č. 168 k.ú. Lužkovice o výměře do 250 m2 zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1157/3 k.ú. Kudlov o výměře 170 m2 zamítá doplnění usnesení RMZ č.j. 19/20R/2014 ze dne ve znění: Rada města Zlína nájem části nebytových prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně, který je součástí pozemku st. p.č. 303/2 v k.ú. Zlín o výměře 56 m2 pro YOUGOLF s.r.o., Zarámí 4463, Zlín, IČ pro provozování cestovní kanceláře s podmínkou provozování vybraných poštovních služeb za cenu ve výši Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců o podmínku, že provozování vybraných poštovních služeb bude zahájeno nejpozději do. Nebude-li tato podmínka splněna, nájemní smlouva ke dni. končí zamítá revokaci usnesení RMZ č.j. 3/19R/2014 ze dne ve znění: Rada města Zlína nájem objektu č.p. 566 sloužícího k podnikání o půdorysné ploše 227 m2, který je součástí pozemku st.p.č. 691 k.ú. Zlín, včetně pozemku p.č.st. 691 o výměře 480 m2 pro *** za účelem provozování restaurace a venkovního posezení za cenu ve výši Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců zamítá zrušení záměru na nájem objektu č.p. 566 sloužícího k podnikání o půdorysné ploše 227 m2, který je součástí pozemku st.p.č. 691 k.ú. Zlín, včetně pozemku p.č.st. 691 o výměře 480 m2 ze dne pod č.j. 39/15R/2014 zrušuje usnesení RMZ č.j. 19/20R/2014 ze dne ve znění: Rada města Zlína nájem části nebytových prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně, který je součástí pozemku st. p.č. 303/2 v k.ú. Zlín o výměře 56 m2 pro YOUGOLF s.r.o., Zarámí 4463, Zlín, IČ pro provozování cestovní kanceláře s podmínkou - 7 -

8 provozování vybraných poštovních služeb za cenu ve výši Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců záměr na nájem části nebytových prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně, který je součástí pozemku st. p.č. 303/2 v k.ú. Zlín o výměře 56 m2 42/21R/ /21R/ /21R/2014 souhlasí - s uzavřením kupní smlouvy mezi ***, jako prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, jejímž předmětem je: a) výkup pozemku 1369/12 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 42 m2 v obci Zlín, k. ú. Kudlov, včetně stavby pozemní komunikace - chodníku, která je na tomto pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 558 Kč/m2, b) dohoda ve smyslu 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, na základě které bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí statutární město Zlín, jakožto nabyvatel - s pověřením náměstka primátora zodpovědného za oblast dopravy, dojednáním ostatních náležitostí uvedené budoucí kupní smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. záměr na směnu pozemků dle níže uvedených variant: Varianta A) směna části o výměře do 115 m2 p. č. 161/3 trvalý travní porost a části o výměře do 85 m2 p. č. 286/33 trvalý travní porost, oba v obci Zlín, k. ú. Prštné, za část o výměře do 250 m2 pozemku p. č. 600/80 v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví statutárního města Zlína, Varianta B) směna části o výměře do 115 m2 p. č. 161/3 trvalý travní porost a části o výměře do 85 m2 p. č. 286/33 trvalý travní porost, oba v obci Zlín, k. ú. Prštné, za část o výměře do 630 m2 pozemku p. č. 529/41 v obci Zlín, k. ú. Prštné, ve vlastnictví statutárního města Zlína. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi společností ZLS bytové domy a.s se sídlem Bartošova čtvrť 5532, Zlín, IČ , jako vlastníky pozemků, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Křižovatka ul. Mostní x Březnická - narovnání a přechody pro chodce, Zlín na části pozemku p. č. 1109/65 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k. ú. Zlín, - 8 -

9 - s pověřením náměstka primátora zodpovědného za oblast dopravy, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností ZLS bytové domy a.s se sídlem Bartošova čtvrť 5532, Zlín, IČ , jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 380 m2 pozemku p. č. 1109/65 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k. ú. Zlín, včetně stavby Křižovatka ul. Mostní x Březnická - narovnání a přechody pro chodce, Zlín, která bude na části uvedeného pozemků zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 4000 Kč/m2, - s pověřením náměstka primátora zodpovědného za oblast dopravy, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 45/21R/ /21R/2014 souhlasí s prodejem pozemku p. č. st. 3461/2 jehož součástí je rodinný dům čp podle Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína, schválených ZMZ dne , usn. č. 10/24Z/2014 a Dodatku č. 1 k pravidlům, schváleného ZMZ dne , usn. č. 75/24Z/2014, seznam č. 7/2014 žadatelů o prodej domu v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob lokalita Zálešná v k. ú. Zlín Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. zrušuje a) část usnesení č. 51/8R/2014 schválené v RMZ dne ve znění: " mimořádné přidělení stávajícího bytu na adrese Vodní 4201 ***, s podmínkou úhrady notářského zápisu na náklady ***", b) část usnesení č. 78/11R/2014 schválené v RMZ dne ve znění " mimořádné přidělení bytu o velikosti 1 + kk *** v lokalitě II. segment na ul. Středová 4786 ve Zlíně, a to na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, za podmínky vrácení stávajícího bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně a úhrady notářského zápisu na náklady ***", c) část usnesení č. 46/13R/2014 schválené v RMZ dne ve znění: " mimořádné přidělení stávajícího bytu na adrese Středová 4786 ve Zlíně ***, a to na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a za podmínky sepsání notářského zápisu na náklady ***"

10 a) podání žaloby o vyklizení bytu na ul. Vodní 4201 ve Zlíně na *** schválené usnesením č. 84/5R/2014 dne v případě nevrácení bytu mimosoudně, b) podání žaloby o vyklizení bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně na *** schválené usnesením č. 87/3R/2014 ze dne v případě nevrácení bytu mimosoudně, c) podání žaloby o vyklizení bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně na *** schválené usnesením č. 34/10R/2014 ze dne v případě nevrácení bytu mimosoudně. 47/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 jmenovitý návrh na uzavření nájemní smlouvy k městskému bytu dle seznamu č. 17 uhrazení částky ,61 Kč bez DPH za bezesmluvní odběr vody pro bytový dům na ulici Okružní č. p ve Zlíně za období od do společnosti IMMOTEL a.s., Švédská 635/8, Praha 5 - Smíchov, IČ podání výpovědí z nájmu podzemních parkovacích stání, garážových stání a garážových boxů z důvodu neplacení nájemného a následné podání žalob o vyklizení podzemních parkovacích stání, garážových stání a garážových boxů tabulka č. 1-garáže rozpočtové opatření č. 27/2014 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek souhlasí s novelizací č. 1 Koncepce fungování kapitálové společnosti Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o., se sídlem náměstí Míru 10, Zlín spočívající ve: a) ve změně ustanovení Čl. 4 Majetek, odst "Specifikace majetku ve vlastnictví společnosti, nabývání majetku", kterou dochází ke zúžení rozsahu nabývaného majetku formou vkladu do základního kapitálu společnosti a to pouze na budovy a pozemky nutné pro obslužnost předmětných budov, kromě budov sloužicích jako školská zařízení či jesle, dle zdůvodnění, b) ve zvýšení minimálních celkových investic v rámci dlouhodobého investičního plánu (4 roky) na 18 mil. Kč, dle zdůvodnění, příslušného náměstka prosazením předmětných změn koncepce v orgánech společnosti a jejím zavedením do praxe

11 52/21R/ /21R/2014 zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: "Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína dodatečné stavební práce" Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit zájemce v zákonem stanovených případech, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit současně i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Havarijní oprava rozvodů kanalizace a vody v objektu smz na Zálešné I/3222 ve Zlíně Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy Zuzana Kománková, Odbor právní n á h r a d n í c i Ondřej Běták, náměstek primátora Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy Petra Tichá, Odbor právní

12 54/21R/ /21R/ /21R/2014 zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby "Dodávka integrace agendových systémů SMZ" realizované v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ , a to formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka integrace agendových systémů SMZ" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění náměstka primátora pro oblast informatiky, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Modernizace telefonní ústředny MMZ Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje Ondřej Běták, náměstek primátora Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy Zuzana Kománková, Odbor právní n á h r a d n í c i RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy Petra Tichá, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Obnova vozového parku pro Odbor sociálních věcí náměstka primátora odpovědného pro oblast ekonomiky a financí realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením

13 a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é : náměstek primátora odpovědný pro oblast ekonomiky a financí Jana Pobořilová, vedoucí Odboru sociálních věcí Marcel Červený, Odbor vnitřní správy Veronika Sovová, Odbor právní n á h r a d n í c i : náměstek primátora odpovědný pro oblast sociálních věcí Marie Semelová, Odbor sociálních věcí Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní správy Petra Tichá, Odbor právní 57/21R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Amper Market, a.s., se sídlem: Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 14000, IČ: , s nabídkovou cenou ,64 Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Amper Market, a.s. se sídlem: Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ IČ: Nabídková cena: ,64 Kč bez DPH 2. místo v pořadí: E.ON Energie, a.s. se sídlem: České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ IČ: Nabídková cena: ,20 Kč bez DPH 3. místo v pořadí: CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem: Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ IČ: Nabídková cena: ,79 Kč bez DPH 4. místo v pořadí: BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046,1047/24-26, PSČ IČ:

14 Nabídková cena: ,64 Kč bez DPH 5. místo v pořadí: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ IČ: Nabídková cena: ,94 Kč bez DPH 58/21R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výběr nejvhodnější nabídky vuvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Pragoplyn, a.s., se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 36/31, PSČ 11000, IČ: , s nabídkovou cenou Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Pragoplyn, a.s. se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 36/31, PSČ IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 2. místo v pořadí: E.ON Energie, a.s. se sídlem: České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 3. místo v pořadí: CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem: Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 4. místo v pořadí: BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046,1047/24-26, PSČ IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 5. místo v pořadí: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ IČ:

15 Nabídková cena: Kč bez DPH 6. místo v pořadí: Lumius, spol. s r.o. se sídlem: Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, PSČ IČ: Nabídková cena Kč bez DPH 59/21R/ /21R/2014 souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci akce "Kanalizace Klečůvka" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako stavebníkem a budoucím kupujícím a ***, jako vlastníkem pozemku a budoucím prodávajícím, jejíž předmětem bude souhlas s realizací a trvalým umístěním stavby s následným odkupem části pozemku p. č. 313, k. ú. Klečůvka, za cenu ve výši 250 Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení příslušného náměstka primátora, podpisem smlouvy souhlasí se zrušením usnesení č. j. 67/17R/2014 ze dne ve znění Rada města Zlína souhlasí s uzavřením Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Kanalizace Klečůvka" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníky dotčených pozemků parc. č. 351/1, 355/2, 356/7, 355/1, 101/1 a 17 v k. ú. Klečůvka, jako budoucími povinnými, jejichž předmětem bylo bezúplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes dotčené pozemky na dobu neurčitou souhlasí s uzavřením Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Kanalizace Klečůvka" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníky dotčených pozemků parc. č. 351/1, 355/2, 356/7, 355/1, 101/1 a 17 v k. ú. Klečůvka, jako budoucími povinnými, jejichž předmětem bude úplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes dotčené pozemky na dobu neurčitou za cenu 50 Kč/m Zastupitelstvu města Zlína ke zrušení a následnému schválení pověřit příslušného náměstka primátora, podpisem smluv

16 61/21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce "Kanalizace Klečůvka" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako budoucím oprávněným a vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 313 v k. ú. Klečůvka, jako budoucím povinným, jejíž předmětem bude bezúplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes dotčený pozemek na dobu neurčitou Zastupitelstvu města Zlína ke schválení příslušného náměstka primátora, podpisem smlouvy souhlasí s uzavřením smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako oprávněným ze služebnosti a vlastníky dotčených pozemků p. č. 312/28 a p. č. 308/7 v k. ú. Salaš u Zlína, obci Zlín, jako povinnými ze služebnosti, jejichž předmětem bude bezúplatné zřízení vedení kanalizace, její provozování, opravy a údržba přes dotčené pozemky na dobu neurčitou Zastupitelstvu města Zlína ke schválení příslušného náměstka primátora, podpisem smluv uzavření dohody vlastníků vodovodů provozně souvisejících mezi statutárním městem Zlínem, IČ: a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, Zlín, IČ: , která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodů, příslušného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a jejím podpisem uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi statutárním městem Zlínem, IČ: a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, Zlín, IČ: , která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizací, příslušného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a jejím podpisem

17 65/21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi statutárním městem Zlínem, IČ: a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, Olomouc, IČ: , která upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizací, příslušného náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody a jejím podpisem uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č na stavební práce "Prodloužení chodníku na ul. Fryštácké, Zlín - Kostelec" se zhotovitelem stavby společností PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny 594/6C, Chválkovice, Olomouc, IČ: , jehož předmětem je změna termínu plnění díla v důsledku skutečností zjištěných v souvislosti s přípravou realizace uvedené zakázky. náměstka primátora pro oblast stavební a dopravní, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na přeložku plynárenského zařízení mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako budoucím povinným a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: v zastoupení RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ: jako budoucím oprávněným, dle níž budoucí povinný jako vlastník pozemku uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení a dále právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zařízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení: "Přeložka NTL plynovodu v k. ú. Zlín revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně" na pozemku parc. č. 222,226,zapsaný na LV č , k.ú. Zlín, obec Zlín příslušného náměstka primátora, odpovědného za oblast stavební, uzavřením a podpisem smlouvy uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Komunikace a osvětlení Dolní Paseky, U majáku - SO 401 Veřejné osvětlení" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností PETAS Petřík s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 5357/D, Zlín, IČ: , jako zhotovitelem s celkovou cenou za dílo ve výši Kč bez DPH, a

18 náměstka primátora odpovědného za oblast dopravy, podpisem této smlouvy 69/21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: a společností KLEMPOS - STŘECHY, s.r.o., se sídlem Klimentská 1215/26, Praha - Nové Město, IČ: , na stavební práce dle směrnice č. 1/2014, o věřejných zakázkách malého rozsahu, na akci "Nadstřešení administrativní budovy na skládce odpadů Suchý důl, Zlín - Prštné" s celkovou cenou za dílo ve výši Kč bez DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy. uzavření Smlouvy o provedení analýzy plnění Dohody podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí ze dne mezi statutárním městem Zlínem, IČ , náměstí Míru 12, Zlín jako objednavatelem a HZK audit, s. r. o., IČ , Zlín, Kvítková 4703, PSČ jako vykonavatelem, jejímž předmětem je provedení analýzy, kontroly a posouzení oprávněnosti rozdělení příjmů a výdajů souvisejících se společným hospodařením s domy dle ustanovení uvedených v Dohodě podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí ze dne za období roku 2013, za dohodnutou cenu ve výši Kč bez DPH náměstka primátora odpovědného za oblast bydlení podpisem výše uvedené smlouvy. uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Slovenská ve Zlíně mezi statutárním městem Zlínem jako odběratelem a společností Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, Olomouc, IČ: , jako provozovatelem, na dobu neurčitou, za ceny dle platného ceníku dodavatele a dohody o oprávněné osobě k této smlouvě, kterou se nájemce, ***, stává osobou oprávněnou ke všem právům a povinnostem vyplývajícím ze smlouvy č uzavření "Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (dále jen "Smlouva") pro odběrné místo Zlín, ul. Pasecká - areál fotbalového hřiště, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, IČ jako zákazníkem a E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ jako dodavatelem náměstka primátora odpovědného za oblast prevence kriminality a sportovišť

19 jejím podpisem. 73/21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Ondřejem Šebestíkem, se sídlem Krajina 601, Kvasice, IČ , na akci "Technické zhodnocení - výměna vstupních dveří do Rehabilitačního stacionáře Žlebová 1590". Celková hodnota díla činí bez DPH Kč. uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako věřitelem a Střední školou hotelovou Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, Dřevnická 1788, Zlín, IČ , jako dlužníkem, jejímž předmětem bude uznání dluhu z neuhrazeného nájemného z nájmu nebytových prostor v budově č. p na ul. Dřevnická ve Zlíně za měsíce září a říjen 2014 ve výši Kč a sjednání následujícího splátkového kalendáře na tuto částku: splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do , a to pod ztrátou výhody splátek s tím, že celková výše pohledávky včetně příslušenství bude vyčíslena ke dni podpisu "Dohody o splátkách a uznání dluhu". primátora dojednáním ostatních náležitostí splátkového kalendáře, jeho uzavřením a podpisem. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č , ze dne , na stavební práce "Rekonstrukce střechy MŠ Zlín, Dětská, č. p. 4698", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako objednatelem a společností Stavební izolace Zlín, s. r. o., se sídlem Dlouhá 108, Zlín, IČ , jako zhotovitelem, jímž se mění termín dokončení a předání díla na: nejpozději do primátora dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č ze dne a dále jeho uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: a Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, Praha 9, IČ: , jejímž předmětem je spolupráce při vydání publikace: Historický atlas měst ČR: sv. 28 Zlín" v roce 2015, kdy se město Zlín zavazuje poskytnout spolupráci a zaplatit za

20 prezentaci v publikaci sjednanou cenu ,- Kč včetně zákonné sazby DPH a Historický ústav se zavazuje dodat městu Zlínu k jeho prezentaci 80 ks výtisků publikace nejpozději do primátora, dojednáním podrobností a podpisem smlouvy. 77/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako vypůjčitelem a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou organizací, Vavrečkova 7040, Zlín, IČ: jako půjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka modelu Památníku T. Bati v termínu od 27. do za účelem prezentace na konferenci Baťa v budově Na Příkopě 28, Praha 1 primátora dojednáním podrobností a podpisem smlouvy. uzavření smlouvy o výpůjčce modelu Kulturního a univerzitního centra Zlín mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, IČ: jako půjčitelem a statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako vypůjčitelem, na dobu určitou, tj. od do , pro účely výstavy nazvané Eva Jiřičná KUDY KAM náměstka primátora odpovědného za kulturu dojednáním podrobností a podpisem smlouvy. Pravidla pro stanovení platu ředitelům mateřských škol, základních škol a školského zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem, s platností od plat těmto ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných statutárním městem Zlínem: *** s účinností od ruší část usnesení č. 117/19R/2014 ze dne "a zahraniční služební cestu do Dortmundu (Německo) pro Ing. Andreu Fuskovou (referent OKaRDS) ve dnech 6.8.října" a zahraniční služební cestu do Budapešti (Maďarsko) pro Ing. Andreu

21 Fuskovou (referent OKaRDS) ve dnech /21R/ /21R/ /21R/2014 bere na vědomí změnu jmenovitého složení Komise místní části Salaš dle důvodové zprávy a Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí. ruší část usneseníč. 44/18R/2014 ze dne , kterým RMZ jmenovala hodnotící komisi v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku "Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství výjimku z povinnosti stanovené směrnicí č. 5/2014 o veřejných zakázkách v čl , tj. mít v hodnotící komisi dva členy ZMZ, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství", za účelem jmenování za členy hodnotící komise odpovědné náměstky primátora a zástupce MMZ jmenuje - hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : 1. náměstek primátora odpovědný za oblast informatiky 2. náměstek primátora odpovědný za oblast ekonomiky a financí 3. Zdeňka Bačová, pověřená zast. vedoucího Odboru informatiky 4. Vladimír Brázda, Odbor informatiky 5. Petra Tichá, Odbor právní n á h r a d n í c i : náhradník za člena 1. náměstek primátora odpovědný za oblast stavební náhradník za člena 2. náměstek primátora odpovědný za oblast kultury náhradník za člena 3. Michal Kočenda, Odbor informatiky náhradník za člena 4. Jiří Večerka, Odbor informatiky náhradník za člena 5. Zuzana Kománková, Odbor právní bere na vědomí změnu dramaturgického plánu Alternativy - kulturního institutu Zlín ve druhém pololetí roku 2014, který RMZ vzala na vědomí usnesením čj. 87/13R/2014 ze dne : - zrušeny programy Návštěvy ve Zlíně, výstava fotografií ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín, listopad prosinec 2014 a Genealogie, beseda, Mgr. David Valůšek, ředitel SOKA Zlín, listopad 2014; - změna termínu programu z cyklu Výstavy k významným životním jubileím zlínských výtvarníků": Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, výstava architektky a designérky, zlínské rodačky, říjen prosinec 2014;

22 85/21R/2014 bere na vědomí návrh přípravného výboru ze dne "Návrh na konání místního referenda" na území statutárního města Zlína o otázce ve znění "Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a 50, odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?, Zastupitelstvu města Zlína 1. vzít na vědomí návrh přípravného výboru ze dne "Návrh na konání místního referenda" na území statutárního města Zlína o otázce ve znění "Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a 50, odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?, 2. vyhlásit v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konání místního referenda na území statutárního města Zlína na základě návrhu přípravného výboru ze dne o otázce ve znění: "Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a 50, odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?, s odůvodněním návrhu a odhadem nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsobu jejich úhrady z rozpočtu statutárního města Zlína, uvedenými v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 3. stanovit Varianta 1 den konání místního referenda na pátek od hodin do hodin, výši odměny za výkon funkce člena okrskových komisí a místní komise 1000 Kč a předsedy okrskových komisí a místní komise 1100 Kč. Varianta 2 den konání místního referenda na sobotu od hodin do hodin, výši odměny za výkon funkce člena okrskových komisí a místní komise 1000 Kč a předsedy okrskových komisí a místní komise 1100 Kč

23 86/21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/ /21R/2014 Technické služby Zlín, s.r.o., sídlem Záhumení V 321, Zlín, IČ , vydáváním karty rezidenta pro oblast pěších zón: 1. ul.rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru, s účinností od ul. Školní, s účinností od vymezených v platných provozních řádech schválených Radou města Zlína. - udělení výjimky k pořádání akce na veřejném prostranství neuvedeném v příloze vyhlášky dne od 17:00 do 19:00 hodin při konání akce Lampiónový průvod od DDM Astra na Tyršova nábřeží č. 801 k DDM ASTRA na ul. Družstevní č. 4513, pořadatel: Dům dětí a mládeže ASTRA, p. o., Tyršovo nábřeží 801, Zlín, IČ: udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství při konání akce Barevný podzim na náměstí Míru ve Zlíně dne od 15:30 do 18:00 hodin, pořadatel: *** - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství při konání akce "Vodění berana 2014" v místní části Příluky dne od 9:00 do 16:00 hodin, pořadatel: Sdružení za zdravé Příluky, Dolní dědina 238, Zlín-Příluky, IČ: udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství při konání akce "Martínci" na náměstí Míru ve Zlíně dne od 15:30 do 19:00 hodin, pořadatel: Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, Zlín, IČ: výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice MMZ č. 1/2014, o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12 této směrnice, pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení oprav světelného signalizačního zařízení na křižovatce Kostelec - Fryšták, a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli, za podmínek v místě a čase obvyklých, a - uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci oprav světelného signalizačního zařízení na křižovatce Kostelec - Fryšták se společností Technické služby Zlín, s.r.o., sídlem Záhumení V 321, Zlín, IČ , jako zhotovitele s nabídkovou cenou Kč (bez

24 DPH), - náměstka primátora zodpovědného za oblast dopravy, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem této smlouvy. 92/21R/ /21R/2014 čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů (stravné, kapesné) na zahraniční pracovní cestu do partnerského města Izegem (Belgie)pro: - Jakuba Muroně, řidiče ve dnech uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako půjčitelem a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkovou organizací, Vavrečkova 4070, Zlín, IČ: jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka místnosti o výměře 24,34 m2 nacházející se v 1. nadzemním podlaží v budově č.p. 622 (stavba občanského vybavení), která je součástí pozemku p.č. st. 243, k. ú. Mladcová, obec Zlín, určená pro provoz místní knihovny na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců s tím, že náklady za služby poskytované v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky (vodné-stočné, plyn a el. energie) bude hradit v plné výši půjčitel. náměstka odpovědného za oblast majetku dojednáním podrobností a podpisem smlouvy o výpůjčce MUDr. Miroslav Adámek v. r. Jiří Kadeřábek v. r. primátor 1. náměstek primátora

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014 U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Malenice č.13/2014 ze dne 19.května 2014 V souladu s ustanovením 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : I. S C

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 26.1.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2. (2) Hospodaření 1.-12.2010

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, IČ: 00527611 Horní Rokytnice čp. 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost TJ Spartak Rokytnice jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014

USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014 USNESENÍ č. 22 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 10.7.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více