Seznam příloh Česká republika Mezinárodní přehledy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam příloh Česká republika Mezinárodní přehledy"

Transkript

1 Seznam příloh číslo název přílohy strana počet stran Česká republika 01 Hrubý domácí produkt a obchod Přehledy o živnostenském podnikání Podnikatelské struktury podle RES a jednotlivých oddílů OKEČ Vývoj struktur obchodu a ubytování a stravování podle tržeb, PH do r Výňatek z výsledků maloobchodního censu ČSU Počty prodejen velkých nadnárodních a družstevních potravin. řetězců v ČR TOP 50 Českého obchodu podle tržeb v r Nákupní centra v ČR Kapacity hromadných ubytovacích a pohostinských zařízení Tržby, výkony ÚPH a práce v obchodě OKEČ G podle čtvrtletí v letech 2003 a Ekonomika obchodu a ubyt. a stravování, struktura výkonů v letech 2003 a Ukazatele finančního hospodaření v obchodě, ubyt. a strav. v letech 2003 a Marže obchodu a její struktura podle kategorií podniků Počet pracovníků, zaměstnanců, mzdy a produktivita v obchodě a pohostinství Ukazatele finančního hospodaření velkých podniků Přehled velkých podniků obchodu k podle RES Kompletní výsledky v. podniků obchodu a ubyt. a strav. podle čtvrtl. r Výsledky podniků se 100 a více zaměstnanci za r a 2004 podle OKEČ Meziroční indexy tržeb (vč. DPH) za maloobchod, ubyt. a strav Vývoj indexů spotřeb. cen podle výdajových skupin, živ. náklady domácností Spotřební vydání domácností v r Spotřeba a vybavenost domácností podle SRÚ v r Zahraniční obchod v letech a Výsledky zahraničního cest. ruchu za r TOP 50 cestovních kanceláří a agentur v r Zahr. obchod, služby a cest. ruch podle běž. účtu plateb. bilance do r Mezinárodní přehledy 27 Indikátory ekonomické a sociální úrovně a vnitřního trhu v EU Přehledy o světovém a evropském obchodě

2 Hrubý domácí produkt a obchod Příloha č. 01 Vývoj výdajů na hrubý domácí produkt v b. c. Z toho Běžné ceny mil. Kč HDP Konečná v tom Tvorba v tom Zahraniční obchod spotřeba domácností vlády hr.kapitálu fixního vývoz dovoz index 2004/ ,9 104,4 105,2 102,6 110,0 110,2 123,4 119,8 Pramen: ČSÚ HDP v b.c. HPH v b.c. Tvorba přidané hodnoty HPH ve vybraných odvětvích v mil. Kč a % podíl zemědělství zprac.průmysl stavebnictví obchod ubyt.a stravování Období mil.kč % mil.kč % mil.kč % mil.kč % mil.kč % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 i.2004/3 107,9 106,7 104,8 0,0 107,7 + 0,3 101,0-0,4 107,3 0,0 106,6 0,0 Pramen: ČSÚ, Roční národní účty Vývoj výdajů na hrubý domácí produkt v s. c. Vývoj výdajů na HDP (rozdíl v %) Predikce ze stálých cen r I/4 II/4 III/4 IV/4 ROK x)2005 HDP v kupních cenách 1,5 3,7 3,8 4,0 4,0 4,3 4,0 4,0 Výdaje domácností 2,7 4,9 3,3 2,5 2,0 1,9 2,4 3,5 Výdaje vládních institucí na spotřebu 4,5 4,2-1,8-1,0-3,8-5,8-3,4 1,0 Tvorba hrubého kapitálu - fixního 3,4 4,8 9,9 9,4 9,6 7,5 9,1 7,1 Zahraniční obchod - vývoz zboží a služeb 2,1 7,3 10,6 27,4 23,0 22,2 20,9 14,8 dovoz zboží a služeb 4,9 7,9 11,3 27,0 19,9 15,8 18,5 14,4 x) predikce MF ČR duben 2005 Pramen: ČSÚ, MF ČR Pozice obchodu Podíl obchodu a ubytování a stravování (OKEČ G a H) v %: na hrubé přidané hodnotě (z běžných cen) 15,5 14,7 14,1 14,1 na zaměstnanosti v NH vč. podnikatelů 16,2 16,6 16,9 17,1 na zaměstnanosti žen v NH 20,3 20,6 20,6 20,4 podíl podnikatelů na celkovém počtu pracovníků 27,3 27,7 27,6 26,3 na počtu podnikatelských jednotek v NH (podle RES) 35,3 35,5 34,1 33,7 relace průměrné mzdy v obchodě (G) k prům. mzdě v NH 96,4 96,3 92,9 94,7 relace prům. mzdy v pohostinství (H) k prům. mzdě v NH 56,1 51,3 55,0 59,1 Pramen: ČSÚ, MAG 2

3 Příloha č.02 Strana 1 Vývoj počtu živnostenských oprávnění v letech 1992 až 2004 počty ŽO k i. 2004/3 ŽO c e l k e m ,4 z toho ŽO: koncesované ,1 vázané ,1 řemeslné ,9 volné ,7 z ŽO celkem pro FO ,0 pro PO ,0 ŽO pro cizince ,3 ŽO pro volnou živnost ,6 velko a maloobchod x). 30,6 31,.8 35,5 36,2 35,6 34,9 34,3-0,6 podnikatelé celkem ,0 z toho FO ,6 PO ,4 cizinci ,7 ŽO na tis. obyvatel 91,29 180,50 251,45 291,72 316,61 333,5 344,8 356,1 103,3 podnikatelé na tis.obyvatel 63,70 120,74 154,31 169,60 181,28 187,1 192,4 194,1 + 1,7 ŽO na 1 podnikatele 1,43 1,49 1,63 1,68 1,75 1,78 1,79 1,83 + 0,04 ŽO - živnostenské oprávnění; PO - právnické osoby; FO - fyzické osoby x)= velkoobchodní a maloobchodní živnosti podle 33 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; % = podíl z celkového počtu vydaných živnostenských oprávnění v NH; Kraj Podnikatelé a živnosti (ŽO) podle regionů a krajů k počet podnikatelů počet živností (ŽO) pro osoby počet ŽO FO PO c e l k e m i. 2004/03 FO PO c e l k e m i. 2004/03 na 1 podn. PRAHA , ,7 2,01 Praha hl. m , ,7 2,01 STŘEDNÍ ČECHY , ,5 1,81 Středočeský , ,5 1,81 JIHOZÁPAD , ,4 1,76 Jihočeský , ,2 1,76 Plzeňský , ,6 1,75 SEVEROZÁPAD , ,6 1,75 Karlovarský , ,2 1,70 Ústecký , ,9 1,77 SEVEROVÝCHOD , ,2 1,78 Liberecký , ,9 1,72 Královéhradecký , ,1 1,77 Pardubický , ,5 1,84 JIHOVÝCHOD , ,8 1,84 Vysočina , ,5 1,76 Jihomoravský , ,8 1,86 STŘEDNÍ MORAVA , ,6 1,77 Olomoucký , ,8 1,76 Zlínský , ,4 1,79 MORAVSKOSLEZSKO , ,0 1,84 Moravskoslezský , ,0 1,84 ČR CELKEM , ,4 1,83 ŽO živnostenské oprávnění; PO právnické osoby; FO fyzické osoby Pramen: Živnostenský registr MPO ČR 3

4 Příloha č.02 Strana 2 Počty živnostenských oprávnění podle základních druhů živnosti a právní formy k podle území (regionů a krajů) Území (oblast/kraj) Živnostenská z toho živnostenská oprávnění pro živnosti oprávnění celkem koncesovanou volnou řemeslnou vázanou počet i. 04/03 počet i. 04/03 počet i. 04/03 počet i. 04/03 počet i. 04/03 PRAHA , , , , ,5 Praha hl. m , , , , ,5 STŘEDNÍ ČECHY , , , , ,3 Středočeský , , , , ,3 JIHOZÁPAD , , , , ,2 Jihočeský , , , , ,9 Plzeňský , , , , ,5 SEVEROZÁPAD , , , , ,1 Karlovarský , , , , ,4 Ústecký , , , , ,7 SEVEROVÝCHOD , , , , ,0 Liberecký , , , , ,7 Královéhradecký , , , , ,0 Pardubický , , , , ,3 JIHOVÝCHOD , , , , ,3 Vysočina , , , , ,9 Jihomoravský , , , , ,6 STŘEDNÍ MORAVA , , , , ,0 Olomoucký , , , , ,5 Zlínský , , , , ,6 MORAVSKOSLEZSKO , , , , ,0 Moravskoslezský , , , , ,0 ČR CELKEM , , , , ,1 x)= živnosti maloobchod a velkoobchod podle 33 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; % = podíl všech ŽO pro maloobchod a velkoobchod z kolonky ŽO celkem Volné živnosti pro obchodní podnikání podle 33 ŽZ v letech 2003 a 2004 Území, kraj Celkem obchod z toho pro maloobchod pro velkoobchod a zprostředkování i.2004/ i.2004/ i.2004/3 PRAHA , , ,6 Praha hl. m , , ,6 STŘEDNÍ ČECHY , , ,5 Středočeský , , ,5 JIHOZÁPAD , , ,1 Jihočeský , , ,2 Plzeňský , , ,0 SEVEROZÁPAD , , ,9 Karlovarský , , ,1 Ústecký , , ,6 SEVEROVÝCHOD , , ,5 Liberecký , , ,1 Královéhradecký , , ,2 Pardubický , , ,3 JIHOVÝCHOD , , ,1 Vysočina , , ,5 Jihomoravský , , ,7 STŘEDNÍ MORAVA , , ,9 Olomoucký , , ,0 Zlínský , , ,2 MORAVSKOSLEZSKO , , ,5 Moravskoslezský , , ,5 ČR CELKEM , , ,8 4

5 Kraj Živnosti v cestovním ruchu k Pohostinství a ubytování Příloha č.02 Strana 3 Hostinská - ž. řemeslná Ubytovací služby - ž. volná Fyzické osoby Právnické osoby Celkem Fyzické osoby Právnické osoby Celkem Počet i.04/3 Počet i.04/3 Počet i.04/3 Počet i.04/3 Počet i.04/3 Počet i.04/3 PRAHA , , , , , ,2 Praha hl. m , , , , , ,2 STŘEDNÍ ČECHY , , , , , ,3 Středočeský , , , , , ,3 JIHOZÁPAD , , , , , ,9 Jihočeský , , , , , ,0 Plzeňský , , , , , ,5 SEVEROZÁPAD , , , , , ,3 Karlovarský , , , , , ,1 Ústecký , , , , , ,6 SEVEROVÝCHOD , , , , , ,6 Liberecký , , , , , ,0 Královéhradecký , , , , , ,3 Pardubický , , , , , ,7 JIHOVÝCHOD , , , , , ,6 Vysočina , , , , , ,2 Jihomoravský , , , , , ,3 STŘEDNÍ MORAVA , , , , , ,1 Olomoucký , , , , , ,6 Zlínský , , , , , ,8 MORAVSKOSLEZSKO , , , , , ,3 Moravskoslezský , , , , , ,3 ČR CELKEM , , , , , ,0 Kraj Cestovní kanceláře, agentury, průvodci Cestovní kanceláře a agentury Průvodci Koncesované CK Vázané agentury Fyzické osoby Právnické osoby Fyzické osoby Právnické osoby Fyzické osoby Právnické osoby Počet i. 04/3 Počet i. 04/3 Počet i. 04/3 Počet i. 04/3 Počet i. 04/3 Počet rozdíl PRAHA 82 92, , , , , Praha hl. m , , , , , STŘEDNÍ ČECHY 39 97, , , , , Středočeský 39 97, , , , , JIHOZÁPAD 46 90, , , , , Jihočeský 25 92, , , , , Plzeňský 21 87, , , , , SEVEROZÁPAD 55 98, , , , , Karlovarský ,0 7 77, , , , Ústecký 36 97, , , , , SEVEROVÝCHOD 71 97, , , , , Liberecký 22 91, , , , , Královéhradecký , , , , , Pardubický , , , , , JIHOVÝCHOD 76 93, , , , , Vysočina 30 96, , , , , Jihomoravský 46 92, , , , , STŘEDNÍ MORAVA 58 98, , , , , Olomoucký 26 96, , , , , Zlínský , , , , , MORAVSKOSLEZSKO , , , , , Moravskoslezský , , , , , ČR CELKEM , , , , , ŽO - živnostenské oprávnění; PO - právnické osoby; FO - fyzické osoby Pramen: Živnostenský registr MPO ČR 5

6 Příloha č.02 Strana 4 Počty a struktura živnostenských oprávnění v odvětvích obchodu, pohostinství a v cestovním ruchu podle druhů živností a ve vazbě na OKEČ k OKEČ 50 Kód oboru podle ŽR R 103 L L K ,7 V L 505 C e l k e m K 302 R 104 R 111 K 307 V 207 R 114 V 214 K 307 K 315 V 214 R ,02 L 52 C e l k e m R 114 L 55 L 55 C e l k e m C e l k e m K 314 V 214 L 633 V 214 L 633 Druh, obor živnosti Prodej a údržba motorových vozidel a motocyklů vč. součástek Nákup a prodej PHM, maziv provoz čerpacích stanic (spadá i do OKEČ 51) Velkoobchod a zprostředkování obchodu (kromě motor. vozidel) Vývoj, výroba, opravy, nákup, prodej, likvid.zbraní, střel.,nákup a prodej výbušnin Hodinářství, šperkařství, zlatnictví, stříbrnictví, klenotnictví, kovotepectví Prodej toxických látek prodej drogistického zboží Nákup kult. památek a předmětů kult. hodnoty Obch. se zvířaty pro záj. chov Nákup, skladování a prodej zdravotních potřeb a léčebných prostředků Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Nákup a prodej zboží maloobchod Hostinská činnost a jídelny Ubytovací služby Cestovní kanceláře Průvodcovská činnost horská, tělovýchovná a sportovní, v cest. ruchu celkem z toho K-koncese R-řemeslná V-vázaná L-volná FO PO C FO a) PO C FO a) PO C FO PO C FO PO C FO PO C FO b) PO C FO PO C FO PO C FO PO C FO PO C FO PO C FO FO C FO PO C FO PO C FO PO C FO c) c) PO C FO d) d) PO C a) včetně volných živností; b) včetně drogistického zboží (R); c) koncesované i ostatní; d) volné i vázané Pramen: Živnostenský registr MPO 6

7 Počet vydaných ŽO na činnosti velkoobchod a maloobchod v územním členění k Příloha č.02 Strana 5 Kraj, okres Velkoobchod Maloobchod Celkem obchod podle 33a ŽZ FO PO Celkem FO PO Celkem FO PO Celkem ČR c e l k e m Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha-Jižní město Praha-Modřany Praha-Jihozáp.město Praha-Černý Most Praha-Hor.Měcholupy Praha-Hor.Počernice Praha-Letňany Praha-Kunratice Praha-Radotín Praha-Kbely Praha-Újezd n. Lesy Praha-Řepy Praha-Uhříněves Praha hl.m Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj

8 Příloha č.02 Strana 6 Kraj, okres Velkoobchod Maloobchod Celkem obchod podle 33a ŽZ FO PO Celkem FO PO Celkem FO PO Celkem Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký k Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský k

9 Počet vydaných ŽO na hostinskou činnost a jídelny v územním členění k Příloha č. 02 Strana 7 Kraj, okres Hostince Volná živnost Celkem FO PO Celkem FO PO Celkem FO PO Celkem ČR celkem Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha-Jižní město Praha-Modřany Praha-Jihozáp.město Praha-Černý Most Praha-Hor.Měcholupy Praha-Hor.Počernice Praha-Letňany Praha-Kunratice Praha-Radotín Praha-Kbely Praha-Újezd n. Lesy Praha-Řepy Praha-Uhříněves Praha hl.m Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj

10 Příloha č. 02 Strana 8 Kraj, okres Hostince Volná živnost Celkem FO PO Celkem FO PO Celkem FO PO Celkem Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký k Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský k

11 Příloha č. 02 Strana 9 Počet ŽO na ubytovací služby v územním členění k Kraj, okres Volná živnost ubytovací služby FO PO Celkem ČR celkem Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha-Jižní město Praha-Modřany Praha-Jihozáp.město Praha-Černý Most Praha-Hor.Měcholupy Praha-Hor.Počernice Praha-Letňany Praha-Kunratice Praha-Radotín Praha-Kbely Praha-Újezd n. Lesy Praha-Řepy Praha-Uhříněves Praha hl.m Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj

12 Kraj, okres Volná živnost ubytovací služby FO PO Celkem Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký kraj Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský kraj Příloha č. 02 Strana 10 12

13 Počet ŽO na služby CK a průvodců v územním členění k Příloha č.02 Strana 11 Kraj, okres Cestovní kanceláře a agentury Průvodci Celkem FO PO Celkem FO PO Celkem FO PO Celkem ČR celkem Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha-Jižní město Praha-Modřany Praha-Jihozáp.město Praha-Černý Most Praha-Hor.Měcholupy Praha-Hor.Počernice Praha-Letňany Praha-Kunratice Praha-Radotín Praha-Kbely Praha-Újezd n. Lesy Praha-Řepy Praha-Uhříněves Praha hl.m Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj

14 Příloha č.02 Strana 12 Kraj, okres Cestovní kanceláře a agentury Průvodci Celkem FO PO Celkem FO PO Celkem FO PO Celkem Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký k Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský k

15 Oddíl OKEČ 50 prodej, údržba, opravy motorových vozidel, prodej pohon.hmot 51 velkoobchod, zprostředkování obchodu 52 - maloobchod, opravy spotřebního. zboží celkem (obchod bez OKEČ 55) Podnikatelské struktury podle jednotlivých oddílů OKEČ v obchodních činnostech v časovém vývoji Příloha č. 03 Strana 1 Práv.forma Počet podnikatelských jednotek k Změna podnikání v r.2004 FO PO v tom AS DR SP celkem FO PO v tom AS DR SP celkem FO PO v tom AS DR SP celkem FO PO v tom AS DR SP celkem % podíl v podnikatelské sféře 26,1 31,2 32,3 32,2 30,5 30,5 29,2 28,5-0,7 pb. FO ubytování a stravování 50 až c e l k e m PO v tom OS AS DR SP celkem FO PO v tom OS AS DR SP celkem % podíl v podnikatelské sféře 30,6 35,3 37,0 36,9 35,3 35,5 34,2 33,7-0,5 pb. FO - fyzická osoba; PO - právnická osoba; OS - obchodní společnosti mimo akciové; AS - akciové společnosti; DR - družstva; SP - státní podniky; % podíl v pod. sféře - rozumí se % podíl daných oddílů OKEČ z celkového počtu podnikatelských jednotek v NH Pramen: ČSÚ Registr ekonomických subjektů 15

16 Příloha č. 03 Strana 2 Podnikatelské struktury obchodu, pohostinství a ubytování, cestovních kanceláří k Odvětví, OKEČ celkem z toho z PO zejména FO PO OS AS družstva SP 500 nezatříděno prodej dvoustopých motorových vozidel údržba a oprava dvoustopých mot. vozidel prodej součástek a přísl. mot. vozidel prodej, údržba a opravy motocyklů maloobchodní prodej PHM prodej a opravy mot. vozidel, PHM stav k nezatříděno zprostředkování obchodu velkoobchod zemědělskými produkty velkoobchod s potravinami,nápoji a tabák velkoobchod - s výrobky přev. pro domácnost velkoobchod - s nerosty, meziprodukty, odpady velkoobchod - se stroj. zařízením a potřebami ostatní velkoobchod pro domácnost velkoobchod a zprostředkování obchodu stav k nezatříděno maloobchod se smíšeným zbožím maloobchod s potravinami a pochutinami malo - ve spec.p.s farmac.a kosm.zbožím ost. maloobchod - s novým zb.ve spec. prodej malo - s použitým zbožím vč. starožitností maloobchod mimo řádné prodejny oprava osob. zboží a potřeb pro domácnost maloobchod stav k G obchod celkem G stav k nezatříděno provoz zařízení hotelového typu provoz kempů a jiné přechodné ubytování provoz restaurací, bufetů apod provoz výčepů, barů a pod stravování účelové H 55 ubytování a stravování H 55 stav k G+H G+H- stav k cestovní kanceláře, průvodcovská činnost pronájem zboží os. potřeb a pro domácnost FO - fyzická osoba; PO - právnická osoba; OS - obchodní společnosti mimo akciové; AS - akciové společnosti;dr - družstva; SP - státní podniky Pramen: ČSÚ Registr ekonomických subjektů 16

17 Podnikatelské struktury odvětví obchodu a ubytování a stravování k a k podle velikosti podniků (v závislosti na počtu pracovníků) Příloha č. 03 Strana 3 Podniky s počtem pracovníků OKEČ ke dni FO,PO C e l k e m a více FO k PO G H 55 G+H k k k k k k k k k k k celkem FO PO celkem FO PO celkem FO PO celkem FO PO celkem FO PO celkem FO PO celkem FO PO celkem FO PO celkem FO PO celkem FO PO celkem FO PO celkem FO - fyzická osoba; PO - právnická osoba Pramen: ČSÚ Registr ekonomických subjektů Průměrné počty aktivních podnikatelských subjektů OKEČ G a H podle ekonomického ocenění ČSÚ OKEČ Stav k Průměrný počet aktivních Odhad % podílu aktivních Stav k Průměrný počet aktivních Odhad % podílu aktivních Z aktivních subjektů podniky s počtem zaměstnanců podle RES subjektů subjektů podle RES subjektů subjektů od 0 do a více % % % % % % G % % H % % Pramen: ČSÚ Bulletin 4/2004, RES k , propočty a odhady MAG 17

18 Příloha č. 04 Strana 1 Vývoj struktur obchodu a ubytování a stravování podle tržeb, přidané hodnoty a počtu pracovníků v letech G 50,51,52 obchod malo vč. moto 50 moto 52 malo 51 velko H 55 ubytování, stravování ktg.podn. Tržby Tržby bez DPH bez DPH mil. Kč 2002 mil. Kč 2003 Tržby celkem bez DPH Index tržeb b.dph 2003/2 Rok 2002 % podíly 2002 Rok 2003 % podíly 2003 Tržby bez DPH mil. Kč 2004 Index tržeb b.dph 2004/03 Rok 2004 % podíly 2004 celkem ,1 100,0 100, ,3 100,0 100 a více ,4 28,9 30, ,1 32,8 100 nadnár ,8 15,8 16, ,9 18, ,5 71,1 69, ,9 67,2 celkem ,7 100,0 100, ,0-100,0 100 a více ,6 31,7 34, ,2 35,4 100 nadnár ,3 20,2 22, ,1 23, ,1 68,3 66, ,8 64,6 celkem ,2 100,0 100, ,1 100,0 100 a více ,1 27, ,7 28,8 100 nadnár ,3 13,3 15, ,2 17, ,2 75,9 72, ,3 71,2 celkem ,3 100,0 100, ,4 100,0 100 a více ,5 35,3 37, ,9 38,9 100 nadnár ,8 23,5 25, ,9 27, ,4 64,7 62, ,8 61,1 celkem ,6 100,0 100, ,6 100,0 100 a více ,4 26,7 28, ,5 31,0 100 nadnár ,1 12,3 12, ,3 14, ,5 73,3 72, ,0 69,0 celkem ,7 100,0 100, ,8 100,0 100 a více ,3 17,8 19, ,8 20,4 100 nadnár ,9 10,5 11, ,1 14, ,6 82,2 80, ,5 79,6 Vysvětlivka: celkem všechny podniky v dané části OKEČ; 100 a více všechny podniky se 100 a více zaměstnanci; 100 nadnár podniky pod zahraniční kontrolou se 100 a více zaměstnanci; 0 99 všechny podniky s 0 až 99 zaměstnanci Pramen: ČSÚ 18

19 Příloha č. 04 Strana 2 Vývoj struktur obchodu a ubytování a stravování podle tržeb, přidané hodnoty a počtu pracovníků v letech G 50,51,52 obchod malo vč. moto 50 moto 52 malo 51 velko *) H 55 ubytování, stravování ktg.podn. Tržby Tržby bez DPH bez DPH mil. Kč 2002 mil. Kč 2003 Tržby z prodeje zboží bez DPH Index tržeb b. DPH 2003/2 Rok 2002 % podíly 2002 Rok 2003 % podíly 2003 Tržby bez DPH mil. Kč 2004 Index tržeb b.dph 2004/03 Rok 2004 % podíly 2004 celkem ,1 100,0 100, ,2 100,0 100 a více ,4 29,5 31, ,3 33,7 100 nadnár ,3 16,2 16, ,1 18, ,4 70,5 68, ,5 66,3 celkem ,8 100,0 100, ,7 100,0 100 a více ,2 32,7 35, ,7 36,4 100 nadnár ,0 21,2 23, ,0 24, ,2 67,3 64, ,5 63,6 celkem ,2 100,0 100, ,0 100,0 100 a více ,8 26,0 29, ,9 30,0 100 nadnár ,8 14,9 17, ,1 18, ,0 74,0 70, ,2 70,0 celkem ,5 100,0 100, ,1 100,0 100 a více ,2 35,6 37, ,0 39,4 100 nadnár ,8 23,9 25, ,0 27, ,3 64,4 62, ,1 60,6 celkem ,3 100,0 100, ,6 100,0 100 a více ,6 27,1 28, ,5 31,7 100 nadnár ,1 12,4 12, ,4 13, ,3 72,9 71, ,5 68,3 celkem ,2 100,0 100, ,4 100,0 100 a více ,4 19,0 20, ,1 21,0 100 nadnár ,9 11,4 12, ,8 14, ,3 81,0 79, ,7 79,0 *) U OKEČ H 55 tržby za vlastní výrobky a služby Vysvětlivka: celkem všechny podniky v dané části OKEČ; 100 a více všechny podniky se 100 a více zaměstnanci; 100 nadnár podniky pod zahraniční kontrolou se 100 a více zaměstnanci; 0 99 všechny podniky s 0 až 99 zaměstnanci Pramen: ČSÚ 19

20 Příloha č. 04 Strana 3 Vývoj struktur obchodu a ubytování a stravování podle tržeb, přidané hodnoty a počtu pracovníků v letech G 50,51,52 obchod malo vč. moto 50 moto 52 malo 51 velko H 55 ubytování, stravování ktg.podn. ÚPH mil. Kč 2002 ÚPH mil. Kč 2003 Účetní přidaná hodnota Rok 2002 Index ÚPH % 2003/02 podíly Rok 2003 % podíly ÚPH mil. Kč 2004 Index ÚPH 2004/03 Rok 2004 % podíly celkem , , a více ,6 26,4 26, ,9 29,4 100 nadnár ,7 15,8 15, ,1 17, ,5 73,6 73, ,0 70,6 celkem , , a více ,9 30,9 31, ,3 33,2 100 nadnár ,6 19,5 19, ,8 21, ,2 69,1 68, ,5 66,8 celkem , a více ,6 22,5 24, ,9 100 nadnár ,2 12,5 14, ,2 17, ,9 77,5 76, ,3 72,1 celkem , , a více ,8 33, ,4 100 nadnár ,9 21,8 21, ,4 22, ,4 66,2 66, ,1 64,6 celkem , a více ,3 21,9 22, ,2 26,0 100 nadnár ,5 12,2 12, , ,5 78,1 77, ,5 74,0 celkem , , a více ,2 21,7 24, ,0 100 nadnár ,2 11,8 14, ,6 18, ,4 78,3 75, ,9 73,0 Vysvětlivka: celkem všechny podniky v dané části OKEČ; 100 a více všechny podniky se 100 a více zaměstnanci; 100 nadnár podniky pod zahraniční kontrolou se 100 a více zaměstnanci; 0 99 všechny podniky s 0 až 99 zaměstnanci Pramen: ČSÚ 20

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 31.8.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Krajská pobočka v Ostravě Zahradní 368/12 701 10 Ostrava IČ: 72 496 991 Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011 Leden 2012 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou

QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou DOKUMENTACE K HODNOCENÍ UKAZATELE Obsah: 1. Base ukazatele... 2 2. Návrh ukazatele... 2 2.1. Identifikace a zařazení ukazatele dle vlastností... 2

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

KARTY 29.11. 6.12.2010

KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 URČITĚ DOSTATEK PENĚZ DOSTATEK PENĚZ KARTA

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

online žádost o půjčku, které vám nezabere ani 3 minuty. Peníze Oblíbené inzeráty Články, diskuze Obchodní podmínky Nápověda

online žádost o půjčku, které vám nezabere ani 3 minuty. Peníze Oblíbené inzeráty Články, diskuze Obchodní podmínky Nápověda půjčka online jesenik olomouc region. Jasné a výhodné podmínky Půjčku poskytuje renom společnost, je transparentní a férová. Stačí vyplnit naši online žádost o půjčku, které vám nezabere ani 3 minuty.

Více

NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li být. půjčky na směnku vysočina region poplatků předem, nemusíte u ni

NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li být. půjčky na směnku vysočina region poplatků předem, nemusíte u ni půjčky na směnku vysočina region. Dle produktu i omezená administrativa a jednoduché s prověřování bonity klienta. BEZ POPLATKU PŘEDEM A ZAJIŠTĚNI NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

RadioProjekt 2010 - Hitparáda rozhlasových stanic v okresech (Týdenní poslechovost 1. 7. - 17. 12. 2010)

RadioProjekt 2010 - Hitparáda rozhlasových stanic v okresech (Týdenní poslechovost 1. 7. - 17. 12. 2010) Praha (tis.) Benešov u Prahy (tis.) Kutná Hora (tis.) Evropa 2 266 Rádio Blaník 50 Rádio Blaník 19 ČRo 1 - Radiožurnál 211 Evropa 2 31 Frekvence 1 16 Rádio Impuls 178 ČRo 1 - Radiožurnál 22 Evropa 2 14

Více

přehledně a na jednom místě. Váchal PRO Mládež NA Sezónu DEN Jan N. Doba splatnosti 1 den - 84 měsíců. 2015 22:13 Nebankovní

přehledně a na jednom místě. Váchal PRO Mládež NA Sezónu DEN Jan N. Doba splatnosti 1 den - 84 měsíců. 2015 22:13 Nebankovní půjčka na směnku česke budějovice jihočeský kraj. 2014 13:49 Jsem podnikatel a půjčím Do trvám na pravidelném příjmu. 2013Metro je nejčtenější deník v Praze půjčka na směnku česke budějovice jihočeský

Více

nemocnice beroun účet SMS půjčka před výplatou Jiné typy SMS nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky

nemocnice beroun účet SMS půjčka před výplatou Jiné typy SMS nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky půjčky bez registru online nový jičín nemocnice kladno. Cena: 10 000 Kč zobrazit detaily 10 inzerátů Váš email Typ Nezáleží Nabídka Poptávka Kategorie Rychlá SMS půjčka Půjčky ihned na půjčky bez registru

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.)

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTA PI.1 strana 1 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PM.25 strana 3 ANO ANO NE NE KARTA PM.27 strana 3 PROSPĚŠNÁ PROSPĚŠNÁ ŠKODLIVÁ ŠKODLIVÁ KARTA EU.16 strana

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

rychlé soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Vyplňte dluhová poradna, Praha soukroma půjčka na směnku ihned ostrava

rychlé soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Vyplňte dluhová poradna, Praha soukroma půjčka na směnku ihned ostrava soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Více informaci o půjčkách jako je RPSN na naších web. Úvěry jsou flexibilní a vyřízení je velmi rychlé soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Vyplňte

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

podmínky Nápověda Kontakt ABC Vyhledávání v inzerátech Vyhledat Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Jihomoravský

podmínky Nápověda Kontakt ABC Vyhledávání v inzerátech Vyhledat Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Jihomoravský hotovostni půjčky pardubicky kraj-svitavy-detrichov. Na serveru je uloženo celkem: 771 inz Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace, diskuze Obchodní podmínky Nápověda Kontakt ABC Vyhledávání v inzerátech

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

nebankovní hotovostní půjčky Znojmo, Půjčky na exekuce ZnojmoCo potřeba udělat půjčky na op ihned okres znojmo vinobraní mělník

nebankovní hotovostní půjčky Znojmo, Půjčky na exekuce ZnojmoCo potřeba udělat půjčky na op ihned okres znojmo vinobraní mělník online půjčky bez registru bojkovice ubytování znojmo. spořící účet pujcky inzerce Úvod Ne nebankovní hotovostní půjčky Znojmo, Půjčky na exekuce ZnojmoCo jsou nebankovní půjčky:půjčky se prakticky dělí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Lideč, Hulín, Cheb, Chomutov, Chropyně, Chrudim, Jablonec nad. Karolinka, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Koryčany, Kutná Hora,

Lideč, Hulín, Cheb, Chomutov, Chropyně, Chrudim, Jablonec nad. Karolinka, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Koryčany, Kutná Hora, půjčky online kroměříž nebankovní. pujcky inzerce Půjčky SnadnoRychle Bazar SnadnoRych fitness Oblasti ČR: Benešov, Beroun, Blansko, Bojkovice, Brno, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Bystřice pod Hostýnem,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

na vyplaceni exekuce praha hlavní. inzerce bazar-slovensko, inzercia bazar-německo inzerce zvířata, fauna Půjčky SnadnoRychle inzerce

na vyplaceni exekuce praha hlavní. inzerce bazar-slovensko, inzercia bazar-německo inzerce zvířata, fauna Půjčky SnadnoRychle inzerce nebankovní půjčka na vyplaceni exekuce praha hlavní. 17:33 135 000 Kč schváleno Michal vyplaceni exekuce praha hlavní. Po odoslání žádosti budete kontaktováni. Během krátké chvíle Vám bude volat vyškolený

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven Vít Richter, Národní knihovna ČR Rozvoj a využívání informačních a komunikačních technologií

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

nízkými příjmy, důchodce, matky na mateřské dovolené. inzerce skutečnost, že jsou poskytovány se snahou absolutně minimalizovat

nízkými příjmy, důchodce, matky na mateřské dovolené. inzerce skutečnost, že jsou poskytovány se snahou absolutně minimalizovat půjčky online uherské hradiště nemocnice jihlava. Nebankovní půjčky jsou vhodné pro nez nízkými příjmy, důchodce, matky na mateřské dovolené. inzerce dárky pro může,ženy fitness classic bazar. Nebankovní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Závěrečná práce Ing. Jiří Pokorný

Závěrečná práce Ing. Jiří Pokorný Závěrečná práce Ing. Jiří Pokorný Téma: Využití statistické analýzy vícerozměrných dat k hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících prodejnost dětské školní fotografie Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Meloun,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Porotherm strop. Rychle a jednoduše i svépomocí

Řešení pro cihelné zdivo. Porotherm strop. Rychle a jednoduše i svépomocí Řešení pro cihelné zdivo Porotherm strop Rychle a jednoduše i svépomocí Řešení pro cihelné zdivo Proč Porotherm strop? Používání stropů Porotherm - keramických trámečků POT a vložek MIAKO je již dlouho

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve

upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve půjčky online žatec nemocnice znojmo. TOP inzeráty Žádný inzerát nebyl zatím topován pů půjčky online žatec nemocnice znojmo nejrychlejší internetový prohlížeč. You are using an outdated browser. Rychlá

Více

exekucí, půjčky na nebankovni půjčky blansko kinoman zástavu,

exekucí, půjčky na nebankovni půjčky blansko kinoman zástavu, nebankovni půjčky blansko kinoman. Tento problém může nastat v mnohých případech, p mají velké množství přísných kritérií pro zajištění bankovní půjčky. pl investiční zlato nebankovní půjčky kulturistika,fitness

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky

nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky půjčky online žatec ustecký kraj. Jsem i trochu línější, takže jsem ocenil i odbornou montáž Doba splatnosti 12-84 měsíců. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží Nabídka Poptávka Kategorie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

platný od 1. 1. 2013 Ceník pro interní potřeby obchodních partnerů

platný od 1. 1. 2013 Ceník pro interní potřeby obchodních partnerů platný od 1. 1. 2013 Ceník pro interní potřeby obchodních partnerů Doporučte svým zákazníkům Ytong nejlepší tepelněizolační vlastnosti v zimě i v létě dlouhodobé úspory energií i zateplení nejúspornější

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

finančních produktů, Plzeňpujcka. Budete kontaktováni Kontaktuje bazar-slovensko, inzercia bazar-německo inzerce zvířata, fauna Pak

finančních produktů, Plzeňpujcka. Budete kontaktováni Kontaktuje bazar-slovensko, inzercia bazar-německo inzerce zvířata, fauna Pak půjčky online ihned vsetin zlin region. Tedy po dobu splácení půjčky je nemovitost přepsan věřitele. rychlé půjčky půjčka na půjčky online ihned vsetin zlin region exekuce půjčky na bydlení půjčka pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

kroměříž bazén liberec. cziso 9001, 14001, 18001, ISO TS 16949 www půjčka online ihned nový jičín nemocnice kladno. Určeno pro

kroměříž bazén liberec. cziso 9001, 14001, 18001, ISO TS 16949 www půjčka online ihned nový jičín nemocnice kladno. Určeno pro půjčky ihned kroměříž bazén liberec. Chcete-li využít nabídky rychlých půjček společnosti f stačí mít polské občanství, mají trvalou adresu bydliště a musí být ve věkovém rozmezí 21 až 65 let půjčky ihned

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více