CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské"

Transkript

1 CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské sdružení. Elektronická verze Redakční rada: Pavel Tlustý & Jaroslav Kolín. Adresa redakce: Ing. Pavel Tlustý, Olbramovická 712, Praha 4, tel Toto číslo vyšlo v únoru 2010 v nákladu 80 výtisků. NEPRODEJNÉ!!! Nevyžádané příspěvky včetně cukrových se s díky nevracejí

2 Klubové informace Milí čtenáři, jedva nastal poslední rok první dekády třetího tisíciletí, máte nás tu znovu. Tohle číslo Cukřenky se jednak ohlíží za uplynulým rokem, jednak hledí pokud možno optimisticky vstříc tomu nastávajícímu. Značnou část obsahu jsme věnovali naší výroční členské schůzi a s ní spojenému výměnnému dni. Nemohli jsme samozřejmě pominout oficiální dokument zápis, ale snažili jsme se poreferovat i o událostech v zákulisí a vše bohatě zdokumentovat nejen slovem, ale i obrazem. Dočtete se i o dalších podnicích, které uspořádali naši členové na místní úrovni. Jen houšť a větší kapky! Určitě jich bylo víc, ale je třeba, abyste nám o nich dali vědět. Neočekáváme žádná vrcholná slovesná díla, stačí zaslat holá fakta a případně pár obrázků, my už si s tím poradíme a budete se možná divit, co z vašeho příspěvku uděláme. Děkujeme všem, kteří nám přáli všechno nejlepší do nového roku. Pokud svá přání doprovodili nějakými osobními cukříky, snažili jsme se vám je zde ukázat, i když mnohé jsme si ponechali v redakčním šuplíku, abychom měli co dát do příštího čísla. A budoucnost? V tomto čísle přinášíme pozvánku na náš mezinárodní výměnný den, který se bude konat 19. června 2010 v Litoměřicích. Ta už sice od půlky ledna visí na našich webových stránkách, ale ti, co je nenavštěvují a dostávají Cukřenku poštou, by zůstali bez informací a neměli by možnost se přihlásit. Když jsme v naší internetové drbárně diskutovali o kouřimském výměnném dni, padl návrh sepsat nějaké povídání pro nové členy, v němž bychom jim přiblížili, co takový výměnný den obnáší. Učinili jsme tak a doufáme, že zaujme i zkušené matadory. Není to žádný oficiální předpis, spíš jen takový návod, ale myšlenky v něm obsažené by bylo dlužno respektovat. Naše účetní Margareta dodala stručný přehled hospodaření klubu v roce Podrobnosti a účetní doklady ještě přezkoumá revizní komise. Toto číslo Cukřenky dostanou všichni členové, kteří mají zaplacené členské příspěvky na rok Příští - už 45., ale ve skutečnosti teprve 44. číslo Cukřenky - vyjde v červnu a v tištěné podobě je obdrží mj. všichni účastníci na litoměřickém výměnném dnu, i když si jinak Cukřenku stahují z webu. Do nového roku, který určitě nebude pro mnohé z nás lehký, přejeme vám všem to nejlepší a těšíme se na osobní setkání na našich podnicích. Redakce Jak jsme hospodařili v roce 2009 Položka Kč Příjmy Úroky přijaté 43,25 Členské příspěvky ,00 Účast. poplatek burzy ,00 Dar 5 000,00 Tombola burza Praha 2 365,00 Prodej starších klubových cukrů 554,95 Celkem příjmy ,20 Výdaje Výroba cukrů Hellma Praha 7 288,00 Doména 274,00 Výroba klubových tašek 7 140,00 Bankovní poplatky 3 389,50 Poštovné 5 258,00 Občerstvení burzy ,00 Drobné výdaje 3 845,00 Výlet Prahou průvodce 1 600,00 Dort burza Praha 1 040,00 Magnetky KSBC 1 800,00 Grafické návrhy cukrů 8 000,00 Výroba cukrů Kamo ,00 Kopírování Cukřenky 7 435,00 Parník burza Praha ,00 Nápoje burza 2 780,00 Kytice Kouřim 357,00 Celkem výdaje: ,50 Výsledek hospodaření: ,30 Zůstatek pokladny k Zůstatek běžného účtu u ČS k , ,86 Už jste zaplatili příspěvky? Podle stanov klubu mají být členské příspěvky zaplaceny do konce ledna běžného roku. Výbor vyzývá ty, kdo tak dosud neučinili, aby je urychleně zaplatili na účet u České spořitelny č /0800, a to buď platebním příkazem, nebo složenkou. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, usnadní to identifikaci platby. Liknavým plátcům je od února 2010 pozastaveno členství v klubu tj. jsou vyřazeni ze seznamu členů uveřejněného na klubových stránkách a nemohou využívat svá členská práva, a to až do zaplacení. To platí i pro případné dlužníky příspěvků za rok Výbor - 2 -

3 Dokumenty Zápis z výroční členské schůze Klubu sběratelů baleného cukru, konané dne 21. listopadu 2009 v sále Městského úřadu v Kouřimi. Přítomno: 60 členů Zahájení: Z pověření výboru klubu zahájil schůzi Jarda Kolín. Přivítal zúčastněné a poděkoval starostce města Kouřimi paní Mgr. Zuzaně Čihákové za umožnění setkání sběratelů v budově městského úřadu a předal jí slovo. Paní starostka uvítala přítomné v Kouřimi, popřála hodně elánu ke sbírání a přislíbila pro další podobné akce podporu. Program výroční schůze: 1. Zhodnocení činnosti KSBC v roce Volby výboru a revizní komise 3. Diskuse 4. Usnesení a závěr Program byl členskou schůzí schválen. 1. Zprávu o činnosti klubu po výroční schůzi v listopadu 2008 přednesla předsedkyně Romana Sládečková: - v prosinci 2008 uspořádal výstavu ve Svinčanech u Přelouče František Blažek; - v lednu 2009 vyšla Cukřenka č. 41; - v březnu 2009 se konala výstava v knihovně v Kamenickém Šenově autorka Iva Nývltová; - výstava For Model 2009 Olomouc tradičně uspořádali Zdeněk a Bohunka Adámkovi; - v květnu 2009 vyšla Cukřenka č. 42; - v červnu 2009 se konal mezinárodní výměnný den v Praze, který zorganizovaly Lenka Nováková a Iva Hennová; - srpen 2009 tradiční setkání na tenisových kurtech v Nové Vsi zorganizoval Láďa Moulis; - v září 2009 navštívili někteří naši členové 12. mezinárodní veletrh Sběratel v PVA Letňany; - listopad 2009 výroční členská schůze a výměnný den v Kouřimi. Během roku se konají setkávání v domečku u Míly Žďárské v Praze a setkání sběratelů v Brně. V uplynulém období vydali jednotliví členové řadu nových sérií. Romana Sládečková také mezi námi přivítala sladká miminka, která se narodila členkám klubu v tomto roce: Emičku Dubskou, Janinku Binkovou a Toníčka Vranku. V další části svého projevu poděkovala za činnost jednotlivým aktivním členům klubu: - Zdeňkovi Adámkovi za práci na internetových stránkách klubu; - Janě Tofflové a Heleně Belšánové za bezchybnou přípravu výroční schůze ve Stříbře v roce 2008; - Lence Novákové a Ivě Hennové za přípravu burzy v Praze v červnu 2009; - Jardovi Kolínovi a Pavlovi Tlustému za redakci Cukřenky; - Katce Pelcové za pečlivé vedení kroniky KSBC; - Margaretě Tlusté za vedení účetnictví klubu; - Danušce Měsíčkové za pomoc při balení cukrů pro klubové podniky. Slovo dostala Lenka Nováková, která poděkovala za pomoc při přípravě pražské burzy Zdeňkovi Adámkovi, Danušce Měsíčkové, Zdeňce Hudské, Zdeňkovi Bubníkovi, Ivě Nývltové, manželům Kolínovým, Dáše Pitrové, rodině Blažkových, Vendule Dubské a Haně Květové. Jitka Schovancová pak předala sladké a tekuté dárky těm členům, kteří se nejvíce zasloužili o činnost klubu

4 Dokumenty 2. Volby Volební kandidátka byla sestavena na základě návrhů po výzvě na klubových stránkách. Ve svých funkcích nepokračují Romana Sládečková, Vendula Binková a Draha Sukupová. Ve volbách byli zvoleni všemi přítomnými: Revizní komise - Zdenka Hudská a Vlasta Holubová Členové výboru - Zdeněk Adámek, Jaroslav Kolín, Kateřina Pelcová Jitka Schovancová a Pavel Tlustý. Výbor zvolil svého předsedu, stal se jím Jaroslav Kolín. 3. Diskuse - Mezinárodní výměnný den v roce 2010 Irena Kundrtová navrhla uspořádání v Litoměřicích v červnu. Seznámila členy s možnostmi konání. - Další návrhy členů Liberec a Mariánské Lázně. Bylo doporučeno sepsat návrhy těch, kdo se chtějí na přípravě podílet. a využít je v příštích letech. S ohledem na dostupnost je ale potřebné podle možností střídat místa konání v Čechách a na Moravě. - Odstupující předsedkyně Romana Sládečková se rozloučila se členy, poděkovala za spolupráci a popřála hodně zdaru novému výboru. - Daniel Froněk, sběratel cukrů a všech materiálů týkající se cukrovarnictví, popsal dlouhodobou snahu a okolnosti, které předcházely vzniku muzea cukrovarnictví. Zájem projevil pouze cukrovar TTD Dobrovice. Byla založena obecně prospěšná společnost pro vybudování Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství, jejímž členem je i město Dobrovice. Společnost má za cíl využít pro muzeum památkově chráněný dvůr cukrovaru a zachovat tak kulturní dědictví důležitých oborů. V září 2008 byla zahájena rekonstrukce areálu dvora za peníze ze strukturálních fondů. Na jaře 2010 bude kolaudace stavby a v současnosti se připravují předměty a sbírky pro výstavu. Muzeum připomene slavnou tradici 200 let výroby cukru na území Čech. Otevření Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství bude oznámeno v Cukřence. - Jaroslav Kolín: je nutné zaktualizovat seznam členů, kteří si Cukřenku stahují z internetu, a těch, kteří si ji přejí posílat nadále poštou. V roce 2010 vyjde Cukřenka zase třikrát. V únoru by měla už obsahovat pozvánku na burzu, červnové vydání obdrží v tištěné formě všichni účastníci burzy a třetí číslo vyjde začátkem října s pozvánkou na výroční schůzi. - Jaroslav Kolín dále upozornil, že všichni členové klubu mají nárok pouze na členské série. Na ty série, které byly vydány u příležitosti burzy a výroční členské schůze, mají nárok jen účastníci těchto podniků, kteří zaplatili účastnický poplatek. Ostatní členové budou mít možnost si je zakoupit za režijní cenu na klubových akcích v roce Katka Pelcová poděkovala všem, kteří jí předávají příspěvky do kroniky. 4. Usnesení Výroční členská schůze Klubu sběratelů baleného cukru - bere na vědomí zprávu o činnosti klubu v roce 2009; - zvolila výbor klubu ve složení Zdeněk Adámek, Jaroslav Kolín, Kateřina Pelcová Jitka Schovancová a Pavel Tlustý; - zvolila revizní komisi ve složení Zdenka Hudská a Vlasta Holubová; - ukládá Romaně Sládečkové předat novému předsedovi všechny potřebné materiály a podklady pro výkon jeho funkce; - souhlasí s konáním mezinárodního výměnného dne v červnu 2010 v Litoměřicích; - bere na vědomí informaci o budování Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství v Dobrovici. Nový předseda klubu poděkoval všem za účast na výroční schůzi a popřál jim hodně sběratelských i osobních úspěchů. Schůze skončila ve 12:15 hod. Zapsala: Vlasta Holubová - 4 -

5 Klubové informace Smutná zpráva Dne 10. prosince 2009 zemřela po krátké nemoci naše dlouholetá členka, paní Miluše Beranová z Prahy. Mnozí z nás ji znají ze setkání u Míly Žďárské i z našich dalších podniků. Znají ji i sběratelé v cizině, protože spolu svou dcerou Lenkou Novákovou často navštěvovala zahraniční výměnné dny. Paní Beranová se sice nenápadně, ale účinně angažovala v činnosti klubu. Bohužel, když jsme s ní spolupracovali při přípravě pražského výměnného dne loni v červnu, nemohli jsme tušit, že to je naposled. Věnujme jí tichou vzpomínku a poděkování za vše, co pro nás a pro náš klub udělala. Výbor KSBC Co na cukrech nebylo? Klubovými cukry roku 2009 se stala patnáctikusová série, která by mohla dostat název České historické cukrovary. Perokresby vznikly totiž podle historických fotografií cukrovarů ze sbírek Pavla Tlustého, Zdenka Adámka a jiných sběratelů historických fotografií. Původní představa byla, doplnit cukry ještě letopočty vzniku a u většiny z nich i zániku. Nakonec jsme se s Pavlem domluvili, že by nás někteří znalci historie mohli napadnout, že letopočty nejsou správné. Vzniklo tedy devatenáct perokreseb většinou již neexistujících cukrovarů. Některé z nich zmizely úplně, některé chátrají. Některé, jako například cukrovar Židlochovice nebo Břeclav, se staly obchodními centry. Bylo velmi zajímavé procházet internetové stránky a hledat informace o stavbách, které patřily mezi nejtypičtější prvky české venkovské průmyslové krajiny od prvních desetiletí 19. století. V záloze zůstaly obrázky čtyř cukrovarů Skřivany, Přerov, Židlochovice a Vrbátky. Možná k nim časem přibudou další a vy se dočkáte pokračování cukrové cukrovarnické série. Jitka Schovancová, autorka obrázků - 5 -

6 Z diskuse na našich webových stránkách vyplynulo, že někteří noví členové klubu nevědí, jak to na burzách čili výměnných dnech chodí, co je čeká, na co se připravit a čeho se případně vyvarovat. Jakýsi návod jsme, pravda, otiskli v roce 2006 na podzim ve 28. čísle Cukřenky, ale kdo o něm ví a kdo ho má hledat? Vytáhli jsme jej tedy z archivu, podstatně doplnili a tady je. Prvním a základním předpokladem vaší účasti na burze je zaslání přihlášky s objednávkou stolu, a to pokud možno ve stanoveném termínu. Místnosti nejsou gumové a třebaže pořadatelé mají dobrou vůli, může se stát, že na pozdě se přihlásivší už nezbude místo. Účast na naší mezinárodní burze není podmíněna členstvím v klubu. Využívají toho zpravidla zahraniční účastníci, ale mohou přijet i neorganizovaní Češi a Slováci, pokud zaplatí účastnický poplatek. Ten pro ně může být vyšší ve srovnání se členy klubu. Burza pořádaná v den výroční schůze je však určena pouze pro členy klubu. Na pokrytí nákladů na uspořádání burzy se od účastníků vybírá účastnický poplatek. Jeho výše je uvedena v pozvánce. Tu lze získat na klubových stránkách nebo je zaslána spolu s tištěnou verzí Cukřenky členům, kteří o to požádali. Pro účastníky přihlásivší se po stanoveném termínu je zpravidla stanoven poplatek vyšší. Rady a porady nejen pro začátečníky Co je výměnný den? Účastnický poplatek (v případě, že jste se řádně přihlásili) je možno zaplatit v hotovosti na místě u prezence v den konání burzy. Budeme však raději, když jej zaplatíte předem na účet klubu, příslušné údaje o bankovním spojení jsou uvedeny na přihlášce. Je to lepší pro vás, protože při prezenci budete rychleji odbaveni, a i pro nás, protože nebudeme muset opatrovat velkou hotovost. Pořadatelé vám přijetí přihlášky včetně případného zaplacení účastnického poplatku potvrdí. V přiměřené době před akcí vám zašlou plánek místa a popis, jak se na burzu dostat. Tyto údaje bývají uvedeny i na stránkách klubu. Přihláška a objednávka stolu je důležitá a nejen na našich burzách povinná pro toho, kdo nabízí sběratelský materiál na výměnu. Nájemce stolu pak ale vždy dostane od pořadatelů tzv. účastnický balíček obsahující speciálně pro burzu připravené cukříky a případně další drobné dárky. Sběratel si s sebou může přivést doprovod (např. chotě, potomky, sourozence, kamarády, tchýně), za nějž musí zaplatit snížený účastnický poplatek. Počet osob doprovodu není omezen, nedoporučujeme však přivést celý skautský oddíl. Doprovod vždy musí patřit k některému sběrateli, který si objednal stůl, nemůže se přihlásit sám. Doprovod může vstoupit do sálu, vybírat si z vystavené nabídky stejně jako sám sběratel, i když dost často jen sedí a hlídá domácí stůl. Nedostane však účastnický balíček a nemůže nabízet cukry na výměnu. Proto je jeho poplatek nižší. I když se vlastní výměnná akce koná vždy v jednom dni a začátek výměny je stanoven tak, aby ho stihli pokud možno všichni, mohou se účastníci rozhodnout, že v místě konání jeden nebo dva dny přenocují. Není-li na přihlášce výslovně uvedena jiná informace, zajišťuje si ubytování každý sám, pořadatel nemá tuto povinnost. Na pozvánce jsou však zpravidla uvedeny adresy a odkazy, na které se lze stran ubytování obrátit. Někdy může pořadatel dohodnout s místními ubytovacími zařízeními rezervaci určité kapacity a případně i nějakou tu slevu či výhodnou cenu. Vždy záleží na možnostech pořadatele a konkrétních podmínkách v místě akce. Co dělat v případě, že jste se na burzu přihlásili a nakonec jste z různých důvodů nemohli přijet? V každém případě je třeba o tom včas uvědomit pořadatele. Mobil má dnes snad už každý! Pokud jste už zaplatili povinný poplatek, dostanete svůj účastnický balíček poštou, nebo vám bude poslán po důvěryhodné osobě. Účastnický balíček obsahuje cukry a jiné pozornosti, které byly pořízeny z vybraných poplatků a jsou tedy určeny pouze pro účastníky burzy. Pokud se burzy nezúčastníte a poplatek jste nezaplatili, nemáte na cukry nárok. Nebojte se! Zůstatek cukrů bude rozprodán na příští klubové akci za režijní cenu. Nemůžeme ale zaručit, že se dostane na všechny zájemce. Pokud se na akci distribuují i cukry, které vydal klub pro všechny členy (jsou pořízeny z členských příspěvků), dostanete je, i když nepřijedete. Během krátké doby po burze budou rozeslány poštou, případně si můžete domluvit s účastníkem burzy jejich přivezení. O této možnosti jsou členové informování na stránkách před každou akcí. Co s sebou vzít na výměnu? Není nezbytné, aby sběratelův stůl přetékal nabídkou běžných cukrů, které už všichni mají. Vezměte jen cukry, o kterých si myslíte, že budou ostatní zajímat, i kdyby jich v případě začínajícího sběratele nebylo mnoho. Nikdo vás za to peskovat nebude a příště, až se vzmůžete, přivezete určitě víc. Je známo, že někteří členové sbírají i jiné předměty kromě HB cukrů. Můžete je také přivézt, vystavit a ostatní si z nich mohou vybírat. S jejich množstvím to ale nepřehánějte. I když se čas na výměnu zdá dostačující, není ho nikdy dost. Nečekejte tedy, že si ostatní v tom fofru všimnou speciálních odchylek na vašich cukrech, můžete je však na ně upozorňovat, pokud jste právě u svého stolu. Série je vždy dobré zabalit každou zvlášť, k balíčku doporučujeme připojit svou vizitku nebo štítek se jménem a kontaktem. Rovněž je dobré mít připravené vizitky (stačí i vytištěné doma na počí

7 Rady a porady nejen pro začátečníky tači). Ty můžete využít při konverzaci v rámci výměny i po ní. Naše burzy se svým způsobem výměny neliší od zahraničních. Každý účastník vyloží na svůj stůl nabídku, z níž si ostatní vybírají, zatímco on si vybírá na stolech jiných. Platí pěkná zásada, že co je na stole, je sběratelům k dispozici a nepočítá se, kolik cukrů si kdo vzal. Držte se jí. Sběratelovy cukříky by měly být na stole nějak přehledně uspořádány (např. podle zemí), aby se v nich dalo dobře prohrabávat. Osvědčily se různé krabičky. Zavedení zahraniční sběratelé přijedou dokonce s krabicemi (ba až truhlicemi) vyrobenými na míru. Není však třeba je napodobovat. Někteří sběratelé mají hezký zvyk obdarovat ostatní účastníky burzy svými osobními balíčky cukříků. Nezdráhejte se takový dárek přijmout, jeli vám nabídnut (dárce za něj kromě díků nic nečeká), nemůžete se ho však domáhat, protože jeho poskytnutí je dobrovolné. Chcete-li vy sami obdarovat všechny účastníky, domluvte se předem s pořadateli a vaše dárky budou vloženy do účastnických balíčků. Pokud chcete obdarovat jen vybrané jedince, předejte jim své dárky osobně. Konečně tedy nastal den D a vy jste se dostavili na kýžené místo M. Vřele doporučujeme přijít dřív, protože je třeba nejprve vystát frontu a absolvovat prezenci, což je záležitost někdy dosti otravná. U prezence zaplatíte příslušné poplatky (pokud jste tak již neučinili předem), obdržíte visačku s vaším jménem a účastnický balíček. Také se dozvíte číslo svého stolu a budete čekat na otevření sálu. Ve frontě na prezenci si můžete číst nejnovější číslo Cukřenky, které zde bývá distribuováno, a klábosit s ostatními odbavovanými. Sál bude zpřístupněn až ve stanovenou hodinu a pořadatelé do něj nikoho dříve nepustí, aby výměna začala pro všechny pokud možno ve stejný čas. V předsálí je zpravidla vystaven plánek sálu s uspořádáním a číslováním stolů. Zjistěte si tedy předem, kde budete sídlit. Po otevření sálu vtrhněte dovnitř, najděte svůj stůl, vystavte nabídku a můžete se vrhnout na ostatní stoly. Teď teprve začne ta správná mela! Jak už jsme uvedli, z vystavené nabídky je možno brát vše a nabízející s tím počítají. Zejména začínající sběratel bude mít z čeho vybírat, doporučujeme proto vybavit se nějakou igelitovou taškou. Netřeba se sice nijak omezovat, není však zrovna taktní vyluxovat celý stůl. Na druhé straně však neváhejte a nejste-li si jisti, zda ten který cukřík máte či ne, klidně si jej vezměte. Zjistíte-li doma, že už ve vaší sbírce je, obohatíte s ním svoji nabídku na příští burze. V poslední době se bohužel několikrát stalo, že ze stolů zmizely věci, které nebyly určeny k výměně. Snažíme se tomuto problému aspoň trochu čelit a účastnické balíčky se předávají již při prezenci. Je třeba upozornit, že pořadatelé neodpovídají za odložené věci, Dávejte si proto na ně pozor a raději schovejte vše, o co nechcete přijít! Zejména první hodina výměny je hektická, protože každý chce získat co nejvíc úlovků. Nenechte se odstrčit, respektujte však zásadu Kdo dřív přijde, ten dřív mele. A hlavně nepodléhejte panice! I ke konci burzy, kdy už toho mají všichni dost, se dají objevit velmi zajímavé kousky. Asi tak hodinu po zahájení bývá výměna přerušena oficiálními proslovy pořadatelů, funkcionářů, někdy i místního purkmistra či konšelů a významných mecenášů, občas zdravicemi zahraničních účastníků. Pokud možno je nerušte, a jestliže se zrovna hrabete v něčem zajímavém, čiňte tak nehlučně a nenápadně. Výměna vás po určité době unaví. Pořadatelé proto vždy zřizují v přilehlé prostoře bufet, kde je možno si v klidu dopřát kávu, vodu či pivo a něco zakousnout. Jsou-li pořadatelé osvícení, vyhradí i nějaké místo pro kuřáky, protože v sále není dovoleno kouřit. Za konzumaci v bufetu se neplatí. Potraviny jsou dílem nakoupeny z vybraného účastnického poplatku (i od doprovodů, kteří tak mají také nárok na občerstvení), dílem je věnovali sponzoři (jsouli). Pocházejí také z dobrovolných darů účastníků, zvláště dámy se rády pochlubí svým kulinářským uměním. Chcete-li i vy něco přivézt, můžete, ale pro jistotu se domluvte s pořadateli předem. Ve stanovený čas výměna skončí. Sbalte si svou kořist a opusťte sál, protože pořadatelé ho musí uvést do alespoň přibližně původního stavu. Pokud můžete, nabídněte svou pomoc při úklidu pořadatelům nebo členům výboru. Jistě ji neodmítnou! Na našich mezinárodních burzách bývá zvykem uspořádat po burze společnou večeři. Teprve při ní mají sběratelé čas se pořádně podívat, s kým vlastně měli tu čest, mohou poklábosit a získat další zajímavé kontakty. Společná večeře není povinná a peníze se na ni vybírají zvlášť, ale organizátoři většinou požadují přihlášku předem (hlavně z důvodu kapacity restaurace). Někomu se může zdát cena večeře dost vysoká, ale občas nebývá vyhnutí. Někdy to je i určitá úlitba pronajimateli sálu, kterému tím zajistíme konzumaci a tedy i tržbu. Panu hostinskému se totiž nemusí líbit, když se mu lidé rozvalují celý večer v lokále při jednom pivu či kafi. Cena večeře tedy vždy závisí na možnostech restaurací v místě konání, jejich kapacitě a ochotě majitelů. V neděli po akci většinou pořádá náš klub poburzovní výlet, což může být procházka městem, ale i autobusový zájezd po okolních památkách nebo projížďka lodí. Účast na výletu opět není povinná, ale můžeme vám ji doporučit. A pak už zbude jen cesta domů a přebírání nahromaděné kořisti. Výbor

8 Kouřimské události Někteří z nás ještě ani nestačili přebrat svou kořist z jarního mezinárodního výměnného dne a už tady byl druhý vrchol letošní činnosti našeho klubu výroční schůze a podzimní burza. Takový podnik není žádná legrace a každý rok pracně hledáme oběti, které zhusta ani netuší, co to obnáší. I já byl jednou takovou obětí S nápadem uspořádat výroční schůzi a na ni navazující burzu v Kouřimi přišla Míla Žďárská, jejíž manžel se zde narodil. Míla má k tomuto městu velice kladný vztah a přátelí se navíc se vstřícnými lidmi, díky nimž zde již před časem uspořádala výstavku zajímavých exemplářů ze svých sbírek. Kouřimská paní starostka nezklamala ani tentokrát a poskytla nám zdarma sál a další prostory městského úřadu. Už jenom to byla pro náš nepříliš majetný klub a jeho členy velká pomoc. Ale vezměme to popořádku. Stanovit termín konání byla sázka do loterie, protože to vypadalo na to, že na podzim roku 2009 se budou konat předčasné parlamentní volby. Kdyby připadly na námi zvolené datum, obsadily by místnosti městského úřadu volební komise a byli bychom nahraní. Volby se sice nakonec nekonaly, ale čas na přípravu nám to výrazně zkrátilo. Naštěstí jsme dali dohromady partu nadšenců, kteří udělali, co mohli. Jedním z problémů bylo zajištění potřebných sérií, a to jak těch, které byly určeny jen pro účastníky výroční schůze a burzy, tak těch, které měli dostat všichni členové. Rozhodli jsme se, že účastníci dostanou dotisk kouřimské série, kterou Míla u příležitosti své výstavky nechala vyrobit pro městský úřad, tentokrát v barvě modré a oranžové. Příslušné raznice nám ochotně zapůjčil městský úřad, který dostal na oplátku zdarma dvě krabice. S dalším nápadem přišel Pavel: Když se vyráběla série Domečky pro pražskou burzu, vytisklo KAMO omylem dvě krabice v černé barvě. I použili jsme je pro Kouřim. Členskou sérii jsem do poslední chvíle neviděl. Teprve na místě jsem zjistil, že jsou to obrázky českých cukrovarů, které podle starých pohlednic z Pavlovy sbírky nakreslila Jitka Schovancová, vyrobilo KAMO a zabalila Danuška Měsíčková se svým týmem. KAMO sebou muselo pořádně mrsknout, protože Danuška se chystala na operaci ruky a kdyby byly cukry dodány až po ní, museli by si je účastníci roztřídit a zabalit sami. Naštěstí se to po určitých peripetiích stihlo. Naše podzimní cukrování Vyprávění očitého svědka Někoho možná zarazilo, že těch cukrovarů je v sérii jen patnáct místo u nás obvyklých šestnácti, ale vysvětlení je prosté: Omylem se na raznici objevil jeden obrázek dvakrát a zajistit nápravu už se nestihlo. Přebytečné cukříky byly tedy nabídnuty účastníkům, aby si s nimi osladili kafe. Paní starostka nám věnovala hromadu kouřimského propagačního materiálu a manžel naší členky Hanky Smutné sehnal 360 kusů kostiček EU2009.CZ, o nichž píšeme na jiném místě tohoto čísla. Na všechny členy se dostalo po třech kusech. Visačky se jmény účastníků a jejich doprovodu vyrobila Jitka Schovancová, která také zajistila sladké a tekuté odměny pro zasloužilé členy. Kolik z těch odměn klubu naúčtovala a kolik věnovala z vlastních zdrojů, se neodvažuji hádat. Míla obešla místní ubytovací zařízení a za krabici kouřimských cukrů zde dohodla poskytnutí slevy na ubytování. Angažovala rovněž sousední cukrárnu, která nám vyrobila a dodala potřebné občerstvení v podobě obložených chlebíčků, baget, kávy, balené vody a příslušného náčiní na konzumaci. Určitým problémem byla skutečnost, že ani jeden z pořadatelů a jejich pomahačů v Kouřimi nebydlí. Abychom stačili připravit sál a ostatní náležitosti, museli jsme tam přijet den předem a přespat v jednom z místních penzionů. Navíc několik krabic s cukry mohlo být přivezeno až v sobotu ráno, protože žádné auto není nafukovací. V pátek odpoledne jsme se tedy sešli na městském úřadě a paní starostka nás zavedla do sálu. Poněkud jsme se zarazili. Sál jako takový byl pěkný, našli jsme však v něm jen deset stolů, k nimž by se vešlo dvacet schůzovníků. Přitom nás mělo být přes šedesát. Co dělat? Paní starostka si však věděla rady. Hicpartu, kterou již měla i s vozidlem připravenou (a bylo to v pátek k večeru!), poslala kamsi pro dalších osmadvacet skládacích stolů a na nás bylo jen ty stoly složit a rozestavit. Naštěstí v té době dorazil i Zdeněk Adámek a zvýšil tak počet mužů v našem týmu o 50 % na tři. Zjistili jsme, že šedesát lidí zabere nějakého místa, takže jsme museli dávat stoly dost blízko u sebe. Navíc značná část židlí se pod ně nedala zasunout, takže výsledné uspořádání bylo značně stísněné. Řekli jsme si však, že pro výročku to stačí, protože na ní nebudou lidé z doprovodu, a že - 8 -

9 Kouřimské události ještě před zahájením výměny všechny vyženeme na oběd a nábytek přešupačíme. Ó, jak krutě jsme se zmýlili! Bufet, který jsme chtěli původně instalovat v předsálku, jsme nakonec umístili do historických sklepních prostor, což se ukázalo být velmi prozíravé a navíc to vypadalo stylově. Jitka Schovancová přivezla klubové tašky, do nichž jsme začali skládat tu část nadílky, která byla k dispozici. Šlo nám to docela od ruky, jediná potíž byla s kouřimskými propagačními materiály. Bylo jich sice hodně, ale na všechny by se všechno nedostalo. I rozdělili jsme to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Když byly tašky naplněny, usoudili jsme, že už je večer a že půjdeme bydlet, přičemž před tím něco povečeříme. Ukázalo se však, že v našem penzionu není v restauraci místo, protože si je rezervovala jakási společnost. I dohodli jsme se, že se za půl hodiny sejdeme v jiném místním podniku, kam jsme napřed vyslali dva zvědy. Dobře jsme udělali, protože i tam bylo plno. Nakonec jsme objevili jednu poloprázdnou hospodu na náměstí. Před časem jsme v ní s Pavlem slušně poobědvali, ale Murphyho zákon zapracoval v plné síle - ta hospoda byla vyžraná. Doslova! Kuchař nám mohl nabídnout jen nakládaný hermelín, smažený sýr nebo řízek s hranolky, protože vše ostatní včetně příloh zkonzumovala v poledne nějaká parta montérů. Ale pivo bylo dobré, ač ho roznášel poněkud upravený číšník. Nakonec jsme to nějak přežili, i když ta tatarka měla později na některé z nás poněkud neblahý vliv. Zaplatili jsme útratu (další humorná show s rozveseleným číšníkem) a vrátili jsme se zpátky do penzionu. Tím však nebyl všemu konec. Jitka nás zahnala do Adámkovic pokoje, vytáhla jmenovky a my jsme je opatřovali šňůrkami k zavěšení na krk. Naštěstí nás při tom napájela moravská část výpravy produkty ze své domoviny. Obzvláště Zdeňkova slivovice byla vynikající V sobotu v půl osmé ráno jsme se vystěhovali z penzionu a sešli jsme se před budovou městského úřadu. Klíče jsme sice měli, ale nějak jsme si nemohli vzpomenout, kdo. Nakonec se našly v mé kapse. Protože Pražáci, kteří měli přivézt zbytek sladkého obsahu účastnických balíčků, ještě nedorazili, odebrali jsme se na kafe do cukrárny. Ta měla sice otevírat až v devět, ale kvůli nám udělala výjimku. Myslím, že na tom neprodělala, dámy si pochvalovaly zdejší dortíky. Kolem půl deváté začali přicházet první účastníci. Prezence byla sice stanovena na pozdější dobu, ale Míla v rámci programu zajistila pro zájemce putování po kouřimských památkách s průvodcem, který byl kamarádem jejího manžela. Já jako jeden z pořadatelů jsem se ho sice nezúčastnil, ale prý to bylo moc pěkné a poučné. Ostatně i počasí nám přálo a sluníčko svítilo jako zjednané. Zbývající cukry byly konečně přivezeny a účastnické tašky byly doplněny, prezence proběhla jak náleží, výletníci se včas vrátili a výroční schůze mohla začít. Ale nezačala. Míla totiž zorganizovala pro veřejnost přednášku Zdeňka Bubníka o českém cukrovarnictví, která začínala o půl jedenácté. Ač byla tato akce řádně předem ohlášena a propagována, místních občanů se sešlo pramálo. Zato našich členů se tam vypravilo hodně a museli jsme na ně se schůzí čekat. Přednáška byla velice zajímavá, i když ji Zdeněk musel z pochopitelných důvodů zkrátit. Časovou ztrátu jsme však hravě dohnali, protože nikdo (až na mě) se na schůzi moc nevykecával a při volbách se hlasovalo souhlasným mručením. Nebudu popisovat, co se na výroční schůzi dělo. O tom se dočtete v zápise, který pořídila Vlasta Holubová, v lednu byl vystaven na našem webu a najdete ho na dalších stránkách tohoto čísla. Schůze skončila a my jsme se hotovili k přestavbě sálu pro následující burzu. Leč neuspěli jsme, protože někteří nedočkavci již stačili vybalit své poklady a začalo spontánní hrabošení. Co jsme měli dělat, lidi se holt museli tlačit. A přitom stačilo, aby nás nechali vynést ty neskladné židle! V tom mumraji se stala nepříjemná věc: Vlastě Holubové někdo odnesl osobní balíčky, které chtěla předat kamarádům a měla je na stole v krabici. Doufejme, že to nebyl zlý úmysl, ale příště si musíme pečlivě hlídat své věci. Občerstvovací bufet se, myslím, povedl. Místa bylo dost a cukrárna průběžně doplňovala zásoby kafe a potravy. Je třeba také poděkovat těm, kteří přivezli své vlastní výtvory. Zvláště perníčky Jitky Šošolíkové byly natolik chváleny, že jsme se rozhodli otisknout jejich recept. Kolem půl páté všechno skončilo. Měli jsme tak trochu obavy z likvidace spouště, kterou jsme v sále zanechali, ale paní starostka se opět ukázala. Stačilo jí, abychom roztřídili odpad do již připravených pytlů, a o zbytek se v pondělí postarala její hicparta. Rozžehnali jsme se tedy a vyrazili k domovům. A to byl konec tohoto podle mě vydařeného podniku. JK - 9 -

10 Kouřimské události ve fotografii Tak tady to má být Jak my to všechno rozdělíme? I v pivu je prý cukr Žádné spaní, ještě visačky! Kamarádi, těšte se! Kouřimská exkurze Tak tenhle kámen máme i na našich cukrech

11 Kouřimské události ve fotografii Cukrová osvěta přednáška prof. Zdeňka Bubníka. Sladké přírůstky - budou z nich také sběratelé? Konec legrace, začíná schůze! Veliké díky paní starostce

12 Kouřimské události ve fotografii Uznání za Stříbro 2008 (Helena Belšanová a Jana Toflová) a Kouřim 2009 (Míla Žďárská) A už to začalo! Hraboším, hrabošíš, hrabošíme

13 Kouřimské události ve fotografii Bufet v historickém podzemí. Nech sa páči, kávička bude neskôr Žádné postávání a přežírání, ještě jeden chlebíček a šup šup zpátky nahoru! Všechno má svůj konec. Nic tu nezbylo, pojedeme domů. A ahoj v červnu v Litoměřicích!!! Redakce Cukřenky děkuje všem původcům těchto obrázků. Kromě našich vlastních jsme něco postahovali z internetu, ale z autorů jsme identifikovali jen Oldřicha Suchoradského a Katku Pelcovou. Ostatním se proto omlouváme, že jejich jména neuvádíme

14 Z našich webových stránek Po každém našem větším podniku se objeví v tlachárně na webových stránkách klubu reakce účastníků. Některé jsou již tradičně pochvalné, v některých se objevují i další postřehy, zamyšlení a názory na práci klubu. Podívejte se, co napsali někteří účastníci o Kouřimi. Diskusní příspěvky jsme pouze lehce gramaticky a pravopisně upravili, jména diskutujících jsme ponechali tak, jak je oni sami uvedli. Diky všem pořadatelům za den plný zážitků! Adámci. Kouřim se povedla! Děkuji všem co mi přivezli hrnečky a dárečky! Už jsem vše v klidu prohlídla a další kramaření bude až zítra. Ručka musí odpočívat, dostala zabrat! D58 Díky pořadatelům i všem účastníkům za milé setkání. A také dík panu průvodci za pěkné povídání a prohlídku městečka. Určitě se do Kouřimi vypravím i v létě a pořádně si tam to okolí plné historie prohlédnu. Zdeňka H. Neocenitelná byla praktická aplikace metamorfózy švestkového cukru, provedená Zdeňkem A. na základě přednášky prof. Zdeňka B. Jarda K. Kouřim je moc krásné městečko, a tak jsem ráda, že jsem tam mohla být. Bylo to pěkné. Děkuju všem, co se na přípravě podíleli. Vlasta H. Vše bylo super, škoda, že jsme neměli čas na prohlídku městečka. Taky bylo málo času si popovídat s dalšíma postiženýma. Takže příště to vidím tak na 5 dní. Drahuška Děkuji všem za milé setkání v Kouřimi a za krásné cukrové dárečky a nalovené cukříky. Neodolala jsem, a tak již zatřiďuji. Burza byla fajn, příště zase ahoj!!! Katka V Kouřimi bylo moc hezky, děkuji pořadatelům, panu průvodci za zajímavý výklad o městě. Můj dík patří též manželům Bajerovým, kteří se obětovali a postarali o náš odvoz z Prahy do Kouřimi a nazpět. Při zpáteční cestě nás pozvali k nim na návštěvu a než jsme se stačily usadit, už bylo na stole vínečko. Hanka nám ukázala svou sbírku cukrů u kterých se nám pří vínečku dobře povídalo. Chtěla bych popřát novému výboru hodně sil a elánu do dalších let. Romaně Sládečků děkuji za hezký přístup a ochotu vždy, když jsem něco od ní potřebovala v rámci klubu. J. Tofflová. Ohlasy na Kouřim Dobrý den, děkuji za krásně prožitou sobotu. Bylo to úžasné, ta atmosféra nejde popsat a kdo nesbírá cokoliv jen pro potěchu a nikoli bohatství, to opravdu nemůže pochopit. Jste skvělá partička. Díky všem. Hanča 238. Jedna slezina končí a druhá se pomalu připravuje. Již dnes se těším (vždyť to byl kraj, kde jsem prožil nejen svá politická, ale i hezká léta 68-69). Takže držím palce litoměřickým, aby setkání přineslo opět něco nového, úsměvného, poučného, protože zdokonalovat se dá hodně. A když něco zaskřípe, přenesme se přes tato úskalí a problémy s trochou nostalgie - dokonalý nejsme žádný a i chybička se může vloudit. To jen na okraj pro ty, kterým se možná zdálo, že se stala někde i chyba. Zdraví HaF Díky Milušce, že zajistila tyto krásné prostory, díky paní starostce za obětavost, že tyto prostory poskytla. Že byly prostory stísněnější, za to si můžeme sami, už je nás postižených touto sběratelskou vášní hodně a málokam se pohodlně vejdeme. Ale když nechybí nadšení, trocha nepohodlí nezaškodí. Alespoň jsme si byli blíž. Za chvíli budeme muset naše setkání snad pořádat na Výstavišti... Do Litoměřic se také moc těším. Doufám, že se pořadatelům podaří zajistit nějaké pěkné ubytování na intru a že se zase budeme mít možnost se lépe poznat a poveselit. Držím jim palce a všechny zdravím. Z.H. Radujme se ze svých nových cukrových úlovků, setkání s přáteli, navázání nových kontaktů a radilům bych vzkázala, ať se také zapojí do života klubu a když tak něco vylepší bude to jen ku prospěchu. Akorát mi bylo líto Vlasty Holubové, které někdo zřejmě z neznalosti otevřel krabici s jejími cukrovými úlovky, zakoupenými i darovanými sériemi a tyto si vzal. Chudák Vlasta si z burzy nic kromě špatné zkušenosti neodvezla (příště si bude svou kořist nosit zajisté celou dobu u sebe). A Lenky Novákové, které pro změnu někdo omylem odvezl darované pohledy (odložené stranou u jejích věcí na okně). A ještě bych vytkla jeden nešvar - když už z burzy odjíždím, uklidím si po sobě stůl a nenechám na něm zbytky cukrů, krabice, nedopitou vodu apod. Zdeňka H. Ahoj všem, vždycky po akci očekávám reakce. Těší mě. Jak ty pozitivní, tak i negativní. Je aspoň vidět,

15 Z našich webových stránek že klub žije. Souhlasím se Zdeňkou i s Fousem. Občas se našly i mírně kritické hlasy. Měly pravdu. Po schůzi jsme plánovali úpravu stolů, aby výměnný proces byl trošku důstojný. Nestalo se. Smůla. Lidé začali měnit hned, prodírali se, k některým stolům bylo těžko se dostat. Někteří sběratelé se nemohli dostat ke svým věcem. Pak se přihodí i Zdeňkou zmiňované akce. Je to škoda. Ale je také potřeba vzít si z těchto malých nedostatků poučení pro příště. Ale z té druhé stránky. Já bych chtěla ještě jednou poděkovat lidem, kteří přijeli už v pátek a chystali, stěhovali, nosili, dávali, navlékali, přesunovali a chodili a chodili. Píšu jejich jména tak, jak mě napadají: manželé Kolínovi, manželé Žďárští, manželé Adámkovi,Danuška Měsíčková, Dáša Pitrová, Milena Hlinková, Jaroslava Šitovová a já. Jitka S. Děkuji i se svou manželkou Zuzkou za hodně krásných chvil, strávených před i na burze. Prohlídka Kouřimi, i když jsme ji absolvovali okleštěně, byla nádherná. I prohlídla muzea se nám líbila. Výkladem "pana Mistra" jsme spokojeni. Děkujeme všem za dárky a za obohacení sbírky nejen kusy ale i duchovnem.paní Míle přejeme hóóóóóóóóóóóóóódně zdraví a elánu. Jiří Průžek Já jsem o své zkušenosti nechtěla psát. Ano, mrzelo mě, že jsem přišla o několik sérií a i balíčků, které jsem měla připravené jako dárek. Nebyla jsem dost opatrná a tyhle cukry jsem měla na stole v zakryté krabici. Nějak jsem předpokládala určitou slušnost, že se uzavřené neotvírá. Takže ten první, to byl drzoun! a další - ti nemohli mít potuchy, že ty série nejsou volné, protože už koukaly z krabice. Zaskočilo mě, ale pro změnu velmi příjemně, že se ozvalo několik sběratelů a sběratelek a nabízeli mně náhradu. Moc děkuju. Cítím, že nejsem úplně bez viny (nic na stole) a nic mi tedy nedávejte Já už se tím netrápím a v Kouřimi se mi líbilo. Budu si pamatovat, že se nemá nechávat nic na stole, i kdyby šlo o zavřenou bednu! Vlasta H. Děkuji všem za příjemnou burzu, ovšem příště, pokud se setkám s takovými lidmi jako teď (nemyslím vás, zlatíčka léty prověřená), tak se asi neudržím... I já mám blbou zkušenost a navíc nesnáším neomalence a nenažrance... Prostě hr, seberu všechno co leží na stole a ještě vyšlu děti, ať toho mám co nejvíc - asi by noví měli dostat nějaké školení o tom, jak se chovat, když už to nemají v sobě... Jinak se mi moc líbila prohlídka města, hlavně kostela, pán to úžasně prožíval Jdu zpracovávat cukříky, hezký den všem. Blanka T. Blanka T. má pravdu, mezi námi jsou úžasní lidi, kteří dělají hodně pro náš klub. Nedokážu všechny vyjmenovat, tak jen pokus. Samozřejmě členové výboru, redaktoři Cukřenky, Míla Žďárská a vůbec všichni, kdo se ujali organizování nějakého setkání, Katka Pelcová, a pak Vendulka Binková, která nezištně vyrábí pro všechny cukry... Na každou burzu se sejde dostatek pečiva, to je úžasné. No a na druhém pólu jsou členové, kteří přijedou a bezohledně nahrabou. Prostě si zaplatili příspěvky, tak berou. Nic jiného je nezajímá. Asi to tak při větším počtu členů musí být. Ale neměli bychom rezignovat na postupnou výchovu. Vlasta H. A k těm hrabošům, jak říkáte: Mě vadí ještě ten zlozvyk, že někteří po sobě nechají na stolech nepořádek a odjedou, ať to uklidí pořadatel nebo ten, kdo nám prostory zapůjčil. No, možná mají doma služku, tak se asi nedá nic dělat... Zdeňka H. Zdravím, burza byla zase povedená, až na nějaké ty výjimky. Jsem toho názoru že by se měla stanovit nějaká pravidla, jak se na burze chovat. Vždy se na burze najde někdo, kdo je tam poprvé a neví jak to chodí. Doprovod si beru také z jiného důvodu než bylo uvedeno, nikoho na burze neznám, tak tam nechci trávit většinu času sama. Co se týče organizace, ráda bych pomohla, ale opět je tu otázka času a financí, které nemám. Chodím pracovat a nemůžu si vzít volno a jezdit třeba dva dny mimo město. Na schůzi i tady na chatu to vyzní, jako že ostatní na klub kašlou a jezdí si na burzu jenom nahrabat cukry. Až budu za pár let v důchodu, také se budu klubu více věnovat, teď jsem ráda, když si přivezu z dovolené pár cukříků. Hanka Hanko, pomoc není ani o čase ani o penězích, to jste si špatně vyložila. Jde třeba o úklid po burze, což zabere jen pár minut navíc. Pořadatel většinou neví co dříve a tak je rád za každou i drobnou pomoc. Ono uklidit stoly a židle v takovém množství není legrace. Začátky nejsou snadné nikde. Seznámit se můžete zde nebo osobně na burze.nejlépe u kávy, tam se čas vždy zastaví a je čas na pár slov. U každého je to otázka času. Ovšem jsou i tací, kteří i po letech pouze přijedou nahrabou a NIC dál, myslím, že ani na kritiku se nezmůžou. A je jim to jedno

16 Z našich webových stránek Tak uvidíte po další burze, zase se posunete dál. Vendula Dubská Hanko, jak může být někdo sám mezi takovou spoustou lidí se stejným koníčkem. Zvlášť jestli jste nový člen, máte jistě plno otázek a na ty vám doprovod neodpoví. Řekla bych, že doprovod je jako - vozit dříví do lesa! Píšete, že máte pár let do důchodu, takže žádný "zajda", který by potřeboval k seznamování prostředníka. Mohla jste si také všimnout, že v Kouřimi byla důchodců jen hrstka, ostatní členové jsou také ještě v produktivním věku nebo školáci. Žádáte pravidla jak se chovat na burze - máte nějaký návrh, sem s ním! DM Je dobře, že se Hanka ozvala. Samozřejmě, že staří (dobou sbírání v klubu) automaticky neznamená dobří, a noví - tak to pozor! Každý nový člen je vítán, může přinést něco zajímavého. Když ne okamžitě, tak časem. Ale tím, že je nás více, je zapotřebí taky trochu více ohleduplnosti. Všichni nebudou "tahouni", ale všichni mohou přispět svou pomocí při akci a nepřidělávat práci. Máme stejný zájem: odvézt si nějaké cukry z burzy, ale zároveň si i popovídat a seznámit se i s těmi, co vidíme poprvé. Pravidla - poslouchat, co říkají organizátoři. Třeba, když se řekne, že je teď pauza na občerstvení, tak se tak stane. V té době se dá upravit prostor pro výměnu atd. a je čas na to seznamování. Vlasta Holubová. Jo, jo, Danuško,je to pravda.například v mém případě je doprovod opravdu vožením dříví do lesa.ten můj mi v Kouřimi našel 4 (slovy čtyři) cukříky, které se mu líbily a tím skončil, protože ho to nebaví. Ale jako řidič na dlouhé cesty je perfektní a já jsem ráda, že spolu poznáváme místa, kde jsme třeba ještě nebyli. Jiřina 234 Děkuji všem za odpověď, určitě si to vezmu k srdci (je pravda že jsem si neuklidila kelímek) a snad i ostatní, co si to přečetli. Určitě by bylo fajn uveřejnit znovu článek o počínání si na burze. Staré cukřenky jsem si chtěla stáhnout, ale většina z nich mi nešla. Bylo by dobré článek umístit i někam na web zase pro nově příchozí. Těším se na další burzu a i když jsem spíše introvert, budu se snažit více komunikovat s ostatními sběrateli. Hanka. Danuško a Jiřinko, představte si, že můj doprovod se vůbec nenamáhal a nenašel mi ani jeden cukýrek. Ale přivezl mě tam i zpět, takže byl celkem užitečný! Vlasta H. Vlasti, přesně k takovým službám by měl doprovod sloužit! Dostáváš pochvalu. Danuška No, doprovod by případně mohl také ohlídat nahromaděné a darované cukříky, takže ten Vlastin doprovod bych chválila jen částečně. Zdeňka H. Dej už Vlastě pokoj. Já jsem jednou doma popletla krabice a vzala sbírku na burzu místo přebytků a přišla jsem na to, až když mi sběratelé chválili mou nabídku. Málem jsem vzteky pukla a trvalo to celkem dlouho, než jsem to vydýchala Vendula Dubská. Jitce S. k svátku, ale i všem, co chtějí zkusit, Rožmberský perník: 600g hladké mouky, 250g moučkového cukru, 100g tuku(hera...), 4 lžíce medu, 3 vejce, 1 lžička sody, lžíce perníkového koření. Zpracovat těsto (rukama), 3 hodiny nechat odležet v chladnu. Rozdělit na 3 díly, každý zvlášť rozválet na obdélník. Potřít povidly - přidat do nich rum! - posypat nahrubo nakrájenými ořechy (nebo lískovými oříšky), přidat hrozinky. Srolovat každý díl, vejdou se na jeden plech, péct 15 až 20 minut v mírné troubě. Trochu se při pečení roztečou, dávám mezi ně alobal, aby se neslepily. Moje poznámka: Suroviny se nemusí úplně přesně dodržet, lze to upéct i z jiného perníkového těsta. Třeba zbytky při vykrajování perníků použiji na malé roládky. Po zabalení do folie (a ukrytí) vydrží dlouho. Ať se vám podaří! Jitka Šošolíková

17 Klubové zprávy Kronika klubu na našem webu Důchodci obdivovali mé cukry Hezké překvapení připravila návštěvníkům našich webových stránek kronikářka klubu Katka Pelcová. Spolu se svým přítelem a ve spolupráci se správcem stránek Zdeňkem Adámkem na nich vystavila fotografie klubové kroniky. Zatím zachycuje období od prvopočátků do konce roku 2006, ale chystá se pokračování. Je to velmi milé, protože až dosud jsme si mohli prohlížet kroniku klubu jen u příležitosti našich burz, kam ji Katka přivážela. Katka zároveň prosí všechny členy, aby v případě, že mají k dispozici zajímavé materiály o činnosti klubu nebo jeho členů (novinové výstřižky, fotografie ze setkání sběratelů apod.), nelenili a zaslali jí je pro kroniku. Redakce Každý rok pořádá obecní úřad Okrouhlice pro všechny okolní důchodce setkání, na kterém vystoupí s programem děti základní školy a starosta přečte všechny výdaje obce, co se kde nového vybudovalo a kolik to stálo. Poté popřeje všem pevné zdraví a hezkou zábavu a následuje večeře spolu s kafem a zákuskem. Přitom jim začíná hrát kapela Lesanka a mohou se, kdo má zájem, jít podívat na tu mojí výstavu. Ještě tam jedna paní vystavovala patchwork. Důchodci chodili a zajímali se o některé věci, takže jsem nestačila s manželem odpovídat na všechny dotazy. Vše začalo v 5 hodin a trvalo do pozdních hodin, kdo jak vydržel. Všichni byli z cukrů nadšeni, moc se jim to líbilo, že to ještě nikdy neviděli. Nemohli tomu uvěřit, že existuje tolik druhů cukrů. Přáli mi hodně sběratelských úspěchů. Když mě moje kamarádka požádala, jestli bych tam nechtěla vystavovat, tak jsem to zvážila, že ano. Nelituji toho. Pomáhali mi můj manžel Petr a dcera Lenka. Bez nich bych to nezvládla. Vidělo to jen pár mých známých a těm, co to neviděli, jsem slíbila, že na jaře dělám velkou výstavu pro širokou veřejnost a že všechny pozvu, aby jim to nebylo líto. Renata Fironová

18 Co se děje Setkání v Brně jsou vždy příjemná Každý měsíc, už přes 6 let, se scházejí brněnští sběratelé na pravidelných setkáních. Vždy se schováme do restaurace nebo hospůdky, nejlépe takové, která nám nabízí dobré jídlo a pití a vlastní HB cukry. Stalo se ale i milým zvykem, že se čas od času nabídne nějaký sběratel uspořádat setkání u něj doma. Několikrát jsme tak byli u Jitky v Křenovicích nebo u Katky v Líšni, ale tentokrát nás k sobě domů pozvala Mishka. Protože s rodinou bydlí v Senticích, malé vesničce nedaleko Brna, rádi jsme se za ní přijeli podívat. Setkání se uskutečnilo po listopadové výroční schůzi KSBC, v neděli 29.listopadu Jitka přivezla těm, kteří na schůzi KSBC nemohli, tašky s klubovými cukry, vyměnili jsme přebytky z burzy a využili Míšina pohoštění, které bylo výborné. Nakonec jsme se s celou rodinkou Vrankových rozloučili a vydali se zpět do Brna. Drahuška a Alča spojili setkání s procházkou a výletem a do Brna se svezly vlakem. Děkujeme ještě jednou Míše i jejím klukům za prima strávenou neděli, bylo to moc hezké. U Mishky v Senticích (zleva: Staňka, Katka, Mishka, Majka, Jitka a Toníček, Drahuška, Olina, Alena) Již potřetí jsme také uspořádali pravidelné vánoční setkání brňáků pod stromečkem na Svoboďáku. Zpříjemnili jsme si tak předvánoční čas, podívali jsme se na trhy a ochutnali zdejší dobroty vánoční punč, grog nebo Svoboďáček (horký alkoholický nápoj, který je k dispozici na vánočních trzích pouze v Brně). Drahuška přinesla jako vždy prskavky a nově i vytištěné nejznámější koledy, a tak jsme si zazpívali pod stromkem a snad i trochu pobavili okolí Pod stromkem s prskavkami a zpívajíce koledy

19 Co se děje Poté jsme se přesunuli do nedaleké vegetariánské restaurace Rebia. Především z toho důvodu, že restaurace kromě jiného nabízí zajímavé třtinové cukry značky Sonnentor. Ta je známá spíše sběratelům čajových přebalů, ale desetikusová cukrová série nás okouzlila (posuďte sami) Každý přinesl mimo cukříků na výměnu také nějaké drobné vánoční dárečky, objevili se i kamarádi sběratelů, zkrátka povedená akce, jak má být. Další setkání se plánují, pokud budete mít čas a budete v okolí Brna, určitě se za námi zastavte, rádi vás v Brně uvidíme. Informovat vás budeme! Katka Pelcová Redakční poznámka: Brňáci jsou kabrňáci a vydali si barevnou desetikusovou sérii tyček, kterou podělili všechny účastníky výroční schůze v Kouřimi. Je pěkná, že? A když už jsme u těch zimních svátků: Jestlipak jste se i letos zapojili do Tříkrálové sbírky?

20 Zajímavosti Jak český cukr Evropě osladil aneb Pohádka o kostce cukru Bylo, nebylo - v pátek 23. října jsem si na internetu ( přečetla tento článek: Pátek 23. října 2009, 4:31 - Praha Češi to zřejmě Evropě neosladili tak, jak si během kampaně ke svému předsednictví Evropské unii předsevzali. Na úřadu vlády zůstaly po půlroční misi v čele Evropy víc než tři tuny kostkového cukru baleného do obalů s předsednickým logem EU2009.CZ. Předsednickým cukrem si podle informací Práva sladí kávu úředníci a návštěvy na úřadu vlády a na ministerstvu spravedlnosti. Využili jsme té možnosti. Ministerstvo samozřejmě objednává pro své potřeby určité množství cukru a dnes, když se v resortu všude škrtá, nám přišlo vhod, že dodávka byla vlastně zadarmo, uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Jitka Zinke. Ministerstvo spravedlnosti Vyšehradská Praha 2 To množství, které zbylo, jsme samozřejmě potřebovali co nejdříve někam umístit. Část zásob dostalo ministerstvo spravedlnosti, celkem 1,7 tuny, a dalších 1,8 tuny dostal úřad vlády, řekla Právu mluvčí ministra pro evropské záležitosti Marie Faturová. Všechny ty přebytky by jinak přišly vniveč, cukr by byl v podstatě na vyhození, dodala. Kolik tun jednoporcových balení kostkového cukru ke kávě úřad vlády na reprezentaci českého předsednictví nakoupil, mluvčí nevyčíslila. Objednávka byla prý součástí širší zakázky, do níž spadaly i další položky. Svérázné logo pro české předsednictví bylo vybráno i proto, že se právě k vynálezu kostkového cukru hlásí čeští cukrovarníci. I přesto, že šlo spíše o česko-švýcarskou spolupráci na území Rakouska-Uherska. První kostkový cukr začal vyrábět v roce 1841 švýcarský ředitel rafinerie v Dačicích Jakub Kryštof Rad. A protože jsem si přečetla, že část zásob dostalo ministerstvo spravedlnosti, a protože jsem členka výboru, rozhodla jsem se na toto ministerstvo napsat prosebný . A stalo se... Pro jistotu, dbajíc rad Děda Vševěda, jsem dopis uvedla slovy: Dobrý den! Velmi se předem omlouvám za tento a děkuji za čas, který mu bude věnován. Dobrý den, v dnešním tisku jsme se dočetli o zbylých tunách cukru, který byl vyroben k předsednictví České republiky v EU. Pro nás, sběratele cukrů, mají tyto kostičky velkou cenu. Mezi českými sběrateli je pouze několik exemplářů a mnohdy byly získány za celkem velký finanční obnos. (V současné době je velká kostka nabízena i za Kč, malá kostička za Kč). Jsme Klub sběratelů baleného cukru nejen s republikovou působností. O naší činnosti se dočtete na internetových stránkách V listopadu se uskuteční náš republikový výměnný den a velmi by nás potěšilo, kdyby bylo možné získat kostičky do sbírek pro naše členy cca 200 ks. Prosím o sdělení, zda a jakým způsobem je možné tyto cukříky získat. Děkujeme za pochopení a Vaši odpověď. Prosebný byl doručen a nic se nedělo. Tak jsem čekala den, dva, týden. Prý, kdo si počká, ten se dočká. A tak se také stalo... Vážená paní Schovancová, Za výbor klubu Mgr. Jitka Schovancová Odpověď přišla 4. listopadu, tedy přesně po 12 dnech. Téměř již nečekaně. Nečekaný (nebo spíš očekávaný) byl také obsah u: k Vaší žádosti ze dne uvádíme následující. Ministerstvo spravedlnosti ČR objednavatelem cukru určeného k propagaci českého předsednictví nebylo. Objednavatelem byl Úřad vlády ČR, který je jako jediný oprávněn se zbylým cukrem nakládat. Doporučuji Vám proto obrátit se s Vaší žádostí na uvedený úřad. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách S pozdravem Mgr. Jaroslav Rozsypal, vedoucí oddělení styku s veřejností, (agenda svobodného přístupu k informacím), Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, Tel.:

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Jak na vazbu diplomky a bakalářky? CO? KDE? JAK? ZA KOLIK?

Jak na vazbu diplomky a bakalářky? CO? KDE? JAK? ZA KOLIK? Jak na vazbu diplomky a bakalářky? CO? KDE? JAK? ZA KOLIK? CO? Vážeme a tiskneme diplomové, bakalářské, absolventské, disertační, habilitační, závěrečné, maturitní a jakékoliv jiné práce dle Vašich požadavků.

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Letos.. Slezsko 2014

Letos.. Slezsko 2014 Letos.. Slezsko 2014 informace č. 3 Čas letí jako blázen, za měsíc už jsme skoro doma, ach jooo je nejvyšší čas pro pár řádků.. PROGRAM: Sejdeme se u klubovny ve Starodvorské ulici za Selektou v 8 hod.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Dovoluji si Vám zaslat několik důležitých informací týkajících se organizace Mistrovství České republiky Speciál 2012.

Dovoluji si Vám zaslat několik důležitých informací týkajících se organizace Mistrovství České republiky Speciál 2012. Dobrý den, milí vedoucí tanečních klubů, trenéři a tanečníci. Srdečně Vás všechny zdravím. Věřím, že se pilně připravujete na soutěž a že přijedete představit ty nejlepší taneční výkony a zážitky. Osobně

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Náš duhový deník (Duhovka)

Náš duhový deník (Duhovka) Náš duhový deník (Duhovka) 20. 3. 2013 Dnes nám začala hodina matematiky celkem normálně, ale v průběhu hodiny k nám přišel pan učitel a zeptal se nás, jestli se chceme zúčastnit soutěže Finanční gramotnost

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Čistý hospodářský výsledek za příslušné období práce na účetní závěrce

Čistý hospodářský výsledek za příslušné období práce na účetní závěrce Čistý hospodářský výsledek za příslušné období práce na účetní závěrce Detailní vzdělávací cíle: Umět vysvětlit, proč se v roční účetní závěrce zohledňují také obchodní případy, které v účetní závěrce

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin.

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis s přílohami bude umístěn na web KR www.klubrodicu.cz. Přílohy: prezenční listina Rady Klubu rodičů (12), hosté (1); hospodaření za období školního

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností žáků CZ.1.07/1.1.26/03.0011. Výroční zpráva 2014. MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy

Rozvoj podnikatelských dovedností žáků CZ.1.07/1.1.26/03.0011. Výroční zpráva 2014. MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy Výroční zpráva 2014 MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy OBSAH Základní informace o sdružení... 3 Vize, poslání a cíle sdružení... 4 Vyhodnocení finančního plánu... 4 Vyhodnocení

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Projekt Malý zahradník Téma: Koloběh v přírodě

Projekt Malý zahradník Téma: Koloběh v přírodě Projekt Malý zahradník. Cílem projektu je, mimo jiné, i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE OTEVŘENÉ NAPŘÍČ KADEŘNICKÝM SVĚTEM INSPIRACE 2016 FINALISTÉ SOUTĚŽE: PROCHÁZKOVÁ DENISA JIRÁSKOVÁ KOMÍNKOVÁ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE OTEVŘENÉ NAPŘÍČ KADEŘNICKÝM SVĚTEM INSPIRACE 2016 FINALISTÉ SOUTĚŽE: PROCHÁZKOVÁ DENISA JIRÁSKOVÁ KOMÍNKOVÁ FINALISTÉ SOUTĚŽE: ANDREA MALÁ ANNA PROCHÁZKOVÁ DENISA JIRÁSKOVÁ EVA KOMÍNKOVÁ HELENA KRUPIČKOVÁ JITKA SVOBODOVÁ MARIE MALATOVÁ MARKÉTA LEVÁ NADĚŽDA ELIÁŠOVÁ PATRIK HAGARA TÁŇA TOMÁŠKOVÁ VĚRA ŠKRAŇKOVÁ

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Transakce s penězi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Transakce s penězi Platby

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Konané: 2.10.2012, 17.00 HOD V BUDOVĚ ZŠ ŽIŽKOVA ULICE, ZDICE Občanské sdružení vzniklo v červnu tohoto

Více

Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň?

Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň? Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň? garant: Zdeňka Veselá členové expertní skupiny: Vojtěch Machovský Kristýna Mrázková Veronika Sirotková Veronika

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě.

Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě. Záznam z porady CVK, která se konala dne 5. 4. 2008 na Škrovádě. Přítomní členové CVK: J. Juda OVK Vysočina, M. Dědek OVK Hruboskalsko, R. Mikuláš OVK Dubské skály P.Weisser OVK Jižní Morava, K. Berndt

Více

Vybavení na Larpu Borograv

Vybavení na Larpu Borograv Vybavení na Larpu Borograv Tento dokument by měl sloužit jako jakýsi inspiromat pro vaše vybavení na larp Borograv. Nezabývá se oblečením, kterému bude věnovaný samostatný článek. Prosíme vás v první řadě

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Zkaženou dovolenou je nutné reklamovat do 30 dnů. Důležité jsou důkazy PRAHA,

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Rodinné finance a nákupy

Rodinné finance a nákupy 8 Rodinné finance a nákupy V té to ka pi to le: Internetové bankovnictví Nakupování přes Internet Kapitola 8 Rodinné finance a nákupy Důležité: Následující postup je jen ilustrační prostředí všech webů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Model pohybu zemské kůry

Model pohybu zemské kůry ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZAKLADNÍ ŠKOLA BYSTRÉ,ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9.ROČNÍK Model pohybu zemské kůry vypracovali:david Hřebec,Petr Pachovský ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Prohlašujeme že jsme absolventskou práci

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

1. Vymezení činnosti. Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

1. Vymezení činnosti. Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín Telefon: 257 911 682 Mobil: 607 235 840 Statutární zástupce: Zuzana

Více

P O Z V Á N K A IMPRT 2015

P O Z V Á N K A IMPRT 2015 P O Z V Á N K A IMPRT 2015 Připravili jsme pro Vás IMPRT 2015 (instrukčně metodickou poradu revizních a provozních techniků), odborný seminář, zaměřený do oblasti UTZ a VTZ zdvihacích, dopravních a tlakových

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Zájmena a jejich skloňování Cíl: Procvičování učiva o skloňování zájmen Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza,

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA ČERVENEC, SRPEN 2013 Naše úroda cuket určitě ne poslední Takto to vypadá na zahradě v Bakově a to je ještě malá část celé zahrady Naši zahradníci jsou úspěšní,

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více