CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské"

Transkript

1 CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské sdružení. Elektronická verze Redakční rada: Pavel Tlustý & Jaroslav Kolín. Adresa redakce: Ing. Pavel Tlustý, Olbramovická 712, Praha 4, tel Toto číslo vyšlo v únoru 2010 v nákladu 80 výtisků. NEPRODEJNÉ!!! Nevyžádané příspěvky včetně cukrových se s díky nevracejí

2 Klubové informace Milí čtenáři, jedva nastal poslední rok první dekády třetího tisíciletí, máte nás tu znovu. Tohle číslo Cukřenky se jednak ohlíží za uplynulým rokem, jednak hledí pokud možno optimisticky vstříc tomu nastávajícímu. Značnou část obsahu jsme věnovali naší výroční členské schůzi a s ní spojenému výměnnému dni. Nemohli jsme samozřejmě pominout oficiální dokument zápis, ale snažili jsme se poreferovat i o událostech v zákulisí a vše bohatě zdokumentovat nejen slovem, ale i obrazem. Dočtete se i o dalších podnicích, které uspořádali naši členové na místní úrovni. Jen houšť a větší kapky! Určitě jich bylo víc, ale je třeba, abyste nám o nich dali vědět. Neočekáváme žádná vrcholná slovesná díla, stačí zaslat holá fakta a případně pár obrázků, my už si s tím poradíme a budete se možná divit, co z vašeho příspěvku uděláme. Děkujeme všem, kteří nám přáli všechno nejlepší do nového roku. Pokud svá přání doprovodili nějakými osobními cukříky, snažili jsme se vám je zde ukázat, i když mnohé jsme si ponechali v redakčním šuplíku, abychom měli co dát do příštího čísla. A budoucnost? V tomto čísle přinášíme pozvánku na náš mezinárodní výměnný den, který se bude konat 19. června 2010 v Litoměřicích. Ta už sice od půlky ledna visí na našich webových stránkách, ale ti, co je nenavštěvují a dostávají Cukřenku poštou, by zůstali bez informací a neměli by možnost se přihlásit. Když jsme v naší internetové drbárně diskutovali o kouřimském výměnném dni, padl návrh sepsat nějaké povídání pro nové členy, v němž bychom jim přiblížili, co takový výměnný den obnáší. Učinili jsme tak a doufáme, že zaujme i zkušené matadory. Není to žádný oficiální předpis, spíš jen takový návod, ale myšlenky v něm obsažené by bylo dlužno respektovat. Naše účetní Margareta dodala stručný přehled hospodaření klubu v roce Podrobnosti a účetní doklady ještě přezkoumá revizní komise. Toto číslo Cukřenky dostanou všichni členové, kteří mají zaplacené členské příspěvky na rok Příští - už 45., ale ve skutečnosti teprve 44. číslo Cukřenky - vyjde v červnu a v tištěné podobě je obdrží mj. všichni účastníci na litoměřickém výměnném dnu, i když si jinak Cukřenku stahují z webu. Do nového roku, který určitě nebude pro mnohé z nás lehký, přejeme vám všem to nejlepší a těšíme se na osobní setkání na našich podnicích. Redakce Jak jsme hospodařili v roce 2009 Položka Kč Příjmy Úroky přijaté 43,25 Členské příspěvky ,00 Účast. poplatek burzy ,00 Dar 5 000,00 Tombola burza Praha 2 365,00 Prodej starších klubových cukrů 554,95 Celkem příjmy ,20 Výdaje Výroba cukrů Hellma Praha 7 288,00 Doména 274,00 Výroba klubových tašek 7 140,00 Bankovní poplatky 3 389,50 Poštovné 5 258,00 Občerstvení burzy ,00 Drobné výdaje 3 845,00 Výlet Prahou průvodce 1 600,00 Dort burza Praha 1 040,00 Magnetky KSBC 1 800,00 Grafické návrhy cukrů 8 000,00 Výroba cukrů Kamo ,00 Kopírování Cukřenky 7 435,00 Parník burza Praha ,00 Nápoje burza 2 780,00 Kytice Kouřim 357,00 Celkem výdaje: ,50 Výsledek hospodaření: ,30 Zůstatek pokladny k Zůstatek běžného účtu u ČS k , ,86 Už jste zaplatili příspěvky? Podle stanov klubu mají být členské příspěvky zaplaceny do konce ledna běžného roku. Výbor vyzývá ty, kdo tak dosud neučinili, aby je urychleně zaplatili na účet u České spořitelny č /0800, a to buď platebním příkazem, nebo složenkou. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, usnadní to identifikaci platby. Liknavým plátcům je od února 2010 pozastaveno členství v klubu tj. jsou vyřazeni ze seznamu členů uveřejněného na klubových stránkách a nemohou využívat svá členská práva, a to až do zaplacení. To platí i pro případné dlužníky příspěvků za rok Výbor - 2 -

3 Dokumenty Zápis z výroční členské schůze Klubu sběratelů baleného cukru, konané dne 21. listopadu 2009 v sále Městského úřadu v Kouřimi. Přítomno: 60 členů Zahájení: Z pověření výboru klubu zahájil schůzi Jarda Kolín. Přivítal zúčastněné a poděkoval starostce města Kouřimi paní Mgr. Zuzaně Čihákové za umožnění setkání sběratelů v budově městského úřadu a předal jí slovo. Paní starostka uvítala přítomné v Kouřimi, popřála hodně elánu ke sbírání a přislíbila pro další podobné akce podporu. Program výroční schůze: 1. Zhodnocení činnosti KSBC v roce Volby výboru a revizní komise 3. Diskuse 4. Usnesení a závěr Program byl členskou schůzí schválen. 1. Zprávu o činnosti klubu po výroční schůzi v listopadu 2008 přednesla předsedkyně Romana Sládečková: - v prosinci 2008 uspořádal výstavu ve Svinčanech u Přelouče František Blažek; - v lednu 2009 vyšla Cukřenka č. 41; - v březnu 2009 se konala výstava v knihovně v Kamenickém Šenově autorka Iva Nývltová; - výstava For Model 2009 Olomouc tradičně uspořádali Zdeněk a Bohunka Adámkovi; - v květnu 2009 vyšla Cukřenka č. 42; - v červnu 2009 se konal mezinárodní výměnný den v Praze, který zorganizovaly Lenka Nováková a Iva Hennová; - srpen 2009 tradiční setkání na tenisových kurtech v Nové Vsi zorganizoval Láďa Moulis; - v září 2009 navštívili někteří naši členové 12. mezinárodní veletrh Sběratel v PVA Letňany; - listopad 2009 výroční členská schůze a výměnný den v Kouřimi. Během roku se konají setkávání v domečku u Míly Žďárské v Praze a setkání sběratelů v Brně. V uplynulém období vydali jednotliví členové řadu nových sérií. Romana Sládečková také mezi námi přivítala sladká miminka, která se narodila členkám klubu v tomto roce: Emičku Dubskou, Janinku Binkovou a Toníčka Vranku. V další části svého projevu poděkovala za činnost jednotlivým aktivním členům klubu: - Zdeňkovi Adámkovi za práci na internetových stránkách klubu; - Janě Tofflové a Heleně Belšánové za bezchybnou přípravu výroční schůze ve Stříbře v roce 2008; - Lence Novákové a Ivě Hennové za přípravu burzy v Praze v červnu 2009; - Jardovi Kolínovi a Pavlovi Tlustému za redakci Cukřenky; - Katce Pelcové za pečlivé vedení kroniky KSBC; - Margaretě Tlusté za vedení účetnictví klubu; - Danušce Měsíčkové za pomoc při balení cukrů pro klubové podniky. Slovo dostala Lenka Nováková, která poděkovala za pomoc při přípravě pražské burzy Zdeňkovi Adámkovi, Danušce Měsíčkové, Zdeňce Hudské, Zdeňkovi Bubníkovi, Ivě Nývltové, manželům Kolínovým, Dáše Pitrové, rodině Blažkových, Vendule Dubské a Haně Květové. Jitka Schovancová pak předala sladké a tekuté dárky těm členům, kteří se nejvíce zasloužili o činnost klubu

4 Dokumenty 2. Volby Volební kandidátka byla sestavena na základě návrhů po výzvě na klubových stránkách. Ve svých funkcích nepokračují Romana Sládečková, Vendula Binková a Draha Sukupová. Ve volbách byli zvoleni všemi přítomnými: Revizní komise - Zdenka Hudská a Vlasta Holubová Členové výboru - Zdeněk Adámek, Jaroslav Kolín, Kateřina Pelcová Jitka Schovancová a Pavel Tlustý. Výbor zvolil svého předsedu, stal se jím Jaroslav Kolín. 3. Diskuse - Mezinárodní výměnný den v roce 2010 Irena Kundrtová navrhla uspořádání v Litoměřicích v červnu. Seznámila členy s možnostmi konání. - Další návrhy členů Liberec a Mariánské Lázně. Bylo doporučeno sepsat návrhy těch, kdo se chtějí na přípravě podílet. a využít je v příštích letech. S ohledem na dostupnost je ale potřebné podle možností střídat místa konání v Čechách a na Moravě. - Odstupující předsedkyně Romana Sládečková se rozloučila se členy, poděkovala za spolupráci a popřála hodně zdaru novému výboru. - Daniel Froněk, sběratel cukrů a všech materiálů týkající se cukrovarnictví, popsal dlouhodobou snahu a okolnosti, které předcházely vzniku muzea cukrovarnictví. Zájem projevil pouze cukrovar TTD Dobrovice. Byla založena obecně prospěšná společnost pro vybudování Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství, jejímž členem je i město Dobrovice. Společnost má za cíl využít pro muzeum památkově chráněný dvůr cukrovaru a zachovat tak kulturní dědictví důležitých oborů. V září 2008 byla zahájena rekonstrukce areálu dvora za peníze ze strukturálních fondů. Na jaře 2010 bude kolaudace stavby a v současnosti se připravují předměty a sbírky pro výstavu. Muzeum připomene slavnou tradici 200 let výroby cukru na území Čech. Otevření Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství bude oznámeno v Cukřence. - Jaroslav Kolín: je nutné zaktualizovat seznam členů, kteří si Cukřenku stahují z internetu, a těch, kteří si ji přejí posílat nadále poštou. V roce 2010 vyjde Cukřenka zase třikrát. V únoru by měla už obsahovat pozvánku na burzu, červnové vydání obdrží v tištěné formě všichni účastníci burzy a třetí číslo vyjde začátkem října s pozvánkou na výroční schůzi. - Jaroslav Kolín dále upozornil, že všichni členové klubu mají nárok pouze na členské série. Na ty série, které byly vydány u příležitosti burzy a výroční členské schůze, mají nárok jen účastníci těchto podniků, kteří zaplatili účastnický poplatek. Ostatní členové budou mít možnost si je zakoupit za režijní cenu na klubových akcích v roce Katka Pelcová poděkovala všem, kteří jí předávají příspěvky do kroniky. 4. Usnesení Výroční členská schůze Klubu sběratelů baleného cukru - bere na vědomí zprávu o činnosti klubu v roce 2009; - zvolila výbor klubu ve složení Zdeněk Adámek, Jaroslav Kolín, Kateřina Pelcová Jitka Schovancová a Pavel Tlustý; - zvolila revizní komisi ve složení Zdenka Hudská a Vlasta Holubová; - ukládá Romaně Sládečkové předat novému předsedovi všechny potřebné materiály a podklady pro výkon jeho funkce; - souhlasí s konáním mezinárodního výměnného dne v červnu 2010 v Litoměřicích; - bere na vědomí informaci o budování Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství v Dobrovici. Nový předseda klubu poděkoval všem za účast na výroční schůzi a popřál jim hodně sběratelských i osobních úspěchů. Schůze skončila ve 12:15 hod. Zapsala: Vlasta Holubová - 4 -

5 Klubové informace Smutná zpráva Dne 10. prosince 2009 zemřela po krátké nemoci naše dlouholetá členka, paní Miluše Beranová z Prahy. Mnozí z nás ji znají ze setkání u Míly Žďárské i z našich dalších podniků. Znají ji i sběratelé v cizině, protože spolu svou dcerou Lenkou Novákovou často navštěvovala zahraniční výměnné dny. Paní Beranová se sice nenápadně, ale účinně angažovala v činnosti klubu. Bohužel, když jsme s ní spolupracovali při přípravě pražského výměnného dne loni v červnu, nemohli jsme tušit, že to je naposled. Věnujme jí tichou vzpomínku a poděkování za vše, co pro nás a pro náš klub udělala. Výbor KSBC Co na cukrech nebylo? Klubovými cukry roku 2009 se stala patnáctikusová série, která by mohla dostat název České historické cukrovary. Perokresby vznikly totiž podle historických fotografií cukrovarů ze sbírek Pavla Tlustého, Zdenka Adámka a jiných sběratelů historických fotografií. Původní představa byla, doplnit cukry ještě letopočty vzniku a u většiny z nich i zániku. Nakonec jsme se s Pavlem domluvili, že by nás někteří znalci historie mohli napadnout, že letopočty nejsou správné. Vzniklo tedy devatenáct perokreseb většinou již neexistujících cukrovarů. Některé z nich zmizely úplně, některé chátrají. Některé, jako například cukrovar Židlochovice nebo Břeclav, se staly obchodními centry. Bylo velmi zajímavé procházet internetové stránky a hledat informace o stavbách, které patřily mezi nejtypičtější prvky české venkovské průmyslové krajiny od prvních desetiletí 19. století. V záloze zůstaly obrázky čtyř cukrovarů Skřivany, Přerov, Židlochovice a Vrbátky. Možná k nim časem přibudou další a vy se dočkáte pokračování cukrové cukrovarnické série. Jitka Schovancová, autorka obrázků - 5 -

6 Z diskuse na našich webových stránkách vyplynulo, že někteří noví členové klubu nevědí, jak to na burzách čili výměnných dnech chodí, co je čeká, na co se připravit a čeho se případně vyvarovat. Jakýsi návod jsme, pravda, otiskli v roce 2006 na podzim ve 28. čísle Cukřenky, ale kdo o něm ví a kdo ho má hledat? Vytáhli jsme jej tedy z archivu, podstatně doplnili a tady je. Prvním a základním předpokladem vaší účasti na burze je zaslání přihlášky s objednávkou stolu, a to pokud možno ve stanoveném termínu. Místnosti nejsou gumové a třebaže pořadatelé mají dobrou vůli, může se stát, že na pozdě se přihlásivší už nezbude místo. Účast na naší mezinárodní burze není podmíněna členstvím v klubu. Využívají toho zpravidla zahraniční účastníci, ale mohou přijet i neorganizovaní Češi a Slováci, pokud zaplatí účastnický poplatek. Ten pro ně může být vyšší ve srovnání se členy klubu. Burza pořádaná v den výroční schůze je však určena pouze pro členy klubu. Na pokrytí nákladů na uspořádání burzy se od účastníků vybírá účastnický poplatek. Jeho výše je uvedena v pozvánce. Tu lze získat na klubových stránkách nebo je zaslána spolu s tištěnou verzí Cukřenky členům, kteří o to požádali. Pro účastníky přihlásivší se po stanoveném termínu je zpravidla stanoven poplatek vyšší. Rady a porady nejen pro začátečníky Co je výměnný den? Účastnický poplatek (v případě, že jste se řádně přihlásili) je možno zaplatit v hotovosti na místě u prezence v den konání burzy. Budeme však raději, když jej zaplatíte předem na účet klubu, příslušné údaje o bankovním spojení jsou uvedeny na přihlášce. Je to lepší pro vás, protože při prezenci budete rychleji odbaveni, a i pro nás, protože nebudeme muset opatrovat velkou hotovost. Pořadatelé vám přijetí přihlášky včetně případného zaplacení účastnického poplatku potvrdí. V přiměřené době před akcí vám zašlou plánek místa a popis, jak se na burzu dostat. Tyto údaje bývají uvedeny i na stránkách klubu. Přihláška a objednávka stolu je důležitá a nejen na našich burzách povinná pro toho, kdo nabízí sběratelský materiál na výměnu. Nájemce stolu pak ale vždy dostane od pořadatelů tzv. účastnický balíček obsahující speciálně pro burzu připravené cukříky a případně další drobné dárky. Sběratel si s sebou může přivést doprovod (např. chotě, potomky, sourozence, kamarády, tchýně), za nějž musí zaplatit snížený účastnický poplatek. Počet osob doprovodu není omezen, nedoporučujeme však přivést celý skautský oddíl. Doprovod vždy musí patřit k některému sběrateli, který si objednal stůl, nemůže se přihlásit sám. Doprovod může vstoupit do sálu, vybírat si z vystavené nabídky stejně jako sám sběratel, i když dost často jen sedí a hlídá domácí stůl. Nedostane však účastnický balíček a nemůže nabízet cukry na výměnu. Proto je jeho poplatek nižší. I když se vlastní výměnná akce koná vždy v jednom dni a začátek výměny je stanoven tak, aby ho stihli pokud možno všichni, mohou se účastníci rozhodnout, že v místě konání jeden nebo dva dny přenocují. Není-li na přihlášce výslovně uvedena jiná informace, zajišťuje si ubytování každý sám, pořadatel nemá tuto povinnost. Na pozvánce jsou však zpravidla uvedeny adresy a odkazy, na které se lze stran ubytování obrátit. Někdy může pořadatel dohodnout s místními ubytovacími zařízeními rezervaci určité kapacity a případně i nějakou tu slevu či výhodnou cenu. Vždy záleží na možnostech pořadatele a konkrétních podmínkách v místě akce. Co dělat v případě, že jste se na burzu přihlásili a nakonec jste z různých důvodů nemohli přijet? V každém případě je třeba o tom včas uvědomit pořadatele. Mobil má dnes snad už každý! Pokud jste už zaplatili povinný poplatek, dostanete svůj účastnický balíček poštou, nebo vám bude poslán po důvěryhodné osobě. Účastnický balíček obsahuje cukry a jiné pozornosti, které byly pořízeny z vybraných poplatků a jsou tedy určeny pouze pro účastníky burzy. Pokud se burzy nezúčastníte a poplatek jste nezaplatili, nemáte na cukry nárok. Nebojte se! Zůstatek cukrů bude rozprodán na příští klubové akci za režijní cenu. Nemůžeme ale zaručit, že se dostane na všechny zájemce. Pokud se na akci distribuují i cukry, které vydal klub pro všechny členy (jsou pořízeny z členských příspěvků), dostanete je, i když nepřijedete. Během krátké doby po burze budou rozeslány poštou, případně si můžete domluvit s účastníkem burzy jejich přivezení. O této možnosti jsou členové informování na stránkách před každou akcí. Co s sebou vzít na výměnu? Není nezbytné, aby sběratelův stůl přetékal nabídkou běžných cukrů, které už všichni mají. Vezměte jen cukry, o kterých si myslíte, že budou ostatní zajímat, i kdyby jich v případě začínajícího sběratele nebylo mnoho. Nikdo vás za to peskovat nebude a příště, až se vzmůžete, přivezete určitě víc. Je známo, že někteří členové sbírají i jiné předměty kromě HB cukrů. Můžete je také přivézt, vystavit a ostatní si z nich mohou vybírat. S jejich množstvím to ale nepřehánějte. I když se čas na výměnu zdá dostačující, není ho nikdy dost. Nečekejte tedy, že si ostatní v tom fofru všimnou speciálních odchylek na vašich cukrech, můžete je však na ně upozorňovat, pokud jste právě u svého stolu. Série je vždy dobré zabalit každou zvlášť, k balíčku doporučujeme připojit svou vizitku nebo štítek se jménem a kontaktem. Rovněž je dobré mít připravené vizitky (stačí i vytištěné doma na počí

7 Rady a porady nejen pro začátečníky tači). Ty můžete využít při konverzaci v rámci výměny i po ní. Naše burzy se svým způsobem výměny neliší od zahraničních. Každý účastník vyloží na svůj stůl nabídku, z níž si ostatní vybírají, zatímco on si vybírá na stolech jiných. Platí pěkná zásada, že co je na stole, je sběratelům k dispozici a nepočítá se, kolik cukrů si kdo vzal. Držte se jí. Sběratelovy cukříky by měly být na stole nějak přehledně uspořádány (např. podle zemí), aby se v nich dalo dobře prohrabávat. Osvědčily se různé krabičky. Zavedení zahraniční sběratelé přijedou dokonce s krabicemi (ba až truhlicemi) vyrobenými na míru. Není však třeba je napodobovat. Někteří sběratelé mají hezký zvyk obdarovat ostatní účastníky burzy svými osobními balíčky cukříků. Nezdráhejte se takový dárek přijmout, jeli vám nabídnut (dárce za něj kromě díků nic nečeká), nemůžete se ho však domáhat, protože jeho poskytnutí je dobrovolné. Chcete-li vy sami obdarovat všechny účastníky, domluvte se předem s pořadateli a vaše dárky budou vloženy do účastnických balíčků. Pokud chcete obdarovat jen vybrané jedince, předejte jim své dárky osobně. Konečně tedy nastal den D a vy jste se dostavili na kýžené místo M. Vřele doporučujeme přijít dřív, protože je třeba nejprve vystát frontu a absolvovat prezenci, což je záležitost někdy dosti otravná. U prezence zaplatíte příslušné poplatky (pokud jste tak již neučinili předem), obdržíte visačku s vaším jménem a účastnický balíček. Také se dozvíte číslo svého stolu a budete čekat na otevření sálu. Ve frontě na prezenci si můžete číst nejnovější číslo Cukřenky, které zde bývá distribuováno, a klábosit s ostatními odbavovanými. Sál bude zpřístupněn až ve stanovenou hodinu a pořadatelé do něj nikoho dříve nepustí, aby výměna začala pro všechny pokud možno ve stejný čas. V předsálí je zpravidla vystaven plánek sálu s uspořádáním a číslováním stolů. Zjistěte si tedy předem, kde budete sídlit. Po otevření sálu vtrhněte dovnitř, najděte svůj stůl, vystavte nabídku a můžete se vrhnout na ostatní stoly. Teď teprve začne ta správná mela! Jak už jsme uvedli, z vystavené nabídky je možno brát vše a nabízející s tím počítají. Zejména začínající sběratel bude mít z čeho vybírat, doporučujeme proto vybavit se nějakou igelitovou taškou. Netřeba se sice nijak omezovat, není však zrovna taktní vyluxovat celý stůl. Na druhé straně však neváhejte a nejste-li si jisti, zda ten který cukřík máte či ne, klidně si jej vezměte. Zjistíte-li doma, že už ve vaší sbírce je, obohatíte s ním svoji nabídku na příští burze. V poslední době se bohužel několikrát stalo, že ze stolů zmizely věci, které nebyly určeny k výměně. Snažíme se tomuto problému aspoň trochu čelit a účastnické balíčky se předávají již při prezenci. Je třeba upozornit, že pořadatelé neodpovídají za odložené věci, Dávejte si proto na ně pozor a raději schovejte vše, o co nechcete přijít! Zejména první hodina výměny je hektická, protože každý chce získat co nejvíc úlovků. Nenechte se odstrčit, respektujte však zásadu Kdo dřív přijde, ten dřív mele. A hlavně nepodléhejte panice! I ke konci burzy, kdy už toho mají všichni dost, se dají objevit velmi zajímavé kousky. Asi tak hodinu po zahájení bývá výměna přerušena oficiálními proslovy pořadatelů, funkcionářů, někdy i místního purkmistra či konšelů a významných mecenášů, občas zdravicemi zahraničních účastníků. Pokud možno je nerušte, a jestliže se zrovna hrabete v něčem zajímavém, čiňte tak nehlučně a nenápadně. Výměna vás po určité době unaví. Pořadatelé proto vždy zřizují v přilehlé prostoře bufet, kde je možno si v klidu dopřát kávu, vodu či pivo a něco zakousnout. Jsou-li pořadatelé osvícení, vyhradí i nějaké místo pro kuřáky, protože v sále není dovoleno kouřit. Za konzumaci v bufetu se neplatí. Potraviny jsou dílem nakoupeny z vybraného účastnického poplatku (i od doprovodů, kteří tak mají také nárok na občerstvení), dílem je věnovali sponzoři (jsouli). Pocházejí také z dobrovolných darů účastníků, zvláště dámy se rády pochlubí svým kulinářským uměním. Chcete-li i vy něco přivézt, můžete, ale pro jistotu se domluvte s pořadateli předem. Ve stanovený čas výměna skončí. Sbalte si svou kořist a opusťte sál, protože pořadatelé ho musí uvést do alespoň přibližně původního stavu. Pokud můžete, nabídněte svou pomoc při úklidu pořadatelům nebo členům výboru. Jistě ji neodmítnou! Na našich mezinárodních burzách bývá zvykem uspořádat po burze společnou večeři. Teprve při ní mají sběratelé čas se pořádně podívat, s kým vlastně měli tu čest, mohou poklábosit a získat další zajímavé kontakty. Společná večeře není povinná a peníze se na ni vybírají zvlášť, ale organizátoři většinou požadují přihlášku předem (hlavně z důvodu kapacity restaurace). Někomu se může zdát cena večeře dost vysoká, ale občas nebývá vyhnutí. Někdy to je i určitá úlitba pronajimateli sálu, kterému tím zajistíme konzumaci a tedy i tržbu. Panu hostinskému se totiž nemusí líbit, když se mu lidé rozvalují celý večer v lokále při jednom pivu či kafi. Cena večeře tedy vždy závisí na možnostech restaurací v místě konání, jejich kapacitě a ochotě majitelů. V neděli po akci většinou pořádá náš klub poburzovní výlet, což může být procházka městem, ale i autobusový zájezd po okolních památkách nebo projížďka lodí. Účast na výletu opět není povinná, ale můžeme vám ji doporučit. A pak už zbude jen cesta domů a přebírání nahromaděné kořisti. Výbor

8 Kouřimské události Někteří z nás ještě ani nestačili přebrat svou kořist z jarního mezinárodního výměnného dne a už tady byl druhý vrchol letošní činnosti našeho klubu výroční schůze a podzimní burza. Takový podnik není žádná legrace a každý rok pracně hledáme oběti, které zhusta ani netuší, co to obnáší. I já byl jednou takovou obětí S nápadem uspořádat výroční schůzi a na ni navazující burzu v Kouřimi přišla Míla Žďárská, jejíž manžel se zde narodil. Míla má k tomuto městu velice kladný vztah a přátelí se navíc se vstřícnými lidmi, díky nimž zde již před časem uspořádala výstavku zajímavých exemplářů ze svých sbírek. Kouřimská paní starostka nezklamala ani tentokrát a poskytla nám zdarma sál a další prostory městského úřadu. Už jenom to byla pro náš nepříliš majetný klub a jeho členy velká pomoc. Ale vezměme to popořádku. Stanovit termín konání byla sázka do loterie, protože to vypadalo na to, že na podzim roku 2009 se budou konat předčasné parlamentní volby. Kdyby připadly na námi zvolené datum, obsadily by místnosti městského úřadu volební komise a byli bychom nahraní. Volby se sice nakonec nekonaly, ale čas na přípravu nám to výrazně zkrátilo. Naštěstí jsme dali dohromady partu nadšenců, kteří udělali, co mohli. Jedním z problémů bylo zajištění potřebných sérií, a to jak těch, které byly určeny jen pro účastníky výroční schůze a burzy, tak těch, které měli dostat všichni členové. Rozhodli jsme se, že účastníci dostanou dotisk kouřimské série, kterou Míla u příležitosti své výstavky nechala vyrobit pro městský úřad, tentokrát v barvě modré a oranžové. Příslušné raznice nám ochotně zapůjčil městský úřad, který dostal na oplátku zdarma dvě krabice. S dalším nápadem přišel Pavel: Když se vyráběla série Domečky pro pražskou burzu, vytisklo KAMO omylem dvě krabice v černé barvě. I použili jsme je pro Kouřim. Členskou sérii jsem do poslední chvíle neviděl. Teprve na místě jsem zjistil, že jsou to obrázky českých cukrovarů, které podle starých pohlednic z Pavlovy sbírky nakreslila Jitka Schovancová, vyrobilo KAMO a zabalila Danuška Měsíčková se svým týmem. KAMO sebou muselo pořádně mrsknout, protože Danuška se chystala na operaci ruky a kdyby byly cukry dodány až po ní, museli by si je účastníci roztřídit a zabalit sami. Naštěstí se to po určitých peripetiích stihlo. Naše podzimní cukrování Vyprávění očitého svědka Někoho možná zarazilo, že těch cukrovarů je v sérii jen patnáct místo u nás obvyklých šestnácti, ale vysvětlení je prosté: Omylem se na raznici objevil jeden obrázek dvakrát a zajistit nápravu už se nestihlo. Přebytečné cukříky byly tedy nabídnuty účastníkům, aby si s nimi osladili kafe. Paní starostka nám věnovala hromadu kouřimského propagačního materiálu a manžel naší členky Hanky Smutné sehnal 360 kusů kostiček EU2009.CZ, o nichž píšeme na jiném místě tohoto čísla. Na všechny členy se dostalo po třech kusech. Visačky se jmény účastníků a jejich doprovodu vyrobila Jitka Schovancová, která také zajistila sladké a tekuté odměny pro zasloužilé členy. Kolik z těch odměn klubu naúčtovala a kolik věnovala z vlastních zdrojů, se neodvažuji hádat. Míla obešla místní ubytovací zařízení a za krabici kouřimských cukrů zde dohodla poskytnutí slevy na ubytování. Angažovala rovněž sousední cukrárnu, která nám vyrobila a dodala potřebné občerstvení v podobě obložených chlebíčků, baget, kávy, balené vody a příslušného náčiní na konzumaci. Určitým problémem byla skutečnost, že ani jeden z pořadatelů a jejich pomahačů v Kouřimi nebydlí. Abychom stačili připravit sál a ostatní náležitosti, museli jsme tam přijet den předem a přespat v jednom z místních penzionů. Navíc několik krabic s cukry mohlo být přivezeno až v sobotu ráno, protože žádné auto není nafukovací. V pátek odpoledne jsme se tedy sešli na městském úřadě a paní starostka nás zavedla do sálu. Poněkud jsme se zarazili. Sál jako takový byl pěkný, našli jsme však v něm jen deset stolů, k nimž by se vešlo dvacet schůzovníků. Přitom nás mělo být přes šedesát. Co dělat? Paní starostka si však věděla rady. Hicpartu, kterou již měla i s vozidlem připravenou (a bylo to v pátek k večeru!), poslala kamsi pro dalších osmadvacet skládacích stolů a na nás bylo jen ty stoly složit a rozestavit. Naštěstí v té době dorazil i Zdeněk Adámek a zvýšil tak počet mužů v našem týmu o 50 % na tři. Zjistili jsme, že šedesát lidí zabere nějakého místa, takže jsme museli dávat stoly dost blízko u sebe. Navíc značná část židlí se pod ně nedala zasunout, takže výsledné uspořádání bylo značně stísněné. Řekli jsme si však, že pro výročku to stačí, protože na ní nebudou lidé z doprovodu, a že - 8 -

9 Kouřimské události ještě před zahájením výměny všechny vyženeme na oběd a nábytek přešupačíme. Ó, jak krutě jsme se zmýlili! Bufet, který jsme chtěli původně instalovat v předsálku, jsme nakonec umístili do historických sklepních prostor, což se ukázalo být velmi prozíravé a navíc to vypadalo stylově. Jitka Schovancová přivezla klubové tašky, do nichž jsme začali skládat tu část nadílky, která byla k dispozici. Šlo nám to docela od ruky, jediná potíž byla s kouřimskými propagačními materiály. Bylo jich sice hodně, ale na všechny by se všechno nedostalo. I rozdělili jsme to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Když byly tašky naplněny, usoudili jsme, že už je večer a že půjdeme bydlet, přičemž před tím něco povečeříme. Ukázalo se však, že v našem penzionu není v restauraci místo, protože si je rezervovala jakási společnost. I dohodli jsme se, že se za půl hodiny sejdeme v jiném místním podniku, kam jsme napřed vyslali dva zvědy. Dobře jsme udělali, protože i tam bylo plno. Nakonec jsme objevili jednu poloprázdnou hospodu na náměstí. Před časem jsme v ní s Pavlem slušně poobědvali, ale Murphyho zákon zapracoval v plné síle - ta hospoda byla vyžraná. Doslova! Kuchař nám mohl nabídnout jen nakládaný hermelín, smažený sýr nebo řízek s hranolky, protože vše ostatní včetně příloh zkonzumovala v poledne nějaká parta montérů. Ale pivo bylo dobré, ač ho roznášel poněkud upravený číšník. Nakonec jsme to nějak přežili, i když ta tatarka měla později na některé z nás poněkud neblahý vliv. Zaplatili jsme útratu (další humorná show s rozveseleným číšníkem) a vrátili jsme se zpátky do penzionu. Tím však nebyl všemu konec. Jitka nás zahnala do Adámkovic pokoje, vytáhla jmenovky a my jsme je opatřovali šňůrkami k zavěšení na krk. Naštěstí nás při tom napájela moravská část výpravy produkty ze své domoviny. Obzvláště Zdeňkova slivovice byla vynikající V sobotu v půl osmé ráno jsme se vystěhovali z penzionu a sešli jsme se před budovou městského úřadu. Klíče jsme sice měli, ale nějak jsme si nemohli vzpomenout, kdo. Nakonec se našly v mé kapse. Protože Pražáci, kteří měli přivézt zbytek sladkého obsahu účastnických balíčků, ještě nedorazili, odebrali jsme se na kafe do cukrárny. Ta měla sice otevírat až v devět, ale kvůli nám udělala výjimku. Myslím, že na tom neprodělala, dámy si pochvalovaly zdejší dortíky. Kolem půl deváté začali přicházet první účastníci. Prezence byla sice stanovena na pozdější dobu, ale Míla v rámci programu zajistila pro zájemce putování po kouřimských památkách s průvodcem, který byl kamarádem jejího manžela. Já jako jeden z pořadatelů jsem se ho sice nezúčastnil, ale prý to bylo moc pěkné a poučné. Ostatně i počasí nám přálo a sluníčko svítilo jako zjednané. Zbývající cukry byly konečně přivezeny a účastnické tašky byly doplněny, prezence proběhla jak náleží, výletníci se včas vrátili a výroční schůze mohla začít. Ale nezačala. Míla totiž zorganizovala pro veřejnost přednášku Zdeňka Bubníka o českém cukrovarnictví, která začínala o půl jedenácté. Ač byla tato akce řádně předem ohlášena a propagována, místních občanů se sešlo pramálo. Zato našich členů se tam vypravilo hodně a museli jsme na ně se schůzí čekat. Přednáška byla velice zajímavá, i když ji Zdeněk musel z pochopitelných důvodů zkrátit. Časovou ztrátu jsme však hravě dohnali, protože nikdo (až na mě) se na schůzi moc nevykecával a při volbách se hlasovalo souhlasným mručením. Nebudu popisovat, co se na výroční schůzi dělo. O tom se dočtete v zápise, který pořídila Vlasta Holubová, v lednu byl vystaven na našem webu a najdete ho na dalších stránkách tohoto čísla. Schůze skončila a my jsme se hotovili k přestavbě sálu pro následující burzu. Leč neuspěli jsme, protože někteří nedočkavci již stačili vybalit své poklady a začalo spontánní hrabošení. Co jsme měli dělat, lidi se holt museli tlačit. A přitom stačilo, aby nás nechali vynést ty neskladné židle! V tom mumraji se stala nepříjemná věc: Vlastě Holubové někdo odnesl osobní balíčky, které chtěla předat kamarádům a měla je na stole v krabici. Doufejme, že to nebyl zlý úmysl, ale příště si musíme pečlivě hlídat své věci. Občerstvovací bufet se, myslím, povedl. Místa bylo dost a cukrárna průběžně doplňovala zásoby kafe a potravy. Je třeba také poděkovat těm, kteří přivezli své vlastní výtvory. Zvláště perníčky Jitky Šošolíkové byly natolik chváleny, že jsme se rozhodli otisknout jejich recept. Kolem půl páté všechno skončilo. Měli jsme tak trochu obavy z likvidace spouště, kterou jsme v sále zanechali, ale paní starostka se opět ukázala. Stačilo jí, abychom roztřídili odpad do již připravených pytlů, a o zbytek se v pondělí postarala její hicparta. Rozžehnali jsme se tedy a vyrazili k domovům. A to byl konec tohoto podle mě vydařeného podniku. JK - 9 -

10 Kouřimské události ve fotografii Tak tady to má být Jak my to všechno rozdělíme? I v pivu je prý cukr Žádné spaní, ještě visačky! Kamarádi, těšte se! Kouřimská exkurze Tak tenhle kámen máme i na našich cukrech

11 Kouřimské události ve fotografii Cukrová osvěta přednáška prof. Zdeňka Bubníka. Sladké přírůstky - budou z nich také sběratelé? Konec legrace, začíná schůze! Veliké díky paní starostce

12 Kouřimské události ve fotografii Uznání za Stříbro 2008 (Helena Belšanová a Jana Toflová) a Kouřim 2009 (Míla Žďárská) A už to začalo! Hraboším, hrabošíš, hrabošíme

13 Kouřimské události ve fotografii Bufet v historickém podzemí. Nech sa páči, kávička bude neskôr Žádné postávání a přežírání, ještě jeden chlebíček a šup šup zpátky nahoru! Všechno má svůj konec. Nic tu nezbylo, pojedeme domů. A ahoj v červnu v Litoměřicích!!! Redakce Cukřenky děkuje všem původcům těchto obrázků. Kromě našich vlastních jsme něco postahovali z internetu, ale z autorů jsme identifikovali jen Oldřicha Suchoradského a Katku Pelcovou. Ostatním se proto omlouváme, že jejich jména neuvádíme

14 Z našich webových stránek Po každém našem větším podniku se objeví v tlachárně na webových stránkách klubu reakce účastníků. Některé jsou již tradičně pochvalné, v některých se objevují i další postřehy, zamyšlení a názory na práci klubu. Podívejte se, co napsali někteří účastníci o Kouřimi. Diskusní příspěvky jsme pouze lehce gramaticky a pravopisně upravili, jména diskutujících jsme ponechali tak, jak je oni sami uvedli. Diky všem pořadatelům za den plný zážitků! Adámci. Kouřim se povedla! Děkuji všem co mi přivezli hrnečky a dárečky! Už jsem vše v klidu prohlídla a další kramaření bude až zítra. Ručka musí odpočívat, dostala zabrat! D58 Díky pořadatelům i všem účastníkům za milé setkání. A také dík panu průvodci za pěkné povídání a prohlídku městečka. Určitě se do Kouřimi vypravím i v létě a pořádně si tam to okolí plné historie prohlédnu. Zdeňka H. Neocenitelná byla praktická aplikace metamorfózy švestkového cukru, provedená Zdeňkem A. na základě přednášky prof. Zdeňka B. Jarda K. Kouřim je moc krásné městečko, a tak jsem ráda, že jsem tam mohla být. Bylo to pěkné. Děkuju všem, co se na přípravě podíleli. Vlasta H. Vše bylo super, škoda, že jsme neměli čas na prohlídku městečka. Taky bylo málo času si popovídat s dalšíma postiženýma. Takže příště to vidím tak na 5 dní. Drahuška Děkuji všem za milé setkání v Kouřimi a za krásné cukrové dárečky a nalovené cukříky. Neodolala jsem, a tak již zatřiďuji. Burza byla fajn, příště zase ahoj!!! Katka V Kouřimi bylo moc hezky, děkuji pořadatelům, panu průvodci za zajímavý výklad o městě. Můj dík patří též manželům Bajerovým, kteří se obětovali a postarali o náš odvoz z Prahy do Kouřimi a nazpět. Při zpáteční cestě nás pozvali k nim na návštěvu a než jsme se stačily usadit, už bylo na stole vínečko. Hanka nám ukázala svou sbírku cukrů u kterých se nám pří vínečku dobře povídalo. Chtěla bych popřát novému výboru hodně sil a elánu do dalších let. Romaně Sládečků děkuji za hezký přístup a ochotu vždy, když jsem něco od ní potřebovala v rámci klubu. J. Tofflová. Ohlasy na Kouřim Dobrý den, děkuji za krásně prožitou sobotu. Bylo to úžasné, ta atmosféra nejde popsat a kdo nesbírá cokoliv jen pro potěchu a nikoli bohatství, to opravdu nemůže pochopit. Jste skvělá partička. Díky všem. Hanča 238. Jedna slezina končí a druhá se pomalu připravuje. Již dnes se těším (vždyť to byl kraj, kde jsem prožil nejen svá politická, ale i hezká léta 68-69). Takže držím palce litoměřickým, aby setkání přineslo opět něco nového, úsměvného, poučného, protože zdokonalovat se dá hodně. A když něco zaskřípe, přenesme se přes tato úskalí a problémy s trochou nostalgie - dokonalý nejsme žádný a i chybička se může vloudit. To jen na okraj pro ty, kterým se možná zdálo, že se stala někde i chyba. Zdraví HaF Díky Milušce, že zajistila tyto krásné prostory, díky paní starostce za obětavost, že tyto prostory poskytla. Že byly prostory stísněnější, za to si můžeme sami, už je nás postižených touto sběratelskou vášní hodně a málokam se pohodlně vejdeme. Ale když nechybí nadšení, trocha nepohodlí nezaškodí. Alespoň jsme si byli blíž. Za chvíli budeme muset naše setkání snad pořádat na Výstavišti... Do Litoměřic se také moc těším. Doufám, že se pořadatelům podaří zajistit nějaké pěkné ubytování na intru a že se zase budeme mít možnost se lépe poznat a poveselit. Držím jim palce a všechny zdravím. Z.H. Radujme se ze svých nových cukrových úlovků, setkání s přáteli, navázání nových kontaktů a radilům bych vzkázala, ať se také zapojí do života klubu a když tak něco vylepší bude to jen ku prospěchu. Akorát mi bylo líto Vlasty Holubové, které někdo zřejmě z neznalosti otevřel krabici s jejími cukrovými úlovky, zakoupenými i darovanými sériemi a tyto si vzal. Chudák Vlasta si z burzy nic kromě špatné zkušenosti neodvezla (příště si bude svou kořist nosit zajisté celou dobu u sebe). A Lenky Novákové, které pro změnu někdo omylem odvezl darované pohledy (odložené stranou u jejích věcí na okně). A ještě bych vytkla jeden nešvar - když už z burzy odjíždím, uklidím si po sobě stůl a nenechám na něm zbytky cukrů, krabice, nedopitou vodu apod. Zdeňka H. Ahoj všem, vždycky po akci očekávám reakce. Těší mě. Jak ty pozitivní, tak i negativní. Je aspoň vidět,

15 Z našich webových stránek že klub žije. Souhlasím se Zdeňkou i s Fousem. Občas se našly i mírně kritické hlasy. Měly pravdu. Po schůzi jsme plánovali úpravu stolů, aby výměnný proces byl trošku důstojný. Nestalo se. Smůla. Lidé začali měnit hned, prodírali se, k některým stolům bylo těžko se dostat. Někteří sběratelé se nemohli dostat ke svým věcem. Pak se přihodí i Zdeňkou zmiňované akce. Je to škoda. Ale je také potřeba vzít si z těchto malých nedostatků poučení pro příště. Ale z té druhé stránky. Já bych chtěla ještě jednou poděkovat lidem, kteří přijeli už v pátek a chystali, stěhovali, nosili, dávali, navlékali, přesunovali a chodili a chodili. Píšu jejich jména tak, jak mě napadají: manželé Kolínovi, manželé Žďárští, manželé Adámkovi,Danuška Měsíčková, Dáša Pitrová, Milena Hlinková, Jaroslava Šitovová a já. Jitka S. Děkuji i se svou manželkou Zuzkou za hodně krásných chvil, strávených před i na burze. Prohlídka Kouřimi, i když jsme ji absolvovali okleštěně, byla nádherná. I prohlídla muzea se nám líbila. Výkladem "pana Mistra" jsme spokojeni. Děkujeme všem za dárky a za obohacení sbírky nejen kusy ale i duchovnem.paní Míle přejeme hóóóóóóóóóóóóóódně zdraví a elánu. Jiří Průžek Já jsem o své zkušenosti nechtěla psát. Ano, mrzelo mě, že jsem přišla o několik sérií a i balíčků, které jsem měla připravené jako dárek. Nebyla jsem dost opatrná a tyhle cukry jsem měla na stole v zakryté krabici. Nějak jsem předpokládala určitou slušnost, že se uzavřené neotvírá. Takže ten první, to byl drzoun! a další - ti nemohli mít potuchy, že ty série nejsou volné, protože už koukaly z krabice. Zaskočilo mě, ale pro změnu velmi příjemně, že se ozvalo několik sběratelů a sběratelek a nabízeli mně náhradu. Moc děkuju. Cítím, že nejsem úplně bez viny (nic na stole) a nic mi tedy nedávejte Já už se tím netrápím a v Kouřimi se mi líbilo. Budu si pamatovat, že se nemá nechávat nic na stole, i kdyby šlo o zavřenou bednu! Vlasta H. Děkuji všem za příjemnou burzu, ovšem příště, pokud se setkám s takovými lidmi jako teď (nemyslím vás, zlatíčka léty prověřená), tak se asi neudržím... I já mám blbou zkušenost a navíc nesnáším neomalence a nenažrance... Prostě hr, seberu všechno co leží na stole a ještě vyšlu děti, ať toho mám co nejvíc - asi by noví měli dostat nějaké školení o tom, jak se chovat, když už to nemají v sobě... Jinak se mi moc líbila prohlídka města, hlavně kostela, pán to úžasně prožíval Jdu zpracovávat cukříky, hezký den všem. Blanka T. Blanka T. má pravdu, mezi námi jsou úžasní lidi, kteří dělají hodně pro náš klub. Nedokážu všechny vyjmenovat, tak jen pokus. Samozřejmě členové výboru, redaktoři Cukřenky, Míla Žďárská a vůbec všichni, kdo se ujali organizování nějakého setkání, Katka Pelcová, a pak Vendulka Binková, která nezištně vyrábí pro všechny cukry... Na každou burzu se sejde dostatek pečiva, to je úžasné. No a na druhém pólu jsou členové, kteří přijedou a bezohledně nahrabou. Prostě si zaplatili příspěvky, tak berou. Nic jiného je nezajímá. Asi to tak při větším počtu členů musí být. Ale neměli bychom rezignovat na postupnou výchovu. Vlasta H. A k těm hrabošům, jak říkáte: Mě vadí ještě ten zlozvyk, že někteří po sobě nechají na stolech nepořádek a odjedou, ať to uklidí pořadatel nebo ten, kdo nám prostory zapůjčil. No, možná mají doma služku, tak se asi nedá nic dělat... Zdeňka H. Zdravím, burza byla zase povedená, až na nějaké ty výjimky. Jsem toho názoru že by se měla stanovit nějaká pravidla, jak se na burze chovat. Vždy se na burze najde někdo, kdo je tam poprvé a neví jak to chodí. Doprovod si beru také z jiného důvodu než bylo uvedeno, nikoho na burze neznám, tak tam nechci trávit většinu času sama. Co se týče organizace, ráda bych pomohla, ale opět je tu otázka času a financí, které nemám. Chodím pracovat a nemůžu si vzít volno a jezdit třeba dva dny mimo město. Na schůzi i tady na chatu to vyzní, jako že ostatní na klub kašlou a jezdí si na burzu jenom nahrabat cukry. Až budu za pár let v důchodu, také se budu klubu více věnovat, teď jsem ráda, když si přivezu z dovolené pár cukříků. Hanka Hanko, pomoc není ani o čase ani o penězích, to jste si špatně vyložila. Jde třeba o úklid po burze, což zabere jen pár minut navíc. Pořadatel většinou neví co dříve a tak je rád za každou i drobnou pomoc. Ono uklidit stoly a židle v takovém množství není legrace. Začátky nejsou snadné nikde. Seznámit se můžete zde nebo osobně na burze.nejlépe u kávy, tam se čas vždy zastaví a je čas na pár slov. U každého je to otázka času. Ovšem jsou i tací, kteří i po letech pouze přijedou nahrabou a NIC dál, myslím, že ani na kritiku se nezmůžou. A je jim to jedno

16 Z našich webových stránek Tak uvidíte po další burze, zase se posunete dál. Vendula Dubská Hanko, jak může být někdo sám mezi takovou spoustou lidí se stejným koníčkem. Zvlášť jestli jste nový člen, máte jistě plno otázek a na ty vám doprovod neodpoví. Řekla bych, že doprovod je jako - vozit dříví do lesa! Píšete, že máte pár let do důchodu, takže žádný "zajda", který by potřeboval k seznamování prostředníka. Mohla jste si také všimnout, že v Kouřimi byla důchodců jen hrstka, ostatní členové jsou také ještě v produktivním věku nebo školáci. Žádáte pravidla jak se chovat na burze - máte nějaký návrh, sem s ním! DM Je dobře, že se Hanka ozvala. Samozřejmě, že staří (dobou sbírání v klubu) automaticky neznamená dobří, a noví - tak to pozor! Každý nový člen je vítán, může přinést něco zajímavého. Když ne okamžitě, tak časem. Ale tím, že je nás více, je zapotřebí taky trochu více ohleduplnosti. Všichni nebudou "tahouni", ale všichni mohou přispět svou pomocí při akci a nepřidělávat práci. Máme stejný zájem: odvézt si nějaké cukry z burzy, ale zároveň si i popovídat a seznámit se i s těmi, co vidíme poprvé. Pravidla - poslouchat, co říkají organizátoři. Třeba, když se řekne, že je teď pauza na občerstvení, tak se tak stane. V té době se dá upravit prostor pro výměnu atd. a je čas na to seznamování. Vlasta Holubová. Jo, jo, Danuško,je to pravda.například v mém případě je doprovod opravdu vožením dříví do lesa.ten můj mi v Kouřimi našel 4 (slovy čtyři) cukříky, které se mu líbily a tím skončil, protože ho to nebaví. Ale jako řidič na dlouhé cesty je perfektní a já jsem ráda, že spolu poznáváme místa, kde jsme třeba ještě nebyli. Jiřina 234 Děkuji všem za odpověď, určitě si to vezmu k srdci (je pravda že jsem si neuklidila kelímek) a snad i ostatní, co si to přečetli. Určitě by bylo fajn uveřejnit znovu článek o počínání si na burze. Staré cukřenky jsem si chtěla stáhnout, ale většina z nich mi nešla. Bylo by dobré článek umístit i někam na web zase pro nově příchozí. Těším se na další burzu a i když jsem spíše introvert, budu se snažit více komunikovat s ostatními sběrateli. Hanka. Danuško a Jiřinko, představte si, že můj doprovod se vůbec nenamáhal a nenašel mi ani jeden cukýrek. Ale přivezl mě tam i zpět, takže byl celkem užitečný! Vlasta H. Vlasti, přesně k takovým službám by měl doprovod sloužit! Dostáváš pochvalu. Danuška No, doprovod by případně mohl také ohlídat nahromaděné a darované cukříky, takže ten Vlastin doprovod bych chválila jen částečně. Zdeňka H. Dej už Vlastě pokoj. Já jsem jednou doma popletla krabice a vzala sbírku na burzu místo přebytků a přišla jsem na to, až když mi sběratelé chválili mou nabídku. Málem jsem vzteky pukla a trvalo to celkem dlouho, než jsem to vydýchala Vendula Dubská. Jitce S. k svátku, ale i všem, co chtějí zkusit, Rožmberský perník: 600g hladké mouky, 250g moučkového cukru, 100g tuku(hera...), 4 lžíce medu, 3 vejce, 1 lžička sody, lžíce perníkového koření. Zpracovat těsto (rukama), 3 hodiny nechat odležet v chladnu. Rozdělit na 3 díly, každý zvlášť rozválet na obdélník. Potřít povidly - přidat do nich rum! - posypat nahrubo nakrájenými ořechy (nebo lískovými oříšky), přidat hrozinky. Srolovat každý díl, vejdou se na jeden plech, péct 15 až 20 minut v mírné troubě. Trochu se při pečení roztečou, dávám mezi ně alobal, aby se neslepily. Moje poznámka: Suroviny se nemusí úplně přesně dodržet, lze to upéct i z jiného perníkového těsta. Třeba zbytky při vykrajování perníků použiji na malé roládky. Po zabalení do folie (a ukrytí) vydrží dlouho. Ať se vám podaří! Jitka Šošolíková

17 Klubové zprávy Kronika klubu na našem webu Důchodci obdivovali mé cukry Hezké překvapení připravila návštěvníkům našich webových stránek kronikářka klubu Katka Pelcová. Spolu se svým přítelem a ve spolupráci se správcem stránek Zdeňkem Adámkem na nich vystavila fotografie klubové kroniky. Zatím zachycuje období od prvopočátků do konce roku 2006, ale chystá se pokračování. Je to velmi milé, protože až dosud jsme si mohli prohlížet kroniku klubu jen u příležitosti našich burz, kam ji Katka přivážela. Katka zároveň prosí všechny členy, aby v případě, že mají k dispozici zajímavé materiály o činnosti klubu nebo jeho členů (novinové výstřižky, fotografie ze setkání sběratelů apod.), nelenili a zaslali jí je pro kroniku. Redakce Každý rok pořádá obecní úřad Okrouhlice pro všechny okolní důchodce setkání, na kterém vystoupí s programem děti základní školy a starosta přečte všechny výdaje obce, co se kde nového vybudovalo a kolik to stálo. Poté popřeje všem pevné zdraví a hezkou zábavu a následuje večeře spolu s kafem a zákuskem. Přitom jim začíná hrát kapela Lesanka a mohou se, kdo má zájem, jít podívat na tu mojí výstavu. Ještě tam jedna paní vystavovala patchwork. Důchodci chodili a zajímali se o některé věci, takže jsem nestačila s manželem odpovídat na všechny dotazy. Vše začalo v 5 hodin a trvalo do pozdních hodin, kdo jak vydržel. Všichni byli z cukrů nadšeni, moc se jim to líbilo, že to ještě nikdy neviděli. Nemohli tomu uvěřit, že existuje tolik druhů cukrů. Přáli mi hodně sběratelských úspěchů. Když mě moje kamarádka požádala, jestli bych tam nechtěla vystavovat, tak jsem to zvážila, že ano. Nelituji toho. Pomáhali mi můj manžel Petr a dcera Lenka. Bez nich bych to nezvládla. Vidělo to jen pár mých známých a těm, co to neviděli, jsem slíbila, že na jaře dělám velkou výstavu pro širokou veřejnost a že všechny pozvu, aby jim to nebylo líto. Renata Fironová

18 Co se děje Setkání v Brně jsou vždy příjemná Každý měsíc, už přes 6 let, se scházejí brněnští sběratelé na pravidelných setkáních. Vždy se schováme do restaurace nebo hospůdky, nejlépe takové, která nám nabízí dobré jídlo a pití a vlastní HB cukry. Stalo se ale i milým zvykem, že se čas od času nabídne nějaký sběratel uspořádat setkání u něj doma. Několikrát jsme tak byli u Jitky v Křenovicích nebo u Katky v Líšni, ale tentokrát nás k sobě domů pozvala Mishka. Protože s rodinou bydlí v Senticích, malé vesničce nedaleko Brna, rádi jsme se za ní přijeli podívat. Setkání se uskutečnilo po listopadové výroční schůzi KSBC, v neděli 29.listopadu Jitka přivezla těm, kteří na schůzi KSBC nemohli, tašky s klubovými cukry, vyměnili jsme přebytky z burzy a využili Míšina pohoštění, které bylo výborné. Nakonec jsme se s celou rodinkou Vrankových rozloučili a vydali se zpět do Brna. Drahuška a Alča spojili setkání s procházkou a výletem a do Brna se svezly vlakem. Děkujeme ještě jednou Míše i jejím klukům za prima strávenou neděli, bylo to moc hezké. U Mishky v Senticích (zleva: Staňka, Katka, Mishka, Majka, Jitka a Toníček, Drahuška, Olina, Alena) Již potřetí jsme také uspořádali pravidelné vánoční setkání brňáků pod stromečkem na Svoboďáku. Zpříjemnili jsme si tak předvánoční čas, podívali jsme se na trhy a ochutnali zdejší dobroty vánoční punč, grog nebo Svoboďáček (horký alkoholický nápoj, který je k dispozici na vánočních trzích pouze v Brně). Drahuška přinesla jako vždy prskavky a nově i vytištěné nejznámější koledy, a tak jsme si zazpívali pod stromkem a snad i trochu pobavili okolí Pod stromkem s prskavkami a zpívajíce koledy

19 Co se děje Poté jsme se přesunuli do nedaleké vegetariánské restaurace Rebia. Především z toho důvodu, že restaurace kromě jiného nabízí zajímavé třtinové cukry značky Sonnentor. Ta je známá spíše sběratelům čajových přebalů, ale desetikusová cukrová série nás okouzlila (posuďte sami) Každý přinesl mimo cukříků na výměnu také nějaké drobné vánoční dárečky, objevili se i kamarádi sběratelů, zkrátka povedená akce, jak má být. Další setkání se plánují, pokud budete mít čas a budete v okolí Brna, určitě se za námi zastavte, rádi vás v Brně uvidíme. Informovat vás budeme! Katka Pelcová Redakční poznámka: Brňáci jsou kabrňáci a vydali si barevnou desetikusovou sérii tyček, kterou podělili všechny účastníky výroční schůze v Kouřimi. Je pěkná, že? A když už jsme u těch zimních svátků: Jestlipak jste se i letos zapojili do Tříkrálové sbírky?

20 Zajímavosti Jak český cukr Evropě osladil aneb Pohádka o kostce cukru Bylo, nebylo - v pátek 23. října jsem si na internetu (www.novinky.cz) přečetla tento článek: Pátek 23. října 2009, 4:31 - Praha Češi to zřejmě Evropě neosladili tak, jak si během kampaně ke svému předsednictví Evropské unii předsevzali. Na úřadu vlády zůstaly po půlroční misi v čele Evropy víc než tři tuny kostkového cukru baleného do obalů s předsednickým logem EU2009.CZ. Předsednickým cukrem si podle informací Práva sladí kávu úředníci a návštěvy na úřadu vlády a na ministerstvu spravedlnosti. Využili jsme té možnosti. Ministerstvo samozřejmě objednává pro své potřeby určité množství cukru a dnes, když se v resortu všude škrtá, nám přišlo vhod, že dodávka byla vlastně zadarmo, uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Jitka Zinke. Ministerstvo spravedlnosti Vyšehradská Praha 2 To množství, které zbylo, jsme samozřejmě potřebovali co nejdříve někam umístit. Část zásob dostalo ministerstvo spravedlnosti, celkem 1,7 tuny, a dalších 1,8 tuny dostal úřad vlády, řekla Právu mluvčí ministra pro evropské záležitosti Marie Faturová. Všechny ty přebytky by jinak přišly vniveč, cukr by byl v podstatě na vyhození, dodala. Kolik tun jednoporcových balení kostkového cukru ke kávě úřad vlády na reprezentaci českého předsednictví nakoupil, mluvčí nevyčíslila. Objednávka byla prý součástí širší zakázky, do níž spadaly i další položky. Svérázné logo pro české předsednictví bylo vybráno i proto, že se právě k vynálezu kostkového cukru hlásí čeští cukrovarníci. I přesto, že šlo spíše o česko-švýcarskou spolupráci na území Rakouska-Uherska. První kostkový cukr začal vyrábět v roce 1841 švýcarský ředitel rafinerie v Dačicích Jakub Kryštof Rad. A protože jsem si přečetla, že část zásob dostalo ministerstvo spravedlnosti, a protože jsem členka výboru, rozhodla jsem se na toto ministerstvo napsat prosebný . A stalo se... Pro jistotu, dbajíc rad Děda Vševěda, jsem dopis uvedla slovy: Dobrý den! Velmi se předem omlouvám za tento a děkuji za čas, který mu bude věnován. Dobrý den, v dnešním tisku jsme se dočetli o zbylých tunách cukru, který byl vyroben k předsednictví České republiky v EU. Pro nás, sběratele cukrů, mají tyto kostičky velkou cenu. Mezi českými sběrateli je pouze několik exemplářů a mnohdy byly získány za celkem velký finanční obnos. (V současné době je velká kostka nabízena i za Kč, malá kostička za Kč). Jsme Klub sběratelů baleného cukru nejen s republikovou působností. O naší činnosti se dočtete na internetových stránkách V listopadu se uskuteční náš republikový výměnný den a velmi by nás potěšilo, kdyby bylo možné získat kostičky do sbírek pro naše členy cca 200 ks. Prosím o sdělení, zda a jakým způsobem je možné tyto cukříky získat. Děkujeme za pochopení a Vaši odpověď. Prosebný byl doručen a nic se nedělo. Tak jsem čekala den, dva, týden. Prý, kdo si počká, ten se dočká. A tak se také stalo... Vážená paní Schovancová, Za výbor klubu Mgr. Jitka Schovancová Odpověď přišla 4. listopadu, tedy přesně po 12 dnech. Téměř již nečekaně. Nečekaný (nebo spíš očekávaný) byl také obsah u: k Vaší žádosti ze dne uvádíme následující. Ministerstvo spravedlnosti ČR objednavatelem cukru určeného k propagaci českého předsednictví nebylo. Objednavatelem byl Úřad vlády ČR, který je jako jediný oprávněn se zbylým cukrem nakládat. Doporučuji Vám proto obrátit se s Vaší žádostí na uvedený úřad. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách S pozdravem Mgr. Jaroslav Rozsypal, vedoucí oddělení styku s veřejností, (agenda svobodného přístupu k informacím), Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, Tel.:

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU Část I. Základní ustanovení 1 Klub sběratelů baleného cukru, z.s. (dále jen klub) je zapsaný spolek a jeho sídlo je: Olbramovická 712, 142 00 Praha 4 Kamýk. Odůvodnění:

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni:

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Přítomni: Vendula Musilová René Neufuss Iveta Nyčová Jana Rajmová Bob Šviha Lubomír Tichý Bohumil Zach Omluveni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Místo jednání: OÚ Kobylí Datum: 20. 8. 2015 začátek 19:05 konec 22:00 Přítomni: 10 omluveni: A. Kovářík, M. Kunický, L. Křivka, P. Kotík, Z.

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

DIGESTIV. První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte!

DIGESTIV. První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte! 8 DIGESTIV První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte! Nad objemným jídelním lístkem: To vypadá jako babiččino album. Nad šálkem espressa: To kafe vypadalo

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Co by Vás mohlo zajímat

Co by Vás mohlo zajímat Co by Vás mohlo zajímat Jak začne první školní den? V pondělí 2. září 2013 se sejdeme v 8 hodin před školou. Rádi přivítáme rodiče a další příbuzné našich prvňáčků. Nezapomeňte na fotoaparát nebo kameru.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

LEDEN 2007 POČASÍ. datum déšť sníh Teplota

LEDEN 2007 POČASÍ. datum déšť sníh Teplota LEDEN 2007 POČASÍ datum déšť sníh Teplota mm Cm C 1. 12 4,2 2. 1,9 3. 1 1,9 4. 3,0 5. 5,5 6. 2 5,3 7. 2 7,1 8. 4,0 9. 1 7,2 10. 9,1 11. 10,4 12. 2 6,8 13. 8,8 14. 5,8 15. 0,8 16. -1,0 17. 0,6 18. 5 7,5

Více

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC a neb příbě hy z loňského roku original stories since 2014 7. třída ZŠ Vápenná January 2016 Vážení čtenáři, v jubilejním, mírně opožděném 20 vydání Věštce si můžete přečíst, jak slavila

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Program: ZÁPIS mimořádného jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 11. 2. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním

Více

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc Ing. Jiří Rutkovský K bodu č. 1 Zahájení Paní primátorka zahájila 7. mimořádnou

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 * * * Přítomni členové ZO: Mgr. Honzáková (později), P. Blabla, A. Škuta, V. Pohludka, X. Starobová, Mgr. E. Bartečková,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Miroslav Šilar Z DENÍKU LÁZEŇSKÉHO ŠVIHÁKA. S ilustracemi Radovana Rakuse

Miroslav Šilar Z DENÍKU LÁZEŇSKÉHO ŠVIHÁKA. S ilustracemi Radovana Rakuse Miroslav Šilar Z DENÍKU LÁZEŇSKÉHO ŠVIHÁKA S ilustracemi Radovana Rakuse Copyright Autor: Miroslav Šilar Ilustrace: Radovan Rakus Korektury: Jana Křížová Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat,

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, opustit všechny své kamarády a začít chodit do nové školy.

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich společnosti, si s nimi tentokrát zahráli venkovní hru Člověče,

Více

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení Zpravodaj Číslo 10/2013 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě XI. Gerontologický den Pátek 25.10.2013 byl pro některé z uživatelek DS Sedmikráska ve znamení XI. Gerontologického

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná.

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Asi jsem si to jen zopakoval a připomněl, co to vlastně přesně

Více

Valné shromáždění řídil MUDr. Šňupárek, zpráva o činnosti za uplynulé období, kterou přednesl JUDr. Straka.

Valné shromáždění řídil MUDr. Šňupárek, zpráva o činnosti za uplynulé období, kterou přednesl JUDr. Straka. Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics BOX 138, 110 01, Kaprova 12, Praha 01 Quick Report 2/2011 Praha, duben 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, taky vás ráno 27. března rozhodil

Více

15A 113/2010-31. Us nese ní

15A 113/2010-31. Us nese ní 15A 113/2010-31 Us nese ní Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Štullerové a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Ivy Kaňákové v právní věci navrhovatelky:

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč Křížovka 1 2 3 4 5 6 7 1. ročník, 4. číslo 1 zvíře, které umí stát ve vodě jedné noze 2 budova, ve které učíme 3 je to na nebi, svítí to a hřeje 4 zvíře, které dělá iá, iá 5 jak řekne psaní jinak 6 ledový

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila,

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

1.číslo Září 2014 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

1.číslo Září 2014 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 1.číslo Září 2014 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno Co nás čeká v září? 8.9. - Nábor 11.9. I. Oddílovka 1. pol. Září Kola Šumava Info: Lucka V. 20.9. Bitva na Hrádku

Více

Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy.

Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy. Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy. Usnesení: Členská schůze schvaluje: Volbu mandátové komise ve složení: Ing.Maštalka, Sl. Hanáček, Svat. Soucha Volbu návrhové komise ve složení: A.Štveráčková,

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 17. 2. 2015 od 18:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 17. 2. 2015 od 18:00 hodin. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 17. 2. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Vendula Musilová Iveta Nyčová Jana Rajmová Bob Šviha Lubomír Tichý Bohumil Zach Omluveni: René Neufuss

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY Štěpán Boháč RS POZNEJ SVŮJ ODDÍL Než může vůdce začít plánovat program svého oddílu, musí jej dobře poznat, aby program odpovídal potřebám jeho svěřenců. Vůdce oddílu však

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Pravidelná rubrika starosty obce

Pravidelná rubrika starosty obce Lipovské noviny Únor/březen 2012; adresa redakce: Obecní úřad Lipová, 412 391 390, lipovskenoviny@email.cz Otázka pro starostu Pravidelná rubrika starosty obce Odvolal jste z funkce ředitele Domova důchodců

Více

Následovala malá chvíle ticha. Pak ze mě vypadlo: Sáro? Kdy má vlastně Libor přijít? Za 10 minut, řekla Sára. Čekání na Libora jsme si krátily tím, že jsme probíraly takové typické holčičí věci. Najednou

Více

Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz. Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.

Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz. Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. OBEC ČINĚVES Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. prosince 2011 1) ZASEDÁNÍ ZAHÁJILA V 19,00 HODIN STAROSTKA

Více

AGIN. Proč už není prosociální výchova ve 3. ročnících? Jak vznikla AG TV? A jak by měla vypadat? + FOTOREPORTÁŽ

AGIN. Proč už není prosociální výchova ve 3. ročnících? Jak vznikla AG TV? A jak by měla vypadat? + FOTOREPORTÁŽ AGIN? Proč už není prosociální výchova ve 3. ročnících? Jak vznikla AG TV? A jak by měla vypadat? + FOTOREPORTÁŽ Reportáž AG Tentokrát formou recenze... Jak vybrat povinně volitelný předmět Josef Novák

Více

Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 2016

Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 2016 Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 216 Letošní Mezinárodní den památek přilákal do českobudějovických památek a ulic nečekané množství návštěvníků. Ačkoliv se v den konání akce, v sobotu 16. dubna,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního klání, do okolí Klínovce na hřebeny Krušných hor. Ty jsou

Více

Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA

Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA Informační občasník Milé Rolničky, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. Po delší přestávce, kdy se k vám tradičně většina důležitých informací

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Pátek 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Jenovéfa Boková Výbušná po tátovi Obsah Václavák už lidem nedoporučuji. Rozhovor s Markem Bakerem, autorem bedekrů o Česku. O neplatičích a kukačkách. Jak

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 11. 1. 2011 Doba konání: od 18.15 hod do 19.35 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, Volba orgánů

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

MY JSME LUDGEŘOVICE 3!!!

MY JSME LUDGEŘOVICE 3!!! Zpravodaj naší školičky MY JSME LUDGEŘOVICE 3!!! ZŠ a MŠ Ludgeřovice www.zsludgerovice.cz Vážení čtenáři, opět Vám přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo a co se naopak chystá. Věříme, že

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Přehled zpráv 19.2.2014-20.2.2014

Přehled zpráv 19.2.2014-20.2.2014 Přehled zpráv 19.2.2014-20.2.2014 Betynka Vybíráte porodnici?... 2 19.2.2014 Betynka str. 56 Miminko Českolipský deník Na okrese se šíří zaječí mor. Nejvíc u Brenné... 3 20.2.2014 Českolipský deník str.

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

Zápis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Zápis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- Zápis ze zasedání členské schůze GOLF CLUBU AUSTERLITZ se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510 konané dne 10.2.2014 v 18.00 hodin, Golfhotel Austerlitz Slavkov u Brna -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obec Babice, Pečovatelská služba Babice 687 03 Babice 594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Pomáhat, kde je třeba, má smysl. 1 OBSAH Část I. Základní údaje str. 3 Část II. Charakteristika služby str. 4-5 Část

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Jak vlastně vypadala vaše cesta tehdejším Českým Telecomem na post technického ředitele?

Jak vlastně vypadala vaše cesta tehdejším Českým Telecomem na post technického ředitele? Petr Slováček, technický ředitel Telefónica Czech Republic, se stal jakousi žijící manažerskou legendou českých telekomunikací. Jeden manažer nejmenovaného dodavatele Telefónicy o něm řekl, že musí mít

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

k závěru, že poji š ť o vna nic

k závěru, že poji š ť o vna nic JAK TO S KRÁDEŽÍ AUTA BYLO DOOPRAVDY? Jednoho dne za mnou přišel udýchaný pán. Rozčileně mi vyprávěl, co se mu přihodilo. Došli jsme na místo činu, k městskému divadlu. Znova jsem si nechal vše vysvětlit.

Více

VETERÁNI JINDŘICHOHRADECKEM

VETERÁNI JINDŘICHOHRADECKEM VETERÁNI JINDŘICHOHRADECKEM Jindřichův Hradec, 14. června 2014 Soutěž pořádaná členy VCC Jindřichův Hradec otevřela sérii čtyř veteránských setkání, v nichž se zúčastněné posádky utkaly o Putovní pohár

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více

Zpravodaj Lídr 12/2015

Zpravodaj Lídr 12/2015 Zpravodaj Lídr 12/2015 Vážení rodiče, před rokem jsme se po důkladné diskuzi rozhodli zásadním způsobem změnit vztahy nás všech, kteří do této školy chodíme, ať už pracovat nebo se učit. Je to proces namáhavý

Více

Josef Jindra : Velikonoce 2014

Josef Jindra : Velikonoce 2014 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ DUBEN 2015*** ROČNÍK XVI.*** ČÍSLO 4 Citát inspirující: Jsou lidé, kteří píšou knihy, a lidé, kteří jsou knihami. Jan Neruda Josef Jindra : Velikonoce 2014

Více

14. června 2005. 16. června 2005

14. června 2005. 16. června 2005 14. června 2005 jsme s tátou dosmolili a odeslali naše vyjádření k psychologickýmu posudku. 16. června 2005 Včera Kili usnul vyčerpáním až poté, kdy jsem ho půl hodiny zdárně ignorovala a předstírala jsem,

Více

Kapitola úsek Vděčnost a stanovení hodnoty Ekonomičtí myslitelé zveřejnili několik základních pohledů na hodnotu, vyjádřitelnou penězi = cenou. Intuitivní názor je, že hodnota je úměrná tomu, kolik práce

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Zápis ze zasedání valné hromady

Zápis ze zasedání valné hromady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 12.1.2016 od 17.00 hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem Konání této valné hromady

Více

Říjen - 2007 3 speciál

Říjen - 2007 3 speciál Říjen - 2007 3 speciál Co se nám ve Štěpánkovicích líbí nelíbí! Vážení spouobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné číslo našeho zpravodaje. Na přípravě tohoto vydání zpravodaje se podíleli především

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více