3. lekce. Množné číslo podstatných a přídavných jmen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. lekce. Množné číslo podstatných a přídavných jmen"

Transkript

1 3. lekce Ve třetí lekci minikurzu se naučíme tvořit množné číslo podstatných a přídavných jmen. Množné číslo podstatných a přídavných jmen Slovíčka andre v bachtalo šťastný cikno malý duj dvě e buťi práce e daj matka e cholov kalhoty e kaveja káva e mačka kočka e piri - hrnec goďaver chytrý imar už jekh jedna kalo černý kirko hořký lačho dobrý, hodný nasvalo nemocný nevo nový o bakro beran o balo prase o dand zub o danda zuby o kher dům o love peníze o murara zedníci o muraris zedník o pohara sklenice (Pl.) o poharis sklenice o šougora švagři o šougoris švagr o topanka bota o topanki boty parno bílý purano starý (u neživotných jmen) šargo žlutý tajsa zítra te avel přijít, přijet, stát se te dikhel vidět te jel rado být rád te kerel buťi pracovat te phirel andre buťi chodit do práce te zarodel - vydělávat Úvodní text V kavárně sedí dvě kamarádky, 20 let 30 let, a povídají si Džanes so nevo? Soduj mire phrala akana zaroden bare love! Džanes, hoj keren buťi andre Ňemciko, keren odoj sar murara, imar tajsa avena! Ta som rado, bo lengere romňa, mire sesterňici, avena bachtale. Ta sar tire pheňa the lengere murša? Víš, co je nového? Oba mí bratři teď vydělávají spoustu peněz! Víš přeci, že pracují v Německu, dělají tam zedníky, už zítra přijedou! To jsem ráda, protože jejich manželky, moje sestřenice, budou šťastné. A jak se mají tvé sestry a jejich muži?

2 Ta bare love len nane, aľe lengere čhave šukar, lačhe, ta tiš bachtale. O šougora na phiren andre buťi, bo nasvale hine. Nemají moc peněz, ale jejich děti jsou krásné, hodné, tak jsou taky šťastní. Švagři nepracují, protože jsou nemocní. přijde číšník a objednávají So peske daha? Duj kaveji the jekh mineralka andro duj pohara. Co si dáme? Dvě kávy a jednu minerálku do dvou sklenic. číšník přinese objednané pití, skleničky mají žlutou barvu Dikh, save šukar pohara, šarga! Aľe o kaveji kirka! Na dikhes o cukri? Odoj pro cikne skaminda. Koukej, jaké krásné žluté sklenice! Ale káva je hořká! Nevidíš cukr? Támhle na těch malých stolech. Tvorba množných čísel podstatných a přídavných jmen Jak nejspíš víte, oproti češtině má romština členy (určité): Jednotné číslo: e phen (sestra) o phral (bratr) Množné číslo: o pheňa (sestry) o phrala (bratři) Koncovky jmen se liší dle toho, zda jsou původní či přejatá, a v rámci původních je nutné rozlišit koncovková a bezkoncovková jména: Podstatná jména Původní bezkoncovková m.: o vast > o vasta, f.: e roj > o roja, e rat > o raťa Původní koncovková m.: o pirano > o pirane, f.: e piraňi > o piraňa Přejatá m.: -us, - is, - os, -as > - i / -a, f.: e učiťeľka > o učiťeľki Přídavná a jiná jména Původní bezkoncovková m.: šukar > šukar, f.: šukar > šukar Původní koncovková m.: baro > bare, f.: bari > bare Přejatá m.: želeno > želena, f.: želeno > želena Cvičení 3. 1 Z textu rozhovoru vypište romské překlady těchto slovních spojení. Ověřte, zda platí uvedené pravidlo: moji bratři velké peníze

3 jejich ženy moje sestřence (pl.) tvoje sestry jejich chlapy švagři (jsou) nemocní krásné skleničky hořké kávy malé stoly 3. 2 Doplňte správné koncovky (-e, -a, -i, /) a přeložte. Odoj hine trin mir cikn phral. Soduj tir šukar pheň hine lačh. Laker čhaj hordinen ča charn rokľ. Kaj trin amar kal mačk? Lenger piraň šukar: šarg bal, želen jakh. Mir čhav barval, bo hine goďaver Jaký člen může stát před těmito jmény (připomeňme si, že romština má jen dva rody - mužský a ženský)? Spojte čarou každé pojmenování s patřičným členem: cikno čhavo (malé dítě) cikňi mačka (malá kočka) šukar čhaja (hezká děvčata) e baro phral (starší bratr) kaľi topanka (černý střevíc) goďaver daj (moudrá maminka) parne danda (bílé zuby) o cikne pheňa (malé sestry) kaľi cholov (černé kalhoty) purano kher (starý dům) 3. 4 Po vyluštění následující křížovky, bude-li Vaše řešení správné, se v tajence objeví romský pozdrav rozšířený především mezi kočovnými Romy. naše prasata moji bratři krásné dívky velký beran malé stoly velké hrnce mladí Romové jejich manželky pozn.: aspirované hlásky kh čh ph th se zapíší do jednoho okénka Klíč ke cvičení 3. 2 mire cikne phrala, tire šukar pheňa lačhe, lakere čhaja charne rokľi, amare kale mački, lengere piraňa šarga bala želena jakha, mire čhave barvale, goďaver e: kaľi mačka, kaľi cholov, cikňi mačka, goďaver daj, ostatní člen o

4 3. 4 Správný překlad: amare bala, mire phrala, šukar čhaja, baro bakro, cikne skaminda, bare pira, terne Roma, lengere romňa. tajenka: Lačho drom. Zdrobněliny podstatných a přídavných jmen V této lekci se seznámíme s tvorbou zdrobnělin v romštině. Slovíčka avka tak čalo sytý, plný Dža Devleha Nashle! Sbohem! e rokľa sukně miri moje o beng čert o dilos oběd o graj kůň o per břicho o than místo oda to sasto zdravý Servus! ahoj! soduj oba te bešel sedět, bydlet te daral bát se te chučkerel poskakovat te kampel + Dativ potřebovat te rakhel najít te tavel vařit te thovel položit, dát (ve významu položit) Úvodní text Baví se dvě matky v parku, kolem nich dvě děti holčička a chlapeček Oja cikňori čhajori chučkerel sar grajoro. Te la na avlas rokľica, ta džanľomas, hoj oda muršoro. Oda miri. Joj ajso bengoro čhajori. Na avka pal late darav. Ta hin tut ča jekhori, ta daras. Tut hin muršoro, na? He, the ajso lačhoro, hoj kaj les thovav te bešel, odoj les čorores rakhav. Sar les hin čalo peroro, ta bešel peske pre jekh thanoro. Na kampel mange pal leste te daral. Miri chučkerel, tiro bešel, ča mi aven soduj bachtalore the sastore. Me imar džav, kampel mange te tavel o dilocis. Servus! Dža Devleha! Ta maličká holčička poskakuje jak koníček. Kdyby neměla sukýnku, myslela bych si, že je to chlapeček. Ta je moje. Je to taková čertice. No tak se o ní musím bát. To že máš jen jedinou, tak se bojíš. Ty máš kluka, viď? Ano, a je tak hodný, že kam ho posadím, tam ho taky chudáčka najdu. Pokud má plné bříško, tak sedí na tom jednom místečku. Moje poskakuje a tvůj sedí, jenom ať jsou oba šťastňoučcí a zdraví. Já už jdu, musím uvařit obídek. Ahoj. Nashle!

5 Jak si můžete ověřit, u původních podstatných jmen mají zdrobněliny koncovku v mužském rodě jednotného čísla -oro, v ženském rodě -ori (přičemž dochází k měkčení koncové hlásky - -d, -t, -n, -l), v množném čísle -ora / -ore: Čhave (děti) čhavore (děťátka), čare (misky) čarore (mističky), dada (otcové) dadora (tatínkové), khera (domy) kherora (domečky i místnosti), rakľija (dívka) rakľora (dívenky), daja (matky) dajora (maminky), lačhe (dobří) lačhore ( srdeční, velmi dobří), bachtale (šťastní) bachtalore (šťastňoučké), saste (zdraví) sastore (zdravoučké) U přejatých podstatných jmen rodu mužského se zdrobněliny tvoří koncovkami -ocis, -icis, (stolk-ocis, pohar-icis), v množném čísle dochází ke ztrátě koncového -s (poharici), v ženském rodě použijeme koncovku -ica v jednotném čísle a -ici v množném: rokľa (sukně) rokľica (sukénka) rokľici (sukénky) Cvičení 3. 1 Zkuste utvořit zdrobněliny ke slovům: o raklo (neromský chlapec) e papin (slepice) o balo (prase) e džuvľi (žena) o skamind (stůl) e piraňi (milenka) 3. 2 Přeložte: moje malá holčička, můj tatínek, moje zlatá maminka, vaše hezká dceruška, tvoje sestřička, náš sytý synáček, moje sukénka, náš hezký chlapeček Tajenka v následující křížovce vám sdělí, čím vaše duše oplývá: okénko pivečko hodňoučký sestřička čertík stoleček malé vědro (braďi) sklenička Pozn.: aspirované hlásky kh, čh, ph, th, se zapíší do jednoho okénka

6 Klíč ke cvičení 3. 1 rakloro, baloro, skamindoro, papiňori, džuvľori, piraňori 3. 2 miri cikňori čhajori, miro dadoro, miri somnakuňori dajori, tumari šukarori čhajori, tiri pheňori, amaro čaloro čhavoro, miri rokľica, amaro šukaroro muršoro tajenka: Lačhi goďi. Překlad: blakica, lovinica, lačhoro, pheňori, bengoro, skamindoro, braďori, poharicis

1. ZÁKLADNÍ FRÁZE. Na shledanou! (říká ten, který odchází) Jak se jmenuješ? Sar tut vičines? Sar tut vičinen? ha/hat/he/hi

1. ZÁKLADNÍ FRÁZE. Na shledanou! (říká ten, který odchází) Jak se jmenuješ? Sar tut vičines? Sar tut vičinen? ha/hat/he/hi 1. ZÁKLADNÍ FRÁZE Lačho ďives! Lačhi rat! Džan Devleha! Ačhen Devleha! T aves bachtalo! Servus! Sar sal? Sar san? Lačhes. Sar tut vičines? Sar tut vičinen? Koda čačo. Pro sasťipen. ha/hat/he/hi na Na džanav.

Více

Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže

Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Sborník příspěvků literární a výtvarné soutěže Vydala Nová škola, o.p.s. Překlad do češtiny: Ruben Pellar Korektury: Ruben Pellar, Kateřina Tykalová, Iveta

Více

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely)

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) Hana Šebková Copyright 2000 Hana Šebková This research report was downloaded from the Research Support Scheme Electronic Library at http://e-lib.rss.cz.

Více

"Mám takovou dcerušku, malou, tenkou, nahatinkou, ocásek jí sahá, kam chceš."

Mám takovou dcerušku, malou, tenkou, nahatinkou, ocásek jí sahá, kam chceš. Garude Lava Milena Hübschmannová garude lava, pl. (garudo lav, m. sg.) hádanka (dosl. skrytá slova), užívá se často v plurálu i pro označení jedné hádanky, syn. "hadka" (slov.), phenav tuke ajse garude

Více

Věra Cvoreňová, dlouhodobě pracuje v klubech pro děti. Romano Suno 2013

Věra Cvoreňová, dlouhodobě pracuje v klubech pro děti. Romano Suno 2013 Čtení literárních příspěvků Romano suno pro mě bylo inspirativní. Romský jazyk, ač jsem Romka, ve svém životě příliš nepoužívám. Při čtení příspěvků jsem si připomněla, jak je romský jazyk krásný. Některé

Více

S táborským Slunowratem pošesté v kruhu

S táborským Slunowratem pošesté v kruhu Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 14 číslo 14 vyšlo 14. září 2012 zprávy OSTRAVA Situace v domech na ulici Přednádraží se stále komplikuje. Stavební úřad Moravské Ostravy a Přívozu

Více

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D. Integrace Romů cestou porozumění Sar ňikhaj amari phuv, amaro than n 'arakhvam, Džahas dur, dureder, džahas dur pal o kham......a když jsme nikde nenašli vlastní zem, putovali

Více

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení.

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení. P Ř E D M LU VA N VÁ ŠK LA Milí žáci a učitelé, dostává se vám do rukou bulletin Jak se stát Informace pro kluky a holky, co se rozhodujou kam dál. Navazuje na besedy s představiteli různých povolání a

Více

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty ČEŠTINA Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty Úroveň A2 Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině Podporováno programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP

Více

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1 Lekce 1 Str. 7/cv. 1 Učitel vyzve studenty, aby si představili, že žena na fotografii je jejich nová kolegyně. Na co by se jí zeptali a jak by otázku formulovali? Studenti doplňují otázky ve cvičení 1.

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu týkající se rodiny příbuzenské vztahy, jméno, věk, jaký kdo je (adjektiva).

Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu týkající se rodiny příbuzenské vztahy, jméno, věk, jaký kdo je (adjektiva). Lekce 4 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu týkající se rodiny příbuzenské vztahy, jméno, věk, jaký kdo je (adjektiva). Gramatika: Studenti se naučí se používat nominativ sg. posesivních

Více

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI (nejen) Uč í me se česky UČEBNICE ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Anna Cícha Hronová Barbora Štindlová textová část učebnice manuál pro učitele a rodiče výklad gramatiky v českém znakovém jazyce interaktivní

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 PRVOUKA 3 Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl bych znát : 1. - orientaci ve svém okolí a okolí školy, nejkratší cestu do školy 2. - svoji rodinu, blízké

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

Brno, 1. 5.: Neonacisté kontra kocour Mikeš

Brno, 1. 5.: Neonacisté kontra kocour Mikeš Romský hlas čtrnáctideník romů v české republicer Ročník 13 číslo 3 vyšlo 10. května 2011 zprávy PRAHA V sobotu 7. května se na Palachově náměstí v Praze uskutečnila velká demonstrace proti vládě. Organizovala

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Autoportréty 4. Medvídek Rambo.6. O princi Hádankovi 7. Ostrotřpyt + fotodokumentace..9. O čem hračky sní...

Obsah. Úvodní slovo 3. Autoportréty 4. Medvídek Rambo.6. O princi Hádankovi 7. Ostrotřpyt + fotodokumentace..9. O čem hračky sní... Obsah Úvodní slovo 3 Autoportréty 4 Medvídek Rambo.6 O princi Hádankovi 7 Ostrotřpyt + fotodokumentace..9 O čem hračky sní...13 Román na pokračování..17 Co by o mně řekl můj.18 Kvíz. 19 Křížovky..20 2

Více

ČEŠTINA KOLEM NÁS Modul č. 2

ČEŠTINA KOLEM NÁS Modul č. 2 Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ČEŠTINA KOLEM NÁS Modul č. 2 Mgr. Martin Punčochář www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz Projekt je realizován ve spolupráci: Europa Concept CZ, Koněvova

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Varianta: Lze zadat i jako napsání SMS. V tom případě si studenti vyměňují telefonní čísla.

Varianta: Lze zadat i jako napsání SMS. V tom případě si studenti vyměňují telefonní čísla. Lekce 12 Komunikace: Studenti se naučí jednoduše formulovat přání (k narozeninám, Vánocům a velikonocům) a pozdrav z dovolené. Naučí se reagovat v telefonických hovorech, a to především formálních. V další

Více

Michal Hons: Ul. v Ráji, časosběr Hranice města

Michal Hons: Ul. v Ráji, časosběr Hranice města Mamka 1 1 Michal Hons: Ul. v Ráji, časosběr Hranice města 2 3 Markéta Lisá KOLEGO A teď, Kolego? Kdo? Strašidlo. Hele, zmenšuje se. Musíš říct, aby se objevilo, musíš říct, pane Kolego. Dobré ráno, dáš

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Zuzana Mračková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Zuzana Mračková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Zuzana Mračková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vybraná prozaická díla z romské tvorby na našem území Zuzana Mračková Bakalářská

Více

Co nám koše na třídění odpadu přinesou krom toho, že pomůžeme životnímu prostředí? Obdrží za to snad škola nějakou finanční hotovost?

Co nám koše na třídění odpadu přinesou krom toho, že pomůžeme životnímu prostředí? Obdrží za to snad škola nějakou finanční hotovost? ČÍSLO 20 LISTOPAD 2006 CENA 5,- Kč Pro ty, kteří ještě pořádně nevědí, jak mají správně třídit odpadky v naší škole: Koše s označením PAPÍR jsou určeny skutečně pouze pro čistý papír. Koše s označením

Více