Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1."

Transkript

1 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k METIS Praha, spol. s r.o Obsah Tuzemské cestovní náhrady Pro mzdové účtárny Pro fyzické osoby, zejména OSVČ TUZEMSKÉ CESTOVNÍ NÁHRADY Předpis: zákoník práce č. 262/2006 Sb., vyhláška MPSV č. 328/2014 Sb. Účinnost: snížení stravného Tuzemské stravné v roce 2014 v roce 2015 za každé hlavní jídlo 5 až 12 hodin 66 až 80 Kč 69 až 82 Kč o 70 % přes 12 do 18 hodin 102 až 123 Kč 104 až 125 Kč o 35 % nad 18 hodin 160 až 191 Kč 163 až 195 Kč o 25 % Ke snížení stravného se přistupuje tehdy, pokud zaměstnavatel zaměstnanci zajistil alespoň jedno z hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a zaměstnanec na ně finančně nepřispíval. Dolní hranice je nárokem zaměstnance. Horní hranice je maximální náhrada pro organizační složky státu a příspěvkové organizace. Podnikatelé mohou zaměstnancům přiznat i vyšší náhrady než je horní hranice a rovněž nemusí snižovat stravné při poskytnutí jídla ovšem s důsledky při zdanění na straně zaměstnance. Náhrady do výše horní hranice, snížené za bezplatně poskytnutá jídla, jsou daňovým výdajem zaměstnavatele a nezdaňují se u zaměstnance. Náhrady nad tuto mez jsou daňovým výdajem zaměstnavatele a zaměstnanci se zdaní jako mzda. v roce 2014 v roce 2015 osobní silniční motorové vozidlo 3,70 Kč 3,70 Kč jednostopé vozidlo 1,00 Kč 1,00 Kč Výše průměrných cen pohonných hmot pro výpočet cestovních náhrad, pokud zaměstnanec nedoloží skutečnou cenu PHM do od benzin 95 oktanů 35,70 Kč/litr 35,90 Kč/litr benzin 98 oktanů 37,90 Kč/litr 38,30 Kč/litr motorová nafta 36,00 Kč/litr 36,10 Kč/litr Podnikající fyzické osoby mohou pro výpočet výdajů podle 24 odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů za rok 2015 použít zde uvedené hodnoty stanovené vyhláškou MPSV pro rok strana 1 z 8

2 PRO MZDOVÉ ÚČTÁRNY MINIMÁLNÍ MZDA Předpis: nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ve znění p.p., poslední změna nařízením vlády 204/2014 Sb. Minimální mzda činí 9200 Kč/měsíc a 55 Kč/hod. Tyto hodnoty jsou platné od Pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, zůstává minimální mzda 8000 Kč/měsíc a 48,10 Kč/hod. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2014 Lhůta pro provedení ročního zúčtování Původně schválené zkrácení lhůty pro provedení ročního zúčtování daně do bylo zrušeno. Znamená to, že roční zúčtování za rok 2014 je zaměstnavatel povinen provést do a přeplatek zaměstnanci vyplatit nejpozději společně se mzdou za březen. Roční zúčtování a solidární zvýšení daně Nově lze provést roční zúčtování daně i těm poplatníkům, jimž se některá z měsíčních záloh na daň zvyšovala o solidární zvýšení daně, ale daň z příjmů za celý rok se o solidární zvýšení nezvyšuje. Tito poplatníci museli za rok 2013 podávat daňové přiznání, za rok 2014 jim již lze roční zúčtování provést. Základní sleva na dani pro poživatele starobního důchodu Poživatelé starobního důchodu mají obnoven nárok na základní slevu na dani, a to již za rok I kdyby nebyla sleva uplatněna (byť za některé měsíce) při výpočtu záloh, uplatní se celá sleva při ročním zúčtování. Sleva za umístění dítěte ( školkovné ) S účinností od byla zavedena nová sleva na dani z příjmů fyzických osob při umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Slevu lze uplatnit již za (celý) rok Výše slevy za umístění dítěte je rovna výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy, pokud jím nebyly uplatněny jako daňový výdaj. Jestliže je dítě vyživováno více poplatníky v jedné společně hospodařící domácnosti, pak slevu může ve zdaňovacím období uplatnit pouze jeden z nich. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy tedy za rok 2014 maximálně 8500 Kč/dítě. Slevu lze uplatnit jen po skončení roku při ročním zúčtování daně (resp. v daňovém přiznání). Při výpočtu měsíčních záloh na daň se k této slevě nepřihlíží (obdobně jako např. k uplatnění darů nebo ke slevě na manžela). Tiskopisy Prohlášení poplatníka vzor 23 a starší kolonku pro uplatnění slevy za umístění dítěte neobsahují; požadavek zaměstnance na uplatnění této slevy se proto uvede na zvláštním listu papíru, popřípadě lze využít tiskopis ministerstva financí Příloha k prohlášení poplatníka. Nárok na slevu za umístění dítěte zaměstnanec při ročním zúčtování prokazuje potvrzením od zařízení péče o děti předškolního věku o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí obsahovat jméno vyživovaného dítěte a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník zaplatil. strana 2 z 8

3 Dary na dobročinné účely Při poskytnutí daru na účely, vyjmenované v 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů, lze o hodnotu daru snížit základ daně. Připomínáme, že od roku 2014 lze základ daně takto snížit až o 15 % (dříve byl limit 10%). DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PRO ROK 2015 Daňové zvýhodnění na dítě od roku 2015 S účinky od zákon stanoví rozdílnou výši daňového zvýhodnění podle počtu a pořadí vyživovaného dítěte. Podstata spočívá v tom, že poplatníci, v jejichž domácnosti jsou děti společně vyživovány, si děti pro účely uplatňování daňového zvýhodnění seřadí, t.j. určí, které dítě bude první, které bude druhé, ostatní budou třetí a další. Rozhoduje výlučně volba poplatníků věk dětí, pohlaví, pořadí oznámení zaměstnavateli apod. zde nehrají žádnou roli. Daňové zvýhodnění se jako dosud uplatní i při výpočtu měsíčních záloh na daň ze závislé činnosti. Výše daňového zvýhodnění činí měsíčně ročně na 1. dítě 1117 Kč Kč na 2. dítě 1317 Kč Kč na 3. a další dítě 1417 Kč Kč. Prokazování nároku na daňové zvýhodnění na dítě od roku 2015 Povinnost prokázat existenci dítěte, popř. u dětí starších 18 let jejich studium či nepříznivý zdravotní stav, zůstala nezměněna. Přibyla nutnost uvést a prokazovat pořadí dítěte ve společné domácnosti. Příklad: pokud poplatník v prohlášení uplatnil zvýhodnění na jedno dítě v pořadí 3. a další, musí prokázat oprávněnost uvedeného pořadí, t.j. existenci i 1. a 2. dítěte, i kdyby na ně daňové zvýhodnění u tohoto zaměstnavatele neuplatňoval. Jestliže jsou poplatníci, kteří vyživují děti v jedné společně hospodařící domácnosti, zaměstnaní, musí prokázat nárok na daňové zvýhodnění i potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků (manžela), ve kterém zaměstnavatel uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši. K tomu vydalo ministerstvo financí tiskopis potvrzení, používání tohoto tiskopisu není povinné. Opakovaně jsme se ze strany některých mzdových účtáren setkali s požadavkem, aby zaměstnavatel druhého z manželů v potvrzení uváděl všechny vyživované osoby, o nichž ovšem neměl ani ponětí, a to dokonce i v případě, kdy druhý z manželů vůbec neměl podepsané prohlášení! Takový požadavek je zcela mimo zákonnou úpravu (srov. 38k zákona po daních z příjmů) a navíc není racionální, byť doporučený formulář vydaný ministerstvem financí k takovému postupu sváděl. Pokud by zaměstnavatel potvrzoval okruh osob vyživovaných zaměstnancem, včetně jejich rodných čísel, ač na ně není uplatňována žádná daňová výhoda, velmi pravděpodobně by tím potvrdil, že eviduje rodná čísla všech vyživovaných osob, aniž by k tomu měl jejich souhlas nebo zákonnou licenci (uchovávání rodných čísel dětí, na které je poskytováno daňové zvýhodnění, ukládá zákon o daních z příjmů). Za neoprávněné uchovávání každého rodného čísla zaměstnavateli hrozí pokuta až do výše Kč. Doporučujeme proto zaměstnavatelům, zejména pracovníkům mzdových účtáren, obezřetnost v tom, jaké údaje jménem zaměstnavatele potvrzují. Na popisovanou situaci už reagovala i finanční správa sdělením ze dne , určeným především popisovaným horlivým mzdovým účetním. Finanční správa výslovně uvádí, že pokud druhý z manželů žádné daňové zvýhodnění neuplatňuje, postačí potvrzení, že žádné neuplatňuje, aniž by zaměstnavatel v potvrzení uváděl jakékoli vyživované osoby. Toto sdělení je plně v souladu s ustanovením zákona o daních z příjmů. Podle zákona má zaměstnavatel povinnost v potvrzení uvést ty děti, na které je sleva uplatňována, a výši slevy (tj. pořadí dítěte ). Nic víc. strana 3 z 8

4 Školkovné Výše slevy za umístění dítěte ( školkovné ) je omezena minimální mzdou, pro rok 2015 tedy 9200 Kč. Sleva za rok 2015 se však uplatní až v ročním zúčtování, nikoli při výpočtu měsíčních záloh. Ostatní slevy na základu daně a na dani Parametry ostatních slev na dani popř. na základu daně zůstaly v roce 2015 oproti roku 2014 nezměněny. Osvobození od daně ze závislé činnosti Zpřísnily se podmínky pro osvobození příspěvku na životní pojištění; daňová správa tím reaguje na model typu pojištění+úvěr, kdy příspěvky pojišťovna připisuje na zaměstnancův kapitálový účet a současně zaměstnanci poskytuje úvěr. Úvěr pak bude formálně splacen výplatou pojistného v 60 letech zaměstnance, fakticky ale jde o zajištění průběžných příjmů zaměstnance osvobozených od daně a povinných pojistných. Takto uspořádané pojištění neplní svou funkci spoření na stáří a není důvod ho ze strany státu podporovat. DAŇ Z PŘÍJMŮ SRÁŽKOVÁ Od je možno použít srážkovou daň výhradně v případě dohod o provedení práce. Srážková daň se použije, pokud úhrn příjmů z dohod o provedení práce zúčtovaný v příslušném měsíci, nepřekročí Kč. V případě jiných právních vztahů (DPČ, odměna člena orgánu právnické osoby apod.) se uplatní vždy zálohová daň, i když poplatník nepodepsal prohlášení k dani ze závislé činnosti. Pro rok 2015 nenastaly oproti roku 2014 změny. POJISTNÉ NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Beze změn. NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ Předpisy: Zákon č. 187/2006 Sb. ve znění p.p., zákon č. 589/1992 ve znění p.p. Maximální vyměřovací základ Maximální roční vyměřovací základ pro sociální pojištění činí 48-násobek tzv. průměrné mzdy ( průměrná mzda má pro účely sociálního pojištění speciální definici, je to součin dvou konstant, stanovených vždy na podzim vyhláškou MPSV). v roce 2014 v roce 2015 Průměrná mzda pro sociální pojistné činí Kč Kč měsíčně. Maximální vyměřovací základ Kč Kč ročně Od této hodnoty se odvíjejí i konstanty pro výpočet náhrady při nemoci a minimální zdravotní pojistné OSVČ. Minimální výdělek pro vznik účasti na pojištění Hranice měsíčního výdělku, od které vzniká účast zaměstnanců (ve smyslu zákona o nemocenském pojištění) na nemocenském a důchodovém pojištění, zůstává 2500 Kč/měsíc. strana 4 z 8

5 Náhrada mzdy při nemoci Od zaměstnavatel vyplácí náhrady jen po dobu prvních 14 kalendářních dnů, od 15. dne stát vyplácí nemocenské. Za první tři dny, na něž je rozvržena směna nebo připadl svátek s náhradou mzdy, náhrada nenáleží. Tato úprava zůstává platná i pro rok Valorizovaly se redukční hranice pro stanovení denního vyměřovacího základu, tyto hranice se přepočítávají i na hranice pro redukci průměrného výdělku při výpočtu náhrady za prvních 14 kalendářních dnů nemoci. redukce průměrného hodinového výdělku 0 Kč až 155,40 Kč 155,40 Kč až 232,93 Kč 232,93 Kč až 465,85 Kč nad 465,85 Kč 90 % 60 % 30 % (Redukční hranice jsou 0,175-násobek redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek.) Zaokrouhlování není právním předpisem stanoveno. Povinná elektronická forma podání správě sociálního zabezpečení I v roce 2015 půjde činit všechna podání, která zaměstnavatelům ukládá zákon, i v listinné podobě. ČSSZ se tak vydává v elektronizaci jinou cestou než daňová správa. Zatímco ČSSZ ponechává elektronickou formu podání na dobrovolnosti, daňová správa elektronickou formu podání vyžaduje cestou plošné represe (za podání v jiné formě ukládá pokutu, tuto pokutu nelze neuložit ani prominout). ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ Minimální vyměřovací základ Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance je měsíční minimální mzda. Její výše nyní činí Kč. Maximální vyměřovací základ Pro odvod zdravotního pojištění byl institut maximálního vyměřovacího základu dočasně zrušen na období let Pojistné se proto platí z plné výše vyměřovacího základu, bez omezení horní hranicí. V loňském roce bylo toto dočasné zrušení maximálního vyměřovacího základu změněno na trvalé. Dohody o provedení práce a zdravotní pojištění Uplatňování limitu Kč měsíčně pro placení zdravotního pojistného z dohod o provedení práce je sjednoceno s obdobným limitem pro placení sociálního pojištění. Od roku 2015 se nebude posuzovat výše odměny z každé dohody samostatně, ale při více dohodách bude rozhodující součet vyplacených odměn z DPP v témže měsíci. (NE) ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Předpis: Zákon č. 435/2004 Sb., nařízení vlády č. 518/2004 Sb. Účinnost: pro odvody za rok 2014 Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením činí u zaměstnavatelů s 25 a více zaměstnanci 4%. Povinný podíl lze splnit třemi rovnocennými způsoby: a) zaměstnáním osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru (dohody mimo pracovní poměr se pro plnění povinného podílu nezohledňují), b) odebíráním výrobků od zaměstnavatelů, mezi jejichž zaměstnanci je více než 50 % osob se zdravotním postižením, c) platbou do státního rozpočtu. Je na zaměstnavateli, jaký způsob plnění si vybere, způsoby lze i kombinovat. Organizační složky státu a subjekty zřízené státem mohou od roku 2012 postupovat i podle písmene c). strana 5 z 8

6 Částka odvodu činí za každého takto nezaměstnaného občana 2,5-násobek průměrné mzdy za čtvrtletí roku Průměrná mzda činila Kč, odvod za jednoho ne-zaměstnance činí tudíž ,50 Kč. Výpočet plnění povinného podílu se provádí na dvě desetinná místa, výsledná částka odvodu se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Do je nutno uhradit příslušnou částku na účet úřadu práce. Do se úřadu práce podává hlášení o tom, jak byla splněna povinnost zaměstnávat občany se ZPS (zda jejich zaměstnáváním, odebíráním výrobků od zaměstnavatelů osob se ZPS, či odvodem do státního rozpočtu, popř. kombinací). Z hlediska daně z příjmů právnických osob připomínáme, že finanční plnění podle písm. c) není pokuta za nesplnění právní povinnosti, proto není důvod je vylučovat z daňově účinných nákladů podle 25 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Účinnost zákona č. 266/2006 Sb. byla opět odložena, tentokrát na Stále se tedy postupuje podle 205d již zrušeného zákoníku práce 65/1965 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 125/1993 Sb. PRO FYZICKÉ OSOBY, ZEJMÉNA OSVČ DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Solidární zvýšení daně za rok 2014 Daň z příjmů za rok se zvyšuje o tzv. solidární zvýšení daně. Základem solidárního zvýšení daně je (příjmy podle 6 v úrovni hrubé mzdy + dílčí základ daně podle 7) Od roku 2014 se při výpočtu základu pro solidární zvýšení daně přihlíží ke ztrátě podle 7 jinými slovy: výše uvedený vzorec platí i pro případ, kdy je dílčím základem podle 7 ztráta. Výše solidárního zvýšení daně činí 7% ze základu. Záměrem předkladatele návrhu zákona bylo vyrovnat pokles daňového zatížení z příjmů, jakmile je dosaženo maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. V případě OSVČ však v jistém rozmezí příjmů došlo ke zvýšení daňové zátěže, protože nastal souběh platby sociálního pojištění i solidárního zvýšení daně: dílčí základ daně podle 7 sazba daně z příjmů sociální pojistné 0 až Kč 15 % platí se až Kč 15 % + 7 % platí se nad Kč 15 % + 7 % neplatí se V roce 2015 je solidární zvýšení daně zachováno. Konstanta , platná pro rok 2014, je pro rok 2015 nahrazena konstantou ve výši Výdajové paušály pro fyzické osoby Pro rok 2015 zůstává zachována procentní výše tzv. výdajových paušálů, ale ve všech případech je výše takto uplatněných výdajů omezena absolutní částkou: u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného lze nejvýše uplatnit výdaje do částky Kč, u příjmů ze živnostenského podnikání (tzv. jiné živnosti než řemeslné) je možno uplatnit výdaje maximálně ve výši Kč, u příjmu z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku je maximální limit ve výši Kč a u jiných příjmů ze samostatné činnosti lze maximálně uplatnit výdaje ve výši Kč. strana 6 z 8

7 Poplatník, jehož součet dílčích základů daně, u kterých uplatnil výdaje procentem z příjmů, je vyšší než 50% celkového základu daně, nesmí uplatnit slevu na dani na druhého z manželů ani daňové zvýhodnění na dítě (ani formou slevy na dani ani formou daňového bonusu). Příjmy z pronájmu obchodního majetku (pojem obchodní majetek je zde užit ve smyslu zákona o daních z příjmů) se posuzují jako příjmy podle 7. Výdajový paušál pro příjmy z pronájmu obchodního majetku bude činit 30 % bez ohledu na předmět činnosti podnikatele, shodně s paušálem pro 9. Limit Kč se použije při uplatnění výdaje ve výši 30 % z příjmů samostatně pro příjmy z pronájmu podle 7 a samostatně pro příjmy z pronájmu podle 9. POJISTNÉ NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Předpis: zákon č. 397/2012 Sb. Pro rok 2015 beze změn. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ OSVČ Posouzení hlavní a vedlejší činnosti Od se mění podmínky pro posouzení, zda činnost OSVČ je v daném kalendářním měsíci výkonem hlavní či vedlejší činnosti. Až do konce roku 2013 platilo, že jde o výkon vedlejší činnosti, jen pokud po celý kalendářní měsíc trvaly důvody pro vedlejší činnost (souběh se zaměstnáním, pobírání důchodu, rodičovského příspěvku apod.). Od roku 2014 jde o výkon vedlejší činnosti tehdy, pokud alespoň po část měsíce trvají důvody pro vedlejší činnost. Uvedená změna se projeví mimo jiné při výpočtu výše minimálního vyměřovacího základu pojistného na důchodové pojištění OSVČ za rok Zálohy a pojistné za rok 2014 OSVČ, která vykonává hlavní činnost, je vždy povinně účastna důchodového pojištění. OSVČ. OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, vznikla za rok 2014 účast na důchodovém pojištění, pokud příjmy po odpočtu výdajů dosáhly alespoň Kč (popř. 1/12 za každý započatý kalendářní měsíc, v kterém byla samostatná činnost vykonávána). OSVČ, která vykonává vedlejší činnost a nedosáhla uvedeného zisku, se může k účasti na důchodovém pojištění přihlásit dobrovolně. Pojistné za dobrovolnou účast OSVČ na důchodovém pojištění za rok 2014 činí nejméně Kč. Vyměřovací základ, z něhož se počítá pojistné, činí nejméně 50 % z dílčího základu daně podle 7. Minimální měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění v roce 2014 činil u osob vykonávajících hlavní činnost Kč (minimální pojistné činilo Kč, v případě účasti na důchodovém spoření jen Kč), u osob vykonávajících vedlejší činnost Kč (minimální pojistné činilo 758 Kč, v případě účasti na důchodovém spoření jen 680 Kč). Maximální roční vyměřovací základ za rok 2014 činil Kč. Pojistné na důchodové pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Pro osoby účastné důchodového spoření (II. pilíř) se sazba důchodového pojištění snižuje na 26,2 %. Zálohy a pojistné v roce 2015 Výše měsíčních záloh se odvozuje stejně jako nyní z výsledku hospodaření v předchozím roce. Až do podání Přehledu se platí zálohy v původní výši. Pro výpočet nové výše záloh se vychází z údajů za rok Tyto nové zálohy se platí již za měsíc, ve kterém byl podán Přehled za rok 2014, a za všechny následující měsíce až do podání Přehledu za rok strana 7 z 8

8 Minimální měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění v roce 2015 činí u osob vykonávajících hlavní činnost Kč (minimální pojistné činí Kč, v případě účasti na důchodovém spoření jen Kč), u osob vykonávajících vedlejší činnost Kč (minimální pojistné činí 778 Kč, v případě účasti na důchodovém spoření jen 698 Kč). Maximální roční vyměřovací základ za rok 2015 činí Kč. Osoby, které vykonávají vedlejší činnost, budou povinně účastny důchodového pojištění za rok 2015, pokud jejich zisk za rok 2015 (dílčí základ daně z příjmů podle 7) bude činit alespoň Kč. Do této hranice je účast na důchodovém pojištění OSVČ dobrovolná. Lhůty Lhůta pro placení záloh na pojistné za měsíc X zůstává od 1.(X+1). do 20.(X+1). Lhůta pro placení doplatku pojistného zůstává 8 dnů po datu podání Přehledu za uplynulý rok. Lhůta pro podání Přehledu je 1 měsíc od konce lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ OSVČ Účast na nemocenském pojištění OSVČ je i nadále dobrovolná. Výše Základem pro měsíční platbu nemocenského pojištění OSVČ je částka, kterou si OSVČ určí; minimálně 5000 Kč a maximálně průměrný měsíční vyměřovací základ podle posledního podaného Přehledu. Upozorňujeme, že s podáním Přehledu za rok 2014 dojde ke změně maximální výše základu pro pojistné na nemocenské pojištění. Nová výše se uplatní již za měsíc, ve kterém byl Přehled podán. Sazba pojistného činí 2,3 %. Lhůty Lhůta pro placení pojistného za měsíc X zůstává od 1.(X+1). do 20.(X+1). Nezaplacením pojistného v jeho splatnosti účast na nemocenském pojištění zaniká. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OSVČ Minimální pojistné OSVČ do od minimální měsíční vyměřovací základ ,00 Kč ,50 Kč minimální měsíční pojistné Kč Kč Maximální pojistné OSVČ od roku 2013 byl maximální roční vyměřovací základ dočasně zrušen do konce roku Pojistné se platí z plné výše vyměřovacího základu, bez omezení horní hranicí. V roce 2014 bylo toto dočasné zrušení maximálního vyměřovacího základu změněno na trvalé. Pojistné samoplátců (OBZP) v roce 2015 činí Kč měsíčně. Lhůta pro placení záloh na pojistné OSVČ za měsíc X zůstává od 1.X. do 8.(X+1). Lhůta pro placení doplatku pojistného je 8 dnů od data skutečného podání Přehledu. Lhůta pro podání Přehledu činí 1 měsíc od konce lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů. strana 8 z 8

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 2/2015. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 2/2015. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 2/2015 Z obsahu: Úvodní slovo předsedy OSPZV-ASO

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Místně příslušný správce daně FINANČNÍ ÚŘAD VE VIMPERKU Adresa: 1 máje 200, 385 01 Vimperk Kdy lze podat daňové

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více