Je výhodnější pracovat na živnost nebo být zaměstnancem? Ing. Alena Nováková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je výhodnější pracovat na živnost nebo být zaměstnancem? Ing. Alena Nováková"

Transkript

1 Je výhodnější pracovat na živnost nebo být zaměstnancem? Ing. Alena Nováková Dnes je jednotlivec postaven před otázku jakou formu ekonomické činnosti vydělávat. Časová flexibilita a možnost lepších výdělků a nižších daní je devízou podnikání. Finanční jistota a jasně stanovené cíle naopak výhodou zaměstnaneckého pracovního poměru. Co je však výhodnější? Jaké jsou hlavní rozdíly v těchto dvou formách? A kterou si vybrat? Alena Nováková předkládá ve své přednášce nejdůležitější výhody a nevýhody založené na vlastních zkušenostech. Přednáška se zaměřuje na výhody a nevýhody zaměstnaneckého poměru a řízení vlastní podnikatelské činnosti. Překládané argumenty mohou jedni čtenáři vyhodnotit jako výhodu a druzí zase jako nevýhodu. V konečném důsledku je rozhodnutí o způsobu obživy na každém jednotlivci. Alena Nováková v přednášce vychází z vlastní zkušenosti a předkládá hlavní rozdíly mezi zaměstnancem a podnikatelem, který provozuje činnost v rámci živnostenského podnikání. Zaměstnanec vs. Podnikatel Zaměstnanec a podnikatel jsou dvě různé ekonomické činnosti, které se liší svou definicí, náplní a zejména mají jiný způsob zdanění a způsob výpočtu sociálního a zdravotního pojištění. Pro začátek definujeme tyto dvě činnosti. Zaměstnanec dle definice je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu, kterým se zavazuje vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele. Pro účely různých zákonů se často pojem zaměstnance rozšiřuje (např. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným vzhledem k sociálnímu a zdravotnímu pojištění nebo dani z příjmů). Zaměstnanec, starším výrazem pracovník, provádí závislou činnosti pro zaměstnavatele, je mu podřízen, vykonává práci dle jeho pokynů, na jeho náklady, odpovědnost a práci vykonává osobně. A za práci, kterou vykonává pro zaměstnavatele, získává plat, mzdu anebo jinou odměnu. Podnikatel, v této přednášce konkrétně osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), má platné živnostenské oprávnění. OSVČ je pro úřady, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení osoba, která má příjem z podnikání a/nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. OSVČ podniká po celý rok. OSVČ si musí práci připravit od A do Z, připravuje si své místo, hledá klienty, vykonává práci a poté vyúčtovává svoji práci a teprve poté dostane peníze. Živnost je vykonávána soustavně, není to příležitostná činnost. Živnostník pracuje na vlastní odpovědnost, pod vlastním jménem za účelem dosažení zisku.

2 Jedním z hlavních rozdílů mezi těmito dvěma ekonomickými činnostmi je tedy v tom, že zaměstnanec dělá vše pod hlavičkou zaměstnavatele a naproti tomu živnostník dělá vše na vlastní odpovědnost. Zaměstnanec vs. Podnikatel: finanční pohled Finanční pohled na situaci zaměstnance versus živnostníka ilustruje následující tabulka: Zaměstnanec OSVČ Spol. s.r.o. Hrubá mzda Roční Výnosy příjmy Paušalní Náklady výdaje Zdravotní poj Zdravotní ,5% poj. 13,5% Sociální poj Sociální poj ,5% 29,2% Pojištění za zaměst. 34% Základ daně (superhrubá mzda) Základ daně Základ daně 0 Daň za záv.čin. 15% po slevě Daň FO 15% po slevě 0 Daň PO 19% Roční čistá Čistý příjem Čistý zisk 0 mzda Odvody celkem Vysvětlení: Zaměstnanec Př. Zaměstnanec má platnou pracovní smlouvu od ledna do prosince a jeho hrubá mzda činí Kč (měsíčně to činí Kč hrubého, což je průměrná mzda v ČR). Co je v hrubé mzdě zahrnuto? Zaměstnanec má nárok na dovolenou v minimální výši 20dní, státní svátky, které připadají na pracovní den, pracovní prostředí vytvořené a připravené zaměstnavatelem pro výkon práce. Zaměstnanec tedy nevynakládá žádné prostředky na to, aby pro zaměstnavatele svou činnosti vykonával. Odvod daně Z výše popsané tabulky vyplývá, že zaměstnanec má vyšší odvody na daních než podnikatel. Vysvětlivka podmínek zaměstnance však poukazuje na to, že i přesto, že odvody jsou jiné, tak pro práci mají naše dva ekonomické subjekty diametrálně jiné 0

3 podmínky. Když zaměstnanec onemocní, má nárok na náhradu mzdy při pracovní neschopnosti po dobu 21 dnů, poté má nárok na nemocenskou. Pokud onemocní podnikatel, nedostane nic po dobu 21 dní a pokud si chce poté nárokovat nemocenskou, musí v rámci svých odvodů platit ještě navíc nemocenské pojištění. Nemocenská je v jiné výši pro podnikatele a zaměstnance. Na konci života tedy bude důchod podnikatele nižší než důchod zaměstnance, protože podnikatel odvádí státu méně peněz. Výhody vs. Nevýhody Následující výčet ukazuje několik bodů, které mohou ovlivnit rozhodnutí jednotlivce při výběru formy ekonomické činnosti: Finanční jistota Finanční jistota se překládá do podoby mzdy, výplaty, odměny za odvedenou práci. Jako zaměstnanec dostanete domluvenou částku v předem daný termín, tudíž existuje jistota. Zatímco podnikatel čelí realitě zdánlivě nepravidelných příjmů. Takový podnikatel by mohl argumentovat, že mzda v daný termín je pro něj neflexibilní. Nemůže s penězi manipulovat dále pro svoji ekonomickou činnost, kdy chce, což může být pro jeho podnikání nevýhodné. Podnikatel začíná podnikat s nejistotou, než najde klienty, než si zakázku sám vyúčtujete atd. Pro zaměstnance může být tato nejistota deprimující. Do podnikání musíte na začátku investovat a taková investice se nemusí vrátit. Je na podnikateli kolik si za zakázku řeknete. Zaměstnanec má pracovní smlouvu a má sjednanou pracovní mzdu a i když odvede výrazně lepší práci je závislý na zaměstnavateli zda-li mu vyplatí bonus. Zaměstnanec odchází z firmy bez toho, aby si vzal cokoliv, co pro firmu vytvořil. Jako podnikatel vlastníte vše, co vytvoříte. Zázemí Zaměstnanci pracovní prostředí zařizuje zaměstnavatel. Veškeré prostory jsou v jeho režii. Zaměstnanec tak nevynakládá žádné finanční prostředky ani čas na vytvoření pracovního prostředí. Podnikatel si naopak zařizuje své místo sám, podle svých představ a je to místo, kde komunikuje s klientem a pracuje na zakázkách. Časová flexibilita Při podnikání je podnikatel pánem svého času. Abyste chodili včas a odevzdávali práce v termínu je součásti odpovědnosti podnikatele a jeho dobrého jména. Zaměstnanec má pevnou nebo pružnou pracovní dobu. Výhoda je pro jednoho to, že si odpracuje svých osm hodin a může jít domů. Podnikatel zase dává přednost tomu, aby pracoval v době, kdy práci má. Náplň práce Podnikatel začíná podnikat z důvodu toho, že činnost, kterou vykonává ho baví, je v ní nejlepší a chce ji nabízet na trhu. Podnikatel si tedy jde za vlastním cílem. Zaměstnanec vykonává cíle a plány svého zaměstnavatele. Výběr spolupracovníků Na vedoucí pozici zaměstnance je výhodou, že můžete vybírat spolupracovníky do svého týmu. Horší variantou je, když si zaměstnanec nerozumí se svým

4 zaměstnavatelem. V případě podnikatele, jakmile s někým spolupracujete, můžete si se svým partnerem neshody vyříkat, případně spolupráci rozvázat. Odpovědnost Podnikatel ručí za svou práci celým svým majetkem. Zaměstnavatel může zaměstnanci vyčíslit způsobenou škodu až do 4x násobku platu, což neplatí v případě, kdy nese zaměstnanec hmotnou odpovědnost za daný majetek. Společným rysem je, že zaměstnanec i podnikatel by se měli neustále vzdělávat. Podnikatele může porazit konkurence. Zaměstnavatel zase může upřednostnit zaměstnance, který se zajímá o nejnovější trendy v dané oblasti. ZAMĚSTNANEC Být zaměstnancem představuje tradiční pracovní poměr. Vzniká pracovní smlouvou, kterou uzavírá zaměstnavatel se svým zaměstnancem. Základními údaji v pracovní smlouvě jsou: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce. Druh práce je třeba specifikovat, aby se předešlo nejasnostem, a proto se vytváří dokument Náplň práce, kde jsou specifikovány úkoly, které se stanou povinnostmi zaměstnance. Místo výkonu záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Den nástupu je dán také dohodou. Kromě těchto hlavních bodů, může pracovní smlouva obsahovat další. Například ujednání o zkušební době, jež může přinášet zaměstnanci mnohé výhody. Jako zaměstnanec máte čas zjistit, zda je pracovní prostředí, náplň práce, spolupracovníci vyhovující a v případě, že práce nesplňuje očekávání, je velice jednoduché společnost opustit. Stejně tak zaměstnavatel v průběhu zkušební doby zjišťuje, jestli zaměstnanec je tím pracovníkem, kterého hledal a může rozvázat pracovní poměr jednoduše. Pro vedoucího pracovníka je zkušební doba 6 měsíců a pro běžné pozice 3 měsíce. Pracovní smlouva se sjednává buď na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. V případě pracovní smlouvy na dobu neurčitou, se pracovní poměr sjednává na dobu neurčitou. Většina zaměstnavatelů využívá toho, že pracovní poměr sjednává na dobu určitou. Nejdéle je možno smlouvu uzavřít na dobu 3 let. Smlouva může být takto obnovena dvakrát. To znamená, že zaměstnanec může být u jednoho zaměstnavatele až devět let. Ukončení pracovního poměru: - Zrušením ve zkušební době - Dohodou (ukončení pracovního poměru nastane po dohodě, pokud to zaměstnanec vyžaduje, má nárok, aby se do dohody o ukončení pracovního poměru doplnil důvod ukončení poměru) - Výpovědí (zaměstnanec doručí zaměstnavateli písemně výpověď, běží zde výpovědní lhůta, která trvá minimálně dva měsíce a začíná běžet od následujícího měsíce, kdy zaměstnanec výpověď podává) - Okamžitým zrušením (zákoník práce ukládá určité důvody, kdy je možné rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením, například v případě že by zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu) Další možnosti zaměstnaneckého poměru

5 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Srovnání Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Maximalní rozsah výkonu práce 300 hod. /rok 20 hod./týden Zdravotní pojištění Od Kč/měs. Od Kč/měs. Sociální pojištění Od Kč/měs. Od Kč/měs. Daň z příjmů 15% 15% Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce je formou zaměstnaneckého poměru u zaměstnavatele. V rámci této dohody může pracovník odpracovat max. 300h/ u jednoho zaměstnavatele za rok. Od částky výše je nutné odvést za pracovníka zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnavatel musí zaměstnance přihlásit k odvodu těchto záloh. V rámci vlastní ochrany je dobré v dohodě specifikovat úkoly a předpokládaný časový rozsah práce. Dohoda o provedení pracovní činnosti Zdravotní a sociální pojištění se odvádí již od odměny 2 500Kč za měsíc. Je to flexibilnější forma zaměstnaneckého poměru. Může být uplatněna v případě, že zaměstnanec odvedl nadstandardní práci v rámci svého zaměstnání. Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání představíme jako proces v několika etapách. Samotné založení živnosti je jednoduché. Na začátku je třeba navštívit Živnostenský úřad. Pro založení živnostenského oprávnění stačí mít 18 let, občanský průkaz, vyplnit formulář, ve kterém zvolíme živnosti, které chceme vykonávat. Nakonec zaplatíme poplatek 1000 Kč. V případě některých druhů živností je třeba doložit způsobilost praxe nebo vzdělání. Na úřadě je možné se nechat rovnou přihlásit na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Ovšem za poplatek, a proto se doporučuje si všechny úřady obejít a informovat se o povinnostech osobně. Živnost se ruší opětovně návštěvou Živnostenského úřadu, kde se živnost zruší nebo přeruší. Rozhodnutí Na začátku vlastního podnikání je třeba zamyslet se nad vhodnou formou podnikání. Přednáška se zaměřuje hlavně na podnikání na živnostenský list. Avšak existují i další formy podnikání založení právnické osoby tedy založení s.r.o. nebo komoditní společnosti. Živnost je očividně časově méně náročná na založení. Společnost můžeme zakládat až měsíc. Rozdíl je i v daních, evidenci ekonomické činnosti a flexibilitě obou podnikatelských forem vůči klientovi. Jak začneme podnikat? Existují tři způsoby, tři startovací body pro start podnikání. Prvně, podnikatel přijde s nápadem a ze dne na den rozvíjí. Za druhé existují podnikatelé, kteří rozvíjí své

6 podnikání postupně. Například jako vedlejší činnost při studii nebo v rámci rodičovské dovolené. A konečně existují podnikatelé, kteří si před startem svého podnikaní vypracují podrobný podnikatelský plán, ve kterém hodností vlastní zkušenosti, definují jádro podnikání, cíle apod. Plán obsahuje analýzu místa, kde chce podnikatel činnost provádět, konkurence, průzkum trhu a klientely. V podnikatelském plánu se hodnotí nutnost finančních prostředků, a pokud nestačí, tak plán může sloužit jako vodítko pro finanční instituce pro poskytnutí úvěru. Je dobré vypracovat plán na 2-5 let a vytvořit si tak představu o tom, kdy se nám investice mohou vrátit. Správné načasování Doporučuje se být v dobrém zdravotním stavu a disponovat zázemím. Start vlastního podnikání je náročný i pro okolí. Získávání prvních klientů První klienti jsou zásadní pro odstartování úspěšného podnikání. Zpracujte zakázku pečlivě a na čas. Součástí je i umění jednat s klienty. Sjednání podmínky před přijetím zakázky je také výhodné. Udělejte si zápis ze schůzky. Výdaje Na začátku podnikání není vhodné utrácet a zbytečně se zadlužovat. Výhodné je udržovat podnikání štíhlé a pružné. Je třeba pamatovat na to, že v případě nemoci podnikateli nikdo nic neproplatí, pokud si nebude platit nemocenské pojištění. Marketing Malý podnikatel se prezentuje hlavně svým jménem, dobře odvedenou prací odevzdanou v termínu, vlastní spolehlivostí, slušností a zejména pak tím, jestli dává produktu nebo službě přidanou hodnotu. Profesní rozvoj Neustále se sebevzdělávat. To by mělo být mottem živnostníka. Sledovat co se děje kolem našeho byznysu, přizpůsobit se poptávce a orientovat svou práci na zákazníka, protože je to právě on, kdo je ochoten zaplatit za službu. Spolupráce Když se podnikání dobře rozběhne a práce přibývá, není k zahození nabídnout spolupráci dalšímu pracovníkovi. Je nutné vybrat člověka, kterému deleguje živnostník část své práce, a proto je kvalita člověka důležitá. Práce odvedena spolupracovníkem bude prezentována pod hlavičkou živnostník. Zdravotní pojištění 2013 Zaměstnanci Minimální měsíční vyměřovací základ zaměstnance od 08/2013 Minimální měsíční pojistné zaměstnanců OSVČ Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ Kč Kč Kč

7 Minimální roční vyměřovací základ OSVČ Minimální měsíční záloha OSVČ Minimální roční pojistné OSVČ OBZP Vyměřovací základ OBZP od 08/2013 Měsíční pojistné OBZP Kč Kč Kč Kč Kč V textu o počátcích podnikání je zmíněno, že po založení živnosti je třeba se přihlásit na zdravotní pojišťovnu a, že z tohoto aktu plynou pro živnostníka následující povinnosti: platba minimální zálohy na pojištění (tj Kč). V případě nízkých příjmů se záloha vyměřuje z minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Pokud však vykonavatel živnosti je též zaměstnancem, tak je jeho podnikání vedeno jako vedlejší činnost a plynou pro něj jiné podmínky v rámci odvodů. Stejně tak v případě člověka pobírajícího invalidní nebo starobní důchod, rodiče na rodičovské dovolené nebo osoby ve vojenské služby, nezaopatřeného dítěte (zde spadá i student do 26 let, v rámci doktorandského studia existuje možnost navýšení lhůty). Důchodové pojištění Při výkonu hlavní samostatně výdělečné činnosti Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ Minimální roční vyměřovací základ OSVČ Minimální měsíční záloha OSVČ Minimální roční pojistné OSVČ Minimální měsíční záloha OSVČ při účasti na důchodovém spoření Pří výkonu vedlejší samostatně výdělečné činnosti Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ Minimální roční vyměřovací základ OSVČ Minimální měsíční záloha OSVČ Minimální roční pojistné OSVČ Minimální měsíční záloha OSVČ při účasti na důchodovém spoření Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 756 Kč Kč 679 Kč V prvním roce podnikání hradí živnostník zálohu stanovenou dle minimálního měsíčního vyměřovacího základu. Důchodové pojištění se platí od vydělané částky Kč, do té doby je podnikatel od platby osvobozen. Účetní doklady Účetní doklady jsou nezbytnou součástí vedení řádné ekonomické činnosti. Podle velikosti formy podnikání, bude každý podnikatel nucen založit si daňovou evidenci nebo účetnictví. Účetní doklad Každý účetní doklad musí obsahovat:

8 o Označení účetního dokladu o Obsah účetního případu a jeho účastníky o Peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství o Okamžik vyhotovení účetního dokladu o Okamžik uskutečnění účetního případu není li shodný s okamžikem vyhotovení o Podpis oprávněné osoby Doklad je možné vytvořit v rámci programu Excel nebo Word nebo je možné využít jednoduchý ekonomický program. Další možností je pořídit si pokladní doklady nebo předtištěné faktury, kde jsou veškeré náležitosti dokladu přichystány. Upozornění: existuje zákon, který stanovuje, že hotovostní platby je možno provádět jen do částky EUR. Účetní jednotky Účetní jednotka a její forma stanoví jakou formu účetnictví daný podnikatel povede: daňová evidence, účetnictví, evidence příjmů a pohledávek. Právnické osoby - Se sídlem na území ČR (podnikatelé a podnikatelské subjekty) mají povinnost vést své vlastní účetnictví. Zahraniční subjekty, které na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních předpisů. Fyzické osoby - Podnikatelé s obratem vyšším než 25 mil. Kč podle zákona o DPH - Pokud jeden z účastníků podnikání bez právní subjektivity je účetní jednotkou - Pokud se rozhodli dobrovolně vést účetnictví - Ostatním, jimž je povinnost vedení účetnictví uložena zvláštním zákonem Daňová evidence podnikatele slouží k výměru základu daně v případě odevzdávání daňového přiznání. Zajišťuje zjištění základu daně z příjmu a obsahuje údaje o: a) Příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně b) Majetku a závazcích Struktura daňové evidence podnikatele o Deník příjmů a výdajů (tabulka v excelu nebo předtištěné daňové evidence pro plátce DPH) o Karty dlouhodobého majetku o Karty zásob o Kniha pohledávek a závazků o Karty rezerv o Karty úvěrů a půjček

9 Ostatní evidence o Mzdová evidence o Kniha jízd o Pokladní kniha o Evidence stálých plateb Samozřejmě je možné se všemi doklady o ekonomické činnosti navštívit účetní, která evidenci zpracuje. Je třeba rozlišit, které příjmy a které výdaje se budou týkat výměru základu daně. Př.: Příjmy ovlivňující dílčí základ daně Prodej zboží Prodej výrobků Prodej služeb Ostatní Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů Příjmy osvobozené Příjem daně z přidané hodnoty Úvěry, přijaté peněžní dary a půjčky Peněžní vklad podnikatele Ostatní Výdaje ovlivňující dílčí základ daně Nákup materiálu Nákup zboží Nákup nehmotného majetku Nákup drobného hmotného majetku Mzdy (vč. SP a ZP, které sráží zaměstnancům ze mzdy) Provozní režie Ostatní Výdaje neovlivňující dílčí základ daně Nákup hmotného majetku SP a ZP placené OSVČ za sebe Platba daně z příjmu podnikatele Platba DPH Výdaje na osobní potřebu podnikatele Poskytnuté peněžní dary, splátky úvěrů a půjček Ostatní Evidence příjmů a pohledávek Je možné vypočítávat výdaje procentem z příjmu. Evidují se pouze dosáhnuté příjmy a pohledávky.

10 - Daňový paušál jako výdaje procentem z příjmů. - Výdaje jsou čistě fiktivní - Podle jednotlivých činností je možné uplatnit paušální výdaje ve výši 89, 60, 40 nebo 30 % z příjmů - Pro příjmy z více činností je nutné důsledně evidovat, který příjem přísluší ke které činnosti - V rámci jednoho dílčího základu daně není možné uplatnit pro jednu činnost výdaje paušální a pro druhou činnost výdaje skutečné - Mohou uplatnit i plátci DPH - Pozor při přechodu z daňové evidence na daňový paušál a naopak Omezení daňových paušálů od roku 2013! Dochází k určitému omezení. Maximální výše výdajů určených procentem z příjmů při uplatnění 40 % paušálu činí Kč. Maximální výše výdajů určených procentem z příjmů při uplatnění 30 % paušálu činí Kč. Pokud součet dílčích základů z podnikání podle paragrafu 7 o pronájmu a paragrafu 9, u kterých byly uplatněny výdaje paušálem, je vyšší než 50% celkového základu daně, nemůže poplatník uplatnit slevu na manželku, případně daňové zvýhodnění na děti. Registrační povinnost plátce DPH Důvodů k registraci povinné osoby k dani je více a jsou uvedeny v paragrafu 6 a 6i zákonu o DPH. Nejrozšířenější důvod k placení DPH je překročení hranice obratu 1 mil. Kč za 12 měsíců. Podnikatel neplátce se může stát tzv. identifikovanou osobou příležitostný neplnohodnotný plátce jen pro některé případy příhraničního plnění. - Pořídí zboží z EU nad limit Kč - Příjme vyjmenované služby z EU či 3Z - Poskytne vyjmenované služby do EU V případě, že se stanete plátci DPH, účetní doklady se stávají daňovými doklady, které mají další náležitosti.

11 Kontrolní otázky 1) Kdo odvádí daně za zaměstnance? a. Zaměstnavatel b. Zaměstnanec sám v rámci daňového přiznání c. Účetní, kterou si musí zaměstnanec zaplatit d. Zaměstnanec daně neodvádí 2) Má podnikatel nárok na nemocenskou po uplynutí 21 dní nemoci? a. Ne b. Ano c. Ano, ale pouze v případě, že si platí nemocenské pojištění nad rámec svých odvodů d. Ano, ale jenom v případě, že jeho vyměřovací základ je více než Kč za rok 3) Jaká je maximální délka pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou? a. 5 let b. 3 roky c. 1 rok d. 10 let 4) Kolik hodin může jednotlivec odpracovat v rámci Dohody o provedení pracovní činnosti? a. 40 h/týdně b. 10 h/týdně c. Neomezeně d. 20 h/týdně 5) Od jaké částky vzniká povinnost platit důchodové pojištění? a Kč b Kč c. 1 milion Kč d Kč 6) Jak dlouhá je zkušební doba pro vedoucí pozice? a. 4 měsíce b. 3 měsíce c. 6 měsíců d. 1 rok

12 7) Do jaké výše ručí podnikatel svým majetkem? a. Do výše způsobené škody b. Maximálně do částky Kč c. Neručí d. Ručí celým svým majetkem Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4d, 5a, 6c, 7d

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Hana FATĚNOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VÝPOČET MEZD, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ A OPTIMALIZACE

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o.

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Alžběta Srnová Jaroslav Oubělický Brno 2015 Tímto

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST EKONOMICKÁ GRAMOTNOST INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR reg. č. CZ.1.07/1..00/1.0108 1 1 EKONOMICKÁ GRAMOTNOST 1. vydání,

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více