Je výhodnější pracovat na živnost nebo být zaměstnancem? Ing. Alena Nováková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je výhodnější pracovat na živnost nebo být zaměstnancem? Ing. Alena Nováková"

Transkript

1 Je výhodnější pracovat na živnost nebo být zaměstnancem? Ing. Alena Nováková Dnes je jednotlivec postaven před otázku jakou formu ekonomické činnosti vydělávat. Časová flexibilita a možnost lepších výdělků a nižších daní je devízou podnikání. Finanční jistota a jasně stanovené cíle naopak výhodou zaměstnaneckého pracovního poměru. Co je však výhodnější? Jaké jsou hlavní rozdíly v těchto dvou formách? A kterou si vybrat? Alena Nováková předkládá ve své přednášce nejdůležitější výhody a nevýhody založené na vlastních zkušenostech. Přednáška se zaměřuje na výhody a nevýhody zaměstnaneckého poměru a řízení vlastní podnikatelské činnosti. Překládané argumenty mohou jedni čtenáři vyhodnotit jako výhodu a druzí zase jako nevýhodu. V konečném důsledku je rozhodnutí o způsobu obživy na každém jednotlivci. Alena Nováková v přednášce vychází z vlastní zkušenosti a předkládá hlavní rozdíly mezi zaměstnancem a podnikatelem, který provozuje činnost v rámci živnostenského podnikání. Zaměstnanec vs. Podnikatel Zaměstnanec a podnikatel jsou dvě různé ekonomické činnosti, které se liší svou definicí, náplní a zejména mají jiný způsob zdanění a způsob výpočtu sociálního a zdravotního pojištění. Pro začátek definujeme tyto dvě činnosti. Zaměstnanec dle definice je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu, kterým se zavazuje vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele. Pro účely různých zákonů se často pojem zaměstnance rozšiřuje (např. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným vzhledem k sociálnímu a zdravotnímu pojištění nebo dani z příjmů). Zaměstnanec, starším výrazem pracovník, provádí závislou činnosti pro zaměstnavatele, je mu podřízen, vykonává práci dle jeho pokynů, na jeho náklady, odpovědnost a práci vykonává osobně. A za práci, kterou vykonává pro zaměstnavatele, získává plat, mzdu anebo jinou odměnu. Podnikatel, v této přednášce konkrétně osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), má platné živnostenské oprávnění. OSVČ je pro úřady, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení osoba, která má příjem z podnikání a/nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. OSVČ podniká po celý rok. OSVČ si musí práci připravit od A do Z, připravuje si své místo, hledá klienty, vykonává práci a poté vyúčtovává svoji práci a teprve poté dostane peníze. Živnost je vykonávána soustavně, není to příležitostná činnost. Živnostník pracuje na vlastní odpovědnost, pod vlastním jménem za účelem dosažení zisku.

2 Jedním z hlavních rozdílů mezi těmito dvěma ekonomickými činnostmi je tedy v tom, že zaměstnanec dělá vše pod hlavičkou zaměstnavatele a naproti tomu živnostník dělá vše na vlastní odpovědnost. Zaměstnanec vs. Podnikatel: finanční pohled Finanční pohled na situaci zaměstnance versus živnostníka ilustruje následující tabulka: Zaměstnanec OSVČ Spol. s.r.o. Hrubá mzda Roční Výnosy příjmy Paušalní Náklady výdaje Zdravotní poj Zdravotní ,5% poj. 13,5% Sociální poj Sociální poj ,5% 29,2% Pojištění za zaměst. 34% Základ daně (superhrubá mzda) Základ daně Základ daně 0 Daň za záv.čin. 15% po slevě Daň FO 15% po slevě 0 Daň PO 19% Roční čistá Čistý příjem Čistý zisk 0 mzda Odvody celkem Vysvětlení: Zaměstnanec Př. Zaměstnanec má platnou pracovní smlouvu od ledna do prosince a jeho hrubá mzda činí Kč (měsíčně to činí Kč hrubého, což je průměrná mzda v ČR). Co je v hrubé mzdě zahrnuto? Zaměstnanec má nárok na dovolenou v minimální výši 20dní, státní svátky, které připadají na pracovní den, pracovní prostředí vytvořené a připravené zaměstnavatelem pro výkon práce. Zaměstnanec tedy nevynakládá žádné prostředky na to, aby pro zaměstnavatele svou činnosti vykonával. Odvod daně Z výše popsané tabulky vyplývá, že zaměstnanec má vyšší odvody na daních než podnikatel. Vysvětlivka podmínek zaměstnance však poukazuje na to, že i přesto, že odvody jsou jiné, tak pro práci mají naše dva ekonomické subjekty diametrálně jiné 0

3 podmínky. Když zaměstnanec onemocní, má nárok na náhradu mzdy při pracovní neschopnosti po dobu 21 dnů, poté má nárok na nemocenskou. Pokud onemocní podnikatel, nedostane nic po dobu 21 dní a pokud si chce poté nárokovat nemocenskou, musí v rámci svých odvodů platit ještě navíc nemocenské pojištění. Nemocenská je v jiné výši pro podnikatele a zaměstnance. Na konci života tedy bude důchod podnikatele nižší než důchod zaměstnance, protože podnikatel odvádí státu méně peněz. Výhody vs. Nevýhody Následující výčet ukazuje několik bodů, které mohou ovlivnit rozhodnutí jednotlivce při výběru formy ekonomické činnosti: Finanční jistota Finanční jistota se překládá do podoby mzdy, výplaty, odměny za odvedenou práci. Jako zaměstnanec dostanete domluvenou částku v předem daný termín, tudíž existuje jistota. Zatímco podnikatel čelí realitě zdánlivě nepravidelných příjmů. Takový podnikatel by mohl argumentovat, že mzda v daný termín je pro něj neflexibilní. Nemůže s penězi manipulovat dále pro svoji ekonomickou činnost, kdy chce, což může být pro jeho podnikání nevýhodné. Podnikatel začíná podnikat s nejistotou, než najde klienty, než si zakázku sám vyúčtujete atd. Pro zaměstnance může být tato nejistota deprimující. Do podnikání musíte na začátku investovat a taková investice se nemusí vrátit. Je na podnikateli kolik si za zakázku řeknete. Zaměstnanec má pracovní smlouvu a má sjednanou pracovní mzdu a i když odvede výrazně lepší práci je závislý na zaměstnavateli zda-li mu vyplatí bonus. Zaměstnanec odchází z firmy bez toho, aby si vzal cokoliv, co pro firmu vytvořil. Jako podnikatel vlastníte vše, co vytvoříte. Zázemí Zaměstnanci pracovní prostředí zařizuje zaměstnavatel. Veškeré prostory jsou v jeho režii. Zaměstnanec tak nevynakládá žádné finanční prostředky ani čas na vytvoření pracovního prostředí. Podnikatel si naopak zařizuje své místo sám, podle svých představ a je to místo, kde komunikuje s klientem a pracuje na zakázkách. Časová flexibilita Při podnikání je podnikatel pánem svého času. Abyste chodili včas a odevzdávali práce v termínu je součásti odpovědnosti podnikatele a jeho dobrého jména. Zaměstnanec má pevnou nebo pružnou pracovní dobu. Výhoda je pro jednoho to, že si odpracuje svých osm hodin a může jít domů. Podnikatel zase dává přednost tomu, aby pracoval v době, kdy práci má. Náplň práce Podnikatel začíná podnikat z důvodu toho, že činnost, kterou vykonává ho baví, je v ní nejlepší a chce ji nabízet na trhu. Podnikatel si tedy jde za vlastním cílem. Zaměstnanec vykonává cíle a plány svého zaměstnavatele. Výběr spolupracovníků Na vedoucí pozici zaměstnance je výhodou, že můžete vybírat spolupracovníky do svého týmu. Horší variantou je, když si zaměstnanec nerozumí se svým

4 zaměstnavatelem. V případě podnikatele, jakmile s někým spolupracujete, můžete si se svým partnerem neshody vyříkat, případně spolupráci rozvázat. Odpovědnost Podnikatel ručí za svou práci celým svým majetkem. Zaměstnavatel může zaměstnanci vyčíslit způsobenou škodu až do 4x násobku platu, což neplatí v případě, kdy nese zaměstnanec hmotnou odpovědnost za daný majetek. Společným rysem je, že zaměstnanec i podnikatel by se měli neustále vzdělávat. Podnikatele může porazit konkurence. Zaměstnavatel zase může upřednostnit zaměstnance, který se zajímá o nejnovější trendy v dané oblasti. ZAMĚSTNANEC Být zaměstnancem představuje tradiční pracovní poměr. Vzniká pracovní smlouvou, kterou uzavírá zaměstnavatel se svým zaměstnancem. Základními údaji v pracovní smlouvě jsou: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce. Druh práce je třeba specifikovat, aby se předešlo nejasnostem, a proto se vytváří dokument Náplň práce, kde jsou specifikovány úkoly, které se stanou povinnostmi zaměstnance. Místo výkonu záleží na dohodě se zaměstnavatelem. Den nástupu je dán také dohodou. Kromě těchto hlavních bodů, může pracovní smlouva obsahovat další. Například ujednání o zkušební době, jež může přinášet zaměstnanci mnohé výhody. Jako zaměstnanec máte čas zjistit, zda je pracovní prostředí, náplň práce, spolupracovníci vyhovující a v případě, že práce nesplňuje očekávání, je velice jednoduché společnost opustit. Stejně tak zaměstnavatel v průběhu zkušební doby zjišťuje, jestli zaměstnanec je tím pracovníkem, kterého hledal a může rozvázat pracovní poměr jednoduše. Pro vedoucího pracovníka je zkušební doba 6 měsíců a pro běžné pozice 3 měsíce. Pracovní smlouva se sjednává buď na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. V případě pracovní smlouvy na dobu neurčitou, se pracovní poměr sjednává na dobu neurčitou. Většina zaměstnavatelů využívá toho, že pracovní poměr sjednává na dobu určitou. Nejdéle je možno smlouvu uzavřít na dobu 3 let. Smlouva může být takto obnovena dvakrát. To znamená, že zaměstnanec může být u jednoho zaměstnavatele až devět let. Ukončení pracovního poměru: - Zrušením ve zkušební době - Dohodou (ukončení pracovního poměru nastane po dohodě, pokud to zaměstnanec vyžaduje, má nárok, aby se do dohody o ukončení pracovního poměru doplnil důvod ukončení poměru) - Výpovědí (zaměstnanec doručí zaměstnavateli písemně výpověď, běží zde výpovědní lhůta, která trvá minimálně dva měsíce a začíná běžet od následujícího měsíce, kdy zaměstnanec výpověď podává) - Okamžitým zrušením (zákoník práce ukládá určité důvody, kdy je možné rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením, například v případě že by zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu) Další možnosti zaměstnaneckého poměru

5 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Srovnání Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Maximalní rozsah výkonu práce 300 hod. /rok 20 hod./týden Zdravotní pojištění Od Kč/měs. Od Kč/měs. Sociální pojištění Od Kč/měs. Od Kč/měs. Daň z příjmů 15% 15% Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce je formou zaměstnaneckého poměru u zaměstnavatele. V rámci této dohody může pracovník odpracovat max. 300h/ u jednoho zaměstnavatele za rok. Od částky výše je nutné odvést za pracovníka zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnavatel musí zaměstnance přihlásit k odvodu těchto záloh. V rámci vlastní ochrany je dobré v dohodě specifikovat úkoly a předpokládaný časový rozsah práce. Dohoda o provedení pracovní činnosti Zdravotní a sociální pojištění se odvádí již od odměny 2 500Kč za měsíc. Je to flexibilnější forma zaměstnaneckého poměru. Může být uplatněna v případě, že zaměstnanec odvedl nadstandardní práci v rámci svého zaměstnání. Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání představíme jako proces v několika etapách. Samotné založení živnosti je jednoduché. Na začátku je třeba navštívit Živnostenský úřad. Pro založení živnostenského oprávnění stačí mít 18 let, občanský průkaz, vyplnit formulář, ve kterém zvolíme živnosti, které chceme vykonávat. Nakonec zaplatíme poplatek 1000 Kč. V případě některých druhů živností je třeba doložit způsobilost praxe nebo vzdělání. Na úřadě je možné se nechat rovnou přihlásit na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Ovšem za poplatek, a proto se doporučuje si všechny úřady obejít a informovat se o povinnostech osobně. Živnost se ruší opětovně návštěvou Živnostenského úřadu, kde se živnost zruší nebo přeruší. Rozhodnutí Na začátku vlastního podnikání je třeba zamyslet se nad vhodnou formou podnikání. Přednáška se zaměřuje hlavně na podnikání na živnostenský list. Avšak existují i další formy podnikání založení právnické osoby tedy založení s.r.o. nebo komoditní společnosti. Živnost je očividně časově méně náročná na založení. Společnost můžeme zakládat až měsíc. Rozdíl je i v daních, evidenci ekonomické činnosti a flexibilitě obou podnikatelských forem vůči klientovi. Jak začneme podnikat? Existují tři způsoby, tři startovací body pro start podnikání. Prvně, podnikatel přijde s nápadem a ze dne na den rozvíjí. Za druhé existují podnikatelé, kteří rozvíjí své

6 podnikání postupně. Například jako vedlejší činnost při studii nebo v rámci rodičovské dovolené. A konečně existují podnikatelé, kteří si před startem svého podnikaní vypracují podrobný podnikatelský plán, ve kterém hodností vlastní zkušenosti, definují jádro podnikání, cíle apod. Plán obsahuje analýzu místa, kde chce podnikatel činnost provádět, konkurence, průzkum trhu a klientely. V podnikatelském plánu se hodnotí nutnost finančních prostředků, a pokud nestačí, tak plán může sloužit jako vodítko pro finanční instituce pro poskytnutí úvěru. Je dobré vypracovat plán na 2-5 let a vytvořit si tak představu o tom, kdy se nám investice mohou vrátit. Správné načasování Doporučuje se být v dobrém zdravotním stavu a disponovat zázemím. Start vlastního podnikání je náročný i pro okolí. Získávání prvních klientů První klienti jsou zásadní pro odstartování úspěšného podnikání. Zpracujte zakázku pečlivě a na čas. Součástí je i umění jednat s klienty. Sjednání podmínky před přijetím zakázky je také výhodné. Udělejte si zápis ze schůzky. Výdaje Na začátku podnikání není vhodné utrácet a zbytečně se zadlužovat. Výhodné je udržovat podnikání štíhlé a pružné. Je třeba pamatovat na to, že v případě nemoci podnikateli nikdo nic neproplatí, pokud si nebude platit nemocenské pojištění. Marketing Malý podnikatel se prezentuje hlavně svým jménem, dobře odvedenou prací odevzdanou v termínu, vlastní spolehlivostí, slušností a zejména pak tím, jestli dává produktu nebo službě přidanou hodnotu. Profesní rozvoj Neustále se sebevzdělávat. To by mělo být mottem živnostníka. Sledovat co se děje kolem našeho byznysu, přizpůsobit se poptávce a orientovat svou práci na zákazníka, protože je to právě on, kdo je ochoten zaplatit za službu. Spolupráce Když se podnikání dobře rozběhne a práce přibývá, není k zahození nabídnout spolupráci dalšímu pracovníkovi. Je nutné vybrat člověka, kterému deleguje živnostník část své práce, a proto je kvalita člověka důležitá. Práce odvedena spolupracovníkem bude prezentována pod hlavičkou živnostník. Zdravotní pojištění 2013 Zaměstnanci Minimální měsíční vyměřovací základ zaměstnance od 08/2013 Minimální měsíční pojistné zaměstnanců OSVČ Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ Kč Kč Kč

7 Minimální roční vyměřovací základ OSVČ Minimální měsíční záloha OSVČ Minimální roční pojistné OSVČ OBZP Vyměřovací základ OBZP od 08/2013 Měsíční pojistné OBZP Kč Kč Kč Kč Kč V textu o počátcích podnikání je zmíněno, že po založení živnosti je třeba se přihlásit na zdravotní pojišťovnu a, že z tohoto aktu plynou pro živnostníka následující povinnosti: platba minimální zálohy na pojištění (tj Kč). V případě nízkých příjmů se záloha vyměřuje z minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Pokud však vykonavatel živnosti je též zaměstnancem, tak je jeho podnikání vedeno jako vedlejší činnost a plynou pro něj jiné podmínky v rámci odvodů. Stejně tak v případě člověka pobírajícího invalidní nebo starobní důchod, rodiče na rodičovské dovolené nebo osoby ve vojenské služby, nezaopatřeného dítěte (zde spadá i student do 26 let, v rámci doktorandského studia existuje možnost navýšení lhůty). Důchodové pojištění Při výkonu hlavní samostatně výdělečné činnosti Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ Minimální roční vyměřovací základ OSVČ Minimální měsíční záloha OSVČ Minimální roční pojistné OSVČ Minimální měsíční záloha OSVČ při účasti na důchodovém spoření Pří výkonu vedlejší samostatně výdělečné činnosti Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ Minimální roční vyměřovací základ OSVČ Minimální měsíční záloha OSVČ Minimální roční pojistné OSVČ Minimální měsíční záloha OSVČ při účasti na důchodovém spoření Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 756 Kč Kč 679 Kč V prvním roce podnikání hradí živnostník zálohu stanovenou dle minimálního měsíčního vyměřovacího základu. Důchodové pojištění se platí od vydělané částky Kč, do té doby je podnikatel od platby osvobozen. Účetní doklady Účetní doklady jsou nezbytnou součástí vedení řádné ekonomické činnosti. Podle velikosti formy podnikání, bude každý podnikatel nucen založit si daňovou evidenci nebo účetnictví. Účetní doklad Každý účetní doklad musí obsahovat:

8 o Označení účetního dokladu o Obsah účetního případu a jeho účastníky o Peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství o Okamžik vyhotovení účetního dokladu o Okamžik uskutečnění účetního případu není li shodný s okamžikem vyhotovení o Podpis oprávněné osoby Doklad je možné vytvořit v rámci programu Excel nebo Word nebo je možné využít jednoduchý ekonomický program. Další možností je pořídit si pokladní doklady nebo předtištěné faktury, kde jsou veškeré náležitosti dokladu přichystány. Upozornění: existuje zákon, který stanovuje, že hotovostní platby je možno provádět jen do částky EUR. Účetní jednotky Účetní jednotka a její forma stanoví jakou formu účetnictví daný podnikatel povede: daňová evidence, účetnictví, evidence příjmů a pohledávek. Právnické osoby - Se sídlem na území ČR (podnikatelé a podnikatelské subjekty) mají povinnost vést své vlastní účetnictví. Zahraniční subjekty, které na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních předpisů. Fyzické osoby - Podnikatelé s obratem vyšším než 25 mil. Kč podle zákona o DPH - Pokud jeden z účastníků podnikání bez právní subjektivity je účetní jednotkou - Pokud se rozhodli dobrovolně vést účetnictví - Ostatním, jimž je povinnost vedení účetnictví uložena zvláštním zákonem Daňová evidence podnikatele slouží k výměru základu daně v případě odevzdávání daňového přiznání. Zajišťuje zjištění základu daně z příjmu a obsahuje údaje o: a) Příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně b) Majetku a závazcích Struktura daňové evidence podnikatele o Deník příjmů a výdajů (tabulka v excelu nebo předtištěné daňové evidence pro plátce DPH) o Karty dlouhodobého majetku o Karty zásob o Kniha pohledávek a závazků o Karty rezerv o Karty úvěrů a půjček

9 Ostatní evidence o Mzdová evidence o Kniha jízd o Pokladní kniha o Evidence stálých plateb Samozřejmě je možné se všemi doklady o ekonomické činnosti navštívit účetní, která evidenci zpracuje. Je třeba rozlišit, které příjmy a které výdaje se budou týkat výměru základu daně. Př.: Příjmy ovlivňující dílčí základ daně Prodej zboží Prodej výrobků Prodej služeb Ostatní Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů Příjmy osvobozené Příjem daně z přidané hodnoty Úvěry, přijaté peněžní dary a půjčky Peněžní vklad podnikatele Ostatní Výdaje ovlivňující dílčí základ daně Nákup materiálu Nákup zboží Nákup nehmotného majetku Nákup drobného hmotného majetku Mzdy (vč. SP a ZP, které sráží zaměstnancům ze mzdy) Provozní režie Ostatní Výdaje neovlivňující dílčí základ daně Nákup hmotného majetku SP a ZP placené OSVČ za sebe Platba daně z příjmu podnikatele Platba DPH Výdaje na osobní potřebu podnikatele Poskytnuté peněžní dary, splátky úvěrů a půjček Ostatní Evidence příjmů a pohledávek Je možné vypočítávat výdaje procentem z příjmu. Evidují se pouze dosáhnuté příjmy a pohledávky.

10 - Daňový paušál jako výdaje procentem z příjmů. - Výdaje jsou čistě fiktivní - Podle jednotlivých činností je možné uplatnit paušální výdaje ve výši 89, 60, 40 nebo 30 % z příjmů - Pro příjmy z více činností je nutné důsledně evidovat, který příjem přísluší ke které činnosti - V rámci jednoho dílčího základu daně není možné uplatnit pro jednu činnost výdaje paušální a pro druhou činnost výdaje skutečné - Mohou uplatnit i plátci DPH - Pozor při přechodu z daňové evidence na daňový paušál a naopak Omezení daňových paušálů od roku 2013! Dochází k určitému omezení. Maximální výše výdajů určených procentem z příjmů při uplatnění 40 % paušálu činí Kč. Maximální výše výdajů určených procentem z příjmů při uplatnění 30 % paušálu činí Kč. Pokud součet dílčích základů z podnikání podle paragrafu 7 o pronájmu a paragrafu 9, u kterých byly uplatněny výdaje paušálem, je vyšší než 50% celkového základu daně, nemůže poplatník uplatnit slevu na manželku, případně daňové zvýhodnění na děti. Registrační povinnost plátce DPH Důvodů k registraci povinné osoby k dani je více a jsou uvedeny v paragrafu 6 a 6i zákonu o DPH. Nejrozšířenější důvod k placení DPH je překročení hranice obratu 1 mil. Kč za 12 měsíců. Podnikatel neplátce se může stát tzv. identifikovanou osobou příležitostný neplnohodnotný plátce jen pro některé případy příhraničního plnění. - Pořídí zboží z EU nad limit Kč - Příjme vyjmenované služby z EU či 3Z - Poskytne vyjmenované služby do EU V případě, že se stanete plátci DPH, účetní doklady se stávají daňovými doklady, které mají další náležitosti.

11 Kontrolní otázky 1) Kdo odvádí daně za zaměstnance? a. Zaměstnavatel b. Zaměstnanec sám v rámci daňového přiznání c. Účetní, kterou si musí zaměstnanec zaplatit d. Zaměstnanec daně neodvádí 2) Má podnikatel nárok na nemocenskou po uplynutí 21 dní nemoci? a. Ne b. Ano c. Ano, ale pouze v případě, že si platí nemocenské pojištění nad rámec svých odvodů d. Ano, ale jenom v případě, že jeho vyměřovací základ je více než Kč za rok 3) Jaká je maximální délka pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou? a. 5 let b. 3 roky c. 1 rok d. 10 let 4) Kolik hodin může jednotlivec odpracovat v rámci Dohody o provedení pracovní činnosti? a. 40 h/týdně b. 10 h/týdně c. Neomezeně d. 20 h/týdně 5) Od jaké částky vzniká povinnost platit důchodové pojištění? a Kč b Kč c. 1 milion Kč d Kč 6) Jak dlouhá je zkušební doba pro vedoucí pozice? a. 4 měsíce b. 3 měsíce c. 6 měsíců d. 1 rok

12 7) Do jaké výše ručí podnikatel svým majetkem? a. Do výše způsobené škody b. Maximálně do částky Kč c. Neručí d. Ručí celým svým majetkem Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4d, 5a, 6c, 7d

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Praktický průvodce DAŇOVOU EVIDENCÍ. pro studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. k předmětu FIKTIVNÍ FIRMA

Praktický průvodce DAŇOVOU EVIDENCÍ. pro studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. k předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Praktický průvodce DAŇOVOU EVIDENCÍ pro studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou k předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Předmět Fiktivní firma je vyučován ve školním roce 2013/14 v rámci projektu Inovace vzdělávání na

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy 401-414 4. Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 METIS Praha, spol. s r.o. 27.1.2012 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 METIS Praha, spol. s r.o. 18.1.2011 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA

Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA Mzdy a platy ve zdravotnictví 2013 2 Lékaři a zubní lékaři = 60 635,- Sestry a porodní asistentky = 28 706,- Proti roku 2012 pokles 0,8% Zákon o cenách

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 1. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura daň 15% ze superhrubé 4422 daň po odečtu 2 352 odvody ZC (6,5+4,5=11% z hrubé) 2 420 čistá měsíční mzda 17 228 29 480 22 000 hrubá 29 480 21 015 29 480 26 192 7480 odvody ZL (25 + 9 = 34% z hrubé) za rok

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více