Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Dubovice konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Dubovice konaného dne 8. 1. 2012"

Transkript

1 Obec Dubovice Zastupitelstvo obce Dubovice ZO číslo: 193 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Dubovice konaného dne Přítomni: JUDr. Jaroslav Váňa, Ing. Jaroslav Jirsa, Lukáš Knapík, Pavel Rataj, Marie Hunalová, Josef Hůďa, MUDr. Jaromír Kořínek Hosté: Ing. Miloslav Váňa Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Program zasedání uvedený dále: 1) Školka - informace 2) Pozemková úprava 3) Pronájem kravína 4) Pokácení stromů 5) Opravy oplocenek 6) Žádost pana Randy 7) Spotřeba energií Hasičárna 8) Železo - kravín 9) Cena za m2 pozemku při prodeji chatařům 10) Dopis paní Malíškové 11) Dotace na fasádu školky 12) Popelnice 13) Rozpočtové provizorium, inventura, změny v rozpočtu obce 14) Výdaje a příjmy 15) Program příštího zastupitelstva 1) Školka - informace Stavební úřad vydal souhlasné stanovisko s užíváním budovy (jako školky), pokud se vyjádří kladně hygiena a hasiči. Hygienu měla na prohlídce paní Lelingdonová a ta neměla vážnějších výhrad. Požární zprávu, která je základem pro souhlasné stanovisko hasičů zadal pan starosta ke zpracování. Podle toho se bude postupovat dále. Zastupitelstvu obce se sešly nabídky od 3 firem Agos, Kutílek a Bau-stoff na dodání podhledů včetně práce do celé školky. Vzhledem k tomu, že se rozcházely výměry, rozhodlo se zastupitelstvo hodnotit jednotkovou cenu. Agos Kč za m2 Kutílek Kč za m2 Bau-stoff Kč za m2 1

2 Zastupitelé jednomyslně souhlasí s tím, že firma Kutílek provede práce na podhledech ve školce. Vícepráce odsouhlasené zastupitelstvem firmě Agos: Dodatek Zakázka Cena bez DPH 5 Sjednocení výšek podlah v 1. NP vč. Úpravy zárubní ,60 6 Výpomoci a další práce k ,90 7 Zednické úpravy otvorů - sjednocení stav. otv. pro okna ,60 8 Hydroizolační nátěr sprch, dvířka ,20 9 Vyrovnání zdiva pod plastové parapety oken 6 786,80 11 Chodba v podkroví - podlaha bez dlažby 8 790,40 15 Úprava nadpraží vstupních dveří 3 129,90 16 Obklad kuchyň 1 605,40 17 Odpočty ,20 Celkem vícepráce ,60 Zastupitelstvo souhlasí s přehledem víceprací. Firmě Agos přefakturujeme spotřebovanou elektřinu. Odečet elektřiny dodá pan ing. Váňa. Výmalby ve školce budou provedeny svépomocí po vyschnutí stěn (předpoklad na jaře). Pan ing. Váňa poptá firmu Agos na opravu fasády školky. Firma Agos stanoví výměry, následně to poslouží jako podklad pro poptávku minimálně dalších 2 firem. Firma Agos dá doporučení, jak fasádu opravit, zda omítky pod římsou odstranit nebo stačí jen vyspravit a natřít. Pan Miloslav Váňa oznámil zastupitelstvu, že se vzdává mimořádné odměny, přiznané mu na výroční schůzi obce. A požádal členy zastupitelstva, aby byl hodnocen za odvedenou práci na opravě školky jako každý jiný občan obce, formou brigádnických hodin, a byly mu přiznány přiměřené náklady na telefon. Zastupitelstvo obce mu tedy zatím ponechává částku 10 tis., jako zálohu a vyzývá pana Váňu, aby v termínu do příštího zastupitelstva předložil přehled doposud odpracovaných hodin při dozorování školky a náklady na telefon. Pan Knapík zajistí vzorník lin. Z něho bude vybráno lino, které pak bude poptáváno včetně prací u více podlahářských firem. Starosta obce se pokusí zajistit od EONu topidla do školky. 2) Pozemková úprava Pan ing. Jirsa napíše informační leták o pozemkové reformě. Následně bude mezi vybrané vlastníky pozemků roznesena žádost o pozemkovou úpravu, kterou žádáme doručit na zastupitelstvo buď podepsanou nebo nepodepsanou. 3) Pronájem kravína Pan Pavel Váňa nepodepsal smlouvu s obcí o pronájmu kravína, z důvodů komplikací, které nastali s majitelem pozemku panem Mgr. Samkem. 4) Pokácení stromů Stromy pokáceny, odklizeny a vyfakturovány: Pachta 1,72; Sekava 3,5; Háva 1,2 Návrh usnesení č. 1: Starosta navrhuje zvýšit cenu za odprodej dřeva na 600 Kč/m3 u tvrdého dříví, 300 Kč/m3 u měkkého dříví a kulatinu prodávat za 900 Kč/m3. Pro: 7 2

3 Usnesení č. 1 bylo přijato. 5) Opravy oplocenek Pan Rataj a pan Hůďa poškozené oplocenky opravili. 6) Žádost pana Randy Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Randy o pokácení bríz v okolí chaty a odprodej dřeva v již v nových cenách. 7) Spotřeba energií Hasičárna Hasičárna spotřebovala za rok 2011 následující energie: ps plynu => ks plynu => plyn 93 m3 Leden 91 kw, pak výměna elektroměru, ps elektřina => ks elektřiny => elektrika 760 kwh ZO žádá Janu Höferovou o vystavení faktury. 8) Železo - kravín Dle odhadu pana Knapíka je v kravíně kilogramů železa k likvidaci. 9) Cena za m2 pozemku pro rekreační účely Návrh usnesení č. 2: Starosta navrhuje zvýšit cenu prodeje 1m2 pozemku pro rekreační účely ze stávajících 30 Kč za m2 na 60 Kč za m2. Pro: 7 Usnesení č.2 přijato. 10)Dopis paní Malíškové Starosta informoval o komunikaci s paní Malíškovou. Nyní splnila všechny požadavky obce a obec jí odprodá m2 za 60 Kč. 11)Dotace na fasádu školky Jaroslav Jirsa připravil žádost, na základě které by mohla obec získat dotaci na opravu fasády školky. 12)Popelnice Paní Hunalová požádala zastupitelstvo o odprodej plechové popelnice. ZO souhlasí za standardních podmínek. 13)Rozpočtové provizorium, inventura, změny v rozpočtu obce Zastupitelstvo obce jmenovalo inventurní komisi a starosta nařídil provést inventuru majetku obce i účtů a schválilo směrnici pro provedení inventarizace. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo následující změnu rozpočtu. Usnesení č. 3 Změna rozpočtu č.4/2011 1/ zvýšení čerpání-akce oprava budovy školy (okna,elektroinstalace) výdaje: par Činnost místní správy-oprava budovy OÚ pol Kč 2/ nenaplnění příjmů pol Daň z příjmu OSVČ-nenaplněno par Pitná voda-vodné vybráno v r.2012 par Čin.míst.správy-nerealizováno uložení fin.prostř.na termín.vklad Kč Kč Kč 3

4 3/ zvýšení použití přebytků hospodaření minulých let pol Změna stavu na bank.účtech-použití přebytků z min.let pol Kč Rozpočtovým opatřením dojde ke zvýšení objemu rozpočtu o Kč schváleno ZO dne s platností pro prosinec roku Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo rozpočtové provizorium na leden a únor roku 2012 ve výši 40 procent výdajů roku 2011 s ohledem na to, že dojde k dalším platbám za rekonstrukci školky. Usnesení č. 4 schváleno ZO dne s platností pro prosinec roku )Výdaje a příjmy Výdaje: Zápis Číslo Příjemce Účel Kč s DPH KB poplatek bú 5, Obyvatelé výplata DPP-brigády , VZP zdravotní poj.účetní 405, ČSSZ sociální poj.účetní 945, Höferová daň výplata účetní+brigády 7 297, KB poplatek bú 5,00 Org. Kanc Znojmo úprava programu účetnictví 1 299, Sompo SOMPO-odvoz odpadu-sklo z oken ze školy 2 468, Folk FOLK-elektroinstalace škola , PKS Mont PKS Mont-výměna oken ve škole , Agos AGOS-stavební práce-oprava školy , Höferová výplata účetní 2 067, KB poplatek bú 175, Papírnictví nákup papíru do tiskárny,pokladních dokladů 159, Höferová výplata účetní 2 067, KB poplatek bú 167, KB poplatek bú 348, Hána vodoinstalační práce škola , Různé hotově-občerstvení schůze , BSJ kompresory-pístní kroužek-oprava komp 250,00 Doležal Pelhřimov ložisko-oprava kompresoru 110, E.O.N. záloha elektřina-hasičárna (měsíční:leden) 480, Obyvatelé výplata brigád , E.O.N. záloha za plyn (čtvrtletní) 300,00 Celkem ,50 Příjmy: Zápis Číslo Od koho Účel Částka Kč 4

5 193 1 Nechvátalová doplatek za instalaci vodoměru 942, ČR příjem daní , J. Váňa nájem z pozemků za rok , ČR FÚ PE-příjem daní , Háva prodej palivového dřeva 180, KB úrok bú 2 905, Pachat dřevo 1 964, Sekava dřevo 525, ČR příjem daní ,00 Celkem ,18 15)Program příštího zastupitelstva Příští jednání se uskuteční: 29. ledna 2012 od 18:00 v Hasičárně Dubovice. 1) Schvalování výdajů a příjmů obce 2) Diskuze 3) Různé Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Lukáš Knapík Ověřovatelům byl zápis předložen dne:.. Starostovi byl zápis předložen zapisovatelem k podpisu dne Vyvěšeno: Sejmuto: 5

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného v pondělí 30. prosince 2013 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala,

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:11 hodin přítomni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zahájení: 18:30 hod. Přítomní: Dle prezenční listiny Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo zahájeno starostou Ing. Josefem Málkem.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č. 410 010, IČ 66112672 sídlo: Svojsíkova 48, 400 11, Ústí n. L. Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18.

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni:

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009

Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009 Zápis číslo 23/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.7.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Petr Smejsík Nepřítomni:

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více