Formuláře a tiskopisy zařazené v programu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formuláře a tiskopisy zařazené v programu:"

Transkript

1 Formuláře a tiskopisy zařazené v programu: Základní formuláře (v ceně základního modulu) Daňové formuláře Doprava, celní záležitosti Nemovitosti -katastrální úřad Osobní formuláře Ostatní formuláře Formuláře pojišťoven Poštovní formuláře Pracovně právní formuláře Registrace Sociální podpora Správa sociálního zabezpečení Statistika Stavební formuláře Textové vzory Účetní a platební formuláře Úřad práce Zdravotní pojišťovny Doplňující skupiny formulářů (jako součást varianty Komplet nebo rozšíření základního modulu za příplatek) Majetkové daně Spotřební a ekologické daně DPFO -závislá činnost Daňové formuláře Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) Přiznání k DPFO -samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3 Hlášení platebního zprostředkovatele Hlášení PZ -záznamy skutečného vlastníka Hlášení PZ -záznamy úrokového příjmu Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) Žádost o vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) podle 86 Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty) Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty) Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle 19 zák. o DPH Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle 19 zák. o DPH Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném člen. státě Žádost na vrácení daně zahraniční osobě registrované třetí zemi Potvrzení o osvobození od DPH (daně z přidané hodnoty) Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) Přiznání k DPPO -samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu Přiznání k DS (dani silniční) Příloha k přiznání k DS (dani silniční) Žádost o zřízení daňové informační schránky

2 Žádost o zrušení daňové informační schránky Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky Plné moci k daňové informační schránce Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ Rozvaha Rozvaha (platná od ) Výkaz zisku a ztráty -druhové členění Výkaz zisku a ztráty -účelové členění Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce Rozvaha pro nevýdělečné organizace Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Výkaz o majetku a závazcích Výkaz příjmů a výdajů Výkazy účetní závěrky -elektronické odeslání Rozvaha pro rozpočtové organizace Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace Přehled pro VZP Přehled pro ZP MA Přehled pro VOZP ČR Přehled pro ZP HZP Přehled pro OZP Přehled pro ZPŠ Přehled pro ZP MV ČR Přehled pro ZP RBP Přehled pro ČNZP Doprava, celní záležitosti Jednotný správní doklad (JSD) -Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení Jednotný správní doklad doplňkový (JSD)- Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení Mezinárodní nákladní list Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí ADR po území ČR Formulář EUR.2 Osvědčení o globální záruce v jiných operacích než režim tranzitu Osvědčení INF 4 Osvědčení o původu zboží Osvědčení o souborné jistotě -TC 31 Průvodní osvědčení A.TR. Průvodní osvědčení EUR. 1 Průvodní osvědčení EUR_MED Pracovní plán jízdních pracovníků a vozidel Denní záznam o výkonu autobusu Informace doprovázející přepravu odpadů podle čl. 3 odst. 2 a 4 Nemovitosti -katastrální úřad Katastrální úřad Čestné prohlášení -příloha k žádosti o zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí Návrh na doplnění pozemku evidovaného ve zjednodušené evidenci do SGI Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu Návrh na sloučení parcel Návrh na vklad práva k jednotce Návrh na vklad práva k nemovitosti Ohlášení nové budovy k zápisu do katastru nemovitostí Ohlášení rozestavěné budovy k zápisu do katastru nemovitostí Ohlášení změny práva k jednotce Ohlášení změny práva k nemovitosti Ohlášení změny údajů o budově Ohlášení změny údajů o jednotce Ohlášení změny údajů o pozemku Ohlášení změny údajů o vlastníku nebo jiném oprávněném Potvrzení o zániku podzástavního práva

3 Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro nemovitost) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku) Potvrzení o zániku věcného práva předkupního Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce Potvrzení o zániku zástavního práva Potvrzení o zániku zástavního práva k jednotce Příloha A -Seznam pozemků Příloha B -Seznam budov Příloha C -Seznam jednotek Příloha D -Seznam účastníků Příloha E -Seznam vlastníků a jiných oprávněných Příloha F -Dům s jednotkami Příloha G -Změněné údaje o budovách Příloha H -Změněné údaje o jednotce Příloha I -Změněné údaje o pozemcích Příloha J -Návrh na vklad práva k nemovitosti Příloha K -Návrh na vklad práva k jednotce Souhlasné prohlášení manželů, že budova je v jejich společném jmění Osobní formuláře Hlášení o stěhování Přihlašovací lístek k trvalému pobytu Dotazník k uzavření manželství Žádost o vydání cestovního pasu Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání občanského průkazu Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve Žádost o vydání rybářského lístku Žádost o výpis z rejstříku trestů Potvrzení o studiu Přihláška na vysokou školu Žádost o rozvod -návrh na rozvod manželství Životopis Doprava Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel Žádost o zapsání motorového -přípojného vozidla do evidence Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel Řidičské průkazy Žádost o řidičské oprávnění Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Žádost o vydání řidičského průkazu Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Žádost o vydání osvědčení o profesní způsobilosti řidiče Zbraně Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně Oznámení o vývozu a zpětném dovozu zbraně Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti Žádost o povolení přepravy

4 Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu Žádost o vydání zbrojní licence Žádost o vydání zbrojního průkazu Žádost o povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B Žádost o vydání evropského zbrojního pasu Žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení, nošení zbraně, střeliva, doplňku zbraně kategorie A Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva Žádost o jmenování zkušebním komisařem Žádost o povolení k provozování střelnice Žádost o povolení znehodnocení -zničení -výroby řezu zbraně -zakázaného doplňku zbraně Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu Ostatní formuláře Mandátní smlouva Plná moc Žádost Dopis Textový dokument Podání obecné písemnosti Ubytovací kniha Předávací protokol Štítky Formuláře pojišťoven Kooperativa -Zákonné pojištění zaměstnavatele Hlášení pojistné události Náhrada ztráty na výdělku -ušlý výdělek Posudek o bolestném Posudek o ztížení společenského uplatnění Vyúčtování lékařských nákladů Vyúčtování nákladů na jízdné Vyúčtování lékařských nákladů -náklady na léky Záznam o úrazu Poštovní formuláře Poštovní poukázka A (Tr. kód 114) Poštovní dobírková poukázka A (Tr. kód 116) Poštovní poukázka C (Tr. kód 117) Poštovní dobírková poukázka C (Tr. kód 118) Poštovní poukázka D (Tr. kód 119) Podací lístek Obchodní / Profi balík Obálka Dekádní výkaz poštovného Poštovní podací arch Poštovní podací arch -další listy Daňová složenka Žádost o změnu místa dodání (dosílka) SIPO -žádost Důchodová služba -žádost o změnu Prohlášení o osobách oprávněných k převzetí poštovních zásilek a poštovních poukázek Žádost -opatření adresáta Žádost o vydání průkazu zmocněnce -fyzické osoby a fyzické osoby podnikající Poštovní poukázky -hromadný tisk Balík PPL Mezinárodní poštovní poukázka TFP 1 Poštovní poukázka A-V Integrovaný doklad

5 Pracovně právní formuláře pro zdravotní pojišťovnu Dohoda o odpovědnosti Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Dohoda o rozvázání pracovního poměru Dohoda o změně pracovní smlouvy Dovolenka Evidence docházky Přihláška k pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy (Kooperativa pojišťovna) Mzdový a osobní list Osobní dotazník Platový/mzdový výměr Potvrzení o preventivní prohlídce Potvrzení o zaměstnání -zápočtový list Požární kniha Požární poplachové směrnice Pracovní smlouva Propustka Výkaz pracovních hodin Výplatní sáček Záznam o úrazu Záznam o úrazu bez pracovní neschopnosti Žádanka o přepravu Záznam o provedené instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance Registrace Daně Přihláška k registraci pro FO Přihláška k registraci pro PO Příloha k přihlášce k registraci -odštěpné závody a provozovny Příloha k přihlášce k registraci -daň z nemovitostí Přihláška k registraci k DPH Přihláška k registraci k DPH pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu Žádost o zrušení registrace k DPH Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny Obchodní rejstřík Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -akciová společnost Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -družstvo Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -evropské zájmové hospodářské sdružení Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -fyzická osoba Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -komanditní společnost Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -odštěpný závod Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -podnik nebo organizační složka podniku zahr. osoby Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -příspěvková organizace Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -společnost s ručením omezeným Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -veřejná obchodní společnost Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -cizí PO, která přemístila sídlo na území ČR Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku -samostatně nespecifikované právní formy Návrh na výmaz z obchodního rejstříku Dodatkový list Živnostenské Jednotný registrační formulář pro FO Jednotný registrační formulář pro PO Registrační formuláře společné pro FO a PO

6 Prohlášení odpovědného zástupce Organizační složka Změnový list Sociální podpora Evropské formuláře Form E 001 -Doplňující formulář Form E 124 -Žádost o pohřebné Form E 401 -Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek Form E 402 -Potvrzení o pokračování studií pro účely přiznání rodinných dávek Form E 403 -Potvrzení o učebním poměru a/nebo odborném výcviku pro účely přiznání rodinných dávek Form E 404 -Lékařské potvrzení pro účely přiznání rodinných dávek Form E 405 -Potvrzení pro účely sčítání dob pojištění, zaměstnání nebo SVČ... Form E 406 -Potvrzení o postnatálních lékařských prohlídkách Form E 407 -Lékařské potvrzení pro účely přiznání zvláštních nebo zvýšených rodinných dávek pro zdravotně postižené děti Form E 411 -Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí Form E 601 -Žádost o poskytnutí informací týkajících se výše příjmu obdrženého v jiném členském státě, než je kompetentní členský stát Sociální dávky Souhlas s předáváním rodného čísla České poště za účelem vyšší ochrany výplaty dávek SSP poštovní poukázkou Odvolání souhlasu s předáváním rodného čísla České poště Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v jeslích, mateřské škole nebo jiné obdobném zařízení pro děti předškolního věku Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku Potvrzení o studiu Potvrzení o zdravotním stavu Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen Doklad o výši nákladů na bydlení Doklad o výši ročního příjmu Doklad o výši čtvrtletního příjmu Správa sociálního zabezpečení Seznam společníků pro OSSZ Důchodové pojištění ELDP -Evidenční list důchodového pojištění ELDP -hromadné elektronické podání ELDP -Oznámení (pro zastupující organizaci) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním ELDP ELDP -Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním ELDP Žádost o důchod Žádost o důchod ze zahraničí Přihláška k účasti na pojištění -péče o dítě, Návrh na zahájení řízení Žádost o uvolnění -úpravu starobního důchodu Přihláška k účasti na pojištění -péče o osobu bezmocnou, Návrh na zahájení řízení Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet -majitel účtu Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela Potvrzení k žádosti o přiznání starobního důchodu před dosažením důchodového věku Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění Prohlášení o dobách zaměstnání Příloha k žádosti o důchod Hlášení o zaměstnání poživatele plného, částečného invalidního důchodu Přehled o příjmech Hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu

7 Žádost o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ Hlášení o přijetí důchodce do ÚSP s celoročním pobytem Hlášení o přijetí klienta do zařízení do sociálních služeb Hlášení o ukončení pobytu důchodce v ÚSP Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z důvodu výdělečné činnosti v cizině Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z jiného důvodu Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění Potvrzení o přiznání -zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění Potvrzení zaměstnavatele podle 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění Nemocenské pojištění Přehled o vyměřovacích základech a pojistném MO Záznam o nepracovním úrazu PRIHL -Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlašováním a odhlašováním organizací, MO a jejich zaměstnanců PRIHL -Přihláška nemocenského pojištění -odhláška PRIHL -Přihláška nem. pojištění -odhláška -hromadné elektronické podání PRIHL -Oznámení (pro zastupující organiaci) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlašováním a odhlašováním organizací, MO a jejich zaměstnanců Přihláška do rejstříku malých organizací Odhláška z rejstříku organizací / malých organizací Potvrzení o příjmu Přihláška do rejstříku organizací -zúčtovatelů poj. a dávek nem. poj. Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách OSVČ Přihláška k nemocenskému pojištění OSVČ Odhláška z nemocenského pojištění OSVČ Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ Odhláška z důchodového pojištění OSVČ Prohlášení Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti Statistika Výkaz pro intrastat -Odeslání Výkaz pro intrastat -Přijetí Stavební formuláře Ohlášení stavby Žádost o stavební povolení Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem Oznámení o užívání stavby Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Oznámení změny v užívání stavby Ohlášení odstranění Žádost o územně plánovací informaci Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb Žádost o vydání rozhodnutí Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu Textové vzory Vzory Legis Textový dokument

8 Účetní a platební formuláře Faktura Dodací list Objednávka Příkaz k úhradě Pokladní doklad příjmový, výdajový Paragon Příjemka, výdejka Cestovní příkaz -vyúčtování pracovní cesty Kniha jízd Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí Zápis z inventarizace Směnka vlastní Směnka cizí Inventurní seznam Reklamační list Souhlas k použití soukromého silničního motorového vozidla k pracovní cestě Denní rozpis tržeb Denní rozpis tržeb -další listy s údaji o zboží Úřad práce Občané Žádost o podporu v nezaměstnanosti Žádost o pracovní rehabilitaci Žádost o uspokojení mzdových nároků Doložení mzdových nároků Žádost o povolení činnosti dítěte Žádost o zprostředkování zaměstnání (část 1.) Žádost o zprostředkování zaměstnání (část 2.) Žádost o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Zahraniční zaměstnanost Vyjádření obchodní společnosti družstva Informace o nástupu zaměstnání o vyslání k výkonu práce Informace o ukončení zaměstnání o ukončení vyslání k výkonu práce Žádost zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí Žádost cizince o povolení k zaměstnání -o prodloužení zaměstnání na území České republiky Oznámení zaměstnavatele o vyslání cizince Oznámení zaměstnavatele o vyslání cizince Vyjádření zaměstnavatele Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy Sdělení zaměstnavatele o předčasném ukončení zaměstnání cizince na území ČR Žádost cizince -společníka nebo člena družstva Záznam o projednání dalšího zaměstnávání cizinců (prodloužení povolení k zaměstnání) Zaměstnavatelé Kalkulace nákladů rekvalifikace Nabídka zabezpečení rekvalifikace Nabídka zabezpečení rekvalifikace v rámci projektu ESF Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením Přehled o činnosti agentury práce za rok v souladu s 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Přehled o činnosti agentury práce za rok 2007 v souladu s 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání Žádost o příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny Žádost o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Žádost o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

9 Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatné výdělečně činné Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Žádost o příspěvek na dopravu zaměstnanců Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Žádost o překlenovací příspěvek Žádost o příspěvek na zapracování Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Nabídka provedení poradenské činnosti Kalkulace nákladů poradenské činnosti Nabídka zabezpečení pracovní rehabilitace Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace Nabídka provedení přípravy k práci u zaměstnavatele Nabídka provedení přípravy k práci Měsíční vyúčtování mzdových nákladů uchazečů umístěných na VPP Potvrzení o výši průměrného měsíčního výdělku Měsíční vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazeném Zdravotní pojišťovny Česká národní zdravotní pojišťovna Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ Žádost zaměstnavatele o vrácení pojistného odvedeného za zaměstnance Prohlášení pojištěnce ČNZP pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Přihláška zaměstnavatele Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Přehled o platbě pojistného Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Přihláška / Oznámení změn pojištěnce Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění Registrační list Přihláška / Oznámení změn zaměstnavatele Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné Revírní bratrská pokladna Přehled o platbě pojistného Žádost o vydávní potvrzení bezdlužnosti Vojenská zdravotní pojišťovna Přihláška pojištěnce Oznámení změn pojištěnce Oznámení o přijetí do evidence ZP; Evidenční list Přihláška / Oznámení změn zaměstnavatele Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Žádost o výpis údajů

10 Reklamované výkony Všeobecná zdravotní pojišťovna Oznámení pojištěnce Oznámení o přijetí do evidence ZP; Evidenční list Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu Žádost o uvedení titulu na průkaz pojištěnce Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Měsíční hlášení o platbě pojistného na zdrav. poj. zaměstnavatele Návrh na léčebný horský pobyt v roce 2004 pořádaný ZPMA Návrh na léčebný přímořský pobyt v roce 2004 pořádaný ZPMA Potvrzení o vyzvednutí antikoncepce Potvrzení o účasti na ozdravném pobytu Potvrzení o preventivní prohlídce Potvrzení o čerpání podpůrně rehabilitačního programu Žádost o potvrzení o bezdlužnosti Registrační list Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Přihláška a evidenční list ZP Dodatek k přihlášce pojištěnce ZP MV ČR Přehled o platbě pojistného Převodový list Smlouva mezi ČR a Rakouskou rep. o soc. zabezpečení Změnový list Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ Evidenční list člena Klubu pojištěnců Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Oznámení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Potvrzení o absolvování preventivní gynekologické prohlídky Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Žádost pojištěnce o úhradu nákladů na zdravotní péči Evidenční list Oznámení pojištěnce Potvrzení o absolvování preventivní stomatologické prohlídky a sanaci chrupu Potvrzení o absolvování pohybové aktivity Potvrzení o trvání pracovního poměru cizince Žádost o vystavení individuálního účtu Zahájení / přerušení / ukončení samostatné výdělečné činnosti

11 Majetkové daně Přiznání k dani darovací Příloha k přiznání k dani darovací Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle 20 Příloha k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle 20 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Přiznání k dani dědické Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle 20 Příloha k přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle 20 Přiznání k dani z nemovitostí List k dani z pozemků List k dani ze staveb Příloha k listu k dani z pozemků Příloha k listu k dani ze staveb Přiznání k dani z převodu nemovitostí Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí -prevod kupní smlouvou Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí -převod směnnou smlouvou Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí -ostatní převody Spotřební a ekologické daně Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro PO Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro FO Příloha k přihlášce k registraci k ekologickým daním Přiznání k dani z elektřiny Přiznání k dani z pevných paliv Přiznání k dani ze zemního plynu Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu osobám požívajícím výsad a imunit Přihláška k registraci ke spotřební dani pro FO Přihláška k registraci ke spotřební dani pro PO Přihláška k registraci ke spotřební dani Příloha k přihlášce k registraci ke spotřební dani Přiznání ke spotřební dani Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků Objednávka tabákových nálepek pro cigarety, doutníky a cigarillos Objednávka tabákových nálepek pro tabák Oznámení o odvodu spotřební daně Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 15 Žádost o vrácení spotřební daně Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle 56 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle 57 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle 56a DPFO, závislá činnost Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ Příloha č. 1 - Počet zaměstnanců Příloha č. 2 -Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků Příloha č. 3 -Příloha k vyúčtování daně z příjmů FO ze ZČ Příloha č. 4 -Příloha k vyúčtování daně z příjmů FO ze ZČ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně Příloha k vyúčtování daně vybíraných srážkou podle zvláštní sazby Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou Hlášení plátce daně o provedení srážky

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu (rok) Roční

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Účetní knihy a doklady kat. číslo název vztah k

Účetní knihy a doklady kat. číslo název vztah k Účetní knihy a doklady název vztah k formát úprava 1. Daň. evidence plátce A4 56 str. 22,94 2. Daň. evidence neplát. A4 56 str. 22,94 4. Kniha pohledávek plátce A4 56 str. 21,01 5. Kniha pohledávek neplát.

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) obchodní firma / název *) právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část b) právní forma c) identifikační

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Příloha č. 1: Vzor žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací

Příloha č. 1: Vzor žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací Přílohy 1 Přílohy Přílohy 2 Příloha č. 1: Vzor žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací Registrační číslo ÚP: VPP Úřad práce: OSÚ S 10 Žádost o příspěvek

Více

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST II Položka 26 a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 1.7.2008 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání živnostenského

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Page 1 of 8 Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 5.1.2011 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více