Č. j. KRPA /TČ Praha 19. května 2015 Počet stran: 25 U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j. KRPA-151608-183/TČ-2014-001392 Praha 19. května 2015 Počet stran: 25 U S N E S E N Í"

Transkript

1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Obvodní ředitelství policie Praha III Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality 2. oddělení U mateřské školy 2, Praha 9 Č. j. KRPA /TČ Praha 19. května 2015 Počet stran: 25 U S N E S E N Í Podle ustanovení 159a odst. 1 trestního řádu o d k l á d á m trestní věc podezření ze spáchání trestného činu způsobení úpadku dle ustanovení 224 odst. 2 tr. zákoníku, podvod dle ustanovení 209 odst. 1,4 písm. d) tr. zákoníku, podle trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý: Petr MATYSKA, nar , trvale bytem HOŘIČKY-HOŘIČKY 132, tím, že v době od nejméně do , jako jednatel společnosti DEPONIA INVEST s.r.o., IČ: , se sídlem KURTA KONRÁDA 500/6, PRAHA 9, celkem v 31 případu s poškozenými firmami: 1) Akrop, s.r.o., IČ: , se sídlem KE ŠPEJCHARU 392, TUCHOMĚŘICE, - v dosud blíže nezjištěný den měsíce října 2012, na základě telefonické objednávky poškozená společnost vykonala pro spol. DEPONIA INVEST s.r.o. čištění komunikací, následně spol. Akrop, s.r.o. vystavila faktury : č. 272/1213, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, č. 652/1213, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 4.353,60 Kč vč. DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, - dne , uzavřel objednávku č. 21/2012/NOV, na úklid komunikací na stavbě DEPO ČP Kladno, následně spol. Akrop, s.r.o. vystavila faktury : č. 698/1213, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,72 Kč vč. DPH, č. 851/1213, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 8.875,35 Kč vč. DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, - dne , uzavřel objednávku č. 25/2012/NOV, na úklid komunikací na stavbě DEPO ČP Kladno a skládce v obci Libušín, následně spol. Akrop, s.r.o. vystavila faktura č. 734/1213, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,16 Kč vč. DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 2) Věra BUBENÍČKOVÁ, OSVČ, IČ : , trv. bytem ČERVENÝ KOSTELEC-LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM 345, ,

2 2. strana - dne uzavřel Objednávku č. 17/2012/NOV depo ČP Kladno, na dodávku stavebního materiálu, poškozená materiál dodala, následně vystavila faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, 3) Cemex Sand, k.s., IČ: , se sídlem MASARYKOVO NÁM. 207, NAPAJEDLA, - dne , uzavřel Kupní smlouvu č. C121799/13 platnou do dne , na jejímž základě od poškozeného odebíral kamenivo, následně spol. Cemex Sand, k.s. vystavila faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,41 Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,46 Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,43 Kč bez DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, 4) COMMATEL-Uher, s.r.o., IČ: , se sídlem STAŇKOVA 922/44, PRAHA 4, - dne , uzavřel Smlouvu o dílo č a objednávku č. 33/2012, ze dne , na jejichž základě poškozený zpracoval cenovou nabídku na stavbu Depo ČP Kladno, následně spol. COMMATEL-Uher, s.r.o. vystavila faktury : č /2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č /2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č /2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, 5) CS Development, s.r.o., IČ: , se sídlem THUNOVSKÁ 179/12, PRAHA 1, - dne , uzavřel Smluvní objednávku k dodání systémového software pro aplikaci Lotus Notes, Domino Server, poté spol. CS Development, s.r.o. vystavila fakturu č. F11211/38-MV, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 6) Pavel Čermák, OSVČ, IČ: , se sídlem JENEČSKÁ 350, HOSTOUŇ, - dne uzavřel objednávku č. 27/2012/NOV depo ČP Kladno na odvoz zeminy, poškozený dílo vykonal, následně vystavil fakturu č. 03/13, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 7) Českomoravský beton, a.s., IČ: , se sídlem BEROUN 660, - dne , uzavřel Objednávku č. 19/2012/NOV depo ČP Kladno, na jejímž základě dne uzavřel Kupní smlouvu č , poté od poškozeného odebíral stavební materiál, následně spol. Českomoravský beton, a.s. vystavila faktury :

3 3. strana č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 678 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši které však nebyly do současné doby uhrazeny, 8) Československá obchodní banka, a. s., IČ: , se sídlem RADLICKÁ 333/150, PRAHA 5, - eviduje za společností DEPONIA INVEST s.r.o., zastoupené jednatelem Petrem Matyskou, nesplacené dva úvěry, jmenovitě kontokorentní úvěr a úvěr ke kreditní kartě, které do současné doby neuhradil, čímž bance ČSOB dluží na úhradě kontokorentního úvěru částku ve výši ,69 Kč a na úhradě úvěru ke kreditní kartě částku ve výši Kč. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží poškozené společnosti částku ve výši ,17 Kč. 9) Domeg & V, s.r.o., IČ: , se sídlem LULEČ 419, , - dne , uzavřel Objednávku č. 4/2012/HTU/VGP Hrádek, k dodání strojní techniky vč. strojní obsluhy, poté spol. Domeg & V, s.r.o. vystavila fakturu č , ze dne

4 4. strana , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 10) Geostavby, s.r.o., IČ: , se sídlem K HOROMĚŘICŮM 1182/53, PRAHA 6-SUCHDOL, - dne , uzavřel Objednávku č. 7/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne , uzavřel Objednávku č. 23/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, - dne , uzavřel Objednávku č. 24/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, - dne , uzavřel Objednávku č. 26/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 11) Ing. Jan Holeček, OSVČ, IČ: , se sídlem HEŘMÁNKOVÁ 2214, BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, - na základě ústní mandátní smlouvy, uzavřené cca v polovině roku 2012, jako daňový poradce, vypracoval řádné přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2011 a částečné za rok 2010, poté poškozený vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 12) Zdeněk Jareš, OSVČ, IČ: , se sídlem IMRYCHOVA 981/3, PRAHA 4- KAMÝK, - dne uzavřel Objednávku č. 6/2012/Sanace Řeporyje k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č. 02/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, včetně DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 14/2012/Sanace Skanska k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal a následně vystavil fakturu č. 03/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, včetně DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 5/2012/BD Chudenická k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal a následně vystavil fakturu č. 4/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 6/2012/NOV depo ČP Kladno k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal a následně vystavil faktury : č. 05/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, bez DPH č. 01/13, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, bez DPH,

5 5. strana 13) Lukáš Kohout, OSVČ, IČ: , se sídlem ÚŽICKÁ 77, ODOLENA VODA, - dne uzavřel Objednávku č. 21/2012/sanace SKANSKA na převoz zeminy, práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 25/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, 14) Pavel Kohoutek, IČ: , se sídlem ZELENÁ 1035, KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, - v dosud blíže nezjištěný den měsíce ledna 2013 uzavřel ústní smlouvu na zhotovení finálních sadových úprav, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 004/2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č. 005/2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č. 009/2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši dne uzavřel Smlouvu o dílo č. 157/2013/2 na kompletní dodávku sadových úprav na akci Bytové domy Panorama Barrandov, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 013/2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,40 č. 038/2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) KOMA RENT S.R.O., IČ: , se sídlem ZA ZASTÁVKOU 373, PRAHA 10, - dne , uzavřel Objednávku č. 20/2012/NOV depo ČP Kladno, následně byla vystavena Smlouva o nájmu kontejnerů č , ze dne , na jejímž základě poškozený pronajal stavební buňku, poté vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) KROMA spol. s r.o., IČ: , se sídlem NÁCHODSKÁ 469/137, PRAHA, - dne , uzavřel Smlouvu o nájmu nebytových prostor do dne , na adrese Náchodská 469/137, Praha 9, nájemné bylo stanoveno na částku ve výši Kč bez DPH, k tomu byla stanovena záloha za poskytnuté služby ve výši Kč, nájemné bylo splatné ke každému 25. dni v měsíci předem, následně ke konci měsíce května 2013 poškozený obdržel výpověď z nájmu a vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši

6 6. strana 17) LEVEL, s.r.o., IČ: , se sídlem PLHOVSKÁ 1997, NÁCHOD, - dne zakoupil od poškozeného čtyři kusy monitorovacích GPS jednotek do vozidel, následně dne uzavřel Smlouvu o poskytování služeb elektronického monitoringu č , na jejímž základě došlo k poskytování služby sledování, na jehož základě poškozený vystavil celkem deset faktur : č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 371 Kč vč. DPH, č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) LKW TRANS, s.r.o., IČ: , se sídlem DRÁŽĎANSKÁ 109/121, ÚSTÍ NAD LABEM, - v dosud blíže nezjištěné době uzavřel ústní objednávku na dopravu, vč. uložení zeminy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) Melichar CZ, s.r.o., IČ: , se sídlem DR. TEUCHMANNA 241, ÚPICE, - dne , uzavřel Rámcovou kupní smlouvu, na jejímž základě odebral zboží, poškozený poté vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, 20) Mota-Engil Central Europe ČR, a.s., IČ: , se sídlem NA HŘEBENECH II. 1718/10, PRAHA 4,

7 7. strana - dne , uzavřel Smlouvu o dílo č. 1266/13/SUB/10240/62, na výstavbu Bytových domů Panorama Barrandov, spol. DEPONIA INVEST s.r.o. byla na stavbě subdodavatelem a protože nedodržela stanovený termín, poškozený vystavil penalizační faktury : č /2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,51 č /2014, ze dne , splatnost nebyla stanovena, znějící na částku ve výši ,65 č /2014, ze dne , splatnost nebyla stanovena, znějící na částku ve výši ) Partner Czech, s.r.o., IČ: , se sídlem LIPOVÁ 1986, ČESKÝ TĚŠÍN, - dne uzavřel ústní smlouvu na zakázku č. 09/2013/ na dodání kancelářských potřeb, poté poškozený vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel ústní smlouvu na zakázku č. 09/2013/ na dodání kancelářských potřeb, poté poškozený vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 22) Jiří PERGL, OSVČ, IČ : , trv. bytem K DĚDU 1705, BEROUN, - dne uzavřel Smlouvu o dílo č. 01/Pe/2013 na zhotovení živičných povrchů v obci Lochovice, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, 23) Poláček Farma Hole, s.r.o., IČ: , se sídlem SVRKYNĚ-HOLE 11, , - dne , uzavřel Objednávku č. 22/2012/NOV Depo Česká pošta Kladno, na dopravu štěrku, prodej betonového recyklátu a jeho dopravu, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 34/2012/NOV Depo Česká pošta Kladno, na dopravu štěrku, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury: č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, vč. DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, vč. DPH, - dne uzavřel Objednávku č. 4/2013/156 na dopravu štěrku, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 22/2013/157, Zakázka č. 157 BD Devonská, Barrandov, na dopravu ornice, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č ,

8 8. strana ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, 24) Prohress S+M, s.r.o., IČ: , se sídlem KONĚVOVA 29/21, PRAHA 3, - dne uzavřel Objednávku č. 8/2011/3D vila residence, na pronájem strojní techniky, včetně obsluhy, k zavážení a hutnění zeminy na akci 3D Villa Residence Modřany, Praha, na základě vykonané práce poškozený vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) Relko, s.r.o., IČ: , se sídlem ROTY NAZDAR 500, TRUTNOV, - dne uzavřel Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č , na jejímž základě poškozený ode dne pronajal nebytové prostory v nemovitosti na adrese Roty Nazdar 500, Trutnov, poté došlo spol. Relko, s.r.o. k vystavení faktur : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 1.643,20 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 2.188,50 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,90 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 3.075,90 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 3.021,10 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 3.078,20 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,90 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 2.886,10 26) Stavby Dlouhý, s.r.o., IČ: , se sídlem BOREK-DŘÍSY 84, , - dne uzavřel Objednávku č. 6/2012/BD Blankyt k provedení zemních prací strojní technikou, vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č ,

9 9. strana ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 1/2012/ohumusování VGP Park Tuchoměřice k provedení ohumusování, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 18/2012/BD Chudenická k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 10/2012/BD Blankyt k provedení zemních prací strojní technikou vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 14/2012/VGP Horní Počernice - hala A3, A4, A5, k provedení zemních prací strojní technikou vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, bez DPH, - dne uzavřel Objednávku č. 27/2012/BD Chudenická, k provedení zemních prací a dodání kameniva, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 13/2012/BD Blankyt k provedení zemních prací, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 30/2012/NOV depo ČP Kladno, k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši dne uzavřel Objednávku č. 1/2013/156, na provedení zemních prací, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 8/2013/157, na provedení zemních prací, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši

10 10. strana - dne uzavřel Objednávku č. 4/2013/HP/hala A3, A4, A5, na provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 4/2013/ , na provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, 0, bez DPH, 27) Vladimír STRAŠÍK, OSVČ, IČ: , se sídlem DUBEČSKÁ 62/2, PRAHA 10, dne uzavřel Objednávku č. 9/2013/157, BD Devonská, Barrandov, na zhotovení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) Suprocert Praha, IČ: , se sídlem STRÁŽNÍ 11, PRAHA 3, - dne uzavřel Smlouvu o dílo č. 06/11, k získání a udržení certifikátu systému řízení podle mezinárodního ISO, poškozený činnost vykonal, následně vystavil fakturu č. 14/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne , uzavřel Smlouvu o dílo č. 02/13, na udržování a přípravu ke kontrolnímu auditu, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 11/13, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, 29) TRANSPORT BAU, s. r. o., IČ: , se sídlem UPRAVENÁ 248/15, PRAHA 10, - dne uzavřel Objednávku č. 4/2011, na pronájem strojní techniky vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši dne uzavřel Objednávku č. 1/2011/VGP Park Počernice-hala J, na pronájem strojní techniky vč. obsluhy a odvoz výkopové zeminy, poškozený práci vykonal, následně

11 11. strana vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 9/2011/3D vila rezidence, na pronájem strojní techniky, vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 1/2012/alfa rezidence - Vacko, na uložení zeminy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši dne uzavřel Objednávku č. 1/2012/3D vila rezidence, na uložení zeminy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,40 která však do současné doby nebyla uhrazena, 30) Úřad práce České republiky, IČ: , se sídlem DOMAŽLICKÁ 1139/11, PRAHA 3, - dne , na základě rozhodnutí ze dne , vedené pod č.j. MSPV- UP/ /13/AIS-ZAM, poskytl úřad práce kompenzaci ve výši Kč osobě Martina HÁJKOVÁ, trv. bytem KHODLOVA 1315/28, PRAHA 9, jako odstupné ve výši 2 násobku průměrného měsíčního výdělku, které jí zaměstnavatel, spol. DEPONIA INVEST s.r.o. nevyplatila, a poté dne Generální ředitelství cel, IČ: , se sídlem BUDĚJOVICKÁ 1387/7, PRAHA 4 předmětnou částku zaevidovalo k vymáhání pod č.j / , 31) ZBA GeoTech, s.r.o., IČ: , se sídlem NADEMLEJNSKÁ 651/7, PRAHA 9, - dne uzavřel Objednávku č. 2/2012/HTU/VGP Hrádek, na hrubou úpravu terénu, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, která však do současné doby nebyla uhrazena, podezřelý Petr MATYSKA, nar v NÁCHOD, trv. bytem HOŘIČKY 132, , jednatel spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uzavřel s různými společnostmi smlouvy či objednávky na výkon zemních prací, na přepravu různých materiálů, na odběr zboží či další služby, na jejichž základě poškozené společnosti vykonaly předmětné smluvní závazky, které následně vyfakturovaly, avšak podezřelý poškozeným společnostem do současné doby dlužné částky neuhradil, čímž způsobil shora uvedeným společnostem škodu v celkové výši ,70 Kč, neboť ve věci nejde o podezření trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Odůvodnění Dne na podkladě oznámení spol. TRANSPORT BAU, s. r. o., IČ: , se sídlem UPRAVENÁ 248/15, PRAHA 10, zastoupené jednatelem Milošem

12 12. strana MLEJNKEM, trv. bytem JAKUBOVSKÁ 515, PRAHA 9, byly na základě ustanovení 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření z přečinu podvod dle ustavení 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku a přečinu způsobení úpadku dle ustanovení 224 odst. 2 tr. zákoníku, jehož se měl dopustit shora jmenovaný jednatel společnosti DEPONIA INVEST s.r.o., IČ: , se sídlem KURTA KONRÁDA 500/6, PRAHA 9, jednáním popsaným ve výroku usnesení. Z obdržených listin vydaných oznamovatelem Milošem Mlejnkem vyplynulo, že v době od do , uzavřel celkem pět objednávek na pronájem strojní techniky, vč. obsluhy na uložení zeminy, následně práci vykonal, poté vystavil celkem 8 faktur znějících na celkovou částku ve výši ,40 Kč, vč. DPH. Protože spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužnou částku neuhradila, oznamovatel věc řešil u Městského soudu v Praze, který vydal rozhodnutí o vyloučení částky ve výši Kč k samotnému projednání. Poté dne spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uhradila společnosti TRANSPORT BAU, s. r. o. částku ve výši Kč. Následně Městský soud v Praze, vydal dne platební rozkaz, vedený pod č.j. 52 Cm 30/ , na jehož základě došlo k zahájení exekučního řízení vedené Exekutorským úřadem Praha 9, pod č.j. 098 EX 02387/13-10, s právní mocí dne , znějící na částku ve výši Kč, vč. příslušenství, která představuje zbývající dlužnou částku vyloučenou k samostatnému projednání a kterou spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby poškozené společnosti neuhradila. Do současné doby dluží společnost DEPONIA INVEST s.r.o. oznamovateli částku v celkové výši ,40 Kč. Z důvodu řádného objasnění věci bylo pracovníkem PČR, OŘ Praha III, prováděno šetření s cílem zjistit skutečný stav věci. Z výpisu Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze vyplynulo, že v době od do současné doby je jednatelem spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Petr MATYSKA, nar Současně z výpisu OR vyplývá, že Městský soud v Praze, na základě usnesení ze dne , vedené pod č.j. MSPH 95 INS 3124/2014-A-2, rozhodl o zahájení insolvenčního řízení se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Dne byl na základě usnesení Městského soudu v Praze, vedené pod č.j. MSPH 95 INS 3124/2014, jmenován Ing. Peter REŽNICKÝ, trv. bytem VOLAVKOVA 1743/5, PRAHA 6, insolvenčním správcem spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Policejní orgán zajistil na základě ustanovení 8 odst. 2 tr. řádu výpis z účtů spol. DEPONIA INVEST s.r.o., vedených Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, číslo účtu : /0300, číslo účtu : /0300 a číslo účtu : /0300. K věci byly zajištěny listiny ze spisového materiálu č.j. 098 EX 0238/2013, vedeného Exekutorským úřadem pro Prahu 9, se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 a listiny z Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8 ve věci sídla společnosti DEPONIA INVEST s.r.o. Provedeným šetřením na adrese KURTA KONRÁDA 500/6, PRAHA 9, kde dle výpisu Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze je uvedeno sídlo spol.

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Odbor hospodářské kriminality detašované pracoviště Příbram Žežická 498,

Více

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 Statutární město Ostrava Výtisk č. magistrát Č. j.: SMO/193611/15/IAK/Szt Sp. zn.: S-SMO/172399/15/IAK Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v

Více

1 ZT 35/2014-28 V Praze dne 22.4.2014 U S N E S E N Í

1 ZT 35/2014-28 V Praze dne 22.4.2014 U S N E S E N Í Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 150 00 Praha 5, nám. 14. října 12, tel. č. 257 104 111, fax č.: 257 325 719, ID datové schránky e85ahqb, email:podatelna@osz.pha5.justice.cz 1 ZT 35/2014-28 V

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012.

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012. 14. 12. 2012 Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: Kolik je evidováno psů a je za ně placen poplatek na části území městského obvodu Poruba, konkrétně v domech na ulici

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Manuál nájemního bydlení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Tento manuál byl vytvořen díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci podpořeného projektu V zájmu

Více

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : Jednací číslo: KSBR 27 INS 6965/2011-A-50 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou ve věci dlužníka: DELETE, s.r.o., Pod Sídlištěm 1, 636 00 Brno, IČO: 253 30 730,

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze ve veřejném zasedání konaném dne 16. listopadu 2011 projednal odvolání, která podali obžalovaná Mgr. Anna Benešová, roz.

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast Investiční dotace evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/31 Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury

Informace z kontrolní akce č. 08/31 Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury Informace z kontrolní akce č. 08/31 Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

V Brně dne 24. 4. 2003. 1.) Mimořádná inventarizace výpravných prostředků Četnické humoresky (po ukončení druhé série).

V Brně dne 24. 4. 2003. 1.) Mimořádná inventarizace výpravných prostředků Četnické humoresky (po ukončení druhé série). V Brně dne 24. 4. 2003 Věc : Informace Brno 1.) Mimořádná inventarizace výpravných prostředků Četnické humoresky (po ukončení druhé série). Na základě OPATŘENÍ ŘEDITELE TELEVIZNÍHO STUDIA BRNO č. 2 ze

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření Je povinností kontrolujícího, aby úplně zjistil skutkový stav věci, a to zejména pokud jde o zjišťování plnění povinností kontrolovaného podle ustanovení 5 zákona o ochraně osobních údajů. Stejně tak je

Více