Č. j. KRPA /TČ Praha 19. května 2015 Počet stran: 25 U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j. KRPA-151608-183/TČ-2014-001392 Praha 19. května 2015 Počet stran: 25 U S N E S E N Í"

Transkript

1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Obvodní ředitelství policie Praha III Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality 2. oddělení U mateřské školy 2, Praha 9 Č. j. KRPA /TČ Praha 19. května 2015 Počet stran: 25 U S N E S E N Í Podle ustanovení 159a odst. 1 trestního řádu o d k l á d á m trestní věc podezření ze spáchání trestného činu způsobení úpadku dle ustanovení 224 odst. 2 tr. zákoníku, podvod dle ustanovení 209 odst. 1,4 písm. d) tr. zákoníku, podle trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý: Petr MATYSKA, nar , trvale bytem HOŘIČKY-HOŘIČKY 132, tím, že v době od nejméně do , jako jednatel společnosti DEPONIA INVEST s.r.o., IČ: , se sídlem KURTA KONRÁDA 500/6, PRAHA 9, celkem v 31 případu s poškozenými firmami: 1) Akrop, s.r.o., IČ: , se sídlem KE ŠPEJCHARU 392, TUCHOMĚŘICE, - v dosud blíže nezjištěný den měsíce října 2012, na základě telefonické objednávky poškozená společnost vykonala pro spol. DEPONIA INVEST s.r.o. čištění komunikací, následně spol. Akrop, s.r.o. vystavila faktury : č. 272/1213, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, č. 652/1213, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 4.353,60 Kč vč. DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, - dne , uzavřel objednávku č. 21/2012/NOV, na úklid komunikací na stavbě DEPO ČP Kladno, následně spol. Akrop, s.r.o. vystavila faktury : č. 698/1213, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,72 Kč vč. DPH, č. 851/1213, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 8.875,35 Kč vč. DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, - dne , uzavřel objednávku č. 25/2012/NOV, na úklid komunikací na stavbě DEPO ČP Kladno a skládce v obci Libušín, následně spol. Akrop, s.r.o. vystavila faktura č. 734/1213, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,16 Kč vč. DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 2) Věra BUBENÍČKOVÁ, OSVČ, IČ : , trv. bytem ČERVENÝ KOSTELEC-LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM 345, ,

2 2. strana - dne uzavřel Objednávku č. 17/2012/NOV depo ČP Kladno, na dodávku stavebního materiálu, poškozená materiál dodala, následně vystavila faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, 3) Cemex Sand, k.s., IČ: , se sídlem MASARYKOVO NÁM. 207, NAPAJEDLA, - dne , uzavřel Kupní smlouvu č. C121799/13 platnou do dne , na jejímž základě od poškozeného odebíral kamenivo, následně spol. Cemex Sand, k.s. vystavila faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,41 Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,46 Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,43 Kč bez DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, 4) COMMATEL-Uher, s.r.o., IČ: , se sídlem STAŇKOVA 922/44, PRAHA 4, - dne , uzavřel Smlouvu o dílo č a objednávku č. 33/2012, ze dne , na jejichž základě poškozený zpracoval cenovou nabídku na stavbu Depo ČP Kladno, následně spol. COMMATEL-Uher, s.r.o. vystavila faktury : č /2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č /2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č /2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, 5) CS Development, s.r.o., IČ: , se sídlem THUNOVSKÁ 179/12, PRAHA 1, - dne , uzavřel Smluvní objednávku k dodání systémového software pro aplikaci Lotus Notes, Domino Server, poté spol. CS Development, s.r.o. vystavila fakturu č. F11211/38-MV, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 6) Pavel Čermák, OSVČ, IČ: , se sídlem JENEČSKÁ 350, HOSTOUŇ, - dne uzavřel objednávku č. 27/2012/NOV depo ČP Kladno na odvoz zeminy, poškozený dílo vykonal, následně vystavil fakturu č. 03/13, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 7) Českomoravský beton, a.s., IČ: , se sídlem BEROUN 660, - dne , uzavřel Objednávku č. 19/2012/NOV depo ČP Kladno, na jejímž základě dne uzavřel Kupní smlouvu č , poté od poškozeného odebíral stavební materiál, následně spol. Českomoravský beton, a.s. vystavila faktury :

3 3. strana č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 678 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši které však nebyly do současné doby uhrazeny, 8) Československá obchodní banka, a. s., IČ: , se sídlem RADLICKÁ 333/150, PRAHA 5, - eviduje za společností DEPONIA INVEST s.r.o., zastoupené jednatelem Petrem Matyskou, nesplacené dva úvěry, jmenovitě kontokorentní úvěr a úvěr ke kreditní kartě, které do současné doby neuhradil, čímž bance ČSOB dluží na úhradě kontokorentního úvěru částku ve výši ,69 Kč a na úhradě úvěru ke kreditní kartě částku ve výši Kč. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží poškozené společnosti částku ve výši ,17 Kč. 9) Domeg & V, s.r.o., IČ: , se sídlem LULEČ 419, , - dne , uzavřel Objednávku č. 4/2012/HTU/VGP Hrádek, k dodání strojní techniky vč. strojní obsluhy, poté spol. Domeg & V, s.r.o. vystavila fakturu č , ze dne

4 4. strana , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 10) Geostavby, s.r.o., IČ: , se sídlem K HOROMĚŘICŮM 1182/53, PRAHA 6-SUCHDOL, - dne , uzavřel Objednávku č. 7/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne , uzavřel Objednávku č. 23/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, - dne , uzavřel Objednávku č. 24/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, - dne , uzavřel Objednávku č. 26/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 11) Ing. Jan Holeček, OSVČ, IČ: , se sídlem HEŘMÁNKOVÁ 2214, BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, - na základě ústní mandátní smlouvy, uzavřené cca v polovině roku 2012, jako daňový poradce, vypracoval řádné přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2011 a částečné za rok 2010, poté poškozený vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 12) Zdeněk Jareš, OSVČ, IČ: , se sídlem IMRYCHOVA 981/3, PRAHA 4- KAMÝK, - dne uzavřel Objednávku č. 6/2012/Sanace Řeporyje k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č. 02/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, včetně DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 14/2012/Sanace Skanska k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal a následně vystavil fakturu č. 03/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, včetně DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 5/2012/BD Chudenická k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal a následně vystavil fakturu č. 4/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 6/2012/NOV depo ČP Kladno k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal a následně vystavil faktury : č. 05/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, bez DPH č. 01/13, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, bez DPH,

5 5. strana 13) Lukáš Kohout, OSVČ, IČ: , se sídlem ÚŽICKÁ 77, ODOLENA VODA, - dne uzavřel Objednávku č. 21/2012/sanace SKANSKA na převoz zeminy, práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 25/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, 14) Pavel Kohoutek, IČ: , se sídlem ZELENÁ 1035, KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, - v dosud blíže nezjištěný den měsíce ledna 2013 uzavřel ústní smlouvu na zhotovení finálních sadových úprav, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 004/2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č. 005/2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č. 009/2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši dne uzavřel Smlouvu o dílo č. 157/2013/2 na kompletní dodávku sadových úprav na akci Bytové domy Panorama Barrandov, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 013/2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,40 č. 038/2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) KOMA RENT S.R.O., IČ: , se sídlem ZA ZASTÁVKOU 373, PRAHA 10, - dne , uzavřel Objednávku č. 20/2012/NOV depo ČP Kladno, následně byla vystavena Smlouva o nájmu kontejnerů č , ze dne , na jejímž základě poškozený pronajal stavební buňku, poté vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) KROMA spol. s r.o., IČ: , se sídlem NÁCHODSKÁ 469/137, PRAHA, - dne , uzavřel Smlouvu o nájmu nebytových prostor do dne , na adrese Náchodská 469/137, Praha 9, nájemné bylo stanoveno na částku ve výši Kč bez DPH, k tomu byla stanovena záloha za poskytnuté služby ve výši Kč, nájemné bylo splatné ke každému 25. dni v měsíci předem, následně ke konci měsíce května 2013 poškozený obdržel výpověď z nájmu a vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši

6 6. strana 17) LEVEL, s.r.o., IČ: , se sídlem PLHOVSKÁ 1997, NÁCHOD, - dne zakoupil od poškozeného čtyři kusy monitorovacích GPS jednotek do vozidel, následně dne uzavřel Smlouvu o poskytování služeb elektronického monitoringu č , na jejímž základě došlo k poskytování služby sledování, na jehož základě poškozený vystavil celkem deset faktur : č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 371 Kč vč. DPH, č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 968 č. FVP , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) LKW TRANS, s.r.o., IČ: , se sídlem DRÁŽĎANSKÁ 109/121, ÚSTÍ NAD LABEM, - v dosud blíže nezjištěné době uzavřel ústní objednávku na dopravu, vč. uložení zeminy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) Melichar CZ, s.r.o., IČ: , se sídlem DR. TEUCHMANNA 241, ÚPICE, - dne , uzavřel Rámcovou kupní smlouvu, na jejímž základě odebral zboží, poškozený poté vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, 20) Mota-Engil Central Europe ČR, a.s., IČ: , se sídlem NA HŘEBENECH II. 1718/10, PRAHA 4,

7 7. strana - dne , uzavřel Smlouvu o dílo č. 1266/13/SUB/10240/62, na výstavbu Bytových domů Panorama Barrandov, spol. DEPONIA INVEST s.r.o. byla na stavbě subdodavatelem a protože nedodržela stanovený termín, poškozený vystavil penalizační faktury : č /2013, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,51 č /2014, ze dne , splatnost nebyla stanovena, znějící na částku ve výši ,65 č /2014, ze dne , splatnost nebyla stanovena, znějící na částku ve výši ) Partner Czech, s.r.o., IČ: , se sídlem LIPOVÁ 1986, ČESKÝ TĚŠÍN, - dne uzavřel ústní smlouvu na zakázku č. 09/2013/ na dodání kancelářských potřeb, poté poškozený vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel ústní smlouvu na zakázku č. 09/2013/ na dodání kancelářských potřeb, poté poškozený vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 22) Jiří PERGL, OSVČ, IČ : , trv. bytem K DĚDU 1705, BEROUN, - dne uzavřel Smlouvu o dílo č. 01/Pe/2013 na zhotovení živičných povrchů v obci Lochovice, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, 23) Poláček Farma Hole, s.r.o., IČ: , se sídlem SVRKYNĚ-HOLE 11, , - dne , uzavřel Objednávku č. 22/2012/NOV Depo Česká pošta Kladno, na dopravu štěrku, prodej betonového recyklátu a jeho dopravu, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 34/2012/NOV Depo Česká pošta Kladno, na dopravu štěrku, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury: č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, vč. DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, vč. DPH, - dne uzavřel Objednávku č. 4/2013/156 na dopravu štěrku, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 22/2013/157, Zakázka č. 157 BD Devonská, Barrandov, na dopravu ornice, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č ,

8 8. strana ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, 24) Prohress S+M, s.r.o., IČ: , se sídlem KONĚVOVA 29/21, PRAHA 3, - dne uzavřel Objednávku č. 8/2011/3D vila residence, na pronájem strojní techniky, včetně obsluhy, k zavážení a hutnění zeminy na akci 3D Villa Residence Modřany, Praha, na základě vykonané práce poškozený vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) Relko, s.r.o., IČ: , se sídlem ROTY NAZDAR 500, TRUTNOV, - dne uzavřel Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č , na jejímž základě poškozený ode dne pronajal nebytové prostory v nemovitosti na adrese Roty Nazdar 500, Trutnov, poté došlo spol. Relko, s.r.o. k vystavení faktur : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 1.643,20 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 2.188,50 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,90 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 3.075,90 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 3.021,10 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 3.078,20 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,90 č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši 2.886,10 26) Stavby Dlouhý, s.r.o., IČ: , se sídlem BOREK-DŘÍSY 84, , - dne uzavřel Objednávku č. 6/2012/BD Blankyt k provedení zemních prací strojní technikou, vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č ,

9 9. strana ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 1/2012/ohumusování VGP Park Tuchoměřice k provedení ohumusování, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 18/2012/BD Chudenická k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 10/2012/BD Blankyt k provedení zemních prací strojní technikou vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 14/2012/VGP Horní Počernice - hala A3, A4, A5, k provedení zemních prací strojní technikou vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, bez DPH, - dne uzavřel Objednávku č. 27/2012/BD Chudenická, k provedení zemních prací a dodání kameniva, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 13/2012/BD Blankyt k provedení zemních prací, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 30/2012/NOV depo ČP Kladno, k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši dne uzavřel Objednávku č. 1/2013/156, na provedení zemních prací, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 8/2013/157, na provedení zemních prací, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši

10 10. strana - dne uzavřel Objednávku č. 4/2013/HP/hala A3, A4, A5, na provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 4/2013/ , na provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, 0, bez DPH, 27) Vladimír STRAŠÍK, OSVČ, IČ: , se sídlem DUBEČSKÁ 62/2, PRAHA 10, dne uzavřel Objednávku č. 9/2013/157, BD Devonská, Barrandov, na zhotovení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ) Suprocert Praha, IČ: , se sídlem STRÁŽNÍ 11, PRAHA 3, - dne uzavřel Smlouvu o dílo č. 06/11, k získání a udržení certifikátu systému řízení podle mezinárodního ISO, poškozený činnost vykonal, následně vystavil fakturu č. 14/12, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne , uzavřel Smlouvu o dílo č. 02/13, na udržování a přípravu ke kontrolnímu auditu, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 11/13, ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, 29) TRANSPORT BAU, s. r. o., IČ: , se sídlem UPRAVENÁ 248/15, PRAHA 10, - dne uzavřel Objednávku č. 4/2011, na pronájem strojní techniky vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši dne uzavřel Objednávku č. 1/2011/VGP Park Počernice-hala J, na pronájem strojní techniky vč. obsluhy a odvoz výkopové zeminy, poškozený práci vykonal, následně

11 11. strana vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 9/2011/3D vila rezidence, na pronájem strojní techniky, vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne uzavřel Objednávku č. 1/2012/alfa rezidence - Vacko, na uložení zeminy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši dne uzavřel Objednávku č. 1/2012/3D vila rezidence, na uložení zeminy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši ,40 která však do současné doby nebyla uhrazena, 30) Úřad práce České republiky, IČ: , se sídlem DOMAŽLICKÁ 1139/11, PRAHA 3, - dne , na základě rozhodnutí ze dne , vedené pod č.j. MSPV- UP/ /13/AIS-ZAM, poskytl úřad práce kompenzaci ve výši Kč osobě Martina HÁJKOVÁ, trv. bytem KHODLOVA 1315/28, PRAHA 9, jako odstupné ve výši 2 násobku průměrného měsíčního výdělku, které jí zaměstnavatel, spol. DEPONIA INVEST s.r.o. nevyplatila, a poté dne Generální ředitelství cel, IČ: , se sídlem BUDĚJOVICKÁ 1387/7, PRAHA 4 předmětnou částku zaevidovalo k vymáhání pod č.j / , 31) ZBA GeoTech, s.r.o., IČ: , se sídlem NADEMLEJNSKÁ 651/7, PRAHA 9, - dne uzavřel Objednávku č. 2/2012/HTU/VGP Hrádek, na hrubou úpravu terénu, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č , ze dne , splatnou dne , znějící na částku ve výši Kč, která však do současné doby nebyla uhrazena, podezřelý Petr MATYSKA, nar v NÁCHOD, trv. bytem HOŘIČKY 132, , jednatel spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uzavřel s různými společnostmi smlouvy či objednávky na výkon zemních prací, na přepravu různých materiálů, na odběr zboží či další služby, na jejichž základě poškozené společnosti vykonaly předmětné smluvní závazky, které následně vyfakturovaly, avšak podezřelý poškozeným společnostem do současné doby dlužné částky neuhradil, čímž způsobil shora uvedeným společnostem škodu v celkové výši ,70 Kč, neboť ve věci nejde o podezření trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Odůvodnění Dne na podkladě oznámení spol. TRANSPORT BAU, s. r. o., IČ: , se sídlem UPRAVENÁ 248/15, PRAHA 10, zastoupené jednatelem Milošem

12 12. strana MLEJNKEM, trv. bytem JAKUBOVSKÁ 515, PRAHA 9, byly na základě ustanovení 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření z přečinu podvod dle ustavení 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku a přečinu způsobení úpadku dle ustanovení 224 odst. 2 tr. zákoníku, jehož se měl dopustit shora jmenovaný jednatel společnosti DEPONIA INVEST s.r.o., IČ: , se sídlem KURTA KONRÁDA 500/6, PRAHA 9, jednáním popsaným ve výroku usnesení. Z obdržených listin vydaných oznamovatelem Milošem Mlejnkem vyplynulo, že v době od do , uzavřel celkem pět objednávek na pronájem strojní techniky, vč. obsluhy na uložení zeminy, následně práci vykonal, poté vystavil celkem 8 faktur znějících na celkovou částku ve výši ,40 Kč, vč. DPH. Protože spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužnou částku neuhradila, oznamovatel věc řešil u Městského soudu v Praze, který vydal rozhodnutí o vyloučení částky ve výši Kč k samotnému projednání. Poté dne spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uhradila společnosti TRANSPORT BAU, s. r. o. částku ve výši Kč. Následně Městský soud v Praze, vydal dne platební rozkaz, vedený pod č.j. 52 Cm 30/ , na jehož základě došlo k zahájení exekučního řízení vedené Exekutorským úřadem Praha 9, pod č.j. 098 EX 02387/13-10, s právní mocí dne , znějící na částku ve výši Kč, vč. příslušenství, která představuje zbývající dlužnou částku vyloučenou k samostatnému projednání a kterou spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby poškozené společnosti neuhradila. Do současné doby dluží společnost DEPONIA INVEST s.r.o. oznamovateli částku v celkové výši ,40 Kč. Z důvodu řádného objasnění věci bylo pracovníkem PČR, OŘ Praha III, prováděno šetření s cílem zjistit skutečný stav věci. Z výpisu Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze vyplynulo, že v době od do současné doby je jednatelem spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Petr MATYSKA, nar Současně z výpisu OR vyplývá, že Městský soud v Praze, na základě usnesení ze dne , vedené pod č.j. MSPH 95 INS 3124/2014-A-2, rozhodl o zahájení insolvenčního řízení se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Dne byl na základě usnesení Městského soudu v Praze, vedené pod č.j. MSPH 95 INS 3124/2014, jmenován Ing. Peter REŽNICKÝ, trv. bytem VOLAVKOVA 1743/5, PRAHA 6, insolvenčním správcem spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Policejní orgán zajistil na základě ustanovení 8 odst. 2 tr. řádu výpis z účtů spol. DEPONIA INVEST s.r.o., vedených Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, číslo účtu : /0300, číslo účtu : /0300 a číslo účtu : /0300. K věci byly zajištěny listiny ze spisového materiálu č.j. 098 EX 0238/2013, vedeného Exekutorským úřadem pro Prahu 9, se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 a listiny z Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8 ve věci sídla společnosti DEPONIA INVEST s.r.o. Provedeným šetřením na adrese KURTA KONRÁDA 500/6, PRAHA 9, kde dle výpisu Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze je uvedeno sídlo spol.

13 13. strana DEPONIA INVEST s.r.o., IČ: bylo zjištěno, že na místě se nachází pouze částečný rozestavěný skelet budoucí nové budovy. Z uvedeného důvodu byly k věci zajištěny listiny z Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8 ve věci sídla společnosti DEPONIA INVEST s.r.o. Dalším prověřování bylo zjištěno, že by spol. DEPONIA INVEST s.r.o. měla vykonávat svoji činnost na adrese Náchodská 469/137, Praha 9. Šetřením na místě bylo zjištěno, že zde měla pro účely svého podnikání pronajaté kanceláře, které využívala do června 2013 a poté se odstěhovala na základě vlastního rozhodnutí na adresu Roty Nazdar 500, Trutnov. Provedeným šetřením tamní součástí bylo zjištěno, že na uvedené adrese se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. nenachází. K věci podaly vysvětlení níže uvedené osoby : 1) Ing. Petr MACHANSKÝ, trv. bytem JAURISOVA 1482/15, PRAHA-NUSLE, prokurista spol. Akrop, s.r.o., IČ: , se sídlem KE ŠPEJCHARU 392, TUCHOMĚŘICE, který mimo jiné uvedl, že společnost Akrop, s.r.o. uzavřela v době od do se spol. Deponia dvě objednávky na úklid komunikací, následně spol. Akrop, s.r.o. vystavila celkem čtyři faktury, znějící na celkovou částku ve výši ,83 Kč, kterou společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby plně neuhradila, pouze dne společnost Akrop, s.r.o. obdržela částku ve výši Kč. Poté již spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila žádnou částku, čímž společnosti Akrop, s.r.o. do současné doby dluží částku ve výši ,83 Kč. Věc nebyla do současné doby řešena v občanskoprávním řízení. 2) Věra BUBENÍČKOVÁ, OSVČ, IČ : , trv. bytem ČERVENÝ KOSTELEC-LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM 345, , která mimo jiné sdělila, že na základě objednávky ze dne dodávala stavební materiál společnosti DEPONIA INVEST s.r.o., následně vystavila celkem tři faktury, znějící na celkovou částku ve výši Kč. Následně dne obdržela částku ve výši Kč a do současné doby společnost DEPONIA INVEST s.r.o. dluží OSVČ Věře Bubeníčkové částku ve výši Kč. Věc nebyla do současné doby řešena v občanskoprávním řízení. 3) Radek TYL, trv. bytem BŘEZNICKÁ 5566, ZLÍN, jednatel spol. Cemex Sand, k.s., IČ: , se sídlem MASARYKOVO NÁM. 207, NAPAJEDLA, který mimo jiné uvedl, že dne uzavřel se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Kupní smlouvu č. C121799/13, platnou do dne , na jejímž základě dodával spol. DEPONIA INVEST s.r.o. kamenivo, následně spol. Cemex Sand, k.s. vystavila celkem tři faktury znějící na částku v celkové výši ,30 Kč. Následně spol. Cemex Sand, k.s. obdržela od spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dne částku ve výši Kč, dne částku ve výši Kč a dne částku ve výši ,70 Kč, čímž spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby dluží spol. Cemex Sand, k.s. částku v celkové výši ,59 Kč. Věc nebyla do současné doby neřešena v občanskoprávním řízení.

14 14. strana 4) Lukáš MATVIAK, trv. bytem KOMENSKÉHO 296, PRAHA-VÝCHOD-ODOLENA VODA, jednatel spol. COMMATEL-Uher, s.r.o., IČ: , se sídlem STAŇKOVA 922/44, PRAHA 4, který mimo jiné uvedl, že dne , uzavřel se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Smlouvu o dílo č s objednávkou, na jejichž základě poškozený zpracoval cenovou nabídku na stavbu Depo ČP Kladno, následně spol. COMMATEL-Uher, s.r.o. vystavila celkem tři faktury, znějící na celkovou částku ve výši Kč, kterou spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Z uvedeného důvodu věc oznámil u Městského soudu v Praze, který pod č.j. 37 CmRo 180/2013-4, vydal dne usnesení ve věci úhrady dlužné částky ve výši Kč, kterou spol. Deponia byla povinna uhradit do 3 dnů od doručení usnesení, což neučinila a společnosti COMMATEL-Uher, s.r.o. dluží částku v celkové výši Kč. 5) Ing. Jan Suchomel, trv. bytem ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 134/9, 1100 PRAHA 1, jednatel spol. CS Development, s.r.o., IČ: , se sídlem THUNOVSKÁ 179/12, PRAHA 1, který mimo jiné uvedl, že dne došlo k uzavření objednávky na dodání systémového software pro aplikaci Lotus Notes, Domino Server, na jejímž základě spol. CS Development, s.r.o. začala společnosti Deponia dodávat své produkty, následně byly vyhotoveny celkem dvě faktury, znějící na celkovou částku ve výši ,90 Kč, které spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhradila. Poté dne uzavřel Smluvní objednávku k dodání systémového software pro aplikaci Lotus Notes, Domino Server, poté spol. CS Development, s.r.o. vystavila fakturu, znějící na částku ve výši Kč, kterou však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Z uvedeného důvodu věc podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 9, který pod č.j. 98 C 230/ vydal dne rozsudek s tím, že spol. Deponia je povinna společnosti CS Development, s.r.o. uhradit dlužnou částku ve výši Kč, spolu s příslušenstvím, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. Právní moc rozsudku nabyla až po skončeném odvolacího řízení, které proběhlo u Městského soudu v Praze, vedené pod č.j. 95 Co 107/ Soud ve věci dlužné částky ve výši Kč vydal dne usnesení, ale spol. Deponia do současné doby dlužnou částku ve výši Kč neuhradila. 6) Pavel ČERMÁK, OSVČ, trv. bytem JENEČSKÁ 350, HOSTOUŇ, který mimo jiné sdělil, že dne uzavřel objednávku č. 27/2012/NOV depo ČP Kladno na odvoz zeminy, dílo vykonal, následně vystavil fakturu, znějící na částku ve výši Kč vč. DPH, kterou však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Následně byla věc řešena u Obvodního soudu pro Prahu 9, ve věci vedené pod č.j. 40 C 100/2013-8, kdy dne vydal soud usnesení o zaplacení částky ve výši Kč, kterou spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. 7) Radek KASSECKERT, trv. bytem PLZEŇSKÁ 307, KRÁLŮV DVŮR-POČAPLY, vedoucí provozu spol. Českomoravský beton, a.s., IČ: , se sídlem BEROUN 660, který na základě plné moci vystavené Ing. Zdeňkem GÄRTNEREM, předsedou představenstva spol. Českomoravský beton, a.s. mimo jiné uvedl, že dne obdržel od spol. DEPONIA INVEST s.r.o. poptávku na dodavatele betonu, na jejím základě vyhotovil nabídku a poté došlo k uzavření objednávky. Poté byla sepsaná kupní smlouva a došlo k odběru betonu. Následně spol. Českomoravský beton, a.s. vyhotovila celkem dvě faktury v celkové výši cca Kč, které spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhradila.

15 15. strana Dne došlo mezi spol. DEPONIA INVEST s.r.o. a spol. Českomoravský beton, a.s. k uzavření Objednávky č. 19/2012/NOV depo ČP Kladno, na jejímž základě byla dne uzavřena Kupní smlouvu č , následněspol. DEPONIA INVEST s.r.o. odebírala stavební materiál, poté spol. Českomoravský beton, a.s. vystavila celkem 18 faktur, které byly postupně splatné, nejpozději do dne , znějící na celkovou částku ve výši Kč, kterou však společnost do současné doby neuhradila. Dne a dne došlo k uzavření Uznání dluhu. Ani poté spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužnou částku neuhradila, proto věc byla řešena Městským soudem v Praze, pod č.j. 15 CmRo 24/ , kdy soud dne vydal platební rozkaz, na jehož základě uložil spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uhradit dlužnou částku ve výši Kč, a to do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu. Vzhledem k tomu, že podezřelý dlužnou částku neuhradil, byla věc předaná Exekutorskému úřadu Sokolov, pod. č.j. 041 EX 1294/13-21, který dne vydal vyrozumění o zahájení exekuce. Zbývající dlužnou částku ve výši Kč poškozená společnost předala Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který den vydal rozhodčí nález o zaplacení částky ve výši Kč. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží poškozené společnosti částku ve výši Kč. 8) Československá obchodní banka, a. s., IČ: , se sídlem RADLICKÁ 333/150, PRAHA 5, - v dosud blíže nezjištěný den uzavřel s bankou ČSOB dva úvěry, jmenovitě kontokorentní úvěr a úvěr ke kreditní kartě, které do současné doby neuhradil, čímž bance ČSOB dluží na úhradě kontokorentního úvěru částku ve výši ,69 Kč a na úhradě úvěru ke kreditní kartě částku ve výši Kč. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží poškozené společnosti částku ve výši ,17 Kč. 9) Ivana GREGUŠOVÁ, nar v VYŠKOV, trv. bytem PUSTIMĚŘ-PUSTIMĚŘSKÉ PRUSY 233, , jednatelka spol. Domeg & V, s.r.o., IČ: , se sídlem LULEČ 419, , která mimo jiné uvedla, že dne uzavřela Objednávku č. 4/2012/HTU/VGP Hrádek, na dodání strojní techniky vč. strojní obsluhy, poté spol. Domeg & V, s.r.o. vystavila fakturu znějící na částku ve výši Kč, kterou však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně neuhradila, neboť dne spol. Domeg & V, s.r.o. obdržela částku ve výši Kč, čímž spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby dluží společnosti Domeg & V, s.r.o. částku v celkové výši Kč. Proto věc oznámila u Obvodního soudu pro Prahu 9, který dne , pod č.j. EPR /2013-5, vydal elektronický platební rozkaz o zaplacení částky ve výši Kč s příslušenstvím. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. částku ve výši Kč neuhradila. 10) Tomáš STRNADEL, trv. bytem KŘIČKOVA 1064/9, PRAHA 6, jednatel spol. Geostavby, s.r.o., IČ: , se sídlem K HOROMĚŘICŮM 1182/53, PRAHA 6, který mimo jiné sdělil, že na základě čtyř objednávek měla spol. Geostavby, s.r.o. vykonat práci dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací na stavbě České pošty v Kladně, práci vykonal, následně vystavil čtyři faktury na celkovou částku ve výši Kč, kdy spol. DEPONIA INVEST s.r.o. fakturu č , znějící na částku ve výši Kč uhradila celou, kromě pozastávky, která činila částku 2.362,50 Kč a následující tři faktury, které souhrnně činily částku ve výši Kč již spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila.

16 16. strana Z vydaných faktur vyplynulo, že je na nich uvedena vždy částka celkem k úhradě, snížená o tzv. pozastávku, která činí vždy 10% z částky určené k úhradě, ale jednatel spol. Geostavby, s.r.o. ve svém podání vysvětlení uvedl, že spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží částku spolu s pozastávkou. Věc byla řešena u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, soud vydal pod č.j. Rsp 2160/13, rozhodčí nález, s právní mocí dne a uznal, že spol. Deponia je povinna uhradit spol. Geostavby, s.r.o. do tří dnů od právní moci rozhodnutí předmětnou částku spolu s příslušenstvím. Do současné doby však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužnou částku ve výši Kč bez příslušenství poškozené společnosti neuhradila. 11) Ing. Jan HOLEČEK, OSVČ, trv. bytem DOBROVSKÉHO 1211, BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, IČ: , se sídlem HEŘMÁNKOVÁ 2214, BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, který mimo jiné uvedl, že na základě ústní mandátní smlouvy, uzavřené cca v polovině roku 2012, jako daňový poradce, vypracoval řádné přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2011 a částečné za rok 2010, poté vystavil fakturu, znějící na částku v celkové výši Kč, kterou však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 12) Zdeněk JAREŠ, trv. bytem IMRYCHOVA 981/3, PRAHA 4, OSVČ, IČ: , se sídlem IMRYCHOVA 981/3, PRAHA 4-KAMÝK, který mimo jiné uvedl, že v lednu roku 2011 byl osloven Petrem Matyskou, zda by nevykonal zemní práce, práci vykonal, vystavil celkem 12 faktur na celkovou částku ve výši 1, Kč, které spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhradila. Poté v době od do , uzavřel celkem čtyři objednávky na provedení zemních prací, které vykonal, poté vystavil celkem pět faktur na celkovou částku ve výši Kč, kterou však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 13) Lukáš KOHOUT, OSVČ, trv. bytem NAD ŠTOLAMI 470, PRAHA-VÝCHOD- ODOLENA VODA, IČ: , se sídlem ÚŽICKÁ 77, ODOLENA VODA, který mimo jiné sdělil, že dne uzavřel Objednávku č. 21/2012/sanace SKANSKA na převoz zeminy, práci vykonal, následně vystavil fakturu, znějící na částku v celkové výši Kč, kterou spol. Deponia uhradila pouze částečně. V dosud blíže nezjištěný den obdržel částku ve výši Kč, čímž spol. Deponia Invest, s.r.o. do současné doby dluží částku ve výši Kč. Dne bylo uzavřeno Uznání dluhu, ale ani poté dlužnou částku poškozený neobdržel. Proto věc řešil v občanskoprávním řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, který pod č.j. RSP 1185/13, vydal dne rozhodčí nález, avšak ani poté spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila vzniklý dluh. 14) Pavel KOHOUTEK, OSVČ, trv. bytem ZELENÁ 1035, PRAHA-VÝCHOD- KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, IČ: , se sídlem ZELENÁ 1035, KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, který mimo jiné uvedl, že v době od ledna 2013 do

17 17. strana uzavřel dvě smlouvy na zhotovení a dodávku finálních sadových úprav, poškozený práci vykonal, následně vystavil celkem pět faktur, znějících na celkovou částku ve výši ,40 Kč, které však do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 15) Jiří PETRÁŠ, trv. bytem PRAHA-ZÁPAD-LIBEŘ 122, , ředitel spol. KOMA RENT S.R.O., IČ: , se sídlem ZA ZASTÁVKOU 373, PRAHA 10, který na základě plné moci vystavené Ing. Stanislavem MARTINCEM, trv. bytem PODVESNÁ XV 1461, ZLÍN, jednatelem spol. KOMA RENT S.R.O., mimo jiné uvedl, že v lednu 2013 obdržel od spol. DEPONIA INVEST s.r.o. poptávku na pronájem stavební buňky na stavbu Depo ČP Kladno, poté dne obdržel objednávku č. 20/2012/NOV depo ČP Kladno, na jejímž základě vystavil Smlouvu o nájmu kontejnerů č , ze dne , stavební buňku předal dne , následně došlo k vystavení celkem čtyř faktur na blíže nezjištěnou částku, které však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhradila. Dne uzavřel Objednávku č. 20/2012/NOV depo ČP Kladno, následně vystavil Smlouvu o nájmu kontejnerů č , ze dne , na jejímž základě poškozený pronajal stavební buňku, poté vystavil celkem čtyři faktury, znějící na částku v celkové výši Kč, které však do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 16) Tomáš PANGRAC, trv. bytem LAŠOVICE 51, , technický manažer spol. KROMA spol. s r.o., IČ: , se sídlem NÁCHODSKÁ 469/137, PRAHA, který na základě plné moci vystavené Janem ŠUBÍKEM, trv. bytem TIKOVSKÁ 1986/12, PRAHA 9, jednatelem spol. KROMA spol. s r.o., mimo jiné uvedl, že dne , došlo k uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor do dne , na adrese Náchodská 469/137, Praha 9, nájemné bylo stanoveno na částku ve výši Kč bez DPH, k tomu byla stanovena záloha za poskytnuté služby ve výši Kč, nájemné bylo splatné ke každému 25. dni v měsíci předem, ke konci měsíce května 2013 poškozený obdržel od Petra Matysky výpověď z nájmu, spol. KROMA spol. s r.o. vystavila dvě faktury, znějící na celkovou částku ve výši Kč, které však do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila. Proto věc oznámil u Obvodního soudu pro Prahu 9, pod č.j. EPR /2013-4, soud vydal elektronický platební rozkaz s tím, že spol. DEPONIA INVEST s.r.o. je povinna uhradit společnosti KROMA, s.r.o. částku ve výši Kč, a to do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužnou částku ve výši Kč neuhradila. 17) Radek HERDA, trv. bytem NAHOŘANY 118, , vedoucí obchodu spol. LEVEL, s.r.o., IČ: , se sídlem PLHOVSKÁ 1997, NÁCHOD, který na základě plné moci vystavené Ing. Michalem FALTOU, trv. bytem VÁCLAVICKÁ 1213, NÁCHOD, jednatelem spol. LEVEL, s.r.o., mimo jiné uvedl, že dne došlo k prodeji čtyř kusů monitorovacích GPS jednotek do vozidel, následně dne došlo k uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronického monitoringu č , na jejímž základě došlo k poskytování služby sledování. Poté spol. LEVEL, s.r.o. vystavila celkem deset faktur, znějících na celkovou částku ve výši Kč. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužnou částku neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení.

18 18. strana 18) René LÖFFELMANN, trv. bytem KOSMONAUTŮ 482/16, ÚSTÍ NAD LABEM, jednatel spol. LKW TRANS, s.r.o., IČ: , se sídlem DRÁŽĎANSKÁ 109/121, ÚSTÍ NAD LABEM, který mimo jiné sdělil, že cca v roce 2010 Petr Matyska nabízel možnost uložení výkopové zeminy, později tuto spolupráci rozšířili o přepravu jejich materiálu, takže vykonávali činnosti proti sobě, vzájemně, čímž došlo i k vzájemnému zápočtu faktur. Poté v dosud blíže nezjištěné době uzavřel ústní objednávku na dopravu, vč. uložení zeminy, práci vykonal a následně vystavil tři faktury, znějící na celkovou částku ve výši Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 19) Pavel MELICHAR, trv. bytem POD MĚSTEM 289, ÚPICE, jednatel spol. Melichar CZ, s.r.o., IČ: , se sídlem DR. TEUCHMANNA 241, ÚPICE, který mimo jiné sdělil, že dne uzavřel Rámcovou kupní smlouvu, na jejímž základě dodal zboží spol. DEPONIA INVEST s.r.o., poté poškozený vystavil fakturu, znějící na částku ve výši Kč, kterou však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Současně jmenovaný uvedl, že některé smluvní vztahy byly řešeny formou přímého nákupu za pokladní bloky a proto nemůže sdělit, kolik smluvních vztahů bylo uskutečněno a kolik jich bylo uhrazeno. Neuhrazenou fakturu následně řešil u Obvodního soudu pro Prahu 9, který dne , pod č.j. 67 C 22/ vydal usnesení a poté dne rozsudek, vše ve věci úhrady dlužné částky, kterou však do současné doby OSVČ Pavel Melichar neobdržel. 20) Dr. Pedro Vasco Rocha Goncalves, trv. bytem U NIKOLAJKY 382/30, PRAHA 5, člen představenstva spol. Mota-Engil Central Europe ČR, a.s., IČ: , se sídlem NA HŘEBENECH II. 1718/10, PRAHA 4, který mimo jiné uvedl, že dne uzavřel Smlouvu o dílo č. 1266/13/SUB/10240/62, na výstavbu Bytových domů Panorama Barrandov se subdodavatelem spol. DEPONIA INVEST s.r.o. a protože podezřelý nedodržel stanovený termín, poškozený vystavil celkem tři penalizační faktury v celkové výši Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 21) Ing. Česlav GLAC, trv. bytem POD BUČINOU 151, ČESKÝ TĚŠÍN, jednatel spol. Partner Czech, s.r.o., IČ: , se sídlem LIPOVÁ 1986, ČESKÝ TĚŠÍN, který mimo jiné uvedl, že od počátku spolupráce se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. došlo k uzavření celkem 13 objednávek, z čehož 11 z nich bylo společností DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhrazeno. Poté v době od do uzavřel se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dvě ústní smlouvy na dodání kancelářských potřeb, poté vystavil dvě faktury, znějící na celkovou částku ve výši Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 22) Jiří PERGL, OSVČ, trv. bytem K DĚDU 1705, BEROUN, IČ : , trv. bytem K DĚDU 1705, BEROUN, který mimo jiné sdělil, že dne uzavřel Smlouvu o dílo č. 01/Pe/2013 na zhotovení živičných povrchů v obci Lochovice, práci vykonal, následně vystavil celkem tři faktury, znějící na částku ve výši Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení.

19 19. strana 23) Oldřich POLÁČEK, trv. bytem SVRKYNĚ-HOLE 13, , jednatel spol. Poláček Farma Hole, s.r.o., IČ: , se sídlem SVRKYNĚ-HOLE 11, , který mimo jiné sdělil, že v listopadu 2010 zahájil spolupráci v dopravě stavebních materiálů a v pronájmu zemních strojů. Tehdy za půjčení strojů dostal řádně zaplaceno. V roce 2011 však došlo k občasným neuhrazení faktur. Na konci roku 2012 spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužila firmě Oldřicha Poláčka částku ve výši Kč, kterou následně uhradila spol. Skanska tzv. "trojzápočtem". V době od do , uzavřel čtyři objednávky na dopravu štěrku, prodej betonového recyklátu a jeho dopravu, práci vykonal, následně vystavil celkem pět faktur, znějících na částku ve výši Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 24) Mykhaylo SHYMON, trv. bytem PUJMANOVÉ 1583/52, PRAHA, jednatel spol. Prohress S+M, s.r.o., IČ: , se sídlem KONĚVOVA 29/21, PRAHA 3, který mimo jiné uvedl, že dne uzavřel Objednávku č. 8/2011/3D vila residence, zakázka objednatele č , na pronájem strojní techniky včetně obsluhy k zavážení a hutnění zeminy na akci 3D Villa Residence Modřany, Praha, na základě vykonané práce poškozený vystavil celkem sedm faktur, znějících na částku ve výši Kč, následně spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uhradila částku ve výši Kč. V současné době spol. Deponia Invest, s.r.o. dluží společnosti Prohress S+M, s.r.o. částku ve výši Kč. Věc následně řešil u Okresního soudu v Náchodě, kde bylo pod č.j. 55C 119/ dne rozsudkem rozhodnuto o zaplacení části dluhu ve výši Kč, kterou však do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila. Dne byl v notářské kanceláři JUDr. Evy Nohejlové, se sídlem v Praze 4, ul. Na Zámecké 597/11 sepsán notářský zápis, vedený pod č.j. N 666/2013 a NZ 469/2013, ve věci dohody o uznání zbývající části dluhu ve výši ,15 Kč, který jednatel spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uznal a současně se zavázal tuto částku ve dvou splátkách, nejpozději do dne uhradit, k čemuž však nedošlo. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží částku ve výši Kč. 25) Zdeněk ALBRECHT, trv. bytem FIBICHOVA 299, TRUTNOV, jednatel spol. Relko, s.r.o., IČ: , se sídlem ROTY NAZDAR 500, TRUTNOV, který mimo jiné uvedl, dne uzavřel Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č se spol. DEPONIA INVEST s.r.o., na jejímž základě ode dne pronajal nebytové prostory v nemovitosti na adrese Roty Nazdar 500, Trutnov, spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně hradila nájemné až do dne a poté vystavil celkem devět faktur, znějících na celkovou částku ve výši ,80 Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 26) Robert DLOUHÝ, trv. bytem BOREK 84, , jednatel spol. Stavby Dlouhý, s.r.o., IČ: , se sídlem BOREK-DŘÍSY 84, , který mimo jiné sdělil, že cca v průběhu roku 2012 obdržel objednávku na provedení zemních prací, vč. obsluhy, práci vykonal, poté vystavil celkem devět faktur na částku v celkové výši Kč, které spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhradila.

20 20. strana Poté v době od do uzavřel se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. celkem 12 objednávek k provedení zemních prací strojní technikou vč. obsluhy a k provedení ohumusování, poškozený práci vykonal, následně vystavil celkem 18 faktur, znějících na celkovou částku ve výši Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 27) VLADIMÍR STRAŠÍK, trv. bytem DUBEČSKÁ 62/2, PRAHA 10, OSVČ, IČ: , se sídlem DUBEČSKÁ 62/2, PRAHA 10-STRAŠNICE, který mimo jiné sdělil, že dne uzavřel Objednávku č. 9/2013/157, BD Devonská, Barrandov na zhotovení zemních prací, práce vykonal, následně vystavil celkem tři faktury, znějící na částku v celkové výši Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 28) Ing. Dalibor HAVELKA, trv. bytem STRÁŽNÍ 1887/11, PRAHA 3, jednatel spol. Suprocert Praha, IČ: , se sídlem STRÁŽNÍ 11, PRAHA 3, který mimo jiné uvedl, že dne uzavřel Smlouvu o dílo č. 06/11 se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. k získání a udržení certifikátu systému řízení podle mezinárodního ISO, smluvní činnost vykonal, následně vystavil fakturu, znějící na částku ve výši Kč. Dne obdržel částku ve výši Kč. Společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby dluží částku ve výši Kč. Dne , uzavřel Smlouvu o dílo č. 02/13 na udržování a přípravu ke kontrolnímu auditu, práci vykonal, následně vystavil fakturu, znějící na částku ve výši Kč bez DPH, kterou do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží poškozené společnosti částku ve výši Kč. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 29) Úřad práce České republiky, IČ: , se sídlem DOMAŽLICKÁ 1139/11, PRAHA 3, sdělil, že dne , na základě rozhodnutí ze dne , vedené pod č.j. MSPV-UP/ /13/AIS-ZAM, poskytl kompenzaci ve výši Kč osobě Martina HÁJKOVÁ, trv. bytem KHODLOVA 1315/28, PRAHA 9, jako odstupné ve výši 2 násobku průměrného měsíčního výdělku, které jí zaměstnavatel spol. DEPONIA INVEST s.r.o. nevyplatila a poté dne , Generální ředitelství cel, IČ: , se sídlem BUDĚJOVICKÁ 1387/7, PRAHA 4-MICHLE předmětnou částku zaevidovalo k vymáhání pod č.j / , 30) Ing. Pavel FRIČ, trv. bytem DOBRUŠSKÁ 417, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ekonom spol. ZBA GeoTech, s.r.o., IČ: , se sídlem NADEMLEJNSKÁ 651/7, PRAHA 9, který na základě plné moci vystavené Jakubem BAHNÍKEM, trv. bytem KLOPOTOVSKÁ 1147, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, jednatelem spol. ZBA GeoTech, s.r.o., mimo jiné sdělil, že v prosinci 2011 uzavřel blíže nezjištěný smluvní vztah, na jehož základě prováděl stabilizaci zeminy, následně vystavil celkem dvě faktury na částku v celkové výši Kč, které byly plně uhrazeny. Dne došlo k uzavření Objednávky č. 2/2012/HTU/VGP Hrádek na hrubou úpravu terénu, spol. ZBA GeoTech, s.r.o. práce vykonala, následně vystavila fakturu, znějící na částku ve výši Kč. Dne spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uhradila částku ve výši Kč a dne částku ve výši Kč. Do současné doby spol.

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění znaleckých posudků s názvem Název zadavatele: Město Semily

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Správce konkurzní podstaty úpadce ELMA THERM spol. s r.o. Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž, IČ: 47902485, zaps. v OR u KS v Brně odd. C,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

1. Stavební družstvo Brno, Železniční 368/5, 602 00 Brno, IČ : 26 94 44 48 (dříve ATYS Znojmo, družstvo) Faktura č.

1. Stavební družstvo Brno, Železniční 368/5, 602 00 Brno, IČ : 26 94 44 48 (dříve ATYS Znojmo, družstvo) Faktura č. Určeno pro prodej prostřednictvím internetové aukce Seznam obtížně likvidních, obtížně vymahatelných a obtížně prokazatelných pohledávek dlužníka MTS UH. Hradiště, a.s., Nová Cesta 522, 686 01 Uherské

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o.

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o. Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR sro 1 Údaje o společnosti Název: obchodní firma: PRAEDIATOR sro Sídlo: Podkovářská 933/1, Praha 9 IČ: 287 811 71 Datum zápisu: dosud nezapsáno Předmět podnikání:

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Okresní státní zastupitelství Ústí nad Labem/Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem doručeno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr.

Více

Č. j. KRPA-461-34/TČ-2011-000096-BU Praha 30. prosince 2011 Počet stran: 5 U S N E S E N Í

Č. j. KRPA-461-34/TČ-2011-000096-BU Praha 30. prosince 2011 Počet stran: 5 U S N E S E N Í P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Krajské ředitelství policie hl. města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality, 6. oddělení Kongresová č.2, 140 21 Praha 4 Č.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 81 INS 13307/2014-A-16 KSUL 81 INS 13307/2014-B-1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele - věřitele Českomoravská

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

úrok z prodlení, náhrada nákladů řízení, náklady oprávněného v exekuci úrok z prodlení, exekuci úrok z prodlení, exekuci úrok z prodlení, exekuci

úrok z prodlení, náhrada nákladů řízení, náklady oprávněného v exekuci úrok z prodlení, exekuci úrok z prodlení, exekuci úrok z prodlení, exekuci JUDr. Vladimr Szabo, insolvenčn správce e-mail: advokat@szabo.cz, IČ: 66 79 30, zapsán v seznamu advokátů pod čslem: 10 142 Nabdka postoupen pohledávek za úplatu v rámci řzen s dlužnkem Frontpage edeho

Více

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ 70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ Okresní soud Plzeň -město rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Levým ve věci návrhu oprávněného Společenství vlastníků Hodonínská 25 a 27 v Plzni se sídlem v Plzni,

Více

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Kongresová 2 140 00 Praha 4 V Praze dne 7. 1. 2012 Oznamovatel: LeeToo SE IČO: 24841404 se sídlem Praha 9, Cidlinská 788/8, PSČ 198 00 jednající Rastsislauem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí:

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí: Exekutorský úřad Praha 9 Exekutorský úřad Praha 9 S o u d n í e x e k u t o r J U D r. M i l a n S u c h á n e k tel.: 266 032 031, tel. fax.: 266 032 032, e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, ID DS: qjzg82q

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 Shromáždění delegátů

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: STAVEBNÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Předmět prodeje. Vydavatelství RO-TO-M, a. s. se sídlem Bučovice, Vícemilice, Slovenská 172 IČ: 277 20 331

Předmět prodeje. Vydavatelství RO-TO-M, a. s. se sídlem Bučovice, Vícemilice, Slovenská 172 IČ: 277 20 331 Předmět prodeje Vydavatelství RO-TO-M, a. s. se sídlem Bučovice, Vícemilice, Slovenská 172 IČ: 277 20 331 Pohledávky ve výši 3 723 219,83 Kč vznikly na základě objednávek a poté kupních smluv a k nim sepsaných

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č.

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č. Vyhláška, kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") 1. Vyhlašovatel: NOTOS spol. s r.o. se sídlem: Noutonice č.p.23, 252 64 Praha západ IČ: 61456802 zapsaná v Obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802 E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1058/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 984 ze dne 17.12.2014 Návrh nájemní smlouvy k pronájmu pozemku parc. č. 1793/6 v k.ú. Žižkov se společností WH Estate s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í Exekutorský úřad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 tel : 261 34 42 21, fax : 261 34 22 08, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz U S N E S E N Í č.j.: 046 Ex 492/10-97 Soudní

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4 vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění.

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění. Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 35 03 Název: Žádost pana Ondřeje Mika o povolení splátek Mimořádný materiál: Návrh usnesení: Rada města projednala žádost p. Ondřeje Mika, bytem Labské nábřeží 23, Děčín

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy kupujícího: 15/119-0 Česká republika - Úřad vlády

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 urad Císlo jednací 69277/2010-606/X.vyr. ~~ Y~m01~ 15 10 010;0. ~'tj.~.7~j;'i ~~l TOTO MOCI ROZHODNUTI dne

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Č.j.: S 55/99-150/1184/99-Hm V Brně dne 1. června 1999

Č.j.: S 55/99-150/1184/99-Hm V Brně dne 1. června 1999 Č.j.: S 55/99-150/1184/99-Hm V Brně dne 1. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7. 5. 1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

rozhodnutí: I. Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje.

rozhodnutí: I. Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje. Praha Čj. 37 424/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podal k poštovní přepravě dne 19. 9. 2005 pan xxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxxxx, (dále jen účastník ), podle 61 odst. 1 zák. č. 71/1967

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více