slovo starostky 8. ledna 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 OPOČENSKÉ NOVINY V ROCE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "slovo starostky 8. ledna 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 OPOČENSKÉ NOVINY V ROCE 2015"

Transkript

1 8. ledna 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 Plesová sezóna je tady. Jak vidno, účesy řešili i naši předkové. Inzerát byl promítán v opočenském kině, jemuž se věnuje dnešní kalendárium. slovo starostky OPOČENSKÉ NOVINY V ROCE 2015 Vážení přátelé, dovolte mi, abych při příležitosti počátku nového roku popřála vám všem zejména hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. Městu Opočnu bych ráda popřála, aby bylo dále nejméně tak klidné jako doposud, aby zde dál bydlelo co nejvíce slušných a pracovitých lidí, aby se podařilo dotáhnout co nejvíce projektů, které budou dělat Opočno stále lepším místem pro život, a to tak, abychom nezatížili další generace tam, kde to není nezbytně nutné. Zároveň bych byla ráda, kdyby se podařilo prosadit, aby město směřovalo k trvale udržitelnému rozvoji. Vím, že musíme nastavit řízení ve městě směrem k zodpovědnému využívání veřejných prostředků, což nebude snadné, ale věřím, že jsme na dobré cestě. Detailněji se k našemu dosavadnímu působení i dalším plánům vrátím v příštím roce v jednom z dalších článku. S úctou k vám všem Šárka Škrabalová Vážení čtenáři, v roce 2015 dochází k několika změnám ve vydávání Opočenských novin. Tou pro vás nejzásadnější je změna frekvence vydávání. Opočenské noviny budou nově vycházet jednou měsíčně a ve svých schránkách je naleznete vždy na začátku daného měsíce. Uzávěrka novin bude vždy 20. den předchozího měsíce. Další novinkou je rozšíření redakce o dalšího člena. Zaměstnance informačního centra (Dalibor Štěpán, Tereza Hoderová a Pavel Anděl) doplní paní Dana Marková, kterou už ze stránek Opočenek znáte. Nově vznikla redakční rada Opočenských novin. Jejím úkolem je dohlížet na vyváženost obsahu novin a řešit případné stížnosti a připomínky týkající se publikovaných článků. Sedm členů rady zastupuje všechny politické subjekty v aktuálním opočenském zastupitelstvu. dokončení na straně 2

2 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 2 OPOČENSKÉ NOVINY V ROCE 2015 dokončení ze strany 1 Členy redakční rady Opočenských novin jsou Petr Fábera, Ondřej Šrůtek, Renata Rýdlová, Kateřina Vošlajerová, Renáta Tichá, Štěpán Jelínek a Martin Šnajdr. V současné době se dokončují dokumenty Statut Opočenských novin a Pravidla Opočenských novin, které obsahují jasná pravidla pro fungování Opočenek. Chceme, aby Opočenské noviny byly kvalitním zdrojem informací o dění ve městě, o krocích, které připravuje vedení města, aby nabízely prostor pro diskuzi a pohledy napříč politickým spektrem zastupitelstva města. Chceme přinášet také příspěvky o zajímavých osobnostech a událostech v našem městě. Rádi přivítáme vaše připomínky a náměty na témata, kterým by se noviny mohly věnovat. Dveře redakce jsou vám otevřeny v provozní době informačního centra v budově městského úřadu. Kontaktovat nás můžete také em na nebo písemně na adresu uvdenou na poslední straně novin. Příjemně prožitý rok 2015 třeba i při četbě Opočenských novin vám za redakci přeje Dalibor Štěpán ml., šéfredaktor téma měsíce BUDE MÍT OPOČNO KONEČNĚ OBCHVAT? Obchvat byl přáním Opočna už desítky let, zdá se, že nikdy nebyly šance na jeho realizaci vyšší. V horizontu nejbližších let by mělo dojít na první etapu výstavby. Trasa obchvatu dlouhá zhruba 3,6 km ukazuje, že dopravě v centru města se výrazně uleví. Směrem od Hradce Králové se doprava odkloní před benzinovou čerpací stanicí, stávající komunikaci vedoucí do Českého Meziříčí pak trasa obchvatu přetne až za Jordánkem. V tomto místě vznikne kruhový objezd. Napojení na stávající komunikaci směřující na Dobrušku bude až za Opočnem, a to v místech odbočky na Pulice. sice kapsy města nedotkne, přesto se objevily námitky. První z nich byla otázka bezpečnosti cyklistů. Úrovňové křížení s cyklostezkami je dnes běžné, je spousta možností, jak zvýšit bezpečnost na cyklostezce optické brzdy, zábradlí atd., jednoznačně doporučil tuto variantu projektant Ing. Dejmek. Druhá námitka se týkala otázky, zda nebude město muset vrátit část dotace, kterou obdrželo na cyklostezku. Je jisté, že se v tomto směru bude jednat, výsledek je zatím neznámý. Nechtěl ho předjímat ani náměstek hejtmana Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ing. Janeček, který však tuto otázku nepovažoval za stěžejní. Sám především zdůraznil, že obchvat se plánoval řadu let, konečně se podařilo prosadit jeho realizaci a Opočno by tuto šanci nemělo prošvihnout! Jeho slova potvrdili i zástupci CIRI (Centrum investic, rozvoje a inovací): Na první etapu, tedy část od kruhového objezdu směrem na Dobrušku, je vyčleněno řádově 163 milionů korun, termín realizace je v letech Pokud se to nepořídí zrealizovat, tak ty peníze již nedostaneme. Během diskuze se objevily i další věci k řešení, např. otázka sjezdů pro zemědělskou techniku. Je zřejmé, že cesta za obchvatem nebude jednoduchá. Závěr prezentace obchvatu pak patřil hlasování, při němž všech třináct přítomných zastupitelů odsouhlasilo úrovňové křížení s cyklostezkou. (red) zprávy z radnice POPLATKY ZA SLUŽBY V ROCE 2015 Cena za svoz tuhého komunálního odpadu pro rok 2015 Svoz TKO za osobu a rok 520 Kč Poplatek za psa pro rok 2015 Opočno bytový dům Opočno rodinný dům Čánka, Dobříkovec, Vodětín 800 Kč 300 Kč 100 Kč Cena vodného a stočného pro rok 2015 (včetně DPH) Vodné (dodávka pitné vody) 29,99 Kč/m 3 Stočné (odvod odpadní vody) 48,74 Kč/m 3 Celková cena 78,73 Kč/m 3 Poplatky za další služby naleznete na Dokumenty a formuláře Odbor hospodářsko-správní a finanční dokumenty (zkrácený odkaz goo.gl/lprn5c). (red) Situační nákres ukazuje předpokládanou trasu obchvatu. I. etapa výstavby by měla řešit část od Jordánku po napojení na silnici na Dobrušku. zdroj: MěÚ Opočno Na veřejném zastupitelstvu 15. prosince, jehož se zúčastnily všechny zainteresované strany a cca 40 občanů, byl obchvat prezentován zastupitelům i veřejnosti. Seznámeni byli nejen s trasou, ale i podobou obchvatu, zejména co se týká protihlukových opatření v blízkosti domů atd. Hlavní diskuze se však točila kolem křížení obchvatu s cyklostezkou, kde se nabízejí varianty křížení mimoúrovňového nebo úrovňového. Mimoúrovňová křížení, tedy podchod či lávka, by však znamenala značné prodražení akce, a co hůř tyto náklady by šly z rozpočtu města. Úrovňové křížení se SEZNAM NÁLEZŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU OPOČNO Ke dni byly do podatelny odevzdány tyto nálezy: 1) Mobilní telefon vyhlášený ) Dioptrické brýle vyhlášené ) Dioptrické brýle vyhlášené ) Dámské jízdní kolo vyhlášené ) Mobilní telefon vyhlášený Vlastníci výše uvedených věcí si je mohou vyzvednout v podatelně Městského úřadu Opočno v přízemí budovy čp. 247 na Kupkově náměstí. Informace na telefonu V podatelně jsou také uloženy opuštěné věci nepatrné hodnoty: klíče, cvičební úbor, vesta, průkazová fotografie, peněženky, bižuterie, deštníky, hodinky a svítilna. (ah)

3 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 3 z jednání zastupitelstva Z usnesení Zastupitelstva města č. 3/2014 ze dne Zastupitelstvo bylo informováno o přípravě výstavby obchvatu a souhlasí s úrovňovým křížením s cyklostezkou s maximálním množstvím bezpečnostních prvků. Zastupitelstvo města Opočna schvaluje poskytnutí první části finančního příspěvku pro HC Opočno na rok 2015 ve výši Kč. K tomuto schválenému příspěvku bude přihlédnuto v návrhu rozpočtu na rok Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem na úpravu ceny vodného a stočného pro rok Cena vodného bude 29,99 Kč a stočného 48,74 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru dceřinou společností Technické služby města Opočna ve výši Kč od České spořitelny. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr na prodej budovy čp. 125, která je součástí pozemku parc. č. 129, a bytu č. 622/4 v Dobrušské ulici v bytovém domě čp vše v obci Opočno, pozemku parc. č. 129 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m 2 za minimální cenu Kč a pozemku par. č. 319/20 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami za minimální cenu ve výši Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo o vrácení uspořené částky příspěvku poskytnutého na provozní výdaje ZŠ Opočno ve výši Kč do rozpočtu města. Celé usnesení naleznete na Dokumenty a formuláře Zastupitelstvo města (zkrácený odkaz goo.gl/rwqfam) z jednání rady Eva Rohlenová Z usnesení Rady města č. 5/2014 ze dne Rada města rozhodla uzavřít smlouvy na dodávky energií pro město Opočno na rok 2015 s firmami Amper Market a.s. a Gas International s.r.o. Rada města projednala návrhy stavební komise a rozhodla: v lokalitě Ořechová zatím neinstalovat dva kusy zpomalovacích prahů v místech označených na situačním snímku rada dále pověřuje starostku města jednáním s Městskou policií Dobruška o častějším měření rychlosti v lokalitě Ořechová a v Dobříkovci ve věci zřízení přechodu pro chodce u výjezdu z Ořechové pověřuje rada města paní starostku jednat se Správou silnic Královéhradeckého kraje o zřízení přechodu pro chodce místo stávajícího místa pro přecházení Rada dále rozhodla jednat s Královéhradeckým krajem o bezúplatný převod pozemku pro budoucí chodník v ulici Na Olivě, případě jednat o tom, aby výstavbu chodníku zainvestoval Královéhradecká kraj. Zkontrolovat povrch ulice Krehanovy po zimním období. Rada rozhodla o odstranění přístřešku na bývalé autobusové zastávce Balkán. Rada města pověřuje pracovníky Technických služeb města Opočna prověřením stavu vodovodního řadu a návrhem řešení z důvodu nízkého tlaku v řadu v lokalitě Podzámčí. Rada města pověřuje paní starostku jednáním se zástupcem Kolowratského rybářství ve věci úprav břehových hran rybníku Broumar a případné finanční spoluúčasti na této akci. Rada města rozhodla zadat službu: Centrální ochrana objektů města Opočna firmě VP Secure s.r.o., která předložila cenově nejvýhodnější nabídku. S touto vítěznou firmou bude uzavřena nájemní smlouva na prostor vrátnice v areálu bývalé nemocnice Opočno. Celé usnesení naleznete na Dokumenty a formuláře Rada města (zkrácený odkaz goo.gl/0scuvl) legislativní novinky ZMĚNY V REGISTRACI VOZIDEL Dne vstoupila v účinnost novela zák. č. 56/2001 Sb., která společně s prováděcí vyhláškou významnou měrou mění pravidla pro registraci vozidel. Dovolujeme si uveřejnit především ty změny, které se budou bezprostředně týkat nás vlastníků a provozovatelů motorových vozidel. 1. Končí tzv. odhlášky či polopřevody. 2. Končí schvalování vozidel jednotlivě dovezených ze zemí EU, tzv. dovozy (v případě doložení technického popisu vozidla potřebného pro zápis se bude jednat pouze o registraci). 3. Změna vlastníka nebo provozovatele vozidla mezi původním a novým se uskuteční při jedné návštěvě registračního úřadu, kde je vozidlo registrováno doposud (tedy úřad místa původního vlastníka). Tato změna musí být oznámena do 10 pracovních dnů od změny vlastníka nebo provozovatele, tabulky s registrační značkou se již nebudou měnit, nový vlastník provozovatel na svůj úřad již nemusí, pouze v případě, že chce oznámit na vozidle další změnu (např. zápis tažného zařízení, změnu barvy). V případě registrace vozidla nebo změny provozovatele či vlastníka žádost podaná na základě plné moci, musí být tato plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem. Protokol o evidenční kontrole předkládaný k žádosti o zápis změny vlastníka nesmí být starší 14 kalendářních dnů. 4. Dochází k úpravám při vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení tzv. depozit ). V případě vyřazení vozidla z provozu na dobu delší než 12 po sobě jdoucích měsíců je vlastník tohoto vozidla povinen oznámit adresu místa, kde je vozidlo umístěno, a účel jeho využití. Neučiní-li tak, nejen že mu hrozí pokuta ve výši až Kč (stejně jako u nesplnění celé řady dalších stanovených povinností), ale vozidlo navíc zanikne. 5. Přechodné ustanovení zákona za zaniklé vozidlo bude považováno i takové, které je v současnosti v tzv. polopřevodu a do šesti měsíců od účinnosti zákona (tedy do ) nebude podána žádost o zápis vlastníka do registru, tedy vlastník nebo provozovatel musí dokončit převod. Pojem zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení ) znamená, že vozidlo ztratí technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a nebude již možné jej opětovně zaregistrovat ani provozovat na pozemní komunikaci. Možnost požádat o značku na přání nebo třetí kus přidělené registrační značky (pro nosiče kol) je podle poslední změny zákona posunuta na začátek roku Jaroslav Duška inzerce restaurace Jordánek v Opo n p ipravuje ZV INOVÉ HODY od do do Srde n Vás zveme a p ejeme dobrou chu! rezervace na tel: nebo

4 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 4 ZMĚNY V OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Minimální mzda Od ledna 2015 minimální mzda činí Kč, minimální hodinová mzda tedy vzroste na 55 korun. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v srpnu Valorizace důchodů Důchody byly opět valorizovány. Důchodci si tak od nového roku polepší v průměru o 200 korun měsíčně. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před se zvyšují od splátky důchodu splatné po tak, že se základní výměra zvyšuje o 60 Kč na Kč a procentní výměra se zvyšuje o 1,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra navyšuje. Nemocenské pojištění Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítává například nemocenské, jsou pro rok 2015 následující: první redukční hranice činí 888 Kč, druhá redukční hranice činí Kč, třetí redukční hranice činí Kč. Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí Kč i v roce Podpora rodin s dětmi Porodné bude i na druhé dítě a dosáhne na něj více rodin. U prvního dítěte zůstane částka porodného na Kč, u druhého dítěte se jedná o částku Kč. Zvýšil se koeficient z 2,4 násobku na 2,7 násobku životního minima rodiny, takže na porodné bude mít nárok širší okruh rodičů. Na porodné u prvního dítěte by tak měly dosáhnout domácnosti s čistým příjmem do Kč, u matky samoživitelky do Kč. Ženy, kterým se narodí vícerčata, dostanou od státu nyní Kč. Doplatek na bydlení Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pomohou přerušit obchod s chudobou v ubytovnách. Doplatek na bydlení bude nově poskytován ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení. Zároveň bude dávka vyplácena osobám, které bydlí na ubytovně, pouze se souhlasem obce. Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce budou vyžadovány od května Výměna průkazů pro handicapované Držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P si průkazy mohou nově vyměnit bez administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Příspěvek na mobilitu bude vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Zavedení dětské skupiny Od listopadu 2014 je účinný zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny pomohou vyřešit chybějící místa pro děti předškolního věku v mateřských školách. Založení takové skupiny bude administrativně i finančně méně náročné, než je tomu u klasických školek. Zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty. Rodiče zase mohou využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny využijí. Zrušení elektronické komunikace s ČSSZ Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, živnostníky a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. Ti, kteří zatím nedokážou elektronické podávání zajistit, budou nadále moci zasílat papírové tiskopisy. Pojistné na sociální zabezpečení Nejvýznamnější změny: částka průměrné mzdy pro účely pojistného je Kč maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je Kč rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je Kč minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je Kč z toho minimální záloha na pojistné činí Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce je Kč z toho minimální záloha na pojistné činí 778 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření Mgr. Renata Rýdlová, zdroj Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí z opočenských škol ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ OPOČNO Do Školské rady při ZŠ Opočno byli na období zvoleni: za zákonné zástupce žáků Ing. Radka Mecnerová a Ing. Kateřina Macnarová; za zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Magdaléna Brandová, Jitka Račáková, DiS.; Za zástupce zřizovatele školy byli jmenováni starostka města Opočna paní Šárka Škrabalová a Ing. Jaroslav Pultar. Za ZŠ Opočno Jana Hrnčířová ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ OPOČNO se koná ve čtvrtek 15. ledna 2015 a v pátek 16. ledna 2015 v oba dny od 14 do 17 hodin v budově čp. 4 (u kostela) na Trčkově náměstí. Vezměte s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz a obuv na přezutí. Mgr. Jana Hrnčířová, ředitelka školy

5 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 5 zprávy z knihovny KNIHA PRO TENTO MĚSÍC HELENA HAZUKOVÁ: OBJEVUJEME S DĚTMI KULTURU A SPOLEČNOST Publikace poslouží jako užitečná příručka nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče. Vedle metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací oblasti neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte. LEDNOVÉ AKCE NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ poznávací Za letopiseckou soutěž komisi dm Jak na Nový rok, tak po celý rok. Pokud toto rčení bude platit i v naší soutěži, tak se ročník 2015 určitě vydaří. Přišlo totiž 17 odpovědí a všechny správné. Jméno na desce, kterou najdete u vchodu domu čp , zní V. Buchvald. Výhercem se tentokrát stal pan Lubomír Rejthar, na kterého čeká v IC výborná čokoláda (není nad to, dát si po Vánocích něco sladkého, přejeme dobrou chuť ). Dům nesl původně číslo 520, později byl přečíslován. Další zajímavostí je, že dům byl určen pro chudé. Dozvídáme se to z dokumentů uložených na odboru výstavby MěÚ, které mluví o domě s malými byty pro sociálně slabé. Stavět se začalo 29. dubna 1940 a zhruba za rok a půl bylo hotovo dokumentem ze 17. prosince 1941 bylo povoleno užívání novostavby domu s byty pro chudé. Deska, která byla soutěžní otázkou, uvádí, že dům projektoval a stavěl architekt stavitel V. Buchvald. Václav Buchvald stál za mnohými dalšími opočenskými stavbami, jeho dílem byla i známá vinárna v čp. 2. Právě z této akce přinášíme fotografii. Je to jedna z mála v našem archivu, kde je Václav Buchvald zachycen, samozřejmě budeme vděčni za jakékoliv další jeho snímky či dokumenty o něm. Výstavka: Novoroční říkanky, Tři králové. Tvořivá dílna: Novoroční štěstíčka. Soutěž: Sníh práce s textem (probíhá v půjčovní dobu pondělí a středa ) KNIŽNÍ NOVINKY Oddělení pro dospělé Sabine Ebert: Krev a stříbro. Historický román. Elizabeth Fremantle: Královnin gambit. Historický román. Elizabeth Haran: Za rudým obzorem. Román. Jitka Horová: Ateliér výtvarných nápadů Praktický kalendář tvořivé recyklace. Katherine Howe: Posedlost. Kriminální román. Frank Millard: Královské rody proti Hitlerovi. Historie. Jo Nesbo: Přízrak. Kriminální román. Nora Roberts: Závrať všedních dnů. Román. Yrsa Sigurdardóttir: Plavba smrti. Kriminální román. foto: 2x archiv letopisecké komise Dnešní soutěžní otázka nás zavede do jiného kouta Opočna. Do míst, kde měl svou firmu pan Cyril Vaníček. Poznáte, kde stávala jeho MÓDNÍ SÍŇ PRO PÁNY? Oddělení pro děti H. N. Kowitt: Prokletí trapáků. Ze života dětí. Chris Riddell: Ada a myší strašidlo. Napínavý příběh. Daniela Fischerová: Pohoršovna. Škola pro strašidla. Ivona Březinová: Lucka Luciperka. První čtení. Virginia Macgregor: Jak to vidí Milo. Pro starší děti. Martina Drijverová: Ztracený trpaslík Pohádka z českých a moravských jeskyní. J. a A. Urbanovi: Deník malé blondýnky 4. Pro dívky. Komiksy pro děti Midam: Kid Paddle Ďábelské hry Frank Cho: Liberty Meadows Straczynski a kolektiv: The Amazing Spider-man Šťastné narozeniny Petr Kopl: Štěky Broka Špindíry Dětská naučná literatura Gumičkománie! Ozdoby Ladislav Špaček: Dědečku, ještě vyprávěj Ottova velká školní encyklopedie A Ž (ms) Své odpovědi zasílejte em na adresu nebo smskou na číslo Výherce si tentokrát odnese z IC opočenské voňavé mýdlo. Za letopiseckou komisi dm

6 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 6 obrazové kalendárium Budoucnost malých kin, pokud ještě existují, je nejistá. Vraťme se však o pár let zpět zaplněná hlediště pamatujeme ještě v šedesátých, snad i sedmdesátých letech minulého století a biografem se mohla chlubit většina měst. V Opočně se promítalo ve velkém sále Kodymova národního domu. Kromě toho se však každý pátek zaplnil loutkový sál, kde probíhalo promítání pro děti, jemuž jsme říkali grotesky (přestože šlo převážně o filmy a pohádky, těch kratších se vždy stihlo několik). Název grotesky se snad udržel z počátků biografu, k nimž grotesky nutně patřily, a tak jsme sice chodili na pohádky, ale říkali jsme, že jdeme na grotesky nebo do grotesek. Historie opočenského kina měla své více či méně slavné dny. Mezi ty hodně slavné patřil bezesporu začátek ledna před osmdesáti lety. V knize Opočno můžeme číst: 6. ledna 1935 V Opočně v Kodymově národním domě se poprvé hrál zvukový film. V kronice jsme sice tento údaj nenašli, ale zmíněná kniha čerpá z mnoha dalších zdrojů, možná se časem dopátráme, odkud tato informace pochází. V každém případě to musela být sláva veliká! Plakáty z této doby nemáme, ty, které si můžete prohlédnout v dnešním kalendáriu, jsou o trochu mladší. Jsou z roku 1937 a potvrzují, že opočenské BIO už bylo skutečně ZVUKOVÉ. Za letopiseckou komisi dm Přinášíme malou ochutnávku filmových plakátů, které jsou uloženy v archivu letopisecké komise. Jsou z roku 1937, pravý horní snímek pak ukazuje, že se promítalo i za války.

7 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 7 takový byl rok 2014 v Opočně Když jsme připravovali první číslo roku 2015, řekli jsme si, že jeho součástí bude i krátké ohlédnutí za rokem Oslovili jsme proto kronikářku města paní Renatu Rýdlovou, která nám zapůjčila pracovní verzi kroniky města pro uplynulý rok. Byť jsme vybírali pečlivě, nakonec se z krátkého ohlédnutí stalo ohlédnutí poněkud delší. Samotné nás překvapilo, kolik se toho během roku 2014 v Opočně událo. Všechny události se nám sem pochopitelně nevešly. Pokud vás zajímá kompletní kronika města, brzy bude ke stažení na webu města a tištěná k nahlédnutí v informačním centru a městské knihovně. Až to bude, dáme vám vědět v Opočenských novinách. (red) LEDEN Počet obyvatel s platným trvalým pobytem podle částí obce k 1. lednu 2014: Čánka: 114 mužů, 115 žen, celkem 229 obyvatel. Dobříkovec: 29 mužů, 35 žen, celkem 64 obyvatel. Opočno: mužů, žen, celkem obyvatel. Celkem 3119 obyvatel, z toho mužů a žen. ÚNOR proběhlo v Kodymově národním domě oblastní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, kterou pořádala ZŠ Opočno. První místa s postupem si na domácím pódiu vyzpívaly Lucie Matějková a Terezie Sazimová, které postoupily do celostátního kola v Karlových Varech. Jakub Smolík, který těží ze své image kluka s modrýma očima, pěkných skladatelských kousků, ale i vytříbeného vkusu pro výběr starších českých šlágrů, zavítal s kapelou a vokalistkami do Opočna. Kodymův národní dům hostil ve středu představení Žena vlčí mák, monodrama, ve kterém jedinou a zároveň jedinečnou roli Marty ztvárnila excelentní Hana Maciuchová. Na téměř čtyři hodiny se protáhlo jednání. Posledním bodem programu byly v diskusi studie nového vzhledu Kupkova náměstí, které byly také důvodem poměrně početné účasti z řad veřejnosti. Atmosféra byla napjatá, někteří z diskutujících se obávali necitlivých změn a novinek, jiní upozorňovali na rozbité chodníky a potřebu obchvatu s ohledem na hustý nebezpečný provoz v centru města. I příznivci změn se ale obávali některých nepromyšlených nápadů, jako bylo vytvoření prostoru pro hraní pétanque nebo výsadby zeleně, která nekoresponduje s podhůřím Orlických hor. Přítomní architekti se snažili obhájit své koncepce a zdůvodnit svá architektonická řešení. Velký počet příznivců však nezískal ani jeden návrh. Živější diskuse na toto téma zaznamenal i facebook opočenské kultury. Ze střechy vodárny v zámeckém parku bylo odcizeno téměř 136 m 2 měděné krytiny. Převážnou většinu plechu pachatel z místa odnesl, několik desítek metrů zůstalo v blízkosti vodárny. Vzniklá škoda byla odhadnuta na zhruba Kč. Měděné plechy skončily zřejmě ve sběrně druhotných surovin. BŘEZEN Ústavní soud vyhověl stížnosti hraběnky Colloredo-Mansfeldové, která požádala o obnovu řízení. Justice tak musí spor o zámek řešit znovu. Dědička se obnovy řízení domáhala na základě údajně nového důkazu, který nemohla uplatnit v průvodním řízení. Výpis z Almanachu židovské šlechty z roku 1913 podle ní dokazoval, že její babička byla židovského původu a že konfiskace majetku nacisty v roce 1942 měla nejen politické, ale také rasové pozadí. Zastupitelům bude předložen záměr na využití objektu čp. 2 k případnému doplnění a následnému předání Ing. Ladislavu Lábusovi. Requiem od francouzského hudebního skladatele a učitele hudby Gabriela Fauré, které je nepochybně jedním z nejvýznamnějších děl svého žánru, zaznělo ve špičkovém provedení tří pěveckých sborů doprovázených komorním orchestrem v kostele Nejsvětější Trojice v 17 hodin. Celé vystoupení řídil dirigent Ladislav Kulla, rodák z Přepych, který se od dětství věnuje chrámové hudbě. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky stanovil našemu městu blason městského znaku (slovní popis), a to v tomto znění: V modrém štítě ze zeleného trojvrší vychází slunce s tváří, vlevo nahoře provázené pětihrotou hvězdou, obojí zlaté. O celkovém vítězi letošního ročníku Krajské soutěže hokejistů bylo rozhodnuto v pátek v předposledním zápase posledního kola nadstavbové části O pohár předsedy výkonného výboru Královéhradeckého svazu ledního hokeje, kdy hokejisté TJ Sokol Semechnice porazili v okresním derby Opočno a dostali se do čela tabulky. Další zápasy na tomto pořadí nic nezměnily. Pohár putoval do Semechnic, opočenští Baroni byli druzí. Těžba dřeva v Lišťovině byla v letošním roce odložena. Teplé zimní počasí bez větších mrazů nedovolilo vjezd techniky na pozemky dotčené plánovanou těžbou. Jinak by byly poškozeny nadzemní i podzemní části lilií zlatohlavých, které v Lišťovině rostou. DUBEN Ve čtvrtek přijel do Opočna v rámci svého každoročního jarního putování tým Rádia Blaník. Zábava vyvrcholila vystoupením zpěváka Jakuba Smolíka. Ve víkendových dnech 5. a byla v prostorách radnice města Puteaux u Paříže zahájena výstava obrazů Les enfants de Kupka Kupkovy děti. Na výstavě se objevily také Kupkovy reprodukce zapůjčené naším městem. V jejím průběhu vystoupilo smyčcové kvarteto absolventek uměleckých škol z Opočna a Dobrušky. Součástí slavnostního zahájení výstavy bylo odhalení busty Františka Kupky z dílny akademického sochaře Jana Vlacha. Její kopie by měla symbolicky v budoucnu stát i v Opočně. Příslib finančního příspěvku na úhradu odlitku a výrobu podstavců ze strany města Puteaux bylo dalším projevem prohlubující se spolupráce mezi oběma městy. Vystoupení Vrchoslavova kvarteta bývalé žákyně ZUŠ Opočno a Dobrušky (Barbora Šedivá, Dagmar Peřinová, Barbora Fléglová, Petra Drašnerová), doplnilo program vernisáže, zaujaly Dvořákovou Humoreskou.

8 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 8 Při příležitosti Mezinárodního dne památek Státní zámek Opočno od do mimořádně zpřístupnil nově rekonstruovaný sál tabulnici s renesanční hřebínkovou klenbou. Od května by měla sloužit veřejnosti i soukromým subjektům pro svatební obřady, odborné přednášky, rodinné slavnosti i podnikové akce. Ochotnické Divadlo Kodym připravilo pro své příznivce premiéru trampské komedie se zpěvy Slunce nad řekou. Diváci v sále Kodymova národního domu se přenesli do 70. let, kdy byl tramping vášní mladých lidí. Příběh se točil kolem trampského srubu Oregon kdesi v Bojanově, který jeho majitel prodal více zájemcům. Ti však o jeho podnikavém záměru nic nevěděli, a tak se rozehrál jejich vlastní boj o místo na slunci nad řekou. V sobotu se do Opočna sjeli účastníci oblastního a zemského kola Národního šampionátu v twirlingu s rekvizitami. Pořadatelem soutěže bylo občanské sdružení Mažoretky Opočno. Klára Peřinová a Anna Ludvíková se se skladbou na téma Člověče, nezlob se umístily na 3. místě a zajistily si tak postup na mistrovství republiky. Naše město bylo úspěšné s žádostí o poskytnutí dotace z Nadace ČEZ na výsadbu nebo obnovu historických alejí a stromořadí. Takto získané prostředky pomohly záměru vytvoření dříve existující aleje ovocných stromů starých krajových odrůd hrušní a švestek podél staré cesty ze Švamberka vedoucí na Semechnice a Trnov. Myšlenka měla velký ohlas i u veřejnosti. S nářadím a elánem ji v sobotu ráno na Švamberk přišla podpořit početná skupina téměř 70 opočenských dobrovolníků, zaměstnanci úřadu města a technických služeb. KVĚTEN Ve čtvrtek se uskutečnil tradiční prvomájový výjezd automobilových veteránů, který pořádal Podorlický Veteran Car Club. Spanilá jízda začala srazem na opočenském náměstí a vedla přes Dobrušku do Nového Města n. M. Letošní pozvání na večerní prohlídku s kulturním programem při příležitosti tradiční Noci kostelů směřovalo k návštěvě klášterního kostela Narození Páně. Komentář návštěvníky provedl dobou od jeho založení a výstavby stavitelem Bernardem Minellim. Byla připomenuta prostá kapucínská výzdoba a přístavba pozoruhodné křížové chodby miniaturních rozměrů s mariánskou kaplí a čtrnácti obrazy křížové cesty. Řád působil v Opočně do roku 1950, kdy byla komunita rozehnána státní bezpečností. V budovách sídlil sirotčinec, od roku 1953 zde byli umístěni fyzicky a mentálně nemocní. Od roku 1960 fungoval v budovách Ústav sociální péče pro dospělé ženy. Po výstavbě nových objektů na okraji města už zůstal areál prázdný. V současné době prochází opravou vyhlídková věžička se zvonicí, která byla postavena v době založení kláštera roku Střecha zvonice dostane novou krytinu ze štípaného šindele a generální opravou projde i hromosvod zvoničky. Náklady opravy byly odhadnuty na Kč. V rámci projektu Opočno Františka Kupky se uskutečnila výstava originálních obrazů našeho rodáka s názvem Kupka Opočno Puteaux, nad kterou převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman. Kurátorem výstavy se stal pražský galerista Zdeněk Sklenář, který využil dispozici výstavního prostoru a tři dosud v naší republice nevystavené Kupkovy obrazy nezvykle umístil do tří navazujících místností v jedné přímce. Jeho speciální instalace vystavených děl zavěšených v prostoru v kontrastu světla a tmy podtrhla možnost prohlížet díla v intimní atmosféře a zdůraznila jedinečnost celé výstavy. Jednalo se o obrazy ceněné na desítky milionů korun nalezené v polovině devadesátých let v Puteaux. Vznikly ještě před autorovým obdobím abstrakce na počátku minulého století. Výstavu otevřela odpolední slavnostní vernisáž v pátek s významnými hosty jako byl velvyslanec Francie v ČR Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslankyně ČR ve Francii Marie Chatardová, mecenáška umění Meda Mládková, hudební skladatel Luboš Sluka i zástupci francouzského města Puteaux. Večer od následoval koncert české operní pěvkyně Evy Urbanové, kterou pod arkádami zámku doprovodila Filharmonie Hradec Králové pod vedením Jana Chalupeckého. V sobotu opět na zámeckém nádvoří dostalo prostor divadelní představení s Janou Krausovou a Karlem Rodenem. Autorem tragikomedie Otevřené manželství byl italský dramatik Dario Fo, nositel Nobelovy ceny za literaturu. ČERVEN Dne v rodném domě Františka Kupky podepsala hraběnka Kristina Colloredo-Mansfeldová a starosta Opočna Štěpán Jelínek memorandum o partnerství a vzájemné spolupráci. Tímto oficiálním aktem byla stvrzena dosavadní vzájemná podpora kulturních aktivit spojených s malířem Františkem Kupkou. Výstava obrazů a kreseb Zdeňka Buriana ( ) s podtitulem Na vlnách odvahy a dobrodružství dorazila po delším putování světem i do Opočna. Vernisáž, která proběhla v podvečer, nabídla to nejlepší z tvorby vynikajícího českého ilustrátora. Mezi oblíbené spisovatele Zdeňka Buriana, jejichž díla s obrovským nadšením ilustroval, patřili takoví autoři dobrodružného románu jako Jack London, Karel May, Jules Verne. V pondělí se konalo v KND představení ZUŠ Opočno na náměty známé knihy Exupéryho Malého prince. Opočenská beseda pozvala své posluchače v pátek do obrazárny zámku na koncert klavíristky Oleny Ivaněnko a studentek třetího ročníku Konzervatoře Pardubice Elišky Slavíkové, hra na hoboj, a Sáry Schumanové, hra na housle. Olena Ivaněnko se narodila v Charkově na Ukrajině, v roce 2008 se přestěhovala do Prahy, kde studovala na akademii. Od roku 2012 pracuje jako učitelka v ZUŠ v Náchodě a v Dobrušce. Trčkovo náměstí zažilo v sobotním podvečeru velkou slávu. Dechová hudba Opočenka zde slavila čtyřicet let existence. Pozvání na slavnostní koncert přijal i Karel Hegner z televizní stanice Šlágr a dirigent Aleš Podařil, který s Opočenkou natáčel dvě CD. Zaplněné Trčkovo náměstí bylo víc než pouhým vyjádřením podpory a přízně posluchačů. Provoz bazénů na koupališti byl zahájen v pátek Fanoušci motoristického sportu se letos znovu těšili z dalšího, tentokrát již čtvrtého ročníku Pewag Rallye Orlické hory,

9 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 9 která byla pořádána v pátek a v soboru v rámci seriálu pěti závodů Českomoravského poháru rallye. Od začala platit v části Kupkova náměstí změna parkování na parkovací kotouče. ČERVENEC V červenci proběhlo jednání Zastupitelstva města Opočna dne Nejdůležitějším bodem bylo schválení ručení za úvěr, o které požádala společnost Technické služby města Opočna s.r.o. Úvěr ve výši Kč poskytne Česká spořitelna na financování investiční akce spočívající ve zkvalitnění nakládání s odpady, v rámci které si společnost pořídí zametací vůz Bucher a svozové vozidlo včetně kontejnerů. I v letošním roce připravil zámek pro své návštěvníky provoněné prohlídky expozic. Přestože letní počasí lákalo spíše ven, zájem návštěvníků byl opět značný a ke svátečním prohlídkám bylo prodáno vstupenek. V Mariánském kostelíku se uskutečnil další mimořádný koncert, na kterém vystoupili mladí umělci, hornistka Kateřina Javůrková a varhaník Pavel Svoboda, laureáti mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro 2013 a posluchači Hudební fakulty AMU v Praze. V sobotu se konal třetí ročník multižánrového festivalu OpočnoFest. Pozvání přijal Mladý týnišťský bigband, kapela Quo Wadis, skupina Čí je to vina a bratři Jan a Ondřej Novákovi. SRPEN V srpnu Rada města zasedala Byla projednána žádost obyvatel chatové oblasti u Broumaru na osazení veřejného osvětlení přístupové cesty a rozhodnuto o případném zařazení akce do rozpočtu Odsouhlaseno bylo i zadání geologických prací na vyhlídce u zvonice a u čp. 2, průzkum podloží je požadavkem projektanta. Bylo vyhověno žádosti Římskokatolické farnosti děkanství Opočno o příspěvek ve výši Kč na opravu sanktusové věžičky klášterního kostela Narození Páně v Opočně. V sobotu propukla již pátá Hradozámecká noc. Specialitou našeho zámku byla v letošní sezóně móda. Návštěvníci obdivovali v západním křídle zámku modely inspirované hlavními historickými módními styly, které v Evropě panovaly od druhé poloviny 18. století. Opočenský zámek navštívilo v rámci této originální akce čtyři sta osmdesát zájemců. Candrbál Organizátoři Pavel Anděl a Petr Fábera pojali vzpomínku na 1. světovou válku v humorném švejkovském duchu a pozvali veřejnost na candrbál do budovy bývalého soudu a pozdější vinárny na Trčkově náměstí. Účastníci tancovačky se snažili dorazit v dobových oblecích, nebo alespoň s připomínkou starých dob. Dobovou kulisu umocnila kapela Hašlerka. Příznivci historických tanců využili možnosti zúčastnit se 2. ročníku víkendového kurzu renesančního tance, který se konal od do opět u nás v Opočně. Čerstvě nabité taneční umění předvedli ve dvou závěrečných podvečerních vystoupení na nádvoří zámku v neděli v rámci Hradozámecké noci. Kvůli rekonstrukci železničního přejezdu u nádraží byla na devět dní uzavřena silnice ve směru na České Meziříčí. Přestavbu Správa železniční dopravní cesty spojila s opravou podjezdu a můstků, pod kterými se přejezd objíždí. ZÁŘÍ Poslední jednání Zastupitelstva města Opočna v tomto volebním období se konalo v hasičské zbrojnici v Čánce. Na závěr pan starosta poděkoval při příležitosti posledního zasedání zastupitelstva města všem zastupitelům i úředníkům města za obětavou práci. Zástupkyně klubu důchodců, paní Tošovská a paní Senková, oznámily ukončení činnosti klubu, a to ke dni Důvodem je malý počet členů a nezájem mladších seniorů o členství. Pro prostor klubu důchodců, který působil v domě s pečovatelskou službou Tyršova čp. 673, se bude hledat jiné využití. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví se na zámku uskutečnila odborně naučná přednáška O stavebně-historickém vývoji areálu opočenského zámku, který se z původního gotického hradu přes renesanční období stále stavebně vyvíjel. Odborný výklad byl v kompetenci Ing. Jiřího Slavíka, vedoucího evidence a dokumentace Územního odborného pracoviště v Josefově. Zajímavá cestopisná přednáška o cestování po Kambodži proběhla Pan Josepf Vedlich ve své prezentaci přiblížil cestu do této asijské země, kterou podnikl na přelomu roku 2009 a Současná Kambodža se pozvolna vzpamatovala z hrůzovlády Rudých Khmérů a začíná být vyhledávanou turistickou destinací. Dnešní král, Norodom Sihamoni, je jediný současný monarcha, který hovoří česky, protože v období v letech studoval v Československu. Byly opraveny nejhorší úseky chodníků v Nádražní a v Hradecké ulici v délce osm set metrů. Rekonstrukce chodníků vyšla na tři miliony osm set tisíc korun. Velkou část nákladů, tj. dva miliony osm set tisíc korun pokryla dotace. Centrum Domov Dědina získalo cenu sociálních služeb v kategorii Poskytovatel sociální služby. Už počtvrté tak Královéhradecký kraj ocenil pracovníky a organizace působící v oblasti sociálních služeb za jejich obětavou práci, které není na veřejnosti tolik vidět a která je nezbytná pro ty, kteří pomoc potřebují. Cenu si od hejtmana Lubomíra France převzala ředitelka Domova Dědina Alena Goisová, která byla také zároveň oceněna v kategorii Osobnost sociální oblasti. Vzhledem k tomu, že byly v některých okolních školách (České Meziříčí, Dobruška) zjištěny případy virové hepatitidy typu A, zavedla základní škola zvýšená hygienická opatření a všichni žáci byli poučeni o dodržování zvýšené hygieny. ŘÍJEN rozhodl Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou o tom, že areál opočenského kláštera patří státu, nikoli Královéhradeckému kraji. V této věci se jedná o zásadní verdikt nejen pro řád kapucínů, kteří zpochybňovali dosavadní krajské vlastnictví kláštera, ale i pro Opočno. Nyní se tak otevřela možnost požádat o jeho vrácení podle zákona o církevních restitucích a kraj již areál nebude moci prodat. Opočno

10 XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 10 se s kapucíny dohodlo, že pokud areál v hodnotě cca 8,5 milionů korun získají, převedou ho bezplatně městu. Zastupitelstvo v minulosti uzavřelo s kapucíny smlouvu, podle které v případě získání areálu převedou celý komplex na město Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou povolil obnovu řízení v dlouholetém sporu o zámek Opočno, o který usiluje dědička majitelů paní Kristina Colloredo-Mansfeldová. Letos uplynulo už 47 let od doby, kdy v Opočně vznikl Klub sokolníků Českého mysliveckého svazu ( , dnes je klub součástí Českomoravské myslivecké jednoty). Opočno se tak stalo téměř druhým domovem již několika generací českých sokolníků. Ukončení sokolnických lovů proběhlo opět formou slavnostního výřadu na nádvoří zámku k večeru Po třídenních lovech byl celkový součet ulovené zvěře ze všech revírů s tímto výsledkem: 102 kusů zvěře, z toho 1 liška, 14 srnčího, 2 králíci a 85 drobné zaječí a bažantí zvěře. Se snižujícími se počty k lovu nabízené drobné zvěře klesá i počet sokolníků, kteří se opočenského setkání účastní. Na letošní mezinárodní setkání se sjela necelá stovka sokolníků, kromě domácích přijeli lovci ze Slovenska, Rakouska, Polska, Belgie, Holandska a Velké Británie. V říjnu byl Krajskou hygienickou stanicí v Hradci Králové potvrzen výskyt virové hepatitidy typu A na Základní škole Opočno. Pro žáky osmých tříd byla zavedena protiepidemická opatření tak, aby nedošlo ke kontaktu s ostatními třídami. LISTOPAD Volby do zastupitelstev proběhly v pátek a v sobotu Volební účast činila 53,23 %, kdy hlasovalo z oprávněných voličů. Do patnáctičlenného zastupitelstva byli zvoleni zástupci všech stran a uskupení, kteří se o hlasy voličů ucházeli. Komunistická strana Čech a Moravy 1 mandát (Václav Slezák), PRO-OPOČNO 2 mandáty (Jan Rabenseifner, Vladislav Kňourek), ANO mandáty (Jaroslav Pultar, Barbora Ležáková), Křesťanská a demokratická unie,československá strana lidová 2 mandáty (Milan Vondřejc, Zdeněk Filip), OPOČNO SPOLEČNĚ 4 mandáty (Štěpán Jelínek, Milič Světlík, Roman Mecner, Jaroslav Šedivý), SNK Evropští demokraté a SNK Město občanům 3 mandáty (Šárka Škrabalová, Danuše Marková, Jana Hrnčířová), ČSSD 1 mandát (Marian Slodičák). Dne proběhlo první ustavující zasedání nového Zastupitelstva města Opočna, které se konalo v Kodymově národním domě. Starostkou města byla zvolena paní Šárka Škrabalová, která byla pro výkon funkce starosty dlouhodobě uvolněna. Místostarostou byl zvolen pan Doc. Marian Slodičák, CSc. Dalšími členy Rady města se stal Ing. Jaroslav Pultar, Mgr. Jana Hrnčířová a Jan Rabenseifner. Do pětičlenného finančního výboru byl zvolen Ing. Jaroslav Pultar, který se stal také jeho předsedou, dále Ing. Marika Nachtigalová, Barbora Ležáková, Vladislav Kňourek a Ondřej Šrůtek. Do rovněž pětičlenného kontrolního výboru byl zvolen Václav Slezák, který se stal zároveň jeho předsedou, a dále JUDr. Jarmila Kabelková, Ing. Petr Hrnčíř, Roman Barták a Mgr. Jan Hoder. Následující den se konalo první zasedání Rady města. Předposlední koncert Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka se uskutečnil v Kodymově národním domě. Vystoupily dvě mimořádné hudební osobnosti, jejichž jména vzbuzují respekt napříč generacemi. Klavírní duo Ivana Klánského a jeho syna Lukáše Klánského nabídlo publiku v celovečerním čtyřručním koncertu kompletní provedení Slovanských tanců Antonína Dvořáka, jež stály na počátku skladatelovy mezinárodní slávy. Ruské odpoledne navázalo v neděli na loňský nebývalý úspěch, kdy se tato společenská akce uskutečnila poprvé. Nedělní Ruské odpoledne se u veřejnosti setkalo znovu s velkým zájmem a téměř všechna místa byla obsazena. Ve středu se s podvečerem zaplnily všechny lavice v kostele Nejsvětější Trojice, kde Mladý týnišťský big band uvedl ve spolupráci s rychnovským dětským sborem Carmina a s recitacemi herců Klicperova divadla v Hradci Králové Hynka Pecha a Veroniky Půlpánové Jazzovou mši Jaromíra Hniličky. Jazzové mše přinesl posluchačům nevšední zážitek, za který poděkovali ovacemi ve stoje. Tradiční mikulášská akce řidičům nekompromisně uzavřela Kupkovo náměstí a přilehlé ulice od až do Město bylo možné překonat pouze objížďkou přes Nádražní ulici do Pulic. Základní umělecká škola zahájila v neděli v podvečer tradiční sérii adventních koncertů, který posluchače naladil do předvánoční atmosféry. V připraveném programu zaznělo v Mariánském kostelíku pásmo krkonošských koled v podání pěveckého sboru a další známé i méně známé skladby českých Vánoc. Letošní návštěvnická sezona na opočenském zámku byla velmi úspěšná. Do expozic bylo prodáno téměř 56 tisíc vstupů a doprovodných kulturních akcí se zúčastnilo více jak 11 tisíc návštěvníků. Správa Kolowratského rybářství zahájila výlov rybníku Broumar v pátek , ten pak pokračoval v sobotu a neděli Příjemné podzimní počasí, jedinečná atmosféra, praktické ukázky rybářského řemesla a sítě plné ryb udělaly z výlovu vděčný divácký zážitek. Během výlovu probíhala soutěž o živé ryby, do které bylo odevzdáno víc jak slosovatelných kuponů, což svědčí i o velkém množství lidí, které výlov rybníku přilákal. Blížící se zima znovu na několik měsíců přerušila zdravotní i romantické procházky v zámeckém parku. V listopadu byla opět upravena návštěvní doba a způsob provozu. Část parku u letohrádku byla oddělena plotem a zůstala přístupná od 8 do 16 hodin. Spodní část parku v údolí Zlatého potoka přístupná branami ze Švamberka a od bývalé firmy Zima Opočno zůstala na zimní období trvale uzavřena. PROSINEC V tomto klidovém období prošel park asanací a ošetřením dřevin. Došlo k bezpečnostnímu ozdravění prořezáním větví a kácení rizikových stromů. Specializovaná firma dále provedla u některých stromů i přístrojovou tahovou zkoušku s vyhodnocením odolnosti stromů vůči zlomu, vyvrácení nebo ukroucení větve. S ohledem na prováděné práce byl park z důvodu bezpečnosti v případě nutnosti uzavřen, a to včetně části u letohrádku. Proběhl druhý ročník materiální sbírky pro Psí domov Lukavice. V neděli se uskutečnila v zaplněném kostele Nejsvětější Trojice tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Poslední předvánoční akcí roku 2014 bylo Muzicírování před Bašteckou bránou. (red), zdroj: Kronika města Opočna 2014

11 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 11 ze zákulisí Každá akce má své zákulisí. Pohled do něho může přinést setkání se spolky či lidmi, kteří jsou takříkajíc duší těchto akcí. Proto se redakce Opočenských novin podívá každý měsíc do některého zákulisí, takového, které nás zaujme, nebo toho, na které nás upozorní sami organizátoři či čtenáři. Z prosincových akcí jsme si vybrali sbírku, která byla v Opočně zorganizována pro Psí domov v Lukavici. SOUCIT NESTAČÍ, JE TŘEBA POMÁHAT. Tato věta je uvedena na webových stránkách lukavického útulku. O tom, že lidé v Opočně a okolí pomáhat chtějí, svědčil zájem o sbírku. Co se pro zvířata, která nalezla domov v Lukavici, podařilo shromáždit? V Opočně se vybralo celkem 230 kg granulí, kolem 60 konzerv, 3 velké pytle těstovin, pamlsky a piškoty, hromada přikrývek, lůžkovin a ručníků. Nabízejí se však další otázky. Kdo s nápadem přišel? Proč právě Psí domov Lukavice? První odpověď zní Marika Nachtigalová. A druhá? To už se dozvíme od Mariky. Proč jsi se rozhodla pořádat sbírku právě pro lukavický útulek? Před pěti lety jsem si z Lukavice sama pejska vzala. Když jsem si pro něj přijela, byla jsem zděšená tím, jak to v útulku vypadalo. V té době mrzlo, paní majitelka k sobě neměla žádné dobrovolníky, nestačila pejskům měnit vodu, aby v miskách nezamrzla. Bylo mi z té situace do breku. Pak jsem se ale doma oklepala a řekla si, že nemá cenu kritizovat, ale že je potřeba nějak pomoci. Každý rok jsem se snažila alespoň před Vánoci něco pejskům dovézt, až letos mě napadlo uspořádat pro útulek materiální sbírky. Na fotografii je Míša, který je Marikou adoptovaný na dálku. plemena psů se dožívají kolem 10 let, menší třeba i 15. U koček mluvíme i o delší době života. Dalším problémem je samovolné množení zvířat, ke kterému dochází hlavně tam, kde žije bez kontroly hodně zvířat najednou různé osady, přístřešky bezdomovců apod. Úroveň Psího domova Lukavice se podle médií hodně zlepšila. Je to tak? Ano. Za těch 5 let, co útulek sleduji, se situace hodně změnila. V útulku pomáhají dobrovolníci, často jsou mezi nimi i děti. Pejsci se tak dostanou častěji na procházky, někdo se s nimi pomazlí, což pomáhá k jejich socializaci a ke snaze odhadnout povahu psa. To je důležité při umístění zvířete. Útulek také pořádá během roku několik veřejných venčení pejsků a akcí pro veřejnost. Pejsci jsou tak víc vidět a daří se jich více umístit. Kolik pejsků je nyní v útulku? V této době kolem 50 psů. Situace se může ze dne na den změnit, například když někdo odloží březí fenu nebo narozená štěňata. V poslední době se daří stále více pejskům nalézt domovy. Jen v roce 2014 bylo umístěno neuvěřitelných 90 psů a přes 40 štěňat. I když jde především o psí útulek, trvale tu má domov zhruba 20 koček. Loni přijali kočiček 13, umístit se podařilo 11. S jakými problémy se psí a kočičí útulky potýkají? Problémy jsou hlavně finanční. Útulky nemají pravidelné příjmy. Přispívat by měly obce, na jejichž území se toulaví psi najdou, ale spousta obcí tuto povinnost neplní. Poměrně často se stává, že nálezce psa uváže u brány útulku. Útulky často přežívají hlavně díky pomoci drobných dárců. Ale je to stále obtížnější, protože v posledních letech je obrovský nárůst zvířat, na což si stěžují téměř všechny útulky, azyly a depozita. Je pro tento nárůst nějaké vysvětlení? Nevím. Asi je to tím, že jsou lidé nezodpovědní. Často berou pořízení zvířete jako módní záležitost, nezváží všechny aspekty, které s jeho chovem souvisí. Někteří rodiče pořizují svým dětem zvířata za odměnu nebo jako vánoční dárek, největší příliv v útulcích tak bývá po Vánocích a letních prázdninách. Přitom pořízení zvířete by mělo být životním rozhodnutím. Nejde o hračku na pár let, větší V útulku našlo domov asi 20 koček. V tomto pelíšku jsme napočítali čtyři. foto: 2x archiv Mariky Nachtigalové Dá se situace nějak řešit? Největší příležitost vidím v osvětě. Ta by měla začít už v rodině a pokračovat ve škole. Některá sdružení se tomuto problému věnují a k této problematice existují i výukové materiály pro učitele. Lidé by měli před pořízením zvířete zvážit, že kromě příjemných chvilek hraní a mazlení je čekají také nepříjemné věci, např. řešení nemocí a úrazů zvířat a s tím související nemalé náklady na veterináře. V případě nechtěného (nebo neplánovaného) množení zvířat je nejúčinnějším řešením kastrace. Jakou uděláme tečku? Samozřejmě poděkování. Ode mě a především od všech z útulku! Děkujeme Marice za rozhovor, více o útulku a možnostech pomoci naleznete na (red)

12 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 12 zahradníkův rok Opočenské noviny budou v roce 2015 vycházet na začátku každého měsíce, čímž se nabízí myšlenka pravidelného plánování, jak nezmeškat pověstné agrotechnické lhůty. Představa, že se zahrádkáři na počátku měsíce usadí do křesla a při šálku něčeho dobrého otevřou Opočenské noviny, aby si připomněli, co je v tomto měsíci čeká na zahradě, se nám zalíbila. A tak je tu Zahradníkův rok. Informace bychom mohli sehnat na internetu, ale proč brouzdat a hledat, která z mnoha stránek bude ta pravá, když to opravdu pravé máme doma. Pro rady o stromech a zelenině si budeme chodit k panu Ladislavu Hrnčířovi, bývalému dlouholetému předsedovi opočenského zahrádkářského svazu. Úspěchy na poli zahradnickém? Nejrůznější vyznamenání, čestný titul Zasloužilý zahrádkář, zlatá medaile na Zahradě Čech v Litoměřicích. To největší uznání přišlo v roce 2014, kdy byl pan Hrnčíř zapsán do Knihy cti. A to je ocenění veliké, protože Český zahrádkářský svaz ho nerozdává jen tak ze zhruba členů organizace ho zatím obdržela pouhá čtyřicítka. K zahradě však patří také květiny. Ani pro květinové rady nemusíme chodit daleko. Zahradní centrum manželů Černých znají lidé ze všech koutů republiky díky médiím a ti, kteří sem zajeli, se rádi vracejí. Nejen proto, že jim zde se vším ochotně poradí, ale nacházejí tady doslova kousek zeleného ráje. A tak ani při plánování co a kdy s kytičkami nemusíme klikat na internetu, ale můžeme se zeptat pana Jaroslava Černého. ZAHRADNÍKŮV ROK LEDEN Že si v lednu dáme nohy nahoru a budeme čekat na teplé počasí? Kdepak! Znáte to až se jaro zeptá! Pan Hrnčíř sepsal desatero pro leden: 1. Nejpozději během tohoto měsíce nařežeme peckovinové rouby (na jadrovinové je čas i v únoru). Rouby řežeme ze zdravých stromů u jižní strany a uchováváme v chladu v písku. 2. Kontrolujeme uskladněné ovoce a zeleninu. 3. Kontrolujeme ochrany kolem stromků, aby nedošlo k okusu zajíci. 4. Pokud máte skleník, je potřeba v tomto období utěsnit a vysířit sirnými knoty, aby se zničil všechen škodlivý hmyz, který je přes zimu zalezlý v konstrukci skleníku (molice, mšice apod.). 5. Prohlédneme zahradní nářadí, vyčistíme, naostříme, aby nám v zahrádkářské sezóně opět dobře sloužilo. 6. Zkontrolujeme zásoby semen a ty, které nám chybí, doplníme, v lednu už bývají v prodeji. Lepší je kupovat semena F1, i když jsou dražší. Mají lepší klíčivost a kvalitu plodů. 7. V bezmrazém počasí můžeme zakládat a přehazovat komposty. Pokud to pořídíme, budeme mít na jaře velký náskok a více času na jiné práce. 8. Pokud pěstujete broskvoně, není na škodu preventivně v bezmrazých dnech tyto stromy ostříkat 0,6 % kuprikolu (tj. 3 vrchovaté lžíce na 10 litrů vody). 9. Neměli bychom zapomínat na krmení našich pomocníků ptáčků, aby byli též v dobré kondici a při sezóně nám pomáhali v ničení škůdců. K tomu potřebují nejen něco do zobáčku, ale také vyčištění budek, v nichž se přes zimu schovávají. 10. Poslední rada nezapomeňte s dobrými sousedy posedět u dobré sklenky a probrat nastávající zahrádkářskou sezónu. A co květiny? Ani jejich pěstitelé nemají úplné padla, to ukazuje seznam pana Černého: Trvalky a hrnkové rostliny zpomalují růst a prožívají období vegetačního klidu. V této době je můžeme sestříhat. Většina těchto rostlin nesmí úplně vyschnout, přitom však nesmí být substrát příliš vlhký. Rostliny nesnášející mráz (fuchsie, pelargónie, oleandry nebo citroníky) uklízíme do světlého sklepa či na verandu, kde nemrzne. Mezi hlavní nepřátele přezimujících rostlin patří plíseň šedá (Botrytis), a to hlavně u pelargonií. Mně se jako nejlepší postřik osvědčil fungicid ZATO 50WG, který je k ochraně okrasných rostlin a proti skvrnitosti listů, rzi či padlí i na jabloních či vinné révě. Má dlouhodobý účinek. Za delších a silnějších mrazů bývají ohroženy např. tamaryšky, růj, komule a další rostliny, proto je obalujeme vrstvou chvojí. O hlízy už máme určitě postaráno. Z půdy se vyjímají po ukončení vegetace, kdy jsme je očistili a uložili k odpočinku. Nejlepší je pro ně uložení do suchého písku nebo rašeliny. A pak že v lednu zahrádkáři nemají co dělat! (red) každé pondělí od 18:30 každé úterý od 9:00 každou středu od 17:00 každou středu od 19:30 sobota :15 sobota středa sobota kalendář akcí JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY Základní škola, Trčkovo náměstí 11 Lektorka Božena Tymichová. tel.: RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO Sokolský dům RC Sluníčko v Opočně je tu pro všechny děti a rodiče, kteří si chtějí hrát a přitom se něco naučit. JÓGA PRO POKROČILÉ Kodymův národní dům Lektorka Božena Tymichová. tel.: CVIČENÍ PILATES Tělocvična ZŠ Opočno, Trčkovo náměstí Pod vedením profesionální instruktorky metody PI- LATES. V tělocvičně ZŠ, Trčkovo náměstí v Opočně. Případné dotazy na tel. č ŠKOLA BRUSLENÍ Zimní stadion v Opočně Každou středu od 16:15 do 17:30 hodin a sobotu od 15:15 do 16:30. Neumíš bruslit? Nevadí. Škola bruslení probíhá až do konce února. Přijít můžeš kdykoli. Více informací na TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 bude použit na pomoc lidem v nouzi a zdravotně postiženým. Pořádá Charita České republiky. ŠKOLA BRUSLENÍ Zimní stadion v Opočně v 16:15 ŠKOLA BRUSLENÍ Zimní stadion v Opočně v 15:15

13 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana až neděle :00 neděle :00 středa pátek :00 sobota úterý :00 středa pátek :00 sobota sobota :00 ZVĚŘINOVÉ HODY Restaurace Jordánek Rezervace na tel nebo POHÁDKA NARUBY Kodymův národní dům Pohádka Loutkového divadla Kašpárek. HOKEJ: HC OPOČNO TJ SOKOL SEMECHNICE Zimní stadion v Opočně Utkání krajské soutěže mužů ŠKOLA BRUSLENÍ Zimní stadion v Opočně v 16:15 PLES HASIČŮ Kodymův národní dům K tanci a poslechu zahraje skupina ELASTIC. Vstupné 70 Kč. ŠKOLA BRUSLENÍ Zimní stadion v Opočně v 15:15 NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ Kodymův národní dům Pořádá Základní umělecká škola Opočno. ŠKOLA BRUSLENÍ Zimní stadion v Opočně v 16:15 SOKOLSKÝ PLES Kodymův národní dům K tanci a poslechu zahraje skupina Pokrok. Předprodej vstupenek v Zámecké vinotéce od Cena vstupenky s místenkou 150 Kč. ŠKOLA BRUSLENÍ Zimní stadion v Opočně v 15:15 FOTBALOVÝ PLES TJ SPARTAK OPOČNO Kodymův národní dům K tanci a poslechu zahraje skupina Errori. Aktuální seznam akcí v Opočně včetně sportovních utkání naleznete na přišlo do redakce CHTĚLO BY SE MI PSÁT... PO DLOUHÉ DOBĚ Už ani nevím, kdo za to může. Byla to zelňačka, která se mi nadmíru povedla, a po hrnci se jen zaprášilo. Jen stěží jsem zachránil pár lžic pro vzácné abonenty. Chvíle rozjímání, která se nezvrhla v zahálku. Chvíle porozumění s panem doktorem v ambulanci, kam mne pozval vlídným gestem nezouvejte se, kde zbyl čas i na žert při zprávě popisující můj stav: Nyní je bez obtíží, rána je klidná, šetřete se... A když jsem opouštěl areál bývalé nemocnice, nemohl jsem jinak, než zamířit vlevo nahoru na náměstí a vydat se Zámeckou ulicí s úmyslem projít park. Leč tu jsem zaslechl od hloučku turistů vycházejících z parku: Jo, tady na sluníčku to jde, ale pod stromy ve stínu je chladno, a navíc už jsem celá uškobrtaná. Včas jsem si připomněl slova páně doktorova a pokračoval jsem na Trčkovo náměstí, kde nejvlídnějším místem pro spočinutí se mi jevilo podloubí restaurace Podloubí s pohodlím a výhledem na kulisu náměstí, majestátní lípy, sousoší, kostel Nejsv. Trojice a skrovnou zeleň, v tu dobu naplněnou babím létem, a sem tam i turisty mířícími na zámek. Všude klid a mír. I v novinách: Nástupiště v Opočně bude bezpečnější nebo město Opočno je blíž k obchvatu a nadmíru zajímavý Dodatek čtenáře. Nikdo nikam nespěchal. I telefon v mé kapse se ozval nějak zdrženlivě, jako by nechtěl onu siestu rušit. Ale jak by mohl, když volali naši vzácní přátelé Jana a Petr Slukovi ze Švýcarska. Pro mne je to stále nad pochopení, že to vůbec jde, a že se to smí. A tak jsme si snad dvacet minut povídali, co je nového, to víte, že jsem jim pověděl i o tom, co jsem se o Opočně dočetl v Orlickém týdeníku. Ale ještě jednu drobnost. Včera jsem předešel dvě paní, pozdravili jsme se (ani nevíte, jak je to fajn, že v Opočně můžete lidi zdravit dokonce i bez důvodu jen tak) a po několika krocích se ozvalo Vy vepředu, zvolněte! Po druhé výzvě jsem se zastavil. Ohlédnul jsem se a to už paní s napřaženou rukou povídá: Vy mě asi neznáte, ale když znáte mého bratra Petra, musíte znát i mě. Já jsem přeci... A to už mi zacvaklo, a povídám DUŇA! Duňa Sluková, žijící léta letoucí v emigraci ve Švédsku. A ona přes všechna trápení a utrpení, která jsme jí a její rodině způsobili, na Opočno nezanevřela. Nezdá se vám to zvláštní? Zejména v době všeobecné nespokojenosti mnoha se vším, že Duňa nosí uvnitř možná jistý smutek, ale nikoliv zášť. Demokracie je někdy trochu zvláštní. Zdálo by se, že, podobně jako fotbal, nemá logiku. Ale to je jenom náš pohled. Jiní to vidí jinak. Já teď trochu víc čtu a když narazím na něco zajímavého (podle mě), rád bych se podělil. Velice zajímavým se mi zdá následující citát, a já bych dodal MEMENTO: Poražen škodím zvítěziv se mstím! Ať nás Pán Bůh ochrání před touto filozofií. Naše země, naše město si to nezaslouží, i když to možná teď vidíme jinak. Krásný nový rok, hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta... Ivo Kašpar vyšlo v tisku HRADECKÝ KRAJSKÝ SOUD PROJEDNÁ ODVOLÁNÍ V KAUZE OPOČNO 12. LEDNA Rychnovský deník, Hradec Králové Královéhradecký krajský soud se bude 12. ledna zabývat odvoláním Národního památkového ústavu proti usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, který povolil obnovu řízení v kauze restituce zámku v Opočně na Rychnovsku. Dnes o tom informoval advokát dědičky původních majitelů Kristiny Colloredo-Mansfeldové, která o zámek usiluje, Tomáš Nahodil. Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou povolil obnovu řízení letos v říjnu. Soudce Ondřej Rott tehdy uvedl, že obnova řízení byla povolena, protože Ústavní soud dospěl k závěru, že listiny, které žalobkyně předložila, by jí mohly přinést příznivější rozhodnutí ve věci. Soudy v Rychnově, Hradci Králové i Nejvyšší soud obnovu řízení dříve zamítly, ale Ústavní soud letos v březnu stížnosti, kterou podala Colloredo-Mansfeldová, vyhověl. Dědička se obnovy řízení domáhala na základě údajně nového důkazu, který nemohla uplatnit v původním řízení. Výpis z Almanachu židovské šlechty z roku 1913 podle ní dokazoval, že její babička byla židovského původu a že konfiskace majetku nacisty v roce 1942 měla nejen politické, ale také rasové pozadí. Zámek zabavený nacisty převzal po skončení války stát na základě Benešových dekretů. Rodina po roce 1948 emigrovala. Colloredo-Mansfeldová se vydání zámku domáhá od roku 1991, a celý areál se dokonce načas dostal do jejího vlastnictví. Ústavní soud ale poté vrátil spor na začátek a soudy nakonec přiřkly zámek opět státu. Zámek v Opočně na Rychnovsku vybudovali na místě středověkého hradu Trčkové z Lípy. Posledním rodovým vlastníkem byl Adam Erdman Trčka, který byl v roce 1634 zavražděn společně s Albrechtem z Valdštejna. Poté byly trčkovské majetky zkonfiskovány a Opočno získal důstojník císařské armády Rudolf Colloredo. Colloredové na přelomu 17. a 18. století přestavěli zámek v barokním slohu. Autor: ČTK

14 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 14 VAVŘÍNY Z LIBERECKÉHO POHÁRU PRO TWIRLERKY Z OPOČNA Rychnovský deník, Pět členek týmu Mažoretky Colloredo z Opočna si odvezlo vavříny z Libereckého poháru v twirlingu, který se uskutečnil 14. prosince. Soutěž byla určena pro začátečníky i profesionály, kteří startovali v disciplínách rytmické taneční sólo, rytmické taneční duo a twirl-dance team. Účastníci se rozdělili do pěti věkových kategorií mini, děti, junior mladší, junior starší a senior a dle výkonnosti pak buď do C (začátečníci), B (mírně pokročilí) nebo A (profesionálové). V porotě zasedl mimo jiné také Luboš Kábrt, jeden z nejznámějších twirlerů v České republice, který se v minulosti zúčastnil soutěže Československo má talent. Mezi našimi reprezentantkami nechyběly již ostřílené Klára Peřinová, Anna Ludvíková a Kateřina Vašatová, s nimi pak vyrazily na zkušenou Markéta Horáková a Michaela Lebdušková, které startovaly v twirlingové soutěži poprvé. PF 2015 Cestu do neznáma však Markéta Horáková proměnila ve vítězství v rytmickém tanečním sólu. Je to obrovský úspěch a nikdo z nás to nečekal. Navíc Míša Lebdušková skončila čtvrtá z osmi, řekla Martina Vašatová, jejíž dcera Kateřina zvítězila v téže disciplíně v kategorii senior C, když se při vystoupení nechala vést skladbou Love the way you lie od Rihanny. V sólových disciplínách se výborně umístily i Klára Peřinová s Annou Ludvíkovou, které také skončily na medailových pozicích. Klára přitom udělala první víkend v prosinci zkoušky a postoupila z Béčka do Áčka, takže soutěží v nejtěžší kategorii, a přesto sklízí úspěchy, upřesnila Martina Vašatová. Parádním číslem dvojice Peřinová Ludvíková je ovšem rytmické taneční duo na hudbu skladby Muse Feeling Good, a to děvčata potvrdila i v Liberci, kde vyhrála kategorii junior mladší B. Trenérku Věru Juráškovou přitom těší, že ještě v loňském roce jely do Liberce pouze dvě závodnice a letos už mohla vyslat pět kvalitních, což je dokladem stoupající úrovně jejich svěřenkyň. A jak hodnotí start v Liberci jedna z vítězek? Před soutěží jsme byli všichni vystresovaní a po vyhlášení přišla obrovská úleva, radost a nadšení z výsledků, řekla s úsměvem Katka Vašatová a dodala, že neplánují žádný oddych: Chystáme se do Plzně na mistrovství republiky v twirlingu. které se uskuteční na přelomu ledna a února. Netajíme se vysokými ambicemi. Trénujeme dvakrát týdně a vedle toho ještě každá závodnice sama doma. Dana Ehlová inzerce Alois Danielis, mistr kominický. Rok Šťastný nový rok s knihou VZPOMÍNKY na OPOČNO vám přejí autoři vzpomínek, o. s. ABAKUS, letopisecká komise města Opočna a kronikářka města. V Opočně ji zakoupíte v informačním centru, v prodejně SO- MIPO, Ateliéru Renata, Zámecké vinotéce na Kupkově náměstí a v prodejně Květy Fantazie v Zámecké ulici. V Praze v prodejně PLAVEC, Plavecká 6, Praha 2, tel.: V této prodejně můžete zakoupit i kalendář Opočno a okolí pro rok Na dobírku objednávejte na: Příští číslo vyjde Uzávěrka v 15 hodin

15 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 15 jízdní řády autobusů platné od

16 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 strana 16 Opočenské noviny vydává město Opočno. Zdarma. Šéfredaktor: Dalibor Štěpán ml., telefon: Redakce: Tereza Hoderová, Dana Marková, Pavel Anděl. Redakční rada: Petr Fábera, Ondřej Šrůtek, Renata Rýdlová, Kateřina Vošlajerová, Renáta Tichá, Štěpán Jelínek, Martin Šnajdr. Grafická osnova: atelier duplex s. r. o. Grafická úprava: Tiskové centrum města Opočna. Tisk: GZH, s.r.o. Rozšiřuje: Česká pošta. Volné výtisky jsou k dostání v IC Opočno, Kupkovo nám Registrace MK ČR E Náklad: 1600 výtisků.

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

USNESENO: Rada města uděluje panu xxx souhlas s podnájmem bytové jednotky č. 680/32, Podzámčí 680, Opočno na jeden rok.

USNESENO: Rada města uděluje panu xxx souhlas s podnájmem bytové jednotky č. 680/32, Podzámčí 680, Opočno na jeden rok. Zápis č. 58/2016 ze zasedání Rady města Opočna konaného dne 7. 11. 2016 od 17,00 hod Přítomni: Šárka Škrabalová, Jan Rabenseifner, doc. RNDr. Marian Slodičák CSc., Barbora Ležáková Omluveni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 22.6. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne 21. 10. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Ing. Pavel Dostál, Jaroslav Groh, Ing. Štěpán Hladký, Ing. Kamil Janatka, Jan Rodr, Ing. Mgr. Vladimíra

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. 7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 28. 5. 2015 v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal Stanislav Havlíček, Jana Stachová Program: 1. Rozpočtové

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Registrační číslo MAS 07/002/1100/2/000083 Název MAS Místní akční skupina POHODA venkova CELKOVÁ ČÁSTKA, KTEROU MAS ALOKUJE NA PROJEKTY IV.1.2. V 17. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ (Kč) 3.697.392,- Seznam vybraných

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více