Komplexní řešení pro technologie budov. Answers for infrastructure.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní řešení pro technologie budov. Answers for infrastructure."

Transkript

1 Komplexní řešení pro technologie budov Answers for infrastructure. s

2 Elektrárny Temelín, Dukovany a Tušimice Protipožární a zabezpečovací systémy Komplexní řešení pro technologie budov Justiční palác, Brno Stardní komunikace Řídicí systém budov Zabezpečovací signalizace Integrace chladících agregátů Energetické hospodářství Čidla a prostorové ovladače Národní technická knihovna, Praha Stavba roku 2009 Řízení osvětlení Řízení obnovitelných zdrojů Integrace dalších systémů Kontrola vstupu Regulace žaluzií a markýz Amazon Court, Praha Vítěz soutěže - Budova budoucnosti Psychiatrická léčebna Kosmonosy Hlavní cena - EPC projekt 2005 Zentiva, Praha Regulace čistých prostor Stabilní hasicí systémy Požární signalizace Kamerové systémy Nízkonapěťová technika Nordica, Ostrava První certifikace Green building v ČR Detekce plynů Ventily a pohony Řízení vzduchotechniky a klimatizace Hlasový výstražný systém Evakuační rozhlas Rozvaděče a přípojnicové systémy Řízení silnoproudu Řízení vytápění Regulace jednotlivých místností Dálniční tunel Klimkovice Protipožární zabezpečení Fibrolaser Měření spotřeb energií Office Park Kavčí Hory, Praha Danube House, Praha

3 Zlaté jablko Zlín Řídicí, bezpečnostní a protipožární systémy Úsek FS a BAU společnosti Siemens nabízejí pro budovy a objekty řídicí, bezpečnostní, protipožární a stabilní hasicí systémy, které lze dodat jako autonomní části anebo komplexní systémy budov na klíč. dispozičních i technologických změn. Tím umožňuje dokonalý přehled o dění v objektech. Informace o všech stavech monitorovaných zařízení, spotřebách energií a dalších parametrech mohou být koncentrovány na nadřazeném dispečinku s možností vybudování dalších dozorových pracovišť. Pro řízení zařízení technologie budov a pro měření a regulaci používá společnost Siemens systém Desigo PX a TX s nadřazenou centrálou Siemens Desigo Insight. Veškeré periferie jsou rovněž ze sortimentu Siemens. Pro měření a regulaci jsou použity periferie se stardními signály. To zajistí kompatibilitu zařízení technologií budovy, snadné sdílení dat a integrovatelnost. Aktuální verze systému se vyznačují důsledným používáním stardů zaručujících HW i SW kompatibilitu. prostor s vyšším rizikem požáru nebo podstatnými rušivými vlivy, pak lze použít výkonnější hlásiče S-LINE s volitelnými detekčními algoritmy. K systému je k dispozici i kompletní škála speciálních hlásičů poplachové signalizace a dalšího příslušenství. Pro instalační partnery je určen volně prodejný ekvivalent výše uvedeného systému pod označením Cerberus PRO. n SHZ (Stabilní hasicí zařízení) Plynové stabilní hasicí zařízení doplňuje systém elektrické požární signalizace. Po vyhlášení požárního poplachu je v místě požáru vypuštěno plynné hasivo, které zcela eliminuje vzniklý požár. Na rozdíl od vodních systémů lze takové hasicí zařízení použít i pro hašení zařízení pod napětím. Plynové hašení je zvláště vhodné pro serverovny, archivy a jiné citlivé prostory, kde by voda mohla představovat vysoké riziko zničení nebo poškození uchovávaných předmětů anebo cenných interiérů. n BMS (Building Management System) a Měření a regulace Systém MaR respektive BMS zajišťuje v administrativních budovách optimální parametry pohody prostředí v návaznosti na řízení zdrojů a optimalizované spotřeby energií. Především se jedná o vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci. V rámci tohoto systému však můžeme monitorovat a ovládat i jiné řídicí celky. Díky integraci návazných technologií jako například osvětlení, záložní zdroj, EPS, EZS nebo ACS plní i bezpečnostní nebo havarijní funkce. Sběr dat a komunikace probíhá po stardních sběrnicích Ethernet a BACNet umožňujících variabilní řešení případných n EPS (Elektrická požární signalizace) Systém elektrické požární signalizace slouží k včasnému rozpoznání přznaků požáru, následnému vyhlášení požárního poplachu a aktivaci návazných zařízení. Firma Siemens realizuje EPS ústřednami či signalizačními a ovládacími panely systému FS20 Sinteso a k nim kompatibilními hlásiči požáru řady FD20 Sinteso. Nejčastěji používané jsou automatické bodové kouřové (případně kombinované opticko-teplotní) hlásiče C-LINE, vhodné do kancelářských nebo jiných podobně nenáročných prostor. Pro zabezpečení Pro tento typ zabezpečení lze použít např. systémy Siemens SINORIX 1230 s plynným hasivem FK (Novec 1230). Každý prostor je chráněn autonomním systémem, který zajistí všechny

4 požadované úkony. Ovládání plynového SHZ zajišťuje řídicí ústředna Siemens XC1001-A, řídicí ústředny mohou také využívat bodové hlásiče typu Siemens Sinteso S-LINE a lze je plně integrovat do objektové EPS s možností přenosu stavů celého systému plynového SHZ. n EZS (Elektrická zabezpečovací signalizace) Systém elektrické zabezpečovací signalizace slouží k zabezpečení prostorů a objektů před neoprávněným vniknutím narušitele, předmětů před jejich odcizením nebo poškozením a k signalizaci nouzového stavu, jako jsou přepadení nebo nucené vypnutí střežení. Společnost Siemens realizuje EZS na bázi zabezpečovacích ústředen řady SPC. K ústředně se připojují detektory, které splňují požadovaný stupeň zabezpečení. Pro objekty s běžným rizikem je to stupeň zabezpečení 2. Prostory s vyšším rizikem (např. s běžným výskytem cizích osob či cenným vybavením) jsou vybaveny detektory pro stupeň zabezpečení 3 nebo 4. Pohybové detektory jsou v takovém případě vybaveny ochranou proti zakrytí, tzv. antimaskingem. n ACS (Přístupový systém/kontrola vstupu) Úkolem systému kontroly vstupu je zvýšit vnitřní bezpečnost objektu vymezením přístupových oprávnění do určených zón a v určených časových obdobích. Systém může být doplněn o evidenci a zpracování docházky, stravovací systémy apod. Jádro přístupového systému je tvořeno systémem SiPass integrated, který prostřednictvím turniketů nebo dveřních elektromagnetických zámků řídí přístup osob na základě přidělených přístupových práv. K identifikaci osob lze použít bezdotykové identifikační karty různých technologií jako např. MIFARE, iclass, EM apod. Pro komunikaci s protokolem TCP/IP mezi řídicí jednotkou (jednotkami) a operátorskou stanicí PC lze místní využít počítačovou síť LAN Ethernet. n PTV (Kamerový systém/systém průmyslové televize) Kamerový systém nebo také systém průmyslové televize zajišťuje podobně jako systém EZS zabezpečení prostorů a objektů proti neoprávněnému narušení. Proto využívá různé typy kamer a záznamových zařízení. Uzavřený televizní okruh (CCTV) je tvořený pevně instalovanými kamerami Siemens a digitálním záznamovým systémem Siemens SISTORE. Lze použít IP kamery nebo kamery s IP převodníky. Venkovní kamery v krytu s vyhříváním jsou typu den-noc s mechanickým IR cut filtrem, vnitřní kamery lze použít barevné s automatickým přepnutím při poklesu intenzity osvětlení z barvy do černobílého režimu. Obraz z kamer se ukládá do digitálního záznamového zařízení Siemens SISTORE. Na dohledová a monitorovací pracoviště se instaluje Siemens Remote view, popřípadě Remote Access Software (RAS) dle použitého typu zařízení pro vzdálený přístup k živému obrazu a záznamu. n ERo (Evakuační rozhlas) Pro evakuaci osob v případě ohrožení při požáru je nabízen modulární evakuační systém Siemens E100. Tento systém zcela vyhovuje požadavkům normy ČSN EN Nouzové zvukové systémy a EN Systém je decentralizovaný a skládá se z hlavní ústředny ve velínu, doplněné mikrofonním pultem a z podústředen se zesilovači signálu, rozmístěných v uzlových bodech jednotlivých objektů. Podústředny komunikují s hlavní ústřednou systému po datové sběrnici. Do těchto uzlů, umístěných vždy v 19 rozvaděčích, budou přivedeny reproduktorové linky ze všech zabezpečených zón v příslušných objektech. Detailní rozvržení zón, stejně jako přesné počty a typy reproduktorů definuje projektová dokumentace. Systém evakuačního rozhlasu bude řízen vícestupňově ze systému EPS nebo obsluhou tak, aby byla možná postupná řízená evakuace z ohrožených prostor. n Detekce plynu (DP) Systém detekce plynu zjišťuje přítomnost výbušných a zdraví ohrožujících plynů ve střeženém prostoru. Jedná se především o detekci v garážích, kotelnách, ale i v průmyslových objektech. n Nadstavbové systémy pro bezpečnostní aplikace Nadstavbový systém MM8000 je určen k integraci, monitorování, a řízení jednotlivých bezpečnostních systémů. Díky přehlednému grafickému rozhraní umožňuje uživateli rychle a přesně rozhodovat o řešení krizových situací. Software nadstavbového systému MM8000 je instalovaný na PC s operačním systémem Windows. Systém jednotně prezentuje nejen události z oblasti EPS, ale i EZS, případně také ACS nebo CCTV a dalších připojených systémů. S těmito subsystémy nadstavbový systém komunikuje obvykle prostřednictvím počítačové sítě LAN Ethernet a protokolu TCP/IP. Součástí softwaru nadstavbového systému je i OPC server MK8000 umožňující integraci subsystémů Siemens do nadstavbových systémů jiných výrobců. Servis a energetické služby Záruční a pozáruční servis Zajišťování servisu na námi dodaná zařízení a řešení je pro Siemens samozřejmostí. n Servis: On-line servis, servisní zásahy po síti, telefonické konzultace, vzdálené sledování zařízení. Servisní zásah na místě, plánovaný či neplánovaný servisní zásah na místě, profylaktická prohlídka spojená s údržbou či odstraňování poruchy. Ať se jedná o poruchu prvku polní instrumentace, komunikace, logického automatu či řídicího systému. V oblasti řídicích, bezpečnostních a protipožárních systémů nabízíme zejména: komplexní záruční a pozáruční servis všech produktů,poruchovou a poradenskou službu 7/24 - Hot-line, u vybraných požárních zařízení typu EPS, SHZ a DP činnosti dle vyhlášky 246/2001 Sb. a ČSN servis zajišťovaný vysoce kvalifikovanými techniky, vybavenými speciálními servisními přístroji a testovacími prvky, variabilní servisní smlouvy od základního modulu BASIC přes STANDARD až k EXCE- LENT nebo smlouvu složenou z modulů nabízených servisních činností výhradně dle přání a potřeb zákazníka. n Energetické služby Další významnou službou je financování projektů z kalkulovaných úspor (Monitoring&Targeting a Performance

5 Contracting, tj. splácení investice z vytvořených úspor s garantovaným výsledkem). EPC (Energy Performance Contracting) je typ služby velmi hojně využívaný ve vyspělých zemích a stále častěji i v České republice. Předmětem této služby je realizace projektů, v rámci kterých jsou firmou energetických služeb, dále jen ESCO (Energy Service Company), nalezena a následně také realizována vhodná opatření zefektivňující výrobu, distribuci a spotřebu energie u konečného spotřebitele energie. Smluvní vztah obvykle trvá od čtyř do osmi let (výjimkou ale nejsou ani deseti či víceleté projekty) a po tuto dobu dochází k postupnému splácení vynaložených investičních prostředků, nákladů za poskytnutí finančních prostředků (pokud je součástí projektu i zajištění jeho financování) a nákladů za související servisní činnost a aplikovaný energetický management. ESCO smluvně zaručí, že po dobu trvání obchodního vztahu bude dosaženo minimálně sjednané úrovně úspor energie a tím i uspořených finančních nákladů. V případě, že se tak nestane vinou na straně ESCO, má ESCO povinnost uhradit klientovi vzniklý rozdíl mezi zaručenou a dosaženou úsporou. Metoda EPC bývá velmi často zaměňována pouze za způsob jak financovat energeticky úsporný projekt, nicméně jejím základním atributem je záruka za výsledek projektu. V rámci divize Building Technologies společnosti Siemens pracuje již několik let skupina, která se zabývá přípravou a realizací projektů při využití metody EPC. Dosud bylo úspěšně realizováno několik desítek projektů ve školství, zdravotnictví i v privátním sektoru. Spolehlivá & bezpečná dodávka energií Firemní & enviromentální zodpovědnost Obchodní výsledky / Kontrola nákladů Business Pressure Legislativa, nařízení, podněty Stárnoucí infrastuktura Dodávky, instalace a zprovoznění zařízení Nabízíme komplexní služby zahrnující návrh řešení, zpracování projektové dokumentace, dodávky, elektromontáže, koordinaci činností, výrobu zákaznického sw, zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy. Během těchto činností uplatňujeme dlouholeté zkušenosti našich vlastních projektantů, techniků, sofwarových inženýrů a vedoucích projektů. Naši zaměstnanci pravidelně absolvují odborná školení u mateřské firmy ve Švýcarsku, Německu, Rakousku nebo u odborných institucí v Čechách. Naše produkty, veškeré výrobní závody i zacházení s odpady jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji. Společnost Siemens je držitelem certifikace ISO14001:2004 systému EMS, ISO 9001:2004 systému QMS a BS OHSAS systému bezpečnosti práce. Produkty měření a regulace Úsek CPS dodává všechny potřebné komponenty pro oblast vytápění, chlazení a klimatizaci. n Regulátory Sortiment aplikačních a univerzálních regulátorů pro aplikace vytápění (kotelny), větrání a klimatizace. Několik úrovní ovládání od nejjednodušších Synco100 až po komplexní řešení Synco700 spolu s regulací jednotlivých místností RXB a kominikací KNX. Rozsáhlá řada ekvitermních regulátorů Albatros pro kotelny a alternativní zdroje tepla. Široký sortiment prostorových termostatů a regulátorů pro různá použití, včetně systému automatizace domácnosti Synco living. n Regulátory pro výrobce (OEM partnery) Úsek CPS dodává výrobcům kotlů, vzduchotechnik a výměníkových stanic zákaznicky upravené regulátory, které umožní maximální využití všech předností jednotlivých výrobků. n Ventily a pohony - Acvatix Společnost Siemens dodává na český trh regulační nebo bezpečnostní uzavírací ventily se závitovým nebo přírubovým připojením k potrubí pro vytápění, chlazení, větrání a klimatizaci a pro systémy centralizovaného zásobování teplem pro uzavřené i otevřené okruhy. Regulované médium může být voda, voda s nemrznoucími i antikorozními příměsemi, olej, sytá i přehřátá pára. Teploty média mohou být od -25 do +220 C, se speciální ucpávkou a tepelným oddělovačem až do +350 C. Pro regulaci prostorové teploty v jednotlivých místnostech nebo zónách jsou dodávány termostatické ventily a minikombiventily. Pro ovládání ventilů jsou dodávány elektrické, hydraulické a termické pohony se všemi stardními napájecími i řídicími signály s i bez havarijní funkce. Pro ovládání termostatických ventilů jsou dodávány hlavice RTN. Společnost Siemens dodává na český trh také magnetické ventily s přestavovací dobou kratší než 2 sekundy pro regulaci teplé i studené vody, pro přípravu TUV, pro regulaci horké vody i páry do 180 C s užitím v primárních okruzích výměníkových stanic dálkového vytápění, ale i ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

6 n Pohony vzduchotechniky V portfoliu Siemens najdete rotační i lineární pohony, pohony s havarijní funkcí i protipožární pohony. Pro aplikace s proměnným množstvím vzduchu můžete použít regulátory průtoku vzduchu s vestavěným statickým čidlem tlakové diference. Všechny pohony dodáváme s různými typy napájení a ovládacími signály. n Čidla a termostaty Sortiment čidel Symaro je určen pro vyhodnocení a regulaci aplikací v oblasti vytápění, větrání a klimatizace. Provedení pro všechny běžné způsoby montáže se stardními výstupy jako Ni1000, Pt100, V, ma, dvoustavový výstup a další. V sortimentu společnosti Siemens najdete i certifikovaná čidla vhodná pro použití v čistých prostorech a v prostorech určených pro FDA validaci. n Frekvenční měniče Jako celosvětově významný dodavatel výrobků pro aplikace v oblasti vzduchotechniky a vytápění vyvinula společnost Siemens řadu frekvenčních měničů SED2. Tyto frekvenční měniče byly vyvinuty speciálně pro použití v administrativních budovách a nemocnicích, kde je kladen maximální důraz na co nejnižší rušení zpět do sítě. Řada pokrývá rozsah výkonů od 0,37 do 90 kw, vyniká jednoduchou obsluhou a snadným uváděním do provozu. n Měření spotřeby tepla, chladu a rozúčtování topných nákladů Sortiment měřičů tepla a chladu s mechanickým a ultrazvukovým principem měření průtoku. Klasické vodoměry na teplou a studenou vodu s možností impulzního výstupu. Komplexní systém rozúčtování tepla a měření spotřeb včetně unikátního bezdrátového přenosového systému Siemeca. Nízkonapěťová technika V našem portfoliu naleznete vše pro nízkonapěťový rozvod el. energie v libovolné aplikaci. Nabízíme přístroje a systémy od distribučního transformátoru až po vypínač a zásuvku. n SENTRON management el. energie Pro měření nabízíme multifunkční měřicí přístroje a elektroměry SEN- TRON PAC. Naše koncepce komunikaceschopných přístrojů umožňuje snímání, hlášení, hodnocení a optimalizování toků el. energie tím lze zajistit profesionální management energií pro efektivní úsporu nákladů a to s použitím SW SENTRON powermanagement výkonové jištění a pojistkové odpínače Pro proudy od 16 A do 6300 A nabízíme sortiment otevřených 3WL kompaktních 3VL jističů, dále jsou to pojistkové systémy 3K, 3N, 3L n SIVACON rozváděče a přípojnice Bezpečný a spolehlivý rozvod zajistíme typově zkoušenými rozváděči (TTA) SIVACON S4 a S8 s vlastní přístrojovou náplní. Místo kabelových rozvodů lze použít 6 typů přípojnicových systémů 8PS pro proudy od 25 A do 6300 A (CD-L, BD01, BD2, LD, LX a LR). n ALPHA instalační rozváděče Pomocí SW ALPHA SELECT jednoduše vyprojektujete rozváděče dle Vašich požadavků na zeď i pod omítku. Modulární systém 8HP je vhodný pro průmyslové použití. Jako příslušenství nabízíme ucelený sortiment řadových svornic. n BETA nízkonapěťové instalační přístroje Nabízíme ucelený sortiment přístrojů vyhovujících normám IEC/EN a UL pro jištění, ochranu, spínaní, měření a sledování které mohou být celosvětově nasazovány. n GAMMA systémová technika pro řízení budov Řízení osvětlení, žaluzií a klimatizace snadno zajistí osvědčený systém GAMMA instabus pracující na stardu KNX rozšířitelný pomocí GAMMA wave. n DELTA vypínače a zásuvky Volit můžete jak z klasických tvarů, barev i použitého materiálu, tak i z elegantní, či exklusivní řady s futuristickým designem, vyrobené z přírodních, ušlechtilých materiálů. Sortiment obsahuje také stmívače, čidla pohybu a kouře vše slučitelné se sortimentem GAMMA.

7 Answers for infrastructure. Megatrends driving the future The n Megatrendy megatrends budoucnosti demographic change, urbanization, Megatrendy climate demografické change změny, globali urbanizace, zation změny are shaping klimatu the a globalizace world today. These dnes have nyní an utvářejí unprecedented podobu světa. impact Mají on bezprecedentní our lives dopad on vital na sectors naše životy of our economy. a na životně důležité sektory naší ekonomiky. Innovative technologies to answer n the Inovativní associated technologie toughest jako questions odpověď Throughout na nejobtížnější a 160-year otázky history of proven V průběhu research celých engineering 160 let se Siemens talent, with úspěšně more věnuje than 50,000 výzkumu active a vývoji, patents, jehož Siemens výsledkem has je continuously více než provided aktivních its customers patentů. Díky with tomu innovations Siemens in trvale the ar poskytuje healthcare, svým zákazníkům energy, industry inovace v oblasti in- eas of frastructure zdravotnictví, energetiky, globally průmyslu locally. a infrastruktury a to jak na globální, tak na lokální úrovni. Increase productivity efficiency n through Zvýšená complete produktivita building a efektivita life cycle management díky kompletní správě životního Building cyklu Technologies budov offers intelligent integrated Divize Building solutions Technologies for industry, nabízí commercial inteligentní integrovaná residential buildings řešení pro průmyslové, public infrastructure. komerční i rezidenční Over the entire budovy fa a veřejnou cility s life infrastrukturu. cycle, our comprehensive V průběhu celého environmentally životního cyklu conscious budovy komplexní port - fo portfolio lio of products, produktů, systems, systémů, solutions řešení a služeb ser v značky ices in the Siemens fields s of ohledem electrical na instal životní - la prostředí tion technology, v oblasti elektrických building automation, instalací, fire automatizace safety budov, electronic požární security, bezpečnosti ensures a elektronického the: zabezpečení zajišťuje: optimum optimální comfort komfort a nejvyšší highest energy efficiency energetickou in buildings, účinnost safety bezpečí pro security lidi, procesy for people, a majetek processes zvýšenou produktivitu assets, obchodu. increased business productivity. Siemens, s.r.o. divize Building Technologies Siemensova Praha 13 Tel.: Pobočka Brno (Building Automation / CPS / FS Products) Cihlářská Brno Tel.: Pobočka Plzeň (Building Automation / CPS) Nádražní Plzeň Tel.: Pobočka České Budějovice (CPS) Čechova České Budějovice Tel.: Pobočka Pardubice (Building Automation / CPS) Pernerova Pardubice Tel.: Pobočka Zlín (FS Solutions) Štefániková Zlín Tel.: Pobočka Ostrava (Building Automation / CPS / FS Solutions) 28.října 150/ Ostrava Tel.: Centrální sklad divize Building Technologies Lužná Praha 6 Tel.:

Kontrola vstupu. SiPass Entro. Otevřete dveře ke komplexnímu zabezpečení. Answers for infrastructure.

Kontrola vstupu. SiPass Entro. Otevřete dveře ke komplexnímu zabezpečení. Answers for infrastructure. Kontrola vstupu SiPass Entro Otevřete dveře ke komplexnímu zabezpečení Answers for infrastructure. SiPass Entro: Bezpečnostní systém, na který se můžete spolehnout SiPass Entro je velmi flexibilní a odstupňovaný

Více

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík SBT Europe Regional Head Conference - November 2006 For internal use only / Siemens Switzerland Ltd 2006 Inteligentní zabezpečení budov Předpokládaná bezpečnostní

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Integrované bezpečnostní systémy

Integrované bezpečnostní systémy Integrované bezpečnostní systémy a možnosti jejich využití na úrovni měst a obcí Ing. Bedřich Dušek, CSc. 1 Johnson Controls Integrované bezpečnostní a řídicí systémy Soulad dlouhodobých potřeb s optimalizací

Více

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe www.orsec.cz orsec@orsec.cz Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

HVAC Products. Siemeca AMR Bezdrátový systém pro dálkové odečítání: tichá revoluce u novostaveb i rekonstrukcí

HVAC Products. Siemeca AMR Bezdrátový systém pro dálkové odečítání: tichá revoluce u novostaveb i rekonstrukcí HVAC Products Siemeca AMR Bezdrátový systém pro dálkové odečítání: tichá revoluce u novostaveb i rekonstrukcí Siemeca AMR- Bezdrátový systém pro dálkové odečítání - a nejen to! Odečítání Siemeca TM AMR

Více

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE STUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EFEENCE KONTAKT Stakohome Network s.r.o. Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín Tel.: 226 517 522 Fax: 226 517 379 Mobil: 776 780373, 776 780378 E-mail: konopasek@stakohome.cz,

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

Komplexní špičkový systém detekce požáru od společnosti Bosch s technologií místní zabezpečovací sítě (LSN) pro dokonalou ochranu.

Komplexní špičkový systém detekce požáru od společnosti Bosch s technologií místní zabezpečovací sítě (LSN) pro dokonalou ochranu. Prvotřídní požární ochrana luxusního hotelu Hotel Kempinski Hotel The Dome v Turecku je kompletně vybaven systémem elektrické požární signalizace od společnosti Bosch. Kempinski 2 Komplexní špičkový systém

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Zůstat nablízku Projektování Implementace podpory Flexibilita Aktualizace podle potřeb zákazníka Vývoj na zakázku

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting MODEL nástroje energetického managementu EPC Energy Performance Contracting 1 Dozvíte se... Co je to metoda EPC Průběh projektu EPC Ekonomické přínosy projektu Kdy je vhodné EPC použít Specifika projektů

Více

Ing. Jan Valouch, Ph.D. Ústav bezpečnostního inženýrství Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně

Ing. Jan Valouch, Ph.D. Ústav bezpečnostního inženýrství Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně Technické způsoby integrace poplachových systémů Ing. Jan Valouch, Ph.D. Ústav bezpečnostního inženýrství Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně 1 Východiska Integrace poplachových systému představuje

Více

4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb

4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb 4. Ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb Dvanáct let vás chráníme Z hlediska provedení Z hlediska charakteru zpracovávaných

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Příloha č. 3 - Technická specifikace Příloha č. 3 - Technická specifikace 1 Předmět plnění a technické podmínky Předmětem plnění je dodávka bloku mobilního datového centra (dále jen MDC ) založeného na kontejnerovém řešení sestávající z jednoho

Více

Profesionalita a spolehlivost

Profesionalita a spolehlivost Profesionalita a spolehlivost Švédská společnost Swegon působící v oblasti vzduchotechniky je synonymem kvality, technické dovednosti a energetické úspory. Swegon je jedním z předních evropských výrobců

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Jan Smolík 601551788 jan.smolik@moehr.cz MOEHR,s.r.o. IČ: 26446430 DIČ:CZ26446430 Kladenská Úhonice 25218 Zákazník UNI Nabídka č. 11114 Úhonice Vážený

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla země voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v jednom

Více

Zaručené úspory energie v ÚPMD v Praze - Podolí Ing. Ludmila Vlašaná, Ing. Radim Kohoutek

Zaručené úspory energie v ÚPMD v Praze - Podolí Ing. Ludmila Vlašaná, Ing. Radim Kohoutek Zaručené úspory energie v ÚPMD v Praze - Podolí Ing. Ludmila Vlašaná, Ing. Radim Kohoutek 1 EPC ve společnosti Siemens s.r.o. první projekt v roce 1995 dosud realizováno 34 projektů (zdravotnictví, školství,

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e KAMEROVÉ SYSTÉMY - CCTV Mgr. Zdeněk Štěpánek, PhD. Policejní akademie ČR POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE CCTV 1. Potřeby uživatelů - ti, kteří pracují s CCTV denně (operátoři)...od CCTV očekávají, že budou

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov INFORMAČNÍ PRODUKTOVÝ BULLETIN SPOLEČNOSTI REM-Technik s. r. o. Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov efektivita & design úspora & flexibilita Vážení obchodní partneři a čtenáři REMinfo!

Více

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City Tomáš Halva Společnost Emerson Centrála v St. Louis, Missouri, USA NYSE: EMR Globální výrobce a poskytovatel technologií 2 Přibližně 133 000 zaměstnanců

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Kolín, 18.5.2015 Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Během letošního ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky,

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Seznam připojovaných technologií Řídicí systém Control4 Topení a klimatizace centrální zdroj

Více

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E Příklady dobré praxe ve státním sektoru Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy 1 Co víme o budovách Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions from

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV PŘEHLED FIREM NA TRHU Obsah 1. ÚVOD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Petr M. Vaněček +420 724 331 985 vanecek@mpcom.cz Martin Pesler IČ: 60357550 DIČ:CZ7211143841 Kovácká 7c Brno 61800 Zákazník Vzorový zákazník Vzorová

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

Inteligence nikdy nevypadala lépe

Inteligence nikdy nevypadala lépe UNICA KNX Inteligence nikdy nevypadala lépe P119536 new www.vypinac.cz UNICA KNX schopnosti a inteligence KNX ve spojení s krásou a elegancí designu UNICA V dnešní době je pro vytvoření moderních životních

Více

Centrála EBI a SymmetrE. Václav Matz

Centrála EBI a SymmetrE. Václav Matz Centrála EBI a SymmetrE Václav Matz Honeywell Home and Building Control; Měření a regulace pro vytápění, klimatizace a větrání v budovách Měření a regulace pro centrální zásobování teplem Elektronické

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, část r Elektronické moduly Reflex Příslušenství pro inteligentní spojení k vaší řídící centrále Elektronické moduly Reflex jsou připraveny pro budoucnost Požadavky

Více

Katalogový list MK8000 OPC DA Server pro subsystémy

Katalogový list MK8000 OPC DA Server pro subsystémy Katalogový list MK8000 OPC DA Server pro subsystémy DMS8000 MP4.70 MK8000 OPC Data Access (DA) Server pro subsystémy poskytuje širokou škálu řešení pro centralizaci a řízení fyzické bezpečnosti a pro řídicí

Více

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE KOMBINUJTE SVOU INDIVIDUÁLNÍ STANICI Bytová předávací stanice TacoTherm Dual Piko je dokonale přizpůsobená místním podmínkám. Sestavit

Více

Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku. www.betacontrol.cz

Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku. www.betacontrol.cz Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku Karlovy Vary, 15.5.2013 Ing. Jiří Janich Obsah prezentace I. Představení společnosti Beta Control s.r.o. II. Systém Bezpečný dům III. Reference

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00 PREZENTACE Naše vize 1. Naše přední pozice na trhu České republiky v oblasti elektrotechniky,silnoproudých aslaboproudých instalací, řídicích systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Ceny typových instalací. Alarm Jablotron 100

Ceny typových instalací. Alarm Jablotron 100 Ceny typových instalací Alarm Jablotron 100 Vážený zákazníku, instalace elektronického zabezpečovacího systému JABLOTRON 100 je odbornou záležitostí, kterou by měly provádět pouze proškolené montážní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Přehled školení Q1 2012 Technologie budov

Přehled školení Q1 2012 Technologie budov Přehled školení Q1 2012 Technologie budov Schneider Electric CZ, s. r. o., Thámova 13, 186 00 8, Tel.: +420 281 088 111, Fax: +420 224 810 849, IČO: 60467550, DIČ: CZ60467550 Kamerové systémy PELCO - projekce

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem adresovatelný (FDnet) Sinteso Akustická patice FDSB221 a Akustická patice s majákem FDBS229 Výběr z 11 tónů, programovatelné 2 úrovně aktivace

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient Nabízí vysoce komfortní a přehledně uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním

Více

IP Videodetekce - včasné zjištění požáru ruku v ruce s bezpečnostním systémem ve velkých datacentrech. Miloš Rážek, Martin Hašler

IP Videodetekce - včasné zjištění požáru ruku v ruce s bezpečnostním systémem ve velkých datacentrech. Miloš Rážek, Martin Hašler IP Videodetekce - včasné zjištění požáru ruku v ruce s bezpečnostním systémem ve velkých datacentrech Miloš Rážek, Martin Hašler Představení společnosti založena v roce 1992 v Jablonci nad Nisou pobočky

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Program 1. Jak to začalo? 2. Certifikovaný komunikační IP systém pro poplachové systémy. 3. Certifikovaný komunikační IP systém pro evakuační

Více

Referenční listina 2011

Referenční listina 2011 OŘ Globus Montáže v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Chomutově, Čakovicích, Karlových Varech, Havířově dodávky a montáž MaR pro VZT, SW pro podstanice systému Siemens, Desigo Insight dodávka elektromontážního

Více