Komplexní řešení pro technologie budov. Answers for infrastructure.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní řešení pro technologie budov. Answers for infrastructure."

Transkript

1 Komplexní řešení pro technologie budov Answers for infrastructure. s

2 Elektrárny Temelín, Dukovany a Tušimice Protipožární a zabezpečovací systémy Komplexní řešení pro technologie budov Justiční palác, Brno Stardní komunikace Řídicí systém budov Zabezpečovací signalizace Integrace chladících agregátů Energetické hospodářství Čidla a prostorové ovladače Národní technická knihovna, Praha Stavba roku 2009 Řízení osvětlení Řízení obnovitelných zdrojů Integrace dalších systémů Kontrola vstupu Regulace žaluzií a markýz Amazon Court, Praha Vítěz soutěže - Budova budoucnosti Psychiatrická léčebna Kosmonosy Hlavní cena - EPC projekt 2005 Zentiva, Praha Regulace čistých prostor Stabilní hasicí systémy Požární signalizace Kamerové systémy Nízkonapěťová technika Nordica, Ostrava První certifikace Green building v ČR Detekce plynů Ventily a pohony Řízení vzduchotechniky a klimatizace Hlasový výstražný systém Evakuační rozhlas Rozvaděče a přípojnicové systémy Řízení silnoproudu Řízení vytápění Regulace jednotlivých místností Dálniční tunel Klimkovice Protipožární zabezpečení Fibrolaser Měření spotřeb energií Office Park Kavčí Hory, Praha Danube House, Praha

3 Zlaté jablko Zlín Řídicí, bezpečnostní a protipožární systémy Úsek FS a BAU společnosti Siemens nabízejí pro budovy a objekty řídicí, bezpečnostní, protipožární a stabilní hasicí systémy, které lze dodat jako autonomní části anebo komplexní systémy budov na klíč. dispozičních i technologických změn. Tím umožňuje dokonalý přehled o dění v objektech. Informace o všech stavech monitorovaných zařízení, spotřebách energií a dalších parametrech mohou být koncentrovány na nadřazeném dispečinku s možností vybudování dalších dozorových pracovišť. Pro řízení zařízení technologie budov a pro měření a regulaci používá společnost Siemens systém Desigo PX a TX s nadřazenou centrálou Siemens Desigo Insight. Veškeré periferie jsou rovněž ze sortimentu Siemens. Pro měření a regulaci jsou použity periferie se stardními signály. To zajistí kompatibilitu zařízení technologií budovy, snadné sdílení dat a integrovatelnost. Aktuální verze systému se vyznačují důsledným používáním stardů zaručujících HW i SW kompatibilitu. prostor s vyšším rizikem požáru nebo podstatnými rušivými vlivy, pak lze použít výkonnější hlásiče S-LINE s volitelnými detekčními algoritmy. K systému je k dispozici i kompletní škála speciálních hlásičů poplachové signalizace a dalšího příslušenství. Pro instalační partnery je určen volně prodejný ekvivalent výše uvedeného systému pod označením Cerberus PRO. n SHZ (Stabilní hasicí zařízení) Plynové stabilní hasicí zařízení doplňuje systém elektrické požární signalizace. Po vyhlášení požárního poplachu je v místě požáru vypuštěno plynné hasivo, které zcela eliminuje vzniklý požár. Na rozdíl od vodních systémů lze takové hasicí zařízení použít i pro hašení zařízení pod napětím. Plynové hašení je zvláště vhodné pro serverovny, archivy a jiné citlivé prostory, kde by voda mohla představovat vysoké riziko zničení nebo poškození uchovávaných předmětů anebo cenných interiérů. n BMS (Building Management System) a Měření a regulace Systém MaR respektive BMS zajišťuje v administrativních budovách optimální parametry pohody prostředí v návaznosti na řízení zdrojů a optimalizované spotřeby energií. Především se jedná o vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci. V rámci tohoto systému však můžeme monitorovat a ovládat i jiné řídicí celky. Díky integraci návazných technologií jako například osvětlení, záložní zdroj, EPS, EZS nebo ACS plní i bezpečnostní nebo havarijní funkce. Sběr dat a komunikace probíhá po stardních sběrnicích Ethernet a BACNet umožňujících variabilní řešení případných n EPS (Elektrická požární signalizace) Systém elektrické požární signalizace slouží k včasnému rozpoznání přznaků požáru, následnému vyhlášení požárního poplachu a aktivaci návazných zařízení. Firma Siemens realizuje EPS ústřednami či signalizačními a ovládacími panely systému FS20 Sinteso a k nim kompatibilními hlásiči požáru řady FD20 Sinteso. Nejčastěji používané jsou automatické bodové kouřové (případně kombinované opticko-teplotní) hlásiče C-LINE, vhodné do kancelářských nebo jiných podobně nenáročných prostor. Pro zabezpečení Pro tento typ zabezpečení lze použít např. systémy Siemens SINORIX 1230 s plynným hasivem FK (Novec 1230). Každý prostor je chráněn autonomním systémem, který zajistí všechny

4 požadované úkony. Ovládání plynového SHZ zajišťuje řídicí ústředna Siemens XC1001-A, řídicí ústředny mohou také využívat bodové hlásiče typu Siemens Sinteso S-LINE a lze je plně integrovat do objektové EPS s možností přenosu stavů celého systému plynového SHZ. n EZS (Elektrická zabezpečovací signalizace) Systém elektrické zabezpečovací signalizace slouží k zabezpečení prostorů a objektů před neoprávněným vniknutím narušitele, předmětů před jejich odcizením nebo poškozením a k signalizaci nouzového stavu, jako jsou přepadení nebo nucené vypnutí střežení. Společnost Siemens realizuje EZS na bázi zabezpečovacích ústředen řady SPC. K ústředně se připojují detektory, které splňují požadovaný stupeň zabezpečení. Pro objekty s běžným rizikem je to stupeň zabezpečení 2. Prostory s vyšším rizikem (např. s běžným výskytem cizích osob či cenným vybavením) jsou vybaveny detektory pro stupeň zabezpečení 3 nebo 4. Pohybové detektory jsou v takovém případě vybaveny ochranou proti zakrytí, tzv. antimaskingem. n ACS (Přístupový systém/kontrola vstupu) Úkolem systému kontroly vstupu je zvýšit vnitřní bezpečnost objektu vymezením přístupových oprávnění do určených zón a v určených časových obdobích. Systém může být doplněn o evidenci a zpracování docházky, stravovací systémy apod. Jádro přístupového systému je tvořeno systémem SiPass integrated, který prostřednictvím turniketů nebo dveřních elektromagnetických zámků řídí přístup osob na základě přidělených přístupových práv. K identifikaci osob lze použít bezdotykové identifikační karty různých technologií jako např. MIFARE, iclass, EM apod. Pro komunikaci s protokolem TCP/IP mezi řídicí jednotkou (jednotkami) a operátorskou stanicí PC lze místní využít počítačovou síť LAN Ethernet. n PTV (Kamerový systém/systém průmyslové televize) Kamerový systém nebo také systém průmyslové televize zajišťuje podobně jako systém EZS zabezpečení prostorů a objektů proti neoprávněnému narušení. Proto využívá různé typy kamer a záznamových zařízení. Uzavřený televizní okruh (CCTV) je tvořený pevně instalovanými kamerami Siemens a digitálním záznamovým systémem Siemens SISTORE. Lze použít IP kamery nebo kamery s IP převodníky. Venkovní kamery v krytu s vyhříváním jsou typu den-noc s mechanickým IR cut filtrem, vnitřní kamery lze použít barevné s automatickým přepnutím při poklesu intenzity osvětlení z barvy do černobílého režimu. Obraz z kamer se ukládá do digitálního záznamového zařízení Siemens SISTORE. Na dohledová a monitorovací pracoviště se instaluje Siemens Remote view, popřípadě Remote Access Software (RAS) dle použitého typu zařízení pro vzdálený přístup k živému obrazu a záznamu. n ERo (Evakuační rozhlas) Pro evakuaci osob v případě ohrožení při požáru je nabízen modulární evakuační systém Siemens E100. Tento systém zcela vyhovuje požadavkům normy ČSN EN Nouzové zvukové systémy a EN Systém je decentralizovaný a skládá se z hlavní ústředny ve velínu, doplněné mikrofonním pultem a z podústředen se zesilovači signálu, rozmístěných v uzlových bodech jednotlivých objektů. Podústředny komunikují s hlavní ústřednou systému po datové sběrnici. Do těchto uzlů, umístěných vždy v 19 rozvaděčích, budou přivedeny reproduktorové linky ze všech zabezpečených zón v příslušných objektech. Detailní rozvržení zón, stejně jako přesné počty a typy reproduktorů definuje projektová dokumentace. Systém evakuačního rozhlasu bude řízen vícestupňově ze systému EPS nebo obsluhou tak, aby byla možná postupná řízená evakuace z ohrožených prostor. n Detekce plynu (DP) Systém detekce plynu zjišťuje přítomnost výbušných a zdraví ohrožujících plynů ve střeženém prostoru. Jedná se především o detekci v garážích, kotelnách, ale i v průmyslových objektech. n Nadstavbové systémy pro bezpečnostní aplikace Nadstavbový systém MM8000 je určen k integraci, monitorování, a řízení jednotlivých bezpečnostních systémů. Díky přehlednému grafickému rozhraní umožňuje uživateli rychle a přesně rozhodovat o řešení krizových situací. Software nadstavbového systému MM8000 je instalovaný na PC s operačním systémem Windows. Systém jednotně prezentuje nejen události z oblasti EPS, ale i EZS, případně také ACS nebo CCTV a dalších připojených systémů. S těmito subsystémy nadstavbový systém komunikuje obvykle prostřednictvím počítačové sítě LAN Ethernet a protokolu TCP/IP. Součástí softwaru nadstavbového systému je i OPC server MK8000 umožňující integraci subsystémů Siemens do nadstavbových systémů jiných výrobců. Servis a energetické služby Záruční a pozáruční servis Zajišťování servisu na námi dodaná zařízení a řešení je pro Siemens samozřejmostí. n Servis: On-line servis, servisní zásahy po síti, telefonické konzultace, vzdálené sledování zařízení. Servisní zásah na místě, plánovaný či neplánovaný servisní zásah na místě, profylaktická prohlídka spojená s údržbou či odstraňování poruchy. Ať se jedná o poruchu prvku polní instrumentace, komunikace, logického automatu či řídicího systému. V oblasti řídicích, bezpečnostních a protipožárních systémů nabízíme zejména: komplexní záruční a pozáruční servis všech produktů,poruchovou a poradenskou službu 7/24 - Hot-line, u vybraných požárních zařízení typu EPS, SHZ a DP činnosti dle vyhlášky 246/2001 Sb. a ČSN servis zajišťovaný vysoce kvalifikovanými techniky, vybavenými speciálními servisními přístroji a testovacími prvky, variabilní servisní smlouvy od základního modulu BASIC přes STANDARD až k EXCE- LENT nebo smlouvu složenou z modulů nabízených servisních činností výhradně dle přání a potřeb zákazníka. n Energetické služby Další významnou službou je financování projektů z kalkulovaných úspor (Monitoring&Targeting a Performance

5 Contracting, tj. splácení investice z vytvořených úspor s garantovaným výsledkem). EPC (Energy Performance Contracting) je typ služby velmi hojně využívaný ve vyspělých zemích a stále častěji i v České republice. Předmětem této služby je realizace projektů, v rámci kterých jsou firmou energetických služeb, dále jen ESCO (Energy Service Company), nalezena a následně také realizována vhodná opatření zefektivňující výrobu, distribuci a spotřebu energie u konečného spotřebitele energie. Smluvní vztah obvykle trvá od čtyř do osmi let (výjimkou ale nejsou ani deseti či víceleté projekty) a po tuto dobu dochází k postupnému splácení vynaložených investičních prostředků, nákladů za poskytnutí finančních prostředků (pokud je součástí projektu i zajištění jeho financování) a nákladů za související servisní činnost a aplikovaný energetický management. ESCO smluvně zaručí, že po dobu trvání obchodního vztahu bude dosaženo minimálně sjednané úrovně úspor energie a tím i uspořených finančních nákladů. V případě, že se tak nestane vinou na straně ESCO, má ESCO povinnost uhradit klientovi vzniklý rozdíl mezi zaručenou a dosaženou úsporou. Metoda EPC bývá velmi často zaměňována pouze za způsob jak financovat energeticky úsporný projekt, nicméně jejím základním atributem je záruka za výsledek projektu. V rámci divize Building Technologies společnosti Siemens pracuje již několik let skupina, která se zabývá přípravou a realizací projektů při využití metody EPC. Dosud bylo úspěšně realizováno několik desítek projektů ve školství, zdravotnictví i v privátním sektoru. Spolehlivá & bezpečná dodávka energií Firemní & enviromentální zodpovědnost Obchodní výsledky / Kontrola nákladů Business Pressure Legislativa, nařízení, podněty Stárnoucí infrastuktura Dodávky, instalace a zprovoznění zařízení Nabízíme komplexní služby zahrnující návrh řešení, zpracování projektové dokumentace, dodávky, elektromontáže, koordinaci činností, výrobu zákaznického sw, zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy. Během těchto činností uplatňujeme dlouholeté zkušenosti našich vlastních projektantů, techniků, sofwarových inženýrů a vedoucích projektů. Naši zaměstnanci pravidelně absolvují odborná školení u mateřské firmy ve Švýcarsku, Německu, Rakousku nebo u odborných institucí v Čechách. Naše produkty, veškeré výrobní závody i zacházení s odpady jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji. Společnost Siemens je držitelem certifikace ISO14001:2004 systému EMS, ISO 9001:2004 systému QMS a BS OHSAS systému bezpečnosti práce. Produkty měření a regulace Úsek CPS dodává všechny potřebné komponenty pro oblast vytápění, chlazení a klimatizaci. n Regulátory Sortiment aplikačních a univerzálních regulátorů pro aplikace vytápění (kotelny), větrání a klimatizace. Několik úrovní ovládání od nejjednodušších Synco100 až po komplexní řešení Synco700 spolu s regulací jednotlivých místností RXB a kominikací KNX. Rozsáhlá řada ekvitermních regulátorů Albatros pro kotelny a alternativní zdroje tepla. Široký sortiment prostorových termostatů a regulátorů pro různá použití, včetně systému automatizace domácnosti Synco living. n Regulátory pro výrobce (OEM partnery) Úsek CPS dodává výrobcům kotlů, vzduchotechnik a výměníkových stanic zákaznicky upravené regulátory, které umožní maximální využití všech předností jednotlivých výrobků. n Ventily a pohony - Acvatix Společnost Siemens dodává na český trh regulační nebo bezpečnostní uzavírací ventily se závitovým nebo přírubovým připojením k potrubí pro vytápění, chlazení, větrání a klimatizaci a pro systémy centralizovaného zásobování teplem pro uzavřené i otevřené okruhy. Regulované médium může být voda, voda s nemrznoucími i antikorozními příměsemi, olej, sytá i přehřátá pára. Teploty média mohou být od -25 do +220 C, se speciální ucpávkou a tepelným oddělovačem až do +350 C. Pro regulaci prostorové teploty v jednotlivých místnostech nebo zónách jsou dodávány termostatické ventily a minikombiventily. Pro ovládání ventilů jsou dodávány elektrické, hydraulické a termické pohony se všemi stardními napájecími i řídicími signály s i bez havarijní funkce. Pro ovládání termostatických ventilů jsou dodávány hlavice RTN. Společnost Siemens dodává na český trh také magnetické ventily s přestavovací dobou kratší než 2 sekundy pro regulaci teplé i studené vody, pro přípravu TUV, pro regulaci horké vody i páry do 180 C s užitím v primárních okruzích výměníkových stanic dálkového vytápění, ale i ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

6 n Pohony vzduchotechniky V portfoliu Siemens najdete rotační i lineární pohony, pohony s havarijní funkcí i protipožární pohony. Pro aplikace s proměnným množstvím vzduchu můžete použít regulátory průtoku vzduchu s vestavěným statickým čidlem tlakové diference. Všechny pohony dodáváme s různými typy napájení a ovládacími signály. n Čidla a termostaty Sortiment čidel Symaro je určen pro vyhodnocení a regulaci aplikací v oblasti vytápění, větrání a klimatizace. Provedení pro všechny běžné způsoby montáže se stardními výstupy jako Ni1000, Pt100, V, ma, dvoustavový výstup a další. V sortimentu společnosti Siemens najdete i certifikovaná čidla vhodná pro použití v čistých prostorech a v prostorech určených pro FDA validaci. n Frekvenční měniče Jako celosvětově významný dodavatel výrobků pro aplikace v oblasti vzduchotechniky a vytápění vyvinula společnost Siemens řadu frekvenčních měničů SED2. Tyto frekvenční měniče byly vyvinuty speciálně pro použití v administrativních budovách a nemocnicích, kde je kladen maximální důraz na co nejnižší rušení zpět do sítě. Řada pokrývá rozsah výkonů od 0,37 do 90 kw, vyniká jednoduchou obsluhou a snadným uváděním do provozu. n Měření spotřeby tepla, chladu a rozúčtování topných nákladů Sortiment měřičů tepla a chladu s mechanickým a ultrazvukovým principem měření průtoku. Klasické vodoměry na teplou a studenou vodu s možností impulzního výstupu. Komplexní systém rozúčtování tepla a měření spotřeb včetně unikátního bezdrátového přenosového systému Siemeca. Nízkonapěťová technika V našem portfoliu naleznete vše pro nízkonapěťový rozvod el. energie v libovolné aplikaci. Nabízíme přístroje a systémy od distribučního transformátoru až po vypínač a zásuvku. n SENTRON management el. energie Pro měření nabízíme multifunkční měřicí přístroje a elektroměry SEN- TRON PAC. Naše koncepce komunikaceschopných přístrojů umožňuje snímání, hlášení, hodnocení a optimalizování toků el. energie tím lze zajistit profesionální management energií pro efektivní úsporu nákladů a to s použitím SW SENTRON powermanagement výkonové jištění a pojistkové odpínače Pro proudy od 16 A do 6300 A nabízíme sortiment otevřených 3WL kompaktních 3VL jističů, dále jsou to pojistkové systémy 3K, 3N, 3L n SIVACON rozváděče a přípojnice Bezpečný a spolehlivý rozvod zajistíme typově zkoušenými rozváděči (TTA) SIVACON S4 a S8 s vlastní přístrojovou náplní. Místo kabelových rozvodů lze použít 6 typů přípojnicových systémů 8PS pro proudy od 25 A do 6300 A (CD-L, BD01, BD2, LD, LX a LR). n ALPHA instalační rozváděče Pomocí SW ALPHA SELECT jednoduše vyprojektujete rozváděče dle Vašich požadavků na zeď i pod omítku. Modulární systém 8HP je vhodný pro průmyslové použití. Jako příslušenství nabízíme ucelený sortiment řadových svornic. n BETA nízkonapěťové instalační přístroje Nabízíme ucelený sortiment přístrojů vyhovujících normám IEC/EN a UL pro jištění, ochranu, spínaní, měření a sledování které mohou být celosvětově nasazovány. n GAMMA systémová technika pro řízení budov Řízení osvětlení, žaluzií a klimatizace snadno zajistí osvědčený systém GAMMA instabus pracující na stardu KNX rozšířitelný pomocí GAMMA wave. n DELTA vypínače a zásuvky Volit můžete jak z klasických tvarů, barev i použitého materiálu, tak i z elegantní, či exklusivní řady s futuristickým designem, vyrobené z přírodních, ušlechtilých materiálů. Sortiment obsahuje také stmívače, čidla pohybu a kouře vše slučitelné se sortimentem GAMMA.

7 Answers for infrastructure. Megatrends driving the future The n Megatrendy megatrends budoucnosti demographic change, urbanization, Megatrendy climate demografické change změny, globali urbanizace, zation změny are shaping klimatu the a globalizace world today. These dnes have nyní an utvářejí unprecedented podobu světa. impact Mají on bezprecedentní our lives dopad on vital na sectors naše životy of our economy. a na životně důležité sektory naší ekonomiky. Innovative technologies to answer n the Inovativní associated technologie toughest jako questions odpověď Throughout na nejobtížnější a 160-year otázky history of proven V průběhu research celých engineering 160 let se Siemens talent, with úspěšně more věnuje than 50,000 výzkumu active a vývoji, patents, jehož Siemens výsledkem has je continuously více než provided aktivních its customers patentů. Díky with tomu innovations Siemens in trvale the ar poskytuje healthcare, svým zákazníkům energy, industry inovace v oblasti in- eas of frastructure zdravotnictví, energetiky, globally průmyslu locally. a infrastruktury a to jak na globální, tak na lokální úrovni. Increase productivity efficiency n through Zvýšená complete produktivita building a efektivita life cycle management díky kompletní správě životního Building cyklu Technologies budov offers intelligent integrated Divize Building solutions Technologies for industry, nabízí commercial inteligentní integrovaná residential buildings řešení pro průmyslové, public infrastructure. komerční i rezidenční Over the entire budovy fa a veřejnou cility s life infrastrukturu. cycle, our comprehensive V průběhu celého environmentally životního cyklu conscious budovy komplexní port - fo portfolio lio of products, produktů, systems, systémů, solutions řešení a služeb ser v značky ices in the Siemens fields s of ohledem electrical na instal životní - la prostředí tion technology, v oblasti elektrických building automation, instalací, fire automatizace safety budov, electronic požární security, bezpečnosti ensures a elektronického the: zabezpečení zajišťuje: optimum optimální comfort komfort a nejvyšší highest energy efficiency energetickou in buildings, účinnost safety bezpečí pro security lidi, procesy for people, a majetek processes zvýšenou produktivitu assets, obchodu. increased business productivity. Siemens, s.r.o. divize Building Technologies Siemensova Praha 13 Tel.: Pobočka Brno (Building Automation / CPS / FS Products) Cihlářská Brno Tel.: Pobočka Plzeň (Building Automation / CPS) Nádražní Plzeň Tel.: Pobočka České Budějovice (CPS) Čechova České Budějovice Tel.: Pobočka Pardubice (Building Automation / CPS) Pernerova Pardubice Tel.: Pobočka Zlín (FS Solutions) Štefániková Zlín Tel.: Pobočka Ostrava (Building Automation / CPS / FS Solutions) 28.října 150/ Ostrava Tel.: Centrální sklad divize Building Technologies Lužná Praha 6 Tel.:

Synco living kombinace nezávislé regulace jednotlivých místností a odečítání údajů o spotřebě

Synco living kombinace nezávislé regulace jednotlivých místností a odečítání údajů o spotřebě Synco living kombinace nezávislé regulace jednotlivých místností a odečítání údajů o spotřebě Úspory energie s progresivním systémem automatizace domácnosti Answers for infrastructure. Synco living je

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

Kontrola vstupu. SiPass Entro. Otevřete dveře ke komplexnímu zabezpečení. Answers for infrastructure.

Kontrola vstupu. SiPass Entro. Otevřete dveře ke komplexnímu zabezpečení. Answers for infrastructure. Kontrola vstupu SiPass Entro Otevřete dveře ke komplexnímu zabezpečení Answers for infrastructure. Kontrola vstupu stejně jednoduchá jako 1-2-3! SiPass Entro: Bezpečnostní systém, na který se můžete spolehnout

Více

Kontrola vstupu. SiPass Entro. Otevřete dveře ke komplexnímu zabezpečení. Answers for infrastructure.

Kontrola vstupu. SiPass Entro. Otevřete dveře ke komplexnímu zabezpečení. Answers for infrastructure. Kontrola vstupu SiPass Entro Otevřete dveře ke komplexnímu zabezpečení Answers for infrastructure. SiPass Entro: Bezpečnostní systém, na který se můžete spolehnout SiPass Entro je velmi flexibilní a odstupňovaný

Více

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony www.siemens.cz/ventily Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony Široká řada pohonů a příslušenství pro jednoduchý návrh, úsporu času a bezchybnou instalaci Answers for infrastructure. Termické

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Ing. Pavel Fiala Trade FIDES, a.s. Rámec pro řešení zabezpečení muzeí výtvarných umění Základní

Více

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík

Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík Inteligentní zabezpečení budov Ing. Milan Stehlík SBT Europe Regional Head Conference - November 2006 For internal use only / Siemens Switzerland Ltd 2006 Inteligentní zabezpečení budov Předpokládaná bezpečnostní

Více

LUMEN Servisní s.r.o.

LUMEN Servisní s.r.o. Servisní s.r.o. Servisní s.r.o. Servisní s.r.o. byl založen v roce 2014 a je součástí skupiny Holding a.s., jejíž historie či historie jejích dceřiných společností se datuje od roku 1990. Role Servisní

Více

Strukturovaná kabeláž (SSK)

Strukturovaná kabeláž (SSK) Strukturovaná kabeláž (SSK) 1) Stručný popis současného stavu SSK včetně přehledu dostupné dokumentace (přehled tras, zapojení, schémata apod.). - dokumentace roku 2000 - kabeláž v provedení Cat 5e - v

Více

Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN. RDG1.. range

Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN. RDG1.. range Řízení 6-cestných kulových ventilů regulátory RDG160KN RDG1.. range Siemens 2016 siemens.com/hit RDG přehled sortimentu Fan coil VAV Standalone Communicative Standalone Communi. RDG110 RDG100TH RDG160T

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Teorie a praxe inteligentních budov Ing. Bedřich Dušek, CSc.

Teorie a praxe inteligentních budov Ing. Bedřich Dušek, CSc. Teorie a praxe inteligentních budov Ing. Bedřich Dušek, CSc. 1 Johnson Controls Koncepce inteligentní budovy Soustřeďuje se na vzájemné propojení systémů, služeb a správy budovy, jehož cílem je splnění

Více

ENGIE Services a.s. Servis a údržba

ENGIE Services a.s. Servis a údržba ENGIE Services a.s. Servis a údržba ENGIE Světová jednička v oblasti energetiky, technické infrastruktury a energetických služeb 69,9 mld obrat v 2015 154.950 zaměstnanců 70 zemí V České republice 1,7

Více

Provozování a servis fotovoltaických elektráren

Provozování a servis fotovoltaických elektráren WWW..CZ Provozování a servis fotovoltaických elektráren ÚVOD Elektromontážní a servisní společnost a.s. byla založena v roce 1991 v Českých Budějovicích jako regionální jihočeská firma. V současné době

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

prostředků při minimálních provozních nákladech. Inteligentní budovy jsou označovány EIBG European Intelligent Building Group.

prostředků při minimálních provozních nákladech. Inteligentní budovy jsou označovány EIBG European Intelligent Building Group. Systémová technika budov Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Inteligentní budova

Více

Kontrolované prostorové a zónové větrání Kompletní sortiment

Kontrolované prostorové a zónové větrání Kompletní sortiment Kontrolované prostorové a zónové větrání Kompletní sortiment Kompaktní nebo univerzální regulace průtoku vzduchu s firmou Belimo Cenově optimalizované regulované klima v místnosti Zdraví, dobrá pohoda

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Pardubický kraj EPC projekty. Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk

Pardubický kraj EPC projekty. Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk Pardubický kraj - EPC projekty EPC je Energy Performance Contracting Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ( pro budovy a objekty v majetku Pardubického

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR

EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR EPC je partnerství mezi poskytovatelem energetických služeb a subjekty ve veřejném či soukromém sektoru. Cílem je prokazatelné zvýšení energetické

Více

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE STUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EFEENCE KONTAKT Stakohome Network s.r.o. Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín Tel.: 226 517 522 Fax: 226 517 379 Mobil: 776 780373, 776 780378 E-mail: konopasek@stakohome.cz,

Více

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB Divize a portfolio produktů a služeb Energetika Robotika a pohony Elektrotechnické výrobky Průmyslová automatizace

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting metoda financování úspor energie Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Konference energetického managementu, Litoměřice, 23.-24. října

Více

Desigo flexibilní a energeticky účinná automatizace budov

Desigo flexibilní a energeticky účinná automatizace budov www.siemens.cz/buildingtechnologies Desigo flexibilní a energeticky účinná automatizace budov Inteligentní řídicí systém pro všechny typy a velikosti budov Answers for infrastructure. DESIGO vysoká energetická

Více

HVAC Products. Siemeca AMR Bezdrátový systém pro dálkové odečítání: tichá revoluce u novostaveb i rekonstrukcí

HVAC Products. Siemeca AMR Bezdrátový systém pro dálkové odečítání: tichá revoluce u novostaveb i rekonstrukcí HVAC Products Siemeca AMR Bezdrátový systém pro dálkové odečítání: tichá revoluce u novostaveb i rekonstrukcí Siemeca AMR- Bezdrátový systém pro dálkové odečítání - a nejen to! Odečítání Siemeca TM AMR

Více

Systém inteligentního řízení moderních domů. Vzorový rozpoč et GILD Single. http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15)

Systém inteligentního řízení moderních domů. Vzorový rozpoč et GILD Single. http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15) Systém inteligentního řízení moderních domů Vzorový rozpoč et GILD Single http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15) Úvod Vzorové kalkulace systému GILD jsou vypracovány jako příklady

Více

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití Poskytování energetických služeb, vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Solární energie, Energy Centre České

Více

Integrované bezpečnostní systémy

Integrované bezpečnostní systémy Integrované bezpečnostní systémy a možnosti jejich využití na úrovni měst a obcí Ing. Bedřich Dušek, CSc. 1 Johnson Controls Integrované bezpečnostní a řídicí systémy Soulad dlouhodobých potřeb s optimalizací

Více

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům 05/2007 RD Olymp; G servis s.r.o., Třebíč Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové

Více

Komplexní špičkový systém detekce požáru od společnosti Bosch s technologií místní zabezpečovací sítě (LSN) pro dokonalou ochranu.

Komplexní špičkový systém detekce požáru od společnosti Bosch s technologií místní zabezpečovací sítě (LSN) pro dokonalou ochranu. Prvotřídní požární ochrana luxusního hotelu Hotel Kempinski Hotel The Dome v Turecku je kompletně vybaven systémem elektrické požární signalizace od společnosti Bosch. Kempinski 2 Komplexní špičkový systém

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

Petr Mašek, ABB s.r.o. LPBP / Elektro-Praga / Elfetex konference ABB 14 October 2016 Slide 1

Petr Mašek, ABB s.r.o. LPBP / Elektro-Praga / Elfetex konference ABB 14 October 2016 Slide 1 Petr Mašek, ABB s.r.o. LPBP / Elektro-Praga / 2016 ABB-free@home Elfetex konference 4.10.2016 ABB 14 October 2016 Slide 1 Low Mid High ABB-free@home Důvody zavedení/ Cílový segment Market Segment i-bus

Více

Řešení pro infrastrukturu. Symaro špičková čidla vynikající kvality

Řešení pro infrastrukturu. Symaro špičková čidla vynikající kvality Řešení pro infrastrukturu. Symaro špičková čidla vynikající kvality Symaro energeticky úsporné, moderní měření, které se dlouhodobě vyplatí Díky velmi přesnému měření uspoří čidla Symaro energii a zajistí

Více

Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí

Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí 2 Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu Plena Rychlá cesta do bezpečí Řada výrobků systému veřejného ozvučení a

Více

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům ABB s.r.o. Elektro-Praga Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové uživatele

Více

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov INFORMAČNÍ PRODUKTOVÝ BULLETIN SPOLEČNOSTI REM-Technik s. r. o. Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov efektivita & design úspora & flexibilita Vážení obchodní partneři a čtenáři REMinfo!

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Prostorový regulátor s komunikací KNX RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Intern www.siemens.com/thermostats Sortiment regulátorů RDG Fan coilové a univerzální aplikace NEW VAV/CAV

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting MODEL nástroje energetického managementu EPC Energy Performance Contracting 1 Dozvíte se... Co je to metoda EPC Průběh projektu EPC Ekonomické přínosy projektu Kdy je vhodné EPC použít Specifika projektů

Více

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex Galaxy Flex Integrovaný systém zabezpečení a kontroly vstupu výrobce Honeywell Galaxy Flex Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii Spolehlivý zabezpečovací systém

Více

Zabezpečovací systém pro rodinný dům

Zabezpečovací systém pro rodinný dům Zabezpečovací systém pro rodinný dům Společnost ALARMOVÉ SYSTÉMY CZ ve spolupráci s NACONI s.r.o. Vám nabízí možnost zabezpečení Vašeho nového bytu či domu. Denně dojde v České republice v průměru ke 140

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Building Technologies. Siemens, s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6 www.siemens.cz/sbt www.siemens.

Building Technologies. Siemens, s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6 www.siemens.cz/sbt www.siemens. Building Technologies Siemens, s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6 www.siemens.cz/sbt www.siemens.com/homesecurity Podléhá změnám bez předchozího upozornění. Vytištěno v České

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ Městys Koloveč U Staré fary 142, 34543 Koloveč Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

Zaručené úspory energie v ÚPMD v Praze - Podolí Ing. Ludmila Vlašaná, Ing. Radim Kohoutek

Zaručené úspory energie v ÚPMD v Praze - Podolí Ing. Ludmila Vlašaná, Ing. Radim Kohoutek Zaručené úspory energie v ÚPMD v Praze - Podolí Ing. Ludmila Vlašaná, Ing. Radim Kohoutek 1 EPC ve společnosti Siemens s.r.o. první projekt v roce 1995 dosud realizováno 34 projektů (zdravotnictví, školství,

Více

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS c l o s e t o y o u Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS Václav Matz Technická podpora Honeywell spol. s r.o. CentraLine AX Integrace, regulace = BMS v každé budově ÚVOD BMS

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka Historie společnosti 1991 Založení společnosti 6 zaměstnanců zaměřených na údržbu analyzátorů a chromatografů v chemickém průmyslu 1992 Nové

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Návrh systému služeb pro inteligentní dům s využitím bezdrátové sběrnice KNX

Návrh systému služeb pro inteligentní dům s využitím bezdrátové sběrnice KNX 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh systému služeb pro inteligentní dům s využitím bezdrátové sběrnice KNX Vávra David Elektrotechnika 17.08.2012 1. Co je inteligentní dům Tento článek

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Automatizace v developerských projektech. Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels

Automatizace v developerských projektech. Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels Automatizace v developerských projektech Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels 1. Automatizace 2. Variabilita (Modularita) 3. Flexibilita 4. Úspora energií 5. Komfort 6. Zabezpečení (Bezpečnost)

Více

2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY CONTROLS 2 I TOSHIBA LOKÁLNÍ OVLADAČE TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

Přehled školení Q1 2012 Technologie budov

Přehled školení Q1 2012 Technologie budov Přehled školení Q1 2012 Technologie budov Schneider Electric CZ, s. r. o., Thámova 13, 186 00 8, Tel.: +420 281 088 111, Fax: +420 224 810 849, IČO: 60467550, DIČ: CZ60467550 Kamerové systémy PELCO - projekce

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Praha, SMART CITIES

Praha, SMART CITIES Praha, 22.3.2017 SMART CITIES ELKO EP Holding Inovativní ryze český výrobce elektronických přístrojů na poli elektroinstalací již 24 let. Fakta a statistiky Pozice v Evropě Poboček ve světě Exportních

Více

Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku. www.betacontrol.cz

Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku. www.betacontrol.cz Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku Karlovy Vary, 15.5.2013 Ing. Jiří Janich Obsah prezentace I. Představení společnosti Beta Control s.r.o. II. Systém Bezpečný dům III. Reference

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Smart Cities pohled Skupiny ČEZ

Smart Cities pohled Skupiny ČEZ Smart Cities pohled Skupiny ČEZ Konference Smart Cities a udržitelný rozvoj 2016 Září 2016 Aleš Laciok, koordinátor výzkumu a vývoje Skupiny ČEZ Smart Cities kde se to vzalo? SET-Plan (2007-9) + Sdělení

Více

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe www.orsec.cz orsec@orsec.cz Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení

Více

Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov. Production of intrinsically safe equipment

Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov. Production of intrinsically safe equipment Integrace slaboproudých systémů inteligentních budov Production of intrinsically safe equipment Typické řešení z 90. let Zabezpečovací systém propojený UTP kabely 1 EZS Dominus protokol Přístupový systém

Více

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov 1 WAGO profil firma založena v roce 1951, Minden, Německo specializace: pružinová připojení elektrických vodičů řídící systémy pro automatizaci

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort Teplo komfort značí produkt, který spojuje bezpečnou a spolehlivou

Více

Od analogových ke sdíleným MKDS systémům. Production of intrinsically safe equipment

Od analogových ke sdíleným MKDS systémům. Production of intrinsically safe equipment Od analogových ke sdíleným MKDS systémům Production of intrinsically safe equipment Typické řešení z 90. let 1 EZS 1 ACS 1 CCTV Měření a regulace 1Perimetrické systémy Typické řešení z 90. let Zabezpečovací

Více

OBSAH PROJEKTU ZŠ RAKOVSKÉHO. Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE. Název

OBSAH PROJEKTU ZŠ RAKOVSKÉHO. Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE. Název OBSAH PROJEKTU AKCE: ZŠ RAKOVSKÉHO a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE Poř.č. Název Textová část: 01 Technická zpráva 02 Specifikace zařízení M+R Výkresy: 11 Schema M+R 12 Půdorys 1.PP sever

Více

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle MODELOVÁ ŘADA VICTRIX R ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné s možností připojit nepřímotopný zásobník TUV ŠIROKÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ, JEDNODUCHÁ INSTALACE,

Více

Opatření proti nežádoucím tokům tepelné energie a jejich začlenění do systému řízení

Opatření proti nežádoucím tokům tepelné energie a jejich začlenění do systému řízení Opatření proti nežádoucím tokům tepelné energie a jejich začlenění do systému řízení Stínící systémy, ať již interiérové nebo exteriérové významně ovlivňují tepelnou pohodu v interiéru ať se jedná o administrativní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015. Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015. Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015 Energetická efektivita historické budovy metodou EPC k vyšší efektivitě strana 1/26 OBSAH 1. Energy Performance Contracting v historických

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Kolín, 18.5.2015 Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Během letošního ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky,

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Vzorový rozpoč et GILD-Unlimited

Vzorový rozpoč et GILD-Unlimited Systém inteligentního řízení moderních domů Vzorový rozpoč et GILD-Unlimited Úvod Vzorové kalkulace systému GILD jsou vypracovány jako příklady reálných instalací pro orientační seznámení s rozsahem investice

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN Moderní systémy pro ochranu lakovacích kabin, které vyvinula, vyrábí a dodává společnost RSBP, zajišťují účinnou ochranu v provozech specializovaných na povrchovou úpravu

Více

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e KAMEROVÉ SYSTÉMY - CCTV Mgr. Zdeněk Štěpánek, PhD. Policejní akademie ČR POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE CCTV 1. Potřeby uživatelů - ti, kteří pracují s CCTV denně (operátoři)...od CCTV očekávají, že budou

Více

KOMPLEXNÍ DOHLEDOVÉ SYSTÉMY

KOMPLEXNÍ DOHLEDOVÉ SYSTÉMY KOMPLEXNÍ DOHLEDOVÉ SYSTÉMY Stálý dohled nad klíčovými technologiemi a systémy záložních zdrojů ať jste kdekoli DOHLEDOVÉ SYSTÉMY SPOLEČNOSTI PRONIX Dohledové a monitorovací systémy PRONIX představují

Více

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA.

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. CHYTŘEJŠÍ PERIMETRICKÉ DETEKČNÍ SYSTÉMY Plotový detekční systém Detekční systém se zemními kabely Digitální mikrovlnná bariéra OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. NAŠE DETEKČNÍ

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

Řídicí systémy budov - BMS. 2012-03 Ing. Robert Šimčík

Řídicí systémy budov - BMS. 2012-03 Ing. Robert Šimčík Řídicí systémy budov - BMS 2012-03 Ing. Robert Šimčík Řídící systémy budov (BMS) Inteligentní budovy Systémy MaR Technologie pro BMS Měření Energií v budovách Řízení osvětlení Integrované systémy v BMS

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

Arch.č.: F-1-4-B-1 TECHNICAL REPORT list 1/7

Arch.č.: F-1-4-B-1 TECHNICAL REPORT list 1/7 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Podklady... 2 3. Technické řešení... 2 3.1. Klimatizace České pošty... 2 3.2. Klimatizace bytů 4.- 6.NP... 4 3.3. Klimatizace serveroven 7. 9.NP... 6 4. Kontrola hluku... 6 5. Nároky

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více