Komplexní řešení pro technologie budov. Answers for infrastructure.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní řešení pro technologie budov. Answers for infrastructure."

Transkript

1 Komplexní řešení pro technologie budov Answers for infrastructure. s

2 Elektrárny Temelín, Dukovany a Tušimice Protipožární a zabezpečovací systémy Komplexní řešení pro technologie budov Justiční palác, Brno Stardní komunikace Řídicí systém budov Zabezpečovací signalizace Integrace chladících agregátů Energetické hospodářství Čidla a prostorové ovladače Národní technická knihovna, Praha Stavba roku 2009 Řízení osvětlení Řízení obnovitelných zdrojů Integrace dalších systémů Kontrola vstupu Regulace žaluzií a markýz Amazon Court, Praha Vítěz soutěže - Budova budoucnosti Psychiatrická léčebna Kosmonosy Hlavní cena - EPC projekt 2005 Zentiva, Praha Regulace čistých prostor Stabilní hasicí systémy Požární signalizace Kamerové systémy Nízkonapěťová technika Nordica, Ostrava První certifikace Green building v ČR Detekce plynů Ventily a pohony Řízení vzduchotechniky a klimatizace Hlasový výstražný systém Evakuační rozhlas Rozvaděče a přípojnicové systémy Řízení silnoproudu Řízení vytápění Regulace jednotlivých místností Dálniční tunel Klimkovice Protipožární zabezpečení Fibrolaser Měření spotřeb energií Office Park Kavčí Hory, Praha Danube House, Praha

3 Zlaté jablko Zlín Řídicí, bezpečnostní a protipožární systémy Úsek FS a BAU společnosti Siemens nabízejí pro budovy a objekty řídicí, bezpečnostní, protipožární a stabilní hasicí systémy, které lze dodat jako autonomní části anebo komplexní systémy budov na klíč. dispozičních i technologických změn. Tím umožňuje dokonalý přehled o dění v objektech. Informace o všech stavech monitorovaných zařízení, spotřebách energií a dalších parametrech mohou být koncentrovány na nadřazeném dispečinku s možností vybudování dalších dozorových pracovišť. Pro řízení zařízení technologie budov a pro měření a regulaci používá společnost Siemens systém Desigo PX a TX s nadřazenou centrálou Siemens Desigo Insight. Veškeré periferie jsou rovněž ze sortimentu Siemens. Pro měření a regulaci jsou použity periferie se stardními signály. To zajistí kompatibilitu zařízení technologií budovy, snadné sdílení dat a integrovatelnost. Aktuální verze systému se vyznačují důsledným používáním stardů zaručujících HW i SW kompatibilitu. prostor s vyšším rizikem požáru nebo podstatnými rušivými vlivy, pak lze použít výkonnější hlásiče S-LINE s volitelnými detekčními algoritmy. K systému je k dispozici i kompletní škála speciálních hlásičů poplachové signalizace a dalšího příslušenství. Pro instalační partnery je určen volně prodejný ekvivalent výše uvedeného systému pod označením Cerberus PRO. n SHZ (Stabilní hasicí zařízení) Plynové stabilní hasicí zařízení doplňuje systém elektrické požární signalizace. Po vyhlášení požárního poplachu je v místě požáru vypuštěno plynné hasivo, které zcela eliminuje vzniklý požár. Na rozdíl od vodních systémů lze takové hasicí zařízení použít i pro hašení zařízení pod napětím. Plynové hašení je zvláště vhodné pro serverovny, archivy a jiné citlivé prostory, kde by voda mohla představovat vysoké riziko zničení nebo poškození uchovávaných předmětů anebo cenných interiérů. n BMS (Building Management System) a Měření a regulace Systém MaR respektive BMS zajišťuje v administrativních budovách optimální parametry pohody prostředí v návaznosti na řízení zdrojů a optimalizované spotřeby energií. Především se jedná o vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci. V rámci tohoto systému však můžeme monitorovat a ovládat i jiné řídicí celky. Díky integraci návazných technologií jako například osvětlení, záložní zdroj, EPS, EZS nebo ACS plní i bezpečnostní nebo havarijní funkce. Sběr dat a komunikace probíhá po stardních sběrnicích Ethernet a BACNet umožňujících variabilní řešení případných n EPS (Elektrická požární signalizace) Systém elektrické požární signalizace slouží k včasnému rozpoznání přznaků požáru, následnému vyhlášení požárního poplachu a aktivaci návazných zařízení. Firma Siemens realizuje EPS ústřednami či signalizačními a ovládacími panely systému FS20 Sinteso a k nim kompatibilními hlásiči požáru řady FD20 Sinteso. Nejčastěji používané jsou automatické bodové kouřové (případně kombinované opticko-teplotní) hlásiče C-LINE, vhodné do kancelářských nebo jiných podobně nenáročných prostor. Pro zabezpečení Pro tento typ zabezpečení lze použít např. systémy Siemens SINORIX 1230 s plynným hasivem FK (Novec 1230). Každý prostor je chráněn autonomním systémem, který zajistí všechny

4 požadované úkony. Ovládání plynového SHZ zajišťuje řídicí ústředna Siemens XC1001-A, řídicí ústředny mohou také využívat bodové hlásiče typu Siemens Sinteso S-LINE a lze je plně integrovat do objektové EPS s možností přenosu stavů celého systému plynového SHZ. n EZS (Elektrická zabezpečovací signalizace) Systém elektrické zabezpečovací signalizace slouží k zabezpečení prostorů a objektů před neoprávněným vniknutím narušitele, předmětů před jejich odcizením nebo poškozením a k signalizaci nouzového stavu, jako jsou přepadení nebo nucené vypnutí střežení. Společnost Siemens realizuje EZS na bázi zabezpečovacích ústředen řady SPC. K ústředně se připojují detektory, které splňují požadovaný stupeň zabezpečení. Pro objekty s běžným rizikem je to stupeň zabezpečení 2. Prostory s vyšším rizikem (např. s běžným výskytem cizích osob či cenným vybavením) jsou vybaveny detektory pro stupeň zabezpečení 3 nebo 4. Pohybové detektory jsou v takovém případě vybaveny ochranou proti zakrytí, tzv. antimaskingem. n ACS (Přístupový systém/kontrola vstupu) Úkolem systému kontroly vstupu je zvýšit vnitřní bezpečnost objektu vymezením přístupových oprávnění do určených zón a v určených časových obdobích. Systém může být doplněn o evidenci a zpracování docházky, stravovací systémy apod. Jádro přístupového systému je tvořeno systémem SiPass integrated, který prostřednictvím turniketů nebo dveřních elektromagnetických zámků řídí přístup osob na základě přidělených přístupových práv. K identifikaci osob lze použít bezdotykové identifikační karty různých technologií jako např. MIFARE, iclass, EM apod. Pro komunikaci s protokolem TCP/IP mezi řídicí jednotkou (jednotkami) a operátorskou stanicí PC lze místní využít počítačovou síť LAN Ethernet. n PTV (Kamerový systém/systém průmyslové televize) Kamerový systém nebo také systém průmyslové televize zajišťuje podobně jako systém EZS zabezpečení prostorů a objektů proti neoprávněnému narušení. Proto využívá různé typy kamer a záznamových zařízení. Uzavřený televizní okruh (CCTV) je tvořený pevně instalovanými kamerami Siemens a digitálním záznamovým systémem Siemens SISTORE. Lze použít IP kamery nebo kamery s IP převodníky. Venkovní kamery v krytu s vyhříváním jsou typu den-noc s mechanickým IR cut filtrem, vnitřní kamery lze použít barevné s automatickým přepnutím při poklesu intenzity osvětlení z barvy do černobílého režimu. Obraz z kamer se ukládá do digitálního záznamového zařízení Siemens SISTORE. Na dohledová a monitorovací pracoviště se instaluje Siemens Remote view, popřípadě Remote Access Software (RAS) dle použitého typu zařízení pro vzdálený přístup k živému obrazu a záznamu. n ERo (Evakuační rozhlas) Pro evakuaci osob v případě ohrožení při požáru je nabízen modulární evakuační systém Siemens E100. Tento systém zcela vyhovuje požadavkům normy ČSN EN Nouzové zvukové systémy a EN Systém je decentralizovaný a skládá se z hlavní ústředny ve velínu, doplněné mikrofonním pultem a z podústředen se zesilovači signálu, rozmístěných v uzlových bodech jednotlivých objektů. Podústředny komunikují s hlavní ústřednou systému po datové sběrnici. Do těchto uzlů, umístěných vždy v 19 rozvaděčích, budou přivedeny reproduktorové linky ze všech zabezpečených zón v příslušných objektech. Detailní rozvržení zón, stejně jako přesné počty a typy reproduktorů definuje projektová dokumentace. Systém evakuačního rozhlasu bude řízen vícestupňově ze systému EPS nebo obsluhou tak, aby byla možná postupná řízená evakuace z ohrožených prostor. n Detekce plynu (DP) Systém detekce plynu zjišťuje přítomnost výbušných a zdraví ohrožujících plynů ve střeženém prostoru. Jedná se především o detekci v garážích, kotelnách, ale i v průmyslových objektech. n Nadstavbové systémy pro bezpečnostní aplikace Nadstavbový systém MM8000 je určen k integraci, monitorování, a řízení jednotlivých bezpečnostních systémů. Díky přehlednému grafickému rozhraní umožňuje uživateli rychle a přesně rozhodovat o řešení krizových situací. Software nadstavbového systému MM8000 je instalovaný na PC s operačním systémem Windows. Systém jednotně prezentuje nejen události z oblasti EPS, ale i EZS, případně také ACS nebo CCTV a dalších připojených systémů. S těmito subsystémy nadstavbový systém komunikuje obvykle prostřednictvím počítačové sítě LAN Ethernet a protokolu TCP/IP. Součástí softwaru nadstavbového systému je i OPC server MK8000 umožňující integraci subsystémů Siemens do nadstavbových systémů jiných výrobců. Servis a energetické služby Záruční a pozáruční servis Zajišťování servisu na námi dodaná zařízení a řešení je pro Siemens samozřejmostí. n Servis: On-line servis, servisní zásahy po síti, telefonické konzultace, vzdálené sledování zařízení. Servisní zásah na místě, plánovaný či neplánovaný servisní zásah na místě, profylaktická prohlídka spojená s údržbou či odstraňování poruchy. Ať se jedná o poruchu prvku polní instrumentace, komunikace, logického automatu či řídicího systému. V oblasti řídicích, bezpečnostních a protipožárních systémů nabízíme zejména: komplexní záruční a pozáruční servis všech produktů,poruchovou a poradenskou službu 7/24 - Hot-line, u vybraných požárních zařízení typu EPS, SHZ a DP činnosti dle vyhlášky 246/2001 Sb. a ČSN servis zajišťovaný vysoce kvalifikovanými techniky, vybavenými speciálními servisními přístroji a testovacími prvky, variabilní servisní smlouvy od základního modulu BASIC přes STANDARD až k EXCE- LENT nebo smlouvu složenou z modulů nabízených servisních činností výhradně dle přání a potřeb zákazníka. n Energetické služby Další významnou službou je financování projektů z kalkulovaných úspor (Monitoring&Targeting a Performance

5 Contracting, tj. splácení investice z vytvořených úspor s garantovaným výsledkem). EPC (Energy Performance Contracting) je typ služby velmi hojně využívaný ve vyspělých zemích a stále častěji i v České republice. Předmětem této služby je realizace projektů, v rámci kterých jsou firmou energetických služeb, dále jen ESCO (Energy Service Company), nalezena a následně také realizována vhodná opatření zefektivňující výrobu, distribuci a spotřebu energie u konečného spotřebitele energie. Smluvní vztah obvykle trvá od čtyř do osmi let (výjimkou ale nejsou ani deseti či víceleté projekty) a po tuto dobu dochází k postupnému splácení vynaložených investičních prostředků, nákladů za poskytnutí finančních prostředků (pokud je součástí projektu i zajištění jeho financování) a nákladů za související servisní činnost a aplikovaný energetický management. ESCO smluvně zaručí, že po dobu trvání obchodního vztahu bude dosaženo minimálně sjednané úrovně úspor energie a tím i uspořených finančních nákladů. V případě, že se tak nestane vinou na straně ESCO, má ESCO povinnost uhradit klientovi vzniklý rozdíl mezi zaručenou a dosaženou úsporou. Metoda EPC bývá velmi často zaměňována pouze za způsob jak financovat energeticky úsporný projekt, nicméně jejím základním atributem je záruka za výsledek projektu. V rámci divize Building Technologies společnosti Siemens pracuje již několik let skupina, která se zabývá přípravou a realizací projektů při využití metody EPC. Dosud bylo úspěšně realizováno několik desítek projektů ve školství, zdravotnictví i v privátním sektoru. Spolehlivá & bezpečná dodávka energií Firemní & enviromentální zodpovědnost Obchodní výsledky / Kontrola nákladů Business Pressure Legislativa, nařízení, podněty Stárnoucí infrastuktura Dodávky, instalace a zprovoznění zařízení Nabízíme komplexní služby zahrnující návrh řešení, zpracování projektové dokumentace, dodávky, elektromontáže, koordinaci činností, výrobu zákaznického sw, zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy. Během těchto činností uplatňujeme dlouholeté zkušenosti našich vlastních projektantů, techniků, sofwarových inženýrů a vedoucích projektů. Naši zaměstnanci pravidelně absolvují odborná školení u mateřské firmy ve Švýcarsku, Německu, Rakousku nebo u odborných institucí v Čechách. Naše produkty, veškeré výrobní závody i zacházení s odpady jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji. Společnost Siemens je držitelem certifikace ISO14001:2004 systému EMS, ISO 9001:2004 systému QMS a BS OHSAS systému bezpečnosti práce. Produkty měření a regulace Úsek CPS dodává všechny potřebné komponenty pro oblast vytápění, chlazení a klimatizaci. n Regulátory Sortiment aplikačních a univerzálních regulátorů pro aplikace vytápění (kotelny), větrání a klimatizace. Několik úrovní ovládání od nejjednodušších Synco100 až po komplexní řešení Synco700 spolu s regulací jednotlivých místností RXB a kominikací KNX. Rozsáhlá řada ekvitermních regulátorů Albatros pro kotelny a alternativní zdroje tepla. Široký sortiment prostorových termostatů a regulátorů pro různá použití, včetně systému automatizace domácnosti Synco living. n Regulátory pro výrobce (OEM partnery) Úsek CPS dodává výrobcům kotlů, vzduchotechnik a výměníkových stanic zákaznicky upravené regulátory, které umožní maximální využití všech předností jednotlivých výrobků. n Ventily a pohony - Acvatix Společnost Siemens dodává na český trh regulační nebo bezpečnostní uzavírací ventily se závitovým nebo přírubovým připojením k potrubí pro vytápění, chlazení, větrání a klimatizaci a pro systémy centralizovaného zásobování teplem pro uzavřené i otevřené okruhy. Regulované médium může být voda, voda s nemrznoucími i antikorozními příměsemi, olej, sytá i přehřátá pára. Teploty média mohou být od -25 do +220 C, se speciální ucpávkou a tepelným oddělovačem až do +350 C. Pro regulaci prostorové teploty v jednotlivých místnostech nebo zónách jsou dodávány termostatické ventily a minikombiventily. Pro ovládání ventilů jsou dodávány elektrické, hydraulické a termické pohony se všemi stardními napájecími i řídicími signály s i bez havarijní funkce. Pro ovládání termostatických ventilů jsou dodávány hlavice RTN. Společnost Siemens dodává na český trh také magnetické ventily s přestavovací dobou kratší než 2 sekundy pro regulaci teplé i studené vody, pro přípravu TUV, pro regulaci horké vody i páry do 180 C s užitím v primárních okruzích výměníkových stanic dálkového vytápění, ale i ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

6 n Pohony vzduchotechniky V portfoliu Siemens najdete rotační i lineární pohony, pohony s havarijní funkcí i protipožární pohony. Pro aplikace s proměnným množstvím vzduchu můžete použít regulátory průtoku vzduchu s vestavěným statickým čidlem tlakové diference. Všechny pohony dodáváme s různými typy napájení a ovládacími signály. n Čidla a termostaty Sortiment čidel Symaro je určen pro vyhodnocení a regulaci aplikací v oblasti vytápění, větrání a klimatizace. Provedení pro všechny běžné způsoby montáže se stardními výstupy jako Ni1000, Pt100, V, ma, dvoustavový výstup a další. V sortimentu společnosti Siemens najdete i certifikovaná čidla vhodná pro použití v čistých prostorech a v prostorech určených pro FDA validaci. n Frekvenční měniče Jako celosvětově významný dodavatel výrobků pro aplikace v oblasti vzduchotechniky a vytápění vyvinula společnost Siemens řadu frekvenčních měničů SED2. Tyto frekvenční měniče byly vyvinuty speciálně pro použití v administrativních budovách a nemocnicích, kde je kladen maximální důraz na co nejnižší rušení zpět do sítě. Řada pokrývá rozsah výkonů od 0,37 do 90 kw, vyniká jednoduchou obsluhou a snadným uváděním do provozu. n Měření spotřeby tepla, chladu a rozúčtování topných nákladů Sortiment měřičů tepla a chladu s mechanickým a ultrazvukovým principem měření průtoku. Klasické vodoměry na teplou a studenou vodu s možností impulzního výstupu. Komplexní systém rozúčtování tepla a měření spotřeb včetně unikátního bezdrátového přenosového systému Siemeca. Nízkonapěťová technika V našem portfoliu naleznete vše pro nízkonapěťový rozvod el. energie v libovolné aplikaci. Nabízíme přístroje a systémy od distribučního transformátoru až po vypínač a zásuvku. n SENTRON management el. energie Pro měření nabízíme multifunkční měřicí přístroje a elektroměry SEN- TRON PAC. Naše koncepce komunikaceschopných přístrojů umožňuje snímání, hlášení, hodnocení a optimalizování toků el. energie tím lze zajistit profesionální management energií pro efektivní úsporu nákladů a to s použitím SW SENTRON powermanagement výkonové jištění a pojistkové odpínače Pro proudy od 16 A do 6300 A nabízíme sortiment otevřených 3WL kompaktních 3VL jističů, dále jsou to pojistkové systémy 3K, 3N, 3L n SIVACON rozváděče a přípojnice Bezpečný a spolehlivý rozvod zajistíme typově zkoušenými rozváděči (TTA) SIVACON S4 a S8 s vlastní přístrojovou náplní. Místo kabelových rozvodů lze použít 6 typů přípojnicových systémů 8PS pro proudy od 25 A do 6300 A (CD-L, BD01, BD2, LD, LX a LR). n ALPHA instalační rozváděče Pomocí SW ALPHA SELECT jednoduše vyprojektujete rozváděče dle Vašich požadavků na zeď i pod omítku. Modulární systém 8HP je vhodný pro průmyslové použití. Jako příslušenství nabízíme ucelený sortiment řadových svornic. n BETA nízkonapěťové instalační přístroje Nabízíme ucelený sortiment přístrojů vyhovujících normám IEC/EN a UL pro jištění, ochranu, spínaní, měření a sledování které mohou být celosvětově nasazovány. n GAMMA systémová technika pro řízení budov Řízení osvětlení, žaluzií a klimatizace snadno zajistí osvědčený systém GAMMA instabus pracující na stardu KNX rozšířitelný pomocí GAMMA wave. n DELTA vypínače a zásuvky Volit můžete jak z klasických tvarů, barev i použitého materiálu, tak i z elegantní, či exklusivní řady s futuristickým designem, vyrobené z přírodních, ušlechtilých materiálů. Sortiment obsahuje také stmívače, čidla pohybu a kouře vše slučitelné se sortimentem GAMMA.

7 Answers for infrastructure. Megatrends driving the future The n Megatrendy megatrends budoucnosti demographic change, urbanization, Megatrendy climate demografické change změny, globali urbanizace, zation změny are shaping klimatu the a globalizace world today. These dnes have nyní an utvářejí unprecedented podobu světa. impact Mají on bezprecedentní our lives dopad on vital na sectors naše životy of our economy. a na životně důležité sektory naší ekonomiky. Innovative technologies to answer n the Inovativní associated technologie toughest jako questions odpověď Throughout na nejobtížnější a 160-year otázky history of proven V průběhu research celých engineering 160 let se Siemens talent, with úspěšně more věnuje than 50,000 výzkumu active a vývoji, patents, jehož Siemens výsledkem has je continuously více než provided aktivních its customers patentů. Díky with tomu innovations Siemens in trvale the ar poskytuje healthcare, svým zákazníkům energy, industry inovace v oblasti in- eas of frastructure zdravotnictví, energetiky, globally průmyslu locally. a infrastruktury a to jak na globální, tak na lokální úrovni. Increase productivity efficiency n through Zvýšená complete produktivita building a efektivita life cycle management díky kompletní správě životního Building cyklu Technologies budov offers intelligent integrated Divize Building solutions Technologies for industry, nabízí commercial inteligentní integrovaná residential buildings řešení pro průmyslové, public infrastructure. komerční i rezidenční Over the entire budovy fa a veřejnou cility s life infrastrukturu. cycle, our comprehensive V průběhu celého environmentally životního cyklu conscious budovy komplexní port - fo portfolio lio of products, produktů, systems, systémů, solutions řešení a služeb ser v značky ices in the Siemens fields s of ohledem electrical na instal životní - la prostředí tion technology, v oblasti elektrických building automation, instalací, fire automatizace safety budov, electronic požární security, bezpečnosti ensures a elektronického the: zabezpečení zajišťuje: optimum optimální comfort komfort a nejvyšší highest energy efficiency energetickou in buildings, účinnost safety bezpečí pro security lidi, procesy for people, a majetek processes zvýšenou produktivitu assets, obchodu. increased business productivity. Siemens, s.r.o. divize Building Technologies Siemensova Praha 13 Tel.: Pobočka Brno (Building Automation / CPS / FS Products) Cihlářská Brno Tel.: Pobočka Plzeň (Building Automation / CPS) Nádražní Plzeň Tel.: Pobočka České Budějovice (CPS) Čechova České Budějovice Tel.: Pobočka Pardubice (Building Automation / CPS) Pernerova Pardubice Tel.: Pobočka Zlín (FS Solutions) Štefániková Zlín Tel.: Pobočka Ostrava (Building Automation / CPS / FS Solutions) 28.října 150/ Ostrava Tel.: Centrální sklad divize Building Technologies Lužná Praha 6 Tel.:

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 1 Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Praha 2008 Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Mocná síla značky. ONE COOPER

Mocná síla značky. ONE COOPER Mocná síla značky. ONE COOPER OBSAH Závazky společnosti k ochraně životního prostředí... 4 Schopnosti... 6 Druhy instalací... 7 Případové studie.... 10 Divize společnosti... 12 Historie...26 4 Síla mnoha.

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium byla uvedena na trh v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod označením

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE PEPPERL+FUCHS VÁŠ OSVĚDČENÝ DODAVATEL SENZORŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI VÝROBNÍCH PROCESŮ Jako přední světový výrobce

Více

Mirava, česká společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku pod jménem MIRAVA spol. s r. o. dne 19. 12. 1991.

Mirava, česká společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku pod jménem MIRAVA spol. s r. o. dne 19. 12. 1991. Katalog elektrických topných panelů s akumulací MIRAVA HT Mirava, česká společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku pod jménem MIRAVA spol. s r. o. dne 19. 12. 1991. V prvních letech

Více

Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY. Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz

Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY. Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz Ovládej svůj dům KOMFORT BEZPEČÍ ZÁBAVA ZDRAVÍ ÚSPORY Foxtrot www.ovladejsvujdum.cz 1 Foxtrot dostupný systém domácí automatizace bez omezení FOXTROT je systém inteligentního ovládání domu a domácí automatizace,

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

Česká republika. Údaje a fakta Produkty, služby a řešení Kontakty

Česká republika. Údaje a fakta Produkty, služby a řešení Kontakty Česká republika Údaje a fakta Kontakty Informace a komunikace hlasové, datové a konvergované (VoIP) komunikační sítě pro firmy, podniky a instituce kontaktní centra a řešení pro řízení vztahů a komunikaci

Více

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS.

KEMAS O PCS. PCS spol. s r. o., divize Security je autorizovaným partnerem a servisním střediskem depotních systémů KEMAS. KEMAS O PCS PCS spol. s r. o., divize Security poskytuje dodávky kvalitních technologií vyhovujících velkým, středním i malým aplikacím s profesionální technickou podporou a servisem. V rámci nabízených

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Přístroje nízkého napětí. Přehled sortimentu

Přístroje nízkého napětí. Přehled sortimentu Přístroje nízkého napětí Přehled sortimentu VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER V OBLASTI NÍZKONAPĚŤOVÝCH PŘÍSTROJŮ A SYSTÉMŮ ABB představuje světovou špičku ve vývoji a výrobě zařízení pro výrobu, přenos a distribuci

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006 SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace Přehled 09 / 2006 Distribuované periferie Pro každý požadavek to správné řešení Pořád hledáte možnosti, jak optimalizovat vaši výrobu a jak snížit náklady? V rostoucím

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU Představení společnosti Teco a.s. Vážení přátelé! Dovolte, abychom se Vám představili: Jsme společnost Teco a.s.,

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více