16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY Vlastnosti a možnosti programu Stručný návod na zpracování mezd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd"

Transkript

1 WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský program SMzdy dodávaný s programem PC-Strom. Mzdová data z programu SMzdy je možné načíst do WinMezd a plynule pokračovat ve zpracování mzdové agendy Vlastnosti a možnosti programu Cílem autorů bylo minimální zatížení uživatele speciálními znalostmi ze mzdové problematiky. Údaje pro výpočet mzdy se zakládají pouze 1x. Program již automaticky zajistí jejich správné využití ve všech fázích výpočtu. Například má-li zaměstnanec invalidní důchod, zadáte tento údaj v osobních údajích zaměstnance a program již zajistí jeho správné použití při výpočtu daně a zdravotního pojištění. Uživatel navíc dostane přehlednou informaci o tom, jak byl tento údaj použit. Mzdy se zpracovávají v období (měsíc a rok), které zadáte při vstupu. Vždy je otevřen jeden měsíc, ve kterém právě zpracováváte mzdu. Data z minulých období si můžete libovolně prohlížet. Jeden zaměstnanec může mít více pracovních poměrů. Mzda zaměstnance v pracovním poměru se skládá z tzv. mzdových složek. K dispozici je široká nabídka mzdových složek rozdělených do skupin. Zaměstnanec může mít měsíční, hodinovou, úkolovou i podílovou mzdu či smíšenou mzdu, vytvořenou jejich kombinací. Mzdové složky, ze kterých se skládá výsledná mzda, lze pro potřeby účetnictví a analýzy nákladů rozdělit podle středisek, zakázek a předkontace. Při práci se mzdovými složkami máte na obrazovce plnou informaci o všech údajích, které ovlivňují výslednou částku. Máte tak možnost si na místě ověřit správnost výpočtu či opravit některý ze vstupních údajů. Při výpočtu mzdy lze zvolit jeden z režimů - automatické doplnění odpracované doby nebo její ruční zadání. Při zadávání mzdy můžete pracovat s jedním typem mzdové složky pro všechny zaměstnance nebo se všemi složkami pro jednoho zaměstnance. Po zadání mzdové složky se okamžitě vypočte hrubá mzda a obsluha dostává plnou informaci o tom z jakých částí se mzda skládá. Výslednou čistou mzdu můžete vypočítat pro jednoho zaměstnance nebo pro všechny zaměstnance najednou. Opět okamžitě vidíte částky sociálního a zdravotního pojištění, daně a srážky. V programu je celá řadu upozornění a varovných zpráv, jejichž pomocí dostáváte informaci, že některý údaj chybí a nebo, že provedená změna je v daném kontextu nekorektní. Po uzávěrce měsíce si můžete prohlédnout výplatní pásky a příkazy k úhradě. Nejste-li s výsledkem spokojeni, můžete odblokovat uzávěrku měsíce a mzdy přepočítat. Teprve po převodu dat do nového měsíce se starý měsíc definitivně uzavře. Přesto Vám zůstává možnost opravy i v takto uzavřených měsících. Zpracováváte-li mzdy pro velké organizace, vypočítává program nemocenské dávky za dobu pracovní neschopnosti zaměstnance. Při výpočtu dávek je maximálně zohledněna platná legislativa v závislosti na druhu pracovního poměru, délce jeho trvání a ochranných lhůtách. K dispozici je celá řada přehledů a výstupních sestav, které vybíráte podle nejrůznějších kritérií. Mnohé sestavy jsou tištěny ve formátu, který se shoduje s požadovanými formuláři (Přehledy pro OSSZ, zdravotní pojišťovny apod.), jiné slouží jako podklad pro jejich vyplnění (podklad pro Evidenční list důchodového pojištění) Stručný návod na zpracování mezd Vlastní zpracování mezd je rozděleno do logických částí - funkcí, které vybíráte v nabídce hlavního modulu MZDY. Při zahájení práce s programem nebo na počátku nového roku nastavíte čí aktualizujete základní parametry potřebné pro správnou činnost programu ve skupině Základní údaje. Ve skupině Kmenové údaje zadáte osobní údaje zaměstnanců, jejich pracovní poměry a předpisy srážek. K jednomu zaměstnanci můžete založit libovolný počet pracovních poměrů. Vlastní zpracování mezd v aktuálním měsíci, tj. zadávání mzdových složek, ze kterých se mzda skládá a posléze výpočet mzdy pro jednotlivé pracovní poměry je ve funkci Vstup měsíčních dat a výpočet mzdy. Jsou-li zadány řádné zálohy, pak v den jejich splatnosti je uzavřete ve funkci Uzavření záloh. Uzavřením měsíce ukončíte zpracování mezd v aktuálním měsíci. Po uzavření měsíce již nelze měnit vypočtenou mzdu. Chcete-li v této fázi zpracování přesto doplnit, resp. opravit mzdové složky v některém z pracovních poměrů, můžete odblokovat uzávěrku měsíce a vrátit se zpět do Vstupu měsíčních dat... Po uzavření měsíce můžete vytisknout výplatní pásky a příkazy k úhradě (včetně elektronické formy

2 příkazu). Pomocí funkce Nahrání údajů do účetnictví můžete opakovaně přenášet mzdové účetní případy do účetního modulu WinStromu dle zadaných předkontací, středisek a zakázek. Program umožňuje i zadávání individuálních předkontací pro jednotlivé pracovní poměry. Funkce Převod údajů do nového měsíce přenese tzv. trvalé složky mzdy aktivních pracovních poměrů do kalendářně následujícího měsíce. Po převodu dat je aktuální měsíc definitivně uzavřen. Dále je možné využít bohatou nabídku přehledů a tisků k dokumentaci uzavřeného měsíce resp. roku. Program obsahuje cca 60 výstupních sestav rozdělených na měsíční a roční přehledy (přehledy sociálního a zdravotního pojištění, roční vyúčtování daně, zákonné pojištění organizace, zápočtový list apod.), účetní sestavy a přehledy zaměstnanců. Pro opravu mzdy v definitivně uzavřených měsících je připravena funkce Oprava v minulých měsících, která vygeneruje odpovídající opravné složky Integrace s ekonomickým systémem WinStrom Program WinMzdy je plně integrován do ekonomického systému WinStrom jako další modul tohoto systému. To znamená, že WinMzdy kromě způsobu ovládání sdílejí s WinStromem stejná účetní data (střediska, zakázky, účetní osnovu apod.) a vzniklé mzdové účetní případy můžete přímo nahrávat do účetního modulu WinStromu, viz Příručka uživatele WinStromu. Program WinMzdy lze provozovat i samostatně bez návaznosti na ekonomický systém WinStrom Instalace programu WinMzdy Instalace programu WinMzdy je stejná, jako instalace programu WinStrom a provádí se spuštěním programu SetUp.Exe, který najdete na CD-disku. Po spuštění instalace se zobrazí okno, ve kterém musíte zadat složku (adresář včetně úplné cesty), do které bude program překopírován. Implicitně se nabízí domovská složka C:\WinStrom. Po instalaci do již existující složky WinStrom se mažou veškeré indexové soubory včetně indexů v účetnictví. Zajistěte proto prosím, aby po dobu instalace neběžela aplikace Winstrom na žádné stanici Připojení mezd k již existující účetní firmě WinStromu Nainstalujete-li program WinMzdy na vašem počítači do stejné složky jako je účetnictví WinStrom, např. do domovského adresáře C:\WinStrom, mohou mzdy sdílet stejné firmy jako účetnictví. To znamená, že zpracováváte-li účetnictví pro dvě firmy, budete moci po instalaci mezd zpracovávat mzdy i pro tyto firmy a sdílet s nimi společné soubory (střediska, zakázky, účetní osnovu apod.). Nejdříve musíte (stejně jako ve WinStromu) založit novou mzdovou firmu. V hlavním menu Soubory firem ve funkci Nová firma založí správce systému novou mzdovou firmu zadáním kódu firmy a plné cesty ke složce (adresáři), kde budou uloženy datové soubory této mzdové firmy. Jestliže správce zadá složku, ve které již existují data účetní firmy WinStromu (např. na síťovém serveru), připojí se mzdy k již zavedenému účetnictví a oba programy budou sdílet společná data. Jestliže zadaná složka na disku neexistuje, vytvoří se datový prostor pro samostatnou mzdovou firmu. Připojení mezd k již existujícím účetním firmám usnadní tlačítko Připojit, které najdete v okně pro založení nové firmy. Po stisknutí tlačítka dostanete nabídku již existujících účetních firem s možností se na ně připojit. Program WinMzdy je plně připraven spolupracovat s účetním systémem WinStrom- SQL (verze 4.50 a vyšší), pracujícím s daty uloženými na SQL serveru firmy SyBase Import dat z dosovkého programu Smzdy Při prvním startu programu WinMzdy (tj. po založení nové mzdové firmy nebo po připojení k již existující účetní firmě) spustíte v hlavním menu Moduly funkci Import dat z PC-Stromu. V dialogovém okně pro přenos dat nejdříve zadáte plnou cestu ke složce, ve které jsou umístěna data mzdové firmy doposud zpracovávána v Dosu programem Smzdy. Po spuštění přenosu budou přenesena veškerá mzdová data od zadaného roku až do aktuálního roku. Zajistěte, že načtete data minimálně o rok zpět (pokud existují), aby bylo možno souvisle pokračovat ve zpracování mezd, včetně prohlížení sestav v minulém roce. Funkci přenosu dat musíte spustit hned po založení nové firmy ve WinMzdách, dokud jsou důležité datové soubory prázdné. Data z Dosu přenášejte až po definitivním uzavření a zprac ování aktuálního měsíce programem SMzdy, včetně funkce přenosu dat do nového měsíce. Na zpracování mezd programem WinMzdy pak plynule navážete v novém měsíci. Převod dat můžete provádět opakovaně. Máte tak dokonalou možnost průběžného zaškolení obsluhy Popis jednotlivých funkcí Výběr funkce z hlavního okna modulu Na obrázku je hlavní okno modulu Mzdy. V okně jsou v přehledné formě umístěny všechny funkce modulu ve tvaru přepínacích tlačítek. Pomocí šipek nebo myši si vyberete požadovanou funkci a dvojklikem, klávesou ENTER nebo tlačítkem Spustit tuto funkci aktivujete. Chcete-li nápovědu k činnosti modulu stiskněte tlačítko Pomoc.

3 Parametry pro výpočet mezd Než založíte pracovní poměr prvního zaměstnance, je nutné vyplnit základní údaje o vaší firmě a nastavit základní parametry mezd. Na obrazovce se objeví okno, ve kterém nastavíte základní parametry pro výpočet mezd Fond pracovní doby Zde zadáte nominální fond pracovní doby zaměstnavatele. Přípustný je 5-ti nebo 6-ti denní týden. Svátky Seznam svátků v aktuálním roce. Při přechodu na nový rok opravte Velikonoce Číselník mzdových složek Mzda zaměstnance se skládá z tzv. mzdových složek. Mzdová složka je základní prvek, se kterým budete pracovat, viz funkce Vstup měsíčních dat a výpočet mzdy. Název složky (16 znaků) je možné změnit dle potřeby uživatele. Složky mzdy jsou podle svého významu pro výpočet mzdy rozděleny do jednotlivých skupin. V Konfiguraci se soustředíme na význam mzdových složek pro účetnictví. Mzdové složky, které vstupují do účetnictví (složky tvořící hrubou mzdu, pojištění, daně, srážky,

4 zálohu a dobírku) mají v tabulce ve sloupci Do účta ANO-NE vyplněno ANO. Pro takto označené složky je ve sloupci Předkontace nutné zadat kód předkontace (viz kapitola Vazba na účetnictví předkontace). Při zadávání měsíčních dat je zadaná předkontace automaticky přenášena do konkrétních složek mzdy. Může nastat případ, kdy Vám předkontace nebude vyhovovat (chcete účetně rozdělit náklady do různých analytických účtů nebo složku zúčtovat jinak). Pak u konkrétní složky mzdy změníte předkontaci dle potřeby. Změny je možné provádět i po uzavření měsíce. Z tabulky také dostáváte informaci, zda mzdová složka vstupuje do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění, daňového základu, do hrubé mzdy a do průměru pro pracovně právní účely (pro dovolenou). V případě, že mzdová složka nevstupuje do vyměřovacího základu, je v odpovídajícím sloupci zapsáno "NE". Rozšíření číselníku mzdových složek Číselník mzdových složek je rozšířen o obecné mzdové složky, u kterých můžete zadat požadovaný název a určit jestli vstupují do vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění, do základu daně do hrubé mzdy a do průměru pro pracovně právní účely (do základu pro dovolenou). V případě, že mzdová složka nevstupuje do vyměřovacího základu, zapíšete do odpovídající položky "NE". Nové složky jsou rozděleny do skupin: Složky základní mzdy krácené odpracovanou dobou - Ostatní mzda 1-3 Odměny - Ostatní odměna 1-3 Příplatky - Ostatní příplatek 1-3 Ostatní osobní náklady - Volná složka 1-5 Po spuštění funkce Změna, oprava věty (viz Menu, horká klávesa ALT+Z, dvojklik) dostanete pro vybranou složku editační okno, ve kterém provedete potřebné změny. Dostáváte tak možnost upravit si číselník mzdových složek o složky, které přesně odpovídají vašim specifickým požadavkům. Příplatky Tato volba slouží k nastavení parametrů pro přesčasové a ostatní příplatky. 0 V tabulce můžete změnit Sazbu, resp. Typ sazby vybraného příplatku. Sazba Sazba za hodinu. V tabulce jsou některé sazby přednastaveny. 0 Vyplnění sazby pro Mzdu za přesčas nemá význam - údaj bude automaticky vyplněn podle základní mzdy, viz dále. Typ sazby Přípustné typy sazby: % z průměru Kč/hod - koruny na hodinu Příklad: 25 % z průměru je 25 % z průměru pro pracovně právní účely (pro dovolenou).

5 Parametry pro výpočet mezd Obsluha zde může nastavit následující parametry: Poměrnou část zdravotního pojištění, kterou za zaměstnance hradí zaměstnavatel. Poměrná část se vyjadřuje v procentech. Počet dnů krácení dovolené za den absence. Poslední použité číslo dokladu v běžném roce pro evidenci nemocenských dávek. Poslední parametr má význam pro velké organizace proplácející nemocenské dávky. Na počátku roku je číslo dokladu 0, při proplacení každé nemocenské dávky se automaticky zvedá o 1. Nově je okno rozšířeno o možnost zadání minimální měsíční a hodinové mzdy. V konfiguračním souboru, který dostáváte v rámci novoročního upgrade je uvedena minimální mzda platná od začátku nového roku. Jestliže v průběhu roku (obvykle s platností od července) vláda zvýší minimální mzdu, můžete v okně zadat novou minimální mzdu včetně měsíce od kdy je v platnosti. Nová minimální mzda zůstává v platnosti od zadaného měsíce do konce aktuálního roku. To znamená, že v průběhu aktuálního roku můžete minimální mzdu změnit pouze 1x (do konfiguračního souboru je možno uložit pouze jednu změnu). Např. s platností od 1.června 2000 se zvedla minimální mzda ze 4000 na 4500 Kč a minimální hodinová mzda se zvyšuje z 22,30 na 25 Kč. V okně jsou zaškrtávací pole: Generování účetních případů pouze pro různé kontace bez rozlišení zakázek. Střediska se rozlišují pouze pro nákladové účty. Pro nenákladové účty se střediska nerozlišují. Při nahrávání dat do účetnictví a generování účetních případů z mezd se budou generovat sumární účetní případy pro různé předkontace a střediska na nákladových účtech. Původní způsob generování účetních případů (přepínač není zaškrtnut) se generují jednotlivé účetní případy pro různé kontace, střediska resp. zakázky. Pro firmy s velkým počtem středisek, resp. zakázek mzdy generovaly neúměrný počet případů. Generování účetních případů pouze pro různé kontace. Rozdělení hrubé mzdy dle středisek i zakázek Při zadání zakázek na jednotlivé mzdové složky je při výpočtu hrubá mzda rozdělena na jednotlivé zakázky a při výpočtu čisté mzdy je sociální a zdravotní pojištění jež platí zaměstnavatel za zaměstnance rozděleno v poměru hrubých mezd na zakázky. Zaškrtnete-li ve funkci Parametry pro výpočet mezd políčko Rozdělení hrubé mzdy dle středisek i zakázek, bude nově rozdělena hrubá mzda a posléze soc. a zdr. pojištění dle středisek i zakázek. Funkce se uplatní v případě, že zadáváte různá střediska na jednotlivé mzdové složky Způsob výpočtu mzdy Součástí základních mzdových složek měsíční, hodinové, úkolové či podílové mzdy je i odpracovaná doba ve dnech, resp. v hodinách. Z hlediska zadání odpracované doby rozeznáváme dva základní režimy výpočtu - AUTO a MANUAL. V režimu výpočtu AUTO je odpracovaná doba automaticky doplněna po založení základní mzdové složky. Program vypočte odpracovanou dobu z fondu pracovní doby zaměstnance, od kterého odečte doposud určenou neodpracovanou dobu (nepřítomnost zaměstnance). V režimu výpočtu MANUAL zadáváte odpracovanou dobu ve dnech, resp. v hodinách ručně. Při výpočtu mzdy pro jednotlivé pracovní poměry pak můžete přepínat režim výpočtu dle potřeby. Bližší informace viz funkce Vstup měsíčních dat a výpočet mzdy Typ organizace Program zpracovává mzdy jak pro tzv. velké, tak i pro malé organizace (do 25 zaměstnanců). Rozdíl je především v tom, že pro velké organizace program počítá i nemocenské dávky a generuje odpovídající sestavy. Máte-li zakoupenu licenci pro velké organizace a přitom zpracováváte mzdy i pro malou organizaci, přepnete parametr Typ organizace na MALA. Program nebude generovat částky ne mocenských dávek Seznam zdravotních pojišťoven Na obrazovce se zobrazí datové okno s tabulkou zdravotních pojišťoven.tabulku je nutné postupně vyplnit údaji o zdravotních pojišťovnách zaměstnanců (viz osobní údaje zaměstnanců). S tabulkou se pracuje standardním způsobem, viz Datové okno. Kód pojišťovny slouží k jejímu jednoznačnému označení (viz osobní údaje zaměstnance). Pro jednotlivé zdravotní pojišťovny lze zadat předkontace pro zaměstnance a zaměstnavatele. Mzdové složky zdravotního pojištění ( ZP pracovník a ZP zaměstnavatel) v jednotlivých prac. poměrech pak přejímají kontaci dle zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnance přihlášen, viz. karta osobních údajů zaměstnance. Zadání kontací umožňuje analyticky členit zdrav. pojištění pro jednotlivé pojišťovny. Není-li kontace u zdravotní pojišťovny vyplněna, přejímá se standardní kontace z číselníku mzdových složek Seznam bankovních spojení

6 Při tvorbě příkazů k úhradě pro mzdu na účet a pro srážky je nutné znát bankovní spojení příslušných plateb. K tomu slouží tabulka všech bankovních spojení. S tabulkou se opět pracuje standardním způsobem. Pomocí kódu bankovního spojení definujete vazbu na daného zaměstnance, resp. jeho srážky. Podrobněji viz Osobní údaje zaměstnance a Zadání srážek. Pro příkazy k úhradě, je nutné nejdříve vyplnit bankovní spojení na: Finanční úřad zálohová daň Finanční úřad srážková daň OSSZ - sociální pojištění Vazba na účetnictví /předkontace/ Pro správné zaúčtování mezd musíte vytvořit tabulku předkontací /souvztažností/. Složkám mzdy, které vstupují do účetnictví bude automaticky přisouzen kód z této tabulky. Když nahráváte údaje do účetnictví, jsou složky, které mají stejný kód předkontace, střediska a zakázky sumarizovány a poté jsou v účetnictví vytvořeny příslušné účetní případy Tabulka předkontací Na obrazovce se zobrazí tabulka předkontací - souvztažností. Tabulka je předvyplněna základními předkontacemi, jejichž kódy se shodují s kódy předkontací mzdových složek, které vstupují do účetnictví. Tabulka předkontací obsahuje tyto údaje: Kód předkontace Znaky jsou automaticky konvertovány na velká písmena. Tabulka je setříděna vzestupně podle tohoto kódu. Pomocí kódu přisoudíte mzdové složce danou předkontaci - dvojici souvztažných kódů. Druhu dokladu Vyberete druh dokladu definovaný v účetnictví Číslo účtu MÁ DÁTI Číslo účtu DAL Čísla účtů jsou kontrolována oproti účtovému rozvrhu v účetnictví. Popis souvztažnosti Libovolný text pro přesný popis S tabulkou se pracuje standardním způsobem, viz Menu Pohyb, Aktualizace, Služby. V případě, že zadáte již existující kód předkontace, je hlášena duplicita Zadání individuálních předkontací. V těsné vazbě na podvojné účetnictví vznikla potřeba individuálních předkontací - souvztažností například pro jednotlivá střediska, druhy pracovních poměrů (společníci, komandisté ), způsobu výplaty (pokladnou, na účet), zdravotní pojišťovny atd. Aby bylo možno skloubit všechny rozdílné požadavky, zvolili jsme možnost přiřazení individuálních kódů předkontací k jednotlivým pracovním poměrům, resp. ke mzdovým složkám jednotlivých pracovních poměrů. Ve volbě Zadání individuálních předkontací dostanete nejdříve tabulku aktuálních pracovních poměrů.

7 Na klávesu ENTER dostanete k danému poměru jeho tabulku individuálních kódů předkontací. Tabulka obsahuje řádky s jednotlivými typy předkontací, jako jsou např. daně, dobírka, hrubá mzda, sociální a zdravotní pojištění atd. Ve sloupci Kód předkontace pak můžete zadat individuální kód předkontace daného typu (mzdového nákladu). Pomocí nápovědy můžete předkontace vybrat ze standardní tabulky předkontací. Nezadáte-li pro daný typ předkontace její kód, bude mzdovým složkám, odpovídajícím danému typu, přiřazena standardní předkontace, viz tabulka mzdových složek ve funkci Nastavení parametrů pro výpočet mezd. Individuální předkontace pak budou použity u odpovídajících mzdových složek daného pracovního poměru. Např. mzdové náklady společníků s.r.o. budou zaúčtovány na oddělených účtech zavedených pomocí nových předkontací Osobní údaje zaměstnanců Při prvním spuštění programu je tabulka prázdná. S tabulkou osobních údajů se pracuje standardním způsobem, viz Menu Pohyb, Aktualizace, Služby. Editační okno osobních údajů zaměstnance je rozděleno do tzv. listů pro zadání daňových údajů, údajů pro zdravotní pojištění a zadání adresy. Zaměstnance nelze vymazat, pokud na něj existují tzv. odkazy, tj. má např. přidělený pracovní poměr. Smazání zaměstnance a tím definitivní ukončení jeho zpracování se nabízí na konci kalendářního roku za podmínky, že všechny jeho pracovní poměry končí v tomto roce a nezasahují do nového roku. Tabulky Osobní údaje zaměstnanců, Pracovní poměry, Vstup měsíčních dat a Příkazy k úhradě si pamatují způsob řazení. Při otevření těchto tabulek jsou věty seřazeny stejným způsobem jako při jejich posledním použití. Osobní údaje a pracovní poměry lze řadit podle příjmení a jména zaměstnan ce. Příkazy k úhradě je možno řadit podle čísla účtu, viz. funkce Služby Změna pořadí vět v tabulce. Údaje na osobní kartě jsou rozděleny do skupin Základní osobní údaje Osobní číslo Základní číselná identifikace zaměstnance používaná v rámci celého systému. Dané osobní číslo může být přiděleno zaměstnanci pouze 1x a nelze ho v průběhu zpracování měnit. Při zakládání nových zaměstnanců doporučujeme dodržovat vzestupné pořadí. Příjmení - Jméno - Titul Plné jméno zaměstnance s titulem se zapisuje v předepsaném pořadí. Rodné číslo Povinný údaj ve výstupních sestavách. Dle rodného čísla program určí věk, pohlaví a datum narození. Datum narození Údaj je automaticky nastaven z rodného čísla. Místo narození Evidenční údaj. Stav

8 Státní příslušnost Rodné jméno Povinný údaj na mzdovém listu zaměstnance Daňové údaje Podpis PROHLÁŠENÍ k dani ANO/NE Údaj určuje zda zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků k uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně" dále jen Prohlášení. 0 Odpověď ANO znamená, že daňová záloha ze mzdy mu bude vypočtena pomocí daňové tabulky a že mu vzniká nárok na snížení daňového základu o nezdanitelné částky. 1 V případě, že zaměstnanec nepodepsal prohlášení, odpověď NE (daňové prohlášení podepsal u jiného zaměstnavatele) bude zdaněn zvláštním režimem a to do 2000 Kč- konečnou srážkovou daní 15% a nad 2000 Kč, - daňovou zálohou. Ze základu daně nebudou odečteny nezdanitelné částky. Uplatnění nezdaň. částek ANO/NE Zaměstnanec, který podepsal daňové prohlášení obvykle uplatňuje i nezdanitelné částky. Může však prohlášení podepsat a částky neuplatnit. Tabulka vyživovaných dětí Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou vyživovaných dětí. S tabulkou se pracuje standardním způsobem. Jméno Příjmení a jméno dítěte. Rodné číslo Povinný údaj. Z rodného čísla se vypočte věk dítěte a datum, ve kterém dítě dosáhne zletilosti - 18 let. Toto datum se zapíše do údaje Konec nároku na daňový odpočet. Věk Orientační údaj aktualizovaný programem. Konec nároku na daň. odpočet Datum, do kterého je možno uplatnit nezdanitelnou částku na dítě. Datum je nastaveno do 18 let věku dítěte. Pokud starší dítě studuje a nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání z důvodů nemoci, můžete datum postupně posunout až na hranici 26 let věku dítěte. Daňový odpočet Ano/Ne ANO/NE Odpověď ANO - na dítě bude uplatňována nezdanitelná částka. Při výpočtu daně program provádí kontrolu na datum konce nároku. V případě, že dítě ztratí nárok na odpočet nezdanitelné částky není odpočet uplatněn a obsluha je při výpočtu daně na tuto skutečnost upozorněna. V tomto

9 případě přepište odpověď na NE a nebo posuňte datum konce nároku. Držitel průkazu ZTP-P OD: Datum, od kterého je dítě držitelem průkazu ZTP-P a vzniká tak nárok na odpočet dvojnásobné nezdanitelné částky. Klávesou Enter nebo ESC se vrátíte zpět do karty osobních údajů zaměstnance. Do karty zaměstnance se přenese počet dětí v tabulce. Důchod, invalidita zaměstnance Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou, do které můžete zapisovat položky, jež určují důchod, resp. invaliditu zaměstnance včetně dat platnosti. Prázdné datum platnosti DO značí, že položka má platnost na dobu neurčitou. S tabulkou se pracuje standardním způsobem. Číselník přípustných položek: 0030 Starobní důchod 0032 Vdovský důchod 0034 Část. invalidní Částečně invalidní důchod 0036 Invalidní Invalidní důchod Klávesou ENTER zvolíte požadovanou položku. Důchod, resp. invalidita jsou položky rozhodné pro uplatnění nezdanitelných částek a snížení vyměřovacího základu zdravotního pojištění. V závislosti na datech platnosti program automaticky zajistí správné uplatnění těchto úlev. 0 Klávesou ENTER nebo ESC se vrátíte zpět do karty osobních údajů zaměstnance. Uplatní-li se některá ze zapsaných položek v aktuálním měsíci, je její zkratka zobrazena v osobní kartě zaměstnance. Výše starob. důchodu [Kč za rok]: Evidenční údaj pro roční vyúčtování daně Zdravotní klasifikace zaměstnance Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou, do které můžete zapsat položky, jež určují zdravotní klasifikaci zaměstnance včetně dat platnosti. Prázdné datum platnosti DO značí platnost na dobu neurčitou. Způsob práce je shodný se zadáním Důchodu, resp. invalidity zaměstnance Průkaz ZTP-P Držitel průkazu ZTP-P Průkaz ZTP 0044 TZP II./III. st. Držitel průkazu TZP II./III. stupně ZPS Klávesou ENTER zvolíte požadovanou položku. Některé položky jsou rozhodné pro uplatnění nezdanitelných částek a úlev na zdravotního pojištěni (držitel průkazu ZTP-P nebo průkazu ZTP II./III. stupně). V závislosti na datech platnosti program automaticky zajistí správné uplatnění těchto úlev. Studium Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou, do které můžete zapsat položku, jež určuje studium zaměstnance včetně dat platnosti. Způsob zpracování je shodný se zadáním důchodu, resp. invalidity zaměstnance. Dnem skončila platnost par. 56 ods. 1 zákona 48/97 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Podle tohoto ustanovení měl nárok na odpočet ze

10 základu zdrav. pojištění student vysoké školy starší 26 let. Toto přechodné ustanovení nelze od ledna 1999 použít, takže těmto studentům je sráženo zdrav. pojištění z celého příjmu. Zároveň je třeba tyto studenty odhlásit na zdravotní pojišťovně, jako osoby, za které je plátcem pojistného stát. Tabulka nezdanitelných částek [celkem Kč za měsíc] Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou, která vám dává přehled o uplatnění nezdanitelných částek v aktuálním roce (XX - uplatnění částky v daném měsíci). Obsah tabulky je aktualizován až při výpočtu mzdy pro daného zaměstnance v aktuálním měsíci. Jméno manžela(ky) Rodné číslo manžela(ky) Evidenční údaj pro roční vyúčtování daně Zdravotní pojištění Kód zdravotní pojišťovny Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou zdravotních pojišťoven včetně jejich bankovního spojení. Pomocí kurzoru zvolíte pojišťovnu, u které je zaměstnanec pojištěn a klávesou ENTER přenesete kód pojišťovny do karty zaměstnance. Změna zdravotní pojišťovny zaměstnavatele Zdravotní pojišťovnu je možné změnit pouze jedenkrát ročně a to vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Změnu zdrav. pojišťovny provedete v okně Osobní údaje zaměstnance - Zdravotní pojištění následujícím způsobem: Do pole Kód zdravotní pojišťovny zadejte kód nové ZP. Vyberte datum od kdy dochází ke změně ZP (položka Datum změny zdr. pojišťovny). Do pole Kód předchozí zdrav. pojišťovny zadejte kód ZP, u které byl zaměstnanec pojištěn před změnou. Pozn.: V případě že je vyplněna položka Kód předchozí zdrav. pojišťovny musí být zadán také Kód zdravotní pojišťovny a Datum změny zdr. pojišťovny. Mzdová účetní tak dostává informaci o změně zdravotní pojišťovny zaměstnance během roku a odpovídající výstupní sestavy uvádějí tu zdrav. pojišťovnu, jež byla platná v daném měsíci. 0 Tabulka zdravotních pojišťoven je aktualizována ve funkci Parametry pro výpočet mezd. Novou pojišťovnu včetně bankovního spojení však můžete založit pomocí klávesy Alt-P i při zpracování tohoto údaje. Pojištění OD Evidenční údaj datum. Doplatek do minimálního Vyměřovacího Základu zdravotního pojištění ANO/NE Odpověď ANO znamená, že zaměstnanec uhradí u tohoto zaměstnavatele případný doplatek do minimálního zdrav. pojištění (do min. mzdy). Odpověď NE - případný doplatek bude uhrazen u jiného zaměstnavatele. Důvody k úlevám na Zdravotním Pojištění Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou, do které můžete zapsat položky, jež určují důvody pro uplatnění úlev na zdravotním pojištění (snížení vyměřovacího základu nebo neuplatnění doplatku do min. základu) včetně dat platnosti. 0 Zaměstnanec je např. osoba, za kterou hradí zdravotní pojištění i stát. S tabulkou se pracuje standardním způsobem. 1 Tabulka je předvyplněna v závislosti na přiznání důchodu, zdravotní klasifikace a studia zaměstnance, viz výše. V závislosti na datech platnosti program automaticky zajistí správné uplatnění těchto úlev. Číselník přípustných položek: 0030 Starobní důchod 0032 Vdovský důchod 0034 Část. invalidní 0036 Invalidní 0044 TZP II./III. st Student, učeň 0060 Péče o děti 7/15 Osoba, která osobně, celodenně a řádně pečuje o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let Důchodový věk Osoba důchodového věku, která nemá nárok na přiznání důchodu OSVC a záloha ZP OSVČ, která již platí ve své výdělečné činnosti měsíčně zálohy na zdrav. pojištění v minimální výši.

11 0066 Rodič.příspěvek Rodičovský příspěvek zvolte pro zaměstnankyni, která u jiného zaměstnavatele pobírá rodičovský příspěvek (je na další mateřské dovolené) a u vás pracuje v povoleném rozsahu. Zaměstnankyni vzniká nárok na odpočet z vyměř. základu zdravotního pojištění. Uplatnění odpočtu z Vyměřovacího základu ANO/NE Vznikne-li zaměstnanci nárok na uplatnění odpočtu z vyměřovacího základu zdravotního pojištění (jedná se o osobu, za kterou je plátcem pojištění i stát) a neuplatní-li tento odpočet u jiného zaměstnavatele, zvolte odpověď ANO. V opačném případě odpověď NE Další osobní údaje Vynětí zaměstnance z evidence Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou, do které můžete zapsat položky, jež určují vynětí z evidence zaměstnance včetně dat platnosti. S tabulkou se pracuje standardním způsobem Číselník přípustných položek: 0010 Mateřská dov. Osoba na mateřské dovolené 0012 Další mateřská Osoba na další mateřské dovolené - příjemce rodičovského příspěvku 0 Pracovnice, která je na Další mateřské dovolené může mít maximální měsíční příjem do výše životního minima. Ve funkci Výpočet mzdy musíte odpovídajícím způsobem upravit základ, resp. hodinovou mzdu případně odpracovanou dobu u základní mzdy. Pokud pracovnice po dobu Další mateřské dovolené nepracuje, vymažte její základní mzdu v tabulce měsíčního zpracování. 1 Při tisku Přehledu o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace (viz Měsíční přehledy), se zobrazí okénko (s evidencí odpracované doby), ve kterém máte možnost upřesnit celkový počet kalendářních dnů započítaných do omluvené absence. Vyloučená doba pro Další mateřskou dovolenou zůstává na formuláři nulová Voj. služba Voják konající základní (náhradní ) vojenskou službu Civilní služba Osoba konající civilní službu u jiného zaměstnavatele Dlouho v cizině Osoba dlouho v cizině - déle jak 6 měsíců Muž pečuje o dítě Muž po dobu nepřítomnosti, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc dle předpisů nemoc. pojištění Výkon trestu 0022 Osoba ve vazbě Vynětí z evidence (kromě Další mateřské dovolené a Muže pečujícího o dítě) krátí fond pracovní doby zaměstnance. Vynětí s prázdným datem DO je vynětí na dobu neurčitou. Datum vynětí DO můžete posléze doplnit. 0 Po zadání počátku (data OD) Mateřské dovolené program ve zvláštním dialogovém okně nabídne počet týdnů trvání této dovolené. Implicitně je nastaveno 28 týdnů. Počet týdnů můžete změnit. Po potvrzení tohoto údaje program vypočte ve shodě s tzv. lhůtníkem pro výplatu peněžité pomoci v mateřství datum ukončení mateřské dovolené. Započteno roků a dnů pro dovolenou Doba započtená pro dovolenou z předchozího zaměstnání k datu nástupu do pracovního poměru. Při přípravě zápočtového listu zaměstnance se k těmto údajům připočte doba odpracovaná v daném pracovním poměru. Způsob výplaty Přípustné hodnoty: POKLADNOU NA ÚČET NA ADRESU Zvolíte-li způsob výplaty na účet, požaduje program číslo účtu zaměstnance, resp. kód tohoto účtu. 0 Stisknutím tlačítka se zobrazí pomocné okno s tabulkou bankovních spojení. Kurzorem zvolíte účet, na který se příkazem k úhradě bude posílat mzda zaměstnance a klávesou ENTER přenesete kód tohoto účtu do karty zaměstnance.

12 Kontrola správnosti čísla účtu Při zadávání čísla účtu program kontroluje jeho formát tj: 0 zda obsahuje pouze číslice a max. dvě pomlčky, přičemž před první nesmí být více jak 6 znaků a za druhou nesmí být více jak 3 znaky. Pokud je pomlčka jen jedna musí splňovat jednu z uvedených podmínek. Celková délka čísla účtu může být max.6 znaků předčíslí a 10 znaků číslo. 1 Nevyhovuje-li zadávané číslo těmto podmínkám, je uživatel upozorněn varovnou zprávou. 2 Tabulka bankovních spojení je aktualizována ve funkci Parametry pro výpočet mezd. Trvalá adresa Údaj použitý na výstupních sestavách. 0 Ulice, č.p., PSČ, Obec, pošta. Přechodná adresa Evidenční údaj. Pokud při editaci změníte údaj, který je v daném období již využit pro výpočet mzdy zaměstnance, jste na tuto skutečnost upozorněni varovnou zprávou Pracovní poměry Při prvním spuštění programu je tabulka prázdná. S tabulkou pracovních poměrů se pracuje standardním způsobem, viz Menu Pohyb, Aktualizace, Služby. Na klávesu Alt-P se na obrazovce zobrazí prázdná karta pracovního poměru. Jako první zadáte osobní číslo již založeného zaměstnance. Pokud si osobním číslem nejste jisti, stisknete pomocné tlačítko nebo klávesu F2 a zaměstnance vyberete z tabulky zaměstnanců. Ke každému zaměstnanci s přiděleným osobním číslem (viz funkce "Osobní údaje zaměstnanců") můžete připojit libovolný počet pracovních poměrů. Pracovní poměry téhož zaměstnance jsou rozlišeny číslem pracovního poměru. Pracovní poměr nelze smazat. Funkce smazání pouze označí daný pracovní poměr křížkem ve druhém zeleném sloupci. Toto označení způsobí, že pokud daný pracovní poměr bude ukončen (datum odchodu je nižší než aktuální období), nebude po přechodu do dalšího měsíce již zahrnut do tabulky měsíčního zpracování, viz dále. Budete-li chtít později realizovat doplatek mzdy pro daný poměr, vrátíte jej zpět do původního stavu opětovným spuštěním funkce Smazání pracovního poměru. Definitivní ukončení práce s daným zaměstnancem a vymazání jeho pracovního poměru lze (v případě ukončení tohoto poměru ve starém roce) provést až při převodu dat do nového kalendářního roku, viz kapitola Převod dat do nového měsíce. Karta pracovního poměru

13 Číslo prac. poměru Číselná identifikace pracovních poměrů daného zaměstnance. Má-li zaměstnanec u zaměstnavatele více pracovních poměrů označíte tyto poměry čísly ve vzestupném pořadí. Hlavní pracovní poměr označte číslem 1. Číslo může být pracovnímu poměru přiděleno pouze 1x a nelze ho v průběhu zpracování měnit. Druh pracovního poměru HLAVNÍ VEDLEJŠÍ SOUBĚŽNÝ DPČ Dohoda o pracovní činnosti. DPP Dohoda o provedení práce. NEPRAVID. VÝPOMOC Zaměstnanci na nepravidelnou výpomoc. SPOLEČ. KOMANDISTÉ Společníci s.r.o., komandisté, komanditní společnosti. ČLENOVÉ DRUŽSTEV DOMÁČTÍ PRACOV. PRAKT.VÝCVIK UČŇŮ Příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku (v přípravném období). Jsou zde uvedeny základní pracovní poměry a ostatní pracovně právní vztahy obdobné pracovním poměrům, jako DPČ - dohoda o pracovní činnosti a DPP - dohoda o provedení práce, viz Zákoník práce. Nepravidelnou výpomoc zvolte pro zaměstnance, kteří vykonávají sjednané práce jen občas a nepravidelně dle potřeb organizace. Jedná se o kategorii vymezenou pro účely nemocenského pojištění. 0 Program v závislosti na druhu pracovního poměru zajistí zákonný odvod nemocenského a zdravotního pojištění. (Např. z DPP se pojistné neodvádí, z DPČ a za Nepravidelnou výpomoc pouze v případě, že vztah byl uzavřen na déle než 7 kalendářních dnů a započitatelný příjem dosáhl alespoň 400,- Kč.) Datum nástupu Datum odchodu Datum začátku, resp. konce pracovního poměru. Není-li uveden datum odchodu, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Data určují fond pracovní doby zaměstnance v aktuálním období. 0 Chcete-li změnit datum nástupu, resp. odchodu, které spadá do období, pro něž již byla vypočtena mzda, jste na tuto skutečnost upozorněni varovnou zprávou. 1 Po ukončení pracovního poměru se ve funkci Převod dat do nového měsíce můžete rozhodnout, jestli tento pracovní poměr zůstane v tabulce měsíčního zpracování (viz dále) pro vyplacení případných doplatků za minulá období. Při výpočtu daně však v tomto případě nejsou uplatněny nezdanitelné částky a ve zdravotním pojištění případné snížení vyměřovacího základu. Má se za to, že zaměstnanec již podepsal daňové prohlášení u jiného zaměstnavatele. Ukončený pracovní poměr může být zařazen do tabulky měsíčního zpracování pouze v případě, že není označen na smazání a označen v zeleném sloupci křížkem. V případě velké fluktuace zaměstnanců tak máte možnost omezit počet ukončených pracovních poměrů nabízených při převodu do nového měsíce. 2 V případě, že v minulosti daný pracovní poměr skončil a nyní se zaměstnanec vrátil zpět a nastoupil do stejného pracovního poměru, můžete změnit datum nástupu, resp. odchodu tohoto poměru dle skutečného stavu. Pracovní poměr se v aktuálním období opět dostane do tabulky měsíčního zpracování, viz dále. Středisko Stisknutím tlačítka nebo klávesy F2 dostanete pomocnou tabulku zavedených středisek. Vyberte v tabulce požadované středisko a klávesou ENTER přeneste číslo střediska do karty zaměstnance. Funkce Evidenční údaj. Třída Evidenční údaj. Pracovní rozvrh

14 TÝDENNÍ NEPRAVIDELNÝ Pro TÝDENNÍ pracovní rozvrh je pracovní doba zaměstnance pravidelně rozdělena v 5-ti nebo 6-ti denním pracovním týdnu v závislosti na fondu pracovní doby zaměstnavatele. Pro zaměstnance v závislosti na jeho úvazku (počet hodin denně) určí program fond jeho pracovní doby, tj. počet pracovních hodin a dnů v týdnu, resp. počet pracovních hodin a dnů v aktuálním měsíci. Při NEPRAVIDELNÉM pracovním rozvrhu není pro zaměstnance určen fond pracovní doby. Zaměstnanec pracuje nepravidelně dle potřeb zaměstnavatele. Tento pracovní rozvrh je vhodný pro DPČ, DPP nebo Nepravidelnou výpomoc. Na rozdíl od týdenního pracovního rozvrhu program z dat OD-DO neurčí počet pracovních hodin a dnů. Časové údaje pro jednotlivé složky mzdy musí být zadány obsluhou Úvazek Pro TÝDENNÍ pracovní rozvrh jsou hodnoty přednastaveny z fondu pracovní doby zaměstnavatele. Hodin denně Pomocí tohoto údaje je možné zadat plný, resp. zkrácený úvazek zaměstnance. Hodiny se zadávají s přesností na 15 minut, tj hodiny. Příklad: 0 Fond zaměstnavatele je 42.5 hodin týdně, 5 dnů v týdnu a 8,5 hodin denně, viz Parametry pro výpočet mezd. 1 Pracuje-li zaměstnanec v týdenním pracovním rozvrhu na poloviční úvazek, zadáte 4.25 hodiny denně, tj hodin v týdně a v poměrném vyjádření úvazek 0.5 Dnů v týdnu Pro TÝDENNÍ pracovní rozvrh je možné zadat 5-ti nebo 6-ti denní pracovní týden Hodin v týdnu Výstupní údaj, (který obsluha nemůže změnit) závislý na fondu zaměstnavatele a na úvazku zaměstnance. Úvazek [0-1] Výstupní údaj, poměrné vyjádření úvazku. Pro plný úvazek je hodnota 1. Typ mzdy MĚSÍČNÍ HODINOVÁ ÚKOLOVÁ PODÍLOVÁ Položka určuje základní typ mzdy, kterou bude zaměstnanec odměňován. V aktuálním měsíci může být zaměstnanec odměňován smíšenou mzdou, která vznikne kombinací mzdových složek jednotlivých typů mezd (viz dále). Tento základní typ mzdy však bude určující např. pro předvypln ění hodinové sazby pro mzdu za přesčas. Kč/měs Základ (tarif) pro MĚSÍČNÍ mzdu. Kč/hod Hodinová sazba pro HODINOVOU mzdu. Krátit úvazkem ANO/NE Údaj má význam pro MĚSÍČNÍ mzdu ve zkráceném pracovním úvazku. Odpověď ANO znamená, že základní měsíční mzda je zadána pro plný úvazek a při výpočtu mzdy je třeba ji zkrátit. Odpověď NE, resp. prázdný údaj znamená, že základ měsíční mzdy je již zadán při zkráceném úvazku Dovolená Tlačítko Výpočet dovolené Při založení nového pracovního poměru je stisknutím tlačítka aktivována funkce, která z datumu nástupu a odchodu a druhu pracovního rozvrhu vypočte nárok na dovolenou a její poměrná část. v aktuálním roce. Při výpočtu poměrné části dovolené se započítávají celé kalendářní měsíce trvání prac. poměru. V případě potřeby (např. nástup je druhého a prvního je neděle) opravte vypočtenou hodnotu. Tlačítko Výpočet dovolené můžete použít i pro založený prac. poměr, pokud chcete zko ntrolovat poměrnou část dovolené. Tlačítko Kontrola čerpání dovolené Tak jak zaměstnanec v průběhu roku čerpá dovolenou, jsou v polích Kráceno, Vybráno, Zbývá aktualizovány hodnoty. Aktualizace těchto hodnot se povede vždy při uzavření aktuálního měsíce podle dovolené (absence) v uzavíraném měsíci. To znamená, že v polích Kráceno, Vybráno, Zbývá jsou od začátku roku sumarizovány hodnoty dle zadaných mzdových složek dovolené a

15 absence v daném roce. Stisknutím tlačítka Kontrola čerpání dovolené v posledním uzavřeném měsíci funkce znovu přepočte od počátku roku hodnoty Kráceno, Vybráno, Zbývá a na případný rozdíl upozorní s možností akceptovat nově vypočtené hodnoty. Funkce tak slouží ke kontrole ročních hodnot. Nárok letošní Nárok na dovolenou ve dnech. Pro TÝDENNÍ pracovní rozvrh je údaj nastaven stisknutím tlačítka Výpočet dovolené na počet dní odpovídající dle pracovního rozvrhu čtyřem týdnům Poměrná část Poměrná část nároku na dovolenou ve dnech (s přesností na 0.5 dne) v aktuálním roce. Údaj je nastaven stisknutím tlačítka Výpočet dovolené v závislosti nároku na dovolenou a počtu celých měsíců trvání pracovního poměru v aktuálním roce. Při přechodu na nový rok je údaj aktualizován. Loňská Loňská dovolená ve dnech (s přesností na 0.5 dne). Při přechodu na nový rok je do údaje automaticky zapsána dovolená, která zbyla z minulého roku. Dodatková dovolená Vstupní údaj ve dnech (s přesností na 0.5 dne). Z jiné organizace Vstupní údaj ve dnech (s přesností na 0.5 dne). Celkem Celkový počet dnů dovolené, údaj je automaticky přednastaven v závislosti na zadání předcházejících hodnot. Kráceno Počet dnů krácení dovolené v aktuálním roce. Údaj je aktualizován při měsíční uzávěrce v závislosti na počtu dnů absence a parametru, který určuje, kolik dnů krácení dovolené je za jeden den absence, viz Parametry pro výpočet mezd. Vybráno Počet dnů dovolené vybrané v aktuálním roce. Údaj je aktualizován při měsíční uzávěrce v závislosti na počtu dnů čerpání dovolené. Zbývá Počet dnů dovolené, které zbývají v aktuálním roce. Údaj je aktualizován při měsíční uzávěrce. Krácení nároku na dovolenou v závislosti na délce omluvené absence. Nárok na dovolenou se v aktuálním roce krátí v závislosti na délce omluvené absence následovně: Počínaje 100. dnem omluvené absence se dovolená krátí vždy za každých 22 neodpracovaných dnů o 1/12. (např. 100 dnů=1/12, 122 dnů=2/12 atd.) Při přechodu na nový rok program kontroluje, zda zaměstnanec může v novém roce odpracovat alespoň 60 dnů - pokud tomu tak není, nárok na dovolenou vynuluje. Tato situace nastává v případě, kdy je zaměstnanec vyjmutý z evidence tak, že v aktuálním roce zbývá méně než 60 pracovních dnů. Pokud není vyplněn datum konce vynětí, předpokládá se že bude trvat minimálně do konce roku a podle toho je také vypočten nárok na dovolenou na začátku aktuálního roku. Zadáte-li někdy později datum ukončení vynětí spadající do aktuálního roku (tím změníte podmínky pro výpočet nároku na dovolenou a hodnota vypočtená na začátku roku již nemusí být správná), je nutné spustit volbu "Kontrola čerpání dovolené" na všech kartách pracovních poměrů zaměstnance, kterému bylo vynětí ukončeno. Na tuto skutečnost vás program upozorní vždy, když změníte datum začátku resp. konce vynětí ve funkci "Vynětí z evidence" na kartě osobních údajů zaměstnance. Funkci "Kontrola čerpání dovolené" je nutné spustit vždy při založení nového vynětí, nebo při změně jeho začátku nebo konce. Pokud začínáte používat tuto novou verzi v průběhu roku, získáte správnou hodnotu nároku na dovolenou a krácení dovolené pro daný pracovní poměr až po stisku tlačítka "Kontrola čerpání dovolené" v kartě pracovních poměrů Pracovně právní průměry (pro náhrady - dovolenou) Na kartě pracovního poměru jsou průměry rozděleny do čtyř kalendářních čtvrtletí. Průměr s platností v prvním čtvrtletí (I.Q - 1.,2. a 3. měsíc) je vypočten z posledního čtvrtletí předchozího roku. Průměr s platností v II.Q je vypočten z údajů v I.Q atd. Při založení nového pracovního poměru zadejte do odpovídajícího čtvrtletí pravděpodobný průměr v korunách na hodinu. Při přechodu na nové čtvrtletí program (za podmínky, že zaměstnanec má v předcházejícím čtvrtletí odpracováno 22 dnů) automaticky vypočte nový průměr a zapíše jej do odpovídajícího čtvrtletí. Úprava výpočtu průměrného výdělku při odměnách (mzdě) za delší časové období. Při zápočtu mzdy odměny za delší období než kalendářní čtvrtletí se pro účely průměrného výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část odměny odpovídající odpracované době. Například roční odměna Kč by se zahrnula do jednotlivých čtvrtletí jednou čtvrtinou tj Kč. Jestliže ale zaměstnanec odpracuje v daném čtvrtletí jen např. 504 hodin (je nemocen) a fond pracovní doby je

16 536 hodin, zahrne se do průměru = x504:536 Kč Průměry pro nemoc - neredukované denní vyměřovací základy Neredukované vyměřovací základy pro nemoc v Kč/den mají význam pro velké organizace, které vyplácejí nemocenské dávky. Základy jsou stejně jako průměry pro dovolenou rozděleny do jednotlivých kalendářních čtvrtletí. Není-li v aktuálním čtvrtletí určen základ pro nemoc, pak při založení nemocenské dávky program vypočte a zapíše požadovaný základ. Způsob redukce vyměřovacího základu, viz dále. Pokud při editaci změníte údaj, který je v daném období již využit pro výpočet mzdy zaměstnance, jste na tuto skutečnost upozorněni varovnou zprávou Srážky Při prvním spuštění programu je tabulka prázdná. S tabulkou srážek se pracuje standardním způsobem, viz Menu Pohyb, Aktualizace, Služby. Na klávesu Alt-P se na obrazovce zobrazí prázdná karta srážky. Jako první zadáte osobní číslo již založeného zaměstnance, kterému chcete srážku dát. Pokud si osobním číslem nejste jisti, stiskněte klávesu F2 a zaměstnance vyberte z tabulky zaměstnanců. Ke každému zaměstnanci s přiděleným osobním číslem (viz funkce "Osobní údaje zaměstnanců") tak můžete přidělit libovolný počet srážek. Program respektuje nařízením vlády č. 63/98 Sb., které upravuje základní částku, jež nesmí být sražena při výkonu rozhodnutí a částku, nad kterou je mzda postižitelná srážkami ze mzdy bez omezení. Význam jednotlivých položek Osobní číslo Osobní číslo zaměstnance, jemuž je srážka určena. Pořadí srážky Automaticky generovaná hodnota, která určuje pořadí srážky u daného zaměstnance. V tomto pořadí jsou také srážky nahrávány do měsíčných dat příslušného zaměstnance a sráženy z jeho mzdy, viz dále. Pořadí srážek může obsluha změnit. Číslo složky Číslem složky definujete typ srážky. Následující tabulka ukazuje všechny typy srážek Výživné 1305 Náhrada škod 1310 Přeplatky 1315 Ostat. exekuce 1320 Spoření 1325 Půjčky

17 1330 Pojištěni 1332 Penzijní fond 1335 Odbory částka 1337 Odbory %-mzdy 1340 Osobní učet 1342 Stravné 1344 Srážka % - hrubé mzdy Zde namísto částky v Kč zadáváte % z hrubé mzdy Ostatní Zkratka Po výběru čísla složky je zobrazena i její zkratka. Měsíční srážka Tato hodnota definuje, kolik se má každý měsíc srážet. Celkem srazit Jestliže je tato hodnota nenulová, pak program kontroluje, zda Již sraženo + Měsíční srážka není větší než Celkem srazit. Již sraženo Již sraženo je aktualizováno po uzavření měsíce. (Jen v případě, že je vyplněno Celkem srazit.) Srážet OD Srážet DO Tyto dvě data vám umožní časově omezit danou srážku. Způsob platby V případě volby NA ÚČET je nutné zadat Kód bankovního spojení. Kód bank.spojení Kód bankovního spojení určuje, na který účet má být vytvořen příkaz k úhradě. Mzda i srážky mohou být vypláceny na účet. Aby bylo možné určit, které bankovní spojení je určeno konkrétní srážce či výplatě konkrétního zaměstnance, je nutné aby každé bankovní spojení mělo svůj kód. Pak stačí u dané srážky zadat příslušný kód z tabulky bankovních spojení. Při tvorbě příkazu je podle tohoto kódu nalezeno číslo účtu, variabilní a konstantní symbol. Číslo rozhodnutí Text k rozhodnutí Tyto dva evidenční údaje můžete vyplnit v případě, že srážka ze mzdy je na základě soudního rozhodnutí. Předkontace Při zadání předpisu srážky pro daného zaměstnance je možno také zadat předkontaci. V okamžiku výpočtu mzdy v aktuálním měsíci se pak generuje konkrétní srážka s takto individuálně zadanou předkontací. Pokud v předpisu srážky (ve funkci Srážky) nezadáte individuální předkontaci, použije se při výpočtu mzdy standardní předkontace (SRAZKY) uvedená v číselníku mzdových složek. Nově tak máte možnost pro daného zaměstnance a jeho konkrétní srážku zadat individuální předkontaci - dvojici souvztažných účtů. Změna chování vybraných srážek: Stravné. Srážku je možno zadat přímo v měsíčním zpracování mimo předpis srážek. V případě, že existuje předpis srážky např. na 500 Kč a obsluha před výpočtem změní částku např. Stravného na 450 Kč, není při výpočtu mzdy generována varovná hláška, že došlo ke změně hodnoty srážky oproti předpisu srážek Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance Zákon 170/1999 Sb. přinesl do penzijního připojištění zásadní koncepční změny, které umožňují daňové zvýhodnění, a to jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele. Zaměstnanec: viz zákon 170/99 Sb., kterým se změnil z. 586/92 Sb. doplnění písm. w) do par 6 odst. 9 zákona Od zdaňovacího období 2000 je příspěvek zaměstnavatele poukázaný na penzijní připojištění zaměstnance, maximálně do výše 5% vyměř. základu sociálního pojištění (zaměstnance), osvobozen od daně z příjmu. Zaměstnanec odvádí daň z příjmu jenom z té částky, která přesahuje uvedený limit, tj. přesahuje 5% vyměř. základu sociálního pojištění. Zaměstnavatel: viz zákon 170/99 Sb., kterým se změnil z. 586/92 Sb. doplnění písm. j) do par 24 odst. 2 zákona Od zdaňovacího období 2000 je rovněž příspěvek zaměstnavatele poukázaný na penzijní připojištění zaměstnance, maximálně do výše 3% vyměř. základu sociálního pojištění (zaměstnance), daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele. Pokud by zaměstnavatel platil za zaměstnance na penzijní

18 připojištění vyšší částku než je uvedený limit 3%, nemůže si částku nad tento limit zahrnout do svých nákladů. Po doplnění odst. 12 v par 15 si bude moci poplatník odečíst od základu daně platby příspěvků na penz. připojištění, které sám zaplatil penzijnímu fondu (nelze odečíst to, co za něho zaplatil zaměstnavatel). Částku, kterou může poplatník odečíst se rovná součtu jím zaplacených příspěvků snížených o 6000 Kč. Maximálně lze takto odečíst částku Kč. V souvislosti s poskytováním příspěvku se objevila řada problémů, které zbytečně komplikují vyplácení příspěvku. Především se nekryje měsíc, ve kterém musí být příspěvek poukázán na příslušný penzijní fond s měsícem jeho zúčtování a porovnání s 3% resp. 5%. Příspěvek musí být poskytnut nejpozději do konce kalendářního měsíce, na který se platí. Výše vyměřovacího základu sociálního pojištění se kterým se příspěvek z daňových důvodů porovnává, bude znám až začátkem následujícího měsíce. Problémy budou vznikat v měsících, kdy zaměstnanec bude mít nižší příjem (např. z důvodů nemoci, OČR, neplaceného volna apod.), sníží se vyměřovací základ zaměstnance a může dojít k překročení 5% a 3% hranice a k nutnosti část příspěvku dodatečně zdanit. Další problém, který může vzniknout, se týká placení sociálního pojištění z příspěvku, jehož poskytnutí je vázáno na výkon zaměstnání (např. odpracovanou dobu). Pokud však zaměstnavatel stanoví výši příspěvku 3%, minimálně 100 Kč, nebude se sociální pojistné z příspěvku srážet, protože 100 Kč poskytne i v případě, že bude zaměstnanec celý měsíc nemocen. Viz par 5 odst. 2c bod 6 zákona 589/99 Sb. V každém případě musí zaměstnavatel odvádět příspěvek ze svého účtů přímo na účet penzijního fondu. Pokud by jej poskytl zaměstnanci a ten by jej odváděl na penzijní fond, musel by z příspěvku zaplatit sociální pojištění. Zdravotní pojištění se z příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění neplatí. Viz par 3 odst. 3 zákona 589/99 Sb. Nejvhodnější z daňového hlediska by byl příspěvek zaměstnavatele ve výši 3% vyměř. základu sociálního pojištění zaměstnance, protože tato částka bude celá daňově uznatelná u zaměstnavatele a zaměstnanec z ní nezaplatí daň z příjmu. Bohužel v okamžiku, kdy musí být příspěvek poukázán na účet fondu, není znám základ pro výpočet 3% částky. Z výše uvedeného vyplývá, že zahrnutí příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění do WinMezd musí být dostatečně pružné, aby pokrylo všechny možné způsoby vyplácení a případné změny legislativy, jež lze očekávat. Protože příspěvek musí být poskytnut nejpozději do konce kalendářního měsíce, je jeho vyplacení rozděleno do dvou fází. Nejdříve ve funkci Srážky zadáte pro daného zaměstnance předpis srážky: Příspěvek penz. fond 3%, jež určuje předpis příspěvku v Kč (např. 300 Kč) a číslo účtu penzijního fondu. Částka uvedená v předpisu bude využita (případně rozdělena) pro generaci mzdových složek a srážek při výpočtu mzdy, viz druhá fáze. Tento předpis příspěvku se od ostatních předpisů srážek také liší tím, že vstupuje do zvlášť připraveného příkazu k úhradě, který může být vystaven do konce běžného měsíce, ještě před výpočtem mzdy, viz funkce Příkaz k úhradě příspěvků penzijního připojištění. 0 Druhá fáze vyplacení příspěvku je realizována v okamžiku výpočtu mzdy pro daného zaměstnance, viz dále. Pro příspěvek uvedený v předpisu srážek Příspěvek penz. fond se předpokládá, že byl odeslána na příslušný penzijní fond. Pro tento příspěvek (např. 300 Kč) je automaticky generována složka mzdy ve skupině Ostatní příjmy: Příspěvek penz. pojištění 5%, a v případě, že odeslaný příspěvek převyšuje limit 5% základu soc. pojištění je ještě generována složka: Příspěvek penz. pojištění >5%, která obsahuje zbytek příspěvku nad stanovený limit 5%, a která na rozdíl od složky 0671 vstupuje do daňového základu. Obě částky nevstupují do hrubé ani čisté mzdy ani do účetnictví, nemají zadanou předkontaci. Slouží pouze k evidenci příspěvku a k případnému zdanění jeho části. 0 Při výpočtu mzdy je dále automaticky generována složka mzdy ve skupině Srážky: Příspěvek penz. fond 3%, a v případě, že odeslaný příspěvek převyšuje limit 3% základu soc. pojištění je ještě generována složka: Příspěvek penz. fond >3%, která obsahuje zbytek příspěvku nad stanovený limit 3%. Srážky 1333 a 1334 se od ostatních srážek v aktuálním měsíci liší tím, že nesráží peníze ze mzdy, ale pouze vstupují do účetnictví (mají zadanou předkontaci) tak, že složka 1333 je daňově uznatelný výdaj a složka 1334 daňově neuznatelný výdaj.

19 Pro srážku 1333 je doporučená předkontace s kódem PENZNA pro souvztažné účty: na stranu MD účtu zákonné sociální náklady (daňově uznatelný výdaj) a na stranu Dal účtu jiné závazky. Pro srážku 1334 je doporučená předkontace s kódem PENZIS pro souvztažné účty: na stranu MD účtu ostatní sociální náklady (daňově neuznatelný výdaj) a na stranu Dal účtu jiné závazky. Úhrada bude účtována na stranu MD účtu 379 a na stranu Dal účtu bankovní účty. Ve funkci Vazba na účetnictví předkontace doplňte tabulku předkontací o předkontace PENZNA a PENZIS. Automaticky generované složky Penzijní fond a Příspěvek penz. připojištění tak stojí samostatně mimo mzdu s požadavkem, aby částka sražená na penzijní fond byla správně zdaněna a zaúčtována. Příklad 1: Ve funkci Srážky zadáte pro daného zaměstnance předpis srážky Příspěvek penz. fond 3% ve výši 300 Kč a číslo účtu penzijního fondu. Do konce běžného měsíce vystavíte příkaz k úhradě příspěvků penzijního připojištění. Nechť daný zaměstnanec má v okamžiku výpočtu mzdy základ soc. pojištění Kč. Při výpočtu mzdy se vygeneruje složka mzdy: Příspěvek penz. pojištění 5% s částkou 300 Kč a srážka: Příspěvek penz. fond 3% na částku 300 Kč. Příklad 2: Ve funkci Srážky zadáte pro daného zaměstnance předpis srážky Penzijní fond 3% ve výši 600 Kč a číslo účtu penzijního fondu. Do konce běžného měsíce vystavíte příkaz k úhradě příspěvků penzijního připojištění. Nechť daný zaměstnanec má opět základ soc. pojištění Kč. Při výpočtu mzdy se vygenerují složka mzdy: Příspěvek penz. pojištění 5% s částkou 500 Kč, Příspěvek penz. pojištění >5% s částkou 100 Kč a srážky: Příspěvek penz. fond 3% na částku Příspěvek penz. fond >3% na částku 300. Zaměstnanci v tomto případě stoupne Úhrn zdanitelných příjmů o 100 Kč a zaměstnavateli ostatní sociální náklady o 300 Kč. Úprava výpočtu penzijního připojištění. V Základních údajích, v okně Specifikace parametrů pro výpočet mzdy (viz. tlačítko Parametry pro výpočet mezd) je nově zaškrtávací pole: Příspěvek na penzijní připojištění - 3% vyměřovacího základu soc. pojištění, minimálně 100 Kč. Po zaškrtnutí tohoto pole se změní způsob výpočtu penzijního připojištění. Od roku 2002 došlo ke změně zákona v tom smyslu, že penzijní připojištění je možno odvést na účet pojišťovny do 8 dnů po výplatním termínu a ne jako dřív do konce kal. měsíce, za které je zúčtováno. To znamená, že v okamžiku odvodu připojištění je známa rozhodná výše základu soc. pojištění. Částka p. připojištění je dána částkou ve srážce 1333 Příspěvek penz. Fo 3% v předpisu srážek, odkud se také bere do speciálního příkazu k úhradě. V okamžiku výpočtu mzdy se vygenerují další složky mzdy, jež zajistí zákonné zdanění dle výše částky. Zaškrtnete-li výše uvedené tlačítko, je částka připojištění upravena tak, aby odpovídala přesně 3% vyměřovacího základu soc. pojištění (minimálně 100 Kč pro nenulový základ), což je pro zaměstnavatele daňově nejvýhodnější. Vypočtená částka je zapsána zpět do srážky 1333 Příspěvek penz. Fo 3%. Znamená to že výše p. připojištění nebude fixní a bude se měnit dle dosažené výše vyměřovacího základu soc. pojištění v aktuálním měsíci Soukromé životní pojištění. Program nově umožňuje zpracovávat soukromé životní pojištění obdobně jako penzijní připojištění. U soukromého životního pojištění jsou (od roku 2001) dvě daňové úlevy, a to daňové osvobození u zaměstnance, maximálně 12 tis. Kč ročně (tj Kč měsíčně) a daňová uznatelnost u zaměstnavatele, maximálně 8 tis. Kč ročně (tj. 666 Kč měsíčně). Nejdříve ve funkci Srážky zadáte pro daného zaměstnance předpis srážky: Živ.poj.uznatel, jež určuje předpis pojištění v Kč a číslo účtu. Částka uvedená v předpisu bude využita (případně rozdělena) pro generaci mzdových složek a srážek při výpočtu mzdy. Tento předpis soukromého životního pojištění se od ostatních předpisů srážek liší tím, že vstupuje do zvlášť připraveného příkazu k úhradě Penzijní připojištění a životní pojištění. Druhá fáze vyplacení životního pojištění je realizována v okamžiku výpočtu mzdy pro daného zaměstnance. Pro pojištění uvedené v předpisu srážek 1338 se předpokládá, že bylo odesláno na příslušnou pojišťovnu. Pro toto pojištění je automaticky generována složka mzdy ve skupině Ostatní příjmy:

20 0673 Živ.poj.osvobozeno tj. částka soukromého životního pojištění, která je daňově osvobozena u zaměstnance a v případě, že odeslané pojištění převyšuje limit je ještě generována složka: 0674 Živ.poj.daněno tj. částka soukromého životního pojištění, která je daněna připočtena k úhrnu zdanitelných příjmů zaměstnance a obsahuje zbytek příspěvku nad stanovený limit. Obě částky nevstupují do hrubé ani čisté mzdy ani do účetnictví, nemají zadanou předkontaci. Slouží pouze k evidenci příspěvku a k případnému zdanění jeho části. Limit, který rozděluje částku životního pojištění mezi složku 0673 a 0674, tj. mezi osvobozenou a daněnou část je ročně 12 tis. a měsíčně 1000,- Kč. Implicitně je nastaven měsíční limit, to znamená, že zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na soukromé životní pojištění v pravidelných měsíčních částkách. V případě, že chcete vyplatit celou částku pojištění jednorázově, vymažete srážku po jejím vyplacení z předpisu srážek. Dále musíte pro jednorázovou částku nastavit v Parametrech pro výpočet mezd přepínač pro jednorázové roční soukromé životní pojištění. Při výpočtu mzdy je dále automaticky generována složka mzdy ve skupině Srážky: Živ.poj.uznatel tj. srážka soukromého životního pojištění, která je daňově uznatelná u zaměstnavatele. V případě, že pojištění převyšuje limit je ještě generována složka: 1339 Živ.poj.daněno tj. srážka soukromého životního pojištění, která NENÍ daňově uznatelná u zaměstnavatele a obsahuje zbytek příspěvku nad stanovený limit. Limit, který rozděluje částku životního pojištění mezi srážky 1338 a 1339, tj. mezi daňově uznatelnou a neuznatelnou část je ročně 8 tis. a měsíčně 666,- Kč. Nastavení limitu pro zaměstnance i zaměstnavatele je shodné. V parametrech pro výpočet mzdy můžete volit mezi jednorázovým ročním nebo měsíčním limitem. Srážky 1338 a 1339 se od ostatních srážek v aktuálním měsíci liší tím, že nesráží peníze ze mzdy, ale pouze vstupují do účetnictví (mají zadanou předkontaci) tak, že složka 1338 je daňově uznatelný výdaj a složka 1339 daňově neuznatelný výdaj. Pro srážku 1338 je doporučená předkontace s kódem ZIVONA pro souvztažné účty: na stranu MD účtu zákonné sociální náklady (daňově uznatelný výdaj) a na stranu Dal účtu jiné závazky. Pro srážku 1339 je doporučená předkontace s kódem ZIVOZI pro souvztažné účty: na stranu MD účtu ostatní sociální náklady (daňově neuznatelný výdaj) a na stranu Dal účtu jiné závazky. Ve funkci Vazba na účetnictví - předkontace doplňte tabulku předkontací o předkontace ZIVONA a ZIVOZI Vstup měsíčních dat a výpočet mzdy Při spuštění hlavního modulu MZDY zadáte aktuální období ve tvaru Měsíc (MM) a Rok (RRRR). Jedná se o měsíc a rok, ve kterém bude probíhat měsíční zpracování mezd. Vstup měsíčních dat a výpočet mzdy je funkce, kterou budete nejvíce používat. Na obrazovce se zobrazí tabulka měsíčního zpracování mezd. Uživatelům, kteří někdy zpracovávali mzdu ručně, by tato tabulka měla připomínat často používané mzdové archy Popis tabulky měsíčního zpracování Řádky tabulky korespondují s pracovními poměry. První čtyři sloupce slouží k identifikaci pracovního poměru. Ostatní sloupce (počínaje Neodpracovanou dobou) rozdělují mzdu v korunách do částek podle jednotlivých typů mzdových složek. Po tabulce se můžete pohybovat pomocí kurzorových kláves nebo myší a vybrat si požadovaný pracovní poměr a typ mzdové složky. Na klávesu ENTER nebo dvojklikem myši se zobrazí tabulka mzdových složek vybraného typu. V tabulce můžete pracovat s jedním typem mzdové složky, např. s odměnami pro všechny zaměstnance nebo naopak se všemi typy mzdových složek v jednom pracovním poměru. Např. dovolenou zadáte ve sloupci Neodpracované doby, Osobní ohodnocení ve sloupci Mzda základní, náhradu za svátek ve sloupci Ostatní náhrady. V prvním sloupci MZD je znak, označující stav, ve kterém se nachází zpracování pracovního poměru: "-" - není vypočtená mzda "#" - vypočtená mzda "!" - vypočtená mzda, ale nebyl naplněn fond pracovní doby zaměstnance. Výběr pracovního poměru Další tři sloupce identifikují pracovní poměr osobním číslem zaměstnance, číslem pracovního poměru a příjmením. Evidence odpracované doby

21 Pro vybraný pracovní poměr nastavte kurzor na sloupec Odpracovaná doba. Na klávesu ENTER se zobrazí tabulka, ve které je evidována odpracovaná, resp. neodpracovaná doba. Zobrazené časové údaje slouží pouze pro evidenci, nelze je měnit. Tyto údaje se zadávají jako součást mzdových složek, viz následující sloupce. Sloupce počínaje Neodpracovanou dobou až po Ostatní - Mimomzdové slouží k zakládání, resp. editaci mzdových složek, ze kterých se skládá hrubá mzda. Změna režimu výpočtu mzdy - AUTO / MANUAL Při zadávání základních mzdových složek měsíční, hodinové, úkolové či podílové mzdy musíte určit i odpracovanou dobu ve dnech, resp. v hodinách. Z hlediska zadání odpracované doby rozeznáváme dva základní režimy výpočtu - AUTO a MANUAL. V režimu výpočtu AUTO je odpracovaná doba automaticky doplněna po založení základní mzdové složky. Program vypočte odpracovanou dobu z fondu pracovní doby zaměstnance, od kterého odečte doposud určenou neodpracovanou dobu. Podmínkou režimu AUTO je, že v daném pracovním poměru má zaměstnanec TÝDENNÍ pracovní rozvrh s pevně stanoveným fondem pracovní doby. Připadá-li v aktuálním měsíci svátek na pracovní den, pak pro hodinovou, úkolovou, či podílovou mzdu není tento svátek zahrnut do fondu odpracované doby. Jestliže zaměstnanec ve svátek nepracoval, náleží mu náhrada za svátek, viz Ostatní náhrady. V režimu výpočtu MANUAL musíte odpracovanou dobu ve dnech, resp. v hodinách zadávat ručně. Tento režim se používá v případech, kdy zaměstnanec pracuje s NEPRAVIDELNÝM pracovním rozvrhem. V MANUÁLNÍM režimu musíte pracovat také v případě, že např. hodinová nebo úkolová mzda je v daném měsíci rozdělena z hlediska účetnictví (podle středisek nebo čísla zakázek) do více mzdových složek. Program samozřejmě neví, jak má fond odpracované doby mezi tyto mzdové složky rozdělit. Základní režim výpočtu si nastavíte v Parametrech pro výpočet mzdy. Pro jednotlivé pracovní poměry jej můžete dle potřeby přepínat v menu Služby. Aktuální režim výpočtu je zobrazen v nadpisu okna Popis práce se mzdovými složkami Mzda zaměstnance se skládá ze mzdových složek, se kterými se pracuje jednotným způsobem. Pro vybraný pracovní poměr nastavte kurzor na sloupec požadovaného typu mzdové složky, např. Odměny, Prémie nebo Příplatky. Na klávesu ENTER se zobrazí editační tabulka mzdových složek daného typu. Do tabulky mzdových složek můžete přidávat další mzdové složky a mazat nepotřebné. Editace tabulky Editace tabulky mzdových složek se provádí standardním způsobem. Při přidání nové složky se zobrazí editační okno s prázdnými. Jako první vyplníte číslo složky. Pokud si nejste číslem jisti, dostanete na klávesu F2 nebo stisknutím pomocného tlačítka číselník přípustných mzdových složek daného typu. V číselníku najdete požadovanou složku a klávesou ENTER ji přeneste do tabulky k dalšímu zpracování. Po založení nové složky se některé její údaje vyplní v závislosti na pracovním poměru a aktuálním období. Vy však obvykle máte možnost tyto údaje změnit. Mzdová složka jako kalkulační vzorec

22 Mzdová složka se skládá ze vstupních a výstupních datových údajů, které jsou na sobě závislé, jako je např. počet dnů a hodin, základ, sazba na hodinu, celková částka, počet kalendářních dnů atd. Některé údaje jsou při založení nové mzdové složky předvyplněny, jiné automaticky doplňuje program, jako např. odpracovanou dobu v režimu výpočtu AUTO. Každý typ mzdové složky tak představuje jistý kalkulační vzorec na výpočet výsledné částky. Údaje, které je možno změnit, jsou při editaci přístupné. Při zadání nebo změně některého ze vstupních údajů se závislé údaje okamžitě přepočítají. Stálost mzdové složky Většina složek obsahuje údaj označený zkratkou TM - Trvalá/Měsíční. Složka označená jako "T"-Trvalá bude ve funkci Převod dat do nového měsíce přenesena do nového měsíce. To znamená, že ji v novém měsíci nemusíte znovu zakládat, stačí pouze aktualizovat její údaje. Takto jsou např. označené složky, jež určují základní mzdu. Složka označená jako "M" - Měsíční má význam pouze pro mzdu v aktuálním měsíci a není přenášena k dalšímu zpracování do nového měsíce. Vhodným nastavením tohoto údaje si můžete vytvořit jakýsi prototyp mzdy, který budete v jednotlivých měsících pouze aktualizovat. Rozdělení mzdových složek z účetního hlediska Součástí mzdových složek jsou i účetní údaje, jako je Středisko, Číslo zakázky a Předkontace. Předkontace určuje, jak má být mzdová složka zaúčtována do účetnictví. Kódy středisek respektive zakázek slouží pro analýzu nákladů. Např. zaměstnanec odměňovaný v hodinové mzdě může pracovat 10 dnů na jedné zakázce a zbylé dny na zakázce druhé. Ve vstupních datech mzdovou složku hodinové mzdy založíte dvakrát s různými čísly zakázek. Obdobně budete postupovat při rozdělení nákladů na střediska. Výpočet hrubé mzdy Po uzavření datového okna, ve kterém probíhala editace konkrétních mzdových složek, program přepočítá hrubou mzdu v daném pracovním poměru. Máte tak okamžitou kontrolu přes všechny částky, ze kterých se hrubá mzda skládá Neodpracovaná doba - nepřítomnost V tomto sloupci zadáváme složky mzdy, jež určují neodpracovanou dobu. Na klávesu ENTER se zobrazí editační tabulka. Po ukončení editace se do tabulky měsíčního zpracování zapíše celková náhrada v korunách za neodpracovanou dobu. Obr.78 Číslo složky Číselník přípustných mzdových složek Dovolená 0505 Nemoc 0506 OČR - placené

23 0507 OČR - neplacené Ošetřování člena rodiny - placené a neplacené Absence neomluv Volno placené 0520 Volno neplacené 0525 Volno obec. zájem Volno z důvodu obecného zájmu s náhradou mzdy (refundace) Prostoj 100% 0535 Prostoj 60% Prostoje s náhradou mzdy - 100% nebo 60% z průměru PPU Stud. vol. neplac. Studijní volno neplacené Voj. cvičení Vojenské cvičení s náhradou mzdy - % z průměru dle počtu vyživ. osob (refundace) Voj. záležitost Vyřizování vojenských záležitostí s náhradou mzdy (refundace) Karanténa 0554 Neprac. úraz 0556 Pracovní úraz 0557 Nemoc z povolání 0558 Pomoc v mateřství Peněžitá pomoc v mateřství. Zkratka Datum OD Po zadání data OD se program zeptá na počet hodin odpracovaných v prvém dnu nepřítomnosti. Máte možnost zde zadat počet odpracovaných hodin. Jedná-li se o dovolenou, lze čerpat v prvém dnu 1/2 dne dovolené. Datum DO Většina mzdových složek nepřítomnosti vyžaduje z důvodů dalšího zpracování datumové zadání - datum OD, resp. DO. Nepřítomnost je možné zadat pouze v rámci aktuálního měsíce. Prázdné datum DO zde neznamená zadání na dobu neurčitou. Program hlídá vzájemné časové kolize neodpracované doby. 0 Je-li stanoven fond pracovní doby (pro TÝDENNÍ pracovní rozvrh) určí program z datumového zadání počet pracovních dnů, hodin a kalendářních dnů nepřítomnosti. Dny pracovní Zadání s přesností na 0.5 dne. Hodiny Zadání s přesností na 15 minut, tj hodiny. Částka [Kč] Trvalá / Měsíční Stálost složky. Dny kalendářní Počet kalendářních dnů nepřítomnosti. Důležitý údaj pro evidenci náhradních dob. Průměr [Kč/h] / základ [Kč/den] Pro náhrady obsahuje údaj pracovně právní průměr platný v aktuálním čtvrtletí, viz karta pracovn ího poměru. 0 Pro nemocenské dávky u velkých organizací obsahuje údaj průměr pro nemoc (denní vyměřovací základ) v Kč na den. Zdrav. pojištění Zdravotní pojištění - ANO/NE, údaj má význam pouze pro Absenci a Neplacené volno. 0 Odpověď ANO znamená, že za dobu Absence, resp. Neplaceného volna bude uhrazeno zdravotní pojištění dle zákona. 1 Odpověď NE znamená, že zaměstnanec je po dobu Absence, resp. Neplaceného volna činný pro jiného zaměstnavatele, který za něj uhradil odpovídající část zdravotního pojištění. Středisko

24 Číslo zakázky Předkontace Nemocenské dávky Velké organizace poskytují při splnění zákonem stanovených podmínek svým zaměstnancům nemocenské dávky z důvodů nemoci, těhotenství a mateřství a péče o nezaopatřené děti. U malých organizací (do 25 zaměstnanců) poskytuje dávky příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Vyplácení nemocenských dávek u velkých organizací je vázáno na složky pracovní neschopnosti: 0505 Nemoc 0506 OČR - placené 0552 Karanténa 0554 Neprac. úraz 0556 Pracovní úraz 0557 Nemoc z povolání 0558 Pomoc v mateřství Při zadání data OD jedné z výše uvedených složek program nejdříve zjistí, jestli je zaměstnanec v daném pracovním poměru účasten nemocenského pojištění. Při zadání složky po ukončení pracovního poměru se ověřuje, jestli je zaměstnanec v tzv. ochranné lhůtě (maximálně 42 dnů od ukončení prac. poměru). Dále program zjišťuje, zda v závislosti na druhu pracovního poměru vzniká nárok na danou nemocenskou dávku. Například domáčtí pracovníci nemají nárok na proplacení OČR. Průměr pro nemoc - denní vyměřovací základ Jsou-li splněny všechny zákonem dané podmínky na proplacení nemocenské dávky, program určí nejdříve neredukovaný průměr pro nemoc - denní vyměřovací základ. Neredukovaný průměr pro nemoc je buď již uveden v kartě pracovního poměru (je zde uveden průměr v Kč/den) nebo je vypočten. Může nastat i případ, že se jedná o pokračování pracovní neschopnosti, která začala např. v minulém měsíci. V takovém případě je průměr přebírán od předcházející dávky. Výpočet vyměřovacího základu je oproti průměru pro PPÚ (pro dovolenou) složitější. Hodnota základu závisí na rozhodném období v kalendářních dnech a výši vyměřovacího základu soc. pojištění za toto období. Rozhodné období je kráceno o dny omluvené nepřítomnosti v souladu se zákonem. Informace o výpočtu denního vyměřovacího základu jsou zobrazeny v dialogovém okně. Rozhodné období i vyměřovací základ vypočtený programem potvrdíte, případně můžete tyto hodnoty změnit, pokud se jedná o speciální případ. Nově vypočtený neredukovaný vyměřovací základ je zapsán do pracovního poměru. Výpočet nemocenské dávky Když je zadán vyměřovací základ a data OD a DO určující počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti, program vypočte vlastní nemocenskou dávku. Informace o výpočtu nemocenské dávky se opět zobrazí v dialogovém okně. Vyplněné číslo dokladu nemocenské dávky a vypočtenou částku můžete ještě změnit. Naposledy použité číslo dokladu je k dispozici v Konfiguraci - Parametry pro výpočet mezd. Vyplněné číslo dokladu pro novou nemocenskou dávku je o 1 větší než poslední použité. Zadáte-li číslo dokladu 0, nebude nemocenská dávka proplacena. Datum OD, resp. DO složek pracovní neschopnosti můžete zadávat nižší, než je prvního aktuálního měsíce. Takto zadané datum vám umožní proplatit pracovní neschopnost (nemoc, OČR), která byla zadána (začala) v minulém měsíci, ale nebyla dosud proplacena. Roční přehledy nemocenských dávek společně s přehledy ostatní neodpracované doby získáte ve funkci Roční přehledy a tyto přehledy jsou také součástí mzdového listu zaměstnance. Při vstupu do účetnictví mají složky nemocenských dávek nastavenu předkontaci NEMOC.

25 Obr.79 V následujícím textu je popsán změny ve výpočtu nemocenských dávey platných od Sazba pro výpočet nemocenského za první tři dny trvání pracovní neschopnosti se mění z 50% na 25%. Rozhodné období se mění ze čtvrtletí na 12 měsíců. Vznikne-li např. neschopnost v únoru 2004, bude rozhodným obdobím únor 2003 až leden Vznikne-li neschopnost v únoru 2004 a zaměstnanec nastoupil 20. června 2003, je rozhodným obdobím 20. červen 2003 až 31. leden Vznikne-li pracovní neschopnost v měsíci, ve kterém zaměstnanec nastoupil je rozhodným obdobím doba od vstupu do zaměstnání do konce tohoto kalendářního měsíce. Dosud byla rozhodným obdobím doba od vstupu do kalendářního dne před vznikem neschopnosti. V programu WinMzdy se nemocenská dávka počítá před výpočtem čisté mzdy základu sociálního pojištění. Proto je třeba rozložit výpočet nemocenské v tomto případě do tří následujících kroků. zadejte nemocenské s dobou trvání od.. do a uložte je bez výpočtu částky. Důležitá je v tomto kroku pouze doba trvání neschopnosti. Program vypočte hrubou mzdu zkrácenou o neodpracovanou dobu 2. vypočtěte čistou mzdu daného zaměstnance. Získá tak základ soc. pojištění v celém měsíci, tj. před začátkem a případně po skončení neschopnosti (pokud netrvala do konce měsíce). 3. otevřete opět editační okno Neodprac. doba - nemoc a stiskněte nové tlačítko NEM. Vypočte se nemocenská dávka v aktuálním měsíci z počtu kalendářních dnů a z vyměřovacího základu vypočteného v předchozím kroku. Není-li v rozhodném období započitatelný příjem, nebo v něm není žádný kalendářní den, prodlužuje se rozhodné období vždy o 3 kalendářní měsíce tak, aby v takto prodlouženém období byl započitatelný příjem a alespoň jeden kalendářní den. Nelze-li stanovit denní vyměřovací základ z rozhodného období žádným z výše popsaných způsobů, je vyměřovacím základem příjem, kterého by zaměstnanec dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci. Ze změny vyplývá, že rozhodné období (a tím i vyměřovací základ) bude v každém měsíci jiné. Pro daného zaměstnance se vypočtený neredukovaný vyměřovací základ zapíše do karty pracovního poměru, s uvedením období (měsíce a roku) ve kterém platí. Rozdělení vyměřovacích základů do jednotlivých kalendářních kvartálů pozbylo od roku 2004 na platnosti. Vynulováním vyměřovacího základu v aktuálním období z karty prac. poměru docílíte toho, že v případě potřeby se opět vypočte nemocenská dávka. Redukce denního vyměřovacího základu. Započítávání denního vyměřovacího základu do částky 480 Kč se mění ze 100% na 90% pro prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování člena rodiny. Pro peněžitou pomoc v mateřství zůstává sazba 100% z částky do 480 Kč. Redukce denního vyměřovacího základu je pro nemocenské a OČR po následující: Za prvních 14 dnů 90% z částky do 480 Kč 60% z částky od 480 do 690 Kč 0% z částky nad 690 Kč od 15. dne trvání 100% z částky do 480 Kč 60% z částky od 480 do 690 Kč 0% z částky nad 690 Kč

26 Redukční hranice 480 a 690 Kč se pro roky 2004 a 2005 nemění. V okně výpočtu nemocenské dávky je z počtu dnů proplacených sazbou 69% vydělen počet proplacený 90% z částky do 480 Kč. 90-ti procentních dnů v sazbě 69% může být maximálně 11. První 3 dni v sazbě 25% jsou vždy kráceny na 90%. Počet dnů jednotlivých sazeb v okně výpočtu nemocenské můžete dodatečně měnit. Obdobně v Měsíčních přehledech, v sestavě nemocenské dávky je rozdělen počet dnů a částek odpovídající sazbě 25%, sazbě 69% - 90% z částky do 480 Kč a sazbě 69% - 100% z částky do 480 Kč. Z poněkud krkolomného popisu plyne i jistá zvůle zákonodárců, kteří místo toho, aby věci zjednodušovali, tak je zbytečně komplikují. Ještě dvě - tři novely nemocenského pojištění a již ho nikdo nespočítá ani nezkontroluje. Pokud nárok na nemocenské vznikl před 1.lednem 2004, stanoví se jejich výše podle předpisů účinných před 1. lednem 2004 a nepřepočítávají se, i když nárok trvá i po 31. prosinci Zadání nemocenské dávky V okně Nemocenské pojištění, jež se otevře při zadání nemocenské dávky (nemoc, OČR...) jsou zpřístupněna pole pro změnu počtu dnů proplacených sazbou 25% a 69%. Program tyto údaje přednastaví v závislosti na tom, jestli se jedná o novou nemoc nebo o její pokračování. Nyní můžete tyto hodnoty dodatečně změnit. Požadavek na změnu například nastane pro nově založenou firmu, jež má v okamžiku prvního zadání již nemocné zaměstnance. Stisknutím pomocného tlačítka NEM. se vrátíte zpět do okna Nemocenské pojištění s možností změny. V měsíčních přehledech nemocenských dávek jsou doplněny sloupce, jež dávku rozdělují podle počtu dnů a částek na část 25% a 69%. Ukončení nemoci v editačním okně neodpracované doby je přidána nepovinná položka "Ukončit" s možností ANO/NE, rozlišující zda je nemoc ukončena, či nikoliv. Měsíční přehled - Neodprac. doba - nemocenské pojištění je rozšířen o sloupec "Ukončena" informující zda nemoc (popř. nemoc z povolání, karanténa apod.) již byla ukončena nebo pokračuje. Generování čísel dokladů pro nemocenské dávky Pro generaci čísel dokladů nemocenských dávek je nově použit systém číselných řad, který zajišťuje jednoznačnost přiřazeného čísla. Přechod na číselné řady, jež jsou běžně používány ve WinStromu pro generaci čísel dokladů (např. faktur), si vynutil sdílený provoz mzdového programu, kdy nemocenské dávky zadává současně více účetních. Při prvním použití program založí dokladovou řadu s kódem NEM a nastaví počátek řady na hodnotu nejvyššího použitého čísla dokladu. Založení a nastavení dokladové řady lze provést též stisknutím tlačítka Nastavení číselné řady na max. použité č. dokl., jež najdete ve funkci Základní údaje / Parametry pro výpočet mezd / tlačítko Parametry pro výpočet mezd. Sousedním tlačítkem Číselné řady otevřete okno umožňující prohlédnout nastavení číselné řady, popř. změnit hodnotu poslední využitého číslo dokladu. V okamžiku uložení nové nemocenské dávky je této dávce automaticky přiřazeno číslo, jež je o jedničku vyšší než je hodnota uložená v dokladové řadě NEM v položce Poslední číslo dokladu. Obsluha nemá možnost toto číslo změnit. V případě, že založíte nemocenskou dávku s nulovou částkou (v okamžiku zadání ji ještě neznáte) program jí nepřiřadí číslo z dokladové řady (číslo dokladu je 0). Pokud posléze částku zadáte, bude nemocenské dávce přiřazeno i číslo z dokladové řady. Smazáním nemocenské dávky se uvolní i její číslo a v dokladové řadě vznikne díra. Pokud

27 potřebujete takto vniklou díru nutně zaplnit, můžete snížit v dokladové řadě poslední použité číslo dokladu. Tato operace je však plně na Vaši odpovědnost, protože může vést (pokud se nevrátíte zpět k maximálnímu použitému číslu) ke zdvojení čísel dokladů. Oprava nemocenských dávek V případě, že ve funkci Parametry pro výpočet mezd, Číselník mzdových složek zadáte pro složku Oprava nemocenských dávek do pole Typ mzdové složky znaky HMZ, změní se vlastnosti složky 0835 následujícím způsobem. Nově můžete přidat tuto složku ve sloupci Hrubá mzda a zadat částku Kč. Tato mzdová složka vstupuje do Mzdového listu, do Přehledu příjmů k žádosti o státní dávky sociálního podpory, krátí odvod sociálního pojištění na Přehledu o výši vyplaceného soc. pojištění pro OSSZ (velká organizace) a na Příkazu k úhradě. Pomocí této složky můžete např. opravit nemocenské dávek, které vznikly před používáním programu WinMzdy. Standardně se složka 0835 generuje při opravě nemocenských dávek v minulých měsících. Pokud jste si u složky Oprava nemocenských dávek v Parametrech pro výpočet mezd, Číselník mzdových složek nevyplnili pole Vstup do účta ANO a předkontace NEMOC, jsou tyto pole automaticky vyplněny shodně, jako u mzdové složky 0505 Nemoc. Vyplnění těchto polí zajistí korektní vstup částek oprav nemocenských dávek do účetnictví. Peněžitá pomoc v mateřství Pomoc v mateřství je mzdová složka, která se v aktuálním měsíci automaticky generuje v závislosti na Mateřské dovolené zadané v kartě osobních údajů zaměstnance (viz Vynětí z evidence). Postup výpočtu mateřské se shoduje s ostatními nemocenskými dávkami Mzda základní V tomto sloupci zadáváme složky mzdy, jež určují základní mzdu a paušální složky mzdy krácené neodpracovanou dobou. Číslo složky Číselník přípustných mzdových složek: 0100 Měsíční mzda 0110 Hodinová mzda 0120 Úkolová mzda 0130 Podílová mzda 0150 Osob. ohodnocení 0151 Za vedení 0154 Rizikový přípl Zvláštní přípl. Zkratka Dny pracovní Odpracovaná doba ve dnech. Dny se zadávají s přesností na 0.5 dne. Je-li zadán fond pracovní doby, vypočtou se z pracovních dnů hodiny. 0 V režimu AUTO je údaj nepřístupný. Při výpočtu hrubé mzdy budou pracovní dny a hodiny automaticky doplněn v závislosti na fondu pracovní doby. Hodiny Odpracovaná doba v hodinách. Hodiny se zadávají s přesností na 15 minut, tj hodiny. Je-li zadán fond pracovní doby, vypočte se z hodin počet prac. dnů (zaokrouhlených na 0.5 dne). 0 V režimu AUTO je údaj nepřístupný, bude automaticky doplněn stejným způsobem jako pracovní dny. Podíl [%] Procento ze Základu platné pro Podílovou mzdu. Základ [Kč] Základ (tarif) pro Měsíční mzdu 0 Základ (100%) pro Podílovou mzdu 1 Měsíční základ paušálních mzdových složek Osobního ohodnocení, Za vedení apod. Krátit úvazkem ANO/NE. Údaj má význam při zkráceném pracovním úvazku. Odpověď ANO znamená, že Základ je zadán pro plný úvazek. Odpověď NE znamená, že Základ je již zadán při zkráceném úvazku. Kč/hod Hodinová sazba pro Hodinovou mzdu nebo pro mzdové složky Osobního ohodnocení, Za vedení apod. Částka [Kč] Výsledná částka v korunách.

28 Platnost složky Trvalá / Měsíční. Středisko Číslo zakázky Předkontace Odměny - Prémie V tomto sloupci zadáváme složky mzdy, jež určují odměny a prémie zaměstnance. Číslo složky Číselník přípustných složek: 0300 Měsíční odměna 0310 Mimořádná odměna 0320 Odměna z FO 0330 Prémie % 0335 Prémie Kč 0345 Podíl na HV % 0350 Výročí 50 let odchod do důch. První odchod do důchodu 0355 Zák. o vynálezech Odměny podle zákona o vynálezech 0360 Věrnost. stabil. Plnění věrnostní a stabilizační povahy 0365 Odm. statut. organ Odměna statutárních orgánů právnických osob 0370 Podíly společníků 0390 Ostatní odměny Zkratka Podíl ze základu [%] Podíl v procentech ze Základu Základ [Kč] Základ pro Prémie a Podíly vyjádřené v procentech Částka [Kč] Výsledná částka v korunách Platnost složky Trvalá/Měsíční Odměna za x měsíců Počet měsíců, za které je odměna či prémie udělena. Údaj má význam pro správné započtení odměny do základu pro pracovně právní průměr - pro dovolenou. Nulová - neurčená hodnota je interpretována jako jeden měsíc. Středisko Číslo zakázky Předkontace Příplatky - Přesčas V tomto sloupci zadáváme složky mzdy, jež určují příplatky za přesčas, mzdu za přesčas a ostatní příplatky zaměstnance.

29 Číslo složky Číselník přípustných příplatků včetně sazby za hodinu a typu sazby: 0400 Příplat. přesčas Příplatek za práci přesčas Mzda za přesčas Vlastní mzda za práci přesčas Mzd.přes.zkr.uvaz. Mzda za práci přesčas ve zkráceném prac. Úvazku Příplat. SO + NE Příplatek za práci v sobotu a v neděli Za prostředí 0415 Noční příplatek 0420 Za směnnost 0425 Odpolední přípl Přípl. za Svátek 0450 Pohotov. na prc Pohotov. mimo prc. Odměna za pohotovost na pracovišti a mimo pracoviště Ostatní příplatky Zkratka Hodiny Počet hodin práce s nárokem na příplatek, resp. mzdy za přesčas. Dny pracovní Počet dnů práce s nárokem na příplatek, resp. mzdy za přesčas. Sazba Sazba za hodinu. Sazby pro jednotlivé příplatky si můžete nastavit ve funkci Konfigurace - Příplatky a zde ještě upravit dle potřeby. Hodinová sazba pro mzdu za přesčas je vyplněna ze základní mzdy. Typ sazby % z průměru. 0 Kč/hod - koruny na hodinu. Částka [Kč] Výsledná částka. Platnost složky Trvalá/Měsíční Průměr [Kč/hod] Pracovně právní průměr platný v daném čtvrtletí.

30 Středisko Číslo zakázky Předkontace Ostatní - Náhrady V tomto sloupci zadáváme složky mzdy, jež určují náhrady a ostatní mzdové složky, které neovlivňují odpracovanou dobu. Číslo složky Číselník přípustných složek: 0560 Za nečerp. dovol. Náhrada mzdy za nevybranou dovolenou Náhr. za Svátek 0564 Doplat. mzdy 0566 Doplat. min. mzdy Doplatek do minimální mzdy Nástup voj. služb Náhrada při prvním nebo dalším nástupu vojenské (náhradní) nebo civilní služby (refundace) Náhr. škod úraz Náhrada škod při pracovním úrazu Bolestné 0580 Po prac. neschop. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti Odstupné 0620 Cestov. do limitu 0622 Cestov. nad limit. Náhrad cestovních výdajů (a stravného) do výše limitu a nad limit Refundace ostat Příspěv. v mateřství Příspěvek v těhotenství a v mateřství je zvláštní dávka nemocenského pojištění poskytována ženám, které jsou dočasně převedeny na jinou práci. Zkratka Dny pracovní Počet dnů s nárokem na náhradu. Hodiny Počet hodin s nárokem na náhradu. Částka [Kč] Celková částka v korunách. Platnost složky Trvalá/Měsíční Kč/hod Průměr nebo libovolná sazba Kč na hodinu. Středisko Číslo zakázky Předkontace Ostatní - Mimomzdové V tomto sloupci zadáváme ostatní a mimomzdové složky mzdy. Číslo složky Číselník přípustných složek: 0650 Peněz dar z FKSP 0654 Užití vl. věci Náhrada za opotřebování vlastního nářadí a zařízení Služné civil. sl. Služné v civilní službě.

31 0660 1% z ceny vozu 1% z pořizovací ceny vozidla pro služební i osobní potřebu Naturální mzda 0690 Ostatní daněno 0692 Ostatní nedaněno 0694 Bez Soc.+Zdr.poj. Složka mzdy, která nevstupuje do základu pro sociální a zdravotní pojištění. Zkratka Částka [Kč] Platnost složky Trvalá/Měsíční Středisko Číslo zakázky Předkontace Hrubá mzda V tomto sloupci dostanete informaci o souhrnných mzdových složkách: 0800 Hrubá mzda 0810 Příjem celkem Celkový příjem v korunách, který kromě hrubé mzdy obsahuje i částky jež vstupují přímo do čisté mzdy (nemocenské dávky, bolestné, apd.) 0820 Základ pro PPU Vyměřovací základ pro výpočet průměru pro pracovně - právní účely (pro dovolenou) Nemoc. dávky celkem 1095 Úhrn zdaň. příjmů Úhrn zdanitelných příjmů včetně naturální mzdy. Částky u těchto mzdových složek jsou automaticky vypočteny při výpočtu hrubé mzdy a nelze je v tomto sloupci změnit. Při opravě minulých měsíců přibudou navíc opravné složky mzdy k těmto souhrnným mzdovým složkám, viz dále Výpočet mzdy V libovolném okamžiku měsíčního zpracování můžete přistoupit k výpočtu čisté mzdy - viz klávesa F4 (od verze 3.0 klávesa F5) nebo menu. Hrubá mzda se aktualizuje při zadávání mzdových složek. Prac. poměry, pro které není vypočtena čistá mzda jsou v 1. sloupci MZD označeny znakem "-". Nejdříve dostanete následující nabídku: A - Výpočet mzdy pro aktuální prac. poměr B - Výpočet mzdy pro všechny prac. poměry X - Vysvětlení této nabídky Zvolíte-li variantu A, vypočte se mzda pro aktuální pracovní poměr, tj. prac. poměr zaměstnance, na kterém je nastaven kurzor v tabulce měsíčního zpracování a z daňových důvodů se současně vypočte mzda i pro všechny souběžné pracovní poměry tohoto zaměstnance. Mzda se vypočte v každém případě, bez ohledu na to zda je či není v daném okamžiku již vypočtena, viz znak v prvém sloupci MZD. Při výpočtu mzdy budete formou varovných zpráv upozorněni na výjimečné stavy, jako např. na přečerpání fondu pracovní doby v MANUALním režimu. Je-li výpočet mzdy v pořádku, objeví se v 1. sloupci MZD znak "#". Není-li v daném prac. poměru naplněn fond pracovní doby, objeví se v 1. sloupci MZD znak "!". Zvolíte-li variantu B, vypočte se mzda pro všechny pracovní poměry v tabulce, pro které není doposud spočtena. Součástí výpočtu čisté mzdy je samozřejmě výpočet sociálního a zdravotního pojištění, daně a případných srážek, viz levá část tabulky zobrazená na klávesu CTRL-END. Mzdové složky, ze kterých se skládá pojištění, daně a srážky včetně dobírky se automaticky generují při výpočtu mzdy. Tyto složky si můžete prohlédnout a případně doplnit stejným způsobem jako mzdové složky v levé části tabulky, viz dále. Nejste-li s výslednou mzdou spokojeni, můžete ji okamžitě opravit či doplnit. Provedete-li změnu v daném prac. poměru, která má dopad na čistou mzdu, shodí se příznak výpočtu v 1. sloupci tabulky

32 na znak "-" a levá část tabulky s dobírkou se vynuluje. Tento postup až do uzavření měsíce je možno opakovat bez omezení. Změny v kmenových údajích V kartě osobních údajů resp. pracovního poměru zaměstnance můžete udělat změny, které ovlivňují výpočet mzdy pro daný pracovní poměr v aktuálním měsíci. Jestliže pro tento pracovní poměr je v tabulce měsíčního zpracování již vypočtena mzda, pak po provedení změny je výpočet mzdy shozen, tj. po otevření tabulky měsíčního zpracování se ve sloupci MZD na místo symbolu "#" - vypočtená mzda objeví symbol "-". Nový výpočet mzdy, který musíte spustit, respektuje provedené změny. Značné nejasnosti působí změna základní sazby Kč/měsíc, resp. Kč/hod v kartě pracovního poměru. Zde je třeba si uvědomit, že pro výpočet hrubé i čisté mzdy jsou vždy určující mzdové složky v tabulce měsíčního zpracování. V tabulce měsíčního zpracování může být např. ve sloupci Základní mzda více mzdových složek s různým základem, rozdělených dle jednotlivých zakázek. Pokud v kartě pracovního poměru provedete změnu základní sazby Kč/měsíc, resp. Kč/hod, která se liší od základu, resp. hodinové sazby u odpovídajících mzdových složek v aktuálním měsíci, dostanete varovnou zprávu s výzvou, abyste upravili i odpovídající mzdové složky, jež jsou určující pro výpočet mzdy Zdravotní pojištění Na klávesu ENTER se zobrazí tabulka zdravotního pojištění. Složky mzdy, které určují pojištění jsou automaticky vygenerovány programem a jejich částky nelze měnit. Má-li zaměstnanec více pracovních poměrů, je Úhrn vyměřovacích základů a případný Odpočet z Vyměřovacího Základu připsán k prvnímu, obvykle hlavnímu pracovnímu poměru. Zákonem 438/2004 Sb. dochází ke změnám v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění s účinností od : Z této změny vyplývá, že od zúčtování mzdy za měsíc srpen 2004 není možné u osob, za které je plátcem pojistného stát, odečítat částku 3520 Kč pro zjištění vyměřovacího základu na VZP! Toto se dotkne hlavně studentů, poživatelů důchodů, příjemců rodičovského příspěvku, osob na mateřské dovolené, osob pobírajících dávky sociální péče apod., kterým se odečet částky 3520 Kč uplatní naposledy za měsíc červenec Minimální vyměřovací základ však nebude i nadále platit pro osoby, za které je plátcem pojistného na VZP stát, i když těmto osobám již nebude odečítána na VZP částka 3520 Kč. Např. poživatel starobního důchodu nedosáhne v měsíci srpnu 2004 částky 6700 Kč, odvedeme pojistné pouze ze skutečně dosaženého příjmu, ale nesníženého o 3520 Kč. Student je osoba za kterou je plátcem pojištění stát do 26 let věku. K doplnění pojištění můžete do tabulky přidat následující mzdové složky ZP u jiného zam. Zdrav. Pojištění u jiného zaměstnavatele. Složku mzdy vyplníte na základě potvrzení od jiného zaměstnavatele. Složka má význam pro snížení případného doplatku do minimálního Vyměřovacího základu ZP - Oprava VZ Zdravotní pojištění - Oprava vyměřovacího základu. Možnost přímé opravy vyměřovacího základu, který bude započítán při výpočtu pojistného Sociální pojištění Výpočet soc. pojištění zaměstnavatele. Sociální pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance pojistné za organizaci se zjistí tak, že se sečtou vyměřovací základy všech zaměstnanců a z toho se vypočte 26% a zaokrouhlí na celé Kč směrem nahoru. Z uvedené definice vyplývá že mzdová složka 0855 SP-Zaměstnavatel, vedená individuálně u každého prac. poměru je bezprostředně po výpočtu mzdy nepřesná. Je vypočtena pro jeden prac. poměr bez zaokrouhlení. Program WinMzdy je proto vybaven funkcí výpočtu pojistného za organizaci, která vypočte a zaokrouhlí celkovou častku pojistného za organizaci v souladu se zákonem, dále sečte všechny složky mzdy 0855 SP-Zaměstnavatel a případný rozdíl pomocí haléřového dorovnání rozdá těmto složkám. To znamená, že tato funkce zajistí, že suma sociálního pojištění všech mzdových složek 0855 SP-Zaměstnavatel je rovna celkovému pojistnému za organizaci. Funkce výpočtu pojistného za organizaci se volá při uzavření měsíce, před nahráváním dat do účetnictví a nově před tiskem rekapitulací mezd. Tam kde to není možné, zobrazí se zpráva, že jste dosud neuzavřeli měsíc a že suma pojistného za organizaci nemusí být korektní SP - Oprava VZ Sociální pojištění - Oprava vyměřovacího základu. Možnost přímé opravy vyměřovacího základu, který bude započítán při výpočtu pojistného Daně Stiskem klávesy ENTER se zobrazí daňová tabulka. Složky mzdy, které určují daně v aktuálním měsíci jsou automaticky vygenerovány programem a jejich obsah nelze měnit. Má-li zaměstnanec více pracovních poměrů, jsou daně připsány k prvnímu, obvykle hlavnímu

33 pracovnímu poměru.v tabulce je uveden Základ daně společný pro všechny pracovní poměry daného zaměstnance, výčet Nezdanitelných částek a Zdanitelná mzda, resp. daň sražená zvláštní sazbou Daňové zvýhodnění na dítě Od novelou zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu se nezdanitelná částka základu daně na vyživované dítě nahradila novým institutem daňového zvýhodnění. Daňové zvýhodnění na dítě se odečítá ve stanovené výši nikoliv od základu daně, ale přímo od vypočtené zálohy na daň. Daňová úleva spočívá v tom, že vypočtená daň se sníží o slevu na dani a je-li u poplatníka s nižšími příjmy vypočtená daň nižší než částka daňového zvýhodnění, má poplatník (za jistých podmínek) nárok na vyplacení daňového bonusu (nevyužité částky daňového zvýhodnění) Roční daňové zvýhodnění Po uplynutí zdaňovacího období (poprvé roku 2005) zaměstnavatel vypořádá na žádost daňovou povinnost zaměstnavatele a rovněž celkovou částku daňového zvýhodnění (popřípadě bonusu) v rámci ročního zúčtování záloh a nebo si ji vypořádá sám poplatník ve svém daňovém přiznání. Základní podmínky, za kterých náleží poplatníkovi daňové zvýhodnění po uplynutí zdaňovacího období (tj. při ročním zúčtování daně) jsou upraveny v novém paragrafu zákona 35c a 35d. V 35c odst. 1 se říká, že poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 6000 Kč ročně.daňové zvýhodnění může poplatník podle tohoto odstavce uplatnit formou slevy na dani, nebo daňového bonusu nebo kombinací slevy a bonusu. Podle odst. 2 35c se sleva na dani může uplatnit až do výše daňové povinnosti za příslušné zdaňovací období. Tzn., že pokud bude mít poplatník daňovou povinnost za kalendářní rok ve výši Kč a bude mít dvě děti, uplatní se u něho sleva na dani ve výši 12 tis. Kč a zaplatí daň pouze 7000 Kč. Zjednodušeně řečeno, kdo má vysokou daňovou povinnost u toho problémy nevzniknou, protože problémy vznikají až s uplatněním bonusu. V odst. 3 35c se říká, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud je jeho výše alespoň 100 Kč, maximálně do výše Kč ročně. Podle odst. 4 35c může daňový bonus uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle 6, 7, 8 nebo 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou ze mzdy. Např. poplatník má daňovou povinnost 7000 Kč a čtyři děti. V tomto případě se uplatní sleva na dani ve výši 7000 Kč a Kč by obdržel formou daňového bonusu. Roční zúčtování daně, resp. podání daňového přiznání dle novely zákona je poprvé za zdaňovací období 2005, čili bude se realizovat až v roce Do té doby, lze od našich Pánů poslanců očekávat další novely zákona, které především upřesní podmínky vyplácení daňového bonusu ve vztahu k 6-ti násobku minimální mzdy. Měsíční daňové zvýhodnění Zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani sníží zaměstnavatel v průběhu roku při zúčtování mzdy vypočtenou zálohu o částku měsíčního daňového zvýhodnění. Program Winstrom od verze 6.50 uplatní odpovídající daňové zvýhodnění, resp. daňový bonus počínaje ledne Podle odst. 1 a 2 35d se poplatníkovi, který podepsal prohlášení k dani poskytne daňové zvýhodnění odpovídající 1/12 roční částky, tj. 500 Kč. Poskytnout se může toto zvýhodnění formou

34 slevy na daňové záloze nebo měsíčního daňového bonusu nebo kombinací slevy a bonusu. Podle odst. 3 35d se měsíční sleva na dani poskytne maximálně do výše sražené zálohy na daň. O poskytnutou slevu si plátce daně sníží odvod záloh na daň za příslušný měsíc. Odst. 4 35d řeší poskytování daňového bonusu Je-li výše sražené zálohy na daň nižší než výše měsíčního daňového zvýhodnění (tj. 500 Kč na jedno dítě), je plátce daně povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus, pokud úhrn zdanitelných příjmů za kalendářní měsíc dosahuje alespoň výše minimální mzdy. Měsíční daňový bonus lze vyplatit jen v případě, že jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně do výše 2500 Kč (tj. 1/12 z 30 tis. Kč) Např. u zaměstnance, který vyživuje jedno dítě a má minimální mzdu 7185 Kč, nám vychází daňová povinnost 480 Kč (7185 (hrubá mzda) 575 (sociální) 324 (zdravotní) 3170 (nezd.částka) = 3116, zaokrouhleno na základ daně 3200 Kč a z toho 15%). Tomuto zaměstnanci by se poskytla sleva na dani 480 Kč, nárok na bonus nemá, protože je nižší než 50 Kč. Zde je zřejmé, že nárok na bonus budou mít jen zaměstnanci s více dětmi, nebo pokud budou mít ještě další nezdanitelné částky (invalidita nebo úroky). Dodržení výše minimální mzdy Při posouzení nároku na výplatu měsíčního daňového bonusu přetrvávají nejasnosti v porovnání úhrnu zdanitelných příjmů s minimální mzdou. Při realizaci ve verzi 6.50 jsme vycházeli z POKYN č. D 274 (k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005) uveřejněném na který je oficiálním výkladem Ministerstva financí ČR. Z pokynu D-274 vyplývá, viz. citace: Při posouzení nároku na výplatu měsíčního daňového bonusu u poplatníka s příjmy podle 6 zákona o daních z příjmů, které mu plynou na základě pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu (např. služebního, členů družstev, kde součástí členství je též pracovní vztah), se použije ve zdaňovacím období 2005 minimální mzda stanovená cit. nařízením vlády. U takového zaměstnance lze nárok na daňový bonus přiznat i v případě, že výše jeho zdanitelného příjmu bude představovat alespoň minimální mzdu vypočtenou ve výši odpovídající odpracované době (např. při sjednání nebo povolení kratší pracovní doby, anebo pokud nejsou odpracovány v měsíci všechny pracovní směny). To se vztahuje i na zaměstnance, který vedle příjmů z pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu za odpracované směny (hodiny) bude mít v kalendářním měsíci zúčtovány i např. náhrady mzdy, doplatky mzdy, zdanitelná nepeněžní plnění, odměny ze souběžně uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, popř. i odměny člena statutárního orgánu, odměny za práci jednatele atd. Pokud by ale poplatník v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu v kalendářním měsíci neodpracoval ani jednu směnu (popř. hodinu) a zúčtovány mu byly v kalendářním měsíci jen náhrady mzdy, doplatky mzdy za uplynulé období či jiná zdanitelná peněžní či nepeněžní plnění apod., lze nárok na daňový bonus přiznat, jen pokud úhrn jeho měsíčního zdanitelného příjmu dosáhne alespoň částky 7.185,- Kč (krácené na 75% této částky u příjemce částečného invalidního důchodu nebo na 50% u příjemce plného invalidního důchodu). Např. měsíční mzda zaměstnance činí 14 tis. Kč. V měsíci lednu 2005 odpracoval 10 dnů a zbývající část měsíce byl v pracovní neschopnosti. Jeho příjem za tento měsíc je 6667 Kč, což je méně než měsíční minimální mzda 7185 Kč. Podle odst. 3 NV 303/95 Sb. o minimální mzdě náleží zaměstnanci, který neodpracoval v měsíci všechny směny, minimální mzda ve výši odpovídající odpracované době. Tzn., že v tomto případě je minimální mzda tohoto zaměstnance 3422 Kč (7185:21x10), a ta byla jeho výdělkem 6667 Kč překročena, takže mu daňový bonus náleží. U zaměstnanců s hodinovou mzdou bude minimální mzda dodržena, pokud zaměstnanec obdrží za každou odpracovanou hodinu alespoň 42,50 Kč při 40-ti hodinové pracovní době. Např. zaměstnanec odpracoval v měsíci lednu 2005 pouze jeden den, za který obdržel částku 364 Kč. Zbývající část měsíce byl v pracovní neschopnosti. U tohoto zaměstnance je rovněž dodržena minimální mzda, protože jeho příjem na odpracovanou hodinu činí 45,50 Kč což je více než minimální mzda hodinová. I tomuto zaměstnanci daňový bonus náleží. Pro smluvní vztahy mimo pracovní poměr (DPP, DPČ, příjmy za práci společníka nebo jednatele s.r.o) nelze uplatnit krácení minimální mzdy odpracovanou dobou, viz. citace pokynu D-274: Při posouzení nároku na výplatu měsíčního daňového bonusu u poplatníka s příjmy podle 6 zákona o daních z příjmů, které mu plynou výlučně na základě smluvních vztahů, jež nelze označit za pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah ve smyslu nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů, se pro daňové účely použije ve zdaňovacím období 2005 vždy částka minimální mzdy stanovená v ustanovení 2 odst. 1 písm. b) cit. nařízení vlády, platná pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou, ve výši částky 7.185,- Kč, krácené na 75% u poživatele částečného invalidního důchodu a na 50% u poživatele plného invalidního důchodu. Jedná se např. o příjmy za práci společníka nebo jednatele s.r.o., z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny člena statutárního orgánu právnické osoby, atd., na které se nařízení vlády jinak nevztahuje. Podle odst. 5 35d si o vyplacený daňový bonus snížíme odvod záloh na daň za příslušný kalendářní měsíc. Pokud by úhrnná výše bonusů všech zaměstnanců přesáhla odvod daňových záloh na FÚ

35 v daném měsíci, vyplatí zaměstnavatel bonusy zaměstnancům z vlastních prostředků a požádá FÚ o jeho poukázání na tiskopise vydaném MF. Částka by měla být FÚ vrácena nejpozději do 15 dnů od jejího doručení. Toto by měl být případ výjimečný a přicházel by v úvahu u zaměstnavatelů, kde se zaměstnancům poskytuje minimální mzda a tito zaměstnanci mají každý více dětí nebo mají ještě další nezdanitelné částky (částečná invalidita, úroky z úvěru, studium). Program WinMzdy v souladu se zákonem generuje od ledna 2005 ve sloupci Daně následující složky: Daň. zvýhodnění záporná částka 1072 Sleva dani kladná částka 1073 Daň. bonus kladná částka Protože při posouzení nároku na výplatu měsíčního daňového bonusu přetrvávají nejasnosti, může uživatel ve sloupci Daně přidat vlastní složku: 1076 R-opr.daň.bonusu a tím ručně upravit výslednou daň. Výše uvedené složky jsou zahrnuty do mzdových listů, výplatních pásek, příslušných přehledů a oprav z minulých měsíců. Sleva na dani a daňový bonus je použit i při výpočtu čisté mzdy z průměrné hrubé mzdy na zápočtovém listu zaměstnance. Nová předkontace BONUS účetní zpracování Do tabulky předkontací je přidána kontace BONUS, pro kterou musíte zadat odpovídající analytické účty. Tuto kontaci mají mzdové složky 1073 Daň. bonus a 1076 R-opr.daň.bonusu. Bonus je v podstatě záporná daň, která je však dle dostupné metodiky vedena kladně. Používáte-li účetní systém Winstrom a funkci nahrání dat do účetnictví, věnujte zvýšenou pozornost nastavení analytických účtů kontace BONUS (záporná daň vedená kladně). Př. 1. Daňová povinnost. 850 Kč 1071 Daň. zvýhodnění Kč vyživuje jedno dítě 1072 Sleva na dani 500 Kč 1073 Daňový bonus 0 Kč 1075 Daňová záloha Kč Př. 2. Daňová povinnost. 850 Kč 1071 Daň. zvýhodnění Kč vyživuje dvě děti 1072 Sleva na dani 850 Kč 1073 Daňový bonus 150 Kč 1075 Daňová záloha.. 0 Kč Úroky z hypoték 1069 Úroky z hypoték Při měsíčním zálohovém srážení daně se od zdanitelné mzdy může odečíst 1/12 předpokládané výše ročního úroku z hypoték (zaokrouhlená na celé 100 Kč dolů), nejvýše však částka 25 tis. Kč (tato částka se snižuje v případě, že odpočet uplatňuje více osob z domácnosti a to tak, aby nepřesáhla částku 25 tis. Kč celkem). Měsíční odpočet provedete přidáním mzdové složky:1069 Úroky z hypoték. Do Základu této složky uvedete částku, která se připočte ke složce Nezdanitelné částky celkem a automaticky sníží základ daně. Složka Úroky z hypoték je při založení generována jako trvalá a při převodu dat do nového měsíce se přenese včetně odečítaného úroku. Ve funkci Podklady pro roční vyúčtování daně můžete doplnit celkovou odpočitatelnou položku z úroků z hypoték za zdaňovací období v řádce: Hodnota daru, úroky z hypoték. Daňové dorovnání 1098 Daňové dorovnání Do tabulky můžete přidat Daňové dorovnání za minulá zdaňovací období. Je-li daňové dorovnání ve prospěch zaměstnance - poplatníka, jedná se o přeplatek a v údaji daňová záloha uvedete zápornou částku. V opačném případě se jedná o nedoplatek s kladnou částkou. Ve skupině Daně můžete také přidat složku: 1049 Doplnění zdanitelného příjmu Složkou můžete v případě potřeby doplnit základ vstupující do daně, tj. úhrn zdanitelných příjmů Srážky Na klávesu ENTER se zobrazí tabulka srážek. Srážky v daném pracovním poměru jsou generovány dle zadaného předpisu srážek při výpočtu mzdy. Sražené částky můžete v tabulce dodatečně změnit. Po změně však musíte opět vypočítat mzdu.

36 Program se Vás nyní zeptá, zda má zachovat Vámi ručně upravené srážky a nebo zda je má opět vygenerovat dle předpisu srážek. Srážky se odečítají ze mzdy v předepsaném pořadí. Pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (Výživné, Náhrada škod, Přeplatky a Ostatní exekuce) nesmí výsledná mzda klesnout pod tzv. základní - nepostižitelnou částku, pro ostatní srážky nesmí klesnout na zápornou hodnotu. Srážky, které by tento pokles zapříčinily nejsou provedeny a obsluha je upozorněna varovnou zprávou. S navýšením částky životního minima jednotlivce (ŽMJ) od (na 4100 Kč) se mění i nepostižitelná výše příjmu při provádění přednostní pohledávky - výkon rozhodnutí. To znamená, že základní nepostižitelná částka na osobu povinného je 2542 Kč (62% ŽMJ) a na každou osobu, které je povinen poskytnout výživné je 1025 Kč (25% ŽMJ) Záloha Na klávesu ENTER se zobrazí tabulka záloh. Číselník přípustných složek: 1400 Záloha řádná 1405 Záloha mimořádná Kromě Zálohy řádné můžete ještě založit Zálohu mimořádnou. Datum splatnosti Pro řádnou zálohu je datum splatnosti nastaveno na datum, ke kterému uzavíráte zálohy ve funkci Uzavření záloh. Pro mimořádnou zálohu můžete datum splatnosti zadat individuálně. Na změnu zálohy po datu splatnosti jste upozorněni varovnou zprávou Výplata Na klávesu ENTER se zobrazí tabulka výplaty, do které program generuje Dobírku v daném měsíci. Jedná se o částku určenou k výplatě (včetně nemocenských dávek a např. bolestného) po odečtu sociálního a zdravotního pojištění, daní, srážek a zálohy. Kromě dobírky se zde může objevit i oprava dobírky z minulosti, viz funkce Oprava minulých měsíců. Předkontace Předkontaci dobírky nastavte v závislosti na způsobu výplaty. Záporná dobírka 1510 Přeplat. z minul. Přeplatek z minulosti Pohledav. za zam. Pohledávka za zaměstnanci. V některých speciálních případech může vzniknout přeplatek na mzdě, který se projeví zápornou dobírkou (např. vyplacení vyšší zálohy než je hrubá mzda zaměstnance). Program v takovém případě vygeneruje složku mzdy Pohledávka za zaměstnancem s kladnou částkou vzniklého přeplatku a s předkontací POHLED. Čísla účtů pro předkontaci POHLED nastavte tak, aby na straně MÁ DÁTI byl účet "Pohledávka za zaměstnanci", na straně DAL a účet "Pokladna" nebo "Banka". Pohledávka za zaměstnancem bude vyrovnána v následujícím měsíci. Program v tomto měsíci zapíše do sloupce "Výplata" složku Přeplatek z minulosti s předkontací POHLED ale tentokrát se zápornou částkou, která se rovná pohledávce vzniklé v předcházejícím měsíci Uzavření záloh Při spuštění hlavního modulu MZDY zadáte období ve tvaru Měsíc (MM) a Rok (RRRR). Jedná se o aktuální měsíc, ve kterém budete uzavírat zálohy. Mají-li zaměstnanci zadány řádné zálohy (viz funkce Vstup měsíčních dat a výpočet mzdy), pak v den jejich splatnosti je uzavřete ve funkci Uzavření záloh. Program si vyžádá datum uzavření záloh. Po uzavření řádných záloh nelze již tyto zálohy změnit. Je-li to z provozních důvodů nutné, lze uzavření záloh před uzávěrkou měsíce odblokovat. Opět spustíte funkci Uzavření záloh, program sdělí, že zálohy jsou uzavřeny a nabídne možnost uzávěrku zrušit Uzavření měsíce Při spuštění hlavního modulu MZDY zadáte období ve tvaru Měsíc (MM) a Rok (RRRR). Jedná se o aktuální měsíc, který chcete uzavřít. Ukončíte-li výpočet mzdy pro všechny prac. poměry v aktuálním období, můžete spustit funkci Uzavření měsíce. Program zkontroluje všechny pracovní poměry, upozorní na ty, pro které není vypočtena mzda nebo není naplněn fond pracovní doby. Při uzávěrce měsíce se dále aktualizuje čerpání dovolené. Po uzavření měsíce již nelze měnit vypočtenou mzdu v tabulce měsíčního zpracování, tabulku si lze

37 pouze prohlížet Odblokování uzávěrky měsíce Chcete-li v této fázi zpracování přesto doplnit, resp. opravit mzdové složky v některém z pracovních poměrů, můžete odblokovat uzávěrku měsíce. Spustíte opět funkci Uzavření měsíce. Program sdělí, že měsíc je uzavřen a nabídne možnost uzávěrku zrušit. Nyní se můžete vrátit zpět do funkce Vstup měsíčních dat a výpočet mzdy a provést potřebné změny. Jestliže funkce Uzavření měsíce nebude úspěšně ukončena (např. chyba hardware) spusťte ji znovu Výplatní pásky Funkce umožňuje vytvořit, prohlížet a vytisknout výplatní pásky zaměstnanců. Podklady pro tisk výplatních pásek se generují ze mzdových složek jednotlivých pracovních poměrů a v aktuálním měsíci se ukládají do pomocného souboru. Při opětovném spuštění funkce v daném měsíci (když od posledního spuštění nedošlo ke změně ve vypočtených mzdách), dostanete zprávu, že soubor s výplatními páskami je již připraven a máte možnost jej využít nebo vymazat a znovu naplnit z odpovídajících mzdových složek. Po této přípravné fázi si můžete zvolit mezi stručnou výplatní páskou, páskou s výčtem uplatněných mzdových složek a úplnou výplatní páskou pro všechny zaměstnance nebo pro jednotlivé pracovní poměry. Stručné výplatní pásky jsou čtyři na stránku, úplná celostránková páska obsahuje podrobný rozpis mzdy. Má-li zaměstnanec u organizace více pracovních poměrů, je pro každý poměr tištěna samostatná páska Zkušební tisk výstupní sestavy Pokud nebyl měsíc uzavřen (neproběhlo Uzavření měsíce), jsou výstupní sestavy, například výplatní pásky, příkazy k úhradě apod. považována za zkušební tisk. Před uzavřením měsíce tak máte možnost si libovolně prohlížet a kontrolovat výstupní sestavy. Zkušební sestavy jsou v hlavičce označeny textem "ZKUŠEBNÍ TISK - NEPLATNÝ". Poté co proběhne uzavření měsíce, můžete vytisknout ostré výstupní sestavy (výplatní pásky) a přechod na další měsíc odložit až na okamžik, kdy jej začnete skutečně zpracovávat Nahrání údajů do účetnictví Funkci můžete opakovaně spouštět v libovolném období. V případě, že zjistíte chybu v zaúčtování některé mzdové složky, neopravujte údaje v účetnictví. V Tabulce měsíčního zpracování nalezněte příslušnou složku mzdy a opravte její kód předkontace. Po novém nahrání do účetnictví budou původní účetní případy zrušeny a nahrazeny novými. Nevadí, že byl ve mzdách příslušný měsíc uzavřen, program vám dovolí změnit předkontace, střediska a čísla zakázky i v uzavřeném měsíci. Před nahráním dat můžete zadat datum určené pro zápis do účetnictví. Účetní případy z mezd pak budou mít toto datum. Zadáte-li poslední datum v aktuálním měsíci, bude i v dalších měsících nabízeno vždy datum, které odpovídá poslednímu dni měsíce. Kontrola mzdových složek dle kontací Mzdové složky se sumují do příkazu k úhradě dle svého čísla, resp. typu a příslušného čísla účtu. (sociální pojištění, zdravotní pojištění, daně, srážky a mzda na účet). Do účetnictví se mzdové složky sumují na jednotlivé účty dle svých kontací. V případě, že přiřadíte špatnou kontaci mzdové složce, musíte mít dostatečně účinný mechanizmus k dohledání těchto nesrovnalostí. Ve funkci Přehledy dle výběru - přehledy mzdových složek v aktuálním roce dle volitelné podmínky dostáváte tabulku všech mzdových složek v daném roce. Například zadáním obecného dotazu:

38 Období: = 0301.A. Predkon:.NEPRÁZDNÝ. Dostanete všechny kontované mzdové složky vyplacené v období 2003/01, které vstupují do účetnictví. Nejdříve zvolte uspořádání výběru mzdových složek dle čísla složky a předkontace, viz. Tlačítko Setřídit podle. Pak realizujte výběr stisknutím tlačítka Výběr dle dotazu. Nyní si můžete mzdové složky vytisknout. V nabídce tisku máte následující možnosti: Prehled mzdových složek...trídení Císlo složky, Kontace - jen sumace...trídení Císlo složky, Kontace - vcetne mzdových složek...trídení Kontace, Císlo složky - jen sumace...trídení Kontace, Císlo složky - vcetne mzdových složek Pro tisk mzdových složek s tříděním Číslo složky, kontace - jen sumace dostanete přehled jak jednotlivé typy mzdových složek a v jakých částkách vstupují do účetnictví. Tento přehled pak můžete křížově porovnat s přehledem...třídění Kontace, Číslo složky - jen sumace a odhalit případné nesrovnalosti Příkazy k úhradě Příkazy k úhradě se generují ze mzdových složek jednotlivých pracovních poměrů a v aktuálním měsíci se ukládají do pomocného souboru. Při opětovném spuštění funkce v daném měsíci (když od posledního spuštění nedošlo ke změně ve vypočtených mzdách) dostanete zprávu, že soubor s hroma dným příkaz je již připraven a máte možnost jej využít nebo vymazat a znovu naplnit z odpovídajících mzdových složek. Po této přípravné fázi se na obrazovce zobrazí okno s tabulkou příkazů k úhradě rozdělených dle příjemce na sociální pojištění, zdravotní pojištění, daně, srážky a mzdy na účet. Každému jednotlivému příkazu odpovídá řádka tabulky. Příkazy jsou ve sloupci Stav označeny kódem OK a připraveny pro tisk. Po vytištění je příkaz zablokován tím, že přejde do stavu TISK PRIK stejným způsobem jako při úhradě faktur, viz modul Přijaté faktury. Nyní si můžete vybrat příkazy, které chcete uhradit, tj. označit ty příkazy, ke kterým má být vytvořen hromadný příkaz k úhradě. Označení příkazů pro tisk hromadného příkazu k úhradě V horní část okna ve skupině Označení příkazů k platbě jsou ovládací prvky, které vám umožní snadný výběr příkazů pro úhradu a poté tisk hromadného příkazu k úhradě. Vybraný příkaz označíte stisknutím tlačítka Označ aktuální. Všechny příkazy v tabulce označíte stiskem tlačítka Označ vše. Chcete-li dané označení zrušit, použijete tlačítko Zpět. Označené příkazy mají v druhém /zeleném/ sloupci znak X. Po stisknutí tlačítka Vytvoření příkazu se zobrazí okno, jež obsahuje pouze označené příkazy k úhradě. Uvedený způsob přípravy Vám dává možnost postupně rozdělit platby na libovolný počet hromadných příkazů. Kontrola předkontací mzdových složek Před vygenerováním příkazu k úhradě jsou porovnávány předkontace mzdových složek 0950,0955,0960,0965 s předkontacemi zdravotní pojišťovny příslušející danému zaměstnanci. Dále je kontrolováno, zda každý zaměstnanec, který má alespoň jednu z výše zmíněných mzdových složek má skutečně v osobních údajích vyplněný kód zdravotní pojišťovny. V případě nalezení nesrovnalostí poskytne program uživateli seznam problémových mzdových složek ve formátu: Osc Kpp Obd Cis Zkr Předk. ZP Předk. (Osobní číslo, Kód pracovního poměru, Období, Číslo mzdové složky, Zkratka, Kód předkontace mzdové složky Kód zdravotní pojišťovny, kód předkontace ZP) Tento seznam lze prohlédnout, popř. vytisknout.

39 Doplnění příkazu k úhradě o individuální platby Příkaz k úhradě můžete doplnit o individuální částky nebo dílčí úhrady. Například po stisknutí tlačítka Přidat se objeví editační okno, ve kterém můžete zadat individuální platbu Tisk příkazu - nastavení parametrů Máte-li připravené všechny platby pro příkaz k úhradě a jste-li srozuměni s celkovou částkou, stiskněte tlačítko Tisk příkazu. Zobrazí se okno Parametry příkazu, ve kterém určíte, zda se jedná o tištěný či elektronický příkaz, určíte datum splatnosti a bankovní spojení, ze kterého bude částka uhrazena. Pro tištěný formulář můžete určit maximální počet řádek na jeden list hromadného příkazu. Do příkazu k úhradě je možné zadat místo a datum podání a pětimístný kód banky pro odeslání příkazu faxem. Po stisknutí tlačítka Tisk si musíte vybrat jednu z následujících možností: Tisk neplatného kontrolního příkazu. Po tomto tisku nejsou příkazy zablokovány, tj. nepřecházejí do stavu TISK PRIK a tisk příkazu můžete opakovat. Tisk příkazu k úhradě. Zde je vytištěn hromadný příkaz k úhradě a jeho kopie. Potvrdíte-li, že hromadný příkaz je vytištěn správně, přejdou jeho jednotlivé platby do stavu TISK PRIK a pro další tisk budou zablokovány. Vytvořené příkazy k úhradě si můžete nejdříve prohlédnout. Pokud není měsíc uzavřen - neproběhlo Uzavření měsíce, je v hlavičce příkazu zapsáno "ZKUŠEBNÍ TISK - NEPLATNÝ". Proces přípravy příkazu k úhradě můžete zastavit stisknutím tlačítka Zrušit či Zavřít bez tisku Převod údajů do nového měsíce Při spuštění hlavního modulu MZDY zadáte období ve tvaru Měsíc (MM) a Rok (RRRR). Jedná se o aktuální měsíc, ze kterého budete přenášet data do nového, kalendářně následujícího měsíce. Přenos bude realizován, jestliže je aktuální měsíc uzavřen. Převodem údajů do nového měsíce je zpracování aktuálního - starého měsíce definitivně ukončeno. Říkáme, že měsíc je definitivně uzavřen. Z uvedeného vyplývá, že uzavření měsíce je dvojstupňové - běžné (vratné) uzavření a definitivní uzavření. V účetní praxi přesto vzniká situace, kdy nutně potřebujete změnit či doplnit vstupní údaje i v definitivně uzavřeném měsíci (např. v září). V takovém případě máte k dispozici funkci Opravy v minulých měsících. Pokud se jedná o čerstvě (definitivně) uzavřený měsíc, tj. následující měsíc (říjen) je otevřen, dostáváte nově možnost tento měsíc (září) opět otevřít (ve funkci Uzavření - otevření měsíce). Cenu, kterou musíte za opětovné otevření definitivně uzavřeného měsíce (září) zaplatit je ztráta (smazání) všech mzdových složek, které jste již založili v následujícím měsíci (v říjnu). Po opakovaném převodu dat budou v následujícím měsíci (v říjnu) pouze trvalé složky mzdy se standardním nastavením. Podstatou převodu dat je přenesení trvalých složek mzdy pro všechny zaměstnance (tj. složek, které

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Modul RLZ - Zápis zaměstnance

Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Školící materiál pro samostudium 2.8.2011 Romana Pavelková Datum tisku 18.10.2011 2 Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Obsah Úvod... 3 Teorie Zápis

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Od verze V02.33 jsou na této stránce podklady pro vytištění až tří samostatných ELDP. Vyplnění ELDP je nově (od verze K3V02.33) umístěno

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Penzijní spoření ve Mzdách Profi

Penzijní spoření ve Mzdách Profi Penzijní spoření ve Mzdách Profi Jednou s významných legislativních změn, platných od roku 2013 bylo zavedení možnosti spořit na penzi u soukromých penzijních společností (zkráceně ve II. pilíři). Zatím

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat 2014-15 ze dne 10.12.2014 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 1. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

BENEFITY HELIOS Green

BENEFITY HELIOS Green BENEFITY HELIOS Green Společnost poskytuje zaměstnancům různé Benefity (ozdravné pobyty, očkování, zdrav. vyšetření, životní pojištění, penzijní připojištění, pracovní benefity, poukázky na služby pop

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

V této nabídce si můžete slevy na dani vytisknout kompletně, za středisko nebo pro vybraného zaměstnance.

V této nabídce si můžete slevy na dani vytisknout kompletně, za středisko nebo pro vybraného zaměstnance. Příjmení, jméno a rodné číslo - vyplňte u vyživovaných osob (dětí a manželky) Poznámka - text k dané slevě na dani (např. stupeň invalidity, škola...) Pozor!!! slevy na dani se neuplatní, pokud není ve

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více