Zlatým Ámosem se stala Petra Šišková ze Sokolova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlatým Ámosem se stala Petra Šišková ze Sokolova"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: BŘEZNA 2011 XIX. ROČNÍK Jmenování maturitního komisaře poslední problém státní maturity?... 3 Individuální přístup? Při tolika dětech ve třídě utopie... 5 Učíme se spolu středoškoláci si nacvičují roli učitele... 7 Krátce březen Učitelé oslavili svůj svátek Den učitelů výročí narození Jana Ámose Komenského. 31. března V Základní, mateřské a umělecké škole v Jesenici u Prahy proběhne celostátní kolo soutěže pro žáky základních škol Zelené podnikání. Jeho vítězové budoucí podnikatelé budou odměněni hodnotnými cenami dubna V Mělníku proběhne další předsjezdové setkání delegátů VI. sjezdu ČMOS pracovníků školství. Tentokrát se zde sejdou zástupci z Prahy, Středočeského a Karlovarského kraje. 2. dubna Mezinárodní výbor pro dětskou knihu vyhlásil roku 1967 tento den, na počest výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, Mezinárodním dnem dětské knihy. Zlatým Ámosem se stala Petra Šišková ze Sokolova Freneticky skandující a do posledního místa zaplněný sál hotelu Olšanka v Praze se minulý pátek stal svědkem finále 18. ročníku ankety Zlatý Ámos. est finalistů bojovalo ve čty- disciplínách před zra- Šřech ky svých žáků, hostů a novinářů o titul nejoblíbenějšího učitele. Nejprve měli finalisté během jedné minuty představit sebe a svoji školu. Hana Fišerová z Libouchce ukázala svou školu jako líheň plnou kuřátek, jimž je ráda moudrou kvočnou. Monika Kadlecová z pardubické školy s rozšířenou hudební výchovou o své škole veršovala, stejně tak i Ivana Barťoňová ze Základní školy Strání. Druhá soutěžní disciplína testovala shodu mezi učitelem a žáky. Nejprve dostal tři otázky vybraný žák, potom odpovídal na stejné jeho učitel a porota hodnotila, zda se odpovědi shodují. Zajímavé byly názory žáků na to, kdy dostal jejich kantor prvně pusu. Zatímco učitelé přiznávali pusy již ve školce, žáci je tipovali na výrazně pozdější dobu. Třetím úkolem bylo rozeznat citát J. Á. Komenského, což pro finalisty nebyl vůbec problém. Myslím, že nejvíc porotu ovlivnila poslední disciplína pětiminutové volné vystoupení učitele s žáky. Zdeněk Bukvář vedl vtipně matematickou hodinu ve verších, Hana Fišerová se svými žáky v úžasných kostýmech kuřátek zatančila disco v liboucheckém kurníku, Monika Kadlecová doprovodila na piáno svůj precizní pěvecký sbor, Nejlepší chalát ten nový, nejlepší přítel ten starý. Arabské přísloví FOTO: Karla TONDLOVÁ Jana Styblíková názorně předvedla, jak vypadá hodina s jejími zvídavými žáky, Petra Šišková se představila coby ge niál ní sestra Járy Cimrmana, která ovlivnila Beatles, Karla Čapka i režiséra Hitchcocka, Ivana Bartoňová se svými žáky oslnila přítomné zpěvem a tancem v krojích a scénkou v místním nářečí. Korunky se rozdávaly čtyři a tituly nakonec ozdobily tři z šesti finalistů. Zlatým Ámosem se stala učitelka českého jazyka Petra Šišková ze Základní školy Rokycanova v Sokolově, která okouzlila zároveň i dětskou porotu a odnesla si tedy také titul Dětský Ámos. Hlasování o titul Ámos Sympaťák, které probíhalo prostřednictvím Týdeníku Školství, vyhrála s velkým přehledem a náskokem Jana Styblíková ze Základní školy Jana Wericha v Praze 6. A titul Média Ámos získal od přítomných novinářů učitel matematiky Zdeněk Bukvář z První jazykové základní školy v Praze 4. Slavnostní korunovace Zlatého Ámose proběhla v sobotu 26. března na Kantorském bále, který se tentokrát konal na místě soutěžního klání v hotelu Olšanka v Praze. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Jana Styblíková Ámos Sympaťák 2011

2 2 Zápisník Únik maturitních testů Na Slovensku byly opět prozrazeny maturitní testy. Na internetu se večer, den před písemkou, objevila část správných odpovědí na méně náročné testy z angličtiny. Ty řešilo téměř studentů. Únik informací potvrdilo slovenské ministerstvo školství, které chce podat trestní oznámení na neznámého pachatele. čtk Kříže nevadí Velký senát Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, že kříže v italských státních školách nejsou v rozporu se svobodou náboženského vyznání a myšlení a s právem na vzdělání. Zrušil tak opačné rozhodnutí nižší instance tohoto soudu z roku 2009 a dal za pravdu italskému státu. čtk Odstranění arzenu Absolutními vítězi soutěže Chytrá řešení pro životní prostředí jsou Dong Nguyen Thanh a Hung Hoang Dieu z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a z ČVUT. Uspěli v konkurenci více než stovky soutěžících s novou technologií k odstraňování arzenu z kontaminované vody. Technologie je připravena k patentování a průmyslovému využití. čtk Se zármutkem oznamujeme, že ve věku 63 let odešel Ing. Ivan Rudč enko, dlouholetý inspektor bezpečnosti práce odborového svazu pracovníků školství. Hlavně v pražských a středočeských školách na něj s úctou vzpomínají pro jeho profesionální, ale i lidský přístup. Věnujme mu tichou vzpomínku. Jen klid, Bártovi se za šmírování politiků taky nic nestalo! Kvalifikace budou v evropských státech porovnatelné Lidé budou zanedlouho snáze hledat pracovní a studijní příležitosti v zahraničí. V zemích EU totiž dochází od roku 2008 k takzvaným přiřazovacím procesům, ve kterých jsou všechny existující kvalifikace přiřazovány k jednotnému evropskému rámci kvalifikací. Výsledkem procesu bude možnost jednoduššího porovnání kvalifikací, tedy úrovně znalostí, dovedností a způsobilostí lidí, v jakýchkoli dvou evropských zemích. Úroveň EQF bude brzy stejně důležitým údajem při uplatnění člověka na trhu práce, jako jsou údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání, získaném titulu nebo úrovni jazykových znalostí. A to zejména při studiu a práci v zahraničí. Evropský rámec kvalifikací, k jehož osmi úrovním jsou všechny existující kvalifikace v jednotlivých zemích přiřazovány, umožní evropským zemím vzájemné porovnání kvalifikací i celých vzdělávacích systémů. A co všechno ovlivňuje dosaženou úroveň EQF? Evropský rámec kvalifikací zahrnuje nejen všechny znalosti a dovednosti získané studiem od základní až po vysokou školu, ale i znalosti a dovednosti získané v průběhu praxe, či formou různých kurzů, stáží, případně ve volném čase, pokud jsou ověřeny standardizovanou zkouškou. EQF tak významně podporuje proces celoživotního učení lidí. Jakou úroveň EQF máte? Všechny kvalifikace půjde rozdělit do osmi úrovní EQF. Úroveň 1 odpovídá základům vzdělání, úroveň 2 dokončenému základnímu vzdělání, úroveň 3 střednímu vzdělání s výučním listem v délce tří let a úroveň 4 dokončenému střednímu vzdělání s maturitní zkouškou. Úrovně 5 až 8 odpovídají terciárnímu vzdělávání, nejvyšší úroveň zahrnuje doktoráty, 7. úroveň dokončené magisterské programy, šestá ukončené bakalářské studium nebo dokončené studium na vyšší odborné škole. Pátá úroveň odpovídá programům krátkého cyklu (kratším než 3 roky), které se v České republice teprve budou vytvářet. Úrovně jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, tedy tím, co člověk zná, umí a jaké činnosti je schopen vykonávat. zf V Polsku si mohli vyzkoušet život v semináři pro duchovní Jak vypadá život studentů, kteří se připravují na kněžské povolání, si mohli na vlastní kůži vyzkoušet zájemci v katolickém semináři v polské Lodži. Strávit víkend za jeho zdmi mohli samozřejmě ale jen muži. Cvičné maturitní testy KRESBA: Milan KOCMÁNEK Ilustrační maturitní testy z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a matematiky společně s první sadou cvičných zadání písemných prací z češtiny a cizích jazyků jsou k dispozici nejen pro střední školy, ale pro všechny uživatele webového portálu Na těchto webových stránkách jsou volně ke stažení společně s klíčem správných odpovědí. Zájemci si tak mohou vyzkoušet, co je u společné části nové maturitní zkoušky za několik týdnů čeká. mšmt Chceme dát studentům z jiných vysokých škol šanci se podívat, jak se u nás žije, uvádí lodžský kněžský seminář na svých internetových stránkách. Podívat se do něho je za běžných podmínek prakticky nemožné, i blízcí studentů se s nimi během návštěv setkávají ve zvláštní místnosti. Prefekt semináře Rucki doufá, že díky bezplatnému víkendu otevřených dveří se o studium v kněžském semináři bude zajímat více uchazečů. čtk

3 Jmenování maturitního komisaře poslední problém státní maturity? Státní maturita je za dveřmi. Její spuštění se již několikrát ověřilo nanečisto, přesto obavy z jejího hladkého průběhu existují i nadále. Mají je nejen studenti, mají je samozřejmě i ředitelé a učitelé středních škol. Ředitelé o to větší, že s průběhem státní maturity jsou spojeny mnohé administrativní úkony, které dosavadní legislativa neupravuje zcela jasně. Jedním, a to ne zrovna zanedbatelným, problémem je jmenování proškoleného pedagoga na funkci maturitního komisaře. S žádostí o upřesnění právního postavení maturitního komisaře se na Českomoravský odborový svaz pracovníků školství obrátili někteří ředitelé středních škol. František Dobšík, předseda odborového svazu, požádal neprodleně o ujasnění tohoto problému přímo Ladislava Němce, náměstka ministra školství. Podle analýzy ČMOS pracovníků školství totiž stávající platná právní úprava výkon funkce státního komisaře dostatečně neupravuje. Komisaře podle školského zákona jmenuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání a je odměňován 130 korunami za každou započatou hodinu. Jeho odměna mu ale náleží podle občanského zákoníku. Znamená to tedy, že jmenováním vzniká mezi komisařem a Centrem občanskoprávní vztah, nikoliv vztah pracovněprávní. Je tak, podle odborového svazu, vyloučena aplikace zákoníku práce, a to i v otázkách odpovědnosti za škodu a její náhrady. V důsledku toho by se mohlo stát, že 3 odpovědnost za případné škody by nesl osobně každý maturitní komisař, nikoliv Centrum, či škola. Problematické je podle školských odborů i jeho uvolňování k výkonu této funkce. Není jasné, zda jde o překážku v práci z důvodu obecného zájmu, ani zda mu náleží, či nenáleží náhrada platu. A protože neznalost práva neomlouvá, říká předseda ČMOS pracovníků školství František Dobšík, je potřeba tyto nejasnosti vyřešit. A kdo jiný by to měl udělat, než ten nejkompetentnější ministerstvo školství. Ministerstvo školství na dotaz ČMOS pracovníků školství zareagovalo a na svůj web pověsilo toto vysvětlení: Informace MŠMT k zajištění činnosti školního maturitního komisaře Výkon funkce školního maturitního komisaře není dosud v 184 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších před- FOTO: Petr MERTA pisů, uveden jako úkon v obecném zájmu, i když z věcného hlediska má tento charakter a je pro konání maturitních zkoušek nezbytný. Komisař zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve střední škole, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou ( 78a odst. 2 a 80a odst. 3 školského zákona a 39 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů). Povinností ředitele školy podle 80 odst. 5 písm. d) školského zákona je navrhnout vhodné pedagogické pracovníky (zejména z pracovníků školy) pro odbornou přípravu pro výkon funkce komisaře. Odbornou přípravu komisařů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum ) podle 80 odst. 3 písm. e) školského zákona, které také vydává osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře podle 80 odst. 3 písm. g) školského zákona a 43 vyhlášky č. 177/2009 Sb., jmenuje komisaře a odměňuje ho ( 80 odst. 3 písm. h) školského zákona). Ustanovení 80 odst. 3 písm. h) školského zákona také předpokládá povinnost ředitele navrhnout Centru konkrétní osoby přímo pro jmenování komisařem, a to podle 38 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v dostatečném počtu (o jednoho více, než je počet zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška). Navrhuje je přitom s vědomím, že komisaři jmenovaní na základě jeho návrhu nebudou působit na jeho škole, jak vyplývá z 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/2009 Sb. Jedná se tak o zajištění komisařů pro maturitní zkoušky v rámci nepřímé reciprocity mezi školami, a je proto v zájmu každé školy, která uskutečňuje maturitní zkoušku, aby dotčeným zaměstnancům působení ve funkci komisaře na jiné škole umožnila. Vhodnou formou, jak umož- nit pedagogickému pracovní- kovi působení ve funkci komisaře na jiné škole, je vyslání na pracovní cestu ( 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Odměňování komisaře Centrem je upraveno v 47 vyhlášky č. 177/2009 Sb., kde se v odstavci 4 také stanoví, že se odměna poskytne na základě smlouvy uzavřené podle 51 občanského zákoníku. Důležité je, že vyhláška č. 177/2009 Sb. výslovně předjímá uzavření smlouvy pouze za účelem poskytnutí odměny. K naplnění vyhlášky tedy postačuje, pokud smlouva upraví pouze podmínky poskytnutí odměny, to znamená zejména způsob prokázání počtu započatých hodin výkonu činnosti komisaře. Případné další obsahové náležitosti smlouvy nad rámec stanovený vyhláškou záleží již pouze na procesních metodikách Centra nejsou totiž vyžadovány právními předpisy, avšak mohou být Centrem v návrhu smlouvy v zájmu právní jistoty uvedeny. Nebude se ovšem jednat o závazky, jejichž obsahem by byl výkon práce pro Centrum, neboť výkon samotné činnosti komisaře vyplývá přímo ze zvláštních právních předpisů. Na základě smlouvy podle 47 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. tudíž nebude vznikat pracovněprávní vztah komisaře s Centrem, ani s právnickou osobou vykonávající činnost školy, v níž komisař po přechodnou dobu působí. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Fotoreportáž z finále ankety Zlatý ÁMOS 2011

5 Individuální přístup? Při tolika dětech ve třídě utopie Stává se pravidlem, že jsou třídy mateřských škol naplňovány až do počtu 28 dětí, ačkoliv by to mělo být jen výjimkou. Jaké to přináší problémy při provozu školek? Zeptali jsme se v mateřských školách po celé republice. ro velký zájem o naši Pmateřskou školu máme 28 dětí ve třídě již mnoho let. Také ale proto, že při nižším stavu dětí jsme nedosáhly na celé úvazky a chyběla pracovní síla. Evidentně je rozpor v zákonem stanoveném počtu 24 a v počtu 28 financovaném na celý pracovní úvazek. Aby se to dalo zvládnout, musí být dobrá organizace, vzájemná pomoc učitelek a také nesmíme hledět na čas, peníze a být bez ohledu na pracovní dobu ve školce. A jak je plněn ŠVP? Jistě se to musí zvládnout, ovšem s tím, že dáme do všeho duši. Na konci pracovní doby jsme vyřízené. Jak by se měl daný stav řešit? Změnou metodiky financování mateřských škol stav 24 dětí, jak ukládá zákon, říká ředitelka Mateřské školy Na Kopečku ve Vsetíně. Jsme dvoutřídní mateřská škola a v obou třídách máme zapsáno 28 dětí. Přítomnost více než 20 dětí neumožňuje individuální přístup. Ideální je počet od 15 do 20 dětí. Při počtu nad 20 již učitelka nemá o každém dítěti ten správný přehled. Menší počet dětí je přínosný pro práci učitelky, ale hlavně pro pohodu dětí a individuální práci s nimi. Myslím, že jedna učitelka ve třídě při počtu 28 zapsaných dětí nemůže plnit ŠVP tak, jak by si představovala. Jsou to většinou heterogenní skupiny, které potřebují individuální úkoly, a na to je při tomto počtu dětí málo času, vysvětluje Eva Krausová z Mateřské školy Liptál. V naší mateřské škole máme dvě třídy po 28 dětech již několik let. Největší problém nastává u malých dětí ve věku 3 až 4,5 let. Děti přicházejí do školky během roku, a tím se narušuje chod třídy. Děti, které nastoupí v září, se naučí základním návykům, zatímco ty s pozdějším nástupem tyto návyky nemají a narušují výchovné činnosti. Starší děti vyžadují ve druhém pololetí nové poznatky a činnosti. Některé děti zůstávají v tomto oddělení ještě další rok a musí projít stejným procesem. Ideální by bylo mít pro tříleté děti samostatnou třídu. Určitě není při počtu 28 dětí ve třídě možné se jim individuálně věnovat. Řešení je jediné snížit počet dětí ve třídě, starších maximálně 25, mladší do 20, soudí učitelka Mateřské školy Mirovice. Naplněnost tříd do 28 dětí se nám zdá často neúnosná, neboť stále více přibývá hyperaktivních dětí. Jsme pětitřídní škola, a tak je vždy možné zajistit suplování, nebo při nižším počtu dětí třídy spojit. Suplování v jednotřídní školce je ale velmi únavné pro učitelku, která pobývá s vyšším počtem dětí třeba i 14 dní sama. Bylo by proto žádoucí, aby stav dětí ve třídách byl nižší. Vadí nám přeplněnost ve třídách především z důvodů přenosu kapénkových nemocí. Dále je větší hlučnost, menší soukromí dětí při skupinových hrách. Vadí nám, že mateřská škola ztrácí podobu klidného náhradního domova právě pro přeplněnost tříd, říká Alena Zuzaňáková z Mateřské školy Štěpánov ve Valašském Meziříčí. Pokud jsou třídy školek naplňovány až do počtu 28 FOTO: Petr MERTA dětí, nejsou dodržovány hygienické normy. Děti jsou neustále vystaveny nepřiměřeným požadavkům ohledně sebekázně, omezeného prostoru bez možnosti volného pohybu. Aby se zvládl plnit ŠVP, musí si učitelky rozložit práci na delší časové období. Situaci komplikují stále propagované smíšené třídy, kde jsou většinou tři věkové skupiny dětí. Určitě by mělo dojít k úpravě normativů. Individuální přístup si s normativy odporuje, naše práce není kvalitní a efektivní tak, jak bychom si přály. Jsme pod neustálým tlakem rodičů, nadřízených, ČŠI, musíme zpracovávat diagnostiku dětí, máme na svou práci velice málo času a omezený prostor. Dnešní děti jsou živější, náročnější, stále vyžadují kontakt s učitelkou, ale ta nemůže ihned vyhovět všem dětem, je přesvědčena učitelka mateřské školy Nikola Janotová. Průměrná docházka je od 22 do 25 dětí, to znamená, že jsou opravdu dny, kdy je ve třídě plný počet dětí. Je mi proto záhadou, kde ČŠI vzala průměr docházejících dětí 14. Dělení na malé skupinky, kterým bych se věnovala, je takřka nemožné, musím řešit skupinu jako celek. Indi- 5 viduální přístup je omezený, neštěs tím jsou děti, které mají problém s adaptací. Učitelka pak má dilema, jestli se má věnovat jednomu dítěti, nebo celé skupině. Práce je pak náročná a učitelka musí být kouzelník, aby vše zvládla a ve třídě byla pohoda. Odnáší to ale ona, je vyčerpaná a nervózní. Při pobytu mimo prostor školky jsou rizikem nepředvídané situace, kdy se může něco přihodit nejen dítěti, ale i učitelce. Ve vyhlášce nikdo nemyslel na to, kdo by se pak postaral o děti. Při takové naplněnosti tříd není možné, aby byl plněn ŠVP na sto procent, ale díky velkému nasazení a kreativitě učitelek se podle něj pracuje. Na učitelky to při velkém počtu dětí klade nesmírné nároky a je otázkou, jak dlouho budou schopné toto vypětí vydržet, říká další učitelka Alexandra Hochmajerová. A jak se k situaci v mateřských školách staví ministerstvo školství? Jana Holíková z odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT nám napsala: Ve vyhlášce se hovoří o tom, že třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Zřizovatel může dle školského zákona ještě povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí o 4 děti (do 28) za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny pod- mínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. V praxi to znamená, že tam, kde to hygienické podmínky prostor a sociální vybavení dovolují, se v případě vysoké poptávky po umístění dětí do mateřské školy třídy naplňují do maximálního počtu dětí. Na mnohých místech jsou tak zákonným způsobem využívány kapacity mateřských škol. Snížení nejvyššího počtu dětí ve třídě by se odrazilo na zvýšeném počtu nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání. MŠMT proto takovou změnu v době nedostatku míst v mateřských školách neiniciuje. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

6 6 Výše zahraničního stravného Podle jakého předpisu se v současné době postupuje při stanovení výše zahraničního stravného? FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Dnem 1. ledna 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Vyhláška je vydána na základě zmocnění pro ministerstvo financí, které je obsaženo v 189 odst. 4 zákoníku práce. Současně se zrušuje vyhláška č. 459/2009 Sb., která stanovila výši sazeb zahraničního stravného pro rok Vít BERKA Společná hmotná odpovědnost V čem spočívá společná hmotná odpovědnost za škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat? Odpovědnost za schodek vědnosti postačí, když s každým zaměstnancem bude uza- na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, upravuje 252 lečně s ostatními přejímá odvřena dohoda, podle níž spo- a následující zákoníku práce. povědnost za škodu vzniklou na hodnotách svěřených Pro vznik této odpovědnosti je nutné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně ticky uplatňováno především jim k vyúčtování. To je prak- hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Zákoník práje pracovní kolektiv. Skuteč- tam, kde se častěji obměňuce používá legislativní zkratku dohoda o odpovědnosti. o společné hmotné odpovědnost, že byla uzavřena dohoda Tuto dohodu může uzavřít jak nosti, má vliv na způsob výpočtu náhrady škody. Na úhra- jednotlivý zaměstnanec, tak i několik zaměstnanců společně. V takovém případě jde ni hmotně odpovědní zaměstdě schodku se podílejí všich- o společnou hmotnou odpovědnost. Dohoda o společné se hradí celá vzniklá škoda, nanci. U této odpovědnosti hmotné odpovědnosti nemusí být uzavřena se všemi odne mezi všechny společně od- avšak její náhrada se rozvrhpovědnými zaměstnanci najednou a na jedné listině. Pro zákoníku práce). povědné zaměstnance ( 260 vznik společné hmotné odpo- Vít BERKA Odhlášení z nepovinného předmětu Za jakých podmínek lze vyhovět žádosti zákonného zástupce žáka o odhlášení z nepovinného předmětu během školního roku? Co když tím poklesne počet žáků pod stanovený minimální limit? K tomuto dotazu zaujalo MŠMT následující školního roku není školským vinného předmětu během stanovisko: zákonem výslovně upraveno. Rozhodování ředitele V případě možného zrušení o odhlášení žáka z výuky nepovinného předmětu vycháho předmětu během školního volitelného nebo nepovinnézí z ustanovení 1 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb. V tompuje podle 164 odst. 1 škol- roku pak ředitel školy postuto případě se jedná o vytvořenou skupinu žáků na výuku ly a školského zařízení rozhoského zákona. (Ředitel ško- příslušného nepovinného duje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdě- předmětu. Obecně lze konstatovat, že odhlášení žáka je lávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.) možné. Možnost zřizování voli- Ředitel by měl při rozhodnutí o zrušení volitelného telných a nepovinných před- mětů je upravena v 5 odst. 1 nebo nepovinného předmětu vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a někte- efektivitu výuky, možnosti zvážit zejména zájmy žáků, rých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve je důvodem například od- kvalifikované výuky (pokud znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. chod kvalifikovaného vyučujícího ze školy) a ekonomické (Škola může vyučovat volitelný předmět nebo nepovinný možnosti školy. předmět, pokud se k němu Doporučujeme rozhodnout o případném zrušení přihlásí alespoň sedm žáků ve školním roce.) Po konzultaci s odborem legislativy je ho předmětu pokud možno volitelného nebo nepovinné- třeba ustanovení vyložit tak, k začátku pololetí, aby nedošlo k možným potížím s hod- že rozhodující pro výuku volitelného nebo nepovinného nocením žáka na vysvědčení (hodnocení pouze za část předmětu je počet žáků na začátku školního roku. Zrušení volitelného nebo nepo- Vít pololetí). BERKA Výše podpory v nezaměstnanosti Jaká je podle zákona o zaměstnanosti, po všech provedených změnách k začátku roku 2011, výše podpory v nezaměstnanosti? Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rení zaměstnání sám nebo doného důvodu ukončil posledkvalifikaci je upravena v 50 hodou se zaměstnavatelem, a násl. zákona č. 435/2004 Sb., činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 o zaměstnanosti. Uchazeči, který splňuje požadované podmínky, přísluší v prvku. Maximální výše podpory procent průměrného výdělních dvou měsících podpora v nezaměstnanosti činí přitom 0,58násobek průměrné ve výši 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnáství za první až třetí čtvrtle- mzdy v národním hospodářní, další dva měsíce podpůrčí tí předchozího kalendářního doby 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu, maximál- č. 390/2010 Sb. činí tato prů- roku. Podle Sdělení MPSV ně 11 měsíců, 45 procent průměrného výdělku. V případě, rok 2011 je tedy maximální měrná mzda Kč; pro že uchazeč o zaměstnání před výše podpory v nezaměstnanosti Kč. zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez váž- Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady V projektu Učíme se spolu si naši středoškoláci nacvičují roli učitele Projekt Učíme se spolu a jeho obměna Hrajeme si spolu má u nás ve škole již pětiletou tradici. Využíváme při něm možnost, kterou nám dávají specifika naší školy. Ta je ojedinělým subjektem zajišťujícím vzdělávání dětí a žáků od tří do dvaceti let, neboť sdružuje školu mateřskou, základní a střední. Výhodou je zaměření našich Besedy v knihovně žáků střední školy, vyučujeme totiž obory veřejnosprávvujeme s žáky školní studij- V rámci vyučování navštění a sociální činnost, takže většina žáků má zájem o práci umístěna žákovská knihovna. ně informační centrum, kde je s dětmi. Tam si můžeme vybírat knížky pro společné i individuální Sami před třídou Projekt Učíme se spolu se čtení. K podpoře rozvoje čtenářství využíváme i spoluprá- obvykle koná dvakrát za školní rok a trvá vždy týden. Žáci ci s blízkou pobočkou městské střední školy dostanou rozvrhy tříd prvního stupně a na zámi na knihovnickou přípravu knihovny. Chodíme tam s dětkladě svých schopností, dovedností a zájmu si vyberou třídu na Na Veselí pořádá, včetně au- i na další besedy, které knihov- a předmět, který by chtěli vyučovat. Podle momentální si- prací. Na samotných webových torských čtení ze žákovských tuace a podmínek buď mohou stránkách projektu Celé Česko učit všechny předměty, nebo, čte dětem je množství námětů nebo na závěr školního roku že, se naše škola, především jako v posledním realizovaném na činnosti, které nás nestojí víc při naší tradiční zahradní slavnosti. Obdobné projekty realila již v září V družině tedy školní družina, zapoji- projektu, mohou učit pouze výchovy. Je také na nich, zda si Cílem těchto našich pro- než dvacet minut času. zují i žáci druhého stupně základní školy v naší škole mateřní v duchu hesla Čtěme dě- je realizováno pravidelné čte- troufnou před třídu stoupnout jektů je nejen rozvíjení žákovských kompetencí, ale i vytvá- sami, nebo jestli se rozhodnou ské. Za zmínku stojí třeba Pohádková škola pro předškolá- kdy předčítají paní vychovateltem dvacet minut každý den, pro výuku ve dvojici, kdy jeden ření příznivého vnitřního klimatu školy, které považujeme výuku vede a druhý plní funkci ky, kdy děti ze školky pod vedením žáků druhého stupně Chceme, aby se naše děti kažky nebo i jednotliví vyučující. jeho asistenta. Předměty i třídu volí v dostatečném předstinek pro kvalitní vzdělávání. za jednu ze zásadních podmí- vyplňují pracovní listy, tvoří hu, aby mohli konzultovat obsah hodiny s prvostupňovými dý den setkaly se čteným slovem, protože předčítání rozvíjí Jana ZELENKOVÁ přáníčka, učí se písničku a ze školky odcházejí s pohádkovým vysvědčením. učitelkami, důkladně se připravit a v případě potřeby svolení, rozvíjí slovní zásobu a jde Kontakt: paměť, představivost, učí myšji přípravu dále konzultovat. Čteme dětem i o emocionální kontakt. Družina se také zapojuje do soutě- K sídlišti 840, Praha 4 Škola Kavčí hory V projektu Hrajeme si spolu středoškoláci organizují pro čte dětem, jehož cílem je podží, které jsou v projektu vyhla- Tel.: Do projektu Celé Česko žáky prvního stupně tvořivé pora emocionálního (psychického, myšlenkového a motěž Plakát Celé Česko čte děšovány, v současnosti je to sou- dílny a sportovní soutěže většinou při příležitosti Dne dětí, rálního) zdraví dětí a mládetem Připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ 7

8 8 Hranice trestní odpovědnosti Jak je v současné době stanovena zákonem věková hranice pro vznik trestní odpovědnosti? Je nějaký rozdíl při stanovení dovolené u zaměstnanců pracujících v pracovním poměru na dobu určitou a zaměstnanců v pracovním poměru na dobu neurčitou? Nadevše milujeme vysokoškolské tituly Školství zahlcují stále sílící protiklady. Na jedné straně se přeceňuje vzdělávání a na straně druhé podceňuje vzdělanost, uvažuje Hromádka a odvrací svou tvář od počítače. Kolem maturit se už téměř patnáct let dělají neuvěřitelné a naprosto zbytečné tanečky. Nepochopitelně se přeceňují. Mít maturitní vysvědčení se považuje za vrchol středoškolské moudrosti, což je holý nesmysl. Velmi často se u nás přeceňuje formální proces vzdělávání. Méně už společnost zajímá, čemu se člověk ve V 25 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., se stanoví: Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. Důvodová zpráva k návrhu na zvýšení věkové hranice trestní odpovědnosti konstatovala, že šlo o nesystémové opatření (pokud byla věková hranice trestní odpovědnosti snížena na čtrnáct let), které neřeší žádný existující problém, porušuje smysl i literu Úmluvy o právech dítěte, nebere v úvahu výsledek celá léta trvající odborné diskuze a jde právě opačným směrem, než současný světový trend. Podle předkladatele je problém závažné trestné činnosti dětí dostatečně legislativně vyřešen zákonem o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.), platným od 1. května Poukázáno bylo rovněž na to, že výbor OSN pro práva dítěte doporučil všem členským státům OSN zachovat trestní odpovědnost dětí, případně ji zvýšit nejméně na 15 let. Pracovní poměr a dovolená Pokud jde o právo na dovolenou, zákoník práce nerozlišuje mezi pracovními poměry uzavřenými na dobu určitou a neurčitou. Rozlišuje však dovolenou za kalendářní rok a dovolenou za odpracované dny. Dovolená se určuje vždy ve vztahu ke kalendářnímu roku, a to bez ohledu, zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, či dobu neurčitou. Podle 212 zákoníku práce přísluší zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval celý kalendářní rok. Poměrná část dovolené činí za celý kalendář ní měsíc ne- škole naučil, jaký je, co zná a umí. Rozhodující zůstává maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, a hlavně tituly. Ty především. Bez nich ani ránu, přidává se k přestávkové úvaze kolega Poslušný. To skutečně nebývalo. Člověk chodil do školy, aby se něčemu naučil, aby uměl, dovedl a něco dokázal. Dnes hýčkaní, často hodně podprůměrní žáci milostivě navštěvují střední školu, jen aby si počkali na přetržitého trvání pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Podle 214 zákoníku práce dále platí, že zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok, ani na její poměrnou část, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní Nárok na dovolenou Se zaměstnancem byl ukončen pracovní poměr 28. února. V lednu byl tři pracovní dny v pracovní neschopnosti. V jakém rozsahu má nárok na dovolenou, když byl v pracovním poměru celé dva kalendářní měsíce? Vpřípadě uvedeném v dotaze zaměstnanec nesplnil podmínku vzniku práva na dovolenou za kalendářní rok uvedenou v 212 odst. 1 zákoníku práce, protože za dobu trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele neodpracoval alespoň 60 dní. Podle 214 zákoníku práce rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Při uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou nebo na dobu určitou bude pro vznik práva na dovolenou rozhodující, jak dlouho bude zaměstnanec pro zaměstnavatele v příslušném kalendářním roce nepřetržitě pracovat. má však právo na dovolenou za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Součet dnů, které se pro účely dovolené posuzují jako výkon práce, nečiní za dobu od 1. ledna do 28. února alespoň 42 (jako podmínka pro vznik práva na 2/12 dovolené za kalendářní rok), ale pouze 38. Zaměstnanec má tedy právo na 1/12 dovolené. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA maturitní vysvědčení. Na vysoké školy míří stále slabší středoškoláci, jen aby získali titul bakaláře, magistra, inženýra, doktora, potvrzuje češtinář a lehce mávne rukou. Všechny úvahy o státní maturitě jsou zpozdilé a dávno marné. Když se dnes dostane na vysokou školu devět z deseti uchazečů, mezi nimi stateční trojkaři a nezbední čtyřkaři, pak ztrácí maturita svou opodstatněnost. Na univerzitách už dávno nestudují nejlepší z nejlepších, ale všichni, kteří si dokážou vyplnit a zaplatit pět nebo deset přihlášek, a často i celé studium, rozmrzele sleduje své hodinky Poslušný. Mnohé vysoké školy přijímají středoškoláky už před maturitní zkouškou. Stačí ji dodatečně, jen formálně doložit. Na výsledcích vůbec nezáleží. Naše společnost miluje vysokoškolské tituly. Cesta k nim se zjednodušuje. Za trpkou cenu snižující se úrovně vzdělanosti, povzdychne si Poslušný. Roman KANTOR

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

Porcování medvěda na školský způsob

Porcování medvěda na školský způsob TÝDENÍK 38 3. PROSINCE 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: První velká novelizace školského zákona... 3 Taháky podvod, nebo příprava na zkoušení?... 5 Školní projekt odhalil problémy, které trápí obyvatele

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Přinese nový školní rok i více peněz do škol? TÝDENÍK 25 3. ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky...

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Zpráva OECD: Česko zaostává ve výdajích na školství STRANA 3 Jak je to u nás s platy zaměstnanců škol a školských zařízení STRANA 5 Člověk by měl vědět, jak se chovat v případě ohrožení STRANA 7 28 21.

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Již od příštího týdne budete moci pomocí SMS rozhodnout o nejsympatičtějším finalistovi ankety Zlatý Ámos. Jejich fotografie najdete v našem týdeníku, na www.zlatyamos.cz

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol TÝDENÍK Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol Železničáři se bouří, vyhrožují stávkou. Budou stávkovat i učitelé? Podmínky jsou různé, důvod stejný hromadné propouštění.

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května TÝDENÍK V tomto čísle najdete: školství Františkem DOBŠÍKEM. Jak dlouho se novela připravovala? Téměř čtyři roky. Byla připravována už za exministra Ondřeje Lišky. Ministryně Miroslava Kopicová to nějakým

Více

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 9 29. ÚNORA 2012 XX. ROČNÍK Typologie žáka výhodná pomůcka ve výuce... 5 Divadlo pomáhá rozvíjet schopnosti, fantazii i kamarádství... 7 Jak bude probíhat testování žáků

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 7 15. ÚNORA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 7 15. ÚNORA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Máte zajímavý projekt a chcete se ucházet o finanční podporu z Evropského sociálního fondu? V příštím čísle Týdeníku ŠKOLSTVÍ zveřejníme druhou výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Budete upravovat své ŠVP? Víme, kde najdete pomoc... 3 Jak by se měli stravovat školáci... 5 Cestování s blechou naučilo naše žáky spolupracovat...

Více

Politici dávají od maturity ruce pryč

Politici dávají od maturity ruce pryč TÝDENÍK 16 21. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Bude mateřská škola povinná? Uvažované zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání je námětem dubnové přílohy Týdeníku Školství,

Více