ZNALECKÝ POSUDEK. č / Bratislavská Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec Mistřice a k.ú.mistřice I a pozemků - orné půdy uvedených na LV č.797 pro obec Kněžpole a k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště, vše okres Uh.Hradiště, kraj Zlínský. Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, pan JUDr. Vít Novozámský Bratislavská Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení administrativní a obvyklé ceny podle platného cenového předpisu pro účely exekučního řízení. Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 288/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Vítězslav Hlaváček Nivnická Dolní Němčí Znalecký posudek obsahuje 24 stran textu včetně titulního listu a 12 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních 3.uloženo v archívu znalce. V Dolním Němčí

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol a) Stanovit obvyklou (tržní) cenu nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 056 EX 10606/11-33 ze dne , ve spojení s usnesením o opravě exekučního příkazu č.j.056 EX 10606/11-41 ze dne , a to zvlášť pro : - nemovitost zapsanou na LV 797,k.ú.Kněžpole u Uh.Hradiště - nemovitost zapsanou na LV 711, k.ú.mistřice I b)stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených ( např. věcná břemena, práva z nájemních smluv, atd...) 2. Základní informace 1.LV 797 Kněžpole Název předmětu ocenění: Zemědělské pozemky Adresa předmětu ocenění: Kněžpole Kněžpole Kraj: Zlínský Okres: Uherské Hradiště Obec: Kněžpole Katastrální území: Kněžpole u Uherského Hradiště Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 300,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel III 0,75 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod a II 0,85 kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová zastávka III 0,90 O6. Občanská vybavenost v obci - Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola) III 0,95 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 340,12 Kč/m 2 2.LV 711 Mistřice I Název předmětu ocenění: Rodinný dům č.p.103 s pozemky Adresa předmětu ocenění: Mistřice Mistřice Kraj: Zlínský Okres: Uherské Hradiště Obec: Mistřice Katastrální území: Mistřice I Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 300,00 Kč/m 2-2 -

3 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel III 0,75 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod a II 0,85 kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová zastávka III 0,90 O6. Občanská vybavenost v obci - Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola) III 0,95 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 340,12 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti majitelky nemovitostí a zeťě majitelky. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpisy z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Uh.Hradiště LV č.797 pro obec Kněžpole a k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště a LV č.711 pro obec Mistřice a k.ú.mistřice I vyhotovené dálkovým přístupem objednavatele dne informace a údaje sdělené objednavatelem posudku, majitelkou nemovitostí - projektová dokumentace z r.1969 na novostavbu RD - skutečnosti zjištěné na místě dne znalecký posudek č /2005 ze dne o ceně předmětného RD s přilehlými pozemky vyhotovený ing. Aloisem Slováčkem - oceňovací vyhláška č.199/2014 Sb. platná ke dni ocenění ( ) - oceňovací program firmy PLUTO OLT Praha - NemExpress verze fotodokumentace z místního šetření 6xA4 - snímky katastrální mapy s vyznačením dotčené nemovitosti a části pozemků - usnesení o ustanovení soudního znalce ze dne soudním exekutorem 5. Vlastnické a evidenční údaje LV č.797 pro obec Kněžpole a katastrální území Kněžpole u Uh.Hradiště Ševčíková Emilie,,č.p.103, Mistřice 100% LV č.711 pro obec Mistřice a katastrální území Mistřice I Ševčíková Emilie,,č.p.103, Mistřice 100% 6. Dokumentace a skutečnost Výměra a druh pozemků v obci Kněžpole a k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště dána výpisem z katastru - 3 -

4 nemovitostí, pozemky jsou začleněny do zemědělsky obdělávaných honů, bez trvalých porostů, nacházející se 3-5km od zastavěné části obce v lokalitě Rovňovský losek. Rodinný dům č.p obhlídka a zaměření stavby bylo provedeno na místě samém dne , fotodokumentace z místního šetření 6 x A4. Vnitřní prohlídka byla provedena viz.fotodokumentace. Vlastnice poskytla starší projektové dokumentace, které byly porovnány se skutečným zaměřeným stavem a je konstatován naměřený stav. 7. Celkový popis nemovité věci Předmětem ocenění je stavba v KN vedená jako rodinný dům č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424 o výměře 110m 2 ( zastavěná plocha a nádvoří ) a orná půda (zahrada) p.č.554/2 a 3 o výměrách 512 a 1400m 2 v obci Mistřice a k.ú. Mistřice I. Dále jsou předmětem ocenění pozemky nacházející se mimo zastavitelnou část obce a to orné půdy,trvalé travní porosty, ostatní plochy a lesní pozemek. Pozemky orné půdy jsou začleněny do zemědělsky obdělávaných ploch, jsou bez trvalých porostů, ostatní plochy tvoří buď nezpevněnou polní komunikaci popř. remíz mezi zemědělskými hony, trvalé travní porosty jsou zatravněny a využívány k sečení - na těchto pozemcích se nachází několik náletových dřevin, které neoceňuji. Lesní pozemek je součástí zalesněné plochy mezi zemědělskými hony a je tvořen z větší části náletovými dřevinami popř. několika stromy lesního významu. (porosty neoceněny). Zjištěná skutečnost je následující : RD č.p.103 starší rodinný dům nacházející se v okrajové části obce u místní asfaltové komunikace v ulici. Dům dle získaných podkladů obsahuje 2 bytové jednotky a 3+1 se sociálním zázemím a hospodářské zázemí ve dvorní části. Dům je řadový samostatně stojící s průjezdem do dvorní části, je celý podsklepený, má 2 nadzemní podlaží a sedlovou střechu a má keramickou taškovou krytinu. Vstup je z ulice přes verandu ze které je vstup do zádveří ze kterého je vstup do bytové jednotky v přízemí ( chodba,wc,koupelna,spíž, kuchyň s jídelnou,lodžie,obývací pokoj a ložnice) dále je ze zádveří přístup po schodišti do sklepa (garáž, chodba, kotelna, prádelna,3 sklady) a do patra ( WC,koupelna,kuchyň s jídelnou, lodžie, obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj) a s průchodem do půdního prostoru. Ve dvorní části se nachází hospodářské budovy (viz. fotodokumentace), které však nejsou zapsány v KN. Stávající stav je patrný z fotodokumentace - dům prochází kompletní rekonstrukcí ( voda,odpady, elektřina, koupelny,wc, částečně je provedena výměna oken (1.NP) a není dokončeno zateplení fasády a její koncová povrchová úprava, která je zatím tvořena břízolitem. Objekt je dle informací majitelky a předcházejícího posudku z r. 1970,od r.2005 je na něm prováděna komplexní rekonstrukce viz.předcházející popis. Od té doby je již udržovaný a modernizovaný což je patrné z fotodokumentace. Dům je zděný z pálených materiálů v tl.obvodového zdiva 40 cm, základové pasy jsou částečně izolované, střecha je sedlová s keramickou taškovou krytinou, krov je dřevěný sedlový a je v něm možná půdní vestavba ( výška a dispozice krovu by vyhověli možné půdní vestavbě)). Fasáda částečně zateplená bez povrchové úpravy, původní fasáda břízolitová, sokl je proveden keramický. Klempířské prvky z pozinku opatřené nátěrem. Stropy keramické nebo betonové s rovným podhledem. Okna dřevěná špaletová a částečně zdvojená plastová (1.NP), dveře dřevěné náplňové - 4 -

5 plné nebo prosklené. Podlahy PVC, dřevěné plovoucí, keramické dlažby v chodbě a WC, koupelně a kuchyni. Ve sklepě a na půdě jsou pouze cementové potěry.wc splachovací, v kuchyni plynový sporák, vytápění ústřední na tuhá i plynná paliva, ohřev TUV bojler. Dům napojen na elektřinu,plyn, vodu a dešťovou kanalizaci.splaškové vody svedeny do biologického septiku.( žumpy) Objekt byl dle dostupných informací a dispozičního řešení a použitých materiálů postaven cca v letech Za dobu jeho životnosti na něm byly provedeny drobné údržby, komplexní rekonstrukce byla započata v roce 2005 viz foto Dům je postaven u místní asfaltové komunikace v ulici. 8. Obsah znaleckého posudku LV 797 Kněžpole 1. Ocenění pozemků 1.1. Orné půdy v k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště LV 711 Mistřice I 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p Příslušenství Studna Domácí vodárna Septik (žumpa) Zpevněné plochy Zámková dlažba 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek p.č.st Pozemek p.č.554/ Pozemek p.č.554/ Ostatní pozemky v k.ú.mistřice I 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty na pozemcích s RD - 5 -

6 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. LV 797 Kněžpole 1. Ocenění pozemků 1.1. Orné půdy v k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště Pozemky orná půda, začleněny do zemědělsky obdělávaných honů, bez trvalých porostů, vzdáleny od obce 2-3 km. Ocenění Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5: Obce s tisíci obyv. - území sousedních obcí: 80 % Vzdálenost od souvisle zastavěné části obce 2-3 km: -3 % Celková úprava ceny: 77,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 2677/ ,00 14,34 77,00 25, ,68 orná půda 2707/ ,00 14,34 77,00 25, , / ,00 8,79 77,00 15, ,72 orná půda 2707/ ,00 14,34 77,00 25, ,90 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: 4 169,00 m ,38 Orné půdy v k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště - zjištěná cena = ,38 Kč - 6 -

7 LV 711 Mistřice I Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá II 0,00 poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož V 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 6 * (1 + P i ) = 1,000 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,01 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,03 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce III -0,01 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je II -0,02 částečně dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VI 0,00 dobré parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD III 0,00 dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti II 0,00 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,010 Koeficient pp = I T * I P = 1, i = 2-7 -

8 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p.103 RD č.p.103 starší rodinný dům nacházející se v okrajové části obce u místní asfaltové komunikace v ulici. Dům dle získaných podkladů obsahuje 2 bytové jednotky a 3+1 se sociálním zázemím a hospodářské zázemí ve dvorní části. Dům je řadový samostatně stojící s průjezdem do dvorní části, je celý podsklepený, má 2 nadzemní podlaží a sedlovou střechu a má keramickou taškovou krytinu. Vstup je z ulice přes verandu ze které je vstup do zádveří ze kterého je vstup do bytové jednotky v přízemí ( chodba,wc,koupelna,spíž, kuchyň s jídelnou,lodžie,obývací pokoj a ložnice) dále je ze zádveří přístup po schodišti do sklepa (garáž, chodba, kotelna, prádelna,3 sklady) a do patra ( WC,koupelna,kuchyň s jídelnou, lodžie, obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj) a s průchodem do půdního prostoru. Ve dvorní části se nachází hospodářské budovy (viz. fotodokumentace), které však nejsou zapsány v KN. Stávající stav je patrný z fotodokumentace - dům prochází kompletní rekonstrukcí ( voda,odpady, elektřina, koupelny,wc, částečně je provedena výměna oken (1.NP) a není dokončeno zateplení fasády a její koncová povrchová úprava, která je zatím tvořena břízolitem. Objekt je dle informací majitelky a předcházejícího posudku z r. 1970,od r.2005 je na něm prováděna komplexní rekonstrukce viz.předcházející popis. Od té doby je již udržovaný a modernizovaný což je patrné z fotodokumentace. Dům je zděný z pálených materiálů v tl.obvodového zdiva 40 cm, základové pasy jsou částečně izolované, střecha je sedlová s keramickou taškovou krytinou, krov je dřevěný sedlový a je v něm možná půdní vestavba ( výška a dispozice krovu by vyhověli možné půdní vestavbě)). Fasáda částečně zateplená bez povrchové úpravy, původní fasáda břízolitová, sokl je proveden keramický. Klempířské prvky z pozinku opatřené nátěrem. Stropy keramické nebo betonové s rovným podhledem. Okna dřevěná špaletová a částečně zdvojená plastová (1.NP), dveře dřevěné náplňové plné nebo prosklené. Podlahy PVC, dřevěné plovoucí, keramické dlažby v chodbě a WC, koupelně a kuchyni. Ve sklepě a na půdě jsou pouze cementové potěry.wc splachovací, v kuchyni plynový sporák, vytápění ústřední na tuhá i plynná paliva, ohřev TUV bojler. Dům napojen na elektřinu,plyn, vodu a dešťovou kanalizaci.splaškové vody svedeny do biologického septiku.( žumpy) Objekt byl dle dostupných informací a dispozičního řešení a použitých materiálů postaven cca v letech Za dobu jeho životnosti na něm byly provedeny drobné údržby, komplexní rekonstrukce byla započata v roce 2005 viz foto Dům je postaven u místní asfaltové komunikace v ulici. Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 13, typ D Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

9 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.PP 110,00 m 2 2,55 m 1.NP 110,00 m 2 3,00 m 2.NP 110,00 m 2 3,05 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.PP 110*2,85 = 313,50 m 3 1.NP 110*3,00-3,20*1,00*1,70 = 324,56 m 3 2.NP 110*3,05-3,20*1,00*1,70 = 330,06 m 3 zastřešení 110**0,60+110*3,70*0,50 = 203,50 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.PP PP 313,50 m 3 1.NP NP 324,56 m 3 2.NP NP 330,06 m 3 zastřešení Z 203,50 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 171,62 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pasy izolované S Zdivo zděné tl. 40 cm P Stropy keramické a betonové S Střecha krov dřevěný sedlový, vázaný S Krytina pálená krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky vápenné, štukové S Fasádní omítky břízolitové omítky S Vnější obklady sokl - keramické obklady S Vnitřní obklady běžné keramické obklady S Schody železobetonové monolitické s běžným S 100 povrchem 12. Dveře náplňové S Okna dřevěná špaletová S Okna plastová s izolačním dvojsklem N Podlahy obytných místností PVC,vlysky,dlažby, dřevěné plovoucí. S Podlahy ostatních místností keramická dlažba S Podlahy ostatních místností betonová mazanina P

10 16. Vytápění ústřední topení plynové a na tuhá S 100 paliva 17. Elektroinstalace světelná, třífázová S Bleskosvod chybí C Rozvod vody plast, studená i teplá voda S Zdroj teplé vody bojler S Instalace plynu ano S Kanalizace plastové potrubí S Vybavení kuchyně plynový sporák S Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC S Záchod splachovací S Ostatní pouze digestoř nad sporákem P 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 4, ,00 4,30 2. Zdivo P 24, ,46 11,18 3. Stropy S 9, ,00 9,30 4. Střecha S 4, ,00 4,20 5. Krytina S 3, ,00 3,00 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Vnitřní omítky S 6, ,00 6,40 8. Fasádní omítky S 3, ,00 3,30 9. Vnější obklady S 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody S 3, ,00 3, Dveře S 3, ,00 3, Okna S 5, ,00 2, Okna N 5, ,54 4, Podlahy obytných místností S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 0, Podlahy ostatních místností P 1, ,46 0, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod C 0, ,00 0, Rozvod vody S 2, ,00 2, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5, ,00 5, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní P 3, ,46 1,38 Součet upravených objemových podílů 85,81 Koeficient vybavení K 4 : 0,8581 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %)

11 Konstrukce, vybavení OP Část UP PP Opot. Opot. z K St. Živ. [%] [%] [%] [%] části celku 1. Základy S 4,30 100,00 1,00 4,30 4, ,00 0, Zdivo P 24,30 100,00 1,00 24,30 24, ,00 0, Stropy S 9,30 100,00 1,00 9,30 9, ,00 0, Střecha S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,00 0, Krytina S 3,00 100,00 1,00 3,00 3, ,00 0, Klempířské konstrukce S 0,70 100,00 1,00 0,70 0, ,00 0, Vnitřní omítky S 6,40 100,00 1,00 6,40 6, ,00 0, Fasádní omítky S 3,30 100,00 1,00 3,30 3, ,00 0, Vnější obklady S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2,40 100,00 1,00 2,40 2,41 8 0,00 0, Schody S 3,90 100,00 1,00 3,90 3, ,00 0, Dveře S 3,40 100,00 1,00 3,40 3, ,00 0, Okna S 5,30 50,00 1,00 2,65 2, ,00 0, Okna S 5,30 50,00 1,00 2,65 2,66 8 0,00 0, Podlahy obytných místností S 2,30 100,00 1,00 2,30 2,31 8 0,00 0, Podlahy ostatních místností S 1,40 100,00 1,00 1,40 1, ,00 0, Vytápění S 4,20 100,00 1,00 4,20 4,22 8 0,00 0, Elektroinstalace S 4,00 50,00 1,00 2,00 2, ,00 0, Elektroinstalace S 4,00 50,00 1,00 2,00 2,01 8 0,00 0, Rozvod vody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,81 8 0,00 0, Zdroj teplé vody S 1,60 100,00 1,00 1,60 1,61 8 0,00 0, Instalace plynu S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Kanalizace S 2,90 50,00 1,00 1,45 1, ,00 0, Kanalizace S 2,90 50,00 1,00 1,45 1,46 8 0,00 0, Vybavení kuchyně S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5,00 100,00 1,00 5,00 5,03 8 0,00 0, Záchod S 0,40 100,00 1,00 0,40 0,40 8 0,00 0, Ostatní P 3,00 100,00 1,00 3,00 3, ,00 0,0000 Opotřebení: 0,0 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 1 900,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8581 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1190 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 109,32 Plná cena: 1 171,62 m 3 * 3 109,32 Kč/m 3 = ,50 Kč Koeficient opotřebení: (1-0,0 % /100) * 1,000 Nákladová cena stavby CS N = ,50 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = ,92 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,92 Kč 1.2. Příslušenství

12 Studna Kopaná studna ve dvorní části vybudovaná před stavbou RD v r Napojena na domácí vodárnu, která je oceněna samostatně. Zatřídění pro potřeby ocenění Studna 19 Typ studny: kopaná Hloubka studny: 6,50 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Ocenění studny Základní cena dle přílohy č. 16: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 1,50 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2930 Upravená cena studny = ,12 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 46 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 44 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 46 / 90 = 51,1 % Koeficient opotřebení: (1-51,1 % / 100) * 0,489 = ,49Kč Nákladová cena stavby CS N = ,49 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = ,55 Kč Studna - zjištěná cena = ,55 Kč Domácí vodárna Domácí vodárna zásobující RD užitkovou vodou ze studny. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: 1.3. Domácí vodárna - Darling Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Výměra: 1,00 ks Ocenění

13 Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = ,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2930 Základní cena upravená cena [Kč/ks] = ,40 Plná cena: 1,00 ks * ,40 Kč/ks = ,40 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 25 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 25 = 80,0 % Koeficient opotřebení: (1-80,0 % / 100) * 0,200 Nákladová cena stavby CS N = 4 952,88 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = 5 002,41 Kč Domácí vodárna - zjištěná cena = 5 002,41 Kč Septik (žumpa) Biologický septik skružový umístěný na splaškové kanalizaci před RD, vybudovaný v r Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Septik do 15 m3 OP Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 Výměra: 1,51 m 3 obestavěného prostoru Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 3 ] = 3 500,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2840 Základní cena upravená cena [Kč/m 3 ] = 7 194,60 Plná cena: 1,51 m 3 * 7 194,60 Kč/m 3 = ,85 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 50 = 88,0 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 % Koeficient opotřebení: (1-85 %/ 100) * 0,150 Nákladová cena stavby CS N = 1 629,58 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = 1 645,88 Kč

14 Septik (žumpa) - zjištěná cena = 1 645,88 Kč Zpevněné plochy Zpevněné plochy z betonu monolitického tl. do 10cm, stáří 44 let, tvořící vstupní chodník do RD a část vjezdu do garáže. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 Výměra: 14,60 m Plochy s povrchem betonovým monolitickým - tl. do 10 cm Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 2 ] = 235,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2210 Základní cena upravená cena [Kč/m 2 ] = 469,74 Plná cena: 14,60 m 2 * 469,74 Kč/m 2 = 6 858,20 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 60 = 73,3 % Koeficient opotřebení: (1-73,3 % / 100) * 0,267 Nákladová cena stavby CS N = 1 831,14 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = 1 849,45 Kč Zpevněné plochy - zjištěná cena = 1 849,45 Kč Zámková dlažba Zámková dlažba tl. 60 mm, tvořící část vjezdu do garáže od komunikace, vybudovaná v r Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 Výměra: 14,80 m 2 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 2 ] = 480,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,

15 Základní cena upravená cena [Kč/m 2 ] = 959,47 Plná cena: 14,80 m 2 * 959,47 Kč/m 2 = ,16 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 11 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 39 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 11 / 50 = 22,0 % Koeficient opotřebení: (1-22,0 % / 100) * 0,780 Nákladová cena stavby CS N = ,12 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = ,88 Kč Zámková dlažba - zjištěná cena = ,88 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek p.č.st.424 Pozemek v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří - zastavěn oceňovanou stavbou RD č.p.103. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 1,010 Celkový index I = I T * I O * I P = 1,000 * 1,000 * 1,010 = 1,010 6 i =

16 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,12 1, ,52 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a st ,00 343, ,20 nádvoří Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,20 Pozemek p.č.st zjištěná cena = ,20 Kč 2.2. Pozemek p.č.554/2 Pozemek v KN veden jako orná půda, skutečnosti funkčně spojen se stavební plochou stejného vlastníka. Pozemek v ÚPD obce určen k možnému zastavění stavbou RD či doplňkovou stavbou. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití I 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% I 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky I 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů I 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 6 i = 1 Index trhu s nemovitostmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 1,010 Celkový index I = I T * I O * I P = 1,000 * 1,000 * 1,010 = 1,010 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny

17 odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 9 odst. 4 - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění 9 odst. 4 ( 4 odst. 1) 340,12 1,010 0, ,06 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 9 odst. 4 ( 4 orná půda 554/2 512,00 103, ,72 odst. 1) Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,72 Jiný pozemek oceněný dle 9 Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty Index P Úprava ] [Kč/m 2 ] 9 odst. 6 - jiné pozemky - ostatní pozemky 9 odst ,12 0,04 13,60 Parcelní Výměra Jedn. cena Srážka Cena Typ Název číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 9 odst. 6 zahrada ,00 13, ,60 Jiný pozemek - celkem 4 229,60 Pozemek p.č.554/2 - zjištěná cena = ,32 Kč 2.3. Pozemek p.č.554/3 Pozemek v KN veden jako orná půda, nezačleněn do ÚPD obce, nachází se na něm některé oceňované dřeviny. Ocenění Zemědělský pozemek oceněný dle 6 Výměra JC Úprava UC Cena Název Parcelní číslo BPEJ [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 554/ ,00 14,34 14, ,00 Zemědělský pozemek oceněný dle 6 Celkem: 1 400,00 m ,- Pozemek p.č.554/3 - zjištěná cena = ,- Kč 2.4. Ostatní pozemky v k.ú.mistřice I

18 Pozemky ostatní plochy tvoří remíz mezi dvěma hony a nezpevněnou polní cestu - manipulační plochu. Lesní pozemek tvoří pás lesa vzniklý částečně náletem mezi dvěma zemědělskými hony. Orné půdy jsou začleněny do zemědělsky obdělávaných honů, bez trvalých porostů. Na pozemcích ostatní plochy, trvalé travní porosty a lesní pozemek se nachází většinou náletové dřeviny, které neoceňuji, lesní pozemek vznikl částečně náletem a částečně výsadbou - porosty neoceněny. Ocenění Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5: Vzdálenost od souvisle zastavěné části obce 3-4 km: -6 % Celková úprava ceny: -6,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 467/ ,00 9,67-6,00 9, ,22 orná půda 468/ ,00 12,88-6,00 12, ,31 468/ ,00 9,67-6,00 9, ,74 orná půda ,00 15,60-6,00 14, , ,00 14,34-6,00 13, , ,00 7,89-6,00 7,42 964,60 orná půda ,00 15,60-6,00 14, ,12 orná půda 2627/ ,00 16,52-6,00 15, , / ,00 8,79-6,00 8, , / ,00 7,66-6,00 7, ,20 orná půda 2840/ ,00 16,52-6,00 15, ,56 orná půda 2929/ ,00 12,88-6,00 12, , / ,00 6,69-6,00 6, ,41 orná půda 3810/ ,00 8,79-6,00 8,26 974, / ,00 1,25-6,00 1, ,80 trvalý travní 4060/ ,00 1,25-6,00 1,18 581,74 porost trvalý travní 4062/ ,00 1,25-6,00 1,18 292,64 porost trvalý travní ,00 1,25-6,00 1,18 194,70 porost trvalý travní 4066/ ,00 1,25-6,00 1,18 375,24 porost Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: ,00 m ,54 Lesní pozemek oceněný dle 7 Výměra JC Úprava Cena Název Parcelní číslo SLT UC [Kč/m2] [m2] [Kč/m2] [%] [Kč] lesní pozemek H2 806,00 4,81 4, ,86 Lesní pozemek oceněný dle 7 - celkem 3 876,86 Jiné pozemky oceněné dle

19 Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty Index P Úprava ] [Kč/m 2 ] 9 odst. 6 - jiné pozemky - ostatní pozemky 9 odst ,12 0,04 13,60 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Srážka Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 9 odst. 6 ostatní plocha,jiná 467/2 101,00 13, ,60 plocha 9 odst. 6 ostatní 2929/9 141,00 13, ,60 plocha,manipulační Jiné pozemky - celkem 3 291,20 Ostatní pozemky v k.ú.mistřice I - zjištěná cena = ,60 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty na pozemcích s RD Ovocné dřeviny nacházející se na pozemcích s RD, přestárlé. Ovocné dřeviny: příloha č. 36. Zahrádkářský typ ovocnářství: Název Stáří Počet / Jedn. cena [Kč Úprava Upr. cena [Kč / Cena [roků] Výměra / jedn.] [%] jedn] [Kč] švestka 46 3 Ks 70, % min. 70,- 210,- jabloň Ks 267, % 160,20 640,80 vysokokmen třešeň Ks 277, % 166,20 166,20 vysokokmen Součet: = 1 017,- Kč Celkem - ovocné dřeviny: = 1 017,- Kč Trvalé porosty na pozemcích s RD - zjištěná cena 1 017,- Kč

20 C. REKAPITULACE Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení LV 797 Kněžpole 1. Ocenění pozemků 1.1. Orné půdy v k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště ,40 Kč 1. Ocenění pozemků celkem ,40 Kč LV 797 Kněžpole celkem ,40 Kč LV 711 Mistřice I 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p ,90 Kč 1.2. Příslušenství Studna ,30 Kč Domácí vodárna ,- Kč Septik (žumpa) ,50 Kč Zpevněné plochy 6 926,80 Kč Zámková dlažba ,20 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,70 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek p.č.st ,20 Kč 2.2. Pozemek p.č.554/ ,30 Kč 2.3. Pozemek p.č.554/ ,- Kč 2.4. Ostatní pozemky v k.ú.mistřice I ,60 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,10 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty na pozemcích s RD 1 017,- Kč 3. Ocenění trvalých porostů celkem 1 017,- Kč LV 711 Mistřice I celkem ,80 Kč Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,20 Kč

21 Rekapitulace výsledných cen LV 797 Kněžpole 1. Ocenění pozemků 1.1. Orné půdy v k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště ,40 Kč 1. Ocenění pozemků celkem ,40 Kč LV 797 Kněžpole celkem ,40 Kč LV 711 Mistřice I 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p ,90 Kč 1.2. Příslušenství Studna ,50 Kč Domácí vodárna 5 002,40 Kč Septik (žumpa) 1 645,90 Kč Zpevněné plochy 1 849,50 Kč Zámková dlažba ,90 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,10 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek p.č.st ,20 Kč 2.2. Pozemek p.č.554/ ,30 Kč 2.3. Pozemek p.č.554/ ,- Kč 2.4. Ostatní pozemky v k.ú.mistřice I ,60 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,10 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty na pozemcích s RD 1 017,- Kč 3. Ocenění trvalých porostů celkem 1 017,- Kč LV 711 Mistřice I celkem ,20 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,60 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč

22 slovy: Čtyřimilionyjednostosedmdesáttřitisíctřistasedmdesát Kč Odpovědi na úkoly znalce vyplývající z usnesení soudního exekutora: 1) Zvlášť obvyklou (tržní) cenu nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j.056 EX 10606/11-33 ze dne , ve spojení s usnesením o opravě exekučního příkazu č.j.056 EX 10606/11-41 ze dne a to zvlášť pro : - nemovitost zapsanou na LV 797,k.ú.Kněžpole u Uh.Hradiště - pozemky orné půdy, uvedené na LV č. 797 pro obec Kněžpole a a k.ú. Kněžpole u Uh.Hradiště mají administrativní cenu ,- kč. Slouží jako zemědělské pozemky začleněné do zemědělsky obdělávaných honů, jsou v nájmu zemědělské organizace, v dané lokalitě se nabízí zemědělské pozemky, bez možnosti zástavby v cenách kolem 15-22,- kč/m 2 proto jako znalec stanovuji obvyklou (tržní) cenu pozemků uvedených na LV 767 v k.ú. Kněžpole u

23 Uh.Hradiště ve výši = ,- kč - nemovitost zapsanou na LV 711, k.ú.mistřice I - objekt bydlení č.p.103 s příslušenstvím a neoddělitelnými pozemky zapsaný na listu vlastnictví LV č.711 zapsaný u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uh.Hradiště pro katastrální území Mistřice I a obec Mistřice. Administrativní cena objektu RD se stavebním pozemkem,přilehlými pozemky a příslušenstvím je dána znaleckým posudkem a činí ,- kč. Vzhledem k tomu, že podobné objekty se k prodeji v okolí nabízí, ale je jich nadbytek, bude jejich obvyklá cena klesat.dále je třeba zhodnotit to, že stavba je ve stádiu kompletní rekonstrukce a bude třeba velkých investic na její dokončení. Region a obec je mírně nadprůměrná v nezaměstnanosti, podprůměrná v kupní síle obyvatelstva a možnosti získání zaměstnání z čehož plyne, že zjištěnou cenu bude třeba snížit, aby se srovnala se zvyklostmi v regionu. proto jako znalec stanovuji obvyklou (tržní) cenu nemovitosti čp.103 s přilehlými pozemky a příslušenstvím ve výši = ,- kč - pozemky orné půdy,ostatní plochy a lesní pozemek uvedené na LV č. 711 pro obec Mistřice a k.ú. Mistřice I mají administrativní cenu ,- kč. Slouží jako zemědělské pozemky začleněné do zemědělsky obdělávaných honů, jsou v nájmu zemědělské organizace, v dané lokalitě se nabízí zemědělské pozemky, bez možnosti zástavby v cenách kolem 7-15,- kč/m 2 proto jako znalec stanovuji obvyklou (tržní) cenu pozemků uvedených na LV 711 v k.ú. Mistřice I ve výši = ,- kč 2) Stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených ( např. věcná břemena,práva z nájemních smluv, nikoliv případné další exekuce váznoucí na nemovitostech, závadami nejsou práva, která váznou na nemovitosti za účelem zajištění pohledávek věřitelů - např. zástavní právo) - věcná břemena ani žádné nájemní smlouvy a práva nebyla zjištěna ( kromě exekucí)!!! - LV na nemovitosti č.p.103, pozemcích st.424, 554/2 a 554/3 vázne zástava ve výši ,-kč ve prospěch České spořitelny a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha

24 V Dolním Němčí Ing. Vítězslav Hlaváček Nivnická Dolní Němčí Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně dne č.j. Spr.602/97 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví, stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č / 2015 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Fa 3 /

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemky včetně budovy č.p. 2526 a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovité Horky nad Jizerou

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015 O ceně pozemku p.č.st.134, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 925 m 2, jehož součástí je rodinný dům ul.nová č.p.116 v obci Tři Dvory, včetně příslušenství a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 780-14 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 780-14 / 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 780-14 / 2014 O ceně nemovitých věcí : stavební parcely č.201 jejíž součástí je stavba č.p.195, stavební parcely č.202, stavební parcely č.203, stavební parcely č.205, pozemku - parcely

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3242-19/2015 o ceně rodinného domu č.p. 267 s příslušenstvím a s pozemky st.292 a p.p.149/9 v katastrálním území, části obce a obci Neratovice, okres Mělník. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 O ceně pozemku p.č.3494, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 128 m 2, jehož součástí je bytový dům č.p.2703 v ulici Na Stráni, obec Kladno, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2300/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2300/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2300/2014 O ceně obvyklé pozemku č.par. 969/3 orná půda v obci Vranovice, okres Příbram, kat. území Vranovice pod Třemšínem, kraj Středočeský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12-851.2014 o obvyklé ceně nemovitosti - rekreační chaty č.e. 656 na pozemku parc.č. 949 se všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Káraný, obec Káraný, okres Praha východ Objednatel

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8667-231/2012 o ceně nemovitostí - domu Rybniště č.p. 193 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 317, 318, 319 v k.ú. a obci Rybniště, okres Děčín, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 59/2014

Znalecký posudek č. 59/2014 Znalecký posudek č. 59/2014 O ceně bytové jednotky č. 354/9 v domě č.p. 354 na st.p. č. 1195/3, v obci a k.ú. Kynšperk nad Ohří. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová soudní exekutor Exekutorský úřad

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4 289

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4 289 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4 289 o ceně pozemku parcelní číslo 3364 v katastrálním území Nová Ves u Pohořelic, pozemků parcelní číslo 3163/468, 3163/469, 3163/470, 3163/471, 5173 v kat. území Mušov, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 NEMOVITÁ VĚC: stavební pozemky 95,481,515/1, Pozemky dle L.V. č. 100 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Františkov nad Ploučnicí, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 29/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 29/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 29/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 235 na p.č. St. 348, pozemky p.č. St. 348, p.č. 2008/1, p.č. 20082 a p.č. 2009/1, Rodinný dům čp. 235 na p.č. St. 348, pozemky

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 666-23/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 666-23/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 666-23/2015 o ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na listu vlastnictví č.368, katastrální území Česká Čermná a obec

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 44-23.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č.1091/1 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Hostivař Adresa nemovitosti: Přeštická

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 307/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 119, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 128, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1871-91/13 O ceně obvyklé nemovitostí - bytové jednotky č. 1779/21 v bytovém domě č.p. 1779 na pozemku p.č. 3642, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více