ZNALECKÝ POSUDEK. č / Bratislavská Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec Mistřice a k.ú.mistřice I a pozemků - orné půdy uvedených na LV č.797 pro obec Kněžpole a k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště, vše okres Uh.Hradiště, kraj Zlínský. Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, pan JUDr. Vít Novozámský Bratislavská Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení administrativní a obvyklé ceny podle platného cenového předpisu pro účely exekučního řízení. Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 288/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Vítězslav Hlaváček Nivnická Dolní Němčí Znalecký posudek obsahuje 24 stran textu včetně titulního listu a 12 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních 3.uloženo v archívu znalce. V Dolním Němčí

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol a) Stanovit obvyklou (tržní) cenu nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 056 EX 10606/11-33 ze dne , ve spojení s usnesením o opravě exekučního příkazu č.j.056 EX 10606/11-41 ze dne , a to zvlášť pro : - nemovitost zapsanou na LV 797,k.ú.Kněžpole u Uh.Hradiště - nemovitost zapsanou na LV 711, k.ú.mistřice I b)stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených ( např. věcná břemena, práva z nájemních smluv, atd...) 2. Základní informace 1.LV 797 Kněžpole Název předmětu ocenění: Zemědělské pozemky Adresa předmětu ocenění: Kněžpole Kněžpole Kraj: Zlínský Okres: Uherské Hradiště Obec: Kněžpole Katastrální území: Kněžpole u Uherského Hradiště Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 300,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel III 0,75 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod a II 0,85 kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová zastávka III 0,90 O6. Občanská vybavenost v obci - Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola) III 0,95 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 340,12 Kč/m 2 2.LV 711 Mistřice I Název předmětu ocenění: Rodinný dům č.p.103 s pozemky Adresa předmětu ocenění: Mistřice Mistřice Kraj: Zlínský Okres: Uherské Hradiště Obec: Mistřice Katastrální území: Mistřice I Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 300,00 Kč/m 2-2 -

3 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel III 0,75 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod a II 0,85 kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová zastávka III 0,90 O6. Občanská vybavenost v obci - Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola) III 0,95 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 340,12 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti majitelky nemovitostí a zeťě majitelky. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpisy z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Uh.Hradiště LV č.797 pro obec Kněžpole a k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště a LV č.711 pro obec Mistřice a k.ú.mistřice I vyhotovené dálkovým přístupem objednavatele dne informace a údaje sdělené objednavatelem posudku, majitelkou nemovitostí - projektová dokumentace z r.1969 na novostavbu RD - skutečnosti zjištěné na místě dne znalecký posudek č /2005 ze dne o ceně předmětného RD s přilehlými pozemky vyhotovený ing. Aloisem Slováčkem - oceňovací vyhláška č.199/2014 Sb. platná ke dni ocenění ( ) - oceňovací program firmy PLUTO OLT Praha - NemExpress verze fotodokumentace z místního šetření 6xA4 - snímky katastrální mapy s vyznačením dotčené nemovitosti a části pozemků - usnesení o ustanovení soudního znalce ze dne soudním exekutorem 5. Vlastnické a evidenční údaje LV č.797 pro obec Kněžpole a katastrální území Kněžpole u Uh.Hradiště Ševčíková Emilie,,č.p.103, Mistřice 100% LV č.711 pro obec Mistřice a katastrální území Mistřice I Ševčíková Emilie,,č.p.103, Mistřice 100% 6. Dokumentace a skutečnost Výměra a druh pozemků v obci Kněžpole a k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště dána výpisem z katastru - 3 -

4 nemovitostí, pozemky jsou začleněny do zemědělsky obdělávaných honů, bez trvalých porostů, nacházející se 3-5km od zastavěné části obce v lokalitě Rovňovský losek. Rodinný dům č.p obhlídka a zaměření stavby bylo provedeno na místě samém dne , fotodokumentace z místního šetření 6 x A4. Vnitřní prohlídka byla provedena viz.fotodokumentace. Vlastnice poskytla starší projektové dokumentace, které byly porovnány se skutečným zaměřeným stavem a je konstatován naměřený stav. 7. Celkový popis nemovité věci Předmětem ocenění je stavba v KN vedená jako rodinný dům č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424 o výměře 110m 2 ( zastavěná plocha a nádvoří ) a orná půda (zahrada) p.č.554/2 a 3 o výměrách 512 a 1400m 2 v obci Mistřice a k.ú. Mistřice I. Dále jsou předmětem ocenění pozemky nacházející se mimo zastavitelnou část obce a to orné půdy,trvalé travní porosty, ostatní plochy a lesní pozemek. Pozemky orné půdy jsou začleněny do zemědělsky obdělávaných ploch, jsou bez trvalých porostů, ostatní plochy tvoří buď nezpevněnou polní komunikaci popř. remíz mezi zemědělskými hony, trvalé travní porosty jsou zatravněny a využívány k sečení - na těchto pozemcích se nachází několik náletových dřevin, které neoceňuji. Lesní pozemek je součástí zalesněné plochy mezi zemědělskými hony a je tvořen z větší části náletovými dřevinami popř. několika stromy lesního významu. (porosty neoceněny). Zjištěná skutečnost je následující : RD č.p.103 starší rodinný dům nacházející se v okrajové části obce u místní asfaltové komunikace v ulici. Dům dle získaných podkladů obsahuje 2 bytové jednotky a 3+1 se sociálním zázemím a hospodářské zázemí ve dvorní části. Dům je řadový samostatně stojící s průjezdem do dvorní části, je celý podsklepený, má 2 nadzemní podlaží a sedlovou střechu a má keramickou taškovou krytinu. Vstup je z ulice přes verandu ze které je vstup do zádveří ze kterého je vstup do bytové jednotky v přízemí ( chodba,wc,koupelna,spíž, kuchyň s jídelnou,lodžie,obývací pokoj a ložnice) dále je ze zádveří přístup po schodišti do sklepa (garáž, chodba, kotelna, prádelna,3 sklady) a do patra ( WC,koupelna,kuchyň s jídelnou, lodžie, obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj) a s průchodem do půdního prostoru. Ve dvorní části se nachází hospodářské budovy (viz. fotodokumentace), které však nejsou zapsány v KN. Stávající stav je patrný z fotodokumentace - dům prochází kompletní rekonstrukcí ( voda,odpady, elektřina, koupelny,wc, částečně je provedena výměna oken (1.NP) a není dokončeno zateplení fasády a její koncová povrchová úprava, která je zatím tvořena břízolitem. Objekt je dle informací majitelky a předcházejícího posudku z r. 1970,od r.2005 je na něm prováděna komplexní rekonstrukce viz.předcházející popis. Od té doby je již udržovaný a modernizovaný což je patrné z fotodokumentace. Dům je zděný z pálených materiálů v tl.obvodového zdiva 40 cm, základové pasy jsou částečně izolované, střecha je sedlová s keramickou taškovou krytinou, krov je dřevěný sedlový a je v něm možná půdní vestavba ( výška a dispozice krovu by vyhověli možné půdní vestavbě)). Fasáda částečně zateplená bez povrchové úpravy, původní fasáda břízolitová, sokl je proveden keramický. Klempířské prvky z pozinku opatřené nátěrem. Stropy keramické nebo betonové s rovným podhledem. Okna dřevěná špaletová a částečně zdvojená plastová (1.NP), dveře dřevěné náplňové - 4 -

5 plné nebo prosklené. Podlahy PVC, dřevěné plovoucí, keramické dlažby v chodbě a WC, koupelně a kuchyni. Ve sklepě a na půdě jsou pouze cementové potěry.wc splachovací, v kuchyni plynový sporák, vytápění ústřední na tuhá i plynná paliva, ohřev TUV bojler. Dům napojen na elektřinu,plyn, vodu a dešťovou kanalizaci.splaškové vody svedeny do biologického septiku.( žumpy) Objekt byl dle dostupných informací a dispozičního řešení a použitých materiálů postaven cca v letech Za dobu jeho životnosti na něm byly provedeny drobné údržby, komplexní rekonstrukce byla započata v roce 2005 viz foto Dům je postaven u místní asfaltové komunikace v ulici. 8. Obsah znaleckého posudku LV 797 Kněžpole 1. Ocenění pozemků 1.1. Orné půdy v k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště LV 711 Mistřice I 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p Příslušenství Studna Domácí vodárna Septik (žumpa) Zpevněné plochy Zámková dlažba 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek p.č.st Pozemek p.č.554/ Pozemek p.č.554/ Ostatní pozemky v k.ú.mistřice I 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty na pozemcích s RD - 5 -

6 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. LV 797 Kněžpole 1. Ocenění pozemků 1.1. Orné půdy v k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště Pozemky orná půda, začleněny do zemědělsky obdělávaných honů, bez trvalých porostů, vzdáleny od obce 2-3 km. Ocenění Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5: Obce s tisíci obyv. - území sousedních obcí: 80 % Vzdálenost od souvisle zastavěné části obce 2-3 km: -3 % Celková úprava ceny: 77,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 2677/ ,00 14,34 77,00 25, ,68 orná půda 2707/ ,00 14,34 77,00 25, , / ,00 8,79 77,00 15, ,72 orná půda 2707/ ,00 14,34 77,00 25, ,90 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: 4 169,00 m ,38 Orné půdy v k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště - zjištěná cena = ,38 Kč - 6 -

7 LV 711 Mistřice I Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá II 0,00 poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož V 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 6 * (1 + P i ) = 1,000 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,01 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,03 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce III -0,01 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je II -0,02 částečně dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VI 0,00 dobré parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD III 0,00 dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti II 0,00 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,010 Koeficient pp = I T * I P = 1, i = 2-7 -

8 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p.103 RD č.p.103 starší rodinný dům nacházející se v okrajové části obce u místní asfaltové komunikace v ulici. Dům dle získaných podkladů obsahuje 2 bytové jednotky a 3+1 se sociálním zázemím a hospodářské zázemí ve dvorní části. Dům je řadový samostatně stojící s průjezdem do dvorní části, je celý podsklepený, má 2 nadzemní podlaží a sedlovou střechu a má keramickou taškovou krytinu. Vstup je z ulice přes verandu ze které je vstup do zádveří ze kterého je vstup do bytové jednotky v přízemí ( chodba,wc,koupelna,spíž, kuchyň s jídelnou,lodžie,obývací pokoj a ložnice) dále je ze zádveří přístup po schodišti do sklepa (garáž, chodba, kotelna, prádelna,3 sklady) a do patra ( WC,koupelna,kuchyň s jídelnou, lodžie, obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj) a s průchodem do půdního prostoru. Ve dvorní části se nachází hospodářské budovy (viz. fotodokumentace), které však nejsou zapsány v KN. Stávající stav je patrný z fotodokumentace - dům prochází kompletní rekonstrukcí ( voda,odpady, elektřina, koupelny,wc, částečně je provedena výměna oken (1.NP) a není dokončeno zateplení fasády a její koncová povrchová úprava, která je zatím tvořena břízolitem. Objekt je dle informací majitelky a předcházejícího posudku z r. 1970,od r.2005 je na něm prováděna komplexní rekonstrukce viz.předcházející popis. Od té doby je již udržovaný a modernizovaný což je patrné z fotodokumentace. Dům je zděný z pálených materiálů v tl.obvodového zdiva 40 cm, základové pasy jsou částečně izolované, střecha je sedlová s keramickou taškovou krytinou, krov je dřevěný sedlový a je v něm možná půdní vestavba ( výška a dispozice krovu by vyhověli možné půdní vestavbě)). Fasáda částečně zateplená bez povrchové úpravy, původní fasáda břízolitová, sokl je proveden keramický. Klempířské prvky z pozinku opatřené nátěrem. Stropy keramické nebo betonové s rovným podhledem. Okna dřevěná špaletová a částečně zdvojená plastová (1.NP), dveře dřevěné náplňové plné nebo prosklené. Podlahy PVC, dřevěné plovoucí, keramické dlažby v chodbě a WC, koupelně a kuchyni. Ve sklepě a na půdě jsou pouze cementové potěry.wc splachovací, v kuchyni plynový sporák, vytápění ústřední na tuhá i plynná paliva, ohřev TUV bojler. Dům napojen na elektřinu,plyn, vodu a dešťovou kanalizaci.splaškové vody svedeny do biologického septiku.( žumpy) Objekt byl dle dostupných informací a dispozičního řešení a použitých materiálů postaven cca v letech Za dobu jeho životnosti na něm byly provedeny drobné údržby, komplexní rekonstrukce byla započata v roce 2005 viz foto Dům je postaven u místní asfaltové komunikace v ulici. Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 13, typ D Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

9 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.PP 110,00 m 2 2,55 m 1.NP 110,00 m 2 3,00 m 2.NP 110,00 m 2 3,05 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.PP 110*2,85 = 313,50 m 3 1.NP 110*3,00-3,20*1,00*1,70 = 324,56 m 3 2.NP 110*3,05-3,20*1,00*1,70 = 330,06 m 3 zastřešení 110**0,60+110*3,70*0,50 = 203,50 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.PP PP 313,50 m 3 1.NP NP 324,56 m 3 2.NP NP 330,06 m 3 zastřešení Z 203,50 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 171,62 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pasy izolované S Zdivo zděné tl. 40 cm P Stropy keramické a betonové S Střecha krov dřevěný sedlový, vázaný S Krytina pálená krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky vápenné, štukové S Fasádní omítky břízolitové omítky S Vnější obklady sokl - keramické obklady S Vnitřní obklady běžné keramické obklady S Schody železobetonové monolitické s běžným S 100 povrchem 12. Dveře náplňové S Okna dřevěná špaletová S Okna plastová s izolačním dvojsklem N Podlahy obytných místností PVC,vlysky,dlažby, dřevěné plovoucí. S Podlahy ostatních místností keramická dlažba S Podlahy ostatních místností betonová mazanina P

10 16. Vytápění ústřední topení plynové a na tuhá S 100 paliva 17. Elektroinstalace světelná, třífázová S Bleskosvod chybí C Rozvod vody plast, studená i teplá voda S Zdroj teplé vody bojler S Instalace plynu ano S Kanalizace plastové potrubí S Vybavení kuchyně plynový sporák S Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC S Záchod splachovací S Ostatní pouze digestoř nad sporákem P 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 4, ,00 4,30 2. Zdivo P 24, ,46 11,18 3. Stropy S 9, ,00 9,30 4. Střecha S 4, ,00 4,20 5. Krytina S 3, ,00 3,00 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Vnitřní omítky S 6, ,00 6,40 8. Fasádní omítky S 3, ,00 3,30 9. Vnější obklady S 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody S 3, ,00 3, Dveře S 3, ,00 3, Okna S 5, ,00 2, Okna N 5, ,54 4, Podlahy obytných místností S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 0, Podlahy ostatních místností P 1, ,46 0, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod C 0, ,00 0, Rozvod vody S 2, ,00 2, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5, ,00 5, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní P 3, ,46 1,38 Součet upravených objemových podílů 85,81 Koeficient vybavení K 4 : 0,8581 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %)

11 Konstrukce, vybavení OP Část UP PP Opot. Opot. z K St. Živ. [%] [%] [%] [%] části celku 1. Základy S 4,30 100,00 1,00 4,30 4, ,00 0, Zdivo P 24,30 100,00 1,00 24,30 24, ,00 0, Stropy S 9,30 100,00 1,00 9,30 9, ,00 0, Střecha S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,00 0, Krytina S 3,00 100,00 1,00 3,00 3, ,00 0, Klempířské konstrukce S 0,70 100,00 1,00 0,70 0, ,00 0, Vnitřní omítky S 6,40 100,00 1,00 6,40 6, ,00 0, Fasádní omítky S 3,30 100,00 1,00 3,30 3, ,00 0, Vnější obklady S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2,40 100,00 1,00 2,40 2,41 8 0,00 0, Schody S 3,90 100,00 1,00 3,90 3, ,00 0, Dveře S 3,40 100,00 1,00 3,40 3, ,00 0, Okna S 5,30 50,00 1,00 2,65 2, ,00 0, Okna S 5,30 50,00 1,00 2,65 2,66 8 0,00 0, Podlahy obytných místností S 2,30 100,00 1,00 2,30 2,31 8 0,00 0, Podlahy ostatních místností S 1,40 100,00 1,00 1,40 1, ,00 0, Vytápění S 4,20 100,00 1,00 4,20 4,22 8 0,00 0, Elektroinstalace S 4,00 50,00 1,00 2,00 2, ,00 0, Elektroinstalace S 4,00 50,00 1,00 2,00 2,01 8 0,00 0, Rozvod vody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2,81 8 0,00 0, Zdroj teplé vody S 1,60 100,00 1,00 1,60 1,61 8 0,00 0, Instalace plynu S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Kanalizace S 2,90 50,00 1,00 1,45 1, ,00 0, Kanalizace S 2,90 50,00 1,00 1,45 1,46 8 0,00 0, Vybavení kuchyně S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5,00 100,00 1,00 5,00 5,03 8 0,00 0, Záchod S 0,40 100,00 1,00 0,40 0,40 8 0,00 0, Ostatní P 3,00 100,00 1,00 3,00 3, ,00 0,0000 Opotřebení: 0,0 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 1 900,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8581 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1190 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 109,32 Plná cena: 1 171,62 m 3 * 3 109,32 Kč/m 3 = ,50 Kč Koeficient opotřebení: (1-0,0 % /100) * 1,000 Nákladová cena stavby CS N = ,50 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = ,92 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,92 Kč 1.2. Příslušenství

12 Studna Kopaná studna ve dvorní části vybudovaná před stavbou RD v r Napojena na domácí vodárnu, která je oceněna samostatně. Zatřídění pro potřeby ocenění Studna 19 Typ studny: kopaná Hloubka studny: 6,50 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Ocenění studny Základní cena dle přílohy č. 16: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 1,50 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2930 Upravená cena studny = ,12 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 46 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 44 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 46 / 90 = 51,1 % Koeficient opotřebení: (1-51,1 % / 100) * 0,489 = ,49Kč Nákladová cena stavby CS N = ,49 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = ,55 Kč Studna - zjištěná cena = ,55 Kč Domácí vodárna Domácí vodárna zásobující RD užitkovou vodou ze studny. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: 1.3. Domácí vodárna - Darling Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Výměra: 1,00 ks Ocenění

13 Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = ,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2930 Základní cena upravená cena [Kč/ks] = ,40 Plná cena: 1,00 ks * ,40 Kč/ks = ,40 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 25 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 25 = 80,0 % Koeficient opotřebení: (1-80,0 % / 100) * 0,200 Nákladová cena stavby CS N = 4 952,88 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = 5 002,41 Kč Domácí vodárna - zjištěná cena = 5 002,41 Kč Septik (žumpa) Biologický septik skružový umístěný na splaškové kanalizaci před RD, vybudovaný v r Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Septik do 15 m3 OP Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 Výměra: 1,51 m 3 obestavěného prostoru Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 3 ] = 3 500,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2840 Základní cena upravená cena [Kč/m 3 ] = 7 194,60 Plná cena: 1,51 m 3 * 7 194,60 Kč/m 3 = ,85 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 50 = 88,0 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 % Koeficient opotřebení: (1-85 %/ 100) * 0,150 Nákladová cena stavby CS N = 1 629,58 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = 1 645,88 Kč

14 Septik (žumpa) - zjištěná cena = 1 645,88 Kč Zpevněné plochy Zpevněné plochy z betonu monolitického tl. do 10cm, stáří 44 let, tvořící vstupní chodník do RD a část vjezdu do garáže. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 Výměra: 14,60 m Plochy s povrchem betonovým monolitickým - tl. do 10 cm Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 2 ] = 235,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2210 Základní cena upravená cena [Kč/m 2 ] = 469,74 Plná cena: 14,60 m 2 * 469,74 Kč/m 2 = 6 858,20 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 60 = 73,3 % Koeficient opotřebení: (1-73,3 % / 100) * 0,267 Nákladová cena stavby CS N = 1 831,14 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = 1 849,45 Kč Zpevněné plochy - zjištěná cena = 1 849,45 Kč Zámková dlažba Zámková dlažba tl. 60 mm, tvořící část vjezdu do garáže od komunikace, vybudovaná v r Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 Výměra: 14,80 m 2 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 2 ] = 480,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,

15 Základní cena upravená cena [Kč/m 2 ] = 959,47 Plná cena: 14,80 m 2 * 959,47 Kč/m 2 = ,16 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 11 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 39 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 11 / 50 = 22,0 % Koeficient opotřebení: (1-22,0 % / 100) * 0,780 Nákladová cena stavby CS N = ,12 Kč Koeficient pp * 1,010 Cena stavby CS = ,88 Kč Zámková dlažba - zjištěná cena = ,88 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek p.č.st.424 Pozemek v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří - zastavěn oceňovanou stavbou RD č.p.103. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 1,010 Celkový index I = I T * I O * I P = 1,000 * 1,000 * 1,010 = 1,010 6 i =

16 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,12 1, ,52 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a st ,00 343, ,20 nádvoří Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,20 Pozemek p.č.st zjištěná cena = ,20 Kč 2.2. Pozemek p.č.554/2 Pozemek v KN veden jako orná půda, skutečnosti funkčně spojen se stavební plochou stejného vlastníka. Pozemek v ÚPD obce určen k možnému zastavění stavbou RD či doplňkovou stavbou. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití I 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% I 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky I 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů I 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 6 i = 1 Index trhu s nemovitostmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 1,010 Celkový index I = I T * I O * I P = 1,000 * 1,000 * 1,010 = 1,010 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny

17 odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 9 odst. 4 - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění 9 odst. 4 ( 4 odst. 1) 340,12 1,010 0, ,06 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 9 odst. 4 ( 4 orná půda 554/2 512,00 103, ,72 odst. 1) Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,72 Jiný pozemek oceněný dle 9 Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty Index P Úprava ] [Kč/m 2 ] 9 odst. 6 - jiné pozemky - ostatní pozemky 9 odst ,12 0,04 13,60 Parcelní Výměra Jedn. cena Srážka Cena Typ Název číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 9 odst. 6 zahrada ,00 13, ,60 Jiný pozemek - celkem 4 229,60 Pozemek p.č.554/2 - zjištěná cena = ,32 Kč 2.3. Pozemek p.č.554/3 Pozemek v KN veden jako orná půda, nezačleněn do ÚPD obce, nachází se na něm některé oceňované dřeviny. Ocenění Zemědělský pozemek oceněný dle 6 Výměra JC Úprava UC Cena Název Parcelní číslo BPEJ [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 554/ ,00 14,34 14, ,00 Zemědělský pozemek oceněný dle 6 Celkem: 1 400,00 m ,- Pozemek p.č.554/3 - zjištěná cena = ,- Kč 2.4. Ostatní pozemky v k.ú.mistřice I

18 Pozemky ostatní plochy tvoří remíz mezi dvěma hony a nezpevněnou polní cestu - manipulační plochu. Lesní pozemek tvoří pás lesa vzniklý částečně náletem mezi dvěma zemědělskými hony. Orné půdy jsou začleněny do zemědělsky obdělávaných honů, bez trvalých porostů. Na pozemcích ostatní plochy, trvalé travní porosty a lesní pozemek se nachází většinou náletové dřeviny, které neoceňuji, lesní pozemek vznikl částečně náletem a částečně výsadbou - porosty neoceněny. Ocenění Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5: Vzdálenost od souvisle zastavěné části obce 3-4 km: -6 % Celková úprava ceny: -6,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 467/ ,00 9,67-6,00 9, ,22 orná půda 468/ ,00 12,88-6,00 12, ,31 468/ ,00 9,67-6,00 9, ,74 orná půda ,00 15,60-6,00 14, , ,00 14,34-6,00 13, , ,00 7,89-6,00 7,42 964,60 orná půda ,00 15,60-6,00 14, ,12 orná půda 2627/ ,00 16,52-6,00 15, , / ,00 8,79-6,00 8, , / ,00 7,66-6,00 7, ,20 orná půda 2840/ ,00 16,52-6,00 15, ,56 orná půda 2929/ ,00 12,88-6,00 12, , / ,00 6,69-6,00 6, ,41 orná půda 3810/ ,00 8,79-6,00 8,26 974, / ,00 1,25-6,00 1, ,80 trvalý travní 4060/ ,00 1,25-6,00 1,18 581,74 porost trvalý travní 4062/ ,00 1,25-6,00 1,18 292,64 porost trvalý travní ,00 1,25-6,00 1,18 194,70 porost trvalý travní 4066/ ,00 1,25-6,00 1,18 375,24 porost Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: ,00 m ,54 Lesní pozemek oceněný dle 7 Výměra JC Úprava Cena Název Parcelní číslo SLT UC [Kč/m2] [m2] [Kč/m2] [%] [Kč] lesní pozemek H2 806,00 4,81 4, ,86 Lesní pozemek oceněný dle 7 - celkem 3 876,86 Jiné pozemky oceněné dle

19 Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty Index P Úprava ] [Kč/m 2 ] 9 odst. 6 - jiné pozemky - ostatní pozemky 9 odst ,12 0,04 13,60 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Srážka Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 9 odst. 6 ostatní plocha,jiná 467/2 101,00 13, ,60 plocha 9 odst. 6 ostatní 2929/9 141,00 13, ,60 plocha,manipulační Jiné pozemky - celkem 3 291,20 Ostatní pozemky v k.ú.mistřice I - zjištěná cena = ,60 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty na pozemcích s RD Ovocné dřeviny nacházející se na pozemcích s RD, přestárlé. Ovocné dřeviny: příloha č. 36. Zahrádkářský typ ovocnářství: Název Stáří Počet / Jedn. cena [Kč Úprava Upr. cena [Kč / Cena [roků] Výměra / jedn.] [%] jedn] [Kč] švestka 46 3 Ks 70, % min. 70,- 210,- jabloň Ks 267, % 160,20 640,80 vysokokmen třešeň Ks 277, % 166,20 166,20 vysokokmen Součet: = 1 017,- Kč Celkem - ovocné dřeviny: = 1 017,- Kč Trvalé porosty na pozemcích s RD - zjištěná cena 1 017,- Kč

20 C. REKAPITULACE Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení LV 797 Kněžpole 1. Ocenění pozemků 1.1. Orné půdy v k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště ,40 Kč 1. Ocenění pozemků celkem ,40 Kč LV 797 Kněžpole celkem ,40 Kč LV 711 Mistřice I 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p ,90 Kč 1.2. Příslušenství Studna ,30 Kč Domácí vodárna ,- Kč Septik (žumpa) ,50 Kč Zpevněné plochy 6 926,80 Kč Zámková dlažba ,20 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,70 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek p.č.st ,20 Kč 2.2. Pozemek p.č.554/ ,30 Kč 2.3. Pozemek p.č.554/ ,- Kč 2.4. Ostatní pozemky v k.ú.mistřice I ,60 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,10 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty na pozemcích s RD 1 017,- Kč 3. Ocenění trvalých porostů celkem 1 017,- Kč LV 711 Mistřice I celkem ,80 Kč Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,20 Kč

21 Rekapitulace výsledných cen LV 797 Kněžpole 1. Ocenění pozemků 1.1. Orné půdy v k.ú.kněžpole u Uh.Hradiště ,40 Kč 1. Ocenění pozemků celkem ,40 Kč LV 797 Kněžpole celkem ,40 Kč LV 711 Mistřice I 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p ,90 Kč 1.2. Příslušenství Studna ,50 Kč Domácí vodárna 5 002,40 Kč Septik (žumpa) 1 645,90 Kč Zpevněné plochy 1 849,50 Kč Zámková dlažba ,90 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,10 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek p.č.st ,20 Kč 2.2. Pozemek p.č.554/ ,30 Kč 2.3. Pozemek p.č.554/ ,- Kč 2.4. Ostatní pozemky v k.ú.mistřice I ,60 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,10 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty na pozemcích s RD 1 017,- Kč 3. Ocenění trvalých porostů celkem 1 017,- Kč LV 711 Mistřice I celkem ,20 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,60 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč

22 slovy: Čtyřimilionyjednostosedmdesáttřitisíctřistasedmdesát Kč Odpovědi na úkoly znalce vyplývající z usnesení soudního exekutora: 1) Zvlášť obvyklou (tržní) cenu nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j.056 EX 10606/11-33 ze dne , ve spojení s usnesením o opravě exekučního příkazu č.j.056 EX 10606/11-41 ze dne a to zvlášť pro : - nemovitost zapsanou na LV 797,k.ú.Kněžpole u Uh.Hradiště - pozemky orné půdy, uvedené na LV č. 797 pro obec Kněžpole a a k.ú. Kněžpole u Uh.Hradiště mají administrativní cenu ,- kč. Slouží jako zemědělské pozemky začleněné do zemědělsky obdělávaných honů, jsou v nájmu zemědělské organizace, v dané lokalitě se nabízí zemědělské pozemky, bez možnosti zástavby v cenách kolem 15-22,- kč/m 2 proto jako znalec stanovuji obvyklou (tržní) cenu pozemků uvedených na LV 767 v k.ú. Kněžpole u

23 Uh.Hradiště ve výši = ,- kč - nemovitost zapsanou na LV 711, k.ú.mistřice I - objekt bydlení č.p.103 s příslušenstvím a neoddělitelnými pozemky zapsaný na listu vlastnictví LV č.711 zapsaný u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uh.Hradiště pro katastrální území Mistřice I a obec Mistřice. Administrativní cena objektu RD se stavebním pozemkem,přilehlými pozemky a příslušenstvím je dána znaleckým posudkem a činí ,- kč. Vzhledem k tomu, že podobné objekty se k prodeji v okolí nabízí, ale je jich nadbytek, bude jejich obvyklá cena klesat.dále je třeba zhodnotit to, že stavba je ve stádiu kompletní rekonstrukce a bude třeba velkých investic na její dokončení. Region a obec je mírně nadprůměrná v nezaměstnanosti, podprůměrná v kupní síle obyvatelstva a možnosti získání zaměstnání z čehož plyne, že zjištěnou cenu bude třeba snížit, aby se srovnala se zvyklostmi v regionu. proto jako znalec stanovuji obvyklou (tržní) cenu nemovitosti čp.103 s přilehlými pozemky a příslušenstvím ve výši = ,- kč - pozemky orné půdy,ostatní plochy a lesní pozemek uvedené na LV č. 711 pro obec Mistřice a k.ú. Mistřice I mají administrativní cenu ,- kč. Slouží jako zemědělské pozemky začleněné do zemědělsky obdělávaných honů, jsou v nájmu zemědělské organizace, v dané lokalitě se nabízí zemědělské pozemky, bez možnosti zástavby v cenách kolem 7-15,- kč/m 2 proto jako znalec stanovuji obvyklou (tržní) cenu pozemků uvedených na LV 711 v k.ú. Mistřice I ve výši = ,- kč 2) Stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených ( např. věcná břemena,práva z nájemních smluv, nikoliv případné další exekuce váznoucí na nemovitostech, závadami nejsou práva, která váznou na nemovitosti za účelem zajištění pohledávek věřitelů - např. zástavní právo) - věcná břemena ani žádné nájemní smlouvy a práva nebyla zjištěna ( kromě exekucí)!!! - LV na nemovitosti č.p.103, pozemcích st.424, 554/2 a 554/3 vázne zástava ve výši ,-kč ve prospěch České spořitelny a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha

24 V Dolním Němčí Ing. Vítězslav Hlaváček Nivnická Dolní Němčí Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně dne č.j. Spr.602/97 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví, stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č / 2015 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Fa 3 /

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1878-83 / 2015 O administrativní a obvyklé (tržní) ceně nemovitostí - bytu č.249/8 v bytovém domě č.p.249 a podílu na pozemku p.č.st. 289 ve výši 557/3944 v obci a k.ú. Nedakonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4224-054 - 2014 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 5 s příslušenstvím, které se sestává z hospodářské části, vedlejších staveb, studny, venkovních úprav a stavbou dotčených pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 NEMOVITÁ VĚC: Nemovitost rekreační chaty, LV 1728 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Kunčice pod Ondřejníkem, k.ú. Kunčice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 O ceně pozemku p.č.st.24, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 531 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.18, Chramostek, obec Lužec nad Vltavou, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 O ceně bytové jednotky č.508/2 v obci Zbýšov, Jiráskova č.p.508, vč.příslušenství a podílu o velikosti 426/11404 na společných částech domu a pozemku p.č.188, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 O ceně pozemku p.č.486/3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 16 m 2, jehož součástí je zahrádkářská chata č.e.333 v Jihlavě, včetně příslušenství a pozemku p.č.486/22,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 152/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 68/1, součástí je stavba: Zaječí, č.p. 2, zemědělská usedlost, pozemku p.č. 564/11, 619 a 620, s příslušenstvím, LV číslo 3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15 Horní 24, 370 08 Staré Hodějovice mobil 775 260 150, e mail: ssnhusek@seznam.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 4138-228/15 o ceně v místě a čase obvyklé rodinného domu č.p.317 s příslušenstvím a pozemky dle LV č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id.podilu 1/12 RD č.p.42 stavba stojí na pozemku p.č. 361 vč.pozemků p.č. 361, 362/1, 362/2 a příslušenství v obci Děčín, k.ú.vilsnice,

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 901/2014-D ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1438-43/2015 o ceně pozemku parc. č. st. 502 vč. stavby rekreační chaty č.e. 123 stojícího na pozemku parc. č. st. 502 a pozemku parc. č. 2109/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou Objednatel znaleckého posudku: Jan Trinner Rýmařovská 433 19900

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015 O ceně pozemku p.č.st.539, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 127 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.232 v ulici Na Veselkách, obec Tehov, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 177113915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.88 stavba stojí na pozemku st.80 vč.pozemků st.80, p.č.1344/1, 1344/2 a příslušenství v obci Hradec nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015 O ceně bytové jednotky č.425/9 v obci Kynšperk nad Ohří, náměstí SNP č.p.425, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5421/126697 na společných částech domu a pozemku p.č.187,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 611-06/2015 O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Objednatel znaleckého posudku: Ing. Lukáš Vlašaný Vančurova 2904 39001 Tábor Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 O ceně bytové jednotky č.257/3 v obci Nová Říše, ulice Březinova č.p.257, včetně příslušenství a podílu o velikosti 38/261 na společných částech domu a pozemku p.č.st.319,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více