NOVÝ DOMOV. Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto. duben, květen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ DOMOV. Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto. duben, květen"

Transkript

1 NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 2/2013 duben, květen

2 Projekty v Domově pro seniory Vysoké Mýto Podpora vzdělávání zaměstnanců v oblasti sociálních služeb v Domově pro seniory Vysoké Mýto Od 1. května 2011 je společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. realizátorem projektu Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v Domově pro seniory Vysoké Mýto, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Vysoké Mýto v oblasti sociálních služeb. V rámci projektu probíhají akreditované vzdělávací programy v oblastech dalšího odborného vzdělávání. Další série školení proběhla v termínu od 21. listopadu 2012 do 28. února 2013, zakončená závěrečnou zkouškou. Všichni pracovníci v sociálních službách Domova pro seniory Vysoké Mýto, kteří byli do kurzu zapsáni, ji úspěšně zvládli. Všem BLAHOPŘEJEME! 2

3 Co je dobré vědět Fotografie Ze všech akcí, které pro Vás v Domově zajišťujeme, pořizujeme fotografie. Některé umístíme na webové stránky našeho Domova, ostatní zůstávají uložené u aktivizačních pracovníků. Tyto fotografie Vám potom promítáme při společné akci Promítání fotografií z akcí Domova. Pokud budete mít zájem o zhotovení Vámi vybraných fotografií, kontaktujte pečovatelky, sociální nebo aktivizační pracovníky. Masáže Po dobu nemoci Mgr. Bohuslavy Medunové bude masáže provádět Marta Kratochvílová ve fyzioterapii ve 3.patře cena za úkon: masáž zad a šíje 120,- Kč / 40min. 3

4 Ordinace obvodního lékaře 1.patro sesterna MUDr. Jaromír Slavík ORDINAČNÍ HODINY úterý 10:00 13:00 Máte li obtíže a nemůžete se dostavit do ordinace, nahlaste se zdravotní sestře (nejlépe den předem), a ta zajistí návštěvu lékaře u Vás na pokoji. Chcete-li pouze předepsat léky, stačí dát zdravotní sestře seznam léků, které potřebujete (nejlépe den předem), a ta vše zajistí. Vyzvednutí léků Vám zajišťujeme v lékárně U Zlatého orla ve Vysokém Mýtě, kde již nemusíte platit 30,- Kč regulační poplatky. Uživatelé, kteří mají jiného obvodního lékaře, prosíme, aby také vše hlásili zdravotní sestře, která dle domluvy může zajistit vše potřebné s Vaším obvodním lékařem, včetně jeho návštěvy zde v Domově. Šárka Doleželová vrchní sestra 4

5 Nákupy Milí uživatelé, jednou z možností nakupování je obchod na recepci. Nemusíte mít strach, že byste utratili více peněž než v běžném obchodě. Možnost nakoupit si samostatně je zde proto, aby Vám zůstala zachována určitá míra soběstačnosti, jež je pro Vás důležitá. Pokud si sami na nákup v recepci netroufáte, pečovatelky Vás rády doprovodí a s nákupem Vám pomohou. Zboží dostupné v recepci Nápoje Minerálky (Ondrášovka, Poděbradka, Mattoni, Magnesia různé příchutě) Pepsi Džus Víno (červené, růžové, bílé) Čokolády, sušenky a bonbóny Nanuky Káva Pivo (Gambrinus, Birell, Plzeň) Čokolády (Milka, Milka oříšková, Margot malá a velká, Kaštany, Milena, Kofila, Banány v čokoládě) Bonbóny a žvýkačky (Bonpari, Hašlerky, Klokánky, Halls) Sušenky (Zlaté oplatky, Zlaté polomáčené, Čoko piškoty, Dia-hořické trubičky, Hořické trubičky, Bebe brumík, Mila řezy, Siesta, Tatranky, Delissa) Nanuky (Ruská zmrzlina, Mrož, Pegas, atd.) Káva Jihlavanka 5

6 Pečivo a slané pochutiny Hygienické potřeby Koláče Slané pochutiny (TUC, brambůrky) Rohlíky Sýr Veselá kráva, paštika Toaletní papír Papírové kapesníčky Vlhčené ubrousky Zubní pasta a zubní kartáček Šampón Sprchový gel Osvěžovač vzduchu Masážní gel chladivý, hřejivý Seni Activ - malé Seni Standart plus - velké Pokud budete potřebovat nakoupit zboží, které není v recepci dostupné, nakoupíme Vám při hromadném nákupu. Své požadavky nahlaste pečovatelce do středy a to do 12:00 hod. Nákup Vám bude zanesen na pokoj vždy v pátek. Bc. Iveta Ondráčková sociální pracovník 6

7 Co jsou standardy kvality sociálních služeb? Od musí mít každý poskytovatel sociální služby v souladu s platnou legislativou zpracované tzv. standardy kvality. Tyto standardy slouží pro poskytovatele jako popis toho, jak má vypadat kvalitní služba, a jakým způsobem bude poskytována uživatelům. Standardy slouží nejenom pracovníkům, ale také uživatelům dané služby. Standardů kvality je celkem 15, standardy zaměřené na uživatele se nazývají procedurální, mezi ně patří: Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování sociální služby. Zde má každá poskytovaná služba stanoveno své poslání, kterým se řídí, cílovou skupinu osob, pro které je služba určena a zásady (principy), které jsou pro danou službu závazné a důležité. Tento standard je zásadní, poskytovaná služba se zavazuje k naplňování tohoto závazku, který je veřejný (veřejnost je sním seznamována např. formou letáků, na webových stránkách, apod.). Standard č. 2: Ochrana práv osob. Poskytovaná služba má povinnost mít písemně zpracovaná pravidla pro případné porušování práv, ke kterým může dojít při poskytování služby, nebo na střety zájmů mezi uživateli či mezi uživatelem a pracovníkem. Dále je v tomto standardu písemně zpracován i postup při přijímání darů. Standard č. 3: Jednání se zájemcem o službu. Zde je popsán průběh jednání s osobou, která má zájem o poskytování dané služby, při kterém se projednává cíl zájemce, hledá se společně zakázka, kterou by daná služby mohla plnit. Tato část je důležitá 7

8 v tom, že se zde rozhoduje na základě stanovených kritérií, zda zájemce spadá do okruhu osob (cílová skupina), kterým se poskytovatel zavázal poskytovat službu (ve standardu č. 1 ve veřejném závazku). Standard č. 4: Smlouva o poskytování sociální služby. V této části má sociální služba písemně sepsán postup, podle kterého pracovníci jednají při uzavírání smlouvy (seznámení se smlouvou, přílohami smlouvy). Uzavřením smlouvy se ze zájemce o službu stává uživatel služby. Standard č. 5: Individuální plánování a průběh sociální služby. Pracovníci sociální služby s každým uživatelem plánují průběh služby a vyhotovují o něm záznam, tzv. Individuální plán. Individuální plán vychází z potřeb a cílů, kterých chce uživatel pomocí využívané služby dosáhnout. Každý uživatel má k dispozici určeného, tzv. klíčového pracovníka, se kterým může probírat změny svých potřeb a přání. Standard č. 6: Dokumentace o poskytované sociální službě. Tento standard zahrnuje písemná pravidla pro vedení dokumentace v dané službě. Popisuje, jaké informace jsou vedeny o uživatelích služby, kdo má k těmto informacím přístup, jak dlouho se archivují, apod. Standard č. 7: Stížnosti na kvalitu či způsob poskytování služby. Zde každý uživatel najde informace o možnosti stěžovat si na poskytovanou službu, jak postupovat při podávání stížnosti, jak se stížnosti evidují a jak s nimi dále poskytovaná služba pracuje. Standard č. 8: Návaznost poskytované sociální služby na další služby. Služba má k dispozici uživatelům a pracovníkům 8

9 vytvořeno tzv. Portfolio, kde jsou uvedeny kontakty na další služby v okolí lékaři, nemocnice, veřejné služby, apod. Standardy ekonomické (personální) se týkají managementu (řízení) poskytované služby, a jsou to standardy č. 9 a 10. Standard č. 9 popisuje personální a organizační zajištění sociální služby (např. struktura a počet pracovních míst, pravidla pro přijímání pracovníků, atd.), Standard č. 10 pojednává o profesním rozvoji pracovníků (hodnocení jejich práce, zvyšování kvalifikace - vzdělávání, atd.). Poslední skupinou jsou standardy provozní, které se zabývají otázkami provozu poskytované služby. Sem je zařazen standard č. 11: Místní a časová dostupnost poskytované služby (kdy a kde je služba poskytována), standard č. 12: Informovanost o poskytované službě (jakým způsobem je informována veřejnost o službě - informace musí být jasné, stručné, srozumitelné), standard č. 13: Prostředí a podmínky (materiální, technické, hygienické podmínky a prostředí sociální služby), standard č. 14: Nouzové a havarijní situace (definování nouzových situací, které mohou nastat při poskytování služby a postup při jejich řešení), standard č. 15: Zvyšování kvality v poskytované službě (hodnocení kvality služby, zjišťování spokojenosti uživatelů, např. prostřednictvím dotazníků, vyhodnocení stížností, atd.). Mgr. Drahomíra Lencová garant kvality sociální práce 9

10 Velikonoce Pro někoho Velikonoce představují oslavu příchodu jara a probouzení přírody (původní pohanské svátky). Pro křesťany jsou nejdůležitějšími svátky v roce. Spojují je s ukřižováním Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Název Velikonoce je odvozen od Velké noci (noc, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých). V souvislosti s těmito svátky je třeba zmínit i židovský svátek Pesach, který se slaví na počest vysvobození Židů z egyptského zajetí. V příspěvku se zaměříme hlavně na křesťanskou tradici, ale zmíníme i různé zvyky a pověry. Velikonoce nemají přesně stanovené pevné datum. Konají se vždy v neděli po prvním jarním úplňku (jaro začíná 21. března). Velikonoční neděle může připadat na kterékoliv datum mezi 22. březnem a 25. dubnem. Pašijový týden aneb názvy dnů ve velikonočním týdnu - každý den ve velikonočním/pašijovém (pašije vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista) týdnu má svůj název. Jednotlivé dny si nyní představíme. Dozvíte se nejen jejich jména, ale také jaké tradice, zvyky či pověry se s nimi pojí a jak souvisí s příběhem o Ježíši Kristu. Květná neděle poslední (tedy šestá) postní neděle (půst začíná Popeleční středou a trvá 40 dní). Dle Bible přijel Ježíš se svými učedníky do Jeruzaléma, aby oslavil Pesach (odchod Izraelitů z Egypta). Název neděle je odvozen od květů 10

11 (mají připomínat palmové větve, jimiž lidé vítali Ježíše), kterými se zdobí kostely. Modré (žluté) pondělí představuje poslední masopustní pondělí. Šedivé úterý uklízelo se obydlí, vymetaly se všechny nečistoty. Škaredá středa (Sazometná středa) Bible uvádí, že Jidáš právě v tento den zradil Ježíše Krista. Podle tradice se mají vymetat komíny. A také se říká, že budete-li se mračit, pak se budete mračit každou středu po celý rok. Zelený čtvrtek dle Bible se v tento den konala v Getsemanské zahradě poslední večeře Ježíše Krista. Byl při ní zatčen. Na Zelený čtvrtek se také naposledy před Velikonocemi rozezní zvony (říká se, že odlétají do Říma, znovu zazní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria). Jejich zvuk je nahrazen řehtačkami a klapačkami. Název tohoto dne je odvozen od skutečnosti, že se nosilo zelené mešní roucho. Mezi zvyky patří 11

12 například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se nemocem), má se sníst něco zeleného (člověk bude rok zdravý) a další. Velký pátek v Bibli je psáno, že Ježíš byl souzen, odsouzen a ukřižován. Křesťané mají držet přísný půst. Říká se, že na velký pátek se otevírá země a vydává poklady. Otvírá se dokonce i hora Blaník a prý je možné spatřit blanické rytíře. Dle tradice se nemá prát prádlo či pracovat na poli a v sadu. Také se nemá nic půjčovat, prodávat a darovat. Bílá sobota končí půst, který trval 40 dní. Uklízí se, pečou mazance a velikonoční beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky. Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Pro křesťany se jedná o nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí jídlo, které se pak podává u slavnostní tabule. Velikonoční pondělí tento den je spojen s koledováním, poléváním vodou a velikonočním zajíčkem. 12 Hana Karlíčková

13 Jak na jarní únavu S termínem jarní únava se setkal snad každý z nás. Je to pocit vyčerpání, fyzické a psychické únavy, které se objevuje v období koncem zimy a začátku jara. Existuje mnoho faktorů, které se podílejí na vzniku jarní únavy - kvůli chladnému počasí jsou nezřídka místnosti přetopené a méně času trávíme aktivní relaxací na čerstvém vzduchu; naše tělo musí bojovat se sníženým množstvím slunečního záření během zimních měsíců. Proto je zapotřebí se našemu tělu v tomto kritickém období věnovat, zejména když pociťujeme, že nás jarní únava přemáhá. Doporučuje se proto zvýšený příjem vitamínů, nejlépe z čerstvého ovoce a zeleniny. Velmi důležité je přitom nezapomínat na aktivní pohyb - ten povzbudí krevní oběh a následně tělo zbaví nejen škodlivin, ale i stresu, úzkosti a zlé nálady. Také nesmíme zanedbávat dostatečný příjem tekutin, což je dva až tři litry denně, ať už ve formě čaje, džusů, vody nebo minerálek. K tomu, abychom měli zdravé tělo, musí být zdravá i naše mysl, dostatek každodenních radostí, odpočinku, relaxace, setkávání se s přáteli, dopřávání si na druhé straně 13

14 i chvilky pro sebe, pohyb v přírodě, to všechno jsou dobré zbraně proti jarní únavě. Neváhejte a bojujte proti jarní únavě s námi. Od pondělí do pátku se na Vás těšíme na cvičení na výklencích, po kterém následuje dopolední aktivita (např. výtvarná dílna, trénování paměti, ruční práce, zahradničení). Odpoledne se věnujeme společným setkáním, ať už při společenských hrách, ochutnávce moučníku nebo zpívání v jídelně. Věříme, že společně budeme trávit co nejvíce času a jarní únavu tak snáz překonáme. 14

15 Novinky v aktivitách Pečení je nově zařazeno na středu od 10:30 hod. Následně se potom od 14 hod. scházíme ve společenské místnosti vedle kuchyňky ve 2. patře na posezení u kávy a ochutnávku moučníku. Společenské hry hrajeme každé úterý od 14 hod. na 3. patře. Za hezkého počasí se sejdeme za recepcí a budeme společně hrát ruské kuželky nebo petanque. Nově jsme zařadili aktivitu Čtenářské odpoledne. Bude probíhat nepravidelně, ale alespoň jednou měsíčně. Při každém odpoledni Vám představíme knihu, kterou jsme četli a která nás zaujala. Návrhy z Vaší strany jsou vítány, s představením Vámi oblíbené knihy Vám rádi pomůžeme. 15

16 Trénování paměti Sudoku každý řádek, sloupec a každý čtverec (3x3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do Rozluštěte přesmyčky zelenina ŘSTECH. BICLEROKO. ORKUAK ŽEPTRLE. RLECE PTAKUAS. KRAPIPA.. NÁŠETP KPÓER 16

17 Spočítejte trojúhelníky! Kolik trojúhelníků vidíte? Rozluštěte slova (část slova je nahrazena číslicí) 12ník 1tlivý pro100pášník.. 5ník.. o2tit. skrá5 na5í 8ium 17

18 Staročeská přísloví, ledacos napoví Duben Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. Jiří a Marek - mrazem se zalek. Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři. Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí. Do svatého Jiří tráva neroste, kdyby ji kleštěmi tahal, po svatém Jiří roste, třeba ji palicí zatloukal. Na svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo. Sníh dubnový jako mrva pohnojí. Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. Duben hojný vodou - říjen vínem. Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. Květen Máj - vyženeme kozy v háj. Studený máj - v stodole ráj. Když máj vláhy nedá, červen se předá. Máj má být chladný, ale ne studený. Suchý květen, suchý rok. Svatá Žofie políčka často zalije. Svatí Servác, Pankrác a Bonifác, ledoví bratři, přinesou chladna, jak se patří. 18

19 Střípky z aktivit Společenský večer s tombolou a tancem Ve čtvrtek 7. února se v Domově pro seniory Vysoké Mýto konal Společenský večer s tombolou a tancem. Večer byl určen pro uživatele Domova a jejich blízké, zaměstnance a všechny, kteří spolupracují s domovem pro seniory. K tanci a poslechu hrála uživatelům již dobře známá skupina KV band. O taneční vystoupení se postaralo Taneční studio Hany Flekrové a Tancklub Holice. Vrcholem večera byla bohatá tombola, kde téměř každý los vyhrával. Taneční vystoupení žáků ZUŠ Vysoké Mýto Ve čtvrtek 14.února nám přišly zatančit žákyně ZUŠ Vysoké Mýto pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Schejbové. Vystoupení bylo tematicky zaměřené na odcházející zimu. Všem se velice líbilo. 19

20 Beseda La Isla del Coco aneb Žraloci jsou naši přátelé V pátek 15. února proběhla v jídelně Domova beseda s panem Doc. Ing. Jiřím Dohnalem, CSc., MBA na téma La Isla del Coco aneb Žraloci jsou naši přátelé. Pan Dohnal nám vyprávěl o svých zážitcích z návštěvy Kokosového ostrova, bájného ostrova pokladů kapitána Flinta. Beseda byla doplněna o spoustu fotografií a krátké filmové pasáže z podmořského světa. Vystoupení operní pěvkyně, mezzosopranistky Andrey Doskočilové Ve čtvrtek 21. února v podvečerních hodinách vystoupila v jídelně Domova operní pěvkyně, mezzosopranistka Andrea Doskočilová za doprovodu klavíru v podání pana Jiřího Kožnara. Naše uživatele potěšily barokní árie a české písně. Na závěr jsme si s paní Doskočilovou všichni společně zazpívali oblíbené lidové písničky. 20

21 Velikonoční příběh Ve čtvrtek 7. března od 14:00 hod. proběhlo v Domově setkání pod názvem "Velikonoční příběh" s vysokomýtským děkanem Pavlem Mistrem. Bylo zaměřeno na přípravu na Velikonoce. Na setkání se hovořilo o tématech jako postní doba, židovské velikonoce nebo co předcházelo ukřižování Ježíše. Pro uživatele byl i prostor pro dotazy a diskuzi. Narozeninová oslava a oslava MDŽ V pátek 8. března proběhla v našem Domově další narozeninová oslava. Hodně zdraví jsme popřáli všem uživatelům, kteří se narodili v březnu a za doprovodu harmoniky jsme si zanotovali s panem Svobodou. Zároveň jsme si pěknou písničkou připomněli Mezinárodní den žen. 21

22 Výtvarná dílna Každé pondělí a pátek se scházíme ve výtvarné dílně. Během ledna a února jsme vyráběli keramiku, malovali jsme na trička a některá jsme zdobili savem. I v dubnu a květnu se můžete těšit na další tvoření. Budeme vyrábět čarodějnice, jarní stromečky, keramiku a zdobit dózy ubrouskovou technikou. Díky výrobkům, které jste ve výtvarné dílně vyrobili, jsme mohli přispět darem na benefiční Modrý bál v Chocni, pořádaný Římskokatolickou farností děkanství Choceň. Výtěžek z benefičního Modrého bálu bude použit na stavbu studně na Haiti. Všem uživatelům, kteří nám pomáhají ve výtvarné dílně tímto moc a moc děkujeme. 22 Mgr. Martina Lukáčová aktivizační pracovník

23 Program aktivit na duben FILMOVÁ KAVÁRNA 1.patro, jídelna 1.4. Marie 8.4. Host do domu Vojnarka Nechte to na mě Pozdní máj BOHOSLUŽBY 2.patro, kaple 4.4. Pavel Mistr římskokatolická církev Přemysl Pýter církev bratrská Ladislav Havelka českobratrská církev evangelická Jiří Plhák církev československá husitská AKCE V DOMOVĚ 3.4. Stravovací komise 4.4. přednáška Vysokomýtská posádka v mírových dobách Rakouska-Uherska ( ) 5.4. Narozeninová oslava 9.4. Ukázka jarního aranžování květin Beseda - Indonésie Den Země Regionální muzeum Predátoři ptačí říše Pálení čarodějnic a narozeninová oslava 23

24 Program aktivit na květen FILMOVÁ KAVÁRNA 1.patro, jídelna 6.5. Neviděli jste Bobíka? Krb bez ohně Ženy u benzínu Srdce v celofánu BOHOSLUŽBY 2.patro, kaple 2.5. Pavel Mistr římskokatolická církev 9.5. Přemysl Pýter církev bratrská Ladislav Havelka českobratrská církev evangelická Jiří Plhák církev československá husitská Pavel Mistr římskokatolická církev AKCE V DOMOVĚ 1.5. Svátek práce 2.5. Stravovací komise 8.5. Den osvobození 9.5. Beseda ke Dni osvobození Den matek Slavnostní otevření terasy Aktuální rozvrh aktivit naleznete na: Naše služby - Zájmová činnost - Rozvrh aktivit 24

25 Domov pro seniory Vysoké Mýto obdržel podporu ze Zaměstnaneckého charitativního fondu společnosti Citibank Europe plc, organizační složka, ve výši ,- Kč Příspěvek byl využit k zakoupení 2 podložek Rollboard Vision, které slouží k přesunu uživatelů. Děkujeme! 25

NOVÝ DOMOV. Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 8/2012. Plastika Pták štěstí

NOVÝ DOMOV. Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 8/2012. Plastika Pták štěstí NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 8/2012 Plastika Pták štěstí Právě držíte v rukou Nový domov zpravodaj Domova pro seniory v novém kabátě. Zpravodaj nyní bude vycházet jedenkrát za dva

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

Seniorský zpravodaj č. 30 1. zpravodaj. Léto 2013 č. 30. Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec

Seniorský zpravodaj č. 30 1. zpravodaj. Léto 2013 č. 30. Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Seniorský Seniorský zpravodaj č. 30 1 zpravodaj Léto 2013 č. 30 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Vážení uživatelé, nejmilejších. přejeme krásné prožití letních dnů, plné pohody

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013)

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013) M a t e ř s k á š k o l a Mateřídouška Na Hradě 90, Hradec Králové 3 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové Školní vzdělávací program pro

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 5 2013 50. ročník www.vamberk-city.cz Instalace nových kontejnerů...str.5 Festival Vamberák podruhé...str.

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 5 2013 50. ročník www.vamberk-city.cz Instalace nových kontejnerů...str.5 Festival Vamberák podruhé...str. Vamberecký zpravodaj 5 2013 50. ročník V neděli 7. dubn bna se konal ji ž 13. ročník akc kce nazv zvan ané Otev írán ání studán ánky ky, kterou pořá řádá Obč bčan anské sdru- že ní tur istů města Vam-

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK Název poskytovatele: Centrum seniorů Mělník (dále CSM) Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: město Mělník Kontaktní údaje: Centrum seniorů Mělník,

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby?

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 9 2/2012 Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? V pondělí 13. 2. 2012 uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Klecanský masopust. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Klecanský masopust. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Klecanský masopust Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3 Klecanský zpravodaj březen 2013 Vážení spoluobčané, přejeme

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace

Více

ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O.

ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O. ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O. Číslo 3/ duben 2011.... Obsah: - slovo ředitelky str. 2 - toulky po kraji str.14-15 - ohlédnutí za kulturou str. 3-8 - aktuality str.16-18 - připravujeme pro Vás str.

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov Výroční zpráva 2010 Zpracovala: Ing. Monika Miřátská vedoucí ekonomicko-provozního úseku Mgr. Josef Scháněl ředitel 1

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

vydává Centrum pro seniory Zahrada ve spolupráci s uživateli

vydává Centrum pro seniory Zahrada ve spolupráci s uživateli ZAHRADNÍČEK vydává Centrum pro seniory Zahrada ve spolupráci s uživateli Datum vydání: 2. 4. 2015 Číslo vydání: 4 Rok vydání: 2015 Neprodejné 1 Vážení obyvatelé Centra pro seniory Zahrada i všichni další

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Výroční zpráva pro rok 2014

Výroční zpráva pro rok 2014 Výroční zpráva pro rok 2014 Domov sv. Anežky Velký Újezd č. 7 675 32 Třebelovice 1 Obsah: 1. Představení společnosti. 3 1.1. Identifikační údaje.. 3 1.2. Identifikační údaje zřizovatele.. 4 1.3. Správní

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více