Návod k použití TK 76K573

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití TK 76K573"

Transkript

1 TK 76K573

2 Návod k použití TK 76K573 Q4ACZM1527 1

3 Obsah Blahopřejeme Vám Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení do provozu...9 Příprava nápoje...10 Informace a nastavení...16 Každodenní péče a čištění...19 Servisní programy...22 Příslušenství, skladování, likvidace, záruka...25 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 2

4 3

5 Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Pomocí tohoto vysouvatelného a zasouvatelného Espresso-kávovaru jste získali kvalitní a moderní kuchyňský spotřebič; spojuje inovativní techniku, velké množství funkcí a komfortní ovládání. Můžete jednoduše a rychle připravit různé, chutné horké nápoje ať už tradiční šálek kávy, zdravou bílou kávu nebo Latte Macchiato, krémové cappuccino i silné espreso. Spotřebič Vám zároveň nabízí bohaté možnosti, přizpůsobit se Vaší individuelní chuti. Abyste mohli Espresso-kávovar plně a bezpečně využít, nejdříve se seznamte s jeho součástmi, funkcemi, ukazateli a ovládacími prvky. Tento návod k použití Vám přitom chce pomoct. Proto si, prosím, přečtěte návod ještě před uvedením spotřebiče do provozu. K použití tohoto návodu Přední stranu tohoto návodu můžete rozložit. Tam naleznete čísly označené obrázky spotřebiče, na které se v tomto návodě, neustále poukazuje například: Zásobník vody (12). Tip: Když rozložíte stranu tak se vždy můžete rychle orientovat, nezáleží na tom, kde se v návodu právě nacházíte. Ukazatele na displeji a popis tlačítek jsou v tomto návodu zobrazeny jiným typem písma, než ty, které právě čtěte. Tak můžete rozpoznat, že se jedná o text, který se zobrazuje na displeji spotřebiče nebo je na spotřebiči natištěn: Příklad: Espresso Často používané ovládací prvky jsou zobrazeny pomocí symbolů: Otočný knoflík Tlačítko Ke spotřebiči je vložen stručný návod, ve kterém naleznete ty nejdůležitější funkce. Najdete ho vpravo z vnější strany spotřebiče. 4

6 Bezpečnostní pokyny Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití, řiďte se podle něj a poté dobře uschovejte. Dodržujte přiložený krátký návod. Tento automat na přípravu espressa je určen ke zpracování běžných množství v domácnosti a pod., není určen pro komerční účely. Použití podobné domácímu zahrnuje např. používání v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří, hospodářských a jiných nebytových provozů. Mohou jej také používat hosté v penzionech, malých hotelech či podobných ubytovacích zařízeních. Spotřebič může být naplněn pouze studenou čistou vodou nebo prostředky, které jsou popsány v tomto návodu (káva, čisticí/odvápňovací prostředek). Spotřebič používejte pouze při pokojové teplotě ve vnitřních prostorách. Osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými smyslovými schopnostmi vnímání nebo duševními schopnostmi či nedostatečnou zkušeností a znalostmi nenechte spotřebič obsluhovat, pokud se tak neděje pod dozorem nebo nebyly tyto osoby poučeny o používání spotřebiče osobou, která je za jejich bezpečnost odpovědná. Spotřebič držte z dosahu dětí. Děti mějte pod dozorem abyste jim zabránili ve hře se spotřebičem. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a provozujte pouze podle údajů uvedených na typovém štítku. Pokud je poškozený síťový kabel, spotřebič nepoužívejte. V případě poruchy spotřebiče okamžitě vypněte. Poté vytáhněte síťovou zástrčku. Spotřebič neotvírejte ani nerozkládejte. Síťový kabel nikdy neponořujte do vody. Z bezpečnostních důvodů, smí opravy spotřebiče, např. výměnu poškozeného kabelu, provádět jen náš servis. Nebezpečí poranění! Nikdy nesahejte do mlýnku. Nebezpečí popálení! Pěnič mléka / horké vody se velmi zahřívá. Po použití nechte nejdříve vychladnout, až poté se dotýkejte. Nebezpečí poranění! Spotřebič opatrně vytáhněte z vestavěného nábytku a zasuňte, dejte pozor, abyste si nepřiskřípnuli prsty. 5

7 Složení a součásti spotřebiče (viz ilustrace na otevřené přední, vnitřní straně tohoto návodu) 1 Síťový vypínač O/I 2 Tlačítko on off ( Úsporný režim ) 3 Volící tlačítka < > 4 Otočný knoflík pro nastavení na displeji 5 Displej 6 Uvolňovací tlačítko pro vysunutí 7 Tlačítko i (Informace/nastavení) 8 Tlačítko start stop 9 Výpusť kávy (výškově nastavitelná) 10 Vyjímatelný pěnič (Odběr mléka/horké vody) 11 Víko výpusti kávy/pěniče mléka 12 Vyjímatelný zásobník vody 13 Pěnič mléka 14 Lžíce k dávkování mleté kávy 15 Nádoba na kávová zrna s víkem v uchovávání vůně 16 Otočný volič stupně mletí 17 Zásuvka na (Mletou kávu/čisticí tablety) 18 Dvířka spařovací jednotky 19 Otvírač dvířek 20 Odkapávací jednotka 21 Stručný návod 22 Držák pěniče mléka 23 Spařovací jednotka a) Uzávěr spařovací jednotky b) Tlačítko spařovací jednotky 24 Odkapávací plech 25 Odkapávací nádoba 26 Nádoba na kávovou sedlinu 27 Clona odkapávací nádobky 28 Nádoba na mléko (izolovaná) Ovládací prvky a ukazatele Síťový vypínač O/I Pomocí síťového vypínače O/I (1) se spotřebič přepne do úsporného režimu nebo se zcela vypne (přeruší se přívod elektrického proudu). V úsporném režimu svítí pouze bílé tlačítko on off (2). Důležité: Síťový vypínač během provozu nemačkejte. Spotřebič vypněte tehdy, pokud je v úsporném režimu, aby se automaticky propláchnul. Menu a displej Aby se Vám spotřebič obsluhoval co nejlépe, a zároveň jste měli k dispozici velké množství funkcí, je spotřebič vybaven srozumitelným menu. Pokud jste se s ním již seznámili, můžete pomocí pár kroků vybírat z množství možností. Displej zobrazuje Vámi vybraný aktuální výběr programu a informuje Vás například o tom, kdy se má doplnit voda nebo káva anebo kdy je nutné provést servisní program. 6

8 . Dále je popsáno základní ovládací menu. Kaffee 1x 1x on off (2): Pomocí tohoto tlačítka se spotřebič zapíná nebo se přepne do úsporného režimu. Následně se spotřebič propláchne, kromě: když je při zapnutí ještě teplý pokud byla před zapnutím úsporného režimu odebrána káva. Pokud je na displeji vidět menu pro výběr nápoje (5), spotřebič je připraven k provozu. Spotřebič tak v úsporném režimu rozezná odstranění jednotky odkapávací nádobky (20). i (7): Když zadáte i, zobrazí se Vám informace (viz Informace na displeji ). Pokud stiskněte tlačítko i a podržíte ho déle než 3 sekundy, přepnete se do menu nastavení (viz Nastavení na displeji ). Stisknutím tlačítka start stop (8) se spustí příprava nápoje nebo servisní program. Opakovaným stisknutím tlačítka start stop (8) během přípravy nápoje se může odběr předčasně ukončit. Hlášení na displeji Na displeji se Vám budou zobrazovat kromě aktuelního provozního stavu i různé hlášení, které Vás informují, resp. oznamují, kdy máte zasáhnout. Když provedete požadované opatření, hlášení zmizí a zobrazí se menu k výběru nápoje. Informace: < > (3): Pomocí těchto tlačítek se pohybujete na displeji (5) doleva nebo doprava. Právě aktivní bod menu je bíle podsvícen. Otočný knoflík (4): Otočením knoflíku se mohou vykonávat nebo měnit nastavení (např. intenzita kávy nebo množství). Displej (5): Displej pomocí symbolů a textů zobrazuje nastavení, aktivní programy a hlášení. Pomocí se spotřebič automaticky vysune s vestavěného nábytku (viz Vysouvací systém ). Hlášení na displeji Zásobník vody bude brzy prázdný Nádoba na kávová zrna bude brzy prázdná Prosím čekejte Nápoj je připraven Význam Zásobník vody se musí naplnit Nádoba na kávová zrna se musí naplnit Spotřebič ještě pracuje, mějte moment strpení Nyní může svůj nápoj odebrat 7

9 Co musíte udělat v případě hlášení na displeji. Hlášení na displeji Doplňte zásobník vody Nasaďte zásobník vody Zkontrolujte zásobník vody Vložit odkapávací nádobu Vyprázdněte odkapávací misku Naplňte zásobník na kávová zrna Nasaďte pěnič mléka Nasaďte spařovací jednotku Zavřete dvířka spařovací jednotky Vyčistěte spařovací jednotku Servis - Výměna filtru Servis - Odvápnění Servis - Čištění Servis Calc n Clean Krátké proplachování mléčného systému Start Co musíte udělat Doplňte zásobník vody Nasaďte zásobník vody Vyjměte zásobník vody a správně jej nasaďte. Nasaďte odkapávací nádobu Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku Naplňte nádobu na kávová zrna Nasaďte pěnič mléka Nasaďte spařovací jednotku Zavřete dvířka Vyjměte spařovací jednotku Vyměňte vodní filtr Proveďte servisní program Odvápnění Proveďte servisní program Čištění Proveďte servisní program Calc n Clean Vyčistěte mléčný systém Vysouvací systém Spotřebič se může z vestavěného nábytku automaticky vysunout. K tomu stiskněte (6), (spotřebič musí být zapnutý) nebo odeberte odkládací plochu a potáhněte za madlo: Spotřebič se automaticky dostane do vysunuté polohy 1. V této pozici můžete naplnit vodu, zrnka, mletou kávu, čisticí prostředek a prostředek k odvápnění. Aby se spotřebič zcela vysunul, stiskněte, ještě jednou tlačítko (6) a spotřebič manuálně vysuňte do polohy 2 nebo spotřebič zcela vytáhněte za rukojeť. Ve vysunuté poloze 2 může být vyjmuta spařovací jednotka a stupeň mletí přestaven. Vysunutá pozice 1 Vysunutá pozice 2 Potom spotřebič zasuňte zpět do nábytku až nadoraz. Během spařování je automatické vysunutí zablokováno. 8

10 Příslušenství Automat na přípravu espressa má zvláštní přihrádky, které jsou určeny k uložení dílů příslušenství a krátkého návodu spotřebiče (21). Tyto naleznete na pravé straně (13, 14) a jsou přístupné, když se spotřebič nachází ve vysunuté poloze 1. Uvedení do provozu Všeobecné pokyny Do zásobníku vody nalijte čistou vodu bez oxidu uhličitého, do zásobníku kávových zrn nasypte kávu vhodnou na přípravu espresa nebo vhodnou směs kávy do kávovarů. Nepoužívejte zrnkovou kávu glazovanou, karamelizovanou nebo jinak upravenou pomocí přísad s obsahem cukru, protože byste tím zanesli mlýnek. Před prvním použitím kávovaru nebo v případě, že byl delší dobu mimo provoz, nemá první šálek kávy ještě plné aroma a neměli byste ho pít. Kávovar je z výroby standardně nastaven na optimální provoz. Spotřebič se po hodině automaticky přepne do úsporného režimu. Toto nastavení se může změnit, tak jak i některé další (viz Auto off in v kapitole Nastavení na displeji ). Úsporný režim Pokud není nasazena odkapávací nádobka, spotřebič nelze zapnout a z výpusti kávy nepoteče voda. Zobrazí se hlášení, nasaďte odkapávací nádobku. Toto hlášení se zobrazí také, bude-li odkapávací nádobka vyndána během úsporného režimu. Hlášení zmizí, když odkapávací nádobku znovu nasadíte. Spotřebič se znovu nachází v úsporném režimu. Síťový vypínač během provozu nemačkejte. Spotřebič vypněte tehdy, pokud je v úsporném režimu, aby se automaticky propláchnul. Uvedení spotřebiče do provozu 1. Stiskněte síťový vypínač (1). 2. Na displeji se zobrazí výběr jazyka: Sprache: Deutsch Stiskněte Start drücken Start 3. Stiskněte zapuštěný otočný knoflík (4) a zvolte požadovaný jazyk, ve kterém se mají zobrazit další texty na displeji. 9

11 Na výběr jsou následující jazyky: Deutsch English PYCCKИЙ Nederlands Français Italiano Svenska Español Polski 4. Stiskněte tlačítko start stop (8); požadovaný jazyk je uložen a spotřebič již v úsporném režimu. Nastavení jazyka se mohou kdykoliv měnit (viz Nastavení na displeji ). 5. Vysuňte spotřebič (viz Vysouvací systém ). 6. Zásobník vody (12) vytáhněte nahoru, vypláchněte a naplňte čerstvou, studenou vodou. Português Dansk Norsk Suomi Česky Türkçe Magyar Ελληνικά Български 7. Zásobník vody správně nasaďte a zatlačte dolů. Zásobník denně doplňujte čerstvou vodou. V zásobníku vody by mělo být dostateční množství vody k provozu spotřebiče. 8. Naplňte nádobu na kávová zrna (15) (příprava s použitím mleté kávy). 9. Spotřebič znovu zasuňte do nábytku. 10.Stiskněte on off (2), na displeji svítí firemní logo. Spotřebič se nyní zahřívá a vyplachuje. Z výtoku kávy vyteče trochu vody. Na displeji se zobrazí menu pro výběr nápoje. Kaffee Káva ) ) 11.Nastavte tvrdost vody (viz Nastavení na displeji ). Příprava nápoje Výběr nápoje 1x * + 1x + + V menu pro výběr nápoje, které se Vám zobrazí na displeji po uvedení do provozu, resp. po zapnutí a stisknutí tlačítka on off (2), můžete pomocí otočného knoflíku (4) zvolit v bíle podsvícené části displeje: Espresso Káva Latte Macchiato ve stejném poměru espresso a mléčná pěna; doplní se mlékem; doporučuje se podávat do vysoké sklenice. Cappuccino 1/3 espressa + 1/3 mléka + 1/3 mléčné pěny; doporučuje se podávat do jednoho šálku. Mléčná káva 1/2 kávy + 1/2 mléka; doporučuje se podávat do jednoho širokého šálku Moje káva Mléčná pěna Teplé mléko Horká voda Krátké proplachování mléčného systému 10

12 V každém druhu nápoje, můžete s tlačítkem < a > (3) vybrat další možnosti, např. sílu a množství kávy. Možnosti, které máte právě k dispozici, se Vám vždy zobrazí vpravo, vedle druhu nápoje. V rámci zvolených možností, které jste vybrali pomocí tlačítek < a > (bílé podsvícení), můžete otočným knoflíkem (4) provést nastavení. Pro přípravu kávy máte následující možnosti. Intenzita kávy: 2x * + 2x * + 1x * + 1x * + 1x * + Množství kávy: 2x + + 2x + + 2x + + 1x + + 1x + + 1x + + aromadoubleshot silná aromadoubleshot normální silná normální jemná velký střední malý velký střední malý + + aromadoubleshot Čím déle se káva spařuje, tím více se uvolní hořkých látek a nežádoucích aroma. Ovlivní se tím chuť a poživatelnost kávy. Pro extra silnou kávu má proto TK76 k dispozici speciální funkci aromadoubleshot. Po polovině připravené kávy se káva znovu pomele a spaří, a proto se uvolní pouze chutné a zdravé aromatické látky. Funkce aromadoubleshot je k dispozici pro následující nápoje: Káva (1 šálek) Cappuccino (1 šálek) Latte Macchiato (1 šálek) Mléčná káva (1 šálek) Moje káva My coffee (1 šálek) Espresso (1 šálek, střední a velký) Příklad Předpokládáme, že si přejete velký šálek slabé kávy připravené z kávových zrn. 1. Šálek postavte pod výtok kávy (9): 2. Otáčejte otočným knoflíkem (4) tak dlouho, dokud se vlevo na displeji nezobrazí text Káva: 1x * 1x Kaffee Káva ) ) 11

13 3. Nyní ještě jednou stiskněte > (3), tak se dostanete k nastavení síly kávy. Nastavení síly kávy má bílé podsvícení: Káva 1x * 1x Kaffee ( ) 4. Otáčejte otočným knoflíkem (4) doleva, dokud se levé políčko černě nevyplní (nastavení jemná ): Kaffee Káva ( ) 1x * 1x Znovu stiskněte tlačítko > (3), tak se dostanete k nastavení množství. Nyní má nastavení množství bílé podsvícení: 1x * 1x Kaffee Káva ( ( 6. Otáčejte otočným knoflíkem (4) doprava, dokud se všechna tři políčka černě nevyplní (nastavení množství velká ): Kaffee Káva ( ( 1x * 1x Stiskněte start stop (8). Vaše zvolená káva se připravuje. Tímto stejným způsobem lze připravit také jiné druhy kávy s různými intenzitami. Příprava s mletou kávou Tento automat na přípravu espressa nabízí také možnost, připravovat kávu z mleté kávy. K dávkování je přiložena lžička. 1. Vysuňte spotřebič a vyjměte dávkovací lžíci. 2. Otevřete zásuvku pro mletou kávu (17). 3. K naplnění použijte maximálně dvě zarovnané kávové lžíce mleté kávy. Neplňte kávovými zrny ani rozpustnými kávami. 4. Zásuvku pro mletou kávu znovu zavřete. 5. Spotřebič znovu zasuňte. 6. Otočným knoflíkem (4) vyberte nápoj a množství. Espresso Mletá káva Kaffeepulver ) Pod výtok kávy (9) postavte šálek. 8. Stiskněte start stop (8). Káva se spaří a následně nateče do šálku. Pro další šálek kávy znovu naplňte mletou kávou a postup zopakujte. Pokud se během 90 vteřin neodebere žádná káva, spařovací komora se automaticky vyprázdní, tím se předejde k přeplnění. Spotřebič se proplachuje. 12

14 Příprava s mlékem Pro optimální mléčnou pěnu se doporučuje používat studené mléko s obsahem tuku minimálně 1,5%. 1. Uzavírací víko pěniče mléka (11) vyklopte dolů; pěnič mléka (10) je nyní k dispozici: 2. Vysuňte spotřebič (viz Výsuvný systém ). 3. Vyjměte přiloženou hadici na mléko a připojovací konec připojte na pěnič mléka (10); víko znovu zavřete Spotřebič zasuňte zpět. 5. Nádobu s mlékem odstavte vedle pěniče mléka. Hadici na mléko nasaďte do nádoby. Konec hadice na mléko s vrubem by měl být ponořen do mléka. 6. Pod výtok kávy postavte šálek nebo skleničku. 7. Latte Macchiato, Cappuccino, Mléčná káva nebo My coffee (Váš individuální nápoj kávy s mlékem) zvolíte otočením otočného knoflíku (4). Na displeji se zobrazí zvolený nápoj, nastavení intenzity kávy a množství tohoto nápoje: Cappuccino ) 1x * + ) 1x Proveďte nastavení intenzity a množství. 9. Stiskněte tlačítko start stop (8). Nejdříve se nasaje a připraví mléko a dopraví se do šálku nebo skleničky. Následně se spaří káva a nateče do šálku nebo skleničky. U nastavení intenzity 2x * (aromadoubleshot) spařuje spotřebič dvakrát za sebou. Vyčkejte, dokud se proces zcela neukončí. Zaschnuté zbytky mléka lze jen těžko odstranit, proto bezpodmínečně po každém použití vyčistěte mléčný systém (viz Čištění mléčného systému ). 13

15 Dva šálky na jednou 1. Pod obě výpusti kávy vlevo a vpravo postavte dva šálky: Moje káva My coffee V nastavení My coffee můžete individuelně určit, v jakém poměru se namíchá káva a napěněné mléko 1. Hadici na mléko připojte na pěnič mléka (viz Příprava s mlékem ). 2. Nádobu s mlékem odstavte na odstavnou plochu. Hadici na mléko zaveďte do nádoby. Konec hadice s vrubem by měl být ponořen do mléka: 2. Otočným knoflíkem zvolte (4) Espresso nebo Káva. Pomocí tlačítka > (3) a otočným knoflíkem (4) nastavte požadovanou intenzitu. 3. Tlačítkem > (3) se přepnete k výběru množství. Ve výběru množství otáčejte otočným knoflíkem (4) tak dlouho doprava, dokud se na displeji před symbolem šálku nezobrazí 2 x: Kaffee Káva ( * + ( 2x Požadované množství pro oba šálky nastavíte pomocí otočného knoflíku (4) (malý, střední, velký). 5. Stiskněte start stop (8). Oba šálky se naplní. Spotřebič spařuje dvakrát za sebou. Vyčkejte, dokud se proces zcela neukončí. 3. Pod výtok kávy (9) postavte šálek. 4. Otočným knoflíkem zvolte (4) Moje káva: 1x * + My Moje coffee káva ) ) 5. Tlačítkem > (3) se přepnete k výběru intenzity. Otočným knoflíkem (4) nastavte požadovanou intenzitu. My Moje coffee káva ( ) 1x * + 6. Tlačítkem > (3) se přepnete dále k výběru množství. Otočným knoflíkem (4) nastavíte požadované množství. ( 1x * + ( + + ) 14

16 7. Pomocí tlačítka > (3) se přepněte k výběru poměru míchání. Pomocí otočného knoflíku (4) nastavte ve 20% krocích požadovaný poměr: ( 1x + + Espresso Mléko Milch 8. Stiskněte start stop (8). Nápoj se připraví v požadovaném poměru míchání. Vykonané změny se automaticky uloží. Dodatečné potvrzení není nutné. Příprava mléčné pěny a teplého mléka Nebezpečí popálení! Zařízení na přípravu mléčné pěny (pěnič mléka 10) se velmi zahřívá. Po použití jej nechte nejdříve vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte. Pro optimální mléčnou pěnu se doporučuje studené mléko s obsahem tuku minimálně 1,5 %. 1. Sundejte hadici na mléko a připojte ji na pěnič mléka (viz Příprava s mlékem ). 2. Pod výtok kávy pěniče mléka (10) postavte šálek nebo skleničku. 3. Otočením otočného knoflíku (4) zvolte požadované nastavení Mléčná pěna nebo Teplé mléko: Mléčná Milchschaum pěna 4. Stiskněte start stop (8). ( Mléčná pěna (cca 40 vteřin) nebo teplé mléko (cca 60 vteřin) teče z výtoku pěniče mléka. Opakovaným stisknutím tlačítka start stop (8) lze proces předčasně zrušit. U přípravy teplého mléka může být slyšet pískání. To je podmíněno technicky pěničem mléka (10). Zaschnuté zbytky mléka lze jen těžko odstranit, proto bezpodmínečně po každém použití vyčistěte mléčný systém (viz Čištění mléčného systému ). Odběr horké vody Nebezpečí popálení! Zařízení na přípravu mléčné pěny (pěnič mléka 10) se velmi zahřívá. Po použití jej nechte nejdříve vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte. Spotřebič může připravovat také horkou vodu, např. pro čaj. 1. Pod výtok kávy postavte šálek. 2. Otočným knoflíkem (4) zvolte Horká voda: Heißwasser Horká voda ) + 3. Pomocí tlačítka > (3) se přepnete k výběru teploty. Pomocí otočného knoflíku (4) nastavte požadovanou teplotu: Heißwasser Horká voda ) + 4. Stiskněte start stop (8). 15

17 Horká voda vytéká z výtoku pěniče mléka cca 40 vteřin. Opakovaným stisknutím tlačítka start stop (8) lze proces předčasně zrušit. Před použitím ohřejte šálky horkou vodou, zejména malé šálky, s tlustými stěnami a šálky na espresso. Informace a nastavení Pomocí tlačítka i (7) si můžete vyvolat informace a provést nastavení (tlačítko stiskněte a podržte minimálně tři vteřiny). Informace na displeji V Info-menu zvolte tlačítko i (7), mohou být vyvolány následující informace: kdy je nutné odvápnění kdy je nutné čistění kdy musí být vyměněn filtr kolik káv bylo odebráno od uvedení spotřebiče do provozu kolik mléčných nápojů bylo odebráno množství připravené horké vody... Information Informace/Servis / Service Odvápnění Entkalken in za ca. 100 Tassen cca 100 šálků Nastavení na displeji Tlačítko i (7) podržte minimálně 3 vteřiny; zobrazí se různé možnosti nastavení. S < a > (3) se můžete pohybovat mezi různými možnostmi nastavení; právě aktivní je na displeji bíle podsvícená. Zobrazené aktuální nastavení můžete změnit pomocí otočného knoflíku (4). Abyste se opět dostali ven z menu, ještě jednou stiskněte tlačítko i (7). Vykonané změny se automaticky uloží. Dodatečné potvrzení není nutné. Máte k dispozici následující možnosti nastavení: > Jazyk: Otočením otočného knoflíku (4) lze zvolit jazyk na displeji: > Plnicí množství: Pro každý kávový nápoj a každou velikost šálku lze samostatně nastavit plnicí množství (viz Nastavení plnicího množství na straně 18). > Tvrdost vody: Otočením otočného knoflíku (4) lze zvolit požadovanou tvrdost vody (1, 2, 3 a 4), (viz Zjištění a nastavení tvrdosti vody ). > Teplotu kávy: Otočením otočného knoflíku (4) lze nastavit teplotu kávy. > Auto off za: Otočením otočného knoflíku (4) lze zadat časový interval, za který se spotřebič po poslední přípravě nápoje automaticky přepne do úsporného režimu. Nastavení je možné od 5 minut až do 8 hodin. Přednastavený čas je jedna hodina; čas lze z důvodu úspory energie zkrátit. 16

18 > Kontrast: Kontrast na displeji lze nastavit otočným knoflíkem (4) od 20 do +20; výrobní nastavení je 0. > Osvětlení: Osvětlení lze nastavit na Vyp., Zap. nebo Vypnout za 5 minut (standardní nastavení: Zap.). > Vodní filtr: Vždy, když je vložen nový filtr do nádržky na vodu (12), musí se propláchnout: 1. Vodní filtr nasaďte do nádržky na vodu (12) a nádrž naplňte vodou až po značku max. 2. Otočením otočného knoflíku zvolte (4) Stiskněte start a stiskněte start stop (8). 3. Pod pěnič mléka (10) postavte nádobu s obsahem 0,5 l. 4. Stiskněte tlačítko start stop (8). Nyní voda teče přes filtr, aby jej propláchla a následně do nádoby. Vyprázdněte nádobu; spotřebič je znovu připraven k provozu. Propláchnutím filtru se zároveň aktivuje nastavení pro ukazatel Servis - vyměnit filtr. U ukazatele Servis vyměnit filtr nebo nejpozději za dva měsíce je účinnost filtru zcela vyčerpána. Z hygienických důvodů a proto, aby se spotřebič nezavápnil (spotřebič by se mohl poškodit) se musí filtr vyměnit. Náhradní filtr dostanete k zakoupení v prodejně nebo prostřednictvím autorizovaného servisu (viz Příslušenství ). Po každé výměně filtru, se musí filtr okamžitě propláchnout, tak jak to je popsáno na začátku této kapitoly. Pokud nebude vložen nový filtr, otočte nastavení vodní filtr na Vyp. Podrobné informace k vodnímu filtru najdete v přiloženém návodu. Pokud nebyl spotřebič delší čas v provozu (např. dovolená), měly by se vložené filtry před použitím spotřebiče propláchnout; k tomu jednoduše odeberte šálek horké vody. Další příkazy v menu Základní nastavení : > Odvápňovací program: Pokud má být nyní spotřebič odvápněn, stiskněte start stop (8) a spusťte odvápňovací program (viz Odvápnění ). > Čisticí program: Pokud má být nyní spotřebič vyčištěn, stiskněte tlačítko start stop (8) a spusťte čisticí program (viz Čištění ). > Calc n Clean: Pokud má být nyní spotřebič současně odvápněn a vyčištěn, stiskněte tlačítko start stop (8) a spusťte program. > Výrobní nastavení: Některá nastavení mohou být zrušena nebo mohou být znovu aktivovaná výrobní nastavení (Reset). K aktivaci výrobních nastavení stiskněte tlačítko start stop (8). Spotřebič může být také přestaven zpět na původní výrobní nastavení: 1. Pomocí síťového vypínače O/I (1) spotřebič zcela vypněte. 2. Současně stiskněte a podržte tlačítka < a > (3) a spotřebič pomocí síťového vypínače O/I (1) znovu zapněte. Výrobní nastavení jsou opět aktivována. 17

19 Nastavení plnicího množství Plnicí množství lze individuálně přizpůsobit Vašemu šálku. Pro každý kávový nápoj a každou velikost šálku lze samostatně nastavit plnicí množství. 1. K vyvolání základních nastavení stiskněte i (7) a minimálně 3 vteřiny podržte. 2. Pomocí tlačítka > zvolte plnicí množství. 3. Stiskněte start stop (8). 4. Otočným voličem (4) zvolte kávový nápoj. 5. Stiskněte >. 6. Pomocí otočného voliče (4) zvolte velikost šálku. 7. Stiskněte >. 8. Pomocí otočného voliče (4) nastavte plnicí množství. Pomocí tlačítka < se dostanete zpět k výběru velikosti šálku a nápoje. Pro opuštění základních nastavení stiskněte i (7). Nastavení jsou uložena. U výběru velikosti šálku se změněné plnicí množství graficky zobrazí: Kaffee Káva ( 1x * + ( 1x + + Plnicí množství snížené ve srovnání se standardním nastavením Plnicí množství zvýšené ve srovnání se standardním nastavením Standard Nastavení stupně mletí Pomocí otočného voliče pro stupeň mletí (16) na horní straně spotřebiče může být nastavena požadovaná jemnost mleté kávy: Pozor: Stupeň mletí přestavujte pouze při zapnutém mlýnku. Jinak by se spotřebič mohl poškodit. 1. Spotřebič zcela vysuňte (viz Výsuvný systém ). 2. V menu pro výběr nápoje zvolte Espresso. 3. Stiskněte tlačítko start stop (8). 4. Při zapnutém mlýnku přestavte otočný volič (16) z jemného stupně mletí na hrubší stupeň mletí nebo naopak. Nové nastavení se projeví teprve při druhém šálku kávy. U tmavě pražených kávových zrn, zvolte jemnější stupeň mletí, u světlejších zrn hrubší stupeň mletí. Důležité: Zvolené množství v ml je pouze orientační a může výrazně kolísat např. tvorbou pěny, nastavením stupně mletí nebo druhem mléka. 18

20 Zjištění tvrdosti vody U tohoto spotřebiče je nastavitelná tvrdost vody. Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, k včasnému signalizování spotřebiče, kdy je nutné provést odvápnění. Z výroby je tvrdost vody přednastavená na 4. Pomocí přiložených testovacích proužků zjistíte tvrdost vody nebo se informujte u místního vodárenského podniku. Testovací proužek vložte na chvíli do vody, zlehka protřepte a asi za 1 minutu odečtěte výsledek testu. Stupnice Stupeň tvrdosti vody německy ( dh) francouzsky ( fh) Tipy pro úsporu energie Automat na přípravu espressa se automaticky po půl hodině přepne do úsporného režimu (výrobní nastavení). V úsporném režimu spotřebič spotřebuje jen málo energie. Přednastavený čas je možné zkrátit (viz Auto off za v kapitole Nastavení na displeji ). Tak spotřebič spotřebuje ještě méně energie. Pokud se spotřebič nepoužívá: Vypněte hlavní vypínač. Odběr kávy nebo mléčné pěny podle možnosti nepřerušujte. Předčasné přerušení vede ke zvýšení spotřeby energie a rychlému naplnění odkapávací nádobky. Abyste zabránili usazování vodního kamene, odvápněte spotřebič vždy, když se objeví toto hlášení Servisodvápnění (viz Odvápnění ). Zbytky vodního kamene vedou ke zvýšení spotřeby energie. Každodenní péče a čištění Nebezpečí poranění elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte pomocí síťového vypínače. Nepoužívejte žádné parní čističe. Každodenní péče 1. Plášť utřete vlhkou utěrkou. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky. 2. Na lesklé povrchy nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu nebo líhu. 3. Zbytky vodního kamene, kávy, mléka a odvápňovacího roztoku vždy okamžitě odstraňte. Mohla by vzniknout koroze. 4. Nádržku na vodu (12) vypláchněte vodou. 5. Vyjměte odkapávací plech (24). Vyndejte odkapávací nádobku (25). Odstraňte clonu odkapávací nádobky (27). Vyprázdněte vodu a kávovou sedlinu (26). Vyčistěte nádobku nebo ji umyjte v myčce nádobí. Odkapávací plech (24) a clonu odkapávací nádobky (27) nemyjte v myčce nádobí

21 6. Víko a izolační pouzdro nádoby na mléko pouze navlhčete vlhkou utěrkou a zlehka utřete. Nemyjte v myčce nádobí. 7. Vytřete vnitřní prostor spotřebiče (držák nádob). 8. Vyčistěte pěnič mléka (popsáno dále). 9. Všechny části znovu nasaďte. Důležité: Odkapávací nádobka (25) a nádoba na kávovou sedlinu (26) by měly být denně vyprázdněny a vyčištěny, tím se zabrání tvorbě plísně. Jestliže se spotřebič s on off (2) zapne ve studeném stavu nebo se přepne do úsporného režimu po odebrání kávy, automaticky se propláchne. Řídicí systém uvnitř spotřebiče se tím čistí automaticky. Důležité: Pokud spotřebič nebudete delší čas používat (např. dovolená), spotřebič kompletně vyčistěte včetně mléčného systému a spařovací jednotky. Čištění mléčného systému Nebezpečí popálení! Zařízení na přípravu mléčné pěny (10) se velmi zahřívá. Po použití jej nechte nejdříve vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte. Zobrazí se hlášení Krátké proplachování mléčného systému Start pokud nebyl po použití vyčištěn pokud jste spotřebič tlačítkem on off přepnuli do úsporného režimu a předtím jste jej nevyčistili. krátce předtím, než se spotřebič automaticky přepnul do úsporného režimu a předtím nebyl vyčištěn. Pokud se zobrazí toto hlášení, spusťte pomocí kroku 2 Krátké proplachování mléčného systému. Mléčný systém po každém použití vyčistěte. Krátké proplachování mléčného systému: 1. V menu pro výběr nápoje zvolte příkaz Krátké proplachování mléčného systému. 2. Stiskněte tlačítko start stop (8). 3. Pod pěnič mléka (10) postavte šálek a konec hadice na mléko nasaďte do šálku. 4. Stiskněte tlačítko start stop (8). Spotřebič nyní naplní do šálku vodu a k propláchnutí ji znovu přes hadici na mléko nasaje. Přibližně za 1 minutu je proplachování ukončeno. 5. Vyprázdněte šálek a vyčistěte hadici na mléko. Všechny části můžete mýt v myčce nádobí. 20

22 Čištění mléčného systému: 1. K čištění rozložte pěnič mléka. Přitom vyklopte víko (11), pěnič mléka (10) vodorovně uchopte a vytáhněte směrem dopředu: 4. Uchopte otvírání dvířek (19) a dvířka (18) spařovací jednotky (23) otevřete směrem dozadu: 5. Červený uzávěr (23a) na spařovací jednotce posuňte zcela dopředu: 2. Držák pěniče mléka (22) vyčistěte jemnou utěrkou. 3. Rozložte pěnič mléka (10a a 10b). 4. Jednotlivé části opláchněte ručně nebo je umyjte v myčce nádobí (příborový koš). 5. Jednotlivé části znovu složte a vložte do spotřebiče, až nadoraz zatlačte dozadu. Čištění spařovací jednotky Dodatečně k automatickému čisticímu programu může být k čistění spařovací jednotka vyjmuta. Pozor: Spařovací jednotku čistěte bez mycích prostředků a nemyjte ji v myčce nádobí. 6. Stiskněte červené tlačítko (23b) a spařovací jednotku (23) opatrně vytáhněte za prohlubeň pro rukojeť: 7. Spařovací jednotku (23) řádně opláchněte pod tekoucí vodou. 1. Spotřebič zcela vysuňte (viz Výsuvný systém ). 2. Tlačítkem on off (2) přepněte spotřebič do úsporného režimu. 3. Tlačítkem vypnutí systému O/I (1) zcela systém vypněte; žádné tlačítko nesvítí. 8. Vnitřní prostor spotřebiče řádně vyčistěte, případně odstraňte zbytky kávy. 21

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití TCC 78K751

Návod k použití TCC 78K751 TCC 78K751 Návod k použití TCC 78K751 Q4ACZM1839 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Rozsah dodávky...6 Složení a součásti spotřebiče...6 Ovládací prvky a ukazatele...7 Síťový vypínač O/I...7 Menu a displej...7

Více

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 řípadné tecnické změny, tiskové cyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 M M 1 2 3 4 5 6 10 900 900 180 600 90 360 600 360 180

Více

Návod k použití B-735-01

Návod k použití B-735-01 Návod k použití MES 1020 B-735-01 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti a není určen pro živnostenské účely. Návod k použití si pečlivě pročtěte a uschovejte jej. Spotřebič používejte jen

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Swiss Quality CafeRomatica 855 VÍTĚZ TESTU Celostříbrný Vyhřívaná odkládací plocha pro šálky Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli Mléčná pěna stisknutím

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K DO429K Návod k použití Plně automatické espresso DO429K Všeobecná bezpečnostní upozornění Než začnete spotřebič používat,přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte si ho, ev. předejte dalším uživatelům

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055

allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055 allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055 allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 2 FRANCAIS 5-9 ENGLISH 10-15 ESPAÑOL 16-20 PORTUGUÊS 21-25 DEUTSCH 26-30 NEDERLANDS 31-35 NORSK

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

FCE 70. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití

FCE 70. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití FCE 70 CZ z Iontová obličejová sauna Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Vážená

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

FC 72. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 72. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 72 CZ z Iontová obličejová sauna Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com ČESKY Obsah 1. Obsah balení...2 2. Bezpečnostní pokyny...3 3. K seznámení...4 4. Použití

Více

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959 Návod k použití KÁVOVAR R-959 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Návod k použití TCC 78K750

Návod k použití TCC 78K750 Návod k použití TCC 78K750 Q4ACZM0964 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Popis...4 Ovládací prvky a hlášení...4 Síťový vypínač O/I...4 Nabídka a displej...5 Hlášení displeje...5 Výsuvný systém...7 Příslušenství...7

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8836 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4672836

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD 8836 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4672836 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland UNO Coffee experience engineered in Switzerland CZ 2 Bezpečnostní pokyny 3 Pro vaši bezpečnost Návod k obsluze si před použitím přístroje kompletně pročtěte a uschovejte jej pro další uživatele Přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

K LIK CHUTÍ, T LIK M ŽN STÍ

K LIK CHUTÍ, T LIK M ŽN STÍ K LIK CHUTÍ, T LIK M ŽN STÍ Pr Č TASSIMO? Všechny oblíbené značky a nápoje! Perfektní kvalita nápoje s inteligentním spařovacím systémem Ovládání jedním tlačítkem! Každý náp J, jak Má BýT Nápoje různých

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO Před použitím si pozorně přečtěte následující instrukce a uchovejte je pro budoucí použití. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím tohoto elektrického přístroje

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

ZAŘÍZENÍ S ČERSTVÝM PROPAŘENÍM NIZOZEMSKÉ FIRMY

ZAŘÍZENÍ S ČERSTVÝM PROPAŘENÍM NIZOZEMSKÉ FIRMY OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel, fax * 493 792 510 / 777 692 510 e-mail: info@gastroservis-hofman.cz www.gastroservis-hofman.cz,,vařte

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

www.philips.com/saeco

www.philips.com/saeco PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES ROK 09 2006/95/ES, 2004/108/ES. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, 240-40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy prohlašuje na svou odpovědnost, že výrobek: AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3 1 HD7818 HD7817 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4222.200.0664.3 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4. Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4. Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 MOD. 1387 1 Obr. 1 N Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 2 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19 Obr. 20 Obr. 23 Obr. 21 Obr. 22 Obr. 24 3

Více

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM...

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM... OBSAH ÚVOD... 191 Symboly používané v tomto návodu... 191 Písmena v závorkách... 191 Problémy a opravy... 191 BEZPEČNOST... 191 Základní bezpečnostní opatření... 191 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM... 191

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Návod k použití MUZ 4GM3 S-331-01

Návod k použití MUZ 4GM3 S-331-01 Návod k použití MUZ 4GM3 S-331-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Než začnete číst dál, nalistujte si, prosím, stránky s ilustracemi. Popis

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

cremesso Compact Manual Návod k použití Obsah Rejstřík Česky Skladování Strana 17

cremesso Compact Manual Návod k použití Obsah Rejstřík Česky Skladování Strana 17 cremesso Compact Manual Návod k použití 1 Obsah Stručný návod Strana 2 Bezpečnostní pokyny 4 Pokyny k tomuto návodu 5 Vybalení 5 Přehled dílů přístroje a ovládacích prvků 6 Uvedení do provozu 8 Před prvním

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více