Návod k použití TK 76K573

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití TK 76K573"

Transkript

1 TK 76K573

2 Návod k použití TK 76K573 Q4ACZM1527 1

3 Obsah Blahopřejeme Vám Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení do provozu...9 Příprava nápoje...10 Informace a nastavení...16 Každodenní péče a čištění...19 Servisní programy...22 Příslušenství, skladování, likvidace, záruka...25 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 2

4 3

5 Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Pomocí tohoto vysouvatelného a zasouvatelného Espresso-kávovaru jste získali kvalitní a moderní kuchyňský spotřebič; spojuje inovativní techniku, velké množství funkcí a komfortní ovládání. Můžete jednoduše a rychle připravit různé, chutné horké nápoje ať už tradiční šálek kávy, zdravou bílou kávu nebo Latte Macchiato, krémové cappuccino i silné espreso. Spotřebič Vám zároveň nabízí bohaté možnosti, přizpůsobit se Vaší individuelní chuti. Abyste mohli Espresso-kávovar plně a bezpečně využít, nejdříve se seznamte s jeho součástmi, funkcemi, ukazateli a ovládacími prvky. Tento návod k použití Vám přitom chce pomoct. Proto si, prosím, přečtěte návod ještě před uvedením spotřebiče do provozu. K použití tohoto návodu Přední stranu tohoto návodu můžete rozložit. Tam naleznete čísly označené obrázky spotřebiče, na které se v tomto návodě, neustále poukazuje například: Zásobník vody (12). Tip: Když rozložíte stranu tak se vždy můžete rychle orientovat, nezáleží na tom, kde se v návodu právě nacházíte. Ukazatele na displeji a popis tlačítek jsou v tomto návodu zobrazeny jiným typem písma, než ty, které právě čtěte. Tak můžete rozpoznat, že se jedná o text, který se zobrazuje na displeji spotřebiče nebo je na spotřebiči natištěn: Příklad: Espresso Často používané ovládací prvky jsou zobrazeny pomocí symbolů: Otočný knoflík Tlačítko Ke spotřebiči je vložen stručný návod, ve kterém naleznete ty nejdůležitější funkce. Najdete ho vpravo z vnější strany spotřebiče. 4

6 Bezpečnostní pokyny Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití, řiďte se podle něj a poté dobře uschovejte. Dodržujte přiložený krátký návod. Tento automat na přípravu espressa je určen ke zpracování běžných množství v domácnosti a pod., není určen pro komerční účely. Použití podobné domácímu zahrnuje např. používání v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří, hospodářských a jiných nebytových provozů. Mohou jej také používat hosté v penzionech, malých hotelech či podobných ubytovacích zařízeních. Spotřebič může být naplněn pouze studenou čistou vodou nebo prostředky, které jsou popsány v tomto návodu (káva, čisticí/odvápňovací prostředek). Spotřebič používejte pouze při pokojové teplotě ve vnitřních prostorách. Osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými smyslovými schopnostmi vnímání nebo duševními schopnostmi či nedostatečnou zkušeností a znalostmi nenechte spotřebič obsluhovat, pokud se tak neděje pod dozorem nebo nebyly tyto osoby poučeny o používání spotřebiče osobou, která je za jejich bezpečnost odpovědná. Spotřebič držte z dosahu dětí. Děti mějte pod dozorem abyste jim zabránili ve hře se spotřebičem. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a provozujte pouze podle údajů uvedených na typovém štítku. Pokud je poškozený síťový kabel, spotřebič nepoužívejte. V případě poruchy spotřebiče okamžitě vypněte. Poté vytáhněte síťovou zástrčku. Spotřebič neotvírejte ani nerozkládejte. Síťový kabel nikdy neponořujte do vody. Z bezpečnostních důvodů, smí opravy spotřebiče, např. výměnu poškozeného kabelu, provádět jen náš servis. Nebezpečí poranění! Nikdy nesahejte do mlýnku. Nebezpečí popálení! Pěnič mléka / horké vody se velmi zahřívá. Po použití nechte nejdříve vychladnout, až poté se dotýkejte. Nebezpečí poranění! Spotřebič opatrně vytáhněte z vestavěného nábytku a zasuňte, dejte pozor, abyste si nepřiskřípnuli prsty. 5

7 Složení a součásti spotřebiče (viz ilustrace na otevřené přední, vnitřní straně tohoto návodu) 1 Síťový vypínač O/I 2 Tlačítko on off ( Úsporný režim ) 3 Volící tlačítka < > 4 Otočný knoflík pro nastavení na displeji 5 Displej 6 Uvolňovací tlačítko pro vysunutí 7 Tlačítko i (Informace/nastavení) 8 Tlačítko start stop 9 Výpusť kávy (výškově nastavitelná) 10 Vyjímatelný pěnič (Odběr mléka/horké vody) 11 Víko výpusti kávy/pěniče mléka 12 Vyjímatelný zásobník vody 13 Pěnič mléka 14 Lžíce k dávkování mleté kávy 15 Nádoba na kávová zrna s víkem v uchovávání vůně 16 Otočný volič stupně mletí 17 Zásuvka na (Mletou kávu/čisticí tablety) 18 Dvířka spařovací jednotky 19 Otvírač dvířek 20 Odkapávací jednotka 21 Stručný návod 22 Držák pěniče mléka 23 Spařovací jednotka a) Uzávěr spařovací jednotky b) Tlačítko spařovací jednotky 24 Odkapávací plech 25 Odkapávací nádoba 26 Nádoba na kávovou sedlinu 27 Clona odkapávací nádobky 28 Nádoba na mléko (izolovaná) Ovládací prvky a ukazatele Síťový vypínač O/I Pomocí síťového vypínače O/I (1) se spotřebič přepne do úsporného režimu nebo se zcela vypne (přeruší se přívod elektrického proudu). V úsporném režimu svítí pouze bílé tlačítko on off (2). Důležité: Síťový vypínač během provozu nemačkejte. Spotřebič vypněte tehdy, pokud je v úsporném režimu, aby se automaticky propláchnul. Menu a displej Aby se Vám spotřebič obsluhoval co nejlépe, a zároveň jste měli k dispozici velké množství funkcí, je spotřebič vybaven srozumitelným menu. Pokud jste se s ním již seznámili, můžete pomocí pár kroků vybírat z množství možností. Displej zobrazuje Vámi vybraný aktuální výběr programu a informuje Vás například o tom, kdy se má doplnit voda nebo káva anebo kdy je nutné provést servisní program. 6

8 . Dále je popsáno základní ovládací menu. Kaffee 1x 1x on off (2): Pomocí tohoto tlačítka se spotřebič zapíná nebo se přepne do úsporného režimu. Následně se spotřebič propláchne, kromě: když je při zapnutí ještě teplý pokud byla před zapnutím úsporného režimu odebrána káva. Pokud je na displeji vidět menu pro výběr nápoje (5), spotřebič je připraven k provozu. Spotřebič tak v úsporném režimu rozezná odstranění jednotky odkapávací nádobky (20). i (7): Když zadáte i, zobrazí se Vám informace (viz Informace na displeji ). Pokud stiskněte tlačítko i a podržíte ho déle než 3 sekundy, přepnete se do menu nastavení (viz Nastavení na displeji ). Stisknutím tlačítka start stop (8) se spustí příprava nápoje nebo servisní program. Opakovaným stisknutím tlačítka start stop (8) během přípravy nápoje se může odběr předčasně ukončit. Hlášení na displeji Na displeji se Vám budou zobrazovat kromě aktuelního provozního stavu i různé hlášení, které Vás informují, resp. oznamují, kdy máte zasáhnout. Když provedete požadované opatření, hlášení zmizí a zobrazí se menu k výběru nápoje. Informace: < > (3): Pomocí těchto tlačítek se pohybujete na displeji (5) doleva nebo doprava. Právě aktivní bod menu je bíle podsvícen. Otočný knoflík (4): Otočením knoflíku se mohou vykonávat nebo měnit nastavení (např. intenzita kávy nebo množství). Displej (5): Displej pomocí symbolů a textů zobrazuje nastavení, aktivní programy a hlášení. Pomocí se spotřebič automaticky vysune s vestavěného nábytku (viz Vysouvací systém ). Hlášení na displeji Zásobník vody bude brzy prázdný Nádoba na kávová zrna bude brzy prázdná Prosím čekejte Nápoj je připraven Význam Zásobník vody se musí naplnit Nádoba na kávová zrna se musí naplnit Spotřebič ještě pracuje, mějte moment strpení Nyní může svůj nápoj odebrat 7

9 Co musíte udělat v případě hlášení na displeji. Hlášení na displeji Doplňte zásobník vody Nasaďte zásobník vody Zkontrolujte zásobník vody Vložit odkapávací nádobu Vyprázdněte odkapávací misku Naplňte zásobník na kávová zrna Nasaďte pěnič mléka Nasaďte spařovací jednotku Zavřete dvířka spařovací jednotky Vyčistěte spařovací jednotku Servis - Výměna filtru Servis - Odvápnění Servis - Čištění Servis Calc n Clean Krátké proplachování mléčného systému Start Co musíte udělat Doplňte zásobník vody Nasaďte zásobník vody Vyjměte zásobník vody a správně jej nasaďte. Nasaďte odkapávací nádobu Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku Naplňte nádobu na kávová zrna Nasaďte pěnič mléka Nasaďte spařovací jednotku Zavřete dvířka Vyjměte spařovací jednotku Vyměňte vodní filtr Proveďte servisní program Odvápnění Proveďte servisní program Čištění Proveďte servisní program Calc n Clean Vyčistěte mléčný systém Vysouvací systém Spotřebič se může z vestavěného nábytku automaticky vysunout. K tomu stiskněte (6), (spotřebič musí být zapnutý) nebo odeberte odkládací plochu a potáhněte za madlo: Spotřebič se automaticky dostane do vysunuté polohy 1. V této pozici můžete naplnit vodu, zrnka, mletou kávu, čisticí prostředek a prostředek k odvápnění. Aby se spotřebič zcela vysunul, stiskněte, ještě jednou tlačítko (6) a spotřebič manuálně vysuňte do polohy 2 nebo spotřebič zcela vytáhněte za rukojeť. Ve vysunuté poloze 2 může být vyjmuta spařovací jednotka a stupeň mletí přestaven. Vysunutá pozice 1 Vysunutá pozice 2 Potom spotřebič zasuňte zpět do nábytku až nadoraz. Během spařování je automatické vysunutí zablokováno. 8

10 Příslušenství Automat na přípravu espressa má zvláštní přihrádky, které jsou určeny k uložení dílů příslušenství a krátkého návodu spotřebiče (21). Tyto naleznete na pravé straně (13, 14) a jsou přístupné, když se spotřebič nachází ve vysunuté poloze 1. Uvedení do provozu Všeobecné pokyny Do zásobníku vody nalijte čistou vodu bez oxidu uhličitého, do zásobníku kávových zrn nasypte kávu vhodnou na přípravu espresa nebo vhodnou směs kávy do kávovarů. Nepoužívejte zrnkovou kávu glazovanou, karamelizovanou nebo jinak upravenou pomocí přísad s obsahem cukru, protože byste tím zanesli mlýnek. Před prvním použitím kávovaru nebo v případě, že byl delší dobu mimo provoz, nemá první šálek kávy ještě plné aroma a neměli byste ho pít. Kávovar je z výroby standardně nastaven na optimální provoz. Spotřebič se po hodině automaticky přepne do úsporného režimu. Toto nastavení se může změnit, tak jak i některé další (viz Auto off in v kapitole Nastavení na displeji ). Úsporný režim Pokud není nasazena odkapávací nádobka, spotřebič nelze zapnout a z výpusti kávy nepoteče voda. Zobrazí se hlášení, nasaďte odkapávací nádobku. Toto hlášení se zobrazí také, bude-li odkapávací nádobka vyndána během úsporného režimu. Hlášení zmizí, když odkapávací nádobku znovu nasadíte. Spotřebič se znovu nachází v úsporném režimu. Síťový vypínač během provozu nemačkejte. Spotřebič vypněte tehdy, pokud je v úsporném režimu, aby se automaticky propláchnul. Uvedení spotřebiče do provozu 1. Stiskněte síťový vypínač (1). 2. Na displeji se zobrazí výběr jazyka: Sprache: Deutsch Stiskněte Start drücken Start 3. Stiskněte zapuštěný otočný knoflík (4) a zvolte požadovaný jazyk, ve kterém se mají zobrazit další texty na displeji. 9

11 Na výběr jsou následující jazyky: Deutsch English PYCCKИЙ Nederlands Français Italiano Svenska Español Polski 4. Stiskněte tlačítko start stop (8); požadovaný jazyk je uložen a spotřebič již v úsporném režimu. Nastavení jazyka se mohou kdykoliv měnit (viz Nastavení na displeji ). 5. Vysuňte spotřebič (viz Vysouvací systém ). 6. Zásobník vody (12) vytáhněte nahoru, vypláchněte a naplňte čerstvou, studenou vodou. Português Dansk Norsk Suomi Česky Türkçe Magyar Ελληνικά Български 7. Zásobník vody správně nasaďte a zatlačte dolů. Zásobník denně doplňujte čerstvou vodou. V zásobníku vody by mělo být dostateční množství vody k provozu spotřebiče. 8. Naplňte nádobu na kávová zrna (15) (příprava s použitím mleté kávy). 9. Spotřebič znovu zasuňte do nábytku. 10.Stiskněte on off (2), na displeji svítí firemní logo. Spotřebič se nyní zahřívá a vyplachuje. Z výtoku kávy vyteče trochu vody. Na displeji se zobrazí menu pro výběr nápoje. Kaffee Káva ) ) 11.Nastavte tvrdost vody (viz Nastavení na displeji ). Příprava nápoje Výběr nápoje 1x * + 1x + + V menu pro výběr nápoje, které se Vám zobrazí na displeji po uvedení do provozu, resp. po zapnutí a stisknutí tlačítka on off (2), můžete pomocí otočného knoflíku (4) zvolit v bíle podsvícené části displeje: Espresso Káva Latte Macchiato ve stejném poměru espresso a mléčná pěna; doplní se mlékem; doporučuje se podávat do vysoké sklenice. Cappuccino 1/3 espressa + 1/3 mléka + 1/3 mléčné pěny; doporučuje se podávat do jednoho šálku. Mléčná káva 1/2 kávy + 1/2 mléka; doporučuje se podávat do jednoho širokého šálku Moje káva Mléčná pěna Teplé mléko Horká voda Krátké proplachování mléčného systému 10

12 V každém druhu nápoje, můžete s tlačítkem < a > (3) vybrat další možnosti, např. sílu a množství kávy. Možnosti, které máte právě k dispozici, se Vám vždy zobrazí vpravo, vedle druhu nápoje. V rámci zvolených možností, které jste vybrali pomocí tlačítek < a > (bílé podsvícení), můžete otočným knoflíkem (4) provést nastavení. Pro přípravu kávy máte následující možnosti. Intenzita kávy: 2x * + 2x * + 1x * + 1x * + 1x * + Množství kávy: 2x + + 2x + + 2x + + 1x + + 1x + + 1x + + aromadoubleshot silná aromadoubleshot normální silná normální jemná velký střední malý velký střední malý + + aromadoubleshot Čím déle se káva spařuje, tím více se uvolní hořkých látek a nežádoucích aroma. Ovlivní se tím chuť a poživatelnost kávy. Pro extra silnou kávu má proto TK76 k dispozici speciální funkci aromadoubleshot. Po polovině připravené kávy se káva znovu pomele a spaří, a proto se uvolní pouze chutné a zdravé aromatické látky. Funkce aromadoubleshot je k dispozici pro následující nápoje: Káva (1 šálek) Cappuccino (1 šálek) Latte Macchiato (1 šálek) Mléčná káva (1 šálek) Moje káva My coffee (1 šálek) Espresso (1 šálek, střední a velký) Příklad Předpokládáme, že si přejete velký šálek slabé kávy připravené z kávových zrn. 1. Šálek postavte pod výtok kávy (9): 2. Otáčejte otočným knoflíkem (4) tak dlouho, dokud se vlevo na displeji nezobrazí text Káva: 1x * 1x Kaffee Káva ) ) 11

13 3. Nyní ještě jednou stiskněte > (3), tak se dostanete k nastavení síly kávy. Nastavení síly kávy má bílé podsvícení: Káva 1x * 1x Kaffee ( ) 4. Otáčejte otočným knoflíkem (4) doleva, dokud se levé políčko černě nevyplní (nastavení jemná ): Kaffee Káva ( ) 1x * 1x Znovu stiskněte tlačítko > (3), tak se dostanete k nastavení množství. Nyní má nastavení množství bílé podsvícení: 1x * 1x Kaffee Káva ( ( 6. Otáčejte otočným knoflíkem (4) doprava, dokud se všechna tři políčka černě nevyplní (nastavení množství velká ): Kaffee Káva ( ( 1x * 1x Stiskněte start stop (8). Vaše zvolená káva se připravuje. Tímto stejným způsobem lze připravit také jiné druhy kávy s různými intenzitami. Příprava s mletou kávou Tento automat na přípravu espressa nabízí také možnost, připravovat kávu z mleté kávy. K dávkování je přiložena lžička. 1. Vysuňte spotřebič a vyjměte dávkovací lžíci. 2. Otevřete zásuvku pro mletou kávu (17). 3. K naplnění použijte maximálně dvě zarovnané kávové lžíce mleté kávy. Neplňte kávovými zrny ani rozpustnými kávami. 4. Zásuvku pro mletou kávu znovu zavřete. 5. Spotřebič znovu zasuňte. 6. Otočným knoflíkem (4) vyberte nápoj a množství. Espresso Mletá káva Kaffeepulver ) Pod výtok kávy (9) postavte šálek. 8. Stiskněte start stop (8). Káva se spaří a následně nateče do šálku. Pro další šálek kávy znovu naplňte mletou kávou a postup zopakujte. Pokud se během 90 vteřin neodebere žádná káva, spařovací komora se automaticky vyprázdní, tím se předejde k přeplnění. Spotřebič se proplachuje. 12

14 Příprava s mlékem Pro optimální mléčnou pěnu se doporučuje používat studené mléko s obsahem tuku minimálně 1,5%. 1. Uzavírací víko pěniče mléka (11) vyklopte dolů; pěnič mléka (10) je nyní k dispozici: 2. Vysuňte spotřebič (viz Výsuvný systém ). 3. Vyjměte přiloženou hadici na mléko a připojovací konec připojte na pěnič mléka (10); víko znovu zavřete Spotřebič zasuňte zpět. 5. Nádobu s mlékem odstavte vedle pěniče mléka. Hadici na mléko nasaďte do nádoby. Konec hadice na mléko s vrubem by měl být ponořen do mléka. 6. Pod výtok kávy postavte šálek nebo skleničku. 7. Latte Macchiato, Cappuccino, Mléčná káva nebo My coffee (Váš individuální nápoj kávy s mlékem) zvolíte otočením otočného knoflíku (4). Na displeji se zobrazí zvolený nápoj, nastavení intenzity kávy a množství tohoto nápoje: Cappuccino ) 1x * + ) 1x Proveďte nastavení intenzity a množství. 9. Stiskněte tlačítko start stop (8). Nejdříve se nasaje a připraví mléko a dopraví se do šálku nebo skleničky. Následně se spaří káva a nateče do šálku nebo skleničky. U nastavení intenzity 2x * (aromadoubleshot) spařuje spotřebič dvakrát za sebou. Vyčkejte, dokud se proces zcela neukončí. Zaschnuté zbytky mléka lze jen těžko odstranit, proto bezpodmínečně po každém použití vyčistěte mléčný systém (viz Čištění mléčného systému ). 13

15 Dva šálky na jednou 1. Pod obě výpusti kávy vlevo a vpravo postavte dva šálky: Moje káva My coffee V nastavení My coffee můžete individuelně určit, v jakém poměru se namíchá káva a napěněné mléko 1. Hadici na mléko připojte na pěnič mléka (viz Příprava s mlékem ). 2. Nádobu s mlékem odstavte na odstavnou plochu. Hadici na mléko zaveďte do nádoby. Konec hadice s vrubem by měl být ponořen do mléka: 2. Otočným knoflíkem zvolte (4) Espresso nebo Káva. Pomocí tlačítka > (3) a otočným knoflíkem (4) nastavte požadovanou intenzitu. 3. Tlačítkem > (3) se přepnete k výběru množství. Ve výběru množství otáčejte otočným knoflíkem (4) tak dlouho doprava, dokud se na displeji před symbolem šálku nezobrazí 2 x: Kaffee Káva ( * + ( 2x Požadované množství pro oba šálky nastavíte pomocí otočného knoflíku (4) (malý, střední, velký). 5. Stiskněte start stop (8). Oba šálky se naplní. Spotřebič spařuje dvakrát za sebou. Vyčkejte, dokud se proces zcela neukončí. 3. Pod výtok kávy (9) postavte šálek. 4. Otočným knoflíkem zvolte (4) Moje káva: 1x * + My Moje coffee káva ) ) 5. Tlačítkem > (3) se přepnete k výběru intenzity. Otočným knoflíkem (4) nastavte požadovanou intenzitu. My Moje coffee káva ( ) 1x * + 6. Tlačítkem > (3) se přepnete dále k výběru množství. Otočným knoflíkem (4) nastavíte požadované množství. ( 1x * + ( + + ) 14

16 7. Pomocí tlačítka > (3) se přepněte k výběru poměru míchání. Pomocí otočného knoflíku (4) nastavte ve 20% krocích požadovaný poměr: ( 1x + + Espresso Mléko Milch 8. Stiskněte start stop (8). Nápoj se připraví v požadovaném poměru míchání. Vykonané změny se automaticky uloží. Dodatečné potvrzení není nutné. Příprava mléčné pěny a teplého mléka Nebezpečí popálení! Zařízení na přípravu mléčné pěny (pěnič mléka 10) se velmi zahřívá. Po použití jej nechte nejdříve vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte. Pro optimální mléčnou pěnu se doporučuje studené mléko s obsahem tuku minimálně 1,5 %. 1. Sundejte hadici na mléko a připojte ji na pěnič mléka (viz Příprava s mlékem ). 2. Pod výtok kávy pěniče mléka (10) postavte šálek nebo skleničku. 3. Otočením otočného knoflíku (4) zvolte požadované nastavení Mléčná pěna nebo Teplé mléko: Mléčná Milchschaum pěna 4. Stiskněte start stop (8). ( Mléčná pěna (cca 40 vteřin) nebo teplé mléko (cca 60 vteřin) teče z výtoku pěniče mléka. Opakovaným stisknutím tlačítka start stop (8) lze proces předčasně zrušit. U přípravy teplého mléka může být slyšet pískání. To je podmíněno technicky pěničem mléka (10). Zaschnuté zbytky mléka lze jen těžko odstranit, proto bezpodmínečně po každém použití vyčistěte mléčný systém (viz Čištění mléčného systému ). Odběr horké vody Nebezpečí popálení! Zařízení na přípravu mléčné pěny (pěnič mléka 10) se velmi zahřívá. Po použití jej nechte nejdříve vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte. Spotřebič může připravovat také horkou vodu, např. pro čaj. 1. Pod výtok kávy postavte šálek. 2. Otočným knoflíkem (4) zvolte Horká voda: Heißwasser Horká voda ) + 3. Pomocí tlačítka > (3) se přepnete k výběru teploty. Pomocí otočného knoflíku (4) nastavte požadovanou teplotu: Heißwasser Horká voda ) + 4. Stiskněte start stop (8). 15

17 Horká voda vytéká z výtoku pěniče mléka cca 40 vteřin. Opakovaným stisknutím tlačítka start stop (8) lze proces předčasně zrušit. Před použitím ohřejte šálky horkou vodou, zejména malé šálky, s tlustými stěnami a šálky na espresso. Informace a nastavení Pomocí tlačítka i (7) si můžete vyvolat informace a provést nastavení (tlačítko stiskněte a podržte minimálně tři vteřiny). Informace na displeji V Info-menu zvolte tlačítko i (7), mohou být vyvolány následující informace: kdy je nutné odvápnění kdy je nutné čistění kdy musí být vyměněn filtr kolik káv bylo odebráno od uvedení spotřebiče do provozu kolik mléčných nápojů bylo odebráno množství připravené horké vody... Information Informace/Servis / Service Odvápnění Entkalken in za ca. 100 Tassen cca 100 šálků Nastavení na displeji Tlačítko i (7) podržte minimálně 3 vteřiny; zobrazí se různé možnosti nastavení. S < a > (3) se můžete pohybovat mezi různými možnostmi nastavení; právě aktivní je na displeji bíle podsvícená. Zobrazené aktuální nastavení můžete změnit pomocí otočného knoflíku (4). Abyste se opět dostali ven z menu, ještě jednou stiskněte tlačítko i (7). Vykonané změny se automaticky uloží. Dodatečné potvrzení není nutné. Máte k dispozici následující možnosti nastavení: > Jazyk: Otočením otočného knoflíku (4) lze zvolit jazyk na displeji: > Plnicí množství: Pro každý kávový nápoj a každou velikost šálku lze samostatně nastavit plnicí množství (viz Nastavení plnicího množství na straně 18). > Tvrdost vody: Otočením otočného knoflíku (4) lze zvolit požadovanou tvrdost vody (1, 2, 3 a 4), (viz Zjištění a nastavení tvrdosti vody ). > Teplotu kávy: Otočením otočného knoflíku (4) lze nastavit teplotu kávy. > Auto off za: Otočením otočného knoflíku (4) lze zadat časový interval, za který se spotřebič po poslední přípravě nápoje automaticky přepne do úsporného režimu. Nastavení je možné od 5 minut až do 8 hodin. Přednastavený čas je jedna hodina; čas lze z důvodu úspory energie zkrátit. 16

18 > Kontrast: Kontrast na displeji lze nastavit otočným knoflíkem (4) od 20 do +20; výrobní nastavení je 0. > Osvětlení: Osvětlení lze nastavit na Vyp., Zap. nebo Vypnout za 5 minut (standardní nastavení: Zap.). > Vodní filtr: Vždy, když je vložen nový filtr do nádržky na vodu (12), musí se propláchnout: 1. Vodní filtr nasaďte do nádržky na vodu (12) a nádrž naplňte vodou až po značku max. 2. Otočením otočného knoflíku zvolte (4) Stiskněte start a stiskněte start stop (8). 3. Pod pěnič mléka (10) postavte nádobu s obsahem 0,5 l. 4. Stiskněte tlačítko start stop (8). Nyní voda teče přes filtr, aby jej propláchla a následně do nádoby. Vyprázdněte nádobu; spotřebič je znovu připraven k provozu. Propláchnutím filtru se zároveň aktivuje nastavení pro ukazatel Servis - vyměnit filtr. U ukazatele Servis vyměnit filtr nebo nejpozději za dva měsíce je účinnost filtru zcela vyčerpána. Z hygienických důvodů a proto, aby se spotřebič nezavápnil (spotřebič by se mohl poškodit) se musí filtr vyměnit. Náhradní filtr dostanete k zakoupení v prodejně nebo prostřednictvím autorizovaného servisu (viz Příslušenství ). Po každé výměně filtru, se musí filtr okamžitě propláchnout, tak jak to je popsáno na začátku této kapitoly. Pokud nebude vložen nový filtr, otočte nastavení vodní filtr na Vyp. Podrobné informace k vodnímu filtru najdete v přiloženém návodu. Pokud nebyl spotřebič delší čas v provozu (např. dovolená), měly by se vložené filtry před použitím spotřebiče propláchnout; k tomu jednoduše odeberte šálek horké vody. Další příkazy v menu Základní nastavení : > Odvápňovací program: Pokud má být nyní spotřebič odvápněn, stiskněte start stop (8) a spusťte odvápňovací program (viz Odvápnění ). > Čisticí program: Pokud má být nyní spotřebič vyčištěn, stiskněte tlačítko start stop (8) a spusťte čisticí program (viz Čištění ). > Calc n Clean: Pokud má být nyní spotřebič současně odvápněn a vyčištěn, stiskněte tlačítko start stop (8) a spusťte program. > Výrobní nastavení: Některá nastavení mohou být zrušena nebo mohou být znovu aktivovaná výrobní nastavení (Reset). K aktivaci výrobních nastavení stiskněte tlačítko start stop (8). Spotřebič může být také přestaven zpět na původní výrobní nastavení: 1. Pomocí síťového vypínače O/I (1) spotřebič zcela vypněte. 2. Současně stiskněte a podržte tlačítka < a > (3) a spotřebič pomocí síťového vypínače O/I (1) znovu zapněte. Výrobní nastavení jsou opět aktivována. 17

19 Nastavení plnicího množství Plnicí množství lze individuálně přizpůsobit Vašemu šálku. Pro každý kávový nápoj a každou velikost šálku lze samostatně nastavit plnicí množství. 1. K vyvolání základních nastavení stiskněte i (7) a minimálně 3 vteřiny podržte. 2. Pomocí tlačítka > zvolte plnicí množství. 3. Stiskněte start stop (8). 4. Otočným voličem (4) zvolte kávový nápoj. 5. Stiskněte >. 6. Pomocí otočného voliče (4) zvolte velikost šálku. 7. Stiskněte >. 8. Pomocí otočného voliče (4) nastavte plnicí množství. Pomocí tlačítka < se dostanete zpět k výběru velikosti šálku a nápoje. Pro opuštění základních nastavení stiskněte i (7). Nastavení jsou uložena. U výběru velikosti šálku se změněné plnicí množství graficky zobrazí: Kaffee Káva ( 1x * + ( 1x + + Plnicí množství snížené ve srovnání se standardním nastavením Plnicí množství zvýšené ve srovnání se standardním nastavením Standard Nastavení stupně mletí Pomocí otočného voliče pro stupeň mletí (16) na horní straně spotřebiče může být nastavena požadovaná jemnost mleté kávy: Pozor: Stupeň mletí přestavujte pouze při zapnutém mlýnku. Jinak by se spotřebič mohl poškodit. 1. Spotřebič zcela vysuňte (viz Výsuvný systém ). 2. V menu pro výběr nápoje zvolte Espresso. 3. Stiskněte tlačítko start stop (8). 4. Při zapnutém mlýnku přestavte otočný volič (16) z jemného stupně mletí na hrubší stupeň mletí nebo naopak. Nové nastavení se projeví teprve při druhém šálku kávy. U tmavě pražených kávových zrn, zvolte jemnější stupeň mletí, u světlejších zrn hrubší stupeň mletí. Důležité: Zvolené množství v ml je pouze orientační a může výrazně kolísat např. tvorbou pěny, nastavením stupně mletí nebo druhem mléka. 18

20 Zjištění tvrdosti vody U tohoto spotřebiče je nastavitelná tvrdost vody. Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, k včasnému signalizování spotřebiče, kdy je nutné provést odvápnění. Z výroby je tvrdost vody přednastavená na 4. Pomocí přiložených testovacích proužků zjistíte tvrdost vody nebo se informujte u místního vodárenského podniku. Testovací proužek vložte na chvíli do vody, zlehka protřepte a asi za 1 minutu odečtěte výsledek testu. Stupnice Stupeň tvrdosti vody německy ( dh) francouzsky ( fh) Tipy pro úsporu energie Automat na přípravu espressa se automaticky po půl hodině přepne do úsporného režimu (výrobní nastavení). V úsporném režimu spotřebič spotřebuje jen málo energie. Přednastavený čas je možné zkrátit (viz Auto off za v kapitole Nastavení na displeji ). Tak spotřebič spotřebuje ještě méně energie. Pokud se spotřebič nepoužívá: Vypněte hlavní vypínač. Odběr kávy nebo mléčné pěny podle možnosti nepřerušujte. Předčasné přerušení vede ke zvýšení spotřeby energie a rychlému naplnění odkapávací nádobky. Abyste zabránili usazování vodního kamene, odvápněte spotřebič vždy, když se objeví toto hlášení Servisodvápnění (viz Odvápnění ). Zbytky vodního kamene vedou ke zvýšení spotřeby energie. Každodenní péče a čištění Nebezpečí poranění elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte pomocí síťového vypínače. Nepoužívejte žádné parní čističe. Každodenní péče 1. Plášť utřete vlhkou utěrkou. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky. 2. Na lesklé povrchy nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu nebo líhu. 3. Zbytky vodního kamene, kávy, mléka a odvápňovacího roztoku vždy okamžitě odstraňte. Mohla by vzniknout koroze. 4. Nádržku na vodu (12) vypláchněte vodou. 5. Vyjměte odkapávací plech (24). Vyndejte odkapávací nádobku (25). Odstraňte clonu odkapávací nádobky (27). Vyprázdněte vodu a kávovou sedlinu (26). Vyčistěte nádobku nebo ji umyjte v myčce nádobí. Odkapávací plech (24) a clonu odkapávací nádobky (27) nemyjte v myčce nádobí

21 6. Víko a izolační pouzdro nádoby na mléko pouze navlhčete vlhkou utěrkou a zlehka utřete. Nemyjte v myčce nádobí. 7. Vytřete vnitřní prostor spotřebiče (držák nádob). 8. Vyčistěte pěnič mléka (popsáno dále). 9. Všechny části znovu nasaďte. Důležité: Odkapávací nádobka (25) a nádoba na kávovou sedlinu (26) by měly být denně vyprázdněny a vyčištěny, tím se zabrání tvorbě plísně. Jestliže se spotřebič s on off (2) zapne ve studeném stavu nebo se přepne do úsporného režimu po odebrání kávy, automaticky se propláchne. Řídicí systém uvnitř spotřebiče se tím čistí automaticky. Důležité: Pokud spotřebič nebudete delší čas používat (např. dovolená), spotřebič kompletně vyčistěte včetně mléčného systému a spařovací jednotky. Čištění mléčného systému Nebezpečí popálení! Zařízení na přípravu mléčné pěny (10) se velmi zahřívá. Po použití jej nechte nejdříve vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte. Zobrazí se hlášení Krátké proplachování mléčného systému Start pokud nebyl po použití vyčištěn pokud jste spotřebič tlačítkem on off přepnuli do úsporného režimu a předtím jste jej nevyčistili. krátce předtím, než se spotřebič automaticky přepnul do úsporného režimu a předtím nebyl vyčištěn. Pokud se zobrazí toto hlášení, spusťte pomocí kroku 2 Krátké proplachování mléčného systému. Mléčný systém po každém použití vyčistěte. Krátké proplachování mléčného systému: 1. V menu pro výběr nápoje zvolte příkaz Krátké proplachování mléčného systému. 2. Stiskněte tlačítko start stop (8). 3. Pod pěnič mléka (10) postavte šálek a konec hadice na mléko nasaďte do šálku. 4. Stiskněte tlačítko start stop (8). Spotřebič nyní naplní do šálku vodu a k propláchnutí ji znovu přes hadici na mléko nasaje. Přibližně za 1 minutu je proplachování ukončeno. 5. Vyprázdněte šálek a vyčistěte hadici na mléko. Všechny části můžete mýt v myčce nádobí. 20

22 Čištění mléčného systému: 1. K čištění rozložte pěnič mléka. Přitom vyklopte víko (11), pěnič mléka (10) vodorovně uchopte a vytáhněte směrem dopředu: 4. Uchopte otvírání dvířek (19) a dvířka (18) spařovací jednotky (23) otevřete směrem dozadu: 5. Červený uzávěr (23a) na spařovací jednotce posuňte zcela dopředu: 2. Držák pěniče mléka (22) vyčistěte jemnou utěrkou. 3. Rozložte pěnič mléka (10a a 10b). 4. Jednotlivé části opláchněte ručně nebo je umyjte v myčce nádobí (příborový koš). 5. Jednotlivé části znovu složte a vložte do spotřebiče, až nadoraz zatlačte dozadu. Čištění spařovací jednotky Dodatečně k automatickému čisticímu programu může být k čistění spařovací jednotka vyjmuta. Pozor: Spařovací jednotku čistěte bez mycích prostředků a nemyjte ji v myčce nádobí. 6. Stiskněte červené tlačítko (23b) a spařovací jednotku (23) opatrně vytáhněte za prohlubeň pro rukojeť: 7. Spařovací jednotku (23) řádně opláchněte pod tekoucí vodou. 1. Spotřebič zcela vysuňte (viz Výsuvný systém ). 2. Tlačítkem on off (2) přepněte spotřebič do úsporného režimu. 3. Tlačítkem vypnutí systému O/I (1) zcela systém vypněte; žádné tlačítko nesvítí. 8. Vnitřní prostor spotřebiče řádně vyčistěte, případně odstraňte zbytky kávy. 21

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

Návod k použití WAE 20463 BY

Návod k použití WAE 20463 BY Návod k použití WAE 20463 BY BM157-01 1 Vaše pračka Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoko hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121

Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121 Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K

DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K DO429K Návod k použití Plně automatické espresso DO429K Všeobecná bezpečnostní upozornění Než začnete spotřebič používat,přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte si ho, ev. předejte dalším uživatelům

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 00 Universal EL EWH 20 Universal EL EWH 50 Universal EL Warmwasser-Wandspeicher mit Elektronik Bedienung und Installation 2 Wall mounted

Více