Návod k použití TK 76K573

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití TK 76K573"

Transkript

1 TK 76K573

2 Návod k použití TK 76K573 Q4ACZM1527 1

3 Obsah Blahopřejeme Vám Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení do provozu...9 Příprava nápoje...10 Informace a nastavení...16 Každodenní péče a čištění...19 Servisní programy...22 Příslušenství, skladování, likvidace, záruka...25 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 2

4 3

5 Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Pomocí tohoto vysouvatelného a zasouvatelného Espresso-kávovaru jste získali kvalitní a moderní kuchyňský spotřebič; spojuje inovativní techniku, velké množství funkcí a komfortní ovládání. Můžete jednoduše a rychle připravit různé, chutné horké nápoje ať už tradiční šálek kávy, zdravou bílou kávu nebo Latte Macchiato, krémové cappuccino i silné espreso. Spotřebič Vám zároveň nabízí bohaté možnosti, přizpůsobit se Vaší individuelní chuti. Abyste mohli Espresso-kávovar plně a bezpečně využít, nejdříve se seznamte s jeho součástmi, funkcemi, ukazateli a ovládacími prvky. Tento návod k použití Vám přitom chce pomoct. Proto si, prosím, přečtěte návod ještě před uvedením spotřebiče do provozu. K použití tohoto návodu Přední stranu tohoto návodu můžete rozložit. Tam naleznete čísly označené obrázky spotřebiče, na které se v tomto návodě, neustále poukazuje například: Zásobník vody (12). Tip: Když rozložíte stranu tak se vždy můžete rychle orientovat, nezáleží na tom, kde se v návodu právě nacházíte. Ukazatele na displeji a popis tlačítek jsou v tomto návodu zobrazeny jiným typem písma, než ty, které právě čtěte. Tak můžete rozpoznat, že se jedná o text, který se zobrazuje na displeji spotřebiče nebo je na spotřebiči natištěn: Příklad: Espresso Často používané ovládací prvky jsou zobrazeny pomocí symbolů: Otočný knoflík Tlačítko Ke spotřebiči je vložen stručný návod, ve kterém naleznete ty nejdůležitější funkce. Najdete ho vpravo z vnější strany spotřebiče. 4

6 Bezpečnostní pokyny Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití, řiďte se podle něj a poté dobře uschovejte. Dodržujte přiložený krátký návod. Tento automat na přípravu espressa je určen ke zpracování běžných množství v domácnosti a pod., není určen pro komerční účely. Použití podobné domácímu zahrnuje např. používání v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří, hospodářských a jiných nebytových provozů. Mohou jej také používat hosté v penzionech, malých hotelech či podobných ubytovacích zařízeních. Spotřebič může být naplněn pouze studenou čistou vodou nebo prostředky, které jsou popsány v tomto návodu (káva, čisticí/odvápňovací prostředek). Spotřebič používejte pouze při pokojové teplotě ve vnitřních prostorách. Osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými smyslovými schopnostmi vnímání nebo duševními schopnostmi či nedostatečnou zkušeností a znalostmi nenechte spotřebič obsluhovat, pokud se tak neděje pod dozorem nebo nebyly tyto osoby poučeny o používání spotřebiče osobou, která je za jejich bezpečnost odpovědná. Spotřebič držte z dosahu dětí. Děti mějte pod dozorem abyste jim zabránili ve hře se spotřebičem. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a provozujte pouze podle údajů uvedených na typovém štítku. Pokud je poškozený síťový kabel, spotřebič nepoužívejte. V případě poruchy spotřebiče okamžitě vypněte. Poté vytáhněte síťovou zástrčku. Spotřebič neotvírejte ani nerozkládejte. Síťový kabel nikdy neponořujte do vody. Z bezpečnostních důvodů, smí opravy spotřebiče, např. výměnu poškozeného kabelu, provádět jen náš servis. Nebezpečí poranění! Nikdy nesahejte do mlýnku. Nebezpečí popálení! Pěnič mléka / horké vody se velmi zahřívá. Po použití nechte nejdříve vychladnout, až poté se dotýkejte. Nebezpečí poranění! Spotřebič opatrně vytáhněte z vestavěného nábytku a zasuňte, dejte pozor, abyste si nepřiskřípnuli prsty. 5

7 Složení a součásti spotřebiče (viz ilustrace na otevřené přední, vnitřní straně tohoto návodu) 1 Síťový vypínač O/I 2 Tlačítko on off ( Úsporný režim ) 3 Volící tlačítka < > 4 Otočný knoflík pro nastavení na displeji 5 Displej 6 Uvolňovací tlačítko pro vysunutí 7 Tlačítko i (Informace/nastavení) 8 Tlačítko start stop 9 Výpusť kávy (výškově nastavitelná) 10 Vyjímatelný pěnič (Odběr mléka/horké vody) 11 Víko výpusti kávy/pěniče mléka 12 Vyjímatelný zásobník vody 13 Pěnič mléka 14 Lžíce k dávkování mleté kávy 15 Nádoba na kávová zrna s víkem v uchovávání vůně 16 Otočný volič stupně mletí 17 Zásuvka na (Mletou kávu/čisticí tablety) 18 Dvířka spařovací jednotky 19 Otvírač dvířek 20 Odkapávací jednotka 21 Stručný návod 22 Držák pěniče mléka 23 Spařovací jednotka a) Uzávěr spařovací jednotky b) Tlačítko spařovací jednotky 24 Odkapávací plech 25 Odkapávací nádoba 26 Nádoba na kávovou sedlinu 27 Clona odkapávací nádobky 28 Nádoba na mléko (izolovaná) Ovládací prvky a ukazatele Síťový vypínač O/I Pomocí síťového vypínače O/I (1) se spotřebič přepne do úsporného režimu nebo se zcela vypne (přeruší se přívod elektrického proudu). V úsporném režimu svítí pouze bílé tlačítko on off (2). Důležité: Síťový vypínač během provozu nemačkejte. Spotřebič vypněte tehdy, pokud je v úsporném režimu, aby se automaticky propláchnul. Menu a displej Aby se Vám spotřebič obsluhoval co nejlépe, a zároveň jste měli k dispozici velké množství funkcí, je spotřebič vybaven srozumitelným menu. Pokud jste se s ním již seznámili, můžete pomocí pár kroků vybírat z množství možností. Displej zobrazuje Vámi vybraný aktuální výběr programu a informuje Vás například o tom, kdy se má doplnit voda nebo káva anebo kdy je nutné provést servisní program. 6

8 . Dále je popsáno základní ovládací menu. Kaffee 1x 1x on off (2): Pomocí tohoto tlačítka se spotřebič zapíná nebo se přepne do úsporného režimu. Následně se spotřebič propláchne, kromě: když je při zapnutí ještě teplý pokud byla před zapnutím úsporného režimu odebrána káva. Pokud je na displeji vidět menu pro výběr nápoje (5), spotřebič je připraven k provozu. Spotřebič tak v úsporném režimu rozezná odstranění jednotky odkapávací nádobky (20). i (7): Když zadáte i, zobrazí se Vám informace (viz Informace na displeji ). Pokud stiskněte tlačítko i a podržíte ho déle než 3 sekundy, přepnete se do menu nastavení (viz Nastavení na displeji ). Stisknutím tlačítka start stop (8) se spustí příprava nápoje nebo servisní program. Opakovaným stisknutím tlačítka start stop (8) během přípravy nápoje se může odběr předčasně ukončit. Hlášení na displeji Na displeji se Vám budou zobrazovat kromě aktuelního provozního stavu i různé hlášení, které Vás informují, resp. oznamují, kdy máte zasáhnout. Když provedete požadované opatření, hlášení zmizí a zobrazí se menu k výběru nápoje. Informace: < > (3): Pomocí těchto tlačítek se pohybujete na displeji (5) doleva nebo doprava. Právě aktivní bod menu je bíle podsvícen. Otočný knoflík (4): Otočením knoflíku se mohou vykonávat nebo měnit nastavení (např. intenzita kávy nebo množství). Displej (5): Displej pomocí symbolů a textů zobrazuje nastavení, aktivní programy a hlášení. Pomocí se spotřebič automaticky vysune s vestavěného nábytku (viz Vysouvací systém ). Hlášení na displeji Zásobník vody bude brzy prázdný Nádoba na kávová zrna bude brzy prázdná Prosím čekejte Nápoj je připraven Význam Zásobník vody se musí naplnit Nádoba na kávová zrna se musí naplnit Spotřebič ještě pracuje, mějte moment strpení Nyní může svůj nápoj odebrat 7

9 Co musíte udělat v případě hlášení na displeji. Hlášení na displeji Doplňte zásobník vody Nasaďte zásobník vody Zkontrolujte zásobník vody Vložit odkapávací nádobu Vyprázdněte odkapávací misku Naplňte zásobník na kávová zrna Nasaďte pěnič mléka Nasaďte spařovací jednotku Zavřete dvířka spařovací jednotky Vyčistěte spařovací jednotku Servis - Výměna filtru Servis - Odvápnění Servis - Čištění Servis Calc n Clean Krátké proplachování mléčného systému Start Co musíte udělat Doplňte zásobník vody Nasaďte zásobník vody Vyjměte zásobník vody a správně jej nasaďte. Nasaďte odkapávací nádobu Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku Naplňte nádobu na kávová zrna Nasaďte pěnič mléka Nasaďte spařovací jednotku Zavřete dvířka Vyjměte spařovací jednotku Vyměňte vodní filtr Proveďte servisní program Odvápnění Proveďte servisní program Čištění Proveďte servisní program Calc n Clean Vyčistěte mléčný systém Vysouvací systém Spotřebič se může z vestavěného nábytku automaticky vysunout. K tomu stiskněte (6), (spotřebič musí být zapnutý) nebo odeberte odkládací plochu a potáhněte za madlo: Spotřebič se automaticky dostane do vysunuté polohy 1. V této pozici můžete naplnit vodu, zrnka, mletou kávu, čisticí prostředek a prostředek k odvápnění. Aby se spotřebič zcela vysunul, stiskněte, ještě jednou tlačítko (6) a spotřebič manuálně vysuňte do polohy 2 nebo spotřebič zcela vytáhněte za rukojeť. Ve vysunuté poloze 2 může být vyjmuta spařovací jednotka a stupeň mletí přestaven. Vysunutá pozice 1 Vysunutá pozice 2 Potom spotřebič zasuňte zpět do nábytku až nadoraz. Během spařování je automatické vysunutí zablokováno. 8

10 Příslušenství Automat na přípravu espressa má zvláštní přihrádky, které jsou určeny k uložení dílů příslušenství a krátkého návodu spotřebiče (21). Tyto naleznete na pravé straně (13, 14) a jsou přístupné, když se spotřebič nachází ve vysunuté poloze 1. Uvedení do provozu Všeobecné pokyny Do zásobníku vody nalijte čistou vodu bez oxidu uhličitého, do zásobníku kávových zrn nasypte kávu vhodnou na přípravu espresa nebo vhodnou směs kávy do kávovarů. Nepoužívejte zrnkovou kávu glazovanou, karamelizovanou nebo jinak upravenou pomocí přísad s obsahem cukru, protože byste tím zanesli mlýnek. Před prvním použitím kávovaru nebo v případě, že byl delší dobu mimo provoz, nemá první šálek kávy ještě plné aroma a neměli byste ho pít. Kávovar je z výroby standardně nastaven na optimální provoz. Spotřebič se po hodině automaticky přepne do úsporného režimu. Toto nastavení se může změnit, tak jak i některé další (viz Auto off in v kapitole Nastavení na displeji ). Úsporný režim Pokud není nasazena odkapávací nádobka, spotřebič nelze zapnout a z výpusti kávy nepoteče voda. Zobrazí se hlášení, nasaďte odkapávací nádobku. Toto hlášení se zobrazí také, bude-li odkapávací nádobka vyndána během úsporného režimu. Hlášení zmizí, když odkapávací nádobku znovu nasadíte. Spotřebič se znovu nachází v úsporném režimu. Síťový vypínač během provozu nemačkejte. Spotřebič vypněte tehdy, pokud je v úsporném režimu, aby se automaticky propláchnul. Uvedení spotřebiče do provozu 1. Stiskněte síťový vypínač (1). 2. Na displeji se zobrazí výběr jazyka: Sprache: Deutsch Stiskněte Start drücken Start 3. Stiskněte zapuštěný otočný knoflík (4) a zvolte požadovaný jazyk, ve kterém se mají zobrazit další texty na displeji. 9

11 Na výběr jsou následující jazyky: Deutsch English PYCCKИЙ Nederlands Français Italiano Svenska Español Polski 4. Stiskněte tlačítko start stop (8); požadovaný jazyk je uložen a spotřebič již v úsporném režimu. Nastavení jazyka se mohou kdykoliv měnit (viz Nastavení na displeji ). 5. Vysuňte spotřebič (viz Vysouvací systém ). 6. Zásobník vody (12) vytáhněte nahoru, vypláchněte a naplňte čerstvou, studenou vodou. Português Dansk Norsk Suomi Česky Türkçe Magyar Ελληνικά Български 7. Zásobník vody správně nasaďte a zatlačte dolů. Zásobník denně doplňujte čerstvou vodou. V zásobníku vody by mělo být dostateční množství vody k provozu spotřebiče. 8. Naplňte nádobu na kávová zrna (15) (příprava s použitím mleté kávy). 9. Spotřebič znovu zasuňte do nábytku. 10.Stiskněte on off (2), na displeji svítí firemní logo. Spotřebič se nyní zahřívá a vyplachuje. Z výtoku kávy vyteče trochu vody. Na displeji se zobrazí menu pro výběr nápoje. Kaffee Káva ) ) 11.Nastavte tvrdost vody (viz Nastavení na displeji ). Příprava nápoje Výběr nápoje 1x * + 1x + + V menu pro výběr nápoje, které se Vám zobrazí na displeji po uvedení do provozu, resp. po zapnutí a stisknutí tlačítka on off (2), můžete pomocí otočného knoflíku (4) zvolit v bíle podsvícené části displeje: Espresso Káva Latte Macchiato ve stejném poměru espresso a mléčná pěna; doplní se mlékem; doporučuje se podávat do vysoké sklenice. Cappuccino 1/3 espressa + 1/3 mléka + 1/3 mléčné pěny; doporučuje se podávat do jednoho šálku. Mléčná káva 1/2 kávy + 1/2 mléka; doporučuje se podávat do jednoho širokého šálku Moje káva Mléčná pěna Teplé mléko Horká voda Krátké proplachování mléčného systému 10

12 V každém druhu nápoje, můžete s tlačítkem < a > (3) vybrat další možnosti, např. sílu a množství kávy. Možnosti, které máte právě k dispozici, se Vám vždy zobrazí vpravo, vedle druhu nápoje. V rámci zvolených možností, které jste vybrali pomocí tlačítek < a > (bílé podsvícení), můžete otočným knoflíkem (4) provést nastavení. Pro přípravu kávy máte následující možnosti. Intenzita kávy: 2x * + 2x * + 1x * + 1x * + 1x * + Množství kávy: 2x + + 2x + + 2x + + 1x + + 1x + + 1x + + aromadoubleshot silná aromadoubleshot normální silná normální jemná velký střední malý velký střední malý + + aromadoubleshot Čím déle se káva spařuje, tím více se uvolní hořkých látek a nežádoucích aroma. Ovlivní se tím chuť a poživatelnost kávy. Pro extra silnou kávu má proto TK76 k dispozici speciální funkci aromadoubleshot. Po polovině připravené kávy se káva znovu pomele a spaří, a proto se uvolní pouze chutné a zdravé aromatické látky. Funkce aromadoubleshot je k dispozici pro následující nápoje: Káva (1 šálek) Cappuccino (1 šálek) Latte Macchiato (1 šálek) Mléčná káva (1 šálek) Moje káva My coffee (1 šálek) Espresso (1 šálek, střední a velký) Příklad Předpokládáme, že si přejete velký šálek slabé kávy připravené z kávových zrn. 1. Šálek postavte pod výtok kávy (9): 2. Otáčejte otočným knoflíkem (4) tak dlouho, dokud se vlevo na displeji nezobrazí text Káva: 1x * 1x Kaffee Káva ) ) 11

13 3. Nyní ještě jednou stiskněte > (3), tak se dostanete k nastavení síly kávy. Nastavení síly kávy má bílé podsvícení: Káva 1x * 1x Kaffee ( ) 4. Otáčejte otočným knoflíkem (4) doleva, dokud se levé políčko černě nevyplní (nastavení jemná ): Kaffee Káva ( ) 1x * 1x Znovu stiskněte tlačítko > (3), tak se dostanete k nastavení množství. Nyní má nastavení množství bílé podsvícení: 1x * 1x Kaffee Káva ( ( 6. Otáčejte otočným knoflíkem (4) doprava, dokud se všechna tři políčka černě nevyplní (nastavení množství velká ): Kaffee Káva ( ( 1x * 1x Stiskněte start stop (8). Vaše zvolená káva se připravuje. Tímto stejným způsobem lze připravit také jiné druhy kávy s různými intenzitami. Příprava s mletou kávou Tento automat na přípravu espressa nabízí také možnost, připravovat kávu z mleté kávy. K dávkování je přiložena lžička. 1. Vysuňte spotřebič a vyjměte dávkovací lžíci. 2. Otevřete zásuvku pro mletou kávu (17). 3. K naplnění použijte maximálně dvě zarovnané kávové lžíce mleté kávy. Neplňte kávovými zrny ani rozpustnými kávami. 4. Zásuvku pro mletou kávu znovu zavřete. 5. Spotřebič znovu zasuňte. 6. Otočným knoflíkem (4) vyberte nápoj a množství. Espresso Mletá káva Kaffeepulver ) Pod výtok kávy (9) postavte šálek. 8. Stiskněte start stop (8). Káva se spaří a následně nateče do šálku. Pro další šálek kávy znovu naplňte mletou kávou a postup zopakujte. Pokud se během 90 vteřin neodebere žádná káva, spařovací komora se automaticky vyprázdní, tím se předejde k přeplnění. Spotřebič se proplachuje. 12

14 Příprava s mlékem Pro optimální mléčnou pěnu se doporučuje používat studené mléko s obsahem tuku minimálně 1,5%. 1. Uzavírací víko pěniče mléka (11) vyklopte dolů; pěnič mléka (10) je nyní k dispozici: 2. Vysuňte spotřebič (viz Výsuvný systém ). 3. Vyjměte přiloženou hadici na mléko a připojovací konec připojte na pěnič mléka (10); víko znovu zavřete Spotřebič zasuňte zpět. 5. Nádobu s mlékem odstavte vedle pěniče mléka. Hadici na mléko nasaďte do nádoby. Konec hadice na mléko s vrubem by měl být ponořen do mléka. 6. Pod výtok kávy postavte šálek nebo skleničku. 7. Latte Macchiato, Cappuccino, Mléčná káva nebo My coffee (Váš individuální nápoj kávy s mlékem) zvolíte otočením otočného knoflíku (4). Na displeji se zobrazí zvolený nápoj, nastavení intenzity kávy a množství tohoto nápoje: Cappuccino ) 1x * + ) 1x Proveďte nastavení intenzity a množství. 9. Stiskněte tlačítko start stop (8). Nejdříve se nasaje a připraví mléko a dopraví se do šálku nebo skleničky. Následně se spaří káva a nateče do šálku nebo skleničky. U nastavení intenzity 2x * (aromadoubleshot) spařuje spotřebič dvakrát za sebou. Vyčkejte, dokud se proces zcela neukončí. Zaschnuté zbytky mléka lze jen těžko odstranit, proto bezpodmínečně po každém použití vyčistěte mléčný systém (viz Čištění mléčného systému ). 13

15 Dva šálky na jednou 1. Pod obě výpusti kávy vlevo a vpravo postavte dva šálky: Moje káva My coffee V nastavení My coffee můžete individuelně určit, v jakém poměru se namíchá káva a napěněné mléko 1. Hadici na mléko připojte na pěnič mléka (viz Příprava s mlékem ). 2. Nádobu s mlékem odstavte na odstavnou plochu. Hadici na mléko zaveďte do nádoby. Konec hadice s vrubem by měl být ponořen do mléka: 2. Otočným knoflíkem zvolte (4) Espresso nebo Káva. Pomocí tlačítka > (3) a otočným knoflíkem (4) nastavte požadovanou intenzitu. 3. Tlačítkem > (3) se přepnete k výběru množství. Ve výběru množství otáčejte otočným knoflíkem (4) tak dlouho doprava, dokud se na displeji před symbolem šálku nezobrazí 2 x: Kaffee Káva ( * + ( 2x Požadované množství pro oba šálky nastavíte pomocí otočného knoflíku (4) (malý, střední, velký). 5. Stiskněte start stop (8). Oba šálky se naplní. Spotřebič spařuje dvakrát za sebou. Vyčkejte, dokud se proces zcela neukončí. 3. Pod výtok kávy (9) postavte šálek. 4. Otočným knoflíkem zvolte (4) Moje káva: 1x * + My Moje coffee káva ) ) 5. Tlačítkem > (3) se přepnete k výběru intenzity. Otočným knoflíkem (4) nastavte požadovanou intenzitu. My Moje coffee káva ( ) 1x * + 6. Tlačítkem > (3) se přepnete dále k výběru množství. Otočným knoflíkem (4) nastavíte požadované množství. ( 1x * + ( + + ) 14

16 7. Pomocí tlačítka > (3) se přepněte k výběru poměru míchání. Pomocí otočného knoflíku (4) nastavte ve 20% krocích požadovaný poměr: ( 1x + + Espresso Mléko Milch 8. Stiskněte start stop (8). Nápoj se připraví v požadovaném poměru míchání. Vykonané změny se automaticky uloží. Dodatečné potvrzení není nutné. Příprava mléčné pěny a teplého mléka Nebezpečí popálení! Zařízení na přípravu mléčné pěny (pěnič mléka 10) se velmi zahřívá. Po použití jej nechte nejdříve vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte. Pro optimální mléčnou pěnu se doporučuje studené mléko s obsahem tuku minimálně 1,5 %. 1. Sundejte hadici na mléko a připojte ji na pěnič mléka (viz Příprava s mlékem ). 2. Pod výtok kávy pěniče mléka (10) postavte šálek nebo skleničku. 3. Otočením otočného knoflíku (4) zvolte požadované nastavení Mléčná pěna nebo Teplé mléko: Mléčná Milchschaum pěna 4. Stiskněte start stop (8). ( Mléčná pěna (cca 40 vteřin) nebo teplé mléko (cca 60 vteřin) teče z výtoku pěniče mléka. Opakovaným stisknutím tlačítka start stop (8) lze proces předčasně zrušit. U přípravy teplého mléka může být slyšet pískání. To je podmíněno technicky pěničem mléka (10). Zaschnuté zbytky mléka lze jen těžko odstranit, proto bezpodmínečně po každém použití vyčistěte mléčný systém (viz Čištění mléčného systému ). Odběr horké vody Nebezpečí popálení! Zařízení na přípravu mléčné pěny (pěnič mléka 10) se velmi zahřívá. Po použití jej nechte nejdříve vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte. Spotřebič může připravovat také horkou vodu, např. pro čaj. 1. Pod výtok kávy postavte šálek. 2. Otočným knoflíkem (4) zvolte Horká voda: Heißwasser Horká voda ) + 3. Pomocí tlačítka > (3) se přepnete k výběru teploty. Pomocí otočného knoflíku (4) nastavte požadovanou teplotu: Heißwasser Horká voda ) + 4. Stiskněte start stop (8). 15

17 Horká voda vytéká z výtoku pěniče mléka cca 40 vteřin. Opakovaným stisknutím tlačítka start stop (8) lze proces předčasně zrušit. Před použitím ohřejte šálky horkou vodou, zejména malé šálky, s tlustými stěnami a šálky na espresso. Informace a nastavení Pomocí tlačítka i (7) si můžete vyvolat informace a provést nastavení (tlačítko stiskněte a podržte minimálně tři vteřiny). Informace na displeji V Info-menu zvolte tlačítko i (7), mohou být vyvolány následující informace: kdy je nutné odvápnění kdy je nutné čistění kdy musí být vyměněn filtr kolik káv bylo odebráno od uvedení spotřebiče do provozu kolik mléčných nápojů bylo odebráno množství připravené horké vody... Information Informace/Servis / Service Odvápnění Entkalken in za ca. 100 Tassen cca 100 šálků Nastavení na displeji Tlačítko i (7) podržte minimálně 3 vteřiny; zobrazí se různé možnosti nastavení. S < a > (3) se můžete pohybovat mezi různými možnostmi nastavení; právě aktivní je na displeji bíle podsvícená. Zobrazené aktuální nastavení můžete změnit pomocí otočného knoflíku (4). Abyste se opět dostali ven z menu, ještě jednou stiskněte tlačítko i (7). Vykonané změny se automaticky uloží. Dodatečné potvrzení není nutné. Máte k dispozici následující možnosti nastavení: > Jazyk: Otočením otočného knoflíku (4) lze zvolit jazyk na displeji: > Plnicí množství: Pro každý kávový nápoj a každou velikost šálku lze samostatně nastavit plnicí množství (viz Nastavení plnicího množství na straně 18). > Tvrdost vody: Otočením otočného knoflíku (4) lze zvolit požadovanou tvrdost vody (1, 2, 3 a 4), (viz Zjištění a nastavení tvrdosti vody ). > Teplotu kávy: Otočením otočného knoflíku (4) lze nastavit teplotu kávy. > Auto off za: Otočením otočného knoflíku (4) lze zadat časový interval, za který se spotřebič po poslední přípravě nápoje automaticky přepne do úsporného režimu. Nastavení je možné od 5 minut až do 8 hodin. Přednastavený čas je jedna hodina; čas lze z důvodu úspory energie zkrátit. 16

18 > Kontrast: Kontrast na displeji lze nastavit otočným knoflíkem (4) od 20 do +20; výrobní nastavení je 0. > Osvětlení: Osvětlení lze nastavit na Vyp., Zap. nebo Vypnout za 5 minut (standardní nastavení: Zap.). > Vodní filtr: Vždy, když je vložen nový filtr do nádržky na vodu (12), musí se propláchnout: 1. Vodní filtr nasaďte do nádržky na vodu (12) a nádrž naplňte vodou až po značku max. 2. Otočením otočného knoflíku zvolte (4) Stiskněte start a stiskněte start stop (8). 3. Pod pěnič mléka (10) postavte nádobu s obsahem 0,5 l. 4. Stiskněte tlačítko start stop (8). Nyní voda teče přes filtr, aby jej propláchla a následně do nádoby. Vyprázdněte nádobu; spotřebič je znovu připraven k provozu. Propláchnutím filtru se zároveň aktivuje nastavení pro ukazatel Servis - vyměnit filtr. U ukazatele Servis vyměnit filtr nebo nejpozději za dva měsíce je účinnost filtru zcela vyčerpána. Z hygienických důvodů a proto, aby se spotřebič nezavápnil (spotřebič by se mohl poškodit) se musí filtr vyměnit. Náhradní filtr dostanete k zakoupení v prodejně nebo prostřednictvím autorizovaného servisu (viz Příslušenství ). Po každé výměně filtru, se musí filtr okamžitě propláchnout, tak jak to je popsáno na začátku této kapitoly. Pokud nebude vložen nový filtr, otočte nastavení vodní filtr na Vyp. Podrobné informace k vodnímu filtru najdete v přiloženém návodu. Pokud nebyl spotřebič delší čas v provozu (např. dovolená), měly by se vložené filtry před použitím spotřebiče propláchnout; k tomu jednoduše odeberte šálek horké vody. Další příkazy v menu Základní nastavení : > Odvápňovací program: Pokud má být nyní spotřebič odvápněn, stiskněte start stop (8) a spusťte odvápňovací program (viz Odvápnění ). > Čisticí program: Pokud má být nyní spotřebič vyčištěn, stiskněte tlačítko start stop (8) a spusťte čisticí program (viz Čištění ). > Calc n Clean: Pokud má být nyní spotřebič současně odvápněn a vyčištěn, stiskněte tlačítko start stop (8) a spusťte program. > Výrobní nastavení: Některá nastavení mohou být zrušena nebo mohou být znovu aktivovaná výrobní nastavení (Reset). K aktivaci výrobních nastavení stiskněte tlačítko start stop (8). Spotřebič může být také přestaven zpět na původní výrobní nastavení: 1. Pomocí síťového vypínače O/I (1) spotřebič zcela vypněte. 2. Současně stiskněte a podržte tlačítka < a > (3) a spotřebič pomocí síťového vypínače O/I (1) znovu zapněte. Výrobní nastavení jsou opět aktivována. 17

19 Nastavení plnicího množství Plnicí množství lze individuálně přizpůsobit Vašemu šálku. Pro každý kávový nápoj a každou velikost šálku lze samostatně nastavit plnicí množství. 1. K vyvolání základních nastavení stiskněte i (7) a minimálně 3 vteřiny podržte. 2. Pomocí tlačítka > zvolte plnicí množství. 3. Stiskněte start stop (8). 4. Otočným voličem (4) zvolte kávový nápoj. 5. Stiskněte >. 6. Pomocí otočného voliče (4) zvolte velikost šálku. 7. Stiskněte >. 8. Pomocí otočného voliče (4) nastavte plnicí množství. Pomocí tlačítka < se dostanete zpět k výběru velikosti šálku a nápoje. Pro opuštění základních nastavení stiskněte i (7). Nastavení jsou uložena. U výběru velikosti šálku se změněné plnicí množství graficky zobrazí: Kaffee Káva ( 1x * + ( 1x + + Plnicí množství snížené ve srovnání se standardním nastavením Plnicí množství zvýšené ve srovnání se standardním nastavením Standard Nastavení stupně mletí Pomocí otočného voliče pro stupeň mletí (16) na horní straně spotřebiče může být nastavena požadovaná jemnost mleté kávy: Pozor: Stupeň mletí přestavujte pouze při zapnutém mlýnku. Jinak by se spotřebič mohl poškodit. 1. Spotřebič zcela vysuňte (viz Výsuvný systém ). 2. V menu pro výběr nápoje zvolte Espresso. 3. Stiskněte tlačítko start stop (8). 4. Při zapnutém mlýnku přestavte otočný volič (16) z jemného stupně mletí na hrubší stupeň mletí nebo naopak. Nové nastavení se projeví teprve při druhém šálku kávy. U tmavě pražených kávových zrn, zvolte jemnější stupeň mletí, u světlejších zrn hrubší stupeň mletí. Důležité: Zvolené množství v ml je pouze orientační a může výrazně kolísat např. tvorbou pěny, nastavením stupně mletí nebo druhem mléka. 18

20 Zjištění tvrdosti vody U tohoto spotřebiče je nastavitelná tvrdost vody. Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, k včasnému signalizování spotřebiče, kdy je nutné provést odvápnění. Z výroby je tvrdost vody přednastavená na 4. Pomocí přiložených testovacích proužků zjistíte tvrdost vody nebo se informujte u místního vodárenského podniku. Testovací proužek vložte na chvíli do vody, zlehka protřepte a asi za 1 minutu odečtěte výsledek testu. Stupnice Stupeň tvrdosti vody německy ( dh) francouzsky ( fh) Tipy pro úsporu energie Automat na přípravu espressa se automaticky po půl hodině přepne do úsporného režimu (výrobní nastavení). V úsporném režimu spotřebič spotřebuje jen málo energie. Přednastavený čas je možné zkrátit (viz Auto off za v kapitole Nastavení na displeji ). Tak spotřebič spotřebuje ještě méně energie. Pokud se spotřebič nepoužívá: Vypněte hlavní vypínač. Odběr kávy nebo mléčné pěny podle možnosti nepřerušujte. Předčasné přerušení vede ke zvýšení spotřeby energie a rychlému naplnění odkapávací nádobky. Abyste zabránili usazování vodního kamene, odvápněte spotřebič vždy, když se objeví toto hlášení Servisodvápnění (viz Odvápnění ). Zbytky vodního kamene vedou ke zvýšení spotřeby energie. Každodenní péče a čištění Nebezpečí poranění elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte pomocí síťového vypínače. Nepoužívejte žádné parní čističe. Každodenní péče 1. Plášť utřete vlhkou utěrkou. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky. 2. Na lesklé povrchy nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu nebo líhu. 3. Zbytky vodního kamene, kávy, mléka a odvápňovacího roztoku vždy okamžitě odstraňte. Mohla by vzniknout koroze. 4. Nádržku na vodu (12) vypláchněte vodou. 5. Vyjměte odkapávací plech (24). Vyndejte odkapávací nádobku (25). Odstraňte clonu odkapávací nádobky (27). Vyprázdněte vodu a kávovou sedlinu (26). Vyčistěte nádobku nebo ji umyjte v myčce nádobí. Odkapávací plech (24) a clonu odkapávací nádobky (27) nemyjte v myčce nádobí

21 6. Víko a izolační pouzdro nádoby na mléko pouze navlhčete vlhkou utěrkou a zlehka utřete. Nemyjte v myčce nádobí. 7. Vytřete vnitřní prostor spotřebiče (držák nádob). 8. Vyčistěte pěnič mléka (popsáno dále). 9. Všechny části znovu nasaďte. Důležité: Odkapávací nádobka (25) a nádoba na kávovou sedlinu (26) by měly být denně vyprázdněny a vyčištěny, tím se zabrání tvorbě plísně. Jestliže se spotřebič s on off (2) zapne ve studeném stavu nebo se přepne do úsporného režimu po odebrání kávy, automaticky se propláchne. Řídicí systém uvnitř spotřebiče se tím čistí automaticky. Důležité: Pokud spotřebič nebudete delší čas používat (např. dovolená), spotřebič kompletně vyčistěte včetně mléčného systému a spařovací jednotky. Čištění mléčného systému Nebezpečí popálení! Zařízení na přípravu mléčné pěny (10) se velmi zahřívá. Po použití jej nechte nejdříve vychladnout a teprve pak se ho dotýkejte. Zobrazí se hlášení Krátké proplachování mléčného systému Start pokud nebyl po použití vyčištěn pokud jste spotřebič tlačítkem on off přepnuli do úsporného režimu a předtím jste jej nevyčistili. krátce předtím, než se spotřebič automaticky přepnul do úsporného režimu a předtím nebyl vyčištěn. Pokud se zobrazí toto hlášení, spusťte pomocí kroku 2 Krátké proplachování mléčného systému. Mléčný systém po každém použití vyčistěte. Krátké proplachování mléčného systému: 1. V menu pro výběr nápoje zvolte příkaz Krátké proplachování mléčného systému. 2. Stiskněte tlačítko start stop (8). 3. Pod pěnič mléka (10) postavte šálek a konec hadice na mléko nasaďte do šálku. 4. Stiskněte tlačítko start stop (8). Spotřebič nyní naplní do šálku vodu a k propláchnutí ji znovu přes hadici na mléko nasaje. Přibližně za 1 minutu je proplachování ukončeno. 5. Vyprázdněte šálek a vyčistěte hadici na mléko. Všechny části můžete mýt v myčce nádobí. 20

22 Čištění mléčného systému: 1. K čištění rozložte pěnič mléka. Přitom vyklopte víko (11), pěnič mléka (10) vodorovně uchopte a vytáhněte směrem dopředu: 4. Uchopte otvírání dvířek (19) a dvířka (18) spařovací jednotky (23) otevřete směrem dozadu: 5. Červený uzávěr (23a) na spařovací jednotce posuňte zcela dopředu: 2. Držák pěniče mléka (22) vyčistěte jemnou utěrkou. 3. Rozložte pěnič mléka (10a a 10b). 4. Jednotlivé části opláchněte ručně nebo je umyjte v myčce nádobí (příborový koš). 5. Jednotlivé části znovu složte a vložte do spotřebiče, až nadoraz zatlačte dozadu. Čištění spařovací jednotky Dodatečně k automatickému čisticímu programu může být k čistění spařovací jednotka vyjmuta. Pozor: Spařovací jednotku čistěte bez mycích prostředků a nemyjte ji v myčce nádobí. 6. Stiskněte červené tlačítko (23b) a spařovací jednotku (23) opatrně vytáhněte za prohlubeň pro rukojeť: 7. Spařovací jednotku (23) řádně opláchněte pod tekoucí vodou. 1. Spotřebič zcela vysuňte (viz Výsuvný systém ). 2. Tlačítkem on off (2) přepněte spotřebič do úsporného režimu. 3. Tlačítkem vypnutí systému O/I (1) zcela systém vypněte; žádné tlačítko nesvítí. 8. Vnitřní prostor spotřebiče řádně vyčistěte, případně odstraňte zbytky kávy. 21

TCZ 6001/6002/6003/7003

TCZ 6001/6002/6003/7003 Dodavatel: BSH domácí spotřebiče s.r.o. Pekařská 695/10a 155 00 Praha 5 Call centrum: +420 251 095 555 www.bosch-home.com/cz Xi dráždivý Návod k použití TCZ 6001/6002/6003/7003 Q4ACZM0340 1 Čistící tablety

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

Uvedení spotřebiče do provozu

Uvedení spotřebiče do provozu Uvedení spotřebiče do provozu Dejte pozor, abyste nepřesáhli rysku max. 1. Stiskněte síťový vypínač (1). 7. Zásobník vody správně nasaďte a zatlačte dolů. 2. Na displeji se zobrazí výběr jazyka: 3. Otočným

Více

TK 60001/60002/60003 SIEMENS TCZ 6001/6002/6003 BOSCH

TK 60001/60002/60003 SIEMENS TCZ 6001/6002/6003 BOSCH Doplňky ke kávovarům TK 60001/60002/60003 SIEMENS TCZ 6001/6002/6003 BOSCH S-734-01 Čistící tablety do automatických kávovarů SIEMENS / BOSCH UBA: 1847 00 12 Dráždivá látka Odvápňovací tablety do automatických

Více

Návod k použití TK 76K573

Návod k použití TK 76K573 Návod k použití TK 76K573 Q4ACZM1527 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení do provozu...9 Příprava nápoje...10 Informace a nastavení...16

Více

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním

Více

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 B A 2-6 4-8

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

Návod k použití ET S

Návod k použití ET S Návod k použití ET 790501 S-603-01 5 6 7 8 9 10 H 11 12 13 _ + _ + _ + 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle

Více

Návod k použití WM 12A260BY S-625-01

Návod k použití WM 12A260BY S-625-01 Návod k použití WM 12A260BY S-625-01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na

Více

Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01

Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01 Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01 1 2 1 2 3 3 4 5 6 i 7 8 9 10 11 INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Značka SIEMENS Název / Označení modelu WM 12E460

Více

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Informační list Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s. r. o. Značka Prodejní označení SIEMENS KG

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Návod k použití TC 911P2 S

Návod k použití TC 911P2 S Návod k použití TC 911P2 S-569-01 Síťový kabel: - se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče - nesmí být veden přes ostré hrany - nesmí být používán k přenášení spotřebiče. Spotřebič nestavějte na horké

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

Návod k použití MAS 62 R1 S-331-01

Návod k použití MAS 62 R1 S-331-01 Návod k použití MAS 62 R1 S-331-01 2 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0 Návod k použití PFB 1030 PFB 1160 PFB 2030 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

CZ Návod k použití TIMER

CZ Návod k použití TIMER CZ Návod k použití TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní pokyny Zkontrolujte, zda se napětí sítě ve Vaší domácnosti shoduje s informací

Více

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 řípadné tecnické změny, tiskové cyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 M M 1 2 3 4 5 6 10 900 900 180 600 90 360 600 360 180

Více

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 řípadné tecnické změny, tiskové cyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 M M 1 2 3 4 5 6 10 900 900 180 600 90 360 600 360 180

Více

Návod k použití MAS 6200 B-763-01

Návod k použití MAS 6200 B-763-01 Návod k použití MAS 6200 B-763-01 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti. Spotřebič

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny.

BELMOCA MANUÁL B-100. Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. BELMOCA MANUÁL B-100 Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a bezpečnostní pokyny. www.belmoca.cz Kávová tryska Rukojeť Tlačítko Espresso Tlačítko Lungo Espresso: 40 ml Lungo: 80 ml Nádoba na odpad

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Návod k použití TK 65... TK 69... S-725-01

Návod k použití TK 65... TK 69... S-725-01 Návod k použití TK 65... TK 69... S-725-01 Obsah Ovládací prvky.................................... 7 Části spotřebiče................................... 7 Co musíte bezpodmínečně dodržovat.................

Více

Návod k použití TCC 78K751

Návod k použití TCC 78K751 TCC 78K751 Návod k použití TCC 78K751 Q4ACZM1839 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Rozsah dodávky...6 Složení a součásti spotřebiče...6 Ovládací prvky a ukazatele...7 Síťový vypínač O/I...7 Menu a displej...7

Více

Návod k použití TCA 54.. B

Návod k použití TCA 54.. B Návod k použití TCA 54.. B-753-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Bezpečnostní pokyny Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se podle

Více

Návod k použití BSG 62080 B-750-01

Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Design tohoto výrobku je šetrný k životnímu prostředí. Všechny plastové části jsou vhodné k recyklaci a jsou odpovídajícím způsobem označeny. Případné technické změny,

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1. nádrž na vodu 2. víko nádrže na vodu 3. hlavní vypínač s kontrolkou 4. tlačítko kávy s

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL GRAN CREMA

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU SAECO MODEL GRAN CREMA SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE A víko nádrže na vodu B nádrž na vodu C otočný ventil horké vody a páry D hlavní vypínač ON / OFF E kontrolka teploty F tlačítko kávy G tlačítko páry H páka I horkovodní / parní

Více

Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01

Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01 Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte

Více

Návod k použití S-347-02

Návod k použití S-347-02 Návod k použití TK 64001 S-347-02 Obsah Co musíte bezpodmínečně dodržovat................. 8 Bezpečnostní pokyny............................... 8 Před prvním použitím.............................. 8 Plnění

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Návod k použití TK 68 S-409-01

Návod k použití TK 68 S-409-01 Návod k použití TK 68 S-409-01 Obsah Co musíte bezpodmínečně dodržovat................. 8 Bezpečnostní pokyny............................... 8 Před prvním použitím.............................. 9 Plnění

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte návod

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití TCA 5201 B

Návod k použití TCA 5201 B Návod k použití TCA 5201 B-844-01 OBSAH Bezpečnostní pokyny 3 Popis 5 Před prvním použitím 5 Všobecné pokyny 5 Uvedení spotřebiče do provozu 5 Naplnění systému 7 Ovládací prvky 7 Nastavení a optická signalizace

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Technické parametry: Příkon: 1000 W Max. tlak: 1500 kpa Objem zásobníku vody: 0,7 l DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Technické parametry: Příkon: 1000 W Max. tlak: 1500 kpa Objem zásobníku vody: 0,7 l DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: A Hlavní spínač Horní poloha zapnuto Dolní poloha - vypnuto B Kontrolka hlavního spínače C Spínač přípravy kávy espresso/výroby páry Horní poloha příprava páry Středová poloha Dolní poloha příprava kávy

Více

Návod k použití TCA 5201 B

Návod k použití TCA 5201 B Návod k použití TCA 5201 B-844-01 OBSAH Bezpečnostní pokyny 3 Popis 5 Před prvním použitím 5 Všobecné pokyny 5 Uvedení spotřebiče do provozu 5 Naplnění systému 7 Ovládací prvky 7 Nastavení a optická signalizace

Více

Návod k použití TK 54.. S

Návod k použití TK 54.. S Návod k použití TK 54.. S-681-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Bezpečnostní pokyny Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se podle

Více

Návod k použití TCA 5201 B

Návod k použití TCA 5201 B Návod k použití TCA 5201 B-844-01 OBSAH Bezpečnostní pokyny 3 Popis 5 Před prvním použitím 5 Všobecné pokyny 5 Uvedení spotřebiče do provozu 5 Naplnění systému 7 Ovládací prvky 7 Nastavení a optická signalizace

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Návod k použití PHS 2000 S

Návod k použití PHS 2000 S Návod k použití PHS 2000 S-331-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho!

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití TK 73201RW

Návod k použití TK 73201RW Návod k použití TK 73201RW SM-360-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...6 Celkový přehled...7 Před prvním použitím...8 Ovládací prvky...9 Nastavení v nabídce...14 Příprava se zrnky kávy...16 Příprava s umletou

Více

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP8095 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

Návod k použití WAE 20463BY B

Návod k použití WAE 20463BY B Návod k použití WAE 20463BY B-951-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Ekologická likvidace Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič

Více

Návod k použití. Automat na přípravu espresa. CafeRomatica 830,850

Návod k použití. Automat na přípravu espresa. CafeRomatica 830,850 Návod k použití Automat na přípravu espresa CafeRomatica 830,850 Návod k použití Vážení zákazníci, gratulujeme Vám a děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi kvalitního výrobku značky NIVONA. Aby Vám nový

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Návod k použití TKN 68E B

Návod k použití TKN 68E B Návod k použití TKN 68E B-575-01 2 Obsah Co musíte bezpodmínečně dodržovat................. 7 Bezpečnostní pokyny............................... 7 Před prvním použitím.............................. 8 Plnění

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

HD7546, HD7544 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50

HD7546, HD7544 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50 HD7546, HD7544 3 1 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50 SLOVENŠČINA 54 БЪЛГАРСКИ 58 SRPSKI 62 HD7546, HD7544

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

POPIS ESPRESSA Ariete 1377 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

POPIS ESPRESSA Ariete 1377 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: POPIS ESPRESSA Ariete 1377 A Tělo přístroje B Vyjímatelná nádržka na vodu C Parní tryska D Vyjímatelná odkapávací vanička E - Mřížka F - Držák filtru G Hlavní spínač (on/off) H Kontrolka zapnutí přístroje

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Návod k použití. Kávovar s mlýnkem BEEM D2000659

Návod k použití. Kávovar s mlýnkem BEEM D2000659 Návod k použití Kávovar s mlýnkem BEEM D2000659 BEEMD2000 Strana 1 (celkem 1) Obsah: 1 Základní informace...3 2 Autorská práva...4 3 Bezpečnostní opatření...5 3.1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!...5

Více

Návod k použití S-331-01

Návod k použití S-331-01 Návod k použití PHS 2105 S-331-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Spotřebič připojujte a používejte jen

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1

Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1 Návod k použití KÁVOVAR BLACK Stránka 1 UMÍSTĚNÍ Kávovar postavte na rovnou plochu, kde nemůže dojít k jeho převrhnutí a následnému zranění osob. Nepoužívejte kávovar v přírodě a v místnostech, kde je

Více

CafeRomatica NICR8.. Plně automatické centrum pro přípravu kávy Návod k použití a užitečné tipy. S vášní pro kávu

CafeRomatica NICR8.. Plně automatické centrum pro přípravu kávy Návod k použití a užitečné tipy. S vášní pro kávu CafeRomatica Plně automatické centrum pro přípravu kávy Návod k použití a užitečné tipy NICR8.. CZ S vášní pro kávu Vybavení 1 G F A B C D E M J K L S O H P N R T Q U 2 CZ A Displej (hlavní nabídka) B

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Návod k použití. Automat na přípravu espresa. CafeRomatica. NICR 757 a 767

Návod k použití. Automat na přípravu espresa. CafeRomatica. NICR 757 a 767 Návod k použití Automat na přípravu espresa CZ CafeRomatica NICR 757 a 767 2 CZ A Displej B Levý ovladač C Pravý ovladač D Symbol zrna na levém ovladači E Výškově nastavitelný výstup kávy F Víko nádržky

Více

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny.

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny. Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle Návod na použití Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při používání elektrických přístrojů

Více

Návod k použití WM 10E361 BY. S-xxx-01

Návod k použití WM 10E361 BY. S-xxx-01 Návod k použití WM 10E361 BY S-xxx-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 900 Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče,

Více

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie CZ Kávomlýnek Návod k použití CM 90 Serie Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Vhodné místo instalace... 4 Před prvním použitím... 5 Nastavení mletí... 5 Mletí kávy... 5 Mletí kávy přímo v držáku sítka

Více

Návod k použití B-834-01

Návod k použití B-834-01 Návod k použití MUZ 8DS1 B-834-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Návod k použití TK 76209RW

Návod k použití TK 76209RW Návod k použití TK 76209RW SM-366-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...6 Celkový přehled...7 Před prvním použitím...8 Ovládací prvky...9 Nastavení v nabídce...14 Příprava se zrnky kávy...16 Příprava s umletou

Více

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití Myčka nádobí CDS 220 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebiče Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

T W Návod K 1 k 2 použití 01N

T W Návod K 1 k 2 použití 01N Návod k použití TWK 1201N Spotřebič je určen pro používání v domácnosti a ne pro živnostenské účely. Slouží jen k ohřevu vody. Nesmíte v něm v žádném případě ohřívat polévku (v konvici zůstane tuková pachuť

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU SAECO MODEL CAFE IT

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU SAECO MODEL CAFE IT NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU SAECO MODEL CAFE IT SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1. víko nádrže na vodu 2. nádrž na vodu 3. servisní dvířka 4. nádoba na kávovou sedlinu 5. síťový kabel 6. otočný ventil

Více

Návod k použití B-735-01

Návod k použití B-735-01 Návod k použití MES 1020 B-735-01 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti a není určen pro živnostenské účely. Návod k použití si pečlivě pročtěte a uschovejte jej. Spotřebič používejte jen

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK1009 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

P P Návod H H A A k 2 2 použití 6 6 6 6 1 0

P P Návod H H A A k 2 2 použití 6 6 6 6 1 0 Návod k použití PHA 2660 PHA 2661 2 Tento návod popisuje dva modely Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí

Více