Výroční zpráva Mateřské školy Jílové u Prahy, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Mateřské školy Jílové u Prahy, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Mateřská škola, Jílové u Prahy, Pod Školkou 493, okres Praha-západ Tel.: Výroční zpráva Mateřské školy Jílové u Prahy, příspěvkové organizace za školní rok 2013/ Základní údaje o škole název školy: Mateřská škola Jílové u Prahy, příspěvková organizace adresa školy: Pod Školkou 493 odloučené pracoviště: Tyršova 323 součást školy: Školní jídelna právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: zřizovatel školy: Město Jílové u Prahy adresa zřizovatele: Masarykovo náměstí 194 jméno ředitelky školy: Kristýna Kahounová, DiS. kontaktní údaje - telefon: www stránky: Mateřská škola v Jílovém u Prahy se skládá z objektu MŠ Pod Školkou, kde sídlí ředitelství a druhého pracoviště MŠ Tyršova. Obě MŠ disponují velkými zahradami pro příjemný pobyt dětí na čerstvém vzduchu. O září 2013 je celková kapacita obou MŠ 208 dětí. Na Jaře 2014 započala výstavba přístavby mateřské školy Pod Školkou, kdy se od září 2014 navýší kapacita o 28 dětí. Třidy v obou MŠ jsou vybaveny novým a moderním nábytkem, pomůckami a hračkami splňujícími požadavky na zařízení tohoto typu. Každé oddělení má svoje sociální zařízení a svoji šatnu, ve které má každé dítě svoje místo na věci a obuv. Každá MŠ má svojí kuchyň, která splňuje přísné hygienické normy. Vybavení obou MŠ i zahrad odpovídá normám o hygieně a bezpečnosti. Na podzim v MŠ Pod Školkou proběhlo celkové zateplení objektu z dotačního programu SSFŽ. Na Jaře MŠ Tyršova získala dotační program z ROP na celkovou rekonstrukci. Obě MŠ budou tedy zateplené a krásně barevné. 1

2 2. Účel zřízení, předmět činnosti a další údaje o MŠ Jílové u Prahy Hlavním účelem MŠ Jílové u Prahy je poskytování předškolního vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zkladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Předškolní vzdělávání poskytuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji a na osvojení pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří předpoklady pro pokračování vzdělání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Předmětem hlavní činnosti je zejména poskytování předškolního vzdělávání podle vzdělávacího programu Krok za krokem celým rokem a zajišťování školských služeb podle příslušných ustanovení školského zákona, tzn. uskutečňování stravování dětí v době jejich pobytu ve škole a zajišťování závodního stravování zaměstnanců školy za úplatu. 3. Vzdělávací program Cílem programu je vést děti tak, aby byly po všech stránkách samostatné a zdravě sebevědomé, schopné nést odpovědnosti za své chování a jednání. Pracujeme podle Školního kurikula s názvem Krok za krokem, celým rokem. Chceme přispět ke zdravému životnímu stylu dítěte dosáhnout harmonického rozvoje pohybových dovedností dětí dodržovat správnou životosprávu vytvořit co nejpodnětnější prostředí klást důraz na individualitu dítěte, jeho prožívání, možnosti a potřeby, sebedůvěru, sebejistotu Uvědomujeme si že čím víc příležitostí dítě má, aby prožívalo pohodu v přítomném čase, tím více tělesné, duševní a mravní odolnosti v sobě koncentruje pro další život a pro jeho kritické momenty že odolnost a úspěšnost v dalším životě se získá především tím, že dětství prožívá v pohodě že pohodě nejvíce škodí stres že mateřská škola připravuje děti pro život a že předškolní vzdělávání je počátek celoživotního vzdělávání člověka 2

3 4. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 16 15,0 nepedagogičtí 10 9,5 celkem 26 24,5 b) pedagogičtí pracovníci Kristýna Kahounová, DiS. Ředitelka MŠ RŠ, VOŠ předškolní a mimoškolní pedagogika, školský management Čížkovská Hana Učitelka MŠ Tyršova SPgŠ Hanousková Edita Učitelka MŠ Tyršova SPgŠ Havelková Lucie Učitelka MŠ Pod Školkou SEŠ započaté studium VOŠ Hovorková Eva Učitelka MŠ Pod Školkou SZŠ započaté studium SPgŠ Hozmanová Jarmila Učitelka MŠ Pod Školkou SPgŠ Berková Iva Učitelka MŠ Pod Školkou SPgŠ Chlumecká Alena Učitelka MŠ Tyršova SPgŠ Jarešová Vendulka Učitelka MŠ Pod Školkou Spod.Š započaté studium SpgŠ Krchová Irena Učitelka MŠ Tyršova SPgŠ Bc. Musilová Veronika Učitelka MŠ Pod Školkou SPgŠ, Ped.F UK předškolní pedagogika Bc. Nováková Gabriela Učitelka MŠ mateřská SPgŠ, Ped.F UK předškolní pedagogika Průchová Ilona Učitelka MŠ Pod Školkou SPgŠ Štětková Veronika Učitelka MŠ Pod Školkou Gymnásium započaté studium SPgŠ Tomanová Šárka Učitelka MŠ Pod Školkou SZŠ započaté studium VŠ speciální pedagogika Vorlová Miluše Učitelka MŠ Tyršova SPgŠ Zvířecí Věra Učitelka MŠ, vedoucí Tyršova SPgŠ c) provozní pracovníci k

4 Rašová Leona Baloušová Květa Pokorná Martina Mokrá Iveta Hron Václav Hanáková Renata Hanáková Jana Čepecová Naděžda Dvořáková Jana Hájková Marcela ekonomka, účetní kuchařka kuchařka uklízečka školník uklízečka uklízečka ztp kuchařka Kuchařka, uklízečka uklízečka, školnice d) věková struktura pedagogických pracovníků věk Do 20 let let 31-40let let let více počet Průměrný věk pedagogických pracovníků 43,7 e) kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů Počet k Ped. pracovníci celkem Ped. prac. s odbornou kvalifikací Ped. prac. bez odborné kvalifikace Ped. prac. s vysokoškolským vzděláním Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace všichni studují SPgŠ, VOŠ nebo VŠ. V rámci dalšího vzdělávání si pedagogičtí pracovníci prohlubovali odbornou kvalifikaci a absolvovali kurzy a školení. Poznatky využívají v práci s dětmi, sledují nové trendy vzdělávání. 1. Jazyk a řeč NIDV (1) 2. Mrkvová konference (2) 3. Maxík (1) 4. Logopedická prevence (1) 5. Poruchy chování dětí (2) 6. Grafomotorické cvičení (1) 7. Vizualita vs. Realita (2) 4

5 8. Současná MŠ a její řízení (1) 9. Projektová výuka v MŠ (10) V rámci celoživotního vzdělávání se pedagogičtí pracovníci vzdělávali v oborech: 1. Studium pro ředitele škol a školských zařízení (1) 2. Studium k výkonu specializační činnosti v oblasti EVVO (1) Naší prioritou do budoucna je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, budování školy jako učící se organizace, která na sobě neustále pracuje. Ostatní školení: 1. Pravidelné školení BOZP a PO (26) 2. Trendy moderního vaření (2) provozní zaměstnanci Praxe studentů SŠ a VŠ 2 studentky Vyšší odborné školy sociálně právní Jabok (1 týden) 1 studentka Vyšší odborné školy pedagogické Svatý Jan pod Skalou (1týden) 3 studentky Střední školy Kavčí Hory Fakultní škola UK (1 týden) 5. Zápis do MŠ pro školní rok 2014/ Kolo zápisu Počet přihlášených dětí Počet přijatých dětí Počet nepřijatých dětí Z toho Jílovských Z toho Jílovských Z toho Jílovských (mladší 3 let) 2. Kolo zápisu Počet přihlášených dětí Počet přijatých dětí Počet nepřijatých dětí Z toho Jílovských Z toho Jílovských Z toho Jílovských (mladší 3 let) 5

6 Počet dětí k v obou MŠ: 236 dětí 6. Využití poradenských služeb pro MŠ Spolupráce s: pedagogicko-psychologická poradna s klinickou logopedkou logopedický screening s oční lékařskou oční screening s dentálními terapeuty prevence zubního kazu se studenty z První lékařské fakulty UK Medvídkova nemocnice Spolupráce s rodiči a ostatními partnery: s rodiči: společenské akce školy a rodiny, finanční dary použity na dárky pro děti (Vánoce) s TJ Jílové u Prahy pravidelné setkání p. Kratochvíl se státní policií prevence rizikového chování p. Chalupa SDH Jílové u Prahy Spolupráce akce MŠ spolek Pampaedia HZS Středočeského kraje Česká stomatologická společnost První lékařská fakulta UK studenti Celé Česko čte dětem Sdružení středisek ekologické výchovy (Celostátní síť Mrkvička) Městská knihovna Jílové u Prahy podpora čtenářské gramotnosti ZŠ Jílové u Prahy setkávání dětí MŠ a žáků ZŠ, různé akce Exkurze ZŠ Jílové u Prahy Pravidelné setkávání elementaristek ze ZŠ a učitelk z MŠ Městský úřad Jílové u Prahy Vítání občánků 6

7 Spolupráce se zřizovatelem: Ze strany MÚ probíhají pravidelné návštěvy, kontroly hospodaření apod. Zřizovatel vždy okamžitě reaguje na upozornění nebo potřebnou pomoc. (Odvodnění nového pavilonu F, obnovu softwarového sytému pro kotelnu.) Rozpočet pro MŠ je navržen v zájmu kvalitní práce. 7. Údaje o aktivitách MŠ Nabízíme řadu zájmových kroužků a nadstandardních aktivit, včetně poradenské činnosti. Angličtina 2x týdně Keramika 1x týdně Sportovní kroužek 1x týdně Plavání Benešov, Jesenice Flétna 1x týdně Jóga 1x týdně Lyžařský výcvik Ski Areál Chotouň Účast na mimoškolních akcích Knihovna Jílové u Prahy Zpívání v ZŠ Jílové u Prahy Návštěva Planetária Návštěva Dopravní hřiště a policejní muzeum Vítání občánků na MěÚ Jílové u Prahy Svíčkárna Šestajovice Výlet do ZOO Liberec Zpívání v Domově seniorů Zpívání v Husitském kostele Ekocentrum Zvoneček Vrané nad Vltavou Podzimní brigáda s rodiči Podzimní vyrábění s rodiči Soutěž o Halloweenskou dýni Halloween pro děti Návštěva předškoláků v ZŠ Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Jílové u Prahy Spolupráce s Ekocentrem Kladno výukový program Masopustní karneval spolupráce s kulturním centrem a SDH 7

8 Návštěva farmy s domácími zvířaty Návštěva místních firem v Jílovém (poznávání profesí) Svátek maminek (ochutnávky pro rodiče) Vynášení Moreny Spolupráce s CEV Toulcův Dvůr Jarní vyrábění s rodiči Jarní brigáda s rodiči Pálení čarodějnic spolupráce s kulturním centem a SDH Dětský den spolupráce s kulturním centem a SDH Účast na soutěžích Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Puntíková Olympiáda Výtvarná soutěž se Slonem Bimbo Na většině akcí se podílel všechen personál MŠ, řada akcí byla zpřístupněna rodičům, sourozencům našich dětí a některé akce byly přímo organizované pro rodiny našich dětí a občany z Jílového u Prahy. Prevence rizikového chování Prevence školních úrazů poučení o bezpečném chování Pravidla pro dobou pohodu Dopravní výchova BESIP dopravní hřiště Psí kanisterapie bezpečný kontakt se psy Nejdůležitější úlohu při předcházení sociálně patologických jevů má rodina. Škola je pomocníkem, který nabízí pozitivní zkušenost v různých oblastech. Někteří pedagogičtí pracovníci absolvovali specializované školení v oblasti sociálně patologických jevů Školní šikana, Agrese a práce s ní. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité (dlouhodobé cíle výchovně vzdělávací práce a priority apod.) Odstranění řečových vad a vedení dětí ke kultivovanému jazykovému projevu před vstupem do školy ve spolupráci s odborníky a se zákonnými zástupci dítěte. Systematická příprava předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky na zdárný vstup do školy a zapojení mladších dětí do vzdělávacího procesu volbou vhodných vzdělávacích činností. Spolupráce se ZŠ pro pozvolný vstup do dalšího vzdělávání. Spolupráce a partnerství s obcí a dalšími institucemi v Jílovém u Prahy. Podpora výchovy ke zdraví. 8

9 Máme dobrý pocit z celého prožitého roku, většina dětí udělala pokroky, dozrála, vyspěla a zaznamenala mnoho osobních úspěchů. Je jistě velmi pozitivní, že se nepřihodilo nic nepříjemného, a drobnosti, které jsme museli v průběhu školního roku občas odstranit, nebo řešit jistě napomohly k tomu, že další roky v naší MŠ budou probíhat plynule. 8. Dotazníkové šetření listopad a květen 2013/2014 Dvakrát do roka se mohli rodiče zapojit do autoevaluace školy. V dotazníkovém šetření se vyjadřovali k obecné informovanosti, spokojenosti dětí, výchovné a vzdělávací práci učitelů, nabídce dalších aktivit, výletů, akcí, setkání s odborník, co by mohla škola ve své práci zlepšit. Celkem bylo odevzdáno 80% dotazníků. Názory a připomínky rodičů budou využity k dalšímu zlepšování činnosti školy. 9. Počet a výsledky kontrol v roce 2013/2014 Město Jílové u Prahy Finanční odbor kontrola hospodaření v MŠ - bez závad Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Mgr. Jana Tomicová Kontrola kuchyně a skladů v MŠ Tyršova závada se skladem potravin, sítě pro ti hmyzu Opatření ve skladu potravin hydroizolační omítka, okna opatřena sítěmi proti hmyzu Následná kontrola KHS bez závad Krajská hygienická stanice Středočeského kraje MUDr. Karel Kuchař Plnění povinností stanovených v zákonech, prohlídka předložených dokladů bez závad 10. Stížnosti na školu Dílčí připomínky rodičů na třídních schůzkách, či osobně jsou řešeny okamžitě. 11. Přílohy (uvedené v tištěném dokumentu): Základní údaje o hospodaření školy ( Příloha) Ukázky fotografií z vybraných akcí V Jílovém u Prahy dne zpracovala Kristýna Kahounová, DiS. Řediteka MŠ 9

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Zbraslavice 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Na kopečku, Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Na kopečku, Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Na kopečku, Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Na kopečku, Zbraslavice 328

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13

Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13 Čj.: MŠ 212 /16/1/13 5-9 A- Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13 1 OBSAH 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje o škole 2. Personální údaje 2.1 Rámcový popis

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2010 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více