Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO"

Transkript

1 Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO 1/2010

2 ÚVODEM Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět oslovil prostřednictvím našeho časopisu, a to v době, která se od posledního vydání nijak nezlepšila, možná právě naopak lehce pokazila. Jak jsem již mnohokrát slyšel ono dobře už bylo, ptám se, už je tak špatně, aby nemohlo být hůře? Nebojte, nezačnu zde pesimistickým popisem naší ekonomické či stavařské krize, to by bylo opakování již tisíckrát opakovaného a nic nového. Co však zatím není až tak populární a hlavně k popukání, je obrovská krize hodnot v české a možná i evropské společnosti. Jsme ochotni se již naprosto bez předsudků či zábran podílet na fungování šedé ekonomiky, korupce, úplatkářství a všeho dalšího s tím spojeného nebo tomu bez mrknutí oka přihlížet. Jak jednoduché je vše omluvit slovy za to může systém. Ten, kdo za to může, je česká společnost jako celek, její reprezentace a elity. To celé je v oboru stavebnictví ještě umocněno tradicí oné šedé ekonomiky v tomto oboru. O úplatcích a neúnavných úplatkářích si povídají již i kosi na střeše a jsou veřejným tajemstvím. Věřte mi, že to není prioritně nebezpečná záležitost pro naši produktivní generaci, ale především pro naše potomky. Jak mám svému synovi vykládat o hodnotách, ideálech a životních principech, když žijeme mimo ně a pozdější střet s realitou bude bolestivý? Je to složité i osobně, vykládat a tvrdit něco, v čem reálně nežijeme. Je lepší milosrdná lež, nebo realita s rizikem poznamenání na celý život? Je to vše věc každého z nás, věc svědomí, věc osobní cti a hrdosti před našimi potomky. Zkusme se nad tím vším zamyslet, jak je to vše absurdní a divné. I když jsem nezačal zcela pozitivně, a už vůbec ne, jak se na úvod sluší a patří, tak i přesto jsem cítil potřebu se o této věci zmínit. Přeji vám všem dobrý start do tohoto roku, a ještě lepší start v nové stavební sezoně, která již stojí za dveřmi. I v tomto roce pro vás chystáme celou řadu novinek v oblasti stavebních hmot a budeme se opět snažit přinést vám přidanou hodnotu v podobě našich produktů a smysluplná technická řešení, která nebudou jen marketingovým blábolem za mnoho milionů, jak někteří v poslední době činí, ale realitou. Radek Bedrna jednatel společnosti

3 TOP TÉMA Interiérové barvy FINE a STONE 4 5 Nový požární katalog 6 7 Profi ly Knauf které jsou lepší? 8 PRODUKTY KNAUF Knauf Tiefbau 9 Vidiwall a Brio ODBORNÉ Knauf Gartenbauprogramm 12 Nové receptury pastózních omítek 13 STAVBY V ČR Administrativní komplex 14 Filadelfi e 15 Quisisana Palace 16 Rezidence Kavčí Hory 17 ZOO Plzeň, pavilon pro hrošíky 18 Rekonstrukce divadla Spejbla a Hurvínka 18 KNAUF PARTNEŘI Metrostav s Knaufem 19 Farrao, s. r. o. 20 AKCE PRO ZÁKAZNÍKY Školení v roce Lyžování v Alpendorfu 23 K-Akademie AKTUALITY Změny v ceníku Nová kniha o zateplovacím systému 28 Aktuality 29 VOLNÝ ČAS Honba za pokladem 30 KŘÍŽOVKA 31 Magazín KNAUFSTYL Vydání: BŘEZEN 2010 Vychází: 4x ročně Registrace: MK ČR E KNAUFSTYL je k dispozici na Vydavatel: Knauf Praha, spol. s r. o. Realizace a grafi cká úprava: Ispress, s. r. o. Redakční rada: Šéfredaktor: Eva Klink Členové redakční rady: Radek Bedrna, Martin Beer, Miroslav Nyč, Vladimír Váňa, Ladislav Linhart, David Majling, Václav Sobotka, Jiří Ohainka, Marek Gut

4 TOP TÉMA 4 KNAUFSTYL Interiérové barvy FINE a STONE Interiérová barva je důležitý prostředek pro vyjádření stylu a životního pocitu. Nechte se inspirovat barevnou pestrostí a pohrajte si se strukturou hladkých povrchů KNAUF. Nové interiérové barvy KNAUF FINE a STONE zajistí dokonalé využití všech vlastností sádrových omítek a navíc rozšíří variabilitu povrchové úpravy hladkých povrchů, stěrek a sádrokartonů. pohybu vodní páry především v sádrových omítkách. V opačném případě by totiž došlo k uzavření povrchu omítky a snížení nebo k úplné eliminaci užitkových vlastností sádrové omítky. Hodnota s d je v tomto případě u obou typů barev 0,05 m a to odpovídá například modifikovaným vápenným barvám nebo silikátovým nátěrům. Disperzní nátěrové hmoty mají tuto hodnotu v rozmezí 0,1 až 0,3, což je několikrát horší. Náš požadavek na kvalitu tohoto výrobku byl velmi přísný. Hlavním předpokladem pro jeho hodnocení bylo splnění několika technických parametrů. Rozhodujícím hlediskem byla vysoká propustnost vodní páry. Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy s d je definován jako tloušťka statické vzduchové vrstvy v metrech, která vykazuje za stejných podmínek stejnou rychlost pronikání vodní páry jako měřený materiál. Tato hodnota musela být velmi příznivá pro umožnění

5 KNAUFSTYL 5 TOP TÉMA Dalším kritériem byla vysoká krycí schopnost a odolnost proti mokrému otěru. Tyto požadavky byly vztaženy opět k sádrovým omítkám. Precizně vyhlazená sádrová omítka má velmi utažený povrch. Savost podkladu je tak výrazně snížena a běžné interiérové barvy budou dlouho otevřené a mokré. Při nedostatečném zaschnutí podkladového nátěru může snadno dojít k jeho opětovnému setření rozmytí. Kryvost takto provedeného nátěru nebude dobrá. Naše interiérové barvy mají tento parametr opět výrazně vylepšen, i když vždy záleží na konkrétním přístupu malíře s ohledem na vyzrálost a savost podkladu. Nanášení barev stříkáním airless systém je v současné době samozřejmost, bez které si profesionální malíř nedovede svoji živnost ani představit, a proto jsme mysleli i na tento způsob aplikace. Při tomto způsobu nanášení barvy navíc nedochází k zvýraznění případných nepatrných škrábanců a rýh na povrchu omítky. Základní pigmentace barev je prováděna podle vzorníku KNAUF CLASSIC a je možno si tak vybrat z 275 barevných variant, které jsou v příjemných pastelových minerálních odstínech. KNAUF FINE Barva je nanesena na černý karton (1), provedení penetračního nátěru (2) a následný finální nátěr (3), kde je zřejmá vysoká kryvost barvy Vladimír Váňa KNAUF STONE Barva je nanesena na černý karton (1), provedení penetračního nátěru (2) a následný finální nátěr (3), kde je zřejmá vysoká kryvost barvy a jemnozrnná struktura detailně v porovnání s měřítkem. Jemná minerální kresba na povrchu barvy STONE

6 TOP TÉMA 6 KNAUFSTYL Nový požární katalog Tempo vydávání nových verzí katalogu se neustále zrychluje. Zatímco katalog z roku 2004 vydržel v platnosti 4 roky, u katalogu s rokem vydání 2008 již jen pouhé dva. To tedy znamená, že verzi 2010 vám právě představujeme. Požární katalog Knauf 2010 je opět o něco kvalitnější, uživatelsky přátelštější a objemnější oproti předchozímu vydání. Na první pohled vás jistě upoutá změna vzhledu, především modrá barva desek ve vyobrazených konstrukcích. Na okrajích stránek naleznete rovněž praktické, samozřejmě modré záložky, které rozdělují konstrukce do jednotlivých logických kapitol. A jako vždy se změnil úvodní obrázek na obálce. MEZI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT, PATŘÍ: Místo podhledů ve funkci požární ochrany stropů Rp (str. 6 a 7) podle zrušené ČSN naleznete požární odolnosti ocelových, betonových a ocelobetonových nosných stropů s protipožárními podhledy Knauf (požární membrány). Všechny podhledy tohoto typu jsou zkoušeny bez nutnosti vložení izolace. U samostatných požárních předělů klasifikace EI najdete jednak aktualizované osové rozteče spodní konstrukce, ale hlavně se dosažené hodnoty požární odolnosti rozšířily o podhledy bez izolace pro EI 60 zdola. Nově jsou klasifikovány podhledy Fireboard pro EI 120 shora a zdola. U podhledu D116 byly změněny vzdálenosti spodní konstrukce a dimenze opláštění pro EI 15 a EI 30 shora/zdola. Obecně byly u podhledů upraveny rozteče závěsných prvků tak, aby to odpovídalo poslednímu stavu techniky firmy Knauf a také za účelem lepší uživatelské přehlednosti (určitému typu podhledu a počtu desek odpovídá typická rozteč spodní konstrukce). Samonosné podhledy jsou přesunuty ke kapitole podhledy a nově jsou doplněny tabulkou rozpětí těchto podhledů při požárních aplikacích.

7 KNAUFSTYL 7 TOP TÉMA V podkroví střech dřevěných a střech plechových přibyla klasifikace REI 15. Nově byly do katalogu včleněny stropy a podkroví s foukanou izolací Climatizer Plus a se stříkanou izolací Icynene. Požární klasifikace zapuštěných podhledů mezi trámy REI. Novinkou katalogu je ukončení protipožárních podhledů u stěn. U příček naleznete jednak nové skladby pro 60, 90 a 240 minut a současně tu naleznete klasifikace ohýbaných příček pro EI 30 a EI 60. V samostatné kapitole jsou představeny příčky s foukanou izolací Climatizer Plus. V kapitole nosné dřevěné stěny jsou nově prezentovány nosné stěny se stříkanou izolací Icynene. V oddíle šachtových stěn objevíte nové dimenze pro klasifikaci EI 90 a EI 120. Novinkou v kapitole stěn jsou nenosné příčky s klasifikací na požární a zároveň na mechanickou odolnost EI M. průřezu a požadovanou požární odolnost vhodnou tloušťku opláštění bez nutnosti výpočtu. Maximální výšky stěn Aquapanel jsou uvedeny u oddílu Aquapanel. Výrazně byly doplněny požární odolnosti nosných i nenosných konstrukcí s deskami Vidiwall, mimo jiné o nosné stěny v rozsahu EI 30 90, dále o příčky v rozsahu EI 15 až EI 120, šachtové stěny EI 60 EI 90 a v neposlední řadě o nosné dřevěné stropy s klasifikací REI 60. V katalogu jsou rovněž uvedeny požární odolnosti dutinových podlah CAMILLO. Přejeme vám mnoho úspěchů při práci s katalogem a pokud vám bude hořet za patami, schovejte se za protipožární desky KNAUF. Miroslav Nyč U obkladů sloupů Knauf Fireboard naleznete přímo pro daný typ

8 TOP TÉMA 8 KNAUFSTYL Profily KNAUF které jsou lepší? STATIKA JE NA ROZDÍL OD MARKETINGU EXAKTNÍ VĚDA aneb k čemu jsou vám marketingové argumenty, když vás profil praští přes hlavu. Když v roce 2003 zaváděla firma Knauf výrobu profilů nové generace, nikdo zřejmě netušil, že ani 7 let poté nebudou jejich technické parametry dostiženy, natož překonány. Profily vykazují vynikající stabilitu, která se mimo jiné projeví snadným šroubováním jakýchkoli typů desek bez protáčení, a tedy stržení šroubů (myšleno jak u běžných desek Knauf WHITE, tak u vysoce tvrdých desek Vidiwall, Diamant nebo Aquapanel). Tyto vlastnosti jsou dány jednak samotným konstrukčním provedením profilů, ale v neposlední řadě i neošizenou tloušťkou a kvalitou použitého plechu 0.6 mm. Zde totiž platí jednoduchá přímá úměra čím tenčí plech, tím horší držení šroubu. Tuhost profilu sama o sobě by však nestačila, pokud by nebyla umocněna nadprůměrně účinným spolupůsobením společně s namontovanou deskou. Zde je třeba vyzvednout následující aspekt: hladký povrch profilu zajišťuje maximální spolupůsobení profilu s deskou, což zaručuje ve výsledném efektu minimální vodorovný průhyb příček, to znamená jejich tuhost. Tuto skutečnost oceníte u obkladů příček s keramickým obkladem, ale rovněž u příček obyčejných, neboť tyto jsou minimálně náchylné k praskání ve spojích. Součástí hladkého povrchu příčky jsou krátké prolisy, které zajišťují při pevném spojení s deskou vynikající hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Především v oblasti pro akustický komfort nejdůležitějších frekvencích Hz (což je lidská řeč a další běžný hluk v bytech a kancelářích) vykazují nadprůměrně vysoké izolační schopnosti. Vlastnosti těchto profilů vynikly paradoxně v době, kdy firma Knauf v polovině minulého roku uvažovala o zavedení profilu nové generace od koncernového partnera. Technologie tohoto profilu je licenčně převzata a základní ideou zlepšení mechanických vlastností profilu je speciální bodové tvarování samotného plechu. Prvotní argumentace je více než lákavá větší tuhost profilu, vyšší síly šroubů proti vytržení, větší tuhost příčky atd. Zkrátka, kdo by odolal okamžitě se při této argumentaci nabízí i možnost úspory při použití tenčího plechu při srovnatelných vlastnostech. Proto jsme i my věnovali této technologii zvýšenou pozornost v rámci interních zkoušek, kdy proti sobě v podstatě stály dvě koncernové platformy, a každý byl přesvědčen o nadřazenosti té vlastní. Podotýkám, že předmětem srovnání byl identický návin plechu použitý pro výrobu obou druhů profilů. Hned první výsledek potvrdil marketingovou argumentaci: zušlechtěný profil opravdu sám o sobě vykazuje vyšší tuhost. Mělo to ovšem háček při použití profilů pro montáž příčky, tedy v kombinaci s deskami, zušlechtěné profily vykazovaly oproti stávajícímu typu profilů vyšší vodorovné průhyby příčky. Rozdíl byl dokonce tím vyšší, čím bylo na příčce více plášťů! Překvapení třetí akustika. Hodnoty ve srovnání se stávajícími profily, diplomaticky řečeno, nejsou lepší. Z těchto důvodů firma Knauf i nadále zůstala u osvědčené, již trochu vousaté, patentované, ale stále dalece nejlepší technologie výroby profilů z roku 2003, neboť nabízí: nepřekonané akusticko-izolační vlastnosti, vysokou stabilitu i tuhost při montáži, snadnou montáž všech druhů desek bez protáčení šroubů. Poznámka: Autor není zarputilým odpůrcem marketingu a velmi často ho aktivně využívá. Nicméně emoční a rozumová část mozku je, jak známo, rozdělena a minimálně v případě statických vlastností konstrukcí je ta racionální část k nezaplacení. Miroslav Nyč Patentovaný profil Knauf, model z roku 2003, jehož vlastnosti dodnes nebyly na trhu překonány, a proto slouží dodnes 2. Nová generace profilů s profilovaným povrchem deklarované přednosti neprokázala

9 KNAUFSTYL Knauf Tiefbau 9 PRODUKTY KNAUF Jak jsme vás již v minulém vydání Knaufstylu informovali, naše společnost nyní uvádí na trh novou produktovou řadu: Tiefbau sanierung. Jde o výrobky určené pro sanaci železobetonových a betonových konstrukcí, kdy je na správkový materiál kladeno více požadavků, zejména z pohledu trvanlivosti, než u běžných konstrukcí. V tomto článku si vám dovolím krátce přiblížit problematiku oprav a údržby železobetonových konstrukcí v prostorách čistíren odpadních vod. V prostorách čistíren odpadních vod jsou všechny konstrukce enormně zatěžovány permanentní vysokou vlhkostí a působením silně agresivního prostředí vznikajícího z koncentrace přitékajících nevyčištěných odpadních vod. Dalším nepříznivým činitelem je působení mocného vodního proudu, zejména v některých částech přepadových komor a vymezovacích průtokových míst. Dochází zde k velmi silnému otěru za mokra. V některých částech se navíc k těmto elementům přidává ještě působení plynů v důsledku tvorby biogenní kyseliny sírové, jež vzniká v prostorách usazovacích a vyhnívacích nádrží odseparovaného kalu. Pro běžně vyráběný beton a železobeton je to prakticky destrukční kombinace. V rámci celkového řešení sanací jsme pro tyto případy připravili funkční systém certifikovaných výrobků. Jelikož se zmiňuji o systému, v praxi to znamená, že se jedná o kombinaci tří navzájem na sebe navazujících vrstev materiálů určených pro tento druh chemické, agresivní a vlhkostní zátěže. Systém se skládá z adhezního můstku Knauf TS 100, reprofilační malty TS 200 a finální stěrky TS 310. ADHEZNÍ MŮSTEK KNAUF TS 100 Jedná se o jednosložkový materiál na minerální bázi určený na ochranu výztuže a adhezní můstek v jednom pracovním kroku. Chemické složení materiálu je voleno s ohledem na dlouhodobé působení agresivní chemické zátěže v kombinaci s vysokou vlhkostí. Úkolem daného materiálu je zajistit potřebnou adhezní plochu jak na výztuži, tak na zbývající lokální ploše pro následný nános vlastní reprofilační malty. Materiál se aplikuje pomocí tuhého štětce. REPROFILAČNÍ MALTA KNAUF TS 200 Tato jednosložková reprofilační hrubá malta je určena k reprofilacím a doplnění chybějících vrstev v opravovaných plochách železobetonových konstrukcí. V návaznosti na předešlý adhezní můstek je složení malty voleno především s ohledem na dlouhodobé zatížení v prostorách čistíren odpadních vod. Úkolem reprofilační malty je navrátit konstrukci původní profil a rovněž stavebně fyzikální funkčnost. Materiál se dodává v zrnitosti 0 2 mm, nanáší se ručně nebo strojně ve vrstvách od 0,5 do 5 cm v jednom pracovním kroku. Zpracování se provádí výhradně nerezovým zednickým nářadím. FINÁLNÍ STĚRKA KNAUF TS 310 Posledním krokem při reprofilacích je finální povrchová úprava opravovaných ploch. V tomto případě jde o finální jednosložkovou stěrku Knauf TS 310, kterou nanášíme na vyschlý povrch předešlé vrstvy v síle cca 3 mm. Vlastní povrch lze vyhladit kletovacím hladítkem, nebo zafilcovat neoprenovým hladítkem. Tato vrstva nemá žádný jiný vliv na konstrukci než estetické sjednocení povrchu a přípravu jednolitého podkladu pro eventuelní ochranný nátěr. Antonín Bartík

10 PRODUKTY KNAUF 10 KNAUFSTYL Vidiwall a BRIO Základní rozdíl mezi sádrokartonovou a sádrovláknitou deskou je ten, že u sádrokartonové desky je sádrové jádro obaleno z obou stran kartonem, ale sádrovláknitá deska je vyrobena ze směsi sádry a papíru. Z čehož plynou i vlastnosti obou desek, a to jak mechanické, tak fyzikální. Sádrovláknité desky jsou homogenní materiál, tzn. že v každém průřezu má deska stejné vlastnosti. Nejpodstatnější rozdíl je v objemové hmotnosti. U sádrokartonu je objemová hmotnost 860 kg/m 3, zatímco sádrovláknité desky mají objemovou hmotnost 1150 kg/m 3. Sádrovláknité desky tak nabízejí vyšší pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání (poškození). Vyšší objemová hmotnost materiálu přináší při použití sádrovláknitých desek v příčkách lepší akustické vlastnosti. Při použití sádrovláknité podlahy místo sádrokartonové získáte vyšší únosnost, lepší akumulační schopnosti a zároveň lepší podmínky pro použití podlahového vytápění. Sádrovláknité desky se dají použít jak v nenosných, tak v nosných konstrukcích (zejména jako nosné prvky v dřevěných sendvičových konstrukcích). KNAUF VIDIWALL Knauf Vidiwall je sádrovláknitá deska vyráběná firmou Knauf v bulharském Vidinu, od toho název Vidi (Vidin) wall (anglicky stěna, zeď). Desky se používají na stěnové konstrukce, a to jak v nenosných vnitřních dělicích příčkách (technický list W36 příčky Vidiwall), tak jako výztužné desky pro rámové konstrukce (dřevostavby, lehké stěnové nosné dílce tech. list W55 nosné obvodové stěny) a také tam, kde je třeba zajistit mechanickou odolnost příčky proti proražení, jako například ve školách, školkách, na chodbách, v nemocnicích, tělocvičnách, poliklinikách atd. Příčky Vidiwall jsou konstruovány podobně jako příčky sádrokartonové, ale přinášejí vyšší akustickou pohodu, a to od 49 db (W111 na profilu KNAUF CW 50 = 41 db) do 69 db (W115 na profilu KNAUF CW 100 = 62 db). Pro upevňování k podkonstrukci se používají speciální rychlošrouby Vidiwall, které se vyznačují menší hlavičkou, na které jsou čtyři frézovací žebírka a dřík je opatřen dvojitým závitem. Tento typ šroubu umožňuje zapuštění hlavičky do roviny desky. Sádrovláknité desky nabízejí ještě jednu velkou výhodu, a tou je možnost sponkování. Při použití dřevěné podkonstrukce může být sponkovaná již první vrstva opláštění (zejména používané v dřevěných konstrukcích). U dvou- až třívrstvého opláštění lze první vrstvu opláštění přišroubovat pomocí Vidiwall rychlošroubů, druhou a případně třetí vrstvu sponkovat na první vrstvu opláštění. Desky Knauf Vidiwall se vyrábějí s podélnou hranou VT nebo SK. Dle hrany lze zvolit typ tmelení konstrukce.

11 KNAUFSTYL 11 PRODUKTY KNAUF Desky Knauf Vidiwall VT mají zafrézované podélné hrany, do kterých lze vložit papírovou výztužnou pásku nebo výztužnou pásku Kurt. Desky s touto hranou se montují na těsný sraz, základní tmelení se provádí tmelem Knauf Uniflott s výztužnou páskou, finální tmelení lze provést tmely Knauf Readygips, Knauf F2, Knauf Rotband Finish. Desky Knauf Vidiwall SK mají rovně řezané podélné hrany. Konstrukce z těchto desek lze provádět jako lepené nebo tmelené. V případě tmelené konstrukce se desky montují s mezerou 5 7 mm, do této spáry se vtlačí tmel Uniflott. Vytmelená spára se překryje výztužnou páskou a spára se přetmelí finálním tmelem. Lepené opláštění nabízí oproti tmelené variantě několik výhod: není třeba počítat s odsazením dále je tu úspora tmelení a vyšší tuhost konstrukce. První deska opláštění se připevní k podkonstrukci, hrany desky se očistí navlhčeným štětcem a na ně se nanese lepidlo Knauf Fugenkleber (Knauf PU stavební lepidlo). Další deska opláštění se dorazí natěsno k nalepené hraně a připevní se k podkonstrukci. Přetoky PU lepidla se po vytvrzení (cca 3 hodiny) odstraní špachtlí a je možné provádět finální tmelení s použitím skelné výztužné pásky. Desky Knauf Vidiwall mají evropské technické schválení (ETA 07/0086) a byly zkoušeny jako nosné desky pro zateplovací systém dle ETAG 004. Novinkou jsou desky Vidiwall HI, které se vyznačují vysokou trvanlivostí i při přímém vystavení venkovnímu prostředí. KNAUF BRIO Knauf Brio je suchá sádrovláknitá podlaha, která nalézá uplatnění v rozličných aplikacích. Počínaje rekonstrukcemi a konče novostavbami. Její použití se neomezuje jen na byty, podkrovní apartmá či nízkoenergetické objekty, ale i takové speciální aplikace, jako jsou úniková požární schodiště. Podlaha Knauf Brio splňuje požadavky na zatížení, zároveň je vhodná k řešení kročejového útlumu (firma Knauf provedla velký soubor akustických měření s touto podlahou na několika skladbách stropních konstrukcí) a splňuje třídu reakce na oheň A1. Desky Brio se vyrábí v německém Satteldorfu ve formátu 600 x 1200 mm s tloušťkou 18 nebo 23 mm. Podle požadavku zákazníka lze dodávat i desky s nakašírovanou kročejovou izolací. Desky jsou po obvodu opatřeny frézovanou polodrážkou. Podkladem pro suchou podlahu Knauf Brio může být dostatečně únosný záklop stropu, nosná stropní konstrukce, suchý podsyp, podkladní izolační deska, popř. podlahový polystyren. Podle požadavků na nivelaci podkladu lze volit suchý podsyp, popř. nivelační stěrky (např. Knauf Nivellierspachtel 15). U dřevěných stropů se s výhodou používá suchý proces kladení podlah na suchý podsyp. Zejména u lehkých dřevěných stropů lze s podlahou Brio dosáhnout normou požadovaných akustických požadavků. Montáž se provádí dle technického listu F12. Spojování desek se provádí pomocí prolepení frézované polodrážky. Pro zajištění styku během schnutí lepidla se desky sešroubují Brio šrouby, které jsou opět speciálně vyvinuty pro montáž suché podlahy Brio. Mají odsazený závit na dříku šroubu a hlavička je opatřena frézovacími žebírky. Podlahu Brio lze opatřit dlažbou do rozměru 330 x 330 mm, nebo mozaikovými parketami, popř. vícevrstvými parketami do tl. 14 mm. Samozřejmostí je pokládka plovoucí laminátové podlahy, pokládka linolea nebo koberců. U tenkovrstvých krytin je však doporučeno provést přetmelení spár nebo provedení 2mm vrstvy samonivelační stěrky Knauf Nivellierspachtel 15. Zabrání se tak optickému prokreslení spár do tenkovrstvé podlahové krytiny (tam, kde je tenká povlaková krytina z PVC dotažena až k francouzskému oknu apod.). Sádrovláknité materiály Knauf, ať už se jedná o desky Vidiwall nebo o podlahové dílce Brio, splňují všechny mechanické, akustické a požární požadavky. Firma Knauf dodává kompletní příslušenství a sortiment pro zhotovení celé konstrukce. Jan Juhás

12 ODBORNÉ 12 KNAUFSTYL Knauf Gartenbauprogramm Jarní období je nejen čas, kdy rozkvétají louky, příroda se probouzí a lidé mají lepší náladu, ale začíná se horečně stavět. Velká pozornost rovněž směřuje k zahradám, chodníkům, prostě k okolí domů. Snahou každého je neustále něco zvelebovat. Prostředí okolo domů by mělo být nejen hezké na pohled, ale také funkční. A jaro je ideální příležitost pro všechny, kdo chtějí pokládat novou dlažbu, stavět zídky, krby či provádět nejrůznější opravy a úpravy. Společnost Knauf je prioritně považována za kvalitního dodavatele systémových řešení, zejména v oblasti suché výstavby, omítek, zateplovacích systémů a litých podlah. Na podzim loňského roku se k těmto oblastem přiřadilo odvětví sanací železobetonových konstrukcí. A nyní přichází Knauf s další novinkou a rozšířením své produktové řady. Jedná se o program, který nabídne vše potřebné pro zdokonalování zahrad a okolí domů Knauf Gartenbauprogramm (zkráceně Knauf GB). Zahradní architektura se tak jako každé stavební odvětví neustále rozvíjí, neboť požadavky zákazníků jsou čím dál náročnější. Již dávno neplatí, že zahrady a cestičky, chodníky a zídky musí být jen šedivé. Naopak. Rovněž sortiment materiálů se velmi rozšířil a je opravdu z čeho vybírat. Společnost Knauf se proto rozhodla vyjít tomuto trendu vstříc. Právě na jaro chystá novou ucelenou řadu výrobků určených například pro pokládku kamenných a cihelných dlažeb, drenážních systémů, spárovacích vodopropustných materiálů na plochách s různým stupněm zatížení a požadavkem na drenážní vodopropustnost. Nabídne rovněž materiály určené ke zdění a spárování zdiva z pohledových cihel a kamene, flexibilní lepení cihelných a kamenných dlažeb, vyzdívky topenišť krbů a zahradních grilů. Berte tuto naši informaci jako takovou vábničku na začátek letošní jarní sezony. Antonín Bartík

13 KNAUFSTYL 13 Nové receptury pastózních omítek ODBORNÉ parametrem úspěchu. Na trhu s disperzními omítkami se stále více objevují materiály, jejichž kvalita ve výše uvedených parametrech je přinejmenším diskutabilní. Období, kterým na trhu procházíme, je pomyslnou křižovatkou pro rozhodnutí, zda dát zákazníkovi (investorovi) materiály s technicky vysokou přidanou hodnotou za rozumnou cenu, nebo se podvolit obecnému trendu snižování kvality výrobku s nízkou realizovanou cenou na trhu. Rozhodli jsme se pro cestu první, to znamená zvýšení kvality, a to zejména z těchto důvodů: problémy s výskytem plísní na fasádách nejsou nové. Zejména u aplikací z období 90. let je jejich výskyt velmi frekventovaný. Ochrana používaných materiálů proti plísním je dnes již několikaletým tématem pro výrobce biocidních přípravků. Sanace zaplísněných fasád bude zcela jistě tématem příštích let. Naším cílem tedy je, aby se tato následná sanace netýkala našich materiálů. Změna barevnosti fasád vychází zejména ze zvyšujícího se nárůstu požadavků investorů na aplikaci sytých odstínů. Nejsou respektovány technické možnosti tenkovrstvých materiálů (disperzních omítkovin) v kombinaci s ETICS. Stabilita odstínů na líci fasád je limitována nejen jejich skladbou, ale i dostupnou skladbou pigmentových past. Jejich ochrana proti tzv. UV záření je tedy naší volbou. K řešení těchto technických problémů dochází v období brutální cenové války, kdy je cena výsledného výrobku mnohdy rozhodujícím Posílení vybraných parametrů a kvalitativních vlastností našich pastózních omítek se pro tento rok odehrává ve více rovinách. a) Snížit nasákavost povrchu omítek a zlepšily hydrofobní vlastnosti přidáním speciálních aditiv na bázi vosků. b) Zabránit uchycení plísní při přenosu z líce fasád, a to především z ETICS realizovaných zejména v 90. letech, ale i na fasádách s klasickými, například břízolitovými omítkami na naše nově provedené fasády. c) Posílit ochranu barevnosti fasád, resp. ztráty sytosti odstínů, a to v souvislosti s obecným nárůstem požadavků na aplikaci odstínů s velmi nízkým HBW stupeň světlosti (nízké HBW = tmavé barvy). d) Zlepšit vydatnost omítek ideální kombinací zvolených tvarů plniv a struktury vytvářejících prvků. e) Zjednodušit zpracovatelnost a tvorbu povrchové struktury roztíraných-škrábaných struktur (které jsou také nejpoužívanější). Při strukturování omítek v různých regionech České republiky dochází k odlišnostem v pracovním postupu, které výrazně ovlivňují vzhled i barevnost fasády (o těchto rozdílech se dočtete v příštím čísle KNAUFSTYLu). Vladimír Váňa Ukázka minimální nasákavosti akrylátových omítek KNAUF 2. Takto se chová kapka vody na listu 3. Vlastními pokusy jsme poodhalili vliv elektromagnetického záření a teplot na změnu barevnosti fasády

14 STAVBY V ČR 14 KNAUFSTYL Název stavby: Obytná ADMINISTRATIVNÍ zóna Zámeček Rudoltice KOMPLEX VN 17 Adresa: Václavské náměstí 17, Praha 1 Rozpočet: Účel stavby: Investor: nezveřejněný Polyfunkční objekt bytových, administrativních a obchodních prostor VN 17 Brno Dodavatel: KOTRUS Knauf Praha, Mladoboleslavská 949, Praha 9 Zpracovatel: Materiál: Intex Tlmače, Námestie odborárov 5, Tlmače Knauf GiFA dutinová podlaha 25 mmm Délka stavby: 9/2008 9/2010 V rámci rekonstrukce administrativního centra v samém srdci Prahy byly použity suché dutinové podlahy z provenience Knauf. Tyto podlahy, které se montují ze speciálních desek Knauf, se snadno a rychle zpracovávají, a přestože jsou tenké, vynikají výjimečnou nosností. Požadavkem investora při rekonstrukci objektu na Václavském náměstí bylo rychlé a jednoduché provedení dutinových podlah, avšak s cílem potlačit pocit chůze po tomto typu podlahy (dutinová ozvěna). Stavbu prováděla firma INTEX, která má s technologií suchých dutinových podlah GIFA bohaté zkušenosti. Proč vlastně dutinové? Toto řešení je účelové, neboť pod podlahou ve 3. a 5. podlaží jsou rozvedeny běžné elektrovody a v posledním podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky, dokonce i klimatizace a vytápění. Zejména v posledním patře budou podlahy intenzivně osluněny západním sluncem, což zcela jistě zvýrazní každou spáru. To byl také další z důvodů, proč byla místo klasické dvojité podlahy zvolena suchá podlaha dutinová (v kombinaci s revizními otvory pro přístup ke klíčovým uzlům v dutině). Použitá podlaha Knauf GIFA se skládá ze stojek M 16 výšky mm, na kterých leží sádrovláknitá deska GIFA tloušťky 25 mm. Tato skladba nabízí při osové vzdálenosti stojek 600 mm maximální užitné zatížení 3 kn/m 2 (300 kg/m 2 ). Pro výšky stojek 500 mm byly použity distanční profily pro exaktní fixaci vzdálenosti hlav stojek. Na všech hlavách stojek byly před aplikací desek podlahy položeny akustické podložky pro snížení kročejového hluku. Příčky mezi jednotlivými kancelářemi jsou postaveny přímo na dutinové podlaze. Toto řešení umožňuje vysoká objemová hmotnost desek dutinové podlahy cca 1500 kg/m 3, která silně omezuje šíření hluku dutinou pod příčkou. Pro nášlapné vrstvy podlahy budou použity kvalitní koberce omezující rovněž kročejový hluk již v místě jeho zdroje (tedy při chůzi). Nutno podotknout, že realizovaná podlaha byla hned druhý den po položení plně únosná a schopná aplikace jakýchkoli nášlapných vrstev. Technické parametry Typ podlahy: Knauf GIFA 25 mm Výška stojek: mm Užitné zatížení: 3 kn/m 2 Vážená hladina kročejového hluku v podélném směru: Technologická pauza mezi dokončením a položením nášlapné vrstvy: 24 hodin Požární odolnost: REI 30 minut (měřeno z dutiny pod podlahou do místnosti) Obsah formaldehydů: žádný Třída reakce na oheň: A Možnost umístění podlahového vytápění: ano Jsou jako stvrořené pro dnešní svět jsou rychlé v montáži, tenké s výjimečnou únosností a přitom suchou cestou montovatelné, to jsou suché dutinové podlahy Knauf GIFA (Integral). Ani ti, co je využívají ve svých stavbách, nejsou tak docela obyčejní. Dům pro ně není pouhým obchodním zbožím, ale důležité pro jejich konání je kvalita života jeho obyvatel či nájemníků. A co je myšleno tou kvalitou akustický komfort, požární bezpečnost, nulový obsah formaldehydů, bezespárový povrch. A nesmíme zapomenout na ty, kteří je montují umí většinou provádět všechny druhy dutinových podlah, ale kdo by odolal této dokonalé suché stavebnici? Miroslav Nyč Revizní otvor v suché dutinové podlaze GIFA do rámu se osadí deska dvojité podlahy GIFA 2. Ideální akustická vazba mezi příčkami a dutinovými podlahami při použití pro bytové jednotky příčka vede až k zemi a teprve na ni navazuje podlaha 3. Stavba na Václavském náměstí v Praze

15 KNAUFSTYL 15 STAVBY V ČR Sedmnáctipodlažní budova FILADELFIE s celkovou podlahovou plochou m 2 se začala stavět v květnu 2008 v sousedství již stojících budov B, C a E. Základem architektonického řešení stavby je silný půdorysný koncept podlaží. Hmota objektu vychází z tvaru kříže vepsaného do elipsy, což celkový výraz domu odlehčuje. Tuto koncepci dále podporuje tvar stran objektu čtyři fasádní vlny navozují dynamický pocit z obvodového pláště a odhmotňují základní tvar stavby. Budova bude dalším přírůstkem do promyšleného seskupení moderních architektonicky zajímavých staveb, které společně vytvářejí harmonickou koncepci celého areálu BB Centra. Na výstavbě objektu se podílela i ostravská stavební firma De.Mann, která zde v současné době dokončuje povrchové úpravy vnitřních částí železobetonových konstrukcí pomocí sádrové omítky Knauf MP 75 a nosných pilířů pomocí jemné sádrové stěrky Knauf Multi- Finish. V celé budově jsou dále montovány kompletní SDK konstrukce Knauf. Na několik otázek týkajících se realizace vnitřních sádrových omítek a stěrek na této stavbě jsme se zeptali přímo ředitele firmy De.Mann pana Aleše Šimaňoka. Kolik m 2 a v jakém termínu na Filadelfii provádíte? Rozsah omítané plochy činní cca m 2. Práce probíhají od října 2009 do března Proč byly na této stavbě zvoleny právě sádrové omítky Knauf? Tato moderní stavba měla velmi vysoké požadavky na vzhled a vlastnosti omítek. Právě z těchto důvodů jsme zvolili tradiční sádrovou omítku Knauf. Jakým způsobem doporučujete sádrové omítky natírat a jakou barvou? Malbu aplikujeme pomocí válce s co nejmenším vlasem, aby byl konečný vzhled omítky krásně hladký. Při volbě druhu barvy dbáme na Název stavby: Adresa: Rozpočet: Účel stavby: Obytná FILADELFIE zóna Zámeček Rudoltice Areál BB centra, Praha 4, Pankrác 1,95 miliardy korun Zástupce investora: PSJ holding, a. s. Projektant: VPÚ Deco Praha, a. s. Dodavatel: Subtera, a. s. Materiál: Realiziční firma omítkových systémů: kancelářská budova, obchodní a relaxační centrum Sádrové omítky MP 75, Multi-Finish, SDK konstrukce De.Mann s. r. o. Délka stavby: 6/2009 5/2010 to, aby vykazovala maximální paropropustnost. Je to z důvodu zachování funkčních vlastností Knauf omítek MP 75, tzn. udržení optimální relativní vlhkosti v místnosti. Převažuje podle vašeho názoru stále poptávka po klasických vápenocementových omítkách, nebo se trh obrací k variantě sádrových omítek? Pro lidi v České republice je to stále nová záležitost, ale postupem času přicházejí na to, že tahle alternativa může být pro ně daleko zajímavější. A to nejen z důvodu rychlosti provedení, kvality a dokonalého povrchu, ale i pro její lehkou opravitelnost a samozřejmě funkčnost. Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších pracovních úspěchů. Richard Kroupa

16 STAVBY V ČR 16 KNAUFSTYL Název stavby: Obytná QUISISANA zóna Zámeček PALACE Rudoltice Adresa: Mariánskolázeňská 298/3, Karlovy Vary Účel stavby: Bytový, hotelový dům Investor: EXKLUSIVE APARTMENTS, s. r. o. Projektant: STP, k. s. Ing. arch. A. Mikoláš Dodavatel: STABAX-STAVEBNINY, s. r. o. Generální dodavatel: Stavitelství Blábolil s. r. o. Výstavba zahrnovala úpravy stávajícího domu Quisisana a jeho bezprostředního okolí v Mariánskolázeňské ulici v Karlových Varech. Objekt má 6 nadzemních podlaží, přičemž poslední podlaží je provedeno jako mansarda. Stavba je částečně podsklepena. Tento skvost historické architektury je postaven v tradiční cihlové technologii jako klasický trojtrakt, respektive pětitrakt, s příčně vloženým schodištěm. Ve dvorní části je na celou výšku stavby proveden přístavek na hloubku celého dvorku. Dvorek je dále vymezen opěrnou stěnou, která je součástí stavby. Dosud objekt sloužil jako bytový dům, na který byl po válce adaptován z původního penzionu. Hlavní principy úprav spočívaly v ubytovací části ve vytvoření interiérů v původním historickém duchu objektu, v doplnění hygienických příslušenství pokojů, zřízení hotelové prádelny v přístavbě, vybavení objektu soudobými technickými zařízeními, zřízení osobního a služebního výtahu, úpravy okolí objektu, a to vše s přihlédnutím k historické architektuře, do které bylo třeba začlenit moderní technologie, systémy a postupy. Generální dodavatel této stavby, společnost TIMA s. r. o., působí především v Karlovarském kraji, a to již od roku Specializuje se na inženýrské stavby v celém spektru činnosti (plynovody, kanalizace, vodovody, elektro, mostní konstrukce). Hlavní subdodavatel: Materiál: Tima spol. s r. o. Karlovy Vary SOMS MCZ-1, BP-2, MV-1, BM Fliesenkleber N, Flexkleber, ETICS ZS Knauf Marmorit Energie plus LSZ-2, silikonová penetrace, silikonová omítka, silikonová barva cca 1000 m 2, Izolace systémů SDK Knauf Insulation Celá výstavba byla od počátku realizována mj. materiály Knauf od zdicích malt a betonů až po fasádu dostavované části objektu. Celý stavební proces probíhal za podpory, dohledu a poradenství obchodních zástupců a regionálních instruktorů společnosti Knauf Praha s. r. o. Jiří Ohainka Doba realizace: 12/2007 4/2010

17 KNAUFSTYL 17 STAVBY V ČR Název stavby: Adresa stavby: Rozpočet: Účel stavby: Investor: Projektant: Dodavatel: Materiál: xxx REZIDENCE KAVČÍ HORY Kavčí Hory Praha nezveřejněný výstavba luxusního bytu s bazénem soukromá osoba soukromá osoba Tecor Praha SDK m 2, Knauf Green 800 m 2, Knauf Red 900 m 2, Aquapanel 250 m 2, akustické podhledy 300 m 2 Doba realizace: 9/2009 2/2010 Požadavky investorů jsou různé a je třeba říci, že u náročných zákazníků nacházejí spolu s netradičním řešením uplatnění také speciální produkty Knauf. Výstavba opravdu luxusního soukromého bytu s bazénem na Kavčích Horách v Praze je jedním z posledních příkladů. Obytná plocha netradičního bytu činí 700 m 2 včetně domácího bazénu. Na stavbě se hodně improvizovalo a vymýšlela se různá zajímavá řešení příček, podhledů, úložných prostor, vestavných příček i poliček apod. Využití zde našlo mnoho produktů Knauf nejen co do množství, ale rovněž typů. Například Aquapanel, který se velmi dobře uplatnil právě u soukromého bazénu. I další speciální desky s velmi specifickými vlastnostmi, odpovídajícími vysoké náročnosti klienta, byly aplikovány v celém interiéru včetně podlah. Nutno říci, že nešlo jen o použití jednotlivých desek, ale několika systémových řešení konstrukcí Knauf: W111, W112, W113, W115, W116, podhledy D112, předsazené stěny W625, W626,W623, W629, W653, dále byly použity revizní klapky KNAUF atd. K zajímavostem patří i šest posuvných dveří, netradiční schodiště, nepřímé osvětlení atd. Všechny práce spojené se suchou výstavbou provedla firma Sádrokartony Ráž-Pohořálek. Jedná se o menší firmu, která staví pomocí speciálních produktů a systémů firmy Knauf. Materiál na stavbu pak dodávala firma Tecor, s. r. o. Jiří Zavázal

18 STAVBY V ČR 18 KNAUFSTYL Název stavby: ZOO PLZEŇ, PAVILON PRO HROŠÍKY, REKONSTRUKCE DIVADLA Obytná GEPARDY zóna Zámeček A VLHY Rudoltice Název stavby: Obytná SPEJBLA zóna A Zámeček HURVÍNKA Rudoltice Adresa: Pod Vinicemi 9, Plzeň Adresa: Dejvická 919/38, Praha 6 Rozpočet: Účel stavby: 25 mil. Kč rozšíření kapacit a modernizace ZOO Rozpočet: Sádrokartonové konstrukce , celkem 120 mil. Kč Investor: ZOO Plzeň Účel stavby: rekonstrukce vnitřních prostor divadla Dodavatel: BERGER BOHEMIA, a. s. Zpracovatel: PE STAV, s. r. o. Materiál: Aquapanel Indoor, 500 m 2 Délka stavby: 6 9/2009 Investor: Městská část Praha 6 Generální dodavatel: Průmstav a. s. Dodavatel: suchá výstavba Farrao spol. s r. o. Délka stavby: 11/2009 2/2010 Plzeňská ZOO se těší nejen velké tradici, ale poměrně vysoké návštěvnosti, což dokumentoval i nadprůměrný měsíční počet návštěvníků v loňském roce. To samo o sobě svědčí o kvalitě a popularitě ZOO. Není proto divu, že se plzeňská ZOO postupně rozrůstá a zvelebuje. Příkladem je novostavba pavilonu pro hrošíky, gepardy a vlhy, který je součástí celého komplexu africké a asijské zvěře. Atraktivní architektura pavilonu vyžadovala netradiční přístup i z pohledu výběru materiálů. Významným prvkem nového pavilonu jsou pětiboké prosklené jehlany. Právě v interiéru těchto jehlanů našly uplatnění speciální desky Aquapanel Indoor, které jsou nejen odolné proti vlhkosti, ale jsou na povrchu tvrdé, snadno se ohýbají a jsou velmi pevné. Dle požadavku investora byl povrch vytvořeného interiéru opatřen speciálním nátěrem. Pavilon umožní úplně poprvé chovat hrošíky liberijské, gepardy, vlhy a pelikány a rovněž umožní jejich celoroční pozorování. Staré divadlo v Obecním domě na Dejvické ulici se pyšní nádhernou secesní výzdobou a klenutými prostorami, které navozují noblesní atmosféru. Jeho dny byly ale po letech využívání sečteny. Plán rekonstrukce nebyl jednoduchý, protože základním požadavkem investora bylo zachovat původní ráz interiéru včetně klenutých stropů, lunet a štukové výzdoby. Při rozvaze o volbě materiálů a technologie padlo rozhodnutí využít materiály Knauf. Díky technicko-užitkovým vlastnostem zvolených materiálů a postupů si dodavatelská firma poradila nejen s náročnými klenutými prostorami a průsečíky jednotlivých zakřivených ploch, ale i s vrstvením sádrokartonových desek k imitaci štukatérských výzdob, a to jak v rovných, tak i zakřivených částech stavby. Na konstrukci kleneb byly použity ohýbané CD profily o několika poloměrech. Jak je patrné z fotografií, práce to byla vskutku mistrovská. V současné době se divadlo již pomalu chystá na znovuotevření. Milan Švůgr

19 KNAUFSTYL Metrostav s Knaufem 19 KNAUF PARTNEŘI Společnost Metrostav patří tradičně z mnoha hledisek mezi nejvýznamnější a největší stavební firmy u nás. Zároveň patří mezi naše významné obchodní partnery. Požádali jsme proto o rozhovor Petra Zábského, ředitele divize 9. Kdy byla založena společnost Metrostav, a. s., a jaké jsou její hlavní činnosti? Metrostav vznikl v roce 1971 jako úzce specializovaná firma na stavbu pražského metra. V devadesátých letech se stal univerzální stavební společností, která se zaměřuje především na generální dodávky staveb. Metrostav působí ve všech segmentech stavebního trhu (byty, občanské stavby, průmyslové stavby, dopravní stavby, metro, podzemní stavby a ostatní) a od roku 1995 rozvíjí i své vlastní developerské projekty. Na co se specializuje Divize 9? V jakých regionech působíte? Divize 9 realizuje občanské, bytové a průmyslové stavby, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Naší specializací jsou rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů. Stejně jako ostatní divize Metrostavu působíme v Praze a Středočeském kraji. Dále má naše divize na starosti Karlovarský, Pardubický a Královehradecký kraj, kde má vybudována svá krajská zastoupení vedená oblastními řediteli. Kdy začala spolupráce s firmou knauf a v jaké to bylo oblasti? S firmou Knauf spolupracuje Metrostav řadu let, snad od po čátku jejího působení v ČR. Divize 9 pak je v pravidelném a těsném kontaktu s firmou Knauf jak v roli odběratele stavebních materiálů prostřednictvím dceřiné společnosti Metros, tak ve formě generálního dodavatele. Vybudovali jsme pro firmu Knauf její výrobní závod v Praze 9 Kbelích. V současné době spolupracujete s Knaufem i nadále v kterých oblastech? Jak jsem již uvedl, v současné době jsme především odběratelem stavebních materiálů prostřednictvím Metrosu, ale rádi bychom se stali opět i generálním dodavatelem nějakého nového výrobního závodu. Můžete uvést některé prestižní referenční stavby? V devadesátých letech to byly například rekonstrukce Lichtenštejnského paláce a podíl na rekonstrukci Obecního domu v Praze, na začátku nového století jsme provedli rekonstrukci Nostického paláce. Z nedávných staveb pak rekonstrukci hotelu Imperial nebo rekonstrukci Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Posledními projekty tohoto druhu jsou pak nedávno dokončená budova City Tower na Pankráci (nejvyšší budova v ČR) nebo stále probíhající rekonstrukce Dětské fakultní nemocnice v Motole. Z krajských staveb bych zmínil novostavbu Fakulty chemicko-technologické v Pardubicích nebo právě dokončovanou novou tovární halu pro firmu Jan Becher v Karlových Varech. Chystáte v blízké budoucnosti nějakou zajímavou referenční stavbu? Ano, uspěli jsme například v soutěži na rekonstrukci 1. etapy areálu pražského Klementina, která by měla být již brzy zahájena. Jako ředitel divize jste jistě časově velmi zaneprázdněn, jak trávíte svůj volný čas? Rád cestuji. V zimě jsem nejraději na lyžích, v létě pak na kole nebo na túrách po horách. Děkujeme za rozhovor Eva Klink Ing. Petr Zábský, divize 9 Metrostav a.s. 2. Metrostav se podílel například na rekonstrukci Obecního domu v Praze a rekonstrukci hotelu Imperial

20 KNAUF PARTNEŘI 20 KNAUFSTYL Farrao Na těchto stránkách našeho magazínu tradičně představujeme naše významné obchodní partnery. Tentokráte to je firma Farrao z Prahy 4. O rozhovor jsme požádali jednatele firmy pana Pavla Frice. Jak a kdy vznikla myšlenka založit společnost Farrao? Kdysi jsem pracoval jako investor u rakouské hotelové společnosti, a tam jsem už za komunismu poznal přednosti suché montáže. Když jsem po revoluci měl možnost začít podnikat, založili jsme se společníkem v roce 1992 stavební společnost FARRAO, s. r. o., jejíž pracovní náplní byly rekonstrukce a stavby na klíč. U těchto staveb jsme hned v počátku začali využívat technologie sádrokartonových konstrukcí (v té době ještě nepříliš rozšířených) a jejich podíl na obratu se pak stále zvětšoval. Od roku 1994 tvoří práce se sádrokartonem a minerálními podhledy až cca 80 % obratu firmy. Na jakou oblast rekonstrukce či výstavby se Vaše společnost zaměřuje a kolik má zaměstnanců? Plánuje do budoucna další rozšíření? V roce 1996 jsme se specializovali pouze na suchý způsob výstavby a disponujeme 40 až 70 zkušenými pracovníky vyškolenými na suchou montáž, čtyřmi techniky (stavbyvedoucími) a náležitou administrativou. Naši pracovníci jsou zkušení (někteří pro nás pracují již přes 15 let) a zúčastňují se pravidelných školení u všech našich dodavatelů výrobců. Společnost je členem Cechu suché výstavby ČR (dříve Cech sádrokartonářů). Co se týká rozšiřování, dá se říci, že jsem spokojen s naší pozicí na sádrokartonářském trhu není naším cílem být největší a myslím si, že velikost firmy (obrat) je v současnosti téměř optimální na poměry v ČR. Rozšiřování jsme provedli před časem, když jsme pořídili sesterskou společnost na další oblast suché výstavby systémové skleněné příčky, mobilní akustické stěny a speciální (kovové, mřížové a tažené) podhledy, jmenuje se Farrao International a také si na trhu vede dost dobře. Od roku 2005 se věnujeme také developerské činnosti a v roce 2007 jsme vytvořili novou společnost Farrao Development, s. r. o., která se zabývá výstavbou bytů. Jak vnímáte současnou ekonomickou situaci, pozorujete menší počet zakázek? V současnosti jsme schopni provádět suchou technologií práce v rozsahu cca 4 až 7 milionů Kč měsíčně s kapacitou vlastních montérů, větší rozsahy zajišťujeme ve sdružení se spřátelenou společností. I u nás se projevil v loňském roce citelný pokles zakázek, ale snížení měsíčních obchodních marží se nám podařilo vyrovnat snížením režijních výdajů, takže jsme se udrželi v minimálním zisku. I přes pokles poptávky je tedy naše společnost stále ekonomicky stabilní a nedluží svým dodavatelům, i přesto, že objem nesplacených pohledávek za našimi klienty narostl a je v současnosti bohužel vysoký. Jak dlouho již spolupracujete se společností Knauf? Se sádrokartonovými systémy od společnosti Knauf pracujeme již od roku 1993 a na této dlouhodobé spolupráci oceňujeme hlavně kvalitní technickou podporu a aktivní řešení požadavků ze staveb. V dlouhodobém součtu výrazně převažuje materiál od KNAUFu nad materiály od jiných výrobců. Nabízíte ve Vašem sortimentu také novou sádrokartonovou desku Diamant? Jaké s ní máte zkušenosti? Vzhledem k tomu, že Diamant je na trhu velmi krátkou dobu, ještě jsme neměli možnost ho aplikovat, ale pozorujeme, že v nových projektech už se začíná poptávka po Diamantu uplatňovat. Je potřeba zdůraznit především projektantům jeho výrazné vlastnosti, aby jej začali v projektech používat. My Diamant rádi namontujeme. Můžete uvést nějaké prestižní referenční stavby? Rád měli jsme štěstí, že jsme byli ve správný čas na správném místě a mohli jsme se účastnit jako subdodavatelé na tak velkých stavbách, jako je Letiště Praha, různá obchodní centra (Nový Smíchov, Metropole Zličín, Europark Štěrboholy nebo OC Hostivař) a několik multikin. Jaký pozorujete trend v oblasti vývoje suché výstavby? Věřím, že dojde nejen k mírnému zvýšení poptávky, ale hlavně ke kultivaci poptávky v tom smyslu, že se v budoucnu budou více využívat sofistikovanější systémy suché výstavby (Např. Diamant a Aquapanel.). Máte oblíbenou destinaci, kam rád jezdíte za odpočinkem? Jak trávíte svůj volný čas? Jsem nadšený tenista, nehraji dobře, ale rád. Takže si to užívám na různých dovolených a turnajích se sobě rovnými hráči. v mém věku je pohyb už životní nutností. Děkujeme za rozhovor Eva Klink Mezi referenční stavby patří například Metropole Zličín 2. Obchodní centrum Nový Smíchov

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz z pohledu realizace Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz Základní funkce vodorovných konstrukcí: - Statická funkce nosná konstrukce - Estetická funkce podhledová část/užitné podlahové vrstvy

Více

Knauf akademie: odborné semináře 2011. Odborné semináře 2011 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok SYSTE MS

Knauf akademie: odborné semináře 2011. Odborné semináře 2011 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok SYSTE MS Knauf akademie: odborné semináře 2011 Odborné semináře 2011 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok SYSTE MS Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Systémy suché výstavby 11. 1. 2011 4 Systémy suché

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Odborné semináře Knauf 2012 Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Efektivní řešení dřevostaveb 19. 1. 2012 7 Efektivní řešení dřevostaveb

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov.

NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov. NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov. 1 DESKY RED PIANO OMÍTKY VERMIPLASTER Indoor protipožární omítka FIREBOARD SIBATERM Outdoor

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Lehké obvodové pláště. Miroslav Nyč

Lehké obvodové pláště. Miroslav Nyč Lehké obvodové pláště Miroslav Nyč 1 2 Co vlastně od obvodové obálky budovy očekáváme? Stavebně fyzikální vlastnosti (tepelná technika, akustika, požární bezpečnost, mechanická odolnost, stabilita) Ekonomicko

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Odborné semináře Knauf 2013 Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie lepení a obkládání

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Pozemní stavitelství Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách

Více

Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio.

Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio. 12/2007 Suché podlahy KNAUF Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio. Suché podlahy KNAUF Typické pro Brio: Nízká konstrukce, nízká hmotnost a rychlá pokládka A kdy se postavíte na vlastní nohy vy? Bez ohledu

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

rozšířené uplatnění konstrukcí

rozšířené uplatnění konstrukcí rozšířené uplatnění konstrukcí Suché podlahy RigiStabil Nosné konstrukce dřevostaveb Suché podlahy RigiStabil s použitím sádrokartonových konstrukčních desek RigiStabil Skladby na trámovém stropě Skladby

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PENETRACE Prince Color Multigrund PGM - Základní penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítka, obklady a samonivelační hmoty. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod:

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod: OBSAH 1. Použití... 3 2. Výhody železobetonových překladů... 3 3. Technická data... 3 4. Montáž... 3 5. Technické tabulky překladů... 4 6. Skladby uložení překladů výšky 240 mm... 6 7. Skladby uložení

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Profi řešení AKUstických cihel

Profi řešení AKUstických cihel Profi řešení AKUstických cihel Větrání šikmých střech s pálenou krytinou Profi řešení AKUstických cihel Nové řešení roletových a žaluziových překladů Praktická ukázka použití prekladů KP Vario UNI Měření

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Futura Bold Futura Book

Futura Bold Futura Book Futura Bold Futura Book 06 / 2015 Ochrana KNAUF RED Piano Vaše vstupenka na koncert ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít doma či na pracovišti alespoň malou oázu klidu

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT Izolace ROCKWOOL z

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Systémové řešení detailů z pohledu akustiky divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová Obsah 1. Vzduchová neprůzvučnost 2. Zásady navrhování a montáže

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Book Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Bold 05 / 2015 W623 Předsazené stěny * Tiché RED Piano vaše vstupenka do světa ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

DRYSTAR - KONSTRUKCE DO VLHKÝCH A MOKRÝCH MÍSTNOSTÍ

DRYSTAR - KONSTRUKCE DO VLHKÝCH A MOKRÝCH MÍSTNOSTÍ DRYSTAR - KONSTRUKCE DO VLHKÝCH A MOKRÝCH MÍSTNOSTÍ DRYSTAR - IDEÁLNÍ SYSTÉM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ PROSTORY WELLNESS PROSTORY BAZÉNŮ KOUPELNY A WC Knauf DRYSTAR je spolehlivým řešením pro vlhké a mokré

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Izolace fasád. Průvodce pro investora

Izolace fasád. Průvodce pro investora Izolace fasád Průvodce pro investora Zateplovat se vyplatí! Rozhodnutí o zateplení domu je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu jeho výstavby, neboť se promítá do výhledu mnoha let jeho používání.

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013 Flex * elastická tepelná izolace z dřevovlákna * meziprostorová izolace střech, stropů a stěn * vyšší akumulace tepla * objemová hmotnost cca 50 kg/m3 Tloušťka Formát Balík Paleta Cena Rozměr palety: 1150

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

PS III cvičení PODHLEDY PODHLEDY. Bedřiška Vaňková str.1/26

PS III cvičení PODHLEDY PODHLEDY. Bedřiška Vaňková str.1/26 PODHLEDY Bedřiška Vaňková 5.12.2015 str.1/26 PODHLEDY PŮVODNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPODNÍHO LÍCE STROPU ( omítaný podhled ) V SOUČASNOSTI SAMOSTATNÁ KONSTRUKCE, KTERÁ JE PŘIPEVNĚNA (popř. zavěšena zespodu)

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Baumit Perla. Výkonnější, chytřejší a přesně pro Vás! Prohlédněte si naše nové štukové omítky! Nápady s budoucností.

Baumit Perla. Výkonnější, chytřejší a přesně pro Vás! Prohlédněte si naše nové štukové omítky! Nápady s budoucností. Výkonnější, chytřejší a přesně pro Vás! Baumit Perla Prohlédněte si naše nové štukové omítky! Nová exkluzivní 25 kg balení, vylepšené receptury Tradiční vápenné i speciální sádrový štuk Chytrá volba pro

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

Sádrokarton zvládneme sami

Sádrokarton zvládneme sami Sádrokarton zvládneme sami PRACOVNÍ POSTUPY KROK ZA KROKEM Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips, kolektiv autorů SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI Pracovní postupy krok za krokem Vydal: Saint-Gobain

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah Anhydritové lité potěry Spolehlivé řešení podlah Podlahový litý potěr na bázi anhydritu s výraznou samonivelační schopností. Více než 40 let zkušeností s použitím anhydritu přináší jednu z nejspolehlivějších

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY Pracovní postupy a doporučené skladby pro montáž zvukově izolačních desek Wolf na konstrukce stropů. CIUR a.s. Michal Řehulka CIUR a.s. 1.9.2013 Stropy

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech)

Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech) Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Konstrukce z trapézových plechů (protipožární

Více

Suché podlahy Knauf Vydání 03/05. Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio.

Suché podlahy Knauf Vydání 03/05. Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio. Suché podlahy Knauf Vydání 03/05 Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio. A kdy se postavíte na vlastní nohy vy? Bez ohledu na to, zda se jedná o starý objekt nebo novostavbu, byt či kancelář Knauf Brio

Více

NOVÉ DESIGNOVÉ OMÍTKY PAULÍN S.P.A.

NOVÉ DESIGNOVÉ OMÍTKY PAULÍN S.P.A. NOVÉ DESIGNOVÉ OMÍTKY PAULÍN S.P.A. Na současný trend obliby vzhledu přírodních materiálů v interiérech i na fasádách zareagovala společnost Paulín S.p.A. vyvinutím a uvedením na trh speciální řady materiálů

Více

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou GRANISOL Dekorativní vymývané betonové plochy... inspirace přírodou GraniSol je unikátní systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem, který zvýrazní přírodní charakter použitého

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Konstrukce. ze sádrokartonu. Darja Kubečková Marcela Halířová

Konstrukce. ze sádrokartonu. Darja Kubečková Marcela Halířová Konstrukce ze sádrokartonu 157 Darja Kubečková Marcela Halířová Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková, Marcela Halířová GRADA PUBLISHING Upozornění

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více