Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO"

Transkript

1 Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO 1/2010

2 ÚVODEM Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět oslovil prostřednictvím našeho časopisu, a to v době, která se od posledního vydání nijak nezlepšila, možná právě naopak lehce pokazila. Jak jsem již mnohokrát slyšel ono dobře už bylo, ptám se, už je tak špatně, aby nemohlo být hůře? Nebojte, nezačnu zde pesimistickým popisem naší ekonomické či stavařské krize, to by bylo opakování již tisíckrát opakovaného a nic nového. Co však zatím není až tak populární a hlavně k popukání, je obrovská krize hodnot v české a možná i evropské společnosti. Jsme ochotni se již naprosto bez předsudků či zábran podílet na fungování šedé ekonomiky, korupce, úplatkářství a všeho dalšího s tím spojeného nebo tomu bez mrknutí oka přihlížet. Jak jednoduché je vše omluvit slovy za to může systém. Ten, kdo za to může, je česká společnost jako celek, její reprezentace a elity. To celé je v oboru stavebnictví ještě umocněno tradicí oné šedé ekonomiky v tomto oboru. O úplatcích a neúnavných úplatkářích si povídají již i kosi na střeše a jsou veřejným tajemstvím. Věřte mi, že to není prioritně nebezpečná záležitost pro naši produktivní generaci, ale především pro naše potomky. Jak mám svému synovi vykládat o hodnotách, ideálech a životních principech, když žijeme mimo ně a pozdější střet s realitou bude bolestivý? Je to složité i osobně, vykládat a tvrdit něco, v čem reálně nežijeme. Je lepší milosrdná lež, nebo realita s rizikem poznamenání na celý život? Je to vše věc každého z nás, věc svědomí, věc osobní cti a hrdosti před našimi potomky. Zkusme se nad tím vším zamyslet, jak je to vše absurdní a divné. I když jsem nezačal zcela pozitivně, a už vůbec ne, jak se na úvod sluší a patří, tak i přesto jsem cítil potřebu se o této věci zmínit. Přeji vám všem dobrý start do tohoto roku, a ještě lepší start v nové stavební sezoně, která již stojí za dveřmi. I v tomto roce pro vás chystáme celou řadu novinek v oblasti stavebních hmot a budeme se opět snažit přinést vám přidanou hodnotu v podobě našich produktů a smysluplná technická řešení, která nebudou jen marketingovým blábolem za mnoho milionů, jak někteří v poslední době činí, ale realitou. Radek Bedrna jednatel společnosti

3 TOP TÉMA Interiérové barvy FINE a STONE 4 5 Nový požární katalog 6 7 Profi ly Knauf které jsou lepší? 8 PRODUKTY KNAUF Knauf Tiefbau 9 Vidiwall a Brio ODBORNÉ Knauf Gartenbauprogramm 12 Nové receptury pastózních omítek 13 STAVBY V ČR Administrativní komplex 14 Filadelfi e 15 Quisisana Palace 16 Rezidence Kavčí Hory 17 ZOO Plzeň, pavilon pro hrošíky 18 Rekonstrukce divadla Spejbla a Hurvínka 18 KNAUF PARTNEŘI Metrostav s Knaufem 19 Farrao, s. r. o. 20 AKCE PRO ZÁKAZNÍKY Školení v roce Lyžování v Alpendorfu 23 K-Akademie AKTUALITY Změny v ceníku Nová kniha o zateplovacím systému 28 Aktuality 29 VOLNÝ ČAS Honba za pokladem 30 KŘÍŽOVKA 31 Magazín KNAUFSTYL Vydání: BŘEZEN 2010 Vychází: 4x ročně Registrace: MK ČR E KNAUFSTYL je k dispozici na Vydavatel: Knauf Praha, spol. s r. o. Realizace a grafi cká úprava: Ispress, s. r. o. Redakční rada: Šéfredaktor: Eva Klink Členové redakční rady: Radek Bedrna, Martin Beer, Miroslav Nyč, Vladimír Váňa, Ladislav Linhart, David Majling, Václav Sobotka, Jiří Ohainka, Marek Gut

4 TOP TÉMA 4 KNAUFSTYL Interiérové barvy FINE a STONE Interiérová barva je důležitý prostředek pro vyjádření stylu a životního pocitu. Nechte se inspirovat barevnou pestrostí a pohrajte si se strukturou hladkých povrchů KNAUF. Nové interiérové barvy KNAUF FINE a STONE zajistí dokonalé využití všech vlastností sádrových omítek a navíc rozšíří variabilitu povrchové úpravy hladkých povrchů, stěrek a sádrokartonů. pohybu vodní páry především v sádrových omítkách. V opačném případě by totiž došlo k uzavření povrchu omítky a snížení nebo k úplné eliminaci užitkových vlastností sádrové omítky. Hodnota s d je v tomto případě u obou typů barev 0,05 m a to odpovídá například modifikovaným vápenným barvám nebo silikátovým nátěrům. Disperzní nátěrové hmoty mají tuto hodnotu v rozmezí 0,1 až 0,3, což je několikrát horší. Náš požadavek na kvalitu tohoto výrobku byl velmi přísný. Hlavním předpokladem pro jeho hodnocení bylo splnění několika technických parametrů. Rozhodujícím hlediskem byla vysoká propustnost vodní páry. Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy s d je definován jako tloušťka statické vzduchové vrstvy v metrech, která vykazuje za stejných podmínek stejnou rychlost pronikání vodní páry jako měřený materiál. Tato hodnota musela být velmi příznivá pro umožnění

5 KNAUFSTYL 5 TOP TÉMA Dalším kritériem byla vysoká krycí schopnost a odolnost proti mokrému otěru. Tyto požadavky byly vztaženy opět k sádrovým omítkám. Precizně vyhlazená sádrová omítka má velmi utažený povrch. Savost podkladu je tak výrazně snížena a běžné interiérové barvy budou dlouho otevřené a mokré. Při nedostatečném zaschnutí podkladového nátěru může snadno dojít k jeho opětovnému setření rozmytí. Kryvost takto provedeného nátěru nebude dobrá. Naše interiérové barvy mají tento parametr opět výrazně vylepšen, i když vždy záleží na konkrétním přístupu malíře s ohledem na vyzrálost a savost podkladu. Nanášení barev stříkáním airless systém je v současné době samozřejmost, bez které si profesionální malíř nedovede svoji živnost ani představit, a proto jsme mysleli i na tento způsob aplikace. Při tomto způsobu nanášení barvy navíc nedochází k zvýraznění případných nepatrných škrábanců a rýh na povrchu omítky. Základní pigmentace barev je prováděna podle vzorníku KNAUF CLASSIC a je možno si tak vybrat z 275 barevných variant, které jsou v příjemných pastelových minerálních odstínech. KNAUF FINE Barva je nanesena na černý karton (1), provedení penetračního nátěru (2) a následný finální nátěr (3), kde je zřejmá vysoká kryvost barvy Vladimír Váňa KNAUF STONE Barva je nanesena na černý karton (1), provedení penetračního nátěru (2) a následný finální nátěr (3), kde je zřejmá vysoká kryvost barvy a jemnozrnná struktura detailně v porovnání s měřítkem. Jemná minerální kresba na povrchu barvy STONE

6 TOP TÉMA 6 KNAUFSTYL Nový požární katalog Tempo vydávání nových verzí katalogu se neustále zrychluje. Zatímco katalog z roku 2004 vydržel v platnosti 4 roky, u katalogu s rokem vydání 2008 již jen pouhé dva. To tedy znamená, že verzi 2010 vám právě představujeme. Požární katalog Knauf 2010 je opět o něco kvalitnější, uživatelsky přátelštější a objemnější oproti předchozímu vydání. Na první pohled vás jistě upoutá změna vzhledu, především modrá barva desek ve vyobrazených konstrukcích. Na okrajích stránek naleznete rovněž praktické, samozřejmě modré záložky, které rozdělují konstrukce do jednotlivých logických kapitol. A jako vždy se změnil úvodní obrázek na obálce. MEZI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT, PATŘÍ: Místo podhledů ve funkci požární ochrany stropů Rp (str. 6 a 7) podle zrušené ČSN naleznete požární odolnosti ocelových, betonových a ocelobetonových nosných stropů s protipožárními podhledy Knauf (požární membrány). Všechny podhledy tohoto typu jsou zkoušeny bez nutnosti vložení izolace. U samostatných požárních předělů klasifikace EI najdete jednak aktualizované osové rozteče spodní konstrukce, ale hlavně se dosažené hodnoty požární odolnosti rozšířily o podhledy bez izolace pro EI 60 zdola. Nově jsou klasifikovány podhledy Fireboard pro EI 120 shora a zdola. U podhledu D116 byly změněny vzdálenosti spodní konstrukce a dimenze opláštění pro EI 15 a EI 30 shora/zdola. Obecně byly u podhledů upraveny rozteče závěsných prvků tak, aby to odpovídalo poslednímu stavu techniky firmy Knauf a také za účelem lepší uživatelské přehlednosti (určitému typu podhledu a počtu desek odpovídá typická rozteč spodní konstrukce). Samonosné podhledy jsou přesunuty ke kapitole podhledy a nově jsou doplněny tabulkou rozpětí těchto podhledů při požárních aplikacích.

7 KNAUFSTYL 7 TOP TÉMA V podkroví střech dřevěných a střech plechových přibyla klasifikace REI 15. Nově byly do katalogu včleněny stropy a podkroví s foukanou izolací Climatizer Plus a se stříkanou izolací Icynene. Požární klasifikace zapuštěných podhledů mezi trámy REI. Novinkou katalogu je ukončení protipožárních podhledů u stěn. U příček naleznete jednak nové skladby pro 60, 90 a 240 minut a současně tu naleznete klasifikace ohýbaných příček pro EI 30 a EI 60. V samostatné kapitole jsou představeny příčky s foukanou izolací Climatizer Plus. V kapitole nosné dřevěné stěny jsou nově prezentovány nosné stěny se stříkanou izolací Icynene. V oddíle šachtových stěn objevíte nové dimenze pro klasifikaci EI 90 a EI 120. Novinkou v kapitole stěn jsou nenosné příčky s klasifikací na požární a zároveň na mechanickou odolnost EI M. průřezu a požadovanou požární odolnost vhodnou tloušťku opláštění bez nutnosti výpočtu. Maximální výšky stěn Aquapanel jsou uvedeny u oddílu Aquapanel. Výrazně byly doplněny požární odolnosti nosných i nenosných konstrukcí s deskami Vidiwall, mimo jiné o nosné stěny v rozsahu EI 30 90, dále o příčky v rozsahu EI 15 až EI 120, šachtové stěny EI 60 EI 90 a v neposlední řadě o nosné dřevěné stropy s klasifikací REI 60. V katalogu jsou rovněž uvedeny požární odolnosti dutinových podlah CAMILLO. Přejeme vám mnoho úspěchů při práci s katalogem a pokud vám bude hořet za patami, schovejte se za protipožární desky KNAUF. Miroslav Nyč U obkladů sloupů Knauf Fireboard naleznete přímo pro daný typ

8 TOP TÉMA 8 KNAUFSTYL Profily KNAUF které jsou lepší? STATIKA JE NA ROZDÍL OD MARKETINGU EXAKTNÍ VĚDA aneb k čemu jsou vám marketingové argumenty, když vás profil praští přes hlavu. Když v roce 2003 zaváděla firma Knauf výrobu profilů nové generace, nikdo zřejmě netušil, že ani 7 let poté nebudou jejich technické parametry dostiženy, natož překonány. Profily vykazují vynikající stabilitu, která se mimo jiné projeví snadným šroubováním jakýchkoli typů desek bez protáčení, a tedy stržení šroubů (myšleno jak u běžných desek Knauf WHITE, tak u vysoce tvrdých desek Vidiwall, Diamant nebo Aquapanel). Tyto vlastnosti jsou dány jednak samotným konstrukčním provedením profilů, ale v neposlední řadě i neošizenou tloušťkou a kvalitou použitého plechu 0.6 mm. Zde totiž platí jednoduchá přímá úměra čím tenčí plech, tím horší držení šroubu. Tuhost profilu sama o sobě by však nestačila, pokud by nebyla umocněna nadprůměrně účinným spolupůsobením společně s namontovanou deskou. Zde je třeba vyzvednout následující aspekt: hladký povrch profilu zajišťuje maximální spolupůsobení profilu s deskou, což zaručuje ve výsledném efektu minimální vodorovný průhyb příček, to znamená jejich tuhost. Tuto skutečnost oceníte u obkladů příček s keramickým obkladem, ale rovněž u příček obyčejných, neboť tyto jsou minimálně náchylné k praskání ve spojích. Součástí hladkého povrchu příčky jsou krátké prolisy, které zajišťují při pevném spojení s deskou vynikající hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Především v oblasti pro akustický komfort nejdůležitějších frekvencích Hz (což je lidská řeč a další běžný hluk v bytech a kancelářích) vykazují nadprůměrně vysoké izolační schopnosti. Vlastnosti těchto profilů vynikly paradoxně v době, kdy firma Knauf v polovině minulého roku uvažovala o zavedení profilu nové generace od koncernového partnera. Technologie tohoto profilu je licenčně převzata a základní ideou zlepšení mechanických vlastností profilu je speciální bodové tvarování samotného plechu. Prvotní argumentace je více než lákavá větší tuhost profilu, vyšší síly šroubů proti vytržení, větší tuhost příčky atd. Zkrátka, kdo by odolal okamžitě se při této argumentaci nabízí i možnost úspory při použití tenčího plechu při srovnatelných vlastnostech. Proto jsme i my věnovali této technologii zvýšenou pozornost v rámci interních zkoušek, kdy proti sobě v podstatě stály dvě koncernové platformy, a každý byl přesvědčen o nadřazenosti té vlastní. Podotýkám, že předmětem srovnání byl identický návin plechu použitý pro výrobu obou druhů profilů. Hned první výsledek potvrdil marketingovou argumentaci: zušlechtěný profil opravdu sám o sobě vykazuje vyšší tuhost. Mělo to ovšem háček při použití profilů pro montáž příčky, tedy v kombinaci s deskami, zušlechtěné profily vykazovaly oproti stávajícímu typu profilů vyšší vodorovné průhyby příčky. Rozdíl byl dokonce tím vyšší, čím bylo na příčce více plášťů! Překvapení třetí akustika. Hodnoty ve srovnání se stávajícími profily, diplomaticky řečeno, nejsou lepší. Z těchto důvodů firma Knauf i nadále zůstala u osvědčené, již trochu vousaté, patentované, ale stále dalece nejlepší technologie výroby profilů z roku 2003, neboť nabízí: nepřekonané akusticko-izolační vlastnosti, vysokou stabilitu i tuhost při montáži, snadnou montáž všech druhů desek bez protáčení šroubů. Poznámka: Autor není zarputilým odpůrcem marketingu a velmi často ho aktivně využívá. Nicméně emoční a rozumová část mozku je, jak známo, rozdělena a minimálně v případě statických vlastností konstrukcí je ta racionální část k nezaplacení. Miroslav Nyč Patentovaný profil Knauf, model z roku 2003, jehož vlastnosti dodnes nebyly na trhu překonány, a proto slouží dodnes 2. Nová generace profilů s profilovaným povrchem deklarované přednosti neprokázala

9 KNAUFSTYL Knauf Tiefbau 9 PRODUKTY KNAUF Jak jsme vás již v minulém vydání Knaufstylu informovali, naše společnost nyní uvádí na trh novou produktovou řadu: Tiefbau sanierung. Jde o výrobky určené pro sanaci železobetonových a betonových konstrukcí, kdy je na správkový materiál kladeno více požadavků, zejména z pohledu trvanlivosti, než u běžných konstrukcí. V tomto článku si vám dovolím krátce přiblížit problematiku oprav a údržby železobetonových konstrukcí v prostorách čistíren odpadních vod. V prostorách čistíren odpadních vod jsou všechny konstrukce enormně zatěžovány permanentní vysokou vlhkostí a působením silně agresivního prostředí vznikajícího z koncentrace přitékajících nevyčištěných odpadních vod. Dalším nepříznivým činitelem je působení mocného vodního proudu, zejména v některých částech přepadových komor a vymezovacích průtokových míst. Dochází zde k velmi silnému otěru za mokra. V některých částech se navíc k těmto elementům přidává ještě působení plynů v důsledku tvorby biogenní kyseliny sírové, jež vzniká v prostorách usazovacích a vyhnívacích nádrží odseparovaného kalu. Pro běžně vyráběný beton a železobeton je to prakticky destrukční kombinace. V rámci celkového řešení sanací jsme pro tyto případy připravili funkční systém certifikovaných výrobků. Jelikož se zmiňuji o systému, v praxi to znamená, že se jedná o kombinaci tří navzájem na sebe navazujících vrstev materiálů určených pro tento druh chemické, agresivní a vlhkostní zátěže. Systém se skládá z adhezního můstku Knauf TS 100, reprofilační malty TS 200 a finální stěrky TS 310. ADHEZNÍ MŮSTEK KNAUF TS 100 Jedná se o jednosložkový materiál na minerální bázi určený na ochranu výztuže a adhezní můstek v jednom pracovním kroku. Chemické složení materiálu je voleno s ohledem na dlouhodobé působení agresivní chemické zátěže v kombinaci s vysokou vlhkostí. Úkolem daného materiálu je zajistit potřebnou adhezní plochu jak na výztuži, tak na zbývající lokální ploše pro následný nános vlastní reprofilační malty. Materiál se aplikuje pomocí tuhého štětce. REPROFILAČNÍ MALTA KNAUF TS 200 Tato jednosložková reprofilační hrubá malta je určena k reprofilacím a doplnění chybějících vrstev v opravovaných plochách železobetonových konstrukcí. V návaznosti na předešlý adhezní můstek je složení malty voleno především s ohledem na dlouhodobé zatížení v prostorách čistíren odpadních vod. Úkolem reprofilační malty je navrátit konstrukci původní profil a rovněž stavebně fyzikální funkčnost. Materiál se dodává v zrnitosti 0 2 mm, nanáší se ručně nebo strojně ve vrstvách od 0,5 do 5 cm v jednom pracovním kroku. Zpracování se provádí výhradně nerezovým zednickým nářadím. FINÁLNÍ STĚRKA KNAUF TS 310 Posledním krokem při reprofilacích je finální povrchová úprava opravovaných ploch. V tomto případě jde o finální jednosložkovou stěrku Knauf TS 310, kterou nanášíme na vyschlý povrch předešlé vrstvy v síle cca 3 mm. Vlastní povrch lze vyhladit kletovacím hladítkem, nebo zafilcovat neoprenovým hladítkem. Tato vrstva nemá žádný jiný vliv na konstrukci než estetické sjednocení povrchu a přípravu jednolitého podkladu pro eventuelní ochranný nátěr. Antonín Bartík

10 PRODUKTY KNAUF 10 KNAUFSTYL Vidiwall a BRIO Základní rozdíl mezi sádrokartonovou a sádrovláknitou deskou je ten, že u sádrokartonové desky je sádrové jádro obaleno z obou stran kartonem, ale sádrovláknitá deska je vyrobena ze směsi sádry a papíru. Z čehož plynou i vlastnosti obou desek, a to jak mechanické, tak fyzikální. Sádrovláknité desky jsou homogenní materiál, tzn. že v každém průřezu má deska stejné vlastnosti. Nejpodstatnější rozdíl je v objemové hmotnosti. U sádrokartonu je objemová hmotnost 860 kg/m 3, zatímco sádrovláknité desky mají objemovou hmotnost 1150 kg/m 3. Sádrovláknité desky tak nabízejí vyšší pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání (poškození). Vyšší objemová hmotnost materiálu přináší při použití sádrovláknitých desek v příčkách lepší akustické vlastnosti. Při použití sádrovláknité podlahy místo sádrokartonové získáte vyšší únosnost, lepší akumulační schopnosti a zároveň lepší podmínky pro použití podlahového vytápění. Sádrovláknité desky se dají použít jak v nenosných, tak v nosných konstrukcích (zejména jako nosné prvky v dřevěných sendvičových konstrukcích). KNAUF VIDIWALL Knauf Vidiwall je sádrovláknitá deska vyráběná firmou Knauf v bulharském Vidinu, od toho název Vidi (Vidin) wall (anglicky stěna, zeď). Desky se používají na stěnové konstrukce, a to jak v nenosných vnitřních dělicích příčkách (technický list W36 příčky Vidiwall), tak jako výztužné desky pro rámové konstrukce (dřevostavby, lehké stěnové nosné dílce tech. list W55 nosné obvodové stěny) a také tam, kde je třeba zajistit mechanickou odolnost příčky proti proražení, jako například ve školách, školkách, na chodbách, v nemocnicích, tělocvičnách, poliklinikách atd. Příčky Vidiwall jsou konstruovány podobně jako příčky sádrokartonové, ale přinášejí vyšší akustickou pohodu, a to od 49 db (W111 na profilu KNAUF CW 50 = 41 db) do 69 db (W115 na profilu KNAUF CW 100 = 62 db). Pro upevňování k podkonstrukci se používají speciální rychlošrouby Vidiwall, které se vyznačují menší hlavičkou, na které jsou čtyři frézovací žebírka a dřík je opatřen dvojitým závitem. Tento typ šroubu umožňuje zapuštění hlavičky do roviny desky. Sádrovláknité desky nabízejí ještě jednu velkou výhodu, a tou je možnost sponkování. Při použití dřevěné podkonstrukce může být sponkovaná již první vrstva opláštění (zejména používané v dřevěných konstrukcích). U dvou- až třívrstvého opláštění lze první vrstvu opláštění přišroubovat pomocí Vidiwall rychlošroubů, druhou a případně třetí vrstvu sponkovat na první vrstvu opláštění. Desky Knauf Vidiwall se vyrábějí s podélnou hranou VT nebo SK. Dle hrany lze zvolit typ tmelení konstrukce.

11 KNAUFSTYL 11 PRODUKTY KNAUF Desky Knauf Vidiwall VT mají zafrézované podélné hrany, do kterých lze vložit papírovou výztužnou pásku nebo výztužnou pásku Kurt. Desky s touto hranou se montují na těsný sraz, základní tmelení se provádí tmelem Knauf Uniflott s výztužnou páskou, finální tmelení lze provést tmely Knauf Readygips, Knauf F2, Knauf Rotband Finish. Desky Knauf Vidiwall SK mají rovně řezané podélné hrany. Konstrukce z těchto desek lze provádět jako lepené nebo tmelené. V případě tmelené konstrukce se desky montují s mezerou 5 7 mm, do této spáry se vtlačí tmel Uniflott. Vytmelená spára se překryje výztužnou páskou a spára se přetmelí finálním tmelem. Lepené opláštění nabízí oproti tmelené variantě několik výhod: není třeba počítat s odsazením dále je tu úspora tmelení a vyšší tuhost konstrukce. První deska opláštění se připevní k podkonstrukci, hrany desky se očistí navlhčeným štětcem a na ně se nanese lepidlo Knauf Fugenkleber (Knauf PU stavební lepidlo). Další deska opláštění se dorazí natěsno k nalepené hraně a připevní se k podkonstrukci. Přetoky PU lepidla se po vytvrzení (cca 3 hodiny) odstraní špachtlí a je možné provádět finální tmelení s použitím skelné výztužné pásky. Desky Knauf Vidiwall mají evropské technické schválení (ETA 07/0086) a byly zkoušeny jako nosné desky pro zateplovací systém dle ETAG 004. Novinkou jsou desky Vidiwall HI, které se vyznačují vysokou trvanlivostí i při přímém vystavení venkovnímu prostředí. KNAUF BRIO Knauf Brio je suchá sádrovláknitá podlaha, která nalézá uplatnění v rozličných aplikacích. Počínaje rekonstrukcemi a konče novostavbami. Její použití se neomezuje jen na byty, podkrovní apartmá či nízkoenergetické objekty, ale i takové speciální aplikace, jako jsou úniková požární schodiště. Podlaha Knauf Brio splňuje požadavky na zatížení, zároveň je vhodná k řešení kročejového útlumu (firma Knauf provedla velký soubor akustických měření s touto podlahou na několika skladbách stropních konstrukcí) a splňuje třídu reakce na oheň A1. Desky Brio se vyrábí v německém Satteldorfu ve formátu 600 x 1200 mm s tloušťkou 18 nebo 23 mm. Podle požadavku zákazníka lze dodávat i desky s nakašírovanou kročejovou izolací. Desky jsou po obvodu opatřeny frézovanou polodrážkou. Podkladem pro suchou podlahu Knauf Brio může být dostatečně únosný záklop stropu, nosná stropní konstrukce, suchý podsyp, podkladní izolační deska, popř. podlahový polystyren. Podle požadavků na nivelaci podkladu lze volit suchý podsyp, popř. nivelační stěrky (např. Knauf Nivellierspachtel 15). U dřevěných stropů se s výhodou používá suchý proces kladení podlah na suchý podsyp. Zejména u lehkých dřevěných stropů lze s podlahou Brio dosáhnout normou požadovaných akustických požadavků. Montáž se provádí dle technického listu F12. Spojování desek se provádí pomocí prolepení frézované polodrážky. Pro zajištění styku během schnutí lepidla se desky sešroubují Brio šrouby, které jsou opět speciálně vyvinuty pro montáž suché podlahy Brio. Mají odsazený závit na dříku šroubu a hlavička je opatřena frézovacími žebírky. Podlahu Brio lze opatřit dlažbou do rozměru 330 x 330 mm, nebo mozaikovými parketami, popř. vícevrstvými parketami do tl. 14 mm. Samozřejmostí je pokládka plovoucí laminátové podlahy, pokládka linolea nebo koberců. U tenkovrstvých krytin je však doporučeno provést přetmelení spár nebo provedení 2mm vrstvy samonivelační stěrky Knauf Nivellierspachtel 15. Zabrání se tak optickému prokreslení spár do tenkovrstvé podlahové krytiny (tam, kde je tenká povlaková krytina z PVC dotažena až k francouzskému oknu apod.). Sádrovláknité materiály Knauf, ať už se jedná o desky Vidiwall nebo o podlahové dílce Brio, splňují všechny mechanické, akustické a požární požadavky. Firma Knauf dodává kompletní příslušenství a sortiment pro zhotovení celé konstrukce. Jan Juhás

12 ODBORNÉ 12 KNAUFSTYL Knauf Gartenbauprogramm Jarní období je nejen čas, kdy rozkvétají louky, příroda se probouzí a lidé mají lepší náladu, ale začíná se horečně stavět. Velká pozornost rovněž směřuje k zahradám, chodníkům, prostě k okolí domů. Snahou každého je neustále něco zvelebovat. Prostředí okolo domů by mělo být nejen hezké na pohled, ale také funkční. A jaro je ideální příležitost pro všechny, kdo chtějí pokládat novou dlažbu, stavět zídky, krby či provádět nejrůznější opravy a úpravy. Společnost Knauf je prioritně považována za kvalitního dodavatele systémových řešení, zejména v oblasti suché výstavby, omítek, zateplovacích systémů a litých podlah. Na podzim loňského roku se k těmto oblastem přiřadilo odvětví sanací železobetonových konstrukcí. A nyní přichází Knauf s další novinkou a rozšířením své produktové řady. Jedná se o program, který nabídne vše potřebné pro zdokonalování zahrad a okolí domů Knauf Gartenbauprogramm (zkráceně Knauf GB). Zahradní architektura se tak jako každé stavební odvětví neustále rozvíjí, neboť požadavky zákazníků jsou čím dál náročnější. Již dávno neplatí, že zahrady a cestičky, chodníky a zídky musí být jen šedivé. Naopak. Rovněž sortiment materiálů se velmi rozšířil a je opravdu z čeho vybírat. Společnost Knauf se proto rozhodla vyjít tomuto trendu vstříc. Právě na jaro chystá novou ucelenou řadu výrobků určených například pro pokládku kamenných a cihelných dlažeb, drenážních systémů, spárovacích vodopropustných materiálů na plochách s různým stupněm zatížení a požadavkem na drenážní vodopropustnost. Nabídne rovněž materiály určené ke zdění a spárování zdiva z pohledových cihel a kamene, flexibilní lepení cihelných a kamenných dlažeb, vyzdívky topenišť krbů a zahradních grilů. Berte tuto naši informaci jako takovou vábničku na začátek letošní jarní sezony. Antonín Bartík

13 KNAUFSTYL 13 Nové receptury pastózních omítek ODBORNÉ parametrem úspěchu. Na trhu s disperzními omítkami se stále více objevují materiály, jejichž kvalita ve výše uvedených parametrech je přinejmenším diskutabilní. Období, kterým na trhu procházíme, je pomyslnou křižovatkou pro rozhodnutí, zda dát zákazníkovi (investorovi) materiály s technicky vysokou přidanou hodnotou za rozumnou cenu, nebo se podvolit obecnému trendu snižování kvality výrobku s nízkou realizovanou cenou na trhu. Rozhodli jsme se pro cestu první, to znamená zvýšení kvality, a to zejména z těchto důvodů: problémy s výskytem plísní na fasádách nejsou nové. Zejména u aplikací z období 90. let je jejich výskyt velmi frekventovaný. Ochrana používaných materiálů proti plísním je dnes již několikaletým tématem pro výrobce biocidních přípravků. Sanace zaplísněných fasád bude zcela jistě tématem příštích let. Naším cílem tedy je, aby se tato následná sanace netýkala našich materiálů. Změna barevnosti fasád vychází zejména ze zvyšujícího se nárůstu požadavků investorů na aplikaci sytých odstínů. Nejsou respektovány technické možnosti tenkovrstvých materiálů (disperzních omítkovin) v kombinaci s ETICS. Stabilita odstínů na líci fasád je limitována nejen jejich skladbou, ale i dostupnou skladbou pigmentových past. Jejich ochrana proti tzv. UV záření je tedy naší volbou. K řešení těchto technických problémů dochází v období brutální cenové války, kdy je cena výsledného výrobku mnohdy rozhodujícím Posílení vybraných parametrů a kvalitativních vlastností našich pastózních omítek se pro tento rok odehrává ve více rovinách. a) Snížit nasákavost povrchu omítek a zlepšily hydrofobní vlastnosti přidáním speciálních aditiv na bázi vosků. b) Zabránit uchycení plísní při přenosu z líce fasád, a to především z ETICS realizovaných zejména v 90. letech, ale i na fasádách s klasickými, například břízolitovými omítkami na naše nově provedené fasády. c) Posílit ochranu barevnosti fasád, resp. ztráty sytosti odstínů, a to v souvislosti s obecným nárůstem požadavků na aplikaci odstínů s velmi nízkým HBW stupeň světlosti (nízké HBW = tmavé barvy). d) Zlepšit vydatnost omítek ideální kombinací zvolených tvarů plniv a struktury vytvářejících prvků. e) Zjednodušit zpracovatelnost a tvorbu povrchové struktury roztíraných-škrábaných struktur (které jsou také nejpoužívanější). Při strukturování omítek v různých regionech České republiky dochází k odlišnostem v pracovním postupu, které výrazně ovlivňují vzhled i barevnost fasády (o těchto rozdílech se dočtete v příštím čísle KNAUFSTYLu). Vladimír Váňa Ukázka minimální nasákavosti akrylátových omítek KNAUF 2. Takto se chová kapka vody na listu 3. Vlastními pokusy jsme poodhalili vliv elektromagnetického záření a teplot na změnu barevnosti fasády

14 STAVBY V ČR 14 KNAUFSTYL Název stavby: Obytná ADMINISTRATIVNÍ zóna Zámeček Rudoltice KOMPLEX VN 17 Adresa: Václavské náměstí 17, Praha 1 Rozpočet: Účel stavby: Investor: nezveřejněný Polyfunkční objekt bytových, administrativních a obchodních prostor VN 17 Brno Dodavatel: KOTRUS Knauf Praha, Mladoboleslavská 949, Praha 9 Zpracovatel: Materiál: Intex Tlmače, Námestie odborárov 5, Tlmače Knauf GiFA dutinová podlaha 25 mmm Délka stavby: 9/2008 9/2010 V rámci rekonstrukce administrativního centra v samém srdci Prahy byly použity suché dutinové podlahy z provenience Knauf. Tyto podlahy, které se montují ze speciálních desek Knauf, se snadno a rychle zpracovávají, a přestože jsou tenké, vynikají výjimečnou nosností. Požadavkem investora při rekonstrukci objektu na Václavském náměstí bylo rychlé a jednoduché provedení dutinových podlah, avšak s cílem potlačit pocit chůze po tomto typu podlahy (dutinová ozvěna). Stavbu prováděla firma INTEX, která má s technologií suchých dutinových podlah GIFA bohaté zkušenosti. Proč vlastně dutinové? Toto řešení je účelové, neboť pod podlahou ve 3. a 5. podlaží jsou rozvedeny běžné elektrovody a v posledním podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky, dokonce i klimatizace a vytápění. Zejména v posledním patře budou podlahy intenzivně osluněny západním sluncem, což zcela jistě zvýrazní každou spáru. To byl také další z důvodů, proč byla místo klasické dvojité podlahy zvolena suchá podlaha dutinová (v kombinaci s revizními otvory pro přístup ke klíčovým uzlům v dutině). Použitá podlaha Knauf GIFA se skládá ze stojek M 16 výšky mm, na kterých leží sádrovláknitá deska GIFA tloušťky 25 mm. Tato skladba nabízí při osové vzdálenosti stojek 600 mm maximální užitné zatížení 3 kn/m 2 (300 kg/m 2 ). Pro výšky stojek 500 mm byly použity distanční profily pro exaktní fixaci vzdálenosti hlav stojek. Na všech hlavách stojek byly před aplikací desek podlahy položeny akustické podložky pro snížení kročejového hluku. Příčky mezi jednotlivými kancelářemi jsou postaveny přímo na dutinové podlaze. Toto řešení umožňuje vysoká objemová hmotnost desek dutinové podlahy cca 1500 kg/m 3, která silně omezuje šíření hluku dutinou pod příčkou. Pro nášlapné vrstvy podlahy budou použity kvalitní koberce omezující rovněž kročejový hluk již v místě jeho zdroje (tedy při chůzi). Nutno podotknout, že realizovaná podlaha byla hned druhý den po položení plně únosná a schopná aplikace jakýchkoli nášlapných vrstev. Technické parametry Typ podlahy: Knauf GIFA 25 mm Výška stojek: mm Užitné zatížení: 3 kn/m 2 Vážená hladina kročejového hluku v podélném směru: Technologická pauza mezi dokončením a položením nášlapné vrstvy: 24 hodin Požární odolnost: REI 30 minut (měřeno z dutiny pod podlahou do místnosti) Obsah formaldehydů: žádný Třída reakce na oheň: A Možnost umístění podlahového vytápění: ano Jsou jako stvrořené pro dnešní svět jsou rychlé v montáži, tenké s výjimečnou únosností a přitom suchou cestou montovatelné, to jsou suché dutinové podlahy Knauf GIFA (Integral). Ani ti, co je využívají ve svých stavbách, nejsou tak docela obyčejní. Dům pro ně není pouhým obchodním zbožím, ale důležité pro jejich konání je kvalita života jeho obyvatel či nájemníků. A co je myšleno tou kvalitou akustický komfort, požární bezpečnost, nulový obsah formaldehydů, bezespárový povrch. A nesmíme zapomenout na ty, kteří je montují umí většinou provádět všechny druhy dutinových podlah, ale kdo by odolal této dokonalé suché stavebnici? Miroslav Nyč Revizní otvor v suché dutinové podlaze GIFA do rámu se osadí deska dvojité podlahy GIFA 2. Ideální akustická vazba mezi příčkami a dutinovými podlahami při použití pro bytové jednotky příčka vede až k zemi a teprve na ni navazuje podlaha 3. Stavba na Václavském náměstí v Praze

15 KNAUFSTYL 15 STAVBY V ČR Sedmnáctipodlažní budova FILADELFIE s celkovou podlahovou plochou m 2 se začala stavět v květnu 2008 v sousedství již stojících budov B, C a E. Základem architektonického řešení stavby je silný půdorysný koncept podlaží. Hmota objektu vychází z tvaru kříže vepsaného do elipsy, což celkový výraz domu odlehčuje. Tuto koncepci dále podporuje tvar stran objektu čtyři fasádní vlny navozují dynamický pocit z obvodového pláště a odhmotňují základní tvar stavby. Budova bude dalším přírůstkem do promyšleného seskupení moderních architektonicky zajímavých staveb, které společně vytvářejí harmonickou koncepci celého areálu BB Centra. Na výstavbě objektu se podílela i ostravská stavební firma De.Mann, která zde v současné době dokončuje povrchové úpravy vnitřních částí železobetonových konstrukcí pomocí sádrové omítky Knauf MP 75 a nosných pilířů pomocí jemné sádrové stěrky Knauf Multi- Finish. V celé budově jsou dále montovány kompletní SDK konstrukce Knauf. Na několik otázek týkajících se realizace vnitřních sádrových omítek a stěrek na této stavbě jsme se zeptali přímo ředitele firmy De.Mann pana Aleše Šimaňoka. Kolik m 2 a v jakém termínu na Filadelfii provádíte? Rozsah omítané plochy činní cca m 2. Práce probíhají od října 2009 do března Proč byly na této stavbě zvoleny právě sádrové omítky Knauf? Tato moderní stavba měla velmi vysoké požadavky na vzhled a vlastnosti omítek. Právě z těchto důvodů jsme zvolili tradiční sádrovou omítku Knauf. Jakým způsobem doporučujete sádrové omítky natírat a jakou barvou? Malbu aplikujeme pomocí válce s co nejmenším vlasem, aby byl konečný vzhled omítky krásně hladký. Při volbě druhu barvy dbáme na Název stavby: Adresa: Rozpočet: Účel stavby: Obytná FILADELFIE zóna Zámeček Rudoltice Areál BB centra, Praha 4, Pankrác 1,95 miliardy korun Zástupce investora: PSJ holding, a. s. Projektant: VPÚ Deco Praha, a. s. Dodavatel: Subtera, a. s. Materiál: Realiziční firma omítkových systémů: kancelářská budova, obchodní a relaxační centrum Sádrové omítky MP 75, Multi-Finish, SDK konstrukce De.Mann s. r. o. Délka stavby: 6/2009 5/2010 to, aby vykazovala maximální paropropustnost. Je to z důvodu zachování funkčních vlastností Knauf omítek MP 75, tzn. udržení optimální relativní vlhkosti v místnosti. Převažuje podle vašeho názoru stále poptávka po klasických vápenocementových omítkách, nebo se trh obrací k variantě sádrových omítek? Pro lidi v České republice je to stále nová záležitost, ale postupem času přicházejí na to, že tahle alternativa může být pro ně daleko zajímavější. A to nejen z důvodu rychlosti provedení, kvality a dokonalého povrchu, ale i pro její lehkou opravitelnost a samozřejmě funkčnost. Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších pracovních úspěchů. Richard Kroupa

16 STAVBY V ČR 16 KNAUFSTYL Název stavby: Obytná QUISISANA zóna Zámeček PALACE Rudoltice Adresa: Mariánskolázeňská 298/3, Karlovy Vary Účel stavby: Bytový, hotelový dům Investor: EXKLUSIVE APARTMENTS, s. r. o. Projektant: STP, k. s. Ing. arch. A. Mikoláš Dodavatel: STABAX-STAVEBNINY, s. r. o. Generální dodavatel: Stavitelství Blábolil s. r. o. Výstavba zahrnovala úpravy stávajícího domu Quisisana a jeho bezprostředního okolí v Mariánskolázeňské ulici v Karlových Varech. Objekt má 6 nadzemních podlaží, přičemž poslední podlaží je provedeno jako mansarda. Stavba je částečně podsklepena. Tento skvost historické architektury je postaven v tradiční cihlové technologii jako klasický trojtrakt, respektive pětitrakt, s příčně vloženým schodištěm. Ve dvorní části je na celou výšku stavby proveden přístavek na hloubku celého dvorku. Dvorek je dále vymezen opěrnou stěnou, která je součástí stavby. Dosud objekt sloužil jako bytový dům, na který byl po válce adaptován z původního penzionu. Hlavní principy úprav spočívaly v ubytovací části ve vytvoření interiérů v původním historickém duchu objektu, v doplnění hygienických příslušenství pokojů, zřízení hotelové prádelny v přístavbě, vybavení objektu soudobými technickými zařízeními, zřízení osobního a služebního výtahu, úpravy okolí objektu, a to vše s přihlédnutím k historické architektuře, do které bylo třeba začlenit moderní technologie, systémy a postupy. Generální dodavatel této stavby, společnost TIMA s. r. o., působí především v Karlovarském kraji, a to již od roku Specializuje se na inženýrské stavby v celém spektru činnosti (plynovody, kanalizace, vodovody, elektro, mostní konstrukce). Hlavní subdodavatel: Materiál: Tima spol. s r. o. Karlovy Vary SOMS MCZ-1, BP-2, MV-1, BM Fliesenkleber N, Flexkleber, ETICS ZS Knauf Marmorit Energie plus LSZ-2, silikonová penetrace, silikonová omítka, silikonová barva cca 1000 m 2, Izolace systémů SDK Knauf Insulation Celá výstavba byla od počátku realizována mj. materiály Knauf od zdicích malt a betonů až po fasádu dostavované části objektu. Celý stavební proces probíhal za podpory, dohledu a poradenství obchodních zástupců a regionálních instruktorů společnosti Knauf Praha s. r. o. Jiří Ohainka Doba realizace: 12/2007 4/2010

17 KNAUFSTYL 17 STAVBY V ČR Název stavby: Adresa stavby: Rozpočet: Účel stavby: Investor: Projektant: Dodavatel: Materiál: xxx REZIDENCE KAVČÍ HORY Kavčí Hory Praha nezveřejněný výstavba luxusního bytu s bazénem soukromá osoba soukromá osoba Tecor Praha SDK m 2, Knauf Green 800 m 2, Knauf Red 900 m 2, Aquapanel 250 m 2, akustické podhledy 300 m 2 Doba realizace: 9/2009 2/2010 Požadavky investorů jsou různé a je třeba říci, že u náročných zákazníků nacházejí spolu s netradičním řešením uplatnění také speciální produkty Knauf. Výstavba opravdu luxusního soukromého bytu s bazénem na Kavčích Horách v Praze je jedním z posledních příkladů. Obytná plocha netradičního bytu činí 700 m 2 včetně domácího bazénu. Na stavbě se hodně improvizovalo a vymýšlela se různá zajímavá řešení příček, podhledů, úložných prostor, vestavných příček i poliček apod. Využití zde našlo mnoho produktů Knauf nejen co do množství, ale rovněž typů. Například Aquapanel, který se velmi dobře uplatnil právě u soukromého bazénu. I další speciální desky s velmi specifickými vlastnostmi, odpovídajícími vysoké náročnosti klienta, byly aplikovány v celém interiéru včetně podlah. Nutno říci, že nešlo jen o použití jednotlivých desek, ale několika systémových řešení konstrukcí Knauf: W111, W112, W113, W115, W116, podhledy D112, předsazené stěny W625, W626,W623, W629, W653, dále byly použity revizní klapky KNAUF atd. K zajímavostem patří i šest posuvných dveří, netradiční schodiště, nepřímé osvětlení atd. Všechny práce spojené se suchou výstavbou provedla firma Sádrokartony Ráž-Pohořálek. Jedná se o menší firmu, která staví pomocí speciálních produktů a systémů firmy Knauf. Materiál na stavbu pak dodávala firma Tecor, s. r. o. Jiří Zavázal

18 STAVBY V ČR 18 KNAUFSTYL Název stavby: ZOO PLZEŇ, PAVILON PRO HROŠÍKY, REKONSTRUKCE DIVADLA Obytná GEPARDY zóna Zámeček A VLHY Rudoltice Název stavby: Obytná SPEJBLA zóna A Zámeček HURVÍNKA Rudoltice Adresa: Pod Vinicemi 9, Plzeň Adresa: Dejvická 919/38, Praha 6 Rozpočet: Účel stavby: 25 mil. Kč rozšíření kapacit a modernizace ZOO Rozpočet: Sádrokartonové konstrukce , celkem 120 mil. Kč Investor: ZOO Plzeň Účel stavby: rekonstrukce vnitřních prostor divadla Dodavatel: BERGER BOHEMIA, a. s. Zpracovatel: PE STAV, s. r. o. Materiál: Aquapanel Indoor, 500 m 2 Délka stavby: 6 9/2009 Investor: Městská část Praha 6 Generální dodavatel: Průmstav a. s. Dodavatel: suchá výstavba Farrao spol. s r. o. Délka stavby: 11/2009 2/2010 Plzeňská ZOO se těší nejen velké tradici, ale poměrně vysoké návštěvnosti, což dokumentoval i nadprůměrný měsíční počet návštěvníků v loňském roce. To samo o sobě svědčí o kvalitě a popularitě ZOO. Není proto divu, že se plzeňská ZOO postupně rozrůstá a zvelebuje. Příkladem je novostavba pavilonu pro hrošíky, gepardy a vlhy, který je součástí celého komplexu africké a asijské zvěře. Atraktivní architektura pavilonu vyžadovala netradiční přístup i z pohledu výběru materiálů. Významným prvkem nového pavilonu jsou pětiboké prosklené jehlany. Právě v interiéru těchto jehlanů našly uplatnění speciální desky Aquapanel Indoor, které jsou nejen odolné proti vlhkosti, ale jsou na povrchu tvrdé, snadno se ohýbají a jsou velmi pevné. Dle požadavku investora byl povrch vytvořeného interiéru opatřen speciálním nátěrem. Pavilon umožní úplně poprvé chovat hrošíky liberijské, gepardy, vlhy a pelikány a rovněž umožní jejich celoroční pozorování. Staré divadlo v Obecním domě na Dejvické ulici se pyšní nádhernou secesní výzdobou a klenutými prostorami, které navozují noblesní atmosféru. Jeho dny byly ale po letech využívání sečteny. Plán rekonstrukce nebyl jednoduchý, protože základním požadavkem investora bylo zachovat původní ráz interiéru včetně klenutých stropů, lunet a štukové výzdoby. Při rozvaze o volbě materiálů a technologie padlo rozhodnutí využít materiály Knauf. Díky technicko-užitkovým vlastnostem zvolených materiálů a postupů si dodavatelská firma poradila nejen s náročnými klenutými prostorami a průsečíky jednotlivých zakřivených ploch, ale i s vrstvením sádrokartonových desek k imitaci štukatérských výzdob, a to jak v rovných, tak i zakřivených částech stavby. Na konstrukci kleneb byly použity ohýbané CD profily o několika poloměrech. Jak je patrné z fotografií, práce to byla vskutku mistrovská. V současné době se divadlo již pomalu chystá na znovuotevření. Milan Švůgr

19 KNAUFSTYL Metrostav s Knaufem 19 KNAUF PARTNEŘI Společnost Metrostav patří tradičně z mnoha hledisek mezi nejvýznamnější a největší stavební firmy u nás. Zároveň patří mezi naše významné obchodní partnery. Požádali jsme proto o rozhovor Petra Zábského, ředitele divize 9. Kdy byla založena společnost Metrostav, a. s., a jaké jsou její hlavní činnosti? Metrostav vznikl v roce 1971 jako úzce specializovaná firma na stavbu pražského metra. V devadesátých letech se stal univerzální stavební společností, která se zaměřuje především na generální dodávky staveb. Metrostav působí ve všech segmentech stavebního trhu (byty, občanské stavby, průmyslové stavby, dopravní stavby, metro, podzemní stavby a ostatní) a od roku 1995 rozvíjí i své vlastní developerské projekty. Na co se specializuje Divize 9? V jakých regionech působíte? Divize 9 realizuje občanské, bytové a průmyslové stavby, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Naší specializací jsou rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů. Stejně jako ostatní divize Metrostavu působíme v Praze a Středočeském kraji. Dále má naše divize na starosti Karlovarský, Pardubický a Královehradecký kraj, kde má vybudována svá krajská zastoupení vedená oblastními řediteli. Kdy začala spolupráce s firmou knauf a v jaké to bylo oblasti? S firmou Knauf spolupracuje Metrostav řadu let, snad od po čátku jejího působení v ČR. Divize 9 pak je v pravidelném a těsném kontaktu s firmou Knauf jak v roli odběratele stavebních materiálů prostřednictvím dceřiné společnosti Metros, tak ve formě generálního dodavatele. Vybudovali jsme pro firmu Knauf její výrobní závod v Praze 9 Kbelích. V současné době spolupracujete s Knaufem i nadále v kterých oblastech? Jak jsem již uvedl, v současné době jsme především odběratelem stavebních materiálů prostřednictvím Metrosu, ale rádi bychom se stali opět i generálním dodavatelem nějakého nového výrobního závodu. Můžete uvést některé prestižní referenční stavby? V devadesátých letech to byly například rekonstrukce Lichtenštejnského paláce a podíl na rekonstrukci Obecního domu v Praze, na začátku nového století jsme provedli rekonstrukci Nostického paláce. Z nedávných staveb pak rekonstrukci hotelu Imperial nebo rekonstrukci Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Posledními projekty tohoto druhu jsou pak nedávno dokončená budova City Tower na Pankráci (nejvyšší budova v ČR) nebo stále probíhající rekonstrukce Dětské fakultní nemocnice v Motole. Z krajských staveb bych zmínil novostavbu Fakulty chemicko-technologické v Pardubicích nebo právě dokončovanou novou tovární halu pro firmu Jan Becher v Karlových Varech. Chystáte v blízké budoucnosti nějakou zajímavou referenční stavbu? Ano, uspěli jsme například v soutěži na rekonstrukci 1. etapy areálu pražského Klementina, která by měla být již brzy zahájena. Jako ředitel divize jste jistě časově velmi zaneprázdněn, jak trávíte svůj volný čas? Rád cestuji. V zimě jsem nejraději na lyžích, v létě pak na kole nebo na túrách po horách. Děkujeme za rozhovor Eva Klink Ing. Petr Zábský, divize 9 Metrostav a.s. 2. Metrostav se podílel například na rekonstrukci Obecního domu v Praze a rekonstrukci hotelu Imperial

20 KNAUF PARTNEŘI 20 KNAUFSTYL Farrao Na těchto stránkách našeho magazínu tradičně představujeme naše významné obchodní partnery. Tentokráte to je firma Farrao z Prahy 4. O rozhovor jsme požádali jednatele firmy pana Pavla Frice. Jak a kdy vznikla myšlenka založit společnost Farrao? Kdysi jsem pracoval jako investor u rakouské hotelové společnosti, a tam jsem už za komunismu poznal přednosti suché montáže. Když jsem po revoluci měl možnost začít podnikat, založili jsme se společníkem v roce 1992 stavební společnost FARRAO, s. r. o., jejíž pracovní náplní byly rekonstrukce a stavby na klíč. U těchto staveb jsme hned v počátku začali využívat technologie sádrokartonových konstrukcí (v té době ještě nepříliš rozšířených) a jejich podíl na obratu se pak stále zvětšoval. Od roku 1994 tvoří práce se sádrokartonem a minerálními podhledy až cca 80 % obratu firmy. Na jakou oblast rekonstrukce či výstavby se Vaše společnost zaměřuje a kolik má zaměstnanců? Plánuje do budoucna další rozšíření? V roce 1996 jsme se specializovali pouze na suchý způsob výstavby a disponujeme 40 až 70 zkušenými pracovníky vyškolenými na suchou montáž, čtyřmi techniky (stavbyvedoucími) a náležitou administrativou. Naši pracovníci jsou zkušení (někteří pro nás pracují již přes 15 let) a zúčastňují se pravidelných školení u všech našich dodavatelů výrobců. Společnost je členem Cechu suché výstavby ČR (dříve Cech sádrokartonářů). Co se týká rozšiřování, dá se říci, že jsem spokojen s naší pozicí na sádrokartonářském trhu není naším cílem být největší a myslím si, že velikost firmy (obrat) je v současnosti téměř optimální na poměry v ČR. Rozšiřování jsme provedli před časem, když jsme pořídili sesterskou společnost na další oblast suché výstavby systémové skleněné příčky, mobilní akustické stěny a speciální (kovové, mřížové a tažené) podhledy, jmenuje se Farrao International a také si na trhu vede dost dobře. Od roku 2005 se věnujeme také developerské činnosti a v roce 2007 jsme vytvořili novou společnost Farrao Development, s. r. o., která se zabývá výstavbou bytů. Jak vnímáte současnou ekonomickou situaci, pozorujete menší počet zakázek? V současnosti jsme schopni provádět suchou technologií práce v rozsahu cca 4 až 7 milionů Kč měsíčně s kapacitou vlastních montérů, větší rozsahy zajišťujeme ve sdružení se spřátelenou společností. I u nás se projevil v loňském roce citelný pokles zakázek, ale snížení měsíčních obchodních marží se nám podařilo vyrovnat snížením režijních výdajů, takže jsme se udrželi v minimálním zisku. I přes pokles poptávky je tedy naše společnost stále ekonomicky stabilní a nedluží svým dodavatelům, i přesto, že objem nesplacených pohledávek za našimi klienty narostl a je v současnosti bohužel vysoký. Jak dlouho již spolupracujete se společností Knauf? Se sádrokartonovými systémy od společnosti Knauf pracujeme již od roku 1993 a na této dlouhodobé spolupráci oceňujeme hlavně kvalitní technickou podporu a aktivní řešení požadavků ze staveb. V dlouhodobém součtu výrazně převažuje materiál od KNAUFu nad materiály od jiných výrobců. Nabízíte ve Vašem sortimentu také novou sádrokartonovou desku Diamant? Jaké s ní máte zkušenosti? Vzhledem k tomu, že Diamant je na trhu velmi krátkou dobu, ještě jsme neměli možnost ho aplikovat, ale pozorujeme, že v nových projektech už se začíná poptávka po Diamantu uplatňovat. Je potřeba zdůraznit především projektantům jeho výrazné vlastnosti, aby jej začali v projektech používat. My Diamant rádi namontujeme. Můžete uvést nějaké prestižní referenční stavby? Rád měli jsme štěstí, že jsme byli ve správný čas na správném místě a mohli jsme se účastnit jako subdodavatelé na tak velkých stavbách, jako je Letiště Praha, různá obchodní centra (Nový Smíchov, Metropole Zličín, Europark Štěrboholy nebo OC Hostivař) a několik multikin. Jaký pozorujete trend v oblasti vývoje suché výstavby? Věřím, že dojde nejen k mírnému zvýšení poptávky, ale hlavně ke kultivaci poptávky v tom smyslu, že se v budoucnu budou více využívat sofistikovanější systémy suché výstavby (Např. Diamant a Aquapanel.). Máte oblíbenou destinaci, kam rád jezdíte za odpočinkem? Jak trávíte svůj volný čas? Jsem nadšený tenista, nehraji dobře, ale rád. Takže si to užívám na různých dovolených a turnajích se sobě rovnými hráči. v mém věku je pohyb už životní nutností. Děkujeme za rozhovor Eva Klink Mezi referenční stavby patří například Metropole Zličín 2. Obchodní centrum Nový Smíchov

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Odborné semináře Knauf 2013 Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie lepení a obkládání

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á

IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy. o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á IZOLACE PROTI HLUKU A VIBRACÍM Vyrobena z recyklované gumy o d o l n á s p o l e h l i v á t r v a n l i v á FUNKCE & VÝHODY Tlumení hluku a vibrací - výborná ochrana proti hluku, který vzniká v konstrukcích

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA 2 0 1 4 VEGA & NSC WWW.VYROBEKROKU.CZ CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ HLAVNÍ CENA Výrobek roku 2012 Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů VÁŽENÍ FACHMANI,

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

Knauf Dřevostavby. Dřevostavby Typová řešení konstrukcí

Knauf Dřevostavby. Dřevostavby Typová řešení konstrukcí Knauf Dřevostavby 02/2013 Dřevostavby Typová řešení konstrukcí Úvodem V současné době brání většímu rozšíření dřevostaveb v ČR pouze nízký stav vědomostí a informovanost zákazníků a investorů. Cílem tohoto

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz. 2. Technické údaje. 3. Architektonické řešení. 4. Konstrukční řešení. 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné

OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz. 2. Technické údaje. 3. Architektonické řešení. 4. Konstrukční řešení. 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz 2. Technické údaje 3. Architektonické řešení 4. Konstrukční řešení 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné 4.2 Vodorovné konstrukce nosné 4.3 Vodorovné konstrukce nenosné 4.4

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

O LIK in AVKY VEST VESTAVKY inliko

O LIK in AVKY VEST VESTAVKY inliko VESTAVKY inliko VESTAVKY inliko interiors Naším cílem je být jedničkou v tom, co děláme. Jedině tak můžeme svým zákazníkům nabídnout skutečnou kvalitu. Kvalita není jen pouhá fráze. Na začátku stojí nejpřísnější

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více