Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO"

Transkript

1 Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO 1/2010

2 ÚVODEM Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět oslovil prostřednictvím našeho časopisu, a to v době, která se od posledního vydání nijak nezlepšila, možná právě naopak lehce pokazila. Jak jsem již mnohokrát slyšel ono dobře už bylo, ptám se, už je tak špatně, aby nemohlo být hůře? Nebojte, nezačnu zde pesimistickým popisem naší ekonomické či stavařské krize, to by bylo opakování již tisíckrát opakovaného a nic nového. Co však zatím není až tak populární a hlavně k popukání, je obrovská krize hodnot v české a možná i evropské společnosti. Jsme ochotni se již naprosto bez předsudků či zábran podílet na fungování šedé ekonomiky, korupce, úplatkářství a všeho dalšího s tím spojeného nebo tomu bez mrknutí oka přihlížet. Jak jednoduché je vše omluvit slovy za to může systém. Ten, kdo za to může, je česká společnost jako celek, její reprezentace a elity. To celé je v oboru stavebnictví ještě umocněno tradicí oné šedé ekonomiky v tomto oboru. O úplatcích a neúnavných úplatkářích si povídají již i kosi na střeše a jsou veřejným tajemstvím. Věřte mi, že to není prioritně nebezpečná záležitost pro naši produktivní generaci, ale především pro naše potomky. Jak mám svému synovi vykládat o hodnotách, ideálech a životních principech, když žijeme mimo ně a pozdější střet s realitou bude bolestivý? Je to složité i osobně, vykládat a tvrdit něco, v čem reálně nežijeme. Je lepší milosrdná lež, nebo realita s rizikem poznamenání na celý život? Je to vše věc každého z nás, věc svědomí, věc osobní cti a hrdosti před našimi potomky. Zkusme se nad tím vším zamyslet, jak je to vše absurdní a divné. I když jsem nezačal zcela pozitivně, a už vůbec ne, jak se na úvod sluší a patří, tak i přesto jsem cítil potřebu se o této věci zmínit. Přeji vám všem dobrý start do tohoto roku, a ještě lepší start v nové stavební sezoně, která již stojí za dveřmi. I v tomto roce pro vás chystáme celou řadu novinek v oblasti stavebních hmot a budeme se opět snažit přinést vám přidanou hodnotu v podobě našich produktů a smysluplná technická řešení, která nebudou jen marketingovým blábolem za mnoho milionů, jak někteří v poslední době činí, ale realitou. Radek Bedrna jednatel společnosti

3 TOP TÉMA Interiérové barvy FINE a STONE 4 5 Nový požární katalog 6 7 Profi ly Knauf které jsou lepší? 8 PRODUKTY KNAUF Knauf Tiefbau 9 Vidiwall a Brio ODBORNÉ Knauf Gartenbauprogramm 12 Nové receptury pastózních omítek 13 STAVBY V ČR Administrativní komplex 14 Filadelfi e 15 Quisisana Palace 16 Rezidence Kavčí Hory 17 ZOO Plzeň, pavilon pro hrošíky 18 Rekonstrukce divadla Spejbla a Hurvínka 18 KNAUF PARTNEŘI Metrostav s Knaufem 19 Farrao, s. r. o. 20 AKCE PRO ZÁKAZNÍKY Školení v roce Lyžování v Alpendorfu 23 K-Akademie AKTUALITY Změny v ceníku Nová kniha o zateplovacím systému 28 Aktuality 29 VOLNÝ ČAS Honba za pokladem 30 KŘÍŽOVKA 31 Magazín KNAUFSTYL Vydání: BŘEZEN 2010 Vychází: 4x ročně Registrace: MK ČR E KNAUFSTYL je k dispozici na Vydavatel: Knauf Praha, spol. s r. o. Realizace a grafi cká úprava: Ispress, s. r. o. Redakční rada: Šéfredaktor: Eva Klink Členové redakční rady: Radek Bedrna, Martin Beer, Miroslav Nyč, Vladimír Váňa, Ladislav Linhart, David Majling, Václav Sobotka, Jiří Ohainka, Marek Gut

4 TOP TÉMA 4 KNAUFSTYL Interiérové barvy FINE a STONE Interiérová barva je důležitý prostředek pro vyjádření stylu a životního pocitu. Nechte se inspirovat barevnou pestrostí a pohrajte si se strukturou hladkých povrchů KNAUF. Nové interiérové barvy KNAUF FINE a STONE zajistí dokonalé využití všech vlastností sádrových omítek a navíc rozšíří variabilitu povrchové úpravy hladkých povrchů, stěrek a sádrokartonů. pohybu vodní páry především v sádrových omítkách. V opačném případě by totiž došlo k uzavření povrchu omítky a snížení nebo k úplné eliminaci užitkových vlastností sádrové omítky. Hodnota s d je v tomto případě u obou typů barev 0,05 m a to odpovídá například modifikovaným vápenným barvám nebo silikátovým nátěrům. Disperzní nátěrové hmoty mají tuto hodnotu v rozmezí 0,1 až 0,3, což je několikrát horší. Náš požadavek na kvalitu tohoto výrobku byl velmi přísný. Hlavním předpokladem pro jeho hodnocení bylo splnění několika technických parametrů. Rozhodujícím hlediskem byla vysoká propustnost vodní páry. Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy s d je definován jako tloušťka statické vzduchové vrstvy v metrech, která vykazuje za stejných podmínek stejnou rychlost pronikání vodní páry jako měřený materiál. Tato hodnota musela být velmi příznivá pro umožnění

5 KNAUFSTYL 5 TOP TÉMA Dalším kritériem byla vysoká krycí schopnost a odolnost proti mokrému otěru. Tyto požadavky byly vztaženy opět k sádrovým omítkám. Precizně vyhlazená sádrová omítka má velmi utažený povrch. Savost podkladu je tak výrazně snížena a běžné interiérové barvy budou dlouho otevřené a mokré. Při nedostatečném zaschnutí podkladového nátěru může snadno dojít k jeho opětovnému setření rozmytí. Kryvost takto provedeného nátěru nebude dobrá. Naše interiérové barvy mají tento parametr opět výrazně vylepšen, i když vždy záleží na konkrétním přístupu malíře s ohledem na vyzrálost a savost podkladu. Nanášení barev stříkáním airless systém je v současné době samozřejmost, bez které si profesionální malíř nedovede svoji živnost ani představit, a proto jsme mysleli i na tento způsob aplikace. Při tomto způsobu nanášení barvy navíc nedochází k zvýraznění případných nepatrných škrábanců a rýh na povrchu omítky. Základní pigmentace barev je prováděna podle vzorníku KNAUF CLASSIC a je možno si tak vybrat z 275 barevných variant, které jsou v příjemných pastelových minerálních odstínech. KNAUF FINE Barva je nanesena na černý karton (1), provedení penetračního nátěru (2) a následný finální nátěr (3), kde je zřejmá vysoká kryvost barvy Vladimír Váňa KNAUF STONE Barva je nanesena na černý karton (1), provedení penetračního nátěru (2) a následný finální nátěr (3), kde je zřejmá vysoká kryvost barvy a jemnozrnná struktura detailně v porovnání s měřítkem. Jemná minerální kresba na povrchu barvy STONE

6 TOP TÉMA 6 KNAUFSTYL Nový požární katalog Tempo vydávání nových verzí katalogu se neustále zrychluje. Zatímco katalog z roku 2004 vydržel v platnosti 4 roky, u katalogu s rokem vydání 2008 již jen pouhé dva. To tedy znamená, že verzi 2010 vám právě představujeme. Požární katalog Knauf 2010 je opět o něco kvalitnější, uživatelsky přátelštější a objemnější oproti předchozímu vydání. Na první pohled vás jistě upoutá změna vzhledu, především modrá barva desek ve vyobrazených konstrukcích. Na okrajích stránek naleznete rovněž praktické, samozřejmě modré záložky, které rozdělují konstrukce do jednotlivých logických kapitol. A jako vždy se změnil úvodní obrázek na obálce. MEZI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT, PATŘÍ: Místo podhledů ve funkci požární ochrany stropů Rp (str. 6 a 7) podle zrušené ČSN naleznete požární odolnosti ocelových, betonových a ocelobetonových nosných stropů s protipožárními podhledy Knauf (požární membrány). Všechny podhledy tohoto typu jsou zkoušeny bez nutnosti vložení izolace. U samostatných požárních předělů klasifikace EI najdete jednak aktualizované osové rozteče spodní konstrukce, ale hlavně se dosažené hodnoty požární odolnosti rozšířily o podhledy bez izolace pro EI 60 zdola. Nově jsou klasifikovány podhledy Fireboard pro EI 120 shora a zdola. U podhledu D116 byly změněny vzdálenosti spodní konstrukce a dimenze opláštění pro EI 15 a EI 30 shora/zdola. Obecně byly u podhledů upraveny rozteče závěsných prvků tak, aby to odpovídalo poslednímu stavu techniky firmy Knauf a také za účelem lepší uživatelské přehlednosti (určitému typu podhledu a počtu desek odpovídá typická rozteč spodní konstrukce). Samonosné podhledy jsou přesunuty ke kapitole podhledy a nově jsou doplněny tabulkou rozpětí těchto podhledů při požárních aplikacích.

7 KNAUFSTYL 7 TOP TÉMA V podkroví střech dřevěných a střech plechových přibyla klasifikace REI 15. Nově byly do katalogu včleněny stropy a podkroví s foukanou izolací Climatizer Plus a se stříkanou izolací Icynene. Požární klasifikace zapuštěných podhledů mezi trámy REI. Novinkou katalogu je ukončení protipožárních podhledů u stěn. U příček naleznete jednak nové skladby pro 60, 90 a 240 minut a současně tu naleznete klasifikace ohýbaných příček pro EI 30 a EI 60. V samostatné kapitole jsou představeny příčky s foukanou izolací Climatizer Plus. V kapitole nosné dřevěné stěny jsou nově prezentovány nosné stěny se stříkanou izolací Icynene. V oddíle šachtových stěn objevíte nové dimenze pro klasifikaci EI 90 a EI 120. Novinkou v kapitole stěn jsou nenosné příčky s klasifikací na požární a zároveň na mechanickou odolnost EI M. průřezu a požadovanou požární odolnost vhodnou tloušťku opláštění bez nutnosti výpočtu. Maximální výšky stěn Aquapanel jsou uvedeny u oddílu Aquapanel. Výrazně byly doplněny požární odolnosti nosných i nenosných konstrukcí s deskami Vidiwall, mimo jiné o nosné stěny v rozsahu EI 30 90, dále o příčky v rozsahu EI 15 až EI 120, šachtové stěny EI 60 EI 90 a v neposlední řadě o nosné dřevěné stropy s klasifikací REI 60. V katalogu jsou rovněž uvedeny požární odolnosti dutinových podlah CAMILLO. Přejeme vám mnoho úspěchů při práci s katalogem a pokud vám bude hořet za patami, schovejte se za protipožární desky KNAUF. Miroslav Nyč U obkladů sloupů Knauf Fireboard naleznete přímo pro daný typ

8 TOP TÉMA 8 KNAUFSTYL Profily KNAUF které jsou lepší? STATIKA JE NA ROZDÍL OD MARKETINGU EXAKTNÍ VĚDA aneb k čemu jsou vám marketingové argumenty, když vás profil praští přes hlavu. Když v roce 2003 zaváděla firma Knauf výrobu profilů nové generace, nikdo zřejmě netušil, že ani 7 let poté nebudou jejich technické parametry dostiženy, natož překonány. Profily vykazují vynikající stabilitu, která se mimo jiné projeví snadným šroubováním jakýchkoli typů desek bez protáčení, a tedy stržení šroubů (myšleno jak u běžných desek Knauf WHITE, tak u vysoce tvrdých desek Vidiwall, Diamant nebo Aquapanel). Tyto vlastnosti jsou dány jednak samotným konstrukčním provedením profilů, ale v neposlední řadě i neošizenou tloušťkou a kvalitou použitého plechu 0.6 mm. Zde totiž platí jednoduchá přímá úměra čím tenčí plech, tím horší držení šroubu. Tuhost profilu sama o sobě by však nestačila, pokud by nebyla umocněna nadprůměrně účinným spolupůsobením společně s namontovanou deskou. Zde je třeba vyzvednout následující aspekt: hladký povrch profilu zajišťuje maximální spolupůsobení profilu s deskou, což zaručuje ve výsledném efektu minimální vodorovný průhyb příček, to znamená jejich tuhost. Tuto skutečnost oceníte u obkladů příček s keramickým obkladem, ale rovněž u příček obyčejných, neboť tyto jsou minimálně náchylné k praskání ve spojích. Součástí hladkého povrchu příčky jsou krátké prolisy, které zajišťují při pevném spojení s deskou vynikající hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Především v oblasti pro akustický komfort nejdůležitějších frekvencích Hz (což je lidská řeč a další běžný hluk v bytech a kancelářích) vykazují nadprůměrně vysoké izolační schopnosti. Vlastnosti těchto profilů vynikly paradoxně v době, kdy firma Knauf v polovině minulého roku uvažovala o zavedení profilu nové generace od koncernového partnera. Technologie tohoto profilu je licenčně převzata a základní ideou zlepšení mechanických vlastností profilu je speciální bodové tvarování samotného plechu. Prvotní argumentace je více než lákavá větší tuhost profilu, vyšší síly šroubů proti vytržení, větší tuhost příčky atd. Zkrátka, kdo by odolal okamžitě se při této argumentaci nabízí i možnost úspory při použití tenčího plechu při srovnatelných vlastnostech. Proto jsme i my věnovali této technologii zvýšenou pozornost v rámci interních zkoušek, kdy proti sobě v podstatě stály dvě koncernové platformy, a každý byl přesvědčen o nadřazenosti té vlastní. Podotýkám, že předmětem srovnání byl identický návin plechu použitý pro výrobu obou druhů profilů. Hned první výsledek potvrdil marketingovou argumentaci: zušlechtěný profil opravdu sám o sobě vykazuje vyšší tuhost. Mělo to ovšem háček při použití profilů pro montáž příčky, tedy v kombinaci s deskami, zušlechtěné profily vykazovaly oproti stávajícímu typu profilů vyšší vodorovné průhyby příčky. Rozdíl byl dokonce tím vyšší, čím bylo na příčce více plášťů! Překvapení třetí akustika. Hodnoty ve srovnání se stávajícími profily, diplomaticky řečeno, nejsou lepší. Z těchto důvodů firma Knauf i nadále zůstala u osvědčené, již trochu vousaté, patentované, ale stále dalece nejlepší technologie výroby profilů z roku 2003, neboť nabízí: nepřekonané akusticko-izolační vlastnosti, vysokou stabilitu i tuhost při montáži, snadnou montáž všech druhů desek bez protáčení šroubů. Poznámka: Autor není zarputilým odpůrcem marketingu a velmi často ho aktivně využívá. Nicméně emoční a rozumová část mozku je, jak známo, rozdělena a minimálně v případě statických vlastností konstrukcí je ta racionální část k nezaplacení. Miroslav Nyč Patentovaný profil Knauf, model z roku 2003, jehož vlastnosti dodnes nebyly na trhu překonány, a proto slouží dodnes 2. Nová generace profilů s profilovaným povrchem deklarované přednosti neprokázala

9 KNAUFSTYL Knauf Tiefbau 9 PRODUKTY KNAUF Jak jsme vás již v minulém vydání Knaufstylu informovali, naše společnost nyní uvádí na trh novou produktovou řadu: Tiefbau sanierung. Jde o výrobky určené pro sanaci železobetonových a betonových konstrukcí, kdy je na správkový materiál kladeno více požadavků, zejména z pohledu trvanlivosti, než u běžných konstrukcí. V tomto článku si vám dovolím krátce přiblížit problematiku oprav a údržby železobetonových konstrukcí v prostorách čistíren odpadních vod. V prostorách čistíren odpadních vod jsou všechny konstrukce enormně zatěžovány permanentní vysokou vlhkostí a působením silně agresivního prostředí vznikajícího z koncentrace přitékajících nevyčištěných odpadních vod. Dalším nepříznivým činitelem je působení mocného vodního proudu, zejména v některých částech přepadových komor a vymezovacích průtokových míst. Dochází zde k velmi silnému otěru za mokra. V některých částech se navíc k těmto elementům přidává ještě působení plynů v důsledku tvorby biogenní kyseliny sírové, jež vzniká v prostorách usazovacích a vyhnívacích nádrží odseparovaného kalu. Pro běžně vyráběný beton a železobeton je to prakticky destrukční kombinace. V rámci celkového řešení sanací jsme pro tyto případy připravili funkční systém certifikovaných výrobků. Jelikož se zmiňuji o systému, v praxi to znamená, že se jedná o kombinaci tří navzájem na sebe navazujících vrstev materiálů určených pro tento druh chemické, agresivní a vlhkostní zátěže. Systém se skládá z adhezního můstku Knauf TS 100, reprofilační malty TS 200 a finální stěrky TS 310. ADHEZNÍ MŮSTEK KNAUF TS 100 Jedná se o jednosložkový materiál na minerální bázi určený na ochranu výztuže a adhezní můstek v jednom pracovním kroku. Chemické složení materiálu je voleno s ohledem na dlouhodobé působení agresivní chemické zátěže v kombinaci s vysokou vlhkostí. Úkolem daného materiálu je zajistit potřebnou adhezní plochu jak na výztuži, tak na zbývající lokální ploše pro následný nános vlastní reprofilační malty. Materiál se aplikuje pomocí tuhého štětce. REPROFILAČNÍ MALTA KNAUF TS 200 Tato jednosložková reprofilační hrubá malta je určena k reprofilacím a doplnění chybějících vrstev v opravovaných plochách železobetonových konstrukcí. V návaznosti na předešlý adhezní můstek je složení malty voleno především s ohledem na dlouhodobé zatížení v prostorách čistíren odpadních vod. Úkolem reprofilační malty je navrátit konstrukci původní profil a rovněž stavebně fyzikální funkčnost. Materiál se dodává v zrnitosti 0 2 mm, nanáší se ručně nebo strojně ve vrstvách od 0,5 do 5 cm v jednom pracovním kroku. Zpracování se provádí výhradně nerezovým zednickým nářadím. FINÁLNÍ STĚRKA KNAUF TS 310 Posledním krokem při reprofilacích je finální povrchová úprava opravovaných ploch. V tomto případě jde o finální jednosložkovou stěrku Knauf TS 310, kterou nanášíme na vyschlý povrch předešlé vrstvy v síle cca 3 mm. Vlastní povrch lze vyhladit kletovacím hladítkem, nebo zafilcovat neoprenovým hladítkem. Tato vrstva nemá žádný jiný vliv na konstrukci než estetické sjednocení povrchu a přípravu jednolitého podkladu pro eventuelní ochranný nátěr. Antonín Bartík

10 PRODUKTY KNAUF 10 KNAUFSTYL Vidiwall a BRIO Základní rozdíl mezi sádrokartonovou a sádrovláknitou deskou je ten, že u sádrokartonové desky je sádrové jádro obaleno z obou stran kartonem, ale sádrovláknitá deska je vyrobena ze směsi sádry a papíru. Z čehož plynou i vlastnosti obou desek, a to jak mechanické, tak fyzikální. Sádrovláknité desky jsou homogenní materiál, tzn. že v každém průřezu má deska stejné vlastnosti. Nejpodstatnější rozdíl je v objemové hmotnosti. U sádrokartonu je objemová hmotnost 860 kg/m 3, zatímco sádrovláknité desky mají objemovou hmotnost 1150 kg/m 3. Sádrovláknité desky tak nabízejí vyšší pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání (poškození). Vyšší objemová hmotnost materiálu přináší při použití sádrovláknitých desek v příčkách lepší akustické vlastnosti. Při použití sádrovláknité podlahy místo sádrokartonové získáte vyšší únosnost, lepší akumulační schopnosti a zároveň lepší podmínky pro použití podlahového vytápění. Sádrovláknité desky se dají použít jak v nenosných, tak v nosných konstrukcích (zejména jako nosné prvky v dřevěných sendvičových konstrukcích). KNAUF VIDIWALL Knauf Vidiwall je sádrovláknitá deska vyráběná firmou Knauf v bulharském Vidinu, od toho název Vidi (Vidin) wall (anglicky stěna, zeď). Desky se používají na stěnové konstrukce, a to jak v nenosných vnitřních dělicích příčkách (technický list W36 příčky Vidiwall), tak jako výztužné desky pro rámové konstrukce (dřevostavby, lehké stěnové nosné dílce tech. list W55 nosné obvodové stěny) a také tam, kde je třeba zajistit mechanickou odolnost příčky proti proražení, jako například ve školách, školkách, na chodbách, v nemocnicích, tělocvičnách, poliklinikách atd. Příčky Vidiwall jsou konstruovány podobně jako příčky sádrokartonové, ale přinášejí vyšší akustickou pohodu, a to od 49 db (W111 na profilu KNAUF CW 50 = 41 db) do 69 db (W115 na profilu KNAUF CW 100 = 62 db). Pro upevňování k podkonstrukci se používají speciální rychlošrouby Vidiwall, které se vyznačují menší hlavičkou, na které jsou čtyři frézovací žebírka a dřík je opatřen dvojitým závitem. Tento typ šroubu umožňuje zapuštění hlavičky do roviny desky. Sádrovláknité desky nabízejí ještě jednu velkou výhodu, a tou je možnost sponkování. Při použití dřevěné podkonstrukce může být sponkovaná již první vrstva opláštění (zejména používané v dřevěných konstrukcích). U dvou- až třívrstvého opláštění lze první vrstvu opláštění přišroubovat pomocí Vidiwall rychlošroubů, druhou a případně třetí vrstvu sponkovat na první vrstvu opláštění. Desky Knauf Vidiwall se vyrábějí s podélnou hranou VT nebo SK. Dle hrany lze zvolit typ tmelení konstrukce.

11 KNAUFSTYL 11 PRODUKTY KNAUF Desky Knauf Vidiwall VT mají zafrézované podélné hrany, do kterých lze vložit papírovou výztužnou pásku nebo výztužnou pásku Kurt. Desky s touto hranou se montují na těsný sraz, základní tmelení se provádí tmelem Knauf Uniflott s výztužnou páskou, finální tmelení lze provést tmely Knauf Readygips, Knauf F2, Knauf Rotband Finish. Desky Knauf Vidiwall SK mají rovně řezané podélné hrany. Konstrukce z těchto desek lze provádět jako lepené nebo tmelené. V případě tmelené konstrukce se desky montují s mezerou 5 7 mm, do této spáry se vtlačí tmel Uniflott. Vytmelená spára se překryje výztužnou páskou a spára se přetmelí finálním tmelem. Lepené opláštění nabízí oproti tmelené variantě několik výhod: není třeba počítat s odsazením dále je tu úspora tmelení a vyšší tuhost konstrukce. První deska opláštění se připevní k podkonstrukci, hrany desky se očistí navlhčeným štětcem a na ně se nanese lepidlo Knauf Fugenkleber (Knauf PU stavební lepidlo). Další deska opláštění se dorazí natěsno k nalepené hraně a připevní se k podkonstrukci. Přetoky PU lepidla se po vytvrzení (cca 3 hodiny) odstraní špachtlí a je možné provádět finální tmelení s použitím skelné výztužné pásky. Desky Knauf Vidiwall mají evropské technické schválení (ETA 07/0086) a byly zkoušeny jako nosné desky pro zateplovací systém dle ETAG 004. Novinkou jsou desky Vidiwall HI, které se vyznačují vysokou trvanlivostí i při přímém vystavení venkovnímu prostředí. KNAUF BRIO Knauf Brio je suchá sádrovláknitá podlaha, která nalézá uplatnění v rozličných aplikacích. Počínaje rekonstrukcemi a konče novostavbami. Její použití se neomezuje jen na byty, podkrovní apartmá či nízkoenergetické objekty, ale i takové speciální aplikace, jako jsou úniková požární schodiště. Podlaha Knauf Brio splňuje požadavky na zatížení, zároveň je vhodná k řešení kročejového útlumu (firma Knauf provedla velký soubor akustických měření s touto podlahou na několika skladbách stropních konstrukcí) a splňuje třídu reakce na oheň A1. Desky Brio se vyrábí v německém Satteldorfu ve formátu 600 x 1200 mm s tloušťkou 18 nebo 23 mm. Podle požadavku zákazníka lze dodávat i desky s nakašírovanou kročejovou izolací. Desky jsou po obvodu opatřeny frézovanou polodrážkou. Podkladem pro suchou podlahu Knauf Brio může být dostatečně únosný záklop stropu, nosná stropní konstrukce, suchý podsyp, podkladní izolační deska, popř. podlahový polystyren. Podle požadavků na nivelaci podkladu lze volit suchý podsyp, popř. nivelační stěrky (např. Knauf Nivellierspachtel 15). U dřevěných stropů se s výhodou používá suchý proces kladení podlah na suchý podsyp. Zejména u lehkých dřevěných stropů lze s podlahou Brio dosáhnout normou požadovaných akustických požadavků. Montáž se provádí dle technického listu F12. Spojování desek se provádí pomocí prolepení frézované polodrážky. Pro zajištění styku během schnutí lepidla se desky sešroubují Brio šrouby, které jsou opět speciálně vyvinuty pro montáž suché podlahy Brio. Mají odsazený závit na dříku šroubu a hlavička je opatřena frézovacími žebírky. Podlahu Brio lze opatřit dlažbou do rozměru 330 x 330 mm, nebo mozaikovými parketami, popř. vícevrstvými parketami do tl. 14 mm. Samozřejmostí je pokládka plovoucí laminátové podlahy, pokládka linolea nebo koberců. U tenkovrstvých krytin je však doporučeno provést přetmelení spár nebo provedení 2mm vrstvy samonivelační stěrky Knauf Nivellierspachtel 15. Zabrání se tak optickému prokreslení spár do tenkovrstvé podlahové krytiny (tam, kde je tenká povlaková krytina z PVC dotažena až k francouzskému oknu apod.). Sádrovláknité materiály Knauf, ať už se jedná o desky Vidiwall nebo o podlahové dílce Brio, splňují všechny mechanické, akustické a požární požadavky. Firma Knauf dodává kompletní příslušenství a sortiment pro zhotovení celé konstrukce. Jan Juhás

12 ODBORNÉ 12 KNAUFSTYL Knauf Gartenbauprogramm Jarní období je nejen čas, kdy rozkvétají louky, příroda se probouzí a lidé mají lepší náladu, ale začíná se horečně stavět. Velká pozornost rovněž směřuje k zahradám, chodníkům, prostě k okolí domů. Snahou každého je neustále něco zvelebovat. Prostředí okolo domů by mělo být nejen hezké na pohled, ale také funkční. A jaro je ideální příležitost pro všechny, kdo chtějí pokládat novou dlažbu, stavět zídky, krby či provádět nejrůznější opravy a úpravy. Společnost Knauf je prioritně považována za kvalitního dodavatele systémových řešení, zejména v oblasti suché výstavby, omítek, zateplovacích systémů a litých podlah. Na podzim loňského roku se k těmto oblastem přiřadilo odvětví sanací železobetonových konstrukcí. A nyní přichází Knauf s další novinkou a rozšířením své produktové řady. Jedná se o program, který nabídne vše potřebné pro zdokonalování zahrad a okolí domů Knauf Gartenbauprogramm (zkráceně Knauf GB). Zahradní architektura se tak jako každé stavební odvětví neustále rozvíjí, neboť požadavky zákazníků jsou čím dál náročnější. Již dávno neplatí, že zahrady a cestičky, chodníky a zídky musí být jen šedivé. Naopak. Rovněž sortiment materiálů se velmi rozšířil a je opravdu z čeho vybírat. Společnost Knauf se proto rozhodla vyjít tomuto trendu vstříc. Právě na jaro chystá novou ucelenou řadu výrobků určených například pro pokládku kamenných a cihelných dlažeb, drenážních systémů, spárovacích vodopropustných materiálů na plochách s různým stupněm zatížení a požadavkem na drenážní vodopropustnost. Nabídne rovněž materiály určené ke zdění a spárování zdiva z pohledových cihel a kamene, flexibilní lepení cihelných a kamenných dlažeb, vyzdívky topenišť krbů a zahradních grilů. Berte tuto naši informaci jako takovou vábničku na začátek letošní jarní sezony. Antonín Bartík

13 KNAUFSTYL 13 Nové receptury pastózních omítek ODBORNÉ parametrem úspěchu. Na trhu s disperzními omítkami se stále více objevují materiály, jejichž kvalita ve výše uvedených parametrech je přinejmenším diskutabilní. Období, kterým na trhu procházíme, je pomyslnou křižovatkou pro rozhodnutí, zda dát zákazníkovi (investorovi) materiály s technicky vysokou přidanou hodnotou za rozumnou cenu, nebo se podvolit obecnému trendu snižování kvality výrobku s nízkou realizovanou cenou na trhu. Rozhodli jsme se pro cestu první, to znamená zvýšení kvality, a to zejména z těchto důvodů: problémy s výskytem plísní na fasádách nejsou nové. Zejména u aplikací z období 90. let je jejich výskyt velmi frekventovaný. Ochrana používaných materiálů proti plísním je dnes již několikaletým tématem pro výrobce biocidních přípravků. Sanace zaplísněných fasád bude zcela jistě tématem příštích let. Naším cílem tedy je, aby se tato následná sanace netýkala našich materiálů. Změna barevnosti fasád vychází zejména ze zvyšujícího se nárůstu požadavků investorů na aplikaci sytých odstínů. Nejsou respektovány technické možnosti tenkovrstvých materiálů (disperzních omítkovin) v kombinaci s ETICS. Stabilita odstínů na líci fasád je limitována nejen jejich skladbou, ale i dostupnou skladbou pigmentových past. Jejich ochrana proti tzv. UV záření je tedy naší volbou. K řešení těchto technických problémů dochází v období brutální cenové války, kdy je cena výsledného výrobku mnohdy rozhodujícím Posílení vybraných parametrů a kvalitativních vlastností našich pastózních omítek se pro tento rok odehrává ve více rovinách. a) Snížit nasákavost povrchu omítek a zlepšily hydrofobní vlastnosti přidáním speciálních aditiv na bázi vosků. b) Zabránit uchycení plísní při přenosu z líce fasád, a to především z ETICS realizovaných zejména v 90. letech, ale i na fasádách s klasickými, například břízolitovými omítkami na naše nově provedené fasády. c) Posílit ochranu barevnosti fasád, resp. ztráty sytosti odstínů, a to v souvislosti s obecným nárůstem požadavků na aplikaci odstínů s velmi nízkým HBW stupeň světlosti (nízké HBW = tmavé barvy). d) Zlepšit vydatnost omítek ideální kombinací zvolených tvarů plniv a struktury vytvářejících prvků. e) Zjednodušit zpracovatelnost a tvorbu povrchové struktury roztíraných-škrábaných struktur (které jsou také nejpoužívanější). Při strukturování omítek v různých regionech České republiky dochází k odlišnostem v pracovním postupu, které výrazně ovlivňují vzhled i barevnost fasády (o těchto rozdílech se dočtete v příštím čísle KNAUFSTYLu). Vladimír Váňa Ukázka minimální nasákavosti akrylátových omítek KNAUF 2. Takto se chová kapka vody na listu 3. Vlastními pokusy jsme poodhalili vliv elektromagnetického záření a teplot na změnu barevnosti fasády

14 STAVBY V ČR 14 KNAUFSTYL Název stavby: Obytná ADMINISTRATIVNÍ zóna Zámeček Rudoltice KOMPLEX VN 17 Adresa: Václavské náměstí 17, Praha 1 Rozpočet: Účel stavby: Investor: nezveřejněný Polyfunkční objekt bytových, administrativních a obchodních prostor VN 17 Brno Dodavatel: KOTRUS Knauf Praha, Mladoboleslavská 949, Praha 9 Zpracovatel: Materiál: Intex Tlmače, Námestie odborárov 5, Tlmače Knauf GiFA dutinová podlaha 25 mmm Délka stavby: 9/2008 9/2010 V rámci rekonstrukce administrativního centra v samém srdci Prahy byly použity suché dutinové podlahy z provenience Knauf. Tyto podlahy, které se montují ze speciálních desek Knauf, se snadno a rychle zpracovávají, a přestože jsou tenké, vynikají výjimečnou nosností. Požadavkem investora při rekonstrukci objektu na Václavském náměstí bylo rychlé a jednoduché provedení dutinových podlah, avšak s cílem potlačit pocit chůze po tomto typu podlahy (dutinová ozvěna). Stavbu prováděla firma INTEX, která má s technologií suchých dutinových podlah GIFA bohaté zkušenosti. Proč vlastně dutinové? Toto řešení je účelové, neboť pod podlahou ve 3. a 5. podlaží jsou rozvedeny běžné elektrovody a v posledním podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky, dokonce i klimatizace a vytápění. Zejména v posledním patře budou podlahy intenzivně osluněny západním sluncem, což zcela jistě zvýrazní každou spáru. To byl také další z důvodů, proč byla místo klasické dvojité podlahy zvolena suchá podlaha dutinová (v kombinaci s revizními otvory pro přístup ke klíčovým uzlům v dutině). Použitá podlaha Knauf GIFA se skládá ze stojek M 16 výšky mm, na kterých leží sádrovláknitá deska GIFA tloušťky 25 mm. Tato skladba nabízí při osové vzdálenosti stojek 600 mm maximální užitné zatížení 3 kn/m 2 (300 kg/m 2 ). Pro výšky stojek 500 mm byly použity distanční profily pro exaktní fixaci vzdálenosti hlav stojek. Na všech hlavách stojek byly před aplikací desek podlahy položeny akustické podložky pro snížení kročejového hluku. Příčky mezi jednotlivými kancelářemi jsou postaveny přímo na dutinové podlaze. Toto řešení umožňuje vysoká objemová hmotnost desek dutinové podlahy cca 1500 kg/m 3, která silně omezuje šíření hluku dutinou pod příčkou. Pro nášlapné vrstvy podlahy budou použity kvalitní koberce omezující rovněž kročejový hluk již v místě jeho zdroje (tedy při chůzi). Nutno podotknout, že realizovaná podlaha byla hned druhý den po položení plně únosná a schopná aplikace jakýchkoli nášlapných vrstev. Technické parametry Typ podlahy: Knauf GIFA 25 mm Výška stojek: mm Užitné zatížení: 3 kn/m 2 Vážená hladina kročejového hluku v podélném směru: Technologická pauza mezi dokončením a položením nášlapné vrstvy: 24 hodin Požární odolnost: REI 30 minut (měřeno z dutiny pod podlahou do místnosti) Obsah formaldehydů: žádný Třída reakce na oheň: A Možnost umístění podlahového vytápění: ano Jsou jako stvrořené pro dnešní svět jsou rychlé v montáži, tenké s výjimečnou únosností a přitom suchou cestou montovatelné, to jsou suché dutinové podlahy Knauf GIFA (Integral). Ani ti, co je využívají ve svých stavbách, nejsou tak docela obyčejní. Dům pro ně není pouhým obchodním zbožím, ale důležité pro jejich konání je kvalita života jeho obyvatel či nájemníků. A co je myšleno tou kvalitou akustický komfort, požární bezpečnost, nulový obsah formaldehydů, bezespárový povrch. A nesmíme zapomenout na ty, kteří je montují umí většinou provádět všechny druhy dutinových podlah, ale kdo by odolal této dokonalé suché stavebnici? Miroslav Nyč Revizní otvor v suché dutinové podlaze GIFA do rámu se osadí deska dvojité podlahy GIFA 2. Ideální akustická vazba mezi příčkami a dutinovými podlahami při použití pro bytové jednotky příčka vede až k zemi a teprve na ni navazuje podlaha 3. Stavba na Václavském náměstí v Praze

15 KNAUFSTYL 15 STAVBY V ČR Sedmnáctipodlažní budova FILADELFIE s celkovou podlahovou plochou m 2 se začala stavět v květnu 2008 v sousedství již stojících budov B, C a E. Základem architektonického řešení stavby je silný půdorysný koncept podlaží. Hmota objektu vychází z tvaru kříže vepsaného do elipsy, což celkový výraz domu odlehčuje. Tuto koncepci dále podporuje tvar stran objektu čtyři fasádní vlny navozují dynamický pocit z obvodového pláště a odhmotňují základní tvar stavby. Budova bude dalším přírůstkem do promyšleného seskupení moderních architektonicky zajímavých staveb, které společně vytvářejí harmonickou koncepci celého areálu BB Centra. Na výstavbě objektu se podílela i ostravská stavební firma De.Mann, která zde v současné době dokončuje povrchové úpravy vnitřních částí železobetonových konstrukcí pomocí sádrové omítky Knauf MP 75 a nosných pilířů pomocí jemné sádrové stěrky Knauf Multi- Finish. V celé budově jsou dále montovány kompletní SDK konstrukce Knauf. Na několik otázek týkajících se realizace vnitřních sádrových omítek a stěrek na této stavbě jsme se zeptali přímo ředitele firmy De.Mann pana Aleše Šimaňoka. Kolik m 2 a v jakém termínu na Filadelfii provádíte? Rozsah omítané plochy činní cca m 2. Práce probíhají od října 2009 do března Proč byly na této stavbě zvoleny právě sádrové omítky Knauf? Tato moderní stavba měla velmi vysoké požadavky na vzhled a vlastnosti omítek. Právě z těchto důvodů jsme zvolili tradiční sádrovou omítku Knauf. Jakým způsobem doporučujete sádrové omítky natírat a jakou barvou? Malbu aplikujeme pomocí válce s co nejmenším vlasem, aby byl konečný vzhled omítky krásně hladký. Při volbě druhu barvy dbáme na Název stavby: Adresa: Rozpočet: Účel stavby: Obytná FILADELFIE zóna Zámeček Rudoltice Areál BB centra, Praha 4, Pankrác 1,95 miliardy korun Zástupce investora: PSJ holding, a. s. Projektant: VPÚ Deco Praha, a. s. Dodavatel: Subtera, a. s. Materiál: Realiziční firma omítkových systémů: kancelářská budova, obchodní a relaxační centrum Sádrové omítky MP 75, Multi-Finish, SDK konstrukce De.Mann s. r. o. Délka stavby: 6/2009 5/2010 to, aby vykazovala maximální paropropustnost. Je to z důvodu zachování funkčních vlastností Knauf omítek MP 75, tzn. udržení optimální relativní vlhkosti v místnosti. Převažuje podle vašeho názoru stále poptávka po klasických vápenocementových omítkách, nebo se trh obrací k variantě sádrových omítek? Pro lidi v České republice je to stále nová záležitost, ale postupem času přicházejí na to, že tahle alternativa může být pro ně daleko zajímavější. A to nejen z důvodu rychlosti provedení, kvality a dokonalého povrchu, ale i pro její lehkou opravitelnost a samozřejmě funkčnost. Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších pracovních úspěchů. Richard Kroupa

16 STAVBY V ČR 16 KNAUFSTYL Název stavby: Obytná QUISISANA zóna Zámeček PALACE Rudoltice Adresa: Mariánskolázeňská 298/3, Karlovy Vary Účel stavby: Bytový, hotelový dům Investor: EXKLUSIVE APARTMENTS, s. r. o. Projektant: STP, k. s. Ing. arch. A. Mikoláš Dodavatel: STABAX-STAVEBNINY, s. r. o. Generální dodavatel: Stavitelství Blábolil s. r. o. Výstavba zahrnovala úpravy stávajícího domu Quisisana a jeho bezprostředního okolí v Mariánskolázeňské ulici v Karlových Varech. Objekt má 6 nadzemních podlaží, přičemž poslední podlaží je provedeno jako mansarda. Stavba je částečně podsklepena. Tento skvost historické architektury je postaven v tradiční cihlové technologii jako klasický trojtrakt, respektive pětitrakt, s příčně vloženým schodištěm. Ve dvorní části je na celou výšku stavby proveden přístavek na hloubku celého dvorku. Dvorek je dále vymezen opěrnou stěnou, která je součástí stavby. Dosud objekt sloužil jako bytový dům, na který byl po válce adaptován z původního penzionu. Hlavní principy úprav spočívaly v ubytovací části ve vytvoření interiérů v původním historickém duchu objektu, v doplnění hygienických příslušenství pokojů, zřízení hotelové prádelny v přístavbě, vybavení objektu soudobými technickými zařízeními, zřízení osobního a služebního výtahu, úpravy okolí objektu, a to vše s přihlédnutím k historické architektuře, do které bylo třeba začlenit moderní technologie, systémy a postupy. Generální dodavatel této stavby, společnost TIMA s. r. o., působí především v Karlovarském kraji, a to již od roku Specializuje se na inženýrské stavby v celém spektru činnosti (plynovody, kanalizace, vodovody, elektro, mostní konstrukce). Hlavní subdodavatel: Materiál: Tima spol. s r. o. Karlovy Vary SOMS MCZ-1, BP-2, MV-1, BM Fliesenkleber N, Flexkleber, ETICS ZS Knauf Marmorit Energie plus LSZ-2, silikonová penetrace, silikonová omítka, silikonová barva cca 1000 m 2, Izolace systémů SDK Knauf Insulation Celá výstavba byla od počátku realizována mj. materiály Knauf od zdicích malt a betonů až po fasádu dostavované části objektu. Celý stavební proces probíhal za podpory, dohledu a poradenství obchodních zástupců a regionálních instruktorů společnosti Knauf Praha s. r. o. Jiří Ohainka Doba realizace: 12/2007 4/2010

17 KNAUFSTYL 17 STAVBY V ČR Název stavby: Adresa stavby: Rozpočet: Účel stavby: Investor: Projektant: Dodavatel: Materiál: xxx REZIDENCE KAVČÍ HORY Kavčí Hory Praha nezveřejněný výstavba luxusního bytu s bazénem soukromá osoba soukromá osoba Tecor Praha SDK m 2, Knauf Green 800 m 2, Knauf Red 900 m 2, Aquapanel 250 m 2, akustické podhledy 300 m 2 Doba realizace: 9/2009 2/2010 Požadavky investorů jsou různé a je třeba říci, že u náročných zákazníků nacházejí spolu s netradičním řešením uplatnění také speciální produkty Knauf. Výstavba opravdu luxusního soukromého bytu s bazénem na Kavčích Horách v Praze je jedním z posledních příkladů. Obytná plocha netradičního bytu činí 700 m 2 včetně domácího bazénu. Na stavbě se hodně improvizovalo a vymýšlela se různá zajímavá řešení příček, podhledů, úložných prostor, vestavných příček i poliček apod. Využití zde našlo mnoho produktů Knauf nejen co do množství, ale rovněž typů. Například Aquapanel, který se velmi dobře uplatnil právě u soukromého bazénu. I další speciální desky s velmi specifickými vlastnostmi, odpovídajícími vysoké náročnosti klienta, byly aplikovány v celém interiéru včetně podlah. Nutno říci, že nešlo jen o použití jednotlivých desek, ale několika systémových řešení konstrukcí Knauf: W111, W112, W113, W115, W116, podhledy D112, předsazené stěny W625, W626,W623, W629, W653, dále byly použity revizní klapky KNAUF atd. K zajímavostem patří i šest posuvných dveří, netradiční schodiště, nepřímé osvětlení atd. Všechny práce spojené se suchou výstavbou provedla firma Sádrokartony Ráž-Pohořálek. Jedná se o menší firmu, která staví pomocí speciálních produktů a systémů firmy Knauf. Materiál na stavbu pak dodávala firma Tecor, s. r. o. Jiří Zavázal

18 STAVBY V ČR 18 KNAUFSTYL Název stavby: ZOO PLZEŇ, PAVILON PRO HROŠÍKY, REKONSTRUKCE DIVADLA Obytná GEPARDY zóna Zámeček A VLHY Rudoltice Název stavby: Obytná SPEJBLA zóna A Zámeček HURVÍNKA Rudoltice Adresa: Pod Vinicemi 9, Plzeň Adresa: Dejvická 919/38, Praha 6 Rozpočet: Účel stavby: 25 mil. Kč rozšíření kapacit a modernizace ZOO Rozpočet: Sádrokartonové konstrukce , celkem 120 mil. Kč Investor: ZOO Plzeň Účel stavby: rekonstrukce vnitřních prostor divadla Dodavatel: BERGER BOHEMIA, a. s. Zpracovatel: PE STAV, s. r. o. Materiál: Aquapanel Indoor, 500 m 2 Délka stavby: 6 9/2009 Investor: Městská část Praha 6 Generální dodavatel: Průmstav a. s. Dodavatel: suchá výstavba Farrao spol. s r. o. Délka stavby: 11/2009 2/2010 Plzeňská ZOO se těší nejen velké tradici, ale poměrně vysoké návštěvnosti, což dokumentoval i nadprůměrný měsíční počet návštěvníků v loňském roce. To samo o sobě svědčí o kvalitě a popularitě ZOO. Není proto divu, že se plzeňská ZOO postupně rozrůstá a zvelebuje. Příkladem je novostavba pavilonu pro hrošíky, gepardy a vlhy, který je součástí celého komplexu africké a asijské zvěře. Atraktivní architektura pavilonu vyžadovala netradiční přístup i z pohledu výběru materiálů. Významným prvkem nového pavilonu jsou pětiboké prosklené jehlany. Právě v interiéru těchto jehlanů našly uplatnění speciální desky Aquapanel Indoor, které jsou nejen odolné proti vlhkosti, ale jsou na povrchu tvrdé, snadno se ohýbají a jsou velmi pevné. Dle požadavku investora byl povrch vytvořeného interiéru opatřen speciálním nátěrem. Pavilon umožní úplně poprvé chovat hrošíky liberijské, gepardy, vlhy a pelikány a rovněž umožní jejich celoroční pozorování. Staré divadlo v Obecním domě na Dejvické ulici se pyšní nádhernou secesní výzdobou a klenutými prostorami, které navozují noblesní atmosféru. Jeho dny byly ale po letech využívání sečteny. Plán rekonstrukce nebyl jednoduchý, protože základním požadavkem investora bylo zachovat původní ráz interiéru včetně klenutých stropů, lunet a štukové výzdoby. Při rozvaze o volbě materiálů a technologie padlo rozhodnutí využít materiály Knauf. Díky technicko-užitkovým vlastnostem zvolených materiálů a postupů si dodavatelská firma poradila nejen s náročnými klenutými prostorami a průsečíky jednotlivých zakřivených ploch, ale i s vrstvením sádrokartonových desek k imitaci štukatérských výzdob, a to jak v rovných, tak i zakřivených částech stavby. Na konstrukci kleneb byly použity ohýbané CD profily o několika poloměrech. Jak je patrné z fotografií, práce to byla vskutku mistrovská. V současné době se divadlo již pomalu chystá na znovuotevření. Milan Švůgr

19 KNAUFSTYL Metrostav s Knaufem 19 KNAUF PARTNEŘI Společnost Metrostav patří tradičně z mnoha hledisek mezi nejvýznamnější a největší stavební firmy u nás. Zároveň patří mezi naše významné obchodní partnery. Požádali jsme proto o rozhovor Petra Zábského, ředitele divize 9. Kdy byla založena společnost Metrostav, a. s., a jaké jsou její hlavní činnosti? Metrostav vznikl v roce 1971 jako úzce specializovaná firma na stavbu pražského metra. V devadesátých letech se stal univerzální stavební společností, která se zaměřuje především na generální dodávky staveb. Metrostav působí ve všech segmentech stavebního trhu (byty, občanské stavby, průmyslové stavby, dopravní stavby, metro, podzemní stavby a ostatní) a od roku 1995 rozvíjí i své vlastní developerské projekty. Na co se specializuje Divize 9? V jakých regionech působíte? Divize 9 realizuje občanské, bytové a průmyslové stavby, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Naší specializací jsou rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů. Stejně jako ostatní divize Metrostavu působíme v Praze a Středočeském kraji. Dále má naše divize na starosti Karlovarský, Pardubický a Královehradecký kraj, kde má vybudována svá krajská zastoupení vedená oblastními řediteli. Kdy začala spolupráce s firmou knauf a v jaké to bylo oblasti? S firmou Knauf spolupracuje Metrostav řadu let, snad od po čátku jejího působení v ČR. Divize 9 pak je v pravidelném a těsném kontaktu s firmou Knauf jak v roli odběratele stavebních materiálů prostřednictvím dceřiné společnosti Metros, tak ve formě generálního dodavatele. Vybudovali jsme pro firmu Knauf její výrobní závod v Praze 9 Kbelích. V současné době spolupracujete s Knaufem i nadále v kterých oblastech? Jak jsem již uvedl, v současné době jsme především odběratelem stavebních materiálů prostřednictvím Metrosu, ale rádi bychom se stali opět i generálním dodavatelem nějakého nového výrobního závodu. Můžete uvést některé prestižní referenční stavby? V devadesátých letech to byly například rekonstrukce Lichtenštejnského paláce a podíl na rekonstrukci Obecního domu v Praze, na začátku nového století jsme provedli rekonstrukci Nostického paláce. Z nedávných staveb pak rekonstrukci hotelu Imperial nebo rekonstrukci Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Posledními projekty tohoto druhu jsou pak nedávno dokončená budova City Tower na Pankráci (nejvyšší budova v ČR) nebo stále probíhající rekonstrukce Dětské fakultní nemocnice v Motole. Z krajských staveb bych zmínil novostavbu Fakulty chemicko-technologické v Pardubicích nebo právě dokončovanou novou tovární halu pro firmu Jan Becher v Karlových Varech. Chystáte v blízké budoucnosti nějakou zajímavou referenční stavbu? Ano, uspěli jsme například v soutěži na rekonstrukci 1. etapy areálu pražského Klementina, která by měla být již brzy zahájena. Jako ředitel divize jste jistě časově velmi zaneprázdněn, jak trávíte svůj volný čas? Rád cestuji. V zimě jsem nejraději na lyžích, v létě pak na kole nebo na túrách po horách. Děkujeme za rozhovor Eva Klink Ing. Petr Zábský, divize 9 Metrostav a.s. 2. Metrostav se podílel například na rekonstrukci Obecního domu v Praze a rekonstrukci hotelu Imperial

20 KNAUF PARTNEŘI 20 KNAUFSTYL Farrao Na těchto stránkách našeho magazínu tradičně představujeme naše významné obchodní partnery. Tentokráte to je firma Farrao z Prahy 4. O rozhovor jsme požádali jednatele firmy pana Pavla Frice. Jak a kdy vznikla myšlenka založit společnost Farrao? Kdysi jsem pracoval jako investor u rakouské hotelové společnosti, a tam jsem už za komunismu poznal přednosti suché montáže. Když jsem po revoluci měl možnost začít podnikat, založili jsme se společníkem v roce 1992 stavební společnost FARRAO, s. r. o., jejíž pracovní náplní byly rekonstrukce a stavby na klíč. U těchto staveb jsme hned v počátku začali využívat technologie sádrokartonových konstrukcí (v té době ještě nepříliš rozšířených) a jejich podíl na obratu se pak stále zvětšoval. Od roku 1994 tvoří práce se sádrokartonem a minerálními podhledy až cca 80 % obratu firmy. Na jakou oblast rekonstrukce či výstavby se Vaše společnost zaměřuje a kolik má zaměstnanců? Plánuje do budoucna další rozšíření? V roce 1996 jsme se specializovali pouze na suchý způsob výstavby a disponujeme 40 až 70 zkušenými pracovníky vyškolenými na suchou montáž, čtyřmi techniky (stavbyvedoucími) a náležitou administrativou. Naši pracovníci jsou zkušení (někteří pro nás pracují již přes 15 let) a zúčastňují se pravidelných školení u všech našich dodavatelů výrobců. Společnost je členem Cechu suché výstavby ČR (dříve Cech sádrokartonářů). Co se týká rozšiřování, dá se říci, že jsem spokojen s naší pozicí na sádrokartonářském trhu není naším cílem být největší a myslím si, že velikost firmy (obrat) je v současnosti téměř optimální na poměry v ČR. Rozšiřování jsme provedli před časem, když jsme pořídili sesterskou společnost na další oblast suché výstavby systémové skleněné příčky, mobilní akustické stěny a speciální (kovové, mřížové a tažené) podhledy, jmenuje se Farrao International a také si na trhu vede dost dobře. Od roku 2005 se věnujeme také developerské činnosti a v roce 2007 jsme vytvořili novou společnost Farrao Development, s. r. o., která se zabývá výstavbou bytů. Jak vnímáte současnou ekonomickou situaci, pozorujete menší počet zakázek? V současnosti jsme schopni provádět suchou technologií práce v rozsahu cca 4 až 7 milionů Kč měsíčně s kapacitou vlastních montérů, větší rozsahy zajišťujeme ve sdružení se spřátelenou společností. I u nás se projevil v loňském roce citelný pokles zakázek, ale snížení měsíčních obchodních marží se nám podařilo vyrovnat snížením režijních výdajů, takže jsme se udrželi v minimálním zisku. I přes pokles poptávky je tedy naše společnost stále ekonomicky stabilní a nedluží svým dodavatelům, i přesto, že objem nesplacených pohledávek za našimi klienty narostl a je v současnosti bohužel vysoký. Jak dlouho již spolupracujete se společností Knauf? Se sádrokartonovými systémy od společnosti Knauf pracujeme již od roku 1993 a na této dlouhodobé spolupráci oceňujeme hlavně kvalitní technickou podporu a aktivní řešení požadavků ze staveb. V dlouhodobém součtu výrazně převažuje materiál od KNAUFu nad materiály od jiných výrobců. Nabízíte ve Vašem sortimentu také novou sádrokartonovou desku Diamant? Jaké s ní máte zkušenosti? Vzhledem k tomu, že Diamant je na trhu velmi krátkou dobu, ještě jsme neměli možnost ho aplikovat, ale pozorujeme, že v nových projektech už se začíná poptávka po Diamantu uplatňovat. Je potřeba zdůraznit především projektantům jeho výrazné vlastnosti, aby jej začali v projektech používat. My Diamant rádi namontujeme. Můžete uvést nějaké prestižní referenční stavby? Rád měli jsme štěstí, že jsme byli ve správný čas na správném místě a mohli jsme se účastnit jako subdodavatelé na tak velkých stavbách, jako je Letiště Praha, různá obchodní centra (Nový Smíchov, Metropole Zličín, Europark Štěrboholy nebo OC Hostivař) a několik multikin. Jaký pozorujete trend v oblasti vývoje suché výstavby? Věřím, že dojde nejen k mírnému zvýšení poptávky, ale hlavně ke kultivaci poptávky v tom smyslu, že se v budoucnu budou více využívat sofistikovanější systémy suché výstavby (Např. Diamant a Aquapanel.). Máte oblíbenou destinaci, kam rád jezdíte za odpočinkem? Jak trávíte svůj volný čas? Jsem nadšený tenista, nehraji dobře, ale rád. Takže si to užívám na různých dovolených a turnajích se sobě rovnými hráči. v mém věku je pohyb už životní nutností. Děkujeme za rozhovor Eva Klink Mezi referenční stavby patří například Metropole Zličín 2. Obchodní centrum Nový Smíchov

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

knaufstyl Neprůstřelné příčky Sádrové omítky a stěrky Digitální planetárium Hradec Králové O O O 3/2014

knaufstyl Neprůstřelné příčky Sádrové omítky a stěrky Digitální planetárium Hradec Králové O O O 3/2014 knaufstyl 3/2014 Neprůstřelné příčky Sádrové omítky a stěrky Digitální planetárium Hradec Králové Editorial knaufstyl 02 03 knaufstyl bsah 9 15 16 18 Vážení a milí přátelé, dovolte, abych vám hned v úvodu

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STAVEBNICTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Stavebnictví a jeho funkce...8 Zaměstnanost

Více

LiaporNews speciál: sportovní stavby

LiaporNews speciál: sportovní stavby liapornews 2_2008 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky LiaporNews speciál: sportovní stavby Toto číslo Liapornewsu je zaměřeno především na realizaci sportovních staveb. Fotbalový stadion Slavie

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ RHEINZINK značkové jméno pro titanzinek

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

NOVINKY V SORTIMENTU Z Á Ř Í 2 0 1 4 Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. SATJAM Odvětrávací tašky

NOVINKY V SORTIMENTU Z Á Ř Í 2 0 1 4 Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. SATJAM Odvětrávací tašky Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E NOVINKY V SORTIMENTU společně vydávají: STŘECHAŘSKÉ NOVINKY RUUKKI Bezpečnostní prvky šikmých střech TOPWET Bezpečnostní prvky plochých

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu liapornews 3_2006 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Obytné komplexy Nová Harfa a Šafránka Tisíce bytů ze zdiva Liapor Relativně zastaralý bytový fond a nízká průměrná užitná plocha bytu na

Více

Byty, Domy, Zahrady PŘÍLOHA HOME OFFICE PRAHA URČUJE TRH S BYDLENÍM NEBOJTE SE HYPOTÉKY KOUZLO ŽIVÉHO PLOTU. CENA 58 Kč DLAŽBA JAKO RÉBUS

Byty, Domy, Zahrady PŘÍLOHA HOME OFFICE PRAHA URČUJE TRH S BYDLENÍM NEBOJTE SE HYPOTÉKY KOUZLO ŽIVÉHO PLOTU. CENA 58 Kč DLAŽBA JAKO RÉBUS listopad/prosinec 2006 Byty, Domy, Zahrady PRAHA URČUJE TRH S BYDLENÍM CENA 58 Kč DLAŽBA JAKO RÉBUS PŘÍLOHA HOME OFFICE NEBOJTE SE HYPOTÉKY KOUZLO ŽIVÉHO PLOTU TEPLO PRO VÁS SPRÁVNÁ VOLBA ŠIROKÝ SORTIMENT

Více

tomáš tomeček: Splněný sen v poušti vancouver: Čeká na zimní olympiádu reportáž: Míchací centra

tomáš tomeček: Splněný sen v poušti vancouver: Čeká na zimní olympiádu reportáž: Míchací centra magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel podzim 2009 tomáš tomeček: Splněný sen v poušti vancouver: Čeká na zimní olympiádu NOVINKY: Technologie a trendy Henkel reportáž: Míchací centra

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4 Venkovní podlahy Měření vlhkosti Adresář členů Cechu podlahářů ČR strana 2 strana 4 strana 12 Zpravodaj Cechu podlahářů České republiky Neprodejný výtisk Podlahářský Speciál 2010 Ocenění Inovace roku 2009

Více