USNESENi RADY STATUTARNIHO MESTA OPAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENi RADY STATUTARNIHO MESTA OPAVY"

Transkript

1 RADA STATUTARNIHO MESTA OPAVY USNESENi z mimoradne 7. schuze RADY,, v STATUTARNIHO MESTA OPAVY dne

2 2 7. MRMO Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne se zúčastnili Členové RMO 9 Omluveni Mgr. Libor Menšík Ing. Lukáš Kovařík Tajemník MMO omluven Zapisovatelka pí Renata Zahradníková Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO Mgr. Antonín Binar Bc. Jana Müllerová Ing. Miroslav Drössler Mgr. Lada Dobrovolná Hosté Ing. Radek Filipczyk, předseda představenstva MDPO, a.s., ředitel MDPO, a.s. Ing. Libor Pěčonka, místopředseda představenstva MDPO a.s., náměstek MDPO a.s. Ing. Martina Peťovská, členka představenstva MDPO, a.s., náměstkyně MDPO a.s. Ing. Vojtěch Turek, předseda dozorčí rady MDPO a.s. Ing. Ondřej Veselý, člen dozorčí rady MDPO a.s. p. Jitka Měchová, členka dozorčí rady MDPO a.s. Ing. Daniel Benna, člen dozorčí rady MDPO a.s. Ing. Petr Urbánek, navržen do funkce člena dozorčí rady MDPO a.s. Ing. Michal Jedlička, navržen do funkce člena dozorčí rady MDPO a.s. JUDr. Ivan Zimola, notář

3 3 7. MRMO /7 MRM 15 bod 1/M7 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady Rada města v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Opava, Kylešovice, Bílovecká 1127/98, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1234 (dále jen společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s. ), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tak, že: 1. schvaluje a) Účetní závěrku a výroční zprávu, včetně vztahů mezi propojenými osobami za rok 2014 b) Rozdělení hospodářského výsledku běžného účetního období r ve výši ,21 Kč takto: b1) příděl do zákonného rezervního fondu (ke krytí ztrát společnosti, 5% čistého zisku): ,00 Kč b2) příděl do sociálního fondu (k úhradě 12 Kč/stravenku dle kolektivní smlouvy, na 2 roky): ,00 Kč b3) do nerozděleného zisku minulých let: ,21 Kč Hlasování: schvaluje vyplacení odměn za rok 2014 řediteli společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. panu Ing. Radku Filipczykovi v souladu s pracovní smlouvou ve výši xx % sjednané smluvní mzdy za daný kalendářní rok Hlasování: schvaluje změnu stanov společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. dle předloženého návrhu Hlasování: odvolává a) následující členy představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: - Ing. Radka Filipczyka, předsedu představenstva - Ing. Libora Pěčonku, místopředsedu představenstva - Ing. Martinu Peťovskou, členku představenstva

4 4 7. MRMO /7 MRM 15 bod 1/M7 b) následující členy dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: - Ing. Vojtěcha Turka, předsedu dozorčí rady - Michala Gilíka, člena dozorčí rady - Adama Ludvíka Kwieka, člena dozorčí rady - Martina Sedláře, člena dozorčí rady - Ing. Ondřeje Veselého, člena dozorčí rady - Jitku Měchovou, členku dozorčí rady - Ing. Daniela Bennu, člena dozorčí rady 5. volí a) členem představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. následující osoby: - Adama Ludvíka Kwieka, nar , bytem Opava, Předměstí, Dostojevského 1867/20, PSČ: Ing. Daniela Bennu, nar , bytem Opava, Kylešovice, Na Pomezí 1133/2c, PSČ: Reného Holušu, nar , bytem Opava, Vlaštovičky, Okružní 72/5, PSČ: Ing. Michala Jedličku, nar , bytem Opava, Kateřinky, Zeyerova 1435/2, PSČ: Ing. Libora Pěčonku, nar , bytem Opava, Předměstí, Lidická 2401/24, PSČ: b) členem dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. následující osoby: - Jitku Měchovou, nar , bytem Opava, Podvihov, Lazecká 40/21, PSČ: Ing. Vojtěcha Turka, nar , bytem Opava, Předměstí, Jiráskova 2212/11, PSČ: Ing. Ondřeje Veselého, nar , bytem Opava, Kylešovice, Slovenská 1196/38, PSČ: Ing. Petra Urbánka, nar , bytem Opava, Předměstí, Mendlova 1383/24, PSČ: Martina Sedláře, nar , bytem Opava, Předměstí, náměstí Republiky 198/2, PSČ: Hlasování o bodech 4 a 5: ukládá Bc. Martinu Vítečkovi, primátorovi, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. Hlasování: 8-0-0

5 5 7. MRMO /7 MRM 15 bod 2/M7 Záměr pronájmu Rada města schvaluje záměr pronájmu Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple, sestávající: z místností a prostor nacházejících se v budově č.p. 417, objekt občanské vybavenosti, na adrese Opava, Pekařská 12, která je součástí pozemku parc.č. 348 ležícího v katastrálním území Opava - Město, kteréžto místnosti a prostory jsou specifikovány v přiloženém seznamu a dále z venkovního posezení zahrádky situovaného na části pozemku parc.č. 348 a na části pozemku parc.č. 353/1, kteréžto pozemky leží v katastrálním území Opava - Město a jejich části, na nichž se venkovní posezení zahrádka nachází, jsou vymezeny v přiloženém zákresu Hlasování: /7 MRM 15 bod 3/M7 Licenční smlouva k užití vysílání zápasů Mistrovství světa v hokeji 2015 Rada města 1. schvaluje a) smlouvu, (MMOPP00EP0RW), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, Opava, IČ , zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou televizí, Kavčí hory, Praha 4, zastoupenou Lubošem Křížem, manažerem Telexportu b) Rozpočtové opatření č. 2015/88 ve výdajích odbor školství licenční poplatek České televizi (sml.mmopp00ep0rw) (3429,5169, ,0030, ) ,00 Kč ve výdajích odbor finanční a rozpočtový rezerva FaRO (6409,5901, ,0020, ) ,00 Kč ve výdajích odbor školství technické zajištění podia, vč.ostatních služeb (3429,5169, ,0030, ) ,00 Kč poplatky OSA (3429,5041, ,0030, ) ,00 Kč

6 6 7. MRMO /7 MRM 15 bod 3/M7 ve vydajich - odbor financni a rozpoctovy rezerva FaRO (6409, 5901 ' , 0020, ) 41.5oo.oo Kc Hlasovani: poveiuje p. Martina Kokyho, sportovnlho referenta z odboru skolstvi k doreseni technickych zalezitosti ze smlouvy vyplyvajicich Hlasovani: Be. Martin Vitecek v.r. primator Mgr. Dalibor Halatek v.r. namestek primatora MAGISTRAl MESTA ~PftVY Odbor provni a or~gmz '- Oddeleni orgoniz Hornlnam P A "YVESENO DNE: /!- ( ~ ~FJMUTO DNE: J-Jif'

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s.

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. Představenstvo obchodní společnosti LIVEBOX, a.s., se sídlem Brno, Soběšická 821/151, IČ: 262 33 657, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva POZVÁNKA STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, 772 00 Olomouc Tel. 585 531 111 ústředna provolba Fax. 585 531 333 e-mail: info@stavoprojekt.cz www.stavoprojekt.cz Představenstvo akciové společnosti

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181, č.or.41, PSČ 152 00 IČO: 25497987 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9615, (dále

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Datum konání: 16. 12. 2013 2013/07/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák 2013/07/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.2011

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.2011 České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 14 16 6193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B vložka 2357 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.211 OBSAH

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti SOTIO a.s. se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ: 170 00, IČ: 246 62 623 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v

Více