BLA -BLA. č /11. Základní škola T.G.Masaryka Bystřice nad Pernštejnem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLA -BLA. č.2 2010/11. Základní škola T.G.Masaryka Bystřice nad Pernštejnem"

Transkript

1 BLA -BLA č /11 Základní škola T.G.Masaryka Bystřice nad Pernštejnem

2 OBSAH Hovořili jsme s... str. 3 4 Příběhy bezpráví str. 5 6 Exkurze v poličském muzeu str. 7 9 Exkurze 4. ročníků do Městské knihovny str. 10 Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou str. 11 Jak jsme hráli špuntům str. 12 Strašidelný Halloween str.13 Návod hraní fotbalu str. 14 Popis pracovního postupu str. 15 Egypt str Irsko Londýn str. 18 Vypravování výprava na ryby str. 19 Trocha poezie str Anglická a německá křížovka str. 24 Ruská křížovka str. 25 Redakce školního časopisu: vedoucí R.Cuperová, členové K. Šmejkalová, S. Stojkovičová, V. Plocková, K. Račková, V. Endlicherová, M. Musil, J. Hubka, A. Rolinková, A. Sladká, A. Trefil, M. Peňáz, L. Šnajdr Děkujeme všem, kteří přispěli do tohoto čísla. Příspěvky odevzdávejte členům redakce nebo p. uč. M. Horákové. Autoři titulní strany: S. Kadlecová, K. Maděrová, 8.B 2

3 HOVOŘILI JSME S ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, PANEM ING. KARLEM PAČISKOU Navštívila jsem pana starostu našeho města a položila mu několik otázek, na které mně rád a velmi ochotně odpověděl. Jakou základní školu jste navštěvoval? 1. ZŠ T.G.M. Jaké vás bavily předměty? Matematika, tělesná výchova. Měl jste nějaké poznámky? No určitě, jako každý kluk. Mohu se zeptat, jaký byl váš prospěch? No, v 9. třídě jsem měl jenom pět dvojek. Jaké byly vaše aktivity? gymnastiku a jiné sporty. Jako malý jsem hrál fotbal, cvičil jsem Jaký je Váš splněný sen? Já jsem ani žádný neměl, nebo si na něj vůbec nepamatuji. Líbí se Vám naše nově zrekonstruovaná škola? Moc se mi líbí. Školní hřiště. Plánuje se s tím něco? Ano, už je udělaný projekt a je i namalovaný. Ještě jednou děkuji panu starostovi za poskytnutý rozhovor. V. Endlicherová, 6.A 3

4 ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU VLASTOU ROUSOVOU Líbí se Vám na naší škole? Ano, je tu pěkné prostředí, vstřícní kolegové, zajímavé exkurze. Jste spokojena se svými žáky? Pouze s některými. V některých třídách je pouze menšina snaživá. Pracuje se Vám tu dobře? Ano, ale kázeň v některých třídách se rozhodně dá a musí zlepšit. Jste spokojena se svými spolupracovníky? Ano, jsou vstřícní, ochotní. A Váš názor na celou školu? Škola otevřená veřejnosti, kreativní, nabízí možnosti těm, kteří mají zájem. M. Jandová, 6.A 4

5 PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Velká část nás deváťáků absolvovala v minulém roce dějepisnou exkurzi do Osvětimi a měli jsme možnost poznat na vlastní oči teror, hrůzy fašismu a druhé světové války.v letošním školním roce jsme se seznámili s dalším bezprávím, které se týká našeho státu a týkalo často i našich předků, a to bezprávím v období vlády komunistů ve druhé polovině 20. století. Nejprve jsme zhlédli krátký film z cyklu režisérky Olgy Sommerové Ztracená duše národa. Dané téma se věnuje útlaku čs. lidí ze strany komunistického režimu. Po filmu následovala beseda s politickými vězni, přímými svědky a zároveň oběťmi komunistického bezpráví a šikany. Většina tehdejších politických vězňů je v současné době již po smrti nebo ve vysokém věku. Měli jsme díky paní učitelce E. Polachové štěstí. V pátek jsme na naší škole přivítali pana Josefa Brázdu a Jana Jaroše, bývalé učitele a politické vězně, společně s Janem Svačinou, vyučeným drogistou a taktéž politickým vězněm. Pozorně jsme se dívali a poslouchali šestaosmdesátiletého pana Brázdu, který se rozvyprávěl o svém věznění v Jáchymově, o svém nelehkém desetiletém žaláři. Všichni hosté se znelíbili komunistickému režimu za své zásadové vystupování a za kritiku protizákonných komunistických praktik. Celá beseda byla věnována letům komunistického útlaku. Hosté s sebou přinesli množství nejrůznějšího materiálu, některý z nich věnovali škole. Celá akce se vydařila a odnesli jsme si z ní mnoho užitečných informací. S. Stojkovičová, 9.C A nakonec přikládáme dopis pana Brázdy 19. listopadu 2010 se uskutečnila na ZŠ TGM beseda politických vězňů se žáky o období nesvobody. Přijali jsme pozvání ředitelství školy, abychom v besedě se žáky vydali svědectví o čtyřicetiletém teroru komunistického režimu od února 1948, kdy komunisté uchvátili moc ve státě až do roku Před touto školou stojí skvostný pomník prvního dosud největšího prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, na kterého jsou bystřičtí občané právem hrdi. Humanistické ideály prezidenta Masaryka, které zaséval v první republice do srdce národa, daly sílu a odvahu v boji proti nacistické okupaci naší vlasti. Byly to opět tyto ideály, které posilovaly statečné syny národa při obraně svobody, pravdy a Boha proti násilnostem komunistického 5

6 režimu, kterému odolávali za obrovských obětí po dobu čtyřiceti roků. Cítili jsme při pohledu na majestát pomníku, jako by duch těchto ztvárněných mravních hodnot prostupoval stále živě prostranství před budovou. Provázel nás při vstupu do školy, na chodbách, v učebnách, při setkávání s učiteli. Bylo to nečekaně příjemné přivítání. Na besedě byli žáci 9. ročníku během dvou hodin seznámeni s odbojovou činností politických vězňů JANA SVAČINY z Bystřice a JOSEFA BRÁZDY z Doubravníku následně o násilných metodách při výsleších o bolestném životě v kom. žalářích a koncentračních táborech při otrocké práci v uranových dolech i o pronásledování jejich rodin. V přehledu byli seznámeni se 3. protikomunistickým odbojem. Byly jim důrazně vysvětleny nejtěžší komunistické zločiny vůči národu: rok 1947 odmítnutí Marshalova plánu nenávratná americká půjčka finanční pomoc válkou zničené Evropě; rok 1949 odmítnutí Mezinárodního dětského fondu vydatná potravinová pomoc UNRRA; padesátá léta vyrabování národního bohatství odvoz tun aktivního uranového materiálu do SSSR; po celou dobu 40-ti roků 60 % zahraničního obchodu šlo do SSSR prodej hluboko pod výrobní cenou okrádání občanů. Nakonec byli žáci seznámeni o učitelském odboji na Vysočině. Každý čtvrtek vychází v týdeníku Vysočina jeden případ pronásledovaného učitele. 67 případů bylo dáno do tisku vyjdou knižně. O svém pronásledování promluvil JAN JAROŠ, učitel ze Žďáru skončil jako dělník vytloukač odlitků ve Žďasu. Všechna vyprávění žáky neobyčejně zaujala. Nejvíce potěšitelné bylo pro nás poznání nenásilného vztahu učitelů k žákům a naopak. Viděli jsme důvěřivě usměvavé oči žáků se stejnou odezvou učitelů, což vytvářelo neklamný důkaz o obapolném souladu. Jako učitelům, kterým bylo zakázáno pedagogické poslání za vlády komunistů, byl nenásilný postup ve výchově neobyčejně radostným zjištěním. Odnášeli jsme si příjemný pocit, že odkaz světově uznávaného učitele národů J. A. Komenského škola hrou se naplňuje i na této škole. Josef Brázda, učitel, politický vězeň 6

7 EXKURZE V POLIČSKÉM MUZEU Po téměř dvou letech žáci 3. tříd opět zavítali do Poličky, rodiště hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Tentokrát navštívili místní muzeum a zúčastnili se dvou výukových programů: Svět papíru a Podzim na Horácku. Dověděli se o původu papíru a sami si ho zkusili vyrobit. Pak si složili papírového slona v japonském stylu origami. Také si prohlédli mnoho zajímavých originálních papírových výrobků. Poutavým vyprávěním pracovnice muzea a názornými ukázkami se pak žáci dostali do doby, kdy žily babičky jejich babiček. Děti poznaly, třeba co je třeba povříslo, kruhadlo, vrkoč či kolovrátek. Celé dopoledne uběhlo tak rychle, že se ani nemohly zastavit v oblíbeném hračkářství. Snad někdy příště. skládáme z papíru výroba papíru 7

8 8

9 A vy víte, co je to kolovrat, vrkoč, kruhadlo a povříslo? Kolovrat je zařízením k předení příze z vláken z vlny nebo bavlny. Kolovrat spřádá materiál v dlouhé nepřetržité pramínky. Pohání se rukou nebo šlapáním na pedál. Velké kolo se roztáčí a pohání menší. Pohyb kolo stáčí vlákno (nit) na vřeteno. První zmínky o kolovratu pocházejí z Číny okolo roku 1000, když se využíval pro předení hedvábného vlákna získávaného z bource morušového. Vrkoč je zastaralé slovo pro pramen vlasů nebo cop. Mimo to je to i jeden z největších rybníků v České republice, nachází se jižně od Pohořelic. Povříslo je druh provazu, sloužící původně především ke svazování snopů. Vyrábí se z obilných stonků (slámy). Je to svazek stébel obilí, pro zvětšení délky se rozdělí na dvě poloviny, zkroutí se a udělá na svazku uzel. Kruhadlo je nástroj na krouhání (tj. krájení na kruhové plátky) např. zelí. 9

10 EXKURZE 4. ROČNÍKŮ DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY BYSTŘICE N. P. 4. A a B navštívili městskou knihovnu v Bystřici n. P.. Paní knihovnice jim pověděla něco o knihovnách a dávala jim otázky, na které děti odpovídaly. Poté žákům paní knihovnice řekla, jak to u nich funguje a ukázala jim, že mají i internet a pár počítačů. Děti si prohlédly knížky a mohly si zajít na počítač, kde si mohly udělat testy. Určitě se vracely spokojeny a to nejen proto, že se ulily ze školy, ale hlavně proto, že se dozvěděly spoustu zajímavých věcí. Katka Račková a Veronika Plocková, VI.B 10

11 BESEDA SE SPISOVATELKOU MARTINOU DRIJVEROVOU Dne se děti třetích tříd obou bystřických škol zúčastnily velmi pěkné a poutavé besedy se spisovatelkou pro děti, s paní Martinou Drijverovou. Beseda proběhla v dětském oddělení bystřické Městské knihovny. Paní Martina Drijverová je spisovatelkou knih pro děti, autorkou několika rozhlasových a televizních pohádek, překladatelkou. Píše poutavé a čtivé příběhy o dětech a pro děti, o jejich trápeních a snech, trampotách i úspěších. Paní spisovatelka dětem v zaplněné a ztichlé knihovně téměř hodinu vyprávěla o tom, jak vzniká kniha, co je třeba, aby se kniha dostala až do našich rukou, jak vznikají ilustrace k jednotlivým příběhům, odkud bere nápady apod. Později dětem přečetla tři velmi poutavé a úsměvné příběhy z knihy Zlobilky. Je to kniha o zlobivých holčičkách a jejich trampotách. Děti očima doslova visely na rtech paní spisovatelky, aby zjistily, jestli zlobivou a protivnou holčičku skousla šála navždy, nebo jestli holčička z dalšího příběhu zůstane navždy orangutaní holčičkou. A aby to nebylo klukům i holkám líto, že kniha je jen o zlobivých holčičkách, slíbila paní spisovatelka, že už brzy vznikne nová kniha o nezbedných klucích už se těšíme. Paní spisovatelka si udělala i čas na dětské otázky a zodpovídala jejich dotazy s úsměvem a vtipem. Na závěr příjemného dopoledne si děti mohly zakoupit a nechat si podepsat některé její knihy a také nechat si podepsat tuto úspěšnou českou autorku do památníčku. Věřím, že povídání se spisovatelkou přitáhne některé naše žáky opět ke knihám a doufám, že i rodiče si najdou chvilku na to, aby se společně s dětmi dozvěděli i zasmáli jak to všechno dopadne. 11

12 JAK JSME HRÁLI ŠPUNTŮM Dne 2. listopadu jsme naším divadlem potěšili další obyvatele Bystřice. Tentokrát to byly děti z MŠ Korálky na Voldáně. Sklidili jsme velký úspěch a potěšili nás úsměvy v téměř andělských tvářích dětí. Špuntíčci byli tak hodní a donesli nám skvělé bonbony. S některými z nich jsme si popovídali, jak a co se jim líbilo. Úspěch měly hudební nástroje. 9. listopadu jsme hráli divadlo pro MŠ Čtyřlístek a MŠ Pohádka nás zhlédla 16. listopadu. Určitě jste nám všichni drželi palce, protože se vše povedlo. Jak jsme zase vyhráli Že se nás štěstí drží, je známá věc. Všichni již jistě víte, že jsme zase vyhráli! Tentokrát to bylo v soutěži Dream Catcher, o které jste určitě už všichni slyšeli. My (8.A a 8.B) jsme se utkali celkem o tři sny. První z nich byl výlet do České televize na Kavčí hory. Druhým snem byla elektrická pec na smaltování a třetím snem byly knížky pro děti psané v anglickém jazyce. Všechny sny jsme odpracovali a zrealizovali. Jen tak pro zajímavost, výlet stojí Kč, pec Kč a knížky celkem Kč. Odpracování jsme si pořádně užili. Nejdřív hraní vtipných scének pro bystřické seniory, potom zase čtení vtipů a pohádek pro děti z mateřských škol a nakonec vymalování učebny anglického jazyka v naší škole. Musíme jen doufat, aby se nás, po tolika úspěších, štěstí drželo i nadále V. Navrátilová, 8.A POZN.: zprávy o naší cestě na Kavčí hory a z předávání pece a anglických knih přineseme v dalším čísle školního časopisu. 12

13 STRAŠIDELNÝ HALLOWEN 5. listopadu se uskutečnil na naší škole zábavný den pro žáky všech tříd hallowenské odpoledne. Od 14:00 hod se na chodbách naší školy mohli všichni žáci zúčastnit různých soutěží skládání puzzlí, skákání přes švihadlo, točení s kruhem, házení šipek do terče, poznávání věcí a koření a mnoha dalších. Každý žák obdržel od svého třídního učitele/učitelky kartičku, kde u každého stanoviště po splnění discipliny podle úspěchu či neúspěchu dostal jedno, dvě nebo tři razítka. Vítězové jednotlivých kategorií pak dostali ve velké tělocvičně odměny. Odměny dostaly také třídní kolektivy, které zvítězily v hallowenské výzdobě tříd. Všichni přítomní žáci si určitě toto odpoledne užili, i když nás mrzí, že žáci devátých ročníků se her moc nezúčastnili. Po odpoledni následoval večer. Ve škole zůstaly některé třídy se svými učiteli. Následovalo sledování hororů, hry v tělocvičně, stezka odvahy temnou školou a nakonec spaní ve třídách. S.Stojkovičová, 9.C Dne se na škole uskutečnila HALLOWENSKÁ NOC. Přenocovali tu někteří žáci 2.stupně a věřte nebo ne, srandy bylo až až. Když nazrál čas, tak jsme se vydali na STEZKU ODVAHY. Stezka byla strašidelná, přímo děsivá. Někteří žáci se báli jít. Po dokončení stezky odvahy šla většina žáků spát. Hallowenská noc se podařila a mohla by se příští rok zopakovat. Veronika Endlicherová 6.A 13

14 NÁVOD HRANÍ FOTBALU Šílený král sportu, který nemá žádný smysl. Sport to není spíše baviči než sportovci se potácejí po trávníku, kopou se, sprostě řvou na staršího pruhovaného tvora, který je komanduje. Tak by definovali fotbal ti, kteří ho odsuzují. Ve skutečnosti je to však míčová hra, jejíž hlavním cílem je dostat balón do soupeřovy brány. Při této hře jsou dva týmy rozestavěny do dvou zápasících mužstev. Každý tým má 11 hráčů, z nichž každý má na hřišti své místo. Bránu hlídá brankář, který se snaží vychytat všechny střely od soupeře. Před ním hrají obránci, neboli beci, kteří brání soupeřovi střelit na bránu. Následuje záloha a útočníci, kteří by měli zajistit vstřelení gólu do soupeřovy brány. Zápas se hraje na poločasy 2 45 minut. Fotbal sice vznikl v polovině 19.století, ale podobné hry existovaly už ve starověkém Řecku. Fotbal je dnes celosvětově nejrozšířenější sport vůbec, je populární po celém světě především svou chytlavostí a nenáročností. Prakticky k němu potřebujeme hřiště (může mít rozdílné rozměry), kopačky, klidně tzv. hadráky, míč a brány (jak velké, tak malé) a partu kamarádů. A máte vystaráno na pořádnou zábavu. Artur Trefil, 7.A 14

15 POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU ZDOBENÍ STROMEČKU Při zdobení vánočního stromku je jisté, že nejdříve potřebujeme stromeček, jako např. smrk nebo borovici, který si vypůjčíme u místního prodavače s vánočními stromečky nebo si ho uřízneme v blízkém lese (ale pozor na hajného). Když je stromeček doma a vy nemáte při tom broky nebo lopatu v zádech, začnete vsouvat stromek do předem připraveného stojanu. Po dlouhém nervování zjistíte, že je stojan malý, takže s klením jdete pro sekeru. Při hledání tohoto nástroje vzpomínáte na minulý rok, kdy jste si sekerkou utnuli kus malíčku. Konečně je stromek na svém místě. Doma se ale spustí hádka na téma Kdes ten stromek vzal? Dyť je křivej, jak to, že má na jedný straně víc větví než na druhé? apod. Po urputném boji se zdobí. Nejprve dáme velké baňky blíže ke kmeni stromku, malé baňky pověsíme na konce větviček a baňky značky medium patří tak doprostřed Potom zavěsíme čokoládové ozdoby, které jste jen tak tak zachránili od náletu vašich dětí. Nato obmotáme celý stromeček řetězy různých barev a různých velikostí. Třešničkou na dortu je hvězda bez jedné špičky na vrcholku. Marek Hanus, 9.B 15

16 EGYPT Můj jedenáctidenní výlet započal ráno ve 3 hodiny, takže určitě tušíte, jak je hrozné vstávat tak brzy. Odlet jsme měli z letiště města Ostravy, které je oproti pražskému letišti opravdu malé. Když jste se určitě ve škole šprtali, tak já jsem opouštěl Českou republiku. Moc jsem se těšil na vzlétnutí, ale po vzletu mi to přišlo jako normální věc. Je to podobné jako cestovat autobusem, ale bezpečnější a mnoho lidí si najde koníček koukat z okna a pozorovat políčka, která vypadají jako malé barevné čtverečky, a města, která z výšky připomínají velmi propracované labyrinty. Po 4 dlouhých hodinách jsme konečně přilétli do turistického letoviska Hurghada. Myslím, že vám ani nemusím psát, jaké tam bylo úmorné teplo. Po absolvování všech celních kontrol a zakoupení víza (15 $/osoba) jsme byli odvezeni do našeho hotelu El Palacio. Nikdy v životě jsem neviděl tak krásný hotel.vstupní sál byl obrovský a strop tvořila prosklená kopule s malbami hvězd a nebe. O něco později jsme dostali pokoje s elektronickými klíči. Často jsme se váleli u moře, šnorchlovali a pozorovali velmi pestré korály. Když jsme šli poprvé nakupovat, celkem mě udivovalo, že řidiči nerespektují zákony (jako u nás), ale místo blinkrů troubí.obchody v Egyptě a u nás se celkem odlišují. V Egyptě žádný obchod nemá na zboží cenovky, nýbrž se o ceně smlouvá.cenu, kterou vám prodávající řekne, můžete usmlouvat až na třetinu původní ceny. Platí se tzv. egyptskou librou nebo americkým dolarem. S bráchou jsme jeli na pouštní výlet na terénních čtyřkolkách do beduínské vesničky.ve vesnici jsem se projel na velbloudu, ochutnal velice zvláštní chleba a dozvěděl jsem se, že u nich je osel ferrari. Den před odletem jsme navštívili historické město Luxor, kde můžete najít Údolí králů, chrám královny Hatsepšut, chrámový komplex v Karnaku a mnoho dalších zajímavých věcí, jako je výroba papyru a alabastrových váziček. Při odletu zpět to probíhalo podobně jako při příletu, jako bonus nám pilot průběžně říkal, kde se nacházíme, jaká zajímavá místa vidíme a z jaké strany se máme koukat.ve výšce 10 km jsme byli už nad mraky. Obloha byla krásně modrá a čistá. Při přeletu nad Evropou byla pod námi velká bílá huňatá peřina z mraků. Po přistání pršelo a byla celkem zima. Dovolenou jsem si užil, ale i přesto jsem se těšil domů a dokonce i do školy. Libor Smejkal, 9.B 16

17 17

18 IRSKO + LONDÝN Psalo se 7. října, kdy jsem si začala pomalu užívat svůj dárek k narozeninám od svého bráchy Jirky, jeho ženy Martiny a neteře Nelinky. Ve 13:30 místního času jsem se svým druhým bráchou Lukášem odlétala z Ruzyně - směr Dublin. Z letadla jsme toho moc neviděli, pouze bílé mraky a občas jsme potkali také dalšího leteckého dopravce. Až někde nad mořem u britských ostrovů jsme viděli vodu a zem. Z obou stran Británie byly v moři postaveny větrné elektrárny, které byly nepřehlédnutelné. Po letu s turbulencemi a otáčkami nad mořem, které mám v oblibě, jelikož trochu okoření let, jsme přistáli na slunném dublinském letišti. Hned po radostném uvítání s Iry jsme sebrali poslední síly a šli s Nelinkou využít čerstvého irského vánku a pouštět draka. Ten se jen tak na dublinském předměstí nevidí. Druhý den jsme s nabranými sílami vyrazili na první výlet na zříceninu Fore. Asi po dvouhodinové jízdě, ke které přispěly špatně označené cesty, jsme dojeli k Fore, která potvrzovala, že na zeleném placu už nějaké to století stojí. Všude zeleň, krávy, ovce, klasické irské domky a už docela podmračené nebe to nás provázelo po zbytek dovolené. Velice oblíbená činnost dvouleté neteře - shoppingy - nebyla ani jeden den vynechána. Díky super výběru a dobrým cenám jsme pořídili i něco pod stromeček na Vánoce. Samotné centrum Dublinu také vynecháno nebylo. Už po čtvrté návštěvě jsme se pouze prošli kolem Hlavní pošty, Hlavního soudu, řeky Liffey a hlavní turistické atrakce, dublinské jehly Spire. Každý den jsme obdivovali stále krásnou přírodu a moje uši se snažily rozeznat alespoň nějaká slovíčka v angličtině, když už ne celé věty v zmateném hovoru Irů, ale i cizinců. Bohužel (dalo by se říci) tři dny utekly jako voda, a v pondělí v pět ráno jsme už odjížděli zpátky na letiště, kde jsme nesedli do letadla na Prahu, ale na Londýn. Abychom si zpáteční cestu trochu zkomplikovali, chtěli jsme ještě nahlédnout za hranice Anglie, a po příletu na letiště Standsted jsme absolvovali necelou hodinu vlakem na Liverpool Street Station a asi dvacetiminutovou chůzí k Tower, Tower Bridge a cestou jsme šli i okolo (V)Okurky St. Mary Axe, administrativní budovy. Okamžitě po vykročení z Liverpool Street Station mě uchvátily vysoké budovy, denní spěch lidí a po příchodu na místo, Tower Bridge. Nemohla jsem uvěřit, že se opravdu nacházím v Londýně. Londýn je neuvěřitelný, vše vypadá mnohem krásněji, než na obrázku. Bohužel jsme si nechtěli nechat uletět letadlo na Brno, a tak jsme na místě pobyli asi jen 10 minut a absolvovali stejnou cestu zpět až na letiště, kde jsme nasedli do letadla a za necelé dvě hodiny poznávali z výšky Prahu a nakonec i Brno. Snad se brzy zase do Irska podívám a určitě bych ještě jednou a pečlivěji chtěla navštívit Londýn a celý zbylý ostrov. 18 Eva Straková, 9.B

19 VYPRAVOVÁNÍ VÝPRAVA NA RYBY Koncem května jsem se já s Matějem vypravili podle rada kamaráda Mišáka na revír Cikhájský potok. Ráďo, říká maminka, kdy pro tebe přijedou? Já na to: Kolem jedné hodiny. Ráďo, maminka zase, máš všechno? Odpovídám: Ano, jdu si to raději zkontrolovat. A šel jsem. V batohu jsem měl: pruty feeder a na položenou, návnady, návazce, háčky, těsto ještě nepřipravené, vlasce, vidličky a pípák. Před naším domem se objevilo modré auto. Vykoukl z něj Matěj. Vyšel jsem se vším z domu a hodil jsem to do auta a nasedl. To to jelo a s konvernací ještě rychleji. Přijeli jsme na místo. Vše nachystáno, řekli jsme oba. Nahodili jsme a sedli si na židličky. Já se koukal na mobilním telefonu na Futuramu. Vtom prut vylétl z vidliček, pípák se rozezněl. To by mohl být sumec, na háčku jsem měl müsli a rousnici, řekl jsem. Rybu i přes její velký odpor jsem vlekl ke břehu. Byl to krásně šupinatý kapr, od jeho šupin se krásně odrážel sluneční svit. Rybu jsme měli u břehu a křikl jsem na Matěje: Podej mi podběrák! Matěj na to: Tady není. Vtom mě jasně napadlo: Už vím, co mi chybělo. A říkám: Zkusím ho vyndat holýma rukama. Nahnul jsem se pro toho macka, ale kapr mě oslnil odrazem slunce od svých šupin. Kapr sebou jen zacukal a byl pryč. Nahodil jsem znovu. Po hodině rybolovu jsme už jeli domů. A když už nasedáme do auta, tak si říkám: Chci se sem zase vrátit. A když jsme se rozjeli, tak jsem si řekl: Já se sem vrátím, ty macku! R.Dvořáček, 6.C 19

20 TROCHA POEZIE Přátelství Každý na světě má kamaráda a je jedno jestli holku nebo kluka. Je jedno jestli živou bytost nebo hračku pro radost. Přátelé si spolu hrají, přátelé si naslouchají. Jestli se podvedou, měli by znovu začít hrou. A jestli jsi sám a kamaráda nemáš, máš po ruce plyšáka, který ti dělá kamaráda. Má rada pro vás je: neztraťte přátele. Chraňte je královsky a u srdíčka vám bude nebesky. Jana Havlová, 9.A 20

21 Zimní 1. Přilétl anděl a křídla měl bílá, přilétla na saních i paní zima, rozdala obláčkům k Vánocům let, i mně dala si k té zimě přivonět. Vločky už nechrlí oblaka vyprahlá, šach-mat pro dnešek, obloho zatáhlá. Mrazem vzduch maluje, jak ten, kdo miluje, krajkový život s pohádkou bílou, tapety do okenic po nocích s milou Zvonečky štěstí v uších i na náměstí, mátový čaj a v srdcích máj 2. Letos je chladivá a bílá zima, že i vrabci se krčí u teplého komína, z těžkého mraku vločky padají a všechno pod sebou z cukřenkycukrují. Za chvíli je všude ta bílá čepice, při tom mrazu zmrzla i voda v rybníce, mezi rampouchy i vítr se prohání nebo snad ladí v kostele varhany? Ten vysypaný mrak už jiný nahradil, asi někde na severu sníh si hromadil, pak s tím mrakem na nebi někdo zatřese a to bílé, nadýchané dolů sype se. 3. Přišla Zima, bílá víla, nadílkou nás obdařila. Jeden bručí, druhý raduje se, třetí zase těžce nese křehkou bílou peřinu, sníh bere jen za dřinu. 21 S. Fabiánová, 6.A

22 Jen slova útěchy Zachraň mě, srdce se mi rozpadá. Zapomněl, slunce pomalu zapadá. Nechal mě tam, zhroutil se mi svět. Slza stéká za jinou, slova vyjádří můj hněv. Ležím na zemi, tiše jen pláču. Srdce trhá mi žal, on nechal mě tu stát, sen překrásný se mi zdál, kdy nechal mě poklidným spánkem spát. Pěstmi buším do země, nech ji, ona za to nemůže. Moje poslední záchrana. Hlas toho, co mi pomůže. Slzy vyschly, srdce slabě bije. Rukou přejíždím po kůži, jenž příjemně mě hřeje. Huňatý kožich pod prsty zašustí. Rudohnědý vlk, náramek pro štěstí. Jiným je tu pro mě, tajemství mi prozradil. To, které tajil přede mnou, to, po kterém se mi dech zatajil. Srdce je jeho, on se o něj postará. Něco se změnilo, legenda prastará. On má mladý být, ona zestárnout. My to však změnili, spolu jsme si žili. Moje stáří se zastaví, dech se mi zatají. Znovu ho vidím, ale náklonnost k němu necítím. Hledíme na sebe, jako vzdálení přátelé. Ti, co se po letech setkají, ale slova omluv si šeptají. Nech mě, nechtěl jsi mě, už jsem šťastnější. Slova vyplynou, nahlas jsou pravdivější. Mramorová kůže, jasný třpyt slz, co člověk zmůže, jaký má vkus. Krvavé slzy anděla, pro něj jsem noci probděla, ale nyní věci se změnily, sny mé se již splnily. Jiný mě tehdy zachránil, spravil to, co jiný poranil. Srdce znovu celé je, on si myslí, že zničí jej. 22

23 Láska má je mocná, než kouzla mocnější. Dítě si chovám, už jsem šťastnější. Znovu už mu to nedovolím, jeho vlivu se nepodvolím. Jiný si mé srdce získal, po nocích mi hudbu pískal. Nebyl to zpěv, ne, to ne. Ale mé srdce to zahřeje. Láska má přichází, já přístav svůj nacházím. V jeho horkém náručí, bezpečí mi zaručí. Příběh je u konce, lásku jsem našla. On odešel za jinou, mě nechal tu s mojí rodinou. A jak příběh pokračuje? Nikdo nepoví Ale šťastný konec zaručuje, lásku jejich v záhrobí. A. Rolinková, 8.C 23

24 ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA N W SNĚŽIT S N Y SLUNEČNO R M W DUHA T N MĚSTO A PENÍZE C AUTO A E ORANŽOVÁ V. Endlicherová, 6.A NĚMECKÁ KŘÍŽOVKA T Z špičatý E T špatný, špatně R C N kouřit E N položit E G hotový W R čekat I můj R nemocný S D zdravý O ještě CH=C+H K.Šmejkalová, 9.A 24

25 RUSKÁ KŘÍŽOVKA ČTYŘICET VĚDĚT, ZNÁT NE ČASOPIS VELMI PŘÍTELKYNĚ MĚSÍC (NAPŘ. LEDEN) BABIČKA DĚKUJI ZAPOMENOUT BRATR R.Cuperová, 9.A 25

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková ZADÁNÍ FOTBAL Fotbal, šílený král sportu, nemá žádný smysl. Sport to není - spíše baviči než sportovci se potácejí po trávníku, kopou se, vulgárně řvou na staršího pruhovaného tvora, který je komanduje,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 V tomto čísle najdete: - školní střípky - žákovské práce - informace školního parlamentu Složení žákovského parlamentu Dne 8. října

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Patronus 1/06 Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Rozhovor Cho Chang Vánoce jsou za dveřmi,nalaďme tedy vánoční vlnu... Co máš na vánocích nejraději? 1.Na vánocích mám nejraději tu vánoční náladu,klid a pohodu

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

OKRES VE VOLEJBALE. ZŠ Svitavy, Riegrova 4 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13. květen, červen 2012

OKRES VE VOLEJBALE. ZŠ Svitavy, Riegrova 4 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13. květen, červen 2012 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13 ZŠ Svitavy, Riegrova 4 květen, červen 2012 OKRES VE VOLEJBALE KINDERIÁDA 2. 5. 2012 jsme šli na Kinderiádu. Přípravu jsme zahájili rozcvičkou. Po ní jsme odešli na jednotlivá

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč Křížovka 1 2 3 4 5 6 7 1. ročník, 4. číslo 1 zvíře, které umí stát ve vodě jedné noze 2 budova, ve které učíme 3 je to na nebi, svítí to a hřeje 4 zvíře, které dělá iá, iá 5 jak řekne psaní jinak 6 ledový

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry,

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry, Duben 2016 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestry, Začal duben. Přichází jaro. Kvetou bledule, a ptáci, kteří se vrátili z teplých krajů, už cvrlikají pod okny. Roste

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2016/2017 upozornění Pořady objednávejte e-mailem, případně telefonicky každý všední den od 7:00 do 8:30 hodin.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa

Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa Karolínka Zvonková, naše žačka, se s námi podělila o zážitky z cest CITUJI: Nejlepší dovolená mého života Letos v

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole.

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. ZÁŘÍ 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. kol. Nejvíce se nám líbilo staré kolo pro zmrzlináře, ale i kola a koloběžky pro malé děti. Měli

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Časopis MŠ. Červen 2015

Časopis MŠ. Červen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Červen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více