: 10 let midibusů na linkách MHD v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2003-2013: 10 let midibusů na linkách MHD v Praze"

Transkript

1 PAPÍROVÝ MODEL E 91 v měřítku 1:100 strana 10 ZA J Í M A V É Č T E N Í PŘEHLED VŠECH LINEK midibusů v Praze strana 4 Z E SV Ě T A ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO K VÝROČÍ 10 LET MIDIBUSŮ V PRAŽSKÉ MHD Úvodem Na 14. srazu Klubu českých historických autobusů jsme se vám u příležitosti deseti let provozu midibusů v pražské městské hromadné dopravě rozhodli představit IKARUS E 91, který byl vůbec prvním malokapacitním autobusem na linkách veřejné dopravy v Praze, a který přitom ještě stále brázdí pražské silnice. Vozový park Dopravního podniku se však nyní rozrůstá o modernější vozy, a tak ikarusy pravděpodobně brzy čeká autobusový důchod. Proto jsme se těmto busům, které byly v ČR provozovány v šesti exemplářích a jezdily výhradně v Praze, rozhodli věnovat celé toto mimořádné číslo Autobusových novin. Daniel Srb Na první midibusové lince s číslem 291 jezdí vozy IKARUS E 91 již od roku A U T O B U S Ů KVĚTEN ,- Kč : 10 let midibusů na linkách MHD v Praze Nasazování menších autobusů velikosti midibus v pražských podmínkách se jedná o délkové rozmezí sedm až devět metrů zahájil Dopravní podnik hlavního města Prahy dne 18. dubna 2003 v rámci evropského projektu CIVITAS-TRENDSETTER. Cílem bylo zajištění obsluhy nemocničního areálu v oblasti Karlova a Větrova, kde šířka komunikací neumožňuje provoz standardního autobusu. Rozvoj midibusových linek v Praze a Pražské integrované dopravě dále pokračoval jak u Dopravního podniku, tak velmi významně i u ostatních dopravců. V rámci trendu diverzifikace vozového parku kromě zařazení midibusů i zvyšování podílu kloubových vozidel je cílem zlepšit provozní ekonomiku, přizpůsobit nabídku přepravní poptávce a možnosti zajištění dopravní obsluhy v dalších oblastech, s ohledem na nevhodné šířkové poměry komunikací a s tím, že ze strany organizace ROPID je tento trend v posledním období výrazně preferován. Kromě lepší průjezdnosti jsou výhodou menšího autobusu zejména nižší náklady, a to jak pořizovací, tak i provozní zejména nižší spotřeba pohonných hmot. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

2 2 PŘEHLED LINEK KVĚTEN 2013 POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 nic nic nic nic nic nic nic nic nic nic nic nic nic nic nic nic nic Naopak nevýhodou je menší plocha plošiny pro invalidní vozíky a kočárky, což je zejména v pražských podmínkách poměrně významné. V počátcích provozu midibusových linek byla na českém i evropském trhu relativně malá nabídka vozidel, které splňovaly požadavky bezbariérové přístupnosti a velmi často se jednalo o menší výrobce nebo malé série vozidel s následnými komplikacemi při zajišťování servisu. V současné době je situace výrazně lepší, když uvedený segment vozidel začala nabízet většina významných výrobců autobusů a došlo také k větší standardizaci používaných komponent. Zavádění midibusových linek však není samospasitelné a musí vycházet z jasné a dlouhodobé koncepce systému hromadné dopravy příslušného města nebo regionu. Z hlediska dalšího rozvoje jsou midibusové linky určitě efektivní v místech, kde běžný autobus z prostorových důvodů nelze nasadit. Na ostatních linkách je nutné nasazení menších autobusů podložit jednak přepravními průzkumy a dále provozně-ekonomickou analýzou, aby byl nakoupený midibus celotýdenně optimálně využit a zároveň nedocházelo k překračování nastavených standardů obsaditelnosti. Právě zde v pražských podmínkách je nutné zohlednit i poptávku po přepravě invalidních vozíků a zejména dětských kočárků. Obecně je tedy vhodné zavádění spíše kratších midibusových linek pro lokální obsluhu jako doplněk páteřní sítě MHD. Delší midibusové linky, které zajišťují postupně lokální obsluhu více oblastí, sice mohou nabídnout zajímavé spojení s průjezdem komunikacemi, kde se běžné autobusy nikdy nevyskytovaly, ale v řadě úseků je jejich obsazenost a tudíž efektivita velmi malá. nicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnicnic Tiskové oddělení Dopravního podniku hl. m. Prahy text redakčně upraven, Honza Fišer (HoFi) Midibusové linky pohledem Regionálního organizátora PID Po počátečních experimentech, které probíhaly zejména v centru Prahy již od roku 2003, odstartoval masivní rozvoj midibusových linek v rámci systému Pražské integrované dopravy v roce 2010 pražským projektem midibusových linek pro obsluhu zdravotnických a sociálních zařízení. Cílem projektu bylo zpřístupnit některé hůře dostupné oblasti na území hlavního města a lépe propojit jednotlivé městské části se zdravotnickými a sociálními zařízeními pro zvýšení mobility méně pohyblivých spoluobčanů. AUTOBUSOVÉ NOVINY ZAJÍMAVÉ ČTENÍ ZE SVĚTA AUTOBUSŮ. Zvláštní číslo k výročí 10 let midibusů v pražské MHD. Vydavatel a šéfredaktor: Daniel Srb. Adresa pro korespondenci: Na Vrcholu 2587/7, Praha 3-Žižkov. Telefon: , internet: ISSN:

3 KVĚTEN 2013 PŘEHLED LINEK 3 Zavádění těchto linek přispělo k omezení neefektivních speciálních linek určených pouze pro tělesně postižené. Midibusové linky si velmi rychle získaly oblibu, část z nich spolufinancují jako nadstandardní obsluhu také samotné městské části. Začaly vznikat také lokální midibusové linky uvnitř jednotlivých městských částí jako návazná doprava na železnici například linky 260 a 262 v Újezdu nad Lesy a v Klánovicích. Postupnými dodávkami midibusů bylo možné lépe přizpůsobit kapacitu na jednotlivých linkách PID, tedy hlavně zefektivnit provoz na některých autobusových linkách vedených na okrajích Prahy, neboť provoz dvanáctimetrových autobusů zde byl zbytečný a v zájmu zachování určitého minimálního intervalu již nebylo možné četnost provozu dále omezovat. Podíl midibusů se postupně zvyšuje také za hranicemi Prahy na příměstských linkách. Příkladem je třeba oblast Dolních Břežan, kde bylo nasazením midibusů na některé spoje docíleno častějšího intervalu a zároveň úspory pro spoludotující obce. nicn nicnicnicnic Filip Drápal, ROPID Foto: Vojta Herout Pražská midibusová legenda Vozy Ikarus E 91 jsou u nás opravdovou raritou. Většího rozšíření dosáhly tyto malé autobusy pouze v domácím Maďarsku a v lotyšské Rize; v České republice se objevily jen v Praze v počtu šesti kusů, které jsou i přes obtížně dostupné náhradní díly a technické problémy provozovány dodnes. Od 18. dubna 2003 byly tyto midibusy nasazeny na nově zřízenou linku 291, obsluhující úzkými uličkami nemocniční komplexy na Novém Městě. Informační leták Dopravního podniku ze stejného data přetiskujeme na straně 11. Na financování zavedení midibusů do pražské MHD se v rámci jedné své kapitoly podílel i evropský projekt CIVITAS-TRENDSETTER. První 3 vozy byly dodány v březnu 2003, obdržely evidenční čísla a byly zařazeny do garáže Kačerov. V prosinci 2004 byl dodán čtvrtý vůz, který obdržel evidenční číslo 3904 a byl zařazen taktéž do kačerovské garáže. Dodání posledních dvou vozů proběhlo v prosinci 2005, kdy byly do kačerovské garáže dodány vozy evidenčních čísel 3905 a K 1. lednu 2011 byly vozy přečíslovány na , v uvedeném pořadí. V první polovině roku 2012 pak byly všechny vozy převedeny do garáže Vršovice a v závěru roku 2012 znovu přečíslovány, tentokrát na S délkou 7901 mm se jedná o nejkratší midibusy provozované v Pražské integrované dopravě. Vozy jsou vybaveny motorem Daimler Chrysler (Mercedes) o obsahu cm 3, ve spojení s pětistupňovou automatickou převodovkou Allison. Kapacita těchto částečně nízkopodlažních vozidel je 19 míst k sezení a 22 k stání, výhodou je velký prostor pro kočárky a invalidní vozíky u druhých dveří. Daniel Srb za použití následujících zdrojů: Wikipedia.org, PrahaMHD.vhd.cz, Holík Ladislav: Midibusy v Pražské integrované dopravě

4 4 PŘEHLED LINEK KVĚTEN 2013 Přehled pražských midibusových linek, na nichž jste mohli nebo stále můžete potkat Ikarus E Linka číslo 101 nepřímo navazuje na jednu z nejstarších pražských autobusových linek, která pod označením A vyjela již v červnu roku Spojovala tehdy čtvrtě Vršovice a Záběhlice. Dnes ji tento základ provází stále, jen ze Záběhlic autobusy navíc pokračují až k hostivařskému vlakovému nádraží. Midibusy pod taktovkou vršovické garáže se zde poprvé objevily v březnu V současnosti jsou sem vypravovány již pouze o víkendech, a právě v tyto dny je šance zde potkat i Ikarus E Linka číslo 111 spojuje stanici metra Skalka s městskými částmi Dolní Měcholupy, Dubeč a Koloděje. Již několik let je ranní provoz o víkendech zajištěn přejezdem kmenového autobusu z linky 101. Ten zde zůstal i po zmidibusování této linky v březnu 2012, a od té doby se tedy i na lince 111 můžeme setkat s vozy Ikarus E Midibusová linka číslo 128 slouží od září Obsluhuje vilovou čtvrť Žvahov, které nabízí spojení s tramvajovou sítí v zastávce Hlubočepy. Midibusy tu musí jezdit kvůli úzkému průjezdu zlíchovským viaduktem. Ikarusy E91 byly na tuto linku vypravovány od zahájení provozu a možnost je zde potkat máte stále. 148 Autobusová linka číslo 148 slouží s dílčími změnami v Podolí již od roku 1967, kdy zde byla zrušena trolejbusová doprava. Od září 2012 je v provozu v trase Podolská vodárna Pražského povstání Kavčí Hory, dříve vybrané spoje pokračovaly až ke stanici metra Budějovická. Kvůli nízké přepravní poptávce sem začaly být od stejného data o víkendech vypravovány midibusy. I dnes se zde s nimi můžeme setkávat, včetně vozu Ikarus E Zatím nejmladší midibusová linka číslo 172 spojuje nádraží ve Velké Chuchli s odlehlejší chuchelskou částí Na Hvězdárně. Midibusy sem jsou vypravovány pouze z kapacitních důvodů, protože provoz standardních vozů by zde nebyl příliš ekonomicky výhodný. Jelikož linky vypravuje garáž Vršovice, mohou se zde objevit i vozy Ikarus E91.

5 KVĚTEN 2013 PŘEHLED LINEK Midibusová linka číslo 236, spojující přívozy na Zámcích a Podhoří s průjezdem přes bohnické sídliště a kolem zoologické zahrady, je v provozu od dubna Od zahájení provozu sem byly nasazovány midibusy kvůli ztíženému průjezdu Drahaňským údolím a serpentinami k zoologické zahradě. Garáž Kačerov, která linku zpočátku zajišťovala, tehdy disponovala pouze vozy Ikarus E 91. Po nákupu vozů SOR BN 8,5 v prosinci 2010 přešel provoz linky pod garáž Klíčov, v současnosti zde tedy autobusy typu Ikarus E 91 již nepotkáme. Foto: Jiří Vařečka 244 Autobusová linka 244 dnes spojuje stanici metra Smíchovské nádraží s městskými částmi Malá Chuchle, Velká Chuchle a Radotín. Od prosince 2008 do března 2009 však proběhl pokus naučit cestující využívat vlaky linky S7, které projíždějí stejnou trasu s kratší jízdní dobou. Linka 244 byla tehdy zkrácena mimo přepravní špičky pouze do trasy Nádraží Radotín Sídliště Radotín a ve víkendovém provozu byly vypravovány výhradně vozy Ikarus E 91. Foto: Jiří Vařečka 245 Linka číslo 245 spojuje osady v radotínském kopci s místním vlakovým nádražím. Původně na Lahovskou zajížděla linka 256, samostatně je linka 245 v provozu od roku Od roku 2004 byla pak prodloužena do ještě většího kopce v osadě Otěšínská. Midibusy z garáže Řepy zde začaly jezdit v březnu 2011, vršovické Ikarusy E 91 se zde poprvé objevily o rok později a čas od času je zde můžeme potkat dodnes. Málokdo ví, že garáž Kačerov sem vypravila Ikarus E 91 již v červenci 2007 během krátkodobé výluky na trase kmenové linky 256. Foto: Honza Fišer (HoFi) 255 Linka číslo 255 nahradila od září 2012 koncový, málo vytížený úsek mezi Zbraslaví a Radotínem. Midibusy jsou sem vypravovány pouze z kapacitních důvodů, standardní autobus projede zcela bez problémů celou trasu. Jelikož linku vypravuje garáž Vršovice, můžou se zde i dnes objevit vozy Ikarus E 91. Foto: Honza Fišer (HoFi) 256 Linka číslo 256 spojuje metro B Luka a radotínské nádraží s průjezdem přes odlehlé čtvrti Zmrzlík, Zadní Kopaninu, Lomy a Cikánku. I když v některých obdobích byl její provoz zajišťován midibusy, vždy na ni vyjížděly vozy z garáže Řepy, která vozy Ikarus E 91 nemá. K jejich vypravení zde došlo pouze při výluce již zmíněné linky 245 v červenci Foto: Tomáš Smetana

6 6 PŘEHLED LINEK KVĚTEN Linka číslo 265 spojuje uhříněveské nádraží s městskými částmi Benice a Lipany. Midibusy sem začaly být postupně vypravovány od února 2011 a v současnosti již zajišťují celotýdenně všechny spoje. Vozy Ikarus E 91 se objevují na vybraných pořadích, které nepřejíždějí na příměstské linky, neboť nemají namontovánu pokladnu. 291 Linka číslo 291 odstartovala v dubnu 2003 éru midibusů v Pražské integrované dopravě. Spojuje nemocniční areály v oblasti Karlova se stanicemi metra na náměstí I. P. Pavlova a Karlově náměstí. Zahájení jejího provozu bylo financováno Evropskou unií v rámci programu CIVITAS-TRENDSTTER, který obdobné midibusové linky rozjel ještě ve městech Lille, Graz, Stockholm a Pécs. Kvůli úzkému průjezdnímu profilu v centru města je nutné sem vypravovat midibusy, a právě na této lince je stále největší pravděpodobnost potkat vozy Ikarus E Od ledna 2010 je v provozu také midibusová linka 292 v trase Malostranské náměstí Nemocnice pod Petřínem. Vzhledem k úzkému průjezdnímu profilu trasy a zejména pak v obratišti u nemocnice byla nutnost nasadit na tuto linku midibusy. Praha 1 k tomuto účelu přispěla na nákup vozů Breda Menarinibus ZEUS M 200 E na elektrický pohon. Již po prvním měsíci provozu měly vozy značné technické problémy a dočasně se zde začaly objevovat autobusy Ikarus E 91, které zde v průběhu roku elektrobusy zcela nahradily. Kvůli lepší prezentaci dopravce v centru města na tuto linku ale později začaly být vypravovány novější vozy SOR BN 8,5 a dnes je téměř výhradně zajišťována nejnovějšími midibusy typem Solaris Urbino 8,9 LE. 558 Pro snazší odvoz školáků z oblasti Žvahova a Barrandova do základních škol u zastávek Chaplinovo náměstí a Štěpařská je od září 2011 jeden spoj linky 128 nahrazen právě školní linkou 558 v trase Žvahov Hlubočepy Michnovka Slivenecká Chaplinovo náměstí Štěpařská. Díky přejezdu z linky 128 jsou zde často k vidění vozy Ikarus E 91. Foto: Honza Fišer (HoFi) 569 Školní linka číslo 569 je alternativou k lince 245, jen s tou odlišností, že autobus z radotínského nádraží pokračuje až ke škole v Radotíně. Linka je zajištěna přímým přejezdem z linky 245, výskyt busu Ikarus E 91 je zde tedy možný.

7 KVĚTEN 2013 PŘEHLED LINEK Od srpna do listopadu 2006 byla uzavřena silnice z Újezdu do Průhonic. Za odkloněné linky 363 a 385 byla zřízena náhradní autobusová linka 724 v trase Opatov Kateřinky K Sukovu (později pouze Opatov Formanská). Na linku nebyl potřeba midibus, ale vzhledem k nízké přepravní poptávce se zde Ikarus E 91 několikrát objevil. Foto: archiv autora 726 V září 2012 byl omezen provoz autobusů na Čertově vršku na Praze 9. Jako náhrada za odkloněnou linku 201 byla zřízena zvláštní autobusová linka 726 v trase Poliklinika Prosek Střížkov Bulovka Nemocnice Bulovka. Její provoz částečně zajišťovala garáž Vršovice a vypraveny sem byly i vozy Ikarus E 91. Foto: Citybus.cz 728 V září a říjnu 2012 byla prováděna rekonstrukce železničního přejezdu v Hlubočepích. V trase Hlubočepy Na Srpečku Michnovka byla zavedena zvláštní autobusová linka 728 jako náhrada za linku 120, odkloněnou po barrandovské estakádě. Díky zajištění většiny spojů přejezdy z linky 128 se zde většinou objevoval Ikarus E Během konání pražských maratonů slouží jeden midibus jako tzv. sběrný autobus, projíždějící celou trasu a sbírající závodníky, kteří již odpadli, ale přesto se chtějí zúčastnit slavnostního ceremoniálu v cíli. Pro tuto linku je používáno interní označení 755, pro cestující jsou ale označeny pouze Sběrný autobus. V letech byl provoz této linky zajišťován vozy Ikarus E 91, později je nahradily novější midibusy. Foto: Tonda Ježek 779 Každoročně v červnu Praha hostí akci zvanou Muzejní noc. Během této noci se otevírají zdarma brány několika desítek muzeí a galerií po celé Praze a pro spojení mezi nimi je v provozu několik zvláštních linek. Pouze v letech 2008 a 2009 byla do akce zapojena i Chvalská tvrz v Horních Počernicích. Pro její spojení s metrem na Černém Mostě byla zřízena muzejní linka číslo 9 (interně 779), kterou zajistila garáž Kačerov dvěma vozy Ikarus E 91. Každoročně během této akce stojí ještě jeden vůz Ikarus E 91 odstavený na Staroměstské, jako pojízdná místnost pro zajištění bezpečnostních přestávek řidičů. Foto: Petr Blažek

8 8 PŘEHLED LINEK KVĚTEN 2013 POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 7 nic nic nic nic nic nic nic nic X 58 V srpnu roku 2012 jsme se mohli setkat s linkou náhradní dopravy za tramvaje pod označením X 58 v trase Olšanské hřbitovy Želivského Nákladové nádraží Žižkov. Vzhledem k nízké přepravní poptávce (linka 58 byla stále v provozu, jen vynechala 4 zastávky) sem byly vypraveny midibusy z garáže Vršovice. Objevil se zde i Ikarus E 91. Pavel Hypš AUTOBUSOVÉ POZVÁNKY Nový dopravní veletrh V termínu září 2013 se uskuteční první ročník nového mezinárodního dopravního veletrhu EUROTRANS. Jeho základními stavebními kameny jsou stávající veletrhy Autotec a Transport a Logistika. K nim přibude téma železniční dopravy pod názvem RAIL-TEC, které bylo doposud součástí strojírenského veletrhu. Nosným konferenčním tématem veletrhu EUROTRANS bude mobilita přeprava osob a zboží a její alternativy v budoucnosti. Veletrh bude primárně určen odborné veřejnosti a bude se konat jednou za dva roky v lichých letech. nic nic nic nic nic nic n CZECHBUS 2013: Již potřetí Interaktivní specializovaný odborný středoevropský veletrh se zaměřením na problematiku české a středoevropské evropské silniční hromadné dopravy CZECHBUS letos naleznete opět v Průmyslovém paláci Výstaviště v pražských Holešovicích, v termínu od 14. do 16. listopadu nic nic nic nic nic nic n Modelář Jan Šťastný: Autobusy jsou můj svět Na papírové modely autobusů ve formátu minibox (v měřítku 1:100) jednoduché na složení, ale po grafické stránce do nejmenších detailů zpracované se specializuje Jan Šťastný, alias Jon Pimmon. Jeden z jeho modelů pochopitelně Ikarus E 91 můžete najít na poslední straně tohoto mimořádného čísla Autobusových novin, za což mu náleží patřičné poděkování. Stejně jako mnoho jiných modelářů jsem začínal s vystřihovánkami v ABC, ale neměl jsem nikdy tolik trpělivosti, abych dokázal slepit složité modely. Proto jsem si rychle oblíbil jednoduché vystřihovánky (nejen) autobusů, které začaly v tomto časopise vycházet. Brzy jsem si začal dělat vlastní autobusy, nejdříve s tužkou a pravítkem, později již na počítači, říká Jan Šťastný. Tvorbě modelu obvykle předchází důkladné nafocení autobusu ze všech stran, včetně všech potřebných detailů. Následná práce na počítači se liší podle složitosti, např. celovozový reklamní polep je výrazně pracnější, s některým úplně novým modelem zápasím i několik měsíců, popisuje detaily své tvorby autor desítek autobusových modelů nejrůznějších značek a typů. Vystřižení a slepení každého modelu zabere i těm méně zkušeným modelářům zhruba hodinu a model se může stát ozdobou, která potěší jak doma, tak třeba i v práci. ninic nic nic nic nic

9

10

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT 4. ročník soutěže ZPRACOVALI: Petr Blažek Martin Kebza Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9 Vysočany OBSAH Úvod Uvedení

Více

BULLETIN. Montážní středisko filtrů pevných částic ZELENÉ ZNÁMKY. Inzerce zdarma. autobusů. Prodejní centrum

BULLETIN. Montážní středisko filtrů pevných částic ZELENÉ ZNÁMKY. Inzerce zdarma. autobusů. Prodejní centrum BULLETIN 45/2013/duben Prodejní centrum autobusů 2013 Inzerce zdarma Montážní středisko filtrů pevných částic ZELENÉ ZNÁMKY PRODEJNÍ CENTRUM AUTOBUSŮ Nejlepší místo pro nákup a prodej autobusů Prodejní

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Přístupnost veřejné dopravy v Praze. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Přístupnost veřejné dopravy v Praze. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Přístupnost veřejné dopravy v Praze pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Helena Vlčková Bakalářská práce 2010 ANOTACE Hlavním cílem

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Program kvality služby v našem podniku v roce 1999 Program kvality služby uzavřel

Více

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze

Více

Kampaní upozorňujeme na rizika dopravy ve městě

Kampaní upozorňujeme na rizika dopravy ve městě číslo 5/ květen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Zenklova už přístupná pro všechny typy tramvají /strana 10 a 11/ Počet nízkopodlažních autobusů se blíží

Více

kontakt Už rok probíhá přeměna Dopravního podniku obsahu květen 2005 ročník 10 číslo 5 zdarma Vzpomínky na padlé Financování veřejné dopravy potřetí

kontakt Už rok probíhá přeměna Dopravního podniku obsahu květen 2005 ročník 10 číslo 5 zdarma Vzpomínky na padlé Financování veřejné dopravy potřetí kontakt květen 2005 ročník 10 číslo 5 zdarma Už rok probíhá přeměna Dopravního podniku Už více než dvanáct měsíců pracují desítky zaměstnanců Dopravního podniku na jeho přeměně. Mnoho bylo vykonáno, vždyť

Více

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE SEMINÁRNÍ PRÁCE (Veřejná verze) Autor práce: Pavel Purkart, oktáva Konzultant: Mgr.

Více

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ŘÍJEN 2007 150 LET PRAŽSKÉ ZÁCHRANKY

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ŘÍJEN 2007 150 LET PRAŽSKÉ ZÁCHRANKY PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI ŘÍJEN 2007 150 LET PRAŽSKÉ ZÁCHRANKY Oslavy státního svátku 28. října k výročí vzniku Československa v Praze Praha si připomene 28.

Více

kontakt Ledovka: svědectví přímých účastníků 140 let historickým objektivem Fakta o pátém áčku seriál Letem dopravním světem na stranách 8 až 13

kontakt Ledovka: svědectví přímých účastníků 140 let historickým objektivem Fakta o pátém áčku seriál Letem dopravním světem na stranách 8 až 13 Časopis zaměstnanců Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti DP LEDEN 2015 kontakt ročník 20 1 140 let historickým objektivem Fakta o pátém áčku seriál Letem dopravním světem Ledovka:

Více

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN ČERVEN-ČERVENEC 2005 DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN PRÁZDNINY A CYKLISTICKÁ SEZONA JSOU TADY Lanové dráhy v Praze Oko pražských tunelů MHD je bezpečná Přechody pro

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky 2015... 1 10 let přívozů Pražské integrované dopravy 25. 6. 2015... 5 Prázdninový provoz PID 1. 7. 2015 29. 8. 2015...

Více

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Pravidelná autobusová doprava se provozuje ve městech a obcích již kolem 5 000 obyvatel. Je vhodná pro zajištění dopravních proudů v rozmezí do 5 tisíc cestujících za hodinu. Přepravní rychlost autobusové

Více

NÁMĚSTÍ MÍRU. Již 135 let. s pražskou městskou hromadnou dopravou VÝSTAVIŠTĚ

NÁMĚSTÍ MÍRU. Již 135 let. s pražskou městskou hromadnou dopravou VÝSTAVIŠTĚ NÁMĚSTÍ MÍRU Již 135 let s pražskou městskou hromadnou dopravou VÝSTAVIŠTĚ WWW.DP.CZ 135 let městské hromadné dopravy Vážení cestující, většina z nás, kteří žijeme a pohybujeme se v Praze, využívá služeb

Více

číslo 2006 / ročník 11 květen zdarma

číslo 2006 / ročník 11 květen zdarma květen 2006 / ročník 11 zdarma číslo 5 Trať na Barrandov při cvičení obstála (04) Aktivní preference na křižovatkách řízených SSZ (08) Správa objektů v novém (15) Opatření ke zlepšení podmínek provozu

Více

Výroční zpráva 2012 O H L É D N U T Í ZA DATY A 2012 U a D á L zpráv O s T oční m Výr i roku 2012

Výroční zpráva 2012 O H L É D N U T Í ZA DATY A 2012 U a D á L zpráv O s T oční m Výr i roku 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva... 4 Základní identifikační údaje o společnosti... 6 Organizační schéma k 31. 12. 2012... 8 Personální obsazení ke

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

Analýza integrovaných dopravních systémů Prahy a Bratislavy

Analýza integrovaných dopravních systémů Prahy a Bratislavy VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Hlavní specializace: Podnikání a právo Vedlejší specializace: Logistika Mezinárodní přeprava a zasílatelství Analýza integrovaných dopravních

Více

USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ IDI Praha, 2000 Texty, grafické výstupy a údaje v nich obsažené je možno šířit jen s uvedením pramene: Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha) ÚSTAV DOPRAVNÍHO

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky v srpnu 2015... 1 Rozšíření provozu linek 326 a 327 na Jesenicku od 1. 8. 2015... 2 Nový přívoz P7 na Štvanici od 7.

Více

Změny linek PID se spuštěním metra do Motola

Změny linek PID se spuštěním metra do Motola INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 01 / 2015 Vyšlo 15. 01. 2015 Obsah Trvalé změny PID od 5. 1. 2015... 1 Změny linek PID se spuštěním metra do Motola... 1 Přehled nejvýznamnějších událostí PID roku 2014... 2

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími Nová tramvaj poprvé svezla

Více

DP kont@kt. Déčkem již v roce 2014? Městská policie v noční MHD. leden 2008 / ročník 13 / zdarma číslo 1 / 2008

DP kont@kt. Déčkem již v roce 2014? Městská policie v noční MHD. leden 2008 / ročník 13 / zdarma číslo 1 / 2008 leden 2008 / ročník 13 / zdarma číslo 1 / 2008 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Městská policie v noční MHD 3 Spolupráce, která velkou měrou přispěla ke

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více