Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014"

Transkript

1 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, ICQ: , GSM: Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo /2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt v družstevním vlastnictví, č. 1086/19, v panelovém domě, č.p. 1086/13 s přísl. v obci Praha, k.ú. Nusle, okr. Hl.m. Praha Adresa nemovitosti: Zdaru 1089 / 13, Praha - Nusle Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Nusle, kód k.ú , LV 1496 Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Nusle, kód k.ú , LV 1548 Pozemky: 2557, 2558 Vlastník jednotky: Lidové bytové družstvo Praha 4, Zdaru 1086/3, Praha, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Vlastník pozemku: Lidové bytové družstvo Praha 4, Zdaru 1086/3, Praha, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Lidové bytové družstvo Praha 4, Zdaru 1086/3, Praha, spoluvlastnický podíl: 1 / 4 OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Prahy 4, JUDr. Jana Tvrdková; č. obj.:sp.zn.095 Ex 89/14/U , Adresa objednatele: Hornokrčská 650 / 29, Praha 4 telefon: IČ: DIČ: CZ ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Ing. Petr Křivánek Komenského 716, Jemnice telefon: IČ: DIČ: ÚČEL OCENĚNÍ: Zjištění ceny obvyklé v místě a čase, pro účely prodeje nemovitosti v dražbě veřejné nedobrovolné exekuční ke dni (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 20 stran Počet příloh: 8 V Jemnici, dne Otisk razítka Ing. Petr Křivánek

2 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r změna stavby v r. rekonstrukce v r Rekonstrukce stavby: celková dílčí střecha, fasáda zateplení okna, dveře ostatní Rekonstrukce jednotky: celková dílčí sociální zařízení kuchyňská linka podlahy okna dveře SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl., podn. část. obsazen volný objekt Okolí: bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zp. příjezd Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: Počet obyvatel: Stavebně technický stav stavby: Stavebně technický stav jednotky: Vytápění: Okrajová část - smíšená zástavba (stagnace) dobře udržovaná neudržovaná k částečné rekonstrukci lokální plynové Počet podlaží celkem: 7 z toho podzemní: 2 z toho nadzemní: 5 Počet bytů/nebytů 32/3 Bytová jednotka Č.p./č.jedn. Podlaží Typ PP bytu Balkon, Lodžie, Terasa Sklad Sklípek Garáž. stání Celková plocha jednotky Započitatelná plocha jednotky m 2 m 2 m 2 ks m 2 m /19 3. NP ,15 0,00 3,81 48,96 47,05 KUPNÍ CENA VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY 0 Kč Protože se zatím k tomuto účelu nejedná o obchodní kontrakt (koupě či prodej) ve vztahu k posuzované nemovitosti, ale o vyhotovení odhadu pro potřebu exekučního řízení, není provedeno vyhodnocení kupní ceny

3 Rizika spojená s právním stavem nemovitosti Vyhodnocení rizik nemovitosti RIZIKO ANO NE Popis rizika Jednotka není řádně zapsána v katastru nemovitostí Skutečné užívání jednotky není v rozporu s její kolaudací Jedná se o družstevní vlastnictví - oceněni práv a povinností k družstevní bytové jednotce Rizika spojená s umístěním nemovitosti RIZIKO Popis rizika NE Nemovitost situována v záplavovém území zóna 1 Nemovitost: byla v minulosti zaplavena nebyla v minulosti zaplavena Pojištění proti povodni / záplavě: doporučuji není nutné Věcná břemena a obdobná zatížení K nemovitosti (právům a povinnostem na družstevní byt) bylo zřízeno exekutorské zástavní právo a je nařízena exekuce! Tento posudek však odráží tržní cenu nemovitosti jako takové, tudíž k tomuto nebude při stanovení ceny přihlíženo. RIZIKO NE ANO Popis rizika Bez reálných břemen a služebností Poznámky k osobě a k nemovitosti - exekuce, konkurs apod. Přehled podkladů NÁLEZ 1.Usnesení soudního exekutora Judr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne ; 2. Aktuální informativní výpisy z KN - LV číslo pro katastrální území Nusle, obce Praha, získaný z internetového portálu Nahlížení do KN dne ; 3. Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Nusle; 4. Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Nusle, zajištěná ke zpracování tohoto odhadu z internetového portálu s vyznačením polohy nemovitosti; 5. Informace a údaje sdělené kontaktní osobou - p. Otakarem Peschlem při zadání odhadu a při místním šetření a prohlídce dne ; 6. Informace a údaje zjištěné, resp. ověřené z internetových portálů aj., použité k sumarizaci údajů a poznatků při aplikaci porovnávací metody ocenění, též jako podklad pro vyhotovení situační ortofotomapy předmětné lokality v k.ú. Nusle ; 7. Fotodokumentace předmětné nemovitosti v k.ú. Nusle; 8. Výsledný znalecký posudek byl vypracován za použití softwarového vybavení NEMExpress fy PLUTO-OLT Praha 2014, v

4 Místopis (charakteristika obce, poloha nemovitosti v obci) Obec Praha je hlavním městem České republiky s kompletně vybudovanou infrastrukturou a občanskou vybaveností. Počet obyvatel (Lexikon měst a obcí ČR 2011). Ceny nemovitostí jsou v hlavním městě Praze na zcela jiné úrovni než v ostatních částech ČR (dokonalá vybavenost, mnoho pracovních příležitostí ve srovnání s ostatními regiony) a tudíž je nutné při porovnávací metodě srovnávat pouze Pražské nemovitosti. Městská část Praha - Nusle, ve které se nachází oceňovaná nemovitost má, jak bylo výše uvedeno, kompletně vybudovanou infrastrukturou a občanskou vybavenost vč.všech přípojek inženýrských sítí. V přímé blízkosti nemovitosti se nachází mateřská škola, střední škola stavební. Cca 300m od domu jsou zastávky MHD (autobus a tramvaj), kompletní zdravotnická, sociální, vzdělávací, kulturní a obchodní síť. Poloha nemovitosti Budova, v níž je oceňovaný družstevní byt, se nachází v k.ú. Nusle, ve zmiňované části Praha - Nusle, v ulici Zdaru v zástavbě několika podobných obytných budov. Samotný družstevní byt se nachází ve 3.NP bytového domu č.p Dům je rohový a má jeden vchod. V těsné blízkosti domu se nachází mateřská školka a střední škola stavební. V širším okruhu je to supermarket, mateřská škola, základní škola, střední škola, gymnázium, městská policie, pošta, bankomaty, divadlo. Cca 500m od domu zastavuje linka hromadné autobusové dopravy (stanice Jezerka a Sdružení).Spojení s centrem města do 15 minut. Poloha, okolí a dopravní dostupnost Poloha v obci: Okrajová část - smíšená zástavba Okolí: bytová zóna průmyslová zóna nákupní zóna ostatní Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Celkový popis nemovitosti (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, příslušenství) Základní popis Bytová jednotka č. 1086/19 o vel. 1+1, k níž váznou oceňovaná práva a povinnosti se nachází ve 3.NP domu č.p v obci Praha. V domě není domovní výtah. V tomto vchodě se nachází celkem 32 bytů. Dům s jedním vchodem (č.p. 1086) je domem postaveným v roce 1931 tradiční formou zděného domu, v tomto případě v zástavbě několika podobných domů pro bydlení. Má 5 nadzemních podlaží a 2.PP. Střecha domu je sedlová, krytina pálená taška. Vytápění bytu (domu) je lokální plynové - WAW, dům je připojen na veškeré inž. sítě v místě. Bližší popis kcí domu a vybavení bytu č. 1086/19 jsou patrné z dále uvedeného - viz popis konstrukcí a vybavení před určením věcné hodnoty (nákladové ceny) bytu. Oceňovaný byt je v družstevním vlastnictví Lidového bytového družstva. Tudíž budou oceněny práva a povinnosti družstva. K bytu náleží sklep umístěný v 1.PP domu. Dům leží na pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 413m2 a pozemek p.č zahrada o výměře 924m 2, využíván jako zeleň u domu. Pozemky jsou taktéž ve stejném vlastnictví. Pozemek využívaný jako zahrada je ve vlastnictví Lidového bytového družstva ve velikosti 1/4. Popis bytové jednotky Bytová jednotka č. 1086/19 je bytovou jednotkou v družstevním vlastnictví o vel K oceňované bytové jednotce náleží jako její příslušenství sklepní kóje (3,81m2), který se nachází mimo byt v 1.PP domu. Plocha samotného bytu činí 45,15m2 (dle vlastního zaměření při místním šetření). V bytě byla v 70.letech provedena větší rekonstrukce, od té doby je však vše v původním stavu. V rámci zmiňované rekonstrukce byla vyměněna podlaha a zrekonstruováno sociální zařízení a ostatní konstrukce, vyjma oken a dveří. V roce 2011 byly stoupačky vyměněny za plastové. V posledních letech byt neprocházel ani základní údržbou, a je ve velmi špatném technickém stavu. V současné době má byt údajně následující vybavení: Byt má zděné jádro s WC a koupelnou, okna původní dřevěná špaletová, podlahy PVC, parkety a dlažba dveře plné a prosklené do ocelových zárubní, stoupačky plastové, přípojka plynu, vybavení kuchyně plynový sporák, ohřev vody lokální elektrický - v současné době chybí, hygienické vybavení vana, umyvadlo, WC - vše v zanedbaném a špatném stavu. Tato bytová jednotka je v současné době v družstevním vlastnictví

5 Dispoziční řešení Jedná se o byt. jednotku o vel. 1+1 o velikosti 48,96 m 2 (vč. příslušenství - sklep - 3,81m2). Byt obsahuje následující místnosti: pokoj, chodba, kuchyně, koupelna, WC a komora. Popis technického stavu stavby Dům č.p se nachází v technickém stavu, který odpovídá zjištěnému stáří 82 let, jeho údržbě a určitému stavu revitalizace. Je postaven tradiční formou zděného cihlového systému. Na domě byla v roce 2010 opravena střecha a fasáda (zateplení). V roce 2013 byla vyměněna okna za plastová a taktéž vstupní dveře do domu. V současné době je technický stav následující: Dům je zděný, stropy dřevěné, střecha domu je sedlová, krytina pálená taška, klempířské práce z pozinkovaného plechu, objekt má bleskosvod, dům má novou fasádu se zateplením, okna jsou plastová a taktéž vchodové portály jsou plastové, schody teraco. Byt (dům) je vytápěn pomocí lokálního plynového topení - WAW, dům je napojen na veškeré inž. sítě v místě. Bližší popis konstrukcí domu a vybavení bytu č. 1086/19 jsou patrné z dále uvedeného - viz popis konstrukcí a vybavení před určením věcné hodnoty (nákladové ceny) bytu. Dům je v dobrém stavu. Technický popis oceňované nemovitosti Stavebně technický stav jednotky: neudržovaná k částečné rekonstrukci Rekonstrukce jednotky: celková dílčí sociální zařízení kuchyňská linka podlahy okna ostatní Počet podzemních/nadzemních podlaží: 2 / 5 Počet bytový/nebytových jednotek: 32 / 3 Inženýrské sítě a využití nemovitosti Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon Přístupová komu.: zpevněná nezpevněná přes pozemky parc. číslo Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. část. obsazen volný objekt Přístup a příjezd k pozemku z veřejné komunikace přes vlastní pozemky zajištěn věcným břemenem jiné zajištění přístupu k pozemkům právně nezajištěn Pronájem nemovitosti (zhodnocení nájemního vztahu) Nemovitost není pronajímána / propachtována Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro pronajímatele - 5 -

6 Přehled listů vlastnictví LIST VLASTNICTVÍ číslo 1496 Kraj: CZ010 Hl.m. Praha Okres: CZ0100 Hl.m. Praha Obec: Praha Katastrální území: Nusle Ulice: Zdaru č.o.: 13 Podíl Vlastníci PO IČO: Lidové bytové družstvo Praha Zdaru 1086/3, Praha 1 / 1 4 Stavby je součástí část obce Nusle Bytový dům č.p na pozemku p.č Jednotky Nusle, č.p. 618, LV 9075 Číslo jednotky: 1089/19 Spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Pozemky 2557 Pozemková parcela Parcela KN 413 m 2 zastavěná plocha a nádvoří LIST VLASTNICTVÍ číslo 1548 Kraj: CZ010 Hl.m. Praha Okres: CZ0100 Hl.m. Praha Obec: Praha Katastrální území: Nusle Ulice: Zdaru č.o.: 13 Podíl Vlastníci PO IČO: Lidové bytové družstvo Praha Zdaru 1086/3, Praha 1 / 4 4 Pozemky 2558 Pozemková parcela Parcela KN 924 m 2 zahrada Výpočet podlahových ploch jednotky Název Typ výměry Podlahová plocha Koeficient Započítaná plocha chodba byt 4,52 m 2 1,00 4,52 m 2 kuchyně byt 15,37 m 2 1,00 15,37 m 2 pokoj byt 20,43 m 2 1,00 20,43 m 2 koupelna + WC byt 3,06 m 2 1,00 3,06 m 2 komora byt 0,80 m 2 1,00 0,80 m 2 sklepní kóje byt 3,81 m 2 0,50 1,90 m 2 WC byt 0,96 m 2 1,00 0,96 m 2 Celková podlahová plocha 48,96 m 2 47,05 m 2-6 -

7 Konstrukce Základy vč. zemních prací Svislé konstrukce Stropy Krov, střecha Krytiny střech Klempířské konstrukce Úprava vnitřních povrchů Úprava vnějších povrchů Vnitřní obklady keramické Schody Dveře Vrata Okna Povrchy podlah Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Vnitřní plynovod Ohřev teplé vody Vybavení kuchyní Vnitřní hygienické vyb. Výtahy Ostatní Instalační pref. jádra Popis betonové patky izolované zděné dřevěné dřevěný sbíjený, sedlová pálená krytina pozinkovaný plech dvouvrstvé vápenné omítky KZS běžné obklady teraco plné prosklené do ocelových zárubní chybí dřevěná špaletová PVC, parkety, dlažba lokální WAW světelná bleskosvod plastové trubky plastové potrubí rozvod zemního plynu chybí běžný plynový sporák WC, umyvadlo, vana osobní výtah chybí instalační šachty, koupelny, WC Výpočet hodnoty pozemků Základní popis oceňovaných pozemků K oceňovanému bytu (domu) náleží pozemek parc. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 413m 2. Tento pozemek je takto zapsány v KN na LV č pro obec Praha, k.ú.nusle, okr. Hl. město Praha. Pozemek je přímo pod domem, je napojeny na veškeré inženýrské sítí. Dále k bytu (domu) náleží pozemek parc.č zahrada o výměře 924m 2, využívaný jako zeleň u domu, který je zapsaný v KN na LV č Pozemek je ve vlastnictví Lidového bytového družstva z 1/4. Oba tyto pozemky jsou chráněny jako památkově chráněné území. U pozemků se nevyskytují jiné negativní vlivy. K pozemku i domu je příjezd po zpevněné komunikaci. Jelikož se jedná o družstevní vlastnictví není určen spoluvlastnický podíl na těchto pozemcích. Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků Pro stanovení ceny pozemku nelze užít porovnávací metody, protože pozemky zastavěné podobnými nemovitostmi nejsou samostatně obchodovatelné (předmětem obchodování jsou pouze jako součást celé nemovitosti). Z tohoto důvodu byla odhadcem určena jednotková cena pozemku - zastavěné plochy a nádvoří na Kč/m 2. Tyto ceny vychází z jednotkové ceny dané v současné době platným oceňovacím předpisem a to v tomto případě dle aktuální cenové mapy města Prahy (jež se již dále neupravuje). Podle názoru odhadce je tato cena v daném místě a čase (zejména však jako součást celkové ceny nemovitosti) přiměřená. Všechny okolnosti, které toto rozhodnutí odhadce ovlivňují, jsou uvedeny v jiných částech tohoto odhadu. Přehled oceňovaných pozemků Druh pozemku Parcela č. Výměra [m 2 ] Spoluvlastnický podíl zastavěná plocha a nádvoří / 1 zahrada / 1 Celková výměra pozemků:

8 OCENĚNÍ Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitosti Ke stanovení obvyklé ceny oceňované nemovitosti bylo v tomto případě ocenění použito pouze jedné základní metody zpracování odhadu, a to : Metody porovnávací tržní s přímým porovnáním. Od zjištění (věcné) ceny a výnosové hodnoty práv a povinností k družstevnímu bytu vypočtené s použitím platného oceňovacího předpisu bylo upuštěno z důvodu, že pro družstevní byty neexistuje v těchto případech platná metodika či předpis (Dle nového občanského zákoníku z roku 2014). Metoda ceny administrativní byla použita za účelem náležité identifikace předmětu ocenění a má dle znalce jen pomocný indikační charakter. Administrativní cena byla stanovena za použití vyhlášky c. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), pomocí základní ceny za 1 m2 podlahové plochy objektu a výměry pozemku s přihlédnutím k indexu konstrukce a vybavení, indexu trhu a indexu polohy pozemku, včetně zahrnutí údajů z platné pozemkové mapy. Metodou ceny administrativní byla zjištěna cena bytové jednotky ve výši Kč. Touto metodou a prohlídkou nemovitých věcí byly zjištěny rozhodující vlastnosti předmětu ocenění pro použití metody srovnávací: umístění nemovitých věcí, stáří objektu, svislé konstrukce objektu, podlahová plocha objektu, dispozice objektu a jeho příslušenství. V porovnávací metodě byly srovnávány ceny typově obdobných nemovitých věcí s ohledem na velikost sídla, velikost samotných nemovitých věcí, charakter, polohu, kvalitu provedení, vybavení, stav údržby, existující infrastrukturu, využitelnost nemovitých věcí a vlastnické vztahy k nim a s ohledem na situaci, trendy, na realitním trhu, tj. ceny dosažené, realizované, resp. aktivně nabízené, v daném místě a čase při prodeji obdobných nemovitých věcí. Ceny srovnávaných nemovitých věcí byly následně upraveny indexovou metodou na základě výše uvedených kritérií, čímž byla upravena JC/m2 užitné plochy (snížení nebo zvýšení v závislosti na míře podobnosti či naopak odlišnosti jejich charakteristických vlastností s vlastnostmi oceňovaných nemovitých věcí). Výpočet porovnávací hodnoty Pro potřebu porovnávací metody ocenění je vždy nutné získat informace z dostatečně velkého souboru prodávaných nemovitostí přibližně stejného druhu a známé výměry. Pro tento účel byly užity zejména údaje z nabídkové databáze obdobných nemovitostí, kterou na serveru naplňují nabídky RK v místě působících, dále potom údaje z vlastní databáze odhadce, vytvořené na základě realizovaných prodejů v minulosti (se známou tržní, resp.nabízenou cenou), v neposlední řadě také ve spolupráci s kolegy odhadci (znalci). Nabídky realitních kanceláří, které působí v daném regionu a které byly uveřejněny na internetových serverech (sdružených pod byly ověřeny a verifikovány, v nabízených cenách však byla provedena dílčí úprava. S ohledem na účel posudku byl shledán počet srovnávacích nemovitostí (4) jako postačující (vzhledem k podobnosti). V konkrétním případě je zřejmé, že porovnávaná nemovitost vykazuje takové vlastnosti, technický stav a vybavenost podobné se srovnávacími byty, že porovnávací metodou zjištěná obvyklá cena je na trhu s nemovitostmi v daném regionu s největší pravděpodobností u tohoto bytu dosažitelná. Tato cena je v relaci s obdobnými byty v daném stavu, čase a místě. Též s ohledem na lokalizaci domu (dosažitelnost občanské vybavenosti, vhodnost lokality pro bydlení apod.) byla tato cena shledána jako přiměřená a odpovídající zjištěnému stavu a postavení podobných bytů na trhu s realitami v daném místě. Při použití porovnávací metody (zejména s ohledem na úroveň podkladů v realitní inzerci) nelze však bez alespoň povšechné prohlídky srovnávacích nemovitostí (příp. znalosti místní situace) tuto úvahu o výši obvyklé ceny precizovat, přesto je (též s přihlédnutím k nákladové ceně bytu) porovnávací hodnotou určená obvyklá cena uvažována jako cena výsledná. Pro potřeby porovnávací metody byly použity následující srovnatelné nemovitosti: - 8 -

9 Výpočet porovnávací hodnoty Typ stavby Popis / Zdůvodnění koeficientu Kc Lokalita / Fotografie Započitatelná Podlaží Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená plocha cena m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Byt 1+1 Družstevní byt (anuita splacena) o velikosti 1+1 (31m2), v přízemí cihlového domu, s okny do vnitrobloku, ve velmi žádané lokalitě Prahy 4 - Podolí. Byt je v původním udržovaném stavu a dispozičně je rozdělen na předsíň, kuchyň, pokoj, WC a koupelnu. Topení je plynové (WAW). V okolí se nachází veškerá občanská vybavenost (MŠ, ZŠ, NS vše v dosahu cca. 3 min. chůze) a množství zeleně ( nábřeží s cyklostezkou, nedaleko Kavčí Hory, Vyšehrad, plavecký stadion Podolí, Žluté lázně). Praha 4 - Podolí, ul. Sinkulova Hodnocení: Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků (obsaženy v ceně) - koeficient 0,93; Velikosti objektu - Podobná velikost (1+1;2+kk) - koeficient 1,00; Lokalita - Srovnatelná lokalita - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - Lepší vybavení bytu - koeficient 0,97; Stáří, technický stav - Byt taktéž ve špatném technickém stavu - koeficient 1,00; Druh budovy - Taktéž zděný bytový dům - koeficient 1,00; Způsob vlastnictví - Taktéž družstevní vlastnictví - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků (obsaženy v ceně); Velikosti objektu - Podobná velikost (1+1;2+kk); Lokalita - Srovnatelná lokalita; Provedení a vybavení - Lepší vybavení bytu; Stáří, technický stav - Byt taktéž ve špatném technickém stavu; Druh budovy - Taktéž zděný bytový dům; Způsob vlastnictví - Taktéž družstevní vlastnictví; cihlová 33,00 1.NP , Byt 2+kk Byt 2+kk v družstevním vlastnictví o velikosti 49 m2 v ulici Za zelenou liškou kousek od metra Budějovická. Byt se nachází v 5.podlaží cihlového domu s výtahem v klidné ulici plné zeleně. K domu patří krásná zahrada za domem. V bytě je nová koupelna a samostatné WC, komora. Pokoj s orientací na jihovýchod má 25,5 m2 a druhý s orientací na severozápad má 13,3 m2. Vytápění WAW. Před vstupem do bytu je zasklená lodžie pod uzamčením pro tento a sousední byt na patře. K bytu náleží sklep o velikosti 5 m2 v suterénu domu. Praha 4 - Krč, ul. Za Zelenou liškou Hodnocení: Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků (obsaženy v ceně) - koeficient 0,93; Velikosti objektu - Podobná velikost (1+1;2+kk) - koeficient 1,00; Lokalita - Srovnatelná lokalita - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - Lepší provedení a vybavení - koeficient 0,95; Stáří, technický stav - Lepší technický stav - koeficient 0,95; Druh budovy - Taktéž zděný bytový dům - koeficient 1,00; Způsob vlastnictví - Taktéž družstevní vlastnictví - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků (obsaženy v ceně); Velikosti objektu - Podobná velikost (1+1;2+kk); Lokalita - Srovnatelná lokalita; Provedení a vybavení - Lepší provedení a vybavení; Stáří, technický stav - Lepší technický stav; Druh budovy - Taktéž zděný bytový dům; Způsob vlastnictví - Taktéž družstevní vlastnictví; cihlová 49,00 5.NP 2 + kk ,

10 Byt 1+1 Byt s podlahovou plochou 45m2, který se nachází ve zvýšeném přízemí udržovaného domu v Humpolecké ulici, Praha 4, mezi stanicemi metra Budějovická a Pankrác. Byt sestává z menší zadní místnosti 9m2, průchozí hlavní místnosti 23m2, předsíňky a soc.zařízení vybaveného sprchovým boxem a toaletou. K bytu náleží prostorná sklepní kóje. Byt je v družstevním vlastnictví, možnost financování hypotéčním úvěrem je pouze při zajištění jinou nemovitostí. Měsíční poplatky jsou 1831Kč + spotřeba el.energie a plynu. Vytápění bytu zajišťuje plynové topidlo - wafky a ohřev vody plynová karma. Praha 4 - Krč, ul. Humpolecká Hodnocení: Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků (obsaženy v ceně) - koeficient 0,93; Velikosti objektu - Podobná velikost (1+1;2+kk) - koeficient 1,00; Lokalita - Srovnatelná lokalita - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - O něco lepší vybavení bytu - koeficient 0,98; Stáří, technický stav - Taktéž špatný tech.stav, o něco lepší - koeficient 0,98; Druh budovy - Taktéž zděný bytový dům - koeficient 1,00; Způsob vlastnictví - Taktéž družstevní vlastnictví - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků (obsaženy v ceně); Velikosti objektu - Podobná velikost (1+1;2+kk); Lokalita - Srovnatelná lokalita; Provedení a vybavení - O něco lepší vybavení bytu; Stáří, technický stav - Taktéž špatný tech.stav, o něco lepší; Druh budovy - Taktéž zděný bytový dům; Způsob vlastnictví - Taktéž družstevní vlastnictví; cihlová 45,00 1.NP , Byt 2+kk Zrekonstruovaný byt 2+kk o CP 45 m2 v 6. NP panelového domu v Praze 4 - Michle. Byt je dispozičně řešen samostatným pokojem, obývacím pokojem s kuchyňským koutem, koupelnou a WC. Dům je po celkové rekonstrukci. K bytu náleží sklep a společný balkon na chodbě. Výborná dopravní dostupnost. Veškerá občanská vybavenost v okolí. Byt zatím nelze převést do OV. Praha 4 - Michle, ul. Ohradní Hodnocení: Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků (obsaženy v ceně) - koeficient 0,93; Velikosti objektu - Podobná velikost (1+1;2+kk) - koeficient 1,00; Lokalita - Srovnatelná lokalita - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - Lepší provedení a vybavení - koeficient 0,94; Stáří, technický stav - Lepší technický stav - koeficient 0,94; Druh budovy - Taktéž zděný bytový dům - koeficient 1,00; Způsob vlastnictví - Taktéž družstevní vlastnictví - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků (obsaženy v ceně); Velikosti objektu - Podobná velikost (1+1;2+kk); Lokalita - Srovnatelná lokalita; Provedení a vybavení - Lepší provedení a vybavení; Stáří, technický stav - Lepší technický stav; Druh budovy Panelový dům bytový dům; Způsob vlastnictví - Taktéž družstevní vlastnictví; cihlová 45,00 6.NP 2+kk , Variační koeficient před úpravami: 4,10 % Variační koeficient po úpravách: 1,20 % Minimální jednotková cena: Kč/m 2 Minimální cena: Kč Průměrná jednotková cena: Kč/m 2 Průměrná cena: Kč Maximální jednotková cena: Kč/m 2 Maximální cena: Kč Stanovená jednotková cena: Kč/m 2 Porovnávací hodnota: Kč

11 Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v ocenění a s přihlédnutím ke všem známým aspektům a na základě vlastních zkušeností a znalosti situace, stanovuji konečnou cenu práv a povinností k - bytu 1+1, č. 1086/19 v družstevním vlastnictví a jeho příslušenství v domě čp. 1086, postaveném na pozemku parc.č.2557, v obci Praha, k.ú. Nusle, okres Hl. m. Praha na: ,- Kč slovy: jedenmiliónsedmsettisíckorun českých (zaokrouhleno na desetitisíce Kč) Ve výše uvedené částce jsou zohledněny všechny aspekty, známé odhadci v dané době o předmětné nemovitosti a dle názoru odhadce ji lze považovat za cenu obvyklou. Poznámka: Dle doložených stanov družstva (předaných předsedkyní družstva) je omezený okruh možných nabyvatelů družstevního podílu (vyznačeno viz příloha). Tato skutečnost je však zohledněna již při samotném ocenění (srovnávány jsou pouze družstevní byty) a toto omezení pokrývá téměř kompletní soubor možných zájemců o tento podíl. Z tohoto důvodu znalec již dále uvedenou výslednou zjištěnou obvyklou cenu družstevního podílu neupravuje. Seznam podkladů a příloh Podklad / Příloha počet stran A4 v příloze Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení odhadce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN, podle LV č pro obec Praha, k.ú. Nusle, okr. Hl. město Praha, vyhotovený KÚ pro 1 kraj Hl. město Praha, KP Praha ze dne Kopie katastrální mapy předmětného území zajištěná z internetového portálu nahlížení do KN 1 Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Nusle s vyznačením polohy domu č.p Fotodokumentace bytu č. 1086/19 a domu č.p 1086 ze dne Výňatek ze stanov družstva s vyznačením okruhu možných nabyvatelů

12 Koncesní listina: Byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích - odbor obecní živnostenský úřad, pod č.j.: ZO/U1079/2006/Hr a ev.č K o n c e s n í l i s t i n a vydaná fyzické osobě Ing. Petr Křivánek, r.č /1456; IČO bydliště: Komenského 716, , JEMNICE pro předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích dne na dobu neurčitou, s datem , jako dnem vzniku práva provozovat živnost. Znalecká doložka ============== Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne , pod č.j. Spr. 913/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č /2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace. V Praze dne Ing. Petr Křivánek Komenského 716 JEMNICE

13 Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení odhadce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne

14 - 14 -

15 Výpis z KN, podle LV č pro obec Praha, k.ú. Nusle, okr. Hl. město Praha, vyhotovený KÚ pro kraj Hl. město Praha, KP Praha ze dne

16 Kopie katastrální mapy předmětného území zajištěná z internetového portálu nahlížení do KN

17 Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Nusle s vyznačením polohy domu č.p

18 Fotodokumentace bytu č. 1086/19 a domu č.p 1086 ze dne Čelní pohled Boční pohled Boční pohled Vchodové dveře Kuchyně Pokoj

19 Koupelna WC Chodba Sklepní kóje

20 Výňatek ze stanov družstva s vyznačením okruhu možných nabyvatelů

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5205-67/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č.1252/5 Adresa nemovitosti: Jungmannova 1252, Kyjov Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5280-142/2014 6 Areál - víceúčelový, provozní areál na LV 302 v k.ú.orlová Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Orlová, k.ú. Orlová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3039/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1027/3 v objektu čp. 1027/12, ulice Na Louži, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5290-152/2014 6 Areál - výrobní (s provozem), provozní areál na LV 983 v k.ú.mostkovice Adresa nemovitosti: Mostkovice 373 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký,

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01938/14-051 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5311-19/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.101/2 Adresa nemovitosti: Lukavec 138 Katastrální údaje: Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Lukavec,

Více