I. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1

2 I. Výroční zpráva o činnosti školy Charakteristika školy Název školy, adresa Název školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 Adresa školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363, Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství: IZO školy: Kontakty Telefon: ústředna v budově A ředitelna budova B - anglická sekce: německá sekce: Fax.: E mail: www stránky: Ředitelka školy: Mgr. Markéta Lorenzová, Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Milan Oravec, - 1 -

3 Datum posledního zařazení do sítě škol Datum posledního zařazení do sítě škol: Poslední změna zařazení: Vzdělávací program školy Vzdělávací program školy K/401, K/801, K/81, K/41 V ročníku nižšího osmiletého gymnázia a v a ročníku čtyřletého gymnázia probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu LUPA. 5. Součásti školy k IZO a název součásti gymnázium Kapacita součásti (cílová) Počet uživatelů celkem Počet vlastních uživatelů (žáků) * Počet pracovníků součásti celkem Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep , ,55 * údaje pouze za denní formu studia žáci + dospělí Pozn.: Pokud je stravování/ubytování prováděno jako doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků/ubytovaných a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni 6. Počet tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru K/401 gymnázium K/801 gymnázium K/41 gymnázium K/81 gymnázium Počet žáků ve všech formách studia k k Z toho počet žáků denního studia k k Počet tříd Průměrný počet žáků na třídu , , , ,90 celkem ,79-2 -

4 Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet ped. prac. fyzický/přepoč. Počet pedag. prac. se vzděláním VŠ/SŠ Průměrná délka pedagog. praxe (za všechny ped. pracovníky) 32/27,77 26/22,55 26/1 23,3 Vyučující se vzděláním SŠ je absolvent hudební konzervatoře a vyučuje hudební výchovu. Další údaje o pedagogických pracovnících za rok 2010/2011 Ped. pracovník - číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS Věk Roků ped. praxe 3 Učitel VVP VŠ - M, Dg Učitel VVP VŠ - M, F Učitel VVP VŠ - Z, TV Učitel VVP VŠ - R, D Učitel VVP VŠ Č, R Ředitelka SŠ VŠ M, F Učitel VVP VŠ M, F Zástupce Ř SŠ VŠ IVT, Z, M Učitel VVP VŠ M, Tv Učitel VVP VŠ A, R, D Učitel VVP VŠ Č, Hv Učitel VVP VŠ R, N, D Učitel VVP VŠ Č, D Učitel VVP VŠ Z, Tv D Učitel VVP VŠ Vv Učitel VVP K - Hv MD Učitel VVP VŠ - A Učitel VVP VŠ CH, Bi Učitel VVP VŠ - Bi Učitel VVP VŠ - N MD Učitel VVP VŠ Č, Ov, A Učitel VVP VŠ Z, R, On, ZSV Učitel VVP VŠ E, N Učitel VVP VŠ Bi, M Učitel VVP VŠ M - Ch Učitel VVP VŠ M, Bi Učitel VVP VŠ Č, Vv Učitel VVP VŠ Č, Ov Průměrný věk pedagogického pracovníka: 47 let Průměrná délka praxe: 23,3 roku - 3 -

5 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet navštívených vzdělávacích akcí Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili Prezentační seminář pro hodnotitele písemných maturitních prací EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě Doktorské studium konference v Ostravě metody a formy výuky Seminář pro výchovné poradce ÚP Plzeň Školení k projektu Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska ve výuce Seminář pro učitele informatiky středních škol Vzdělávací akce učitelů chemie VUP nadané dítě Seminář pro ústní část maturitní zkoušky Kompetentní učitel Vzdělávací kurz škola pro udržitelný život v obci Specializační kurz prevence rizikového chování Školení využití autorských nástrojů při elektronických studijních podpor Semináře k veřejným zakázkám Nové metody výuky seminář VÚP a Britská rada Praha Bezobratlí a jejich invazivní druhy KCVJŠ - Pzeň Seminář Praha - MŠMT Seminář učitelů informatiky Mezinárodní konference didaktiků chemie Letní škola pro učitele chemie Letní škola pro učitele německého jazyka Bakaláři školení modulů Třídní kniha, Plán akcí, Matrika, Přehled výuky, Bakaweb BOZP PO 50 některé akce měly několik částí Všichni zaměstnanci Bi, Kšá, Zká, Cá, Špe, Bar, Ná, Ke, Kov, Ty Tra Plá, Vo, Or Klč Kar Bn, Dá, Ke, Kdv, Vo, Lor Vg Klč Lor Bi, Kšá, Zká, Cá, Špe, Bar, Ná, Ke, Kov, Ty Tra Bn, Dá, Ke, Kdv, Vo Lor Vo Vg Vg, Kšá Cá, Špe, Ty Kdv Lor Vg Klč Klč Kšá Všichni učitelé školy Všichni zaměstnanci Školení a semináře byly zaměřeny hlavně na nové informace o společné maturitní zkoušce a na moderní prvky pedagogiky. Dlouhodobé kurzy absolvovaly metodička prevence rizikového chování žáků. Vyučující chemie úspěšně složila rigorózní zkoušku a pokračuje v navazujícím doktorském studiu. Finanční náklady na DVPP: 1170,- Kč - 4 -

6 Odebírané odborné časopisy pro učitele Předmět Název časopisu Pro učitele Učitelské noviny (týdeník) 1 ks Řízení školy Učitelské listy (měsíčník pro příznivce změn) 1 ks Řízení školy Moderní vyučování 1 ks Ŕízení školy Řízení školy 1 ks Řízení školy Týdeník Školství 1 ks Řízení školy Věstník MŠMT 1 ks Český jazyk Český jazyk a literatura 1 ks ZSV Základy společenských věd 1 ks ZSV Psychologie (měsíčník) 1 ks ZSV Závislost (občasník) 1 ks Dějepis Dějiny a současnost 1 ks Dějepis Historický obzor 1 ks Dějepis Minulosti Zpč. Kraje 1 ks Nj + Aj Cizí jazyky 1 ks F, Bi Science (VTM) 1 ks F M, F, Informatika 1 ks Zeměpis Geografické rozhledy 1 ks Zeměpis Dnešní svět 1 ks Zeměpis Koktejl 1 ks Vv Atelier 1 ks Nj Hurra!, 2 ks Nj Frendschaft 2 ks Finanční náklady na odbornou literaturu: 9 896,- Kč Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Hudební výchova 6 0 V sestavě nejsou uvedeny předměty, které jsou vyučovány plně aprobovaně. Šest neaprobovaných hodin hudební výchovy učili absolventi konzervatoře

7 4. Učební plán 4.1 Učební plán podle generalizovaného plánu MŠMT Učební plán - Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 Osmileté gymnázium Čtyřleté gymnázium Školní rok K/ K/ Sx Sp Ok 4. Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika 5 3/5 3/5 3/5 3/5 Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika 1 1 Hudební výchova 2/0 Výtvarná výchova 0/2 Tělesná výchova Konverzace v cizím jazyce (volitelný předmět) Volitelný předmět Volitelný předmět 2/0 2/0 2/0 2/0 Celkem hodin za týden:

8 4.2 Učební plán podle ŠVP LUPA Jazyk a jazyková komunikace Osmileté K/81 Český jazyk Cizí jazyk 1 P S T Q Člověk a společnost Matematika a její aplikace Člověk a příroda Informační a komunikační technologie Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Cizí jazyk Občanská výchova ZSV Dějepis Zeměpis Matematika Zeměpis Fyzika Chemie Biologie IVT 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví 1 ICT 1 1 Cvičení z Volitelný předmět: M_cvičení 1 Cj _cvičení 1 Ps_cvičení 1 Bi_cvičení F_cvičení Z_cvičení 1 Ch_cvičení Celkem

9 Jazyk a jazyková komunikace Čtyřleté K/41 K Čj Český jazyk 4 4 Aj Anglický jazyk 3 3 Nj Další cizí jazyk 3 3 Matematika a její aplikace M Matematika 4 4 Člověk a příroda Člověk a společnost F Fyzika 2 2 Ch Chemie 2 3 Bi Biologie 2 2 G * Geografie 2 2 Gl Geologie K OSZ Občanský a společenskovědní základ 1 2 H Historie 2 2 G Geografie* Člověk a svět práce PK Profese a kariéra Umění a kultura Člověk a zdraví Informatika a informační a komunikační technologie Volitelné předměty Hob/ Vob Hudební obor/ Výtvarný obor 2/2 2/2 TV Tělesná výchova 2 2 VZ Výchova ke zdraví 1 ICT Informatika a ICT 2 Adm Administrativa 2 A sem Seminář v anglickém jazyce Celkem

10 volitelné předměty ve školním roce 2010/2011: sekunda cvičení z chemie, cvičení z biologie, informatika a výpočetní technika tercie cvičení z chemie, cvičení z fyziky kvarta cvičení z biologie, cvičení z psychologie, informatika a výpočetní technika sexta konverzace v anglickém jazyce septima a ročník seminář z biologie, seminář ze základů společenských věd, seminář z dějepisu, seminář z fyziky, konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce oktáva a 4. ročník - seminář z biologie, seminář ze zeměpisu, seminář ze základů společenských věd, seminář z dějepisu, seminář z chemie, konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce zájmové kroužky ve školním roce 2010/2011: francouzský jazyk italský jazyk latina volejbal basketbal - 9 -

11 5 Přehled školních aktivit 9. Termín Akce Třídy Učitelé Místnosti 10:00 Maturitní zkoušky opravné a dodatečné 9. (Čt) Adaptační kurz seznamovací pobyt pro primu v Chvojkovském mlýně A Kar, Vo 9. Adaptační kurz seznamovací pobyt pro primu v Chvojkovském mlýně A Kar, Vo 9.9. (Čt) 16:00 Úvodní třídní schůzky setkání rodičů žáků primy a ročníku se zástupci školy Bi, Kar, Vo, Lor MU :30-7:55 Studentská rada D 19. (Po) 12:30-18:30 13:00-18:00 Prezenční seminář hodnotitel písemných prací - NJ Prezenční seminář seminář pro hodnotitele písemných prací v angličtině Bi, Kšá, Zká Cá, Špe, Bar, Ná (Čt) 13:00-17:30 Prezenční seminář hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky - Čjl Střední škola inf. a finančních služeb Plzeň Ke, Kov, Ty, Tra (Po) 12:30-18:30 13:00-18:30 Prezenční seminář hodnotitel písemných prací - NJ Prezenční seminář seminář pro hodnotitele písemných prací v angličtině Bi, Kšá, Zká Cá, Špe, Bar, Ná :00 Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře v Plzni Zká, Or 14:00 Provozní porada Ch 29. (Čt) 13:30-18:00 Prezenční seminář hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky - Čjl Adaptační kurz seznamovací pobyt pro ročník v Chvojkovském mlýně Ke, Ty Bi, Kar Adaptační kurz seznamovací pobyt pro ročník v Chvojkovském mlýně Bi, Kar

12 27.9. (Po) Ředitelské volno A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, :30-18:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Doktorské studium konference v Ostravě (metody a formy ve výuce chemie) Plá, Vo, Or Klč (Čt) Přespolní běh okresní kolo základních škol a nižších gymnázií a středních škol na Velké louce, spolupořádá gymnázium; účast celkem 6 družstev naší školy (vždy po 4-6 studentech). Doktorské studium konference v Ostravě (metody a formy ve výuce chemie) Klč Výstava hub 6.A Kdv

13 (Út) Doktorské studium konference v Ostravě (metody a formy ve výuce chemie) Klč Výstava hub 6.A Kdv Lehká atletika okresní kolo CORNY středoškolského poháru na hřišti u naší školy účast dvou družstev gymnázia (D i H - VG) :00 Seminář pro výchovné poradce ÚP PLzeň Kar (Čt) 8:00-9:40 Plaský vandrovník v kině za účasti všech žáků školy, dozor: vyučující příslušných hodin A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, :30-7:55 Studentská rada D 110. (Po) 110. (Út) MAG 10 český jazyk a literatura (Z i V) - didaktický test a písemná práce anglický jazyk (Z i V) - písemná práce MAG 10 matematika (Z i V) - didaktický test anglický jazyk (Z i V) - didaktický test německý jazyk (Z i V) - písemná práce Exkurze - geologické zajímavosti Radnice, Hromnice, Skryje (v rámci projektu Environmentální přírodopis) 8.A, 4. 8.A, 4. 4.A Kdv :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or MAG 10 německý jazyk (Z i V) - didaktický test 8.A, (Čt) 7:10-7:55 Operační sbor Téma: organizace Dne otevřených dveří Bi, Dá, Kar, Plá, Vg, Vo, Or, Lor Přespolní běh krajské kolo ZŠ a SŠ v Tachově, účast pěti družstev naší školy Po

14 (Po) 12:45-16:15 Exkurze do pivovaru Plzeň chemický seminář Geologický kurz 5.A, Kdv Bi Klč (Út) Geologický kurz exkurze 5.A, Kdv, Or :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or Geologický kurz exkurze 5.A, Kdv, Ku 210. (Čt) (So) 12:40 Dějepisná exkurze archeologický výzkum Plzeň - U Zvonu pro žáky dějepisného semináře 7.A, 13:00 Výměnný pobyt - Staffelstein Bi, Zká Kar Geologický kurz 5.A, Kdv Bi Geologický kurz 5.A, Kdv Bi Výměnný pobyt - Staffelstein Bi, Zká Ekologická olympiáda Spálené Poříčí Antoš Jakub 8A. Volek Martin, Janda Patrik, Výměnný pobyt - Staffelstein Bi, Zká Ekologická olympiáda Spálené Poříčí Antoš Jakub 8A. Volek Martin, Janda Patrik, Ku Ku (Ne) Výměnný pobyt - Staffelstein Bi, Zká (Po) (Út) Výměnný pobyt - Staffelstein Bi, Zká Basketbal okresní kolo ktg. VI (hoši i dívky - T, Q, Kv, Sx, r., r.) v tělocvičně naší školy

15 1 (Út) 8:00-15:40 Fyzikální exkurze exkurze do elektrárny Ledvice Basketbal Kralovický pohár - turnaj st. žáků v ZŠ Kralovice (jedno družstvo chlapců NG), 4. Lor Po 1 12:30-20:00 14:00-19:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Školení k projektu Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska ve výuce, 35 účastníků ze 16 škol Plzeň-sever Plá, Vo, Klč, Or Bi, Kšá B15, B :30-7:55 Studentská rada D :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Vo, Klč, Or 14:00-15:40 Pedagogická rada hodnotící čtvrtletí školního roku 2010/2011 Ch 11 (Čt) 16:00 Třídní schůzky Státní doktorská zkouška PřF UK Praha Klč Basketbal - krajské kolo turnaj chlapců ktg. VI v Klatovech, účast jednoho družstva naší školy Cho 11 Basketbal - krajské kolo turnaj děvčat ktg. VI v naší tělocvičně, účast jednoho družstva naší školy 11 (So) 8:30-12:30 Den otevřených dveří 9:00-12:00 za účasti všech pedagogických pracovníků školy 21 (Út) Seminář seminář učitelů informatiky středních škol Vg :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or

16 25.1 (Čt) Dějepisná soutěž v Chebu celostátní dějepisná soutěž na téma Stavovský stát, reprezentují žáci kvinty Daniel Straka, Kamil Šimeček a 4. ročníku Kateřina Šebková Kar 29.1 (Po) 10:00-11:40 Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách, Ztracená duše národa dozor: vyučující příslušných hodin 7.A, 8.A,, :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or 1 7:30-7:55 Studentská rada D Maturitní ples 8.A 6.1 (Po) 11:50-13:30 12:45-16:15 Olympiáda v českém jazyce školní kolo I. a II. kategorie Vzdělávací akce učitelů chemie na ZČU v Plzni, prezentace výsledků komplexních exkurzí Kov Klč

17 8.1 12:30-20:00 14:00-17:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Provozní porada v rámci porady proběhne školení projektu Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska ve výuce - pro všechny pedagogy - zájemce + přizvané, lektoři Bicanová, Košařová Plá, Vo, Klč, Or Bi (Út) 10:55-12:35 Návštěva knihovny A Ty 8:00-12:30 VUP Praha nadané dítě Maturitní ples 4. Konverzační soutěž v NJ školní kolo Lor Bi, Kšá B15, B21 8:55-9:40 Prezentace FEL Plzeň 8.A, 4. Bn, Mo F 10:00-10:45 Návštěva knihovny 4.A Ty 13:00-18:00 Seminář hodnotitelů NJ pro ústní část maturitní zkoušky - vyšší úroveň Bi, Kšá, Zká

18 16.1 (Čt) Basketbal okresní kolo škol pro ktg. starších žákyň v Kožlanech (jedno družstvo školy, 12 hráček) Po 17.1 Exkurze Praha Hrad, Staroměstská radnice, Divadlo Na Vinohradech Exkurze Praha Kavčí hory, Staroměstská radnice A, A Bn, Po 6.A Kdv, Mo Vánoční Plzeň 5.A Tra Vánoční Plzeň Západočeské muzeum Plá, Klč Vánoční vycházka do Loman A Cho, Vo Vánoční Plzeň 8.A Kar Exkurze Praha předvánoční Praha s návštěvou galerie a divadelního představení, 4. Cá, Kšá, Zká Vánoční Plzeň Bi Vánoce a advent na Plzeňsku Západočeské muzeum Exkurze Plzeň galerie, chrám sv. Bartoloměje, vánoční trhy, kino Plaza Mariánská Týnice - archeologická přednáška část a 4. ročníku 7.A Ku, Klč 4.A Špe, Ty Zká

19 21 (Út) :00-8:55 Vánoční laťka ročník soutěž ve skoku vysokém: od pro NG, od 100 pro VG Vánoční koncert pro všechny učitele i třídy v plaském kostele A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, 4. 8:55-10:45 Vánoční besídka A, A Vo Z 8:55-10:45 Vánoční besídka 6.A Kdv SV 8:55-10:45 Vánoční besídka Cá B1 8:55-10:45 Vánoční besídka A Cho F 8:55-10:45 Vánoční besídka 4. Zká Čj 8:55-10:45 Vánoční besídka 4.A Ty M-Hv 8:55-10:45 Vánoční besídka 7.A Ku Bi 8:55-10:45 Vánoční besídka zdobení stromečku, rozdávání dárků 5.A, Klč Ch 8:55-10:45 Vánoce v oktávě 8.A Kar D 8:55-10:45 Vánoční besídka Bi B21 8:55-10:45 Vánoční besídka A Bn M 7:30-7:55 Studentská rada D 10. (Po) 12:00 Kompetentní učitel úvodní schůzka Prezenční kurz hodnotitelů ústní maturitní zkoušky z Aj v Plzni Bn, Dá, Ke, Kdv, Vo Cá, Špe, Bar, Ná 1 12:30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or 18. (Út) Vzdělávací kurz Škola pro udržitelný život v obci Lor :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or

20 20. (Čt) 8:00-12:00 Matematická olympiáda školní kolo, kategorie B,C - a hodinu v učebně M, a 4. hodinu v učebně Z Prezenční kurz hodnotitelů ústní maturitní zkoušky z Aj v Plzni Cá, Špe, Bar, Ná 2 15:00 Den otevřených dveří pro dodatečné zájemce Specializační kurz prevence rizikového chování Or, Lor Vo 2 (So) Specializační kurz prevence rizikového chování Vo 25. (Út) 8:00-12:35 Konverzační soutěž v angličtině školní kolo Ty, Bar, Ná B :00 Pedagogická rada klasifikační (za pololetí) Matematická olympiáda okresní kolo kategorie Z9 v Plzni (soutěžící žáci kvarty) Ch :50-15:40 Vzdělávací kurz projekt Kompetentní učitel - anglický jazyk Bn, Dá, Kdv, Vo 3 (Po) 12:45-13:30 Vysvědčení s TU v kmenových třídách, odpolední výuka odpadá A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, 4. (Út) 8:00 12:45-13:30 Dějepisná olympiáda okresní kolo pro žáky ZŠ a NG, reprezentují Helena Beránková (4.A), Jonáš Pokorný, Hana Cvrčková (A) Sociologický dotazník UK Praha Kar 7.A Plá 13:00 Školení využití autorských nástrojů při tvorbě elektronických studijních opor Vg 7. (Po) Specializační kurz prevence rizikového chování Vo

21 10:00-14:00 Biologická olympiáda školní kolo - kategorie B Kdv Bi 8. (Út) Basketbal okresní kolo středních škol v těl. SOŠ Plasy, účast tří družstev naší školy (hoši VG, děvčata VG + kvarta). Po Konverzační soutěž v Nj okresní kolo v Blovicích Bi 9. 9:20-10:45 Prevence rizikového chování A Bn, Kar M 10:55-12:35 Prevence rizikového chování A Dá, Vo Z Porada ředitelů a ekonomů Plzeň Lor 8:00-11:40 Zeměpisná olympiáda školní kolo kategoriií A,B,C,D Vo, Or Z 10. (Čt) 8:00-8:45 Beseda s J. Frankem spisovatelem A, 4.A Ke, Ty M-Hv Šachový turnaj krajské kolo 1 7:30-7:55 Studentská rada D 20. (Ne) Lyžařský výcvik A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo 2 (Po) Lyžařský výcvik A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo 2 (Út) Lyžařský výcvik A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo 2 Lyžařský výcvik Videokonference mezi Gymnáziem Plasy a partnerskou školou v Německu Realschule Bad Saffelstein v rámci udržitelnosti projektu Komunikační dálnice A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo Bi, Zká 24. (Čt) Lyžařský výcvik A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo 25. Lyžařský výcvik A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo

22 28. (Po) Konverzační soutěž v angličtině okresní kolo Ty, Bar, Ná B13, B23 (Út) Basketbal okresní kolo základních škol a nižších gymnázií pro ktg. mladších žákyň v Kožlanech (účast 1 družstva děvčat - P a S). Po Fotbalový turnaj soutěž v hale SOU Horní Bříza Cho (Čt) Seminář k veřejným zakázkám školení informačního systému pro řízení veřejných zakázek Plzeň, Vejprnická, SOU elektrotechnické Vg Krajské kolo konverzační soutěže v NJ účastník Jan Peterka ročník 4. 7:30-7:55 Studentská rada D Seminář pro žadatele v rámci vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Kšá

23 5. (So) Specializační kurz prevence rizikového chování Vo 9. Zeměpisná olympiáda okresní kolo kategorie A,B,C - MěÚ v Plzni, Americká ul. kategorie D - Služba škole v Plzni, Částkova ul. Vo, Or 17. (Čt) Specializační kurz prevence rizikového chování Vo Specializační kurz prevence rizikového chování Vo 18. Basketbal okresní kolo základních škol a nižších gymnázií pro ktg. mladších žáků v těl. G a ZŠ Plasy (účast 1 družstva naší školy - hoši P a S). 2 (Po) 8:00-15:40 12:00-15:00 Naučná stezka Plasy exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Olympiáda v českém jazyce - II. kategorie okresní kolo, SOŠ Plasy K. Macháčková, M. Bulínová, J. Bílek A Ke, Plá Kov 2 (Út) Olympiáda v českém jazyce - I. kategorie okresní kolo Středisko služeb školám Plzeň Helena Beránková (Q), Hana Cvrčková (T) Ty 2 8:00-15:40 Naučná stezka Plasy exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty A Plá, Klč 14:00-16:15 Provozní pedagogická rada Ch 24. (Čt) 12:40-18:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni Nové metody výuky seminář CLIL - VÚP a Britská rada v Praze Vo, Or Cá, Špe, Ty

24 25. 10:00-10:45 Beseda se spisovateli autorské čtení - J. Prokšová, V. Gruber 6.A, 8.A, Ke, Kov, Tra MU 28. (Po) 9:00-12:00 MZ 2011 školení managementu školy Zručský aerobik soutěž v aerobiku, účast 12 žákyň NG Lor Vo 29. (Út) 8:00-15:40 Naučná stezka Plasy exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Krajská soutěž v grafických disciplínách Kolman, Karlíčková, Randa A Klč, Or Bn 30. 8:00-15:40 Naučná stezka Plasy exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Fyzikální olympiáda okresní kolo - kategorie E, F (žáci kvarty a tercie) 4.A Plá, Or Mo 14:00 Školská rada Zká, Or, Lor MU 3 (Čt) 18:00 Výměnný pobyt pobyt německých žáků z partnerské školy na naší škole Soutěž v anglickém jazyce krajské kolo - Plzeň, KCVJŠ soutěží Bára Votíková (tercie) a Markéta Bulínová (sexta) Bi, Zká Bar 4. Výměnný pobyt pobyt německých žáků z partnerské školy na naší škole Basketbal okresní kolo základních škol a nižších gymnázií pro ktg. mladších žáků v těl. G a ZŠ Plasy (účast 1 družstva naší školy - hoši T a Q). Bi, Zká 4. (So) Gympl na cestách 28. ročník turistického pochodu pro veřejnost Výměnný pobyt pobyt německých žáků z partnerské školy na naší škole Dá Bi, Zká

25 4. (Ne) Výměnný pobyt pobyt německých žáků z partnerské školy na naší škole Bi, Zká 4.4. (Po) 8:00-13:30 Výměnný pobyt pobyt německých žáků z partnerské školy na naší škole Dějepisná olympiáda krajské kolo (reprezentuje Helena Beránková - kvarta) Bi, Zká 16:00-17:00 Výměnný pobyt návštěva italských studentů z gymnázia Sansepolcro - přivítání (Ná, Bar) B (Út) Florbal okresní přebor stř. škol v těl. SOŠ Plasy Cho Biologická olympiáda okresní kolo, kategorie C ( kvarta) Horní Bříza 8:00-8:45 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 - ročník (Nj) Kšá, Vg IVT 8:00-15:40 Naučná stezka Zábělá exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty A Plá, Klč 10:00-10:45 Beseda se spisovatelem Jiřím Frankem 4.A, 7.A Ke, Ty MU 10:00-10:45 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 6.A Cho, Vg IVT :50-12:35 11:50-13:30 Beseda se spisovatelem Jiřím Frankem Beseda se spisovatelem Jiřím Frankem 8.A Ke, Ty MU 5.A, Ke, Ty MU 11:50-12:35 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 Vg, Vo IVT 12:45-13:30 Beseda se spisovatelem Jiřím Frankem Ke, Ty MU Výměnný pobyt návštěva italských studentů z gymnázia Sansepolcro organizace - Nová, Bartůšková Matematická olympiáda okresní kolo - kategorie Z6,Z7,Z8 výběr žáků z primy, sekundy, tercie Dá

26 8:00-8:45 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 Vg, Lor IVT 8:55-9:40 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 - septima (M3) Kdv, Vg IVT 10:00-10:45 Prezentace italských studentů v kině A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, 4. Bi, Cá, Dá, Kar, Ke, Kdv, Ku, Mo, Plá, Špe, Ná, Or 10:55-11:40 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 - septima (Rj) Bi, Vg IVT 7.4. (Čt) 11:50-12:35 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 6.A Kdv, Vg IVT 11:50-13:30 Výměnný pobyt pobyt studentů z italského gymnázia v Sansepolcro na naší škole organizace - Nová, Bartůšková přijetí starostou Kralovic (5. a 6. hod. - Nová) Ná 12:35-15:05 Bezobratlí a jejich invazivní druhy akce KCVJŠ, katedra Bi, Plzeň Kdv 12:45-13:30 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 - ročník (Aj) Cá, Vg IVT Zeměpisná olympiáda krajské kolo v Plzni Vo 8:55-9:40 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 - ročník (Nj) Kšá, Vg IVT 8.4. Specializační kurz prevence rizikového chování Výměnný pobyt společná exkurze italských studentů a jejich hostitelů do Plzně (Nová) Vo Biologická olympiáda - kat. A krajské kolo, Plzeň, J. Schierl ( roč.) Specializační kurz prevence rizikového chování Vo 9.4. (So) Eurorebus krajské kolo zeměpisné soutěže pro Plzeňský a Karlovarský kraj na ZČU v Plzni Or Výměnný pobyt návštěva italských studentů z gymnázia Sansepolcro organizace - Nová, Bartůšková

27 10.4. (Ne) Dny environmentální výchovy výsadba lesa Výměnný pobyt návštěva italských studentů z gymnázia Sansepolcro organizace - Nová, Bartůšková Cá 8:00-8:45 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 - septima (Nj) Kšá, Vg IVT 8:00 Seminář o školství Praha Lor 14. (Po) 8:00-15:40 Naučná stezka Zábělá exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty 4.A Ke, Plá Dny environmentální výchovy projekt les Cá 14. (Út) 8:00-16:00 Školství Plzeň - sever Česká republika - Bavorsko prezentace gymnaziálního vzdělávání v Horní Bříze Biologická olympiáda okresní kolo, kategorie D (prima) Horní Bříza Lor Kdv Dny environmentální výchovy projekt les Cá 8:00-8:45 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 - ročník (Aj) Kšá, Vg IVT :50-12:35 14:00-15:40 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 - septima (M5) Pedagogická rada hodnotící čtvrtletí školního roku 2010/2011 Bn, Vg IVT Ch 16:00 Třídní schůzky (Čt) 10:00-10:45 Beseda o Tibetu Regionální zajímavosti Plaska exkurze v rámci projektu Environmentální přírodopis (Odlezelské jezero, Rabštejn, Kozelka) A, 5.A, 6.A,, Vo 4.A Kdv MU

28 :30-7:55 Studentská rada D 8:55-13:30 Velikonoční zvyky výstava - hájovna Lomany Biologická olympiáda krajské kolo (kat. B) T. Pulcová, J. Kožíšek, M. Volek (sexta, r.) 4.A Ty, Ja (Út) 8:00-15:40 Naučná stezka Zábělá exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty A Klč, Or Basketbal Jarní pohár - XV. ročník - turnaj ml. a st. žákyň v tělocvičně G Plasy (2 družstva naší školy, děvčata NG) Po :00-15:40 Naučná stezka Zábělá exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty A Plá, Or (Čt) 12:30 Reprezentace školy v Mariánské Týnici Kar, Lor :55-12:35 Návštěva knihovny A Ty 5. (Út) 8:00-15:40 Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Olympiáda v českém jazyce krajské kolo - Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň H. Beránková (Q), K. Macháčková (3), M. Bulínová (Sp) A Ke, Klč :30-18:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni Vo, Or Focení školy po třídách dle rozpisu od 10:00 hodin

29 5.5. (Čt) ČHMÚ Plzeň, ZOO Plzeň exkurze v rámci projektu Environmentální přírodopis 4.A Kdv :00-13:30 Majáles A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, 4. Bi, Cá, Dá, Cho, Kar, Ke, Kdv, Kšá, Kov, Ku, Mo, Plá, Špe, Ty, Vg, Vo, Zká, Bar, Ná, Po, Ra, Tra, Klč, Or, Lor, Ja, Jůz 7.5. (So) 15:00 Majáles 7.A 9.5. (Po) 8:00-15:40 Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Konference Neustadt prezentace projektu Komunikační dálnice A Plá, Or Zká, Lor 8:00-15:40 Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty A Plá, Or (Út) Exkurze na Přímbramsko z hudební a výtvarné výchovy Konference Neustadt prezentace projektu Komunikační dálnice 6.A,, Bi, Ra, Ja Zká, Lor Lehkoatletický čtyřboj okresní kolo v Kralovicích pro ml. žáky a ml. žákyně Cho :00 Pedagogická rada klasifikační pro oktávu a 4. ročník za pololetí školního roku 2010/2011 MU 15. (Čt) Lehkoatletický čtyřboj okresní kolo v Kralovicích pro st. žáky a st. žákyně Vo

30 15. 7:30-7:55 Studentská rada D 8:00-9:40 Vysvědčení pro oktávu a 4. ročník 10:00-11:40 Poslední zvonění 8.A, 4. Zeměpisná exkurze montánní tvary antropogenního reliéfu a vulkanický reliéf severních Čech 8.A, 4. Kar, Zká Čj, D 5.A, Cho, Or (Po) 17:00-19:00 Prezentace Akademického vršíčku Plasy ve Finančním výboru města Plasy Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku 8.A, 4. Zká (Út) 8:00-15:40 Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku 4.A Plá, Klč 8.A, 4. Pohár rozhlasu okresní kolo v Nýřanech pro ml. a st. žáky a ml. a st. žákyně Cho, Po Specializační kurz prevence sociálně patologických jevů Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku 8.A, 4. Vo (Čt) (Po) (Út) Fyzikální exkurze (+ročník - Fsem - 10 žáků) EPr, Kadaň, vrch Úhošť Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části Basketbal Jarní turnaj mladších a starších žákyň - XIV. ročník v těl. gymnázia (start 2 družstev studentek NG) 7.A Dá, Mo 8.A, 4. 8.A, 4. 8.A, 4. F, M, Z 8.A, 4. F, M, Z

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Strana 1 (celkem 47) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...

Více

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T.

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T. Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více