I. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1

2 I. Výroční zpráva o činnosti školy Charakteristika školy Název školy, adresa Název školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 Adresa školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363, Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství: IZO školy: Kontakty Telefon: ústředna v budově A ředitelna budova B - anglická sekce: německá sekce: Fax.: E mail: www stránky: Ředitelka školy: Mgr. Markéta Lorenzová, Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Milan Oravec, - 1 -

3 Datum posledního zařazení do sítě škol Datum posledního zařazení do sítě škol: Poslední změna zařazení: Vzdělávací program školy Vzdělávací program školy K/401, K/801, K/81, K/41 V ročníku nižšího osmiletého gymnázia a v a ročníku čtyřletého gymnázia probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu LUPA. 5. Součásti školy k IZO a název součásti gymnázium Kapacita součásti (cílová) Počet uživatelů celkem Počet vlastních uživatelů (žáků) * Počet pracovníků součásti celkem Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep , ,55 * údaje pouze za denní formu studia žáci + dospělí Pozn.: Pokud je stravování/ubytování prováděno jako doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků/ubytovaných a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni 6. Počet tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru K/401 gymnázium K/801 gymnázium K/41 gymnázium K/81 gymnázium Počet žáků ve všech formách studia k k Z toho počet žáků denního studia k k Počet tříd Průměrný počet žáků na třídu , , , ,90 celkem ,79-2 -

4 Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet ped. prac. fyzický/přepoč. Počet pedag. prac. se vzděláním VŠ/SŠ Průměrná délka pedagog. praxe (za všechny ped. pracovníky) 32/27,77 26/22,55 26/1 23,3 Vyučující se vzděláním SŠ je absolvent hudební konzervatoře a vyučuje hudební výchovu. Další údaje o pedagogických pracovnících za rok 2010/2011 Ped. pracovník - číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS Věk Roků ped. praxe 3 Učitel VVP VŠ - M, Dg Učitel VVP VŠ - M, F Učitel VVP VŠ - Z, TV Učitel VVP VŠ - R, D Učitel VVP VŠ Č, R Ředitelka SŠ VŠ M, F Učitel VVP VŠ M, F Zástupce Ř SŠ VŠ IVT, Z, M Učitel VVP VŠ M, Tv Učitel VVP VŠ A, R, D Učitel VVP VŠ Č, Hv Učitel VVP VŠ R, N, D Učitel VVP VŠ Č, D Učitel VVP VŠ Z, Tv D Učitel VVP VŠ Vv Učitel VVP K - Hv MD Učitel VVP VŠ - A Učitel VVP VŠ CH, Bi Učitel VVP VŠ - Bi Učitel VVP VŠ - N MD Učitel VVP VŠ Č, Ov, A Učitel VVP VŠ Z, R, On, ZSV Učitel VVP VŠ E, N Učitel VVP VŠ Bi, M Učitel VVP VŠ M - Ch Učitel VVP VŠ M, Bi Učitel VVP VŠ Č, Vv Učitel VVP VŠ Č, Ov Průměrný věk pedagogického pracovníka: 47 let Průměrná délka praxe: 23,3 roku - 3 -

5 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet navštívených vzdělávacích akcí Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili Prezentační seminář pro hodnotitele písemných maturitních prací EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě Doktorské studium konference v Ostravě metody a formy výuky Seminář pro výchovné poradce ÚP Plzeň Školení k projektu Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska ve výuce Seminář pro učitele informatiky středních škol Vzdělávací akce učitelů chemie VUP nadané dítě Seminář pro ústní část maturitní zkoušky Kompetentní učitel Vzdělávací kurz škola pro udržitelný život v obci Specializační kurz prevence rizikového chování Školení využití autorských nástrojů při elektronických studijních podpor Semináře k veřejným zakázkám Nové metody výuky seminář VÚP a Britská rada Praha Bezobratlí a jejich invazivní druhy KCVJŠ - Pzeň Seminář Praha - MŠMT Seminář učitelů informatiky Mezinárodní konference didaktiků chemie Letní škola pro učitele chemie Letní škola pro učitele německého jazyka Bakaláři školení modulů Třídní kniha, Plán akcí, Matrika, Přehled výuky, Bakaweb BOZP PO 50 některé akce měly několik částí Všichni zaměstnanci Bi, Kšá, Zká, Cá, Špe, Bar, Ná, Ke, Kov, Ty Tra Plá, Vo, Or Klč Kar Bn, Dá, Ke, Kdv, Vo, Lor Vg Klč Lor Bi, Kšá, Zká, Cá, Špe, Bar, Ná, Ke, Kov, Ty Tra Bn, Dá, Ke, Kdv, Vo Lor Vo Vg Vg, Kšá Cá, Špe, Ty Kdv Lor Vg Klč Klč Kšá Všichni učitelé školy Všichni zaměstnanci Školení a semináře byly zaměřeny hlavně na nové informace o společné maturitní zkoušce a na moderní prvky pedagogiky. Dlouhodobé kurzy absolvovaly metodička prevence rizikového chování žáků. Vyučující chemie úspěšně složila rigorózní zkoušku a pokračuje v navazujícím doktorském studiu. Finanční náklady na DVPP: 1170,- Kč - 4 -

6 Odebírané odborné časopisy pro učitele Předmět Název časopisu Pro učitele Učitelské noviny (týdeník) 1 ks Řízení školy Učitelské listy (měsíčník pro příznivce změn) 1 ks Řízení školy Moderní vyučování 1 ks Ŕízení školy Řízení školy 1 ks Řízení školy Týdeník Školství 1 ks Řízení školy Věstník MŠMT 1 ks Český jazyk Český jazyk a literatura 1 ks ZSV Základy společenských věd 1 ks ZSV Psychologie (měsíčník) 1 ks ZSV Závislost (občasník) 1 ks Dějepis Dějiny a současnost 1 ks Dějepis Historický obzor 1 ks Dějepis Minulosti Zpč. Kraje 1 ks Nj + Aj Cizí jazyky 1 ks F, Bi Science (VTM) 1 ks F M, F, Informatika 1 ks Zeměpis Geografické rozhledy 1 ks Zeměpis Dnešní svět 1 ks Zeměpis Koktejl 1 ks Vv Atelier 1 ks Nj Hurra!, 2 ks Nj Frendschaft 2 ks Finanční náklady na odbornou literaturu: 9 896,- Kč Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Hudební výchova 6 0 V sestavě nejsou uvedeny předměty, které jsou vyučovány plně aprobovaně. Šest neaprobovaných hodin hudební výchovy učili absolventi konzervatoře

7 4. Učební plán 4.1 Učební plán podle generalizovaného plánu MŠMT Učební plán - Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 Osmileté gymnázium Čtyřleté gymnázium Školní rok K/ K/ Sx Sp Ok 4. Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika 5 3/5 3/5 3/5 3/5 Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika 1 1 Hudební výchova 2/0 Výtvarná výchova 0/2 Tělesná výchova Konverzace v cizím jazyce (volitelný předmět) Volitelný předmět Volitelný předmět 2/0 2/0 2/0 2/0 Celkem hodin za týden:

8 4.2 Učební plán podle ŠVP LUPA Jazyk a jazyková komunikace Osmileté K/81 Český jazyk Cizí jazyk 1 P S T Q Člověk a společnost Matematika a její aplikace Člověk a příroda Informační a komunikační technologie Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Cizí jazyk Občanská výchova ZSV Dějepis Zeměpis Matematika Zeměpis Fyzika Chemie Biologie IVT 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví 1 ICT 1 1 Cvičení z Volitelný předmět: M_cvičení 1 Cj _cvičení 1 Ps_cvičení 1 Bi_cvičení F_cvičení Z_cvičení 1 Ch_cvičení Celkem

9 Jazyk a jazyková komunikace Čtyřleté K/41 K Čj Český jazyk 4 4 Aj Anglický jazyk 3 3 Nj Další cizí jazyk 3 3 Matematika a její aplikace M Matematika 4 4 Člověk a příroda Člověk a společnost F Fyzika 2 2 Ch Chemie 2 3 Bi Biologie 2 2 G * Geografie 2 2 Gl Geologie K OSZ Občanský a společenskovědní základ 1 2 H Historie 2 2 G Geografie* Člověk a svět práce PK Profese a kariéra Umění a kultura Člověk a zdraví Informatika a informační a komunikační technologie Volitelné předměty Hob/ Vob Hudební obor/ Výtvarný obor 2/2 2/2 TV Tělesná výchova 2 2 VZ Výchova ke zdraví 1 ICT Informatika a ICT 2 Adm Administrativa 2 A sem Seminář v anglickém jazyce Celkem

10 volitelné předměty ve školním roce 2010/2011: sekunda cvičení z chemie, cvičení z biologie, informatika a výpočetní technika tercie cvičení z chemie, cvičení z fyziky kvarta cvičení z biologie, cvičení z psychologie, informatika a výpočetní technika sexta konverzace v anglickém jazyce septima a ročník seminář z biologie, seminář ze základů společenských věd, seminář z dějepisu, seminář z fyziky, konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce oktáva a 4. ročník - seminář z biologie, seminář ze zeměpisu, seminář ze základů společenských věd, seminář z dějepisu, seminář z chemie, konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce zájmové kroužky ve školním roce 2010/2011: francouzský jazyk italský jazyk latina volejbal basketbal - 9 -

11 5 Přehled školních aktivit 9. Termín Akce Třídy Učitelé Místnosti 10:00 Maturitní zkoušky opravné a dodatečné 9. (Čt) Adaptační kurz seznamovací pobyt pro primu v Chvojkovském mlýně A Kar, Vo 9. Adaptační kurz seznamovací pobyt pro primu v Chvojkovském mlýně A Kar, Vo 9.9. (Čt) 16:00 Úvodní třídní schůzky setkání rodičů žáků primy a ročníku se zástupci školy Bi, Kar, Vo, Lor MU :30-7:55 Studentská rada D 19. (Po) 12:30-18:30 13:00-18:00 Prezenční seminář hodnotitel písemných prací - NJ Prezenční seminář seminář pro hodnotitele písemných prací v angličtině Bi, Kšá, Zká Cá, Špe, Bar, Ná (Čt) 13:00-17:30 Prezenční seminář hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky - Čjl Střední škola inf. a finančních služeb Plzeň Ke, Kov, Ty, Tra (Po) 12:30-18:30 13:00-18:30 Prezenční seminář hodnotitel písemných prací - NJ Prezenční seminář seminář pro hodnotitele písemných prací v angličtině Bi, Kšá, Zká Cá, Špe, Bar, Ná :00 Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře v Plzni Zká, Or 14:00 Provozní porada Ch 29. (Čt) 13:30-18:00 Prezenční seminář hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky - Čjl Adaptační kurz seznamovací pobyt pro ročník v Chvojkovském mlýně Ke, Ty Bi, Kar Adaptační kurz seznamovací pobyt pro ročník v Chvojkovském mlýně Bi, Kar

12 27.9. (Po) Ředitelské volno A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, :30-18:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Doktorské studium konference v Ostravě (metody a formy ve výuce chemie) Plá, Vo, Or Klč (Čt) Přespolní běh okresní kolo základních škol a nižších gymnázií a středních škol na Velké louce, spolupořádá gymnázium; účast celkem 6 družstev naší školy (vždy po 4-6 studentech). Doktorské studium konference v Ostravě (metody a formy ve výuce chemie) Klč Výstava hub 6.A Kdv

13 (Út) Doktorské studium konference v Ostravě (metody a formy ve výuce chemie) Klč Výstava hub 6.A Kdv Lehká atletika okresní kolo CORNY středoškolského poháru na hřišti u naší školy účast dvou družstev gymnázia (D i H - VG) :00 Seminář pro výchovné poradce ÚP PLzeň Kar (Čt) 8:00-9:40 Plaský vandrovník v kině za účasti všech žáků školy, dozor: vyučující příslušných hodin A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, :30-7:55 Studentská rada D 110. (Po) 110. (Út) MAG 10 český jazyk a literatura (Z i V) - didaktický test a písemná práce anglický jazyk (Z i V) - písemná práce MAG 10 matematika (Z i V) - didaktický test anglický jazyk (Z i V) - didaktický test německý jazyk (Z i V) - písemná práce Exkurze - geologické zajímavosti Radnice, Hromnice, Skryje (v rámci projektu Environmentální přírodopis) 8.A, 4. 8.A, 4. 4.A Kdv :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or MAG 10 německý jazyk (Z i V) - didaktický test 8.A, (Čt) 7:10-7:55 Operační sbor Téma: organizace Dne otevřených dveří Bi, Dá, Kar, Plá, Vg, Vo, Or, Lor Přespolní běh krajské kolo ZŠ a SŠ v Tachově, účast pěti družstev naší školy Po

14 (Po) 12:45-16:15 Exkurze do pivovaru Plzeň chemický seminář Geologický kurz 5.A, Kdv Bi Klč (Út) Geologický kurz exkurze 5.A, Kdv, Or :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or Geologický kurz exkurze 5.A, Kdv, Ku 210. (Čt) (So) 12:40 Dějepisná exkurze archeologický výzkum Plzeň - U Zvonu pro žáky dějepisného semináře 7.A, 13:00 Výměnný pobyt - Staffelstein Bi, Zká Kar Geologický kurz 5.A, Kdv Bi Geologický kurz 5.A, Kdv Bi Výměnný pobyt - Staffelstein Bi, Zká Ekologická olympiáda Spálené Poříčí Antoš Jakub 8A. Volek Martin, Janda Patrik, Výměnný pobyt - Staffelstein Bi, Zká Ekologická olympiáda Spálené Poříčí Antoš Jakub 8A. Volek Martin, Janda Patrik, Ku Ku (Ne) Výměnný pobyt - Staffelstein Bi, Zká (Po) (Út) Výměnný pobyt - Staffelstein Bi, Zká Basketbal okresní kolo ktg. VI (hoši i dívky - T, Q, Kv, Sx, r., r.) v tělocvičně naší školy

15 1 (Út) 8:00-15:40 Fyzikální exkurze exkurze do elektrárny Ledvice Basketbal Kralovický pohár - turnaj st. žáků v ZŠ Kralovice (jedno družstvo chlapců NG), 4. Lor Po 1 12:30-20:00 14:00-19:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Školení k projektu Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska ve výuce, 35 účastníků ze 16 škol Plzeň-sever Plá, Vo, Klč, Or Bi, Kšá B15, B :30-7:55 Studentská rada D :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Vo, Klč, Or 14:00-15:40 Pedagogická rada hodnotící čtvrtletí školního roku 2010/2011 Ch 11 (Čt) 16:00 Třídní schůzky Státní doktorská zkouška PřF UK Praha Klč Basketbal - krajské kolo turnaj chlapců ktg. VI v Klatovech, účast jednoho družstva naší školy Cho 11 Basketbal - krajské kolo turnaj děvčat ktg. VI v naší tělocvičně, účast jednoho družstva naší školy 11 (So) 8:30-12:30 Den otevřených dveří 9:00-12:00 za účasti všech pedagogických pracovníků školy 21 (Út) Seminář seminář učitelů informatiky středních škol Vg :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or

16 25.1 (Čt) Dějepisná soutěž v Chebu celostátní dějepisná soutěž na téma Stavovský stát, reprezentují žáci kvinty Daniel Straka, Kamil Šimeček a 4. ročníku Kateřina Šebková Kar 29.1 (Po) 10:00-11:40 Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách, Ztracená duše národa dozor: vyučující příslušných hodin 7.A, 8.A,, :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or 1 7:30-7:55 Studentská rada D Maturitní ples 8.A 6.1 (Po) 11:50-13:30 12:45-16:15 Olympiáda v českém jazyce školní kolo I. a II. kategorie Vzdělávací akce učitelů chemie na ZČU v Plzni, prezentace výsledků komplexních exkurzí Kov Klč

17 8.1 12:30-20:00 14:00-17:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Provozní porada v rámci porady proběhne školení projektu Osobnosti, historické památky a zajímavosti Plaska ve výuce - pro všechny pedagogy - zájemce + přizvané, lektoři Bicanová, Košařová Plá, Vo, Klč, Or Bi (Út) 10:55-12:35 Návštěva knihovny A Ty 8:00-12:30 VUP Praha nadané dítě Maturitní ples 4. Konverzační soutěž v NJ školní kolo Lor Bi, Kšá B15, B21 8:55-9:40 Prezentace FEL Plzeň 8.A, 4. Bn, Mo F 10:00-10:45 Návštěva knihovny 4.A Ty 13:00-18:00 Seminář hodnotitelů NJ pro ústní část maturitní zkoušky - vyšší úroveň Bi, Kšá, Zká

18 16.1 (Čt) Basketbal okresní kolo škol pro ktg. starších žákyň v Kožlanech (jedno družstvo školy, 12 hráček) Po 17.1 Exkurze Praha Hrad, Staroměstská radnice, Divadlo Na Vinohradech Exkurze Praha Kavčí hory, Staroměstská radnice A, A Bn, Po 6.A Kdv, Mo Vánoční Plzeň 5.A Tra Vánoční Plzeň Západočeské muzeum Plá, Klč Vánoční vycházka do Loman A Cho, Vo Vánoční Plzeň 8.A Kar Exkurze Praha předvánoční Praha s návštěvou galerie a divadelního představení, 4. Cá, Kšá, Zká Vánoční Plzeň Bi Vánoce a advent na Plzeňsku Západočeské muzeum Exkurze Plzeň galerie, chrám sv. Bartoloměje, vánoční trhy, kino Plaza Mariánská Týnice - archeologická přednáška část a 4. ročníku 7.A Ku, Klč 4.A Špe, Ty Zká

19 21 (Út) :00-8:55 Vánoční laťka ročník soutěž ve skoku vysokém: od pro NG, od 100 pro VG Vánoční koncert pro všechny učitele i třídy v plaském kostele A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, 4. 8:55-10:45 Vánoční besídka A, A Vo Z 8:55-10:45 Vánoční besídka 6.A Kdv SV 8:55-10:45 Vánoční besídka Cá B1 8:55-10:45 Vánoční besídka A Cho F 8:55-10:45 Vánoční besídka 4. Zká Čj 8:55-10:45 Vánoční besídka 4.A Ty M-Hv 8:55-10:45 Vánoční besídka 7.A Ku Bi 8:55-10:45 Vánoční besídka zdobení stromečku, rozdávání dárků 5.A, Klč Ch 8:55-10:45 Vánoce v oktávě 8.A Kar D 8:55-10:45 Vánoční besídka Bi B21 8:55-10:45 Vánoční besídka A Bn M 7:30-7:55 Studentská rada D 10. (Po) 12:00 Kompetentní učitel úvodní schůzka Prezenční kurz hodnotitelů ústní maturitní zkoušky z Aj v Plzni Bn, Dá, Ke, Kdv, Vo Cá, Špe, Bar, Ná 1 12:30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or 18. (Út) Vzdělávací kurz Škola pro udržitelný život v obci Lor :30-20:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě v Plzni Plá, Vo, Klč, Or

20 20. (Čt) 8:00-12:00 Matematická olympiáda školní kolo, kategorie B,C - a hodinu v učebně M, a 4. hodinu v učebně Z Prezenční kurz hodnotitelů ústní maturitní zkoušky z Aj v Plzni Cá, Špe, Bar, Ná 2 15:00 Den otevřených dveří pro dodatečné zájemce Specializační kurz prevence rizikového chování Or, Lor Vo 2 (So) Specializační kurz prevence rizikového chování Vo 25. (Út) 8:00-12:35 Konverzační soutěž v angličtině školní kolo Ty, Bar, Ná B :00 Pedagogická rada klasifikační (za pololetí) Matematická olympiáda okresní kolo kategorie Z9 v Plzni (soutěžící žáci kvarty) Ch :50-15:40 Vzdělávací kurz projekt Kompetentní učitel - anglický jazyk Bn, Dá, Kdv, Vo 3 (Po) 12:45-13:30 Vysvědčení s TU v kmenových třídách, odpolední výuka odpadá A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, 4. (Út) 8:00 12:45-13:30 Dějepisná olympiáda okresní kolo pro žáky ZŠ a NG, reprezentují Helena Beránková (4.A), Jonáš Pokorný, Hana Cvrčková (A) Sociologický dotazník UK Praha Kar 7.A Plá 13:00 Školení využití autorských nástrojů při tvorbě elektronických studijních opor Vg 7. (Po) Specializační kurz prevence rizikového chování Vo

21 10:00-14:00 Biologická olympiáda školní kolo - kategorie B Kdv Bi 8. (Út) Basketbal okresní kolo středních škol v těl. SOŠ Plasy, účast tří družstev naší školy (hoši VG, děvčata VG + kvarta). Po Konverzační soutěž v Nj okresní kolo v Blovicích Bi 9. 9:20-10:45 Prevence rizikového chování A Bn, Kar M 10:55-12:35 Prevence rizikového chování A Dá, Vo Z Porada ředitelů a ekonomů Plzeň Lor 8:00-11:40 Zeměpisná olympiáda školní kolo kategoriií A,B,C,D Vo, Or Z 10. (Čt) 8:00-8:45 Beseda s J. Frankem spisovatelem A, 4.A Ke, Ty M-Hv Šachový turnaj krajské kolo 1 7:30-7:55 Studentská rada D 20. (Ne) Lyžařský výcvik A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo 2 (Po) Lyžařský výcvik A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo 2 (Út) Lyžařský výcvik A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo 2 Lyžařský výcvik Videokonference mezi Gymnáziem Plasy a partnerskou školou v Německu Realschule Bad Saffelstein v rámci udržitelnosti projektu Komunikační dálnice A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo Bi, Zká 24. (Čt) Lyžařský výcvik A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo 25. Lyžařský výcvik A, 5.A, Dá, Cho, Mo, Vg, Vo

22 28. (Po) Konverzační soutěž v angličtině okresní kolo Ty, Bar, Ná B13, B23 (Út) Basketbal okresní kolo základních škol a nižších gymnázií pro ktg. mladších žákyň v Kožlanech (účast 1 družstva děvčat - P a S). Po Fotbalový turnaj soutěž v hale SOU Horní Bříza Cho (Čt) Seminář k veřejným zakázkám školení informačního systému pro řízení veřejných zakázek Plzeň, Vejprnická, SOU elektrotechnické Vg Krajské kolo konverzační soutěže v NJ účastník Jan Peterka ročník 4. 7:30-7:55 Studentská rada D Seminář pro žadatele v rámci vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Kšá

23 5. (So) Specializační kurz prevence rizikového chování Vo 9. Zeměpisná olympiáda okresní kolo kategorie A,B,C - MěÚ v Plzni, Americká ul. kategorie D - Služba škole v Plzni, Částkova ul. Vo, Or 17. (Čt) Specializační kurz prevence rizikového chování Vo Specializační kurz prevence rizikového chování Vo 18. Basketbal okresní kolo základních škol a nižších gymnázií pro ktg. mladších žáků v těl. G a ZŠ Plasy (účast 1 družstva naší školy - hoši P a S). 2 (Po) 8:00-15:40 12:00-15:00 Naučná stezka Plasy exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Olympiáda v českém jazyce - II. kategorie okresní kolo, SOŠ Plasy K. Macháčková, M. Bulínová, J. Bílek A Ke, Plá Kov 2 (Út) Olympiáda v českém jazyce - I. kategorie okresní kolo Středisko služeb školám Plzeň Helena Beránková (Q), Hana Cvrčková (T) Ty 2 8:00-15:40 Naučná stezka Plasy exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty A Plá, Klč 14:00-16:15 Provozní pedagogická rada Ch 24. (Čt) 12:40-18:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni Nové metody výuky seminář CLIL - VÚP a Britská rada v Praze Vo, Or Cá, Špe, Ty

24 25. 10:00-10:45 Beseda se spisovateli autorské čtení - J. Prokšová, V. Gruber 6.A, 8.A, Ke, Kov, Tra MU 28. (Po) 9:00-12:00 MZ 2011 školení managementu školy Zručský aerobik soutěž v aerobiku, účast 12 žákyň NG Lor Vo 29. (Út) 8:00-15:40 Naučná stezka Plasy exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Krajská soutěž v grafických disciplínách Kolman, Karlíčková, Randa A Klč, Or Bn 30. 8:00-15:40 Naučná stezka Plasy exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Fyzikální olympiáda okresní kolo - kategorie E, F (žáci kvarty a tercie) 4.A Plá, Or Mo 14:00 Školská rada Zká, Or, Lor MU 3 (Čt) 18:00 Výměnný pobyt pobyt německých žáků z partnerské školy na naší škole Soutěž v anglickém jazyce krajské kolo - Plzeň, KCVJŠ soutěží Bára Votíková (tercie) a Markéta Bulínová (sexta) Bi, Zká Bar 4. Výměnný pobyt pobyt německých žáků z partnerské školy na naší škole Basketbal okresní kolo základních škol a nižších gymnázií pro ktg. mladších žáků v těl. G a ZŠ Plasy (účast 1 družstva naší školy - hoši T a Q). Bi, Zká 4. (So) Gympl na cestách 28. ročník turistického pochodu pro veřejnost Výměnný pobyt pobyt německých žáků z partnerské školy na naší škole Dá Bi, Zká

25 4. (Ne) Výměnný pobyt pobyt německých žáků z partnerské školy na naší škole Bi, Zká 4.4. (Po) 8:00-13:30 Výměnný pobyt pobyt německých žáků z partnerské školy na naší škole Dějepisná olympiáda krajské kolo (reprezentuje Helena Beránková - kvarta) Bi, Zká 16:00-17:00 Výměnný pobyt návštěva italských studentů z gymnázia Sansepolcro - přivítání (Ná, Bar) B (Út) Florbal okresní přebor stř. škol v těl. SOŠ Plasy Cho Biologická olympiáda okresní kolo, kategorie C ( kvarta) Horní Bříza 8:00-8:45 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 - ročník (Nj) Kšá, Vg IVT 8:00-15:40 Naučná stezka Zábělá exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty A Plá, Klč 10:00-10:45 Beseda se spisovatelem Jiřím Frankem 4.A, 7.A Ke, Ty MU 10:00-10:45 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 6.A Cho, Vg IVT :50-12:35 11:50-13:30 Beseda se spisovatelem Jiřím Frankem Beseda se spisovatelem Jiřím Frankem 8.A Ke, Ty MU 5.A, Ke, Ty MU 11:50-12:35 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 Vg, Vo IVT 12:45-13:30 Beseda se spisovatelem Jiřím Frankem Ke, Ty MU Výměnný pobyt návštěva italských studentů z gymnázia Sansepolcro organizace - Nová, Bartůšková Matematická olympiáda okresní kolo - kategorie Z6,Z7,Z8 výběr žáků z primy, sekundy, tercie Dá

26 8:00-8:45 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 Vg, Lor IVT 8:55-9:40 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 - septima (M3) Kdv, Vg IVT 10:00-10:45 Prezentace italských studentů v kině A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, 4. Bi, Cá, Dá, Kar, Ke, Kdv, Ku, Mo, Plá, Špe, Ná, Or 10:55-11:40 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 - septima (Rj) Bi, Vg IVT 7.4. (Čt) 11:50-12:35 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 6.A Kdv, Vg IVT 11:50-13:30 Výměnný pobyt pobyt studentů z italského gymnázia v Sansepolcro na naší škole organizace - Nová, Bartůšková přijetí starostou Kralovic (5. a 6. hod. - Nová) Ná 12:35-15:05 Bezobratlí a jejich invazivní druhy akce KCVJŠ, katedra Bi, Plzeň Kdv 12:45-13:30 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 - ročník (Aj) Cá, Vg IVT Zeměpisná olympiáda krajské kolo v Plzni Vo 8:55-9:40 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 - ročník (Nj) Kšá, Vg IVT 8.4. Specializační kurz prevence rizikového chování Výměnný pobyt společná exkurze italských studentů a jejich hostitelů do Plzně (Nová) Vo Biologická olympiáda - kat. A krajské kolo, Plzeň, J. Schierl ( roč.) Specializační kurz prevence rizikového chování Vo 9.4. (So) Eurorebus krajské kolo zeměpisné soutěže pro Plzeňský a Karlovarský kraj na ZČU v Plzni Or Výměnný pobyt návštěva italských studentů z gymnázia Sansepolcro organizace - Nová, Bartůšková

27 10.4. (Ne) Dny environmentální výchovy výsadba lesa Výměnný pobyt návštěva italských studentů z gymnázia Sansepolcro organizace - Nová, Bartůšková Cá 8:00-8:45 Čtenářská gramotnost testování SCIO - Pro23 - septima (Nj) Kšá, Vg IVT 8:00 Seminář o školství Praha Lor 14. (Po) 8:00-15:40 Naučná stezka Zábělá exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty 4.A Ke, Plá Dny environmentální výchovy projekt les Cá 14. (Út) 8:00-16:00 Školství Plzeň - sever Česká republika - Bavorsko prezentace gymnaziálního vzdělávání v Horní Bříze Biologická olympiáda okresní kolo, kategorie D (prima) Horní Bříza Lor Kdv Dny environmentální výchovy projekt les Cá 8:00-8:45 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 - ročník (Aj) Kšá, Vg IVT :50-12:35 14:00-15:40 Finanční gramotnost testování SCIO - Pro23 - septima (M5) Pedagogická rada hodnotící čtvrtletí školního roku 2010/2011 Bn, Vg IVT Ch 16:00 Třídní schůzky (Čt) 10:00-10:45 Beseda o Tibetu Regionální zajímavosti Plaska exkurze v rámci projektu Environmentální přírodopis (Odlezelské jezero, Rabštejn, Kozelka) A, 5.A, 6.A,, Vo 4.A Kdv MU

28 :30-7:55 Studentská rada D 8:55-13:30 Velikonoční zvyky výstava - hájovna Lomany Biologická olympiáda krajské kolo (kat. B) T. Pulcová, J. Kožíšek, M. Volek (sexta, r.) 4.A Ty, Ja (Út) 8:00-15:40 Naučná stezka Zábělá exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty A Klč, Or Basketbal Jarní pohár - XV. ročník - turnaj ml. a st. žákyň v tělocvičně G Plasy (2 družstva naší školy, děvčata NG) Po :00-15:40 Naučná stezka Zábělá exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty A Plá, Or (Čt) 12:30 Reprezentace školy v Mariánské Týnici Kar, Lor :55-12:35 Návštěva knihovny A Ty 5. (Út) 8:00-15:40 Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Olympiáda v českém jazyce krajské kolo - Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň H. Beránková (Q), K. Macháčková (3), M. Bulínová (Sp) A Ke, Klč :30-18:00 EnviroGIS využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání studium na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni Vo, Or Focení školy po třídách dle rozpisu od 10:00 hodin

29 5.5. (Čt) ČHMÚ Plzeň, ZOO Plzeň exkurze v rámci projektu Environmentální přírodopis 4.A Kdv :00-13:30 Majáles A, A, A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A,,,, 4. Bi, Cá, Dá, Cho, Kar, Ke, Kdv, Kšá, Kov, Ku, Mo, Plá, Špe, Ty, Vg, Vo, Zká, Bar, Ná, Po, Ra, Tra, Klč, Or, Lor, Ja, Jůz 7.5. (So) 15:00 Majáles 7.A 9.5. (Po) 8:00-15:40 Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Konference Neustadt prezentace projektu Komunikační dálnice A Plá, Or Zká, Lor 8:00-15:40 Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty A Plá, Or (Út) Exkurze na Přímbramsko z hudební a výtvarné výchovy Konference Neustadt prezentace projektu Komunikační dálnice 6.A,, Bi, Ra, Ja Zká, Lor Lehkoatletický čtyřboj okresní kolo v Kralovicích pro ml. žáky a ml. žákyně Cho :00 Pedagogická rada klasifikační pro oktávu a 4. ročník za pololetí školního roku 2010/2011 MU 15. (Čt) Lehkoatletický čtyřboj okresní kolo v Kralovicích pro st. žáky a st. žákyně Vo

30 15. 7:30-7:55 Studentská rada D 8:00-9:40 Vysvědčení pro oktávu a 4. ročník 10:00-11:40 Poslední zvonění 8.A, 4. Zeměpisná exkurze montánní tvary antropogenního reliéfu a vulkanický reliéf severních Čech 8.A, 4. Kar, Zká Čj, D 5.A, Cho, Or (Po) 17:00-19:00 Prezentace Akademického vršíčku Plasy ve Finančním výboru města Plasy Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku 8.A, 4. Zká (Út) 8:00-15:40 Sigmondova naučná stezka exkurze v rámci projektu Naučné stezky Plzeňska jako prvek environmentální výchovy - pilotní ověřování jarní varianty Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku 4.A Plá, Klč 8.A, 4. Pohár rozhlasu okresní kolo v Nýřanech pro ml. a st. žáky a ml. a st. žákyně Cho, Po Specializační kurz prevence sociálně patologických jevů Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku 8.A, 4. Vo (Čt) (Po) (Út) Fyzikální exkurze (+ročník - Fsem - 10 žáků) EPr, Kadaň, vrch Úhošť Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku Studijní volno k přípravě na maturitní zkoušku Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části Basketbal Jarní turnaj mladších a starších žákyň - XIV. ročník v těl. gymnázia (start 2 družstev studentek NG) 7.A Dá, Mo 8.A, 4. 8.A, 4. 8.A, 4. F, M, Z 8.A, 4. F, M, Z

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY...

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY... Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY... 3 1 Charakteristika školy... 3 1.1 Název školy, adresa, kontakty... 3 1.2 Kontakty ostatní...

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 Červenec, srpen 1. 7. 31. 8. hlavní prázdniny (středa až pondělí) 1. 7. stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více