instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy"

Transkript

1 instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách Vzhledem k neustálým obnovám aplikace iškola.cz tento text rychle stárne. Tento text proto neobsahuje návody a postupy, které obsahuje verze novější, než je číslo verze uvedené na této stránce. Vždy před studiem iškoly.cz proto stáhněte aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru Vždy aktuální verzi příručky naleznete ke stažení na serveru v sekci Příručky ke stažení. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - admin. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Veškerý text této příručky je chráněn autorským zákonem. Autoři povolují tento text šířit uživatelům aplikace bez omezení v libovolném počtu, libovolným způsobem (elektronicky, tištěně apod.), a to pouze v původní, nezkreslené nebo obsahově nezměněné podobě. Máte-li zájem využít tento text ke komerčním účelům, je to možné pouze se souhlasem vydavatele. Tato příručka je bez redakční a jazykové úpravy! Vyhrazujeme si právo na pozdější změny! 1

2 Úvod O této příručce Tato příručka obsahuje jen a pouze informace s návodem, jak si založit vlastní virtuální školu. Neobsahuje žádné informace o tom, jak ji spravovat, jak ji používat apod. Tyto další informace naleznete v samostatných, tematicky oddělených příručkách, které si můžete stáhnout ze stránek Základní informace o principu serveru iškola.cz Velmi stručně a zjednodušeně lze princip systému popsat takto. Na našich centrálních výkonných a dimenzovaných serverech existuje speciálně vytvořená aplikace (program), která dokáže spravovat teoreticky neomezený počet zcela separátních a vzájemně naprosto oddělených škol. Celý systém se ovládá pomocí internetového prohlížeče. Administrátor, učitelé, žáci i rodiče do systému mohou přistoupit z jakéhokoliv místa na světě pomocí internetového prohlížeče MS Explorer ver 6 a vyšší a Mozilla nebo FireFox. Veškeré údaje jsou uloženy na našich zabezpečených systémech a my se staráme o to, aby Vám byly přístupné 24 hodin denně kteroukoliv dobu v roce. Jednotlivé školy jsou odděleny a identifikovány svým jménem, které si každá škola (pokud ještě není obsazeno) může libovolně vymyslet. Toto jméno školy je pak klíčovým identifikátorem pro práci s aplikací. Například při zvolení jména Základní školy v Brodě je možné zvolit pojmenování zsbrod a následná hlavní stránka školy pak bude Právě z této stránky budou všichni uživatelé vaší školy na iškolu přistupovat. Samozřejmě je to možné i přímo z hlavní stránky, ale pak je rovněž do speciálního dialogu nutné zadat pojmenování školy. V rámci vaší virtuální školy můžete po jejím vytvoření sami s vytvořenou virtuální školou začít pracovat. Sami můžete začít zadávat učitele, předměty, třídy, žáky, učebny, rozvrh hodin atd. Obrovskou výhodou této aplikace je skutečnost, že kompletně celým procesem založení školy můžete doslova od naprostého začátku až po zcela finální zahájení práce postupovat zcela samoztatně, bez jakékoliv externí pomoci (tu jsem Vám ale samzořejmě připraveni kdykoliv poskytnout na hot-line). Celý proces založení je zhruba následovný: 1. Zástupce školy (např. ředitel, admin na škole, pověřený pracovník nebo libovolný učitel) založí vlastními silami svou virtuální školu. Sám jí zvolí její virtuální (a neměnné) jméno. Tímto krokem se na serveru vytvoří vyhrazený prostor pro vaši školu, aktivují se prázdné databáze a celá nově vytvořená iškola se automaticky připraví pro ostrý provoz. Pojmenování, které uživatel při vytváření zvolí je velmi důležité, protože toto jméno zároveň definuje domovskou stránku vaší virtuální školy. Například při zvolení jména Základní školy v Brodě je možné zvolit pojmenování zsbrod a následná hlavní stránka školy pak bude Tento proces se provede pro vaši školu pouze jednou a nikdy více jej již nebudete muset opakovat - škola je založena. Právě toto založení je popsáno v textu níže. 2. Uživatel, který založil novoi iškolu zároveň při této operaci vytvořil uživatele admin s oprávněním k veškerým úkonům Jak vytvořit vlastní virtuální školu? 1. V internetovém prohlížeči se nastavte na stránku 2. Na internetové stránce klepněte na odkaz Průvodce vytvoření nové školy. 3. Bude zobrazena stránka se licenčním ujednáním a všeobecnými podmínkami používání služby. Přečtěte si podmínky a pokud s nimi souhlasíte, zatrhněte v dolní části stránky zatržítko Souhlasím s všeobecnými podmínkami. 2

3 4. Klepněte na tlačítko Potvrdit. 5. Zobrazí se stránka s iniciálami školy. Zde je nutné doplnit červeně zvýrazněné položky. Doporučujeme ovšem vyplnit i osattní položky, protože řada z těchto údajů se bude vypisovat na hlavní stránce vaší nové virtuální školy. Tyto údaje (zejména pojmenování školy a adresy) se rovněž tisknout do tiskových sestav. Veškeré zde uvedené údaje můžete samozřejmě kdykoliv později i po založení školy změnit. Na této stránce se systém zatím neptá na pojmenování školy (jednoznačné označení). To budete provádět o krok později. Tipy: - PSČ zadábejte ve tvaru bez mezer. - Pokud si do systému přejete vložit fotografii školy (lze provést též dodatečně), mějte po ruce fotografii o max. rozměrech 300x300 bodů ve formátu JPG a velikosti max 200 kb!!! - Prosíme, vyplňujte údaje správně a přesně. 6. Klepněte na tlačítko Potvrdit. 7. Zobrazí se další obrazovka, tentokrát s velmi důležitými údaji. 3

4 8. Vyplňte dvakrát (pro kontrolu) heslo administrátora. Jedná se o nesmírně důležité heslo, které doporučujeme zvolit skutečně dobře, protože pod ním bude mít uživatel se jménem admin právo provádět ve vytvořené škole doslova cokoliv. 9. Vyplňte prosím fakticky i technicky správně na administrátora. Na tento budeme zasílat informace o novinkách na serveru a zásadní informace o správě serveru či plánovaných údržbách. 10. A nyní jeden z nejdůležitějších kroků. Doplňte do pole Adresa... adresu školy. Tuto adresu velmi dobře promyslete, protože se bude zobrazovat za adresou tj. např. Adresu je nutné zvolit pokud možno výstižně, nesmí mít méně jak 4 znaky a hlavně musí být velmi dobře zapamatovatelná, protože ji budou používat všichni uživatelé vaší školy, tj. učitelé, rodiče, žáci - aby se do systému vůbec dostali. Adresu není možné později změnit, zadává se jednou provždy. Zadáním adresy zároveň rezervujete její jméno, které už tak nemůže použít jakákoliv jiná škola. Z toho zároveň plyne, že nelze použít již existující adresu (to systém automaticky nedovolí). 11. Předposledním prvkem na stránce je zatržítko Chci do založené.... Pokud jej zatrhnete, naimportuje se do vaší nové školy ihned po založení menší vzorová databáze s několika vzorovými třídami, několika učiteli, předměty a žáky. To proto abyste mohli alespoň z něčeho vycházet a alespoň zezačátku pochopili, jak systém funguje a mohli si vaši školu vyzkoušet na vzorových datech. Samozřejmě databáze nebude odpovídat pojmenováním tříd, předmětů, učitelů a žáků vaší škole, ale vy můžete veškeré objekty jakkoliv přejmenovávat, mazat atd. Pokud zatržítko nezatrhnete, bude po potvrzení vaše škola zcela prázdná, tj. nebude obsahovat absolutně žádné objekty (třídy, žáky atd..). 12. Nyní ve spodní části stránky opište do posledního dialogu kód z černého obrázku. Jedná se o kontrolní proceduru, která zabraňuje hackerům vytvářet spoustu vlastních neoprávněných škol. 13. Klepněte na tlačítko Potvrdit. 14. Pokud jste vše zadali správně, zobrazí se potvrzující hlášení s gratulací k vytřvoření nové školy. Tímto okamžikem se již můžete přihlásit jako uživatel admin a okamžitě začít pracovat. V podstatě nyní již podle toho, jak rychle vytvoříte jednotlivé předměty, třídy, učitele atd. a nastavíte právní strukturu je možné naostro začít využívat služby iškoly.cz. Během několika minut (v závislosti na velikosti školy) se tak již mohou přihlásit první uživatelé. 4

5 Licence - důležité!!! Ihned po vytvoření nové školy máte aktivní zkušební licenci s možností vytvořit 50 žáků a délkou platnosti 1 měsíc. V průběhu této doby můžete s vaší vytvořenou iškolou provádět v podstatě vše - resp. zcela bez omezení ji používat. Kde prohlédnu licenci? 1. Po přihlášení jako uživatel admin klepněte v hlavní nabídce na Administrace a poté na položku Údaje o škole. 2. Zobrazí se stránka s několika záložkami, kde klepněte na záložku Licence. 3. Zde již vydíte seznam licencí, které škola používá (v minulosti používala) a licenci rovněž můžete objednat klepnutím na Objednat licenci. Veškeré další údaje o licncích naleznete po klepnutí na ikonu kulatého modrého I - nápovědy. Nestandardní stavy s licencemi Pokud si přejete navýšit licenci (zejména počet žáků) v době, kdy ještě nevypršela licence stávající není to problém. Prostě si objednejte vyšší licenci a my Vám budeme fakturovat částku nikoliv za celou tuto novou licenci, ale pouze rozdíl mezi částkou stávající licence a částkou nové licence s ohledem na období, po které byla původní licence čerpána. Dovolujeme si upozornit, že v případě přechodu na nižší licenci nevracíme přeplatek vzniklý dobou, kterou máte předplacenou do vyčerpání licence stávající. Například pokud máte licenci na 300 žáků a rozhodnete se ji snížit v polovině její platnosti na 100 žáků, můžete tak učinit, ale poměrnou částku za dosud nevyčerpané období nelze získat zpět!!! Pokud se vyskytnou jakékoliv potíže s Vaší licencí, neváhejte prosím kontaktovat naší hot-line linku nebo Pokud navíc v rámci zkušebního provozu potřebujete specifické podmínky (například čistě na zkoušku zdarma na omezenou dobu povolit 500 žáků, i na tomto se lze dohodnout. Neváhejte se zeptat, jsme tu pro vás!! 5

6 Nezapomeňte na Hot-line Hot-line, aneb pomoc v nesnázích Není Vám něco jasné? Neumíte si vytvořit vlastní iškolu.cz? Nejdou Vám nastavit přístupová práva? Máte jakýkoliv jiný dotaz či problém týkající se iškoly.cz? Rádi Vám pomůžeme! Volejte naši přímou linku telefonické podpory (v pracovních dnech 8-16 hod.) nebo pište na uvedený . Telefonická linka podpory: ová podpora: Prosíme, vždy když se budete dotazovat ať už telefonicky nebo em, nezapomínejte si připravit a uvádět pojmenování školy, které se dotaz týká, dále Vaše uživatelské jméno a typ uživatele, kterým jste (např. admin, učitel, žák, rodič). Výrazně tak pomůžete konkretizovat odpověď! Poznámka: Cena hovoru není nijak zpoplatněna nebo zvýhodněna = cena klasického hovoru do sítě Telecom. 6

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna.

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více