LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu"

Transkript

1 LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

2 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce Novinky Prefabrikované přístavby lodžií k panelovým domům 14 Co Vás zajímá? Pohledové zdivo Liapor v zájmu architektů Novinky Nový výrobek - prefabrikované bloky VARIOBLOK Téma LiaStrop - prefabrikované stropní desky Tiráž: Šéfredaktor: Petr Gardner, Redakční rada: Ing. Rudolf Borýsek, Ing. Pavel Bursík, Jan Štefánik, Ing. Kateřina Viktorová, Ing. Michala Hubertová, Ph.D. Adresa redakce: LiaporNews, Lias Vintířov, LSM, k.s., Vintířov, tel , fax , elektronická adresa: Adresa šéfredaktora: Petr Gardner, Zahradní 311, Loket, tel elektronická adresa: (texty), (foto) Grafická úprava, předtisková příprava: Pro Lias Vintířov, LSM, k.s. vydává Mgr. Petr Zahradníček, Gardner production Registrace: MK ČR E LiaporNews vychází pololetně. Nový bytový dům Sacre Coeur pro náročné s využitím zdiva z Liaporu Pohledové zdivo z Liaporu v zájmu architektů Prefabrikované přístavby lodžií k panelovým domům I přes dopad globální ekonomické recese Lias Vintířov masivně investuje Valná hromada Liasu Vintířov 15. dubna 2010 byla vhodnou příležitostí k rekapitulaci nejenom ekonomické bilance firmy v uplynulém roce. Všichni dobře víme, že loňský rok poznamenala globální ekonomická recese, která se nevyhnula ani naší firmě. Rok 2009 byl rokem velmi náročným, rokem turbulencí a problémů. Pokles obratu Liasu Vintířov dosáhl zhruba výše 20%, tedy úrovně odpovídající roku Je třeba ale říci, že tento pokles je na nižší úrovni, nežli třeba u jiných výrobců stavebních hmot, kde cihlářské firmy zaznamenaly pokles obratu o zhruba 30% a některé keramické výrobny dokonce o 40%. Jestliže s podobným poklesem obratu okolo 20% počítáme ve výhledu také v letošním roce, je třeba říct, že chceme udělat všechno proto, aby byl pouze jednociferný. Dařilo se nám ve výrobě a prodeji liaporu, dokonce jsme exportovali více, než v roce Obstáli jsme také na Prefě a ve výrobě transportního betonu, kde jsme dokonce zaznamenali rekord a poprvé v historii jsme vyrobili více než m 3! Nejsložitější byla situace na vibrolisech, kde se nepodařilo sanovat propady ve výrobě a prodeji tvárnic a komínů. Co bych však chtěl zdůraznit, je skutečnost, že jsme i přes globální dopady ekonomické recese masivně investovali. Jednak do odsíření a dospalování liaporu, provedli jsme generální rekonstrukce obou vibrolisů, vybudovali jsme nové zkušebny a přešli jsme na nový informační systém SAP. Pokračujeme také v rekonstrukcích keramzitek na Ukrajině a v Rusku, které chystáme v současnosti uvést do provozu. Zásadním krokem byl také soubor úsporných opatření, která vyústila v nové organizační schéma s optimalizací pracovních míst. Počet pracovníků klesl z 200 na současných 170. V této souvislosti bych chtěl říct, že firma neplánuje další snížení personálního stavu. Naší prioritou je udržet maximální počet pracovních míst a uděláme vše pro to, abychom zajistili výrobu pro všechny úseky. K tomu je ale zapotřebí, abychom se všichni chovali rozumně, úsporně a efektivně. Rezervy vidím v oblasti kvality výroby, organizaci práce, údržbě a čistotě výrobního zařízení a celého areálu Liasu Vintířov. Připravuje také soubor inovací našich výrobků tak, aby pružně reagoval na poptávku stavebního trhu. Předpokládám, že i tento rok bude pro naši firmu složitý, ale pevně věřím, že se nám jej společnými silami podaří úspěšně zvládnout. Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval nejenom všem našim pracovníkům a spolupracovníkům, ale i všem našim obchodním partnerům. Všem přeji, aby náročný rok 2010 bez potíží překonali. Rudolf Borýsek, ředitel Lias Vintířov 2

3 Nový bytový dům pro náročné - Sacre Coeur V lokalitě městské části Prahy 5, konkrétně na úrovni ulic Holečkova a Švédská, vyrostl velmi zajímavý bytový dům, který je svým architektonickým řešením citlivě a přirozeně integrován do staré zástavby. Původní myšlenka počítala s terasovitým uspořádáním a menším měřítkem stavby. Při vlastním projektování však, vzhledem k okolní zástavě, skupina architektů nakonec přistoupila k typické blokové formě stavby. Zdánlivě jednoduchá a urbanisticky přirozená koncepce zástavby v sobě skrývala několik technických překážek, neboť stavební pozemky byly v převážné míře tvořeny zastropením a konstrukcemi strahovského tunelu, včetně 15 metrového výškového rozdílu severní a jižní části pozemku. To s sebou přineslo nutnost respektovat omezené možnosti pro založení stavby. Samotný objekt je koncipován jako železobetonová monolitická konstrukce v kombinaci s ocelovou konstrukcí. Horní stavbu tvoří železobetonový skelet s vnitřními trámy pod deskou a fasádními nad deskou. Uliční fasáda je řešena jako zavěšená odvětrávaná z lícových cihel holandského typu v antracitové barvě s modrým žíháním. Dvorní fasáda je provedena jako kontaktní zateplovací systém s hrubozrnnou světle šedou omítkou. Ve střešní rovině bylo použito jako obkladových materiálů pozinkované pororoštové dílce a lamely z tropického dřeva, oplechování je z černého titanzinku. Kvalitní materiály se uplatnily rovněž na vnitřním uspořádání bytového komplexu. Primárním kritériem materiálového řešení byla podle slov architekta Jana Schindlera nejen technická a konstrukční vhodnost vybraného materiálu, ale i estetická kvalita. Svoji roli samozřejmě sehrála materiálové reakce na historický kontext místa. Konkrétní výběr výrobků probíhal již ve spolupráci s investorem. Na stavbě se úspěšně uplatnily materiály tradičního dodavatele Liapor. Příčky mezi byty a nosné zdivo bylo navrhováno zejména s ohledem na vysoké požadavky zvukové neprůzvučnosti. K tomuto účelu nejlépe vyhovovaly Liaporové tvárnice vyráběné z lehkého betonu. Díky konstrukčnímu řešení Liaporových tvárnic dochází ke komůrkovému útlumu zvuku v mezerách mezi zrny a k jeho absorpci. Výsledkem je, že stěny z Liaporu mají vyšší index vzduchové neprůzvučnosti než například stěny z jiných klasických materiálů, ovšem při stejné plošné hmotnosti. A to je vlastnost, která byla důležitá pro materiálové řešení a vysoké požadavky investora v případě rezidence Sacre Coeur. Nutno dodat, že ve spojení s vhodným izolantem jsou tyto tvárnice zajímavou variantou i pro konstrukci obvodových plášťů všech typů staveb. Na stavbě Sacre Coeur byla použita většina z produktové nabídky tvárnic Liapor. Konkrétně pro obvodový plášť Liapor M MPa, pro vnitřní nosné AKU zdivo Liapor M MPa a Liapor M MPa. V případě vnitřních příček se uplatnily tvárnice Liapor M 115, Liapor M 175 a Liapor PS 70. Rezidence Sacre Coeur je dalším přímým důkazem moderní architektury, která citlivě skloubila zajímavé místo, nápad a kvalitní materiály. Výsledkem je bytový komplex nabízející v osmi nadzemních podlažích celkem 103 luxusních, individuálně řešených bytů. Některé z nich mají veliké terasy, balkony, zahrádky a nechybí ani zajímavé mezonetové byty. V podzemních prostorách je umístěno dostatečné množství parkovacích stání. Výjimečnost projektu je dána samozřejmě exkluzivním místem, nadstandardním vybavením bytů a služeb. Investor: SATPO DEVELOPMENT Architekt: 4a architekti Jan Schindler Generální Projektant: 4a architekti Zhotovitel: Hochtief CZ a.s. Termíny:

4 Liapor v zájmu architektů Pohledové zdivo z tvárnic Liapor Cementem pojené pohledové zdící prvky, známé také pod názvem režné zdivo, otevírají rozličné možnosti v architektonickém řešení interiérového i exteriérového zdiva. Důvody, proč fasády z režného zdiva rostoucí měrou vzbuzují zájem architektů a stavitelů, je třeba hledat v potřebě vytvářet stavby s originalitou a nezaměnitelností. Kombinační a kontrastní účinky pohledového zdiva s materiály jako sklo a kov hrají v moderní architektuře velkou roli. Tím stojí pohledové zdivo ve zvláštním postavení mezi průmyslovým masovým výrobkem a uměleckou potřebou realizace architektury. Mnoho známých architektů využívá možností pohledového zdiva, například stavby architekta Maria Botta otevřely ve Švýcarsku nové, atraktivní možnosti řešení v oblasti pohledového zdiva. Průmyslová výroba ovlivnila nabídku formátů zdiva použitých pro řešení fasád a interiérového zdiva. Ve variaci formátu zdiva je potenciál, který lze využít při plánování moderního pohledového zdiva. Cementem pojené zdivo se vyrábí vibrolisováním. Používané formy dovolují v rámci možností výrobního zařízení volit variabilní formáty zdících prvků. Maximální velikost takového prvku je také závislá na maximální váze, která by měla respektovat snadnou manipulovatelnost na stavbě. Váhu lze do jisté míry snížit například velikostí vnitřních otvorů tvarovky, ale také použitím lehkého betonu. Lze realizovat také množství různých geometrií zdící tvarovky včetně rohových či polovičních prvků. Poměr délky prvku k výšce zásadně oslovuje vnímání jednotlivce, proto je základním tvůrčím prvkem. Estetický účinek pohledového zdiva vyplývá z poměru viditelné plochy prvku k maltové spáře. V závislosti na pozorované vzdálenosti nabývá. Při použití pohledového zdiva může být problém při rozvodu instalací. Instalace lze během zdění vkládat přímo do spár. Je ale nutné s tímto aspektem počítat již při návrhu konstrukcí. Instalace lze vědomě přiznat, pak ale musí být instalace detailně plánovány jako vědomé ztvárnění. Je také třeba brát ohled na modulovou koordinaci (délka tvárnice + 10 mm maltová spára). Pohledové zdivo Liapor Tvárnice z lehkého betonu jsou cementové zdící prvky, které jsou vyráběny převážně z lehkého kameniva Liapor. Společnost na trh uvedla dva druhy pohledového zdiva vyráběných z tohoto materiálu, které se od sebe odlišují tloušťkou, jsou odzkoušeny na mrazuvzdornost a jsou tedy vhodné také do venkovního prostředí, kde je lze využít v jednovrstvém i dvouvrstvém systému. Rozmanitost vzhledu je ještě zvýšena tím, že tvárnice mohou být buď ponechány cementově šedé nebo mohou být probarveny. Byť jejich pórovitá struktura předurčuje velmi dobrou tepelnou izolaci, nebylo při vývoji cílem dosáhnout normových hodnot pouze samotnými tvarovkami. Zde se předpokládá využití osvědčených vícevrstvých systémů. Tyto tvarovky jsou ale vhodné i s ohledem na jejich malou tloušťku pro konstrukce akustické. Samotná tvarovka tloušťky 195 mm vykazuje hodnotu laboratorní neprůzvučnosti 50 db, což ji dle normy ČSN předurčuje k použití u všech ostatních místností téhož bytu, hotelích a ubytovacích zařízení u pokojů jiných hostů, společenských prostorech, v nemocnicích, kancelářích a pracovnách, v učebnách a výukových prostorách, společných prostorách, chodbách a schodištích. Při použití složených konstrukcí s využitím pohledového zdiva a nosného zdiva lze docílit stavební neprůzvučnosti až 69 db. Není nezbytně nutné dodržet tvary nabídnuté výrobcem. V případě potřeby mohou být speciálně vyrobeny i zvláštní formáty. 6

5 Balené zboží a jeho distribuce Velmi důležitou součástí produkce Liaporu je výroba a prodej baleného zboží. Veškeré základní frakce je možné zakoupit v balení po 50 litrech nebo ve vacích o obsahu 1m 3 Setkání partnerů Liadur Nové uplatnění našlo zdivo Liapor například při rekonstrukci jednoho z nejstarších a nejkrásnějších pražských divadel, a to Hudebního divadla Karlín. Památkově chráněná budova divadla se stala ozdobou města a divadelní soubor se po několikaletém působení v Kongresovém centru mohl vrátit na domovskou scénu. Pohledové zdivo Liapor zde bylo použito v technických a pomocných prostorech, prostorech pod jevištěm a v baletních sálech. Zajímavá struktura tvarovek Liapor umožnila použít zdivo jako režné, bez omítek. Jednalo se o tvarovky Liatherm 425, které vynikají velmi dobrou tepelnou izolací a tvarovky Liapor M 240, Liapor M 115, které vynikají velmi dobrou požární odolností, díky které se tvarovky velmi často nachází na stavbách v technických prostorách a suterénech, kde jsou tyto požadavky vyžadovány. Pohledové zdivo Liapor R se uplatnilo na stavbě Výstavního a sportovně kulturního centra v Karlových Varech, víceúčelové haly s kapacitou diváků a tréninkové hokejové haly se zázemím hokejového oddílu, včetně menší galerie pro asi 100 diváků, propojených spojovacím objektem obsahujícím společné technologické zázemí. Tato skladba a situování vytváří v území základní architektonický tvar v návaznosti na stávající stadion připomínající hmotu podkovy, která svými rozměry připouští umístění velkých objemů obou staveb. V současné době je hala jedním z nejmodernějších komplexů svého druhu ve střední Evropě a pro Liapor velmi dobrou referencí. (foto realizací ve víceúčelové hale na předchozích stranách) Takto balený materiál z výroby Lias Vintířov je možné zakoupit od již jedné palety nebo Big Bagu. Požadovaný materiál je k zákazníkovi dopravován sběrnou službou za dopravné 850,- Kč bez DPH za jednu paletu nebo Big Bag a tato cena platí na dodávky po celé České republice. V případě, že počet palet přesáhne částku, za kterou bychom byli schopni objednat jednorázový závoz kamionem, je účtována pouze cena dopravy do konkrétní destinace, a to již bez závislosti na počtu jednotlivých palet. V případě, že má zákazník zájem zakoupit menší množství Liaporu, má možnost obrátit se na naše obchodní partnery, jejichž přehled je k dispozici na internetových stránkách, případně je možné kontaktovat obchodní oddělení firmy, kde Vám rádi poskytneme informace o regionálně příslušných stavebninách a prodejcích Liaporu. Dále bychom rádi připomněli možnost nakoupit balené zboží v internetovém obchodě, který funguje na našich internetových stránkách nebo jej najdete samostatně na Jeho záměrem je uspokojit všechny zákazníky, kteří mají zájem nakupovat paletované zboží z pohodlí svého domova. Výpočet doprav je na stránkách e-shopu samozřejmě zautomatizován tak jako výpočet počtu palet a ceny, tak aby se uživatelům nakupovalo co nejkomfortněji. Rok 2010 je pro firmu Liadur s.r.o. významným rokem, neboť společnost slaví 10 -leté výročí existence na stavebním trhu v ČR. Tak jako každým rokem i letos firma Liadur s.r.o. připravila pro své licenční partnery setkání, jehož slavnostní ráz byl umocněn právě výročím vzniku firmy před 10 lety. Setkání partnerů Liadur proběhlo ve dnech v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech a účast a byla vskutku mezinárodní. Sešli se na něm výrobci protihlukových dílců z ČR, Německa, Slovenska, Polska, Slovinska, Maďarska a Rakouska. Hlavním cílem těchto setkání je především předávání informací o situaci na trzích v jednotlivých zemích, výměna zkušeností s výrobou protihlukových stěn, sledování trendů technického vývoje v oblasti protihlukových opatření. Jako čestný host vystoupil Prof. Dr. Reinhard Maurer z Technické Univerzity Dortmund, který prezentoval průběh a výsledky probíhajících pokusů a zkoušek prováděných na vysoce rychlostních železničních koridorech v Německu. Jedná se o časově i finančně náročný projekt, jehož cílem je získat osvědčení Německých drah, že protihlukové systémy Liadur splňují přísné požadavky tohoto úřadu a mohou být budovány na tratích, kde jezdí vlaky rychlostí až 230 km/hod. Získáním tohoto osvědčení si upevní systém Liadur svoji pozici jak na trhu v Německu, tak i v ostatních zemích EU. Na setkání zazněla prezentace firmy Stavbar IGM ze Sloviska, která představila svůj výrobní program a podělila se ze zkušenostmi s prvními zakázkami na území Slovinska. Nový licenční partner z Rakouska - firma Franz Oberndorfer zevrubně seznámil účastníky s výrobním programem své firmy a informoval o potenciálu rakouského protihlukového trhu. Více o pohledovém zdivu na 8 9

6 Přístavba lodžií k bytovým domům zlepšení kvality bydlení pro všechny generace obyvatel. V České republice v minulosti probíhala masivní výstavba bytových domů a především bytových panelových domů, ve kterých i v současnosti žije značné procento obyvatel. Jedná se zpravidla o masivní lokalizovanou výstavbu, která je kvalitou poplatná době vzniku. Velké procento těchto domů nebylo vybaveno odpovídající lodžií nebo balkonem, který by vhodně doplnil prostory bytu, případně byly vybaveny pouze závěsnými balkony malého rozměru do 2,5 m 2 plochy. Zásluhou veřejné podpory revitalizace sídlišť a umu prováděcích firem od té doby mnoho domů a sídlišť změnilo svoji tvář. Domy byly opatřeny novými barevnými a tepelně-izolačními fasádami (ETICS), byly vyměněny okna, zhotoveny nové střešní konstrukce a v neposlední řadě také přistavěny nové komfortní lodžie o ploše bezmála 5m 2, které rozšířil užitné prostory bytu o tento univerzální krytý prostor a mnohdy obyvatelům domu zprostředkoval styk s okolní přírodou bez ohledu na podlaží, ve kterém je byt umístěn. Lodžie nyní plní svoji funkci jako plnohodnotná plocha bytu, kterou bydlící využívají pro odpočinek, rodinné stolování, grilování a různé jiné funkce jako uložení horských kol, pěstování balkonových rostlin a ve spojení se zasklením vhodným systémem jako zimní zahrada. Jako ideální systém se pro provedení lodžií osvědčil železobeton ve své prefabrikované podobě. Stavba probíhá rychle bez velkých omezení pro všechna roční období. Sestava lodžií, která se skládá se stěn a podlahových desek je montována zpravidla na samostatné základy bez požadavku na zatěžování stávajícího domu. Celá sestava je zakončena střešní deskou, což zaručí dokonalé pohodlí i obyvatelům v posledním podlaží. Lodžie chrání proti dešti, nebrání vstupu světla do bytu, v letním období, kdy je slunce vysoko a pálí, lodžie zabrání nadměrnému vstupu žhavých paprsků do bytu. S ohledem na tyto požadavky a celkové využití lodžie je nejpoužívanější hloubka lodžie okolo 1,5 m. V závislosti na požadavcích investora a typu objektu jsou nejvíce používané šířky lodžií od 3,1 do 3,6 m, umístění lodžií na fasádě je v zásadě libovolné bez závislosti na umístění navazujících nosných stěn domu a výškových modulů stropních konstrukcí jednotlivých pater. Rovněž není rozhodující materiál, ze kterého je dům postaven, dům může být jak cihelné, tak betonové konstrukce, zděný nebo montovaný. Lodžie mohou být stavěny i u domů, kde dosud žádné balkony nebyly. Pro vstup na lodžii se většinou vyřeže otvor v návaznosti na okno. Z hlediska architektonického jsou podlahové desky lodžie dodávány jak obdélníkového tvaru, tak obdélníkového tvaru se zkosenými rohy, přední strana může být také oblouková, boční stěny o šířce cca 1 m mohou být plné nebo s otvory různé velikosti. Pro každý z typů lodžií jsou dodávány zábradlí z různých typů materiálu betonová, ocelová žárově zinkovaná s výplněmi ze skla, dřeva, Dibondu a různých vrstvených desek, vše v souladu s místními požárními předpisy. Kombinací tvarů a typu výplní existuje široká nabídka, která uspokojí každého investora a architekta, kterému umožní dokonalou práci s architektonickým vzhledem revitalizovaného objektu. Oproti opravám původních malých závěsných nebo konzolových balkonů o malé ploše, které nezaručují dostatečnou kvalitu opravy a jsou velmi nákladné, přestože nedojde ke zvětšení užitné plochy nabízí nová lodžie nezvykle velkou plochu za vynaložení přiměřených finančních nákladů. Navíc se jedná o řešení, které skýtá záruku dlouhé životnosti a bezpečnosti provedení. Jedná se o ucelený systém, se kterým jsou vynikající zkušenosti na mnoha sídlištích v České republice, bez nadsázky je možno říct, že stačí jedna nová aplikace na kterémkoli sídlišti a zpravidla následuje vlna objednávek na přístavbu dalších a dalších lodžií přesto, že dříve obyvatelé uvažovali o opravě původních nevyhovujících balkonů. Jsou dokonce případy, kdy sotva po dvou letech po opravě původních malých balkonů bez ohledu na již investované prostředky s ohledem na moderní vzhled a nabízenou velikost nových lodžií bylo k přistoupeno k jejich realizaci. Spolupráce Ekonomservis a Lias Vintířov LSM k.s. Společnost Ekonomservis zahájila svou činnost v roce Během několika let se vyprofilovala jako stavební firma, zabývající se především renovacemi panelových domů, zateplováním budov, opravami balkónů a lodžií a výstavbou nových lodžií z prefabrikátů. V současné době se může prezentovat mnoha úspěšně dokončenými stavbami v Praze, Čáslavi, Uherském Hradišti, Brně, Prostějově, Přerově, Tišnově a dalších místech republiky. Jak je patrné z názvu společnosti, Eokomservis nabízí pomoc vlastníkům domů s financováním, ať už pomoc s přípravou žádostí o dotace, doporučením vhodné banky pro vyřízení úvěru či stavebního spoření. Naše vzájemná spolupráce se datuje od roku 2006, kdy jsme začali vyrábět pro stavby Ekonomservisu zábradlí lodžie z lehkého betonu třídy LC 16/18. Na základě oboustranné spokojenosti se spolupráce prohloubila a dnes LIAS zajišťuje výrobu celého prefabrikovaného systému lodžií. Vstup na polský trh Na základě dobrých partnerských vztahů jsem se společně rozhodli propojit své aktivity v Polsku a založit zde společnou dceřinou společnost - Ekonomservis Polska. Hlavní činností této společnosti bude zajištění kompletního servisu při opravě panelových domů od návrhu technického řešení, vyřízení povolení, dotace až po samotnou stavbu

7 Extrémní závod Dolomitenmann 2010 Tento závod založila v roce 1988 legenda světového lyžování a dvojnásobný mistr světa ve sjezdu Werner Grisman. Od tohoto roku se závody konají pravidelně každý rok. Běh, paragliding, divoká voda, horská kola. Tento neobyčejně zajímavý závod absolvují čtyřčlenná družstva a každý závodník z tohoto družstva absolvuje svou disciplínu: horský běh (převýšení 750 m až m) na délce 13-ti kilometrů, paragliding dva starty a dvě přistání, sjezd na divoké vodě s úvodním skokem z výšky 6-ti metrů a horského kola (výjezd do kopce převýšení 750 m až m a sjezd po závodní sjezdovce, kde se v zimě jezdí světový pohár). Stovka čtyřčlenných družstev z celého světa se již po dvaadvacáté utká 11. září ve čtyřech disciplínách v nejtvrdším štafetovém závodě v Evropě v podhůří i na vrcholech horských velikánů v okolí městečka Lienz v Rakousku. V letošním roce se tento proslulý závod uchází o titul Mistrovství světa štafetových družstev v extrémních sportech. Společnost Lias Vintířov LSM k.s. již po dvanáct let spolupracuje s agenturou AGES Plus, s.r.o. při prezentaci firmy v průběhu tohoto závodu. Agentura Ages Plus zajišťuje organizaci českých reprezentačních družstev s Českou asociací extrémních sportů a zároveň každoročně natáčí z těchto závodů dokumentární film pro vysílání v České televizi

8 Galerie Martin Kaiser / *1971,Plzeň / Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Spolupráce s filmovým producentem Čestmírem Kopeckým, Divadlem Husa na provázku Brno, Divadlem Minor Praha, Městským divadlem Karlovy Vary, Západočeským divadlem Cheb, Kulturním domem Ostrov, Divadlem BezDirky...

9 Nohejbalová sezona Vzhůru do play off Liapor chce opět bojovat o první příčku S minulou sezonou prezident SK Liapor Witte Karlovy Vary Vladimír Hlavatý nebyl spokojen. Byl jsem zklamán, 6. místo v extralize bylo pro nás nejhorším umístěním v historii klubu. Boj o udržení byl nedůstojný naší tradici sedminásobného přeborníka České republiky. Prezident vybízel k lepší přípravě: To už se nesmí opakovat! Nohejbal se letos začal hrát už v polovině března. A hned první vrchol 40. ročník republikového šampionátu dvojic leccos naznačil. Turnaj ve Vyškově vyhrál karlovarský pár Karel Bláha společně se strakonickou posilou Vladimírem Babkou. Také Jan Vanke, který minulou sezonu promarodil, se už letos postavil na stupně vítězů. V turnaji Šesti národů v rumunském Oradei skončil v reprezentačním dresu na 2. místě. Po prvním kole extraligy je Liapor prozatím na 3. místě se čtyřmi vítězstvími a dvěmi porážkami. Úvod domácím sice nevyšel prohrál se Šacungem Benešov a také Modřice byli nad jeho síly, ale ostatní zápasy zvládl do vítězného konce. I díky tomu, že realizační tým zasáhl do sestavy. Do první dvojky zařadil k Vankemu Babku, který navíc exceluje v singlu. Podstatně se zlepšili Kubát, Bíbr a především bratři Jakub a Matěj Medkové, kterým je teprve devatenáct let! Cílem družstva je podle trenéra Jiřího Dvořáka dostat se mezi nejlepší čtyřku extraligy a hrát play off o mistra republiky. Realizační tým a sestava SK Liapor Witte Karlovy Vary Z utkání s Modřicemi, které Karlovaráci těsně prohráli. 2. Reprezentant Jan Vanke, vynikající smečař, který se vrátil po zranění a je opět ve skvělé formě. 3. Velké zlepšení zaznamenali bratři Matěj a Jakub Medkové, kteří jsou i v devatenácti letech platnými hráči A družstva. 4. Liapor získal ze Strakonic výborného singlistu Vladimíra Babku, který hraje zároveň s Vankem ve dvojce. 5. Extraligové družstvo SK Liapor Witte Karlovy Vary: horní řada zleva František Veselý, Jiří Dvořák, Jan Kubát, Tomáš Bíbr, Michal Kokštejn, Jan Vanke, Karel Bláha, Gerhard Knop, dolní řada zleva Vladimír Babka, Jakub Medek, Matěj Medek, Vladimír Hlavatý. prezident klubu: Vladimír Hlavatý trenér a hráč: Jiří Dvořák kapitán: Jan Vanke vedoucí družstva: František Veselý asistent trenéra: Gerhard Knop Hráči: Michal Kokštejn, Karel Bláha, Jakub Medek, Matěj Medek, Vladimír Babka, Jan Kubát a Tomáš Bíbr 16

10 Pasivní dům LiaPASIV Nový výrobek - prefabrikované bloky Varioblok Shrnuté výsledky výpočtů LC 35/38 D1,8 Geologický profil Přitížení rubu zdi Šířka zákl.spáry Výsledná výška zdi A 0,00 kn/m 2 0,80 m 2,80 m 1,60 m 4,00 m Pasivní domy se stále více začínají prosazovat ve výstavbě v ČR, neboť tento druh výstavby je prostorný, komfortní a je možné je realizovat zhruba se stejnými investicemi jako jinou novostavbu. Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. získala v květnu certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN Betonové prefabrikáty Prvky opěrných stěn na prefabrikované bloky s obchodním názvem VARIOBLOK. Tyto prvky jsou vyráběny z prostého obyčejného betonu C 30/37 XF4 nebo z prostého lehkého betonu LC 35/38 D 1,8 XF4 a jsou určeny pro montáž opěrných zdí, boxů na sypké materiály, stájí pro zvířata, podezdívku plotů atd. A 5,00 kn/m 2 0,80 m 2,40 m 1,60 m 3,60 m A 20,00 kn/m 2 0,80 m 1,60 m 1,60 m 2,00 m B 0,00 kn/m 2 0,80 m 3,20 m Ve druhé řadě dochází k úspoře nákladů na energie, k filtraci vzduchu, který je zbaven veškerých nečistot a prachu. Pasivní domy jsou realizovány často jako dřevostavba, ale v poslední době nachází uplatnění prefabrikované stavby a tradiční zděné technologie s přídavnou tepelnou izolací. V Německu a Rakousku jsou pasivní domy považovány za standart, cca každá čtvrtá novostavba, a kromě rodinné výstavby se realizují i obytné domy a školy. Díky programu zelená úsporám a zvyšujícím se nárokům energie se stále více dostává do podvědomí i u nás. Pasivní domy však vyžadují v celém procesu výstavby kvalitní řešení jak samotného projektu, tak technologie provádění. Liapor přichází s projektem pasivního domu LiaPASIV, který je postavený z materiálů na bázi lehčeného betonu. Samotný projekt je optimalizován pro variabilní umístění s přístupem z různých stran. Obvodový plášť tvoří zdivo Liapor M 240 v pevnostní třídě 6 MPa zatepleného přídavnou izolací min. 240 mm s výslednou hodnotou U = 0,15 W/m 2.K, vnitřní příčky jsou z tvárnic Liapor M 115, strop z prefabrikovaných dílců Liastrop tl. 250 mm, vnitřní schodiště je prefabrikované železobetonové. V následujícím čísle Vás podrobně seznámíme s celým projektem. Prafabrikované bloky VARIOBLOK mají základní rozměr 1600 x 800 mm, výšky 400 mm, poloviční bloky mají rozměr 800 x 800 mm, výšky 400 mm. Bloky mají na horní straně výstupky a na dolní straně prohlubně (viz. obrázek bloku). Na stavbě se skládají na vazbu stejně jako zdící tvarovky. Standardní povrch je hladký od formy. Na požadavek zákazníka ho lze upravit vložením strukturní matrice (např tvar cihel-viz.obrázek). Manipulaci na stavbě lze provádět pomocí závitových 2x RD 16mm. Lze použít i samosvorné kleště. Z provedených statických výpočtů (dle ČSN EN ; ČSN EN ; ČSN EN ; ČSN EN ) a posouzení jednotlivých zatěžovacích případů (přitížení rubu opěrné zdi) a rozdílného geologického profilu vyplývá, že určující pro únosnost a stabilitu opěrné zdi z prefabrikovaných bloků systému VARIOBLOK je především únosnost základové spáry a geologický profil. Za běžných geologických profilů nedochází k plnému využití únosnosti styčné plochy prefa bloků VARIOBLOK s výstupky. Pro únosnost je určující celková hmotnost opěrné zdi, přitížení rubu zdi a únosnost základové spáry. V případě zajištění větší únosnosti základové spáry opěrné zdi například hutněným štěrkovým polštářem, silnějším vyztuženým podkladním betonem je možné částečně zvýšit opěrnou zeď z prefa bloků VARIOBLOK o jeden díl tedy o 0,40 m. Další vylepšování základové spáry není účelné, jelikož už dochází k překročení únosnosti na překlopení zdi. Pro výrazné zvětšení celkové únosnosti při méně únosné základové spáře je vhodné použití rozšíření základové spáry pomocí uložení spodního bloku opěrné zdi delší stranou napříč opěrné zdi rozšíření opěrné zdi v spodní části opěrné zdi na dvojnásobek šířky zdi, rozšířený základ je centricky rozšířen proti vlastní stěně opěrné zdi. Použití: Betonové dílce VARIOBLOK se používají pro montáž opěrných zdí, boxů pro sypké materiály, stájí pro zvířata, podezdívek plotů, apod. více na 1,60 m 4,00 m B 5,00 kn/m 2 0,80 m 2,80 m 1,60 m 4,00 m B 20,00 kn/m 2 0,80 m 2,00 m 1,60 m 2,80 m zásyp - 1,60 m 2,80 m Shrnuté výsledky výpočtů C 30/37 XF4 Geologický profil Přitížení rubu zdi Výsledná výška zdi A 0,00 kn/m 2 2,80 m A 5,00 kn/m 2 2,40 m A 20,00 kn/m 2 1,20 m B 0,00 kn/m 2 3,20 m B 5,00 kn/m 2 2,80 m B 20,00 kn/m 2 1,60 m zásyp - 2,00 m zásyp 2-2,80 m Vysvětlivky k tabulkám - geologický profil typu: Geologický profil A: 0,00 1,50 m (hlína až jíl se střední plasticitou, konzistence tuhá) 1, m (hlína písčitá, konzistence tuhá) bez přítomnosti hladiny podzemní vody únosnost základové spáry opěrné zdi Rdt = 125 kpa Geologický profil B: 0,00 0,50 m (hlína až jíl se střední plasticitou, konzistence tuhá) 0,50 1,50 m (hlína písčitá, konzistence tuhá 1, m písek hlinitý) bez přítomnosti hladiny podzemní vody únosnost základové spáry opěrné zdi Rdt = 200 kpa - přitížení rubu opěrné zdi (terénu za opěrnou zdí): 0,00 kn/m 2 ( bez přitížení, násypu) 5,00 kn/m 2 (běžné přitížení provozem v rubu zdi - chodníky, případně zemní násyp) 20,00 kn/m 2 ( přitížení dopravním provozem - osobní doprava, odstavné plochy) - výška opěrné zdi z prefa bloků VARIOBLOK je uvažována včetně hloubky založení, to znamená včetně 0,50 m pod terénem - geologický profil zásyp uvažováno zatížení opěrné zdi zásypovým volně loženým materiálem do objemové hmotnosti 2600 kg/m 3 - u typu zásyp 2 byla provedena úprava pro maximální využití bloků výšku, spodní blok je osazen napříč (tedy na délku bloku 1,60 m, spodní dva bloky jsou z betonu C30/37 z důvodu únosnosti styčné spátry s výstupky, základová spára je v hloubce 0,60 m - šířka základové spáry uvažování polohového uložení spodního bloku v opěrné zdi podélně = šířka opěrné zdi v základové spáře 0,80 m a příčně = šířka opěrné zdi v základové spáře 1,60 m s následným oboustranným uskočením o 0,40 m na šířku zdi 0,80 m Michaela Hubertová Tento příspěvek byl zpracován za podpory projektu MPO FI-IM5/016 Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce 18 19

11 Liastrop - prefabrikované stropní dílce s plným přůřezem Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. nabízí projektantům databanku konstrukčních detailů v.dwg formátu. Dva z příkladů jsou uvedeny na obrázcích. Statické výpočty byly provedeny dle ČSN EN 1990; ČSN EN 1991 A ČSN EN pro 3 typy zatížení: ZATÍŽENÍ TYP A = stálé zatížení + užitné zatížení 3 kn/m 2 ZATÍŽENÍ TYP B = stálé zatížení + užitné zatížení 5 kn/m 2 ZATÍŽENÍ TYP C = stálé zatížení + užitné zatížení 7 kn/m 2 Příklady jednoltivých variant stropních desek pro uvedená zatížení jsou ke stažení na Dílce LIASTROP jsou určeny především pro stropní a střešní konstrukce pro výstavbu rodinných domů a bytovou výstavbu, uložené jako prostý nosník, použít je lze i pro konzolové vyložení (oboustranný Isokorb pro prefabrikáty vyráběny v závodě, nebo filigránová konstrukce, popř. prefabrikovaná deska s výhraby pro balkony s dodatečným zmonolitněním na stavbě). Stropní dílce Liastrop jsou vyráběny z Liaporbetonu třídy LC 25/28 D1,6. Desky se kladou dle výkresů skladby na stěny a na úložnou délku 6 cm na maltu vápenno cementovou pevnosti Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. uvádí na trh nový výrobek prefabrikované stropní dílce s plným průřezem s obchodním názvem LIASTROP Stropní desky se vyrábějí v tloušťkách 150 mm, 180 mm a 250 mm. Šířky lze libovolně měnit od 300 mm do max mm, délky taktéž od 1750 mm do 7750 mm (pro světlé rozpětí místnosti od 1500 mm do 7500 mm). 2,5 MPa. Pro odformování a manipulaci jsou používány úchyty z EZ háků dle ČSN přílohy 11. Tyto úchyty jsou nahraditelné úchyty firmy DEHA. Zámky panelů uložených na stropě musí být před zalitím čisté a navlhčené. Zálivka se provádí betonem C 25/30. Zálivku doporučujeme zvibrovat. Otvory v panelech se dělají již při výrobě dílců, mohou se v omezené míře dodatečně vyvrtat až na stavbě, ale každý takový zásah musí posoudit statik. Při vrtání otvorů je dovoleno používat příklepovou vrtačku, použití vibračního kladiva je zakázané. Jakékoliv zásahy do stropních dílců narušujících jejich statickou funkci jsou nepřípustné. Otvor v panelech lze vyřešit také za pomocí ocelové výměny. Výměna se vloží mezi dva panely anebo mezi panel a zeď a uloží se na ní zkrácený dílec vymezující požadovaný otvor. Při návrhu konstrukce stropu se přitom vychází z předpokladu, že ocelová výměna v montážním stavu přenáší zatížení do dílců, o které se opírá. Po zálivce spár mezi dílci uloženými na ocelovou výměnu se přenáší zatížení do sousedních dílců přes spáru mezi dílci. Balkóny a lodžie pro výstavbu jsou v LIASTROP lze řešit 3 možnými způsoby: 1) Balkóny, nebo lodžie jsou řešeny přímo u výrobce. Projektant zakázky posoudí a navrhne dle zatížení a vyložení balkonu prvek pro přerušení tepelného mostu (Isokorb), který bude vyhovovat odformovacímu, manipulačnímu a konečnému zatěžovacímu stavu, kde se mění jak zatížení tak okrajové podmínky. Pro tento způsob se navrhují Isokorby typu D 2) Balkóny a lodžie jsou řešeny jako prefabrikáty s osazenými prvky Isokorb typ K. Projektant posuzuje pouze koncové stadium užívání. Ve stropě se musí pro zakotvení použít panely s vybráním a na stavbě po osazení zalít betonem. Mokrý proces je nutný a jde pouze o zalití spár a vybrání v oblasti balkónu. 3) Balkóny a lodžie jsou řešeny přímo na stavbě. Projektant posuzuje pouze koncové stadium užívání. Ve stropě se musí použít filigránové panely. Mokrý proces je nutný, zalévá se celý strop. Zabudování balkónu s prvkem Schöck Isokorb typ D do stropní konstrukce ve výrobě bez zateplení obvodové stěny Dále jsou projektantům k dispozici příklady podlahových konstrukcí, které jsou ověřeny z hlediska požadavků normy ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků Požadavky. V současné době jsou na komfort bydlení kladeny stále vyšší požadavky, s čímž jsou spojené také požadavky na akustické vlastnosti materiálů. Zde se velmi často uplatňují plovoucí podlahy, na které jsme spolu s jednotlivými tloušťkami panelů Liastrop provedli výpočet vzduchové neprůzvučnosti a kročejové neprůzvučnosti. Na prefabrikované dílce LIASTROP byla zpracována příručka pro projektanty a prováděcí firmy, kde jsou uvedeny všechny technické údaje, statické údaje včetně manipulace a montážního návodu. Michaela Hubertová Tento příspěvek byl zpracován za podpory projektu MPO FI-IM5/016 Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce Vzdělávejte se! Montáž lehkých keramických stěn z prefa systému LiaStrop - poskytované služby: Zpracování nezávazné cenové nabídky dle konkrétních podmínek na základě poskytnutých podkladů (stavební projektová dokumentace: půdorys a řez stavebním objektem). Návrh stropní konstrukce. Zpracování výrobní dokumentace a statiky. Kladecí plány stropů a ostatních konstrukcí. Výroba prefabrikovaných prvků na základě odsouhlasené výrobní dokumentace. Doprava dílců na staveniště. Montáž prefabrikovaných dílců. Náš dlouholetý obchodní partner Stavební společnost Rudolf Kmoch spol. s r.o. se rozhodla zapojit do projektu Vzdělávejte se! na základě poklesu klasických stavebních zakázek (ze zdících tvarovkových systémů). Informace o možnosti získání podpory získala na webových stránkách Úřadu práce v Pardubicích. Vybrala 15 svých zaměstnanců, kteří jsou schopni a ochotni učit se novým technologiím a zvyšovat si odbornost. Na základě nabídky od školitele (společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.) se vypracuje nabídka školení do předepsaného formuláře. Dále se vyplní žádost na formulářích (označených logem EU a Evropského sociálního fondu), seznam zaměstnanců, harmonogram vzdělávání, studijní plán, čestné prohlášení o čerpání podpory a další potřebné dokumenty. Na žádosti se podrobně uvádí cíl vzdělávací aktivity, dokládají se další doklady (např. doklad o bezdlužnosti) a poté se kompletní žádost posílá elektronicky na příslušný úřad práce, kam se zároveň odevzdává i v písemné podobě k zaregistrování. Stavební společnost Rudolf Kmoch spol. s r.o. žádá o dotaci na odborné školení zaměstnanců Montáž lehkých keramických stěn z prefa sytému. Celkové náklady projektu představují přibližně 500 tis. Kč. Tato částka se skládá z hrubých mezd / náhrady mzdy zaměstnanců navržených podle plánu odborného rozvoje + předpokládané náklady na doprovodná opatření (ubytování dle poptávky a cen obvyklých v dané lokalitě, stravné dle platných předpisů a zákonů) + náklady na vzdělávací aktivity dle nabídky. V současné době čeká žadatel na vyřízení žádosti a následné schválení s podobným projektem má již zkušenosti, proto lze oprávněně předpokládat, že žádost bude schválena a dotace až do výše 100 % bude proplacena. Společnost Lias Vintířov je schopna odborná školení, nejen v oblasti prefabrikovaných systémů, nabídnout všem našim obchodním partnerům i ostatním zájemcům. V případě zájmu se neváhejte obrátit na obchodní oddělení firmy odborného školitele Jana Štefánika tel:

12 Další realizace se zdivem z Liaporu V příštím čísle Kulatého světa se budeme podrobněji věnovat dalším dvou hezkým ukázkám realizací bytových komplexů, při nichž bylo využito zdivo z Liaporu Bytový komplex Kavčí hory v Praze Britská čtvrť v Praze Nejlepší ročníková soutěž ze systému Liapor Záměr uspořádat soutěž mezi středními odbornými stavebními školami vznikl už na 11. Pardubické stavební výstavě v roce 2006 v Pardubicích. Organizátor soutěže distribuční a poradenské centrum RUTO s.r.o., Heřmanův Městec za podpory společnosti LIAPOR uspořádali již 4. ročník soutěže o Nejlepší ročníkovou práci ze sytému Liapor Do čtvrtého ročníku soutěže se přihlásilo celkem 5 škol: Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod, Střední odborná škola stavební Rybitví, Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové, Střední škola stavební Jihlava, Střední průmyslová škola Náchod Vyhlášení nejlepších projektů proběhlo na slavnostním večeru 15. Pardubické stavební výstavě. Tyto projekty prošly podrobným hodnocením odborné komise složená z architektů, odborníka na stavební konstrukce, odborníka na ekonomiku, proveditelnost a účelnost. Hodnotící komise byla opět příjemně překvapena úrovní většiny odevzdaných projektů zúčastněných škol. 1. místo: Jakub Novotný ze SPŠ stavební Hradec Králové za projekt rodinného domu. 2. místo: Jakub Imramovský ze SPŠ stavební Havlíčkův Brod za projekt rodinního domu. 3. místo: Vít Vondráček SOŠ Rybitví za projekt bytového domu. Zvláštní cena komise: Petra Holasová SPŠ stavební Havlíčkův Brod za novostavbu rodinného domu. O stavební soutěži Liapor hovoříme s jedním z jejích hlavních organizátorů Milanem Juklíčkem ml. z firmy RUTO, s.r.o., v Heřmanově Městci: Můžete nám přiblížit soutěž Liapor? Na co je zaměřena a komu je určena? O co se soutěží? Nápad uspořádat soutěž pro střední školy vznikl při setkání vedoucích pracovníku společností Lias Vintířov LSM, k.s. a RUTO s.r.o. na 11. Pardubické stavební výstavě, kde společnost RUTO jako distribuční centrum Liaporu každoročně představuje stavební materiál Liapor. Soutěž neměla být pouze o aplikaci stavebního materiálu Liapor v projektech, ale zároveň měla sloužit k posouzení úrovně absolventů škol z hlediska projektování a technické zdatnosti. Oficiální název soutěže je Soutěž o nejlepší ročníkovou práci ze systému Liapor IV. ročník a je určena studentům 3. a 4. ročníkům středních odborných škol se stavebním zaměřením. V této soutěži jsou vyhlašována první tři místa plus cena za architektonické řešení. Kromě velmi lákavých finančních a věcných cen jsou vítězové prezentováni v různých stavebních a odborných periodikách. Letos je v pořadí již její 4. ročník. Lze stručně zhodnotit ty předcházející? Každý ročník je vždy něčím specifický. První ročník byl výjimečný samozřejmě především tím, že byl první a všechno pro nás jako organizátory takovéto soutěže bylo zcela nové. Ale samozřejmě z hlediska soutěžních prací jsme byly už tehdy příjemně překvapení velmi vysokou úrovní soutěžních prací. Prvního ročníku se zúčastnily celkem 3 školy SPŠS Havlíčkův Brod, SOŠS Rybitví a SPŠS Hradec Králové. Na základě dobrých výsledků jsme vyhlásily ročník druhý, do kterého se nám přihlásila kromě již uvedených tří škol i SŠS Jihlava. Pro soutěž se nám podařilo získat záštitu Pardubického, Hradeckého a kraje Vysočina. Třetí ročník soutěže byl specifický hlavně hodnocením a vyhlášením soutěže, protože poprvé nebylo hodnoceno a uděleno 1. místo, ale byly vyhodnoceny srovnatelné projekty za druhá a třetí místa a udělena cena archtitektů. Čím soutěž oslovuje studenty? V čem je pro ně podle vás přínosem? Myslím si, že tato soutěž oslovuje studenty nejen vidinou zajímavého ocenění, ale také proto, že materiál Liapor je velmi zajímavý, komplexní a vlastnostmi jiný stavební materiál než ostatní systémy. Účastnit se takovéto soutěže je pro studenty určitě zážitkem, ale i motivací. Mohou prokázat čerstvě nabyté znalosti ze stavebního oboru, který studují. Vzhledem k tomu, že soutěž je určena pro žáky třetích a čtvrtých ročníků středních škol, tak je zcela určitě i dobrou zkušeností do praktického života, do něhož po škole mnozí z nich vstupují. Kromě již zmíněné soutěže pořádáme pro studenty také různé přednášky, konzultace a samozřejmě i exkurze ve výrobním závodě ve Vintířov. Kdo je hlavním organizátorem soutěže, jejím hlavním sponzorem, kdo soutěž hodnotí? Hlavním organizátorem soutěže je společnost RUTO s.r.o. Heřmanův městec, která je distribučním, poradenským a servisním centrem materiálu Liapor. Hlavní sponzor soutěže je společnost Lias Vintířov LSM, k.s., která je výrobcem materiálu Liapor. Každý odevzdaný projekt projde podrobným hodnocením šesti členné odborné komise, která je složena ze tří architektů, odborníka na stavební konstrukce, odborníka na ekonomiku, proveditelnost a účelnost. Jednotliví členové komise hodnotí projekty samostatně, odděleně a nezávisle. Liší se něčím letošní ročník od těch předcházejících? Kdy se uskuteční? Do čtvrtého ročníku se přihlásilo pět středních škol a stojí za zmínku, že nováčkem letošní soutěže je SPŠ Náchod. Další novinkou je, že studenti letos poprvé využili nabídnuté možnosti konzultace svých projektů během průběhu soutěže s odborníky na materiál Liapor. Čtvrtý ročník soutěže byl vyhlášen a probíhal od 15. září 2009 do 12.února Vítězné projekty byly opět vyhlášeny na slavnostním večeru 15. Pardubické stavební výstavy. Vyhodnocené práce jsou vždy vystaveny na jarní Pardubické stavební výstavě v pardubickém kulturním centru Ideon a na jarní výstavě Stavba a zahrada v královehradeckém kongresovém centru Aldis

13

LiaporNews speciál: sportovní stavby

LiaporNews speciál: sportovní stavby liapornews 2_2008 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky LiaporNews speciál: sportovní stavby Toto číslo Liapornewsu je zaměřeno především na realizaci sportovních staveb. Fotbalový stadion Slavie

Více

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu liapornews 3_2006 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Obytné komplexy Nová Harfa a Šafránka Tisíce bytů ze zdiva Liapor Relativně zastaralý bytový fond a nízká průměrná užitná plocha bytu na

Více

Výstava FOR ARCH Praha 2007

Výstava FOR ARCH Praha 2007 liapornews 3_2007 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Lias Vintířov slaví 15 let své existence! Výstava FOR ARCH Praha 2007 Přijměte naše pozvání na 18. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

magazín KM BETA Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie Chytrá stavba výroby vápenopískového zdiva Setkání s Drtiči

magazín KM BETA Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie Chytrá stavba výroby vápenopískového zdiva Setkání s Drtiči 1/2012 firemní časopis KM BETA magazín Chytrá stavba Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie výroby vápenopískového zdiva Relax Setkání s Drtiči Sendwix: Zbavte se tepelných mostů!

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

NOVINKY V SORTIMENTU Z Á Ř Í 2 0 1 4 Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. SATJAM Odvětrávací tašky

NOVINKY V SORTIMENTU Z Á Ř Í 2 0 1 4 Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. SATJAM Odvětrávací tašky Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E NOVINKY V SORTIMENTU společně vydávají: STŘECHAŘSKÉ NOVINKY RUUKKI Bezpečnostní prvky šikmých střech TOPWET Bezpečnostní prvky plochých

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ RHEINZINK značkové jméno pro titanzinek

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti

01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti 01/2014 Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV Vydává: Ředitelství společnosti VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, dostává se Vám do rukou po delší době opět nové číslo obnoveného vydání časopisu společnosti ŽPSV a.s.

Více

Petr Vaněk šéfredaktor www.earch.cz

Petr Vaněk šéfredaktor www.earch.cz ARCHINEWS 1 2012 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Sázka na nové

Více