LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu"

Transkript

1 LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

2 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce Novinky Prefabrikované přístavby lodžií k panelovým domům 14 Co Vás zajímá? Pohledové zdivo Liapor v zájmu architektů Novinky Nový výrobek - prefabrikované bloky VARIOBLOK Téma LiaStrop - prefabrikované stropní desky Tiráž: Šéfredaktor: Petr Gardner, Redakční rada: Ing. Rudolf Borýsek, Ing. Pavel Bursík, Jan Štefánik, Ing. Kateřina Viktorová, Ing. Michala Hubertová, Ph.D. Adresa redakce: LiaporNews, Lias Vintířov, LSM, k.s., Vintířov, tel , fax , elektronická adresa: Adresa šéfredaktora: Petr Gardner, Zahradní 311, Loket, tel elektronická adresa: (texty), (foto) Grafická úprava, předtisková příprava: Pro Lias Vintířov, LSM, k.s. vydává Mgr. Petr Zahradníček, Gardner production Registrace: MK ČR E LiaporNews vychází pololetně. Nový bytový dům Sacre Coeur pro náročné s využitím zdiva z Liaporu Pohledové zdivo z Liaporu v zájmu architektů Prefabrikované přístavby lodžií k panelovým domům I přes dopad globální ekonomické recese Lias Vintířov masivně investuje Valná hromada Liasu Vintířov 15. dubna 2010 byla vhodnou příležitostí k rekapitulaci nejenom ekonomické bilance firmy v uplynulém roce. Všichni dobře víme, že loňský rok poznamenala globální ekonomická recese, která se nevyhnula ani naší firmě. Rok 2009 byl rokem velmi náročným, rokem turbulencí a problémů. Pokles obratu Liasu Vintířov dosáhl zhruba výše 20%, tedy úrovně odpovídající roku Je třeba ale říci, že tento pokles je na nižší úrovni, nežli třeba u jiných výrobců stavebních hmot, kde cihlářské firmy zaznamenaly pokles obratu o zhruba 30% a některé keramické výrobny dokonce o 40%. Jestliže s podobným poklesem obratu okolo 20% počítáme ve výhledu také v letošním roce, je třeba říct, že chceme udělat všechno proto, aby byl pouze jednociferný. Dařilo se nám ve výrobě a prodeji liaporu, dokonce jsme exportovali více, než v roce Obstáli jsme také na Prefě a ve výrobě transportního betonu, kde jsme dokonce zaznamenali rekord a poprvé v historii jsme vyrobili více než m 3! Nejsložitější byla situace na vibrolisech, kde se nepodařilo sanovat propady ve výrobě a prodeji tvárnic a komínů. Co bych však chtěl zdůraznit, je skutečnost, že jsme i přes globální dopady ekonomické recese masivně investovali. Jednak do odsíření a dospalování liaporu, provedli jsme generální rekonstrukce obou vibrolisů, vybudovali jsme nové zkušebny a přešli jsme na nový informační systém SAP. Pokračujeme také v rekonstrukcích keramzitek na Ukrajině a v Rusku, které chystáme v současnosti uvést do provozu. Zásadním krokem byl také soubor úsporných opatření, která vyústila v nové organizační schéma s optimalizací pracovních míst. Počet pracovníků klesl z 200 na současných 170. V této souvislosti bych chtěl říct, že firma neplánuje další snížení personálního stavu. Naší prioritou je udržet maximální počet pracovních míst a uděláme vše pro to, abychom zajistili výrobu pro všechny úseky. K tomu je ale zapotřebí, abychom se všichni chovali rozumně, úsporně a efektivně. Rezervy vidím v oblasti kvality výroby, organizaci práce, údržbě a čistotě výrobního zařízení a celého areálu Liasu Vintířov. Připravuje také soubor inovací našich výrobků tak, aby pružně reagoval na poptávku stavebního trhu. Předpokládám, že i tento rok bude pro naši firmu složitý, ale pevně věřím, že se nám jej společnými silami podaří úspěšně zvládnout. Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval nejenom všem našim pracovníkům a spolupracovníkům, ale i všem našim obchodním partnerům. Všem přeji, aby náročný rok 2010 bez potíží překonali. Rudolf Borýsek, ředitel Lias Vintířov 2

3 Nový bytový dům pro náročné - Sacre Coeur V lokalitě městské části Prahy 5, konkrétně na úrovni ulic Holečkova a Švédská, vyrostl velmi zajímavý bytový dům, který je svým architektonickým řešením citlivě a přirozeně integrován do staré zástavby. Původní myšlenka počítala s terasovitým uspořádáním a menším měřítkem stavby. Při vlastním projektování však, vzhledem k okolní zástavě, skupina architektů nakonec přistoupila k typické blokové formě stavby. Zdánlivě jednoduchá a urbanisticky přirozená koncepce zástavby v sobě skrývala několik technických překážek, neboť stavební pozemky byly v převážné míře tvořeny zastropením a konstrukcemi strahovského tunelu, včetně 15 metrového výškového rozdílu severní a jižní části pozemku. To s sebou přineslo nutnost respektovat omezené možnosti pro založení stavby. Samotný objekt je koncipován jako železobetonová monolitická konstrukce v kombinaci s ocelovou konstrukcí. Horní stavbu tvoří železobetonový skelet s vnitřními trámy pod deskou a fasádními nad deskou. Uliční fasáda je řešena jako zavěšená odvětrávaná z lícových cihel holandského typu v antracitové barvě s modrým žíháním. Dvorní fasáda je provedena jako kontaktní zateplovací systém s hrubozrnnou světle šedou omítkou. Ve střešní rovině bylo použito jako obkladových materiálů pozinkované pororoštové dílce a lamely z tropického dřeva, oplechování je z černého titanzinku. Kvalitní materiály se uplatnily rovněž na vnitřním uspořádání bytového komplexu. Primárním kritériem materiálového řešení byla podle slov architekta Jana Schindlera nejen technická a konstrukční vhodnost vybraného materiálu, ale i estetická kvalita. Svoji roli samozřejmě sehrála materiálové reakce na historický kontext místa. Konkrétní výběr výrobků probíhal již ve spolupráci s investorem. Na stavbě se úspěšně uplatnily materiály tradičního dodavatele Liapor. Příčky mezi byty a nosné zdivo bylo navrhováno zejména s ohledem na vysoké požadavky zvukové neprůzvučnosti. K tomuto účelu nejlépe vyhovovaly Liaporové tvárnice vyráběné z lehkého betonu. Díky konstrukčnímu řešení Liaporových tvárnic dochází ke komůrkovému útlumu zvuku v mezerách mezi zrny a k jeho absorpci. Výsledkem je, že stěny z Liaporu mají vyšší index vzduchové neprůzvučnosti než například stěny z jiných klasických materiálů, ovšem při stejné plošné hmotnosti. A to je vlastnost, která byla důležitá pro materiálové řešení a vysoké požadavky investora v případě rezidence Sacre Coeur. Nutno dodat, že ve spojení s vhodným izolantem jsou tyto tvárnice zajímavou variantou i pro konstrukci obvodových plášťů všech typů staveb. Na stavbě Sacre Coeur byla použita většina z produktové nabídky tvárnic Liapor. Konkrétně pro obvodový plášť Liapor M MPa, pro vnitřní nosné AKU zdivo Liapor M MPa a Liapor M MPa. V případě vnitřních příček se uplatnily tvárnice Liapor M 115, Liapor M 175 a Liapor PS 70. Rezidence Sacre Coeur je dalším přímým důkazem moderní architektury, která citlivě skloubila zajímavé místo, nápad a kvalitní materiály. Výsledkem je bytový komplex nabízející v osmi nadzemních podlažích celkem 103 luxusních, individuálně řešených bytů. Některé z nich mají veliké terasy, balkony, zahrádky a nechybí ani zajímavé mezonetové byty. V podzemních prostorách je umístěno dostatečné množství parkovacích stání. Výjimečnost projektu je dána samozřejmě exkluzivním místem, nadstandardním vybavením bytů a služeb. Investor: SATPO DEVELOPMENT Architekt: 4a architekti Jan Schindler Generální Projektant: 4a architekti Zhotovitel: Hochtief CZ a.s. Termíny:

4 Liapor v zájmu architektů Pohledové zdivo z tvárnic Liapor Cementem pojené pohledové zdící prvky, známé také pod názvem režné zdivo, otevírají rozličné možnosti v architektonickém řešení interiérového i exteriérového zdiva. Důvody, proč fasády z režného zdiva rostoucí měrou vzbuzují zájem architektů a stavitelů, je třeba hledat v potřebě vytvářet stavby s originalitou a nezaměnitelností. Kombinační a kontrastní účinky pohledového zdiva s materiály jako sklo a kov hrají v moderní architektuře velkou roli. Tím stojí pohledové zdivo ve zvláštním postavení mezi průmyslovým masovým výrobkem a uměleckou potřebou realizace architektury. Mnoho známých architektů využívá možností pohledového zdiva, například stavby architekta Maria Botta otevřely ve Švýcarsku nové, atraktivní možnosti řešení v oblasti pohledového zdiva. Průmyslová výroba ovlivnila nabídku formátů zdiva použitých pro řešení fasád a interiérového zdiva. Ve variaci formátu zdiva je potenciál, který lze využít při plánování moderního pohledového zdiva. Cementem pojené zdivo se vyrábí vibrolisováním. Používané formy dovolují v rámci možností výrobního zařízení volit variabilní formáty zdících prvků. Maximální velikost takového prvku je také závislá na maximální váze, která by měla respektovat snadnou manipulovatelnost na stavbě. Váhu lze do jisté míry snížit například velikostí vnitřních otvorů tvarovky, ale také použitím lehkého betonu. Lze realizovat také množství různých geometrií zdící tvarovky včetně rohových či polovičních prvků. Poměr délky prvku k výšce zásadně oslovuje vnímání jednotlivce, proto je základním tvůrčím prvkem. Estetický účinek pohledového zdiva vyplývá z poměru viditelné plochy prvku k maltové spáře. V závislosti na pozorované vzdálenosti nabývá. Při použití pohledového zdiva může být problém při rozvodu instalací. Instalace lze během zdění vkládat přímo do spár. Je ale nutné s tímto aspektem počítat již při návrhu konstrukcí. Instalace lze vědomě přiznat, pak ale musí být instalace detailně plánovány jako vědomé ztvárnění. Je také třeba brát ohled na modulovou koordinaci (délka tvárnice + 10 mm maltová spára). Pohledové zdivo Liapor Tvárnice z lehkého betonu jsou cementové zdící prvky, které jsou vyráběny převážně z lehkého kameniva Liapor. Společnost na trh uvedla dva druhy pohledového zdiva vyráběných z tohoto materiálu, které se od sebe odlišují tloušťkou, jsou odzkoušeny na mrazuvzdornost a jsou tedy vhodné také do venkovního prostředí, kde je lze využít v jednovrstvém i dvouvrstvém systému. Rozmanitost vzhledu je ještě zvýšena tím, že tvárnice mohou být buď ponechány cementově šedé nebo mohou být probarveny. Byť jejich pórovitá struktura předurčuje velmi dobrou tepelnou izolaci, nebylo při vývoji cílem dosáhnout normových hodnot pouze samotnými tvarovkami. Zde se předpokládá využití osvědčených vícevrstvých systémů. Tyto tvarovky jsou ale vhodné i s ohledem na jejich malou tloušťku pro konstrukce akustické. Samotná tvarovka tloušťky 195 mm vykazuje hodnotu laboratorní neprůzvučnosti 50 db, což ji dle normy ČSN předurčuje k použití u všech ostatních místností téhož bytu, hotelích a ubytovacích zařízení u pokojů jiných hostů, společenských prostorech, v nemocnicích, kancelářích a pracovnách, v učebnách a výukových prostorách, společných prostorách, chodbách a schodištích. Při použití složených konstrukcí s využitím pohledového zdiva a nosného zdiva lze docílit stavební neprůzvučnosti až 69 db. Není nezbytně nutné dodržet tvary nabídnuté výrobcem. V případě potřeby mohou být speciálně vyrobeny i zvláštní formáty. 6

5 Balené zboží a jeho distribuce Velmi důležitou součástí produkce Liaporu je výroba a prodej baleného zboží. Veškeré základní frakce je možné zakoupit v balení po 50 litrech nebo ve vacích o obsahu 1m 3 Setkání partnerů Liadur Nové uplatnění našlo zdivo Liapor například při rekonstrukci jednoho z nejstarších a nejkrásnějších pražských divadel, a to Hudebního divadla Karlín. Památkově chráněná budova divadla se stala ozdobou města a divadelní soubor se po několikaletém působení v Kongresovém centru mohl vrátit na domovskou scénu. Pohledové zdivo Liapor zde bylo použito v technických a pomocných prostorech, prostorech pod jevištěm a v baletních sálech. Zajímavá struktura tvarovek Liapor umožnila použít zdivo jako režné, bez omítek. Jednalo se o tvarovky Liatherm 425, které vynikají velmi dobrou tepelnou izolací a tvarovky Liapor M 240, Liapor M 115, které vynikají velmi dobrou požární odolností, díky které se tvarovky velmi často nachází na stavbách v technických prostorách a suterénech, kde jsou tyto požadavky vyžadovány. Pohledové zdivo Liapor R se uplatnilo na stavbě Výstavního a sportovně kulturního centra v Karlových Varech, víceúčelové haly s kapacitou diváků a tréninkové hokejové haly se zázemím hokejového oddílu, včetně menší galerie pro asi 100 diváků, propojených spojovacím objektem obsahujícím společné technologické zázemí. Tato skladba a situování vytváří v území základní architektonický tvar v návaznosti na stávající stadion připomínající hmotu podkovy, která svými rozměry připouští umístění velkých objemů obou staveb. V současné době je hala jedním z nejmodernějších komplexů svého druhu ve střední Evropě a pro Liapor velmi dobrou referencí. (foto realizací ve víceúčelové hale na předchozích stranách) Takto balený materiál z výroby Lias Vintířov je možné zakoupit od již jedné palety nebo Big Bagu. Požadovaný materiál je k zákazníkovi dopravován sběrnou službou za dopravné 850,- Kč bez DPH za jednu paletu nebo Big Bag a tato cena platí na dodávky po celé České republice. V případě, že počet palet přesáhne částku, za kterou bychom byli schopni objednat jednorázový závoz kamionem, je účtována pouze cena dopravy do konkrétní destinace, a to již bez závislosti na počtu jednotlivých palet. V případě, že má zákazník zájem zakoupit menší množství Liaporu, má možnost obrátit se na naše obchodní partnery, jejichž přehled je k dispozici na internetových stránkách, případně je možné kontaktovat obchodní oddělení firmy, kde Vám rádi poskytneme informace o regionálně příslušných stavebninách a prodejcích Liaporu. Dále bychom rádi připomněli možnost nakoupit balené zboží v internetovém obchodě, který funguje na našich internetových stránkách nebo jej najdete samostatně na Jeho záměrem je uspokojit všechny zákazníky, kteří mají zájem nakupovat paletované zboží z pohodlí svého domova. Výpočet doprav je na stránkách e-shopu samozřejmě zautomatizován tak jako výpočet počtu palet a ceny, tak aby se uživatelům nakupovalo co nejkomfortněji. Rok 2010 je pro firmu Liadur s.r.o. významným rokem, neboť společnost slaví 10 -leté výročí existence na stavebním trhu v ČR. Tak jako každým rokem i letos firma Liadur s.r.o. připravila pro své licenční partnery setkání, jehož slavnostní ráz byl umocněn právě výročím vzniku firmy před 10 lety. Setkání partnerů Liadur proběhlo ve dnech v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech a účast a byla vskutku mezinárodní. Sešli se na něm výrobci protihlukových dílců z ČR, Německa, Slovenska, Polska, Slovinska, Maďarska a Rakouska. Hlavním cílem těchto setkání je především předávání informací o situaci na trzích v jednotlivých zemích, výměna zkušeností s výrobou protihlukových stěn, sledování trendů technického vývoje v oblasti protihlukových opatření. Jako čestný host vystoupil Prof. Dr. Reinhard Maurer z Technické Univerzity Dortmund, který prezentoval průběh a výsledky probíhajících pokusů a zkoušek prováděných na vysoce rychlostních železničních koridorech v Německu. Jedná se o časově i finančně náročný projekt, jehož cílem je získat osvědčení Německých drah, že protihlukové systémy Liadur splňují přísné požadavky tohoto úřadu a mohou být budovány na tratích, kde jezdí vlaky rychlostí až 230 km/hod. Získáním tohoto osvědčení si upevní systém Liadur svoji pozici jak na trhu v Německu, tak i v ostatních zemích EU. Na setkání zazněla prezentace firmy Stavbar IGM ze Sloviska, která představila svůj výrobní program a podělila se ze zkušenostmi s prvními zakázkami na území Slovinska. Nový licenční partner z Rakouska - firma Franz Oberndorfer zevrubně seznámil účastníky s výrobním programem své firmy a informoval o potenciálu rakouského protihlukového trhu. Více o pohledovém zdivu na 8 9

6 Přístavba lodžií k bytovým domům zlepšení kvality bydlení pro všechny generace obyvatel. V České republice v minulosti probíhala masivní výstavba bytových domů a především bytových panelových domů, ve kterých i v současnosti žije značné procento obyvatel. Jedná se zpravidla o masivní lokalizovanou výstavbu, která je kvalitou poplatná době vzniku. Velké procento těchto domů nebylo vybaveno odpovídající lodžií nebo balkonem, který by vhodně doplnil prostory bytu, případně byly vybaveny pouze závěsnými balkony malého rozměru do 2,5 m 2 plochy. Zásluhou veřejné podpory revitalizace sídlišť a umu prováděcích firem od té doby mnoho domů a sídlišť změnilo svoji tvář. Domy byly opatřeny novými barevnými a tepelně-izolačními fasádami (ETICS), byly vyměněny okna, zhotoveny nové střešní konstrukce a v neposlední řadě také přistavěny nové komfortní lodžie o ploše bezmála 5m 2, které rozšířil užitné prostory bytu o tento univerzální krytý prostor a mnohdy obyvatelům domu zprostředkoval styk s okolní přírodou bez ohledu na podlaží, ve kterém je byt umístěn. Lodžie nyní plní svoji funkci jako plnohodnotná plocha bytu, kterou bydlící využívají pro odpočinek, rodinné stolování, grilování a různé jiné funkce jako uložení horských kol, pěstování balkonových rostlin a ve spojení se zasklením vhodným systémem jako zimní zahrada. Jako ideální systém se pro provedení lodžií osvědčil železobeton ve své prefabrikované podobě. Stavba probíhá rychle bez velkých omezení pro všechna roční období. Sestava lodžií, která se skládá se stěn a podlahových desek je montována zpravidla na samostatné základy bez požadavku na zatěžování stávajícího domu. Celá sestava je zakončena střešní deskou, což zaručí dokonalé pohodlí i obyvatelům v posledním podlaží. Lodžie chrání proti dešti, nebrání vstupu světla do bytu, v letním období, kdy je slunce vysoko a pálí, lodžie zabrání nadměrnému vstupu žhavých paprsků do bytu. S ohledem na tyto požadavky a celkové využití lodžie je nejpoužívanější hloubka lodžie okolo 1,5 m. V závislosti na požadavcích investora a typu objektu jsou nejvíce používané šířky lodžií od 3,1 do 3,6 m, umístění lodžií na fasádě je v zásadě libovolné bez závislosti na umístění navazujících nosných stěn domu a výškových modulů stropních konstrukcí jednotlivých pater. Rovněž není rozhodující materiál, ze kterého je dům postaven, dům může být jak cihelné, tak betonové konstrukce, zděný nebo montovaný. Lodžie mohou být stavěny i u domů, kde dosud žádné balkony nebyly. Pro vstup na lodžii se většinou vyřeže otvor v návaznosti na okno. Z hlediska architektonického jsou podlahové desky lodžie dodávány jak obdélníkového tvaru, tak obdélníkového tvaru se zkosenými rohy, přední strana může být také oblouková, boční stěny o šířce cca 1 m mohou být plné nebo s otvory různé velikosti. Pro každý z typů lodžií jsou dodávány zábradlí z různých typů materiálu betonová, ocelová žárově zinkovaná s výplněmi ze skla, dřeva, Dibondu a různých vrstvených desek, vše v souladu s místními požárními předpisy. Kombinací tvarů a typu výplní existuje široká nabídka, která uspokojí každého investora a architekta, kterému umožní dokonalou práci s architektonickým vzhledem revitalizovaného objektu. Oproti opravám původních malých závěsných nebo konzolových balkonů o malé ploše, které nezaručují dostatečnou kvalitu opravy a jsou velmi nákladné, přestože nedojde ke zvětšení užitné plochy nabízí nová lodžie nezvykle velkou plochu za vynaložení přiměřených finančních nákladů. Navíc se jedná o řešení, které skýtá záruku dlouhé životnosti a bezpečnosti provedení. Jedná se o ucelený systém, se kterým jsou vynikající zkušenosti na mnoha sídlištích v České republice, bez nadsázky je možno říct, že stačí jedna nová aplikace na kterémkoli sídlišti a zpravidla následuje vlna objednávek na přístavbu dalších a dalších lodžií přesto, že dříve obyvatelé uvažovali o opravě původních nevyhovujících balkonů. Jsou dokonce případy, kdy sotva po dvou letech po opravě původních malých balkonů bez ohledu na již investované prostředky s ohledem na moderní vzhled a nabízenou velikost nových lodžií bylo k přistoupeno k jejich realizaci. Spolupráce Ekonomservis a Lias Vintířov LSM k.s. Společnost Ekonomservis zahájila svou činnost v roce Během několika let se vyprofilovala jako stavební firma, zabývající se především renovacemi panelových domů, zateplováním budov, opravami balkónů a lodžií a výstavbou nových lodžií z prefabrikátů. V současné době se může prezentovat mnoha úspěšně dokončenými stavbami v Praze, Čáslavi, Uherském Hradišti, Brně, Prostějově, Přerově, Tišnově a dalších místech republiky. Jak je patrné z názvu společnosti, Eokomservis nabízí pomoc vlastníkům domů s financováním, ať už pomoc s přípravou žádostí o dotace, doporučením vhodné banky pro vyřízení úvěru či stavebního spoření. Naše vzájemná spolupráce se datuje od roku 2006, kdy jsme začali vyrábět pro stavby Ekonomservisu zábradlí lodžie z lehkého betonu třídy LC 16/18. Na základě oboustranné spokojenosti se spolupráce prohloubila a dnes LIAS zajišťuje výrobu celého prefabrikovaného systému lodžií. Vstup na polský trh Na základě dobrých partnerských vztahů jsem se společně rozhodli propojit své aktivity v Polsku a založit zde společnou dceřinou společnost - Ekonomservis Polska. Hlavní činností této společnosti bude zajištění kompletního servisu při opravě panelových domů od návrhu technického řešení, vyřízení povolení, dotace až po samotnou stavbu

7 Extrémní závod Dolomitenmann 2010 Tento závod založila v roce 1988 legenda světového lyžování a dvojnásobný mistr světa ve sjezdu Werner Grisman. Od tohoto roku se závody konají pravidelně každý rok. Běh, paragliding, divoká voda, horská kola. Tento neobyčejně zajímavý závod absolvují čtyřčlenná družstva a každý závodník z tohoto družstva absolvuje svou disciplínu: horský běh (převýšení 750 m až m) na délce 13-ti kilometrů, paragliding dva starty a dvě přistání, sjezd na divoké vodě s úvodním skokem z výšky 6-ti metrů a horského kola (výjezd do kopce převýšení 750 m až m a sjezd po závodní sjezdovce, kde se v zimě jezdí světový pohár). Stovka čtyřčlenných družstev z celého světa se již po dvaadvacáté utká 11. září ve čtyřech disciplínách v nejtvrdším štafetovém závodě v Evropě v podhůří i na vrcholech horských velikánů v okolí městečka Lienz v Rakousku. V letošním roce se tento proslulý závod uchází o titul Mistrovství světa štafetových družstev v extrémních sportech. Společnost Lias Vintířov LSM k.s. již po dvanáct let spolupracuje s agenturou AGES Plus, s.r.o. při prezentaci firmy v průběhu tohoto závodu. Agentura Ages Plus zajišťuje organizaci českých reprezentačních družstev s Českou asociací extrémních sportů a zároveň každoročně natáčí z těchto závodů dokumentární film pro vysílání v České televizi

8 Galerie Martin Kaiser / *1971,Plzeň / Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Spolupráce s filmovým producentem Čestmírem Kopeckým, Divadlem Husa na provázku Brno, Divadlem Minor Praha, Městským divadlem Karlovy Vary, Západočeským divadlem Cheb, Kulturním domem Ostrov, Divadlem BezDirky...

9 Nohejbalová sezona Vzhůru do play off Liapor chce opět bojovat o první příčku S minulou sezonou prezident SK Liapor Witte Karlovy Vary Vladimír Hlavatý nebyl spokojen. Byl jsem zklamán, 6. místo v extralize bylo pro nás nejhorším umístěním v historii klubu. Boj o udržení byl nedůstojný naší tradici sedminásobného přeborníka České republiky. Prezident vybízel k lepší přípravě: To už se nesmí opakovat! Nohejbal se letos začal hrát už v polovině března. A hned první vrchol 40. ročník republikového šampionátu dvojic leccos naznačil. Turnaj ve Vyškově vyhrál karlovarský pár Karel Bláha společně se strakonickou posilou Vladimírem Babkou. Také Jan Vanke, který minulou sezonu promarodil, se už letos postavil na stupně vítězů. V turnaji Šesti národů v rumunském Oradei skončil v reprezentačním dresu na 2. místě. Po prvním kole extraligy je Liapor prozatím na 3. místě se čtyřmi vítězstvími a dvěmi porážkami. Úvod domácím sice nevyšel prohrál se Šacungem Benešov a také Modřice byli nad jeho síly, ale ostatní zápasy zvládl do vítězného konce. I díky tomu, že realizační tým zasáhl do sestavy. Do první dvojky zařadil k Vankemu Babku, který navíc exceluje v singlu. Podstatně se zlepšili Kubát, Bíbr a především bratři Jakub a Matěj Medkové, kterým je teprve devatenáct let! Cílem družstva je podle trenéra Jiřího Dvořáka dostat se mezi nejlepší čtyřku extraligy a hrát play off o mistra republiky. Realizační tým a sestava SK Liapor Witte Karlovy Vary Z utkání s Modřicemi, které Karlovaráci těsně prohráli. 2. Reprezentant Jan Vanke, vynikající smečař, který se vrátil po zranění a je opět ve skvělé formě. 3. Velké zlepšení zaznamenali bratři Matěj a Jakub Medkové, kteří jsou i v devatenácti letech platnými hráči A družstva. 4. Liapor získal ze Strakonic výborného singlistu Vladimíra Babku, který hraje zároveň s Vankem ve dvojce. 5. Extraligové družstvo SK Liapor Witte Karlovy Vary: horní řada zleva František Veselý, Jiří Dvořák, Jan Kubát, Tomáš Bíbr, Michal Kokštejn, Jan Vanke, Karel Bláha, Gerhard Knop, dolní řada zleva Vladimír Babka, Jakub Medek, Matěj Medek, Vladimír Hlavatý. prezident klubu: Vladimír Hlavatý trenér a hráč: Jiří Dvořák kapitán: Jan Vanke vedoucí družstva: František Veselý asistent trenéra: Gerhard Knop Hráči: Michal Kokštejn, Karel Bláha, Jakub Medek, Matěj Medek, Vladimír Babka, Jan Kubát a Tomáš Bíbr 16

10 Pasivní dům LiaPASIV Nový výrobek - prefabrikované bloky Varioblok Shrnuté výsledky výpočtů LC 35/38 D1,8 Geologický profil Přitížení rubu zdi Šířka zákl.spáry Výsledná výška zdi A 0,00 kn/m 2 0,80 m 2,80 m 1,60 m 4,00 m Pasivní domy se stále více začínají prosazovat ve výstavbě v ČR, neboť tento druh výstavby je prostorný, komfortní a je možné je realizovat zhruba se stejnými investicemi jako jinou novostavbu. Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. získala v květnu certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN Betonové prefabrikáty Prvky opěrných stěn na prefabrikované bloky s obchodním názvem VARIOBLOK. Tyto prvky jsou vyráběny z prostého obyčejného betonu C 30/37 XF4 nebo z prostého lehkého betonu LC 35/38 D 1,8 XF4 a jsou určeny pro montáž opěrných zdí, boxů na sypké materiály, stájí pro zvířata, podezdívku plotů atd. A 5,00 kn/m 2 0,80 m 2,40 m 1,60 m 3,60 m A 20,00 kn/m 2 0,80 m 1,60 m 1,60 m 2,00 m B 0,00 kn/m 2 0,80 m 3,20 m Ve druhé řadě dochází k úspoře nákladů na energie, k filtraci vzduchu, který je zbaven veškerých nečistot a prachu. Pasivní domy jsou realizovány často jako dřevostavba, ale v poslední době nachází uplatnění prefabrikované stavby a tradiční zděné technologie s přídavnou tepelnou izolací. V Německu a Rakousku jsou pasivní domy považovány za standart, cca každá čtvrtá novostavba, a kromě rodinné výstavby se realizují i obytné domy a školy. Díky programu zelená úsporám a zvyšujícím se nárokům energie se stále více dostává do podvědomí i u nás. Pasivní domy však vyžadují v celém procesu výstavby kvalitní řešení jak samotného projektu, tak technologie provádění. Liapor přichází s projektem pasivního domu LiaPASIV, který je postavený z materiálů na bázi lehčeného betonu. Samotný projekt je optimalizován pro variabilní umístění s přístupem z různých stran. Obvodový plášť tvoří zdivo Liapor M 240 v pevnostní třídě 6 MPa zatepleného přídavnou izolací min. 240 mm s výslednou hodnotou U = 0,15 W/m 2.K, vnitřní příčky jsou z tvárnic Liapor M 115, strop z prefabrikovaných dílců Liastrop tl. 250 mm, vnitřní schodiště je prefabrikované železobetonové. V následujícím čísle Vás podrobně seznámíme s celým projektem. Prafabrikované bloky VARIOBLOK mají základní rozměr 1600 x 800 mm, výšky 400 mm, poloviční bloky mají rozměr 800 x 800 mm, výšky 400 mm. Bloky mají na horní straně výstupky a na dolní straně prohlubně (viz. obrázek bloku). Na stavbě se skládají na vazbu stejně jako zdící tvarovky. Standardní povrch je hladký od formy. Na požadavek zákazníka ho lze upravit vložením strukturní matrice (např tvar cihel-viz.obrázek). Manipulaci na stavbě lze provádět pomocí závitových 2x RD 16mm. Lze použít i samosvorné kleště. Z provedených statických výpočtů (dle ČSN EN ; ČSN EN ; ČSN EN ; ČSN EN ) a posouzení jednotlivých zatěžovacích případů (přitížení rubu opěrné zdi) a rozdílného geologického profilu vyplývá, že určující pro únosnost a stabilitu opěrné zdi z prefabrikovaných bloků systému VARIOBLOK je především únosnost základové spáry a geologický profil. Za běžných geologických profilů nedochází k plnému využití únosnosti styčné plochy prefa bloků VARIOBLOK s výstupky. Pro únosnost je určující celková hmotnost opěrné zdi, přitížení rubu zdi a únosnost základové spáry. V případě zajištění větší únosnosti základové spáry opěrné zdi například hutněným štěrkovým polštářem, silnějším vyztuženým podkladním betonem je možné částečně zvýšit opěrnou zeď z prefa bloků VARIOBLOK o jeden díl tedy o 0,40 m. Další vylepšování základové spáry není účelné, jelikož už dochází k překročení únosnosti na překlopení zdi. Pro výrazné zvětšení celkové únosnosti při méně únosné základové spáře je vhodné použití rozšíření základové spáry pomocí uložení spodního bloku opěrné zdi delší stranou napříč opěrné zdi rozšíření opěrné zdi v spodní části opěrné zdi na dvojnásobek šířky zdi, rozšířený základ je centricky rozšířen proti vlastní stěně opěrné zdi. Použití: Betonové dílce VARIOBLOK se používají pro montáž opěrných zdí, boxů pro sypké materiály, stájí pro zvířata, podezdívek plotů, apod. více na 1,60 m 4,00 m B 5,00 kn/m 2 0,80 m 2,80 m 1,60 m 4,00 m B 20,00 kn/m 2 0,80 m 2,00 m 1,60 m 2,80 m zásyp - 1,60 m 2,80 m Shrnuté výsledky výpočtů C 30/37 XF4 Geologický profil Přitížení rubu zdi Výsledná výška zdi A 0,00 kn/m 2 2,80 m A 5,00 kn/m 2 2,40 m A 20,00 kn/m 2 1,20 m B 0,00 kn/m 2 3,20 m B 5,00 kn/m 2 2,80 m B 20,00 kn/m 2 1,60 m zásyp - 2,00 m zásyp 2-2,80 m Vysvětlivky k tabulkám - geologický profil typu: Geologický profil A: 0,00 1,50 m (hlína až jíl se střední plasticitou, konzistence tuhá) 1, m (hlína písčitá, konzistence tuhá) bez přítomnosti hladiny podzemní vody únosnost základové spáry opěrné zdi Rdt = 125 kpa Geologický profil B: 0,00 0,50 m (hlína až jíl se střední plasticitou, konzistence tuhá) 0,50 1,50 m (hlína písčitá, konzistence tuhá 1, m písek hlinitý) bez přítomnosti hladiny podzemní vody únosnost základové spáry opěrné zdi Rdt = 200 kpa - přitížení rubu opěrné zdi (terénu za opěrnou zdí): 0,00 kn/m 2 ( bez přitížení, násypu) 5,00 kn/m 2 (běžné přitížení provozem v rubu zdi - chodníky, případně zemní násyp) 20,00 kn/m 2 ( přitížení dopravním provozem - osobní doprava, odstavné plochy) - výška opěrné zdi z prefa bloků VARIOBLOK je uvažována včetně hloubky založení, to znamená včetně 0,50 m pod terénem - geologický profil zásyp uvažováno zatížení opěrné zdi zásypovým volně loženým materiálem do objemové hmotnosti 2600 kg/m 3 - u typu zásyp 2 byla provedena úprava pro maximální využití bloků výšku, spodní blok je osazen napříč (tedy na délku bloku 1,60 m, spodní dva bloky jsou z betonu C30/37 z důvodu únosnosti styčné spátry s výstupky, základová spára je v hloubce 0,60 m - šířka základové spáry uvažování polohového uložení spodního bloku v opěrné zdi podélně = šířka opěrné zdi v základové spáře 0,80 m a příčně = šířka opěrné zdi v základové spáře 1,60 m s následným oboustranným uskočením o 0,40 m na šířku zdi 0,80 m Michaela Hubertová Tento příspěvek byl zpracován za podpory projektu MPO FI-IM5/016 Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce 18 19

11 Liastrop - prefabrikované stropní dílce s plným přůřezem Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. nabízí projektantům databanku konstrukčních detailů v.dwg formátu. Dva z příkladů jsou uvedeny na obrázcích. Statické výpočty byly provedeny dle ČSN EN 1990; ČSN EN 1991 A ČSN EN pro 3 typy zatížení: ZATÍŽENÍ TYP A = stálé zatížení + užitné zatížení 3 kn/m 2 ZATÍŽENÍ TYP B = stálé zatížení + užitné zatížení 5 kn/m 2 ZATÍŽENÍ TYP C = stálé zatížení + užitné zatížení 7 kn/m 2 Příklady jednoltivých variant stropních desek pro uvedená zatížení jsou ke stažení na Dílce LIASTROP jsou určeny především pro stropní a střešní konstrukce pro výstavbu rodinných domů a bytovou výstavbu, uložené jako prostý nosník, použít je lze i pro konzolové vyložení (oboustranný Isokorb pro prefabrikáty vyráběny v závodě, nebo filigránová konstrukce, popř. prefabrikovaná deska s výhraby pro balkony s dodatečným zmonolitněním na stavbě). Stropní dílce Liastrop jsou vyráběny z Liaporbetonu třídy LC 25/28 D1,6. Desky se kladou dle výkresů skladby na stěny a na úložnou délku 6 cm na maltu vápenno cementovou pevnosti Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. uvádí na trh nový výrobek prefabrikované stropní dílce s plným průřezem s obchodním názvem LIASTROP Stropní desky se vyrábějí v tloušťkách 150 mm, 180 mm a 250 mm. Šířky lze libovolně měnit od 300 mm do max mm, délky taktéž od 1750 mm do 7750 mm (pro světlé rozpětí místnosti od 1500 mm do 7500 mm). 2,5 MPa. Pro odformování a manipulaci jsou používány úchyty z EZ háků dle ČSN přílohy 11. Tyto úchyty jsou nahraditelné úchyty firmy DEHA. Zámky panelů uložených na stropě musí být před zalitím čisté a navlhčené. Zálivka se provádí betonem C 25/30. Zálivku doporučujeme zvibrovat. Otvory v panelech se dělají již při výrobě dílců, mohou se v omezené míře dodatečně vyvrtat až na stavbě, ale každý takový zásah musí posoudit statik. Při vrtání otvorů je dovoleno používat příklepovou vrtačku, použití vibračního kladiva je zakázané. Jakékoliv zásahy do stropních dílců narušujících jejich statickou funkci jsou nepřípustné. Otvor v panelech lze vyřešit také za pomocí ocelové výměny. Výměna se vloží mezi dva panely anebo mezi panel a zeď a uloží se na ní zkrácený dílec vymezující požadovaný otvor. Při návrhu konstrukce stropu se přitom vychází z předpokladu, že ocelová výměna v montážním stavu přenáší zatížení do dílců, o které se opírá. Po zálivce spár mezi dílci uloženými na ocelovou výměnu se přenáší zatížení do sousedních dílců přes spáru mezi dílci. Balkóny a lodžie pro výstavbu jsou v LIASTROP lze řešit 3 možnými způsoby: 1) Balkóny, nebo lodžie jsou řešeny přímo u výrobce. Projektant zakázky posoudí a navrhne dle zatížení a vyložení balkonu prvek pro přerušení tepelného mostu (Isokorb), který bude vyhovovat odformovacímu, manipulačnímu a konečnému zatěžovacímu stavu, kde se mění jak zatížení tak okrajové podmínky. Pro tento způsob se navrhují Isokorby typu D 2) Balkóny a lodžie jsou řešeny jako prefabrikáty s osazenými prvky Isokorb typ K. Projektant posuzuje pouze koncové stadium užívání. Ve stropě se musí pro zakotvení použít panely s vybráním a na stavbě po osazení zalít betonem. Mokrý proces je nutný a jde pouze o zalití spár a vybrání v oblasti balkónu. 3) Balkóny a lodžie jsou řešeny přímo na stavbě. Projektant posuzuje pouze koncové stadium užívání. Ve stropě se musí použít filigránové panely. Mokrý proces je nutný, zalévá se celý strop. Zabudování balkónu s prvkem Schöck Isokorb typ D do stropní konstrukce ve výrobě bez zateplení obvodové stěny Dále jsou projektantům k dispozici příklady podlahových konstrukcí, které jsou ověřeny z hlediska požadavků normy ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků Požadavky. V současné době jsou na komfort bydlení kladeny stále vyšší požadavky, s čímž jsou spojené také požadavky na akustické vlastnosti materiálů. Zde se velmi často uplatňují plovoucí podlahy, na které jsme spolu s jednotlivými tloušťkami panelů Liastrop provedli výpočet vzduchové neprůzvučnosti a kročejové neprůzvučnosti. Na prefabrikované dílce LIASTROP byla zpracována příručka pro projektanty a prováděcí firmy, kde jsou uvedeny všechny technické údaje, statické údaje včetně manipulace a montážního návodu. Michaela Hubertová Tento příspěvek byl zpracován za podpory projektu MPO FI-IM5/016 Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce Vzdělávejte se! Montáž lehkých keramických stěn z prefa systému LiaStrop - poskytované služby: Zpracování nezávazné cenové nabídky dle konkrétních podmínek na základě poskytnutých podkladů (stavební projektová dokumentace: půdorys a řez stavebním objektem). Návrh stropní konstrukce. Zpracování výrobní dokumentace a statiky. Kladecí plány stropů a ostatních konstrukcí. Výroba prefabrikovaných prvků na základě odsouhlasené výrobní dokumentace. Doprava dílců na staveniště. Montáž prefabrikovaných dílců. Náš dlouholetý obchodní partner Stavební společnost Rudolf Kmoch spol. s r.o. se rozhodla zapojit do projektu Vzdělávejte se! na základě poklesu klasických stavebních zakázek (ze zdících tvarovkových systémů). Informace o možnosti získání podpory získala na webových stránkách Úřadu práce v Pardubicích. Vybrala 15 svých zaměstnanců, kteří jsou schopni a ochotni učit se novým technologiím a zvyšovat si odbornost. Na základě nabídky od školitele (společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.) se vypracuje nabídka školení do předepsaného formuláře. Dále se vyplní žádost na formulářích (označených logem EU a Evropského sociálního fondu), seznam zaměstnanců, harmonogram vzdělávání, studijní plán, čestné prohlášení o čerpání podpory a další potřebné dokumenty. Na žádosti se podrobně uvádí cíl vzdělávací aktivity, dokládají se další doklady (např. doklad o bezdlužnosti) a poté se kompletní žádost posílá elektronicky na příslušný úřad práce, kam se zároveň odevzdává i v písemné podobě k zaregistrování. Stavební společnost Rudolf Kmoch spol. s r.o. žádá o dotaci na odborné školení zaměstnanců Montáž lehkých keramických stěn z prefa sytému. Celkové náklady projektu představují přibližně 500 tis. Kč. Tato částka se skládá z hrubých mezd / náhrady mzdy zaměstnanců navržených podle plánu odborného rozvoje + předpokládané náklady na doprovodná opatření (ubytování dle poptávky a cen obvyklých v dané lokalitě, stravné dle platných předpisů a zákonů) + náklady na vzdělávací aktivity dle nabídky. V současné době čeká žadatel na vyřízení žádosti a následné schválení s podobným projektem má již zkušenosti, proto lze oprávněně předpokládat, že žádost bude schválena a dotace až do výše 100 % bude proplacena. Společnost Lias Vintířov je schopna odborná školení, nejen v oblasti prefabrikovaných systémů, nabídnout všem našim obchodním partnerům i ostatním zájemcům. V případě zájmu se neváhejte obrátit na obchodní oddělení firmy odborného školitele Jana Štefánika tel:

12 Další realizace se zdivem z Liaporu V příštím čísle Kulatého světa se budeme podrobněji věnovat dalším dvou hezkým ukázkám realizací bytových komplexů, při nichž bylo využito zdivo z Liaporu Bytový komplex Kavčí hory v Praze Britská čtvrť v Praze Nejlepší ročníková soutěž ze systému Liapor Záměr uspořádat soutěž mezi středními odbornými stavebními školami vznikl už na 11. Pardubické stavební výstavě v roce 2006 v Pardubicích. Organizátor soutěže distribuční a poradenské centrum RUTO s.r.o., Heřmanův Městec za podpory společnosti LIAPOR uspořádali již 4. ročník soutěže o Nejlepší ročníkovou práci ze sytému Liapor Do čtvrtého ročníku soutěže se přihlásilo celkem 5 škol: Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod, Střední odborná škola stavební Rybitví, Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové, Střední škola stavební Jihlava, Střední průmyslová škola Náchod Vyhlášení nejlepších projektů proběhlo na slavnostním večeru 15. Pardubické stavební výstavě. Tyto projekty prošly podrobným hodnocením odborné komise složená z architektů, odborníka na stavební konstrukce, odborníka na ekonomiku, proveditelnost a účelnost. Hodnotící komise byla opět příjemně překvapena úrovní většiny odevzdaných projektů zúčastněných škol. 1. místo: Jakub Novotný ze SPŠ stavební Hradec Králové za projekt rodinného domu. 2. místo: Jakub Imramovský ze SPŠ stavební Havlíčkův Brod za projekt rodinního domu. 3. místo: Vít Vondráček SOŠ Rybitví za projekt bytového domu. Zvláštní cena komise: Petra Holasová SPŠ stavební Havlíčkův Brod za novostavbu rodinného domu. O stavební soutěži Liapor hovoříme s jedním z jejích hlavních organizátorů Milanem Juklíčkem ml. z firmy RUTO, s.r.o., v Heřmanově Městci: Můžete nám přiblížit soutěž Liapor? Na co je zaměřena a komu je určena? O co se soutěží? Nápad uspořádat soutěž pro střední školy vznikl při setkání vedoucích pracovníku společností Lias Vintířov LSM, k.s. a RUTO s.r.o. na 11. Pardubické stavební výstavě, kde společnost RUTO jako distribuční centrum Liaporu každoročně představuje stavební materiál Liapor. Soutěž neměla být pouze o aplikaci stavebního materiálu Liapor v projektech, ale zároveň měla sloužit k posouzení úrovně absolventů škol z hlediska projektování a technické zdatnosti. Oficiální název soutěže je Soutěž o nejlepší ročníkovou práci ze systému Liapor IV. ročník a je určena studentům 3. a 4. ročníkům středních odborných škol se stavebním zaměřením. V této soutěži jsou vyhlašována první tři místa plus cena za architektonické řešení. Kromě velmi lákavých finančních a věcných cen jsou vítězové prezentováni v různých stavebních a odborných periodikách. Letos je v pořadí již její 4. ročník. Lze stručně zhodnotit ty předcházející? Každý ročník je vždy něčím specifický. První ročník byl výjimečný samozřejmě především tím, že byl první a všechno pro nás jako organizátory takovéto soutěže bylo zcela nové. Ale samozřejmě z hlediska soutěžních prací jsme byly už tehdy příjemně překvapení velmi vysokou úrovní soutěžních prací. Prvního ročníku se zúčastnily celkem 3 školy SPŠS Havlíčkův Brod, SOŠS Rybitví a SPŠS Hradec Králové. Na základě dobrých výsledků jsme vyhlásily ročník druhý, do kterého se nám přihlásila kromě již uvedených tří škol i SŠS Jihlava. Pro soutěž se nám podařilo získat záštitu Pardubického, Hradeckého a kraje Vysočina. Třetí ročník soutěže byl specifický hlavně hodnocením a vyhlášením soutěže, protože poprvé nebylo hodnoceno a uděleno 1. místo, ale byly vyhodnoceny srovnatelné projekty za druhá a třetí místa a udělena cena archtitektů. Čím soutěž oslovuje studenty? V čem je pro ně podle vás přínosem? Myslím si, že tato soutěž oslovuje studenty nejen vidinou zajímavého ocenění, ale také proto, že materiál Liapor je velmi zajímavý, komplexní a vlastnostmi jiný stavební materiál než ostatní systémy. Účastnit se takovéto soutěže je pro studenty určitě zážitkem, ale i motivací. Mohou prokázat čerstvě nabyté znalosti ze stavebního oboru, který studují. Vzhledem k tomu, že soutěž je určena pro žáky třetích a čtvrtých ročníků středních škol, tak je zcela určitě i dobrou zkušeností do praktického života, do něhož po škole mnozí z nich vstupují. Kromě již zmíněné soutěže pořádáme pro studenty také různé přednášky, konzultace a samozřejmě i exkurze ve výrobním závodě ve Vintířov. Kdo je hlavním organizátorem soutěže, jejím hlavním sponzorem, kdo soutěž hodnotí? Hlavním organizátorem soutěže je společnost RUTO s.r.o. Heřmanův městec, která je distribučním, poradenským a servisním centrem materiálu Liapor. Hlavní sponzor soutěže je společnost Lias Vintířov LSM, k.s., která je výrobcem materiálu Liapor. Každý odevzdaný projekt projde podrobným hodnocením šesti členné odborné komise, která je složena ze tří architektů, odborníka na stavební konstrukce, odborníka na ekonomiku, proveditelnost a účelnost. Jednotliví členové komise hodnotí projekty samostatně, odděleně a nezávisle. Liší se něčím letošní ročník od těch předcházejících? Kdy se uskuteční? Do čtvrtého ročníku se přihlásilo pět středních škol a stojí za zmínku, že nováčkem letošní soutěže je SPŠ Náchod. Další novinkou je, že studenti letos poprvé využili nabídnuté možnosti konzultace svých projektů během průběhu soutěže s odborníky na materiál Liapor. Čtvrtý ročník soutěže byl vyhlášen a probíhal od 15. září 2009 do 12.února Vítězné projekty byly opět vyhlášeny na slavnostním večeru 15. Pardubické stavební výstavy. Vyhodnocené práce jsou vždy vystaveny na jarní Pardubické stavební výstavě v pardubickém kulturním centru Ideon a na jarní výstavě Stavba a zahrada v královehradeckém kongresovém centru Aldis

13

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod:

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod: OBSAH 1. Použití... 3 2. Výhody železobetonových překladů... 3 3. Technická data... 3 4. Montáž... 3 5. Technické tabulky překladů... 4 6. Skladby uložení překladů výšky 240 mm... 6 7. Skladby uložení

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

Profi řešení AKUstických cihel

Profi řešení AKUstických cihel Profi řešení AKUstických cihel Větrání šikmých střech s pálenou krytinou Profi řešení AKUstických cihel Nové řešení roletových a žaluziových překladů Praktická ukázka použití prekladů KP Vario UNI Měření

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole SCHÖCK RONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a schodišťovým ramenem Schöck ronsole 6 schodišťová podesta monolitický beton nebo poloprefabrikát schodišťové rameno monolitický

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM KLASICKÉ ZDIVO Platnost od 1.. 0 do 31. 3. 01 Označení Výrobní rozměry L x B x H Tloušťka stěny bez omítky ní třída e Třída objem. hmotnosti Součinitel prostupu tepla U Index

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

BEST LUNETA I - IV, nízká

BEST LUNETA I - IV, nízká TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST LUNET I - IV, nízká EST LUNET I EST LUNET II EST LUNET III EST LUNET IV EST LUNET nízká EST LUNET nízká půlka moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché NG nová generace stavebního systému Překlady HELUZ překlady nosné překlady ploché Nosný překlad HELUZ 23,8 238 mm 2 4 1 3 2 Výhody nosného překladu HELUZ 23,8 1. Překlad je plně staticky únosný po osazení

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA Řešení skutečně pro každého Program Akce D.E.E.D. Dobře promyšlené varianty nízkoenergetických domů Ekonomicky výhodné vybavení v základní nabídce Ekologicky

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Prezentace firmy ASTING CZ Ekonomické hodnocení EPS ztracených bednění pro výstavbu pasivních domů Přednáší: Ing. Vladimír Nepivoda O SPOLEČNOSTI Představení společnosti

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

Schöck Isokorb typ K-Eck

Schöck Isokorb typ K-Eck Schöck Isokorb typ 1. Lage Schöck Isokorb typ (skládá se ze dvou dílů; 1. Lage a ) Obsah Strana Uspořádání prvků/upozornění 60 Dimenzační tabulky 61-62 Uspořádání výztuže Schöck Isokorb typ K20-Eck-CV35

Více

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností NG nová generace stavebního systému Keramické stropní panely heluz panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností Keramické stropní panely

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

BEZPEČNÁ VYSOČINA

BEZPEČNÁ VYSOČINA BEZPEČNÁ VYSOČINA 2.10.2015 Rieder-Bloc + PHS + svodidla Betonové prefabrikáty a jejich využití v silničním hospodářství Rieder Beton, spol. s r.o. Jihlava Rieder-Bloc Protihlukové stěny Svodidla Rieder-Bloc

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Systémy zdění z vápenopískových prvků

Systémy zdění z vápenopískových prvků Systémy zdění z vápenopískových prvků Ing. Jiří Kux Obsah - složení, výroba - stavebně fyzikální vlastnosti - stropy - sortiment - provádění - reference Stránka 2 Co to je vápenopískový zdicí prvek? Masivní

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ schodišťová podesta: monolitický beton schodišťová stěna:

Více

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Riziko tepelného mostu A jak jej eliminovat Příčiny vzniku tepelných mostů Za nízkých venkovních teplot dochází v oblastech nedostatečně tepelně-izolovaných

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok www.kb-blok.cz DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití KB zahradní

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54 Termoakustický zdicí systém klasické zdivo Označení Výrobní rozměry L / B / H Tloušťka stěny bez e ní třída Třída objem. hmotnosti Tepelný odpor R neomít. stěny Index vzduchové neprůzvuč. R W Ložení kamionu

Více

Schöck Tronsole typ V SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ V SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monolitickou podestou a schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ 4 podesta podesta z monolitického betonu schodišťová stěna zděná jednoduchý systém: kombinace napojovací

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Schöck Isokorb typ KF

Schöck Isokorb typ KF Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Části prvku/technické údaje/upozornění 52 Přídavná stavební výztuž 53 Montážní návod 54-57 Kontrola správného postupu návrhu 58 Požární bezpečnost/třídy

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty ANHYMENT a PORIMENT. Úvod Společnost

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Schöck Tronsole typ AZT SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZT SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí s hotovým zabudovatelným nosným prvkem Schöck Tronsole typ schodišťová podesta

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. KB zahradní obrubníky

Více

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ r e a l i t o u j e k v a l i t a! Okrasné tvárnice štípané a stříšky šedá

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Schöck Tronsole typ ZF SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ ZF SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi prefabrikovanou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ 18 schodišťová podesta prefabrikát schodišťová stěna

Více

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Vážení klienti, nabízíme Vám NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Velmi výhodné nízkoenergetické domy, dostavby, přístavby vše podle dodaného návrhu, který přepracujeme na nízkoenergetický dům Vypracování

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více