KDO JSME ANEB OTÁZKA PRO TÝM POMOZTE DĚTEM. Kamila Matějková PR manažerka projektu. Pomozte dětem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO JSME ANEB OTÁZKA PRO TÝM POMOZTE DĚTEM. Kamila Matějková PR manažerka projektu. Pomozte dětem"

Transkript

1

2 JAK MŮŽETE POMOCI

3 KDO JSME Vážení přátelé, opět se sešel rok s rokem a my máme příležitost podělit se s Vámi o to, co se ve sbírkovém projektu Pomozte dětem v uplynulých dvanácti měsících odehrálo. A nebylo toho málo vzhledem k tomu, že Kuře slavilo významné jubileum 15 let! V ruce držíte Ročníkovou zprávu za patnáctý ročník sbírky a zároveň v ní najdete i ohlédnutí za tím, čeho se nám za těch patnáct let podařilo dosáhnout. Jsme hrdí na to, že Pomozte dětem dnes představuje stabilní zdroj financí pro neziskové organizace, které celoročně pracují s ohroženými a znevýhodněnými dětmi. Prostřednictvím projektů těchto organizací tak i my můžeme pomáhat dětem, které pomoc potřebují. A díky jednotlivcům i firemním darům se také v tomto roce povedlo shromáždit významnou částku, která podpoří práci těchto organizací. Jubilejní patnáctý ročník sbírky přinesl i příjemné novinky. Navázali jsme partnerství s reklamní agenturou Y&R, jejíž zaměstnanci jsou pro nás obrovskou inspirací. Poprvé ČRo přenášel v přímém přenosu hlavní velikonoční pořad Pomozte dětem, což považujeme za úspěch. Získali jsme ocenění v soutěži Být vidět za nejlepší integrovanou komunikační kampaň. A v neposlední řadě jsme potkali řadu nových a zajímavých lidí, kteří nás přímo nebo nepřímo podpořili v naší práci. NROS je nadací s dvacetiletou tradicí. Jako nadace představujeme prostředníka mezi těmi, kdo prostředky dávají, a těmi, kdo je ke své práci potřebují. Ručíme za kvalitu projektů, za účelné vynaložení prostředků, za jejich kontrolu. Naším úkolem je také posilovat důvěru veřejnosti v charitativní projekty, posilovat status neziskovek, zveřejňovat příklady dobré praxe a poukazovat na závažné problémy ve společnosti. Bohužel je v České republice stále spousta dětí, které kvůli svému zdravotnímu či sociálnímu znevýhodnění potřebují zvýšenou péči. Proto je tak důležité, že sbírka má již tradici, má důvěru veřejnosti a pomáhá změnit kvalitu života dětí, které se ocitají v nouzi. Díky Pomozte dětem jsme tak za těch patnáct let měli šanci přispět k alespoň malé změně ve prospěch téměř dětí. A stále jsme přesvědčeni, že každá pomoc, i ta malá, je důležitá. V letošní Ročníkové zprávě naleznete jako vždy přehled podpořených projektů i poděkování všem, kteří nám v uplynulém roce pomáhali, ať už se jedná o partnery, spojence, dárce, dobrovolníky nebo o veřejnost. Děkuji všem dárcům, partnerům, spojencům a příznivcům sbírky, kteří nám pomáhají. Podpořeným organizacím přeji hodně úspěchů v jejich práci a dětem, ať jsou jen zdravé a šťastné. Alena Šváchová Manažerka projektu Pomozte dětem KDO JSME ANEB OTÁZKA PRO TÝM POMOZTE DĚTEM KDYBY KUŘE ZÍSKALO OSKARA, CO BYS MU PORADILA, ABY ŘEKLO V DĚKOVNÉ ŘEČI? Kamila Matějková PR manažerka projektu Pomozte dětem Myslím, že především by poděkovalo všem svým kuřecím parťákům, kteří s ním prožili uplynulých 15 let. A také by jistě zavzpomínalo na Jana Kratochvíla Kráťu, který byl jedním z těch, co byli u jeho narození, a bohužel už tu s námi není. Hana Plšková koordinátorka projektu Pomozte dětem Kateřina Tomášová koordinátorka projektu Pomozte dětem No to je jednoduché a určitě by na to Kuře přišlo samo. Myslím, že by rádo poděkovalo všem, kteří přispívají do sbírky nebo mu jinak pomáhají. Tedy všem organizacím, které každý den s dětmi pracují, všem sbírkařům za jejich neutuchající nadšení, všem dárcům a partnerům za jejich nezištnou pomoc a také hodnotitelům a dobrovolníkům, bez kterých by to Kuřeti tak dobře nešlo. Kuře by tam jistě šlo s Tomášem Hanákem a Marcelou Augustovou a oni vědí, co mají říct. Já bych jim jen dala do ruky nějaké ty statistiky. Děkovná řeč Kuřete ale jednoznačně směřuje k těm, kdo do sbírky přispívají, dále k týmu ČT, NROS a hodnotitelům, kteří bez nároku na odměnu vyhodnocují projekty, jež mají být podpořeny. Kateřina Šoltésová dobrovolnice a dobrá duše projektu Pomozte dětem Je úžasné, že i v dnešní době plné konzumu se najdou lidé, kteří jsou ochotni přispět na charitu, a především lidé, kteří zakládají stále nová společenství, která znevýhodněným dětem pomáhají. Jejich invence a zápal pro věc by měly být vzorem pro většinovou populaci. Alena Šváchová manažerka projektu Pomozte dětem Že děkuje svým rodičům zakladatelům sbírky; svým spolupracovníkům týmu PD v NROS a ČT; svým kolegům organizacím, které pracují s dětmi; svým investorům dárcům, partnerům, spojencům, veřejnosti. Romana Čunková koordinátorka sbírkových a benefičních akcí projektu Pomozte dětem Poradila bych mu, ať poděkuje všem lidem, kteří již někdy pomohli, pomáhají nebo se chystají pomoci dětem, kterým právě Kuře pomáhá. 3

4 O POMOZTE DĚTEM POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need. HLAVNÍ CÍLE POMOZTE DĚTEM: Zvýšení kvality života dětí Vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace Podpora práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí V 15. ročníku sbírky Pomozte dětem bylo rozděleno celkem Kč a podpořeno celkem 62 projektů nestátních neziskových organizací. Charakteristika sbírkového projektu Pomozte dětem Probíhá kontinuálně od roku 1998, pro přehlednost je sbírka dělena do jednotlivých ročníků; za patnáct uzavřených ročníků sbírky bylo shromážděno a rozděleno téměř 190 milionů Kč. Poskytuje finanční příspěvky na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice; za patnáct ročníků bylo podpořeno více než 180 tisíc dětí. Přijímá individuální a firemní dary na sbírkové konto Pomozte dětem, č. ú /5500, které je celoročně otevřené pro všechny příspěvky Spolupracuje na sbírkových a benefičních akcích, které jsou v průběhu celého roku dobrovolnicky organizovány po celé ČR takzvanými spojenci sbírky: za patnáct ročníků sbírky bylo uspořádáno akcí s celkovým výtěžkem Kč. Organizuje veřejné výběrové řízení (VVŘ) na podporu projektů nestátních neziskových organizací. VVŘ probíhá každoročně ve všech regionech (NUTS 2): za patnáct ročníků byly finanční prostředky poskytnuty na realizaci projektům nestátních neziskových organizací. Jarní mediální kampaň vrcholí na Velikonoční pondělí (sbírkovým) pořadem v přímém přenosu České televize: ČT připravila a odvysílala za patnáct ročníků více než 72 hodin pořadů a dokumentů vztahujících se k Pomozte dětem. Dle výsledků výzkumu agentury STEM je dlouhodobě nejznámější českou sbírkou. Veřejnost vnímá Pomozte dětem jako nejtransparentnější sbírku a nejčastěji na ni přispívá. Maskotem sbírky je žluté Kuře se záchranným kruhem. Podrobné informace najdete na Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu Pomozte dětem jsou realizovány a vyúčtovávány MHMP v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Od 1. září 2012 je veřejná sbírka Pomozte dětem konána na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy ze dne , č. j. S-MHMP/ /2012; /

5 ABOUT HELP THE CHILDREN Help the Children is a long-term charity project connected with a nation-wide public collection. It is organised by Czech Television (Česká televize ČT) and the Civil Society Development Foundation (Nadace rozvoje občanské společnosti NROS). The project was originally inspired by the BBC s Children in Need charity. THE AIM OF HELP THE CHILDREN to improve the quality of children s lives to create equal opportunities for all children and for different groups of the child population to support rights of children to live in a family or in an alternative family setting In its 15th year, Help the Children raised and distributed a total of CZK These resources have helped disadvantaged children through 62 supported projects implemented by various non-profit organisations. Basic facts about the charity Help the Children Since its foundation in 1998 it has raised almost CZK and helped more than children. Help the Children provides direct and efficient help to vulnerable and disadvantaged children up to the age of 18 throughout the Czech Republic. Help the Children s collection account is open for individual contributions as well as corporate donations and for the proceeds from fundraising and benefit events throughout the year of the project. The unique side of the campaign is fun-based fundraising and benefit events which take place all over the Czech Republic throughout the year. The amount raised is then allocated through public tender to all regions (NUTS2) of the Czech Republic every year. The aim is to support projects of non-governmental non-profit organisations. The spring media campaign culminates in a live broadcast of public collections on Czech TV every year. According to the annual public opinion research conducted by STEM (Centre for Empirical Researches), Help the Children has been the best known fundraising campaign in the Czech Republic since It is also known for successfully maintaining its image of a campaign that best informs the public about how the collected money is used. The project s mascot is a big yellow chicken. Detailed information you can find on the Anyone can Help the Children become our partner or our donor, engage in our activities or contribute to our public collection account. You can make your donation to the account /5500 or send a donor SMS with the text DMS KURE to the number (the price of the SMS is 30 CZK while 28,50 CZK will be sent to Help the Children collection account). We wish to thank all of our donors and partners! 5

6 O NADACI ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI POMÁHÁTE? POMŮŽEME! Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je jedna z nejdéle působících neziskových organizací u nás. Jejím posláním od počátku bylo znovuobnovit a posilovat občanskou společnost a neziskový sektor v České republice. Od svého založení nadace podpořila více než projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. CO DĚLÁME? Pomáháme ne-obyčejným dětem, aby mohly žít obyčejné životy. Pomáháme mladým lidem, kteří mají nápady. Pomáháme řešit aktuální celospolečenské problémy. Pomáháme neziskovkám v jejich cestě ke vzdělávání a další profesionalizaci Vzdělávací středisko Václavka (Praha) a Vila Čerych (Česká Skalice). Pomáháme neziskovkám návratnými nadačními příspěvky překonávat období do poskytnutí přislíbených dotací z veřejných rozpočtů a Evropské unie. Pomáhejte s námi! 6

7 ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 15. ROČNÍKU SBÍRKY Individuální projekty řeší aktuální situaci jednoho dítěte nebo jedné rodiny. Roční projekty jsou projekty zaměřené na pomoc směřující k více dětem. Jejich realizací je zajištěna dostupnost konkrétních sociálních služeb pro děti v daných oblastech. ROZDĚLENÍ VÝTĚŽKU 15. ROČNÍKU SBÍRKY MEZI JEDNOTLIVÉ TYPY PROJEKTŮ Typ projektu Počet projektů Rozděleno celkem Roční Kč Individuální Kč Celkem Kč Každoročně sbírkový projekt podpoří tisíce dětí postižených nebo ohrožených širokou škálou problémů. PROJEKTY PODPOŘENÉ V 15. ROČNÍKU * Cílové skupiny Počet podpořených projektů Finanční podpora Děti žijící v nepříznivých životních podmínkách Kč Děti týrané, zneužívané a zanedbávané ** Kč Děti s výchovnými a vývojovými problémy Kč Děti s tělesným, duševním a smyslovým postižením Kč Děti žijící mimo vlastní rodinu Kč Děti ohrožené drogovou a jinou závislostí Kč Celkem Kč (Zbývá rozdělit Kč)* Z toho individuálních Kč Poznámka: Počet podpořených projektů v jednotlivých cílových skupinách i výše finanční podpory koresponduje se zastoupením cílových skupin v projektových žádostech předkládaných do výběrového řízení. * Údaje za 15. ročník neobsahují informace o podpořených individuálních projektech ze třetí části výzvy VVR pro individuální projekty, která bude uzavřena 22. února 2014, tedy až po vydání této ročníkové zprávy. Pro podporu individuálních projektů ze třetí výzvy bude použito zbývajících Kč z celkového výtěžku ročníku sbírky. PHA: Kč, 10 projektů Rozdělené prostředky a podpořené projekty Pomozte dětem podle regionu soudržnosti, v němž sídlí nezisková organizace realizující projekt. SV: Kč, 5 projektů SZ: Kč, 5 projektů SČ: Kč, 5 projektů MS: Kč, 5 projektů JZ: Kč, 8 projektů JV: Kč, 7 projektů SM: Kč, 10 projektů 7

8 Jsem blonďatý chlapeček s modrýma očima. Nikdo by na první pohled neřekl, že jsem autista. Žiju si svůj život za sklem a velmi často nechápu okolní svět. Nevím, co je správné a co špatné, proč se lidé smějí a proč pláčou. Vše je pro mě moc složité. Často nerozumím, co mi říkáte, co po mně chcete, kam jdeme, co se bude dít, Vše neznámé mi nahání strach. Bojím se změn a nevím, co můžu očekávat. Když se ve mně nahromadí úzkost, to se potom všichni diví jsem agresivní, křičím, koušu, škrábu, válím se na zemi v kaluži. Chudák moje maminka, ta to vždy odnese jak ode mne, tak od cizích lidí, jak má nevychované dítě. Nyní se mi to již často nestává, protože pomalu začínám pomocí kartiček, které mi vyrábí teta z RICu, rozumět vašemu světu. Adámek, 4 roky (Rodinné integrační centrum) Než jsem začala chodit do předškolky, byla jsem jenom doma nebo venku. Od té doby, co chodím do předškolky, jsem se naučila básničky, písničky, už znám barvy a zvířátka. Taky jsme byli na několika výletech třeba na farmě, kde jsem jezdila na opravdovém koni, poprvé v životě jsem byla v bazénu a nebála jsem se ani jet na velkém toboganu, byla jsem v solné jeskyni a taky jsem sama pouštěla draka. Mám doma spoustu výrobků, jako třeba prstýnky, které jsem sama vyrobila, nebo masku Hellou Kitty. Ve školce i cvičíme, hrajeme si, malujeme si a učíme se a už znám, co je to kouzelné slovíčko, a taky, že musím dospělé zdravit. Nikolka, 5 let (Šance pro tebe) Narodil jsem se neslyšící a maminka mi ve dvou letech nechala voperovat kochleární implantát. Já tomu říkám moje ouško. Staré ouško jsem nosil v batůžku na zádech a už jsem s ním špatně slyšel. Maminka se snažila udělat sbírku na nové ouško, abych mohl zase lépe slyšet. A to se povedlo i díky televiznímu Kuřeti! Nové ouško je super, je malinké a nosím ho jen za uchem. S novým ouškem mnohem lépe slyším, a jak říká maminka: slyším i neslyšitelné. Moje ouško mi moooc sluší a tímto chci všem moooc poděkovat, že ho můžu mít. Vladimír Stránský, 12 let 8

9 Čtyřletý Sebík ze sociálně vyloučené lokality hraje hokej a nesmírně miluje svoji maminku. Tyto dvě věci jsou nejpodstatnější v jeho životě a další svět včetně školky a dětí v ní zásadně odmítal. Ale práce s keramickou hlínou mu přes naprostou počáteční nedůvěru učarovala. Zcela si ho získala, zlepšila jeho zručnost a důvěru ve školku a jeho kamarády, zlepšila jeho komunikaci a slovní zásobu, nesmírně mu pomohla v sebevědomí a navíc je stejně dobrá jako hraní hokeje. Petr je 16letý kluk, jedináček, který nikdy nikam nezapadl. Snad už od doby, kdy nastoupil do první třídy ZŠ, se v jeho životě opakoval podobný scénář : chtěl si najít kamarády, ale nebyl si jistý, jak se to dělá. Zkoušel různé způsoby chlubit se před nimi, co všechno umí (to ale nikdo neocenil, smáli se mu), porvat se s nimi (to se ho pak báli), kupovat jim bonbóny (to vydrželo jenom na chvíli, než došly peníze), být drzý na učitele (kvůli tomu měl pak poznámky), Výsledkem bylo, že měl pověst rváče a potížisty, jeho rodiče byli nešťastní, protože neustále museli řešit stížnosti na synovo chování. Na prostředí podpůrné skupiny zaměřené na nácvik sociálních a komunikačních dovedností (kam začal chodit na přání rodičů a díky doporučení psychologa) si zvykal postupně. Po nějaké době přestal vnímat jiné členy skupiny jako ohrožující protivníky. S některými kluky z podpůrné skupiny se spřátelil, zjistil, že je spojují třeba podobné zájmy nebo smysl pro humor. S novým úhlem pohledu že se věci dají dělat společně (nemusí se jen soutěžit a někomu něco dokazovat) a že může ostatním lidem důvěřovat se více otevřel i novým spolužákům. Pořád ještě zbývá hodně práce, Petr je už ale ochotný připustit, že může svým chováním ovlivňovat okolí, a více si promýšlí důsledky svých akcí. Petr, 16 let (Unie Kompas) Sebík, 4 roky (Spolek Josefa Šímy) 9

10 15 LET S KUŘETEM ARIETTA Dobrovolným vstupným z Jarních koncertů dětských sborů, které pořádají Sdružení Arietta a ZUŠ Mohelnice, přispíváme již 15 let. Zdá se mi, že to velmi rychle uteklo. Členky dětského pěveckého sboru Arietta zpívající před 15 roky jsou dnes maminkami a na jevišti pro Kuře už zpívají jejich děti! A celé jejich rodiny chodí na koncert sbírku podpořit. To mě moc těší, že semínko pomoci druhým je důkladně zaseto a že je postaráno o jeho zdárný růst. Mám z toho radost! Zdeňka Jásenská, sbormistryně DPS Arietta ZUŠ Mohelnice 15 LET S PIAFOU A SBÍRKOVÝM PROJEKTEM POMOZTE DĚTEM Neúspěšnější ročník sbírky byl 12. ročník, kdy se podařilo nashromáždit Kč. Petrovi bylo 9 let, když jsme poprvé vyjeli na tábor podporovaný ze sbírkového projektu Pomozte dětem, realizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti. Událo se to proto, že nás opustil Petrův otec, který podnikal a na péči o postiženého syna neměl časový prostor. Oslovili jsme občanské sdružení PIAFA z Vyškova, které se zabývalo hiporehabilitací a canisterapií. Jejich letní pobyt byl koncipován v rodinném duchu s programem pro zdravé i handicapované děti. Postupně jsme získali nový okruh kamarádů a známých, terapeutů i rodičů dětí s podobným postižením, jako má můj syn. Petr se narodil s DMO a mentální retardací kvůli komplikovanému porodu. Zpočátku krásné blonďaté dítě se ve svém psychomotorickém vývoji začalo opožďovat a ve čtyřech letech věku mu byla stanovena i diagnóza mentální retardace. Klinický obraz našich potíží byl zpočátku v oblasti hrubé i jemné motoriky a v řečových schopnostech, později se přidružily problémy i u dalších kognitivních funkcí. Na aktivitách organizovaných PIAFOU jsme pomocí herních a rehabilitačních aktivit s využitím zvířat našli vhodnou motivaci pro Petrovo zlepšování motoriky i řeči. Pobyty prospívaly Petrovi i v sociální oblasti, neboť nemá sourozence, a tak získal spoustu kamarádů. Pobytové aktivity měly velký význam i pro mne, mohla jsem konzultovat potíže svého dítěte s dalšími rodiči, sdílet trápení s výchovou postiženého dítěte a získat rady rodičů jiných dětí. Bydlíme v Brně, a tak jsme následně začali využívat služby Sdružení PIAFA také ambulantně ve Vyškově. Po celou dobu naší spolupráce s touto organizací nás doprovází kamarádské kuře v záchranném kruhu. Ze sbírky bylo podpořeno například vybudování denního centra a také herna v areálu pro hiporehabilitaci, ke které letos přibylo i sociální zařízení. Jak je mi známo, mohou tu také díky sbírkovému projektu pracovat odborní pedagogové, sociální pracovníci a fyzioterapeuti, kteří mají možnost při terapiích využívat speciálních pomůcek. Po patnácti letech je z Petra urostlý mladý muž, který miluje koně i psy a rád pobývá v prostředí PIAFY. Našel zde akceptující prostředí, přiměřené aktivity a možnost stálé podpory ve svém rozvoji. V současnosti již pracuje v rámci hiporehabilitace s koníky ze země, pomáhá se o ně starat, učí se pracovním dovednostem i životu ve společnosti dospělých. Díky širokému spektru sociálně zdravotních služeb sdružení PIAFA máme stále možnost využívat motivující prostředí pro udržení a rozvoj Petrových dovedností, trávíme tu oba aktivně volný čas a přináší nám to radost. Děkujeme NROS, že existuje Pomozte dětem. maminka Jana Nejúspěšnějším spojencem sbírky je JUNÁK svaz skautů a skautek ČR. Za 15 let se jim při podpůrných sbírkách podařilo nasbírat Kč. 10

11 Kč. 15 LET S KUŘETEM Největší objem finančních prostředků byl za 15 let přidělen do regionu Praha, a to částka Kč. 15 LET S NROS Patnáct let je dlouhá doba v životě člověka, a což teprve v životě kuřete! V době, kdy jsme se seznámili s charitou Children in Need, měli naši britští kolegové za sebou již dvacetiletou tradici v pořádání celonárodní sbírky, kterou v Británii znal skoro každý. Hodně jsme se od nich naučili a dodnes rádi vzpomínáme na to, jak to celé s Kuřetem začalo. V prvním ročníku sbírky, v roce 1998, jsme vybrali více než tři miliony korun a tato suma postupem času rostla a rostla, z čehož jsme se samozřejmě upřímně těšili. Co však bylo ještě důležitější, bylo to, že se sbírka stala tradicí, trvalým a důvěryhodným zdrojem pro podporu projektů ve prospěch znevýhodněných dětí v celé republice. Dovolím si tvrdit, že Kuře zároveň znamenalo průlom na poli dárcovství. Získalo si důvěru a náklonnost veřejnosti, podpořilo zábavný a hravý charakter sbírky, zapojilo do akcí řadu dobrovolníků a partnerů, usnadnilo přispívání jednotlivců na konto, ukázalo transparentní rozdělování prostředků a také přineslo na obrazovku zcela nový formát charitativního programu. Kuře zkrátka prošlapalo cestu k dneska již běžnému názoru, že Normální je pomáhat a darovat můžeme s radostí a bez patosu. Tak mu na jeho další cestě držme palce! Hana Šilhánová ROZHOVOR S MARCELOU AUGUSTOVOU Patříte k těm, kdo jsou se sbírkou Pomozte dětem po celou dobu její existence. Jak jste se k moderování dnes už tradičního velikonočního pořadu dostala? Oslovilo Vás třeba i to, že cílovou skupinou sbírky jsou ohrožené a znevýhodněné děti? Ze všeho nejdřív mě oslovil dramaturg Jan Kratochvíl. Přinesl kazetu s pořadem BBC Children in Need předobrazem Kuřete a řekl: Koukni na to, chtěli bychom zkusit něco podobného. V samém začátku jsem přemýšlela hlavně o televizní stránce věci, o tom, že mě baví živé vysílání. Hloubka všech těch příběhů mě pohltila až časem. Liší se v něčem moderování večera pro charitativní sbírku od Vaší jiné práce? Mou hlavní náplní je zpravodajství. To je disciplína stručnosti, objektivnosti, nestrannosti a až na výjimky je prostá citu a osobního prožitku. V Pomozte dětem si tenhle deficit plně vynahrazuju. Největší objem finančních prostředků byl za 15 let přidělen do cílové skupiny Děti s tělesný, duševním a smyslovým postižením, a to Jaké je Kuře v proměnách času na televizní obrazovce očima Marcely Augustové? Máte na některý z ročníků nějakou výjimečnou vzpomínku? Ráda vzpomínám na okamžik, kdy se po několika letech ozval mladý muž, s nímž jsme coby s klukem točili dokument Kde peníze pomáhají. Pozval mě do pražské Jedličkárny a dal mi keramiku, kterou s kamarády společně vyrobili abychom ji v pořadu na Velikonoční pondělí rozdali těm, co s Kuřetem dýchají. Pomoc přijal a pak oplatil. To mě dojalo. S Tomášem Hanákem působíte jako sehraná moderátorská dvojice nacvičujete nějak dopředu? Máme to rozdělené Tomáš je humor, já info s nadsázkou řečeno. Na mně jsou čísla a všechny povinné údaje, většina rozhovorů se spojenci atd. Tomáš vnáší nekonečnou improvizaci, srandu a vzájemné utahování si. Prostě tu sklepáckou náladu Kč. Jak to bere Vaše rodina, že Vás už několik let neviděli doma na Velikonoční pondělí? Postupně přivykla. Nikdy jsme nebyli příznivci opulentních svátků, dnes už jsou synové dospělí a s nimi i s mužem si na sebe umíme udělat čas. Kdybyste si mohla Vy sama na slavnostní večer Pomozte dětem pozvat nějakého vzácného hosta, kdo by to byl? Hana Hegerová. Co byste našemu opeřenci popřála do dalších let? Drajv a osvícené dárce. Nejvíce DMS zpráv pro sbírku přišlo v 9. ročníku, a to DMS. Veřejnost takto v tomto ročníku přispěla na sbírkové konto částkou Kč prostřednictvím svých telefonů. Celkem za 15 let přišlo Kuřeti DMS v celkové hodnotě 11

12 JAK KUŘE VYBÍRÁ ANEB VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výběrové řízení je systematicky řízený proces rozdělování finančních prostředků sbírky mezi projekty nestátních neziskových organizací, které se znevýhodněnými dětmi pracují. V letošním roce proběhl výběr nejúspěšnějších ročních a individuálních projektů. Výběr individuálních projektů probíhá třikrát do roka (červen, říjen 2013 a únor 2014); úspěšná projektová žádost může být podpořena částkou max Kč; žádosti hodnotí jedna tříčlenná komise (zástupce SR NROS, zástupce ČT, odborník). Výběr ročních projektů hodnocení je třífázové [hodnocení správnosti administrativních náležitostí žádostí, kvalitativní vyhodnocení žádostí hodnoticími komisemi v osmi regionech (komise jsou pětičlenné tři odborníci z řad NNO, veřejné správy nebo akademické půdy a dva zástupci neodborné veřejnosti z řad spojenců a partnerů sbírky)], konečné rozhodnutí o podpoře projektů na společném jednání SR NROS a zástupců ČT); celý proces probíhá každoročně v období červenec září; úspěšná projektová žádost může být podpořena částkou max Kč. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OČIMA KATEŘINY TOMÁŠOVÉ (KOORDINÁTORKA POMOZTE DĚTEM) Celý proces výběrového řízení je pro tým Pomozte dětem pracovně intenzivním, ale také velmi zajímavým a na osobní zážitky a setkání inspirujícím obdobím. Do celé akce je zapojeno několik dobrovolníků 43 hodnotitelů (z toho 24 externích odborníků a 16 hodnotitelů z řad spojenců a partnerů sbírky Pomozte dětem) a naši interní dobrovolníci, kteří nám pomáhají s organizací hodnoticích komisí a s první fází kontroly správnosti administrativních náležitostí žádostí. V letošním roce bylo do výběrového řízení přihlášeno 182 projektových žádostí (146 ročních a 36 individuálních) s celkovým požadavkem na podporu v hodnotě více než 43 milionů Kč. Výtěžek 15. ročníku sbírky byl Kč, mohli jsme proto podpořit pouhou čtvrtinu z přihlášených projektů. Hodnotitelé opět neměli jednoduchou práci, ale vypořádali se s ní s pečlivostí a vědomím velké odpovědnosti. Hodnotitelé hodnotí projekty nejdříve individuálně, k finálnímu rozhodnutí však dojde teprve společným vyhodnocením a komunikací nad projekty během setkání hodnoticí komise. Komise probíhají v osmi regionech České republiky, příjemné zázemí k jednání hodnoticím komisím každoročně obstarávají partneři projektu Pomozte dětem Veolia Voda, Raiffeissenbank a Schneider Electric CZ. Zlatou tečkou hodnoticího procesu je závěrečná slavnostní akce, na které organizátoři vítězných projektů podepíšou s NROS smlouvy a prezentují svoje projekty. Hodnotitelé i veřejnost se zde mohou dozvědět, jaké jsou výsledky věnované podpory sbírce Pomozte dětem ať jde o podporu v podobě času věnovaného hodnocení nebo v podobě finančního příspěvku pro Kuře. Všem hodnotitelům i všem přispěvatelům tímto jménem všech podpořených dětí, kterým bude věnována péče Kuřete v následujícím roce, děkuji! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OČIMA HODNOTITELKY LUCIE PETŘÍČKOVÉ (DIAKONIE ZÁPADNÍ ČECHY) V letošním roce jsem dostala poprvé šanci nahlédnout pod pokličku hodnocení projektů. Byla jsem přizvána jako hodnotitelka k procesu, který měl rozhodnout o nejpotřebnějších z potřebných. Až dosud jsem stála na straně těch, kteří byli po vyhlášení výsledků podpořených projektů buď šťastní, že to vyšlo, nebo nešťastní, protože zase nic. Ale tentokrát jsem měla být já jednou z těch, kdo rozhodne o radosti či smutku. Projekty jsem pročítala nejméně třikrát. Sledovala jsem kontext, potřebnost, účinnost, úroveň zpracování, Udělovala jsem body. Jaké bylo moje překvapení, když jsem po přečtení všech udělala své vlastní vyhodnocení, které ukázalo, že více než polovině projektů jsem přidělila stejný počet bodů. Četla jsem znovu, znovu rozdělovala body. O moc moudřejší jsem však nebyla. Naštěstí nás nakonec rozhodovalo víc. Každý z hodnotitelů přidal svůj úhel pohledu, a tak se přece jen malé rozdíly v bodovém hodnocení objevily. I tak bylo velmi těžké ukončit hodnocení se slovy: Ano, těchto pár projektů podporu dostane, ostatní bohužel. Snad v příštím roce. Chtěla bych ocenit a povzbudit všechny, ty letos šťastné i ty méně šťastné. Projekty, se kterými jsem měla čest se seznámit, jsou plné bohatství a věřím, že i naděje. Všem, kteří se pokoušejí uspět v nalezení a získání svého pokladu, přeji šťastný vítr do plachet a radost z objevné plavby světem. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OČIMA HODNOTITELKY PHDR. KLÁRY SEITLOVÉ, PH.D. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI) Kladně hodnotím korektní a profesní přístup k celému projektu. Jakožto hodnotitel mohu potvrdit, že vidím přínos této aktivity a celý projekt považuji za smysluplný a společnosti prospěšný. Co se týká kritérií hodnocení, v některých projektech bych uvítala bližší podrobnosti např. k personálnímu zajištění. Na druhou stranu pozitivně vnímám administrativní nenáročnost a přívětivost. Věřím, že projekt bude i nadále zachován. 12

13 13

14 14

15 JAK MŮŽETE KUŘETI POMÁHAT Pomáhat je možné těmito způsoby: Bankovním převodem na č. ú /5500 Platbou on-line přes ekonto, PaySec Příspěvkem do sbírkových pokladniček Pomozte dětem Využitím služby DMS (SMS ve tvaru DMS KURE zašlete na číslo nebo pomocí QR Kódu) Pomocí platebních karet buď on-line platbou, nebo přes platební terminál Raiffeisenbank, který NROS používá při benefičních akcích Uspořádáním vlastní sbírkové nebo benefiční akce Uzavřením darovací smlouvy (dar může být spojen s projektem sociálního marketingu) Prostřednictvím poštovní poukázky Zakoupením propagačních výrobků se symbolem Pomozte dětem v internetovém obchodě KASA.cz nebo u společnosti IDSYS Mnozí z Vás opět využili k pomoci více uvedených způsobů. Celkem Kč na kontě 15. ročníku veřejné sbírky Pomozte dětem potvrzuje její dlouhodobou úspěšnost, stabilitu a pověst spolehlivého zdroje finanční podpory. Za uplynulých patnáct let díky příspěvkům od veřejnosti a smluvním dárcům bylo na sbírkové konto poskytnuto Kč na projekty nestátních neziskových organizací. Daří se tak naplňovat hlavní cíl projektu zvyšování kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí do 18 let věku v České republice. Struktura sbírkového konta v 15. ročníku: Kč byl celkový výtěžek sbírkových a benefičních akcí Kč poskytli smluvní dárci Kč poskytla veřejnost prostřednictvím dárcovských DMS Kč tvořily příspěvky na sbírkový účet. 15

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006)

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006) Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006) Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Charakteristiky projektu Dlouhodobý charitativní projekt spojený

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Charakteristiky veřejného výběrového řízení vždy se rozdělují peníze, které sbírka shromáždila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Programy pro ohroženou mládež. výroční zpráva

Programy pro ohroženou mládež. výroční zpráva Programy pro ohroženou mládež výroční zpráva 2013 1 Mezinárodní cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013 obsah... 3 Představení Laty 4 Úvodní slovo ředitelky 5 Lidé v Latě 6 Projekty v Latě

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana 19

První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana 19 www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 10/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč První test vozu Elbee v Česku: Speciál pro invalidy překvapil! strana

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Plyšového medvídka na titulní straně vyrobili žáci prvního ročníku Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7. Výroční zpráva Nadace

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře,

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, výtisk, který držíte v rukou, spojuje příjemné s užitečným. Jako plánovací diář vám umožní dopodrobna si naplánovat vaše aktivity na celý kalendářní

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Srdce na dlani n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! Vážení a milí přátelé! Letos mi připadla velmi milá povinnost přivítat Vás v úvodu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc Naše téma: Dětský spolek = naše hobby číslo 2/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Jana Nováčková Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ORIGAMI PŘINÁŠÍ NADĚJI. LIDÉ JIŽ PO DLOUHÁ TISÍCILETÍ VĚŘÍ, ŽE SKLÁDÁNÍ ZVÍŘAT, KVĚTIN A JINÝCH MOTIVŮ Z PAPÍRU PŘINÁŠÍ UZDRAVENÍ A ŠTĚSTÍ. SKLÁDANKY SE PŮVODNĚ V JAPONSKU

Více