KDO JSME ANEB OTÁZKA PRO TÝM POMOZTE DĚTEM. Kamila Matějková PR manažerka projektu. Pomozte dětem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO JSME ANEB OTÁZKA PRO TÝM POMOZTE DĚTEM. Kamila Matějková PR manažerka projektu. Pomozte dětem"

Transkript

1

2 JAK MŮŽETE POMOCI

3 KDO JSME Vážení přátelé, opět se sešel rok s rokem a my máme příležitost podělit se s Vámi o to, co se ve sbírkovém projektu Pomozte dětem v uplynulých dvanácti měsících odehrálo. A nebylo toho málo vzhledem k tomu, že Kuře slavilo významné jubileum 15 let! V ruce držíte Ročníkovou zprávu za patnáctý ročník sbírky a zároveň v ní najdete i ohlédnutí za tím, čeho se nám za těch patnáct let podařilo dosáhnout. Jsme hrdí na to, že Pomozte dětem dnes představuje stabilní zdroj financí pro neziskové organizace, které celoročně pracují s ohroženými a znevýhodněnými dětmi. Prostřednictvím projektů těchto organizací tak i my můžeme pomáhat dětem, které pomoc potřebují. A díky jednotlivcům i firemním darům se také v tomto roce povedlo shromáždit významnou částku, která podpoří práci těchto organizací. Jubilejní patnáctý ročník sbírky přinesl i příjemné novinky. Navázali jsme partnerství s reklamní agenturou Y&R, jejíž zaměstnanci jsou pro nás obrovskou inspirací. Poprvé ČRo přenášel v přímém přenosu hlavní velikonoční pořad Pomozte dětem, což považujeme za úspěch. Získali jsme ocenění v soutěži Být vidět za nejlepší integrovanou komunikační kampaň. A v neposlední řadě jsme potkali řadu nových a zajímavých lidí, kteří nás přímo nebo nepřímo podpořili v naší práci. NROS je nadací s dvacetiletou tradicí. Jako nadace představujeme prostředníka mezi těmi, kdo prostředky dávají, a těmi, kdo je ke své práci potřebují. Ručíme za kvalitu projektů, za účelné vynaložení prostředků, za jejich kontrolu. Naším úkolem je také posilovat důvěru veřejnosti v charitativní projekty, posilovat status neziskovek, zveřejňovat příklady dobré praxe a poukazovat na závažné problémy ve společnosti. Bohužel je v České republice stále spousta dětí, které kvůli svému zdravotnímu či sociálnímu znevýhodnění potřebují zvýšenou péči. Proto je tak důležité, že sbírka má již tradici, má důvěru veřejnosti a pomáhá změnit kvalitu života dětí, které se ocitají v nouzi. Díky Pomozte dětem jsme tak za těch patnáct let měli šanci přispět k alespoň malé změně ve prospěch téměř dětí. A stále jsme přesvědčeni, že každá pomoc, i ta malá, je důležitá. V letošní Ročníkové zprávě naleznete jako vždy přehled podpořených projektů i poděkování všem, kteří nám v uplynulém roce pomáhali, ať už se jedná o partnery, spojence, dárce, dobrovolníky nebo o veřejnost. Děkuji všem dárcům, partnerům, spojencům a příznivcům sbírky, kteří nám pomáhají. Podpořeným organizacím přeji hodně úspěchů v jejich práci a dětem, ať jsou jen zdravé a šťastné. Alena Šváchová Manažerka projektu Pomozte dětem KDO JSME ANEB OTÁZKA PRO TÝM POMOZTE DĚTEM KDYBY KUŘE ZÍSKALO OSKARA, CO BYS MU PORADILA, ABY ŘEKLO V DĚKOVNÉ ŘEČI? Kamila Matějková PR manažerka projektu Pomozte dětem Myslím, že především by poděkovalo všem svým kuřecím parťákům, kteří s ním prožili uplynulých 15 let. A také by jistě zavzpomínalo na Jana Kratochvíla Kráťu, který byl jedním z těch, co byli u jeho narození, a bohužel už tu s námi není. Hana Plšková koordinátorka projektu Pomozte dětem Kateřina Tomášová koordinátorka projektu Pomozte dětem No to je jednoduché a určitě by na to Kuře přišlo samo. Myslím, že by rádo poděkovalo všem, kteří přispívají do sbírky nebo mu jinak pomáhají. Tedy všem organizacím, které každý den s dětmi pracují, všem sbírkařům za jejich neutuchající nadšení, všem dárcům a partnerům za jejich nezištnou pomoc a také hodnotitelům a dobrovolníkům, bez kterých by to Kuřeti tak dobře nešlo. Kuře by tam jistě šlo s Tomášem Hanákem a Marcelou Augustovou a oni vědí, co mají říct. Já bych jim jen dala do ruky nějaké ty statistiky. Děkovná řeč Kuřete ale jednoznačně směřuje k těm, kdo do sbírky přispívají, dále k týmu ČT, NROS a hodnotitelům, kteří bez nároku na odměnu vyhodnocují projekty, jež mají být podpořeny. Kateřina Šoltésová dobrovolnice a dobrá duše projektu Pomozte dětem Je úžasné, že i v dnešní době plné konzumu se najdou lidé, kteří jsou ochotni přispět na charitu, a především lidé, kteří zakládají stále nová společenství, která znevýhodněným dětem pomáhají. Jejich invence a zápal pro věc by měly být vzorem pro většinovou populaci. Alena Šváchová manažerka projektu Pomozte dětem Že děkuje svým rodičům zakladatelům sbírky; svým spolupracovníkům týmu PD v NROS a ČT; svým kolegům organizacím, které pracují s dětmi; svým investorům dárcům, partnerům, spojencům, veřejnosti. Romana Čunková koordinátorka sbírkových a benefičních akcí projektu Pomozte dětem Poradila bych mu, ať poděkuje všem lidem, kteří již někdy pomohli, pomáhají nebo se chystají pomoci dětem, kterým právě Kuře pomáhá. 3

4 O POMOZTE DĚTEM POMOZTE DĚTEM je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need. HLAVNÍ CÍLE POMOZTE DĚTEM: Zvýšení kvality života dětí Vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace Podpora práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí V 15. ročníku sbírky Pomozte dětem bylo rozděleno celkem Kč a podpořeno celkem 62 projektů nestátních neziskových organizací. Charakteristika sbírkového projektu Pomozte dětem Probíhá kontinuálně od roku 1998, pro přehlednost je sbírka dělena do jednotlivých ročníků; za patnáct uzavřených ročníků sbírky bylo shromážděno a rozděleno téměř 190 milionů Kč. Poskytuje finanční příspěvky na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice; za patnáct ročníků bylo podpořeno více než 180 tisíc dětí. Přijímá individuální a firemní dary na sbírkové konto Pomozte dětem, č. ú /5500, které je celoročně otevřené pro všechny příspěvky Spolupracuje na sbírkových a benefičních akcích, které jsou v průběhu celého roku dobrovolnicky organizovány po celé ČR takzvanými spojenci sbírky: za patnáct ročníků sbírky bylo uspořádáno akcí s celkovým výtěžkem Kč. Organizuje veřejné výběrové řízení (VVŘ) na podporu projektů nestátních neziskových organizací. VVŘ probíhá každoročně ve všech regionech (NUTS 2): za patnáct ročníků byly finanční prostředky poskytnuty na realizaci projektům nestátních neziskových organizací. Jarní mediální kampaň vrcholí na Velikonoční pondělí (sbírkovým) pořadem v přímém přenosu České televize: ČT připravila a odvysílala za patnáct ročníků více než 72 hodin pořadů a dokumentů vztahujících se k Pomozte dětem. Dle výsledků výzkumu agentury STEM je dlouhodobě nejznámější českou sbírkou. Veřejnost vnímá Pomozte dětem jako nejtransparentnější sbírku a nejčastěji na ni přispívá. Maskotem sbírky je žluté Kuře se záchranným kruhem. Podrobné informace najdete na Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu Pomozte dětem jsou realizovány a vyúčtovávány MHMP v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Od 1. září 2012 je veřejná sbírka Pomozte dětem konána na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy ze dne , č. j. S-MHMP/ /2012; /

5 ABOUT HELP THE CHILDREN Help the Children is a long-term charity project connected with a nation-wide public collection. It is organised by Czech Television (Česká televize ČT) and the Civil Society Development Foundation (Nadace rozvoje občanské společnosti NROS). The project was originally inspired by the BBC s Children in Need charity. THE AIM OF HELP THE CHILDREN to improve the quality of children s lives to create equal opportunities for all children and for different groups of the child population to support rights of children to live in a family or in an alternative family setting In its 15th year, Help the Children raised and distributed a total of CZK These resources have helped disadvantaged children through 62 supported projects implemented by various non-profit organisations. Basic facts about the charity Help the Children Since its foundation in 1998 it has raised almost CZK and helped more than children. Help the Children provides direct and efficient help to vulnerable and disadvantaged children up to the age of 18 throughout the Czech Republic. Help the Children s collection account is open for individual contributions as well as corporate donations and for the proceeds from fundraising and benefit events throughout the year of the project. The unique side of the campaign is fun-based fundraising and benefit events which take place all over the Czech Republic throughout the year. The amount raised is then allocated through public tender to all regions (NUTS2) of the Czech Republic every year. The aim is to support projects of non-governmental non-profit organisations. The spring media campaign culminates in a live broadcast of public collections on Czech TV every year. According to the annual public opinion research conducted by STEM (Centre for Empirical Researches), Help the Children has been the best known fundraising campaign in the Czech Republic since It is also known for successfully maintaining its image of a campaign that best informs the public about how the collected money is used. The project s mascot is a big yellow chicken. Detailed information you can find on the Anyone can Help the Children become our partner or our donor, engage in our activities or contribute to our public collection account. You can make your donation to the account /5500 or send a donor SMS with the text DMS KURE to the number (the price of the SMS is 30 CZK while 28,50 CZK will be sent to Help the Children collection account). We wish to thank all of our donors and partners! 5

6 O NADACI ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI POMÁHÁTE? POMŮŽEME! Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je jedna z nejdéle působících neziskových organizací u nás. Jejím posláním od počátku bylo znovuobnovit a posilovat občanskou společnost a neziskový sektor v České republice. Od svého založení nadace podpořila více než projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. CO DĚLÁME? Pomáháme ne-obyčejným dětem, aby mohly žít obyčejné životy. Pomáháme mladým lidem, kteří mají nápady. Pomáháme řešit aktuální celospolečenské problémy. Pomáháme neziskovkám v jejich cestě ke vzdělávání a další profesionalizaci Vzdělávací středisko Václavka (Praha) a Vila Čerych (Česká Skalice). Pomáháme neziskovkám návratnými nadačními příspěvky překonávat období do poskytnutí přislíbených dotací z veřejných rozpočtů a Evropské unie. Pomáhejte s námi! 6

7 ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 15. ROČNÍKU SBÍRKY Individuální projekty řeší aktuální situaci jednoho dítěte nebo jedné rodiny. Roční projekty jsou projekty zaměřené na pomoc směřující k více dětem. Jejich realizací je zajištěna dostupnost konkrétních sociálních služeb pro děti v daných oblastech. ROZDĚLENÍ VÝTĚŽKU 15. ROČNÍKU SBÍRKY MEZI JEDNOTLIVÉ TYPY PROJEKTŮ Typ projektu Počet projektů Rozděleno celkem Roční Kč Individuální Kč Celkem Kč Každoročně sbírkový projekt podpoří tisíce dětí postižených nebo ohrožených širokou škálou problémů. PROJEKTY PODPOŘENÉ V 15. ROČNÍKU * Cílové skupiny Počet podpořených projektů Finanční podpora Děti žijící v nepříznivých životních podmínkách Kč Děti týrané, zneužívané a zanedbávané ** Kč Děti s výchovnými a vývojovými problémy Kč Děti s tělesným, duševním a smyslovým postižením Kč Děti žijící mimo vlastní rodinu Kč Děti ohrožené drogovou a jinou závislostí Kč Celkem Kč (Zbývá rozdělit Kč)* Z toho individuálních Kč Poznámka: Počet podpořených projektů v jednotlivých cílových skupinách i výše finanční podpory koresponduje se zastoupením cílových skupin v projektových žádostech předkládaných do výběrového řízení. * Údaje za 15. ročník neobsahují informace o podpořených individuálních projektech ze třetí části výzvy VVR pro individuální projekty, která bude uzavřena 22. února 2014, tedy až po vydání této ročníkové zprávy. Pro podporu individuálních projektů ze třetí výzvy bude použito zbývajících Kč z celkového výtěžku ročníku sbírky. PHA: Kč, 10 projektů Rozdělené prostředky a podpořené projekty Pomozte dětem podle regionu soudržnosti, v němž sídlí nezisková organizace realizující projekt. SV: Kč, 5 projektů SZ: Kč, 5 projektů SČ: Kč, 5 projektů MS: Kč, 5 projektů JZ: Kč, 8 projektů JV: Kč, 7 projektů SM: Kč, 10 projektů 7

8 Jsem blonďatý chlapeček s modrýma očima. Nikdo by na první pohled neřekl, že jsem autista. Žiju si svůj život za sklem a velmi často nechápu okolní svět. Nevím, co je správné a co špatné, proč se lidé smějí a proč pláčou. Vše je pro mě moc složité. Často nerozumím, co mi říkáte, co po mně chcete, kam jdeme, co se bude dít, Vše neznámé mi nahání strach. Bojím se změn a nevím, co můžu očekávat. Když se ve mně nahromadí úzkost, to se potom všichni diví jsem agresivní, křičím, koušu, škrábu, válím se na zemi v kaluži. Chudák moje maminka, ta to vždy odnese jak ode mne, tak od cizích lidí, jak má nevychované dítě. Nyní se mi to již často nestává, protože pomalu začínám pomocí kartiček, které mi vyrábí teta z RICu, rozumět vašemu světu. Adámek, 4 roky (Rodinné integrační centrum) Než jsem začala chodit do předškolky, byla jsem jenom doma nebo venku. Od té doby, co chodím do předškolky, jsem se naučila básničky, písničky, už znám barvy a zvířátka. Taky jsme byli na několika výletech třeba na farmě, kde jsem jezdila na opravdovém koni, poprvé v životě jsem byla v bazénu a nebála jsem se ani jet na velkém toboganu, byla jsem v solné jeskyni a taky jsem sama pouštěla draka. Mám doma spoustu výrobků, jako třeba prstýnky, které jsem sama vyrobila, nebo masku Hellou Kitty. Ve školce i cvičíme, hrajeme si, malujeme si a učíme se a už znám, co je to kouzelné slovíčko, a taky, že musím dospělé zdravit. Nikolka, 5 let (Šance pro tebe) Narodil jsem se neslyšící a maminka mi ve dvou letech nechala voperovat kochleární implantát. Já tomu říkám moje ouško. Staré ouško jsem nosil v batůžku na zádech a už jsem s ním špatně slyšel. Maminka se snažila udělat sbírku na nové ouško, abych mohl zase lépe slyšet. A to se povedlo i díky televiznímu Kuřeti! Nové ouško je super, je malinké a nosím ho jen za uchem. S novým ouškem mnohem lépe slyším, a jak říká maminka: slyším i neslyšitelné. Moje ouško mi moooc sluší a tímto chci všem moooc poděkovat, že ho můžu mít. Vladimír Stránský, 12 let 8

9 Čtyřletý Sebík ze sociálně vyloučené lokality hraje hokej a nesmírně miluje svoji maminku. Tyto dvě věci jsou nejpodstatnější v jeho životě a další svět včetně školky a dětí v ní zásadně odmítal. Ale práce s keramickou hlínou mu přes naprostou počáteční nedůvěru učarovala. Zcela si ho získala, zlepšila jeho zručnost a důvěru ve školku a jeho kamarády, zlepšila jeho komunikaci a slovní zásobu, nesmírně mu pomohla v sebevědomí a navíc je stejně dobrá jako hraní hokeje. Petr je 16letý kluk, jedináček, který nikdy nikam nezapadl. Snad už od doby, kdy nastoupil do první třídy ZŠ, se v jeho životě opakoval podobný scénář : chtěl si najít kamarády, ale nebyl si jistý, jak se to dělá. Zkoušel různé způsoby chlubit se před nimi, co všechno umí (to ale nikdo neocenil, smáli se mu), porvat se s nimi (to se ho pak báli), kupovat jim bonbóny (to vydrželo jenom na chvíli, než došly peníze), být drzý na učitele (kvůli tomu měl pak poznámky), Výsledkem bylo, že měl pověst rváče a potížisty, jeho rodiče byli nešťastní, protože neustále museli řešit stížnosti na synovo chování. Na prostředí podpůrné skupiny zaměřené na nácvik sociálních a komunikačních dovedností (kam začal chodit na přání rodičů a díky doporučení psychologa) si zvykal postupně. Po nějaké době přestal vnímat jiné členy skupiny jako ohrožující protivníky. S některými kluky z podpůrné skupiny se spřátelil, zjistil, že je spojují třeba podobné zájmy nebo smysl pro humor. S novým úhlem pohledu že se věci dají dělat společně (nemusí se jen soutěžit a někomu něco dokazovat) a že může ostatním lidem důvěřovat se více otevřel i novým spolužákům. Pořád ještě zbývá hodně práce, Petr je už ale ochotný připustit, že může svým chováním ovlivňovat okolí, a více si promýšlí důsledky svých akcí. Petr, 16 let (Unie Kompas) Sebík, 4 roky (Spolek Josefa Šímy) 9

10 15 LET S KUŘETEM ARIETTA Dobrovolným vstupným z Jarních koncertů dětských sborů, které pořádají Sdružení Arietta a ZUŠ Mohelnice, přispíváme již 15 let. Zdá se mi, že to velmi rychle uteklo. Členky dětského pěveckého sboru Arietta zpívající před 15 roky jsou dnes maminkami a na jevišti pro Kuře už zpívají jejich děti! A celé jejich rodiny chodí na koncert sbírku podpořit. To mě moc těší, že semínko pomoci druhým je důkladně zaseto a že je postaráno o jeho zdárný růst. Mám z toho radost! Zdeňka Jásenská, sbormistryně DPS Arietta ZUŠ Mohelnice 15 LET S PIAFOU A SBÍRKOVÝM PROJEKTEM POMOZTE DĚTEM Neúspěšnější ročník sbírky byl 12. ročník, kdy se podařilo nashromáždit Kč. Petrovi bylo 9 let, když jsme poprvé vyjeli na tábor podporovaný ze sbírkového projektu Pomozte dětem, realizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti. Událo se to proto, že nás opustil Petrův otec, který podnikal a na péči o postiženého syna neměl časový prostor. Oslovili jsme občanské sdružení PIAFA z Vyškova, které se zabývalo hiporehabilitací a canisterapií. Jejich letní pobyt byl koncipován v rodinném duchu s programem pro zdravé i handicapované děti. Postupně jsme získali nový okruh kamarádů a známých, terapeutů i rodičů dětí s podobným postižením, jako má můj syn. Petr se narodil s DMO a mentální retardací kvůli komplikovanému porodu. Zpočátku krásné blonďaté dítě se ve svém psychomotorickém vývoji začalo opožďovat a ve čtyřech letech věku mu byla stanovena i diagnóza mentální retardace. Klinický obraz našich potíží byl zpočátku v oblasti hrubé i jemné motoriky a v řečových schopnostech, později se přidružily problémy i u dalších kognitivních funkcí. Na aktivitách organizovaných PIAFOU jsme pomocí herních a rehabilitačních aktivit s využitím zvířat našli vhodnou motivaci pro Petrovo zlepšování motoriky i řeči. Pobyty prospívaly Petrovi i v sociální oblasti, neboť nemá sourozence, a tak získal spoustu kamarádů. Pobytové aktivity měly velký význam i pro mne, mohla jsem konzultovat potíže svého dítěte s dalšími rodiči, sdílet trápení s výchovou postiženého dítěte a získat rady rodičů jiných dětí. Bydlíme v Brně, a tak jsme následně začali využívat služby Sdružení PIAFA také ambulantně ve Vyškově. Po celou dobu naší spolupráce s touto organizací nás doprovází kamarádské kuře v záchranném kruhu. Ze sbírky bylo podpořeno například vybudování denního centra a také herna v areálu pro hiporehabilitaci, ke které letos přibylo i sociální zařízení. Jak je mi známo, mohou tu také díky sbírkovému projektu pracovat odborní pedagogové, sociální pracovníci a fyzioterapeuti, kteří mají možnost při terapiích využívat speciálních pomůcek. Po patnácti letech je z Petra urostlý mladý muž, který miluje koně i psy a rád pobývá v prostředí PIAFY. Našel zde akceptující prostředí, přiměřené aktivity a možnost stálé podpory ve svém rozvoji. V současnosti již pracuje v rámci hiporehabilitace s koníky ze země, pomáhá se o ně starat, učí se pracovním dovednostem i životu ve společnosti dospělých. Díky širokému spektru sociálně zdravotních služeb sdružení PIAFA máme stále možnost využívat motivující prostředí pro udržení a rozvoj Petrových dovedností, trávíme tu oba aktivně volný čas a přináší nám to radost. Děkujeme NROS, že existuje Pomozte dětem. maminka Jana Nejúspěšnějším spojencem sbírky je JUNÁK svaz skautů a skautek ČR. Za 15 let se jim při podpůrných sbírkách podařilo nasbírat Kč. 10

11 Kč. 15 LET S KUŘETEM Největší objem finančních prostředků byl za 15 let přidělen do regionu Praha, a to částka Kč. 15 LET S NROS Patnáct let je dlouhá doba v životě člověka, a což teprve v životě kuřete! V době, kdy jsme se seznámili s charitou Children in Need, měli naši britští kolegové za sebou již dvacetiletou tradici v pořádání celonárodní sbírky, kterou v Británii znal skoro každý. Hodně jsme se od nich naučili a dodnes rádi vzpomínáme na to, jak to celé s Kuřetem začalo. V prvním ročníku sbírky, v roce 1998, jsme vybrali více než tři miliony korun a tato suma postupem času rostla a rostla, z čehož jsme se samozřejmě upřímně těšili. Co však bylo ještě důležitější, bylo to, že se sbírka stala tradicí, trvalým a důvěryhodným zdrojem pro podporu projektů ve prospěch znevýhodněných dětí v celé republice. Dovolím si tvrdit, že Kuře zároveň znamenalo průlom na poli dárcovství. Získalo si důvěru a náklonnost veřejnosti, podpořilo zábavný a hravý charakter sbírky, zapojilo do akcí řadu dobrovolníků a partnerů, usnadnilo přispívání jednotlivců na konto, ukázalo transparentní rozdělování prostředků a také přineslo na obrazovku zcela nový formát charitativního programu. Kuře zkrátka prošlapalo cestu k dneska již běžnému názoru, že Normální je pomáhat a darovat můžeme s radostí a bez patosu. Tak mu na jeho další cestě držme palce! Hana Šilhánová ROZHOVOR S MARCELOU AUGUSTOVOU Patříte k těm, kdo jsou se sbírkou Pomozte dětem po celou dobu její existence. Jak jste se k moderování dnes už tradičního velikonočního pořadu dostala? Oslovilo Vás třeba i to, že cílovou skupinou sbírky jsou ohrožené a znevýhodněné děti? Ze všeho nejdřív mě oslovil dramaturg Jan Kratochvíl. Přinesl kazetu s pořadem BBC Children in Need předobrazem Kuřete a řekl: Koukni na to, chtěli bychom zkusit něco podobného. V samém začátku jsem přemýšlela hlavně o televizní stránce věci, o tom, že mě baví živé vysílání. Hloubka všech těch příběhů mě pohltila až časem. Liší se v něčem moderování večera pro charitativní sbírku od Vaší jiné práce? Mou hlavní náplní je zpravodajství. To je disciplína stručnosti, objektivnosti, nestrannosti a až na výjimky je prostá citu a osobního prožitku. V Pomozte dětem si tenhle deficit plně vynahrazuju. Největší objem finančních prostředků byl za 15 let přidělen do cílové skupiny Děti s tělesný, duševním a smyslovým postižením, a to Jaké je Kuře v proměnách času na televizní obrazovce očima Marcely Augustové? Máte na některý z ročníků nějakou výjimečnou vzpomínku? Ráda vzpomínám na okamžik, kdy se po několika letech ozval mladý muž, s nímž jsme coby s klukem točili dokument Kde peníze pomáhají. Pozval mě do pražské Jedličkárny a dal mi keramiku, kterou s kamarády společně vyrobili abychom ji v pořadu na Velikonoční pondělí rozdali těm, co s Kuřetem dýchají. Pomoc přijal a pak oplatil. To mě dojalo. S Tomášem Hanákem působíte jako sehraná moderátorská dvojice nacvičujete nějak dopředu? Máme to rozdělené Tomáš je humor, já info s nadsázkou řečeno. Na mně jsou čísla a všechny povinné údaje, většina rozhovorů se spojenci atd. Tomáš vnáší nekonečnou improvizaci, srandu a vzájemné utahování si. Prostě tu sklepáckou náladu Kč. Jak to bere Vaše rodina, že Vás už několik let neviděli doma na Velikonoční pondělí? Postupně přivykla. Nikdy jsme nebyli příznivci opulentních svátků, dnes už jsou synové dospělí a s nimi i s mužem si na sebe umíme udělat čas. Kdybyste si mohla Vy sama na slavnostní večer Pomozte dětem pozvat nějakého vzácného hosta, kdo by to byl? Hana Hegerová. Co byste našemu opeřenci popřála do dalších let? Drajv a osvícené dárce. Nejvíce DMS zpráv pro sbírku přišlo v 9. ročníku, a to DMS. Veřejnost takto v tomto ročníku přispěla na sbírkové konto částkou Kč prostřednictvím svých telefonů. Celkem za 15 let přišlo Kuřeti DMS v celkové hodnotě 11

12 JAK KUŘE VYBÍRÁ ANEB VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výběrové řízení je systematicky řízený proces rozdělování finančních prostředků sbírky mezi projekty nestátních neziskových organizací, které se znevýhodněnými dětmi pracují. V letošním roce proběhl výběr nejúspěšnějších ročních a individuálních projektů. Výběr individuálních projektů probíhá třikrát do roka (červen, říjen 2013 a únor 2014); úspěšná projektová žádost může být podpořena částkou max Kč; žádosti hodnotí jedna tříčlenná komise (zástupce SR NROS, zástupce ČT, odborník). Výběr ročních projektů hodnocení je třífázové [hodnocení správnosti administrativních náležitostí žádostí, kvalitativní vyhodnocení žádostí hodnoticími komisemi v osmi regionech (komise jsou pětičlenné tři odborníci z řad NNO, veřejné správy nebo akademické půdy a dva zástupci neodborné veřejnosti z řad spojenců a partnerů sbírky)], konečné rozhodnutí o podpoře projektů na společném jednání SR NROS a zástupců ČT); celý proces probíhá každoročně v období červenec září; úspěšná projektová žádost může být podpořena částkou max Kč. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OČIMA KATEŘINY TOMÁŠOVÉ (KOORDINÁTORKA POMOZTE DĚTEM) Celý proces výběrového řízení je pro tým Pomozte dětem pracovně intenzivním, ale také velmi zajímavým a na osobní zážitky a setkání inspirujícím obdobím. Do celé akce je zapojeno několik dobrovolníků 43 hodnotitelů (z toho 24 externích odborníků a 16 hodnotitelů z řad spojenců a partnerů sbírky Pomozte dětem) a naši interní dobrovolníci, kteří nám pomáhají s organizací hodnoticích komisí a s první fází kontroly správnosti administrativních náležitostí žádostí. V letošním roce bylo do výběrového řízení přihlášeno 182 projektových žádostí (146 ročních a 36 individuálních) s celkovým požadavkem na podporu v hodnotě více než 43 milionů Kč. Výtěžek 15. ročníku sbírky byl Kč, mohli jsme proto podpořit pouhou čtvrtinu z přihlášených projektů. Hodnotitelé opět neměli jednoduchou práci, ale vypořádali se s ní s pečlivostí a vědomím velké odpovědnosti. Hodnotitelé hodnotí projekty nejdříve individuálně, k finálnímu rozhodnutí však dojde teprve společným vyhodnocením a komunikací nad projekty během setkání hodnoticí komise. Komise probíhají v osmi regionech České republiky, příjemné zázemí k jednání hodnoticím komisím každoročně obstarávají partneři projektu Pomozte dětem Veolia Voda, Raiffeissenbank a Schneider Electric CZ. Zlatou tečkou hodnoticího procesu je závěrečná slavnostní akce, na které organizátoři vítězných projektů podepíšou s NROS smlouvy a prezentují svoje projekty. Hodnotitelé i veřejnost se zde mohou dozvědět, jaké jsou výsledky věnované podpory sbírce Pomozte dětem ať jde o podporu v podobě času věnovaného hodnocení nebo v podobě finančního příspěvku pro Kuře. Všem hodnotitelům i všem přispěvatelům tímto jménem všech podpořených dětí, kterým bude věnována péče Kuřete v následujícím roce, děkuji! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OČIMA HODNOTITELKY LUCIE PETŘÍČKOVÉ (DIAKONIE ZÁPADNÍ ČECHY) V letošním roce jsem dostala poprvé šanci nahlédnout pod pokličku hodnocení projektů. Byla jsem přizvána jako hodnotitelka k procesu, který měl rozhodnout o nejpotřebnějších z potřebných. Až dosud jsem stála na straně těch, kteří byli po vyhlášení výsledků podpořených projektů buď šťastní, že to vyšlo, nebo nešťastní, protože zase nic. Ale tentokrát jsem měla být já jednou z těch, kdo rozhodne o radosti či smutku. Projekty jsem pročítala nejméně třikrát. Sledovala jsem kontext, potřebnost, účinnost, úroveň zpracování, Udělovala jsem body. Jaké bylo moje překvapení, když jsem po přečtení všech udělala své vlastní vyhodnocení, které ukázalo, že více než polovině projektů jsem přidělila stejný počet bodů. Četla jsem znovu, znovu rozdělovala body. O moc moudřejší jsem však nebyla. Naštěstí nás nakonec rozhodovalo víc. Každý z hodnotitelů přidal svůj úhel pohledu, a tak se přece jen malé rozdíly v bodovém hodnocení objevily. I tak bylo velmi těžké ukončit hodnocení se slovy: Ano, těchto pár projektů podporu dostane, ostatní bohužel. Snad v příštím roce. Chtěla bych ocenit a povzbudit všechny, ty letos šťastné i ty méně šťastné. Projekty, se kterými jsem měla čest se seznámit, jsou plné bohatství a věřím, že i naděje. Všem, kteří se pokoušejí uspět v nalezení a získání svého pokladu, přeji šťastný vítr do plachet a radost z objevné plavby světem. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OČIMA HODNOTITELKY PHDR. KLÁRY SEITLOVÉ, PH.D. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI) Kladně hodnotím korektní a profesní přístup k celému projektu. Jakožto hodnotitel mohu potvrdit, že vidím přínos této aktivity a celý projekt považuji za smysluplný a společnosti prospěšný. Co se týká kritérií hodnocení, v některých projektech bych uvítala bližší podrobnosti např. k personálnímu zajištění. Na druhou stranu pozitivně vnímám administrativní nenáročnost a přívětivost. Věřím, že projekt bude i nadále zachován. 12

13 13

14 14

15 JAK MŮŽETE KUŘETI POMÁHAT Pomáhat je možné těmito způsoby: Bankovním převodem na č. ú /5500 Platbou on-line přes ekonto, PaySec Příspěvkem do sbírkových pokladniček Pomozte dětem Využitím služby DMS (SMS ve tvaru DMS KURE zašlete na číslo nebo pomocí QR Kódu) Pomocí platebních karet buď on-line platbou, nebo přes platební terminál Raiffeisenbank, který NROS používá při benefičních akcích Uspořádáním vlastní sbírkové nebo benefiční akce Uzavřením darovací smlouvy (dar může být spojen s projektem sociálního marketingu) Prostřednictvím poštovní poukázky Zakoupením propagačních výrobků se symbolem Pomozte dětem v internetovém obchodě KASA.cz nebo u společnosti IDSYS Mnozí z Vás opět využili k pomoci více uvedených způsobů. Celkem Kč na kontě 15. ročníku veřejné sbírky Pomozte dětem potvrzuje její dlouhodobou úspěšnost, stabilitu a pověst spolehlivého zdroje finanční podpory. Za uplynulých patnáct let díky příspěvkům od veřejnosti a smluvním dárcům bylo na sbírkové konto poskytnuto Kč na projekty nestátních neziskových organizací. Daří se tak naplňovat hlavní cíl projektu zvyšování kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí do 18 let věku v České republice. Struktura sbírkového konta v 15. ročníku: Kč byl celkový výtěžek sbírkových a benefičních akcí Kč poskytli smluvní dárci Kč poskytla veřejnost prostřednictvím dárcovských DMS Kč tvořily příspěvky na sbírkový účet. 15

16 JAK SE BAVÍTE S KUŘETEM Sbírkové a benefiční akce jsou nedílnou součástí sbírky Pomozte dětem již od jejího prvního ročníku. Probíhají po celý rok, respektive po celý ročník sbírky a po celé České republice. Věděli jste, že aktivní jednotlivci či skupiny podnikavých osob se mohou stát takzvanými spojenci sbírky a uspořádat takovou vlastní akci? Pokud připravujete nějakou kulturní nebo sportovní akci, koncert, soutěž, maturitní ples či slavíte letos nějaké významné výročí, připojte se k nám a společně můžeme pomáhat dětem. KDOKOLI Z VÁS SE MŮŽE STÁT SPOJENCEM SBÍRKY! USPOŘÁDEJTE SBÍRKOVOU AKCI A VYBÍREJTE DO SBÍRKOVÉ POKLADNIČKY S LOGEM KUŘETE DOBROVOLNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY PRO SBÍRKU. USPOŘÁDEJTE BENEFIČNÍ AKCI A VYBÍREJTE FINANČNÍ PROSTŘEDKY NAPŘÍKLAD PRODEJEM PŘEDMĚTŮ, VSTUPENEK NEBO KUPONŮ DO TOMBOLY. Chcete vědět, jak na to? Rádi Vám s tím poradíme! Více informací najdete na nebo nás kontaktujte na našich ech. TAKÉ NÁM POMÁHAJÍ JUNÁK, SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK HORNÍ POČERNICE Počernické kuře 2013 Akce Počernické kuře se může zúčastnit každý, kdo chce příjemně strávit předvelikonoční čas. V rámci této akce probíhá mnoho koncertů, je možné zúčastnit se velikonočních dílen, kde si můžete uplést pomlázku, vybarvit nebo nakreslit velikonoční kuřátko, a na Boží hod velikonoční se hraje divadlo, díky kterému se hlavně děti seznámí s velikonočními zvyky a tradicemi. V letošním roce na sbírkové konto přispěli skauti a skautky z Horních Počernic, ale i všichni, kteří se zúčastnili této příjemné jarní akce, částkou Kč. ZŠ JESENIOVA Aprílový běh s kuřetem Běžecký závod Aprílový běh s kuřetem je určen pro děti ve věku od sedmi do deseti let. Místem závodu je park Židovské pece, účastnit se mohou jak jednotlivci, tak reprezentace škol z Prahy. Předpokládaný počet je 500 účastníků. V rámci závodu vrcholí sbírka pro Kuře. Děti se kromě jiného také seznámí s Nadací rozvoje občanské společnosti a jejím programem Pomozte dětem O tom, že je tato akce velmi úspěšná, svědčí i to, že bylo vybráno Kč. BENZINA, S.R.O. POMÁHÁME S VERVOU Benefiční akce s názvem Pomáháme s Vervou byla zahájena a trvala do Na 105 vybraných čerpacích stanicích BENZINA PLUS si řidiči mohli koupit samolepku s motivem Kuřete a přispět tak sbírce Pomozte dětem. Tato benefiční akce byla velmi úspěšná. Za jeden měsíc, kdy akce probíhala, se prodalo téměř devět tisíc samolepek a řidiči tak přispěli částkou Kč. Velmi pozitivní zprávou pro sbírku Pomozte dětem je to, že akce ve stejném rozsahu probíhá i v letošním roce. Věřme, že bude stejně úspěšná. 16

17 JAK SE BAVÍ KUŘE KUŘE NA PIKNIKU U VODY 1. června, Stará čistírna, o.p.s. Den dětí s Kuřetem se nesl nejen v duchu oslav patnácti let sbírky Pomozte dětem, ale zejména byl připraven pestrý program pro děti. Malí návštěvníci si užili řadu her a aktivit s tématem vody. Mohli si prohlédnout hasičské auto a podívat se na vystoupení kouzelníka i bublináře. S hudebním vystoupením přijely děti z jedné z podpořených organizací. Připraveno bylo i divadelní představení nebo chemická laboratoř. Po celý den probíhaly i prohlídky muzea Stará čistírna. V závěru propršeného odpoledne se všichni zúčastnění stali součástí českého rekordu, který pro Kuře připravilo o. s. Fantazáci z obce Jiřišno na Vysočině. Námětem rekordu byla samozřejmě voda, konkrétně voda kohoutková. V prostorách čistírny vznikl řetěz ze 136 lidí, kteří si předávali skleněný džbán s jedním litrem vody z jednoho konce řetězu na druhý potřebovali k tomu 2:36 minuty, přičemž během předávání nesměla ze džbánu ukápnout ani kapka vody. KDE BYDLÍ KUŘE 7. září, Nadace rozvoje občanské společnosti Druhý ročník akce Kde bydlí Kuře byl opět cílený na rodiny s dětmi především z Prahy 5 a stejně jako vloni se konal na zahradě sídla Nadace rozvoje občanské společnosti. Během odpoledne si mohli malí i velcí návštěvníci projít několik stanovišť inspirovaných životem dětí, kterým žluté Kuře pomáhá coby maskot charitativní sbírky Pomozte dětem. Každý tak měl možnost na chvíli si zkusit, jaké je žít s handicapem a jaké překážky musí děti s postižením často překonávat. Návštěvníci se mohli seznámit s Braillovým písmem a Pichtovým psacím strojem i s dalšími pomůckami usnadňujícími běžný život nevidomým, zdolávali s pomocí průvodce cestu poslepu nebo překážkovou dráhu na invalidním vozíku. V průběhu veselého odpoledne děti potěšila také dvě vystoupení kouzelnické a divadelní, které zahrálo občanské sdružení Loutky v nemocnici. Stejně jako v loňském roce i letošní odpoledne moderovala herečka Miluše Bittnerová. Akci navštívilo padesát rodin s dětmi, které si odnesly různé kuřecí dárky za splněné disciplíny. O akci informovaly pražské deníky (Metro, MF Dnes, Právo, Pražský deník), Český rozhlas a internetové portály zaměřené na děti a volný čas. ČTEME PRO KUŘE 14. listopadu, Palác knih Luxor V letošním roce jsme uspořádali také druhý ročník charitativního čtecího maratonu Čteme pro Kuře, jehož výtěžek putoval na sbírkové konto Pomozte dětem. Dopoledne našeho charitativního čtecího maratonu bylo věnováno především školákům a dětem z podpořených organizací, které četly, ale také si o knížkách povídaly s jejich autory a ilustrátory. Odpoledne pak zahájil Kašpárek v rohlíku se svým hudebně-dramatickým pásmem. Kromě Míši Maurerové a Milušky Bittnerové, které moderovaly celodenní čtecí maraton, četli také David Deyl, Jiří Dědeček, Marka Míková a spousta dalších. Opravdovou lahůdkou na závěr pak bylo čtení z Verneovek v podání zaměstnanců Muzea Karla Zemana. SÉRIE 5 GOLFOVÝCH TURNAJŮ POMOZTE DĚTEM S ČESKÝM TEPLEM 2013 červen září, Karlštejn, Beroun, Plzeň, Mladá Boleslav, Albatross Golf Resort První turnaj se hrál 1. června 2009 v Golf Resortu Karlštejn a celý jeho výtěžek byl věnován na podporu sbírkového projektu Pomozte dětem. Golf tak prostřednictvím turnaje, jehož titulárním partnerem byla společnost České teplo, přispěl na dobrou věc. Letošní příjemnou tečkou za sérií pěti turnajů bylo golfové klání v Albatross Golf Resortu a výtěžek byl opět rekordní. V součtu startovného i pokut, které hráči na všech pěti turnajích zaplatili, se totiž vybralo korun, přičemž ani na jednom z turnajů nepřibylo do kasičky méně než sto tisíc! Je to úžasný výsledek, za který vám chci moc poděkovat, říkala po vyhlášení výsledků na Albatrossu v zaplněné klubovně Alena Šváchová, manažerka sbírkového projektu Pomozte dětem. Máme radost z toho, jaký byl o letošní turnaje zájem, i z toho, kolik peněz se vybralo. Na hřišti jsem dnes skřípal zuby, ale v klubovně jsem na to rychle zapomněl, atmosféra je tady vždycky báječná. A věřím, že tomu tak bude i napřesrok. Díky, loučil se Václav Viaček, jednatel společnosti České teplo, která charitativní sérii zaštítila a která je i generálním partnerem sbírkového projektu Pomozte dětem. 17

18 KUŘE NA OBRAZOVCE ČESKÉ TELEVIZE Česká televize každoročně na Velikonoční pondělí vysílá v přímém přenosu sbírku na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem s názvem Pomozte dětem. Po celý den jsou vysílány denní vstupy formou krátkých pětiminutových Studií Pomozte dětem. Vrcholem dne je pak přímý přenos zábavního pořadu uváděného od 20 hodin na ČT1. Společný projekt ČT a NROS Pomozte dětem je inspirován charitativním sbírkovým projektem britské televize BBC Children in Need. Poprvé se Kuře na obrazovce ČT objevilo na Velikonoční pondělí v roce Symbolem sbírky Pomozte dětem je od počátku žluté Kuře s červenobílým záchranným kruhem. POMOZTE DĚTEM DUBNA 2013 Jubilejnímu 15. ročníku sbírky Pomozte dětem patřila obrazovka České televize v průběhu celého Velikonočního pondělí. Od rána vysílala Česká televize na programu ČT1 pětiminutová živá Studia Pomozte dětem, kterými provedla moderátorka Počasí Alena Zárybnická. Celkem uvedla sedm Studií, v nichž představila spojence, kteří v průběhu roku uspořádali sbírkové nebo benefiční akce ve prospěch sbírky Pomozte dětem. Nechyběly ani podrobné informace o sbírce samotné a o tom, jak přispívat na její konto. Studia Pomozte dětem byla na ČT1 vysílána v následujících časech: 7:15 8:55 10:05 11:55 12:25 16:50 18:45. Tradičním vyvrcholením 15. ročníku sbírky byl zábavní pořad vysílaný v přímém přenosu od 20 hodin na ČT1 s názvem Pomozte dětem 2013 aneb Síla kuřecí. Tento rok se pořad zaměřil na patnáctileté výročí projektu Pomozte dětem, hlavním tématem proto bylo předání občanského průkazu maskotu projektu Kuřeti. Tradiční tváře projektu Pomozte dětem, moderátoři Marcela Augustová a Tomáš Hanák, tentokrát vystoupily v roli zákonných zástupců Kuřete, které dostává jako každý patnáctiletý svůj první občanský průkaz. Gratulovat mu k tomuto jubileu přišly známé osobnosti z české hudební i divadelní scény. Diváci mohli vidět např. skupiny Kabát, Divokej Bill, Chinaski, Čechomor, Wanastowi Vjecy, dále Xindla X, Annu K., Romana Vojtka, Hanu Vágnerovou, Miloše Knora, Lukáše Pavláska, Moniku Absolonovou a další. Prostor a poděkování patřily také dárcům a dlouhodobým partnerům sbírky. Cílem nebylo jen o peníze veřejnost požádat a předat je potřebným dětem, ale i poděkovat všem, kteří přispěli. Nově mohli diváci během Velikonočního pondělí také přispět Kuřeti prostřednictvím telefonního call centra na čísle Dále mohli diváci využít po celé Velikonoční pondělí chat na webu České televize i projektu Pomozte dětem, kde se mohli zeptat pracovníků nadace na cokoli, co je v souvislosti se sbírkou zajímá. Další novinkou letošního ročníku byl přímý přenos pořadu Pomozte dětem 2013 také na stanici Český rozhlas 2 PRAHA. KDE PENÍZE POMÁHAJÍ 2013 Dokumentární cyklus České televize Kde peníze pomáhají, který se na obrazovce ČT objevuje již od roku 2002, informuje prostřednictvím vybraných příběhů o tom, komu a jak peníze ze sbírky pomohly. Diváci tak mají možnost navštívit prostřednictvím obrazovky nejen mnoho dětí žijících mimo vlastní rodinu, dětí s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením, ale i dětí s vývojovými a výchovnými problémy nebo ostatní děti, které jsou jinými způsoby ohrožené či znevýhodněné. Dokumenty představují i ty, kteří se o děti starají a snaží se o zlepšení kvality jejich života. Od 12. února do 29. března 2013 vysílala Česká televize 17 šestiminutových dokumentů mapujících vybrané projekty podpořené z 14. ročníku sbírky Pomozte dětem, a to v časech úterý a čtvrtek v 16:50 na ČT2, týden před Velikonocemi od pondělí do pátku od 16:50 na ČT2. ZAMĚSTNANCI ČT POMOHLI DĚTEM Do sbírky Pomozte dětem přispěli i sami zaměstnanci České televize a hosté z řad herců a televizních tvůrců, a to v rámci plesu České televize, který se uskutečnil 9. února v Obecním domě v rámci oslav 60. výročí zahájení televizního vysílání. Do kasičky s logem Kuřete vhodili během večera celkem korun. 18

19 POMÁHAJÍ KUŘETI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SBÍRKOVÉ A BENEFIČNÍ AKCE 15. ROČNÍKU Nejvíce sbírkových a benefičních akcí probíhá tradičně vždy v době jarní kampaně Pomozte dětem (zhruba od února do června). Vybíralo se při divadelních, hudebních, filmových či jiných kulturních akcích, při společenských a firemních akcích, při akcích měst a obcí, děti vybíraly pro děti nebo se vybíralo do pokladniček s dlouhodobým umístněním v obchodech. Během 15. ročníku se podařilo uskutečnit celkem 80 sbírkových a benefičních akcí a vybrat dohromady Kč. Již tradičně se nejúspěšnější sbírkovou akcí 15. ročníku stalo Velikonoční skautské kuřátko. Skautům a skautkám z celé České republiky se podařilo vysbírat Kč. Výrazného úspěchu dosáhlo již opakovaně také občanské sdružení MK První Mini Z Racer. Výtěžek z akcí 24 hodin pro Kuře a Modely a Hračky pro Kuře činí Kč. Velmi úspěšní byli letos i v ZUŠ Moravská Třebová, v rámci jejich tradiční sbírkové akce Moravskotřebovské arkády 2012 sesbírali Kč. Mezi benefičními akcemi 15. ročníku zaujímá první místo golfový turnaj Pomozte dětem s Českým teplem s výtěžkem Kč. Na pomyslném druhém místě mezi pořadateli benefičních akcí se umístil Nadační fond Trebbia, který dražbou obrazů na benefičním galavečeru Trebbia 2013 získal Kč pro sbírku Pomozte dětem. Zmínit je třeba také společnost Edenred CZ, s.r.o., která mezi svými zákazníky organizuje benefiční akci spojenou se stravenkami Ticket Restaurant, kterou doplňuje firemním darem. Tato již tradiční akce přinesla v 15. ročníku na sbírkové konto Kč. A mezi úspěšné nováčky realizátory benefičních akcí se v loňském roce zařadila Benzina, s.r.o., která prodejem pohledů na svých čerpacích stanicích získala pro sbírku Kč. Dárci 15. ročníku Smluvní dárci 15. ročníku* České teplo a zaměstnanci ** Kč Raiffeisenbank a zaměstnanci ** Kč Edenred CZ, s.r.o Kč HAIR SERVIS, spol. s r.o Kč Nadační fond Trebbia Kč Nadační fond Veolia Kč Martin Roman Kč Nadační fond Tesco Kč DATABOX s.r.o Kč Schneider Electric ** Kč Československá obchodní banka, a. s Kč ARTIN, spol. s.r.o Kč KASIA vera, s.r.o. IDS gastro Kč Jiří Hudec (obchod-detem.cz, obchod-detom.sk) Kč REPROSAM, s.r.o Kč Srovnejto a.s Kč Radim Slepánek - Buffalo Bill Kč */ Tabulka obsahuje přehled všech smluvních dárců s darem od Kč. **/ Tito dárci poskytli část daru na základě realizované sbírkové nebo benefiční akce. Takovéto dary jsou uvedeny v přehledu a výtěžku sbírkových a benefičních akcí. Děkujeme všem dárcům, spojencům i veřejnosti za příspěvky do sbírky. 19

20 ZÁCHRANNÝ KRUH Záchranný kruh Pomozte dětem je projektem Nadace rozvoje občanské společnosti. Svoji činnost zahájil v roce 2006 na podporu rozvoje veřejné sbírky. Do projektu Záchranný kruh se zapojují společensky odpovědné firmy, které se chtějí dlouhodobě angažovat ve prospěch cílů veřejné sbírky a prostředí, v němž působí. V 15. ročníku klub sdružoval následující společnosti: České teplo, Raiffeisenbank, Schneider Electric, Edenred CZ, Nadační fond Veolia, NEWTON Media, HAIR SERVICE. Čestným členem klubu je Česká televize. Členy Záchranného kruhu spojuje společná podpora zaměřená na zajištění potřebných zdrojů, které pokryjí celoroční provozní náklady na rozvoj projektu Pomozte dětem. CÍLEM KLUBU JE: 1. Zvýšení veřejného zájmu o projekt Pomozte dětem 2. Vytvoření stabilního zázemí pro další rozvoj projektu 3. Podpora společenské odpovědnosti firem 4. Podpora individuálního dobrovolnictví Od roku 2007 vydáváme Zpravodaj Klubu přátel Pomozte dětem s názvem Záchranný kruh. Tento občasník je určen k elektronickému i tištěnému poskytování aktuálních informací o projektu a sbírce všem, kdo se o ně zajímají dárcům, partnerům a spojencům projektu, příjemcům nadačních příspěvků i široké veřejnosti, včetně médií. Chtěli byste se stát členem Záchranného kruhu či Klubu přátel Pomozte dětem nebo se zapojit do projektu Hodina dětem? Kontaktujte nás. Děkujeme všem, kdo nám nabídnou svoji pomoc. 20

TISKOVÁ ZPRÁVA. Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny

TISKOVÁ ZPRÁVA. Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny TISKOVÁ ZPRÁVA Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny Celkem 19 040 481 Kč podpoří 104 projektů nestátních neziskových organizací působících po celé ČR, které uspěly ve 12. ročníku

Více

ROČNÍKOVÁ ZPRÁVA 2014. www.pomoztedetem.cz

ROČNÍKOVÁ ZPRÁVA 2014. www.pomoztedetem.cz ROČNÍKOVÁ ZPRÁVA 2014 www.pomoztedetem.cz JAK MŮŽETE POMOCI KDO JSME Vážení přátelé, sbírka Pomozte dětem má za sebou již 16 let působení a to samo považujeme za velký úspěch. Za tu dobu se podařilo vybrat

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HODINA DĚTEM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HODINA DĚTEM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HODINA DĚTEM I. Preambule Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) platí pro provádění zasílání finančních darů na webových stránkách www.hodinadetem.cz (dále jen Web ). Účelem

Více

KDO JSME ANEB OTÁZKA PRO TÝM POMOZTE DĚTEM

KDO JSME ANEB OTÁZKA PRO TÝM POMOZTE DĚTEM JAK MŮŽETE POMOCI KDO JSME Vážení přátelé, držíte v ruce Ročníkovou zprávu za 14. ročník sbírky. Jsme rádi, že se nám povedlo z Pomozte dětem vybudovat stabilní zdroj financí pro neziskové organizace,

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

15. ročník sbírky Pomozte dětem rozdělil korun mezi 55 projektů.

15. ročník sbírky Pomozte dětem rozdělil korun mezi 55 projektů. 15. ročník sbírky Pomozte dětem rozdělil 11 390 953 korun mezi 55 projektů. Tisková zpráva Praha, 30.10.2013, 31.10.2013: Zástupci nejznámější české charitativní sbírky pořádané Nadací rozvoje občanské

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, Praha 8 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM. Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, Praha 8 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM. Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského, 80 00 Praha 8 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM Informace ze sociologického výzkumu Červen 0 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Velikonoční sbírka....3 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2011.....6 Podporují nás...

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 2/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 2/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 2/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, děkuji Vám, že se připojujete k našemu úsilí o pomoc a podporu pro

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas je nedílnou součástí každodenního života člověka. Je to čas, v němž

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

MaRS hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou březen 2017

MaRS hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou březen 2017 MaRS 2017 24hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou 3. 4. březen 2017 Co je MaRS Unikátní mezinárodní sportovně osvětová kampaň v oblasti roztroušené sklerózy 24 HODIN NEPŘETRŽITÉHO CVIČENÍ

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE Mezinárodní konference Sociální podnikání a sociální inovace v praxi Mgr. Markéta Korbelová, Mgr. Zuzana Medňanská 22. listopadu 2017 Zelný trh 1 Brno, 602 00 AGAPO, o.p.s.

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2013 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 14 Identifikační údaje 15 Poděkování

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

III. ročník projektu ROTARY PRAHA CLASSIC CHARITY GOLF CUP 2009

III. ročník projektu ROTARY PRAHA CLASSIC CHARITY GOLF CUP 2009 III. ročník projektu ROTARY PRAHA CLASSIC CHARITY GOLF CUP 2009 2.-3.10. 2009 Mstětice a MOTOL Přijďte si zahrát. Přispějte na charitu. Pozvánka na turnaj Srdečně Vás zveme na III. ročník charitativního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Podpora veřejně prospěšných aktivit

Podpora veřejně prospěšných aktivit Podpora veřejně prospěšných aktivit Podporujete finančně různé veřejně prospěšné aktivity? Pouze 11 % lidí ze svého příjmu pravidelně podporuje nějakou veřejně prospěšnou aktivitu. Pravidelně nebo příležitostně

Více

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI!

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! projekt Burza filantropie cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva NGO Market 2013 Závěrečná zpráva { 2 } Úvodní slovo organizátorů Vážení přátelé NGO Marketu, čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek je za námi a my bychom tímto chtěli poděkovat všem partnerům, neziskovkám

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

GOLF PRO LEONTINKU 2015. Oslavte s námi 10 let Nadace Leontinka!

GOLF PRO LEONTINKU 2015. Oslavte s námi 10 let Nadace Leontinka! GOLF PRO LEONTINKU 2015 Oslavte s námi 10 let Nadace Leontinka! Golf pro Leontinku 2015 Golf pro Leontinku 2015 Benefiční tour Golf pro Leontinku je projektem, který již od roku 2007 úspěšně spojuje dobročinnost,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU Obecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2. Pořadatel si vyhrazuje právo

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Plavecká akademie bez bariér v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila

Plavecká akademie bez bariér v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila Plavecká akademie bez bariér v rámci předmětu TIP Týdenní intenzivní pobyty připravila týdenní pobyt pro mládež s tělesným postižením ve věku od 14 do 21 let 35 plavců absolvovalo dvoufázovou výuku plavání

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více