ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3)"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ ZÁŘÍ 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã Nové zázemí má i matefiská kola Ohlédnutí za letními prázdninami Podzimní tipy na v let Mistrovská obhajoba nakonec nevy la (str. 2) (str. 3) (str. 5) (str. 6) Školní družina má nové prostory Do nového školního roku vstoupila mikulášovická základní škola s nově zrekonstruovanými prostory školní družiny. Z bývalého a již nevyužívaného bytu domovníka vznikly nové prostory určené pro zázemí dětí, které družinu využívají. Město tuto investici bez výhrad podpořilo nejen pro zlepšení podmínek školáků, ale také z ekonomických důvodů. Postupné přecházení z provozu dvou budov školy na jednu bezesporu ušetří městu nemalé finanční prostředky. Slavnostní předání prostor se uskutečnilo v první školní den a vedení města, základní školy a zástupci firmy provádějící rekonstrukci si připili symbolicky dětským šampaňským. Nyní už pouze zbývá položit kobercové krytiny, nastěhovat nábytek a děti si mohou užívat krásných nových prostor. T.F. Nové školáky přišel v jejich slavnostní den pozdravit také starosta města Stanislav Hladík. Krátkému přání mnoha úspěchů v nové životní etapě přihlížela rovněž místostarostka Ing. Miluše Trojanová. Mikulášovické děti navštívily Itálii Letos jsme se během hlavních prázdnin vydali s našimi žáky do zahraničí. Místem pobytu se stalo přímořské městečko Rosolino Mare v severní části Itálie. Deset dětí z Mikulášovic strávilo spolu s dospělým Nové zadláždění je nyní i před zdravotním střediskem. doprovodem krásný týden naplněný hlavně koupáním a sluněním. Během pobytu jsme se podívali do Benátek, jeli lodí i trajektem, pochutnali si na výborné italské zmrzlině, navštívili velký trh a aquapark v Chiogii a také poznali nové kamarády ze Základní školy Lenešice, kteří se pobytu zúčastnili spolu s námi. Bylo to moc fajn, škoda jen, že to tak rychle uteklo. D. K. Mikulášovice mají další nové chodníky Letní období v Mikulášovicích se neslo ve znamení nejrůznějších rekonstrukcí a přestaveb. Vedle prací, které probíhaly v základní a mateřské škole, se ve středu města rekonstruovala část chodníků a také místních komunikací. Nový chodník ze zámkové dlažby vyrostl před školou a tělocvičnou, součástí jsou také Vedení města a základní školy si s realizátory rekonstrukce symbolicky připilo dětským sektem. nové bezpečnostní řetězové zábrany před vstupem na silnici. Podél škol a tělocvičny potom vznikl takzvaný zelený bezpečnostní pás, který bude v dalším vegetačním období osázen zelení a bude tak oddělovat chodník od frekventované státní silnice vedoucí do Velkého Šenova. Nově se také vydláždil prostor před zdravotním střediskem a nyní se začalo rekonstruovat parkoviště a vjezd do místní hasičské zbrojnice. Tyto práce provádělo město svépomocí a zajišťovali je pracovníci a brigádníci zaměstnaní městem. Tímto jim také patří poděkování za pěkný kus odvedené práce. T.F.

2 STRANA 2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je k dispozici Oblastní mapový průvodce (tiskovina, která vás provede rumburským MěÚ a jeho odbory, obsahuje plán města Rumburk a stručný popis okolních měst a obcí). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je rovněž k dispozici brožura Pro případ ohrožení. Obchodníci si na městském úřadě mohou zakoupit brožuru Mikulášovice s plánem středu města. Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. SBĚRNÝ DVŮR Občané Města Mikulášovice platící za zneškodnění komunálního odpadu zde mohou odevzdat: velkoobjemový odpad z domácností matrace, starý nábytek apod. - kód poplatek za 1 m 3 90,- Kč nebezpečné složky komunálního odpadu vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (chladničky, mrazničky, apod.) - kód , vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, PC monitory, apod.) - kód , zářivky - kód , léky - kód , baterie a akumulátory - kód , barvy - kód , oleje - kód , kyseliny - kód , rozpouštědla - kód , zásady - kód , fotochemikálie - kód bez poplatku pneumatiky - kód poplatek osobní pneu. 18,- Kč nákladní pneu. 12 x 20,0 120,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 150,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 4,50 Kč/kg Souhlas k provozování vydal Krajský úřad Ústí nad Labem pod č.j.: /130556/02/ZPZ/PZ-106, ze dne Bližší informace u obsluhy sběrného dvora nebo na MěÚ Mikulášovice. provozní doba úterý hod. sobota hod. Děkujeme všem občanům, kteří již zahájili nebo již řadu let třídí odpad, nezištně tak pomáhají životnímu prostředí. INFORMACE Podobně jako ve škole základní probíhaly o prázdninách rozsáhlé rekonstrukce také v mateřské škole. V obou patrech se kompletně předělávalo sociální zázemí malých školáků. Podle platných hygienických norem se nyní děti mohou bez problému umýt, vyčistit si zuby a nebo se učesat před velkým novým Novým zázemím se mohou pochlubit obě oddělení místní mateřské školy. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Nové zázemí má i mateřská škola zrcadlem. Samozřejmostí je všude omyvatelná dlažba, obklady, nové věšáky, a dokonce sprchový kout. Každé ze dvou oddělení má jinou barevnou dekoraci, a tak se mohou děti z malého oddělení motýlků těšit na přestup do oddělení berušek, kde se učí již předškoláci. Rekonstrukce byla bezesporu velmi náročná jak pro firmu, tak pro personál, který musel vše stihnout do zahájení nového školního roku. Výsledek je však velmi příjemný, a to zejména pro naše nejmenší obyvatele Mikulášovic. T.F. II. ročník soutěžního dne O poklad svatého Jáchyma v Lobendavě Ve středu se v našem ústavu uskutečnil II. ročník soutěžního dne, letos pod názvem O poklad svatého Jáchyma. I když nám v letošním roce počasí moc nepřálo, přesto se na start postavilo všech dvanáct přihlášených družstev. Zavítali k nám uživatelé z ústavů sociální péče a domovů důchodců z Brtníků, Krásné Lípy, České Kamenice, Jiříkova, Lipové, Krásné Lípy - Palmovky. Soutěžilo se v tříčlenných družstvech s doprovodem a na soutěžící byla připravena trasa dlouhá 8 km. Po trase čekalo na závodníky několik záludných úkolů, např. hod částečně naplněnou PET lahví do dálky, ochutnávka ovoce apod. Na účastníky také čekal v lese poustevník, který se však lidí nestranil, ale roz- dával jim dárky. Po celé trase byly rozvěšeny cedulky, na kterých byla popisována historie a pověsti Lobendavy a sousední Horní Poustevny. Po příchodu do cíle závodníci dostali guláš, který uvařily naše paní kuchařky v polní kuchyni. Po kávě a zákusku se začalo soutěžit v rozhodující disciplíně - vyfouknutí míčku v okapovém žlabu a následné chycení na papírový tácek na čas. Tato soutěž velice zamíchala pořadím. Během dne se umoudřilo počasí a sluníčko nám vysušilo trávník na diskotéku pod širým nebem. K poslechu a tanci nám hrála skupina MM TOP music z Děčína. V krátké přestávce proběhlo vyhodnocení. Na 1. místě se umístilo družstvo z ÚSP Č. Kamenice, 2. místo patřilo ÚSP Jiříkov a na 3. skončilo družstvo domácích. Celý soutěžní den se všem moc líbil a byl ukončen s úsměvem na rtech. Již teď se těšíme na další ročník. Chceme tímto poděkovat sponzorům a všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na zorganizování celé této velké akce. Sponzory II. ročníku soutěžního dne byli: Skloluxus Mikulášovice - P. Horák, YUCATANA a.s. - POMI market 001 Mikulášovice, Wene, K. S. Mikulášovice, Vitana, a. s. Byšice, paní Kirchbergerová - pedikérka Vilémov, Dukát - Drahota Jiří Rumburk, Velmar, s. r. o. Ústí n. L., Platon, s. r. o. Šluknov. Za ÚSP Lobendava Jaroslava Špisová pracovník sociální péče Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. POÎADUJEME dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci minimálnû 10 hodin ãasu t dnû neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk Pro termín osobního pohovoru volejte NABÍZÍME jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti moïnost ãást práce vykonávat doma perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí volnou pracovní dobu

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 Turistické výlety již neodmyslitelně patří k náplni mikulášovického tábora. Prodám chalupu v dolních Mikulášovicích. Zděná dvoupatrová budova se zahradou. Tel.: PÒJâKY úvûry pro kaïdého peníze do 48 hodin telefon SPOLEâENSKÁ KRONIKA V MùSÍCI ZÁ Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA paní Helena Kfienková paní RÛÏena Brynychová paní Anna Mokrej ová paní ZdeÀka Nováková pan Josef Mäsiar G R A T U L U J E M E 26. ročník Cukrová buchta - tour 2007 VYŠLO V NĚMECKÉM TISKU - VOLNÝ PŘEKLAD ČÁSTI REPORTÁŽE Trasy turistického pochodu byly dlouhé 12, 16, a 26 km a vedly přes kontroly vybavené razítky. Více jak třetina výletníků šla nejdelší trasu dlouhou 26 km. Pro jednoho z účastníků z Neustadtu byla i nejdelší trasa krátká, a tak zvolil nejprve dvanáctikilometrovou a pak obešel ještě tu nejdelší. V cíli byl vedle diplomu k dostání oblíbený cukrový koláč, všichni účastníci mluvili v cíli o dobrém značení tras. Na rozhledně Tanečnici o ně bylo dobře postaráno sebnitzkým Tanzplan clubem, který měl vše dobře Ohlédnutí za letními prázdninami zorganizováno, včetně občerstvení již od 8.00 hodin ráno. Pod věží byl i stánek se suvenýry, kde byla možnost si také zapůjčit dalekohled na pokoukání z rozhledny. Díky všem, kteří se na letošním 26. ročníku podíleli. překlad Petr Horák Cyklistický závod Tour de Zeleňák už se v našem kraji stal velkou sportovní tradicí a my máme tu čest, že tento závod projíždí i mikulášovickými ulicemi. Letošní ročník byl opět něčím zvláštní, a to hlavně pro diváky, kteří mohli na náměstí pozdravit a zatleskat nejen závodníkům snažícím se o co nejlepší výsledek. Skutečnou lahůdkou však byl průjezd sportsmena na historickém bicyklu. Fotografii (pro ty, kteří tento zážitek nemohli sledovat v přímém přenosu) pořídil začínající fotograf Ondřej Plešinger. Každý rok pořádá naše škola letní tábor. Ani ten letošní nebyl výjimkou, pouze místo jsme tentokrát změnili. Naším domovem se od 4. do 17. srpna stala chata Zvonice v Kořenově. Padesát čtyři dětí v šesti oddílech (Indiáni, Vlčice, Křižáci, Mafiáni, Hajzlíci a Kameni) prožilo spolu se svými vedoucími třináct pěkných dnů v krásné krajině na rozmezí Jizerských hor a Krkonoš. Pro nudu nebylo na táboře místo. Podnikli jsme mnoho výletů. Navštívili jsme sklárnu a bobovou dráhu v Harrachově, město Tanvald, bazén v Jablonci nad Nisou, Boskovské jeskyně, rozhlednu Štěpánku. Koupali jsme se v Mumlavských vodopádech a v řece Jizeře. Opět se batikovalo, střílelo ze vzduchovky i z luku a ani horolezectví jsme nevynechali. Mezi tím jsme drhali náramky, zpívali, trhali borůvky a závodili v různých disciplinách. Zpestřením našeho pobytu na Zvonici byly dva koncerty písničkáře Františka Nedvěda mladšího. Ty byly opravdovým zážitkem nejen pro děti, ale i pro našeho zpívajícího hosta. Chtěla bych tímto článkem poděkovat všem našim sponzorům. MěÚ Mikulášovice, Stap Vilémov, Tratec Velký Šenov, Korekta Mikulášovice, dr. Corn a p. Krejsa umožnili svými příspěvky uspořádat pro naše děti řadu akcí, které bychom si jinak nemohli dovolit. Doufám, že nám svou přízeň zachovají i nadále. Můj největší dík patří všem vedoucím a praktikantům. Bez Vás by to opravdu nešlo! Tak zase za rok. D. Kalousková Perfektně připravená dekorace stolů atmosféru tohoto významného dne jenom podtrhla. Poděkování Restauraci U Vladařů Tímto bychom chtěli poděkovat manželům Vladařovým za přípravu a zajištění svatební hostiny našeho syna a vytvoření zábavného programu, který byl dokonale připraven ke spokojenosti všech svatebčanů. Další úspěšné podnikání přeje rodina Tomešova. LIPOVSK BLE Í TRH LIPOVÁ - H I Tù SK SKLOLUXUS LIPOVÁ KaÏdá druhá sobota v mûsíci od 9 hod / Nákup a prodej v eho moïného i nemoïného zboïí - burza. Obãerstvení zaji tûno. TrÏní místo 10 Kã. Info na tel.: ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk.

4 STRANA 4 HISTORIE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Rodové znaky v Mikulá ovicích V roce 1694 byly zahájeny práce na rozšíření původního renesančního kostela z let Rozšíření kostela bylo realizováno z podnětu tehdejší majitelky lipovského panství Marie Markéty Slavatové ( ), roz. z Trautsonu, tehdy již vdovy po Janu Jiřím Jáchymovi Slavatovi ( ), dcery Jana Františka z Trautsonu, hraběte z Falkenštejna ( ) a jeho druhé manželky Kristýny Alžběty, hraběnky z Mansfeldu ( ). Nad hlavním portálem kostela po dokončení přestavby se tak objevil alianční znak Slavata-Trautson. Jako štítonoši jsou po obou stranách umístěni sedící medvědi. Pro odpověď na otázku, proč je znak Slavatů spojen se znakem pánů z Hradce a proč medvědi, se musíme vrátit o nějaký čas zpět. Po smrti Jáchyma Oldřicha v roce 1604 vymřel mocný rod pánů z Hradce po meči a dědičkou se stala jeho sestra Lucie Otýlie ( ). Ta se v roce 1602 vdala za Viléma Slavatu ( ) z Chlumu a Košumberka, který měl bohatý politický život avroce 1628 to dotáhl na nejvyššího kancléře Českého králoství. Podle listiny císaře Matyáše II. ( ) ze dne si Vilém Slavata mohl přidat ke svému znaku (3 zlaté pruhy v modrém poli) znak vymřelého rodu pánů z Hradce. Majestátem ze dne vyhověl císař Ferdinand II. ( ) žádosti Viléma, aby se směl nazývat vladařem domu hradeckého a aby směl ke svému znaku připojit po obou stranách štítu medvědy, které měli ve svém znaku páni z Rožmberka. Proč medvědi? Za 1. rožmberského vladaře Oldřicha II. ( ) se zrodila myšlenka o původu Rožmberků (Vítkovců) z proslulého knížecího rodu italských Orsiniů (Ursinů), jehož počátky sahají až do doby římské. Prapředek Vítkovců, tedy i pánů z Hradce, odešel prý v 6. nebo až v 10. století z Říma a usadil se v jižních Čechách. Tato legenda byla znovu připomenuta za doby 11. rožmberského vladaře Viléma ( ), kdy ve velkém erbu v roce 1556 po uzavření procesu s knížaty z Plavna, kde se rád oháněl svým římským původem, se objevili dva černí medvědi převzatí z erbu Orsiniů jako štítonoši (ursus = medvěd), snad chtěl tak zdůraznit domnělý knížecí původ. Poslední polepšení slavatovského znaku bylo potvrzeno listinou vydanou císařem Ferdinandem III. ( ) ze dne s tím, že do středu znaku byl umístěn štítek s iniciálou F III ve břevnu. Ale zpět ke znaku Slavatů na mikulášovickém kostele. Popis je uváděn včetně původního vybarvení. Alianční znaky můžete nalézt na místním kostele sv. Mikuláše a také ve štítě farní budovy. V pravé (heraldicky) modré polovině štítu jsou tři zlatá břevna. Levá polovina štítu je čtvrcena a obsahuje erb pánů z Hradce. V prvním poli je zelený věnec posázený 6 zlatými růžičkami, druhé pole je děleno zlatě a červeně, ve třetím modrém poli je korunované stylizované písmeno M na způsob bílé lilie. Ve čtvrtém modrém poli je zlatá kotva. Znak je se srdečním červeným štítkem, kde ve stříbrném břevnu je černá iniciála F III. V modré patě štítku je zlatá pětilistá růže (rodový erb pánů z Hradce). Na štítku je císařská koruna. Vnuk Viléma Slavaty Jan Jiří Jáchym se v roce 1663 oženil s Marií Markétou z Trautsonu ( ), dcerou Jana Františka z Trautsonu, hraběte z Falkenštejna ( ) a jeho druhé manželky Kristiny Alžběty, hraběnky z Mansfeldu ( ). Po smrti bezdětného Jana Jiřího Jáchyma Slavaty panství Lipovou získala jeho nejmladší dcera Marie Anežka ( ). Ta se v roce 1693 provdala za Františka Viléma Salm- Reifferscheidta ( ). Smrtí Marie Anežky v roce 1718 definitivně zanikl rod Slavatů. Levý štít je trautsonovský. Štít je čtvrcený s modrým srdečním štítkem, ve kterém leží dolů otevřená podkova (rodový erb). V prvním zlatém poli je černý dvouhlavý císařský orel s nimby, císařskou korunou a fimbiemi nad ním a zlatým písmenem R na prsou (polepšení znaku císařem Rudolfem II.). Ve druhém červeném poli se stříbrným břevnem je zelená skála, na které stojí sokol. Ve třetím stříbrném poli stojí na černém návrší černý kohout s červenou zbrojí. Ve čtvrtém zlatém poli je uťatá přední polovina černého kozoroha, vyrůstající z červených plamenů. V letech byla realizována stavba nového barokního kostela. Nad hlavním portálem byl umístěn nový alianční znak Salm-Reifferscheidtů-Ditrichštejnů. Starý alianční znak Slavatů-Trautsonů byl rozdělen a jednotlivé části umístěny nad bočními portály průčelí kostela. Stavba nového barokního kostela proběhla za majitele lipovského panství hraběte Leopolda Antonína Salma-Reifferscheidta ( ) a od roku 1747 jeho třetí manželky Marie Karoliny z Ditrichštejna ( 1790). Alianční znak Salm-Reifferscheidtů-Ditrichštejnů je složen ze dvou barokních kartuší s oválnými znakovými poli. Ty jsou drženy z obou stran lvi s vyobrazenými vojenskými trofejemi. Štít Salm-Reiffersheidtů je čtvrcený. První pole je svisle dělené, v pravé části (heraldicky) jsou ve stříbrném poli dvě červené ryby a čtyři modré rovnoramenné kříže, v levé části ve stříbrném poli je červený štítek převýšený modrým turnajovým límcem ve stříbrném poli. Ve druhém červeném poli jsou stříbrná krátká břevna, přes ně je umístěn stříbrný, doleva otočený lev. Ve třetím zlatém poli je doprava otočený stříbrný lev a vposledním čtvrtém zlatém poli jsou čtyři červená břevna a přes ně je opět umístěn doleva otočený stříbrný lev. Znak je se srdečním stříbrným štítkem se třemi červenými kosočtverci. Štít Ditrichštejnů je pokosem dělený zlatě a červeně. Na něm jsou dva stříbrné vinařské nože se zlatými rukojeťmi. Znak Salm-Reifferscheidtů najdeme i v trojúhelníkovém štítě domu čp. 10. Dům byl postaven po roce 1842 jako nová fara, kdy při velkém požáru v Mikulášovicích shořela původní, která stála na místě dnešního čp. 7. Znak je položen na nachovém plášti a doplněn řádovou dekorací. Spolek historie

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ SPORT - KULTURA STRANA 5 PODZIMNÍ TIPY NA V LET Dnešní výlet bude mezi starými turisty určitě mnohokrát prověřený, ale kvůli těm druhým - méně aktivním a taky s ohledem na výletníky z větší dálky by neměl v naší nabídce chybět. Začneme ale tentokrát trochu ze široka. Asi neprávem a jenom díky šikovnosti svých radních si Krásná Lípa přivlastnila titul brána či centrum Českého Švýcarska. Tento náš nádherný kus země má ale přirozenou vesničku svou střediskovou. Je jí samozřejmě a logicky obec Jiřetín, ležící na rozmezí Lužických hor a Českosaského Švýcarska, a je i jakousi vstupní branou do oblasti Labských pískovců, ve které leží i Mikulášovice. Procházky Vám zpříjemní také pohled do kraje nebo na zajímavé stavby. První zmínka o Jiřetíně pochází z roku V tomto roce začala výstavba městečka Sankt Georgenthal, o což se přičinil měrou značnou majitel tehdejšího Tolštejnského panství Jiří ze Šlejnic. Městečko žilo z plátenictví a textilní výroby, nepatrně z těžby stříbra, později z opracování polodrahokamů, mělo i svůj vlastní pivovar. V pozdějších letech je známé spíš jako bašta turistů a sídlo chalupářů a rekreačních středisek. Místní i lufťáci obec zvelebují a přičinili se tak v roce 1998 o zisk titulu Vesnice roku. Díky dalším aktivitám místních lidí, kteří chtěli posílit zájem turistů o tuto oblast, vznikl projekt se založením Tolštejnského panství, jehož součástí je mapa panství či možnost zapojit se do hry související s cestováním po širokém okolí včetně části na německé straně hranice za použití speciálního vandrovního pasu. Zajímavých míst pro výletníka je přímo v Jiřetíně hned několik. Pojďme si je krátce připomenout. Tolštejn Zřícenina hradu z roku 1337, jenž se původně nazýval Dohlensteinem či Kavčí skálou. V jeho držení se vystřídali Vartenberkové, Páni z Dubé, Šlejnicové a další páni. Byl vybudován na ochranu obchodních cest z Čech do Lužice. Sloužil tak až do třicetileté války, kdy byl Švédy vypálen a později už nebyl obnoven. Jedlová hora Na jejím vrcholu (asi 3 km chůze z centra Jiřetína) stojí kamenná rozhledna. Její stavbu měl na svědomí v roce 1891 horský spolek pro nejsevernější Čechy. Výška samotné rozhledny je 23 m, vrchol Jedlové hory je 774 m nad mořem a je z ní nádherný výhled do blízkého i širokého okolí (Luž, Pěnkavčí vrch, Ještěd). Na Jedlové najdeme i pomník spisovatele Friedricha Schillera. Stříbrná štola Je památkou na těžbu stříbra v Jiřetíně, se kterou se zde začalo v roce Nachází se na okraji obce směrem na Horní Podluží v těsné blízkosti silnice. Z původní 640 m dlouhé sloje je dnes veřejnosti zpřístupněno 360 m. Tuto štolu založil v roce 1781 Jan z Edenburku. Více informací lze získat v muzeu v bývalé faře nebo při procházce hornickou naučnou stezkou v údolí řeky Milířky. Křížová hora Zrenovované poutní místo složené z Getsemanské zahrady (sochy tří spících apoštolů - sv. Petra, Jakuba, Jana a modlícího se Ježíše), sochy Ecce homo (znázorňující sedícího Ježíše s trnovou korunou), sochy Panny Marie a z křížové cesty, která končí na vrcholu nad obcí ve výšce 563 m u kaple. Místo je spojené s legendou o zjevení spasitele na kříži sedmi bratrům, vybízející je k návratu z nuceného exodu v době protireformace. Vrátí se nejmladší z nich. Nemocný na nohy nechá vystavět na úpatí hory dřevěný kříž a po modlitbách u něj se uzdraví. O výstavbu tohoto poutního místa se zasloužil místní farář Gottfried Liessner. Areál byl vysvěcen 17. září Kostel Nejsvětější trojice Byl vysvěcen v roce Většina zařízení pochází z 18. století. Dva oltářní obrazy (Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Páně) jsou dílem jiřetínského rodáka Josefa Birnbauma. Kazatelnu se zpovědnicí, která stávala pod ní, vyrobil v roce 1829 stolař Jakob Worm z Horního Podluží. Ostatní zajímavosti Obdivuhodná je i celá řada podstávkových domů rozesetých po okolí. K využití se nabízí letní i zimní sportovní areál s fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty, bazénem, plážovými kurty na volejbal i kopanou, 60metrovou atletickou dráhou, minigolfovým hřištěm s 18 jamkami, tělocvičnou, v zimě pak s dvěma lyžařskými vleky 800 a 1200 m dlouhými, či běžeckými tratěmi. Jiřetín se nám tak nabízí ke krátkým, ale i celodenním výletům či pobytům s možnými výjezdy z Mikulášovic vzdálených od místa činu pouhých asi 24 km. Petr Horák Pozvánka na přespolní běh Minulý rok se v Mikulášovicích obnovila tradice podzimního běhu na počest kulatého výročí města. Závod se tedy pravidelně každý rok poběží v některém z volných podzimních termínů. Pro letošní rok se technického zajištění stejně jako v roce 2006 ujal místní turistický oddíl mládeže ve spolupráci s městem Mikulášovice. Pro závodníky školou povinné byl stanoven termín pátek 2. listopadu, veřejnost si pak může vyzkoušet svojí kondici den poté v sobotu 3. listopadu, kdy zároveň proběhne první kolo krajského poháru Ústeckého kraje v turistickém závodě. Obě soutěže se uskuteční v areálu městského koupaliště. t.f. ŘÍJEN 2007 KINO STŘELNICE RUMBURK Divoké vlny nedûle v a hod. Animovaná komedie o tuãàácích a jednom velkém surfafiském závodu. Ml. pfiístupno. Hezké sny ãtvrtek v hod. Hodnû nezávislá, pfievelice jemná romantická komedie. Ml. pfiístupno. Prolhaná Ketty pátek v hod. Fra ka Divadelní spoleãnosti HÁTA Praha. V hlavní roli M. Boãanová nebo M. Men íková. Pro abonenty a vefiejnost. Oldies - Discorevue s hosty sobota od do hod. Strip pro dámy i pány. DJ S. Jí a (rumbursk rodák). Harry Potter a FénixÛv fiád sobota v hod. Pát rok studia v Bradavicích je ve znamení v razné zmûny, a to nejen pro Harryho. Jednotka pfiíli rychlého nasazení úter v hod. Anglická krimikomedie s neodolateln m britsk m humorem, svérázn mi postaviãkami a neãekanû originální zápletkou. Tajnosti stfieda v hod. Jeden den v Ïivotû Ïeny, která znovu hledá smysl Ïivota ve své minulosti. Doma je doma ãtvrtek v a hod. Pásmo krátk ch filmû pro dûti. Planeta teror sobota v hod. Dav potrhan ch lidí z mûsta zaplavuje ãekárnu nemocnice. DŮM KULTURY RUMBURK KINO DUKLA ŠLUKNOV Irina Palm ãtvrtek v hod. Pfiíbûh padesátileté Maggie. Ml. pfiístupno od 15 let. Kofiení Ïivota nedûle v hod. C. Zeta-Jones a A. Eckhart v romanci o lásce a jídle. Ml. pfiístupno od 12 let. Shrek tfietí stfieda v 9.30 a hod. Viktorky nedûle od do hod. Odpoledne s populární dámskou dechovkou. Velk sál DK. Karaoke na Stfielnici pátek a sobota ve hod. Vlastní interpretace písní náv tûvníkû dle vlastního v bûru s texty na TV. Dj M. Vlãek. Divoké vlny úter v hod. Hrdinou filmu je mlad tuãàák skalní Cody Maverick, zaãínající surfafi, kter se chystá na úãast ve svém prvním profesionálním závodu. Bestiáfi stfieda v hod. Pfiíbûh emancipované Ïeny, která se pokou í vyfie it citovou krizi ryze muïsk m pfiístupem. Divoãáci ãtvrtek v hod. Co kdybyste mohli podniknout v let, kter by zmûnil vá obyãejn Ïivot v divoké a nespoutané dobrodruïství? Co takhle motorkáfisk v let napfiíã Amerikou? Pusinky sobota v hod. Iska, Karolína a Vendula se po maturitû vydávají na cestu bez cíle, dûleïité je putování samo.

6 STRANA 6 SPORT MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Mistrovská obhajoba nakonec nevyšla Po mírném výsledkovém zklamání z MČR štafet se mikulášovičtí běžci pustili do intenzivního tréninku, který se jim bezesporu vyplatil. Běžecké úseky v kopcích kolem rozhledny Tanečnice a trénink azimutových úseků připravil všechny tři české reprezentanty na výbornou. Mezinárodní mistrovství se letos běželo ve velmi drsném terénu v údolí řeky Střely nedaleko Kralovic u Plzně. Čeští organizátoři si dali práci a připravili nesmírně náročný závod, který předčil co do obtížnosti i loňský extrém ze Ke své v pořadí již čtvrté obhajobě mistrovského titulu v turistickém závodě štafet nastoupili místní běžci, aby tak zúročili celoroční výsledky v soutěžích jednotlivců. Přesto, že právě při závodech jednotlivců jim sezona vyšla přímo skvěle, nedokázali v kolektivním závodě štafet dosáhnou výše než na stříbrnou medaili. Druhé místo je bezesporu perfektní, nicméně všichni členové favorizované štafety zůstali za očekáváním. Na více než 16kilometrové trati je od zisku zlata dělily dvě minuty a šest sekund. jméno pořadí trestné minuty absolutní na úseku pořadí Tomáš Le Van 2. místo 2 trestné min. 7. místo Jakub Bendžela 5. místo 3 trestné min. 12. místo Tomáš Fúsek 1. místo 0 trestných min. 1. místo Velký fotbalový svátek zažil celý region, když se v sousedním Vilémově v rámci 2. kola poháru ČMFS hrálo utkání mezi SK Stap Tratec Vilémov a prvoligovými Teplicemi. Zápas obra s Goliášem byl do 30. minuty vyrovnaným soubojem, pak už přišla na řadu zkušenost ligového týmu. Nezapomenutelným zážitkem však byl zejména nástup obou mužstev na hrací plochu. Všechny aktéry utkání doprovodili na hřiště ti nejmenší fotbalisté z Vilémova a také z Mikulášovic. Vilémovské děti přivedly na trávník své borce v zelenobílých dresech a mikulášovické doprovodily teplický tým v tradiční žluto-modré kombinaci. Mikulášovice mají mezinárodního mistra v turistickém závodě slovenských Košic. Právě tento terén nejlépe sedl závodníkům z Mikulášovic, a ti prokázali, že patří k evropské špičce v tomto sportu. Od prvních minut po startu závodu se držel v čele ambiciózní Jakub Bendžela a dlouho figuroval v průběžných výsledcích na prvním místě a navíc s nulovou penalizací. Celkově ho dokázal předstihnout už jenom nejzkušenější závodník Tomáš Fúsek, který běžel o necelé dvě minuty rychleji a také neobdržel žádnou penalizaci. A tak mohly Mikulášovice slavit titul mezinárodního mistra a stříbro v elitní kategorii mužů. Oba tyto výsledky ještě podtrhnul úspěch staršího dorostence Tomáše Le Vana, který si přivezl také stříbrnou medaili. V těchto dnech čeká oddíl už pouze jeden mistrovský závod v Ostravě, a to smíšených dvojic. Poté krátká regenerace členů české reprezentace a již se rozjede seriál krajských závodů příští sezony. První krajský postupový závod se poběží v Mikulášovicích již v sobotu 2. listopadu. ške Medailisté letošního mistrovství ČR ve štafetách (1. Kralovice, 2. Mikulášovice, 3. Kralupy nad Vltavou). Z Benešova si odvezli plný počet bodů Mikulášovickému fotbalovému áčku se po letech podařilo přehrát nevyspitatelný tým Benešova nad Ploučnicí. Tvrdý a obávaný soupeř a ještě navíc na vlastním hřišti, tak to byla častá slova našich fotbalistů těsně před odjezdem na soupeřovu horkou půdu. Nakonec sehráli velmi pěkný zápas a přivezli tři body za vítězství 5:2. Méně se dařilo druhý den našim dorostencům, kteří stejného soupeře hostili na vlastním hřišti. V úvodu utkání sice vedli 1:0, ale soupeřovo vyrovnání přišlo za pár minut. Do přestávky hosté ještě přidali vedoucí branku a náš tým už neměl sil utkání otočit. Konečný stav byl nakonec v opačném gardu než úspěch dospělých. t.f. O dramatické okamžiky nebyla v zápase dorostu nouze. Slavnostní vyhlášení výsledků se odehrálo za zvuku státních hymen na náměstí v Kralovicích. Ceny předával starosta města, zástupci pořadatelů a sponzorů. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování M. Rein, Rumburk, tel tisk - Petr ÎiÏlavsk, romiprint, Rumburk vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV Firma Star Line dětské rekreace, s.r.o. nabízí ubytovací a stravovací služby pro Vaše soustředění, tábor či oslavu. Této činnosti se věnujeme 15 let. K dispozici

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Ústecký kraj. www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj. www.kr-ustecky.cz KATEGORIE VIZE Ústecký kraj ÚSTÍ NAD LABEM www.kr-ustecky.cz ČR Správa Národního parku České Švýcarsko KRÁSNÁ Á LÍPA www.npcs.cz KATEGORIE ROZVOJ Labská plavební s.r.o. DĚČÍN http://labskaplavebni.cz/

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2220 běžců FRÝDEK-MÍSTEK 2.11.2013 MLÁDEŽ 11.30 HODIN

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23.

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23. Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu R O Z P I S hummel sprint cup 3. závodu žebříčku A 6. závodu Jihomoravské ligy závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,06 závodu

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719N, 17 15'48.289E POKYNY Společné informace Pořadatel: Magnus Orienteering (ASU) Datum: 16. 18. srpna 2013 Centrum + kemp: Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E Funkcionáři: ředitel závodu

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace S-GUIDE, s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno Tel: 515 917 119 GSM: 775 587 232 E-mail: dana.cernoskova@sguide.cz

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více