ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3)"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ ZÁŘÍ 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã Nové zázemí má i matefiská kola Ohlédnutí za letními prázdninami Podzimní tipy na v let Mistrovská obhajoba nakonec nevy la (str. 2) (str. 3) (str. 5) (str. 6) Školní družina má nové prostory Do nového školního roku vstoupila mikulášovická základní škola s nově zrekonstruovanými prostory školní družiny. Z bývalého a již nevyužívaného bytu domovníka vznikly nové prostory určené pro zázemí dětí, které družinu využívají. Město tuto investici bez výhrad podpořilo nejen pro zlepšení podmínek školáků, ale také z ekonomických důvodů. Postupné přecházení z provozu dvou budov školy na jednu bezesporu ušetří městu nemalé finanční prostředky. Slavnostní předání prostor se uskutečnilo v první školní den a vedení města, základní školy a zástupci firmy provádějící rekonstrukci si připili symbolicky dětským šampaňským. Nyní už pouze zbývá položit kobercové krytiny, nastěhovat nábytek a děti si mohou užívat krásných nových prostor. T.F. Nové školáky přišel v jejich slavnostní den pozdravit také starosta města Stanislav Hladík. Krátkému přání mnoha úspěchů v nové životní etapě přihlížela rovněž místostarostka Ing. Miluše Trojanová. Mikulášovické děti navštívily Itálii Letos jsme se během hlavních prázdnin vydali s našimi žáky do zahraničí. Místem pobytu se stalo přímořské městečko Rosolino Mare v severní části Itálie. Deset dětí z Mikulášovic strávilo spolu s dospělým Nové zadláždění je nyní i před zdravotním střediskem. doprovodem krásný týden naplněný hlavně koupáním a sluněním. Během pobytu jsme se podívali do Benátek, jeli lodí i trajektem, pochutnali si na výborné italské zmrzlině, navštívili velký trh a aquapark v Chiogii a také poznali nové kamarády ze Základní školy Lenešice, kteří se pobytu zúčastnili spolu s námi. Bylo to moc fajn, škoda jen, že to tak rychle uteklo. D. K. Mikulášovice mají další nové chodníky Letní období v Mikulášovicích se neslo ve znamení nejrůznějších rekonstrukcí a přestaveb. Vedle prací, které probíhaly v základní a mateřské škole, se ve středu města rekonstruovala část chodníků a také místních komunikací. Nový chodník ze zámkové dlažby vyrostl před školou a tělocvičnou, součástí jsou také Vedení města a základní školy si s realizátory rekonstrukce symbolicky připilo dětským sektem. nové bezpečnostní řetězové zábrany před vstupem na silnici. Podél škol a tělocvičny potom vznikl takzvaný zelený bezpečnostní pás, který bude v dalším vegetačním období osázen zelení a bude tak oddělovat chodník od frekventované státní silnice vedoucí do Velkého Šenova. Nově se také vydláždil prostor před zdravotním střediskem a nyní se začalo rekonstruovat parkoviště a vjezd do místní hasičské zbrojnice. Tyto práce provádělo město svépomocí a zajišťovali je pracovníci a brigádníci zaměstnaní městem. Tímto jim také patří poděkování za pěkný kus odvedené práce. T.F.

2 STRANA 2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je k dispozici Oblastní mapový průvodce (tiskovina, která vás provede rumburským MěÚ a jeho odbory, obsahuje plán města Rumburk a stručný popis okolních měst a obcí). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je rovněž k dispozici brožura Pro případ ohrožení. Obchodníci si na městském úřadě mohou zakoupit brožuru Mikulášovice s plánem středu města. Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. SBĚRNÝ DVŮR Občané Města Mikulášovice platící za zneškodnění komunálního odpadu zde mohou odevzdat: velkoobjemový odpad z domácností matrace, starý nábytek apod. - kód poplatek za 1 m 3 90,- Kč nebezpečné složky komunálního odpadu vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (chladničky, mrazničky, apod.) - kód , vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, PC monitory, apod.) - kód , zářivky - kód , léky - kód , baterie a akumulátory - kód , barvy - kód , oleje - kód , kyseliny - kód , rozpouštědla - kód , zásady - kód , fotochemikálie - kód bez poplatku pneumatiky - kód poplatek osobní pneu. 18,- Kč nákladní pneu. 12 x 20,0 120,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 150,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 4,50 Kč/kg Souhlas k provozování vydal Krajský úřad Ústí nad Labem pod č.j.: /130556/02/ZPZ/PZ-106, ze dne Bližší informace u obsluhy sběrného dvora nebo na MěÚ Mikulášovice. provozní doba úterý hod. sobota hod. Děkujeme všem občanům, kteří již zahájili nebo již řadu let třídí odpad, nezištně tak pomáhají životnímu prostředí. INFORMACE Podobně jako ve škole základní probíhaly o prázdninách rozsáhlé rekonstrukce také v mateřské škole. V obou patrech se kompletně předělávalo sociální zázemí malých školáků. Podle platných hygienických norem se nyní děti mohou bez problému umýt, vyčistit si zuby a nebo se učesat před velkým novým Novým zázemím se mohou pochlubit obě oddělení místní mateřské školy. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Nové zázemí má i mateřská škola zrcadlem. Samozřejmostí je všude omyvatelná dlažba, obklady, nové věšáky, a dokonce sprchový kout. Každé ze dvou oddělení má jinou barevnou dekoraci, a tak se mohou děti z malého oddělení motýlků těšit na přestup do oddělení berušek, kde se učí již předškoláci. Rekonstrukce byla bezesporu velmi náročná jak pro firmu, tak pro personál, který musel vše stihnout do zahájení nového školního roku. Výsledek je však velmi příjemný, a to zejména pro naše nejmenší obyvatele Mikulášovic. T.F. II. ročník soutěžního dne O poklad svatého Jáchyma v Lobendavě Ve středu se v našem ústavu uskutečnil II. ročník soutěžního dne, letos pod názvem O poklad svatého Jáchyma. I když nám v letošním roce počasí moc nepřálo, přesto se na start postavilo všech dvanáct přihlášených družstev. Zavítali k nám uživatelé z ústavů sociální péče a domovů důchodců z Brtníků, Krásné Lípy, České Kamenice, Jiříkova, Lipové, Krásné Lípy - Palmovky. Soutěžilo se v tříčlenných družstvech s doprovodem a na soutěžící byla připravena trasa dlouhá 8 km. Po trase čekalo na závodníky několik záludných úkolů, např. hod částečně naplněnou PET lahví do dálky, ochutnávka ovoce apod. Na účastníky také čekal v lese poustevník, který se však lidí nestranil, ale roz- dával jim dárky. Po celé trase byly rozvěšeny cedulky, na kterých byla popisována historie a pověsti Lobendavy a sousední Horní Poustevny. Po příchodu do cíle závodníci dostali guláš, který uvařily naše paní kuchařky v polní kuchyni. Po kávě a zákusku se začalo soutěžit v rozhodující disciplíně - vyfouknutí míčku v okapovém žlabu a následné chycení na papírový tácek na čas. Tato soutěž velice zamíchala pořadím. Během dne se umoudřilo počasí a sluníčko nám vysušilo trávník na diskotéku pod širým nebem. K poslechu a tanci nám hrála skupina MM TOP music z Děčína. V krátké přestávce proběhlo vyhodnocení. Na 1. místě se umístilo družstvo z ÚSP Č. Kamenice, 2. místo patřilo ÚSP Jiříkov a na 3. skončilo družstvo domácích. Celý soutěžní den se všem moc líbil a byl ukončen s úsměvem na rtech. Již teď se těšíme na další ročník. Chceme tímto poděkovat sponzorům a všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na zorganizování celé této velké akce. Sponzory II. ročníku soutěžního dne byli: Skloluxus Mikulášovice - P. Horák, YUCATANA a.s. - POMI market 001 Mikulášovice, Wene, K. S. Mikulášovice, Vitana, a. s. Byšice, paní Kirchbergerová - pedikérka Vilémov, Dukát - Drahota Jiří Rumburk, Velmar, s. r. o. Ústí n. L., Platon, s. r. o. Šluknov. Za ÚSP Lobendava Jaroslava Špisová pracovník sociální péče Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. POÎADUJEME dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci minimálnû 10 hodin ãasu t dnû neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk Pro termín osobního pohovoru volejte NABÍZÍME jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti moïnost ãást práce vykonávat doma perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí volnou pracovní dobu

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 Turistické výlety již neodmyslitelně patří k náplni mikulášovického tábora. Prodám chalupu v dolních Mikulášovicích. Zděná dvoupatrová budova se zahradou. Tel.: PÒJâKY úvûry pro kaïdého peníze do 48 hodin telefon SPOLEâENSKÁ KRONIKA V MùSÍCI ZÁ Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA paní Helena Kfienková paní RÛÏena Brynychová paní Anna Mokrej ová paní ZdeÀka Nováková pan Josef Mäsiar G R A T U L U J E M E 26. ročník Cukrová buchta - tour 2007 VYŠLO V NĚMECKÉM TISKU - VOLNÝ PŘEKLAD ČÁSTI REPORTÁŽE Trasy turistického pochodu byly dlouhé 12, 16, a 26 km a vedly přes kontroly vybavené razítky. Více jak třetina výletníků šla nejdelší trasu dlouhou 26 km. Pro jednoho z účastníků z Neustadtu byla i nejdelší trasa krátká, a tak zvolil nejprve dvanáctikilometrovou a pak obešel ještě tu nejdelší. V cíli byl vedle diplomu k dostání oblíbený cukrový koláč, všichni účastníci mluvili v cíli o dobrém značení tras. Na rozhledně Tanečnici o ně bylo dobře postaráno sebnitzkým Tanzplan clubem, který měl vše dobře Ohlédnutí za letními prázdninami zorganizováno, včetně občerstvení již od 8.00 hodin ráno. Pod věží byl i stánek se suvenýry, kde byla možnost si také zapůjčit dalekohled na pokoukání z rozhledny. Díky všem, kteří se na letošním 26. ročníku podíleli. překlad Petr Horák Cyklistický závod Tour de Zeleňák už se v našem kraji stal velkou sportovní tradicí a my máme tu čest, že tento závod projíždí i mikulášovickými ulicemi. Letošní ročník byl opět něčím zvláštní, a to hlavně pro diváky, kteří mohli na náměstí pozdravit a zatleskat nejen závodníkům snažícím se o co nejlepší výsledek. Skutečnou lahůdkou však byl průjezd sportsmena na historickém bicyklu. Fotografii (pro ty, kteří tento zážitek nemohli sledovat v přímém přenosu) pořídil začínající fotograf Ondřej Plešinger. Každý rok pořádá naše škola letní tábor. Ani ten letošní nebyl výjimkou, pouze místo jsme tentokrát změnili. Naším domovem se od 4. do 17. srpna stala chata Zvonice v Kořenově. Padesát čtyři dětí v šesti oddílech (Indiáni, Vlčice, Křižáci, Mafiáni, Hajzlíci a Kameni) prožilo spolu se svými vedoucími třináct pěkných dnů v krásné krajině na rozmezí Jizerských hor a Krkonoš. Pro nudu nebylo na táboře místo. Podnikli jsme mnoho výletů. Navštívili jsme sklárnu a bobovou dráhu v Harrachově, město Tanvald, bazén v Jablonci nad Nisou, Boskovské jeskyně, rozhlednu Štěpánku. Koupali jsme se v Mumlavských vodopádech a v řece Jizeře. Opět se batikovalo, střílelo ze vzduchovky i z luku a ani horolezectví jsme nevynechali. Mezi tím jsme drhali náramky, zpívali, trhali borůvky a závodili v různých disciplinách. Zpestřením našeho pobytu na Zvonici byly dva koncerty písničkáře Františka Nedvěda mladšího. Ty byly opravdovým zážitkem nejen pro děti, ale i pro našeho zpívajícího hosta. Chtěla bych tímto článkem poděkovat všem našim sponzorům. MěÚ Mikulášovice, Stap Vilémov, Tratec Velký Šenov, Korekta Mikulášovice, dr. Corn a p. Krejsa umožnili svými příspěvky uspořádat pro naše děti řadu akcí, které bychom si jinak nemohli dovolit. Doufám, že nám svou přízeň zachovají i nadále. Můj největší dík patří všem vedoucím a praktikantům. Bez Vás by to opravdu nešlo! Tak zase za rok. D. Kalousková Perfektně připravená dekorace stolů atmosféru tohoto významného dne jenom podtrhla. Poděkování Restauraci U Vladařů Tímto bychom chtěli poděkovat manželům Vladařovým za přípravu a zajištění svatební hostiny našeho syna a vytvoření zábavného programu, který byl dokonale připraven ke spokojenosti všech svatebčanů. Další úspěšné podnikání přeje rodina Tomešova. LIPOVSK BLE Í TRH LIPOVÁ - H I Tù SK SKLOLUXUS LIPOVÁ KaÏdá druhá sobota v mûsíci od 9 hod / Nákup a prodej v eho moïného i nemoïného zboïí - burza. Obãerstvení zaji tûno. TrÏní místo 10 Kã. Info na tel.: ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk.

4 STRANA 4 HISTORIE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Rodové znaky v Mikulá ovicích V roce 1694 byly zahájeny práce na rozšíření původního renesančního kostela z let Rozšíření kostela bylo realizováno z podnětu tehdejší majitelky lipovského panství Marie Markéty Slavatové ( ), roz. z Trautsonu, tehdy již vdovy po Janu Jiřím Jáchymovi Slavatovi ( ), dcery Jana Františka z Trautsonu, hraběte z Falkenštejna ( ) a jeho druhé manželky Kristýny Alžběty, hraběnky z Mansfeldu ( ). Nad hlavním portálem kostela po dokončení přestavby se tak objevil alianční znak Slavata-Trautson. Jako štítonoši jsou po obou stranách umístěni sedící medvědi. Pro odpověď na otázku, proč je znak Slavatů spojen se znakem pánů z Hradce a proč medvědi, se musíme vrátit o nějaký čas zpět. Po smrti Jáchyma Oldřicha v roce 1604 vymřel mocný rod pánů z Hradce po meči a dědičkou se stala jeho sestra Lucie Otýlie ( ). Ta se v roce 1602 vdala za Viléma Slavatu ( ) z Chlumu a Košumberka, který měl bohatý politický život avroce 1628 to dotáhl na nejvyššího kancléře Českého králoství. Podle listiny císaře Matyáše II. ( ) ze dne si Vilém Slavata mohl přidat ke svému znaku (3 zlaté pruhy v modrém poli) znak vymřelého rodu pánů z Hradce. Majestátem ze dne vyhověl císař Ferdinand II. ( ) žádosti Viléma, aby se směl nazývat vladařem domu hradeckého a aby směl ke svému znaku připojit po obou stranách štítu medvědy, které měli ve svém znaku páni z Rožmberka. Proč medvědi? Za 1. rožmberského vladaře Oldřicha II. ( ) se zrodila myšlenka o původu Rožmberků (Vítkovců) z proslulého knížecího rodu italských Orsiniů (Ursinů), jehož počátky sahají až do doby římské. Prapředek Vítkovců, tedy i pánů z Hradce, odešel prý v 6. nebo až v 10. století z Říma a usadil se v jižních Čechách. Tato legenda byla znovu připomenuta za doby 11. rožmberského vladaře Viléma ( ), kdy ve velkém erbu v roce 1556 po uzavření procesu s knížaty z Plavna, kde se rád oháněl svým římským původem, se objevili dva černí medvědi převzatí z erbu Orsiniů jako štítonoši (ursus = medvěd), snad chtěl tak zdůraznit domnělý knížecí původ. Poslední polepšení slavatovského znaku bylo potvrzeno listinou vydanou císařem Ferdinandem III. ( ) ze dne s tím, že do středu znaku byl umístěn štítek s iniciálou F III ve břevnu. Ale zpět ke znaku Slavatů na mikulášovickém kostele. Popis je uváděn včetně původního vybarvení. Alianční znaky můžete nalézt na místním kostele sv. Mikuláše a také ve štítě farní budovy. V pravé (heraldicky) modré polovině štítu jsou tři zlatá břevna. Levá polovina štítu je čtvrcena a obsahuje erb pánů z Hradce. V prvním poli je zelený věnec posázený 6 zlatými růžičkami, druhé pole je děleno zlatě a červeně, ve třetím modrém poli je korunované stylizované písmeno M na způsob bílé lilie. Ve čtvrtém modrém poli je zlatá kotva. Znak je se srdečním červeným štítkem, kde ve stříbrném břevnu je černá iniciála F III. V modré patě štítku je zlatá pětilistá růže (rodový erb pánů z Hradce). Na štítku je císařská koruna. Vnuk Viléma Slavaty Jan Jiří Jáchym se v roce 1663 oženil s Marií Markétou z Trautsonu ( ), dcerou Jana Františka z Trautsonu, hraběte z Falkenštejna ( ) a jeho druhé manželky Kristiny Alžběty, hraběnky z Mansfeldu ( ). Po smrti bezdětného Jana Jiřího Jáchyma Slavaty panství Lipovou získala jeho nejmladší dcera Marie Anežka ( ). Ta se v roce 1693 provdala za Františka Viléma Salm- Reifferscheidta ( ). Smrtí Marie Anežky v roce 1718 definitivně zanikl rod Slavatů. Levý štít je trautsonovský. Štít je čtvrcený s modrým srdečním štítkem, ve kterém leží dolů otevřená podkova (rodový erb). V prvním zlatém poli je černý dvouhlavý císařský orel s nimby, císařskou korunou a fimbiemi nad ním a zlatým písmenem R na prsou (polepšení znaku císařem Rudolfem II.). Ve druhém červeném poli se stříbrným břevnem je zelená skála, na které stojí sokol. Ve třetím stříbrném poli stojí na černém návrší černý kohout s červenou zbrojí. Ve čtvrtém zlatém poli je uťatá přední polovina černého kozoroha, vyrůstající z červených plamenů. V letech byla realizována stavba nového barokního kostela. Nad hlavním portálem byl umístěn nový alianční znak Salm-Reifferscheidtů-Ditrichštejnů. Starý alianční znak Slavatů-Trautsonů byl rozdělen a jednotlivé části umístěny nad bočními portály průčelí kostela. Stavba nového barokního kostela proběhla za majitele lipovského panství hraběte Leopolda Antonína Salma-Reifferscheidta ( ) a od roku 1747 jeho třetí manželky Marie Karoliny z Ditrichštejna ( 1790). Alianční znak Salm-Reifferscheidtů-Ditrichštejnů je složen ze dvou barokních kartuší s oválnými znakovými poli. Ty jsou drženy z obou stran lvi s vyobrazenými vojenskými trofejemi. Štít Salm-Reiffersheidtů je čtvrcený. První pole je svisle dělené, v pravé části (heraldicky) jsou ve stříbrném poli dvě červené ryby a čtyři modré rovnoramenné kříže, v levé části ve stříbrném poli je červený štítek převýšený modrým turnajovým límcem ve stříbrném poli. Ve druhém červeném poli jsou stříbrná krátká břevna, přes ně je umístěn stříbrný, doleva otočený lev. Ve třetím zlatém poli je doprava otočený stříbrný lev a vposledním čtvrtém zlatém poli jsou čtyři červená břevna a přes ně je opět umístěn doleva otočený stříbrný lev. Znak je se srdečním stříbrným štítkem se třemi červenými kosočtverci. Štít Ditrichštejnů je pokosem dělený zlatě a červeně. Na něm jsou dva stříbrné vinařské nože se zlatými rukojeťmi. Znak Salm-Reifferscheidtů najdeme i v trojúhelníkovém štítě domu čp. 10. Dům byl postaven po roce 1842 jako nová fara, kdy při velkém požáru v Mikulášovicích shořela původní, která stála na místě dnešního čp. 7. Znak je položen na nachovém plášti a doplněn řádovou dekorací. Spolek historie

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ SPORT - KULTURA STRANA 5 PODZIMNÍ TIPY NA V LET Dnešní výlet bude mezi starými turisty určitě mnohokrát prověřený, ale kvůli těm druhým - méně aktivním a taky s ohledem na výletníky z větší dálky by neměl v naší nabídce chybět. Začneme ale tentokrát trochu ze široka. Asi neprávem a jenom díky šikovnosti svých radních si Krásná Lípa přivlastnila titul brána či centrum Českého Švýcarska. Tento náš nádherný kus země má ale přirozenou vesničku svou střediskovou. Je jí samozřejmě a logicky obec Jiřetín, ležící na rozmezí Lužických hor a Českosaského Švýcarska, a je i jakousi vstupní branou do oblasti Labských pískovců, ve které leží i Mikulášovice. Procházky Vám zpříjemní také pohled do kraje nebo na zajímavé stavby. První zmínka o Jiřetíně pochází z roku V tomto roce začala výstavba městečka Sankt Georgenthal, o což se přičinil měrou značnou majitel tehdejšího Tolštejnského panství Jiří ze Šlejnic. Městečko žilo z plátenictví a textilní výroby, nepatrně z těžby stříbra, později z opracování polodrahokamů, mělo i svůj vlastní pivovar. V pozdějších letech je známé spíš jako bašta turistů a sídlo chalupářů a rekreačních středisek. Místní i lufťáci obec zvelebují a přičinili se tak v roce 1998 o zisk titulu Vesnice roku. Díky dalším aktivitám místních lidí, kteří chtěli posílit zájem turistů o tuto oblast, vznikl projekt se založením Tolštejnského panství, jehož součástí je mapa panství či možnost zapojit se do hry související s cestováním po širokém okolí včetně části na německé straně hranice za použití speciálního vandrovního pasu. Zajímavých míst pro výletníka je přímo v Jiřetíně hned několik. Pojďme si je krátce připomenout. Tolštejn Zřícenina hradu z roku 1337, jenž se původně nazýval Dohlensteinem či Kavčí skálou. V jeho držení se vystřídali Vartenberkové, Páni z Dubé, Šlejnicové a další páni. Byl vybudován na ochranu obchodních cest z Čech do Lužice. Sloužil tak až do třicetileté války, kdy byl Švédy vypálen a později už nebyl obnoven. Jedlová hora Na jejím vrcholu (asi 3 km chůze z centra Jiřetína) stojí kamenná rozhledna. Její stavbu měl na svědomí v roce 1891 horský spolek pro nejsevernější Čechy. Výška samotné rozhledny je 23 m, vrchol Jedlové hory je 774 m nad mořem a je z ní nádherný výhled do blízkého i širokého okolí (Luž, Pěnkavčí vrch, Ještěd). Na Jedlové najdeme i pomník spisovatele Friedricha Schillera. Stříbrná štola Je památkou na těžbu stříbra v Jiřetíně, se kterou se zde začalo v roce Nachází se na okraji obce směrem na Horní Podluží v těsné blízkosti silnice. Z původní 640 m dlouhé sloje je dnes veřejnosti zpřístupněno 360 m. Tuto štolu založil v roce 1781 Jan z Edenburku. Více informací lze získat v muzeu v bývalé faře nebo při procházce hornickou naučnou stezkou v údolí řeky Milířky. Křížová hora Zrenovované poutní místo složené z Getsemanské zahrady (sochy tří spících apoštolů - sv. Petra, Jakuba, Jana a modlícího se Ježíše), sochy Ecce homo (znázorňující sedícího Ježíše s trnovou korunou), sochy Panny Marie a z křížové cesty, která končí na vrcholu nad obcí ve výšce 563 m u kaple. Místo je spojené s legendou o zjevení spasitele na kříži sedmi bratrům, vybízející je k návratu z nuceného exodu v době protireformace. Vrátí se nejmladší z nich. Nemocný na nohy nechá vystavět na úpatí hory dřevěný kříž a po modlitbách u něj se uzdraví. O výstavbu tohoto poutního místa se zasloužil místní farář Gottfried Liessner. Areál byl vysvěcen 17. září Kostel Nejsvětější trojice Byl vysvěcen v roce Většina zařízení pochází z 18. století. Dva oltářní obrazy (Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Páně) jsou dílem jiřetínského rodáka Josefa Birnbauma. Kazatelnu se zpovědnicí, která stávala pod ní, vyrobil v roce 1829 stolař Jakob Worm z Horního Podluží. Ostatní zajímavosti Obdivuhodná je i celá řada podstávkových domů rozesetých po okolí. K využití se nabízí letní i zimní sportovní areál s fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty, bazénem, plážovými kurty na volejbal i kopanou, 60metrovou atletickou dráhou, minigolfovým hřištěm s 18 jamkami, tělocvičnou, v zimě pak s dvěma lyžařskými vleky 800 a 1200 m dlouhými, či běžeckými tratěmi. Jiřetín se nám tak nabízí ke krátkým, ale i celodenním výletům či pobytům s možnými výjezdy z Mikulášovic vzdálených od místa činu pouhých asi 24 km. Petr Horák Pozvánka na přespolní běh Minulý rok se v Mikulášovicích obnovila tradice podzimního běhu na počest kulatého výročí města. Závod se tedy pravidelně každý rok poběží v některém z volných podzimních termínů. Pro letošní rok se technického zajištění stejně jako v roce 2006 ujal místní turistický oddíl mládeže ve spolupráci s městem Mikulášovice. Pro závodníky školou povinné byl stanoven termín pátek 2. listopadu, veřejnost si pak může vyzkoušet svojí kondici den poté v sobotu 3. listopadu, kdy zároveň proběhne první kolo krajského poháru Ústeckého kraje v turistickém závodě. Obě soutěže se uskuteční v areálu městského koupaliště. t.f. ŘÍJEN 2007 KINO STŘELNICE RUMBURK Divoké vlny nedûle v a hod. Animovaná komedie o tuãàácích a jednom velkém surfafiském závodu. Ml. pfiístupno. Hezké sny ãtvrtek v hod. Hodnû nezávislá, pfievelice jemná romantická komedie. Ml. pfiístupno. Prolhaná Ketty pátek v hod. Fra ka Divadelní spoleãnosti HÁTA Praha. V hlavní roli M. Boãanová nebo M. Men íková. Pro abonenty a vefiejnost. Oldies - Discorevue s hosty sobota od do hod. Strip pro dámy i pány. DJ S. Jí a (rumbursk rodák). Harry Potter a FénixÛv fiád sobota v hod. Pát rok studia v Bradavicích je ve znamení v razné zmûny, a to nejen pro Harryho. Jednotka pfiíli rychlého nasazení úter v hod. Anglická krimikomedie s neodolateln m britsk m humorem, svérázn mi postaviãkami a neãekanû originální zápletkou. Tajnosti stfieda v hod. Jeden den v Ïivotû Ïeny, která znovu hledá smysl Ïivota ve své minulosti. Doma je doma ãtvrtek v a hod. Pásmo krátk ch filmû pro dûti. Planeta teror sobota v hod. Dav potrhan ch lidí z mûsta zaplavuje ãekárnu nemocnice. DŮM KULTURY RUMBURK KINO DUKLA ŠLUKNOV Irina Palm ãtvrtek v hod. Pfiíbûh padesátileté Maggie. Ml. pfiístupno od 15 let. Kofiení Ïivota nedûle v hod. C. Zeta-Jones a A. Eckhart v romanci o lásce a jídle. Ml. pfiístupno od 12 let. Shrek tfietí stfieda v 9.30 a hod. Viktorky nedûle od do hod. Odpoledne s populární dámskou dechovkou. Velk sál DK. Karaoke na Stfielnici pátek a sobota ve hod. Vlastní interpretace písní náv tûvníkû dle vlastního v bûru s texty na TV. Dj M. Vlãek. Divoké vlny úter v hod. Hrdinou filmu je mlad tuãàák skalní Cody Maverick, zaãínající surfafi, kter se chystá na úãast ve svém prvním profesionálním závodu. Bestiáfi stfieda v hod. Pfiíbûh emancipované Ïeny, která se pokou í vyfie it citovou krizi ryze muïsk m pfiístupem. Divoãáci ãtvrtek v hod. Co kdybyste mohli podniknout v let, kter by zmûnil vá obyãejn Ïivot v divoké a nespoutané dobrodruïství? Co takhle motorkáfisk v let napfiíã Amerikou? Pusinky sobota v hod. Iska, Karolína a Vendula se po maturitû vydávají na cestu bez cíle, dûleïité je putování samo.

6 STRANA 6 SPORT MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Mistrovská obhajoba nakonec nevyšla Po mírném výsledkovém zklamání z MČR štafet se mikulášovičtí běžci pustili do intenzivního tréninku, který se jim bezesporu vyplatil. Běžecké úseky v kopcích kolem rozhledny Tanečnice a trénink azimutových úseků připravil všechny tři české reprezentanty na výbornou. Mezinárodní mistrovství se letos běželo ve velmi drsném terénu v údolí řeky Střely nedaleko Kralovic u Plzně. Čeští organizátoři si dali práci a připravili nesmírně náročný závod, který předčil co do obtížnosti i loňský extrém ze Ke své v pořadí již čtvrté obhajobě mistrovského titulu v turistickém závodě štafet nastoupili místní běžci, aby tak zúročili celoroční výsledky v soutěžích jednotlivců. Přesto, že právě při závodech jednotlivců jim sezona vyšla přímo skvěle, nedokázali v kolektivním závodě štafet dosáhnou výše než na stříbrnou medaili. Druhé místo je bezesporu perfektní, nicméně všichni členové favorizované štafety zůstali za očekáváním. Na více než 16kilometrové trati je od zisku zlata dělily dvě minuty a šest sekund. jméno pořadí trestné minuty absolutní na úseku pořadí Tomáš Le Van 2. místo 2 trestné min. 7. místo Jakub Bendžela 5. místo 3 trestné min. 12. místo Tomáš Fúsek 1. místo 0 trestných min. 1. místo Velký fotbalový svátek zažil celý region, když se v sousedním Vilémově v rámci 2. kola poháru ČMFS hrálo utkání mezi SK Stap Tratec Vilémov a prvoligovými Teplicemi. Zápas obra s Goliášem byl do 30. minuty vyrovnaným soubojem, pak už přišla na řadu zkušenost ligového týmu. Nezapomenutelným zážitkem však byl zejména nástup obou mužstev na hrací plochu. Všechny aktéry utkání doprovodili na hřiště ti nejmenší fotbalisté z Vilémova a také z Mikulášovic. Vilémovské děti přivedly na trávník své borce v zelenobílých dresech a mikulášovické doprovodily teplický tým v tradiční žluto-modré kombinaci. Mikulášovice mají mezinárodního mistra v turistickém závodě slovenských Košic. Právě tento terén nejlépe sedl závodníkům z Mikulášovic, a ti prokázali, že patří k evropské špičce v tomto sportu. Od prvních minut po startu závodu se držel v čele ambiciózní Jakub Bendžela a dlouho figuroval v průběžných výsledcích na prvním místě a navíc s nulovou penalizací. Celkově ho dokázal předstihnout už jenom nejzkušenější závodník Tomáš Fúsek, který běžel o necelé dvě minuty rychleji a také neobdržel žádnou penalizaci. A tak mohly Mikulášovice slavit titul mezinárodního mistra a stříbro v elitní kategorii mužů. Oba tyto výsledky ještě podtrhnul úspěch staršího dorostence Tomáše Le Vana, který si přivezl také stříbrnou medaili. V těchto dnech čeká oddíl už pouze jeden mistrovský závod v Ostravě, a to smíšených dvojic. Poté krátká regenerace členů české reprezentace a již se rozjede seriál krajských závodů příští sezony. První krajský postupový závod se poběží v Mikulášovicích již v sobotu 2. listopadu. ške Medailisté letošního mistrovství ČR ve štafetách (1. Kralovice, 2. Mikulášovice, 3. Kralupy nad Vltavou). Z Benešova si odvezli plný počet bodů Mikulášovickému fotbalovému áčku se po letech podařilo přehrát nevyspitatelný tým Benešova nad Ploučnicí. Tvrdý a obávaný soupeř a ještě navíc na vlastním hřišti, tak to byla častá slova našich fotbalistů těsně před odjezdem na soupeřovu horkou půdu. Nakonec sehráli velmi pěkný zápas a přivezli tři body za vítězství 5:2. Méně se dařilo druhý den našim dorostencům, kteří stejného soupeře hostili na vlastním hřišti. V úvodu utkání sice vedli 1:0, ale soupeřovo vyrovnání přišlo za pár minut. Do přestávky hosté ještě přidali vedoucí branku a náš tým už neměl sil utkání otočit. Konečný stav byl nakonec v opačném gardu než úspěch dospělých. t.f. O dramatické okamžiky nebyla v zápase dorostu nouze. Slavnostní vyhlášení výsledků se odehrálo za zvuku státních hymen na náměstí v Kralovicích. Ceny předával starosta města, zástupci pořadatelů a sponzorů. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování M. Rein, Rumburk, tel tisk - Petr ÎiÏlavsk, romiprint, Rumburk vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Propozice. Mercedes-Benz Bike Cup Harrachov

Propozice. Mercedes-Benz Bike Cup Harrachov Pořadatel: Proxima Sport s.r.o., info@bikecup.cz Marek Vařenka +420 777 717 080 Propozice Mercedes-Benz Bike Cup Harrachov Místo: SKP Harrachov, 50.783164, 15.414050, mapa zde: https://mapy.cz/s/tt2s Popis

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

na 19. ročník turistické akce

na 19. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz,camp Valdek za podpory MÚ Šluknov a CDS holding s.r.o. Český Dub připravili a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,celé turistické oddíly, na toulky

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Turistický zpravodaj si můžete stáhnout ze stránek Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou nebo si ho nechat zasílat em.

Turistický zpravodaj si můžete stáhnout ze stránek Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou nebo si ho nechat zasílat  em. Časopis Turistický zpravodaj je občasník Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou. Přináší informace o akcích jím pořádaných a připravovaných a informuje i o dalších zajímavých akcích v okolí. Turistický

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Mapové podklady k analytické části

Mapové podklady k analytické části Mapové podklady k analytické části Příloha 3 V této příloze jsou uvedeny vybrané mapové podklady získané od společnosti Ekotoxa, na které je odkazováno v textu analytické části. U každého ukazatele je

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí LYŽAŘSKÝ ODDÍL Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval především běžeckému

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

na 47. ročník turistické akce

na 47. ročník turistické akce Odbor KČT 106106 Šluknov,Turistický oddíl mládeže Skaláci,Olafplaz a Klub Krušnohorců KKKKKK připravili a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,celé turistické oddíly, příznivce zimní turistiky

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP

vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP KRAJSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA ÚSTECKÉHO KRAJE a STIMAX International, s.r.o. vyhlašují III. ročník seriálu STIMAX CUP aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje, který se koná za

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 ITÁLIE Ischia Půldenní výlet kolem ostrova Ischia Půldenní okruh kolem ostrova Ischia s českým průvodcem. Prohlídky a zastávky na nejzajímavějších místech ostrova, výjezd do nejvýše

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Nové vlaky RegioShark

Nové vlaky RegioShark Nové vlaky RegioShark Platí od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014 Toto není platný jízdní řád, omezení jízdy vlaků je platné pouze pro jednotku řady 440, omezení jízdy vlaků je uvedeno v platném jízdním řádu

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Králický Sněžník...6 Z kláštera na Hoře Matky Boží na Severomoravskou chatu... 8 Králické aleje...10 Vyhlídkový okruh Králickým Sněžníkem...12 Po hřebeni

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů.

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů. Návštěva města MOST V rámci vzájemné společné spolupráce Základní organizace Třeboň Strany zelených a hnutí Občané městu, město občanům, kdy po komunálních volbách v roce 2014 byl v Třeboni také založen

Více

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory ROZPIS ZÁVODU 17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory Pořadatel: SK Orientační sporty Nové Město na Moravě z pověření Českého svazu orientačních sportů Datum: 17. 10. 2015 sprint,

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2015 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( září 2015 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 28 Loučení s předškoláky (16.6.) Přílohu vytvořil : Martin Frank

Více

HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič

HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič Hřiště a koupaliště nás zaujala pro svou schopnost vytáhnout lidi ze zahrádek a Hřiště a koupaliště nás zaujala pro svou schopnost vytáhnout lidi ze zahrádek a gaučů,

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

pořádá cykloklub Oslavany vyjížďku po pivovarské cyklostezce Start je na zámku v Oslavanech.

pořádá cykloklub Oslavany vyjížďku po pivovarské cyklostezce Start je na zámku v Oslavanech. 2 Nejbližší akce: 27.8.2016 pořádá cykloklub Oslavany vyjížďku po pivovarské cyklostezce Start je na zámku v Oslavanech. Info pro členy klubu: Pokud pojedete na tuto akci společně, tak sraz je v 9:15 hod.

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ženy dorost

ženy dorost CHKO Podblanicko 4 km pod horou Blaník, 2 km Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov, cca 75 km od Prahy i Kolína Termín soustředění: 1. 8. 09 15. 8. 09 přípravky, muži 1.8. 09 7.8. 09 ženy 7.8. 09 15.8.09

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více