VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/ Škola 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace Adresa školy Školní 301, Křinec Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy ředitel: Mgr. Tomáš Veverka zástupce ředitele: Mgr. Jana Kuncířová Výchovný poradce Mgr. Dana Lokšová Kontakt tel.: www: 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Městys Křinec Adresa zřizovatele Náměstí 25, Křinec Kontakt tel.: Údaje o školské radě Rok voleb současné školské rady 2011 Počet členů školské rady 3 Předseda školské rady Mgr. Jana Kuncířová Kontakt na předsedu Členové školské rady Mgr. Jana Kuncířová Ivana Merklová Milan Moc Zápisy z jednání školské rady jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách školy. Stránka 1

2 1.4 Údaje o občanském sdružení při škole Název SDRUŽENÍ RODIČŮ KŘINEC (SRK) Vznik 31. srpna 2004 IČO Kontakt , Náplň Podpora aktivit školy, podíl na financování soutěží 1.5 Subjekty se kterými škola spolupracovala ve školním roce 2011/2012 Městys Křinec INPROMA spol. s r. o. TJ Křinec o.s. SDH Křinec ČRS MO Rožďalovice SDH Vestec Karel Vecko zřizovatel školy vystoupení vybraných žáků I. stupně na vítání občánků (říjen 2011, květen 2012) pomoc žáků II. stupně při organizaci dětského odpoledne v Křinci sponzorský dar ve výši ,-Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou žáků na lyžařský kurz, školu v přírodě a na nákup vybavení MŠ zajištění fotbalového turnaje spolupráce při zajištění akcí, které pořádá MŠ a ZŠ, vedení hasičského kroužku vedení rybářského kroužku a organizace rybářského zájezdu poskytnutí autobusu na školní akce pro ZŠ a MŠ bezplatné ozvučení školních akcí 1.6 Součásti školy Jednotlivé součásti školy Kapacita Základní škola 450 Mateřská škola 64 Školní družina 50 Školní jídelna ZŠ 450 Školní jídelna - výdejna (MŠ) 64 Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ 4 65 Škola celkem Mateřská škola 3 64 Školní družina 2 50 Školní jídelna MŠ - 64 Školní jídelna ZŠ Stránka 2

3 1.7 Charakteristika jednotlivých součástí školy Základní škola Základní škola je úplnou školou s postupovým prvním až devátým ročníkem. Výuka probíhá ve čtyřech propojených pavilonech, které jsou označeny jako A, B, C a D. V pavilonu A je 5 kmenových tříd pro 1. až 5. ročník a jedna odborná učebna vybavená výškově nastavitelnou interaktivní tabulí. V pavilonu B jsou kmenové učebny pro 6. až 9. ročník, učebna informatiky a učebna pro sportovní aktivity (malá tělocvična),kterou jsme v roce 2011 vybavili k výuce gymnastiky. Pingpongové stoly, které byly umístěny v této učebně jsou v současnosti k dispozici žákům na chodbě školy. V pavilonu C je tělocvična, družina, kuchyně a školní jídelna. V pavilonu D je odborná učebna pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, cvičná kuchyňka a dílna. V učebně fyziky je od ledna 2010 instalována interaktivní tabule s kompletním příslušenstvím. Počátkem roku 2012 škola pořídila novou keramickou pec, která je umístěna ve školní dílně. Tato pec našla využití nejen při pracovních činnostech, ale i pro zájmovou činnost našich žáků i jejich rodičů. Škola disponuje poměrně rozsáhlými venkovními prostorami, na kterých se nachází sportovní areál, který vyžaduje revitalizaci. Zbylá část je využívána jako okrasná zahrada a v letních měsících i k výuce v přírodě. Již během hlavních prázdnin v roce 2010 došlo k výrazným vylepšením v prostředí školy. Ve všech budovách proběhla kompletní výměna oken a vnějších dveří, což pomáhá šetřit provozní náklady za elektrickou energii. Pro žáky I. stupně již rok slouží mezi pavilonem A a spojovací chodbou nová šatna vybavená šatními skříňkami. Žáci II. stupně v pavilonu B také již dva roky využívají kompletně zrekonstruované sociální zařízení. Příchozí již rok vítá veselejší žlutobílá spojovací chodba, všechny prostory pavilonu A jsou pak v kombinaci žluté a broskvové barvy a během letošních hlavních prázdninách byl vymalován pavilon B, který má nově kombinaci oranžové a broskvové barvy. V pavilonu B jsme o prázdninách rovněž instalovali nové šatní skříňky pro žáky II. stupně. Každý žák naší školy má tak v současnosti svou uzamykatelnou šatní skříňku. Od září 2011 jsme nově začali výuku anglického jazyka v MŠ, na kterou naváže výuka AJ v první a druhé třídě ZŠ. Městys Křinec vypsal počátkem srpna 2012 výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu A. Rekonstrukce byla poté zahájena 7. září Během školního roku 2011/2012 byli žáci 6. ročníku testováni z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Žáky 9. ročníku jsme testovali také z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a navíc ještě z anglického jazyka. V období od 23. ledna do 29.února 2012 jsme si nechali zhodnotit kvalitu klimatu školy anonymním dotazníkovým šetřením Mapa školy mezi žáky, učiteli a rodiči, které nám poskytlo informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Výsledky Mapy školy jsou k nahlédnutí v dokumentech na našich webových stránkách. Všechny tyto testy naše škola pořídila od firmy SCIO.cz. Mateřská škola Budova mateřské školy se nachází v klidné části městyse Křinec. Provozní doba MŠ je od 6,30 do 16,00 hodin. Kapacita MŠ ve školním roce 2011/2012 byla 64 dětí. Děti byly rozděleny do třech tříd. Mladší děti chodily do třídy Koťátek a Motýlků.Starší děti do třídy Berušek. Každá třída má k dispozici třídu, hernu, umývárnu, sociální zařízení, šatnu. Výdejnu jídla mají pouze dvě třídy. Třídy jsou dobře prosvětlené a vymalované pastelovými barvami. V celém objektu školky jsou nová plastová okna. Vybavení školky je funkční. U zastaralého nábytku dochází dle možností k postupné obměně. Stránka 3

4 Pedagogický sbor školky v minulém školním roce tvořily čtyři učitelky, úklid zabezpečovala jedna pracovnice, která zároveň vozí a pomáhá připravovat svačiny a vydává obědy dětem. Od září do května pracoval v MŠ na základě dohody o pracovní činnosti jeden topič. Během školního roku došlo k personální změně, kdy na vlastní žádost odešla paní Žaneta Rudolfová a od 19. července 2012 ji nahradila paní učitelka Klára Chalupníčková. Výchovně vzdělávací činnost je ve školce prováděna dle školního vzdělávacího programu Hrajeme si celý rok, který je rozpracován do integrovaných celků třídních vzdělávacích programů přizpůsobených věku, schopnostem a zaměření dětí. Formy činností s dětmi se během dne mění a prolínají. Všechny činnosti obsahují prvky tvořivosti. Nadstandardně školka nabízela kroužek anglického jazyka a logopedii. V tomto roce jsme zařadili do plánování celoroční hru Cestujeme nazpátek Pro děti je během školního roku organizováno mnoho různých akcí. K zápisu do MŠ, který se se konal , přišlo celkem 26 dětí, což jednoznačně přesáhlo stanovenou kapacitu školky. Přijato dle předem stanovených kritérií bylo17 dětí. Školní družina Školní družina se nachází v přízemí v pavilonu C. Ráno byla družina otevřena od 6.30 do 7.30 hod., odpoledne potom od do hod. Odpolední družina měla dvě oddělení. První oddělení bylo v prostorách školní družiny pod vedením vedoucí vychovatelky paní Zdeny Kuncové a druhé oddělení v učebnách I. stupně v pavilonu A pod vedením Marie Korcové, Mgr. Dany Vajskébrové a Mgr. Světlany Vošické. Družinu využívalo 54 dětí, přičemž 8 dětí bylo s nepravidelnou docházkou. Vedoucí vychovatelka si vyzvedává děti z 1. třídy po vyučování a odvádí je na oběd. Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnost. V případě druhého oddělení děti docházejí postupně. Všechny děti docházející do školní družiny měly možnost navštěvovat výtvarný kroužek, recitační kroužek, kroužek angličtiny, flétnový kroužek, pěvecký kroužek, kroužek vaření a sportovní kroužek(florbal). Během celého školního roku děti z družiny pravidelně navštěvovaly místní knihovnu, kde byly seznámeny s novými knihami, poznávaly spisovatele a ilustrátory, občas si i zasoutěžily. V družině jsme si potom vyprávěli o nově přečtených knihách a děti kreslily obrázky. Další aktivitou bylo vaření v kuchyňce. Děti si uvařily pudink, připravily jednohubky,upekly linecké cukroví, pracny, jemné tyčinky, roládu z listového těsta,beránka, palačinky, koblihy a langoše. Na konci školního roku si děti samy zdobí zmrzlinový pohár. Během roku chodíme na vycházky po obci nebo parku,také na dětské hřiště. Dvakrát za rok proběhla akce,, Udělej něco pro své okolí, kdy s dětmi sbíráme odpadky v okolí školí a na dětském hřišti. Konec školního roku byl již tradičně zakončen akcí,, Noc v družině. Letos hasiči připravili závody pro děti. Mohly si vyzkoušet jak hasit požár. Přijeli i policisté s novým vozidlem Passat a oslík Bíbo. Akci zakončila také tradiční noční hra. Školní jídelna, Školní jídelna výdejna (MŠ) Kapacita školní kuchyně je 450 obědů. Kapacita školní jídelny je 62 osob. Ke stravování bylo přihlášeno ve školním roce 2011/2012 celkem 147 osob. Z tohoto počtu bylo 52 žáků 1. stupně, 57 žáků 2. stupně, 22 zaměstnanců školy a 16 cizích strávníků. Součástí školní jídelny je také výdejna pro 64 dětí v MŠ, pro které se připravují kromě obědů ještě přesnídávky a svačiny. Školní jídelna vaří v pondělí a v pátek jedno hlavní jídlo, v ostatní dny dvě hlavní jídla denně. Strava je připravována v souladu s požadavky na zdravou a pestrou výživu. Vzhledem k tomu, že stravování ve školní jídelně musí dodržovat kritéria na plnění doporučených denních dávek, zařazujeme do jídelníčku pravidelně rybí a kuřecí maso, luštěniny a mléčné výrobky. K jídlům je podávána čerstvá zelenina a ovoce, vitaminové nápoje a mléko. Výdej obědů probíhá ve třech intervalech od do hodin. Vedoucí školní jídelny je od ledna 2012 paní Hana Kmochová. Stránka 4

5 1.8 Materiálně-technické podmínky školy Učebny 9 kmenových učeben Herny 1 herna Odborné pracovny, knihovna, multimediální 6 odborných učeben učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Vše ve společném venkovním areálu školy Sportovní zařízení - tělocvična Tělocvična velká (pavilon C) Tělocvična malá (pavilon B) Dílny a pozemky Dílny (pavilon D) Žákovský nábytek Škola je vybavena dostatečným množstvím odpovídajících žákovských stolků a židlí. Ostatní nábytek je potřeba postupně obměnit. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Dochází k postupné obměně a vybavování dle finančních možností školy Škola má pro své žáky dostatečný počet učebnic a učebních textů. Žáci si kupují pracovní sešity na matematiku, český jazyk, prvouku, vlastivědu, fyziku, chemii, dějepis, zeměpis a cizí jazyky. Ve školním roce 2011/2012 se podařilo dokončit obměnu většiny učebnic. Škola potřebuje finanční prostředky pro nákup nových interaktivních učebnic. Vybavení je na dobré úrovni. Pomůcky jsou v dostatečném množství. Některé z nich bude nutné v dohledné době obměnit, aby nezastarávaly. Jsou potřeba finanční prostředky na nákup odborných knih pro učitele. Škola je vybavena výpočetní a audiovizuální technikou v dostatečném množství pro současný počet žáků a pedagogických pracovníků. Postupně je prováděna průběžná obměna starší techniky. Ve školním roce byl realizován projekt EU peníze školám, z kterého se pořídila částečná modernizace výpočetní techniky. Ve sledovaném období škola využívala celkem 3 třídy různě vybavené výpočetní a audiovizuální technikou. Třída výpočetní techniky byla vybavena 10 počítači získanými sponzorským darem, 10 pracovními stanicemi nakonfigurovanými v terminálovém režimu a 5 novými počítači. Terminálový způsob připojení dovoluje efektivně využít starší hardware pracovních stanic ve spojení s nově pořízenými počítači. Učitelský počítač ve třídě dovoluje zobrazování dat dataprojektorem. Stránka 5

6 Druhá a třetí třída interaktivní výuky je každá vybavena počítačem pro pedagogy, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Přes 80% ostatních tříd je vybaveno DVD, případně VHS přehrávači a televizí. Pedagogové mají k dispozici notebooky pro přípravy a práci s interaktivními tabulemi. Sborovny pedagogů byly vybaveny novými počítači a kancelářským softwarem. Nově byly pořízeny software pro administraci jídelny a pro práci pedagogů (klasifikace, rozvrhy) Všechny počítače ve škole jsou připojeny do lokální počítačové sítě. Je zabezpečeno sdílení dat, připojení k internetu s rychlostí do 16Mbit/s, komunikace mezi uživateli a bezpečnost dat. Propojení počítačů je provedeno kabelovým rozvodem po budově školy. Připojení k internetu a webové stránky školy zajišťuje firma COMTEX NETWORK SYSTEMS. Provoz schránek elektronické pošty pro pedagogické a administrativní pracovníky je realizován komerční společností LICANET. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP třída 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DUHA 2010 vydaný 30. srpna 2010 (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené třídy třída Stránka 6

7 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 28 Počet učitelů ZŠ 13 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 4 Počet asistentů pedagoga ZŠ 1 Počet všech nepedagogických pracovníků ZŠ 4 Počet nepedagogických pracovníků MŠ 1 Počet pracovníků ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé ZŠ celkem 100 Učitelky MŠ 53 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku nad 55 let v důchod. věku Celkem Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Počet osob Úvazek (%) Stupeň vzdělání samostatná odb. kuchařka 1 88 SOU pomocné kuchařky 2 69 základní uklízečky 3 88 základní školník 1 88 SOU ved. školní jídelny ZŠ 1 88 ÚSO hospodářka 1 88 ÚSO Stránka 7

8 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Zápis k povinné školní docházce proběhl 25.ledna 2012 a 8. února Zápis do mateřské školy Do mateřské školy bylo nově zapsáno pro následující školní rok celkem 17 dětí. Zápis proběhl 20. března Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem - - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Komentář: Na víceletá gymnázia se žádný žák naší školy nehlásil. b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Komentář: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy. v devátém ročníku v nižším ročníku 24 0 Stránka 8

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 1. třída třída třída třída třída Celkem II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 6. třída třída třída třída Celkem Stránka 9

10 II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 6. třída třída třída třída Celkem Přehled o chování I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem Stránka 10

11 II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , I. stupeň , II. stupeň , Celkem , pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , I. stupeň , II. stupeň , Celkem , Stránka 11

12 5.3 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení 9. 1 S kombinací postižení 8. 1 S vývojovými poruchami učení 3.,5.,6.,7. 7 Komentář: Při vzdělávání žáka s kombinovaným druhem postižení byla nutná asistentka pedagoga. 5.4 Prevence sociálně patologických jevů V každé společnosti se objevují problémy v oblasti mezilidských vztahů. Mohou se vyskytovat mezi dospělými i mezi dětmi. Dětem je potřeba pomáhat tyto problémy řešit, odstraňovat je, předcházet jim. Z tohoto důvodu je povinností každé školy mít zpracovaný Minimální preventivní program, kde jsou stanoveny základní cíle práce s dětmi v oblasti primární prevence. S jeho obsahem jsou seznamováni všichni pracovníci školy a vhodně jej zařazují do výuky. Náš školní minimální preventivní program sestavuje metodik prevence Vladimír Hojsák. Na naší škole byly počátkem školního roku řešeny projevy kyberšikany mezi staršími žáky. Jednání probíhalo ve spolupráci s rodiči žáků a byla realizována výchovná opatření, která měla zamezit případnému opakování tohoto jednání. V průběhu druhého pololetí bylo řešeno několik problémů vyplývajících ze špatného přístupu žáků k ostatním spolužákům naší školy. Již druhým rokem žáci pátého a devátého ročníku absolvovali jednoduché testové otázky, ve kterých prokazovali své znalosti, které měli získat v průběhu dosavadní školní docházky. Většina žáků měla dobré znalosti. Výsledky budou podnětem pro další práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 5.5 Výchovné poradenství Základem práce výchovné poradkyně jsou práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami a kariérové poradenství pro žáky školy. Jsou umožňovány konzultace žákům a rodičům, ostatním pedagogům je nabízena a poskytována metodická pomoc v oblasti práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami. Škola úzce spolupracuje s pracovištěm PPP Středočeského kraje v Nymburce a se Speciální školou v Kolíně. Klienti PPP mají v naší škole zajištěny podmínky pro vzdělávání podle svých potřeb. Na základě doporučení PPP a v úzké spolupráci mezi vyučujícími a výchovnou poradkyní se vytváří plán vzdělávání každého žáka se speciálními potřebami. V případě potřeby zajišťuje výchovná poradkyně kontakt i s dalšími pracovišti ( např. SPC, OSPOD). Stránka 12

13 Ve spolupráci s Úřadem práce v Nymburce jsou pro žáky 5. a 9. třídy a pro žáky vycházející z jiného ročníku zajišťovány materiály a individuální poradenství pro optimální volbu dalšího studia. Žáci deváté třídy v tomto školním roce často využívali konzultační hodiny výchovné poradkyně, na třídních schůzkách byli se změnami v přijímacím řízení seznámeni i rodiče žáků. Všichni žáci se umístili na vybrané obory. Důležitou součástí je i práce v oblasti prevence nežádoucích jevů, a to buď ve spolupráci s metodikem prevence sociálně patologických jevů, nebo ve spolupráci s třídními učiteli. Sledujeme informovanost žáků v této oblasti a snažíme se co nejvíce zdokonalovat jejich sociální dovednosti. Jednou z akcí v této oblasti je adaptační kurz pro žáky šestých a sedmých ročníků. Kurz je vždy detailně připraven tak, aby splňoval svůj základní účel napomáhat k osobnímu rozvoji každého zúčastněného, naučit zúčastněné vzájemné komunikaci, vytvořit z dětí spolupracující tým. Tomu napomáhají různé aktivity, které naplňují výzvy fyzické, mentální i emoční. Jsou vzájemně propojeny tak, aby vytvářely zážitkové aktivity, které přispívají k osobnímu a skupinovému rozvoji. Náš již druhý adaptační kurz se konal ve dnech září 2011 v Českém ráji se základnou na Malé Skále. Žáci šesté a sedmé třídy s pedagogickým dozorem Tomášem Veverkou, Evou Vlčkovou a Danou Lokšovou zde prožili čtyři dny plné různých aktivit. Poznávali krásné prostředí Českého ráje, vystoupali na Vranov a po prohlídce skalního hradu došli až na hrad Frýdštejn, jeli na celodenní výlet do Hruboskalského skalního města s prohlídkou Hrubé Skály a Hradu Valdštejna. Nejnáročnější aktivitou byl program v lanovém centru. Každý večer se všichni scházeli k sociálním hrám, děti přemýšlely o sobě i o druhých. V průběhu druhého pololetí byl připravován adaptační kurz na další školní rok. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy vzdělávání Pracovník (místo konání) 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Jana Kuncířová Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze (obor anglický jazyk) ukončení studia závěrečnou zkouškou vzdělávání Pracovník (místo konání) 6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Stránka 13

14 b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Vzdělávání (místo konání) 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace, semináře Pedagogičtí pracovníci ZŠ Dvanáct měsíců aneb změny v právních předpisech (Praha) Odměňování pedagogických pracovníků a pracovněprávní problematika ve školství (Praha) Doškolovací kurz pro instruktory lyžování (Pec pod Sněžkou) VALNÁ HROMADA AŘZŠ ČR, Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny (Děčín) Jazykově metodický kurz AJ (Mladá Boleslav) Semestrální kurz AJ (Praha) Motivační setkání vyučujících angličtiny (Praha) Learning the Classroom (Praha) Grammar is fun (Praha) Lesson aktivity toolkit (Praha) Jazykový pobyt v Bournemouthu (Velká Británie) Výuka cizího jazyka u žáků se SPU (Nymburk) Interaktivní tabule ve výuce jazyků (Nymburk) Inspirovat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka (Praha) Kariérové poradenství (Praha) Komunikace ve školní praxi (Nymburk) Přínosy akustické stimulace v oblasti poruch ADHD a SPU (Praha) Pracovník Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Eva Ernstová, Mgr. Dana Lokšová, Mgr. Světlana Vošická Mgr. Eva Ernstová, Mgr. Dana Lokšová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Dana Lokšová Stránka 14

15 Cesty k literatuře a ke čtenářství /Slovo jako lodička pro obrazy (Nymburk) Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu nejen při testování žáků (Praha) Výuka chemie a bezpečné školní experimenty v soudobých podmínkách ZŠ (Praha) Prevence rizikového chování na školách (Praha) Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím pro interaktivní tabuli (Praha) Vision Pro v7.1 - software pro dálkové ovládání učebny (Praha) Sňatková politika ve středověku+intimní život středověkých lidí ve světle práva a morálky (Hradec Králové) Fraus učebnice dějepisu (Kolín) Sovětská invaze do Československa v srpnu 1968 (Hradec Králové) ŽIDÉ, DĚJINY A KULTURA pro pokročilé (Praha) Hygiena ve středověku+ženské účesy a pokrývky hlavy ve středověku (Hradec Králové) Čarodějnictví a čarodějnice v českých zemích (Hradec Králové) Finanční gramotnost v pedagogické praxi Pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem (Praha) Učitelská angličtina (Nymburk) Kurz Aj (Nymburk) Pravidelná setkání metodiků SPJ (Nymburk) Školení preventistů PO (Nymburk) Školení BOZP a PO - Zdeněk Vocásek, OZO v BOZP a PO (ZŠ Křinec) Nepedagogičtí pracovníci Vema, a.s.- mzdy (Praha) Finanční kontrola (Praha) Účetnictví škol (Praha) Seminář ke školnímu stravování (Nymburk) Moderní trendy ve školních jídelnách (Nymburk Mgr. Světlana Vošická Mgr. Světlana Vošická Mgr. Světlana Vošická Vladimír Hojsák Ing. Jaroslav Pulda Ing. Jaroslav Pulda Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Marie Pavlíčková Marie Korcová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Světlana Vošická Veronika Kuncová Mgr. Eva Ernstová Vladimír Hojsák Vladimír Hojsák všichni pracovníci ZŠ a MŠ Křinec Jana Horáková Jana Horáková Jana Horáková Hana Kmochová Hana Kmochová Stránka 15

16 7. Údaje o aktivitách školy 7.1 Údaje o aktivitách základní školy, mateřské školy a školní družiny Významné akce základní školy Další akce základní školy Adaptační kurz (září 2011) Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Křinci (listopad 2011) Vánoční vystoupení v kostele sv. Jiljí v Křinci (prosinec 2011) Poznávací zájezd do Drážďan (prosinec 2011) Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2011) Týden pro Rexe a jeho kamarády-sbírka na pomoc poděbradskému útulku pro opuštěné psy (prosinec leden 2012) Velikonoční trhy ( březen 2012) Poznávací zájezd do Říma, Vatikánu a Tivolli (květen 2012) Rybářský výlet do Podlužan (květen 2012) Školní akademie (květen 2012) Škola v přírodě pro I. stupeň (červen 2012) Den otevřených dveří (červen 2012) Křinecký desetiboj netradiční sportovně-kulturní odpoledne pro žáky a jejich rodiče (červen 2012) Den s dinosaury (září 2011) Divadlo Koloběžka-Houbařská pohádka (září 2011) Návštěva výstavy českého zahrádkářského svazu v Křinci (září 2011) Návštěva Dinoparku v Praze na Harfě (říjen 2011) Drakiáda-výroba a pouštění draků žáků 5. třídy (říjen 2011) Beseda o Holocaustu s panem Plaňanským a pamětnicí paní Lieblovou (říjen 2011) Celoškolní sběr papíru (říjen 2011) Vystoupení středověkého divadla Traken (říjen 2011) Divadlo Duhová pohádka (listopad 2011) Exkurze 4. a 7. třídy do Prahy (listopad 2011) Beseda o včelách s panem Plaňanským (listopad 2011) Návštěva Vyšehradu a exkurze do ČT žáků 6.,7. a 8. ročníku (listopad 2011) Mikuláš ve škole (prosinec 2011) Exkurze Středověký Nymburk žáků 7. ročníku (prosinec 2011) Dan Kubica-hudební vystoupení (prosinec 2011) Exkurze žáků 2., 3. a 5.třídy do předvánoční Prahy s prohlídkou historické budovy Národního divadla (prosinec 2011) Divadlo Na Fidlovačce v Praze-žáci 6. třídy (leden 2012) Exkurze žáků 4. třídy do ČT na Kavčí hory (únor 2012) Divadlo Koloběžka-Porouchaný robot (únor 2012) Chemické pokusy studentů VŠCHT z Prahy pro žáky 8. a 9. ročníku (únor 2012) Exkurze žáků 9. třídy do Parlamentu ČR (únor 2012) Exkurze na Pražský hrad a do Parlamentu ČR žáků 7. a 8. ročníku (únor 2012) Veselé bubínky-tvůrčí dílna paní Martincové (březen 2012) Interaktivní beseda o ekologii a třídění odpadů (březen 2012) Slavnosti Slabikáře pro žáky 1. třídy (duben 2012) Beseda žáků 8. třídy na Úřadu práce v Nymburce (duben 2012) Stránka 16

17 Divadlo Dorami-hudební pořad pro I. stupeň (duben 2012) Výchovný koncert o vývoji rockové hudby (květen 2012) Beseda na téma Postavení žen v islámských zemích pod vedením Mgr.Šárky Bebutové a Marie Jeníkové (květen 2012) Dopravní hřiště-průkaz cyklisty žáků 5. třídy (květen 2012) Exkurze do Polabského muzea v Poděbradech žáků 6. třídy (květen 2012) Dětský den ve škole (červen 2012) Exkurze žáků 9. ročníku do Židovského muzea v Praze (červen 2012) Chemické pokusy Energie studentů VŠCHT z Prahy pro žáky 8. a 9. ročníku (červen 2012) Divadlo s pohádkou O veverce Zrzečce (červen 2012) Divadlo Neklid-Mísa plná ovoce (červen 2012) Pasování prvňáčků na čtenáře (červen 2012) Exkurze 8. třídy do Národního technického muzea v Praze (červen 2012) Výlet žáků 8. třídy do Prachovských skal (červen 2012) Celoškolní sběr papíru (červen 2012) Výlet 7. a 9. třídy do Janova v Jizerských horách (červen 2012) Výlet žáků 6. třídy do ZOO v Praze (červen 2012) Projektová činnost základní školy Projekt NJ Ich 8. třída (říjen 2011) Projekt NJ Mein Traumzimmer 9. třída (říjen 2011) Projekt I. stupně Podzim (listopad 2011) Projekt AJ Jeden rok v mém životě 6. třída (listopad 2011) Projekt NJ Meine Familie 8. třída (listopad 2011) Projekt NJ W. A. Mozart 9. třída (listopad 2011) Projektový den Vánoční dílna (prosinec 2011) Projekt PŘ Houby-jedlé, nejedlé a jedovaté 6. třída (leden 2012) Projekt NJ Meine Freund/Freundin 8. třída (leden 2012) Projekt NJ Mein Tag 9. třída (leden 2012) Projekt AJ Zvířata v mé rodině 6. třída (únor 2012) Projekt AJ Sedm divů světa 9. třída (únor 2012) Projektový den Velikonoční dílna (březen 2012) Projekt AJ Evropská města 6. třída (březen 2012) Projekt NJ Meine Hobbys 8. třída (březen 2012) Projekt I. stupně Probouzení (duben 2012) Projekt AJ Anglické recepty 6. třída (duben 2012) Projekt AJ My experiences 7. třída (duben 2012) Projekt NJ Mein Lieblingstier 8. třída (duben 2012) Projekt AJ Státy USA 6. třída (květen 2012) Projekt DĚ Mayové, Inkové, Aztékové 7. třída (květen 2012) Projekt NJ Meine Kleidung 9. třída (květen 2012) Projekt PŘ Zdravá výživa 8. třída (červen 2012) Projekt PŘ Škodlivé látky 8. třída (červen 2012) Projekt NJ Meine Traumreisen 8. třída (červen 2012) Projekt AJ Neobvyklé hotely 9. třída (červen 2012) Významné akce mateřské školy Dinopark Praha (říjen 2011) Drakiáda s rodiči (říjen 2011) Stránka 17

18 Andělská besídka (prosinec 2011) Masopustní týden (únor 2012) Výlet Giganti doby ledové (květen 2012) Pravěké odpoledne s rodiči (červen 2012) Další akce mateřské školy Divadlo Koloběžka (září 2011) Po stopách dinosaura (září 2011) Dřevíčková dílna (září 2011) Dinopark Praha (říjen 2011) Veselé bubínky (říjen 2011) Bramborový den (říjen 2011) Divadlo Ruce (říjen 2O11) Podzimní čarování (říjen 2011) Dýňové dopoledne (listopad 2011) Drakiáda (listopad 2011) Divadlo v ZŠ (listopad 2011) Divadlo Matýsek (listopad 2011) Adventní zdobení (listopad 2011) Vánoční tvořivá dílna (prosinec 2011) Mikulášská nadílka (prosinec 2011) Vánoční besídka Motýlci a Koťátka (prosinec 2011) Vánoční besídka Berušky (prosinec 2011) Divadlo Pravěk (leden 2012) Bílý den (leden 2012) Za kamarády do školy (2012) Doba ledová, doba ledová (leden 2012) Masopustní týden (únor 2012) Veselá písnička (březen 2012) Odemykání jara (březen 2012) Zelený den (březen 2012) Zábavné dopoledne s knihou (duben 2012) Velikonoční tvoření s rodiči (Motýlci + Koťátka) Velikonoční tvoření s rodiči ( Berušky) Hledání velikonočního zajíčka (duben 2012) Slet čarodějnic (duben 2012) Tvoření s tatínky ke dni matek (květen 2012) Divadlo Děti a hodiny (květen 2012) Školní akademie (květen 2012) Výlet Giganti doby ledové (květen 2012) Oslava dne dětí (červen 2012) Den v pravěku (červen 2012) Rozloučení s předškoláky (červen 2012) Významné akce školní družiny Další akce školní družiny Noc v družině (červen 2012) Pravidelné návštěvy křinecké knihovny Kniha je můj kamarád (1x za měsíc) Pečení a příprava studené kuchyně ve školní kuchyňce (1x za měsíc) Příprava výrobků na Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2011) Stránka 18

19 Příprava výrobků na Velikonoční trhy (duben 2011) 7.2 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Rybářský kroužek Kroužek vaření Konverzace Aj Školní klub Výtvarný kroužek I.st. Výtvarný kroužek II.st. Flétnový kroužek Pěvecký sbor Florbal Německy s úsměvem Keramika pro dospělé Hasičský kroužek Střelecký kroužek Vedoucí zájmového útvaru Jindřich Kulich Marie Korcová Marie Korcová Mgr. Ludmila Hájková Mgr. Světlana Vošická Mgr. Dana Vajskébrová Zdeňka Kuncová Mgr. Šárka Bebutová Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Eva Vlčková (Ernstová) Mgr. Světlana Vošická Martin Hlinovský M. Odvárko 7.3 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Okresní soutěž ve stolním tenisu v Lysé nad Labem (říjen 2011) Přespolní běh v Lysé nad Labem(říjen 2011) Turnaj ve florbalu žáků 4. a 5. tříd (říjen 2011) Pythagoriáda (listopad 2011) Okresní kolo ve florbalu v Nymburce (leden 2012) Školní kolo recitační soutěže (únor 2012) Konverzace v německém jazyce na ZŠ Tyršova v Nymburce (únor 2012) Okresní kolo recitační soutěže v Nymburce (březen 2012) Taneční soutěž na Loučeni (březen 2011) Soutěž juniorského aerobicu (březen 2012) Upřesňující informace (umístění) výběr žáků II. stupně -účast výběr žáků II. stupně -účast účast matematická soutěž - školní kolo výběr žáků II. stupně -5. místo soutěž pro žáky 2. až 6. ročníku vybraní žáci II. stupně - účast diplom získali: Tereza Slámová(3. třída), Miloslav Kozel (5. třída), Libor Pošepný (6. třída). Markéta Růžičková (8. třída), Markéta Staňková (9. třída) 1. místo v soutěži týmů Markéta Staňková-2. místo v jednotlivcích Markéta Růžičková ( 8. třída), Jana Fančíková, Šárka Heřmanská, Markéta Staňková (9. třída) Markéta Růžičková a Markéta Staňková postoupily Stránka 19

20 Matematický klokan (březen 2012) Výtvarná soutěž Záchranáři (březen 2012) Krajské kolo recitační soutěže (duben 2012) Mc Donald Cup v Rožďalovicích - 1. kolo (květen 2012) Mc Donald Cup v Lysé nad Labem 2. kolo (květen 2012) Fotbalový turnaj o pohár městyse Křinec (červen 2011) Atletické závody v Hořátvi (červen 2012) do patnáctičlenného finále matematická soutěž účast Tereza Slámová(3. třída)-čestné uznání, Libor Pošepný (6. třída)-diplom za účast výběr žáků I. stupně postup výběr žáků I. stupně účast fotbalový turnaj (II. st.) 3. místo výběr žáků I. stupně Andrea Honsová (3. třída) 1. místo-hod míčkem Kristýna Plachá (3. třída) 1. místo-skok daleký Aleš Hnát (4. třída) 1. místo-hod míčkem Aleš Hnát (4. třída) 1. místo-skok daleký Pavel Najmon (4. třída) 2. místo-běh na 400 metrů Miloslav Kozel (5. třída) 2. místo-běh na 60 metrů Miloslav Kozel (5. třída) 2. místo-skok daleký David Čuřík (4. třída) 3. místo-běh na 400 metrů Pavel Najmon (4. třída) 3. místo-běh na 60 metrů 8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V září 2010 naše škola vytvořila projekt Pohodová škola, zažádala o peníze z projektu OPVK EUpeníze pro školy a v únoru 2011 jsme obdrželi částku ve výši ,-Kč. Z této částky jsme do 31. srpna 2012 pořídili 13 PC sestav, 6 notebooků a jednu interaktivní tabuli. Dále byly peníze z projektu vyplaceny učitelům, kteří vytvořili inovativní materiály pro výuku a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stránka 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více