VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/ Škola 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace Adresa školy Školní 301, Křinec Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy ředitel: Mgr. Tomáš Veverka zástupce ředitele: Mgr. Jana Kuncířová Výchovný poradce Mgr. Dana Lokšová Kontakt tel.: www: 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Městys Křinec Adresa zřizovatele Náměstí 25, Křinec Kontakt tel.: Údaje o školské radě Rok voleb současné školské rady 2011 Počet členů školské rady 3 Předseda školské rady Mgr. Jana Kuncířová Kontakt na předsedu Členové školské rady Mgr. Jana Kuncířová Ivana Merklová Milan Moc Zápisy z jednání školské rady jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách školy. Stránka 1

2 1.4 Údaje o občanském sdružení při škole Název SDRUŽENÍ RODIČŮ KŘINEC (SRK) Vznik 31. srpna 2004 IČO Kontakt , Náplň Podpora aktivit školy, podíl na financování soutěží 1.5 Subjekty se kterými škola spolupracovala ve školním roce 2011/2012 Městys Křinec INPROMA spol. s r. o. TJ Křinec o.s. SDH Křinec ČRS MO Rožďalovice SDH Vestec Karel Vecko zřizovatel školy vystoupení vybraných žáků I. stupně na vítání občánků (říjen 2011, květen 2012) pomoc žáků II. stupně při organizaci dětského odpoledne v Křinci sponzorský dar ve výši ,-Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou žáků na lyžařský kurz, školu v přírodě a na nákup vybavení MŠ zajištění fotbalového turnaje spolupráce při zajištění akcí, které pořádá MŠ a ZŠ, vedení hasičského kroužku vedení rybářského kroužku a organizace rybářského zájezdu poskytnutí autobusu na školní akce pro ZŠ a MŠ bezplatné ozvučení školních akcí 1.6 Součásti školy Jednotlivé součásti školy Kapacita Základní škola 450 Mateřská škola 64 Školní družina 50 Školní jídelna ZŠ 450 Školní jídelna - výdejna (MŠ) 64 Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ 4 65 Škola celkem Mateřská škola 3 64 Školní družina 2 50 Školní jídelna MŠ - 64 Školní jídelna ZŠ Stránka 2

3 1.7 Charakteristika jednotlivých součástí školy Základní škola Základní škola je úplnou školou s postupovým prvním až devátým ročníkem. Výuka probíhá ve čtyřech propojených pavilonech, které jsou označeny jako A, B, C a D. V pavilonu A je 5 kmenových tříd pro 1. až 5. ročník a jedna odborná učebna vybavená výškově nastavitelnou interaktivní tabulí. V pavilonu B jsou kmenové učebny pro 6. až 9. ročník, učebna informatiky a učebna pro sportovní aktivity (malá tělocvična),kterou jsme v roce 2011 vybavili k výuce gymnastiky. Pingpongové stoly, které byly umístěny v této učebně jsou v současnosti k dispozici žákům na chodbě školy. V pavilonu C je tělocvična, družina, kuchyně a školní jídelna. V pavilonu D je odborná učebna pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, cvičná kuchyňka a dílna. V učebně fyziky je od ledna 2010 instalována interaktivní tabule s kompletním příslušenstvím. Počátkem roku 2012 škola pořídila novou keramickou pec, která je umístěna ve školní dílně. Tato pec našla využití nejen při pracovních činnostech, ale i pro zájmovou činnost našich žáků i jejich rodičů. Škola disponuje poměrně rozsáhlými venkovními prostorami, na kterých se nachází sportovní areál, který vyžaduje revitalizaci. Zbylá část je využívána jako okrasná zahrada a v letních měsících i k výuce v přírodě. Již během hlavních prázdnin v roce 2010 došlo k výrazným vylepšením v prostředí školy. Ve všech budovách proběhla kompletní výměna oken a vnějších dveří, což pomáhá šetřit provozní náklady za elektrickou energii. Pro žáky I. stupně již rok slouží mezi pavilonem A a spojovací chodbou nová šatna vybavená šatními skříňkami. Žáci II. stupně v pavilonu B také již dva roky využívají kompletně zrekonstruované sociální zařízení. Příchozí již rok vítá veselejší žlutobílá spojovací chodba, všechny prostory pavilonu A jsou pak v kombinaci žluté a broskvové barvy a během letošních hlavních prázdninách byl vymalován pavilon B, který má nově kombinaci oranžové a broskvové barvy. V pavilonu B jsme o prázdninách rovněž instalovali nové šatní skříňky pro žáky II. stupně. Každý žák naší školy má tak v současnosti svou uzamykatelnou šatní skříňku. Od září 2011 jsme nově začali výuku anglického jazyka v MŠ, na kterou naváže výuka AJ v první a druhé třídě ZŠ. Městys Křinec vypsal počátkem srpna 2012 výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu A. Rekonstrukce byla poté zahájena 7. září Během školního roku 2011/2012 byli žáci 6. ročníku testováni z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Žáky 9. ročníku jsme testovali také z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a navíc ještě z anglického jazyka. V období od 23. ledna do 29.února 2012 jsme si nechali zhodnotit kvalitu klimatu školy anonymním dotazníkovým šetřením Mapa školy mezi žáky, učiteli a rodiči, které nám poskytlo informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Výsledky Mapy školy jsou k nahlédnutí v dokumentech na našich webových stránkách. Všechny tyto testy naše škola pořídila od firmy SCIO.cz. Mateřská škola Budova mateřské školy se nachází v klidné části městyse Křinec. Provozní doba MŠ je od 6,30 do 16,00 hodin. Kapacita MŠ ve školním roce 2011/2012 byla 64 dětí. Děti byly rozděleny do třech tříd. Mladší děti chodily do třídy Koťátek a Motýlků.Starší děti do třídy Berušek. Každá třída má k dispozici třídu, hernu, umývárnu, sociální zařízení, šatnu. Výdejnu jídla mají pouze dvě třídy. Třídy jsou dobře prosvětlené a vymalované pastelovými barvami. V celém objektu školky jsou nová plastová okna. Vybavení školky je funkční. U zastaralého nábytku dochází dle možností k postupné obměně. Stránka 3

4 Pedagogický sbor školky v minulém školním roce tvořily čtyři učitelky, úklid zabezpečovala jedna pracovnice, která zároveň vozí a pomáhá připravovat svačiny a vydává obědy dětem. Od září do května pracoval v MŠ na základě dohody o pracovní činnosti jeden topič. Během školního roku došlo k personální změně, kdy na vlastní žádost odešla paní Žaneta Rudolfová a od 19. července 2012 ji nahradila paní učitelka Klára Chalupníčková. Výchovně vzdělávací činnost je ve školce prováděna dle školního vzdělávacího programu Hrajeme si celý rok, který je rozpracován do integrovaných celků třídních vzdělávacích programů přizpůsobených věku, schopnostem a zaměření dětí. Formy činností s dětmi se během dne mění a prolínají. Všechny činnosti obsahují prvky tvořivosti. Nadstandardně školka nabízela kroužek anglického jazyka a logopedii. V tomto roce jsme zařadili do plánování celoroční hru Cestujeme nazpátek Pro děti je během školního roku organizováno mnoho různých akcí. K zápisu do MŠ, který se se konal , přišlo celkem 26 dětí, což jednoznačně přesáhlo stanovenou kapacitu školky. Přijato dle předem stanovených kritérií bylo17 dětí. Školní družina Školní družina se nachází v přízemí v pavilonu C. Ráno byla družina otevřena od 6.30 do 7.30 hod., odpoledne potom od do hod. Odpolední družina měla dvě oddělení. První oddělení bylo v prostorách školní družiny pod vedením vedoucí vychovatelky paní Zdeny Kuncové a druhé oddělení v učebnách I. stupně v pavilonu A pod vedením Marie Korcové, Mgr. Dany Vajskébrové a Mgr. Světlany Vošické. Družinu využívalo 54 dětí, přičemž 8 dětí bylo s nepravidelnou docházkou. Vedoucí vychovatelka si vyzvedává děti z 1. třídy po vyučování a odvádí je na oběd. Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnost. V případě druhého oddělení děti docházejí postupně. Všechny děti docházející do školní družiny měly možnost navštěvovat výtvarný kroužek, recitační kroužek, kroužek angličtiny, flétnový kroužek, pěvecký kroužek, kroužek vaření a sportovní kroužek(florbal). Během celého školního roku děti z družiny pravidelně navštěvovaly místní knihovnu, kde byly seznámeny s novými knihami, poznávaly spisovatele a ilustrátory, občas si i zasoutěžily. V družině jsme si potom vyprávěli o nově přečtených knihách a děti kreslily obrázky. Další aktivitou bylo vaření v kuchyňce. Děti si uvařily pudink, připravily jednohubky,upekly linecké cukroví, pracny, jemné tyčinky, roládu z listového těsta,beránka, palačinky, koblihy a langoše. Na konci školního roku si děti samy zdobí zmrzlinový pohár. Během roku chodíme na vycházky po obci nebo parku,také na dětské hřiště. Dvakrát za rok proběhla akce,, Udělej něco pro své okolí, kdy s dětmi sbíráme odpadky v okolí školí a na dětském hřišti. Konec školního roku byl již tradičně zakončen akcí,, Noc v družině. Letos hasiči připravili závody pro děti. Mohly si vyzkoušet jak hasit požár. Přijeli i policisté s novým vozidlem Passat a oslík Bíbo. Akci zakončila také tradiční noční hra. Školní jídelna, Školní jídelna výdejna (MŠ) Kapacita školní kuchyně je 450 obědů. Kapacita školní jídelny je 62 osob. Ke stravování bylo přihlášeno ve školním roce 2011/2012 celkem 147 osob. Z tohoto počtu bylo 52 žáků 1. stupně, 57 žáků 2. stupně, 22 zaměstnanců školy a 16 cizích strávníků. Součástí školní jídelny je také výdejna pro 64 dětí v MŠ, pro které se připravují kromě obědů ještě přesnídávky a svačiny. Školní jídelna vaří v pondělí a v pátek jedno hlavní jídlo, v ostatní dny dvě hlavní jídla denně. Strava je připravována v souladu s požadavky na zdravou a pestrou výživu. Vzhledem k tomu, že stravování ve školní jídelně musí dodržovat kritéria na plnění doporučených denních dávek, zařazujeme do jídelníčku pravidelně rybí a kuřecí maso, luštěniny a mléčné výrobky. K jídlům je podávána čerstvá zelenina a ovoce, vitaminové nápoje a mléko. Výdej obědů probíhá ve třech intervalech od do hodin. Vedoucí školní jídelny je od ledna 2012 paní Hana Kmochová. Stránka 4

5 1.8 Materiálně-technické podmínky školy Učebny 9 kmenových učeben Herny 1 herna Odborné pracovny, knihovna, multimediální 6 odborných učeben učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Vše ve společném venkovním areálu školy Sportovní zařízení - tělocvična Tělocvična velká (pavilon C) Tělocvična malá (pavilon B) Dílny a pozemky Dílny (pavilon D) Žákovský nábytek Škola je vybavena dostatečným množstvím odpovídajících žákovských stolků a židlí. Ostatní nábytek je potřeba postupně obměnit. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Dochází k postupné obměně a vybavování dle finančních možností školy Škola má pro své žáky dostatečný počet učebnic a učebních textů. Žáci si kupují pracovní sešity na matematiku, český jazyk, prvouku, vlastivědu, fyziku, chemii, dějepis, zeměpis a cizí jazyky. Ve školním roce 2011/2012 se podařilo dokončit obměnu většiny učebnic. Škola potřebuje finanční prostředky pro nákup nových interaktivních učebnic. Vybavení je na dobré úrovni. Pomůcky jsou v dostatečném množství. Některé z nich bude nutné v dohledné době obměnit, aby nezastarávaly. Jsou potřeba finanční prostředky na nákup odborných knih pro učitele. Škola je vybavena výpočetní a audiovizuální technikou v dostatečném množství pro současný počet žáků a pedagogických pracovníků. Postupně je prováděna průběžná obměna starší techniky. Ve školním roce byl realizován projekt EU peníze školám, z kterého se pořídila částečná modernizace výpočetní techniky. Ve sledovaném období škola využívala celkem 3 třídy různě vybavené výpočetní a audiovizuální technikou. Třída výpočetní techniky byla vybavena 10 počítači získanými sponzorským darem, 10 pracovními stanicemi nakonfigurovanými v terminálovém režimu a 5 novými počítači. Terminálový způsob připojení dovoluje efektivně využít starší hardware pracovních stanic ve spojení s nově pořízenými počítači. Učitelský počítač ve třídě dovoluje zobrazování dat dataprojektorem. Stránka 5

6 Druhá a třetí třída interaktivní výuky je každá vybavena počítačem pro pedagogy, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Přes 80% ostatních tříd je vybaveno DVD, případně VHS přehrávači a televizí. Pedagogové mají k dispozici notebooky pro přípravy a práci s interaktivními tabulemi. Sborovny pedagogů byly vybaveny novými počítači a kancelářským softwarem. Nově byly pořízeny software pro administraci jídelny a pro práci pedagogů (klasifikace, rozvrhy) Všechny počítače ve škole jsou připojeny do lokální počítačové sítě. Je zabezpečeno sdílení dat, připojení k internetu s rychlostí do 16Mbit/s, komunikace mezi uživateli a bezpečnost dat. Propojení počítačů je provedeno kabelovým rozvodem po budově školy. Připojení k internetu a webové stránky školy zajišťuje firma COMTEX NETWORK SYSTEMS. Provoz schránek elektronické pošty pro pedagogické a administrativní pracovníky je realizován komerční společností LICANET. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP třída 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DUHA 2010 vydaný 30. srpna 2010 (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené třídy třída Stránka 6

7 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 28 Počet učitelů ZŠ 13 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 4 Počet asistentů pedagoga ZŠ 1 Počet všech nepedagogických pracovníků ZŠ 4 Počet nepedagogických pracovníků MŠ 1 Počet pracovníků ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé ZŠ celkem 100 Učitelky MŠ 53 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku nad 55 let v důchod. věku Celkem Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Počet osob Úvazek (%) Stupeň vzdělání samostatná odb. kuchařka 1 88 SOU pomocné kuchařky 2 69 základní uklízečky 3 88 základní školník 1 88 SOU ved. školní jídelny ZŠ 1 88 ÚSO hospodářka 1 88 ÚSO Stránka 7

8 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Zápis k povinné školní docházce proběhl 25.ledna 2012 a 8. února Zápis do mateřské školy Do mateřské školy bylo nově zapsáno pro následující školní rok celkem 17 dětí. Zápis proběhl 20. března Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem - - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Komentář: Na víceletá gymnázia se žádný žák naší školy nehlásil. b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Komentář: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy. v devátém ročníku v nižším ročníku 24 0 Stránka 8

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 1. třída třída třída třída třída Celkem II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 6. třída třída třída třída Celkem Stránka 9

10 II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 6. třída třída třída třída Celkem Přehled o chování I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem Stránka 10

11 II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , I. stupeň , II. stupeň , Celkem , pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , I. stupeň , II. stupeň , Celkem , Stránka 11

12 5.3 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení 9. 1 S kombinací postižení 8. 1 S vývojovými poruchami učení 3.,5.,6.,7. 7 Komentář: Při vzdělávání žáka s kombinovaným druhem postižení byla nutná asistentka pedagoga. 5.4 Prevence sociálně patologických jevů V každé společnosti se objevují problémy v oblasti mezilidských vztahů. Mohou se vyskytovat mezi dospělými i mezi dětmi. Dětem je potřeba pomáhat tyto problémy řešit, odstraňovat je, předcházet jim. Z tohoto důvodu je povinností každé školy mít zpracovaný Minimální preventivní program, kde jsou stanoveny základní cíle práce s dětmi v oblasti primární prevence. S jeho obsahem jsou seznamováni všichni pracovníci školy a vhodně jej zařazují do výuky. Náš školní minimální preventivní program sestavuje metodik prevence Vladimír Hojsák. Na naší škole byly počátkem školního roku řešeny projevy kyberšikany mezi staršími žáky. Jednání probíhalo ve spolupráci s rodiči žáků a byla realizována výchovná opatření, která měla zamezit případnému opakování tohoto jednání. V průběhu druhého pololetí bylo řešeno několik problémů vyplývajících ze špatného přístupu žáků k ostatním spolužákům naší školy. Již druhým rokem žáci pátého a devátého ročníku absolvovali jednoduché testové otázky, ve kterých prokazovali své znalosti, které měli získat v průběhu dosavadní školní docházky. Většina žáků měla dobré znalosti. Výsledky budou podnětem pro další práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 5.5 Výchovné poradenství Základem práce výchovné poradkyně jsou práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami a kariérové poradenství pro žáky školy. Jsou umožňovány konzultace žákům a rodičům, ostatním pedagogům je nabízena a poskytována metodická pomoc v oblasti práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami. Škola úzce spolupracuje s pracovištěm PPP Středočeského kraje v Nymburce a se Speciální školou v Kolíně. Klienti PPP mají v naší škole zajištěny podmínky pro vzdělávání podle svých potřeb. Na základě doporučení PPP a v úzké spolupráci mezi vyučujícími a výchovnou poradkyní se vytváří plán vzdělávání každého žáka se speciálními potřebami. V případě potřeby zajišťuje výchovná poradkyně kontakt i s dalšími pracovišti ( např. SPC, OSPOD). Stránka 12

13 Ve spolupráci s Úřadem práce v Nymburce jsou pro žáky 5. a 9. třídy a pro žáky vycházející z jiného ročníku zajišťovány materiály a individuální poradenství pro optimální volbu dalšího studia. Žáci deváté třídy v tomto školním roce často využívali konzultační hodiny výchovné poradkyně, na třídních schůzkách byli se změnami v přijímacím řízení seznámeni i rodiče žáků. Všichni žáci se umístili na vybrané obory. Důležitou součástí je i práce v oblasti prevence nežádoucích jevů, a to buď ve spolupráci s metodikem prevence sociálně patologických jevů, nebo ve spolupráci s třídními učiteli. Sledujeme informovanost žáků v této oblasti a snažíme se co nejvíce zdokonalovat jejich sociální dovednosti. Jednou z akcí v této oblasti je adaptační kurz pro žáky šestých a sedmých ročníků. Kurz je vždy detailně připraven tak, aby splňoval svůj základní účel napomáhat k osobnímu rozvoji každého zúčastněného, naučit zúčastněné vzájemné komunikaci, vytvořit z dětí spolupracující tým. Tomu napomáhají různé aktivity, které naplňují výzvy fyzické, mentální i emoční. Jsou vzájemně propojeny tak, aby vytvářely zážitkové aktivity, které přispívají k osobnímu a skupinovému rozvoji. Náš již druhý adaptační kurz se konal ve dnech září 2011 v Českém ráji se základnou na Malé Skále. Žáci šesté a sedmé třídy s pedagogickým dozorem Tomášem Veverkou, Evou Vlčkovou a Danou Lokšovou zde prožili čtyři dny plné různých aktivit. Poznávali krásné prostředí Českého ráje, vystoupali na Vranov a po prohlídce skalního hradu došli až na hrad Frýdštejn, jeli na celodenní výlet do Hruboskalského skalního města s prohlídkou Hrubé Skály a Hradu Valdštejna. Nejnáročnější aktivitou byl program v lanovém centru. Každý večer se všichni scházeli k sociálním hrám, děti přemýšlely o sobě i o druhých. V průběhu druhého pololetí byl připravován adaptační kurz na další školní rok. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy vzdělávání Pracovník (místo konání) 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Jana Kuncířová Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze (obor anglický jazyk) ukončení studia závěrečnou zkouškou vzdělávání Pracovník (místo konání) 6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Stránka 13

14 b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Vzdělávání (místo konání) 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace, semináře Pedagogičtí pracovníci ZŠ Dvanáct měsíců aneb změny v právních předpisech (Praha) Odměňování pedagogických pracovníků a pracovněprávní problematika ve školství (Praha) Doškolovací kurz pro instruktory lyžování (Pec pod Sněžkou) VALNÁ HROMADA AŘZŠ ČR, Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny (Děčín) Jazykově metodický kurz AJ (Mladá Boleslav) Semestrální kurz AJ (Praha) Motivační setkání vyučujících angličtiny (Praha) Learning the Classroom (Praha) Grammar is fun (Praha) Lesson aktivity toolkit (Praha) Jazykový pobyt v Bournemouthu (Velká Británie) Výuka cizího jazyka u žáků se SPU (Nymburk) Interaktivní tabule ve výuce jazyků (Nymburk) Inspirovat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka (Praha) Kariérové poradenství (Praha) Komunikace ve školní praxi (Nymburk) Přínosy akustické stimulace v oblasti poruch ADHD a SPU (Praha) Pracovník Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Eva Ernstová, Mgr. Dana Lokšová, Mgr. Světlana Vošická Mgr. Eva Ernstová, Mgr. Dana Lokšová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Dana Lokšová Stránka 14

15 Cesty k literatuře a ke čtenářství /Slovo jako lodička pro obrazy (Nymburk) Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu nejen při testování žáků (Praha) Výuka chemie a bezpečné školní experimenty v soudobých podmínkách ZŠ (Praha) Prevence rizikového chování na školách (Praha) Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím pro interaktivní tabuli (Praha) Vision Pro v7.1 - software pro dálkové ovládání učebny (Praha) Sňatková politika ve středověku+intimní život středověkých lidí ve světle práva a morálky (Hradec Králové) Fraus učebnice dějepisu (Kolín) Sovětská invaze do Československa v srpnu 1968 (Hradec Králové) ŽIDÉ, DĚJINY A KULTURA pro pokročilé (Praha) Hygiena ve středověku+ženské účesy a pokrývky hlavy ve středověku (Hradec Králové) Čarodějnictví a čarodějnice v českých zemích (Hradec Králové) Finanční gramotnost v pedagogické praxi Pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem (Praha) Učitelská angličtina (Nymburk) Kurz Aj (Nymburk) Pravidelná setkání metodiků SPJ (Nymburk) Školení preventistů PO (Nymburk) Školení BOZP a PO - Zdeněk Vocásek, OZO v BOZP a PO (ZŠ Křinec) Nepedagogičtí pracovníci Vema, a.s.- mzdy (Praha) Finanční kontrola (Praha) Účetnictví škol (Praha) Seminář ke školnímu stravování (Nymburk) Moderní trendy ve školních jídelnách (Nymburk Mgr. Světlana Vošická Mgr. Světlana Vošická Mgr. Světlana Vošická Vladimír Hojsák Ing. Jaroslav Pulda Ing. Jaroslav Pulda Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Marie Pavlíčková Marie Korcová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Světlana Vošická Veronika Kuncová Mgr. Eva Ernstová Vladimír Hojsák Vladimír Hojsák všichni pracovníci ZŠ a MŠ Křinec Jana Horáková Jana Horáková Jana Horáková Hana Kmochová Hana Kmochová Stránka 15

16 7. Údaje o aktivitách školy 7.1 Údaje o aktivitách základní školy, mateřské školy a školní družiny Významné akce základní školy Další akce základní školy Adaptační kurz (září 2011) Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Křinci (listopad 2011) Vánoční vystoupení v kostele sv. Jiljí v Křinci (prosinec 2011) Poznávací zájezd do Drážďan (prosinec 2011) Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2011) Týden pro Rexe a jeho kamarády-sbírka na pomoc poděbradskému útulku pro opuštěné psy (prosinec leden 2012) Velikonoční trhy ( březen 2012) Poznávací zájezd do Říma, Vatikánu a Tivolli (květen 2012) Rybářský výlet do Podlužan (květen 2012) Školní akademie (květen 2012) Škola v přírodě pro I. stupeň (červen 2012) Den otevřených dveří (červen 2012) Křinecký desetiboj netradiční sportovně-kulturní odpoledne pro žáky a jejich rodiče (červen 2012) Den s dinosaury (září 2011) Divadlo Koloběžka-Houbařská pohádka (září 2011) Návštěva výstavy českého zahrádkářského svazu v Křinci (září 2011) Návštěva Dinoparku v Praze na Harfě (říjen 2011) Drakiáda-výroba a pouštění draků žáků 5. třídy (říjen 2011) Beseda o Holocaustu s panem Plaňanským a pamětnicí paní Lieblovou (říjen 2011) Celoškolní sběr papíru (říjen 2011) Vystoupení středověkého divadla Traken (říjen 2011) Divadlo Duhová pohádka (listopad 2011) Exkurze 4. a 7. třídy do Prahy (listopad 2011) Beseda o včelách s panem Plaňanským (listopad 2011) Návštěva Vyšehradu a exkurze do ČT žáků 6.,7. a 8. ročníku (listopad 2011) Mikuláš ve škole (prosinec 2011) Exkurze Středověký Nymburk žáků 7. ročníku (prosinec 2011) Dan Kubica-hudební vystoupení (prosinec 2011) Exkurze žáků 2., 3. a 5.třídy do předvánoční Prahy s prohlídkou historické budovy Národního divadla (prosinec 2011) Divadlo Na Fidlovačce v Praze-žáci 6. třídy (leden 2012) Exkurze žáků 4. třídy do ČT na Kavčí hory (únor 2012) Divadlo Koloběžka-Porouchaný robot (únor 2012) Chemické pokusy studentů VŠCHT z Prahy pro žáky 8. a 9. ročníku (únor 2012) Exkurze žáků 9. třídy do Parlamentu ČR (únor 2012) Exkurze na Pražský hrad a do Parlamentu ČR žáků 7. a 8. ročníku (únor 2012) Veselé bubínky-tvůrčí dílna paní Martincové (březen 2012) Interaktivní beseda o ekologii a třídění odpadů (březen 2012) Slavnosti Slabikáře pro žáky 1. třídy (duben 2012) Beseda žáků 8. třídy na Úřadu práce v Nymburce (duben 2012) Stránka 16

17 Divadlo Dorami-hudební pořad pro I. stupeň (duben 2012) Výchovný koncert o vývoji rockové hudby (květen 2012) Beseda na téma Postavení žen v islámských zemích pod vedením Mgr.Šárky Bebutové a Marie Jeníkové (květen 2012) Dopravní hřiště-průkaz cyklisty žáků 5. třídy (květen 2012) Exkurze do Polabského muzea v Poděbradech žáků 6. třídy (květen 2012) Dětský den ve škole (červen 2012) Exkurze žáků 9. ročníku do Židovského muzea v Praze (červen 2012) Chemické pokusy Energie studentů VŠCHT z Prahy pro žáky 8. a 9. ročníku (červen 2012) Divadlo s pohádkou O veverce Zrzečce (červen 2012) Divadlo Neklid-Mísa plná ovoce (červen 2012) Pasování prvňáčků na čtenáře (červen 2012) Exkurze 8. třídy do Národního technického muzea v Praze (červen 2012) Výlet žáků 8. třídy do Prachovských skal (červen 2012) Celoškolní sběr papíru (červen 2012) Výlet 7. a 9. třídy do Janova v Jizerských horách (červen 2012) Výlet žáků 6. třídy do ZOO v Praze (červen 2012) Projektová činnost základní školy Projekt NJ Ich 8. třída (říjen 2011) Projekt NJ Mein Traumzimmer 9. třída (říjen 2011) Projekt I. stupně Podzim (listopad 2011) Projekt AJ Jeden rok v mém životě 6. třída (listopad 2011) Projekt NJ Meine Familie 8. třída (listopad 2011) Projekt NJ W. A. Mozart 9. třída (listopad 2011) Projektový den Vánoční dílna (prosinec 2011) Projekt PŘ Houby-jedlé, nejedlé a jedovaté 6. třída (leden 2012) Projekt NJ Meine Freund/Freundin 8. třída (leden 2012) Projekt NJ Mein Tag 9. třída (leden 2012) Projekt AJ Zvířata v mé rodině 6. třída (únor 2012) Projekt AJ Sedm divů světa 9. třída (únor 2012) Projektový den Velikonoční dílna (březen 2012) Projekt AJ Evropská města 6. třída (březen 2012) Projekt NJ Meine Hobbys 8. třída (březen 2012) Projekt I. stupně Probouzení (duben 2012) Projekt AJ Anglické recepty 6. třída (duben 2012) Projekt AJ My experiences 7. třída (duben 2012) Projekt NJ Mein Lieblingstier 8. třída (duben 2012) Projekt AJ Státy USA 6. třída (květen 2012) Projekt DĚ Mayové, Inkové, Aztékové 7. třída (květen 2012) Projekt NJ Meine Kleidung 9. třída (květen 2012) Projekt PŘ Zdravá výživa 8. třída (červen 2012) Projekt PŘ Škodlivé látky 8. třída (červen 2012) Projekt NJ Meine Traumreisen 8. třída (červen 2012) Projekt AJ Neobvyklé hotely 9. třída (červen 2012) Významné akce mateřské školy Dinopark Praha (říjen 2011) Drakiáda s rodiči (říjen 2011) Stránka 17

18 Andělská besídka (prosinec 2011) Masopustní týden (únor 2012) Výlet Giganti doby ledové (květen 2012) Pravěké odpoledne s rodiči (červen 2012) Další akce mateřské školy Divadlo Koloběžka (září 2011) Po stopách dinosaura (září 2011) Dřevíčková dílna (září 2011) Dinopark Praha (říjen 2011) Veselé bubínky (říjen 2011) Bramborový den (říjen 2011) Divadlo Ruce (říjen 2O11) Podzimní čarování (říjen 2011) Dýňové dopoledne (listopad 2011) Drakiáda (listopad 2011) Divadlo v ZŠ (listopad 2011) Divadlo Matýsek (listopad 2011) Adventní zdobení (listopad 2011) Vánoční tvořivá dílna (prosinec 2011) Mikulášská nadílka (prosinec 2011) Vánoční besídka Motýlci a Koťátka (prosinec 2011) Vánoční besídka Berušky (prosinec 2011) Divadlo Pravěk (leden 2012) Bílý den (leden 2012) Za kamarády do školy (2012) Doba ledová, doba ledová (leden 2012) Masopustní týden (únor 2012) Veselá písnička (březen 2012) Odemykání jara (březen 2012) Zelený den (březen 2012) Zábavné dopoledne s knihou (duben 2012) Velikonoční tvoření s rodiči (Motýlci + Koťátka) Velikonoční tvoření s rodiči ( Berušky) Hledání velikonočního zajíčka (duben 2012) Slet čarodějnic (duben 2012) Tvoření s tatínky ke dni matek (květen 2012) Divadlo Děti a hodiny (květen 2012) Školní akademie (květen 2012) Výlet Giganti doby ledové (květen 2012) Oslava dne dětí (červen 2012) Den v pravěku (červen 2012) Rozloučení s předškoláky (červen 2012) Významné akce školní družiny Další akce školní družiny Noc v družině (červen 2012) Pravidelné návštěvy křinecké knihovny Kniha je můj kamarád (1x za měsíc) Pečení a příprava studené kuchyně ve školní kuchyňce (1x za měsíc) Příprava výrobků na Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2011) Stránka 18

19 Příprava výrobků na Velikonoční trhy (duben 2011) 7.2 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Rybářský kroužek Kroužek vaření Konverzace Aj Školní klub Výtvarný kroužek I.st. Výtvarný kroužek II.st. Flétnový kroužek Pěvecký sbor Florbal Německy s úsměvem Keramika pro dospělé Hasičský kroužek Střelecký kroužek Vedoucí zájmového útvaru Jindřich Kulich Marie Korcová Marie Korcová Mgr. Ludmila Hájková Mgr. Světlana Vošická Mgr. Dana Vajskébrová Zdeňka Kuncová Mgr. Šárka Bebutová Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Eva Vlčková (Ernstová) Mgr. Světlana Vošická Martin Hlinovský M. Odvárko 7.3 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Okresní soutěž ve stolním tenisu v Lysé nad Labem (říjen 2011) Přespolní běh v Lysé nad Labem(říjen 2011) Turnaj ve florbalu žáků 4. a 5. tříd (říjen 2011) Pythagoriáda (listopad 2011) Okresní kolo ve florbalu v Nymburce (leden 2012) Školní kolo recitační soutěže (únor 2012) Konverzace v německém jazyce na ZŠ Tyršova v Nymburce (únor 2012) Okresní kolo recitační soutěže v Nymburce (březen 2012) Taneční soutěž na Loučeni (březen 2011) Soutěž juniorského aerobicu (březen 2012) Upřesňující informace (umístění) výběr žáků II. stupně -účast výběr žáků II. stupně -účast účast matematická soutěž - školní kolo výběr žáků II. stupně -5. místo soutěž pro žáky 2. až 6. ročníku vybraní žáci II. stupně - účast diplom získali: Tereza Slámová(3. třída), Miloslav Kozel (5. třída), Libor Pošepný (6. třída). Markéta Růžičková (8. třída), Markéta Staňková (9. třída) 1. místo v soutěži týmů Markéta Staňková-2. místo v jednotlivcích Markéta Růžičková ( 8. třída), Jana Fančíková, Šárka Heřmanská, Markéta Staňková (9. třída) Markéta Růžičková a Markéta Staňková postoupily Stránka 19

20 Matematický klokan (březen 2012) Výtvarná soutěž Záchranáři (březen 2012) Krajské kolo recitační soutěže (duben 2012) Mc Donald Cup v Rožďalovicích - 1. kolo (květen 2012) Mc Donald Cup v Lysé nad Labem 2. kolo (květen 2012) Fotbalový turnaj o pohár městyse Křinec (červen 2011) Atletické závody v Hořátvi (červen 2012) do patnáctičlenného finále matematická soutěž účast Tereza Slámová(3. třída)-čestné uznání, Libor Pošepný (6. třída)-diplom za účast výběr žáků I. stupně postup výběr žáků I. stupně účast fotbalový turnaj (II. st.) 3. místo výběr žáků I. stupně Andrea Honsová (3. třída) 1. místo-hod míčkem Kristýna Plachá (3. třída) 1. místo-skok daleký Aleš Hnát (4. třída) 1. místo-hod míčkem Aleš Hnát (4. třída) 1. místo-skok daleký Pavel Najmon (4. třída) 2. místo-běh na 400 metrů Miloslav Kozel (5. třída) 2. místo-běh na 60 metrů Miloslav Kozel (5. třída) 2. místo-skok daleký David Čuřík (4. třída) 3. místo-běh na 400 metrů Pavel Najmon (4. třída) 3. místo-běh na 60 metrů 8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V září 2010 naše škola vytvořila projekt Pohodová škola, zažádala o peníze z projektu OPVK EUpeníze pro školy a v únoru 2011 jsme obdrželi částku ve výši ,-Kč. Z této částky jsme do 31. srpna 2012 pořídili 13 PC sestav, 6 notebooků a jednu interaktivní tabuli. Dále byly peníze z projektu vyplaceny učitelům, kteří vytvořili inovativní materiály pro výuku a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stránka 20

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

1. Základní údaje o škole. Název školy Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace

1. Základní údaje o škole. Název školy Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Vypracovala: Dana Brašíková ředitelka školy Schváleno Školskou radou: 25. října 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Předáno k projednání Školské radě dne: 16. září 2015 Schváleno Školskou radou dne: 14. 10. 2015 Č.j. ZSaMS 192 /2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více