Externí mapová služba (EMS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Externí mapová služba (EMS)"

Transkript

1 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím našeho letního vydání internetového magazínu GEOREVUE bychom Vás znovu rádi informovali o aktivitách, novinkách a plánech, které se odehrály nebo odehrají v našich společnostech, uskupených v rámci podnikatelské skupiny HRDLIČKA GROUP. V letním čísle se můžete dozvědět informace o účasti naší společnosti na konferenci Geoinformatika ve veřejné správě BRNO 2006 a podrobnosti o desátém výročí naší partnerské organizace GIS Service Prague, s.r.o. Představíme Vám také naše nové pracoviště v České Lípě a při představení našeho portfolia služeb Vás seznámíme s Externí Mapovou Službou (EMS), na kterou v závěru navážeme rozhovorem s panem Ing. Jiřím Sulkem, vedoucím oddělení technické evidence a dokumentace společnosti E.ON Česká republika, pro kterou zmíněnou službu poskytujeme. Příjemné počtení Vám za celou podnikatelskou skupinu HRDLIČKA GROUP přeje: šéfredaktor Obsah Aktuality Založení společnosti HRDLICKA HUNGÁRIA Externí mapová služba (EMS) Rozhovor s Ing. Jiřím Sulkem S radostí bychom Vám rádi oznámili otevření další společnosti v rámci podnikatelského uskupení HRDLIČKA GROUP, a to maďarské firmy HRDLICKA HUNGÁRIA Kft. Společnost nabízí podobné spektrum služeb a produktů, jako HRDLIČKA spol. s r.o., ale s cílovým zaměřením na maďarský trh. Sídlo firmy je ve městě Győr v blízkosti hranic se Slovenskem. 10. výročí založení firmy GIS Service Prague, s.r.o. Konference geoinformatika ve veřejné správě BRNO 2006 Výrobní pracoviště Česká Lípa Největší světový veletrh INTERGEO 2006 Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na stánek naší společnosti v rámci největšího mezinárodního veletrhu geodézie a geoinformatiky INTERGEO 2006, který se uskuteční ve dnech října v Mnichově. Nabídka nových pracovních příležitostí Pokud byste se i Vy rádi aktivně podíleli svojí činností na dosavadním úspěchu podnikatelské skupiny HRDLIČKA GROUP můžete využít nabídku volných pracovních míst, která je dostupná na našich internetových stránkách. V současné době pracuje v našem uskupení již 146 zaměstnanců.

2 Externí Mapová Služba (EMS) efektivní nástroj k pořizování a aktualizaci geodat pro potřeby dokumentace sítě a GIS Naše společnost orientuje své aktivity především do pořizování, správy, údržby a poskytování přesných geodetických dat. V rámci těchto služeb nabízíme pro zákazníky HRDLIČKA GROUP zřízení Externí mapové služby (EMS), která má za úkol poskytovat aktuální mapové podklady prostřednictvím internetu/intranetu. Součástí EMS je z naší strany poskytována kompletní kontrola dat, zřízení webového portálu, jednotné digitální mapy a zpřístupnění datového skladu širší veřejnosti. Mezi hlavní důvody pro zřízení EMS patří především roztříštěnost a neaktuálnost mapových podkladů. Výsledkem zavedení EMS je pro zákazníky především zlevnění vstupních podkladových map pro jejich vlastní potřeby. Zákazníci mají tedy aktuální mapové podklady v digitální podobě on-line k dispozici a mohou se více věnovat své hlavní činnosti. Všechny uvedené skutečnosti vedou k zefektivnění procesů a ve svém konečném důsledku samozřejmě i úspoře finančních prostředků. Nástrojem pro využívání EMS je webová aplikace MAWIS+, která je určena k distribuci prostorových dat prostřednictvím internetu/intranetu a byla vyvinuta pracovníky našeho vývojového oddělení. K hlavním rysům aplikace MAWIS+ patří diferencovaný přístup k datům na základě uživatelských účtů, standardním úložištěm prostorových dat je databáze Oracle Spatial, přímá podpora více než 100 vektorových a rastrových formátů bez nutnosti konverze, propojení s ostatními poskytovateli dat (WMS, WFS) prostřednictvím standardů OGC, kartografická kvalita výstupů v prostředí webové aplikace, zajištění přístupu přes HTML klienta (není nutné na straně zákazníka instalovat žádný další software) a statistický sběr informací o výdejích dat v administračním rozhraní. V současné době je mimo jiné EMS využívána společností E.ON Česká republika a.s., kde jsme na začátku tohoto roku vyhráli výběrové řízení na zřízení externí mapové služby. V praxi to tedy znamená, že oprávnění zaměstnanci společnosti si elektronickou cestou vyřídí žádost o výdej dat, která si pak mohou přes internetové rozhraní on-line stáhnout. Vlastníci dat mají na druhou stranu ze strany serveru přesnou evidenci výdejů dat a mohou tak sledovat jejich objem, prostorový rozsah a časové rozvržení. EMS je společně s mapovým serverem MAWIS+ silným nástrojem pro správu a distribuci přesných geodetických dat prostřednictvím internetu/intranetu a na příkladě EMS pro E.ON ČR se ukazuje, že je vhodný pro velké distribuční společnosti nejen pro vyjádření o průběhu sítě při stavebních nebo projekčních činnostech. V současné době se zvažuje u tohoto pilotního zákazníka, další rozšíření služby, vyplývající z nového stavebního zákona, směrem k poskytování informací z dokumentace sítě veřejnosti. V jednání je i sdílení některých vrstev, používaných v datovém skladu s dalšími subjekty, působící v regionu s cílem snížení nákladů na údržbu těchto vrstev. Společnost Hrdlička je připravena tuto službu poskytovat nejen velkým společnostem jako je společnost E.ON ČR, ale i společnostem s menším rozsahem působnosti. V případě zájmu Vám námi poskytovanou službu EMS rádi předvedeme a předložíme následně konkrétní nabídku. vedoucí oddělení marketingu

3 Rozhovor s vedoucím oddělením technické evidence a dokumentace společnosti E.ON Česká republika, a.s. Ing. Jiřím Sulkem Čím se zabývá Vaše oddělení v rámci společnosti E.ON ČR? Naše oddělení technické evidence a dokumentace je především zodpovědné za obsahovou náplň geografického informačního systému (GIS), čili za datovou naplněnost systému (kompletnost dat o zařízení, správnost technických parametrů jednotlivých prvků, mapové podklady apod.). Na toto dále navazuje také zodpovědnost za aktualizaci dat, která je důležitá pro udržení souladu dat v GIS oproti realitě v terénu. Data o distribuční sítí jsou využívána v technickém informačním systému, kde jsou dostupná pro ostatní útvary k jejich činnostem. Proto je nutné, aby byla kompletní a měla co nejvyšší vypovídací schopnost. V současnosti ještě probíhají hromadné sběry dat o zařízení distribuční soustavy a následně tvorba digitální dokumentace pro GIS. Předpokládáme, že ke kompletní naplněnosti GIS dospějeme v průběhu příštího roku. V návaznosti na správu dokumentace zařízení zajišťuje náš tým žádosti o vyjádření k existenci zařízení. Zde jsou data GIS silnou podporou. Z dalších činností, kterými se tým TE zaobírá, patří například spolupráce při tvorbě digitálních technických map měst, kde jsou také snahy, aby spolupráce nebyla pouze na úrovni DTMM, ale na úrovni krajů. Proč jste se rozhodli zřídit Externí Mapovou Službu (EMS)? Potřeba zřídit externí mapovou službu vznikla na základě neustále rostoucích požadavků a nároků na mapové podklady, které potřebujeme pro správnou využitelnost našeho GIS. (Data o distribuční soustavě bez mapových podkladů mají samozřejmě podstatně menší vypovídací schopnost). Toto přináší i požadavky na větší kapacity pracovníků. A v této chvíli jsme se rozhodli jít cestou outsourcingu. Dalším důvodem pro řešení této činnosti formou outsoursingu byla snaha u úspory na aktualizaci některých mapových vrstev formou spolupráce s jinými správci sítí. To je cíl, který se nám zatím nepodařilo realizovat, ale pracujeme na něm. Jak jste zatím pokojeni s EMS? EMS byla zřízena na konci loňského roku, proto je velice obtížné po tak krátké době vydávat výsledná stanoviska nebo objektivní vyhodnocení. Některé činnosti zajišťované EMS se teprve naplno rozjíždějí, v některých oblastech proběhli teprve první výstupy. Lze říci, že i přes určitá zpoždění se podařilo zdárně EMS nasadit, včlenit do nastavených procesů a požadované činnosti jsou zajišťovány. Jak kvalitně a včasně uvidíme lépe až na konci letošního roku. Nicméně v současnosti mohu říci, že jsem s dosavadním vývojem EMS spokojen. V čem vidíte hlavní přínos EMS? Hlavní a stěžejní přínos EMS pro E.ON ČR vidím především v jednotné správě mapových podkladů v celém E.ON ČR (oblast východ a západ) tj.jednotná podoba dat pro GIS, jednotná údržba map, sjednocený proces kontrol geodetické části dokumentace apod.. Sjednocení správy mapových podkladů pak přispívá k sjednocení a zefektivnění dalších pracovních procesů, což je pro nás značným přínosem. Jen pro představu zajištění mapových podkladů pro investiční akci dříve trvalo hodiny a nyní ho měříme v minutách. Jak často využíváte náš mapový server MAWIS+ pro on-line stahování dat? Nemám u sebe nyní přesnou statistiku, ale od začátku se uskutečnilo přibližně asi jedenáct tisíc on-line výdejů dat. Pro stahování mapových podkladů je server využíván našimi pracovníky denně. V posledních měsících jeho využití značně vzrostlo, protože probíhají kampaně na pořizování dat, pro které potřebujeme mapové podklady. Viděl byste nějaké další využití našeho mapového serveru MAWIS+? Možnosti využití mapového serveru vidím především v oblasti spolupráce při zajišťování a aktualizaci mapových podkladů mezi správci sítí a městy, ideální stav by byla spolupráce s kraji při společné správě mapových podkladů. To je směr, kterým se nejen E.ON snaží kráčet. V ČR existují situace, kdy správu účelových map zaštiťuje kraj v rámci Jednotné digitální technické mapy kraje a myslím si, že to by mohla být ta správná cesta, kdy by se jednotná správa dat mohla mnohem lépe využít například v investiční činnosti nebo plánování. vedoucí oddělení marketingu

4 10. výročí založení GIS Service Prague, s.r.o. Psal se rok 1992 a při svých aktivitách v Bavorsku jsem se setkal s propagačními materiály na technologii zaměřování kanalizačních sítí od firmy METTENMEIER. Propagované služby se mi zdály velice zajímavé, a proto jsem si svoji další zahraniční cestu naplánoval tak, abych mohl navštívit jejich pobočku v Paderbornu. Tehdy jsem se jen zběžně s firmou seznámil, ale i při této krátké návštěvě bylo patrné, že se jedná o stabilní a prosperující podnik. Neuběhly ani 3 roky a zástupce firmy METTENMEIER pan Ruberg se u nás v Praze počátkem roku 1995 objevil a jménem p.mettenmeiera nabídl možnost vytvoření společného podniku se sídlem v Praze. Podnik měl být zaměřen na digitální zpracování dokumentace správců sítí v Německu. Pak už začaly přípravné práce a firmu jsme skutečně v první polovině roku 1996 založili. Ve firmě měli oba společníci jasně stanovené úlohy. Ze strany firmy Mettenmeier bylo úkolem zajišťovat zakázky a poskytovat technickou podporu, ze strany firmy HRDLIČKA, s.r.o. bylo úkolem zajistit organizaci a tým spolupracovníků. Začátky nebyly jednoduché, protože najít v té době kvalifikované spolupracovníky, kteří by byli schopni odevzdávat výsledky své práce v kvalitě požadované na německém trhu, nebylo lehké. Naštěstí se nám ale podařilo vytvořit tým kolem Ing. Lhotáka, který se během poměrně krátké doby na požadovanou úroveň dostal. Hlavním úkolem firmy METTENMEIER v této spolupráci bylo a je zajišťovat zakázky pro firmu GSP, s.r.o. a poskytovat technickou podporu. Spolupráce mezi námi přinášela řadu obtíží, ať už v technickém chápání problémů nebo v oblasti jazykové bariéry. Nakonec se ale ukázalo, že volba angličtiny jako hlavního komunikačního jazyka byla správná a myslím, že pomohla i několika kolegům na německé straně získat schopnost řešit technické problémy nejen ve svém rodném jazyce. Po několika letech spolupráce byl tým GSP, s.r.o. schopen realizovat na srovnatelné úrovni i zakázky velmi složité, stejně jako naši kolegové v Německu. Z tohoto období bych jmenoval řadu projektů pro městské podniky, jako byl Hameln, Bochum, Stuttgart, Herne, Wesel a další. V té době se tým rozšířil na více než 10 spolupracovníků. Po přechodu Ing.Lhotáka do firmy HRDLIČKA spol. s r.o. na pozici šéfa vývoje jsem na pozici výkonné ředitelky jmenoval Ing.Horovou. V době před dvěmi lety se dokončoval nakonec velice úspěšný projekt Remscheid a zahajovali jsme přípravné práce na zakázce Bielefeld. Jedná se o technicky náročný projekt v systému Smallworld GIS a jeho nadstavbě firmy Mettenmeier NRM. Věříme ale, že koncový zákazník bude stejně jako na jiných předchozích projektech rovněž spokojen. V současné době realizujeme souběžně i projekt pro firmu RWE WWE v systému Moskito GIS, který úspěšně dokončíme v letošním roce. Závěrem bych chtěl říct, že děkuji celému současnému 17 člennému týmu spolupracovníků GSP, s.r.o. a i kolegům, kteří se na práci ve firmě podíleli v minulosti. Myslím, že se za výsledky práce, kterých jsme v předchozích letech dosáhli, nemusíme stydět. Jsme firmou, která je schopna řídit zakázky na pořizování dokumentace sítí na skutečně evropské úrovni. Rovněž také děkujeme našim zákazníkům, kteří nám zadáním zakázek vyjádřili svou důvěru. Ing. Martin Hrdlička jednatel Hrdlička, s.r.o.

5 Účast na konferenci Geoinformatika ve veřejné správě Brno 2006 Ve dnech června se v kongresovém centru brněnském hotelu Voroněž uskutečnil již druhý ročník konference Geoinformatika ve veřejné správě Brno Každoroční setkání zástupců veřejné správy bylo organizováno Českou asociací pro geoinformace (CAGI). Celkem ze stran účastníků konference, kterých bylo necelých 300, zaznělo 35 příspěvků, které byly rozděleny do čtyř paralelních témat, a to Geoinformační řešení pro veřejnou správu (G4G Government), Geoinformace ve službách občana (G4C&C commerce & citizen), Geoinformatika ve vědě a výzkumu (G4R research) a Geoinformace v prostorovém modelování. Mezi účastníky konference jsme také mohli nalézt kolegy ze Slovenska, kteří si přišli nejen poslechnout novinky v oboru Geoinformatiky, ale také se svojí aktivní účastí svojí přidanou hodnotou podíleli na kvalitě prezentovaných příspěvků. Zájemcům o služby firem v rámci HRDLIČKA GROUP jsme na stánku prezentovali naše řešení pro veřejnou správu. Největší zájem byl ze strany návštěvníků především o informace kolem tvorby a údržby pasportů zeleně, komunikací a svislého dopravního osvětlení, v rámci projektu Digitální technické mapy města (DTMM). Nemalou pozornost si ale také zasloužil produkt MAWIS+, vyvinutý týmem vývojářů naší firmy, který umožňuje poskytovat přesná prostorová data prostřednictvím intranetu nebo internetu. Představili jsme i připravovanou službu DTM on-line, kterou pro města, kde DTM provozuje, spustíme naplno počátkem roku Účast naší společnost na konferenci můžeme hodnotit pozitivně. Podařilo se nám navázat zajímavé obchodní kontakty nejen z řad zástupců veřejné správy, na kterých budeme v budoucnu rozvíjet společné aktivity. Podle mého názoru bylo, i přes velkou snahu ze strany pořadatelů a organizátorů, na účastnících konference znát, že tradiční uvolněné letní setkání GIS SEČ se nepodaří nikdy plně nahradit. Zbyla tedy jen vzpomínka na aktivitu předchozího předsedy CAGI pana Josefa Falta, který dokázal pro účastníky připravit ten správný koktejl odpočinku s přístupem k novým informacím. Další ročník konference by měl být, podle předběžných informací pořadatele RNDr. Tomáše Beneše z CAGI, nahrazen mezinárodním kongresem, konaném v Praze v roce vedoucí oddělení marketingu

6 Výrobní pracoviště Česká Lípa Historie našeho pracoviště začala již na přelomu léta a podzimu loňského roku, kdy došlo k prvnímu kontaktu mezi ředitelem firmy HRDLIČKA spol. s r.o. Ing. Martinem Hrdličkou a GEODÉZIÍ ČS a.s., ateliérem Česká Lípa. Již v té době přemýšleli stávající pracovníci nad svojí další budoucností v oboru geodézie, protože postupná likvidace kdysi jedné z největších geodetických firem v Česku se začala postupně naplňovat. Ředitelem Martinem Hrdličkou nám byla předložena ucelená vize vrátit se společně s stávajícími pracovišti Hrdlička spol. s.r.o. k pozici významné geodetické firmy v regionu. Po velice seriózní nabídce ze strany firmy HRDLIČKA jsme se rozhodli dobrou nabídku přijmout. Po rozhodnutí vzájemné spolupráce nastalo ale také obtížné vybrání kolektivu lidí, který přejde k firmě HRDLIČKA spol. s r.o. Vše se ale po hektických jednáních podařilo nakonec dovést do zdárného konce a od již obydlovali nové kanceláře firmy HRDLIČKA spol. s r.o. v Jiráskově ulici číslo 702 první pracovníci, kteří se začali učit novým technologiím a postupům. Počátkem roku 2006 následovala největší skupina lidí a během prvního pololetí stoupl postupně počet nových pracovníků v České Lípě na 12. Zaměstnanci pracoviště v České Lípě mají z předchozího působiště dlouholeté zkušenosti v oblasti komplexních pozemkových úprav, prací v katastru nemovitostí, zpracování geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, identifikace parcel, srovnávací sestavení parcel, práce pro správce inženýrských sítí, vytyčování na stavbách atd. Pokud bychom mohli uvést nějaké zakázky, na kterých se naše pracoviště podílí, tak bych jistě z větších zakázek zmínil tvorbu DTMM Děčín, DTMM Liberec, dále pak součinnost v rámci komplexní pozemkové úpravě Terezína nebo práce na restitucích pro pozemkové úřady. V regionu Česká Lípa samozřejmě vycházíme vstříc i jednotlivým zákazníkům, mezi které patří zejména obce a města, významné firmy a v neposlední řadě nezapomínáme ani na jednotlivé soukromníky, kde tvoří velký podíl geometrické plány. V naší nové firmě se učíme za pomocí nových spolupracovníků zajímavým technologiím, zejména v oblasti pořizování a zpracování dat. Svým širokým spektrem činností jsme schopni splnit veškeré požadavky našich zákazníků, které rádi v naší firmě přivítáme. Hrdlička, s.r.o. Pracoviště Česká Lípa Jiráskova Česká Lípa tel.: fax: Roman Málek pracoviště Česká Lípa GEOREVUE (C) 2006 All rights reserved [šéfredaktor: Zdeněk Šulc] Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 33, Praha 5 design by HRDLICKA

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.) Číslo 15 jaro 2008 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím dalšího čísla našeho internetového magazínu Vám přinášíme informace o aktivitách, událostech a novinkách, ve společnostech

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, opět za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. V tomto jarním čísle se můžete dozvědět o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2007...2 Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 3 ÚNOR 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR Autorské odměny No ending story (str. 6) Brusel jednání HOTREC (str. 10) Prechod na EURO dopadol na výbornú (str.

Více

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str.

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 6 7 Deset let Exportní ceny DHL, str. 12 VYUŽIJTE ZKUŠENOSTÍ A SLUŽEB VÍCE NEŽ 30 ZAHRANIČNÍCH

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více