Externí mapová služba (EMS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Externí mapová služba (EMS)"

Transkript

1 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím našeho letního vydání internetového magazínu GEOREVUE bychom Vás znovu rádi informovali o aktivitách, novinkách a plánech, které se odehrály nebo odehrají v našich společnostech, uskupených v rámci podnikatelské skupiny HRDLIČKA GROUP. V letním čísle se můžete dozvědět informace o účasti naší společnosti na konferenci Geoinformatika ve veřejné správě BRNO 2006 a podrobnosti o desátém výročí naší partnerské organizace GIS Service Prague, s.r.o. Představíme Vám také naše nové pracoviště v České Lípě a při představení našeho portfolia služeb Vás seznámíme s Externí Mapovou Službou (EMS), na kterou v závěru navážeme rozhovorem s panem Ing. Jiřím Sulkem, vedoucím oddělení technické evidence a dokumentace společnosti E.ON Česká republika, pro kterou zmíněnou službu poskytujeme. Příjemné počtení Vám za celou podnikatelskou skupinu HRDLIČKA GROUP přeje: šéfredaktor Obsah Aktuality Založení společnosti HRDLICKA HUNGÁRIA Externí mapová služba (EMS) Rozhovor s Ing. Jiřím Sulkem S radostí bychom Vám rádi oznámili otevření další společnosti v rámci podnikatelského uskupení HRDLIČKA GROUP, a to maďarské firmy HRDLICKA HUNGÁRIA Kft. Společnost nabízí podobné spektrum služeb a produktů, jako HRDLIČKA spol. s r.o., ale s cílovým zaměřením na maďarský trh. Sídlo firmy je ve městě Győr v blízkosti hranic se Slovenskem. 10. výročí založení firmy GIS Service Prague, s.r.o. Konference geoinformatika ve veřejné správě BRNO 2006 Výrobní pracoviště Česká Lípa Největší světový veletrh INTERGEO 2006 Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na stánek naší společnosti v rámci největšího mezinárodního veletrhu geodézie a geoinformatiky INTERGEO 2006, který se uskuteční ve dnech října v Mnichově. Nabídka nových pracovních příležitostí Pokud byste se i Vy rádi aktivně podíleli svojí činností na dosavadním úspěchu podnikatelské skupiny HRDLIČKA GROUP můžete využít nabídku volných pracovních míst, která je dostupná na našich internetových stránkách. V současné době pracuje v našem uskupení již 146 zaměstnanců.

2 Externí Mapová Služba (EMS) efektivní nástroj k pořizování a aktualizaci geodat pro potřeby dokumentace sítě a GIS Naše společnost orientuje své aktivity především do pořizování, správy, údržby a poskytování přesných geodetických dat. V rámci těchto služeb nabízíme pro zákazníky HRDLIČKA GROUP zřízení Externí mapové služby (EMS), která má za úkol poskytovat aktuální mapové podklady prostřednictvím internetu/intranetu. Součástí EMS je z naší strany poskytována kompletní kontrola dat, zřízení webového portálu, jednotné digitální mapy a zpřístupnění datového skladu širší veřejnosti. Mezi hlavní důvody pro zřízení EMS patří především roztříštěnost a neaktuálnost mapových podkladů. Výsledkem zavedení EMS je pro zákazníky především zlevnění vstupních podkladových map pro jejich vlastní potřeby. Zákazníci mají tedy aktuální mapové podklady v digitální podobě on-line k dispozici a mohou se více věnovat své hlavní činnosti. Všechny uvedené skutečnosti vedou k zefektivnění procesů a ve svém konečném důsledku samozřejmě i úspoře finančních prostředků. Nástrojem pro využívání EMS je webová aplikace MAWIS+, která je určena k distribuci prostorových dat prostřednictvím internetu/intranetu a byla vyvinuta pracovníky našeho vývojového oddělení. K hlavním rysům aplikace MAWIS+ patří diferencovaný přístup k datům na základě uživatelských účtů, standardním úložištěm prostorových dat je databáze Oracle Spatial, přímá podpora více než 100 vektorových a rastrových formátů bez nutnosti konverze, propojení s ostatními poskytovateli dat (WMS, WFS) prostřednictvím standardů OGC, kartografická kvalita výstupů v prostředí webové aplikace, zajištění přístupu přes HTML klienta (není nutné na straně zákazníka instalovat žádný další software) a statistický sběr informací o výdejích dat v administračním rozhraní. V současné době je mimo jiné EMS využívána společností E.ON Česká republika a.s., kde jsme na začátku tohoto roku vyhráli výběrové řízení na zřízení externí mapové služby. V praxi to tedy znamená, že oprávnění zaměstnanci společnosti si elektronickou cestou vyřídí žádost o výdej dat, která si pak mohou přes internetové rozhraní on-line stáhnout. Vlastníci dat mají na druhou stranu ze strany serveru přesnou evidenci výdejů dat a mohou tak sledovat jejich objem, prostorový rozsah a časové rozvržení. EMS je společně s mapovým serverem MAWIS+ silným nástrojem pro správu a distribuci přesných geodetických dat prostřednictvím internetu/intranetu a na příkladě EMS pro E.ON ČR se ukazuje, že je vhodný pro velké distribuční společnosti nejen pro vyjádření o průběhu sítě při stavebních nebo projekčních činnostech. V současné době se zvažuje u tohoto pilotního zákazníka, další rozšíření služby, vyplývající z nového stavebního zákona, směrem k poskytování informací z dokumentace sítě veřejnosti. V jednání je i sdílení některých vrstev, používaných v datovém skladu s dalšími subjekty, působící v regionu s cílem snížení nákladů na údržbu těchto vrstev. Společnost Hrdlička je připravena tuto službu poskytovat nejen velkým společnostem jako je společnost E.ON ČR, ale i společnostem s menším rozsahem působnosti. V případě zájmu Vám námi poskytovanou službu EMS rádi předvedeme a předložíme následně konkrétní nabídku. vedoucí oddělení marketingu

3 Rozhovor s vedoucím oddělením technické evidence a dokumentace společnosti E.ON Česká republika, a.s. Ing. Jiřím Sulkem Čím se zabývá Vaše oddělení v rámci společnosti E.ON ČR? Naše oddělení technické evidence a dokumentace je především zodpovědné za obsahovou náplň geografického informačního systému (GIS), čili za datovou naplněnost systému (kompletnost dat o zařízení, správnost technických parametrů jednotlivých prvků, mapové podklady apod.). Na toto dále navazuje také zodpovědnost za aktualizaci dat, která je důležitá pro udržení souladu dat v GIS oproti realitě v terénu. Data o distribuční sítí jsou využívána v technickém informačním systému, kde jsou dostupná pro ostatní útvary k jejich činnostem. Proto je nutné, aby byla kompletní a měla co nejvyšší vypovídací schopnost. V současnosti ještě probíhají hromadné sběry dat o zařízení distribuční soustavy a následně tvorba digitální dokumentace pro GIS. Předpokládáme, že ke kompletní naplněnosti GIS dospějeme v průběhu příštího roku. V návaznosti na správu dokumentace zařízení zajišťuje náš tým žádosti o vyjádření k existenci zařízení. Zde jsou data GIS silnou podporou. Z dalších činností, kterými se tým TE zaobírá, patří například spolupráce při tvorbě digitálních technických map měst, kde jsou také snahy, aby spolupráce nebyla pouze na úrovni DTMM, ale na úrovni krajů. Proč jste se rozhodli zřídit Externí Mapovou Službu (EMS)? Potřeba zřídit externí mapovou službu vznikla na základě neustále rostoucích požadavků a nároků na mapové podklady, které potřebujeme pro správnou využitelnost našeho GIS. (Data o distribuční soustavě bez mapových podkladů mají samozřejmě podstatně menší vypovídací schopnost). Toto přináší i požadavky na větší kapacity pracovníků. A v této chvíli jsme se rozhodli jít cestou outsourcingu. Dalším důvodem pro řešení této činnosti formou outsoursingu byla snaha u úspory na aktualizaci některých mapových vrstev formou spolupráce s jinými správci sítí. To je cíl, který se nám zatím nepodařilo realizovat, ale pracujeme na něm. Jak jste zatím pokojeni s EMS? EMS byla zřízena na konci loňského roku, proto je velice obtížné po tak krátké době vydávat výsledná stanoviska nebo objektivní vyhodnocení. Některé činnosti zajišťované EMS se teprve naplno rozjíždějí, v některých oblastech proběhli teprve první výstupy. Lze říci, že i přes určitá zpoždění se podařilo zdárně EMS nasadit, včlenit do nastavených procesů a požadované činnosti jsou zajišťovány. Jak kvalitně a včasně uvidíme lépe až na konci letošního roku. Nicméně v současnosti mohu říci, že jsem s dosavadním vývojem EMS spokojen. V čem vidíte hlavní přínos EMS? Hlavní a stěžejní přínos EMS pro E.ON ČR vidím především v jednotné správě mapových podkladů v celém E.ON ČR (oblast východ a západ) tj.jednotná podoba dat pro GIS, jednotná údržba map, sjednocený proces kontrol geodetické části dokumentace apod.. Sjednocení správy mapových podkladů pak přispívá k sjednocení a zefektivnění dalších pracovních procesů, což je pro nás značným přínosem. Jen pro představu zajištění mapových podkladů pro investiční akci dříve trvalo hodiny a nyní ho měříme v minutách. Jak často využíváte náš mapový server MAWIS+ pro on-line stahování dat? Nemám u sebe nyní přesnou statistiku, ale od začátku se uskutečnilo přibližně asi jedenáct tisíc on-line výdejů dat. Pro stahování mapových podkladů je server využíván našimi pracovníky denně. V posledních měsících jeho využití značně vzrostlo, protože probíhají kampaně na pořizování dat, pro které potřebujeme mapové podklady. Viděl byste nějaké další využití našeho mapového serveru MAWIS+? Možnosti využití mapového serveru vidím především v oblasti spolupráce při zajišťování a aktualizaci mapových podkladů mezi správci sítí a městy, ideální stav by byla spolupráce s kraji při společné správě mapových podkladů. To je směr, kterým se nejen E.ON snaží kráčet. V ČR existují situace, kdy správu účelových map zaštiťuje kraj v rámci Jednotné digitální technické mapy kraje a myslím si, že to by mohla být ta správná cesta, kdy by se jednotná správa dat mohla mnohem lépe využít například v investiční činnosti nebo plánování. vedoucí oddělení marketingu

4 10. výročí založení GIS Service Prague, s.r.o. Psal se rok 1992 a při svých aktivitách v Bavorsku jsem se setkal s propagačními materiály na technologii zaměřování kanalizačních sítí od firmy METTENMEIER. Propagované služby se mi zdály velice zajímavé, a proto jsem si svoji další zahraniční cestu naplánoval tak, abych mohl navštívit jejich pobočku v Paderbornu. Tehdy jsem se jen zběžně s firmou seznámil, ale i při této krátké návštěvě bylo patrné, že se jedná o stabilní a prosperující podnik. Neuběhly ani 3 roky a zástupce firmy METTENMEIER pan Ruberg se u nás v Praze počátkem roku 1995 objevil a jménem p.mettenmeiera nabídl možnost vytvoření společného podniku se sídlem v Praze. Podnik měl být zaměřen na digitální zpracování dokumentace správců sítí v Německu. Pak už začaly přípravné práce a firmu jsme skutečně v první polovině roku 1996 založili. Ve firmě měli oba společníci jasně stanovené úlohy. Ze strany firmy Mettenmeier bylo úkolem zajišťovat zakázky a poskytovat technickou podporu, ze strany firmy HRDLIČKA, s.r.o. bylo úkolem zajistit organizaci a tým spolupracovníků. Začátky nebyly jednoduché, protože najít v té době kvalifikované spolupracovníky, kteří by byli schopni odevzdávat výsledky své práce v kvalitě požadované na německém trhu, nebylo lehké. Naštěstí se nám ale podařilo vytvořit tým kolem Ing. Lhotáka, který se během poměrně krátké doby na požadovanou úroveň dostal. Hlavním úkolem firmy METTENMEIER v této spolupráci bylo a je zajišťovat zakázky pro firmu GSP, s.r.o. a poskytovat technickou podporu. Spolupráce mezi námi přinášela řadu obtíží, ať už v technickém chápání problémů nebo v oblasti jazykové bariéry. Nakonec se ale ukázalo, že volba angličtiny jako hlavního komunikačního jazyka byla správná a myslím, že pomohla i několika kolegům na německé straně získat schopnost řešit technické problémy nejen ve svém rodném jazyce. Po několika letech spolupráce byl tým GSP, s.r.o. schopen realizovat na srovnatelné úrovni i zakázky velmi složité, stejně jako naši kolegové v Německu. Z tohoto období bych jmenoval řadu projektů pro městské podniky, jako byl Hameln, Bochum, Stuttgart, Herne, Wesel a další. V té době se tým rozšířil na více než 10 spolupracovníků. Po přechodu Ing.Lhotáka do firmy HRDLIČKA spol. s r.o. na pozici šéfa vývoje jsem na pozici výkonné ředitelky jmenoval Ing.Horovou. V době před dvěmi lety se dokončoval nakonec velice úspěšný projekt Remscheid a zahajovali jsme přípravné práce na zakázce Bielefeld. Jedná se o technicky náročný projekt v systému Smallworld GIS a jeho nadstavbě firmy Mettenmeier NRM. Věříme ale, že koncový zákazník bude stejně jako na jiných předchozích projektech rovněž spokojen. V současné době realizujeme souběžně i projekt pro firmu RWE WWE v systému Moskito GIS, který úspěšně dokončíme v letošním roce. Závěrem bych chtěl říct, že děkuji celému současnému 17 člennému týmu spolupracovníků GSP, s.r.o. a i kolegům, kteří se na práci ve firmě podíleli v minulosti. Myslím, že se za výsledky práce, kterých jsme v předchozích letech dosáhli, nemusíme stydět. Jsme firmou, která je schopna řídit zakázky na pořizování dokumentace sítí na skutečně evropské úrovni. Rovněž také děkujeme našim zákazníkům, kteří nám zadáním zakázek vyjádřili svou důvěru. Ing. Martin Hrdlička jednatel Hrdlička, s.r.o.

5 Účast na konferenci Geoinformatika ve veřejné správě Brno 2006 Ve dnech června se v kongresovém centru brněnském hotelu Voroněž uskutečnil již druhý ročník konference Geoinformatika ve veřejné správě Brno Každoroční setkání zástupců veřejné správy bylo organizováno Českou asociací pro geoinformace (CAGI). Celkem ze stran účastníků konference, kterých bylo necelých 300, zaznělo 35 příspěvků, které byly rozděleny do čtyř paralelních témat, a to Geoinformační řešení pro veřejnou správu (G4G Government), Geoinformace ve službách občana (G4C&C commerce & citizen), Geoinformatika ve vědě a výzkumu (G4R research) a Geoinformace v prostorovém modelování. Mezi účastníky konference jsme také mohli nalézt kolegy ze Slovenska, kteří si přišli nejen poslechnout novinky v oboru Geoinformatiky, ale také se svojí aktivní účastí svojí přidanou hodnotou podíleli na kvalitě prezentovaných příspěvků. Zájemcům o služby firem v rámci HRDLIČKA GROUP jsme na stánku prezentovali naše řešení pro veřejnou správu. Největší zájem byl ze strany návštěvníků především o informace kolem tvorby a údržby pasportů zeleně, komunikací a svislého dopravního osvětlení, v rámci projektu Digitální technické mapy města (DTMM). Nemalou pozornost si ale také zasloužil produkt MAWIS+, vyvinutý týmem vývojářů naší firmy, který umožňuje poskytovat přesná prostorová data prostřednictvím intranetu nebo internetu. Představili jsme i připravovanou službu DTM on-line, kterou pro města, kde DTM provozuje, spustíme naplno počátkem roku Účast naší společnost na konferenci můžeme hodnotit pozitivně. Podařilo se nám navázat zajímavé obchodní kontakty nejen z řad zástupců veřejné správy, na kterých budeme v budoucnu rozvíjet společné aktivity. Podle mého názoru bylo, i přes velkou snahu ze strany pořadatelů a organizátorů, na účastnících konference znát, že tradiční uvolněné letní setkání GIS SEČ se nepodaří nikdy plně nahradit. Zbyla tedy jen vzpomínka na aktivitu předchozího předsedy CAGI pana Josefa Falta, který dokázal pro účastníky připravit ten správný koktejl odpočinku s přístupem k novým informacím. Další ročník konference by měl být, podle předběžných informací pořadatele RNDr. Tomáše Beneše z CAGI, nahrazen mezinárodním kongresem, konaném v Praze v roce vedoucí oddělení marketingu

6 Výrobní pracoviště Česká Lípa Historie našeho pracoviště začala již na přelomu léta a podzimu loňského roku, kdy došlo k prvnímu kontaktu mezi ředitelem firmy HRDLIČKA spol. s r.o. Ing. Martinem Hrdličkou a GEODÉZIÍ ČS a.s., ateliérem Česká Lípa. Již v té době přemýšleli stávající pracovníci nad svojí další budoucností v oboru geodézie, protože postupná likvidace kdysi jedné z největších geodetických firem v Česku se začala postupně naplňovat. Ředitelem Martinem Hrdličkou nám byla předložena ucelená vize vrátit se společně s stávajícími pracovišti Hrdlička spol. s.r.o. k pozici významné geodetické firmy v regionu. Po velice seriózní nabídce ze strany firmy HRDLIČKA jsme se rozhodli dobrou nabídku přijmout. Po rozhodnutí vzájemné spolupráce nastalo ale také obtížné vybrání kolektivu lidí, který přejde k firmě HRDLIČKA spol. s r.o. Vše se ale po hektických jednáních podařilo nakonec dovést do zdárného konce a od již obydlovali nové kanceláře firmy HRDLIČKA spol. s r.o. v Jiráskově ulici číslo 702 první pracovníci, kteří se začali učit novým technologiím a postupům. Počátkem roku 2006 následovala největší skupina lidí a během prvního pololetí stoupl postupně počet nových pracovníků v České Lípě na 12. Zaměstnanci pracoviště v České Lípě mají z předchozího působiště dlouholeté zkušenosti v oblasti komplexních pozemkových úprav, prací v katastru nemovitostí, zpracování geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, identifikace parcel, srovnávací sestavení parcel, práce pro správce inženýrských sítí, vytyčování na stavbách atd. Pokud bychom mohli uvést nějaké zakázky, na kterých se naše pracoviště podílí, tak bych jistě z větších zakázek zmínil tvorbu DTMM Děčín, DTMM Liberec, dále pak součinnost v rámci komplexní pozemkové úpravě Terezína nebo práce na restitucích pro pozemkové úřady. V regionu Česká Lípa samozřejmě vycházíme vstříc i jednotlivým zákazníkům, mezi které patří zejména obce a města, významné firmy a v neposlední řadě nezapomínáme ani na jednotlivé soukromníky, kde tvoří velký podíl geometrické plány. V naší nové firmě se učíme za pomocí nových spolupracovníků zajímavým technologiím, zejména v oblasti pořizování a zpracování dat. Svým širokým spektrem činností jsme schopni splnit veškeré požadavky našich zákazníků, které rádi v naší firmě přivítáme. Hrdlička, s.r.o. Pracoviště Česká Lípa Jiráskova Česká Lípa tel.: fax: Roman Málek pracoviště Česká Lípa GEOREVUE (C) 2006 All rights reserved [šéfredaktor: Zdeněk Šulc] Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 33, Praha 5 design by HRDLICKA

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, po dlouhé a mrazivé zimě konečně přišlo jaro a my za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. Tentokrát se v jarním čísle můžete

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK)

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) Digitální technická mapa Moravskoslezského (DTM MSK) Zkušenosti z přípravy projektu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Ing. Ivan Ivanov Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Cíle projektu Hlavní

Více

Moderní veřejná správa podle Bentley Systems. Ing. Ondřej Patočka Bentley Geospatial Team 3. dubna 2007, 10.ISSS, Hradec Králové

Moderní veřejná správa podle Bentley Systems. Ing. Ondřej Patočka Bentley Geospatial Team 3. dubna 2007, 10.ISSS, Hradec Králové Moderní veřejná správa podle Bentley Systems Ing. Ondřej Patočka Bentley Geospatial Team 3. dubna 2007, 10.ISSS, Hradec Králové Bentley Systems $391mil Bentley Geospatial Poskytuje služby a řešení pro

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Význam a způsoby sdílení geodat Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Geodata data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi data identifikující geografickou polohu a charakteristiky

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, opět za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. V tomto jarním čísle se můžete dozvědět o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Úvod do Geografických Informačních Systémů 3.seminární práce Představení organizace Jana Bittnerová Plzeň, 2004 Osnova: 1. vznik asociace 2. organizační

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Podpora chytrého řízení změn nejen v oblasti geoinformatiky. Hexagon Safety & Infrastructure Jan Vaisar

Podpora chytrého řízení změn nejen v oblasti geoinformatiky. Hexagon Safety & Infrastructure Jan Vaisar Podpora chytrého řízení změn nejen v oblasti geoinformatiky Hexagon Safety & Infrastructure Jan Vaisar Intergraph CS se mění na Hexagon SI 1991 Intergraph CS 2010 akvizice od HEXAGON 2016 HEXAGON SI Veřejný

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o.

Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. O projektu Realizace v rámci výzvy č. 8 IOP Součást e-governmentu

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Digitální technická mapa Plzeňského kraje Digitální technická mapa Plzeňského kraje Setkání partnerů digitálních technických map krajů Plzeň 5. a 6. května 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Součást projektu Digitální mapa veřejné

Více

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI Milan Pachta, Drahomíra Zedníčková Krajský rok informatiky, Olomouc 11.-12.10.2007 ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI HISTORIE:

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects KRÁSNÉ VÁNOCE 16 prosinec 2015 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 4 EDITORIAL: KRÁSNÉ VÁNOCE 2015. ODPOJTE SE 5 TÉMA: ROK 2015 V NAŠEM ATELIÉRU 15 BYDLENÍ PODLE AKA 21

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Sr. consultant Intergraph ČR

Sr. consultant Intergraph ČR Mapové služby v praxi samosprávy Vladimír Špaček, Sr. consultant Intergraph ČR Obsah Svět mapových služeb v pojetí Intergraph Geoportál ZÚ Význam, využití, přínosy Tenký klient LČR Integrace dat, editace

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor

T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor T-MAPY spol. s r.o. Dáváme informacím prostor 16. 11. 2011 = světový den GIS V tento den specialisté na geografické informační systémy (GIS) představují tyto technologie široké veřejnosti Letos v ČR zapojeno

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

NOVÝ PORTÁL JDTMZK 2010 ZLÍN

NOVÝ PORTÁL JDTMZK 2010 ZLÍN NOVÝ PORTÁL JDTMZK 2010 ZLÍN 21.4.2010 NOVÝ PORTÁL JDTM ZK 2010 ZLÍN 21.4.2010 PROGRAM ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ DAT ČLENĚNÍ NOVÉHO PORTÁLU AGENDA ZAKÁZKY VYDÁNÍ DAT AKTUALIZACE DAT MAPOVÝ KLIENT VÝHODY NOVÉHO

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

Sjednocení GIS ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s.

Sjednocení GIS ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Sjednocení GIS ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 24/10/12 ) Bc. Karel Szkandera (MDPGEO, s.r.o.) Ing. Stanislav Šplíchal (Dalkia Česká republika, a.s.) Abstrakt Osnova Společnost Dalkia se rozhodla

Více

NOVÝ PORTÁL JDTMZK 2010 ZLÍN

NOVÝ PORTÁL JDTMZK 2010 ZLÍN NOVÝ PORTÁL JDTMZK 2010 ZLÍN 12.-15.4. 2010 NOVÝ PORTÁL JDTM ZK 2010 ZLÍN 12.-15.4.2010 PROGRAM ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ DAT ČLENĚNÍ NOVÉHO PORTÁLU AGENDA ZAKÁZKY VYDÁNÍ DAT MAPOVÝ KLIENT VÝHODY NOVÉHO PORTÁLU

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Workswell s.r.o. Praha, Česká republika www.workswell.cz

Workswell s.r.o. Praha, Česká republika www.workswell.cz Vznik podnikatelského záměru je mladá technologická firma, která byla založena ve Vědeckém inkubátoru při ČVUT. Firma byla založena dvěma absolventy Fakulty elektrotechnické ČVUT (obor Kybernetika a měření)

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra (pro seminář Digitalizace katastrálních map, Nemoforum, červen 2007) Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Obsah prezentace

Více

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I)

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I) Identifikační kód: TB9500MD103 Řešitel: GEODÉZIE TOPOS, a. s. Řešitelský tým: Ing.

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

Proč a kam jdou správci inženýrských sítí?

Proč a kam jdou správci inženýrských sítí? Proč a kam jdou správci inženýrských sítí? Nemoforum, přednáškový blok Kam jsme došli Praha 21.11.2012 Petr Pavlík RWE Distribuční služby, s.r.o./ JMP, a.s. 22/11/12 STRANA 1 Potřeby správců v oblasti

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Ing. Petr Dvořáček Konference Praha 19. listopadu 2008 internet interní síť databázové úložiště ZABAGED Geoportál ZÚ migrace GEONAMES SM-5

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK Petr Dvořáček Ústí nad Labem 25. 10. 2016 Formy poskytování geografických podkladů Tištěné mapy Data Mapové listy Souborová data Mapové služby WMS,

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

DTM DMVS krajů. Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS

DTM DMVS krajů. Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS DTM DMVS krajů Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS Součást egovernmentu Smart Administration v období 2007 2015 Modernizační a informatizační aktivity ve VS Zlepšit

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, Ph.D. Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Obor Geoinformatika

Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, Ph.D. Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Obor Geoinformatika Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Obor Geoinformatika 19. ledna 2011 U vod Pra ce s daty Porovna

Více

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 GeoHosting (vypusťte svoje data do světa) Martin Vlk Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 Využívání geografických dat Jak můžeme pracovat s geografickými daty? Práce s vlastními geografickými

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

METODIKA ME 51/01 DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

METODIKA ME 51/01 DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ parafa správce dokumentace nebo pověřeného zaměstnance pořadové číslo kopie DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 51/01 NÁZEV DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop Definice územně analytických podkladů zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), ve znění

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

ESRI v národním kroji

ESRI v národním kroji ESRI v národním kroji Ing. Michal Bílý Mgr. Filip Jung Ing. Mgr. Kateřina Meduňová SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO PROCESY ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A JEHO PROVÁZÁNÍ S GIS Zákazník: Pražská plynárenská a.s. Ing.

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP. Martin Sovadina, Martin Jűstel

DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP. Martin Sovadina, Martin Jűstel DMVS JAKO INTEGRAČNÍ PLATFORMA PRO PŘÍSTUP K ÚAP Martin Sovadina, Martin Jűstel PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU DMVS Olomoucký kraj 2 PROJEKT IOP VÝZVA Č.8 Projekt IOP výzva č. 8 Rozvoj služeb egovernmentu v krajích

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. ZLÍNTHERM 2014 27.-29.3. 2014 Obsah Technologie a metody Mobilní 3D skenování Fy GEOVAP Příklady využití v projekční činnosti

Více

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK Příloha E Směrnice IS DMVS LK Provozní řád ÚAP DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SD

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Květen 2016 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie 25.11.2015 Informační systém veřejné správy VODA Aktuální informace stavy a

Více

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU Drahomíra Zedníčková dzednickova@geodis.cz 724013046 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI největší geodetickofotogrammetrická společnost v České republice založena v roce 1990

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli Geodata Jihomoravského kraje 1. data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu děje nejefektivněji

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

Workshop v rámci projektu esdi-net Plus Brno, 10. září 2008

Workshop v rámci projektu esdi-net Plus Brno, 10. září 2008 Mapové služby Portálu veřejn ejné správy České republiky Ministerstvo vnitra Workshop v rámci projektu esdi-net Plus Brno, 10. září 2008 Obsah - Úvod - Stručně o PVS - Mapové služby PVS Základní informace

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

nová éra GIS města Brna

nová éra GIS města Brna nová éra GIS města Brna Magistrát města Brna Odbor městské informatiky Oddělení GIS Jaromír Emmer Dana Glosová Základní informace Statutární město Brno (SMB) územně členěné město Magistrát města Brna 29

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Mapy kriminality v PČR

Mapy kriminality v PČR Agenda Historie policejních map Historie GIS u PČR Cíle GIS PČR Mapy kriminality Novodobá Historie Data PČR (prostorová i neprostorová) Identifikace problémů a jejich řešení rizika vize Ukázky 2 Historie

Více

Redesign statistického systému a INSPIRE

Redesign statistického systému a INSPIRE Redesign statistického systému a INSPIRE Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů (připraveno pro konferenci INSPIRUJMESE, listopad 2008) Obsah 1. Redesign statistického systému 2. Koncepce SMS

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

Geomatika v České republice

Geomatika v České republice Geomatika v České republice Václav Čada, Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Geoinformace ve veřejné správě 2013, Praha, 27. 28.

Více

GIS a správa majetku a dokumentů

GIS a správa majetku a dokumentů VARS BRNO a.s. Mgr. Iva Klímková Lovochemie, a.s. Ing. Milan Pičman GIS a správa majetku a dokumentů VÝVOJ A STAV IMPLEMENTACE PROJEKTU V LOVOCHEMII Původní mapování, kresba papírové mapy (1984 2000) Naskenování

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU

PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU PROVOZNÍ ŘÁD DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY MĚSTA MOSTU Stránka 1 z 15 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje provozovatele... 3 1.2 Charakteristika projektu DTMM... 3 1.3 Rozsah platnosti... 4 2 POUŽÍVANÉ

Více

MINIS PRAKTICKÝ PŘÍNOS NOVINKY PORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. MINIS - praktický přínos, NOVINKY portálu ÚP červen 2011

MINIS PRAKTICKÝ PŘÍNOS NOVINKY PORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. MINIS - praktický přínos, NOVINKY portálu ÚP červen 2011 MINIS PRAKTICKÝ PŘÍNOS NOVINKY PORTÁLU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu benes@hv.cz MINIS - praktický přínos, MINIS

Více