Externí mapová služba (EMS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Externí mapová služba (EMS)"

Transkript

1 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím našeho letního vydání internetového magazínu GEOREVUE bychom Vás znovu rádi informovali o aktivitách, novinkách a plánech, které se odehrály nebo odehrají v našich společnostech, uskupených v rámci podnikatelské skupiny HRDLIČKA GROUP. V letním čísle se můžete dozvědět informace o účasti naší společnosti na konferenci Geoinformatika ve veřejné správě BRNO 2006 a podrobnosti o desátém výročí naší partnerské organizace GIS Service Prague, s.r.o. Představíme Vám také naše nové pracoviště v České Lípě a při představení našeho portfolia služeb Vás seznámíme s Externí Mapovou Službou (EMS), na kterou v závěru navážeme rozhovorem s panem Ing. Jiřím Sulkem, vedoucím oddělení technické evidence a dokumentace společnosti E.ON Česká republika, pro kterou zmíněnou službu poskytujeme. Příjemné počtení Vám za celou podnikatelskou skupinu HRDLIČKA GROUP přeje: šéfredaktor Obsah Aktuality Založení společnosti HRDLICKA HUNGÁRIA Externí mapová služba (EMS) Rozhovor s Ing. Jiřím Sulkem S radostí bychom Vám rádi oznámili otevření další společnosti v rámci podnikatelského uskupení HRDLIČKA GROUP, a to maďarské firmy HRDLICKA HUNGÁRIA Kft. Společnost nabízí podobné spektrum služeb a produktů, jako HRDLIČKA spol. s r.o., ale s cílovým zaměřením na maďarský trh. Sídlo firmy je ve městě Győr v blízkosti hranic se Slovenskem. 10. výročí založení firmy GIS Service Prague, s.r.o. Konference geoinformatika ve veřejné správě BRNO 2006 Výrobní pracoviště Česká Lípa Největší světový veletrh INTERGEO 2006 Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na stánek naší společnosti v rámci největšího mezinárodního veletrhu geodézie a geoinformatiky INTERGEO 2006, který se uskuteční ve dnech října v Mnichově. Nabídka nových pracovních příležitostí Pokud byste se i Vy rádi aktivně podíleli svojí činností na dosavadním úspěchu podnikatelské skupiny HRDLIČKA GROUP můžete využít nabídku volných pracovních míst, která je dostupná na našich internetových stránkách. V současné době pracuje v našem uskupení již 146 zaměstnanců.

2 Externí Mapová Služba (EMS) efektivní nástroj k pořizování a aktualizaci geodat pro potřeby dokumentace sítě a GIS Naše společnost orientuje své aktivity především do pořizování, správy, údržby a poskytování přesných geodetických dat. V rámci těchto služeb nabízíme pro zákazníky HRDLIČKA GROUP zřízení Externí mapové služby (EMS), která má za úkol poskytovat aktuální mapové podklady prostřednictvím internetu/intranetu. Součástí EMS je z naší strany poskytována kompletní kontrola dat, zřízení webového portálu, jednotné digitální mapy a zpřístupnění datového skladu širší veřejnosti. Mezi hlavní důvody pro zřízení EMS patří především roztříštěnost a neaktuálnost mapových podkladů. Výsledkem zavedení EMS je pro zákazníky především zlevnění vstupních podkladových map pro jejich vlastní potřeby. Zákazníci mají tedy aktuální mapové podklady v digitální podobě on-line k dispozici a mohou se více věnovat své hlavní činnosti. Všechny uvedené skutečnosti vedou k zefektivnění procesů a ve svém konečném důsledku samozřejmě i úspoře finančních prostředků. Nástrojem pro využívání EMS je webová aplikace MAWIS+, která je určena k distribuci prostorových dat prostřednictvím internetu/intranetu a byla vyvinuta pracovníky našeho vývojového oddělení. K hlavním rysům aplikace MAWIS+ patří diferencovaný přístup k datům na základě uživatelských účtů, standardním úložištěm prostorových dat je databáze Oracle Spatial, přímá podpora více než 100 vektorových a rastrových formátů bez nutnosti konverze, propojení s ostatními poskytovateli dat (WMS, WFS) prostřednictvím standardů OGC, kartografická kvalita výstupů v prostředí webové aplikace, zajištění přístupu přes HTML klienta (není nutné na straně zákazníka instalovat žádný další software) a statistický sběr informací o výdejích dat v administračním rozhraní. V současné době je mimo jiné EMS využívána společností E.ON Česká republika a.s., kde jsme na začátku tohoto roku vyhráli výběrové řízení na zřízení externí mapové služby. V praxi to tedy znamená, že oprávnění zaměstnanci společnosti si elektronickou cestou vyřídí žádost o výdej dat, která si pak mohou přes internetové rozhraní on-line stáhnout. Vlastníci dat mají na druhou stranu ze strany serveru přesnou evidenci výdejů dat a mohou tak sledovat jejich objem, prostorový rozsah a časové rozvržení. EMS je společně s mapovým serverem MAWIS+ silným nástrojem pro správu a distribuci přesných geodetických dat prostřednictvím internetu/intranetu a na příkladě EMS pro E.ON ČR se ukazuje, že je vhodný pro velké distribuční společnosti nejen pro vyjádření o průběhu sítě při stavebních nebo projekčních činnostech. V současné době se zvažuje u tohoto pilotního zákazníka, další rozšíření služby, vyplývající z nového stavebního zákona, směrem k poskytování informací z dokumentace sítě veřejnosti. V jednání je i sdílení některých vrstev, používaných v datovém skladu s dalšími subjekty, působící v regionu s cílem snížení nákladů na údržbu těchto vrstev. Společnost Hrdlička je připravena tuto službu poskytovat nejen velkým společnostem jako je společnost E.ON ČR, ale i společnostem s menším rozsahem působnosti. V případě zájmu Vám námi poskytovanou službu EMS rádi předvedeme a předložíme následně konkrétní nabídku. vedoucí oddělení marketingu

3 Rozhovor s vedoucím oddělením technické evidence a dokumentace společnosti E.ON Česká republika, a.s. Ing. Jiřím Sulkem Čím se zabývá Vaše oddělení v rámci společnosti E.ON ČR? Naše oddělení technické evidence a dokumentace je především zodpovědné za obsahovou náplň geografického informačního systému (GIS), čili za datovou naplněnost systému (kompletnost dat o zařízení, správnost technických parametrů jednotlivých prvků, mapové podklady apod.). Na toto dále navazuje také zodpovědnost za aktualizaci dat, která je důležitá pro udržení souladu dat v GIS oproti realitě v terénu. Data o distribuční sítí jsou využívána v technickém informačním systému, kde jsou dostupná pro ostatní útvary k jejich činnostem. Proto je nutné, aby byla kompletní a měla co nejvyšší vypovídací schopnost. V současnosti ještě probíhají hromadné sběry dat o zařízení distribuční soustavy a následně tvorba digitální dokumentace pro GIS. Předpokládáme, že ke kompletní naplněnosti GIS dospějeme v průběhu příštího roku. V návaznosti na správu dokumentace zařízení zajišťuje náš tým žádosti o vyjádření k existenci zařízení. Zde jsou data GIS silnou podporou. Z dalších činností, kterými se tým TE zaobírá, patří například spolupráce při tvorbě digitálních technických map měst, kde jsou také snahy, aby spolupráce nebyla pouze na úrovni DTMM, ale na úrovni krajů. Proč jste se rozhodli zřídit Externí Mapovou Službu (EMS)? Potřeba zřídit externí mapovou službu vznikla na základě neustále rostoucích požadavků a nároků na mapové podklady, které potřebujeme pro správnou využitelnost našeho GIS. (Data o distribuční soustavě bez mapových podkladů mají samozřejmě podstatně menší vypovídací schopnost). Toto přináší i požadavky na větší kapacity pracovníků. A v této chvíli jsme se rozhodli jít cestou outsourcingu. Dalším důvodem pro řešení této činnosti formou outsoursingu byla snaha u úspory na aktualizaci některých mapových vrstev formou spolupráce s jinými správci sítí. To je cíl, který se nám zatím nepodařilo realizovat, ale pracujeme na něm. Jak jste zatím pokojeni s EMS? EMS byla zřízena na konci loňského roku, proto je velice obtížné po tak krátké době vydávat výsledná stanoviska nebo objektivní vyhodnocení. Některé činnosti zajišťované EMS se teprve naplno rozjíždějí, v některých oblastech proběhli teprve první výstupy. Lze říci, že i přes určitá zpoždění se podařilo zdárně EMS nasadit, včlenit do nastavených procesů a požadované činnosti jsou zajišťovány. Jak kvalitně a včasně uvidíme lépe až na konci letošního roku. Nicméně v současnosti mohu říci, že jsem s dosavadním vývojem EMS spokojen. V čem vidíte hlavní přínos EMS? Hlavní a stěžejní přínos EMS pro E.ON ČR vidím především v jednotné správě mapových podkladů v celém E.ON ČR (oblast východ a západ) tj.jednotná podoba dat pro GIS, jednotná údržba map, sjednocený proces kontrol geodetické části dokumentace apod.. Sjednocení správy mapových podkladů pak přispívá k sjednocení a zefektivnění dalších pracovních procesů, což je pro nás značným přínosem. Jen pro představu zajištění mapových podkladů pro investiční akci dříve trvalo hodiny a nyní ho měříme v minutách. Jak často využíváte náš mapový server MAWIS+ pro on-line stahování dat? Nemám u sebe nyní přesnou statistiku, ale od začátku se uskutečnilo přibližně asi jedenáct tisíc on-line výdejů dat. Pro stahování mapových podkladů je server využíván našimi pracovníky denně. V posledních měsících jeho využití značně vzrostlo, protože probíhají kampaně na pořizování dat, pro které potřebujeme mapové podklady. Viděl byste nějaké další využití našeho mapového serveru MAWIS+? Možnosti využití mapového serveru vidím především v oblasti spolupráce při zajišťování a aktualizaci mapových podkladů mezi správci sítí a městy, ideální stav by byla spolupráce s kraji při společné správě mapových podkladů. To je směr, kterým se nejen E.ON snaží kráčet. V ČR existují situace, kdy správu účelových map zaštiťuje kraj v rámci Jednotné digitální technické mapy kraje a myslím si, že to by mohla být ta správná cesta, kdy by se jednotná správa dat mohla mnohem lépe využít například v investiční činnosti nebo plánování. vedoucí oddělení marketingu

4 10. výročí založení GIS Service Prague, s.r.o. Psal se rok 1992 a při svých aktivitách v Bavorsku jsem se setkal s propagačními materiály na technologii zaměřování kanalizačních sítí od firmy METTENMEIER. Propagované služby se mi zdály velice zajímavé, a proto jsem si svoji další zahraniční cestu naplánoval tak, abych mohl navštívit jejich pobočku v Paderbornu. Tehdy jsem se jen zběžně s firmou seznámil, ale i při této krátké návštěvě bylo patrné, že se jedná o stabilní a prosperující podnik. Neuběhly ani 3 roky a zástupce firmy METTENMEIER pan Ruberg se u nás v Praze počátkem roku 1995 objevil a jménem p.mettenmeiera nabídl možnost vytvoření společného podniku se sídlem v Praze. Podnik měl být zaměřen na digitální zpracování dokumentace správců sítí v Německu. Pak už začaly přípravné práce a firmu jsme skutečně v první polovině roku 1996 založili. Ve firmě měli oba společníci jasně stanovené úlohy. Ze strany firmy Mettenmeier bylo úkolem zajišťovat zakázky a poskytovat technickou podporu, ze strany firmy HRDLIČKA, s.r.o. bylo úkolem zajistit organizaci a tým spolupracovníků. Začátky nebyly jednoduché, protože najít v té době kvalifikované spolupracovníky, kteří by byli schopni odevzdávat výsledky své práce v kvalitě požadované na německém trhu, nebylo lehké. Naštěstí se nám ale podařilo vytvořit tým kolem Ing. Lhotáka, který se během poměrně krátké doby na požadovanou úroveň dostal. Hlavním úkolem firmy METTENMEIER v této spolupráci bylo a je zajišťovat zakázky pro firmu GSP, s.r.o. a poskytovat technickou podporu. Spolupráce mezi námi přinášela řadu obtíží, ať už v technickém chápání problémů nebo v oblasti jazykové bariéry. Nakonec se ale ukázalo, že volba angličtiny jako hlavního komunikačního jazyka byla správná a myslím, že pomohla i několika kolegům na německé straně získat schopnost řešit technické problémy nejen ve svém rodném jazyce. Po několika letech spolupráce byl tým GSP, s.r.o. schopen realizovat na srovnatelné úrovni i zakázky velmi složité, stejně jako naši kolegové v Německu. Z tohoto období bych jmenoval řadu projektů pro městské podniky, jako byl Hameln, Bochum, Stuttgart, Herne, Wesel a další. V té době se tým rozšířil na více než 10 spolupracovníků. Po přechodu Ing.Lhotáka do firmy HRDLIČKA spol. s r.o. na pozici šéfa vývoje jsem na pozici výkonné ředitelky jmenoval Ing.Horovou. V době před dvěmi lety se dokončoval nakonec velice úspěšný projekt Remscheid a zahajovali jsme přípravné práce na zakázce Bielefeld. Jedná se o technicky náročný projekt v systému Smallworld GIS a jeho nadstavbě firmy Mettenmeier NRM. Věříme ale, že koncový zákazník bude stejně jako na jiných předchozích projektech rovněž spokojen. V současné době realizujeme souběžně i projekt pro firmu RWE WWE v systému Moskito GIS, který úspěšně dokončíme v letošním roce. Závěrem bych chtěl říct, že děkuji celému současnému 17 člennému týmu spolupracovníků GSP, s.r.o. a i kolegům, kteří se na práci ve firmě podíleli v minulosti. Myslím, že se za výsledky práce, kterých jsme v předchozích letech dosáhli, nemusíme stydět. Jsme firmou, která je schopna řídit zakázky na pořizování dokumentace sítí na skutečně evropské úrovni. Rovněž také děkujeme našim zákazníkům, kteří nám zadáním zakázek vyjádřili svou důvěru. Ing. Martin Hrdlička jednatel Hrdlička, s.r.o.

5 Účast na konferenci Geoinformatika ve veřejné správě Brno 2006 Ve dnech června se v kongresovém centru brněnském hotelu Voroněž uskutečnil již druhý ročník konference Geoinformatika ve veřejné správě Brno Každoroční setkání zástupců veřejné správy bylo organizováno Českou asociací pro geoinformace (CAGI). Celkem ze stran účastníků konference, kterých bylo necelých 300, zaznělo 35 příspěvků, které byly rozděleny do čtyř paralelních témat, a to Geoinformační řešení pro veřejnou správu (G4G Government), Geoinformace ve službách občana (G4C&C commerce & citizen), Geoinformatika ve vědě a výzkumu (G4R research) a Geoinformace v prostorovém modelování. Mezi účastníky konference jsme také mohli nalézt kolegy ze Slovenska, kteří si přišli nejen poslechnout novinky v oboru Geoinformatiky, ale také se svojí aktivní účastí svojí přidanou hodnotou podíleli na kvalitě prezentovaných příspěvků. Zájemcům o služby firem v rámci HRDLIČKA GROUP jsme na stánku prezentovali naše řešení pro veřejnou správu. Největší zájem byl ze strany návštěvníků především o informace kolem tvorby a údržby pasportů zeleně, komunikací a svislého dopravního osvětlení, v rámci projektu Digitální technické mapy města (DTMM). Nemalou pozornost si ale také zasloužil produkt MAWIS+, vyvinutý týmem vývojářů naší firmy, který umožňuje poskytovat přesná prostorová data prostřednictvím intranetu nebo internetu. Představili jsme i připravovanou službu DTM on-line, kterou pro města, kde DTM provozuje, spustíme naplno počátkem roku Účast naší společnost na konferenci můžeme hodnotit pozitivně. Podařilo se nám navázat zajímavé obchodní kontakty nejen z řad zástupců veřejné správy, na kterých budeme v budoucnu rozvíjet společné aktivity. Podle mého názoru bylo, i přes velkou snahu ze strany pořadatelů a organizátorů, na účastnících konference znát, že tradiční uvolněné letní setkání GIS SEČ se nepodaří nikdy plně nahradit. Zbyla tedy jen vzpomínka na aktivitu předchozího předsedy CAGI pana Josefa Falta, který dokázal pro účastníky připravit ten správný koktejl odpočinku s přístupem k novým informacím. Další ročník konference by měl být, podle předběžných informací pořadatele RNDr. Tomáše Beneše z CAGI, nahrazen mezinárodním kongresem, konaném v Praze v roce vedoucí oddělení marketingu

6 Výrobní pracoviště Česká Lípa Historie našeho pracoviště začala již na přelomu léta a podzimu loňského roku, kdy došlo k prvnímu kontaktu mezi ředitelem firmy HRDLIČKA spol. s r.o. Ing. Martinem Hrdličkou a GEODÉZIÍ ČS a.s., ateliérem Česká Lípa. Již v té době přemýšleli stávající pracovníci nad svojí další budoucností v oboru geodézie, protože postupná likvidace kdysi jedné z největších geodetických firem v Česku se začala postupně naplňovat. Ředitelem Martinem Hrdličkou nám byla předložena ucelená vize vrátit se společně s stávajícími pracovišti Hrdlička spol. s.r.o. k pozici významné geodetické firmy v regionu. Po velice seriózní nabídce ze strany firmy HRDLIČKA jsme se rozhodli dobrou nabídku přijmout. Po rozhodnutí vzájemné spolupráce nastalo ale také obtížné vybrání kolektivu lidí, který přejde k firmě HRDLIČKA spol. s r.o. Vše se ale po hektických jednáních podařilo nakonec dovést do zdárného konce a od již obydlovali nové kanceláře firmy HRDLIČKA spol. s r.o. v Jiráskově ulici číslo 702 první pracovníci, kteří se začali učit novým technologiím a postupům. Počátkem roku 2006 následovala největší skupina lidí a během prvního pololetí stoupl postupně počet nových pracovníků v České Lípě na 12. Zaměstnanci pracoviště v České Lípě mají z předchozího působiště dlouholeté zkušenosti v oblasti komplexních pozemkových úprav, prací v katastru nemovitostí, zpracování geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, identifikace parcel, srovnávací sestavení parcel, práce pro správce inženýrských sítí, vytyčování na stavbách atd. Pokud bychom mohli uvést nějaké zakázky, na kterých se naše pracoviště podílí, tak bych jistě z větších zakázek zmínil tvorbu DTMM Děčín, DTMM Liberec, dále pak součinnost v rámci komplexní pozemkové úpravě Terezína nebo práce na restitucích pro pozemkové úřady. V regionu Česká Lípa samozřejmě vycházíme vstříc i jednotlivým zákazníkům, mezi které patří zejména obce a města, významné firmy a v neposlední řadě nezapomínáme ani na jednotlivé soukromníky, kde tvoří velký podíl geometrické plány. V naší nové firmě se učíme za pomocí nových spolupracovníků zajímavým technologiím, zejména v oblasti pořizování a zpracování dat. Svým širokým spektrem činností jsme schopni splnit veškeré požadavky našich zákazníků, které rádi v naší firmě přivítáme. Hrdlička, s.r.o. Pracoviště Česká Lípa Jiráskova Česká Lípa tel.: fax: Roman Málek pracoviště Česká Lípa GEOREVUE (C) 2006 All rights reserved [šéfredaktor: Zdeněk Šulc] Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 33, Praha 5 design by HRDLICKA

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, po dlouhé a mrazivé zimě konečně přišlo jaro a my za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. Tentokrát se v jarním čísle můžete

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, opět za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. V tomto jarním čísle se můžete dozvědět o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.) Číslo 15 jaro 2008 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím dalšího čísla našeho internetového magazínu Vám přinášíme informace o aktivitách, událostech a novinkách, ve společnostech

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Sr. consultant Intergraph ČR

Sr. consultant Intergraph ČR Mapové služby v praxi samosprávy Vladimír Špaček, Sr. consultant Intergraph ČR Obsah Svět mapových služeb v pojetí Intergraph Geoportál ZÚ Význam, využití, přínosy Tenký klient LČR Integrace dat, editace

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. ZLÍNTHERM 2014 27.-29.3. 2014 Obsah Technologie a metody Mobilní 3D skenování Fy GEOVAP Příklady využití v projekční činnosti

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje

Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Karlovarského kraje Provozní řád DTM DMVS Karlovarského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Karlovarského kraje Zpracoval Datum 28. 3. 2014 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2013,

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Konfigurace webového prohlížeče Verze 01-04 2013 e-utilityreport - vyjadřování k existenci sítí OBSAH OBSAH... 2 1. O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 2 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ... 3 2.1

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Datové zdroje technické infrastruktury URM eviduje cca 60 vlastníků i správců TI 1. Vodohospodářská

Více

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference 30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4 Závěrečná zpráva z konference Závěrečná zpráva Outsourcing v IT Datum: 30. 9. 2010 Místo: Konferenční centrum CITY, Praha 4 Pořadatel: DCD Publishing, vydavatel

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

DMVS. digitální mapa veřejné správy. zkušenosti, otázky a plány

DMVS. digitální mapa veřejné správy. zkušenosti, otázky a plány DMVS digitální mapa veřejné správy zkušenosti, otázky a plány Ing. Lubomír Jůzl a Ing. Petr Pavlinec Kraj Vysočina, odbor informatiky ISSS 8.- 9. 4. 2013, Hradec Králové DMVS a projekty roku 2011 2012

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

TECHNICKÁ MAPA.CZ. Zakázkový systém. Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Nová koncepce. Registrace

TECHNICKÁ MAPA.CZ. Zakázkový systém. Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Nová koncepce. Registrace Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Nová koncepce Registrace Nový zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ výrazně změní dosavadní postupy žádostí o vydání dat z datového

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

WWW dotazovací služby pro prostorová data URM. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

WWW dotazovací služby pro prostorová data URM. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy WWW dotazovací služby pro prostorová data URM Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Zpřístupnění geodat hl. m. Prahy 1. Mapové aplikace Zpřístupnění geodat hl. m. Prahy 1. Mapové aplikace 2. Geoportál

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Mapy kriminality v PČR

Mapy kriminality v PČR Agenda Historie policejních map Historie GIS u PČR Cíle GIS PČR Mapy kriminality Novodobá Historie Data PČR (prostorová i neprostorová) Identifikace problémů a jejich řešení rizika vize Ukázky 2 Historie

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

ENERGETICKY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH

ENERGETICKY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ZÁRUKY ZA DOSAŽENÍ ÚSPOR PO INSTALACI ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ A MOŽNOST PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ ETICKÉHO KODEXU PRO EPC DŮLEŽITÉ Ů CHARAKTERISTIKY EPC ZÁRUKY Smlouva mezi poskytovatelem projektu EPC

Více

Sociodemografická data v GIS

Sociodemografická data v GIS Sociodemografická data v GIS Ing. Sylva Vorlová ARCDATA PRAHA, s.r.o. O čem budu hovořit Kdo jsme Komponenty webového GIS Sociodemografická data Esri Geografická databáze ArcČR 500 Geoportál Open Data

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP?

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? Jaroslav Šolc Konference epraha, 30.4.2009 IOŽIP - Inf. systém o ŽP v Praze 1 Co je to IOŽIP? IOŽIP = Informační systém o životním prostředí

Více

Technologické centrum a komunikační infrastruktura stav a rozvoj

Technologické centrum a komunikační infrastruktura stav a rozvoj Technologické centrum a komunikační infrastruktura stav a rozvoj Petr Kulda Karlovarský kraj Administrativní Členění Kraje Karlovarský kraj leží v severní části Západočeského kraje, na nejzazším západě

Více

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ RNDr. Pavla Kačabová, RNDr. Jan Gruntorád, CSc. Ministerstvo ţivotního prostředí odbor ekologických škod pavla.kacabova@mzp.cz, jan.gruntorad@mzp.cz OBSAH Historie

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy a dalších aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací Sekce veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová Praha, 24. října 2012 Obsah

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina V čem nám pomáhá datový sklad Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina Obsah prezentace Odpovědi na otázky k tématu proč to všechno děláme a čemu nám to je? jak to děláme? co

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Geoportál a georeporty hl. m. Prahy. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Geoportál a georeporty hl. m. Prahy. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Geoportál a georeporty hl. m. Prahy Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Fáze rozvoje GIS hl. m. Prahy 1. Konsolidace datové základny stabilizace Digitální mapy Prahy vytvoření centrálního datového

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

Informatika ve Zlínském kraji

Informatika ve Zlínském kraji Informatika ve Zlínském kraji 2009 RNDr. Ivo Skrášek Krajský úřad Zlínského kraje Personální controlling Sběr dat personálního charakteru ze všech zřizovaných organizací Sběr probíhá dvakrát ročně Technologie:

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Přehled mapových podkladů dostupných online

Přehled mapových podkladů dostupných online Krajinářský workshop Lednice na Moravě 23.4. 11.5. 2012 Přehled mapových podkladů dostupných online Ing. Jozef Sedláček, Ústav plánování krajiny, ZF, lednice Tento workshop je pořádán v rámci projektu

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Praktické využití FOSS4G projektů pro monitorování území pomocí družicových dat. Erika Orlitová, Lukáš Brodský, Jan Kolomazník,Václav Vobora GISAT

Praktické využití FOSS4G projektů pro monitorování území pomocí družicových dat. Erika Orlitová, Lukáš Brodský, Jan Kolomazník,Václav Vobora GISAT Praktické využití FOSS4G projektů pro monitorování území pomocí družicových dat Erika Orlitová, Lukáš Brodský, Jan Kolomazník,Václav Vobora GISAT Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více