Systémy k ochraně před pádem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy k ochraně před pádem"

Transkript

1 Systémy k ochraně před pádem Securant Secupoint Seculine Vario

2 Securant DIN EN 795 max. 7,5 m min. 2,5 m Popis produktu Securant je trvale využitelný kotvící bod určený k připevnění osobní ochranné výstroje proti pádu. Securant je certifikován a kontrolován podle EN 795, třída A + C (zkušební č , CE 0299) a certifikován DIBt (zkušební č. Z ). Technický popis - Absolutní ochrana proti korozi díky žárově zinkovaným sloupkům z ocelových trubek s hlavicí z ušlechtilé oceli. - Dodání včetně upevňovacího materiálu a ochranného krytu k izolaci a ochraně proti povětrnostním podmínkám (viz obrázek); volitelné izolační příslušenství. - Žádné tepelné mosty díky snadno snímatelnému ochrannému krytu k tepelné izolaci a ochraně proti povětrnostním podmínkám. - Ochrana před bleskem při výšce do 00 mm není nutná. Použití - U staveb s výškou a hloubkou pádu 1,50 m a více. - V případě použití jako závěsné konstrukce s montážním lanem Secu-seil: jištění max. 4 osob na lano Secuseil, avšak max. 2 osoby na jedno pole. - V případě použití jako jednotlivé závěsné body bez montážního lana Secu, je jeden bod Securant max. pro 2 osoby - Montážní rozestupy: Mezi jednotlivými Securant max. 7,50 m Mezi Securant a hranou střechy min. 2,50 m - Je nutné dodržení směrnice Evropské unie 89/686/EWG a prováděcího nařízení o osobní ochranné výstroji. - Securant nelze v žádném případě použít jako závěsné oko pro dopravu osob a materiálu. Příklad určení typu kotvícího bodu S pomocí přehledu typů konstrukce 1 Určení typu nosné konstrukce Kotvení do betonové desky min. B Určení D = síla střešního pláště D + min. 150 mm se rovná minimální výšce Securant (H) Zaokrouhlení (H) na dodávanou výšku Nestandardní výšky na přán Typ zvoleného bodu Securant 120 mm 270 mm 00 mm.00 EN 2

3 Přehled výrobků Securant Průměr osy všech typů je 76,1 mm Montáž Montážní postup Objednací označení Výška nad skladbou Základová deska míry v mm Rozteč otvorů Příslušenství 2 2) Betonová deska / nosník Druh betonu min. B25 resp. C20/25 min. 10 mm vysoká Securant je zabetonovaný přímo v nosníku. Hloubka musí být min. 100 mm. Podložka kotvy musí být pod ocelovou výztuží EN EN EN 110 x 200 nevyžaduje Betonová deska Druh betonu min. B25 resp. C20/25 min. 120 mm vysoká deska Do vyvrtaných otvorů osadíme Securant kotvy, které pomocí momentového klíče dotáhneme..00 EN.400 EN.500 EN 170 x x x x x x 220 4x Securant - kotvy M12 4 Betonový nosník Druh betonu min. B5 resp. C0/7 tl.: min. 200 mm min. šířka (4.00 EN b=min = 240 mm) (4.400 EN b=min = 250 mm) (4.500 EN b=min = 00 mm) 5 Ocelový nosník (navařovaný) Koutový svár (a: min = 5 mm) Do vyvrtaných otvorů osadíme Securant kotvy, které pomocí momentového klíče dotáhneme. Securant se navařuje na očištěný ocelový nosník koutovým svárem. Následně ošetříme proti korozi EN EN EN 5.00 EN EN 270 x x x x x Securant - kotvy M16 nevyžaduje EN 6 Ocelový nosník (šroubovaný) šířka (bmin = 110 mm) Provrtáme potřebné otvory v nosníku. Ošetříme proti korozi. Pomocí přiložených šroubů a matek kotvu přišroubujeme EN EN EN 110 x 200 4x šestihranné šrouby M12, včetně matek M12, podložek 7 2) Lehčený beton (S proti deskou a svorníky) šířka nosníku (bmax = 120 mm) Vyvrtáme otvory do betonové desky. Pomocí příslušenství připevníme kotvu EN EN EN 220 x x 170 4x svorníky M12, včetně šestihranných matek M12, vymezovací matky M12, pojistné matky M12, podložky, proti deska 8 2) Dřevěné bednění (S proti deskou a svorníky šířka nosníku (bmax = 120 mm) Vyvrtáme otvory do dřevěného bednění. Pomocí příslušenství připevníme kotvu EN EN EN 220 x x 170 4x svorníky M12, včetně šestihranných matek M12, vymezovací matky M12, pojistné matky M12, podložky, proti deska 9 2) Dřevěný vazník (boční kotvení) výška vazníku (9.00 EN hmin = 250 mm) (9.400 EN hmin = 00 mm) (9.500 EN hmin = 50 mm) Vytvoříme otvor pro tělo kotvy. Do vazníku vyvrtáme potřebné otvory. Pomocí příslušenství připevníme kotvu EN EN EN 260 x x x x x x 250 4x svorníky M12, včetně šestihranných matek M12, pojistné matky, M12, podložky Výrobky na přání nemají schválení DiBt Objektové speciální řešení rovněž bez schválení DiBt

4 Secupoint DIN EN 795 min. 2,5 m max. 7,5 m Popis produktu Secupoint je trvale využitelný kotvící bod určený k připevnění osobní ochranné výstroje proti pádu. Secupoint je certifikován a kontrolován podle EN 795, třída A + B + C (zkušební č. ZB05/016, CE 0158) a certifikován DIBt (zkušební č. Z ). Technický popis - Kompletně z ušlechtilé oceli, díky tomu absolutně odolné proti korozi - Dodání včetně upevňovacího materiálu a volitelného izolačního příslušenství - Ochrana před bleskem při výšce do 00 mm není nutná. Použití - U staveb s výškou a hloubkou pádu 1,50 m a více. - V případě použití jako závěsné konstrukce s montážním lanem Secu-seil: jištění max. 4 osob pro montážní lano Secu-seil, avšak max. 2 osoby na pole. - V případě použití jako závěsný bod bez montážního lana Secu-seil na jeden bod Secupoint max. 2 osoby. V zásadě však doporučujeme využití systému montážního lana Secu-seil. - Montážní rozestupy: Mezi jednotlivými Secupoint max. 7,50 m Mezi Secupoint a hranou střechy min. 2,50 m - Je nutné dodržení směrnice Evropské unie 89/686/EWG a prováděcího nařízení o osobní ochranné výstroji. - Secupoint nelze v žádném případě použít jako závěsné oko pro dopravu osob a materiálu. - Zátěžové zkoušky nejsou dovoleny. Příklad určení typu kotvícího bodu S pomocí přehledu typů konstrukce 1 Určení typu nosné konstrukce Připevnění na betonovou desku Varianta A 2 Určení D = síla střešního pláště D plus 200 mm 140 mm 40 mm 4 Zaokrouhlení (H) na stovku 400 mm 5 Typ Secupoint 400 A 4

5 Přehled výrobků Secupoint Průměr všech typů 16 mm A Betonová deska/ nosník typ betonu: min B25 resp. C20/25 Zahloubení (d:min = 160 mm) Potrebná tlouštka min = 240 mm nebo Dřevěné bednění/ vazník Zahloubení (d:min = 160 mm) Potrebná tlouštka (b:min = 120 mm) Montáž Montážní postup Vyvrtáme otvor o Ø 10 mm a následně vrtákem o Ø 16 mm cca mm do hloubky vytvoříme zahloubení Vrtákem o Ø 8 mm vyvrtáme otvor a následně vrtákem o Ø 16 mm cca mm do hloubky vytvoříme zahloubení. Objednací oznacení 00 A 400 A 500 A 00 A 400 A 500 A Výška nad skladbou míry v mm do až až 00 do až až 00 Príslušenství 1x nerezová speciální hmoždinka 1x nerezová speciální hmoždinka B Ocelový nosník šroubovaný spoj C Ocelový nosník navařovaný koutový svár (a = mm) Vyvrtáme otvor o Ø 1 mm. Vyvrtaný otvor ošetríme proti korozi. Následně pevně příšroubujeme vlastní kotvu. Secupoint se navarí koutovým svárem na ocelový nosník. Následně se svár ošetří proti korozi. 00 B 400 B 500 B 00 C 400 C do až až 00 do až 200 1x upevňovací sada z nerezové oceli t.j.: 1x šestihranný úchyt M12, včetně matky M12, podložka, kónus nevyžaduje 500 C 200 až 00 T Trapézový plech Šroubovaný spoj Tlouštka plechu (t: min = 0,75 mm) Nerezovými šestihrannými samovrtnými šrouby přikotvíme nosný plech kotvy. Nosný duo plech se sestaví na danou rozteč trapézového plechu. K nosnému duo plechu přišroubujeme vlastní osu kotvy. 00 T 400 T 500 T do až až 00 2x Duo-plech, 1x upevňovací sada z nerezové oceli, 1x šestihranný úchyt včetně podložky, kónus, 14x samovrtný šroub, 1x plochá ocel Výrobky na přání bez schválení DiBt Příklady montáže Secupoint T montáž hydroizolace dokončený bod s montážním lanem 5

6 Seculine Vario DIN EN 795 variabilní max. 10 m Popis produktu Seculine Vario je trvale využitelný kotvící bod určený k upevnění osobní ochranné výstroje proti pádu. Seculine Vario je certi kován a kontrolován podle EN 795, třída A + B + C (zkušební č. 07/048, CE 0158) a certi kován DIBt (zkušební č. Z ). Kompletní montáž systému Seculine Vario vykonává školená osoba. Osazení, montáž a záruka tak leží v jedněch rukou! Technický popis Systém sestává ze sloupků z ušlechtilé oceli s izolací umístěnou uvnitř, vč. příslušenství pro připevnění pro variabilní použití. Seculine Vario lze využít jako stacionární závěsnou konstrukci s ocelovým lanem (umožňující/ neumožňující přejíždění) a jako dočasnou závěsnou konstrukci s okem a permanentním nerezovým lanem a montážním lanem Secu-seil nebo jako jednotlivý závěsný bod. V případě instalace s ocelovým lanem je z důvodu cel kové délky systému nutná ochrana proti blesku! U ostatních variant při výšce do 00 mm není nutná. Použití - Pro všechny typy využití platí: u staveb s výškou a hloubkou pádu 1,50 m a více. - Je nutné dodržet směrnici Evropské unie 89/686/EWG a prováděcí nařízení o osobní ochranné výstroji. - Sloupek Seculine Vario nelze v žádném případě použít jako závěsné oko pro dopravu osob a materiálu. - Zátě žové zk oušky nejsou přípustné. - Použití jako jednotlivý závěsný bod nebo jako dočasná závěsná konstrukce. Závěsný bod (bez lana Secu): na jeden bod Seculine Vario max. osoby. Závěsná konstrukce (s lanem Secu): max. 4 osob na lano Secu, avšak max. 2 osoby na pole, při propojení nejméně kotvících bodů. Montážní rozestupy: mezi jednotlivými sloupky Seculine Vario max. 10, 0 0 m. mezi sloupkem Seculine Vario a hranou střechy min. 2,50 m. - Použití s ocelovým lanem: max. 4 osoby na úsek nerezového lana, avšak max. 2 osoby v poli. Montážní rozestupy: mezi jednotlivými sloupky Seculine Vario max. 10,00 m. 6

7 Přehled výrobků Seculine Vario S pomocí přehledu typů konstrukce 1 Určení typu nosné konstrukce Připevnění na betonovou desku Určení D = síla střešního pláště D + min. 150 mm se rovná minimálně výšce Seculine Vario(H) Zaokrouhlení (H) na dodávanou výšku Nestandardní výšky na přání Typ zvoleného bodu Seculine Vario 120 mm 270 mm 00 mm.00 V Přehled výrobků Seculine Vario Průměr os všech typů je 50 mm Betonová deska/ nosník ( druh betonu ) min B25 resp. C20/25 tloušťka (d:min = 120 mm) šířka (b:min = 170 mm) 6 Ocelový nosník ( šroubovaný spoj ) šířka (b: min = 150 mm) 8 Dřevěný vazník/ nosník ( k přišroubování ) tloušťka (d:min = 90 mm) šířka (b:min = 170 mm) 10 Trapézový plech ( šroubovaný spojí) tloušťka ( t: min. = 0,75 mm) Montáž Montážní postup Do betonu vyvrtáme otvory dle roztečí. Osadíme speciální kotvy a nasadíme Seculine Vario. Odpovídajícím nářadím připevníme kotvící bod. Do nosníku vyvrtáme dle roztečí potřebné otvory. Seculine Vario-kotvu příšroubujeme šestihrannými šrouby. Do nosníku vyvrtáme dle roztečí potřebné otvory. Seculine Vario-kotvu připevníme ocelovými speciálními šrouby a odpovídajícím způsobem utáhneme. Protiplech připevníme šestihrannými šrouby k Duoplechu, Seculine Vario-kotvu osadíme na plech,vše šrouby připevníme. Konstrukce leží na vrchní vlně plechu. Duo-plech upravíme dle rozteče trapézového plechu. Rohové a koncové plechy prokotvíme i v bočníc hotvorech. Objednací označení.00 V.400 V.500 V 6.00 V V V 8.00 V V V V V V Výška nad skladbou míry v mm do150 Příslušenství 4x nerezové speciální kotvy 1x upevňovací sada z nerezové oceli sestávající se z: 4x šestihranné šrouby M8, včetně matek M8, podložky 4x nerezové speciální kotvy 2x Duo-plech, 1x upevňovací sada z nerezové oceli sestávající se z: 4x šestihranné šrouby M8 včetně matek, podložek, 14x samovrtné šrouby 1x proti deska Výrobky na přání bez schválení DiBt 7

8 Příslušenství lana a osobní úvazy Secuseil - montážní lano včetně karabin a zkracovací kotvy v délkách 1m,16m,19m, 2m Celotělový postroj dle EN 61 Lano s tlumičem pádu včetně karabin a zkracovací kotvy a tlumiče pádu v délkách m, 5m,9m Doplňky k hydroizolaci Přípojné manžety Secu FIX pro napojení na bitumenové pásy pro Securant,Secupoint,Seculine a Seculine Vario. Úložné skřínky Skřínka na příslušenství dřevěná pro vnitřní prostory 1 2 Přípojné manžety různé foliové manžety včetně nerezové objímky pro Securant a Seculine pro měkčené i neměkčené folie Skřínka na příslušenství kovová pro vnitřní i venkovní prostory Přípojné manžety různé foliové manžety včetně nerezové objímky pro Secupoint pro měkčené i neměkčené folie Kufřík na příslušenství kovový kufřík na příslušenství Těsnící sada easyflexx pro napojení na bitumenové pásy pro Securant, Seculine a Seculine Vario Vak na příslušenství umělohmotný vak na příslušenství 8

9 Závěsná zařízení proti pádu osob se stavebně technickým povolením od DIBt*! Co to pro Vás znamená? Podle směrnice Evropské unie 89/686/EWG musí být osobní ochranná výstroj podrobena stavební homologaci (viz str. 2 Osvědčení). V případě závěsných zařízení se tyto zkoušky provádějí na akreditovaném pracovišti na základě EN 795. EN 795 však upravuje pouze požadavky a zkušební postup pro závěsná zařízení. Při tom se přezkušují pouze závěsná zařízení, nikoli již jejich propojení se stavebním zařízením. Na upevnění a přenesení sil do vnitřní konstrukce není u těchto zkoušek brán zřetel! Na tuto oblast se pak vztahují stavební normy a předpisy. Z právního hlediska tím zde vzniká šedá zóna, neboť zkoušku sloupku nad upevňovací plochou upravuje směrnice Evropské unie, zkouška upevňovacích prvků pod upevňovací plochou však spadá do stavebních norem a předpisů. Kombinace obou těchto zkušebních částí zatím neexistuje v žádné obecné směrnici. (Obr. 1) Tuto mezeru v zákoně nyní DWS Pohl GmbH vyplňuje (obr. 2). Společnost DWS Pohl GmbH nechala svá závěsná zařízení včetně jejich upevnění na různých podkladech (beton, dřevo, ocel, trapézový plech), přezkoušet v TH Karlsruhe a na základě dosažených výsledků získala všeobecné stavebně technické povolení od DIBt* v Berlíně. Obr. 1: Dříve Obr. 2: S povolením DIBt Upraveno směrnicí Evropské unie (směrnice o osobní ochranné výstroji) 89/686 EWG Propojení není testováno Mezera vyplněna povolením DIBt* Upraveno prostřednictvím DIBt povolením hmoždinek výrobce (např. Fischer, Upat, Hilti apod.) Díky tomuto všeobecnému stavebně technickému povolení vznikl nástroj, který projektantům, architektům, zpracovatelům a obchodníkům při výběru závěsných zařízení, včetně jejich schválených upevnění a podkladů poskytuje vysokou míru jistoty tím, že standardizuje postupy. * Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin (Německý institut pro stavební techniku, Berlín) 9

10 Všeobecné informace Hospodárnost Jednou namontováno = stálé využití, možnost použití i při výstavbě Závěsná zařízení společnosti DWS Pohl GmbH můžete využít kdykoliv při pozdější údržbě, opravách nebo renovaci a ušetříte tak za vysoké náklady na lešení a jiná bezpečnostní opatření. POZOR! Závěsná zařízení pro ploché střechy jsou bezpečnostní zařízení a podléhají proto velmi přísným bezpečnostním předpisům. Perforace v základové desce sloupků Securant a Seculine konstrukčního typu a 4 odpovídají povolení hmoždinek Německého institutu pro stavební techniku v Berlíně (DIBt). Před instalací závěsných zařízení je vždy nejprve nutné zkontrolovat konstrukci střechy z hlediska statiky stavby. Mohou se vyskytnout zatížení 6 21 kn, v závislosti na produktu. Je nutné dodržet technické stavební předpisy. Výše uvedená data stavebních prvků představují minimální hodnoty rozložení zátěže a neslouží jako doklad o nosnosti. Údržba Podle pravidel pro použití závěsných zařízení proti pádu osob musí být zařízení proti pádu zkontrolována znalcem ohledně jejího bezchybného stavu v souladu s podmínkami použití a provozními okolnostmi dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Bezpečnostní certifikát (pro Securant, Secupoint a Seculine Vario) Bezpečnostní certifikát potvrzuje certifikát o stavební homologaci EU a řízení jakosti EU. Mimo to se zde uvádějí údaje o stavebně technickém povolení hmoždinek a o svařovací technice. Certifikát zůstává u vlastníka budovy. 10

11 Přehled výrobků Systémy k ochraně před pádem Securant Originál od jedna montáž-trvalá jistota kvalifikované osazení spolupráce od projektu po montáž Stěnové a terasové ukončovací profily ff profily Originál díky tvaru 50% snížení tloušťky variabilní použití pro bitumen, folie, kov - výška 60 mm, také pro tmelení Secupoint vyrobeno z nerezové oceli jednoduchá montáž, jeden otvor jeden typ pro všechny systémy minimální hmotnost a malý průměr Seculine jeden bod, libovolné použití možnost průběžného řešení i rohových bodů možnost permanetního nerezového lana KL 45, S4 - stěnová lišta - výška 45 mm KW 62 - měděná stěnová lišta - výška 62 mm Seculine Vario průběžný a neprůběžný systém z nerezové oceli i jako jednotlivé body dokončovací montáž následuje po hydroizolaci W 125, WG stěnová uzavírací lišta (okopová lišta ) výška 125 mm, v sestavě libovolné Secuwin dvoudílný systém z nerezové oceli k ochraně pro jednorázové opakované práce na plášti, oknech, proskleních apod. PT 120, PT 180 terasové uzavírací plechy k ochraně před poškozením případně s pohledovou lištou výška 120 a 180mm Systémy pro zakončení ploché střechy SYMAT Perfect mnohostranný systém variabilní systém se širokým použitím, s -d držáky dokonalá ochrana před větrem jeden profil pro folie i bitumen Parapetní plechy Serie BA určené k zakončení parapetů a atik v různých tvarech, šířích a profilech, standardní zaklapovací spoje, další tvary na přání překrytím parapetní plechy též z nerezu a mědi SYMAT Rasant dvoudílný systém pro folie a bitumeny od 0,1 do 5,0 mm dvoudílné stěnové zakončení výška plechu: 100, 125, 150 a 200 mm Serie SBK dvoudílný systém pro folie a bitumeny od 0,1 do 5,0 mm dvoudílné stěnové zakončení výška plechu: 100, 10, 150 a 200 mm Serie PR9 dvoudílný systém pro folie a bitumeny dvoudílné stěnové zakončení s průběžným tvarovaným profilem výška plechu: 110, 10 a 180 mm Kačírkové lišty Napojovací pásy KFL 80 pevný stabilní profil výška 10 mm, s 62 mm spodním děrované, nebo neděrované easyflexx 100% roztažitelnost u všech pásů bez nosné vrstvy extrémní možnost tvarování Serie ST jednodilný systém pro folie a bitumeny dvoudílné stěnové zakončení výška plechu: 80, 100 a 120 mm Vydání tohoto prospektu: 09/2009. Vydavatel si vyhrazuje právo technických změn. 11

12 Výhradní zástupce:

KOTVENÍ POMOCÍ INTEGROVANÉ ROZPĚRNÉ HMOŽDINKY. VRTÁK Ø 16 mm HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 90 mm BETON TL. min. 125 mm

KOTVENÍ POMOCÍ INTEGROVANÉ ROZPĚRNÉ HMOŽDINKY. VRTÁK Ø 16 mm HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 90 mm BETON TL. min. 125 mm TOPSAFE TSL-BE3 Ø 16 mm DÉLKY:300-600 mm Jiné délky na vyžádání MĚŘÍTKO:1:5 KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ INTEGROVANÉ HMOŽDINKY NUTNO POUŽÍT NÁSTAVEC PRO OCHRANU ZÁVITU BETON

Více

ÚVOD. Zábradlí slouží k zabezpečení osob před pádem dolů.

ÚVOD. Zábradlí slouží k zabezpečení osob před pádem dolů. 1 Materiál: ÚVOD Zábradlí slouží k zabezpečení osob před pádem dolů. K tomu, aby mohla plnit své poslání, je při jejich výrobě nutno dodržet celou řadu norem, předpisů a směrnic. Tyto určují zatížení a

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

SEZNAM ČÁSTÍ PRO KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

SEZNAM ČÁSTÍ PRO KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY SEZNAM ČÁSTÍ PRO KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY ČÍSLO POLOŽKY REFERENČNÍ OZNAČENÍ MNOŽSTVÍ JEDNOTKA NÁZEV ČÁSTI TYP TECHNICKÁ DATA ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) POVRCH. ÚPRAVA POZNÁMKA ODKAZ K1 PARAPET O1 9,60 m OPLECHOVÁNÍ

Více

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Návod na Montáž Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní Plochý vanový kolektor SWK 200 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor...

Více

Střešní bezpečnostní systémy

Střešní bezpečnostní systémy Izolační střešní a stěnové panely Česká republika 03/2019 Střešní bezpečnostní systémy Bezpečí na prvním místě Střešní bezpečnostní systémy Střešní bezpečnostní systémy Kingspan plně vyhovují normě ČSN

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (DUTÝ PROFIL 25-150) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

Schletter - solární montážní systémy Přehled komponentů 400602

Schletter - solární montážní systémy Přehled komponentů 400602 1 Střešní háky a příslušenství Všechny střešní háky jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli; přestavitelné háky se dodávají kompletně předmontované. Sadu šroubů M10 x 25 plus přírubové matice objednejte prosím

Více

MONTOVANÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ KUGEL-BÄR FRANKFURT

MONTOVANÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ KUGEL-BÄR FRANKFURT MONTOVANÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ KUGEL-BÄR FRANKFURT Váš dodavatel: KOMPONENT Y - MODULOVÉ SESTAVY OBSAH strana 4 7 strana 8 12 strana 13 14 strana 15 18 strana 19 20 strana 21 30 strana 31 strana 32 36 2 OBSAH

Více

TI - 4 Stavba kabinek z MAX kompaktních desek a MAX kompaktních ohýbaných prvků

TI - 4 Stavba kabinek z MAX kompaktních desek a MAX kompaktních ohýbaných prvků TI - 4 Stavba kabinek z MAX kompaktních desek a MAX kompaktních ohýbaných prvků Obsah: Stavba kabinek Všeobecné pokyny k použití MAX kompaktních desek Návrhy konstrukcí Části konstrukce Připojení k podlaze

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206, m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 423 - A TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - objekt I 01 140 2520 2240 2970 140 1085 vnitřní zábradlí schodiště hlavní

Více

Projektování a příprava rozpisu prací. JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu

Projektování a příprava rozpisu prací. JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu Projektování a příprava rozpisu prací JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu Protipožární ochrana Statika Ochrana proti hluku JOMO TGA-stavební techniky pro suchou výstavbu Obsah Strana 0.0 JOMO

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více

Návod na Montáž. Solární kolektor VRK 14. Montáž na střešní háky, sklon paralelní. 6 9 0 X X X X / version 2010.10

Návod na Montáž. Solární kolektor VRK 14. Montáž na střešní háky, sklon paralelní. 6 9 0 X X X X / version 2010.10 Návod na Montáž Montáž na střešní háky, sklon paralelní Solární kolektor VRK 14 6 9 0 X X X X / version 2010.10 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor... 5 Přehled

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 15 Technický standard dodávek členů ČKLOP 15.1 Legislativní a normové požadavky na dodávané konstrukce Konstrukce vyráběné členy ČKLOP musí splňovat především tyto legislativní předpisy: Zákon č. 22/1997

Více

Návod konstrukce Sol-Tub K pro montáž kolektorů FSC 21 H na rovnou střechu s použitím PVC vaničky

Návod konstrukce Sol-Tub K pro montáž kolektorů FSC 21 H na rovnou střechu s použitím PVC vaničky Návod konstrukce Sol-Tub K pro montáž kolektorů FSC 21 H na rovnou střechu s použitím PVC vaničky OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3. DÍLY KONSTRUKCE A KOMPONENTY 4. PRACOVNÍ POSTUP

Více

Upevnění rámová í něn vá ev Up rámo

Upevnění rámová í něn vá ev Up rámo 29 Hmoždinka zatloukací - ND Hmoždinka zatloukací se zapuštěnou hlavou KEW ND Hmoždinka zatloukací s válcovou hlavou KEW ND Z časově úsporný upevňovací systém, sestávající se z rozpěrné hmoždinky a zatloukacího

Více

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28.

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28. 141 UX univerzální hmoždinka... strana 142 SX hmoždinka... strana 144 S hmoždinka... strana 145 GB hmoždinka pro pórobeton... strana 147 FTP M / FTP K hmoždinka... strana 149 M-S plastová hmoždinka...

Více

TS23 / TS490N / TS500 / TS550

TS23 / TS490N / TS500 / TS550 Podlahové dveřní zavírače pro dveře s dorazem a dveře kyvné TS23 / TS490N / TS500 / TS550 Fünf Höfe, München Technika Podlahový zavírač TS 500 a TS 550 1 osa s čelním ozubením 2 spojovací šrouby 3 šrouby

Více

Komplexní program Mřížové rošty

Komplexní program Mřížové rošty Komplexní program Mřížové rošty Obsah Divize MEA Metal Applications součást uskupení MEA Group MEA Meisinger s.r.o. Domažlická 180 314 56 Plzeň Česká republika Tel.: +420 377 494 274 +420 377 494 309 Fax:

Více

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy 87 FAZ II svorníková kotva... strana 88 FABS montážní přípravek pro svorníkovou kotvu... strana 90 FBN II svorníková kotva...... strana 91 EXA expresní kotva... strana 95 FZA kotva Zykon... strana 97 FZEA

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Více

Přepravní lanové smyčky

Přepravní lanové smyčky Přepravní lanové smyčky Obsah Strana Lanové smyčky 5-1 Lanové smyčky s únosností víc jak 25t 5-2 Lanové smyčky ohnuté - typ AL 5-2 Neowire smyčky 5-3 Návod k použití Neowire N33-H1 5-4 pro zvedání panelů

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti závěsů L, Z a V (dále jen závěsy) a jejich doporučené zatížení.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti závěsů L, Z a V (dále jen závěsy) a jejich doporučené zatížení. KATALOGOVÝ LIST KM 0055/02a ZÁVĚSY L, Z, V Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 3 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti závěsů L, Z a V (dále jen závěsy) a jejich doporučené zatížení. Užití

Více

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady.

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady. Projekční podklady Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... Pro odborníka CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU 8 6 5 6 * Teplo pro život 3 720 66 7 (200/05) CZ Obsah ÚVOD - Plastové

Více

Kruhové kompenzátory pro potrubí sk. III (dále jen kompenzátory) se používají pro vyrovnání délkových změn (dilatací) způsobených změnou teploty.

Kruhové kompenzátory pro potrubí sk. III (dále jen kompenzátory) se používají pro vyrovnání délkových změn (dilatací) způsobených změnou teploty. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0381a KOMPENZÁTORY KRUHOVÉ Vydání: 3/96 pro potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 2 Kruhové kompenzátory pro potrubí sk. III (dále jen kompenzátory) se používají pro vyrovnání délkových

Více

STŘECHA CELKEM 1 PP 2 PP. str. 01 TYP SPECIFIKACE

STŘECHA CELKEM 1 PP 2 PP. str. 01 TYP SPECIFIKACE str. 0 KOTVENÍ DO STĚNY OBJEKTU JACKEL PROF. //5 PLOTNA 00/00/8 + HMOŽDINKY SLOUPEK - JACKEL PROFIL 80/80/0 ZASTŘEŠENÍ - CONNEX x FLOAT 0 MM KALENÝ FÓLIE S POTISKEM x L 80/80/0 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA PP

Více

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY 1 DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM-PLUS PAVATHERM-COMBI 2 Tabulka 1 : tloušťky desek používané na obvodové pláště dřevostaveb vlastnost VLASTNOSTI DESEK

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063 Montážní systémtmfix pro ukotvení v izolačních systémech. Inovační, bezpečný, snadno montovatelný. Pro Tepelně izolační systémy (WDVS) Zavěšený odvětraný fasádní systém (VHF) Tepelná izolace čelní plochy

Více

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ Ing J.Babánková Strana 1 (celkem 15) 2.3.2015 O D V O D N Ě N Í S T Ř E CH Tvar střechy má zajistit plynulý a rychlý odtok srážkové vody ze střechy do vnitřních nebo vnějších odpadů.

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-R 0756-CPD-0462 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-R 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

fischer bezpečnostní šrouby Použití v kombinaci s rámovými hmoždinkami fischer a hmoždinkami fischer pro pórobeton.

fischer bezpečnostní šrouby Použití v kombinaci s rámovými hmoždinkami fischer a hmoždinkami fischer pro pórobeton. 144 fischer bezpečnostní šrouby Použití v kombinaci s rámovými hmoždinkami fischer a hmoždinkami fischer pro pórobeton. popis Speciální šroub se zápustnou nebo šestihrannou hlavou. Používá se v kombinaci

Více

Přední technologie se standardizovanými systémy pro spojování dřevených prvků. Prostě geniální. Sherpa connection systems

Přední technologie se standardizovanými systémy pro spojování dřevených prvků. Prostě geniální. Sherpa connection systems Přední technologie se standardizovanými systémy pro spojování dřevených prvků Prostě geniální Sherpa connection systems 02 SHERPA pro stěny, stropy a nosné konstrukce Funkční princip Technické stavby ze

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ S MATERIÁLEM SI PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO POKYNY

PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ S MATERIÁLEM SI PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO POKYNY Návod na skladování, zpracování, montáž trapézových desek Ze sklolaminátu řada PROFI PRŮMYSLOVÉ TYPY (POZOR - NEPLATÍ PRO VLNITÉ DESKY ANI ROLE ZE SKLOLAMINÁTU) PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ S MATERIÁLEM

Více

Profesionální žebříky. Lehké, bezpečné, spolehlivé. www.zarges.cz

Profesionální žebříky. Lehké, bezpečné, spolehlivé. www.zarges.cz 20 Profesionální žebříky Lehké, bezpečné, spolehlivé Program 2014 14 www.zarges.cz Víceúčelové žebříky 3-dílný víceúčelový žebřík - bezpečně se přizpůsobí všem požadavkům! è Nosné profily vyrobeny z tažených

Více

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna.

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna. Žlaby pro lehkou a střední zátěž Rohožky Anglické dvorky Mřížové rošty Bodové vpustě Sklepní okna Ocelové poklopy Drenážní trubky Zatravňovací tvárnice Podzemní nádrže www.ronn.cz Dům a zahrada Ceník platný

Více

Popis Terasová střecha typ T2

Popis Terasová střecha typ T2 Popis Terasová střecha typ T2 5 1 včetně. Je-li sklon menší, hrozí, že se budou vytvářet vodní kapsy. 7 2 6 3 Povrchová úprava Viditelné součásti podle vzorníku barev pro WAREMA, resp. vzorníku RAL Classic.

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce..

BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce.. BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce.. Statika, Požární ochrana, Ochrana před hlukem, Stavební fyzika Vzduchotěsnost dle DIN 4108, díl 7 Pro splnění požadavků normy DIN 4108, díl 7 na

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od. 7. do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ 22 R, KZ 24 C, KZ 4 FS a KZ 22 FS Objednací

Více

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB F. Dokumentace stavby (objektů) 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBSAH: Základní údaje o stavbě...3

Více

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž Zátěžové smyčky LSG PFEIFER jsou určeny k dodatečné vestavbě v blízkosti okraje na spodní stranu stropu výtahových šachet. Slouží

Více

Vložky pryžové tlumící (dále jen vložky) slouží k zabránění přenosu chvění od ventilátorů na připojené potrubí.

Vložky pryžové tlumící (dále jen vložky) slouží k zabránění přenosu chvění od ventilátorů na připojené potrubí. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0251c VLOŽKY PRYŽOVÉ TLUMÍCÍ Vydání: 4/97 pro potrubí sk. I I I Strana: 1 Stran: 2 Vložky pryžové tlumící (dále jen vložky) slouží k zabránění přenosu chvění od ventilátorů na připojené

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-A 0756-CPD-0457 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-A 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

Střešní plechová krytina

Střešní plechová krytina Střešní plechová krytina Doprava, skladování a manipulace Doprava a skladování Technicko montážní návod Dopravu materiálu k zákazníkovi zajišťujeme nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. Krytina je dodávaná

Více

Technická příručka STŘECHY FASÁDY SOLAR

Technická příručka STŘECHY FASÁDY SOLAR Technická příručka PRO FASÁDNÍ SYSTÉMY PREFA STŘECHY FASÁDY SOLAR www.prefa.com OBSAH Zavěšená provětrávaná fasáda nosný rošt obecně Hliníkový nosný rošt Dřevěný nosný rošt Přehled výrobků Sidings Reynobond

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

BALKÓNOVÁ ZÁBRADLÍ. S Y S T É M A L U - Z Á B R A D L Í 1 2 5 B a l k ó n y. T e r a s y. P l o t y N Á V O D K M O N T Á Ţ I G 2 0 0 7

BALKÓNOVÁ ZÁBRADLÍ. S Y S T É M A L U - Z Á B R A D L Í 1 2 5 B a l k ó n y. T e r a s y. P l o t y N Á V O D K M O N T Á Ţ I G 2 0 0 7 BALKÓNOVÁ ZÁBRADLÍ S Y S T É M A L U - Z Á B R A D L Í 1 2 5 B a l k ó n y. T e r a s y. P l o t y N Á V O D K M O N T Á Ţ I G 2 0 0 7 Obsah Strana 1.00 Všeobecné směrnice 3-4 2.00 Provedení balkónu 5

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Windsafe pro systémy na plochou střechu

Windsafe pro systémy na plochou střechu Windsafe pro systémy na plochou střechu Stavebnicové systémy s optimalizovaným zatížením shora OBSAH STRANA 1 Všeobecné pokyny 2 2 Plánování 2 3 Přehled produktů 3 4 Montáž podpěr 6 5 Schematické znázornění

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

Materiál: FE = ocel, MS = mosaz, X = nerez, CU = měď, AL = hliník, P = plastická hmota Uvedené zboží je bez atestu.

Materiál: FE = ocel, MS = mosaz, X = nerez, CU = měď, AL = hliník, P = plastická hmota Uvedené zboží je bez atestu. strana 1 OZDOBNÉ ŘETĚZY t Druh č. 1601 1602 1603 1603 1607 1608 1608 (mm) 2,0 1,7 1,9 2,2 2,3 2,5 2,8 t (mm) 12 12 17 17 17 22 19 Vnější šířka (mm) 10 9 10 10 13 12 15 Zatížení ocel (N) 150 130 140 190

Více

Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 29 Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách

Více

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY 1 Technologický postup - desky PAVATEX - vnější opláštění stěny dřevostavby DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM-PLUS PAVATHERM-COMBI Technologický postup

Více

katalog střešních doplňků

katalog střešních doplňků w w w. p l a t o n s r o. c z katalog střešních doplňků 2013-2014 Sídlo fi rmy Platon ve Šluknově O společnosti Platon spol. s r.o. byl založen v roce 1994. Naše společnost je výrobcem kovových střešních

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Čtyřhranné trouby skupiny III (dále jen trouby) se používají jako samostatné montážní díly vzduchotechnického potrubí.

Čtyřhranné trouby skupiny III (dále jen trouby) se používají jako samostatné montážní díly vzduchotechnického potrubí. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0418a POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ Vydání: 3/96 pro potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 4 Čtyřhranné trouby skupiny III (dále jen trouby) se používají jako samostatné montážní díly vzduchotechnického

Více

M A N U Á L K M O N T Á Ž I A Ú D R Ž B Ě

M A N U Á L K M O N T Á Ž I A Ú D R Ž B Ě AGROZET ZS, s.r.o. Šumavská 31 602 00 B R N O Česká republika M A N U Á L K M O N T Á Ž I A Ú D R Ž B Ě Vodící tlumič nárazu Typ LUCO/100/12 elementů Brno, srpen 2007 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. POPIS SYSTÉMU 3.

Více

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb Požární pásy Technická informace Požární bezpečnost staveb Požární pásy Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými

Více

Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů

Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů Některé z těchto systémů jsou podobné klasickým konstrukcím, některé jsou zcela speciální. Důležité je, aby konstrukce splňovala požadavky kromě

Více

Součástky DIN & normované

Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Součástky DIN & normované Samořezné šrouby Samořezný šroub Čočkovitá hlava s křížovou drážkou DIN 81 / ISO 79 třída pevnosti 4.8 č. zboží. 6115 Šroub do dřevotřísky č. zboží.

Více

Návod k instalaci a použití Záv sné oko PFEIFER

Návod k instalaci a použití Záv sné oko PFEIFER Návod k instalaci a použití Záv sné oko PFEIFER Z-21.8-2030 Záv sná oka PFEIFER slouží jako vázací body k do asnému zav šení b emen p i montáži nebo údržb. Jsou ur ena k plošné vestavb do strop ze železobetonu.

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Průmyslová sekční vrata Hloubka 42 mm

Průmyslová sekční vrata Hloubka 42 mm Průmyslová sekční vrata Hloubka 42 mm Montážní údaje: stav 01.04.2014 Obsah Přehled obsahu Strana Popisy výrobků 4 5 Přehled technických údajů 6 7 Přehled druhů kování 8 9 SPU 42 Křídlo vrat z ocelových

Více

CP4 - Vřetenové šoupátko

CP4 - Vřetenové šoupátko CP4 - Vřetenové šoupátko Návod na montáž, provoz a údržbu Obsah 1. Popis výkonů... 2 2. Bezpečnostní doporučení... 2 3. Transport a skladování...3 4. Popis zařízení... 3 5. Rozsah dodávky... 4 6. Montáž

Více

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ TRASY S INTEGROVANOU SORTIMENT FUNKČNOSTÍ PRO ENERGETIKU PŘI POŽÁRU katalog C A Obsah 1. Normové sestavy...5 Kotvení na stěnu...6 Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL...6

Více

We bring Swiss Fastening Technology to the world

We bring Swiss Fastening Technology to the world Chemické výrobky 58 We bring Swiss Fastening Technology to the world Chemické výrobky Chemické výrobky Výhoda MIT injektážní technologie Injektážní technika MIT Mungo umožňuje beznapěťové kotvení i velmi

Více

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) D. D O K U M E N T A C E O B J E K T Ů A T E C H N I C K Ý C H A

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) D. D O K U M E N T A C E O B J E K T Ů A T E C H N I C K Ý C H A D.1.2. Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice IČ: 00237663

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

Překlad montážního návodu. Ochrana před bleskem/zemnění. HVI Power HVI Power long

Překlad montážního návodu. Ochrana před bleskem/zemnění. HVI Power HVI Power long Ochrana před bleskem/zemnění Překlad montážního návodu HVI Power HVI Power long Publikace Č. 1829 / Update 01.14 Id No. 067426 Copyright 2014 DEHN + SÖHNE OBSAH 1. Funkce vodiče HVI power... 4 2. Bezpečnostní

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA TP 230 schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 1 OBSAH 1. Montáž zábradelních sloupků U140 2 2. Montáž

Více

Speciální systém upevnění trubek a kabelů

Speciální systém upevnění trubek a kabelů Ke speciálním systémûm upevnûní kabelû a trubek patfií kabelové pásky, upínací a montáïní pásky, za pomocí kter ch lze upevnit kabely a trubky na mfiíïové Ïlaby nebo jiné montáïní konstrukce. Kompletní

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Řešení pro speciální případy. EJOT SDM-T plus 8/60 U. Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace. Technické údaje.

Řešení pro speciální případy. EJOT SDM-T plus 8/60 U. Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace. Technické údaje. EJOT SDM-T plus 8/60 U Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace schváleno pro beton, plné a děrované cihly možno dodat i pro velké tloušťky tepelné izolace (až 340 mm) univerzální

Více

Návod k montáži pro odborníky Deskové kolektory Instalační stojany

Návod k montáži pro odborníky Deskové kolektory Instalační stojany Návod k montáži pro odborníky Deskové kolektory Instalační stojany 6 70 617 583 (008/04) CZ 67061659.00-1.SD Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1. Použité symboly 3

Více

Střešní průchody (dále jen průchody) se užívají jako ochrana proti zatékání vody při průchodu potrubí střechou.

Střešní průchody (dále jen průchody) se užívají jako ochrana proti zatékání vody při průchodu potrubí střechou. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0385a PRŮCHODY STŘEŠNÍ Vydání: 3/96 Strana: 1 Stran: 2 Střešní průchody (dále jen průchody) se užívají jako ochrana proti zatékání vody při průchodu potrubí střechou. Provedení Průchod

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2012 Platí od 1. března 2012 Člen MONIER GROUP Alpská taška Classic, červenohnědá + Solární kolektor Bramac BSK PRO 10 2 OBSAH Inteligentní

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový)

Renovace s dlouhodobou jistotou. pro trvanlivá spojení NOVINKA. Ochranný nátěr na kovy (1-složkový) Lepení s JISTOTOU všímejte si označení výrobce...nebot kvalita se vyplácí! Renovace s dlouhodobou jistotou CZ Enkolit Lepidlo na plech za studena pro trvanlivá spojení MetallProtect Ochranný nátěr na kovy

Více

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb Strana 2 z 19 propadnutí nebo sesutí život nebo zdraví osob, například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce

Více

PŘEDIZOLOVANÉ TRUBKY VČETNĚ ARMATUR ZDRUŽENÝ SYSTÉM

PŘEDIZOLOVANÉ TRUBKY VČETNĚ ARMATUR ZDRUŽENÝ SYSTÉM TYPOVÁ ŘADA PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ DN vnější průměr ocelové tloušťka stěny ocelové nominální vnější průměr IZOLACE STANDARD tloušťka skutečný vnější stěny průměr tloušťka izolace nominální vnější průměr

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 1. 4. 2015 3 8 5 11 14 9 10 15 6 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle (do výkonu 42 kw)...str. 2-11 Odkouření pro kondenzační kotle ZBR 42-3A...str. 12-16

Více

DATOVÉ ROZVADĚČE MANUÁL

DATOVÉ ROZVADĚČE MANUÁL DATOVÉ ROZVADĚČE MANUÁL VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 645 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz sks@variant.cz

Více

Pozn.: Dráty lze dodávat pouze v originálních baleních. Jiné materiály použitelné pro hromosvodní vedení je možné dodat na vyžádání.

Pozn.: Dráty lze dodávat pouze v originálních baleních. Jiné materiály použitelné pro hromosvodní vedení je možné dodat na vyžádání. 860 908 RD 8 V2A R25M 860 920 RD 0 V2A R20M 860 950 RD 0 V2A R50M 860 90 RD 0 V2A R80M 860 008 RD 8 V4A R25M 860 00 RD 0 V4A R80M 860 020 RD 0 V4A R20M 860 050 RD 0 V4A R50M 860 908 40336409362 2--3 0,4

Více

Návod k montáži. Rockfon Eclipse

Návod k montáži. Rockfon Eclipse Návod k montáži Rockfon Eclipse OBECNÉ INFORMACE Popis systému: Rockfon Eclipse je volně zavěšený podhledový prvek, který je vyroben ze 40 mm tlusté desky z kamenné vlny. Lícní strana podhledu je potažena

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

Návod pro montáž terasového systému

Návod pro montáž terasového systému Návod pro montáž terasového systému Komponenty terasového systému Terasová deska 147 x 28 x 2400 (4000) Konstrukční hranol 50 x 30 x 2400 (4000) Krycí lišta Flexi 58 x 5 x 2400 (4000) Krycí lišta Plný

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více