Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak?"

Transkript

1 Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak? (10)

2 Obsah 1. Co je předmětem zájmu o ekologické výrobky a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

3 EcoDesign - Definice EcoDesign = Ekologický návrh a konstrukce výrobků EcoDesign - základní filozofie z pohledu prostředí: omezení vlivu na životní prostředí během celého životního cyklu výrobku + návrh a konstrukce stále dokonalejších ekologických výrobků Konec XX. století - nástup manažerů jakosti (TQM) Začátek XXI. století nástup manažerů životního prostředí (EMAS)

4 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklady vlivu na životní prostředí Snižování zásob surovin ve světě Spotřeba energií Spotřeba vody Globální oteplování Úbytek ozonu Smog Kyselé ovzduší Znečisťování ovzduší Vysušování vodních ploch Znečisťování vodních zdrojů Hluk 85 db Záření - EMC.celosvětový problém Vněkterých zemích došlo k tomu, že hlavní ekosystémy, které zabezpečují lidem přežití, jako jsou lesy, systémy pitné vody, pobřežní mořské vody, pastviny a zemědělská půda, stojí těsně před limitem svého vyčerpání. Neudržitelná spotřeba a produkce, krátkodobé ekonomické zájmy, důsledky dané nárůstem obyvatelstva a jeho chudobou, vytváří na tyto ekosystémy obrovský tlak. ze zprávy UN Department of Economic and Social Affairs

5 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Životní cyklus výrobku zahrnuje : Získávání surovin a materiálů Výroba dílů a součástek Montáž výrobků Distribuce a prodej Používání výrobků Servis a oprava výrobků Opakované užívání Konec životního cyklu plus: veškerá doprava!!! (logistika) Marketing Vývoj Výrobku Součástky Materiály DFM Procesy Zařízení Komplexní přístup k posuzování požadavků životního prostředí na výrobky a služby Výroba Jakost a ekologie ~ cena Prodej Trhy Servis Likvidace

6 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS 6 fází (1/6) 1. Fáze životního cyklu: těžba surovin Vliv na prostředí: získávání a současně úbytek surovin Prvotní vliv: těžba a zpracování surovin Cu, Au, získávání pryskyřic atd. Druhotný vliv na životní prostředí - nevhodné technologické postupy a manipulace (používání látek škodlivých lidskému zdraví olovo, benzen, kyanidy, chrom, kadmium, tetrachloridy, trichloretyleny atd.)

7 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (2/6) 2. Fáze životního cyklu : výroba DPS Vliv na prostředí : zpracování materiálů a čistící procesy (v minulosti byly pro čištění užívány freony a různé škodlivé chemikálie) Zmenšování ozónové vrstvy a zhoršování ovzduší Vliv na zdraví vyjádřený zdravotními a ekologickými riziky hygiena práce! (leptání, odmašťování, dopování prvky atd.)

8 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (3/6) 3. Fáze životního cyklu : montáž DPS Vliv na prostředí : znečištění ovzduší Kontrola povolené koncentrace znečistění na pracovišti (NPK) uvedené v Dokumentaci o bezpečnosti práce (hygiena práce) Bezolovnaté pájky, problém je řešen Ale při jaké energetické spotřebě? Co tavidla a čistění? Použití ochranné atmosféry a její spotřeba

9 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (4/6) 4. Fáze životního cyklu : používání DPS I Vliv na prostředí: spotřeba energie a globální oteplování Spotřeba energie, vylučování CO 2 a spotřeba plynu, uhlí nebo olejů CO 2 způsobuje globální oteplování Kyotský protokol zavazuje všechny státy k redukci CO 2

10 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí : Montáž a použití DPS (5/6) 5.Fáze životního cyklu : používání DPS II Vliv na prostředí : elektromagnetické záření a elektromagnetická pole(emc) Nejsou známy skutečné účinky na lidské zdraví Zákazník to chápe jako hlavní problém ale neřeší to

11 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (6/6) 6. Fáze životního cyklu : likvidace vyřazených DPS Vliv na prostředí : znečištění půdy a vodních zdrojů Únik nebezpečných látek, např. olova, laminátů a celé řady dalších materiálů do půdy a do spodních vod

12 Vlivy elektroniky na životní prostředí Typické kritické oblasti Energetická spotřeba domácích/kancelářských přístrojů: > 25% celkové elektrické spotřeby Domácí osvětlení: 17% celkové elektrické spotřeby Elektrická a elektronická zařízení využívají 75% z 1,2 mil. tun speciálního skla produkovaného ročně v EU Krátký životní cyklus výrobků a pomalá inovace Složité opravy a údržba Široká pestrost materiálů složitá recyklace a třídění Všudypřítomná elektronika: elektronika je dnes obsažena ve všech průmyslových oblastech, zejména v materiálově různorodých výrobcích Jedna z cest ke zlepšení - výhody které přináší zelené výrobky Zmenšování rozměrů a hmotnosti výrobků, Miniaturizace, Koncentrace (informací a dat např. MP3 přehrávač), Digitalizace, Přenosné provedení, Energeticky úsporná zařízení, Hodně funkcí za málo peněz, Globalní sítě

13 Zelený výrobek 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky přináší obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

14 Zelený výrobek Podnikatelské aspekty Konkurence Tlak trhu Veřejné mínění Požadavky zákazníků Bezpečnost zákazníků Zelená se lépe prodává Inovace Úspora nákladů Omezení rizik Motivace zaměstnanců Programy pod záštitou ekologických značek Firemní odpovědnost Masová komunikace Spojení s distribučními řetězci Jakost výrobků Legislativní předpisy Osobní přístup

15 Zelený ekologicky šetrný výrobek Povědomí zákazníků Výsledky studie v Německu (2008): Jste ochotni platit více za ekologicky šetrné produkty? ano 10 spíše ano 53 spíše ne 26 ne Poznámka: Obecně neplatí, že tyto produkty musí být dražší

16 Zelený ekologicky šetrný výrobek Ekologické známky Počet výrobků s udělenou ekologickou známkou v roce 2005 Země Výrobkové Firmy Výrobky skupiny Německo Severské země Španělsko Rakousko Francie Nizozemí Ostatní země EU (reference: Rubik, 2004)

17 Zelený ekologicky šetrný výrobek Agentura pro ekologicky šetrné výrobky Odpovědný a výkonný orgán Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků. Přijímá a vyřizuje přihlášky žadatelů o propůjčení ochranné známky "Ekologicky šetrný výrobek" konkrétním výrobkům a samozřejmě také kontroluje dodržování kritérií a podmínek u držitelů této známky. Je odpovědným a výkonným orgánem programu udělování ekoznačky EU. Poskytuje informace o kritériích ověřovaných pro ekoznačku EU a spolupracuje s European Ecolabelling Board. www:

18 Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelská aktivita: TWINflex Produkt vyvinul: Würth Elektronik PCB realizovaný MicroVia technologií v kombinaci s ohebným materiálem kterým je polyimid Flexibilní provedení a funkce: vhodné pro ohebné spoje s vysokou hustotou a 3D obvody Fólie může být umístěna na homogenní plastický nebo keramický substrát Würth Elektronik Tradiční vícevrstvá PCB TWINflex: oddělený pevný substrát a obvod

19 Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelská aktivita: TWINflex Ohled na životní prostředí TWINflex odděluje mechanické a elektrické funkce běžného PCB Drahé materiály (jako ušlechtilé kovy) mohou být znovu získány Ostatní materiály mohou být lehce demontovány a použity bez další úpravy Snížení nákladů na třídění na konci životního cyklu (příprava pro zavedení WEEE) Použití škodlivých látek během výrobního procesu je výrazně omezeno díky technologii TWINflex

20 Obsah 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

21 Politika a legislativa EU zaměření: výroba Rámcové normy pro ovzduší Regulace látek poškozujících ozonovou vrstvu Normy týkající se vypouštění emisí... zaměření: výrobek EuP IPP(Integrated Product Policy) RoHS WEEE ELV ELD (Energy Labelling Directive)... zaměření: podnik EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) tradiční end-of-pipe přístup Integrovaný přístup Integrated Pollution Prevention & Control (IPPC)

22 Politika a legislativa EU zaměření: výrobek zaměření: podnik Integrovaná politika pro výrobky specifické předpisy EcoDesign EuP Směrnice týkající se energií Požadovaná nařízení Již existující směrnice energetické účinnosti El. odpad: WEEE Zakázané materiály: RoHS (automobilový průmysl: ELV) Management životního prostředí: EMAS CE

23 Směrnice EuP Souhrn "Energy using Products (EuP)" -směrnice je jeden ze základních dokumentů pro konstrukci nových výrobků budoucnosti Sjednocuje zákony EU v souladu s označením CE Výrobky v EU označované jako ekologické mají předpoklad splnit i požadavky EuP Directive of the European Parliament and of the Council On establishing a framework for the setting of Eco-design requirements for Energy-Using Products and amending Council Directive 92/42/EEC/* COM/2003/0453 final - COD 2003/0172 */

24 Směrnice EuP Filozofie EuP v souladu s Integrated Product Policy Cíl: optimalizace životního cyklu celého výrobku Perspektiva: vyvážení účinků výrobku na životní prostředí v různých fázích životního cyklu

25 Směrnice EuP Shrnutí cílů Integrace otázek životního prostředí do návrhu a vývoje Nastavení požadavků na ekologii výrobků Povinnost vykazovat některý z následujících dokumentů: V systému managementu životního prostředí (EuP příloha V) V řízení interního auditu (EuP příloha IV) EMAS (EU Environmental Management Audit Scheme) ISO A další systémy řízení (vyhovující požadavkům v příloze V) Neovlivnit nepříznivě Výkon výrobku Bezpečnost používání Zájem a spokojenost spotřebitelů

26 Směrnice EuP Hlediska ekologického návrhu otázky životního prostředí Spotřeba materiálů, energií a jiných zdrojů Emise produktů do vzduchu, vody nebo půdy Znečištění pomocí fyzikálních jevů jako je hluk, vibrace, záření, elektromagnetické pole Tvorba odpadů Možnosti znovu použití, recyklace a obnovení materiálů a/nebo energií Hlediska ekologického návrhu parametry, např.: Hmotnost a objem výrobku Použití recyklovaných materiálů Spotřeba energií během životního cyklu Použití nebezpečných látek Množství a druhy spotřebních materiálů potřebných pro správné používání a údržbu Využití použitých součástí

27 Směrnice EuP v detailu Volba a způsob výběru parametrů Měření je vhodné provést u výrobků, které: Představuje významný objem prodeje a obchodu na domácím trhu Představuje významný vliv na životní prostředí Umožňuje dosažení dalšího zlepšení Ostatní hlediska (provedení výrobků, zdraví & bezpečnost, vliv na zákazníky, konkurence, náročnost výroby) musí být brány rovněž v úvahu

28 Směrnice EuP v detailu Nástroje pro sledování životního prostředí Hodnocení životního cyklu pro klíčové kategorie/výrobky Souhrn vlivů na životní prostředí Identifikace stěžejních faktorů životního prostředí Třídící nástroje Zaměřit na klíčové oblasti životního prostředí Vybrat vhodné nástroje pro kvantitativní vyjádření statistické metody Odhadnout vliv navrhovaných opatření na klíčové oblasti životního prostředí Sledovat životní cyklus! EuP speciálně nevyžaduje LCA - ale eco-profil!

29 RoHS v detailu RoHS je zaměřena na výběr materiálů! Členské státy musí zaručit, že od , že nebudou elektrické a elektronické společnosti uvádět na trh výrobky obsahující Olovo Rtuť Kadmium Šestimocný chróm Polybrombifenyl (PBB) Polybromdifenylether (PBDE)...a další vybrané látky s negativním dopadem na životní prostředí

30 RoHS v detailu RoHS čl. 2: Rozsah (Příloha I A WEEE) Velká a malá domácí zařízení IT a telekomunikační přístroje Spotřební elektronika Světelné zdroje Elektrické a elektronické nářadí Hračky, vybavení pro sport a volný čas Automatizovaná technika

31 RoHS v detailu RoHS čl. 2: Rozsah (Příloha I a WEEE) Vyjímky: Zdravotnická zařízení Monitorovací a řídící přístroje Rozměrné nepřenosné průmyslové zařízení Elektrické a elektronické výrobky uvedené na trh před Náhradní součástky pro opravu

32 WEEE Řeší kontrolu odpadů a likvidaci výrobků Stanovuje recyklační kvóty Skutečnosti a předpoklady Množství elektrotechnického odpadu: přes 7 milionů tun v EU za rok Trend: růst 3 až 5% ročně Míra sběru, zpracování a obnovení je doposud nízká Zpracování je často náročné WEEE zahrnuje především: Těžké kovy, problematické chemikálie Vzácné materiály jako drahé kovy, měď, cín

33 WEEE v detailu Příloha I A: Rozsah Velká a malá domácí zařízení IT a telekomunikační přístroje Spotřební elektronika Světelné zdroje Elektrické a elektronické nářadí Hračky, vybavení pro sport a volný čas Automatizační technika

34 WEEE v detailu Zapojené strany Pouze distributor nebo výrobce je zavázán dodržovat požadavky uvedené ve WEEE směrnicích Pravidla nejsou přímo závazná pro dílčí dodavatele ale dbejte požadavků, které budou vzneseny od dodavatelského řetězce a vašich zákazníků!

35 WEEE v detailu Vysvětlení Obnova (Příloha IIB nařízení 75/442/EEC) Znovu použití (Článek 3) Recyklace (článek 3): přepracování původních i jiných cílů, s vyloučením energetické obnovy (Materialová recyklace) Energetická obnova ( tepelné recyklace ) Užití WEEE nebo jejich části ke znovupoužití Procesy úprav jsou popsány v nařízení 75/442/ EEC

36 WEEE v detailu Míry pro sběr, obnovu a recyklaci Tříděný sběr 4 kg na obyvatele za rok Velké domácí zařízení, automatizační technika 80 hm.-% zpracovatelných 75 hm.-% znovu použití*, recyklace ICT, spotřební elektronika 75 hm.-% zpracovatelných 65 hm.-% znovu použití*, recyklace Ostatní Malé domácnosti, světelná zařízení, elektrické a elektronické přístroje (bez rozměrných nepřenosných průmyslových přístrojů), hračky, vybavení pro volný čas a sport, monitorovací a řídící technika 70 hm.-% zpracovatelných 50 hm.-% znovu použití*/recyklace *K nebudou započítávány znovu použité el. zařízení

37 WEEE v detailu Odpovědnost výrobců WEEE z pohledu domácností : Výrobci zdarma nainstalují systém pro sběr koncovým uživatelům, vytvoření veřejných sběrných bodů Výrobci přejímají náklady na znovu užití, recyklaci a likvidaci Je možný Individuální nebo hromadný systém sběru Distributoři mohou dobrovolně (zdarma) odebírat odložené zboží WEEE z pohledu ostatních : Výrobce musí zajistit vhodné řešení pro sběr výrobků od zákazníků z průmyslového sektoru po ukončení jejich funkce Výrobce odpovídá za sběr, znovu použití, recyklaci, likvidaci

38 WEEE v detailu Informace o výrobcích pro recyklátory Výrobci musí poskytnout informace o znovu použití a zpracování pro každý nový typ elektrotechnického výrobku uvedený na trh, a to nejpozději do jednoho roku od uvedení na trh Pokud je třeba provádět třídění, zpracování nebo recyklaci s pomocí zařízení, je třeba dále uvádět: rozdílné části a materiály pro třídění, umístění nebezpečných látek a přípravků

39 Management životního prostředí Standardy řízení životního prostředí ISO EU Environmental Management and Audit Scheme (EMAS), , Aktuální požadavky EuP

40 Management životního prostředí Existuje propojení systému řízení životního prostředí s ekologickým návrhem Nákladová strategie Krok 1: Rozdělte vaše výrobní náklady, určete náklady živ. prostředí energie chemikálie voda ostatní zdroje Krok 2: - Definujte klíčové otázky -Určete řízení hlavních nákladů % nákladů na energie % nákladů na chemikálie % nákladů na vodu... Krok 3: Zlepšete výrobu, snižte výrobní náklady, řiďte klíčové otázky, (testujte)

41 Obsah 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

42 Co je Eco-Design? Vliv návrhové fáze výrobku na životní prostředí a na náklady během výroby a používání (životního cyklu) Spotřeba energií a zpracování materiálů během výroby, doprava, používání a likvidace působí na životní prostředí Přibližně 80% všech vlivů na životní prostředí spojených s výrobou je předurčeno již během návrhu výrobku Zahrnutí environmentálních hledisek již ve fázi návrhu výrobku je efektivním přístupem ke zlepšení výrobků

43 Co je Eco-Design? Proč se zaměřit na návrh výrobku?, vliv na životní prostředí Míra stanovení nákladů a dopadů na životní prostředí Vliv na živ. prostředí Náklady na životní cyklus placené zákazníkem (odpovědnost výrobce za likvidaci) Výrobní náklady x Myšlenka Návrh x Prototyp Výroba 1. série x Zavedená výroba Doba životnosti výrobku Konec života výrobku I když návrh výrobku je čistý proces, určuje převážnou část dopadu na životní prostředí!

44 Co je Eco-Design? Proč se zaměřit na návrh výrobku? EcoDesign Čistá výroba Připravenost zákazníků aplikace WEEE, vliv na životní prostředí ~80% x Myšlenka Návrh x Prototyp Výroba 1. série x Zavedená výroba Doba životnosti výrobku Konec života výrobku

45 První cvičení v ekologickém návrhu První a základní krok: Jaké jsou závažné vlivy Vašeho výrobku na životní prostředí? Představme si celou dobu jeho života: Váš výrobek Vám napoví klíčové problémy! Tyto Vás přivedou k vytvoření náhledu na působení na životní prostředí. Jaký je Váš výrobek? (nebo: jaký výrobek dodáváte/prodáváte?) Hlavní účel / použití Předpokládaná doba života Typ uživatele (B2B, B2C?) Rozměry

46 První cvičení v Eco-Designu Příklad: Osobní počítač Často používaný výrobek ( stále požadovaný ) Velmi komplexní, nejvíce je elektroniky B2C Průměrná životnost 3-5 let Hlediska životního prostředí Energetická účinnost otázka hardware a software! Výroba má pravděpodobně hlavní podíl Opravitelné Recyklovatelné

47 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Výrobní proces: přibližně 535 kwh Doprava: 50 kwh (hlavní dodavatelské řetězce!) Výroba elektroniky: IC: PCB: Pasivní prvky Konstrukční díly / různý spotřební materiál: Motorky, větráky Skladování

48 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Fáze používání Záleží na době života, použitých modelech, spotřebě energie v úsporném módu, stand-by režimu Například: Průměrně používané Pentium IV PC má životnost po dobu čtyř let Celkem zhruba kwh* *Poznámka: je započítána také primární energie

49 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Konec života Předpoklad: bude využita recyklace a obnova druhotných surovin (zejména oceli, mědi, drahých kovů, hliníku) Kalkulace: úspory z náhrady primárních materiálů Celkem zhruba 70 kwh Proč je tato hodnota energie podstatně menší, než energie potřebná pro výrobu? Logistika při recyklaci, ale ještě navíc: Náročnou výrobu IO nelze nahradit

50 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Školení Primární spotřeba energie Velký vliv má školitel využijte vašeho vlivu na používání výrobku! Zlepšení ve výrobě je vždy důležité! Výroba Používání Recyklace Nespoléhejte se na samotnou recyklaci jako na hlavní aktivitu v oblasti eco-designu

51 Kdo je to ekologický návrhář Stěžejní body ekologického návrhu ve firmě Výroba. Zvyšuje efektivnost Nákup-logistika. Redukuje variabilitu zásob, omezuje nebezpečné materiály Marketing. Zelené výrobky se prodávají lépe Výzkum a vývoj. Vytváří nové výrobky, přináší inovaci Životní prostředí, zdraví & bezpečnost (EHS). Zlepšení výrob a pracovních podmínek Management jakosti. Jakostní výrobky namísto nespolehlivých, nešetrných Zlepšování a inovace výrobku je interdisciplinární záležitost. Může vycházet z různých oblastí (nemusí to být právě EHS manager)

52 Jak dělat EcoDesign? Jednotlivé fáze procesu vývoje výrobku Odezva / Pokračování Fáze 1: Plánování Fáze 2: Určení koncepce Fáze 3: Detailní návrh Fáze 4: Tvorba prototypů/testování Fáze 5: Uvedení na trh Klesající vliv na životní prostředí Fáze 6: Zhodnocení výrobku (zdroj: ISO/TR 14062:2002)

53 Materiálová deklarace Od materiálové deklarace k eco-designu Oblast zájmu : spotřeba primární energie jako klíčový faktor poznámka: nezahrnuje materiálové ztráty během výroby Materiál Měrná spotřeba primární energie MJ/kg Měď (Cu)... Objem ve výrobku g Část, funkce Spotřeba primární energie na výrobek MJ Polypropylen Určete... kritická místa!......

54 Materiálová deklarace Příklad: Montáž PCB Materiál Spotřeba primární energie MJ/kg Množství ve výrobku % Část, funkce Spotřeba energie na kg výrobku MJ Zlato (Au) ,05 úpravy, kontakty 78,5 Křemí (Si) ,05 IC 4,5 Epoxid substrát 58,8 Cín (Sn) 240 3,5 úpravy, pájka 8,4 Stříbro (Ag) ,15 úpravy, lepidla 5,4 Nikl (Ni) 300 0,5 úpravy 1,5 Olovo (Pb) 74 2 úpravy, pájka 1,5 Měď (Cu) vodiče 11,3

55 Materiálová shoda Od materiálové deklarace k eco-designu Oblast zájmu : toxicita jako klíčový faktor Materiál Hodnoty potenciálního znečištění (Toxic Potential Indicator) TPI/mg Množství ve výrobku g Část, funkce TPI na výrobek Měď (Cu) Polypropylen Určete... kritická místa!

56 Materiálová shoda Od materiálové deklarace k eco-designu podklad: toxicita jako klíčový faktor příklad Toxic Potential Indicator vyvinut Fraunhoferovým institutem zaměřen na toxické látky myšlenka: vytvořit srovnání toxicity různých materiálů materiálů, určit velikost potenciální nebezpečnosti a poskytnout jednoduše dostupná data

57 Jak dělat EcoDesign? Ukazatel úrovně toxicity Základem je správné třídění (bývá uvedeno v technických dokumentech materiálů týkajících se bezpečnosti) R-fáze Povolená pracovní koncentrace (Zákon č. 309/1991 Sb., Zákon č. 211/1994 Sb. o ochraně ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování Zákon č. 86/1995 Sb. o ochraně ozonové vrstvy Země ) Klasifikace znečištění vody (Ochrana vod Zákon č. 11/1955 Sb.,Vyhláška č.55/1966 Sb. Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách, Nařízení vlády č. 17/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod ) Seznam nebezpečných látek (R-fráze) Povolená pracovní koncentrace (MAK) Pohled na numerickou stupnici a seskupení Klasifikace znečištění vody (WGK) TPI/jednotka množství 100 Poměr ekologických materiálů (bodů na jednotku množství) 0

58 Jak dělat EcoDesign? Ukazatel úrovně toxicity případová studie Vyzkoušejte! TPI kalkulačka /75_toolbox/index.html a kde najdete klasifikaci nebezpečných materiálů? Například zde:

59 Jak dělat EcoDesign? Ukazatel úrovně toxicity Závažnost a standardy Výpočet hodnoty TPI pro konkrétní materiály Nejmenší nebezpečí: 0 Největší nebezpečí: 100 Materiál CAS*-číslo. TPI [mg -1 ] Al ,7 Cd ,0 Cu ,6 Fe Hg ,5 Ni ,5 Pb ,8 PVC 0,5** Sn ,2 Zn ,6 *Chemical Abstracts Service ** poznámka: PVC je samo o sobě neškodné, ale měkčené výrobky a jejich spalování může způsobit těžké škody

60 Jak dělat EcoDesign? Třídící nástroje správná volba Která hlediska hodnotit? Ve vztahu s vaším podnikáním / strategií ekologického návrhu Hodnotit a zlepšovat se pravděpodobně nebude pouze toto jediné hledisko Které nástroje vyhovují vašim požadavkům Jaké nástroje jsou na trhu? Vytvoříte si vlastní nástroje nebo budete potřebovat pomoc s vývojem metodologie? Na jakém základě potřebuji aplikovat nástroje? např. externí databáze, seznamy a analýzy materiálů

61 Nástroje EcoDesignu Legislativa (Zákony, Normy, Limity) Zákon o životním prostředí Zákon o vodách Zákon o ochraně ovzduší Zákon o ochraně veřejného zdraví Zákon o odpadech Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích Zákon o technických požadavcích na výrobky Zákon o ochraně veřejného zdraví

62 Nástroje EcoDesignu Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích (356/2003 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Klasifikace látek ( S - věty ) Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky S - věty S 24 S 24/25 S 26 S 28 S 62 zamezte styku s kůží zamezte styku s kůží a očima při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc při styku s kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

63 Nástroje EcoDesignu Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích (356/2003 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Klasifikace látek ( R - věty ) Standardní věty označující specifickou rizikovost nebezpečných látek a přípravků R 22 R 36/38 R 52/53 zdraví škodlivý při požití dráždí oči a kůži škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R - věty R 65 R 66 zdraví škodlivy: při požití může vyvolat poškození plic opakovaná expozice může vyvolat vysušení nebo popraskání kůže

64 Nástroje EcoDesignu HMIS (Hazardous Materials Identification System) Vyjadřuje index nebezpečnosti hodnocených látek Indexy hodnotí tři vlastnosti vybrané látky: - Zdraví - Hořlavost - Reaktivitu HMIS uvádí kódy PPE (Personal Protection Equipment) PPI (Personal Protection Index) INDEX RIZIKO nevýznamné nepatrné střední vážné kritické

65 Nástroje EcoDesignu WGK - Wassergefahrdungsklasse (WHC Water Hazard Class) Parametr WGK hodnotí tři druhy možného znečištění vodních zdrojů - Fyzikální - Chemické - Biologické WGK nwg WGK 1 WGK 2 WGK 3 látka vodu neznečišťuje látka slabě znečišťující vodu látka znečišťující vodů látka silně znečišťující vodu

66 MET matice MATERIAL ENERGY TOXICITY MET matice MET matrix worksheet Výroba a dodávka materiálů a součástí Kompletní montáž Spotřeba MATERIÁLU M potřebné materiály a součásti nákup surových materiálů pomocné materiály/součásti doprava Distribuce zákazníkům hromadné a prodejní balení druh, jeho spotřebované Používání výrobku množství materiály pro provoz Konec života výrobku užití surových a pomocných likvidace materiálů pro úpravu Spotřeba ENERGIE E spotřeba energie při těžbě surovin transport spotřeba energie při výrobním procesu spotřeba energie při balení, transportu energetická spotřeba během provozu spotřeba energie na demontáž a recyklaci Toxické emise T toxické dopady vzniklé při těžbě surových materiálů toxický odpoad nepoužitelné odpady odpad při balení a dopravě odpad výměných části a spotřební materiál toxický odpoad recyklace, skládka

67 Výsledky aplikace EcoDesignu STANDARDIZACE KLASIFIKACE LÁTEK RECYKLOVATELNOST JEDNOTNÉ ZNAČENÍ MATERIÁLŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY REACH

68 Příklady aplikace EcoDesignu čistící proces EKOLOGIE Zákon o životním prostředí (17/1992 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Zákon o vodách (254/2001 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Zákon o ochraně ovzduší (86/2002 Sb. ) a jeho prováděcí předpisy Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech (185/2001 Sb. ) a jeho prováděcí předpisy vyřazení DPS ze zařízení, dodáván identifikační list odpadu nebezpečné složky odstraněné z vyzařených zařízení (nebezpečný odpad) jiné složky ostraněné z vyzařených zařízení neuvedené pod číslem (ostatní odpad) Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích (356/2003 Sb.) a jeho prováděcí předpisy BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) a jeho prováděcí předpisy prováděcí předpisy: - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (17/2003 Sb.) - Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobu z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (616/2006 Sb.) - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (24/2003 Sb.) podrobně rozebráno HYGIENA PRÁCE Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) a jeho prováděcí předpisy - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky zdraví při práci (361/2007 Sb.) a další hygienické předpisy Výběr legislativních norem a zákonů

69 Příklady aplikace EcoDesignu čistící proces S - věty S 24 S 24/25 S 26 S 28 S 62 zamezte styku s kůží zamezte styku s kůží a očima při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc při styku s kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení R 22 R 36/38 zdraví škodlivý při požití dráždí oči a kůži R - věty R 52/53 R 65 R 66 škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí zdraví škodlivy: při požití může vyvolat poškození plic opakovaná expozice může vyvolat vysušení nebo popraskání kůže Výběr důležitých údajů datasheet (materiály)

70 Příklady aplikace EcoDesignu čistící proces Klasifikace čistících prostředků pomocí zvolených nástrojů Roztok VIGON A 200 VIGON A 300 VIGON SC 200 VIGON SC 202 VIGON US ZESTRON FA + HMIS R věty - označující specifickou S věty - standartní pokyny WGK Z - H - R rizikovost pro bezpečné nakládání R 36/38 R 52/53 S24/25 S 26 S R 36/38 R 52/53 R 65 R 66 S 24 S R 36/38 R 52/53 S 24/25 S 26 S R 22 R 36/38 Komplexní hodnocení z hlediska ekologické zátěže životního prostředí Následné vyhodnocení s pomocí TPI kalkulátoru

71 LCA Rozšířený přístup: Life Cycle Assessment Ukázkový vliv výběrových metod: eco-indikátor Vyvinul PRé Consultants a kol. Filozofie: dosáhnout hodnocení životního cyklu výrobku Zatížení životního prostředí materiálů z cradle-to-gate, normalizováno v millipointech ( single-indicator-score ) Inventura všech procesních toků během doby života výrobku Výsledky inventury Zdroje Půda a Země Emise Ničící model těchto toků Zničené zdroje Zničené ekosystémy Zničené lidské zdraví Závažnost poškozených kategorií indikátor

72 LCA Typický eco-indikátor 99 hodnot Data pro surový materiál, nezpracovaný! Materiál Měď (Cu), 0% Obnov. Olovo (Pb), 50Obnov. Zinek (Zn), 0% Obnov. Nikl (Ni), 0% Obnov. Platina (Pt), 0% Obnov. Hliník (Al), 0% Obnov. Hliník (Al), 100% Obnov. Chrom (Cr), 0% Obnov. Ocel, 20% Obnov. ABS PVC (pružný) Eco-indikátor 99 [millipoint/kg] Hlídejte si vzácné kovy! Dbejte na recyklování! poznámka: nezahrnuje konec života! (zdroj: The Eco-Indicator 99, Manual for Designers,

Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., Fellow IMAPS. Vysoké Učení Technické v Brně, FEKT, ÚMEL e-mail: szend@feec.vutbr.cz

Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., Fellow IMAPS. Vysoké Učení Technické v Brně, FEKT, ÚMEL e-mail: szend@feec.vutbr.cz egislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků v elektronice a elektrotechnice WEEE RoHS EuP (EcoDesign) Proč, co, jak? (10). Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., Fellow IMAPS Vysoké

Více

Úvod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign - Proč, co, jak?

Úvod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign - Proč, co, jak? Úvod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign - Proč, co, jak? Ivan Szendiuch, Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké učení technické v Brně Karsten Schischke, Fraunhofer IZM www.ecodesignarc.info

Více

do strategií návrhu ekologických výrobků - EcoDesign - Proč, co, jak?

do strategií návrhu ekologických výrobků - EcoDesign - Proč, co, jak? Úvod do u & Strategie Úvod do strategií návrhu ekologických výrobků - - Proč, co, jak? Ivan Szendiuch, Jindřich Bulva Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké učení technické v Brně Brno, 17. května Karsten

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO PCR dokument: PSR 200x:x, SEMC (Švédsko) Období zpracování EPD: 03-09/2005 Registrační číslo EPD: S-EP-00026 Datum ověření EPD: 3.10.2005 ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Ivan Szendiuch, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Microelectronics, CZ- 602 00 Brno, Udolni

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Ekodesign elektrotechnického výrobku

Ekodesign elektrotechnického výrobku Ekodesign elektrotechnického výrobku Co je to ekodesign 2 Počátky ekodesignu Za počátek jsou považována 80. léta 20. století První projekty byly zaměřeny na minimalizaci dopadů na ŽP vzniklých při likvidaci

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F podle nařízení (ES) č. 107/2006 Datum vydání: 13.08.2012 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu)

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) Stránka 1 z 5 Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/ podniku 1.1 Identifikace látky/přípravku: Brusiva

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo přípravku: Silikonovo-teflonové mazání ROLTECHNIK, a.s 1.3 Identifikace

Více

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu)

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) Stránka 1 z 5 Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/ podniku 1.1 Identifikace látky/přípravku: siastrip

Více

PRŮMYSL A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRŮMYSL A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRŮMYSL A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podstata Ekodesign Systematický proces, který řeší klasické vlastností (funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, technická proveditelnost) a klade důraz na dosažení minimálního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: DÜFA Nitro-Universalverdünnung Katalogové číslo: - 1.2 Použití přípravku: ředidlo do nátěrových

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Waste Electrical and Electronic Equipment - odpadní elektrická a elektronická za řízení Radovan Kukla, 6/2006, 3/2007 WEEE Forum je skupina zástupc ů reprezentujících

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5 Datum poslední revize: Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: Avivážní prostředek 1.3. Identifikace výrobce/

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. * * prvek, protonové číslo 80, rel. atomová hmotnost 200,59 * tekutý kov, teplota tání činí -38,89 oc, teplota varu 356,73 oc * dobře vede elektrický

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor TC 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. CHEMICKÝ NÁZEV LÁTKY/OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU: Základní parketový lak na vodní bázi. Číslo CAS: přípravek Číslo ES (EINECS): přípravek Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI KOMPOSTU NA EVROPSKÉ ÚROVNI

ŘÍZENÍ JAKOSTI KOMPOSTU NA EVROPSKÉ ÚROVNI ŘÍZENÍ JAKOSTI KOMPOSTU NA EVROPSKÉ ÚROVNI Německo-český workshop, 22. září 2009 v Řezně Využití bioodpadu a mechanicko-biologická úprava odpadu Dr. Stefanie Siebert Bundesgütegemeinschaft Kompost e.v.

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STRANA 1 Z 5 FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STRANA 2 Z 5 Název výrobce: Adresa výrobce: Název zástupce: ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA MediTech Strategic Consultants

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Jan Robenek, 8. Srpen 2010-23:00 V září roku 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské komise, které ukončilo dodávky

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12 Datum vydání: 14.6.2006 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název přípravku: S-SIL.SE307 (amasan Thermal Compound T12) 1.2.1 Identifikace VÝROBCE: 1.2.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 08/2002 Strana 1 z 5 Název výrobku: REO 801 průmyslový odmašťovač N 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: REO 801 N REO 802 P

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

str.1 ze 6 Murexin spol. s.r.o. Bezpečnostně datový list Vydání č. 1 z: 24.7. 2008 Datum revize: 24.7. 2008 Revize: 0

str.1 ze 6 Murexin spol. s.r.o. Bezpečnostně datový list Vydání č. 1 z: 24.7. 2008 Datum revize: 24.7. 2008 Revize: 0 str.1 ze 6 BEZPEČNOSTNĚ-DATOVÝ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. OBCHODNÍ NÁZEV: Lepidlo

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Torsan P Datum vydání: 17.8.2005 Verze Datum revize: 9.5.2011 Strana 1/10 Ing. Jitka Jančaříková

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST Torsan P Datum vydání: 17.8.2005 Verze Datum revize: 9.5.2011 Strana 1/10 Ing. Jitka Jančaříková Datum revize: 9.5.2011 Strana 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Další názvy přípravku: ---- 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Recyklace vozidel. Zaměření na udržitelnost.

Recyklace vozidel. Zaměření na udržitelnost. Recyklace vozidel. Zaměření na udržitelnost. Udržitelnost je klíčovým faktorem v celém řetězci procesů BMW Group, od vývoje energeticky úsporných alternativních konceptů vozidel a výrobních procesů šetrných

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Komplex otázek a problémů Největší znečisťovatel průmysl a energetika. Řešení od počátku (systematické a komplexní): optimální volba vhodných technologických

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize: Bilirubin celkový, Jendassik Grof 11.2.2013/9:14:40 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2002-12 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Zátěž chemickými látkami

Zátěž chemickými látkami 5.6.10.2. Zátěž chemickými látkami http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/zatezchemickymi-latkami Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce PRAHA, DUBEN, 2017 Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Pomůcka pro provádění auditu

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum vyhotovení v ČR: 20.05.2008 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí: 17.11.2005 Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 1. Identifikace přípravku a společnosti Identifikace

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Koagulant

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky čisticí prostředky a úklidové služby

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky čisticí prostředky a úklidové služby Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky čisticí prostředky a úklidové služby Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria pro zadávání zelených veřejných zakázek v

Více

Předcházení vzniku odpadů. Centrum inovací a rozvoje (CIR) www.cir.cz

Předcházení vzniku odpadů. Centrum inovací a rozvoje (CIR) www.cir.cz Předcházení vzniku odpadů Centrum inovací a rozvoje (CIR) www.cir.cz Hierarchie v odpadovém hospodářství Směrnice Rady 75/442/EHS, o odpadech prevence (předcházení vzniku odpadů včetně využití odpadů u

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více