Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak?"

Transkript

1 Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak? (10)

2 Obsah 1. Co je předmětem zájmu o ekologické výrobky a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

3 EcoDesign - Definice EcoDesign = Ekologický návrh a konstrukce výrobků EcoDesign - základní filozofie z pohledu prostředí: omezení vlivu na životní prostředí během celého životního cyklu výrobku + návrh a konstrukce stále dokonalejších ekologických výrobků Konec XX. století - nástup manažerů jakosti (TQM) Začátek XXI. století nástup manažerů životního prostředí (EMAS)

4 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklady vlivu na životní prostředí Snižování zásob surovin ve světě Spotřeba energií Spotřeba vody Globální oteplování Úbytek ozonu Smog Kyselé ovzduší Znečisťování ovzduší Vysušování vodních ploch Znečisťování vodních zdrojů Hluk 85 db Záření - EMC.celosvětový problém Vněkterých zemích došlo k tomu, že hlavní ekosystémy, které zabezpečují lidem přežití, jako jsou lesy, systémy pitné vody, pobřežní mořské vody, pastviny a zemědělská půda, stojí těsně před limitem svého vyčerpání. Neudržitelná spotřeba a produkce, krátkodobé ekonomické zájmy, důsledky dané nárůstem obyvatelstva a jeho chudobou, vytváří na tyto ekosystémy obrovský tlak. ze zprávy UN Department of Economic and Social Affairs

5 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Životní cyklus výrobku zahrnuje : Získávání surovin a materiálů Výroba dílů a součástek Montáž výrobků Distribuce a prodej Používání výrobků Servis a oprava výrobků Opakované užívání Konec životního cyklu plus: veškerá doprava!!! (logistika) Marketing Vývoj Výrobku Součástky Materiály DFM Procesy Zařízení Komplexní přístup k posuzování požadavků životního prostředí na výrobky a služby Výroba Jakost a ekologie ~ cena Prodej Trhy Servis Likvidace

6 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS 6 fází (1/6) 1. Fáze životního cyklu: těžba surovin Vliv na prostředí: získávání a současně úbytek surovin Prvotní vliv: těžba a zpracování surovin Cu, Au, získávání pryskyřic atd. Druhotný vliv na životní prostředí - nevhodné technologické postupy a manipulace (používání látek škodlivých lidskému zdraví olovo, benzen, kyanidy, chrom, kadmium, tetrachloridy, trichloretyleny atd.)

7 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (2/6) 2. Fáze životního cyklu : výroba DPS Vliv na prostředí : zpracování materiálů a čistící procesy (v minulosti byly pro čištění užívány freony a různé škodlivé chemikálie) Zmenšování ozónové vrstvy a zhoršování ovzduší Vliv na zdraví vyjádřený zdravotními a ekologickými riziky hygiena práce! (leptání, odmašťování, dopování prvky atd.)

8 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (3/6) 3. Fáze životního cyklu : montáž DPS Vliv na prostředí : znečištění ovzduší Kontrola povolené koncentrace znečistění na pracovišti (NPK) uvedené v Dokumentaci o bezpečnosti práce (hygiena práce) Bezolovnaté pájky, problém je řešen Ale při jaké energetické spotřebě? Co tavidla a čistění? Použití ochranné atmosféry a její spotřeba

9 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (4/6) 4. Fáze životního cyklu : používání DPS I Vliv na prostředí: spotřeba energie a globální oteplování Spotřeba energie, vylučování CO 2 a spotřeba plynu, uhlí nebo olejů CO 2 způsobuje globální oteplování Kyotský protokol zavazuje všechny státy k redukci CO 2

10 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí : Montáž a použití DPS (5/6) 5.Fáze životního cyklu : používání DPS II Vliv na prostředí : elektromagnetické záření a elektromagnetická pole(emc) Nejsou známy skutečné účinky na lidské zdraví Zákazník to chápe jako hlavní problém ale neřeší to

11 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (6/6) 6. Fáze životního cyklu : likvidace vyřazených DPS Vliv na prostředí : znečištění půdy a vodních zdrojů Únik nebezpečných látek, např. olova, laminátů a celé řady dalších materiálů do půdy a do spodních vod

12 Vlivy elektroniky na životní prostředí Typické kritické oblasti Energetická spotřeba domácích/kancelářských přístrojů: > 25% celkové elektrické spotřeby Domácí osvětlení: 17% celkové elektrické spotřeby Elektrická a elektronická zařízení využívají 75% z 1,2 mil. tun speciálního skla produkovaného ročně v EU Krátký životní cyklus výrobků a pomalá inovace Složité opravy a údržba Široká pestrost materiálů složitá recyklace a třídění Všudypřítomná elektronika: elektronika je dnes obsažena ve všech průmyslových oblastech, zejména v materiálově různorodých výrobcích Jedna z cest ke zlepšení - výhody které přináší zelené výrobky Zmenšování rozměrů a hmotnosti výrobků, Miniaturizace, Koncentrace (informací a dat např. MP3 přehrávač), Digitalizace, Přenosné provedení, Energeticky úsporná zařízení, Hodně funkcí za málo peněz, Globalní sítě

13 Zelený výrobek 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky přináší obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

14 Zelený výrobek Podnikatelské aspekty Konkurence Tlak trhu Veřejné mínění Požadavky zákazníků Bezpečnost zákazníků Zelená se lépe prodává Inovace Úspora nákladů Omezení rizik Motivace zaměstnanců Programy pod záštitou ekologických značek Firemní odpovědnost Masová komunikace Spojení s distribučními řetězci Jakost výrobků Legislativní předpisy Osobní přístup

15 Zelený ekologicky šetrný výrobek Povědomí zákazníků Výsledky studie v Německu (2008): Jste ochotni platit více za ekologicky šetrné produkty? ano 10 spíše ano 53 spíše ne 26 ne Poznámka: Obecně neplatí, že tyto produkty musí být dražší

16 Zelený ekologicky šetrný výrobek Ekologické známky Počet výrobků s udělenou ekologickou známkou v roce 2005 Země Výrobkové Firmy Výrobky skupiny Německo Severské země Španělsko Rakousko Francie Nizozemí Ostatní země EU (reference: Rubik, 2004)

17 Zelený ekologicky šetrný výrobek Agentura pro ekologicky šetrné výrobky Odpovědný a výkonný orgán Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků. Přijímá a vyřizuje přihlášky žadatelů o propůjčení ochranné známky "Ekologicky šetrný výrobek" konkrétním výrobkům a samozřejmě také kontroluje dodržování kritérií a podmínek u držitelů této známky. Je odpovědným a výkonným orgánem programu udělování ekoznačky EU. Poskytuje informace o kritériích ověřovaných pro ekoznačku EU a spolupracuje s European Ecolabelling Board. www:

18 Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelská aktivita: TWINflex Produkt vyvinul: Würth Elektronik PCB realizovaný MicroVia technologií v kombinaci s ohebným materiálem kterým je polyimid Flexibilní provedení a funkce: vhodné pro ohebné spoje s vysokou hustotou a 3D obvody Fólie může být umístěna na homogenní plastický nebo keramický substrát Würth Elektronik Tradiční vícevrstvá PCB TWINflex: oddělený pevný substrát a obvod

19 Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelská aktivita: TWINflex Ohled na životní prostředí TWINflex odděluje mechanické a elektrické funkce běžného PCB Drahé materiály (jako ušlechtilé kovy) mohou být znovu získány Ostatní materiály mohou být lehce demontovány a použity bez další úpravy Snížení nákladů na třídění na konci životního cyklu (příprava pro zavedení WEEE) Použití škodlivých látek během výrobního procesu je výrazně omezeno díky technologii TWINflex

20 Obsah 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

21 Politika a legislativa EU zaměření: výroba Rámcové normy pro ovzduší Regulace látek poškozujících ozonovou vrstvu Normy týkající se vypouštění emisí... zaměření: výrobek EuP IPP(Integrated Product Policy) RoHS WEEE ELV ELD (Energy Labelling Directive)... zaměření: podnik EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) tradiční end-of-pipe přístup Integrovaný přístup Integrated Pollution Prevention & Control (IPPC)

22 Politika a legislativa EU zaměření: výrobek zaměření: podnik Integrovaná politika pro výrobky specifické předpisy EcoDesign EuP Směrnice týkající se energií Požadovaná nařízení Již existující směrnice energetické účinnosti El. odpad: WEEE Zakázané materiály: RoHS (automobilový průmysl: ELV) Management životního prostředí: EMAS CE

23 Směrnice EuP Souhrn "Energy using Products (EuP)" -směrnice je jeden ze základních dokumentů pro konstrukci nových výrobků budoucnosti Sjednocuje zákony EU v souladu s označením CE Výrobky v EU označované jako ekologické mají předpoklad splnit i požadavky EuP Directive of the European Parliament and of the Council On establishing a framework for the setting of Eco-design requirements for Energy-Using Products and amending Council Directive 92/42/EEC/* COM/2003/0453 final - COD 2003/0172 */

24 Směrnice EuP Filozofie EuP v souladu s Integrated Product Policy Cíl: optimalizace životního cyklu celého výrobku Perspektiva: vyvážení účinků výrobku na životní prostředí v různých fázích životního cyklu

25 Směrnice EuP Shrnutí cílů Integrace otázek životního prostředí do návrhu a vývoje Nastavení požadavků na ekologii výrobků Povinnost vykazovat některý z následujících dokumentů: V systému managementu životního prostředí (EuP příloha V) V řízení interního auditu (EuP příloha IV) EMAS (EU Environmental Management Audit Scheme) ISO A další systémy řízení (vyhovující požadavkům v příloze V) Neovlivnit nepříznivě Výkon výrobku Bezpečnost používání Zájem a spokojenost spotřebitelů

26 Směrnice EuP Hlediska ekologického návrhu otázky životního prostředí Spotřeba materiálů, energií a jiných zdrojů Emise produktů do vzduchu, vody nebo půdy Znečištění pomocí fyzikálních jevů jako je hluk, vibrace, záření, elektromagnetické pole Tvorba odpadů Možnosti znovu použití, recyklace a obnovení materiálů a/nebo energií Hlediska ekologického návrhu parametry, např.: Hmotnost a objem výrobku Použití recyklovaných materiálů Spotřeba energií během životního cyklu Použití nebezpečných látek Množství a druhy spotřebních materiálů potřebných pro správné používání a údržbu Využití použitých součástí

27 Směrnice EuP v detailu Volba a způsob výběru parametrů Měření je vhodné provést u výrobků, které: Představuje významný objem prodeje a obchodu na domácím trhu Představuje významný vliv na životní prostředí Umožňuje dosažení dalšího zlepšení Ostatní hlediska (provedení výrobků, zdraví & bezpečnost, vliv na zákazníky, konkurence, náročnost výroby) musí být brány rovněž v úvahu

28 Směrnice EuP v detailu Nástroje pro sledování životního prostředí Hodnocení životního cyklu pro klíčové kategorie/výrobky Souhrn vlivů na životní prostředí Identifikace stěžejních faktorů životního prostředí Třídící nástroje Zaměřit na klíčové oblasti životního prostředí Vybrat vhodné nástroje pro kvantitativní vyjádření statistické metody Odhadnout vliv navrhovaných opatření na klíčové oblasti životního prostředí Sledovat životní cyklus! EuP speciálně nevyžaduje LCA - ale eco-profil!

29 RoHS v detailu RoHS je zaměřena na výběr materiálů! Členské státy musí zaručit, že od , že nebudou elektrické a elektronické společnosti uvádět na trh výrobky obsahující Olovo Rtuť Kadmium Šestimocný chróm Polybrombifenyl (PBB) Polybromdifenylether (PBDE)...a další vybrané látky s negativním dopadem na životní prostředí

30 RoHS v detailu RoHS čl. 2: Rozsah (Příloha I A WEEE) Velká a malá domácí zařízení IT a telekomunikační přístroje Spotřební elektronika Světelné zdroje Elektrické a elektronické nářadí Hračky, vybavení pro sport a volný čas Automatizovaná technika

31 RoHS v detailu RoHS čl. 2: Rozsah (Příloha I a WEEE) Vyjímky: Zdravotnická zařízení Monitorovací a řídící přístroje Rozměrné nepřenosné průmyslové zařízení Elektrické a elektronické výrobky uvedené na trh před Náhradní součástky pro opravu

32 WEEE Řeší kontrolu odpadů a likvidaci výrobků Stanovuje recyklační kvóty Skutečnosti a předpoklady Množství elektrotechnického odpadu: přes 7 milionů tun v EU za rok Trend: růst 3 až 5% ročně Míra sběru, zpracování a obnovení je doposud nízká Zpracování je často náročné WEEE zahrnuje především: Těžké kovy, problematické chemikálie Vzácné materiály jako drahé kovy, měď, cín

33 WEEE v detailu Příloha I A: Rozsah Velká a malá domácí zařízení IT a telekomunikační přístroje Spotřební elektronika Světelné zdroje Elektrické a elektronické nářadí Hračky, vybavení pro sport a volný čas Automatizační technika

34 WEEE v detailu Zapojené strany Pouze distributor nebo výrobce je zavázán dodržovat požadavky uvedené ve WEEE směrnicích Pravidla nejsou přímo závazná pro dílčí dodavatele ale dbejte požadavků, které budou vzneseny od dodavatelského řetězce a vašich zákazníků!

35 WEEE v detailu Vysvětlení Obnova (Příloha IIB nařízení 75/442/EEC) Znovu použití (Článek 3) Recyklace (článek 3): přepracování původních i jiných cílů, s vyloučením energetické obnovy (Materialová recyklace) Energetická obnova ( tepelné recyklace ) Užití WEEE nebo jejich části ke znovupoužití Procesy úprav jsou popsány v nařízení 75/442/ EEC

36 WEEE v detailu Míry pro sběr, obnovu a recyklaci Tříděný sběr 4 kg na obyvatele za rok Velké domácí zařízení, automatizační technika 80 hm.-% zpracovatelných 75 hm.-% znovu použití*, recyklace ICT, spotřební elektronika 75 hm.-% zpracovatelných 65 hm.-% znovu použití*, recyklace Ostatní Malé domácnosti, světelná zařízení, elektrické a elektronické přístroje (bez rozměrných nepřenosných průmyslových přístrojů), hračky, vybavení pro volný čas a sport, monitorovací a řídící technika 70 hm.-% zpracovatelných 50 hm.-% znovu použití*/recyklace *K nebudou započítávány znovu použité el. zařízení

37 WEEE v detailu Odpovědnost výrobců WEEE z pohledu domácností : Výrobci zdarma nainstalují systém pro sběr koncovým uživatelům, vytvoření veřejných sběrných bodů Výrobci přejímají náklady na znovu užití, recyklaci a likvidaci Je možný Individuální nebo hromadný systém sběru Distributoři mohou dobrovolně (zdarma) odebírat odložené zboží WEEE z pohledu ostatních : Výrobce musí zajistit vhodné řešení pro sběr výrobků od zákazníků z průmyslového sektoru po ukončení jejich funkce Výrobce odpovídá za sběr, znovu použití, recyklaci, likvidaci

38 WEEE v detailu Informace o výrobcích pro recyklátory Výrobci musí poskytnout informace o znovu použití a zpracování pro každý nový typ elektrotechnického výrobku uvedený na trh, a to nejpozději do jednoho roku od uvedení na trh Pokud je třeba provádět třídění, zpracování nebo recyklaci s pomocí zařízení, je třeba dále uvádět: rozdílné části a materiály pro třídění, umístění nebezpečných látek a přípravků

39 Management životního prostředí Standardy řízení životního prostředí ISO EU Environmental Management and Audit Scheme (EMAS), , Aktuální požadavky EuP

40 Management životního prostředí Existuje propojení systému řízení životního prostředí s ekologickým návrhem Nákladová strategie Krok 1: Rozdělte vaše výrobní náklady, určete náklady živ. prostředí energie chemikálie voda ostatní zdroje Krok 2: - Definujte klíčové otázky -Určete řízení hlavních nákladů % nákladů na energie % nákladů na chemikálie % nákladů na vodu... Krok 3: Zlepšete výrobu, snižte výrobní náklady, řiďte klíčové otázky, (testujte)

41 Obsah 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

42 Co je Eco-Design? Vliv návrhové fáze výrobku na životní prostředí a na náklady během výroby a používání (životního cyklu) Spotřeba energií a zpracování materiálů během výroby, doprava, používání a likvidace působí na životní prostředí Přibližně 80% všech vlivů na životní prostředí spojených s výrobou je předurčeno již během návrhu výrobku Zahrnutí environmentálních hledisek již ve fázi návrhu výrobku je efektivním přístupem ke zlepšení výrobků

43 Co je Eco-Design? Proč se zaměřit na návrh výrobku?, vliv na životní prostředí Míra stanovení nákladů a dopadů na životní prostředí Vliv na živ. prostředí Náklady na životní cyklus placené zákazníkem (odpovědnost výrobce za likvidaci) Výrobní náklady x Myšlenka Návrh x Prototyp Výroba 1. série x Zavedená výroba Doba životnosti výrobku Konec života výrobku I když návrh výrobku je čistý proces, určuje převážnou část dopadu na životní prostředí!

44 Co je Eco-Design? Proč se zaměřit na návrh výrobku? EcoDesign Čistá výroba Připravenost zákazníků aplikace WEEE, vliv na životní prostředí ~80% x Myšlenka Návrh x Prototyp Výroba 1. série x Zavedená výroba Doba životnosti výrobku Konec života výrobku

45 První cvičení v ekologickém návrhu První a základní krok: Jaké jsou závažné vlivy Vašeho výrobku na životní prostředí? Představme si celou dobu jeho života: Váš výrobek Vám napoví klíčové problémy! Tyto Vás přivedou k vytvoření náhledu na působení na životní prostředí. Jaký je Váš výrobek? (nebo: jaký výrobek dodáváte/prodáváte?) Hlavní účel / použití Předpokládaná doba života Typ uživatele (B2B, B2C?) Rozměry

46 První cvičení v Eco-Designu Příklad: Osobní počítač Často používaný výrobek ( stále požadovaný ) Velmi komplexní, nejvíce je elektroniky B2C Průměrná životnost 3-5 let Hlediska životního prostředí Energetická účinnost otázka hardware a software! Výroba má pravděpodobně hlavní podíl Opravitelné Recyklovatelné

47 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Výrobní proces: přibližně 535 kwh Doprava: 50 kwh (hlavní dodavatelské řetězce!) Výroba elektroniky: IC: PCB: Pasivní prvky Konstrukční díly / různý spotřební materiál: Motorky, větráky Skladování

48 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Fáze používání Záleží na době života, použitých modelech, spotřebě energie v úsporném módu, stand-by režimu Například: Průměrně používané Pentium IV PC má životnost po dobu čtyř let Celkem zhruba kwh* *Poznámka: je započítána také primární energie

49 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Konec života Předpoklad: bude využita recyklace a obnova druhotných surovin (zejména oceli, mědi, drahých kovů, hliníku) Kalkulace: úspory z náhrady primárních materiálů Celkem zhruba 70 kwh Proč je tato hodnota energie podstatně menší, než energie potřebná pro výrobu? Logistika při recyklaci, ale ještě navíc: Náročnou výrobu IO nelze nahradit

50 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Školení Primární spotřeba energie Velký vliv má školitel využijte vašeho vlivu na používání výrobku! Zlepšení ve výrobě je vždy důležité! Výroba Používání Recyklace Nespoléhejte se na samotnou recyklaci jako na hlavní aktivitu v oblasti eco-designu

51 Kdo je to ekologický návrhář Stěžejní body ekologického návrhu ve firmě Výroba. Zvyšuje efektivnost Nákup-logistika. Redukuje variabilitu zásob, omezuje nebezpečné materiály Marketing. Zelené výrobky se prodávají lépe Výzkum a vývoj. Vytváří nové výrobky, přináší inovaci Životní prostředí, zdraví & bezpečnost (EHS). Zlepšení výrob a pracovních podmínek Management jakosti. Jakostní výrobky namísto nespolehlivých, nešetrných Zlepšování a inovace výrobku je interdisciplinární záležitost. Může vycházet z různých oblastí (nemusí to být právě EHS manager)

52 Jak dělat EcoDesign? Jednotlivé fáze procesu vývoje výrobku Odezva / Pokračování Fáze 1: Plánování Fáze 2: Určení koncepce Fáze 3: Detailní návrh Fáze 4: Tvorba prototypů/testování Fáze 5: Uvedení na trh Klesající vliv na životní prostředí Fáze 6: Zhodnocení výrobku (zdroj: ISO/TR 14062:2002)

53 Materiálová deklarace Od materiálové deklarace k eco-designu Oblast zájmu : spotřeba primární energie jako klíčový faktor poznámka: nezahrnuje materiálové ztráty během výroby Materiál Měrná spotřeba primární energie MJ/kg Měď (Cu)... Objem ve výrobku g Část, funkce Spotřeba primární energie na výrobek MJ Polypropylen Určete... kritická místa!......

54 Materiálová deklarace Příklad: Montáž PCB Materiál Spotřeba primární energie MJ/kg Množství ve výrobku % Část, funkce Spotřeba energie na kg výrobku MJ Zlato (Au) ,05 úpravy, kontakty 78,5 Křemí (Si) ,05 IC 4,5 Epoxid substrát 58,8 Cín (Sn) 240 3,5 úpravy, pájka 8,4 Stříbro (Ag) ,15 úpravy, lepidla 5,4 Nikl (Ni) 300 0,5 úpravy 1,5 Olovo (Pb) 74 2 úpravy, pájka 1,5 Měď (Cu) vodiče 11,3

55 Materiálová shoda Od materiálové deklarace k eco-designu Oblast zájmu : toxicita jako klíčový faktor Materiál Hodnoty potenciálního znečištění (Toxic Potential Indicator) TPI/mg Množství ve výrobku g Část, funkce TPI na výrobek Měď (Cu) Polypropylen Určete... kritická místa!

56 Materiálová shoda Od materiálové deklarace k eco-designu podklad: toxicita jako klíčový faktor příklad Toxic Potential Indicator vyvinut Fraunhoferovým institutem zaměřen na toxické látky myšlenka: vytvořit srovnání toxicity různých materiálů materiálů, určit velikost potenciální nebezpečnosti a poskytnout jednoduše dostupná data

57 Jak dělat EcoDesign? Ukazatel úrovně toxicity Základem je správné třídění (bývá uvedeno v technických dokumentech materiálů týkajících se bezpečnosti) R-fáze Povolená pracovní koncentrace (Zákon č. 309/1991 Sb., Zákon č. 211/1994 Sb. o ochraně ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování Zákon č. 86/1995 Sb. o ochraně ozonové vrstvy Země ) Klasifikace znečištění vody (Ochrana vod Zákon č. 11/1955 Sb.,Vyhláška č.55/1966 Sb. Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách, Nařízení vlády č. 17/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod ) Seznam nebezpečných látek (R-fráze) Povolená pracovní koncentrace (MAK) Pohled na numerickou stupnici a seskupení Klasifikace znečištění vody (WGK) TPI/jednotka množství 100 Poměr ekologických materiálů (bodů na jednotku množství) 0

58 Jak dělat EcoDesign? Ukazatel úrovně toxicity případová studie Vyzkoušejte! TPI kalkulačka /75_toolbox/index.html a kde najdete klasifikaci nebezpečných materiálů? Například zde:

59 Jak dělat EcoDesign? Ukazatel úrovně toxicity Závažnost a standardy Výpočet hodnoty TPI pro konkrétní materiály Nejmenší nebezpečí: 0 Největší nebezpečí: 100 Materiál CAS*-číslo. TPI [mg -1 ] Al ,7 Cd ,0 Cu ,6 Fe Hg ,5 Ni ,5 Pb ,8 PVC 0,5** Sn ,2 Zn ,6 *Chemical Abstracts Service ** poznámka: PVC je samo o sobě neškodné, ale měkčené výrobky a jejich spalování může způsobit těžké škody

60 Jak dělat EcoDesign? Třídící nástroje správná volba Která hlediska hodnotit? Ve vztahu s vaším podnikáním / strategií ekologického návrhu Hodnotit a zlepšovat se pravděpodobně nebude pouze toto jediné hledisko Které nástroje vyhovují vašim požadavkům Jaké nástroje jsou na trhu? Vytvoříte si vlastní nástroje nebo budete potřebovat pomoc s vývojem metodologie? Na jakém základě potřebuji aplikovat nástroje? např. externí databáze, seznamy a analýzy materiálů

61 Nástroje EcoDesignu Legislativa (Zákony, Normy, Limity) Zákon o životním prostředí Zákon o vodách Zákon o ochraně ovzduší Zákon o ochraně veřejného zdraví Zákon o odpadech Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích Zákon o technických požadavcích na výrobky Zákon o ochraně veřejného zdraví

62 Nástroje EcoDesignu Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích (356/2003 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Klasifikace látek ( S - věty ) Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky S - věty S 24 S 24/25 S 26 S 28 S 62 zamezte styku s kůží zamezte styku s kůží a očima při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc při styku s kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

63 Nástroje EcoDesignu Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích (356/2003 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Klasifikace látek ( R - věty ) Standardní věty označující specifickou rizikovost nebezpečných látek a přípravků R 22 R 36/38 R 52/53 zdraví škodlivý při požití dráždí oči a kůži škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R - věty R 65 R 66 zdraví škodlivy: při požití může vyvolat poškození plic opakovaná expozice může vyvolat vysušení nebo popraskání kůže

64 Nástroje EcoDesignu HMIS (Hazardous Materials Identification System) Vyjadřuje index nebezpečnosti hodnocených látek Indexy hodnotí tři vlastnosti vybrané látky: - Zdraví - Hořlavost - Reaktivitu HMIS uvádí kódy PPE (Personal Protection Equipment) PPI (Personal Protection Index) INDEX RIZIKO nevýznamné nepatrné střední vážné kritické

65 Nástroje EcoDesignu WGK - Wassergefahrdungsklasse (WHC Water Hazard Class) Parametr WGK hodnotí tři druhy možného znečištění vodních zdrojů - Fyzikální - Chemické - Biologické WGK nwg WGK 1 WGK 2 WGK 3 látka vodu neznečišťuje látka slabě znečišťující vodu látka znečišťující vodů látka silně znečišťující vodu

66 MET matice MATERIAL ENERGY TOXICITY MET matice MET matrix worksheet Výroba a dodávka materiálů a součástí Kompletní montáž Spotřeba MATERIÁLU M potřebné materiály a součásti nákup surových materiálů pomocné materiály/součásti doprava Distribuce zákazníkům hromadné a prodejní balení druh, jeho spotřebované Používání výrobku množství materiály pro provoz Konec života výrobku užití surových a pomocných likvidace materiálů pro úpravu Spotřeba ENERGIE E spotřeba energie při těžbě surovin transport spotřeba energie při výrobním procesu spotřeba energie při balení, transportu energetická spotřeba během provozu spotřeba energie na demontáž a recyklaci Toxické emise T toxické dopady vzniklé při těžbě surových materiálů toxický odpoad nepoužitelné odpady odpad při balení a dopravě odpad výměných části a spotřební materiál toxický odpoad recyklace, skládka

67 Výsledky aplikace EcoDesignu STANDARDIZACE KLASIFIKACE LÁTEK RECYKLOVATELNOST JEDNOTNÉ ZNAČENÍ MATERIÁLŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY REACH

68 Příklady aplikace EcoDesignu čistící proces EKOLOGIE Zákon o životním prostředí (17/1992 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Zákon o vodách (254/2001 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Zákon o ochraně ovzduší (86/2002 Sb. ) a jeho prováděcí předpisy Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech (185/2001 Sb. ) a jeho prováděcí předpisy vyřazení DPS ze zařízení, dodáván identifikační list odpadu nebezpečné složky odstraněné z vyzařených zařízení (nebezpečný odpad) jiné složky ostraněné z vyzařených zařízení neuvedené pod číslem (ostatní odpad) Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích (356/2003 Sb.) a jeho prováděcí předpisy BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) a jeho prováděcí předpisy prováděcí předpisy: - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (17/2003 Sb.) - Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobu z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (616/2006 Sb.) - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (24/2003 Sb.) podrobně rozebráno HYGIENA PRÁCE Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) a jeho prováděcí předpisy - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky zdraví při práci (361/2007 Sb.) a další hygienické předpisy Výběr legislativních norem a zákonů

69 Příklady aplikace EcoDesignu čistící proces S - věty S 24 S 24/25 S 26 S 28 S 62 zamezte styku s kůží zamezte styku s kůží a očima při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc při styku s kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení R 22 R 36/38 zdraví škodlivý při požití dráždí oči a kůži R - věty R 52/53 R 65 R 66 škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí zdraví škodlivy: při požití může vyvolat poškození plic opakovaná expozice může vyvolat vysušení nebo popraskání kůže Výběr důležitých údajů datasheet (materiály)

70 Příklady aplikace EcoDesignu čistící proces Klasifikace čistících prostředků pomocí zvolených nástrojů Roztok VIGON A 200 VIGON A 300 VIGON SC 200 VIGON SC 202 VIGON US ZESTRON FA + HMIS R věty - označující specifickou S věty - standartní pokyny WGK Z - H - R rizikovost pro bezpečné nakládání R 36/38 R 52/53 S24/25 S 26 S R 36/38 R 52/53 R 65 R 66 S 24 S R 36/38 R 52/53 S 24/25 S 26 S R 22 R 36/38 Komplexní hodnocení z hlediska ekologické zátěže životního prostředí Následné vyhodnocení s pomocí TPI kalkulátoru

71 LCA Rozšířený přístup: Life Cycle Assessment Ukázkový vliv výběrových metod: eco-indikátor Vyvinul PRé Consultants a kol. Filozofie: dosáhnout hodnocení životního cyklu výrobku Zatížení životního prostředí materiálů z cradle-to-gate, normalizováno v millipointech ( single-indicator-score ) Inventura všech procesních toků během doby života výrobku Výsledky inventury Zdroje Půda a Země Emise Ničící model těchto toků Zničené zdroje Zničené ekosystémy Zničené lidské zdraví Závažnost poškozených kategorií indikátor

72 LCA Typický eco-indikátor 99 hodnot Data pro surový materiál, nezpracovaný! Materiál Měď (Cu), 0% Obnov. Olovo (Pb), 50Obnov. Zinek (Zn), 0% Obnov. Nikl (Ni), 0% Obnov. Platina (Pt), 0% Obnov. Hliník (Al), 0% Obnov. Hliník (Al), 100% Obnov. Chrom (Cr), 0% Obnov. Ocel, 20% Obnov. ABS PVC (pružný) Eco-indikátor 99 [millipoint/kg] Hlídejte si vzácné kovy! Dbejte na recyklování! poznámka: nezahrnuje konec života! (zdroj: The Eco-Indicator 99, Manual for Designers,

do strategií návrhu ekologických výrobků - EcoDesign - Proč, co, jak?

do strategií návrhu ekologických výrobků - EcoDesign - Proč, co, jak? Úvod do u & Strategie Úvod do strategií návrhu ekologických výrobků - - Proč, co, jak? Ivan Szendiuch, Jindřich Bulva Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké učení technické v Brně Brno, 17. května Karsten

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Ivan Szendiuch, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Microelectronics, CZ- 602 00 Brno, Udolni

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Prostředek na čištění skla / Glasreiniger / Prostředek 1.2. Použití látky nebo přípravku: Čisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2 Vladimír Kočí 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 Směrnice stanovuje harmonizované

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

GROWTH TECHNOLOGY LTD

GROWTH TECHNOLOGY LTD GROWTH TECHNOLOGY LTD BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice 1907/2006/ES, článek 31 (REACH), podle směrnice 67/548/EHS (DSD) a podle směrnice 1272/2008/ES (CLP) LIQUID SILICON (TEKUTÝ KŘEMÍK) 1 IDENTIFIKACE

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Zpracováno podle informací na www.europeangreencapital.eu V základním textu jsou uvedeny údaje požadované dle formuláře

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 1/2/2008, verze 1 Název výrobku: PLASTIMUL 2K PLUS složka B 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název

Více

Eco-design jako nová strategie návrhu elektronických a elektrotechnických výrobků

Eco-design jako nová strategie návrhu elektronických a elektrotechnických výrobků Eco-design jako nová strategie návrhu elektronických a elektrotechnických výrobků Ivan Szendiuch, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Microelectronics,

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ZV L15B Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VÁHA PRO VÁŽENÍ NÁPRAV AUTOMOBILŮ řady Výrobce: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 Tento soubor je chráněn autorskými

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí

Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí Ekologie a průmysl Pohled do historie Počátky elektrotechnické výroby funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí 10 Pohled do historie Padesátá léta minulého století

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie B.V

DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie B.V 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku : 1.2 Použití přípravku: těsnící materiál 1.3 Identifikace společnosti: DISTRIBUTOR Z EU: Jméno nebo obchodní Tremco illbruck Productie

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 1. Označení látky/směsi a firemní označení Obchodní jméno: Füllspachtel innen Údaje o výrobku : Výplňová hmota vnitřní Výrobce: Knauf GmbH Ulice/pošt.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Daniel Hájek Odbor nástrojů politiky ŽP Ministerstvo životního

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Avanti na ruční čištění citrus Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

Nové normy v knihovně VÚBP

Nové normy v knihovně VÚBP Nové normy v knihovně VÚBP 1 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14040:2006. verze. Tato evropská norma

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více