OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ"

Transkript

1 OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ Isonet LE Isonet L plus Typhlodromus pyri Lepinox Plus NeemAzal T/S VermiFit A Hycol E víno ProKton Green Mix multi GreemMix mini GreenMix Economy Osivo zeleného hnojení Rozmetadlo hnojiv Alginure Flowbrix Kocide 2000 PREV-B2 TM Wetcit VitiSan NatriSan HF-Mycol Cocana Solfex Síra BL AquaVitrin K

2 Vážení vinaři a vinohradníci, letos tomu bude 25 let od doby, kdy jsme začali jako firma BIOCONT LABORATORY nabízet a zavádět do praxe prostředky ekologické ochrany proti škůdcům a chorobám. Dnes jsme schopni nabídnout Vám ucelený systém ekologické ochrany, který poskytuje stejnou míru jistoty, jako ochrana chemická. A také nabídnout správné začlenění těchto přípravků do integrované produkce, tak aby Vám co nejvíce prospěly. Stále pro Vás testujeme nové přípravky. Ty, které se opakovaně v několika letech v náročných podmínkách osvědčily na velmi citlivých odrůdách, zařazujeme do systému ochrany. Pouze takové produkty Vám nabízíme na stranách tohoto katalogu. Můžete si tedy být jisti tím, že produkty, které zde najdete, jsou velmi důkladně odzkoušené v našich podmínkách. A že jsme schopni je vhodně zapojit do Vaší praxe. Záleží nám na tom, abychom nabízeli opravdu jen ty nejlepší ekologické přípravky, které se ve světě vyrábí. Díky velmi úzké spolupráci s mnoha významnými vinařskými podniky na Moravě se v posledních letech podařilo najít velmi efektivní využití prostředků ekologické ochrany i v integrované produkci. Na základě těchto zkušeností z širokého spektra podmínek jsme schopni navrhnout systém ochrany pro jednotlivé podniky na míru - podle Vašich požadavků a specifických nároků jednotlivých podniků. Je nám jasné, že změny v ochraně nelze dělat neuváženě a je to velmi obtížné. A proto Vám chceme být i v tomto nápomocni a nabídnout naši plnou podporu. Velké rezervy vidíme také v přístupu k výživě révy. Často se setkáváme s tím, že výživa bývá aplikována víceméně paušálně, bez opravdové znalosti stavu v daných vinicích. Každá vinice má však odlišné půdní podmínky, vegetační pokryv a s tím související agrotechniku. Postupně naši nabídku rozšiřujeme o speciální hnojiva pro řešení konkrétního stavu výživy jednotlivých vinic. Rádi bychom Vám i v této oblasti nabídli naše služby a pomohli Vám docílit stavu, kdy budou keře révy vyživovány harmonicky a budou Vám poskytovat produkci nejvyšší kvality i rentability. Rádi Vám budeme oporou i v tomto roce Ing. Štěpán Hluchý 2

3 Alginure výluh z mořských řas, rostlinné aminokyseliny, algináty, fosfonáty plíseň révy (peronospora) padlí révy (oidium) Ošetření Alginurem aktivuje imunitní systém rostliny, která blokuje infekci patogenem okamžitě po napadení. U olejových skvrn z dřívějšího napadení dochází k nekróze okrajové části infikovaných pletiv a zastavení šíření patogenu. Alginure vyvolává v rostlinách velmi silnou tvorbu obranných látek. Tyto látky jsou následně rozváděny systémem rostliny a chrání tedy i nově přirůstající pletiva. Proto je Alginure využíván především v období intenzivního růstu a nejcitlivějších fenofázích révy vinné. Alginure lze také mísit s většinou chemických přípravků. Vhodné je použití v období počátku květu, dokvétání a ve fázi bobulí velikosti malého hrášku. Zastavená plíseň révy aktivuje imunitní systém rostlin silný účinek proti plísni révy vedlejší účinek proti padlí révy obsahuje listy přijatelný P a K Typické použití Alginure během vegetace Preventivně: 3 4 l/ha před květem, jednou až dvakrát 4 5 l/ha po květu Kurativně: co nejdříve po napadení 5 7 l/ha, po 5 7 dnech opakovat 3

4 Flowbrix oxychlorid Cu plíseň révy (peronospora) Kontaktní fungicid inhibuje klíčení spor patogenu a přímo zabíjí plísně a bakterie na povrchu ošetřených částí rostlin. Přípravek vykazuje vedlejší účinnost na červenou spálu révy, černou skvrnitost révy a černou hnilobu révy. Měď je jedním z nejdéle používaných fungicidů, ani po 130 letech užívání se u cílových patogenů nevyvinula rezistence. kontaktně zabíjí pravé plísně a bakterie zpevňuje rostlinná pletiva chrání mechanicky poraněná pletiva kapalná formulace snadná příprava postřikové kapaliny ve snížených dávkách používán ke zvýšení efektu Alginuru Olejové skvrny na listu způsobené plísní révy Typické použití mědi během vegetace 4 v kombinaci s Alginurem 0,5 1 l/ha samostatně proti peronospoře 1,25 3 l/ha k ošetření poraněných pletiv po krupobití 1,5 l/ha

5 Kocide 2000 hydroxid měďnatý plíseň révy (peronospora) Moderně formovaný měďnatý fungicid obsahující měď ve vysoce účinné formě hydroxidu měďnatého. Díky moderní technologii formulace má jeden gram účinné látky pokryvnost 30 m 2. Významný je i synergický efekt s Alginurem při aktivaci imunitního systému révy. Přípravek inhibuje klíčení spor patogenu a zabíjí škodlivé plísně a bakterie na povrchu rostlin. vysoká účinnost kontaktní ošetření proti plísni révy a bakteriálním chorobám zpevňuje rostlinná pletiva chrání mechanicky poraněná pletiva ve snížených dávkách používán ke zvýšení efektu Alginuru Krystaly hydroxidu měďnatého na povrchu listu v kombinaci s Alginurem 0,3 1 kg/ha samostatně proti peronospoře 1 2,5 kg/ha k ošetření poraněných pletiv po krupobití 1,5 kg/ha v kombinaci s AquaVitrinem K Bobule napadené peronosporou 5

6 PREV-B2 TM listové hnojivo s obsahem pomerančového oleje padlí révy, plíseň šedá roztoči, třásněnky Pomeranče obsahují ve svých slupkách olej s přírodními látkami s fungicidní a insekticidní účinností. Tyto látky jsou obsaženy v přírodním, za studena lisovaném oleji, který je součástí PREV-B2. PREV-B2 se i v náročných oidiových letech dobře osvedčuje jako spolehlivý prostředek schopný chránit vinice před napadením padlím révy. Pomerančový olej poškozuje povrchovou strukturu mycelia hub na povrchu rostliny a samostatně při preventivní aplikaci omezuje napadení padlím. Ve směsi NatriSanem nebo VitiSanem dochází ke kontaktnímu vysušení mycelia. Lze jej použít samostatně, v kombinaci se sírou nebo kombinaci s bikarbonáty (VitiSan, NatriSan). Narušuje a vysušuje jemná pletiva padlí, plísně šedé a dalších hub na povrchu ošetřených rostlin. Typické použití PREV-B2 během vegetace mg / kg Obsah bóru v sušine listů mg/kg neošetřeno zvýšení o 22% PREV-B2 Kocide 2000 Kocide + PREV-B2 0,2 % zlepšuje kvetení a násadu bobulí omezuje výskyt padlí a roztočů omezuje podmínky pro šíření chorob výborný smáčivý účinek zvyšuje odolnost ochrany proti smyvu deštěm velmi dobrá mísitelnost s přípravky 6 Zvětšení 10x 1,5 2 l/ha (0,4 0,5 %) působí kontaktně

7 Wetcit smáčedlo pro zlepšení funkce insekticidů, akaricidů, fungicidů, herbicidů, pomocných prostředků a kapalných hnojiv WETCIT je adjuvant určený do tank mixu většiny přípravků na ochranu rostlin, pomocných prostředku a kapalných hnojiv pro použití v zemědělství. Je založený na patentované technologii OROWET směs pomerančového oleje a etoxylovaných alkoholů. Díky svému složení se velmi dobře váže na kutikulu, zároveň ale napomáhá pronikání účinných látek do pletiv. Při ovlhčení rostlin ošetřených WETCITEM dochází k redistribuci ochranného filmu i na nově narostlá pletiva % Účinnost přípravku Wetcit proti hálčivcům na révě vinné V. Pavlovice, 2014 Kumulus 2 % + Wetcit 0,2 % Kumulus 1,5 % + Wetcit 0,2 % Kumulus 2 % zvýšení pokryvnosti postřiku urychluje zasychání postřiku chrání proti smyvu deštěm usnadňuje pronikání účinných látek do pletiv zajišťuje redistribuci kontaktních přípravků při dalším ovlhčení rostliny 0,1 0,2 % v kombinaci s přípravkem 7

8 VitiSan pomocný prostředek na bázi hydrogenuhličitanu draselného zvyšující odolnost rostlin padlí révy, plíseň šedá VitiSan mění ph na povrchu ošetřených rostlin. Tím vytváří nevhodné podmínky pro rozvoj hub, snižuje množství životaschopných spor a omezuje růst mycelia houbových patogenů na povrchu rostlin. VitiSan také uvolňuje draslík v rostlinám přijatelné formě. Draslík zvyšuje intenzitu fotosyntézy a obranyschopnost rostliny, podílí se na řízení vodního režimu v rostlině. Vhodný poměr N/K je nezbytný pro harmonický růst a vývoj rostlin, má významný vliv na kvalitu a výnos hroznů. naprosto odlišný mechanismus působení od běžných fungicidů významný prvek antirezistentní strategie nulová ochranná lhůta obsahuje listově přijatelný draslík vytváří prostředí nevhodné pro rozvoj patogenů působí proti padlí révy i šedé hnilobě Typické použití VitiSanu během vegetace Optimální termín aplikace v IP je ve fázi bobulí velikosti hrášku a uzavírání hroznů. proti padlí preventivně 8 10 kg/ha kurativně 8 10 kg/ha v kombinaci s PREV-B2 při silnějším napadení padlím révy aplikovat tuto kombinaci jako 2. postřik po ošetření Cocanou proti plísni šedé (6 10 kg/ha do zóny hroznů, po 5 7 dnech opakovat dle infekčního tlaku) bez testu srážení nemíchat s chemickými přípravky 8

9 NatriSan pomocný prostředek na bázi hydrogenuhličitanu draselného zvyšující odolnost rostlin padlí révy NatriSan mění ph na povrchu ošetřených rostlin. Tím vytváří nevhodné podmínky pro rozvoj hub, snižuje množství životaschopných spor a omezuje růst mycelia hub na rostlinách. cenově příznivé ošetření naprosto odlišný mechanismus působení od běžných fungicidů vhodný k prostřídání ú.l. v postřikovém sledu vytváří prostředí nevhodné pro rozvoj patogenů preventivně 8 10 kg/ha kurativně 8 10 kg/ha v kombinaci s PREV-B2 při silnějším napadení padlím révy aplikovat kombinaci jako 2. postřik po ošetření Cocanou optimální termín aplikace v IP je v období dokvétání až uzavírání hroznů doporučené ošetření do BBCH 79 uzavírání hroznů bez testu srážení nemíchat s chemickými přípravky Bobule napadená padlím révy Typické použití NatriSanu během vegetace 9

10 HF-Mycol pomocný prostředek na bázi fenyklového oleje a dalších rostlinných extraktů padlí révy, plíseň šedá HF-Mycol je využíván především v situacích extrémně silných infekčních tlaků padlí révy. Směs HF-Mycolu a některého z bikarbonátů (VitiSan, NatriSan) je jedním z nejsilnějších ochranných zásahů proti padlí. Tato kombinace narušuje povrchové struktury padlí a vysušuje houbová vlákna a spory. Fenyklové silice mají antiseptické působení a omezují rozvoj patogenu. razantní ošetření proti padlí a plísni šedé je šetrný k rostlinám i při vysokých dávkách významný prvek antirezistentní strategie 2,5 5 l/ha působí kontaktně proti padlí a šedé hnilobě vhodný zejména ve velmi náročných letech 10

11 Cocana kapalné draselné kokosové mýdlo silně napadené vinice padlím révy Cocana je speciální kapalné mýdlo pro zemědělské použití. Ve vinicích se využívá k tlakovému umytí hroznů, které jsou silně napadeny padlím révy. Při ošetření dochází k narušení mycelia padlí a jeho odstranění. Pro zastavení infekce je třeba zbývající mycelium patogenu na hroznech ošetřit kombinací VitiSan + PREV-B2 (nebo HF-Mycol). Druhý krok je třeba aplikovat co nejdříve po oschnutí porostu, nejpozději do 48 hodin, dříve než mycelium zasažené Cocanou zregeneruje. aplikace 2% roztoku Cocany do zóny hroznů, dávka postřikové kapaliny min l Co nejdříve po oschnutí porostu proveďte aplikaci PREV-B2 + VitiSan nebo PREV-B2 + NatriSan. Místo PREV-B2 lze použít i HF-Mycol. velmi silná kurativní účinnost Korkové jizvy na pokožce zachráněných hroznů. Při včasném zásahu se bobule dále vyvíjí a nepraskají. Po zastavení infekce Cocanou a následném ošetření: Cocana 2 % + (za 2 dny) VitiSan+ HF Mycol 11

12 Solfex síra 98 % hnojivo padlí révy Síra je pro rostliny nezbytná pro přeměnu přijímaného nitrátového dusíku v aminokyseliny a je stavebním prvkem některých aminokyselin. Také je potřebná pro tvorbu proteinů a chlorofylu. Za vyšších teplot síra sublimuje a fumiguje do porostu, tím působí preventivně a omezuje napadení padlím. 98 % jemně mletá elementární síra aplikace nejlépe na ovlhčený list vytváří nepříznivé podmínky pro rozvoj hub aplikace mezi ochrannými ošetřeními možno použít v ekologickém zemědělství baleno po 25 kg v papírových pytlích Rozmetadlo hnojiv Rozmetadlo určené k aplikaci jemně mletých hnojiv, zejména k aplikaci hnojiv na bázi jemně mleté síry a vápence. rozsah dávkování 1 25 kg/ha aplikace poprachem Parametry rozmetadel: G300 G406 Typ Kapacita kg l Průměr ventilátoru (mm) Rozptyl (m) Energetická náročnost (hp) Výška (cm) Šířka (cm) Délka (cm) Váha (kg) G G

13 Síra BL mikrogranulovaný fungicid obsahující 80 % koloidní síry padlí révy Síra je jedním z nejdéle používaných fungicidů. Působí kontaktně proti padlí révy. A je vhodným doplněním ochrany v integrované produkci i ekologickém zemědělství k ostatním používaným fungicidům. Ve vyšších koncentracích vykazuje síra i akaricidní účinek. vysoká účinnost v kombinaci s Wetcitem významný prvek antirezistentní strategie ekonomicky výhodné ošetření ve fázi listu v kombinaci s Wetcitem proti padlí (3 kg/ha síry BL + Wetcit 0,2%) za vegetace proti padlí buď samostatně až 4,8 kg/ha nebo v kombinaci s bikarbonáty a olejovými přípravky Pokročilejší stádium napadení hroznu padlím Letorosty deformované hálčivcem révovým Typické prosvětlení listové čepele hálčivcem révovým 13

14 AquaVitrin K draselné vodní sklo roztoči, padlí révy, plíseň šedá AquaVitrin K zpevňuje povrchová pletiva a vytváří na povrchu ochrannou mechanickou bariéru. Vysoké ph omezuje klíčení spór a růst mycelia patogenních hub. AquaVitrin K je typicky používán pro ochranu před padlím v období před květem a v závěru vegetace jako prevence plísně šedé. zpevňuje povrchová pletiva omezuje prorůstání patogenních hub do rostliny zvýšením ph na povrchu rostlin vytváří nevhodné podmínky pro růst mycelia nulová ochranná lhůta cenově příznivá prevence šedé hniloby Hrozen napadený plísní šedou Po poškození kroupami ošetřit nejpozději do 48 hodin, AquaVitrin K (4 l/ha) + Kocide 2000 (1,5 kg/ha) 4-5 l/ha Aplikace uzavře poškozená pletiva a chrání před napadením patogeny 14

15 Isonet L plus, Isonet LE matení samců obalečů Samci obalečů mají neuvěřitelně vyvinutý čich. Každý druh má svou vlastní vůni, kterou v miliardtinách gramu produkují jejich samičky. Na základě této vůně jsou samci schopni najít svou vonící samici na vzdálenost několika set metru. Při tomto hledání se orientují podle jednotlivých molekul feromonu. Pokud vinici lehce provoníme vůní samiček škodlivých obalečů, jejich samečci své vyvolené nenajdou, ty zůstanou neoplodněné a hrozny jsou stoprocentně chráněny před housenkami. Přitom nemusíme nic zabíjet, jen možná vezmeme obalečům trochu radosti ze života. spolehlivá účinnost, dosahující 100 % Odparníky zabezpečují ochranu od doby vyvěšení až do konce vegetace. Aktuální odpar viz Úroveň napadení hroznů housenkami obalečů v JM vinicích, 2. generace 2011 díky geniálnímu řešení odparníku stačí pouze 11 ha 45 ha 9 ha jedna aplikace na počátku sezóny 505 ha prevence před napadením hroznů plísní šedou ekonomicky výhodné řešení Celkem hodnoceno 570 ha působí jen na cílové škůdce, stovky druhů užitečného hmyzu zůstanou zachovány a posilují nulové napadení 1,1 4 % 4 % a více do 1 % stabilitu ekosystému vinice ideální způsob ochrany pro systémy ekologického a integrovaného vinohradnictví na počátku práce s feromony 500 odparníků Isonet L plus/ha později, po potlačení populace obalečů cca 250 až 200 odparníků Isonet LE/ha 15

16 Lepinox Plus bakteriální insekticid housenky škodlivých druhů obalečů Přípravek Lepinox patří do nové generace přípravků s účinnou látkou Bacillus thuringiensis, kterou obsahoval u nás známý biologický insekticid Biobit XL. Bakterie Bacillus thuringiensisou obsahují specifické toxiny, které jsou po sežrání housenkou ve střevě aktivovány (1), naváží se na střevní stěnu (2), kterou následně poškozují. Toxin i bakterie pronikají do těla housenky, která během několika desítek minut zastavuje žír a během 2 3 dnů hyne. Působení je omezeno jen na housenky motýlu, takže účinná látka není škodlivá ani pro ostatní hmyz, ani pro obratlovce nebo člověka. 3x více účinné látky oproti původnímu Bt přípravku velmi šetrný k užitečným organizmům ekonomické ošetření proti obalečům nulová toxicita pro obratlovce a člověka vhodné ekologické zemědělství i integrovanou produkci Účinnost přípravku Lepinox Plus na 2. generaci obalečů, % Lepinox Plus 0,75 kg/ha ( 2 aplikace) Lepinox Plus 1 kg/ha (2 aplikace) Kobylí Lepinox Plus 1 kg/ha (1 aplikace) Biobit XL 1,5 l/ha ( 2 aplikace) Lepinox Plus 1 kg/ha (2 aplikace) Pravlov Biobit XL 1,5 l/ha (2 aplikace) 1 kg/ha v menším množství vody ( l/ha) jemným rosením v době líhnutí maxima housenek z vajíček viz signalizace na nemísit s vysoce alkalickými produkty (VitiSan, NatriSan, AquaVitrin K a měďnatými přípravky) 16

17 ROZŠÍŘENÁ REGISTRACE NeemAzal T/S přírodní rostlinný insekticid mšička révokaz Mnohé rostliny si jako jeden ze způsobů ochrany před hmyzem a roztoči syntetizují insekticidní látky. Tropický strom Azadirachta indica syntetizuje na obranu před hmyzem více než deset přírodních insekticidů. Dva z těchto přírodních insekticidů Azadirachtin A a B jsou účinnými látkami přípravku Neem Azal T/S. Tento přípravek po ošetření rostliny z části proniká do rostlinných pletiv, kde je systemicky rozváděn i do neošetřených částí rostliny. Hmyz a roztoči po sežrání či sání na takto ošetřených pletivech do několika hodin zastavují žír a hynou. V případě kolonií mšic trvá vyhynutí celé kolonie několik dnů. Takto je možno v ekologických systémech pěstování potlačovat jak larvy a dospělce brouků, ploštic, mšic a červců, tak i housenky minujících motýlů a roztoče sající rostlinná pletiva. V révě vinné je nově Neem Azal T/S zaregistrován k ochraně révy před mšičkou révokazem. Dravé roztoče, jako je T. pyri Neem Azal T/S nezabíjí. jediný systemicky účinný insekticid povolený k ochraně révy vinné v ekologické produkci jediný insekticid schopný účinně likvidovat mšičku révokaze uvnitř hálek v listech révy vinné dlouhodobá vysoká účinnost nízká toxicita pro necílové organizmy schéma průniku Azadirachtinu do listů ošetřené rostliny Poškození způsobené mšičkou révokazem Schéma průniku Azadirachtinů do listů ošetřené rostliny 2 hodiny od aplikace 62 % zasychá na povrchu listu 38 % proniká do listu mšička révokaz aplikovat 1 až 2 x v intervalu 7 14 dnů v dávce 3 l/ha do fenofáze BBCH 61, tj. do květu Mísitelnost: viz tabulka mísitelnosti na straně 27 17

18 Typhlodromus pyri dravý roztoč svilušky, vlnovníci, hálčivci a třásněnky 18 Roztoč T. pyri je ideálním prostředkem ochrany vinic. Jak dospělci, tak jeho nymfy se živí mnoha škůdci. Nejsou to jen svilušky, hálčivci a vlnovníci, ale i larvy třásněnek a jiného drobného hmyzu. Všechny tyto škůdce spolehlivě udržuje hluboko pod hladinou škodlivosti. Pokud T. pyri tuto kořist nemá, nepohrdne ani myceliem padlí a pylem. A pokud nemá ani tyto zdroje, dokáže bez problémů několik týdnů.hladovět. Podle množství kořisti dokáží samice tohoto druhu dokonce ovlivnit genetické složení svého potomstva - poměr samců a samic líhnoucích se z jejich vajíček. Je-li kořisti dostatek, kladou většinu samičích vajíček, čímž se výrazně zrychlí rychlost růstu populace. A je-li kořisti nedostatek, kladou víc samčích vajíček, čímž rychlost množení omezí. dlouhodobá spolehlivá regulace všech škodlivých druhů roztočů žijících na révě vinné stačí pouze jedna aplikace za celou dobu existence vinice vyšší vitalita keřů révy vinné vede k vyšší odolnosti vůči chorobám a zvýšení výnosu až o 30 % výrazná úspora nákladů na akaricidní ochranu (cca Kč/ha a rok) ve roce po výsadbě vinice, nebo kdykoli později 1 pás s cca 30 roztoči na každý 3. keř révy vinné. V prvním roce se T. pyri množí na keřích, kam byl aplikován, ve druhém roce se šíří na vedlejší keře. plné účinnosti je dosaženo od jara 3. roku po aplikaci v případě potřeby konzultace aplikace či fungování T. pyri volejte náš poradenský servis

19 VermiFit A extrakt z kompostu kalifornských žížal a dalších přírodních látek Žížaly při trávení rostlinné biomasy uvolňují z odumřelých rostlinných buněk nejen živiny v okamžitě přijatelných formách, ale i rostlinné hormony, enzymy, aminokyseliny, sacharidy a mnoho dalších, biologicky aktivních látek se stimulačním efektem. VermiFit A významně podporuje fyziologickou kondici révy, zlepšuje příjem živin kořenovým systémem rostlin. Ošetřené vinice vykazují mírně zvýšený výnos (cca 6 %), vyšší vyzrálost hroznů a vyšší odolnost vůči některým houbovým chorobám. Zvýšení výnosu po aplikaci VermiFitu A 1,5 zlepšuje příjem živin kořeny zvyšuje odolnost rostlin k houbovým kg / keř antistresový účinek zvýšení 5,8 % 1,4 zvýšení 3,8 % 1,3 1,2 chorobám zlepšuje nasazování bobulí 1,1 zvyšuje výnos a kvalitu hroznů 1,0 standardní ošetření (při 6 % zvýšení výnosu zvýšení cukernatosti o cca 1 onm) standardní ošetření + VermiFit A standardní ošetření + Kondisol Snížení napadení hroznů padlím po aplikaci VermiFitu A, průměr z roků Četnost napadení (%) neošetřeno standardní ošetření standardní ošetření + VermiFit A standardní ošetření + Kondisol před květem - postřik 4 l/ha ve l vody na počátku tvorby bobulí l/ha 1 2 týdny před začátkem zaměkání 4 6 l/ha při stresových podmínkách (sucho, přemokření, utužená půda aj.) 19

20 Hycol E víno kapalné listové hnojivo obsahující draslík, aminokyseliny, oligopeptidy, hořčík a stopové prvky Komplexní listové hnojivo Hycol-E víno je roztok kolagenních aminokyselin, oligopeptidů, základních živin i stopových prvků s vyšším obsahem draslíku. Poměr obsažených živin byl určen na základě listových a půdních rozborů reprezentativního vzorku moravských vinic. Hnojivo podporuje řadu biochemických reakcí révy, podporuje růst vývoj a tvorbu generativních orgánů. Má příznivý vliv na poměr kyselin v moštu. Hnojivo je vhodné zejména pro vinice s nízkým obsahem draslíku v půdě. Poměr draslíku k dusíku (K/N) je motorem výnosu. Zároveň ale bývá vzájemný poměr těchto živin ve vinicích často nevyvážený. Hycol-E víno je vhodný zejména pro případy mírného deficitu K, nebo pro slaběji rostoucí vinice s nedostatkem několika živin. 5 Hmotnost hroznu po ošetření hmotnost kg/keř bez výživy Hycol-E víno komplexní, vyvážený obsah živin zlepšuje poměr kyselin v moštu cukernatost Cukernatost hroznů po ošetření krát 5 l/ha bez výživy Hycol-E víno

21 ProKton Listové hnojivo ProKton obsahuje vysoké množství draslíku v organické vazbě a rychle přijatelné aminokyseliny. Draslík je živina, která je ve vinicích velmi často deficitní a to zejména na těžkých půdách. Optimální výživa draslíkem je předpokladem pro harmonický růst i dozrávání a dopěstování kvalitní suroviny. Aminokyseliny podporují rychlý příjem draslíku a rychlou nápravu deficitu výživy. ProKton je možné aplikovat na list nebo i kapkovou závlahou. vysoký obsah draslíku vhodný poměr K/N pro problémové vinice vhodný pro rychlé doplnění draslíku v rostlině podporuje vyzrávání 3,5 3 PoměrN/Kv rostlině častá situace výživy v JM vinicích Poměr N/K [%] 2,5 % 2 1,5 pásmo optima 1 0,

22 GreenMix multi druhově bohatá směs bylin speciálně sestavená k víceletému ozelenění vinic 22 Druhově bohatá směs určená k víceletému ozelenění meziřadí vinic. Tato patnáctidruhová směs byla vyvinuta ve spolupráci českých a rakouských odborníků a je dále modifikována na základě výsledků dlouhodobého testování v našich a rakouských vinicích. Obsahují vhodný poměr rychle rostoucích jednoletých druhů svazenka, pohanka, hořčice a lnička vytvářející velmi rychle velké množství biomasy s druhy dvouletými mrkev a vytrvalými, jako je například jitrocel kopinatý. Tyto byliny obohacující půdu organickou hmotou a uvolňují živiny z půdy a mateční horniny, čímž vytváří vhodné podmínky pro růst révy vinné. Rychle rostoucí jednoleté druhy chrání půdu před vodní erozí již po vzejití. Významnou část směsi tvoří různě vzrůstné bobovité rostliny. Zastoupeny jsou jak středně vzrůstné druhy, jako je vičenec ligrus a tolice dětelová či jetel inkarnát, tak drobnější vytrvalé druhy, jako je jetel bílý, štírovník růžkatý, čičorka pestrá, úročník bolhoj. Tyto druhy dokáží v symbióze s hlízkovými bakteriemi poutat vzdušný dusík a udržovat obsah přijatelného dusíku v optimálním množství. V případě nedostatku dusíku v půdě investují více energie do syntézy dusíku, v případě dostatku dusíku v půdě produkují více asimilátů. Další skupinou bylin ve směsi jsou dva druhy trav kostřava ovčí a kostřava červená. Tyto druhy se přirozeně vyskytují v jihomoravských stepních trávnících a jsou přizpůsobeny k přežívání kratších období nedostatku vody. Na rozdíl od mnoha jiných druhů trav tyto suchovzdorné trávy nereagují na nedostatek vláhy růstem kořenů do hlubších vrstev půdy, ale částečným sesycháním trsů a po deštích se opět bohatě zazelenají. Kombinace mělce a hluboce kořenících bylin vytváří jak efektivní konkurenční tlak kořenům révy vinné, které tím zčásti nutí kořenit hlouběji. Na rozdíl od trávníků však umožňuje dobré zasakování srážkové vody. Správným managementem bylinných porostů jsme schopni řídit uvolňování, nebo naopak poutání živin přístupných révě vinné. Při správné péči - kombinace sečení a válení, je životnost těchto porostů zhruba 5 6 let. již od jara v roce výsevu chrání půdu na svazích před erozí vytváří velké množství organické hmoty, Obohacuje půdu o uhlíkaté látky, nezbytné pro půdní organizmy, které půdu zúrodňují prokypřuje půdu i do hlubších horizontů zlepšuje vododržnost a zasakování srážkové vody uvolňuje z půdy a mateční horniny živiny potřebné pro růst révy vinné obohacuje půdu dusíkem umožňuje dle potřeby poutat a uvolňovat živiny v půdě tvorbou nektaru a pylu podporuje výskyt užitečného hmyzu minimalizuje náklady na nákup hnojiv vyšší počet druhů ve směsi zvyšuje plasticitu směsi v různých půdně klimatických podmínkách Použití a výsevek: vhodné k dlouhodobému ozelenění meziřadí vinic vhodné k přípravě půdy před výsadbou vinice 20 kg/ha při výsevu do každého druhého meziřadí 50 kg/ha při celoplošném výsevu před výsadbou

23 GreenMix multi Rok výsevu V porostu převažují jednoleté, rychle rostoucí druhy. Hořčice, svazenka a pohanka. Tyto byliny již od května chrání půdu před erozí, intenzivně obohacují půdu energií, zlepšují půdní strukturu a po odumření kanálky po jejich kořenech významně zvyšují schopnost půdy zasakovat i přívalové deště. Druhý rok po výsevu Ve druhém roce převažují dvouleté a vytrvalé druhy jako je vičenec ligrus, jetel inkarnát, štírovník růžkatý, čičorka a další. Porost výrazně poutá vzdušný dusík a nádherně kvete. Třetí rok po výsevu Začínají převažovat vytrvalé druhy, jako je jetel bílý, štírovník růžkatý, čičorka pestrá a jitrocel kopinatý. 23

24 GreenMix Economy cenově výhodná směs bylin splňující požadavky na ozelenění meziřadí v systému integrované produkce Směs je komponována tak, aby při dodržení povinných parametrů kladených na druhově bohaté směsi pro ozelenění vinic byla co nejlevnější. Obsahuje požadovaný počet druhů i požadované množství osiva bobovitých bylin, dále dva druhy menších suchovzdorných kostřav a tři druhy jednoletých dvouděložných bylin. Rychle a bujně rostoucí hořčici obohacující půdu o organickou hmotu a chránící půdu před erozí již relativně brzy po výsevu, svazenku a rychle vzcházející pohanku poskytující užitečnému hmyzu nektar z extraflorálních nektarií po celou vegetacie. již od jara v roce výsevu chrání půdu na svazích před erozí obohacuje půdu o uhlíkaté látky, nezbytné pro půdní organizmy, které půdu zúrodňují prokypřuje půdu i do hlubších horizontů zvyšuje vododržnost a schopnost zasakování srážkové vody uvolňuje z půdy a mateční horniny živiny potřebné pro růst révy vinné obohacuje půdu dusíkem umožňuje řídit proces mineralizace a zpětně poutání živin bylinným porostem tvorbou nektaru a pylu podporuje užitečný hmyz minimalizuje náklady na nákup hnojiv nízké náklady na osivo Použití a výsevek: vhodné k dlouhodobému ozelenění meziřadí vinic vhodné k přípravě půdy před výsadbou vinice 20 kg/ha při výsevu do každého druhého meziřadí 50 kg/ha při celoplošném výsevu před výsadbou termín výsevu únor až duben 24 V případě potřeby konzultace správného založení porostu či optimální péče o porost kontaktujte náš poradenský servis.

25 GreenMix mini směs určená k ozelenění příkmenného pásu vinic a sadů Tato směs je určena k dlouhodobému ozelenění příkmenného pásu o šířce cca cm pod keři révy vinné a ovocných dřevin v sadech. Směs po zapěstování efektivně potlačuje širokolisté agresivní plevele, eliminuje potřebu aplikací herbicidů a mechanické kultivace a díky tomu omezuje poškozování kmínků révy. Ozelenění rovněž výrazně snižuje v době primárních infekcí počáteční infekční tlak plísně révy (peronospory). Výhodou směsi jsou nízké nároky na údržbu. V běžných letech stačí 1 2 x za vegetaci směs pokosit, ve vlhkých letech stačí 1 pokosení. Po celou dobu od zapěstování chrání příkmenný pás před agresivní plevelnou vegetací. POZOR. Směs není vhodná do všech vinic a do všech půd. Vzhledem k tomu, že ve srovnání s mechanicky kultivovaným příkmenným pásem je v tomto případě zvýšená konkurence travního pásu vůči révě především o vodu, doporučujeme tuto směs vysévat až do starších, hlouběji zakořeněných vinic a pouze na hlubších, vododržných půdách, například na spraši. chrání příkmenný pás před agresivními plevely minimalizuje riziko mechanického poškození kmínků snadná údržba oddaluje a snižuje infekční tlak plísně révy (peronospory) dlouhá životnost Použití a výsevek: termín výsevu - únor až březen (ihned po sejití sněhu) výsevní množství kg/ha. Pro ruční výsev je vhodné namíchat osivo v poměru 1:3 s jemným zahradním substrátem (1díl osiva ku 3 dílům substrátu). v případě potřeby konzultace vhodnosti použití této směsi ve Vaší vinici kontaktujte náš poradenský servis Druhý rok po výsevu 25

26 Osivo zeleného hnojení Vicia panonica 50 %; Secale cereale 50 % Směs přezimujících rostlin pro podzimní termín výsevu. Podzimní zelené hnojení je vhodné pro zvýšení obsahu organické hmoty v půdě. Výhoda pěstování zeleného hnojení mimo hlavní vegetační sezonu révy vinné spočívá v omezené konkurenci odběru vody a živin z půdy. Nárůstem zelené hmoty a činností hlízkových bakterií dochází k poutání vzdušného dusíku. Při vytvoření vegetačního pokryvu vinice je eliminována vodní eroze. Optimální termín zapravení zeleného hnojení na jaře, před začátkem rašení révy vinné. Tento způsob ozelenění je vhodný i pro velmi mladé vinice. zvýšení organické hmoty v půdě poutání vzdušného dusíku zlepšení půdní struktury omezení vodní eroze půdy Použití a výsevek: termín výsevu od 5. září do 15. října pro zajištění optimálního zapojení porostu 60 až 80 kg/ha Jarní období 26

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009 VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009 Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ing. M. Broklová CHOROBY, PROTI NIMŽ BYLA OVĚŘOVÁNA OCHRANA padlí révy plíseň révy Pozn.: Dvě hlavní choroby

Více

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ NOVÉ PRODUKTY 2016 Myco-Sin VIN Free N, Free PK POLISENIO FEROSOL Hrách ozimý Green Manager Vážení vinaři a vinohradníci, Každoročně zaznamenáváme Váš vzrůstající zájem o ekologické

Více

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ 2017 Vážení vinaři a vinohradníci, Věřím, že každý dobrý vinař a vinohradník chápe, že základem kvalitní produkce je kvalitní půda. Je to jeden ze základů, který dává hroznům

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Další

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Další

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont DuPont Curzate M WG FUNGICID Účinné látky: cymoxanil 4,5 %, mankozeb 68 % Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Spolehlivá účinnost

Více

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009)

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ing. M. Broklová Pozn.: Výsledky 2. etapy

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Nové, jedinečné účinné látky Prověřená účinnost a spolehlivost méně starostí pro Vás Vhodné do integrované produkce Nehubí užitečný hmyz DuPont Tanos

Více

Nové poznatky v nechemické ochraně sadů část 3 Ţivočišní škůdci

Nové poznatky v nechemické ochraně sadů část 3 Ţivočišní škůdci Nové poznatky v nechemické ochraně sadů část 3 Ţivočišní škůdci Ing. Martin Bagar, Ph.D. Seminář pro ovocnáře 13.12.2011 Přípravky pro ochranu sadů před škůdci: Madex obaleč jablečný Isomate - Matení samců

Více

Moderní ochrana ovoce

Moderní ochrana ovoce Moderní ochrana ovoce Obsah Živočišní škůdci Isomate Madex Lepinox Plus NeemAzal - T/S PREV-B2 TM Typhlodromus pyri Quassia amara Cocana Spruzit-Flussig SpinTor Houbové choroby Alginure POLISENIO PREV-B2

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

Moderní ochrana ovoce

Moderní ochrana ovoce Moderní ochrana ovoce 2017 Obsah Abecední seznam produktů Alginure (houbové choroby) 10 AquaVitrin K (houbové choroby) 16 Cocana (pomocný prostředek) 17 Curatio (houbové choroby) 11 Čmeláci (opylení) 24

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

Sledujte v TV Receptáři padů

Sledujte v TV Receptáři padů 04/ Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 17.3. Podpora z přírodyp rody Jarní přírodní výživa celé zahrady Nezapomeň Výživa pokojových kyselomilných

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 2 Týden: 20 Období: 12.5.2014 18.5.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 2 Týden: 20 Období: 12.5.2014 18.5.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 13 C 15 C 9 C Brno Hodonín Uherské Hradiště 13 C 14 C 12 C 14 C 14 C 11 C 14 C 14 C 10 C Znojmo 13 C 13 C Týdenní předpověď

Více

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci - Bionomie a charakteristika hlavních skupin škůdců - Bioagens použitelná ve skladech a skladovaných zásobách - Mikrobiální insekticidy - Botanické

Více

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ekovín o.s., Brno 603 543 109, info@siphv.eu VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR - problémy konvenčního vinohradnictví -

Více

Sledujte v TV Receptáři padů

Sledujte v TV Receptáři padů 05/ Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 24.3. Neděle 31.3. Reportáž na začátku pořadu: Poruchy ve výživě rostlin Podpora z přírodyp rody Zelené

Více

Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování. Martin Bagar Biocont Laboratory

Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování. Martin Bagar Biocont Laboratory Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování Martin Bagar Pomocné prostředky pro ochranu před houbovými chorobami: VitiSan padlí a strupovitost Myco-Sin spála růžokvětých, moniliózy,

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

KURZ UDRŽITELNÉHO VINOHRADNICTVÍ 29.5.2012

KURZ UDRŽITELNÉHO VINOHRADNICTVÍ 29.5.2012 KURZ UDRŽITELNÉHO VINOHRADNICTVÍ 29.5.212 Nejvýznamnější choroby révy vinné - ochrana v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, Ph.D. Konvenční vinohradnictví Důsledky Těžce poškozená půda Oslabená

Více

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha)

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha) Errata: o Delan 700 WDG, číslo povolení 4182-4: v indikační tabulce (str. 122) je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) v sloupci dávka na ha chybně uvedená koncentrace

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 14 28. 6. 2011 26. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 75-77

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 34. týdnu (30.8.2010 5.9.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Prostředky biologické ochrany rostlin

Prostředky biologické ochrany rostlin Prostředky biologické ochrany rostlin 2017 Ing. Radim Šmídek www.biocont-profi.cz www.biocont-profi.cz BIOCONT v zelenině a kukuřici sezóna 2016 BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, Modřice

Více

1) Faktory degradující půdu. Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN Náměšť

1) Faktory degradující půdu. Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN Náměšť Péče o půdu a ozelenění vinice syntéza výsledků projektu ECOWIN 2009-2012 Náměšť 21. 3. 2013 Ing. Milan Hluchý, PhD. Dr. Wilfried Hartl 1) Faktory degradující půdu vodní eroze debazifikace Ozelenění vinic

Více

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 34. týdnu (22.8.2011 28.8.2011) Choroby Plíseň révy V průběhu minulých období byly zjištěny na většině lokalit ojedinělé výskyty choroby.

Více

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 5 29.4. 2013 18. týden 1. Aktuální situace 2. Doporučení 3. Přípravky 1. Aktuální situace 1.1. Fenofáze východní Čechy Jádroviny - růžové

Více

Výsledky pokusů Ovocné dřeviny. Tetčice, 3. prosince Václav Psota. Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ

Výsledky pokusů Ovocné dřeviny. Tetčice, 3. prosince Václav Psota. Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ Výsledky pokusů 2013 Ovocné dřeviny Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ1210209 Tetčice, 3. prosince 2013 Václav Psota STRUPOVITOST JABLONĚ (VENTURIA INAEQUALIS) ZAČLENĚNÍ PŘÍPRAVKU ALGINURE

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Nejvýznamnější choroby révy vinné - ochrana v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, Ph.D.

Nejvýznamnější choroby révy vinné - ochrana v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, Ph.D. Nejvýznamnější choroby révy vinné - ochrana v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, Ph.D. 603 543 109 hluchy@biocont.cz www.biocont.cz Konvenční vinohradnictví Filosofie poručíme větru dešti Černý

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Dobrý start je základ!

Dobrý start je základ! Dobrý start je základ! Základní charakteristika účinná látka: působení: propamocarb 607 g/l systémový fungicid s preventivním i kurativním účinkem, vhodný pro listovou i půdní aplikaci formulace: SL -

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Týden: 19 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Týden: 19 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo ST ČT 16 C 17 C 19 C 16 C 18 C 17 C 19 C 17 C 18 C Týdenní předpověď 18 C Předpověď počasí

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

Oceněné rostlinné hnojivo!

Oceněné rostlinné hnojivo! Oceněné rostlinné hnojivo! Powder Feeding Organická a minerální hnojiva byla v zemědělství používána po tisíce let, ovšem co se týká zemědělské techniky a zdrojů, tak ty se příliš nezměnily. Co ho dělá

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Integrovaná produkce révy vinné Ing. Josef Makovský, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AEKO - hlavní změny EZ

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 18 26. 7. 2011 30. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 77

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 11 7.6. 2011 23. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 74

Více

Ochrana půdy ve vinici

Ochrana půdy ve vinici 1 Ochrana půdy ve vinici Dr. Wilfried Hartl www.bioforschung.at Eroze ve vinici Díky erozi jsou obnaženy kořeny. Ztráta půdy více než 30cm! Stabilní dodávka organických látek (hnůj, kompost) zlepšuje

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 6 3.5. 2011 18. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se ve východních Čechách (Jičínsko) nacházejí ve

Více

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. WETO 250 EC ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 32. týdnu (16.8.2010 22.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25.06. 2013. Stávající charakter počasí, tj. abnormální srážky a vysoká relativní vlhkost vzduchu vytvářejí optimální podmínky

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY Jedním z předpokladů intenzivního pěstování zeleniny je použití takových typů hnojiv, které plně odpovídají požadavkům jednotlivých zeleninových druhů. Nabízený sortiment

Více

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR Ing. M. Broklová Podnik: Martin Šebesta Lokalita: Březí Liščí vrch Rozloha: 6 ha Podnik: Martin Šebesta Lokalita: Březí Ořechovka Odrůdy: Merlot, RV

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 6 6.5. 2013 19. týden 1. Aktuální situace 2. Doporučení 3. Přípravky 1. Aktuální situace 1.1. Fenofáze východní Čechy Jabloně odr. Idared

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 31 Období: 27.7.2015 2.8.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 31 Období: 27.7.2015 2.8.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 26 C 18 C 20 C 24 C 16 C 20 C 25 C 17 C 19 C 24 C 17 C 19 C 24 C 16 C 20 C Týdenní

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 04. 08. 2016. Peronospora chmelová Jak jsme se již zmínili v minulých aktualitách, mělo by se vzhledem k citlivosti fruktifikačních

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 5 26.4. 2011 17. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se ve východních Čechách (Jičínsko) nacházejí ve

Více

Nové poznatky v nechemické ochraně sadů. část 1 houbové choroby. Ing. Martin Bagar, Ph.D. Seminář pro ovocnáře

Nové poznatky v nechemické ochraně sadů. část 1 houbové choroby. Ing. Martin Bagar, Ph.D. Seminář pro ovocnáře Nové poznatky v nechemické ochraně sadů část 1 houbové choroby Ing. Martin Bagar, Ph.D. Seminář pro ovocnáře 13.12.2011 Pomocné prostředky pro ochranu před houbovými chorobami: Alginure strupovitost, padlí

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců

Zpráva o vývoji chorob a škůdců Zpráva o vývoji chorob a škůdců Zpráva č. 7 16.4. 2012 16. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace 1.1. Fenofáze: Jabloně ve východních Čechách i na J. Moravě ve fázi

Více

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 KATALOG 2014 DLOUHODOBÝ ÚČINEK DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 EXTRA Dlouhodobé působení Osmocote pro zahradu Pro všechny zahradní, balkónové i domovní rostliny, okrasné keře,

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT

3-denní předpověď ÚT ST ČT 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 16 19 22 Brno 16 18 22 Hodonín 16 19 22 Vyškov 16 18 21 Znojmo 15 19 22 Týdenní předpověď Zdroj: www.yr.no, www.chmi.cz

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců

Zpráva o vývoji chorob a škůdců Zpráva o vývoji chorob a škůdců Zpráva č. 8 23.4. 2012 17. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy 3. Doporučení 1. Aktuální situace 1.1 Fenofáze Východní Čechy J. Morava Jabloně ve východních Čechách fázi BBCH

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu Název směsi Doporučená obnova Složení směsi Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha LUČNÍ SMĚS standard (bez jetele) ZATRAVŇOVACÍ SMĚS Srha laločnatá Ovsík

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN tykev & padlí

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN tykev & padlí HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 2014 Úvod V návaznosti na nové povinnosti vyplývající z novelizovaného zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči byl pro

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 07.07. 2016. Stávající charakter počasí vytváří optimální podmínky pro šíření peronospory chmelové. Jak vyplývá z přiložených

Více

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Změny rostlinolékařské legislativy v ES Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Nařízení EP a R 2009/1107 ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Směrnice EP a R 2009/128 ES o udržitelném používání pesticidů

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

Houbové choroby révy. výskyt ovlivňuje. Počasí. Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření

Houbové choroby révy. výskyt ovlivňuje. Počasí. Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření Houbové choroby révy výskyt ovlivňuje Počasí Dešťové srážky/ovlhčení Vlhkost vzdušná Teplota Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření 1 Průběh počasí 2010 2011-2012

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 12 14.6. 2011 24. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 74-75

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 22 C 22 C 24 C 19 C 20 C 23 C 22 C 22 C 24 C 21 C 21 C 24 C 19 C 20 C 22 C Týdenní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 8 Týden: 27 Období: 29.6.2015 5.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 8 Týden: 27 Období: 29.6.2015 5.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 23C 27 C 28 C 22 C 25 C 26 C 23 C 26 C 27 C 22 C 25 C 27 C 21 C 26 C 26 C Týdenní předpověď

Více

Obsah. Uvedené prostředky jsou vhodné pro systémy integrované produkce a organického pěstování (BIO).

Obsah. Uvedené prostředky jsou vhodné pro systémy integrované produkce a organického pěstování (BIO). Obsah Úvod 4 O nás 6 Přehled produktů podle abecedy 10 Přehled produktů podle plodin 11 Poradenství a služby 15 Produkty 16 Feromonové odparníky k matení samců obalečů 16 Insekticidní a biocidní přípravky

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 6 2012

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 6 2012 SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 6 2012 pro vinařskou oblast Morava OCHRANA RÉVY VINNÉ VE 24. TÝDNU (11.6.2012 17.6.2012) CHOROBY Plíseň révy Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla ve vinařské oblasti

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC HERBICIDNÍ KOMPLET TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ Profesionální spojení praxí prověřených účinných látek Co je herbicidní

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Stroje pro údržbu ozeleněných vinic doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Úvod Pěstitelské technologie s využitím zatravněného meziřadí představují jednu ze základních podmínek systému integrovaného a biologického

Více

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo Výrobce: TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín Číslo registrace: 4284 Chemické a fyzikální vlastnosti: Vlastnost: Hodnota: vlhkost v % max. 10,0 % spalitelné

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 30 Období: 20.7.2015 26.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 30 Období: 20.7.2015 26.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 31 C 34 C 31 C 29 C 32 C 29 C 31 C 33 C 34 C 30 C 33 C 34 C 29 C 32 C 27 C Týdenní

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Nově povolené přípravky k ochraně révy

Nově povolené přípravky k ochraně révy 1 Insekticidy Lepinox Plus Biopreparát na bázi bakterie Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (kmen EG 2348). Nahrazuje biologický přípravek Biobit XL, u nějž byla ukončena registrace, použití přípravku

Více

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří Pokusy na výzkumné stanici v Zubří ověření biologické

Více

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá.

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Produkce rostliny závisí na její schopnosti odolávat kritickým fázím růstu. K zajištění lepší odolnosti

Více