OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ"

Transkript

1 OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ Isonet LE Isonet L plus Typhlodromus pyri Lepinox Plus NeemAzal T/S VermiFit A Hycol E víno ProKton Green Mix multi GreemMix mini GreenMix Economy Osivo zeleného hnojení Rozmetadlo hnojiv Alginure Flowbrix Kocide 2000 PREV-B2 TM Wetcit VitiSan NatriSan HF-Mycol Cocana Solfex Síra BL AquaVitrin K

2 Vážení vinaři a vinohradníci, letos tomu bude 25 let od doby, kdy jsme začali jako firma BIOCONT LABORATORY nabízet a zavádět do praxe prostředky ekologické ochrany proti škůdcům a chorobám. Dnes jsme schopni nabídnout Vám ucelený systém ekologické ochrany, který poskytuje stejnou míru jistoty, jako ochrana chemická. A také nabídnout správné začlenění těchto přípravků do integrované produkce, tak aby Vám co nejvíce prospěly. Stále pro Vás testujeme nové přípravky. Ty, které se opakovaně v několika letech v náročných podmínkách osvědčily na velmi citlivých odrůdách, zařazujeme do systému ochrany. Pouze takové produkty Vám nabízíme na stranách tohoto katalogu. Můžete si tedy být jisti tím, že produkty, které zde najdete, jsou velmi důkladně odzkoušené v našich podmínkách. A že jsme schopni je vhodně zapojit do Vaší praxe. Záleží nám na tom, abychom nabízeli opravdu jen ty nejlepší ekologické přípravky, které se ve světě vyrábí. Díky velmi úzké spolupráci s mnoha významnými vinařskými podniky na Moravě se v posledních letech podařilo najít velmi efektivní využití prostředků ekologické ochrany i v integrované produkci. Na základě těchto zkušeností z širokého spektra podmínek jsme schopni navrhnout systém ochrany pro jednotlivé podniky na míru - podle Vašich požadavků a specifických nároků jednotlivých podniků. Je nám jasné, že změny v ochraně nelze dělat neuváženě a je to velmi obtížné. A proto Vám chceme být i v tomto nápomocni a nabídnout naši plnou podporu. Velké rezervy vidíme také v přístupu k výživě révy. Často se setkáváme s tím, že výživa bývá aplikována víceméně paušálně, bez opravdové znalosti stavu v daných vinicích. Každá vinice má však odlišné půdní podmínky, vegetační pokryv a s tím související agrotechniku. Postupně naši nabídku rozšiřujeme o speciální hnojiva pro řešení konkrétního stavu výživy jednotlivých vinic. Rádi bychom Vám i v této oblasti nabídli naše služby a pomohli Vám docílit stavu, kdy budou keře révy vyživovány harmonicky a budou Vám poskytovat produkci nejvyšší kvality i rentability. Rádi Vám budeme oporou i v tomto roce Ing. Štěpán Hluchý 2

3 Alginure výluh z mořských řas, rostlinné aminokyseliny, algináty, fosfonáty plíseň révy (peronospora) padlí révy (oidium) Ošetření Alginurem aktivuje imunitní systém rostliny, která blokuje infekci patogenem okamžitě po napadení. U olejových skvrn z dřívějšího napadení dochází k nekróze okrajové části infikovaných pletiv a zastavení šíření patogenu. Alginure vyvolává v rostlinách velmi silnou tvorbu obranných látek. Tyto látky jsou následně rozváděny systémem rostliny a chrání tedy i nově přirůstající pletiva. Proto je Alginure využíván především v období intenzivního růstu a nejcitlivějších fenofázích révy vinné. Alginure lze také mísit s většinou chemických přípravků. Vhodné je použití v období počátku květu, dokvétání a ve fázi bobulí velikosti malého hrášku. Zastavená plíseň révy aktivuje imunitní systém rostlin silný účinek proti plísni révy vedlejší účinek proti padlí révy obsahuje listy přijatelný P a K Typické použití Alginure během vegetace Preventivně: 3 4 l/ha před květem, jednou až dvakrát 4 5 l/ha po květu Kurativně: co nejdříve po napadení 5 7 l/ha, po 5 7 dnech opakovat 3

4 Flowbrix oxychlorid Cu plíseň révy (peronospora) Kontaktní fungicid inhibuje klíčení spor patogenu a přímo zabíjí plísně a bakterie na povrchu ošetřených částí rostlin. Přípravek vykazuje vedlejší účinnost na červenou spálu révy, černou skvrnitost révy a černou hnilobu révy. Měď je jedním z nejdéle používaných fungicidů, ani po 130 letech užívání se u cílových patogenů nevyvinula rezistence. kontaktně zabíjí pravé plísně a bakterie zpevňuje rostlinná pletiva chrání mechanicky poraněná pletiva kapalná formulace snadná příprava postřikové kapaliny ve snížených dávkách používán ke zvýšení efektu Alginuru Olejové skvrny na listu způsobené plísní révy Typické použití mědi během vegetace 4 v kombinaci s Alginurem 0,5 1 l/ha samostatně proti peronospoře 1,25 3 l/ha k ošetření poraněných pletiv po krupobití 1,5 l/ha

5 Kocide 2000 hydroxid měďnatý plíseň révy (peronospora) Moderně formovaný měďnatý fungicid obsahující měď ve vysoce účinné formě hydroxidu měďnatého. Díky moderní technologii formulace má jeden gram účinné látky pokryvnost 30 m 2. Významný je i synergický efekt s Alginurem při aktivaci imunitního systému révy. Přípravek inhibuje klíčení spor patogenu a zabíjí škodlivé plísně a bakterie na povrchu rostlin. vysoká účinnost kontaktní ošetření proti plísni révy a bakteriálním chorobám zpevňuje rostlinná pletiva chrání mechanicky poraněná pletiva ve snížených dávkách používán ke zvýšení efektu Alginuru Krystaly hydroxidu měďnatého na povrchu listu v kombinaci s Alginurem 0,3 1 kg/ha samostatně proti peronospoře 1 2,5 kg/ha k ošetření poraněných pletiv po krupobití 1,5 kg/ha v kombinaci s AquaVitrinem K Bobule napadené peronosporou 5

6 PREV-B2 TM listové hnojivo s obsahem pomerančového oleje padlí révy, plíseň šedá roztoči, třásněnky Pomeranče obsahují ve svých slupkách olej s přírodními látkami s fungicidní a insekticidní účinností. Tyto látky jsou obsaženy v přírodním, za studena lisovaném oleji, který je součástí PREV-B2. PREV-B2 se i v náročných oidiových letech dobře osvedčuje jako spolehlivý prostředek schopný chránit vinice před napadením padlím révy. Pomerančový olej poškozuje povrchovou strukturu mycelia hub na povrchu rostliny a samostatně při preventivní aplikaci omezuje napadení padlím. Ve směsi NatriSanem nebo VitiSanem dochází ke kontaktnímu vysušení mycelia. Lze jej použít samostatně, v kombinaci se sírou nebo kombinaci s bikarbonáty (VitiSan, NatriSan). Narušuje a vysušuje jemná pletiva padlí, plísně šedé a dalších hub na povrchu ošetřených rostlin. Typické použití PREV-B2 během vegetace mg / kg Obsah bóru v sušine listů mg/kg neošetřeno zvýšení o 22% PREV-B2 Kocide 2000 Kocide + PREV-B2 0,2 % zlepšuje kvetení a násadu bobulí omezuje výskyt padlí a roztočů omezuje podmínky pro šíření chorob výborný smáčivý účinek zvyšuje odolnost ochrany proti smyvu deštěm velmi dobrá mísitelnost s přípravky 6 Zvětšení 10x 1,5 2 l/ha (0,4 0,5 %) působí kontaktně

7 Wetcit smáčedlo pro zlepšení funkce insekticidů, akaricidů, fungicidů, herbicidů, pomocných prostředků a kapalných hnojiv WETCIT je adjuvant určený do tank mixu většiny přípravků na ochranu rostlin, pomocných prostředku a kapalných hnojiv pro použití v zemědělství. Je založený na patentované technologii OROWET směs pomerančového oleje a etoxylovaných alkoholů. Díky svému složení se velmi dobře váže na kutikulu, zároveň ale napomáhá pronikání účinných látek do pletiv. Při ovlhčení rostlin ošetřených WETCITEM dochází k redistribuci ochranného filmu i na nově narostlá pletiva % Účinnost přípravku Wetcit proti hálčivcům na révě vinné V. Pavlovice, 2014 Kumulus 2 % + Wetcit 0,2 % Kumulus 1,5 % + Wetcit 0,2 % Kumulus 2 % zvýšení pokryvnosti postřiku urychluje zasychání postřiku chrání proti smyvu deštěm usnadňuje pronikání účinných látek do pletiv zajišťuje redistribuci kontaktních přípravků při dalším ovlhčení rostliny 0,1 0,2 % v kombinaci s přípravkem 7

8 VitiSan pomocný prostředek na bázi hydrogenuhličitanu draselného zvyšující odolnost rostlin padlí révy, plíseň šedá VitiSan mění ph na povrchu ošetřených rostlin. Tím vytváří nevhodné podmínky pro rozvoj hub, snižuje množství životaschopných spor a omezuje růst mycelia houbových patogenů na povrchu rostlin. VitiSan také uvolňuje draslík v rostlinám přijatelné formě. Draslík zvyšuje intenzitu fotosyntézy a obranyschopnost rostliny, podílí se na řízení vodního režimu v rostlině. Vhodný poměr N/K je nezbytný pro harmonický růst a vývoj rostlin, má významný vliv na kvalitu a výnos hroznů. naprosto odlišný mechanismus působení od běžných fungicidů významný prvek antirezistentní strategie nulová ochranná lhůta obsahuje listově přijatelný draslík vytváří prostředí nevhodné pro rozvoj patogenů působí proti padlí révy i šedé hnilobě Typické použití VitiSanu během vegetace Optimální termín aplikace v IP je ve fázi bobulí velikosti hrášku a uzavírání hroznů. proti padlí preventivně 8 10 kg/ha kurativně 8 10 kg/ha v kombinaci s PREV-B2 při silnějším napadení padlím révy aplikovat tuto kombinaci jako 2. postřik po ošetření Cocanou proti plísni šedé (6 10 kg/ha do zóny hroznů, po 5 7 dnech opakovat dle infekčního tlaku) bez testu srážení nemíchat s chemickými přípravky 8

9 NatriSan pomocný prostředek na bázi hydrogenuhličitanu draselného zvyšující odolnost rostlin padlí révy NatriSan mění ph na povrchu ošetřených rostlin. Tím vytváří nevhodné podmínky pro rozvoj hub, snižuje množství životaschopných spor a omezuje růst mycelia hub na rostlinách. cenově příznivé ošetření naprosto odlišný mechanismus působení od běžných fungicidů vhodný k prostřídání ú.l. v postřikovém sledu vytváří prostředí nevhodné pro rozvoj patogenů preventivně 8 10 kg/ha kurativně 8 10 kg/ha v kombinaci s PREV-B2 při silnějším napadení padlím révy aplikovat kombinaci jako 2. postřik po ošetření Cocanou optimální termín aplikace v IP je v období dokvétání až uzavírání hroznů doporučené ošetření do BBCH 79 uzavírání hroznů bez testu srážení nemíchat s chemickými přípravky Bobule napadená padlím révy Typické použití NatriSanu během vegetace 9

10 HF-Mycol pomocný prostředek na bázi fenyklového oleje a dalších rostlinných extraktů padlí révy, plíseň šedá HF-Mycol je využíván především v situacích extrémně silných infekčních tlaků padlí révy. Směs HF-Mycolu a některého z bikarbonátů (VitiSan, NatriSan) je jedním z nejsilnějších ochranných zásahů proti padlí. Tato kombinace narušuje povrchové struktury padlí a vysušuje houbová vlákna a spory. Fenyklové silice mají antiseptické působení a omezují rozvoj patogenu. razantní ošetření proti padlí a plísni šedé je šetrný k rostlinám i při vysokých dávkách významný prvek antirezistentní strategie 2,5 5 l/ha působí kontaktně proti padlí a šedé hnilobě vhodný zejména ve velmi náročných letech 10

11 Cocana kapalné draselné kokosové mýdlo silně napadené vinice padlím révy Cocana je speciální kapalné mýdlo pro zemědělské použití. Ve vinicích se využívá k tlakovému umytí hroznů, které jsou silně napadeny padlím révy. Při ošetření dochází k narušení mycelia padlí a jeho odstranění. Pro zastavení infekce je třeba zbývající mycelium patogenu na hroznech ošetřit kombinací VitiSan + PREV-B2 (nebo HF-Mycol). Druhý krok je třeba aplikovat co nejdříve po oschnutí porostu, nejpozději do 48 hodin, dříve než mycelium zasažené Cocanou zregeneruje. aplikace 2% roztoku Cocany do zóny hroznů, dávka postřikové kapaliny min l Co nejdříve po oschnutí porostu proveďte aplikaci PREV-B2 + VitiSan nebo PREV-B2 + NatriSan. Místo PREV-B2 lze použít i HF-Mycol. velmi silná kurativní účinnost Korkové jizvy na pokožce zachráněných hroznů. Při včasném zásahu se bobule dále vyvíjí a nepraskají. Po zastavení infekce Cocanou a následném ošetření: Cocana 2 % + (za 2 dny) VitiSan+ HF Mycol 11

12 Solfex síra 98 % hnojivo padlí révy Síra je pro rostliny nezbytná pro přeměnu přijímaného nitrátového dusíku v aminokyseliny a je stavebním prvkem některých aminokyselin. Také je potřebná pro tvorbu proteinů a chlorofylu. Za vyšších teplot síra sublimuje a fumiguje do porostu, tím působí preventivně a omezuje napadení padlím. 98 % jemně mletá elementární síra aplikace nejlépe na ovlhčený list vytváří nepříznivé podmínky pro rozvoj hub aplikace mezi ochrannými ošetřeními možno použít v ekologickém zemědělství baleno po 25 kg v papírových pytlích Rozmetadlo hnojiv Rozmetadlo určené k aplikaci jemně mletých hnojiv, zejména k aplikaci hnojiv na bázi jemně mleté síry a vápence. rozsah dávkování 1 25 kg/ha aplikace poprachem Parametry rozmetadel: G300 G406 Typ Kapacita kg l Průměr ventilátoru (mm) Rozptyl (m) Energetická náročnost (hp) Výška (cm) Šířka (cm) Délka (cm) Váha (kg) G G

13 Síra BL mikrogranulovaný fungicid obsahující 80 % koloidní síry padlí révy Síra je jedním z nejdéle používaných fungicidů. Působí kontaktně proti padlí révy. A je vhodným doplněním ochrany v integrované produkci i ekologickém zemědělství k ostatním používaným fungicidům. Ve vyšších koncentracích vykazuje síra i akaricidní účinek. vysoká účinnost v kombinaci s Wetcitem významný prvek antirezistentní strategie ekonomicky výhodné ošetření ve fázi listu v kombinaci s Wetcitem proti padlí (3 kg/ha síry BL + Wetcit 0,2%) za vegetace proti padlí buď samostatně až 4,8 kg/ha nebo v kombinaci s bikarbonáty a olejovými přípravky Pokročilejší stádium napadení hroznu padlím Letorosty deformované hálčivcem révovým Typické prosvětlení listové čepele hálčivcem révovým 13

14 AquaVitrin K draselné vodní sklo roztoči, padlí révy, plíseň šedá AquaVitrin K zpevňuje povrchová pletiva a vytváří na povrchu ochrannou mechanickou bariéru. Vysoké ph omezuje klíčení spór a růst mycelia patogenních hub. AquaVitrin K je typicky používán pro ochranu před padlím v období před květem a v závěru vegetace jako prevence plísně šedé. zpevňuje povrchová pletiva omezuje prorůstání patogenních hub do rostliny zvýšením ph na povrchu rostlin vytváří nevhodné podmínky pro růst mycelia nulová ochranná lhůta cenově příznivá prevence šedé hniloby Hrozen napadený plísní šedou Po poškození kroupami ošetřit nejpozději do 48 hodin, AquaVitrin K (4 l/ha) + Kocide 2000 (1,5 kg/ha) 4-5 l/ha Aplikace uzavře poškozená pletiva a chrání před napadením patogeny 14

15 Isonet L plus, Isonet LE matení samců obalečů Samci obalečů mají neuvěřitelně vyvinutý čich. Každý druh má svou vlastní vůni, kterou v miliardtinách gramu produkují jejich samičky. Na základě této vůně jsou samci schopni najít svou vonící samici na vzdálenost několika set metru. Při tomto hledání se orientují podle jednotlivých molekul feromonu. Pokud vinici lehce provoníme vůní samiček škodlivých obalečů, jejich samečci své vyvolené nenajdou, ty zůstanou neoplodněné a hrozny jsou stoprocentně chráněny před housenkami. Přitom nemusíme nic zabíjet, jen možná vezmeme obalečům trochu radosti ze života. spolehlivá účinnost, dosahující 100 % Odparníky zabezpečují ochranu od doby vyvěšení až do konce vegetace. Aktuální odpar viz Úroveň napadení hroznů housenkami obalečů v JM vinicích, 2. generace 2011 díky geniálnímu řešení odparníku stačí pouze 11 ha 45 ha 9 ha jedna aplikace na počátku sezóny 505 ha prevence před napadením hroznů plísní šedou ekonomicky výhodné řešení Celkem hodnoceno 570 ha působí jen na cílové škůdce, stovky druhů užitečného hmyzu zůstanou zachovány a posilují nulové napadení 1,1 4 % 4 % a více do 1 % stabilitu ekosystému vinice ideální způsob ochrany pro systémy ekologického a integrovaného vinohradnictví na počátku práce s feromony 500 odparníků Isonet L plus/ha později, po potlačení populace obalečů cca 250 až 200 odparníků Isonet LE/ha 15

16 Lepinox Plus bakteriální insekticid housenky škodlivých druhů obalečů Přípravek Lepinox patří do nové generace přípravků s účinnou látkou Bacillus thuringiensis, kterou obsahoval u nás známý biologický insekticid Biobit XL. Bakterie Bacillus thuringiensisou obsahují specifické toxiny, které jsou po sežrání housenkou ve střevě aktivovány (1), naváží se na střevní stěnu (2), kterou následně poškozují. Toxin i bakterie pronikají do těla housenky, která během několika desítek minut zastavuje žír a během 2 3 dnů hyne. Působení je omezeno jen na housenky motýlu, takže účinná látka není škodlivá ani pro ostatní hmyz, ani pro obratlovce nebo člověka. 3x více účinné látky oproti původnímu Bt přípravku velmi šetrný k užitečným organizmům ekonomické ošetření proti obalečům nulová toxicita pro obratlovce a člověka vhodné ekologické zemědělství i integrovanou produkci Účinnost přípravku Lepinox Plus na 2. generaci obalečů, % Lepinox Plus 0,75 kg/ha ( 2 aplikace) Lepinox Plus 1 kg/ha (2 aplikace) Kobylí Lepinox Plus 1 kg/ha (1 aplikace) Biobit XL 1,5 l/ha ( 2 aplikace) Lepinox Plus 1 kg/ha (2 aplikace) Pravlov Biobit XL 1,5 l/ha (2 aplikace) 1 kg/ha v menším množství vody ( l/ha) jemným rosením v době líhnutí maxima housenek z vajíček viz signalizace na nemísit s vysoce alkalickými produkty (VitiSan, NatriSan, AquaVitrin K a měďnatými přípravky) 16

17 ROZŠÍŘENÁ REGISTRACE NeemAzal T/S přírodní rostlinný insekticid mšička révokaz Mnohé rostliny si jako jeden ze způsobů ochrany před hmyzem a roztoči syntetizují insekticidní látky. Tropický strom Azadirachta indica syntetizuje na obranu před hmyzem více než deset přírodních insekticidů. Dva z těchto přírodních insekticidů Azadirachtin A a B jsou účinnými látkami přípravku Neem Azal T/S. Tento přípravek po ošetření rostliny z části proniká do rostlinných pletiv, kde je systemicky rozváděn i do neošetřených částí rostliny. Hmyz a roztoči po sežrání či sání na takto ošetřených pletivech do několika hodin zastavují žír a hynou. V případě kolonií mšic trvá vyhynutí celé kolonie několik dnů. Takto je možno v ekologických systémech pěstování potlačovat jak larvy a dospělce brouků, ploštic, mšic a červců, tak i housenky minujících motýlů a roztoče sající rostlinná pletiva. V révě vinné je nově Neem Azal T/S zaregistrován k ochraně révy před mšičkou révokazem. Dravé roztoče, jako je T. pyri Neem Azal T/S nezabíjí. jediný systemicky účinný insekticid povolený k ochraně révy vinné v ekologické produkci jediný insekticid schopný účinně likvidovat mšičku révokaze uvnitř hálek v listech révy vinné dlouhodobá vysoká účinnost nízká toxicita pro necílové organizmy schéma průniku Azadirachtinu do listů ošetřené rostliny Poškození způsobené mšičkou révokazem Schéma průniku Azadirachtinů do listů ošetřené rostliny 2 hodiny od aplikace 62 % zasychá na povrchu listu 38 % proniká do listu mšička révokaz aplikovat 1 až 2 x v intervalu 7 14 dnů v dávce 3 l/ha do fenofáze BBCH 61, tj. do květu Mísitelnost: viz tabulka mísitelnosti na straně 27 17

18 Typhlodromus pyri dravý roztoč svilušky, vlnovníci, hálčivci a třásněnky 18 Roztoč T. pyri je ideálním prostředkem ochrany vinic. Jak dospělci, tak jeho nymfy se živí mnoha škůdci. Nejsou to jen svilušky, hálčivci a vlnovníci, ale i larvy třásněnek a jiného drobného hmyzu. Všechny tyto škůdce spolehlivě udržuje hluboko pod hladinou škodlivosti. Pokud T. pyri tuto kořist nemá, nepohrdne ani myceliem padlí a pylem. A pokud nemá ani tyto zdroje, dokáže bez problémů několik týdnů.hladovět. Podle množství kořisti dokáží samice tohoto druhu dokonce ovlivnit genetické složení svého potomstva - poměr samců a samic líhnoucích se z jejich vajíček. Je-li kořisti dostatek, kladou většinu samičích vajíček, čímž se výrazně zrychlí rychlost růstu populace. A je-li kořisti nedostatek, kladou víc samčích vajíček, čímž rychlost množení omezí. dlouhodobá spolehlivá regulace všech škodlivých druhů roztočů žijících na révě vinné stačí pouze jedna aplikace za celou dobu existence vinice vyšší vitalita keřů révy vinné vede k vyšší odolnosti vůči chorobám a zvýšení výnosu až o 30 % výrazná úspora nákladů na akaricidní ochranu (cca Kč/ha a rok) ve roce po výsadbě vinice, nebo kdykoli později 1 pás s cca 30 roztoči na každý 3. keř révy vinné. V prvním roce se T. pyri množí na keřích, kam byl aplikován, ve druhém roce se šíří na vedlejší keře. plné účinnosti je dosaženo od jara 3. roku po aplikaci v případě potřeby konzultace aplikace či fungování T. pyri volejte náš poradenský servis

19 VermiFit A extrakt z kompostu kalifornských žížal a dalších přírodních látek Žížaly při trávení rostlinné biomasy uvolňují z odumřelých rostlinných buněk nejen živiny v okamžitě přijatelných formách, ale i rostlinné hormony, enzymy, aminokyseliny, sacharidy a mnoho dalších, biologicky aktivních látek se stimulačním efektem. VermiFit A významně podporuje fyziologickou kondici révy, zlepšuje příjem živin kořenovým systémem rostlin. Ošetřené vinice vykazují mírně zvýšený výnos (cca 6 %), vyšší vyzrálost hroznů a vyšší odolnost vůči některým houbovým chorobám. Zvýšení výnosu po aplikaci VermiFitu A 1,5 zlepšuje příjem živin kořeny zvyšuje odolnost rostlin k houbovým kg / keř antistresový účinek zvýšení 5,8 % 1,4 zvýšení 3,8 % 1,3 1,2 chorobám zlepšuje nasazování bobulí 1,1 zvyšuje výnos a kvalitu hroznů 1,0 standardní ošetření (při 6 % zvýšení výnosu zvýšení cukernatosti o cca 1 onm) standardní ošetření + VermiFit A standardní ošetření + Kondisol Snížení napadení hroznů padlím po aplikaci VermiFitu A, průměr z roků Četnost napadení (%) neošetřeno standardní ošetření standardní ošetření + VermiFit A standardní ošetření + Kondisol před květem - postřik 4 l/ha ve l vody na počátku tvorby bobulí l/ha 1 2 týdny před začátkem zaměkání 4 6 l/ha při stresových podmínkách (sucho, přemokření, utužená půda aj.) 19

20 Hycol E víno kapalné listové hnojivo obsahující draslík, aminokyseliny, oligopeptidy, hořčík a stopové prvky Komplexní listové hnojivo Hycol-E víno je roztok kolagenních aminokyselin, oligopeptidů, základních živin i stopových prvků s vyšším obsahem draslíku. Poměr obsažených živin byl určen na základě listových a půdních rozborů reprezentativního vzorku moravských vinic. Hnojivo podporuje řadu biochemických reakcí révy, podporuje růst vývoj a tvorbu generativních orgánů. Má příznivý vliv na poměr kyselin v moštu. Hnojivo je vhodné zejména pro vinice s nízkým obsahem draslíku v půdě. Poměr draslíku k dusíku (K/N) je motorem výnosu. Zároveň ale bývá vzájemný poměr těchto živin ve vinicích často nevyvážený. Hycol-E víno je vhodný zejména pro případy mírného deficitu K, nebo pro slaběji rostoucí vinice s nedostatkem několika živin. 5 Hmotnost hroznu po ošetření hmotnost kg/keř bez výživy Hycol-E víno komplexní, vyvážený obsah živin zlepšuje poměr kyselin v moštu cukernatost Cukernatost hroznů po ošetření krát 5 l/ha bez výživy Hycol-E víno

21 ProKton Listové hnojivo ProKton obsahuje vysoké množství draslíku v organické vazbě a rychle přijatelné aminokyseliny. Draslík je živina, která je ve vinicích velmi často deficitní a to zejména na těžkých půdách. Optimální výživa draslíkem je předpokladem pro harmonický růst i dozrávání a dopěstování kvalitní suroviny. Aminokyseliny podporují rychlý příjem draslíku a rychlou nápravu deficitu výživy. ProKton je možné aplikovat na list nebo i kapkovou závlahou. vysoký obsah draslíku vhodný poměr K/N pro problémové vinice vhodný pro rychlé doplnění draslíku v rostlině podporuje vyzrávání 3,5 3 PoměrN/Kv rostlině častá situace výživy v JM vinicích Poměr N/K [%] 2,5 % 2 1,5 pásmo optima 1 0,

22 GreenMix multi druhově bohatá směs bylin speciálně sestavená k víceletému ozelenění vinic 22 Druhově bohatá směs určená k víceletému ozelenění meziřadí vinic. Tato patnáctidruhová směs byla vyvinuta ve spolupráci českých a rakouských odborníků a je dále modifikována na základě výsledků dlouhodobého testování v našich a rakouských vinicích. Obsahují vhodný poměr rychle rostoucích jednoletých druhů svazenka, pohanka, hořčice a lnička vytvářející velmi rychle velké množství biomasy s druhy dvouletými mrkev a vytrvalými, jako je například jitrocel kopinatý. Tyto byliny obohacující půdu organickou hmotou a uvolňují živiny z půdy a mateční horniny, čímž vytváří vhodné podmínky pro růst révy vinné. Rychle rostoucí jednoleté druhy chrání půdu před vodní erozí již po vzejití. Významnou část směsi tvoří různě vzrůstné bobovité rostliny. Zastoupeny jsou jak středně vzrůstné druhy, jako je vičenec ligrus a tolice dětelová či jetel inkarnát, tak drobnější vytrvalé druhy, jako je jetel bílý, štírovník růžkatý, čičorka pestrá, úročník bolhoj. Tyto druhy dokáží v symbióze s hlízkovými bakteriemi poutat vzdušný dusík a udržovat obsah přijatelného dusíku v optimálním množství. V případě nedostatku dusíku v půdě investují více energie do syntézy dusíku, v případě dostatku dusíku v půdě produkují více asimilátů. Další skupinou bylin ve směsi jsou dva druhy trav kostřava ovčí a kostřava červená. Tyto druhy se přirozeně vyskytují v jihomoravských stepních trávnících a jsou přizpůsobeny k přežívání kratších období nedostatku vody. Na rozdíl od mnoha jiných druhů trav tyto suchovzdorné trávy nereagují na nedostatek vláhy růstem kořenů do hlubších vrstev půdy, ale částečným sesycháním trsů a po deštích se opět bohatě zazelenají. Kombinace mělce a hluboce kořenících bylin vytváří jak efektivní konkurenční tlak kořenům révy vinné, které tím zčásti nutí kořenit hlouběji. Na rozdíl od trávníků však umožňuje dobré zasakování srážkové vody. Správným managementem bylinných porostů jsme schopni řídit uvolňování, nebo naopak poutání živin přístupných révě vinné. Při správné péči - kombinace sečení a válení, je životnost těchto porostů zhruba 5 6 let. již od jara v roce výsevu chrání půdu na svazích před erozí vytváří velké množství organické hmoty, Obohacuje půdu o uhlíkaté látky, nezbytné pro půdní organizmy, které půdu zúrodňují prokypřuje půdu i do hlubších horizontů zlepšuje vododržnost a zasakování srážkové vody uvolňuje z půdy a mateční horniny živiny potřebné pro růst révy vinné obohacuje půdu dusíkem umožňuje dle potřeby poutat a uvolňovat živiny v půdě tvorbou nektaru a pylu podporuje výskyt užitečného hmyzu minimalizuje náklady na nákup hnojiv vyšší počet druhů ve směsi zvyšuje plasticitu směsi v různých půdně klimatických podmínkách Použití a výsevek: vhodné k dlouhodobému ozelenění meziřadí vinic vhodné k přípravě půdy před výsadbou vinice 20 kg/ha při výsevu do každého druhého meziřadí 50 kg/ha při celoplošném výsevu před výsadbou

23 GreenMix multi Rok výsevu V porostu převažují jednoleté, rychle rostoucí druhy. Hořčice, svazenka a pohanka. Tyto byliny již od května chrání půdu před erozí, intenzivně obohacují půdu energií, zlepšují půdní strukturu a po odumření kanálky po jejich kořenech významně zvyšují schopnost půdy zasakovat i přívalové deště. Druhý rok po výsevu Ve druhém roce převažují dvouleté a vytrvalé druhy jako je vičenec ligrus, jetel inkarnát, štírovník růžkatý, čičorka a další. Porost výrazně poutá vzdušný dusík a nádherně kvete. Třetí rok po výsevu Začínají převažovat vytrvalé druhy, jako je jetel bílý, štírovník růžkatý, čičorka pestrá a jitrocel kopinatý. 23

24 GreenMix Economy cenově výhodná směs bylin splňující požadavky na ozelenění meziřadí v systému integrované produkce Směs je komponována tak, aby při dodržení povinných parametrů kladených na druhově bohaté směsi pro ozelenění vinic byla co nejlevnější. Obsahuje požadovaný počet druhů i požadované množství osiva bobovitých bylin, dále dva druhy menších suchovzdorných kostřav a tři druhy jednoletých dvouděložných bylin. Rychle a bujně rostoucí hořčici obohacující půdu o organickou hmotu a chránící půdu před erozí již relativně brzy po výsevu, svazenku a rychle vzcházející pohanku poskytující užitečnému hmyzu nektar z extraflorálních nektarií po celou vegetacie. již od jara v roce výsevu chrání půdu na svazích před erozí obohacuje půdu o uhlíkaté látky, nezbytné pro půdní organizmy, které půdu zúrodňují prokypřuje půdu i do hlubších horizontů zvyšuje vododržnost a schopnost zasakování srážkové vody uvolňuje z půdy a mateční horniny živiny potřebné pro růst révy vinné obohacuje půdu dusíkem umožňuje řídit proces mineralizace a zpětně poutání živin bylinným porostem tvorbou nektaru a pylu podporuje užitečný hmyz minimalizuje náklady na nákup hnojiv nízké náklady na osivo Použití a výsevek: vhodné k dlouhodobému ozelenění meziřadí vinic vhodné k přípravě půdy před výsadbou vinice 20 kg/ha při výsevu do každého druhého meziřadí 50 kg/ha při celoplošném výsevu před výsadbou termín výsevu únor až duben 24 V případě potřeby konzultace správného založení porostu či optimální péče o porost kontaktujte náš poradenský servis.

25 GreenMix mini směs určená k ozelenění příkmenného pásu vinic a sadů Tato směs je určena k dlouhodobému ozelenění příkmenného pásu o šířce cca cm pod keři révy vinné a ovocných dřevin v sadech. Směs po zapěstování efektivně potlačuje širokolisté agresivní plevele, eliminuje potřebu aplikací herbicidů a mechanické kultivace a díky tomu omezuje poškozování kmínků révy. Ozelenění rovněž výrazně snižuje v době primárních infekcí počáteční infekční tlak plísně révy (peronospory). Výhodou směsi jsou nízké nároky na údržbu. V běžných letech stačí 1 2 x za vegetaci směs pokosit, ve vlhkých letech stačí 1 pokosení. Po celou dobu od zapěstování chrání příkmenný pás před agresivní plevelnou vegetací. POZOR. Směs není vhodná do všech vinic a do všech půd. Vzhledem k tomu, že ve srovnání s mechanicky kultivovaným příkmenným pásem je v tomto případě zvýšená konkurence travního pásu vůči révě především o vodu, doporučujeme tuto směs vysévat až do starších, hlouběji zakořeněných vinic a pouze na hlubších, vododržných půdách, například na spraši. chrání příkmenný pás před agresivními plevely minimalizuje riziko mechanického poškození kmínků snadná údržba oddaluje a snižuje infekční tlak plísně révy (peronospory) dlouhá životnost Použití a výsevek: termín výsevu - únor až březen (ihned po sejití sněhu) výsevní množství kg/ha. Pro ruční výsev je vhodné namíchat osivo v poměru 1:3 s jemným zahradním substrátem (1díl osiva ku 3 dílům substrátu). v případě potřeby konzultace vhodnosti použití této směsi ve Vaší vinici kontaktujte náš poradenský servis Druhý rok po výsevu 25

26 Osivo zeleného hnojení Vicia panonica 50 %; Secale cereale 50 % Směs přezimujících rostlin pro podzimní termín výsevu. Podzimní zelené hnojení je vhodné pro zvýšení obsahu organické hmoty v půdě. Výhoda pěstování zeleného hnojení mimo hlavní vegetační sezonu révy vinné spočívá v omezené konkurenci odběru vody a živin z půdy. Nárůstem zelené hmoty a činností hlízkových bakterií dochází k poutání vzdušného dusíku. Při vytvoření vegetačního pokryvu vinice je eliminována vodní eroze. Optimální termín zapravení zeleného hnojení na jaře, před začátkem rašení révy vinné. Tento způsob ozelenění je vhodný i pro velmi mladé vinice. zvýšení organické hmoty v půdě poutání vzdušného dusíku zlepšení půdní struktury omezení vodní eroze půdy Použití a výsevek: termín výsevu od 5. září do 15. října pro zajištění optimálního zapojení porostu 60 až 80 kg/ha Jarní období 26

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009 VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY LET 2006-2009 Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ing. M. Broklová CHOROBY, PROTI NIMŽ BYLA OVĚŘOVÁNA OCHRANA padlí révy plíseň révy Pozn.: Dvě hlavní choroby

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Další

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Další

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont DuPont Curzate M WG FUNGICID Účinné látky: cymoxanil 4,5 %, mankozeb 68 % Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Spolehlivá účinnost

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Nové, jedinečné účinné látky Prověřená účinnost a spolehlivost méně starostí pro Vás Vhodné do integrované produkce Nehubí užitečný hmyz DuPont Tanos

Více

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009)

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ing. M. Broklová Pozn.: Výsledky 2. etapy

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

Moderní ochrana ovoce

Moderní ochrana ovoce Moderní ochrana ovoce Obsah Živočišní škůdci Isomate Madex Lepinox Plus NeemAzal - T/S PREV-B2 TM Typhlodromus pyri Quassia amara Cocana Spruzit-Flussig SpinTor Houbové choroby Alginure POLISENIO PREV-B2

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

Sledujte v TV Receptáři padů

Sledujte v TV Receptáři padů 04/ Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 17.3. Podpora z přírodyp rody Jarní přírodní výživa celé zahrady Nezapomeň Výživa pokojových kyselomilných

Více

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci - Bionomie a charakteristika hlavních skupin škůdců - Bioagens použitelná ve skladech a skladovaných zásobách - Mikrobiální insekticidy - Botanické

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 2 Týden: 20 Období: 12.5.2014 18.5.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 2 Týden: 20 Období: 12.5.2014 18.5.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 13 C 15 C 9 C Brno Hodonín Uherské Hradiště 13 C 14 C 12 C 14 C 14 C 11 C 14 C 14 C 10 C Znojmo 13 C 13 C Týdenní předpověď

Více

KURZ UDRŽITELNÉHO VINOHRADNICTVÍ 29.5.2012

KURZ UDRŽITELNÉHO VINOHRADNICTVÍ 29.5.2012 KURZ UDRŽITELNÉHO VINOHRADNICTVÍ 29.5.212 Nejvýznamnější choroby révy vinné - ochrana v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, Ph.D. Konvenční vinohradnictví Důsledky Těžce poškozená půda Oslabená

Více

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ekovín o.s., Brno 603 543 109, info@siphv.eu VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR - problémy konvenčního vinohradnictví -

Více

Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování. Martin Bagar Biocont Laboratory

Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování. Martin Bagar Biocont Laboratory Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování Martin Bagar Pomocné prostředky pro ochranu před houbovými chorobami: VitiSan padlí a strupovitost Myco-Sin spála růžokvětých, moniliózy,

Více

Sledujte v TV Receptáři padů

Sledujte v TV Receptáři padů 05/ Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 24.3. Neděle 31.3. Reportáž na začátku pořadu: Poruchy ve výživě rostlin Podpora z přírodyp rody Zelené

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 34. týdnu (30.8.2010 5.9.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 5 29.4. 2013 18. týden 1. Aktuální situace 2. Doporučení 3. Přípravky 1. Aktuální situace 1.1. Fenofáze východní Čechy Jádroviny - růžové

Více

Nejvýznamnější choroby révy vinné - ochrana v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, Ph.D.

Nejvýznamnější choroby révy vinné - ochrana v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, Ph.D. Nejvýznamnější choroby révy vinné - ochrana v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, Ph.D. 603 543 109 hluchy@biocont.cz www.biocont.cz Konvenční vinohradnictví Filosofie poručíme větru dešti Černý

Více

Dobrý start je základ!

Dobrý start je základ! Dobrý start je základ! Základní charakteristika účinná látka: působení: propamocarb 607 g/l systémový fungicid s preventivním i kurativním účinkem, vhodný pro listovou i půdní aplikaci formulace: SL -

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

Ochrana půdy ve vinici

Ochrana půdy ve vinici 1 Ochrana půdy ve vinici Dr. Wilfried Hartl www.bioforschung.at Eroze ve vinici Díky erozi jsou obnaženy kořeny. Ztráta půdy více než 30cm! Stabilní dodávka organických látek (hnůj, kompost) zlepšuje

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 32. týdnu (16.8.2010 22.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR Ing. M. Broklová Podnik: Martin Šebesta Lokalita: Březí Liščí vrch Rozloha: 6 ha Podnik: Martin Šebesta Lokalita: Březí Ořechovka Odrůdy: Merlot, RV

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 6 6.5. 2013 19. týden 1. Aktuální situace 2. Doporučení 3. Přípravky 1. Aktuální situace 1.1. Fenofáze východní Čechy Jabloně odr. Idared

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY Jedním z předpokladů intenzivního pěstování zeleniny je použití takových typů hnojiv, které plně odpovídají požadavkům jednotlivých zeleninových druhů. Nabízený sortiment

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 31 Období: 27.7.2015 2.8.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 31 Období: 27.7.2015 2.8.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 26 C 18 C 20 C 24 C 16 C 20 C 25 C 17 C 19 C 24 C 17 C 19 C 24 C 16 C 20 C Týdenní

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 KATALOG 2014 DLOUHODOBÝ ÚČINEK DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 EXTRA Dlouhodobé působení Osmocote pro zahradu Pro všechny zahradní, balkónové i domovní rostliny, okrasné keře,

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT

3-denní předpověď ÚT ST ČT 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 16 19 22 Brno 16 18 22 Hodonín 16 19 22 Vyškov 16 18 21 Znojmo 15 19 22 Týdenní předpověď Zdroj: www.yr.no, www.chmi.cz

Více

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Stroje pro údržbu ozeleněných vinic doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Úvod Pěstitelské technologie s využitím zatravněného meziřadí představují jednu ze základních podmínek systému integrovaného a biologického

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Obsah. Uvedené prostředky jsou vhodné pro systémy integrované produkce a organického pěstování (BIO).

Obsah. Uvedené prostředky jsou vhodné pro systémy integrované produkce a organického pěstování (BIO). Obsah Úvod 4 O nás 6 Přehled produktů podle abecedy 10 Přehled produktů podle plodin 11 Poradenství a služby 15 Produkty 16 Feromonové odparníky k matení samců obalečů 16 Insekticidní a biocidní přípravky

Více

Houbové choroby révy. výskyt ovlivňuje. Počasí. Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření

Houbové choroby révy. výskyt ovlivňuje. Počasí. Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření Houbové choroby révy výskyt ovlivňuje Počasí Dešťové srážky/ovlhčení Vlhkost vzdušná Teplota Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření 1 Průběh počasí 2010 2011-2012

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 8 Týden: 27 Období: 29.6.2015 5.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 8 Týden: 27 Období: 29.6.2015 5.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 23C 27 C 28 C 22 C 25 C 26 C 23 C 26 C 27 C 22 C 25 C 27 C 21 C 26 C 26 C Týdenní předpověď

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 22 C 22 C 24 C 19 C 20 C 23 C 22 C 22 C 24 C 21 C 21 C 24 C 19 C 20 C 22 C Týdenní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 30 Období: 20.7.2015 26.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 30 Období: 20.7.2015 26.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 31 C 34 C 31 C 29 C 32 C 29 C 31 C 33 C 34 C 30 C 33 C 34 C 29 C 32 C 27 C Týdenní

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 10 Týden: 29 Období: 13.7.2015 19.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 10 Týden: 29 Období: 13.7.2015 19.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 22 C 25 C 30 C 21 C 22 C 28 C 21 C 24 C 29 C 20 C 23 C 28 C 22 C 23 C 28 C Týdenní

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 6 2012

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 6 2012 SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 6 2012 pro vinařskou oblast Morava OCHRANA RÉVY VINNÉ VE 24. TÝDNU (11.6.2012 17.6.2012) CHOROBY Plíseň révy Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla ve vinařské oblasti

Více

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá.

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Produkce rostliny závisí na její schopnosti odolávat kritickým fázím růstu. K zajištění lepší odolnosti

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 20.3. 2013 Anotace

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Nově povolené přípravky k ochraně révy

Nově povolené přípravky k ochraně révy 1 Insekticidy Lepinox Plus Biopreparát na bázi bakterie Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (kmen EG 2348). Nahrazuje biologický přípravek Biobit XL, u nějž byla ukončena registrace, použití přípravku

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 28 Období: 6.7.2015 12.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 28 Období: 6.7.2015 12.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 31 C 29 C 24 C 29 C 26 C 24 C 31 C 28 C 24 C 30 C 28 C 24 C 30 C 24 C 23 C Týdenní

Více

VÝKLAD ÚDAJŮ NA ETIKETÁCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN S OHLEDEM NA RIZIKA PRO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NECÍLOVÉ ORGANISMY

VÝKLAD ÚDAJŮ NA ETIKETÁCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN S OHLEDEM NA RIZIKA PRO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NECÍLOVÉ ORGANISMY ÚTVAR: Oddělení rizik a účinnosti přípravků ADRESA ÚTVARU: Zemědělská 1a, 613 00 Brno VYŘIZUJE: Ing. Lenka Klašková E-MAIL: lenka.klaskova@ukzuz.cz TELEFON: 545 110 420 NAŠE ČJ.: UKZUZ 084804/2014 DATUM:

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů Neděle 26.5. 2013 Reportáž na začátku pořadu: Péče o balkónové květiny Péče o rajčata Podpora z přírodyp rody Výživa a ochrana plodové zeleniny Nezapomeň Nové

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 5 Týden: 23 Období: 2.6.2014 8.6.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 5 Týden: 23 Období: 2.6.2014 8.6.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Týdenní předpověď pro ČR PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO Červená křivka znázorňuje průměrné nejvyšší denní teploty ve C. Modrá křivka znázorňuje průměrné nejnižší

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 19.5. 2013 Reportáž na začátku pořadu: Výsadba rajčat at Podpora z přírodyp rody Úspora vody na zahradě Nezapomeň

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 31. týdnu (2.8.2010 8.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných lokalitách

Více

Ekologické vinohradnictví v ČR Ing. M. Hluchý, Ph.D. Ing. T. Richter Ekovín, o.s. www.siphv.eu Vývoj systému ekologického vinohradnictví v ČR - problémy konvenčního vinohradnictví -vývoj systému integrované

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk Krátce o Nanoprotech výrobcích: Nanoprotech spreje fungují na bázi nejnovějších nanotechnologií. Vyžadují minimální přípravu povrchu. Lehce pronikají

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 33 Období: 10.8.2015 16.8.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 33 Období: 10.8.2015 16.8.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 34 C 33 C 35 C 33 C 33 C 33 C 33 C 33 C 35 C 32 C 33 C 34 C 32 C 32 C 34 C Týdenní

Více

Datum vydání: 11.05.2011 Strana:1z 6 Datum revize: 20.10.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID. PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

Datum vydání: 11.05.2011 Strana:1z 6 Datum revize: 20.10.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID. PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Datum vydání: 11.05.2011 Strana:1z 6 Antre 70 WG PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID. PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ochraně proti chorobám

Více

Nový pomocný prostředek na ochranu rostlin možnost nejen pro ekologické zemědělce

Nový pomocný prostředek na ochranu rostlin možnost nejen pro ekologické zemědělce Nový pomocný prostředek na ochranu rostlin možnost nejen pro ekologické zemědělce Roman Pavela Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně e-mail: pavela@vurv.cz Současný

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Harmonie výnosu a kvality Je zcela nový produkt, který představuje účinný nástroj v boji proti houbovým chorobám obilnin. Na trhu je nabízen

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele MOMENTUM

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Pouze pro profesionální uživatele MOMENTUM PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele MOMENTUM Postřikový, systemický a kontaktní fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně révy vinné proti plísni

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.ekovin.cz 6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.ekovin.cz 6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 24. týdnu (13.6.2011 19.6.2011) Choroby Plíseň révy V závěru minulého období byly na více lokalitách zjištěny první primární výskyty choroby,

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď Zdroj: www.yr.no, www.chmi.cz

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 14 14 18 Brno 14 13 17 Hodonín 15 14 18 Vyškov 14 12 17 Znojmo 13 14 17 Týdenní předpověď ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST Červená

Více

CHEMAP AGRO s.r.o 3. 1 Prémiová výživa 5

CHEMAP AGRO s.r.o 3. 1 Prémiová výživa 5 obsah CHEMAP AGRO s.r.o 3 1 Prémiová výživa 5 1.1 LISTER Zn 80 SL 6 1.2 LISTER Cu 80 SL 7 1.3 LISTER Mn 80 SL 8 1.4 LISTER Mo 80 SL 9 1.5 LISTER Fe 130 WP, LISTER Fe Plus 80 SL 10 1.6 LISTER Co 50 SL 11

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Systiva. Zjednodušte si hospodaření.

Systiva. Zjednodušte si hospodaření. Systiva Zjednodušte si hospodaření. První nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám bsah Úvod 4 Fungicidní mořidlo určené k ochraně

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Klíč k Vaší úrodě. Katalog výrobků

Klíč k Vaší úrodě. Katalog výrobků Klíč k Vaší úrodě Katalog výrobků Mikrogranuláty: Společnost Fertirev Srl je výrobce hnojiv, pomocných rostinných přípravků a pomocných půdních látek na bázi Glukohumátů TM. Patří do skupiny Medesta Internationale,

Více