OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ"

Transkript

1 OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ Isonet LE Isonet L plus Typhlodromus pyri Lepinox Plus NeemAzal T/S VermiFit A Hycol E víno ProKton Green Mix multi GreemMix mini GreenMix Economy Osivo zeleného hnojení Rozmetadlo hnojiv Alginure Flowbrix Kocide 2000 PREV-B2 TM Wetcit VitiSan NatriSan HF-Mycol Cocana Solfex Síra BL AquaVitrin K

2 Vážení vinaři a vinohradníci, letos tomu bude 25 let od doby, kdy jsme začali jako firma BIOCONT LABORATORY nabízet a zavádět do praxe prostředky ekologické ochrany proti škůdcům a chorobám. Dnes jsme schopni nabídnout Vám ucelený systém ekologické ochrany, který poskytuje stejnou míru jistoty, jako ochrana chemická. A také nabídnout správné začlenění těchto přípravků do integrované produkce, tak aby Vám co nejvíce prospěly. Stále pro Vás testujeme nové přípravky. Ty, které se opakovaně v několika letech v náročných podmínkách osvědčily na velmi citlivých odrůdách, zařazujeme do systému ochrany. Pouze takové produkty Vám nabízíme na stranách tohoto katalogu. Můžete si tedy být jisti tím, že produkty, které zde najdete, jsou velmi důkladně odzkoušené v našich podmínkách. A že jsme schopni je vhodně zapojit do Vaší praxe. Záleží nám na tom, abychom nabízeli opravdu jen ty nejlepší ekologické přípravky, které se ve světě vyrábí. Díky velmi úzké spolupráci s mnoha významnými vinařskými podniky na Moravě se v posledních letech podařilo najít velmi efektivní využití prostředků ekologické ochrany i v integrované produkci. Na základě těchto zkušeností z širokého spektra podmínek jsme schopni navrhnout systém ochrany pro jednotlivé podniky na míru - podle Vašich požadavků a specifických nároků jednotlivých podniků. Je nám jasné, že změny v ochraně nelze dělat neuváženě a je to velmi obtížné. A proto Vám chceme být i v tomto nápomocni a nabídnout naši plnou podporu. Velké rezervy vidíme také v přístupu k výživě révy. Často se setkáváme s tím, že výživa bývá aplikována víceméně paušálně, bez opravdové znalosti stavu v daných vinicích. Každá vinice má však odlišné půdní podmínky, vegetační pokryv a s tím související agrotechniku. Postupně naši nabídku rozšiřujeme o speciální hnojiva pro řešení konkrétního stavu výživy jednotlivých vinic. Rádi bychom Vám i v této oblasti nabídli naše služby a pomohli Vám docílit stavu, kdy budou keře révy vyživovány harmonicky a budou Vám poskytovat produkci nejvyšší kvality i rentability. Rádi Vám budeme oporou i v tomto roce Ing. Štěpán Hluchý 2

3 Alginure výluh z mořských řas, rostlinné aminokyseliny, algináty, fosfonáty plíseň révy (peronospora) padlí révy (oidium) Ošetření Alginurem aktivuje imunitní systém rostliny, která blokuje infekci patogenem okamžitě po napadení. U olejových skvrn z dřívějšího napadení dochází k nekróze okrajové části infikovaných pletiv a zastavení šíření patogenu. Alginure vyvolává v rostlinách velmi silnou tvorbu obranných látek. Tyto látky jsou následně rozváděny systémem rostliny a chrání tedy i nově přirůstající pletiva. Proto je Alginure využíván především v období intenzivního růstu a nejcitlivějších fenofázích révy vinné. Alginure lze také mísit s většinou chemických přípravků. Vhodné je použití v období počátku květu, dokvétání a ve fázi bobulí velikosti malého hrášku. Zastavená plíseň révy aktivuje imunitní systém rostlin silný účinek proti plísni révy vedlejší účinek proti padlí révy obsahuje listy přijatelný P a K Typické použití Alginure během vegetace Preventivně: 3 4 l/ha před květem, jednou až dvakrát 4 5 l/ha po květu Kurativně: co nejdříve po napadení 5 7 l/ha, po 5 7 dnech opakovat 3

4 Flowbrix oxychlorid Cu plíseň révy (peronospora) Kontaktní fungicid inhibuje klíčení spor patogenu a přímo zabíjí plísně a bakterie na povrchu ošetřených částí rostlin. Přípravek vykazuje vedlejší účinnost na červenou spálu révy, černou skvrnitost révy a černou hnilobu révy. Měď je jedním z nejdéle používaných fungicidů, ani po 130 letech užívání se u cílových patogenů nevyvinula rezistence. kontaktně zabíjí pravé plísně a bakterie zpevňuje rostlinná pletiva chrání mechanicky poraněná pletiva kapalná formulace snadná příprava postřikové kapaliny ve snížených dávkách používán ke zvýšení efektu Alginuru Olejové skvrny na listu způsobené plísní révy Typické použití mědi během vegetace 4 v kombinaci s Alginurem 0,5 1 l/ha samostatně proti peronospoře 1,25 3 l/ha k ošetření poraněných pletiv po krupobití 1,5 l/ha

5 Kocide 2000 hydroxid měďnatý plíseň révy (peronospora) Moderně formovaný měďnatý fungicid obsahující měď ve vysoce účinné formě hydroxidu měďnatého. Díky moderní technologii formulace má jeden gram účinné látky pokryvnost 30 m 2. Významný je i synergický efekt s Alginurem při aktivaci imunitního systému révy. Přípravek inhibuje klíčení spor patogenu a zabíjí škodlivé plísně a bakterie na povrchu rostlin. vysoká účinnost kontaktní ošetření proti plísni révy a bakteriálním chorobám zpevňuje rostlinná pletiva chrání mechanicky poraněná pletiva ve snížených dávkách používán ke zvýšení efektu Alginuru Krystaly hydroxidu měďnatého na povrchu listu v kombinaci s Alginurem 0,3 1 kg/ha samostatně proti peronospoře 1 2,5 kg/ha k ošetření poraněných pletiv po krupobití 1,5 kg/ha v kombinaci s AquaVitrinem K Bobule napadené peronosporou 5

6 PREV-B2 TM listové hnojivo s obsahem pomerančového oleje padlí révy, plíseň šedá roztoči, třásněnky Pomeranče obsahují ve svých slupkách olej s přírodními látkami s fungicidní a insekticidní účinností. Tyto látky jsou obsaženy v přírodním, za studena lisovaném oleji, který je součástí PREV-B2. PREV-B2 se i v náročných oidiových letech dobře osvedčuje jako spolehlivý prostředek schopný chránit vinice před napadením padlím révy. Pomerančový olej poškozuje povrchovou strukturu mycelia hub na povrchu rostliny a samostatně při preventivní aplikaci omezuje napadení padlím. Ve směsi NatriSanem nebo VitiSanem dochází ke kontaktnímu vysušení mycelia. Lze jej použít samostatně, v kombinaci se sírou nebo kombinaci s bikarbonáty (VitiSan, NatriSan). Narušuje a vysušuje jemná pletiva padlí, plísně šedé a dalších hub na povrchu ošetřených rostlin. Typické použití PREV-B2 během vegetace mg / kg Obsah bóru v sušine listů mg/kg neošetřeno zvýšení o 22% PREV-B2 Kocide 2000 Kocide + PREV-B2 0,2 % zlepšuje kvetení a násadu bobulí omezuje výskyt padlí a roztočů omezuje podmínky pro šíření chorob výborný smáčivý účinek zvyšuje odolnost ochrany proti smyvu deštěm velmi dobrá mísitelnost s přípravky 6 Zvětšení 10x 1,5 2 l/ha (0,4 0,5 %) působí kontaktně

7 Wetcit smáčedlo pro zlepšení funkce insekticidů, akaricidů, fungicidů, herbicidů, pomocných prostředků a kapalných hnojiv WETCIT je adjuvant určený do tank mixu většiny přípravků na ochranu rostlin, pomocných prostředku a kapalných hnojiv pro použití v zemědělství. Je založený na patentované technologii OROWET směs pomerančového oleje a etoxylovaných alkoholů. Díky svému složení se velmi dobře váže na kutikulu, zároveň ale napomáhá pronikání účinných látek do pletiv. Při ovlhčení rostlin ošetřených WETCITEM dochází k redistribuci ochranného filmu i na nově narostlá pletiva % Účinnost přípravku Wetcit proti hálčivcům na révě vinné V. Pavlovice, 2014 Kumulus 2 % + Wetcit 0,2 % Kumulus 1,5 % + Wetcit 0,2 % Kumulus 2 % zvýšení pokryvnosti postřiku urychluje zasychání postřiku chrání proti smyvu deštěm usnadňuje pronikání účinných látek do pletiv zajišťuje redistribuci kontaktních přípravků při dalším ovlhčení rostliny 0,1 0,2 % v kombinaci s přípravkem 7

8 VitiSan pomocný prostředek na bázi hydrogenuhličitanu draselného zvyšující odolnost rostlin padlí révy, plíseň šedá VitiSan mění ph na povrchu ošetřených rostlin. Tím vytváří nevhodné podmínky pro rozvoj hub, snižuje množství životaschopných spor a omezuje růst mycelia houbových patogenů na povrchu rostlin. VitiSan také uvolňuje draslík v rostlinám přijatelné formě. Draslík zvyšuje intenzitu fotosyntézy a obranyschopnost rostliny, podílí se na řízení vodního režimu v rostlině. Vhodný poměr N/K je nezbytný pro harmonický růst a vývoj rostlin, má významný vliv na kvalitu a výnos hroznů. naprosto odlišný mechanismus působení od běžných fungicidů významný prvek antirezistentní strategie nulová ochranná lhůta obsahuje listově přijatelný draslík vytváří prostředí nevhodné pro rozvoj patogenů působí proti padlí révy i šedé hnilobě Typické použití VitiSanu během vegetace Optimální termín aplikace v IP je ve fázi bobulí velikosti hrášku a uzavírání hroznů. proti padlí preventivně 8 10 kg/ha kurativně 8 10 kg/ha v kombinaci s PREV-B2 při silnějším napadení padlím révy aplikovat tuto kombinaci jako 2. postřik po ošetření Cocanou proti plísni šedé (6 10 kg/ha do zóny hroznů, po 5 7 dnech opakovat dle infekčního tlaku) bez testu srážení nemíchat s chemickými přípravky 8

9 NatriSan pomocný prostředek na bázi hydrogenuhličitanu draselného zvyšující odolnost rostlin padlí révy NatriSan mění ph na povrchu ošetřených rostlin. Tím vytváří nevhodné podmínky pro rozvoj hub, snižuje množství životaschopných spor a omezuje růst mycelia hub na rostlinách. cenově příznivé ošetření naprosto odlišný mechanismus působení od běžných fungicidů vhodný k prostřídání ú.l. v postřikovém sledu vytváří prostředí nevhodné pro rozvoj patogenů preventivně 8 10 kg/ha kurativně 8 10 kg/ha v kombinaci s PREV-B2 při silnějším napadení padlím révy aplikovat kombinaci jako 2. postřik po ošetření Cocanou optimální termín aplikace v IP je v období dokvétání až uzavírání hroznů doporučené ošetření do BBCH 79 uzavírání hroznů bez testu srážení nemíchat s chemickými přípravky Bobule napadená padlím révy Typické použití NatriSanu během vegetace 9

10 HF-Mycol pomocný prostředek na bázi fenyklového oleje a dalších rostlinných extraktů padlí révy, plíseň šedá HF-Mycol je využíván především v situacích extrémně silných infekčních tlaků padlí révy. Směs HF-Mycolu a některého z bikarbonátů (VitiSan, NatriSan) je jedním z nejsilnějších ochranných zásahů proti padlí. Tato kombinace narušuje povrchové struktury padlí a vysušuje houbová vlákna a spory. Fenyklové silice mají antiseptické působení a omezují rozvoj patogenu. razantní ošetření proti padlí a plísni šedé je šetrný k rostlinám i při vysokých dávkách významný prvek antirezistentní strategie 2,5 5 l/ha působí kontaktně proti padlí a šedé hnilobě vhodný zejména ve velmi náročných letech 10

11 Cocana kapalné draselné kokosové mýdlo silně napadené vinice padlím révy Cocana je speciální kapalné mýdlo pro zemědělské použití. Ve vinicích se využívá k tlakovému umytí hroznů, které jsou silně napadeny padlím révy. Při ošetření dochází k narušení mycelia padlí a jeho odstranění. Pro zastavení infekce je třeba zbývající mycelium patogenu na hroznech ošetřit kombinací VitiSan + PREV-B2 (nebo HF-Mycol). Druhý krok je třeba aplikovat co nejdříve po oschnutí porostu, nejpozději do 48 hodin, dříve než mycelium zasažené Cocanou zregeneruje. aplikace 2% roztoku Cocany do zóny hroznů, dávka postřikové kapaliny min l Co nejdříve po oschnutí porostu proveďte aplikaci PREV-B2 + VitiSan nebo PREV-B2 + NatriSan. Místo PREV-B2 lze použít i HF-Mycol. velmi silná kurativní účinnost Korkové jizvy na pokožce zachráněných hroznů. Při včasném zásahu se bobule dále vyvíjí a nepraskají. Po zastavení infekce Cocanou a následném ošetření: Cocana 2 % + (za 2 dny) VitiSan+ HF Mycol 11

12 Solfex síra 98 % hnojivo padlí révy Síra je pro rostliny nezbytná pro přeměnu přijímaného nitrátového dusíku v aminokyseliny a je stavebním prvkem některých aminokyselin. Také je potřebná pro tvorbu proteinů a chlorofylu. Za vyšších teplot síra sublimuje a fumiguje do porostu, tím působí preventivně a omezuje napadení padlím. 98 % jemně mletá elementární síra aplikace nejlépe na ovlhčený list vytváří nepříznivé podmínky pro rozvoj hub aplikace mezi ochrannými ošetřeními možno použít v ekologickém zemědělství baleno po 25 kg v papírových pytlích Rozmetadlo hnojiv Rozmetadlo určené k aplikaci jemně mletých hnojiv, zejména k aplikaci hnojiv na bázi jemně mleté síry a vápence. rozsah dávkování 1 25 kg/ha aplikace poprachem Parametry rozmetadel: G300 G406 Typ Kapacita kg l Průměr ventilátoru (mm) Rozptyl (m) Energetická náročnost (hp) Výška (cm) Šířka (cm) Délka (cm) Váha (kg) G G

13 Síra BL mikrogranulovaný fungicid obsahující 80 % koloidní síry padlí révy Síra je jedním z nejdéle používaných fungicidů. Působí kontaktně proti padlí révy. A je vhodným doplněním ochrany v integrované produkci i ekologickém zemědělství k ostatním používaným fungicidům. Ve vyšších koncentracích vykazuje síra i akaricidní účinek. vysoká účinnost v kombinaci s Wetcitem významný prvek antirezistentní strategie ekonomicky výhodné ošetření ve fázi listu v kombinaci s Wetcitem proti padlí (3 kg/ha síry BL + Wetcit 0,2%) za vegetace proti padlí buď samostatně až 4,8 kg/ha nebo v kombinaci s bikarbonáty a olejovými přípravky Pokročilejší stádium napadení hroznu padlím Letorosty deformované hálčivcem révovým Typické prosvětlení listové čepele hálčivcem révovým 13

14 AquaVitrin K draselné vodní sklo roztoči, padlí révy, plíseň šedá AquaVitrin K zpevňuje povrchová pletiva a vytváří na povrchu ochrannou mechanickou bariéru. Vysoké ph omezuje klíčení spór a růst mycelia patogenních hub. AquaVitrin K je typicky používán pro ochranu před padlím v období před květem a v závěru vegetace jako prevence plísně šedé. zpevňuje povrchová pletiva omezuje prorůstání patogenních hub do rostliny zvýšením ph na povrchu rostlin vytváří nevhodné podmínky pro růst mycelia nulová ochranná lhůta cenově příznivá prevence šedé hniloby Hrozen napadený plísní šedou Po poškození kroupami ošetřit nejpozději do 48 hodin, AquaVitrin K (4 l/ha) + Kocide 2000 (1,5 kg/ha) 4-5 l/ha Aplikace uzavře poškozená pletiva a chrání před napadením patogeny 14

15 Isonet L plus, Isonet LE matení samců obalečů Samci obalečů mají neuvěřitelně vyvinutý čich. Každý druh má svou vlastní vůni, kterou v miliardtinách gramu produkují jejich samičky. Na základě této vůně jsou samci schopni najít svou vonící samici na vzdálenost několika set metru. Při tomto hledání se orientují podle jednotlivých molekul feromonu. Pokud vinici lehce provoníme vůní samiček škodlivých obalečů, jejich samečci své vyvolené nenajdou, ty zůstanou neoplodněné a hrozny jsou stoprocentně chráněny před housenkami. Přitom nemusíme nic zabíjet, jen možná vezmeme obalečům trochu radosti ze života. spolehlivá účinnost, dosahující 100 % Odparníky zabezpečují ochranu od doby vyvěšení až do konce vegetace. Aktuální odpar viz Úroveň napadení hroznů housenkami obalečů v JM vinicích, 2. generace 2011 díky geniálnímu řešení odparníku stačí pouze 11 ha 45 ha 9 ha jedna aplikace na počátku sezóny 505 ha prevence před napadením hroznů plísní šedou ekonomicky výhodné řešení Celkem hodnoceno 570 ha působí jen na cílové škůdce, stovky druhů užitečného hmyzu zůstanou zachovány a posilují nulové napadení 1,1 4 % 4 % a více do 1 % stabilitu ekosystému vinice ideální způsob ochrany pro systémy ekologického a integrovaného vinohradnictví na počátku práce s feromony 500 odparníků Isonet L plus/ha později, po potlačení populace obalečů cca 250 až 200 odparníků Isonet LE/ha 15

16 Lepinox Plus bakteriální insekticid housenky škodlivých druhů obalečů Přípravek Lepinox patří do nové generace přípravků s účinnou látkou Bacillus thuringiensis, kterou obsahoval u nás známý biologický insekticid Biobit XL. Bakterie Bacillus thuringiensisou obsahují specifické toxiny, které jsou po sežrání housenkou ve střevě aktivovány (1), naváží se na střevní stěnu (2), kterou následně poškozují. Toxin i bakterie pronikají do těla housenky, která během několika desítek minut zastavuje žír a během 2 3 dnů hyne. Působení je omezeno jen na housenky motýlu, takže účinná látka není škodlivá ani pro ostatní hmyz, ani pro obratlovce nebo člověka. 3x více účinné látky oproti původnímu Bt přípravku velmi šetrný k užitečným organizmům ekonomické ošetření proti obalečům nulová toxicita pro obratlovce a člověka vhodné ekologické zemědělství i integrovanou produkci Účinnost přípravku Lepinox Plus na 2. generaci obalečů, % Lepinox Plus 0,75 kg/ha ( 2 aplikace) Lepinox Plus 1 kg/ha (2 aplikace) Kobylí Lepinox Plus 1 kg/ha (1 aplikace) Biobit XL 1,5 l/ha ( 2 aplikace) Lepinox Plus 1 kg/ha (2 aplikace) Pravlov Biobit XL 1,5 l/ha (2 aplikace) 1 kg/ha v menším množství vody ( l/ha) jemným rosením v době líhnutí maxima housenek z vajíček viz signalizace na nemísit s vysoce alkalickými produkty (VitiSan, NatriSan, AquaVitrin K a měďnatými přípravky) 16

17 ROZŠÍŘENÁ REGISTRACE NeemAzal T/S přírodní rostlinný insekticid mšička révokaz Mnohé rostliny si jako jeden ze způsobů ochrany před hmyzem a roztoči syntetizují insekticidní látky. Tropický strom Azadirachta indica syntetizuje na obranu před hmyzem více než deset přírodních insekticidů. Dva z těchto přírodních insekticidů Azadirachtin A a B jsou účinnými látkami přípravku Neem Azal T/S. Tento přípravek po ošetření rostliny z části proniká do rostlinných pletiv, kde je systemicky rozváděn i do neošetřených částí rostliny. Hmyz a roztoči po sežrání či sání na takto ošetřených pletivech do několika hodin zastavují žír a hynou. V případě kolonií mšic trvá vyhynutí celé kolonie několik dnů. Takto je možno v ekologických systémech pěstování potlačovat jak larvy a dospělce brouků, ploštic, mšic a červců, tak i housenky minujících motýlů a roztoče sající rostlinná pletiva. V révě vinné je nově Neem Azal T/S zaregistrován k ochraně révy před mšičkou révokazem. Dravé roztoče, jako je T. pyri Neem Azal T/S nezabíjí. jediný systemicky účinný insekticid povolený k ochraně révy vinné v ekologické produkci jediný insekticid schopný účinně likvidovat mšičku révokaze uvnitř hálek v listech révy vinné dlouhodobá vysoká účinnost nízká toxicita pro necílové organizmy schéma průniku Azadirachtinu do listů ošetřené rostliny Poškození způsobené mšičkou révokazem Schéma průniku Azadirachtinů do listů ošetřené rostliny 2 hodiny od aplikace 62 % zasychá na povrchu listu 38 % proniká do listu mšička révokaz aplikovat 1 až 2 x v intervalu 7 14 dnů v dávce 3 l/ha do fenofáze BBCH 61, tj. do květu Mísitelnost: viz tabulka mísitelnosti na straně 27 17

18 Typhlodromus pyri dravý roztoč svilušky, vlnovníci, hálčivci a třásněnky 18 Roztoč T. pyri je ideálním prostředkem ochrany vinic. Jak dospělci, tak jeho nymfy se živí mnoha škůdci. Nejsou to jen svilušky, hálčivci a vlnovníci, ale i larvy třásněnek a jiného drobného hmyzu. Všechny tyto škůdce spolehlivě udržuje hluboko pod hladinou škodlivosti. Pokud T. pyri tuto kořist nemá, nepohrdne ani myceliem padlí a pylem. A pokud nemá ani tyto zdroje, dokáže bez problémů několik týdnů.hladovět. Podle množství kořisti dokáží samice tohoto druhu dokonce ovlivnit genetické složení svého potomstva - poměr samců a samic líhnoucích se z jejich vajíček. Je-li kořisti dostatek, kladou většinu samičích vajíček, čímž se výrazně zrychlí rychlost růstu populace. A je-li kořisti nedostatek, kladou víc samčích vajíček, čímž rychlost množení omezí. dlouhodobá spolehlivá regulace všech škodlivých druhů roztočů žijících na révě vinné stačí pouze jedna aplikace za celou dobu existence vinice vyšší vitalita keřů révy vinné vede k vyšší odolnosti vůči chorobám a zvýšení výnosu až o 30 % výrazná úspora nákladů na akaricidní ochranu (cca Kč/ha a rok) ve roce po výsadbě vinice, nebo kdykoli později 1 pás s cca 30 roztoči na každý 3. keř révy vinné. V prvním roce se T. pyri množí na keřích, kam byl aplikován, ve druhém roce se šíří na vedlejší keře. plné účinnosti je dosaženo od jara 3. roku po aplikaci v případě potřeby konzultace aplikace či fungování T. pyri volejte náš poradenský servis

19 VermiFit A extrakt z kompostu kalifornských žížal a dalších přírodních látek Žížaly při trávení rostlinné biomasy uvolňují z odumřelých rostlinných buněk nejen živiny v okamžitě přijatelných formách, ale i rostlinné hormony, enzymy, aminokyseliny, sacharidy a mnoho dalších, biologicky aktivních látek se stimulačním efektem. VermiFit A významně podporuje fyziologickou kondici révy, zlepšuje příjem živin kořenovým systémem rostlin. Ošetřené vinice vykazují mírně zvýšený výnos (cca 6 %), vyšší vyzrálost hroznů a vyšší odolnost vůči některým houbovým chorobám. Zvýšení výnosu po aplikaci VermiFitu A 1,5 zlepšuje příjem živin kořeny zvyšuje odolnost rostlin k houbovým kg / keř antistresový účinek zvýšení 5,8 % 1,4 zvýšení 3,8 % 1,3 1,2 chorobám zlepšuje nasazování bobulí 1,1 zvyšuje výnos a kvalitu hroznů 1,0 standardní ošetření (při 6 % zvýšení výnosu zvýšení cukernatosti o cca 1 onm) standardní ošetření + VermiFit A standardní ošetření + Kondisol Snížení napadení hroznů padlím po aplikaci VermiFitu A, průměr z roků Četnost napadení (%) neošetřeno standardní ošetření standardní ošetření + VermiFit A standardní ošetření + Kondisol před květem - postřik 4 l/ha ve l vody na počátku tvorby bobulí l/ha 1 2 týdny před začátkem zaměkání 4 6 l/ha při stresových podmínkách (sucho, přemokření, utužená půda aj.) 19

20 Hycol E víno kapalné listové hnojivo obsahující draslík, aminokyseliny, oligopeptidy, hořčík a stopové prvky Komplexní listové hnojivo Hycol-E víno je roztok kolagenních aminokyselin, oligopeptidů, základních živin i stopových prvků s vyšším obsahem draslíku. Poměr obsažených živin byl určen na základě listových a půdních rozborů reprezentativního vzorku moravských vinic. Hnojivo podporuje řadu biochemických reakcí révy, podporuje růst vývoj a tvorbu generativních orgánů. Má příznivý vliv na poměr kyselin v moštu. Hnojivo je vhodné zejména pro vinice s nízkým obsahem draslíku v půdě. Poměr draslíku k dusíku (K/N) je motorem výnosu. Zároveň ale bývá vzájemný poměr těchto živin ve vinicích často nevyvážený. Hycol-E víno je vhodný zejména pro případy mírného deficitu K, nebo pro slaběji rostoucí vinice s nedostatkem několika živin. 5 Hmotnost hroznu po ošetření hmotnost kg/keř bez výživy Hycol-E víno komplexní, vyvážený obsah živin zlepšuje poměr kyselin v moštu cukernatost Cukernatost hroznů po ošetření krát 5 l/ha bez výživy Hycol-E víno

21 ProKton Listové hnojivo ProKton obsahuje vysoké množství draslíku v organické vazbě a rychle přijatelné aminokyseliny. Draslík je živina, která je ve vinicích velmi často deficitní a to zejména na těžkých půdách. Optimální výživa draslíkem je předpokladem pro harmonický růst i dozrávání a dopěstování kvalitní suroviny. Aminokyseliny podporují rychlý příjem draslíku a rychlou nápravu deficitu výživy. ProKton je možné aplikovat na list nebo i kapkovou závlahou. vysoký obsah draslíku vhodný poměr K/N pro problémové vinice vhodný pro rychlé doplnění draslíku v rostlině podporuje vyzrávání 3,5 3 PoměrN/Kv rostlině častá situace výživy v JM vinicích Poměr N/K [%] 2,5 % 2 1,5 pásmo optima 1 0,

22 GreenMix multi druhově bohatá směs bylin speciálně sestavená k víceletému ozelenění vinic 22 Druhově bohatá směs určená k víceletému ozelenění meziřadí vinic. Tato patnáctidruhová směs byla vyvinuta ve spolupráci českých a rakouských odborníků a je dále modifikována na základě výsledků dlouhodobého testování v našich a rakouských vinicích. Obsahují vhodný poměr rychle rostoucích jednoletých druhů svazenka, pohanka, hořčice a lnička vytvářející velmi rychle velké množství biomasy s druhy dvouletými mrkev a vytrvalými, jako je například jitrocel kopinatý. Tyto byliny obohacující půdu organickou hmotou a uvolňují živiny z půdy a mateční horniny, čímž vytváří vhodné podmínky pro růst révy vinné. Rychle rostoucí jednoleté druhy chrání půdu před vodní erozí již po vzejití. Významnou část směsi tvoří různě vzrůstné bobovité rostliny. Zastoupeny jsou jak středně vzrůstné druhy, jako je vičenec ligrus a tolice dětelová či jetel inkarnát, tak drobnější vytrvalé druhy, jako je jetel bílý, štírovník růžkatý, čičorka pestrá, úročník bolhoj. Tyto druhy dokáží v symbióze s hlízkovými bakteriemi poutat vzdušný dusík a udržovat obsah přijatelného dusíku v optimálním množství. V případě nedostatku dusíku v půdě investují více energie do syntézy dusíku, v případě dostatku dusíku v půdě produkují více asimilátů. Další skupinou bylin ve směsi jsou dva druhy trav kostřava ovčí a kostřava červená. Tyto druhy se přirozeně vyskytují v jihomoravských stepních trávnících a jsou přizpůsobeny k přežívání kratších období nedostatku vody. Na rozdíl od mnoha jiných druhů trav tyto suchovzdorné trávy nereagují na nedostatek vláhy růstem kořenů do hlubších vrstev půdy, ale částečným sesycháním trsů a po deštích se opět bohatě zazelenají. Kombinace mělce a hluboce kořenících bylin vytváří jak efektivní konkurenční tlak kořenům révy vinné, které tím zčásti nutí kořenit hlouběji. Na rozdíl od trávníků však umožňuje dobré zasakování srážkové vody. Správným managementem bylinných porostů jsme schopni řídit uvolňování, nebo naopak poutání živin přístupných révě vinné. Při správné péči - kombinace sečení a válení, je životnost těchto porostů zhruba 5 6 let. již od jara v roce výsevu chrání půdu na svazích před erozí vytváří velké množství organické hmoty, Obohacuje půdu o uhlíkaté látky, nezbytné pro půdní organizmy, které půdu zúrodňují prokypřuje půdu i do hlubších horizontů zlepšuje vododržnost a zasakování srážkové vody uvolňuje z půdy a mateční horniny živiny potřebné pro růst révy vinné obohacuje půdu dusíkem umožňuje dle potřeby poutat a uvolňovat živiny v půdě tvorbou nektaru a pylu podporuje výskyt užitečného hmyzu minimalizuje náklady na nákup hnojiv vyšší počet druhů ve směsi zvyšuje plasticitu směsi v různých půdně klimatických podmínkách Použití a výsevek: vhodné k dlouhodobému ozelenění meziřadí vinic vhodné k přípravě půdy před výsadbou vinice 20 kg/ha při výsevu do každého druhého meziřadí 50 kg/ha při celoplošném výsevu před výsadbou

23 GreenMix multi Rok výsevu V porostu převažují jednoleté, rychle rostoucí druhy. Hořčice, svazenka a pohanka. Tyto byliny již od května chrání půdu před erozí, intenzivně obohacují půdu energií, zlepšují půdní strukturu a po odumření kanálky po jejich kořenech významně zvyšují schopnost půdy zasakovat i přívalové deště. Druhý rok po výsevu Ve druhém roce převažují dvouleté a vytrvalé druhy jako je vičenec ligrus, jetel inkarnát, štírovník růžkatý, čičorka a další. Porost výrazně poutá vzdušný dusík a nádherně kvete. Třetí rok po výsevu Začínají převažovat vytrvalé druhy, jako je jetel bílý, štírovník růžkatý, čičorka pestrá a jitrocel kopinatý. 23

24 GreenMix Economy cenově výhodná směs bylin splňující požadavky na ozelenění meziřadí v systému integrované produkce Směs je komponována tak, aby při dodržení povinných parametrů kladených na druhově bohaté směsi pro ozelenění vinic byla co nejlevnější. Obsahuje požadovaný počet druhů i požadované množství osiva bobovitých bylin, dále dva druhy menších suchovzdorných kostřav a tři druhy jednoletých dvouděložných bylin. Rychle a bujně rostoucí hořčici obohacující půdu o organickou hmotu a chránící půdu před erozí již relativně brzy po výsevu, svazenku a rychle vzcházející pohanku poskytující užitečnému hmyzu nektar z extraflorálních nektarií po celou vegetacie. již od jara v roce výsevu chrání půdu na svazích před erozí obohacuje půdu o uhlíkaté látky, nezbytné pro půdní organizmy, které půdu zúrodňují prokypřuje půdu i do hlubších horizontů zvyšuje vododržnost a schopnost zasakování srážkové vody uvolňuje z půdy a mateční horniny živiny potřebné pro růst révy vinné obohacuje půdu dusíkem umožňuje řídit proces mineralizace a zpětně poutání živin bylinným porostem tvorbou nektaru a pylu podporuje užitečný hmyz minimalizuje náklady na nákup hnojiv nízké náklady na osivo Použití a výsevek: vhodné k dlouhodobému ozelenění meziřadí vinic vhodné k přípravě půdy před výsadbou vinice 20 kg/ha při výsevu do každého druhého meziřadí 50 kg/ha při celoplošném výsevu před výsadbou termín výsevu únor až duben 24 V případě potřeby konzultace správného založení porostu či optimální péče o porost kontaktujte náš poradenský servis.

25 GreenMix mini směs určená k ozelenění příkmenného pásu vinic a sadů Tato směs je určena k dlouhodobému ozelenění příkmenného pásu o šířce cca cm pod keři révy vinné a ovocných dřevin v sadech. Směs po zapěstování efektivně potlačuje širokolisté agresivní plevele, eliminuje potřebu aplikací herbicidů a mechanické kultivace a díky tomu omezuje poškozování kmínků révy. Ozelenění rovněž výrazně snižuje v době primárních infekcí počáteční infekční tlak plísně révy (peronospory). Výhodou směsi jsou nízké nároky na údržbu. V běžných letech stačí 1 2 x za vegetaci směs pokosit, ve vlhkých letech stačí 1 pokosení. Po celou dobu od zapěstování chrání příkmenný pás před agresivní plevelnou vegetací. POZOR. Směs není vhodná do všech vinic a do všech půd. Vzhledem k tomu, že ve srovnání s mechanicky kultivovaným příkmenným pásem je v tomto případě zvýšená konkurence travního pásu vůči révě především o vodu, doporučujeme tuto směs vysévat až do starších, hlouběji zakořeněných vinic a pouze na hlubších, vododržných půdách, například na spraši. chrání příkmenný pás před agresivními plevely minimalizuje riziko mechanického poškození kmínků snadná údržba oddaluje a snižuje infekční tlak plísně révy (peronospory) dlouhá životnost Použití a výsevek: termín výsevu - únor až březen (ihned po sejití sněhu) výsevní množství kg/ha. Pro ruční výsev je vhodné namíchat osivo v poměru 1:3 s jemným zahradním substrátem (1díl osiva ku 3 dílům substrátu). v případě potřeby konzultace vhodnosti použití této směsi ve Vaší vinici kontaktujte náš poradenský servis Druhý rok po výsevu 25

26 Osivo zeleného hnojení Vicia panonica 50 %; Secale cereale 50 % Směs přezimujících rostlin pro podzimní termín výsevu. Podzimní zelené hnojení je vhodné pro zvýšení obsahu organické hmoty v půdě. Výhoda pěstování zeleného hnojení mimo hlavní vegetační sezonu révy vinné spočívá v omezené konkurenci odběru vody a živin z půdy. Nárůstem zelené hmoty a činností hlízkových bakterií dochází k poutání vzdušného dusíku. Při vytvoření vegetačního pokryvu vinice je eliminována vodní eroze. Optimální termín zapravení zeleného hnojení na jaře, před začátkem rašení révy vinné. Tento způsob ozelenění je vhodný i pro velmi mladé vinice. zvýšení organické hmoty v půdě poutání vzdušného dusíku zlepšení půdní struktury omezení vodní eroze půdy Použití a výsevek: termín výsevu od 5. září do 15. října pro zajištění optimálního zapojení porostu 60 až 80 kg/ha Jarní období 26

Moderní ochrana ovoce

Moderní ochrana ovoce Moderní ochrana ovoce Obsah Živočišní škůdci Isomate Madex Lepinox Plus NeemAzal - T/S PREV-B2 TM Typhlodromus pyri Quassia amara Cocana Spruzit-Flussig SpinTor Houbové choroby Alginure POLISENIO PREV-B2

Více

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ekovín o.s., Brno 603 543 109, info@siphv.eu VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR - problémy konvenčního vinohradnictví -

Více

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR Ing. M. Broklová Podnik: Martin Šebesta Lokalita: Březí Liščí vrch Rozloha: 6 ha Podnik: Martin Šebesta Lokalita: Březí Ořechovka Odrůdy: Merlot, RV

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na Vzdělávací kurz ekologického ovocnářství Celkem sedmidenní kurz se bude skládat z cyklu odborných

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

použitelné předpisy Evropské unie 1 ) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

použitelné předpisy Evropské unie 1 ) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Částka 36 Sbírka zákonů č. 75 / 2015 Strana 1247 75 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.)

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Moravskoslezský kraj Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Projekt z programu LIFE Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (likvidace křídlatky) Březen 2008 1 Metody konvenční 1.1 Aplikace

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.)

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Mythos 30 SC Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti strupovitosti jabloní a hrušní a proti plísni šedé na jahodníku a révě. Pouze pro profesionální

Více

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Cílem zde uvedených referátů je popsat problémy, které nejsou běžně uváděny, ale jimž by měl pracovník v ochraně rostlin rozumět. Snažíme

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin Tomagel HG je vodný roztok hydrolyzovaného kolagenu, hnědožluté až hnědé barvy, alkalické reakce. Je dobře mísitelný s vodou. Účinnou složkou jsou vodorozpustné nízkomolekulární peptidy a aminokyseliny.

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Zdeněk OPATRNÝ. Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015

JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Zdeněk OPATRNÝ. Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015 GM PLODINY JAKO NADĚJE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Zdeněk OPATRNÝ Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta UK Praha PS 2015 Záměrně provokativní název ale nikoliv nový Je ORGANIC AGRICULTURE

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

František Sehnal Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice

František Sehnal Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice Biotechnologie bez fanfár promarněné i dosud aktuální František Sehnal Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice Stupně vývoje a využití biotechnologií 1. Objev s charakterem vynálezu 2. Prověření

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Zápis z monitoringu výskytu komářích larev v řešených lokalitách na území Jihočeského kraje

Zápis z monitoringu výskytu komářích larev v řešených lokalitách na území Jihočeského kraje KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 349, 158 e-mail: khscb@khscb.cz, ID:

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika 57 Jakostní japonské krmení pro KOI FUJIYAMA - dietní základní krmení Teplota vody od 10 C Proteiny 30,0% Tuky 5,0% Vláknina 5,6% Popeloviny 6,9% Fosfát 0,7% Vápník 0,4% Balení v kg 5 / 10 A 10,000 jednotek/kg

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

KO M P O ST U J E M E!

KO M P O ST U J E M E! EKOCENTRUM VYŠEHRAD Investor: Hlavní město Praha Národní kulturní památka Vyšehrad Spolupráce: Jedličkův ústav a škola Realizace: Zahradní architektura Tábor, zahradnická firma Antonín Pechek Provedení:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Aristoteles Výživa macešek...jako cesta ke zlepšení jejich kvality Ben Geijtenbeek September 2013 Hlavní faktory ovlivňující pěstování Pěstování rostlin

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice Stránka 1 ÚDAJE O ZADAVATELI. ALFAPLAN s.r.o.

Více

Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření

Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření Níže uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých agroenvironmentálně-klimatických

Více

Kategorizace fotbalových hřišť

Kategorizace fotbalových hřišť Kategorizace fotbalových hřišť klubů SYNOT ligy v roce 201 Kategorizaci provedli členové Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR Hodnotící kritéria v bodech: Kategorizace hlavních hracích ploch fotbalových

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM SPÁRY SPRCHY BĚLÍCÍ OBKLADY DLAŽBA SPÁRY U OKEN SPÁRY U DLAŽBY SPRCHOVÝ KOUT Chlorový přípravek s fungicidním a bělícím účinkem určený k likvidaci

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote.

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote. Originální obalovaná hnojiva Everris Výhody použití hnojiv Osmocote Mohutnější růst rostlin a silnější výpěstky, protože je zajištěn trvalý přísun všech potřebných živin Minimální chemické zatížení životního

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

NOVÝ STANDARD VE HNOJENÍ MAKROPRVKŮ, MIKROPRVKŮ A AMINOKYSELINAMI PROLIN GLYCIN K YS E LIN A G L U TA M OVÁ PROLIN G LYCI N GLYCIN KYSELINA GLUTAMOVÁ

NOVÝ STANDARD VE HNOJENÍ MAKROPRVKŮ, MIKROPRVKŮ A AMINOKYSELINAMI PROLIN GLYCIN K YS E LIN A G L U TA M OVÁ PROLIN G LYCI N GLYCIN KYSELINA GLUTAMOVÁ K YS E L I N A G L U TA M OVÁ G LYCIN PROLIN G LYCI N KYSELINA GLUTAMOVÁ PROLIN P RO L I N K YSELINA GLUTAMOVÁ GLYCIN P RO L I N GLYCIN K YS E L I N A G L U TA M OVÁ K YS E L I N A G L U TA M OVÁ K YS

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby)

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) Specifická charakteristika pěstitelských oblastí z hlediska vhodnosti přírodních podmínek pro jednotlivé ovocné druhy a jejich podnože v ČR.

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!!

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! PŘIROZENOST A KOMPLEXNOST Přirozenost a čistota Chlorofyl Enzymy Zásadotvornost Antioxidační aktivita Ječmen

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému.

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému. Přípravek na ochranu rostlin Clarinet 20 SC Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému. Pouze pro profesionální uživatele.

Více

P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE/OCHRANNÝ ODĚV. P271 POUŽÍVEJTE POUZE VENKU NEBO V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORÁCH. P260 NEVDECHUJTE MLHU NEBO PÁRY.

P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE/OCHRANNÝ ODĚV. P271 POUŽÍVEJTE POUZE VENKU NEBO V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORÁCH. P260 NEVDECHUJTE MLHU NEBO PÁRY. Přípravek na ochranu rostlin Opera Top Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspo emulse (SE) určený k ochraně ječmene proti hnědé skvrnitosti ječmene a pšenice ozimé proti braničnatce

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více