OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ"

Transkript

1 OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ Isonet LE Isonet L plus Typhlodromus pyri Lepinox Plus NeemAzal T/S VermiFit A Hycol E víno ProKton Green Mix multi GreemMix mini GreenMix Economy Osivo zeleného hnojení Rozmetadlo hnojiv Alginure Flowbrix Kocide 2000 PREV-B2 TM Wetcit VitiSan NatriSan HF-Mycol Cocana Solfex Síra BL AquaVitrin K

2 Vážení vinaři a vinohradníci, letos tomu bude 25 let od doby, kdy jsme začali jako firma BIOCONT LABORATORY nabízet a zavádět do praxe prostředky ekologické ochrany proti škůdcům a chorobám. Dnes jsme schopni nabídnout Vám ucelený systém ekologické ochrany, který poskytuje stejnou míru jistoty, jako ochrana chemická. A také nabídnout správné začlenění těchto přípravků do integrované produkce, tak aby Vám co nejvíce prospěly. Stále pro Vás testujeme nové přípravky. Ty, které se opakovaně v několika letech v náročných podmínkách osvědčily na velmi citlivých odrůdách, zařazujeme do systému ochrany. Pouze takové produkty Vám nabízíme na stranách tohoto katalogu. Můžete si tedy být jisti tím, že produkty, které zde najdete, jsou velmi důkladně odzkoušené v našich podmínkách. A že jsme schopni je vhodně zapojit do Vaší praxe. Záleží nám na tom, abychom nabízeli opravdu jen ty nejlepší ekologické přípravky, které se ve světě vyrábí. Díky velmi úzké spolupráci s mnoha významnými vinařskými podniky na Moravě se v posledních letech podařilo najít velmi efektivní využití prostředků ekologické ochrany i v integrované produkci. Na základě těchto zkušeností z širokého spektra podmínek jsme schopni navrhnout systém ochrany pro jednotlivé podniky na míru - podle Vašich požadavků a specifických nároků jednotlivých podniků. Je nám jasné, že změny v ochraně nelze dělat neuváženě a je to velmi obtížné. A proto Vám chceme být i v tomto nápomocni a nabídnout naši plnou podporu. Velké rezervy vidíme také v přístupu k výživě révy. Často se setkáváme s tím, že výživa bývá aplikována víceméně paušálně, bez opravdové znalosti stavu v daných vinicích. Každá vinice má však odlišné půdní podmínky, vegetační pokryv a s tím související agrotechniku. Postupně naši nabídku rozšiřujeme o speciální hnojiva pro řešení konkrétního stavu výživy jednotlivých vinic. Rádi bychom Vám i v této oblasti nabídli naše služby a pomohli Vám docílit stavu, kdy budou keře révy vyživovány harmonicky a budou Vám poskytovat produkci nejvyšší kvality i rentability. Rádi Vám budeme oporou i v tomto roce Ing. Štěpán Hluchý 2

3 Alginure výluh z mořských řas, rostlinné aminokyseliny, algináty, fosfonáty plíseň révy (peronospora) padlí révy (oidium) Ošetření Alginurem aktivuje imunitní systém rostliny, která blokuje infekci patogenem okamžitě po napadení. U olejových skvrn z dřívějšího napadení dochází k nekróze okrajové části infikovaných pletiv a zastavení šíření patogenu. Alginure vyvolává v rostlinách velmi silnou tvorbu obranných látek. Tyto látky jsou následně rozváděny systémem rostliny a chrání tedy i nově přirůstající pletiva. Proto je Alginure využíván především v období intenzivního růstu a nejcitlivějších fenofázích révy vinné. Alginure lze také mísit s většinou chemických přípravků. Vhodné je použití v období počátku květu, dokvétání a ve fázi bobulí velikosti malého hrášku. Zastavená plíseň révy aktivuje imunitní systém rostlin silný účinek proti plísni révy vedlejší účinek proti padlí révy obsahuje listy přijatelný P a K Typické použití Alginure během vegetace Preventivně: 3 4 l/ha před květem, jednou až dvakrát 4 5 l/ha po květu Kurativně: co nejdříve po napadení 5 7 l/ha, po 5 7 dnech opakovat 3

4 Flowbrix oxychlorid Cu plíseň révy (peronospora) Kontaktní fungicid inhibuje klíčení spor patogenu a přímo zabíjí plísně a bakterie na povrchu ošetřených částí rostlin. Přípravek vykazuje vedlejší účinnost na červenou spálu révy, černou skvrnitost révy a černou hnilobu révy. Měď je jedním z nejdéle používaných fungicidů, ani po 130 letech užívání se u cílových patogenů nevyvinula rezistence. kontaktně zabíjí pravé plísně a bakterie zpevňuje rostlinná pletiva chrání mechanicky poraněná pletiva kapalná formulace snadná příprava postřikové kapaliny ve snížených dávkách používán ke zvýšení efektu Alginuru Olejové skvrny na listu způsobené plísní révy Typické použití mědi během vegetace 4 v kombinaci s Alginurem 0,5 1 l/ha samostatně proti peronospoře 1,25 3 l/ha k ošetření poraněných pletiv po krupobití 1,5 l/ha

5 Kocide 2000 hydroxid měďnatý plíseň révy (peronospora) Moderně formovaný měďnatý fungicid obsahující měď ve vysoce účinné formě hydroxidu měďnatého. Díky moderní technologii formulace má jeden gram účinné látky pokryvnost 30 m 2. Významný je i synergický efekt s Alginurem při aktivaci imunitního systému révy. Přípravek inhibuje klíčení spor patogenu a zabíjí škodlivé plísně a bakterie na povrchu rostlin. vysoká účinnost kontaktní ošetření proti plísni révy a bakteriálním chorobám zpevňuje rostlinná pletiva chrání mechanicky poraněná pletiva ve snížených dávkách používán ke zvýšení efektu Alginuru Krystaly hydroxidu měďnatého na povrchu listu v kombinaci s Alginurem 0,3 1 kg/ha samostatně proti peronospoře 1 2,5 kg/ha k ošetření poraněných pletiv po krupobití 1,5 kg/ha v kombinaci s AquaVitrinem K Bobule napadené peronosporou 5

6 PREV-B2 TM listové hnojivo s obsahem pomerančového oleje padlí révy, plíseň šedá roztoči, třásněnky Pomeranče obsahují ve svých slupkách olej s přírodními látkami s fungicidní a insekticidní účinností. Tyto látky jsou obsaženy v přírodním, za studena lisovaném oleji, který je součástí PREV-B2. PREV-B2 se i v náročných oidiových letech dobře osvedčuje jako spolehlivý prostředek schopný chránit vinice před napadením padlím révy. Pomerančový olej poškozuje povrchovou strukturu mycelia hub na povrchu rostliny a samostatně při preventivní aplikaci omezuje napadení padlím. Ve směsi NatriSanem nebo VitiSanem dochází ke kontaktnímu vysušení mycelia. Lze jej použít samostatně, v kombinaci se sírou nebo kombinaci s bikarbonáty (VitiSan, NatriSan). Narušuje a vysušuje jemná pletiva padlí, plísně šedé a dalších hub na povrchu ošetřených rostlin. Typické použití PREV-B2 během vegetace mg / kg Obsah bóru v sušine listů mg/kg neošetřeno zvýšení o 22% PREV-B2 Kocide 2000 Kocide + PREV-B2 0,2 % zlepšuje kvetení a násadu bobulí omezuje výskyt padlí a roztočů omezuje podmínky pro šíření chorob výborný smáčivý účinek zvyšuje odolnost ochrany proti smyvu deštěm velmi dobrá mísitelnost s přípravky 6 Zvětšení 10x 1,5 2 l/ha (0,4 0,5 %) působí kontaktně

7 Wetcit smáčedlo pro zlepšení funkce insekticidů, akaricidů, fungicidů, herbicidů, pomocných prostředků a kapalných hnojiv WETCIT je adjuvant určený do tank mixu většiny přípravků na ochranu rostlin, pomocných prostředku a kapalných hnojiv pro použití v zemědělství. Je založený na patentované technologii OROWET směs pomerančového oleje a etoxylovaných alkoholů. Díky svému složení se velmi dobře váže na kutikulu, zároveň ale napomáhá pronikání účinných látek do pletiv. Při ovlhčení rostlin ošetřených WETCITEM dochází k redistribuci ochranného filmu i na nově narostlá pletiva % Účinnost přípravku Wetcit proti hálčivcům na révě vinné V. Pavlovice, 2014 Kumulus 2 % + Wetcit 0,2 % Kumulus 1,5 % + Wetcit 0,2 % Kumulus 2 % zvýšení pokryvnosti postřiku urychluje zasychání postřiku chrání proti smyvu deštěm usnadňuje pronikání účinných látek do pletiv zajišťuje redistribuci kontaktních přípravků při dalším ovlhčení rostliny 0,1 0,2 % v kombinaci s přípravkem 7

8 VitiSan pomocný prostředek na bázi hydrogenuhličitanu draselného zvyšující odolnost rostlin padlí révy, plíseň šedá VitiSan mění ph na povrchu ošetřených rostlin. Tím vytváří nevhodné podmínky pro rozvoj hub, snižuje množství životaschopných spor a omezuje růst mycelia houbových patogenů na povrchu rostlin. VitiSan také uvolňuje draslík v rostlinám přijatelné formě. Draslík zvyšuje intenzitu fotosyntézy a obranyschopnost rostliny, podílí se na řízení vodního režimu v rostlině. Vhodný poměr N/K je nezbytný pro harmonický růst a vývoj rostlin, má významný vliv na kvalitu a výnos hroznů. naprosto odlišný mechanismus působení od běžných fungicidů významný prvek antirezistentní strategie nulová ochranná lhůta obsahuje listově přijatelný draslík vytváří prostředí nevhodné pro rozvoj patogenů působí proti padlí révy i šedé hnilobě Typické použití VitiSanu během vegetace Optimální termín aplikace v IP je ve fázi bobulí velikosti hrášku a uzavírání hroznů. proti padlí preventivně 8 10 kg/ha kurativně 8 10 kg/ha v kombinaci s PREV-B2 při silnějším napadení padlím révy aplikovat tuto kombinaci jako 2. postřik po ošetření Cocanou proti plísni šedé (6 10 kg/ha do zóny hroznů, po 5 7 dnech opakovat dle infekčního tlaku) bez testu srážení nemíchat s chemickými přípravky 8

9 NatriSan pomocný prostředek na bázi hydrogenuhličitanu draselného zvyšující odolnost rostlin padlí révy NatriSan mění ph na povrchu ošetřených rostlin. Tím vytváří nevhodné podmínky pro rozvoj hub, snižuje množství životaschopných spor a omezuje růst mycelia hub na rostlinách. cenově příznivé ošetření naprosto odlišný mechanismus působení od běžných fungicidů vhodný k prostřídání ú.l. v postřikovém sledu vytváří prostředí nevhodné pro rozvoj patogenů preventivně 8 10 kg/ha kurativně 8 10 kg/ha v kombinaci s PREV-B2 při silnějším napadení padlím révy aplikovat kombinaci jako 2. postřik po ošetření Cocanou optimální termín aplikace v IP je v období dokvétání až uzavírání hroznů doporučené ošetření do BBCH 79 uzavírání hroznů bez testu srážení nemíchat s chemickými přípravky Bobule napadená padlím révy Typické použití NatriSanu během vegetace 9

10 HF-Mycol pomocný prostředek na bázi fenyklového oleje a dalších rostlinných extraktů padlí révy, plíseň šedá HF-Mycol je využíván především v situacích extrémně silných infekčních tlaků padlí révy. Směs HF-Mycolu a některého z bikarbonátů (VitiSan, NatriSan) je jedním z nejsilnějších ochranných zásahů proti padlí. Tato kombinace narušuje povrchové struktury padlí a vysušuje houbová vlákna a spory. Fenyklové silice mají antiseptické působení a omezují rozvoj patogenu. razantní ošetření proti padlí a plísni šedé je šetrný k rostlinám i při vysokých dávkách významný prvek antirezistentní strategie 2,5 5 l/ha působí kontaktně proti padlí a šedé hnilobě vhodný zejména ve velmi náročných letech 10

11 Cocana kapalné draselné kokosové mýdlo silně napadené vinice padlím révy Cocana je speciální kapalné mýdlo pro zemědělské použití. Ve vinicích se využívá k tlakovému umytí hroznů, které jsou silně napadeny padlím révy. Při ošetření dochází k narušení mycelia padlí a jeho odstranění. Pro zastavení infekce je třeba zbývající mycelium patogenu na hroznech ošetřit kombinací VitiSan + PREV-B2 (nebo HF-Mycol). Druhý krok je třeba aplikovat co nejdříve po oschnutí porostu, nejpozději do 48 hodin, dříve než mycelium zasažené Cocanou zregeneruje. aplikace 2% roztoku Cocany do zóny hroznů, dávka postřikové kapaliny min l Co nejdříve po oschnutí porostu proveďte aplikaci PREV-B2 + VitiSan nebo PREV-B2 + NatriSan. Místo PREV-B2 lze použít i HF-Mycol. velmi silná kurativní účinnost Korkové jizvy na pokožce zachráněných hroznů. Při včasném zásahu se bobule dále vyvíjí a nepraskají. Po zastavení infekce Cocanou a následném ošetření: Cocana 2 % + (za 2 dny) VitiSan+ HF Mycol 11

12 Solfex síra 98 % hnojivo padlí révy Síra je pro rostliny nezbytná pro přeměnu přijímaného nitrátového dusíku v aminokyseliny a je stavebním prvkem některých aminokyselin. Také je potřebná pro tvorbu proteinů a chlorofylu. Za vyšších teplot síra sublimuje a fumiguje do porostu, tím působí preventivně a omezuje napadení padlím. 98 % jemně mletá elementární síra aplikace nejlépe na ovlhčený list vytváří nepříznivé podmínky pro rozvoj hub aplikace mezi ochrannými ošetřeními možno použít v ekologickém zemědělství baleno po 25 kg v papírových pytlích Rozmetadlo hnojiv Rozmetadlo určené k aplikaci jemně mletých hnojiv, zejména k aplikaci hnojiv na bázi jemně mleté síry a vápence. rozsah dávkování 1 25 kg/ha aplikace poprachem Parametry rozmetadel: G300 G406 Typ Kapacita kg l Průměr ventilátoru (mm) Rozptyl (m) Energetická náročnost (hp) Výška (cm) Šířka (cm) Délka (cm) Váha (kg) G G

13 Síra BL mikrogranulovaný fungicid obsahující 80 % koloidní síry padlí révy Síra je jedním z nejdéle používaných fungicidů. Působí kontaktně proti padlí révy. A je vhodným doplněním ochrany v integrované produkci i ekologickém zemědělství k ostatním používaným fungicidům. Ve vyšších koncentracích vykazuje síra i akaricidní účinek. vysoká účinnost v kombinaci s Wetcitem významný prvek antirezistentní strategie ekonomicky výhodné ošetření ve fázi listu v kombinaci s Wetcitem proti padlí (3 kg/ha síry BL + Wetcit 0,2%) za vegetace proti padlí buď samostatně až 4,8 kg/ha nebo v kombinaci s bikarbonáty a olejovými přípravky Pokročilejší stádium napadení hroznu padlím Letorosty deformované hálčivcem révovým Typické prosvětlení listové čepele hálčivcem révovým 13

14 AquaVitrin K draselné vodní sklo roztoči, padlí révy, plíseň šedá AquaVitrin K zpevňuje povrchová pletiva a vytváří na povrchu ochrannou mechanickou bariéru. Vysoké ph omezuje klíčení spór a růst mycelia patogenních hub. AquaVitrin K je typicky používán pro ochranu před padlím v období před květem a v závěru vegetace jako prevence plísně šedé. zpevňuje povrchová pletiva omezuje prorůstání patogenních hub do rostliny zvýšením ph na povrchu rostlin vytváří nevhodné podmínky pro růst mycelia nulová ochranná lhůta cenově příznivá prevence šedé hniloby Hrozen napadený plísní šedou Po poškození kroupami ošetřit nejpozději do 48 hodin, AquaVitrin K (4 l/ha) + Kocide 2000 (1,5 kg/ha) 4-5 l/ha Aplikace uzavře poškozená pletiva a chrání před napadením patogeny 14

15 Isonet L plus, Isonet LE matení samců obalečů Samci obalečů mají neuvěřitelně vyvinutý čich. Každý druh má svou vlastní vůni, kterou v miliardtinách gramu produkují jejich samičky. Na základě této vůně jsou samci schopni najít svou vonící samici na vzdálenost několika set metru. Při tomto hledání se orientují podle jednotlivých molekul feromonu. Pokud vinici lehce provoníme vůní samiček škodlivých obalečů, jejich samečci své vyvolené nenajdou, ty zůstanou neoplodněné a hrozny jsou stoprocentně chráněny před housenkami. Přitom nemusíme nic zabíjet, jen možná vezmeme obalečům trochu radosti ze života. spolehlivá účinnost, dosahující 100 % Odparníky zabezpečují ochranu od doby vyvěšení až do konce vegetace. Aktuální odpar viz Úroveň napadení hroznů housenkami obalečů v JM vinicích, 2. generace 2011 díky geniálnímu řešení odparníku stačí pouze 11 ha 45 ha 9 ha jedna aplikace na počátku sezóny 505 ha prevence před napadením hroznů plísní šedou ekonomicky výhodné řešení Celkem hodnoceno 570 ha působí jen na cílové škůdce, stovky druhů užitečného hmyzu zůstanou zachovány a posilují nulové napadení 1,1 4 % 4 % a více do 1 % stabilitu ekosystému vinice ideální způsob ochrany pro systémy ekologického a integrovaného vinohradnictví na počátku práce s feromony 500 odparníků Isonet L plus/ha později, po potlačení populace obalečů cca 250 až 200 odparníků Isonet LE/ha 15

16 Lepinox Plus bakteriální insekticid housenky škodlivých druhů obalečů Přípravek Lepinox patří do nové generace přípravků s účinnou látkou Bacillus thuringiensis, kterou obsahoval u nás známý biologický insekticid Biobit XL. Bakterie Bacillus thuringiensisou obsahují specifické toxiny, které jsou po sežrání housenkou ve střevě aktivovány (1), naváží se na střevní stěnu (2), kterou následně poškozují. Toxin i bakterie pronikají do těla housenky, která během několika desítek minut zastavuje žír a během 2 3 dnů hyne. Působení je omezeno jen na housenky motýlu, takže účinná látka není škodlivá ani pro ostatní hmyz, ani pro obratlovce nebo člověka. 3x více účinné látky oproti původnímu Bt přípravku velmi šetrný k užitečným organizmům ekonomické ošetření proti obalečům nulová toxicita pro obratlovce a člověka vhodné ekologické zemědělství i integrovanou produkci Účinnost přípravku Lepinox Plus na 2. generaci obalečů, % Lepinox Plus 0,75 kg/ha ( 2 aplikace) Lepinox Plus 1 kg/ha (2 aplikace) Kobylí Lepinox Plus 1 kg/ha (1 aplikace) Biobit XL 1,5 l/ha ( 2 aplikace) Lepinox Plus 1 kg/ha (2 aplikace) Pravlov Biobit XL 1,5 l/ha (2 aplikace) 1 kg/ha v menším množství vody ( l/ha) jemným rosením v době líhnutí maxima housenek z vajíček viz signalizace na nemísit s vysoce alkalickými produkty (VitiSan, NatriSan, AquaVitrin K a měďnatými přípravky) 16

17 ROZŠÍŘENÁ REGISTRACE NeemAzal T/S přírodní rostlinný insekticid mšička révokaz Mnohé rostliny si jako jeden ze způsobů ochrany před hmyzem a roztoči syntetizují insekticidní látky. Tropický strom Azadirachta indica syntetizuje na obranu před hmyzem více než deset přírodních insekticidů. Dva z těchto přírodních insekticidů Azadirachtin A a B jsou účinnými látkami přípravku Neem Azal T/S. Tento přípravek po ošetření rostliny z části proniká do rostlinných pletiv, kde je systemicky rozváděn i do neošetřených částí rostliny. Hmyz a roztoči po sežrání či sání na takto ošetřených pletivech do několika hodin zastavují žír a hynou. V případě kolonií mšic trvá vyhynutí celé kolonie několik dnů. Takto je možno v ekologických systémech pěstování potlačovat jak larvy a dospělce brouků, ploštic, mšic a červců, tak i housenky minujících motýlů a roztoče sající rostlinná pletiva. V révě vinné je nově Neem Azal T/S zaregistrován k ochraně révy před mšičkou révokazem. Dravé roztoče, jako je T. pyri Neem Azal T/S nezabíjí. jediný systemicky účinný insekticid povolený k ochraně révy vinné v ekologické produkci jediný insekticid schopný účinně likvidovat mšičku révokaze uvnitř hálek v listech révy vinné dlouhodobá vysoká účinnost nízká toxicita pro necílové organizmy schéma průniku Azadirachtinu do listů ošetřené rostliny Poškození způsobené mšičkou révokazem Schéma průniku Azadirachtinů do listů ošetřené rostliny 2 hodiny od aplikace 62 % zasychá na povrchu listu 38 % proniká do listu mšička révokaz aplikovat 1 až 2 x v intervalu 7 14 dnů v dávce 3 l/ha do fenofáze BBCH 61, tj. do květu Mísitelnost: viz tabulka mísitelnosti na straně 27 17

18 Typhlodromus pyri dravý roztoč svilušky, vlnovníci, hálčivci a třásněnky 18 Roztoč T. pyri je ideálním prostředkem ochrany vinic. Jak dospělci, tak jeho nymfy se živí mnoha škůdci. Nejsou to jen svilušky, hálčivci a vlnovníci, ale i larvy třásněnek a jiného drobného hmyzu. Všechny tyto škůdce spolehlivě udržuje hluboko pod hladinou škodlivosti. Pokud T. pyri tuto kořist nemá, nepohrdne ani myceliem padlí a pylem. A pokud nemá ani tyto zdroje, dokáže bez problémů několik týdnů.hladovět. Podle množství kořisti dokáží samice tohoto druhu dokonce ovlivnit genetické složení svého potomstva - poměr samců a samic líhnoucích se z jejich vajíček. Je-li kořisti dostatek, kladou většinu samičích vajíček, čímž se výrazně zrychlí rychlost růstu populace. A je-li kořisti nedostatek, kladou víc samčích vajíček, čímž rychlost množení omezí. dlouhodobá spolehlivá regulace všech škodlivých druhů roztočů žijících na révě vinné stačí pouze jedna aplikace za celou dobu existence vinice vyšší vitalita keřů révy vinné vede k vyšší odolnosti vůči chorobám a zvýšení výnosu až o 30 % výrazná úspora nákladů na akaricidní ochranu (cca Kč/ha a rok) ve roce po výsadbě vinice, nebo kdykoli později 1 pás s cca 30 roztoči na každý 3. keř révy vinné. V prvním roce se T. pyri množí na keřích, kam byl aplikován, ve druhém roce se šíří na vedlejší keře. plné účinnosti je dosaženo od jara 3. roku po aplikaci v případě potřeby konzultace aplikace či fungování T. pyri volejte náš poradenský servis

19 VermiFit A extrakt z kompostu kalifornských žížal a dalších přírodních látek Žížaly při trávení rostlinné biomasy uvolňují z odumřelých rostlinných buněk nejen živiny v okamžitě přijatelných formách, ale i rostlinné hormony, enzymy, aminokyseliny, sacharidy a mnoho dalších, biologicky aktivních látek se stimulačním efektem. VermiFit A významně podporuje fyziologickou kondici révy, zlepšuje příjem živin kořenovým systémem rostlin. Ošetřené vinice vykazují mírně zvýšený výnos (cca 6 %), vyšší vyzrálost hroznů a vyšší odolnost vůči některým houbovým chorobám. Zvýšení výnosu po aplikaci VermiFitu A 1,5 zlepšuje příjem živin kořeny zvyšuje odolnost rostlin k houbovým kg / keř antistresový účinek zvýšení 5,8 % 1,4 zvýšení 3,8 % 1,3 1,2 chorobám zlepšuje nasazování bobulí 1,1 zvyšuje výnos a kvalitu hroznů 1,0 standardní ošetření (při 6 % zvýšení výnosu zvýšení cukernatosti o cca 1 onm) standardní ošetření + VermiFit A standardní ošetření + Kondisol Snížení napadení hroznů padlím po aplikaci VermiFitu A, průměr z roků Četnost napadení (%) neošetřeno standardní ošetření standardní ošetření + VermiFit A standardní ošetření + Kondisol před květem - postřik 4 l/ha ve l vody na počátku tvorby bobulí l/ha 1 2 týdny před začátkem zaměkání 4 6 l/ha při stresových podmínkách (sucho, přemokření, utužená půda aj.) 19

20 Hycol E víno kapalné listové hnojivo obsahující draslík, aminokyseliny, oligopeptidy, hořčík a stopové prvky Komplexní listové hnojivo Hycol-E víno je roztok kolagenních aminokyselin, oligopeptidů, základních živin i stopových prvků s vyšším obsahem draslíku. Poměr obsažených živin byl určen na základě listových a půdních rozborů reprezentativního vzorku moravských vinic. Hnojivo podporuje řadu biochemických reakcí révy, podporuje růst vývoj a tvorbu generativních orgánů. Má příznivý vliv na poměr kyselin v moštu. Hnojivo je vhodné zejména pro vinice s nízkým obsahem draslíku v půdě. Poměr draslíku k dusíku (K/N) je motorem výnosu. Zároveň ale bývá vzájemný poměr těchto živin ve vinicích často nevyvážený. Hycol-E víno je vhodný zejména pro případy mírného deficitu K, nebo pro slaběji rostoucí vinice s nedostatkem několika živin. 5 Hmotnost hroznu po ošetření hmotnost kg/keř bez výživy Hycol-E víno komplexní, vyvážený obsah živin zlepšuje poměr kyselin v moštu cukernatost Cukernatost hroznů po ošetření krát 5 l/ha bez výživy Hycol-E víno

21 ProKton Listové hnojivo ProKton obsahuje vysoké množství draslíku v organické vazbě a rychle přijatelné aminokyseliny. Draslík je živina, která je ve vinicích velmi často deficitní a to zejména na těžkých půdách. Optimální výživa draslíkem je předpokladem pro harmonický růst i dozrávání a dopěstování kvalitní suroviny. Aminokyseliny podporují rychlý příjem draslíku a rychlou nápravu deficitu výživy. ProKton je možné aplikovat na list nebo i kapkovou závlahou. vysoký obsah draslíku vhodný poměr K/N pro problémové vinice vhodný pro rychlé doplnění draslíku v rostlině podporuje vyzrávání 3,5 3 PoměrN/Kv rostlině častá situace výživy v JM vinicích Poměr N/K [%] 2,5 % 2 1,5 pásmo optima 1 0,

22 GreenMix multi druhově bohatá směs bylin speciálně sestavená k víceletému ozelenění vinic 22 Druhově bohatá směs určená k víceletému ozelenění meziřadí vinic. Tato patnáctidruhová směs byla vyvinuta ve spolupráci českých a rakouských odborníků a je dále modifikována na základě výsledků dlouhodobého testování v našich a rakouských vinicích. Obsahují vhodný poměr rychle rostoucích jednoletých druhů svazenka, pohanka, hořčice a lnička vytvářející velmi rychle velké množství biomasy s druhy dvouletými mrkev a vytrvalými, jako je například jitrocel kopinatý. Tyto byliny obohacující půdu organickou hmotou a uvolňují živiny z půdy a mateční horniny, čímž vytváří vhodné podmínky pro růst révy vinné. Rychle rostoucí jednoleté druhy chrání půdu před vodní erozí již po vzejití. Významnou část směsi tvoří různě vzrůstné bobovité rostliny. Zastoupeny jsou jak středně vzrůstné druhy, jako je vičenec ligrus a tolice dětelová či jetel inkarnát, tak drobnější vytrvalé druhy, jako je jetel bílý, štírovník růžkatý, čičorka pestrá, úročník bolhoj. Tyto druhy dokáží v symbióze s hlízkovými bakteriemi poutat vzdušný dusík a udržovat obsah přijatelného dusíku v optimálním množství. V případě nedostatku dusíku v půdě investují více energie do syntézy dusíku, v případě dostatku dusíku v půdě produkují více asimilátů. Další skupinou bylin ve směsi jsou dva druhy trav kostřava ovčí a kostřava červená. Tyto druhy se přirozeně vyskytují v jihomoravských stepních trávnících a jsou přizpůsobeny k přežívání kratších období nedostatku vody. Na rozdíl od mnoha jiných druhů trav tyto suchovzdorné trávy nereagují na nedostatek vláhy růstem kořenů do hlubších vrstev půdy, ale částečným sesycháním trsů a po deštích se opět bohatě zazelenají. Kombinace mělce a hluboce kořenících bylin vytváří jak efektivní konkurenční tlak kořenům révy vinné, které tím zčásti nutí kořenit hlouběji. Na rozdíl od trávníků však umožňuje dobré zasakování srážkové vody. Správným managementem bylinných porostů jsme schopni řídit uvolňování, nebo naopak poutání živin přístupných révě vinné. Při správné péči - kombinace sečení a válení, je životnost těchto porostů zhruba 5 6 let. již od jara v roce výsevu chrání půdu na svazích před erozí vytváří velké množství organické hmoty, Obohacuje půdu o uhlíkaté látky, nezbytné pro půdní organizmy, které půdu zúrodňují prokypřuje půdu i do hlubších horizontů zlepšuje vododržnost a zasakování srážkové vody uvolňuje z půdy a mateční horniny živiny potřebné pro růst révy vinné obohacuje půdu dusíkem umožňuje dle potřeby poutat a uvolňovat živiny v půdě tvorbou nektaru a pylu podporuje výskyt užitečného hmyzu minimalizuje náklady na nákup hnojiv vyšší počet druhů ve směsi zvyšuje plasticitu směsi v různých půdně klimatických podmínkách Použití a výsevek: vhodné k dlouhodobému ozelenění meziřadí vinic vhodné k přípravě půdy před výsadbou vinice 20 kg/ha při výsevu do každého druhého meziřadí 50 kg/ha při celoplošném výsevu před výsadbou

23 GreenMix multi Rok výsevu V porostu převažují jednoleté, rychle rostoucí druhy. Hořčice, svazenka a pohanka. Tyto byliny již od května chrání půdu před erozí, intenzivně obohacují půdu energií, zlepšují půdní strukturu a po odumření kanálky po jejich kořenech významně zvyšují schopnost půdy zasakovat i přívalové deště. Druhý rok po výsevu Ve druhém roce převažují dvouleté a vytrvalé druhy jako je vičenec ligrus, jetel inkarnát, štírovník růžkatý, čičorka a další. Porost výrazně poutá vzdušný dusík a nádherně kvete. Třetí rok po výsevu Začínají převažovat vytrvalé druhy, jako je jetel bílý, štírovník růžkatý, čičorka pestrá a jitrocel kopinatý. 23

24 GreenMix Economy cenově výhodná směs bylin splňující požadavky na ozelenění meziřadí v systému integrované produkce Směs je komponována tak, aby při dodržení povinných parametrů kladených na druhově bohaté směsi pro ozelenění vinic byla co nejlevnější. Obsahuje požadovaný počet druhů i požadované množství osiva bobovitých bylin, dále dva druhy menších suchovzdorných kostřav a tři druhy jednoletých dvouděložných bylin. Rychle a bujně rostoucí hořčici obohacující půdu o organickou hmotu a chránící půdu před erozí již relativně brzy po výsevu, svazenku a rychle vzcházející pohanku poskytující užitečnému hmyzu nektar z extraflorálních nektarií po celou vegetacie. již od jara v roce výsevu chrání půdu na svazích před erozí obohacuje půdu o uhlíkaté látky, nezbytné pro půdní organizmy, které půdu zúrodňují prokypřuje půdu i do hlubších horizontů zvyšuje vododržnost a schopnost zasakování srážkové vody uvolňuje z půdy a mateční horniny živiny potřebné pro růst révy vinné obohacuje půdu dusíkem umožňuje řídit proces mineralizace a zpětně poutání živin bylinným porostem tvorbou nektaru a pylu podporuje užitečný hmyz minimalizuje náklady na nákup hnojiv nízké náklady na osivo Použití a výsevek: vhodné k dlouhodobému ozelenění meziřadí vinic vhodné k přípravě půdy před výsadbou vinice 20 kg/ha při výsevu do každého druhého meziřadí 50 kg/ha při celoplošném výsevu před výsadbou termín výsevu únor až duben 24 V případě potřeby konzultace správného založení porostu či optimální péče o porost kontaktujte náš poradenský servis.

25 GreenMix mini směs určená k ozelenění příkmenného pásu vinic a sadů Tato směs je určena k dlouhodobému ozelenění příkmenného pásu o šířce cca cm pod keři révy vinné a ovocných dřevin v sadech. Směs po zapěstování efektivně potlačuje širokolisté agresivní plevele, eliminuje potřebu aplikací herbicidů a mechanické kultivace a díky tomu omezuje poškozování kmínků révy. Ozelenění rovněž výrazně snižuje v době primárních infekcí počáteční infekční tlak plísně révy (peronospory). Výhodou směsi jsou nízké nároky na údržbu. V běžných letech stačí 1 2 x za vegetaci směs pokosit, ve vlhkých letech stačí 1 pokosení. Po celou dobu od zapěstování chrání příkmenný pás před agresivní plevelnou vegetací. POZOR. Směs není vhodná do všech vinic a do všech půd. Vzhledem k tomu, že ve srovnání s mechanicky kultivovaným příkmenným pásem je v tomto případě zvýšená konkurence travního pásu vůči révě především o vodu, doporučujeme tuto směs vysévat až do starších, hlouběji zakořeněných vinic a pouze na hlubších, vododržných půdách, například na spraši. chrání příkmenný pás před agresivními plevely minimalizuje riziko mechanického poškození kmínků snadná údržba oddaluje a snižuje infekční tlak plísně révy (peronospory) dlouhá životnost Použití a výsevek: termín výsevu - únor až březen (ihned po sejití sněhu) výsevní množství kg/ha. Pro ruční výsev je vhodné namíchat osivo v poměru 1:3 s jemným zahradním substrátem (1díl osiva ku 3 dílům substrátu). v případě potřeby konzultace vhodnosti použití této směsi ve Vaší vinici kontaktujte náš poradenský servis Druhý rok po výsevu 25

26 Osivo zeleného hnojení Vicia panonica 50 %; Secale cereale 50 % Směs přezimujících rostlin pro podzimní termín výsevu. Podzimní zelené hnojení je vhodné pro zvýšení obsahu organické hmoty v půdě. Výhoda pěstování zeleného hnojení mimo hlavní vegetační sezonu révy vinné spočívá v omezené konkurenci odběru vody a živin z půdy. Nárůstem zelené hmoty a činností hlízkových bakterií dochází k poutání vzdušného dusíku. Při vytvoření vegetačního pokryvu vinice je eliminována vodní eroze. Optimální termín zapravení zeleného hnojení na jaře, před začátkem rašení révy vinné. Tento způsob ozelenění je vhodný i pro velmi mladé vinice. zvýšení organické hmoty v půdě poutání vzdušného dusíku zlepšení půdní struktury omezení vodní eroze půdy Použití a výsevek: termín výsevu od 5. září do 15. října pro zajištění optimálního zapojení porostu 60 až 80 kg/ha Jarní období 26

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

Založení nízkokmenného ovocného sadu

Založení nízkokmenného ovocného sadu příručka 2013 Praktická Ekologické ovocnářství, část 1: Založení nízkokmenného ovocného sadu Tržní produkce kvalitního ekologického ovoce je velmi náročná a kromě odborných znalostí vyžaduje optimální

Více

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 7 4 2006 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední letošní číslo našeho časopisu. Toto vydání

Více

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.)

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) Lucie Bilíková Kraj: Moravskoslezský kraj Opava 2014

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN ZEMĚDĚLSKÉ STROJE II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Začínáme s praxí již ve škole na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Pěstování vinné révy ve vvškách 400-500 m n. m

Pěstování vinné révy ve vvškách 400-500 m n. m Vážení čtenáři, předkládáme Vám stručný sylabus z přednášek Ing Kratochvíla. Tyto přednášky byly prosloveny již před delší dobou máme ale příslib, že Ing. Kratochvíl provede na jaře r. 2009 aktualizaci

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku?

Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Je obtížné efektivně pěstovat vojtěšku? Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Babinec,CSc., AGROGEN Troubsko spol. s r.o., Šlechtitelská stanice Želešice

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? Půda je produkt života Život

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ústav agrochemie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ryant@mendelu.cz

Více

EKOLOGICKY ŠETRNÉ PĚSTOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN NA KMENNÝCH TVARECH V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ

EKOLOGICKY ŠETRNÉ PĚSTOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN NA KMENNÝCH TVARECH V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Mediální partner akce Studijní materiály EKOLOGICKY ŠETRNÉ PĚSTOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN NA KMENNÝCH TVARECH V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích

Více

Systémy zpracování půdy

Systémy zpracování půdy Systémy zpracování půdy Zemědělci určují systém, kterým budou zpracovávat půdu, zčásti kopírováním tradičních postupů a zčásti využíváním výhod, které přináší technický pokrok. Obecně si zemědělci na celém

Více

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.)

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Mythos 30 SC Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti strupovitosti jabloní a hrušní a proti plísni šedé na jahodníku a révě. Pouze pro profesionální

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více