Úvod do potravinářské legislativy Lekce 10: potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, biopotraviny, autenticita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do potravinářské legislativy Lekce 10: potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, biopotraviny, autenticita"

Transkript

1 Úvod do potravinářské legislativy Lekce 10: potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, biopotraviny, autenticita Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2014

2 Různé skupiny populace mohou mít odlišné výživové potřeby Malé děti Běžný konzument Extremní konzument Těhotenství Vegetariáni, diabetici, Batolata Starší populace

3 Potraviny pro zvláštní výživu (Nařízení 609/2013/EU a Vyhl. 54/2004 Sb. - MZ) Potraviny, které se zvláštním složením nebo výrobním postupem liší od potravin pro běžnou spotřebu a jsou: vhodné pro definované výživové účely, na obale označeny účelem použití Příklady:

4 Potraviny pro zvláštní výživu (Nařízení 609/2013/EU a Vyhl. 54/2004 Sb. - MZ) Uvažovány následující druhy: a) potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí, b) potraviny pro obilnou a ostatní výživu určenou pro výživu malých dětí, c) potraviny pro regulaci tělesné hmotnosti, d) potraviny pro zvláštní lékařské účely, e) potraviny bez fenylalaninu, f) potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové, g) potraviny určené pro sportovce a při zvýšeném tělesném výkonu. Co je kojenecká a dětská výživa? Kojenci : do 12 měsíců Malé děti : do 3 let

5 Požadavky na označení: Potraviny pro zvláštní výživu (Nařízení 609/2013/EU a Vyhl. 54/2004 Sb. - MZ) návod pro přípravu (pokud se nekonzumuje bez přípravy) původ bílkoviny (vč. hydrolyzované), pokud je na obalu uvedena jako složka datem DP nebo DMT po DMT: může se uvést jiný než původní účel, nelze tvrdit, že při použití není třeba rady lékaře, nelze označit dietní nebo dietetický bez udání účelu použití (druhu diety) Potraviny pro redukční dietu: upozornění na nutný příjen tekutin, žádné údaje o rychlosti hubnutí nebo odstranění hladu, při úplnné náhradě další varování

6 Potraviny pro zvláštní výživu (Nařízení 609/2013/EU a Vyhl. 54/2004 Sb. - MZ) Dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely: určeny ke krytí výživových potřeb nemocných, nikoli k vlastnímu léčení, zpravidla pro výživu osob narušenou schopností trávit, absorbovat, metabolizovat nebo vylučovat, možno používat jen na základě doporučení lékaře nebo jiné kvalifikované osoby Potraviny bezlepkové (< 10 mg gliadinu/100 g) Potraviny bezlaktózové (< 10 mg laktózy/100 g) Potraviny bez fenylalaninu (< 20 mg Phe/100 g) Potraviny s nízkým a velmi nízkým obsahem Na (< 40, resp. 5 mg Na/100 g) všude musí být energetické hodnoty a obsahy živin!

7 Potraviny pro zvláštní výživu (Nařízení 609/2013/EU a Vyhl. 54/2004 Sb. - MZ) Potraviny pro zvýšený tělesný výkon (sport): výrazně vyšší přívod energie a nutrientů, podporující tvorbu svalstva (aminokyseliny aj.), iontové nápoje (isotonické, hypertonické, ), často s taurinem, kofeinem, inositolem,

8 Potraviny pro zvláštní výživu (Nařízení 609/2013/EU a Vyhl. 54/2004 Sb. - MZ) pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí Složení: velmi striktně definováno přílohou k Vyhlášce Označení: vhodnost pro kojence od narození (nemohou-li být kojeni), nebo vhodnost pro kojence od čtyř měsíců a malé děti, má tvořit jen část smíšené výživy uvést energii, bílkoviny, tuky, sacharidy, vitaminy a minerální látky (příp. i cholin, inositol, taurin, karnitin) žádné jiné výrobky nesmí být označeny jako vhodné pro výživu kojenců v prvních 4-6 měsících!

9 Potraviny pro zvláštní výživu (Nařízení 609/2013/EU a Vyhl. 54/2004 Sb. - MZ) Označení: označení věku kojence nebo dítěte (ne nižší než 4 měsíce) informace zda obsahuje lepek (pro 4-6 měs.) Rezidua pesticidů: nejvýše 0,01 mg/kg výrobku uveden výčet pesticidů, které vůbec nelze použít pro ošetření plodin pro kojeneckou a dětskou výživu (< 0,003 mg/kg)

10 Potraviny pro zvláštní výživu (Nařízení 609/2013/EU a Vyhl. 54/2004 Sb. - MZ) pro obilnou a jinou výživu pro kojence a malé děti obilné a obilno-mléčné kaše suchary a sušenky, těstoviny ovocné příkrmy ovocné příkrmy s jogurtem nebo tvarohem ovocno-obilné příkrmy zeleninové příkrmy a polévky masozeleninové příkrmy a polévky nápoje na ovocném nebo zeleninovém základě

11 Potraviny pro zvláštní výživu dle Nařízení 609/2013/EU

12 Doplňky stravy (Vyhl. 225/2008 Sb., nař. 953/2009/ES potraviny, které se konzumují v malých odměřených množstvích, zejména ve formě tablet, kapslí, pastilek, kapek: obsahují koncentrované množství nutrientů, např.vitaminů, minerálních látek, extraktů bylin apod. nabízeny pro doplnění příjmu těchto živin z běžné stravy. látky používané jako zdroje vitaminů a minerálních látek v doplňcích stravy musí být bezpečné a pro organismus využitelné.

13 Doplňky stravy (Vyhl. 225/2008 Sb., nař. 953/2009/ES

14 Doplňky stravy (Vyhl. 225/2008 Sb., nař. 953/2009/ES)

15 Označování doplňků stravy (Vyhl. 225/2008 Sb.) Kromě obecných požadavků na označování obalu potravin musí být: v názvu potraviny slovo doplněk stravy, název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících výrobek a jejich množství vztažené na doporučenou denní dávku, + údaje o obsahu vitaminů a minerálních látek i v procentech doporučené denní dávky (lze i v grafické podobě), doporučené denní dávkování a popřípadě další podmínky použití, upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí, upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy,

16 Hodnocení bezpečnosti rostlin používaných v doplňcích stravy

17 Ekologické zemědělství (Nařízení 834/2007/ES a Zák. 242/2000 Sb.) udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy a její ekologickou funkci, minimalizovat používání neobnovitelných zdrojů, využít odpady v uzavřeném systému hospodářským zvířatům vytvořit podmínky odpovídající jejich potřebám, produkovat kvalitní potraviny a krmiva. :

18 Ekologické zemědělství (Nařízení 834/2007/ES)...je systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje osvědčené environmentální postupy, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů, uplatňování přísných norem pro dobré životní podmínky zvířat a způsob produkce v souladu s požadavky spotřebitelů, kteří upřednostňují produkty získané za použití přírodních látek a procesů. Ekologický způsob produkce plní dvojí roli: zajišťuje zvláštní trh odpovídající na poptávku po ekologických produktech přináší veřejné statky přispívající k ochraně životního prostředí a dobrým životním podmínkám zvířat, jakož i k rozvoji venkova.

19 Ekologické zemědělství (Nařízení 834/2007/ES a Zák. 242/2000 Sb.) Právní úprava: 1. Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství 2. Nařízení komise 834/2007/ES a Nařízení 834/2007/ES produkce, označování a kontrola 3. Standardy IFOAM (Mezinárodní federace pro ekologické zemědělství)

20 Ekologické zemědělství (Zák. 242/2000 Sb.) Osoba uvádějící do oběhu bioprodukty či biopotraviny, je povinna: používat pouze postupy, materiály a prostředky stanovené v prováděcím právním předpisu vést evidenci o druhu a množství bioproduktů a biopotravin (BP), které odebírá, a osob, od kterých je odebírá zajistit, aby nedošlo k míchání nebo záměně BP s jinými produkty nebo potravinami BP skladovat a přepravovat odděleně od jiných surovin a potravin v prostorách a za podmínek, které umožňují jejich identifikaci a uchování kvality

21 Ekologické zemědělství - pesticidy

22 Ekologické zemědělství kontrola pesticidů

23 Ekologické zemědělství kontrola pesticidů a kontaminantů Neexistují žádné přísnější limity, nicméně: Pokud bio-zemědělec pěstoval plodinu, ačkoli ví, že pole je nebo může být kontaminované, je to přijetí nedostatečných opatření k zabránění kontaminace a může být odejmut certifikát nebo pozastaveno uvádění bioproduktu na trh. Pokud zemědělec pěstoval rizikovou plodinu bez vědomí, že pole je kontaminované, o uvedení produktu na trh jako bio se rozhodne na základě analýzy sklizeného produktu a musí být přijata opatření. V případě reziduí pesticidů nebo perzistentních organických kontaminantů se pro bioprodukty toleruje uvádění na trh do úrovně 0,01 mg/kg. Bio-zemědělci nemohou být ale nuceni analyzovat všechna svoje pole kvůli potenciální kontaminaci. Kontrola EZ: rozdílný přístup při výskytu pesticidů: 1. přenosem z okolních pozemků (víceméně nezaviněné) 2. při úmyslném použití nepovoleného pesticidu přímo ekologickým zemědělcem

24 Ekologické zemědělství (Zák. 242/2000 Sb., Nař. č. 834/2007/ES, Nař. č. 889/2008/ES) Osvědčování původu bioproduktů a biopotravin: na základě inspekce vydává KEZ o.p.s., ABCERT AG, BIOKONT, s.r.o. *) na 1 rok, kopii musí dostat odběratel BP MZe vede registr producentů a provádí namátkovou supervizi (ÚKZÚZ) Je zákonem zakázáno: označovat potravinu, na kterou nebylo vydáno Osvědčení o biopotravině, slovem "bio, "eko" nebo logem nebo deklarovat ekologický, organický, přírodní způsob výroby. Není ale stanovena povinnost uvádět zemi původu (dobrovolný údaj). *) Kontrolní subjekty jsou ve shodě se Zák. 22/1997 Sb. akreditovány ČIA, o.p.s. podle normy ČSN EN 45011, která garantuje jednotný a správný postup při procesu kontroly vedoucí k certifikaci produktu.

25 Ekologické zemědělství (Zák. 242/2000 Sb., Nař. č. 834/2007/ES, Nař. č. 889/2008/ES) Biopotravina musí obsahovat minimálně 95% složek (surovin) zemědělského původu pocházejících z ekologického zemědělství: Biopotraviny musí být vyráběny převážně ze složek zemědělského původu (95%+) s výjimkou vody a soli. Ekologické složky v neekologickém produktu mohou být také označeny jako ekologické, pokud bude uveden seznam všech složek. Takový produkt se však stejně nepovažuje za biopotravinu a nesmí být použito logo. Nemělo by být uváděno, že BP představují záruku vyšší organoleptické, nutriční nebo zdraví prospěšné jakosti. Národní logo ( Biozebra ):

26 Ekologické zemědělství (Zák. 242/2000 Sb., Nař. č. 834/2007/ES, Nař. č. 889/2008/ES) Evropská značka pro BIOPOTRAVINY: staré logo nové logo povinné od Certifikace BP nad rámec právních požadavků: (nepovinné) standardy IFOAM certifikát KEZ Národní loga: Německo, Rakousko, Kanada, USA,...:

27 Ekologické zemědělství (Zák. 242/2000 Sb., Nař. č. 834/2007/ES, Nař. č. 889/2008/ES) Pro které výrobky je evropské Biologo povinné? Od 1. července 2010 je evropské Biologo povinné pro všechny balené biopotraviny vyrobené v Evropské unii. Je ale možné jej také použít dobrovolně pro nebalené bioprodukty, vyrobené v Evropské unii nebo pro biopotraviny dovezené ze třetích zemí. Evropské Biologo ale nesmí být použito například pro výrobky: obsahující méně než 95 % bio-surovin, které nezahrnuje právní úprava pro ekologické zemědělství v EU, jako jsou produkty lovu a rybolovu volně žijících zvířat, textilu a kosmetiky, z přechodného období na ekologickou produkci

28 Ekologické zemědělství - certifikace

29 Původ potravin Spotřebitelé se zajímají o původ potravin, protože potraviny z určitého regionu: některé mají jedinečné vlastnosti, nákupem mají zájem podpořit prosperitu a zaměstnanost, některé tuzemské potraviny (např. ovoce, zelenina,..) bývají čerstvější než zahraniční, některé zahraniční mají obecně špatnou pověst (zvýšené riziko kontaminace, falšování, ), dopravované na velké vzdálenosti zatěžují životní prostředí,

30 Označení původu a zeměpisná označení Cíl ochrany označení původu a zeměpisných označení: zajistit zemědělcům a producentům příjmy získané díky vlastnostem a daného produktu nebo způsobu jeho produkce, poskytnout spotřebitelům informace o produktech se specifickými vlastnostmi spojenými se zeměpisným původem a usnadnit tak jejich rozhodnutí při nákupu, zajistit jednotnou ochranu názvů jako práva duševního vlastnictví na území Unie Označením se zde rozumí slova, údaje, ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo symboly, které se vztahují k určité potravině a jsou umístěny na obalu, dokladu, nápisu nebo etiketě

31 Chráněné označení původu - CHOP (Nařízení Rady Evropské Unie č. 1151/2012/ES, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin) Je určeno pro zemědělské produkty nebo potraviny, které ve svém názvu používají název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, ze které pocházejí a jejich jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele a jejich produkce včetně surovin, zpracování nebo příprava probíhá jen v této zeměpisné oblasti. Žatecký chmel, Český kmín, Všestarská cibule, Prosciutto di Parma...

32 Chráněné zeměpisné označení - CHZO (Nařízení Rady Evropské Unie č. 1151/2012/ES, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin) Určeno pro zemědělské produkty nebo potraviny, které ve svém názvu používají název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, ze které pocházejí a mají určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a jejich produkce, zpracování nebo příprava probíhá v této zeměpisné oblasti některý z procesů může probíhat i jinde. České pivo, Hořické trubičky, Štramberské uši, Pardubický perník...

33 Zaručená tradiční specialita ZTS (Nařízení Rady Evropské Unie č. 1151/2012/ES, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin) Týká se produktů z tradičních surovin, nebo se musí vyznačovat tradičním složením. Přičemž výraz "tradiční" znamená prokázané používání na trhu Společenství po období, které vykazuje předávání mezi generacemi; toto období by se mělo rovnat časovému úseku obecně připisovanému jedné lidské generaci, tedy nejméně 30 let. špekáčky, lovecký salám, ovčí salašnícky údený syr, Pizza Napoletana..

34 Zaručená tradiční specialita ZTS COUNCIL REGULATION (EC) No 509/2006 SPIŠSKÉ PÁRKY Description of foodstuff: Spišské párky are contained in sheep-intestine casings of up to 24 mm in diameter and are separated by twisting. The individual sausages weigh about 50 g. They are typically pinkish-red in colour, owing to the paprika seasoning, and have a slightly piquant taste. Chemical properties: fat content: max. 24 % ± 4 %, salt content: max. 2 % ± 0,4 %, net muscle protein content at least 10 % by weight. 100 kg of Spišské párky contains: beef with a fat content of up to 10 % 21,2 kg pork with a fat content of up to 10 % 21,0 kg pork with a fat content of up to 50 % 38,0 kg pork rind 12,0 kg water 21,0 kg nitrite salting mix (to salt the meat) 2,1 kg ground sweet paprika (100 ASTA) 0,62 kg + ground hot paprika 0,62 kg polyphosphates (E 450 and E 451) 0,30 kg ascorbic acid (E 300) 0,05 kg

35 Zeměpisný údaj, který není zeměpisným označením (aneb matení spotřebitele v mezích zákona) Příklad 2: Německá vejce do Česka dovezla firma Česká drůbež, která podle SVS neměla registraci, což nařizuje veterinární zákon. SVS proto se společností Česká drůbež zahájila správní řízení. Ekonomika.iHNed.cz;

36 Zeměpisný údaj o původu česká potravina Původ výrobku definuje nařízení EU č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství: za zboží pocházející z určité země se považuje zboží, které bylo zcela získáno nebo vyrobeno v této zemi. zboží, na jehož výrobě se podílely dvě nebo více zemí, pochází ze země, kde došlo k poslednímu podstatnému zpracování, které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby. Za českou potravinu lze považovat potravinu vyrobenou na území ČR. Není podstatné, zda se jedná o výrobce, který je historicky původem zčr, nebo o některou z firem v ČR provádějící výrobu, ale kapitálově provázanou se zahraniční mateřskou firmou. Za české potraviny lze však považovat i potraviny, které jsou vyráběny ze zahraničních surovin, např. čaj, kakao atd., kde země původu hlavní suroviny je mimo území ČR - určující je to, že podstatná úprava, respektive finální zpracování, se děje až v tuzemsku! Pouhé třídění, krájení, balení aj. podstatnou úpravou ale není!

37 Další značky původu a kvality..

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství zdroj bezpečných krmiv a potravin Ing. Petr Homolka, Ph.D. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Ing. Jiří Urban Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.1.00/37.0108 METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ Tato metodika vznikla za finanční podpory MŠMT a je

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Metodický pokyn č. 1/2012 (specifi cká pravidla pro registraci subjektů do systému ekologického zemědělství, přechodné období, zkracování a prodlužování

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.5.2009 KOM(2009) 234 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr Karel Cejpek a Jindřich Špicner editoři Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT v Praze Výzkumný

Více

Symboly na výrobcích a jak se v nich orientovat

Symboly na výrobcích a jak se v nich orientovat Symboly na výrobcích a jak se v nich orientovat Obal hraje při koupi výrobku jednu z hlavních rolí, ač si to někdy ani neuvědomujeme. Při nákupu, zvláště potravin, se ovšem setkáváme s mnoha značkami na

Více

Pravidla pro udělování národní značky KLASA

Pravidla pro udělování národní značky KLASA Pravidla pro udělování národní značky KLASA str.1/9 Část A Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze

Více