1. Vybrané marketingové teze. Marketing a jeho poslání. Exkurz do myšlení spotřebitelů. Marketingové trendy. 2. Principy zeleného marketingu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vybrané marketingové teze. Marketing a jeho poslání. Exkurz do myšlení spotřebitelů. Marketingové trendy. 2. Principy zeleného marketingu."

Transkript

1 ZELENÝ MARKETING

2 1. Vybrané marketingové teze. Marketing a jeho poslání. Exkurz do myšlení spotřebitelů. Marketingové trendy. 2. Principy zeleného marketingu. Zelený marketing. Greenwashing a jeho důsledky. 3. Situace v České republice studie mather Závěr.

3 VYBRANÉ MARKETINGOVÉ TEZE

4 ZÁKLADNÍ KONKURENČNÍ KONCEPCE MANAGEMENTU

5 VÝROBNÍ KONCEPCE Spotřebitelé budou mít rádi ty produkty, které jsou široce dostupné a za nízkou cenu. Manažeři výrobně orientovaných organizací se zaměřují na dosahování vysoké produktivity výroby a široké distribuce.

6 VÝROBKOVÁ KONCEPCE Vychází z toho, že zákazníci si oblíbí ty produkty, které mají vyšší jakost, výkonnost nebo zcela nové vlastnosti. Manažeři ve výrobkové orientovaných organizacích soustřeďují svoji energii na vyrábění dokonalých výrobků a na jejich nepřetržité zdokonalování.

7 PRODEJNÍ KONCEPCE Prodejní koncepce vychází z předpokladu, že kdyby byli spotřebitelé ponecháni sami sobě, pravděpodobně by si nekoupili dost produktů organizace. Manažeři proto musí vyvíjet agresivní prodejní a propagační úsilí.

8 MARKETINGOVÉ KONCEPCE Marketingová koncepce zastává názor, že klíč k dosahování cílů organizace spočívá ve schopnosti být efektivnější než konkurence v určování potřeb a přání cílových trhů a v jejich uspokojování.

9 SPOLEČENSKÁ MARKETINGOVÁ KONCEPCE humánní marketing, ekologický marketing Tato koncepce vyzývá podnikatele, aby ve své praxi uplatňovali sociální a etická hlediska aby udržovali rovnováhu mezi konfliktními zájmy zisk organizace uspokojení požadavků zákazníků - potřeby společnosti.

10 EXKURZ DO MYŠLENÍ SPOTŘEBITELŮ

11 CO POSUZUJE ZÁKAZNÍK? KDO KDE CO KDY PROČ JAK

12 RYCHLOST ADOPCE - ROGERS

13 VNÍMÁNÍ SELEKTIVNÍ PAMĚŤ pamatuji si to, co posiluje moje názory SELEKTIVNÍ ZKRESLENÍ vnímám to, co chci slyšet a vidět SELEKTIVNÍ POZORNOST vnímám jenom část toho, čemu jsem vystaven SELEKTIVNÍ EXPOZICE výběr informací

14 FÁZE KUPNÍHO PROCESU poznání problému hledání informací (dostupné, známé, uvažované) vyhodnocení informací rozhodnutí ke koupi zkušenost po koupi opakované nakupování nebo zamítnutí

15 iniciátor kupující ovlivňovatel uživatel rozhodovatel

16 TRENDY V EKONOMICE

17 vyčerpání zakuklení předstírání mladšího věku jedinečnost fantastické dobrodružství 99 životů malá trpělivost sos ochraňujme naši společnost zůstat naživu ochránci spotřebitelů

18 ZELENÝ MARKETING

19 ZELENÝ MARKETING je marketing produktů, které jsou považovány za bezpečné pro životní prostředí zahrnuje širokou škálu aktivit, včetně úpravy produktu, změny ve výrobním procesu, změny v balení a stejně tak i úpravu reklamy Americká marketingová společnost

20 POČÁTKY ZELENÉHO MARKETINGU 1975 první seminář na téma ekologický marketing, (AAA) 1987 Světová komise pro životní prostředí udržitelný rozvoj jako jednání orientované na potřeby současnosti, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby

21 UDRŽITELNÝ ROZVOJ (Trvale) udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

22 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Podmínkou rozvoje je zachování možností rozvoje; základní možností je přitom zachování přírodních podmínek v místním měřítku i v celé biosféře.

23 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Udržitelný rozvoj znamená především rovnováhu. Rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života (ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím). Rovnováhu mezi zeměmi, různými společenskými skupinami, dneškem a budoucností apod. Světová komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (WCED) nazvané Naše společná budoucnost, 1987

24 ROZVOJ ZELENÉHO MARKETINGU 2002 Summit Země v Johannesburgu oslovil zástupce reklamního průmyslu, aby podpořili strategii podpory udržitelného rozvoje zaznamenáváme prudký nárůst zelené reklamy globálních i lokálních průmyslových značek

25 GREEN MARKETING MIX Produkt: Výrobce by měl nabídnout takové produkty, jejichž výroba ani užití nepoškozují životní prostředí a i jejich likvidace je bez negativního vlivu na životním prostředí. Cena: Ceny za tyto produkty mohou být o něco vyšší než tradiční alternativy. Existují cílové skupiny, které jsou ochotny si za ekologické produkty připlatit.

26 GREEN MARKETING MIX Místo: Hlavní důraz je kladen na ekologické balení a přepravu. Komunikace: Důraz na environmentální aspekty. Příkladem je certifikát ISO Společnosti ve svém PR uvádějí realizované i plánované aktivity na ochranu životního prostředí. Nedílnou součástí je i komunikace sponzoringu potřebných subjektů sociálního, zdravotního, školského, kulturního a životního prostředí. Specifická podpora prodeje ekologických výrobků.

27 GREENWASHING

28 GREENWASHING jednání, při kterém je spotřebitel uváděn v omyl, co se týče ekologických přínosů určitého výrobku nebo služby dezinformace šířená organizací za účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe

29 STUDIE TerraChoice listopad 2008-leden % výrobků plně nesplňovalo označení environmentální (hračky a výrobky pro děti všeobecně, kosmetiku a čisticí výrobky, potraviny)

30 ŠEST HŘÍCHŮ GREENWASHINGU zatajený háček tvrzení bez důkazu vágní tvrzení irelevantní tvrzení menší zlo lhaní (57 % zkoumaných výrobků) (26 % výrobků) (11 % výrobků) (4 % výrobků) (1 % výrobků) (2% výrobků) TerraChoice 2007

31 SPOTŘEBITEL A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝROBKY Mnoho spotřebitelů preferuje ekologicky příznivé výrobky. Ať už z důvodu zodpovědnosti péče o sebe nebo svou rodinu. V mnoha případech jsou zákazníci ochotni za takové výrobky zaplatit i vyšší ceny. TerraChoice, 2007

32 PĚT KATEGORIÍ ZELENÝCH SPOTŘEBITELŮ MODŘÍ True Blues Věří, že mohou osobně zpomalit environmentální krizi. ZELENÍ Greenbacks Jsou ochotni zaplatit až o 20% více za environmentálně šetrné výrobky. VÝHONKY Sprouts Zapojují se jen tehdy, když to nevyžaduje mnoho námahy.

33 PĚT KATEGORIÍ ZELENÝCH SPOTŘEBITELŮ REPTAJÍCÍ Grousers Věci jsou a budou stále špatné, tak nač se starat. HNĚDÍ Basic Browners Mají příliš jiných vážnějších problémů. Roper 1996

34 Česká republika červen 2011

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 JAK SE ORIENTOVAT?

48 Vlastní environmentální tvrzení (VET ) je prohlášení, značka nebo obrazec, který poukazuje na nějaký prvek činnosti, výrobků nebo služeb organizace a který může ovlivňovat životní prostředí. Je určitým druhem reklamy. Vztahuje se na výrobek, součástku nebo obal. Může mít podobu sdělení, značek nebo obrazců na výrobku nebo na obalu výrobku, v dokumentaci k výrobku, v technických bulletinech, v reklamě nebo propagaci, v telemarketingu, případně prostřednictvím digitálních nebo elektronických médií jako je internet.

49 Vlastní environmentální tvrzení (VET ) Vydat jej mohou výrobci, dovozci, distributoři, maloobchodníci nebo jakékoli další osoby, které by pravděpodobně mohli mít z takového tvrzení prospěch. Parametry, environmentální aspekty, které příznivost produktu k životnímu prostředí mají dokázat, si vybírá firma-vyhlašovatel sama.

50 EKOZNAČKY

51 EKOZNAČKY EMAS A CP

52 EKOZNAČKY

53 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION objektivita důvěryhodnost neutralita porovnatelnost otevřenost pro všechny produkty a služby otevřenost pro všechny zájemce zaměření na dopad na životní prostředí

54 EDP V ČESKÉ REPUBLICE V ČR bylo dosud zpracováno 15 environmentálních prohlášení o produktu Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem Techo, a.s. KB-BLOK systém, s.r.o. ETA, a.s. VSM Production, s.r.o. HBABio s.r.o.

55

56

57 A CO DÁL? 76 % respondentů ve věku let je přesvědčeno, že je třeba změnit současný životní styl západní civilizace Forum for the Future, 2007

58 AKTIVITY PRO ZMĚNU

59 do roku 2012 určovat nové standardy etického obchodování pomáhat zákazníkům a zaměstnancům žít zdravějším životním stylem Plan A, Marks and Spencer

60 Mgr. Marie Princlová, Budějovická 425, Ledenice KDO MÁLO ZNÁ, MUSÍ VŠEMU VĚŘIT. MARIA EBNER ESCHENBACH

61 Využití solárního tepla v průmyslu solární termické instalace v podnicích a veřejných budovách Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění? Příklady z praxe firmy JH SOLAR působící na českém trhu od roku 1996 JH SOLAR s.r.o., Plavsko 88, Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, Marie Hrádková - JH SOLAR s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

62 Slunce nekonečný ný zdroj energie Slunce Slunce dodává nepřetržitě TW to je x krát více než Země potřebuje celé lidstvo 14 TW 1TW = W

63 Sluneční ní energie v České republice Doba slunečního svitu (přímé záření) v ČR: h/rok

64 Solární kolektory základní rozdělení SOLÁRNÍ KOLEKTORY Teplonosná látka Konstrukce Zasklení Tlak výplně Absorbér kapalinové vzduchové ploché trubicové koncentrační bez zasklení jednoduché vícevrstvé prizmatické se strukturou atmosférický subatmosférický - vakuový plastový kovový neselektivní kovový selektivní akumulační

65 Slunce využití pro ohřev teplé ( užitkové ) vody rodinné domy Nejlepší poměr výkonu a ceny ploché selektivní kolektory Při vhodném navržení možnost úspory 65 až 75% ročních nákladů

66 Slunce využití pro ohřev teplé ( užitkové ) vody rodinné domy Návrh systému pro ohřev teplé vody: Vždy solární zásobník TV s vhodným výměníkem ( min. 0,2 m2 na 1 m2 kolektoru Použití směšovací ventilu na výstupu teplé vody

67 Slunce kombinované systémy ohřev teplé vody a přitáp itápění Kolektory vhodné pro kombinované systémy: plochý selektivní plochý vakuový selektivní trubicový vakuový

68 Slunce kombinované systémy ohřev teplé vody a přitáp itápění Kolektory s vakuovou izolací jsou výkonnější ale pozor na klimatické vlivy!!! PLOCHÝ VAKUOVÝ KOLEKTOR STANDARTNÍ PLOCHÝ KOLEKTOR VAKUOVÝ TRUBICOVÝ KOLEKTOR

69 Slunce kombinované systémy ohřev teplé vody a přitáp itápění rodinné domy Kolektory s vakuovou izolací jsou výkonnější ale pozor na klimatické vlivy!!!

70 Solární systémy výběr komponentů Sluneční kolektory jak nejlépe vybrat: POZOR!! na označení CE -shoda s evropskými směrnicemi u běžných kolektorů nelze získat POZOR!! na výrobce na řecké slunce stačí i sud POZOR!! na levné výrobky

71 Solární systémy výběr komponentů Nosné konstrukce - jak nejlépe vybrat: Zásadně statikem nebo výrobcem doporučené konstrukce Nosné konstrukce pro šikmé střechy, rovné střechy, integrace do střešní krytiny

72 Solární systémy výběr komponentů Nosné konstrukce - jak to může skončit:

73 Solární systémy výběr komponentů Nosné konstrukce - brát ohled na stav střešní krytiny integrace do střechy

74 Solární systémy výběr komponentů Nosné konstrukce - brát ohled na stav střešní krytiny:

75 Solární systémy co by nemělo chybět Potrubí s izolací zásadně kovové ( měď, nerez ) tlaková a teplotní odolnost odolnost teplotní: v okolí kolektoru nad 160 C, v rozvodu 120 C odolnost vůči vlivům: vlhkost(nenasákavá), UV záření, ptáci (oplechování) tloušťka: splnění hodnot U podle vyhl. 193/2007 Sb. rovna průměru izolace kompaktní dvoupotrubí: zhruba poloviční tloušťky

76 Solární systémy co by nemělo chybět Umístění potrubí na střeše odolnost vůči sněhu, ptákům: kovové opláštění

77 Solární systémy co by nemělo chybět Umístění potrubí - jak to může vypadat:

78 Slunce využití v průmyslu Snížení nákladů na ohřev teplé vody

79 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí f. Kryft s.r.o. Jihlava Realizace r Montáž 4 ks plochých kolektorů TS 300H Přizvednutá konstrukce Využití TUV při mytí skel Průmyslová výroba sklenic

80 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Výroba knoflíků STYL v.d. Studená Rekonstrukce r Zrekonstruovaných 66 ks kolektorů z původních 99 ks (výroba ZD Morkovice) TUV využívaná k výrobě knoflíků Akumulační nádrž 6000 l umístěna mimo výrobní halu Z původního netlakového systému propojeného hadicemi, byl předělán na tlakový systém

81 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Ústav sociální péče Pístina Realizace r Montáž 24 ks vakuových kolektorů TS 400 (48 m2 kolektorové plochy) Přizvednutá konstrukce upravující sklon Ohřev stávajícího Boileru 2500 l + nový 1000 l boiler pro kuchyň Instalované měření výkonu -průměrný roční zisk kwh Systém připravený i na dodatečné rozšíření kol. pole s napojením na přitápění

82 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Pekařství PETA BOHEMIA Soběslav Realizace r Montáž 10 ks plochých kolektorů TS 300 (20 m2 kolektorové plochy) Umístnění kolektorů na konstrukci na rovné střeše Boiler 500 l V době realizace nepřetržitý třísměnný provoz Využití TUV pro sanitární a hygienické účely

83 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Hotel Jezerka Seč Realizace r (první etapa) - Další rozšíření 2006, 2007 Montáž ks horizontálních kolektorů TS 330 (244 m2 kolektorové plochy) Kolektory nahradily se svojí konstrukcí původní zábradlí Ohřev vnitřního a venkovního bazénu Ohřev TUV 2 x 2000 l

84 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Akvaristika p. Zika Horní Pěna Realizace r Montáž 12 ks plochých kolektorů TS 300 (24 m2 kolektorové plochy) Umístnění kolektorů na konstrukci na vybudované konstrukci pro kolektory Ohřev vody 42 m3 výměníkem umístěným na dně bazénu Požadavek na předehřátou a odstátou vodu pro chov rybiček cca 35 st.

85 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Hostinec a penzion U Karásků Počátky Realizace r Montáž 24 ks plochých kolektorů TS 300 (48 m2 kolektorové plochy) Kolektory nad střešní krytinou Ohřev boileru 1000 l a akumulační nádrže pro přitápění 2000 l Systém regulovaný pomocí PC s měřením a záznamem výkonu Dotápění tepelným čerpadlem

86 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Domov důchodců Telč Realizace r Montáž 12 ks plochých kolektorů TS 300 (24 m2 kolektorové plochy) Konstrukce nad krytinou Kombinovaná nádrž pro ohřev TUV a přitápění - 750/100 Spotřeba TUV k provozu domu a kuchyně

87 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí hotel Liberec Realizace r Montáž 48 ks plochých kolektorů TS 300 (96 m2 kolektorové plochy) Kolektory rozděleny do dvou skupin dle možností jižní strany střechy Předehřev stávajícího boileru 6000 l Dohřívání pomocí centrálního zásobování tepla

88 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí p. Tesař Litoměřice Realizace r Montáž 77 ks horizontálních kolektorů TS 330 (154 m2 kolektorové plochy) Maximální využití jižní střechy pro sluneční kolektory Konstrukce nad krytinou nad tašky bobrovky Celoroční ohřev bazénu Regenerace tepelného čerpadla země voda hloubkové vrty

89 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Plavecký bazén Jindřichův Hradec Realizace r Montáž 46 ks plochých kolektorů TS 300 (92 m2 kolektorové plochy) Solární systém pro nově vybudovanou část rekonstruovaného plaveckého bazénu Ohřev vnitřních bazénů a TUV

90 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Školicí středisko JH SOLAR Plavsko Realizace r Montáž 28 ks vakuových kolektorů TS 400H (56 m2 kolektorové plochy) Integrace do střešní krytiny Akumulační nerezová stratifikační nádrž 3000 l Vytápěná plocha sklady, dílna, kanceláře 700 m2 Regenerace tepelného čerpadla země voda plošný kolektor 1200 m2

91 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí f. REZMONT s.r.o. Polště Realizace r Montáž 8 ks plochých kolektorů TS 500 (21 m2 kolektorové plochy) Nový typ kolektorů uvedený na trh 06/2011 se zvětšenou plochou Ubytovací kapacita pro zaměstnance cca 20 lidí Akumulační nádrž 1500 l s průtočným výměníkem ohřevu TUV Využití v neobsazenosti k temperaci objektu

92 Solární systémy příklad připravovaných projektů Objekt strojírenské provozovny Zadání investora Nabídka realizace Špičková spotřeba TUV (14 15 hod.) = 1000 l/hod Stávající ohřev - zemní plyn Střecha není staticky schopna dalšího zatížení Investice do 2 mil. Kč Montáž cca 100 ks plochých kolektorů Napojení na nově dodanou 100 m3 akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV Montáž kolektorů na konstrukci upravující sklon kolektorů na jižní stěně budovy Návratnost systému do 8 let

93 Solární systémy Možnost zapojení projektu do systému EPC a EC neboli energetických službách se zárukou Více informací na

94 Solární systémy Děkuji za pozornost. Luboš Kozel

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění?

Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění? Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění? JH SOLAR s.r.o., Plavsko 88, 378 02 Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, www.jhsolar.cz 2011 Marie Hrádková - JH SOLAR s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Slunce

Více

Realizace solární soustavy od A do Z

Realizace solární soustavy od A do Z 1/22 Realizace solární soustavy od A do Z Marie Hrádková Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) JH Solar s.r.o., Plavsko 88 2/22 Vstupní předpoklady typ soustavy ohřev TV, přitápění, ohřev

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY k ohřevu vody pro hygienu (sprchování, koupel, mytí rukou) K ČEMU k ohřevu pro technologické

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

Projekt Solar Process Heat

Projekt Solar Process Heat Projekt Solar Process Heat Kulatý stůl 22.03.2010 České Budějovice Mgr. Ivana Klobušníková, ředitelka ECČB Koordinátor: O.Ö. Energiesparverband Partneři projektu: ESCAN (ES) Energy Centre České Budějovice(CZ)

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Solární energie Kolektory

Více

Jak vybrat solární kolektor?

Jak vybrat solární kolektor? 1/25 Jak vybrat solární kolektor? Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Fakulta strojní, ČVUT v Praze 2/25 Druhy solárních tepelných kolektorů Nezasklený plochý kolektor bez

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 21 Fototermické solární

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!! SOLÁRNÍ VAKUOVÉ SYSTÉMY, KTERÉ USPOŘÍ AŽ 70% PROVOZNÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ OD NAŠÍ FIRMY ZAPŮJČENÍ TRUBICE A PROVĚŘIT SI TAK ÚČINNOST SYSTÉMU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Ceny jednotlivý setů jsou na našich www.pejchal.cz

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solární systémy aurostep Solar Set 1 Vše připraveno: aurostep Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 SOLÁRNÍ SYSTÉMY MILAN KLIMEŠ TENTO

Více

Katalog 2014. www.solarpower.cz

Katalog 2014. www.solarpower.cz Katalog 2014 www.solarpower.cz Solární systém pro přípravu teplé vody HOT SET Nyní je solární systém dostupný pro každého. Solární systémy pro ohřev teplé vody jsou výkonné, jednoduché a spolehlivé. Řada

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Vypracoval: Jiří Špála Kruh: 5 Rok: 2006/07 Popis: Jedná se o rodinný domek, který se nachází v obci Krhanice, která leží 12km od Benešova u Prahy.

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC Popis a zvláštnosti Vysoce výkonný vakuový trubicový kolektor SKR...CPC Kolektory jsou vyráběny v Německu Vhodný pro montáž na šikmou a plochou střechu případně

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Připravený k propojení

Připravený k propojení Nový Roth plochý kolektor a doporučené solární sestavy na ohřev teplé vody Reg. č. 0-7589 F NOVÉ Připravený k propojení Nový Roth kolektor se vyznačuje čtyřmi konektory založenými na technologii zásuvného

Více

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi

Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi Solární zařízení v budovách - otázky / odpovědi Ing. Bořivoj Šourek Ph.D. Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy) Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy) Trochu historie První žáci vstoupili do ZŠ v září 1910. Škola měla 7 tříd vytápělo se v kamnech na uhlí. V roce 1985 byl zahájen provoz nových

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Technická zpráva akce:

Technická zpráva akce: Technická zpráva akce: Využití OZE v Městském bazénu Hlinsko solární systém projekt pro výběrové řízení Obec Hlinsko Městský plavecký bazén Vypracoval: REGULUS spol. s r.o. Projekt: zakázka NV/2011/1957

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech Jiří Kalina Solárn rní soustavy pro přípravu p pravu teplé vody v bytových domech Parametry solárn rních soustav pro přípravu p pravu teplé vody celkové tepelné zisky využité pro krytí potřeby tepla [kwh/rok]

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně vypraoval Filip Kňažko akademický rok 2005/06 Z uvedených vstupních údajů vyplývá, že optimální řešení vytápění rodinného domku pomocí tepelného

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu Tepelná čerpadla vzduch / voda země / voda voda / voda špičková kvalita a design... www.kostecka.eu VZDUCH-VODA Vzduch je nejdostupnější a neomezený zdroj tepla s celoročním využitím pro vytápění, ohřev

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

Roth plochý kolektor Heliostar 218... hightech s

Roth plochý kolektor Heliostar 218... hightech s Roth Heliostar nyní též s menší plochou... pro každé použití správná velikost Po úspěšném uvedení na trh kolektoru Roth Heliostar s inovovanou polykarbonátovou vanou je nyní k dodání nově ve dvou různých

Více

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Náležitosti faktury Faktura/y (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na realizaci opatření v rámci programu Zelená

Více

Katalog 2015. www.solarpower.cz

Katalog 2015. www.solarpower.cz Katalog 2015 www.solarpower.cz Solární systém pro přípravu teplé vody HOT SET Nyní je solární systém dostupný pro každého. Solární systémy pro ohřev teplé vody jsou výkonné, jednoduché a spolehlivé. Řada

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME

SOLÁRNÍ SYSTÉM S TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME SOLÁRNÍ SYSTÉM S TERMICKÝMI KOLEKTORY SUNTIME Energetický výpočet, ekonomické posouzení, cenová nabídka Využití solárního systému: ohřev TV Investor: Anežka Slunečná Slunečná, 47301 Slunečná Zpracovatel:

Více

1/58 Solární soustavy

1/58 Solární soustavy 1/58 Solární soustavy hydraulická zapojení zásobníky tepla tepelné výměníky 2/58 Přehled solárních soustav příprava teplé vody kombinované soustavy ohřev bazénové vody hydraulická zapojení typické zisky

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Solární systémy pro přípravu teplé vody

Solární systémy pro přípravu teplé vody Solární systémy pro přípravu teplé vody v bytových domech Příklady a zkušenosti Jiří Kalina Technické oddělení REGULUS spol. s r. o. Obchodně technická firma, založena 1991 Komponenty pro výrobu kotlů

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solární systémy aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Vše připraveno: aurostep Solární panel aurostep VFK 900S Zásobník aurostep VSL S 250 Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu

Více

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Inovovaný, vysoce výkonný solární kolektor (XP=extra power) s celkovou plochou 2,5 m 2 pro celoroční použití v uzavřených systémech. Pro nucený oběh teplonosné

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136247893 Investor : Hrstka Rd Podsedice Tel: Email: Montážní firma: Tomáš Mach

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370

Více

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému www.sunfield.cz 1. Solární trubicové kolektory HEAT-PIPE Počet trubic (ks) 12 15 18 20 24 30 Doporučený 100 L 125 L 150 L 166 L 200 L 250 L objem

Více

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS Ploché sluneční kolektory se vyznačují velkou plochou zasklení a velkým absorbérem. Jejich výkon je při plném slunečním záření velký. Využívají většinu sluneční energie,

Více

Možnosti řešení solárních tepelných soustav

Možnosti řešení solárních tepelných soustav 1/25 Možnosti řešení solárních tepelných soustav Jiří Kalina Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Regulus, s.r.o. 2/25 Kde je lze využít sluneční energii? příprava teplé vody příprava

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N Solární systémy aurostep Solar Set 1 Solar Set 2 exclusiv Solar Set 2 N Vše připraveno: Solární panel aurotherm classic VFK 135 D Zásobník VIH SN 250 Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY CENÍK KATALOG 1 / 2016 Skupina výrobků 10 Vysoce výkonný plochý kolektor CS 150 F Obrázek Název Vysoce výkonný plochý kolektor CS 150 AF Speciální eloxované barvy (např. zlatá,

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Závěrečná konference k projektu Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 21.9.2011,

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 05052046 Investor: Roman a Iveta Králíkovi RD Běštín par.22/7 Email: Tel.: Zadavatel:

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 25032037 Zadavatel: VODAPLYNTOPENÍ HOLICE s.r.o. Jiří Kamenický Email: votopholice@seznam.cz

Více

Bezpečnostní pokyny:

Bezpečnostní pokyny: Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Popis funkce kolektoru/systému... 4 Využití kolektoru... 4 Umístění solárního systému... 5 Popis montáže... 6 Schéma instalace... 10 Náplň kolektoru... 11 Vypouštění a plnění

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický systém využívá k ohřevu teplé vody elektrickou energii, která je vyrobena fotovoltaickými panely. K přenosu tepla do vody se využívá

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

Solární panely. VOŠ a SPŠ Jičín

Solární panely. VOŠ a SPŠ Jičín Škola Firma Zakázka Solární Tepelná Závěr Zdroje VOŠ a SPŠ Jičín - Historie již od roku 1871 Řemeslnická škola pokračovací - Zhruba 600 studentů a 60 zaměstnanců - Vyučované obory Studijní (zakončené maturitní

Více

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů.

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů. SOLAR ENERGY SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů www.becc.cz Nová třísložková vakuová trubice Vakuové trubice mají zdokonalené vrstvé jádro s použitím nové třísložkové technologie, které zajistí postupné

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

2010/07 TECHNICKÝ CENÍK

2010/07 TECHNICKÝ CENÍK 00/07 TECHNICKÝ CENÍK SolárníCH SyStémŮ StémŮ BAXI A příslušenství Ství platný od. července 00 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Koncem roku 009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, DeDitrich a Remeha

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrž NADO 500/300 v1 NADO 750/250 v1 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

1/58 Solární soustavy

1/58 Solární soustavy 1/58 Solární soustavy typy navrhování a bilancování hydraulická zapojení 2/58 Fototermální přeměna aktivní soustavy strojní hnací a rozvodné prvky (čerpadlo, ventilátor, potrubí,...)... solární soustavy

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136248654 Investor : Montážní firma: ENVIRA Group s.r.o. Petr Gajdoš E-mail :

Více

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Speciální aplikace FV systémů Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Fotovoltaický ohřev vody (a jeho porovnání s fototermickým...) CÍL

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

Solární soustavy v budovách

Solární soustavy v budovách 1/43 Solární soustavy v budovách Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Fakulta strojní, ČVUT v Praze 2/43 Jaký vybrat kolektor? druh a typ kolektoru odpovídá aplikaci... bazén:

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

SOLÁRNÍ KOLEKTORY 2017

SOLÁRNÍ KOLEKTORY 2017 SOLÁRNÍ KOLEKTORY 2017 Člen BMI Group BUDOUCNOST PATŘÍ SLUNCI Zdroj energie, který se vyplatí OBSAH Budoucnost patří slunci........................ 2 Zdroj energie, který se vyplatí Teplá voda a přitápění..........................

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2)

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2) A7 / W A7 / W0 A / W A-7 / W0 A-7 / W A / W0 Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G) Hodnoty měření 8/0 8(G) (G) (G) 7(G) 0(G) Topný výkon A7/W kw 8,7,8, 7, 0,7 Příkon A7/W kw,,8,,, Topný faktor

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

Solárne zostavy - Cenník. Nejlepší volba v solárních řešeních

Solárne zostavy - Cenník. Nejlepší volba v solárních řešeních Solárne zostavy - Cenník Sestava 2 x TS 300 STANDARD Nejmenší z nabízených sestav s nejprodávanějším typem kolektorů TS 300 a celkovou absorpční plochou 3,56 m². Sestava je vhodná pro menší domácnost s

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ SYSTÉM

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ SYSTÉM NABÍDKA NA SOLÁRNÍ SYSTÉM 1 NABÍDKA NA SOLÁRNÍ SYSTÉM Zákazník: Adresa objektu: Franková Martina 775 093 255 m.frankova12@gmail.com Chlumín Dodavatel: Zpracoval: Václav Kačírek Tel: 723 755 255 Cenová

Více

Proč solární systém? Solární sety

Proč solární systém? Solární sety SOLÁRNÍ SETY SOLÁRNÍ SETY SAMOSTATNÉ SOLÁRNÍ SETY S KOTLEM BRÖTJE SOLÁRNÍ SETY S ELEKTROKOTLEM CosmoTHERM E SOLÁRNÍ SETY S PŘITÁPĚNÍM PLATÍ OD 1. 10. DO 31. 12. 2013 Solární sety Proč solární systém? Náklady

Více

Spotřeba teplé vody na den a osobu o teplotě 60 C. 10 20 l 20-40 l 40 80 l Obr. 1: Denní spotřeba vody v bytech

Spotřeba teplé vody na den a osobu o teplotě 60 C. 10 20 l 20-40 l 40 80 l Obr. 1: Denní spotřeba vody v bytech Ing. Josef Schröttner Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE Institut für Nachhaltige Technologien Pracovní společenství pro obnovitelné zdroje energie A8200-Gleisdorf, Feldgasse 19 Tel.: +43-3112-5886-23,

Více

Vakuové trubicové solární kolektory

Vakuové trubicové solární kolektory solární systémy Vakuové trubicové solární kolektory www.thermomax.cz Změňte svůj způsob myšlení s kolektory Thermomax Thermomax špičkový evropský originál Při volbě účinných a finančně efektivních řešení

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu energie

Více

Energetická studie proveditelnosti

Energetická studie proveditelnosti Energetická studie proveditelnosti Tábor Jana Ámose Komenského Českobratrská církev evangelická Rekreační středisko Běleč nad Orlicí 121 Obr. 1 Letecký snímek na areál tábora Obr. 2 Mapa areálu s vyznačenými

Více