1. Vybrané marketingové teze. Marketing a jeho poslání. Exkurz do myšlení spotřebitelů. Marketingové trendy. 2. Principy zeleného marketingu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vybrané marketingové teze. Marketing a jeho poslání. Exkurz do myšlení spotřebitelů. Marketingové trendy. 2. Principy zeleného marketingu."

Transkript

1 ZELENÝ MARKETING

2 1. Vybrané marketingové teze. Marketing a jeho poslání. Exkurz do myšlení spotřebitelů. Marketingové trendy. 2. Principy zeleného marketingu. Zelený marketing. Greenwashing a jeho důsledky. 3. Situace v České republice studie mather Závěr.

3 VYBRANÉ MARKETINGOVÉ TEZE

4 ZÁKLADNÍ KONKURENČNÍ KONCEPCE MANAGEMENTU

5 VÝROBNÍ KONCEPCE Spotřebitelé budou mít rádi ty produkty, které jsou široce dostupné a za nízkou cenu. Manažeři výrobně orientovaných organizací se zaměřují na dosahování vysoké produktivity výroby a široké distribuce.

6 VÝROBKOVÁ KONCEPCE Vychází z toho, že zákazníci si oblíbí ty produkty, které mají vyšší jakost, výkonnost nebo zcela nové vlastnosti. Manažeři ve výrobkové orientovaných organizacích soustřeďují svoji energii na vyrábění dokonalých výrobků a na jejich nepřetržité zdokonalování.

7 PRODEJNÍ KONCEPCE Prodejní koncepce vychází z předpokladu, že kdyby byli spotřebitelé ponecháni sami sobě, pravděpodobně by si nekoupili dost produktů organizace. Manažeři proto musí vyvíjet agresivní prodejní a propagační úsilí.

8 MARKETINGOVÉ KONCEPCE Marketingová koncepce zastává názor, že klíč k dosahování cílů organizace spočívá ve schopnosti být efektivnější než konkurence v určování potřeb a přání cílových trhů a v jejich uspokojování.

9 SPOLEČENSKÁ MARKETINGOVÁ KONCEPCE humánní marketing, ekologický marketing Tato koncepce vyzývá podnikatele, aby ve své praxi uplatňovali sociální a etická hlediska aby udržovali rovnováhu mezi konfliktními zájmy zisk organizace uspokojení požadavků zákazníků - potřeby společnosti.

10 EXKURZ DO MYŠLENÍ SPOTŘEBITELŮ

11 CO POSUZUJE ZÁKAZNÍK? KDO KDE CO KDY PROČ JAK

12 RYCHLOST ADOPCE - ROGERS

13 VNÍMÁNÍ SELEKTIVNÍ PAMĚŤ pamatuji si to, co posiluje moje názory SELEKTIVNÍ ZKRESLENÍ vnímám to, co chci slyšet a vidět SELEKTIVNÍ POZORNOST vnímám jenom část toho, čemu jsem vystaven SELEKTIVNÍ EXPOZICE výběr informací

14 FÁZE KUPNÍHO PROCESU poznání problému hledání informací (dostupné, známé, uvažované) vyhodnocení informací rozhodnutí ke koupi zkušenost po koupi opakované nakupování nebo zamítnutí

15 iniciátor kupující ovlivňovatel uživatel rozhodovatel

16 TRENDY V EKONOMICE

17 vyčerpání zakuklení předstírání mladšího věku jedinečnost fantastické dobrodružství 99 životů malá trpělivost sos ochraňujme naši společnost zůstat naživu ochránci spotřebitelů

18 ZELENÝ MARKETING

19 ZELENÝ MARKETING je marketing produktů, které jsou považovány za bezpečné pro životní prostředí zahrnuje širokou škálu aktivit, včetně úpravy produktu, změny ve výrobním procesu, změny v balení a stejně tak i úpravu reklamy Americká marketingová společnost

20 POČÁTKY ZELENÉHO MARKETINGU 1975 první seminář na téma ekologický marketing, (AAA) 1987 Světová komise pro životní prostředí udržitelný rozvoj jako jednání orientované na potřeby současnosti, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby

21 UDRŽITELNÝ ROZVOJ (Trvale) udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

22 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Podmínkou rozvoje je zachování možností rozvoje; základní možností je přitom zachování přírodních podmínek v místním měřítku i v celé biosféře.

23 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Udržitelný rozvoj znamená především rovnováhu. Rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života (ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím). Rovnováhu mezi zeměmi, různými společenskými skupinami, dneškem a budoucností apod. Světová komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (WCED) nazvané Naše společná budoucnost, 1987

24 ROZVOJ ZELENÉHO MARKETINGU 2002 Summit Země v Johannesburgu oslovil zástupce reklamního průmyslu, aby podpořili strategii podpory udržitelného rozvoje zaznamenáváme prudký nárůst zelené reklamy globálních i lokálních průmyslových značek

25 GREEN MARKETING MIX Produkt: Výrobce by měl nabídnout takové produkty, jejichž výroba ani užití nepoškozují životní prostředí a i jejich likvidace je bez negativního vlivu na životním prostředí. Cena: Ceny za tyto produkty mohou být o něco vyšší než tradiční alternativy. Existují cílové skupiny, které jsou ochotny si za ekologické produkty připlatit.

26 GREEN MARKETING MIX Místo: Hlavní důraz je kladen na ekologické balení a přepravu. Komunikace: Důraz na environmentální aspekty. Příkladem je certifikát ISO Společnosti ve svém PR uvádějí realizované i plánované aktivity na ochranu životního prostředí. Nedílnou součástí je i komunikace sponzoringu potřebných subjektů sociálního, zdravotního, školského, kulturního a životního prostředí. Specifická podpora prodeje ekologických výrobků.

27 GREENWASHING

28 GREENWASHING jednání, při kterém je spotřebitel uváděn v omyl, co se týče ekologických přínosů určitého výrobku nebo služby dezinformace šířená organizací za účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe

29 STUDIE TerraChoice listopad 2008-leden % výrobků plně nesplňovalo označení environmentální (hračky a výrobky pro děti všeobecně, kosmetiku a čisticí výrobky, potraviny)

30 ŠEST HŘÍCHŮ GREENWASHINGU zatajený háček tvrzení bez důkazu vágní tvrzení irelevantní tvrzení menší zlo lhaní (57 % zkoumaných výrobků) (26 % výrobků) (11 % výrobků) (4 % výrobků) (1 % výrobků) (2% výrobků) TerraChoice 2007

31 SPOTŘEBITEL A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝROBKY Mnoho spotřebitelů preferuje ekologicky příznivé výrobky. Ať už z důvodu zodpovědnosti péče o sebe nebo svou rodinu. V mnoha případech jsou zákazníci ochotni za takové výrobky zaplatit i vyšší ceny. TerraChoice, 2007

32 PĚT KATEGORIÍ ZELENÝCH SPOTŘEBITELŮ MODŘÍ True Blues Věří, že mohou osobně zpomalit environmentální krizi. ZELENÍ Greenbacks Jsou ochotni zaplatit až o 20% více za environmentálně šetrné výrobky. VÝHONKY Sprouts Zapojují se jen tehdy, když to nevyžaduje mnoho námahy.

33 PĚT KATEGORIÍ ZELENÝCH SPOTŘEBITELŮ REPTAJÍCÍ Grousers Věci jsou a budou stále špatné, tak nač se starat. HNĚDÍ Basic Browners Mají příliš jiných vážnějších problémů. Roper 1996

34 Česká republika červen 2011

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 JAK SE ORIENTOVAT?

48 Vlastní environmentální tvrzení (VET ) je prohlášení, značka nebo obrazec, který poukazuje na nějaký prvek činnosti, výrobků nebo služeb organizace a který může ovlivňovat životní prostředí. Je určitým druhem reklamy. Vztahuje se na výrobek, součástku nebo obal. Může mít podobu sdělení, značek nebo obrazců na výrobku nebo na obalu výrobku, v dokumentaci k výrobku, v technických bulletinech, v reklamě nebo propagaci, v telemarketingu, případně prostřednictvím digitálních nebo elektronických médií jako je internet.

49 Vlastní environmentální tvrzení (VET ) Vydat jej mohou výrobci, dovozci, distributoři, maloobchodníci nebo jakékoli další osoby, které by pravděpodobně mohli mít z takového tvrzení prospěch. Parametry, environmentální aspekty, které příznivost produktu k životnímu prostředí mají dokázat, si vybírá firma-vyhlašovatel sama.

50 EKOZNAČKY

51 EKOZNAČKY EMAS A CP

52 EKOZNAČKY

53 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION objektivita důvěryhodnost neutralita porovnatelnost otevřenost pro všechny produkty a služby otevřenost pro všechny zájemce zaměření na dopad na životní prostředí

54 EDP V ČESKÉ REPUBLICE V ČR bylo dosud zpracováno 15 environmentálních prohlášení o produktu Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem Techo, a.s. KB-BLOK systém, s.r.o. ETA, a.s. VSM Production, s.r.o. HBABio s.r.o.

55

56

57 A CO DÁL? 76 % respondentů ve věku let je přesvědčeno, že je třeba změnit současný životní styl západní civilizace Forum for the Future, 2007

58 AKTIVITY PRO ZMĚNU

59 do roku 2012 určovat nové standardy etického obchodování pomáhat zákazníkům a zaměstnancům žít zdravějším životním stylem Plan A, Marks and Spencer

60 Mgr. Marie Princlová, Budějovická 425, Ledenice KDO MÁLO ZNÁ, MUSÍ VŠEMU VĚŘIT. MARIA EBNER ESCHENBACH

61 Využití solárního tepla v průmyslu solární termické instalace v podnicích a veřejných budovách Jak ušetřit za ohřev vody a vytápění? Příklady z praxe firmy JH SOLAR působící na českém trhu od roku 1996 JH SOLAR s.r.o., Plavsko 88, Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, Marie Hrádková - JH SOLAR s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

62 Slunce nekonečný ný zdroj energie Slunce Slunce dodává nepřetržitě TW to je x krát více než Země potřebuje celé lidstvo 14 TW 1TW = W

63 Sluneční ní energie v České republice Doba slunečního svitu (přímé záření) v ČR: h/rok

64 Solární kolektory základní rozdělení SOLÁRNÍ KOLEKTORY Teplonosná látka Konstrukce Zasklení Tlak výplně Absorbér kapalinové vzduchové ploché trubicové koncentrační bez zasklení jednoduché vícevrstvé prizmatické se strukturou atmosférický subatmosférický - vakuový plastový kovový neselektivní kovový selektivní akumulační

65 Slunce využití pro ohřev teplé ( užitkové ) vody rodinné domy Nejlepší poměr výkonu a ceny ploché selektivní kolektory Při vhodném navržení možnost úspory 65 až 75% ročních nákladů

66 Slunce využití pro ohřev teplé ( užitkové ) vody rodinné domy Návrh systému pro ohřev teplé vody: Vždy solární zásobník TV s vhodným výměníkem ( min. 0,2 m2 na 1 m2 kolektoru Použití směšovací ventilu na výstupu teplé vody

67 Slunce kombinované systémy ohřev teplé vody a přitáp itápění Kolektory vhodné pro kombinované systémy: plochý selektivní plochý vakuový selektivní trubicový vakuový

68 Slunce kombinované systémy ohřev teplé vody a přitáp itápění Kolektory s vakuovou izolací jsou výkonnější ale pozor na klimatické vlivy!!! PLOCHÝ VAKUOVÝ KOLEKTOR STANDARTNÍ PLOCHÝ KOLEKTOR VAKUOVÝ TRUBICOVÝ KOLEKTOR

69 Slunce kombinované systémy ohřev teplé vody a přitáp itápění rodinné domy Kolektory s vakuovou izolací jsou výkonnější ale pozor na klimatické vlivy!!!

70 Solární systémy výběr komponentů Sluneční kolektory jak nejlépe vybrat: POZOR!! na označení CE -shoda s evropskými směrnicemi u běžných kolektorů nelze získat POZOR!! na výrobce na řecké slunce stačí i sud POZOR!! na levné výrobky

71 Solární systémy výběr komponentů Nosné konstrukce - jak nejlépe vybrat: Zásadně statikem nebo výrobcem doporučené konstrukce Nosné konstrukce pro šikmé střechy, rovné střechy, integrace do střešní krytiny

72 Solární systémy výběr komponentů Nosné konstrukce - jak to může skončit:

73 Solární systémy výběr komponentů Nosné konstrukce - brát ohled na stav střešní krytiny integrace do střechy

74 Solární systémy výběr komponentů Nosné konstrukce - brát ohled na stav střešní krytiny:

75 Solární systémy co by nemělo chybět Potrubí s izolací zásadně kovové ( měď, nerez ) tlaková a teplotní odolnost odolnost teplotní: v okolí kolektoru nad 160 C, v rozvodu 120 C odolnost vůči vlivům: vlhkost(nenasákavá), UV záření, ptáci (oplechování) tloušťka: splnění hodnot U podle vyhl. 193/2007 Sb. rovna průměru izolace kompaktní dvoupotrubí: zhruba poloviční tloušťky

76 Solární systémy co by nemělo chybět Umístění potrubí na střeše odolnost vůči sněhu, ptákům: kovové opláštění

77 Solární systémy co by nemělo chybět Umístění potrubí - jak to může vypadat:

78 Slunce využití v průmyslu Snížení nákladů na ohřev teplé vody

79 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí f. Kryft s.r.o. Jihlava Realizace r Montáž 4 ks plochých kolektorů TS 300H Přizvednutá konstrukce Využití TUV při mytí skel Průmyslová výroba sklenic

80 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Výroba knoflíků STYL v.d. Studená Rekonstrukce r Zrekonstruovaných 66 ks kolektorů z původních 99 ks (výroba ZD Morkovice) TUV využívaná k výrobě knoflíků Akumulační nádrž 6000 l umístěna mimo výrobní halu Z původního netlakového systému propojeného hadicemi, byl předělán na tlakový systém

81 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Ústav sociální péče Pístina Realizace r Montáž 24 ks vakuových kolektorů TS 400 (48 m2 kolektorové plochy) Přizvednutá konstrukce upravující sklon Ohřev stávajícího Boileru 2500 l + nový 1000 l boiler pro kuchyň Instalované měření výkonu -průměrný roční zisk kwh Systém připravený i na dodatečné rozšíření kol. pole s napojením na přitápění

82 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Pekařství PETA BOHEMIA Soběslav Realizace r Montáž 10 ks plochých kolektorů TS 300 (20 m2 kolektorové plochy) Umístnění kolektorů na konstrukci na rovné střeše Boiler 500 l V době realizace nepřetržitý třísměnný provoz Využití TUV pro sanitární a hygienické účely

83 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Hotel Jezerka Seč Realizace r (první etapa) - Další rozšíření 2006, 2007 Montáž ks horizontálních kolektorů TS 330 (244 m2 kolektorové plochy) Kolektory nahradily se svojí konstrukcí původní zábradlí Ohřev vnitřního a venkovního bazénu Ohřev TUV 2 x 2000 l

84 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Akvaristika p. Zika Horní Pěna Realizace r Montáž 12 ks plochých kolektorů TS 300 (24 m2 kolektorové plochy) Umístnění kolektorů na konstrukci na vybudované konstrukci pro kolektory Ohřev vody 42 m3 výměníkem umístěným na dně bazénu Požadavek na předehřátou a odstátou vodu pro chov rybiček cca 35 st.

85 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Hostinec a penzion U Karásků Počátky Realizace r Montáž 24 ks plochých kolektorů TS 300 (48 m2 kolektorové plochy) Kolektory nad střešní krytinou Ohřev boileru 1000 l a akumulační nádrže pro přitápění 2000 l Systém regulovaný pomocí PC s měřením a záznamem výkonu Dotápění tepelným čerpadlem

86 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Domov důchodců Telč Realizace r Montáž 12 ks plochých kolektorů TS 300 (24 m2 kolektorové plochy) Konstrukce nad krytinou Kombinovaná nádrž pro ohřev TUV a přitápění - 750/100 Spotřeba TUV k provozu domu a kuchyně

87 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí hotel Liberec Realizace r Montáž 48 ks plochých kolektorů TS 300 (96 m2 kolektorové plochy) Kolektory rozděleny do dvou skupin dle možností jižní strany střechy Předehřev stávajícího boileru 6000 l Dohřívání pomocí centrálního zásobování tepla

88 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí p. Tesař Litoměřice Realizace r Montáž 77 ks horizontálních kolektorů TS 330 (154 m2 kolektorové plochy) Maximální využití jižní střechy pro sluneční kolektory Konstrukce nad krytinou nad tašky bobrovky Celoroční ohřev bazénu Regenerace tepelného čerpadla země voda hloubkové vrty

89 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Plavecký bazén Jindřichův Hradec Realizace r Montáž 46 ks plochých kolektorů TS 300 (92 m2 kolektorové plochy) Solární systém pro nově vybudovanou část rekonstruovaného plaveckého bazénu Ohřev vnitřních bazénů a TUV

90 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí Školicí středisko JH SOLAR Plavsko Realizace r Montáž 28 ks vakuových kolektorů TS 400H (56 m2 kolektorové plochy) Integrace do střešní krytiny Akumulační nerezová stratifikační nádrž 3000 l Vytápěná plocha sklady, dílna, kanceláře 700 m2 Regenerace tepelného čerpadla země voda plošný kolektor 1200 m2

91 Solární systémy ukázky zrealizovaných akcí f. REZMONT s.r.o. Polště Realizace r Montáž 8 ks plochých kolektorů TS 500 (21 m2 kolektorové plochy) Nový typ kolektorů uvedený na trh 06/2011 se zvětšenou plochou Ubytovací kapacita pro zaměstnance cca 20 lidí Akumulační nádrž 1500 l s průtočným výměníkem ohřevu TUV Využití v neobsazenosti k temperaci objektu

92 Solární systémy příklad připravovaných projektů Objekt strojírenské provozovny Zadání investora Nabídka realizace Špičková spotřeba TUV (14 15 hod.) = 1000 l/hod Stávající ohřev - zemní plyn Střecha není staticky schopna dalšího zatížení Investice do 2 mil. Kč Montáž cca 100 ks plochých kolektorů Napojení na nově dodanou 100 m3 akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV Montáž kolektorů na konstrukci upravující sklon kolektorů na jižní stěně budovy Návratnost systému do 8 let

93 Solární systémy Možnost zapojení projektu do systému EPC a EC neboli energetických službách se zárukou Více informací na

94 Solární systémy Děkuji za pozornost. Luboš Kozel

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

REGIONÁLNÍ PRŮZKUM REGIONÁLNÍ KONTEXT. Velmi krátké představení regionu

REGIONÁLNÍ PRŮZKUM REGIONÁLNÍ KONTEXT. Velmi krátké představení regionu REGIONÁLNÍ PRŮZKUM REGIONÁLNÍ KONTEXT Velmi krátké představení regionu Jihočeský kraj leží převážně na jihu Čech, ale okolím Dačic zasahuje i na Moravu. Na jihu sousedí s Horním Rakouskem, na jihovýchodě

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů

Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů Ing. Marcel Pavelka API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Červen 2010 Obsah Úvod... 3 Cíle a východiska studie... 4 Představení společnosti

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

svépomocné solární systémy

svépomocné solární systémy Armin Themeßl Werner Weiß svépomocné solární systémy Příručka projektování a stavby solárních systémů Pro workshop svépomocné instalace přeložil a připravil Ekologický institut Autoři děkují všem, kteří

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

1.1 Udržitelný rozvoj

1.1 Udržitelný rozvoj 1 UDRŽITELNÝ ROZVOJ, Ekonomické souvislosti ochrany ŽP Cíl: Pro prostudování této kapitoly jste schopni: rozšířit si svoji znalost o další důležité pojmy z oblasti udržitelného rozvoje, pochopit makroekonomické

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více