Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování. Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování. Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování"

Transkript

1 Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování 2011

2

3 Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování Vážení čtenáři, město Tábor se rozhodlo vydat tuto publikaci ve snaze poukázat na kroky, které činí v rámci tzv. ekologizace provozu pracovišť městského úřadu. Součástí této publikace je i představa o dalším postupu v této oblasti a o tom, co bychom rádi učinili v nastávajícím období. Naším cílem je proměna úřadu v moderní a dynamickou instituci, která snižuje ekologickou zátěž životního prostředí. Tato brožura může být inspirací pro další organizace a podniky, které chtějí přistoupit k provozu, který bude kultivovat jednotlivá pracoviště a bude k životnímu prostředí šetrnější. Ing. Jiří Fišer starosta města Tábora 3

4 Obsah O čem je tato publikace...5 Co je zelené úřadování a zelené nakupování...6 Přínosy zeleného úřadování...6 Osmero zeleného nakupování aneb Jak na to v několika bodech...6 3R (Reduce, Reuse, Recycle)... 6 Biologicky rozložitelné a recyklovatelné materiály (včetně obalů)... 6 Čím méně obalů, tím lépe (větší balení)... 7 Výrobky s co nejnižším obsahem látek poškozujících životní prostředí a lidské zdraví... 7 Výrobky a potraviny zblízka... 7 Výrobky šetřící zdroje a energii... 7 Výrobky vzniklé udržitelným způsobem... 7 Výrobky dokládající své kvality týkající se vlivu na zdraví a ŽP certifikátem (ekoznačky)... 7 Rámec ekologicky šetrného provozu organizací...7 Základní údaje o městě a městském úřadu...8 Kroky, které již činí Městský úřad Tábor v oblasti zeleného úřadování... 9 Kroky, které navrhujeme, aby se na MěÚ postupně realizovaly... 9 Charakteristika organizací zřizovaných městem Táborem TST Technické služby Tábor, s. r. o SLMT Správa lesů města Tábora, s. r. o Jednotlivé tematické oblasti Používání papíru a výrobků z něj Kancelářské potřeby Zařízení interiéru nábytek, nátěrové hmoty, podlahové krytiny Úklid a čištění Hospodaření s vodou Odpady Spotřeba energie vytápění, izolace a těsnění oken, elektrické přístroje, svícení Kancelářská technika monitory, počítače, kopírky, tiskárny, faxy, skenery, multifunkční přístroje Stravování, občerstvení Doprava Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a jeho značení Označování ekologických výrobků a služeb ekoznačky Produkty ekologického zemědělství biopotraviny Závěr Poznámky

5 Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování Do rukou se vám dostává souhrnný přehled postupných kroků zeleného úřadování na Městském úřadě v Táboře. Jsou zde některé kroky, které činíme již nějakou dobu, a k dalším postupně přicházíme. V rámci členství Zdravého města Tábora v mezinárodní asociaci Národní sítě Zdravých měst je pro nás důležité jít příkladem pro jiné organizace i firmy a máme snahu ovlivňovat nabídku okolních dodavatelů. O čem je tato publikace V rámci zeleného úřadování se snažíme zavést environmentálně příznivé chování úřadu, konzultujeme možná opatření, děláme audity úřadu a navrhujeme vylepšení. Z tohoto důvodu vydáváme i tuto publikaci. Tato brožura je určena pro všechny zájemce nejen o problematiku ekologizace. Věříme, že se stane námětem pro další úřady, místní samosprávy, další organizace veřejného sektoru i neziskové organizace či podniky uvažující o ekologičtějším provozu svých kanceláří. 5

6 Co je zelené úřadování a zelené nakupování Ekologicky šetrný provoz veřejných institucí bývá označován termínem zelené úřadování, pro oblast nákupu zboží a služeb se používá rovněž pojem zelené nakupování. Zelené úřadování je zkrácený název pro environmentálně příznivé chování institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou například obecní, městské či krajské úřady, školy, školky, domy s pečovatelskou službou. Zahrnuje jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (třeba oboustranný tisk dokumentů, optimalizace úklidových opatření či zatahování žaluzií na noc apod.) a jednak nakupování. Zelené nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad používání vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Přednostně až výlučně jsou vybírány produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní závadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně. Zelené úřadování může zohledňovat kromě environmentálních a ekonomických aspektů i rozměr sociální a etický např. nákup Fair Trade občerstvení (káva, čaj) pro pracovní porady, nákup výrobků z chráněných dílen (kupř. vánoční přání, tašky) apod. V tomto širším pojetí hovoříme o udržitelné správě. Přínosy zeleného úřadování sníží se zátěž životního prostředí díky pořizování environmentálně příznivého zboží a služeb poptávka zvýší dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu podpoří se ekologicky příznivé inovace výrobků zelené instituce se stanou příkladem pro další úřady a zejména pro občany prostředí pro pracovníky a návštěvníky je zdravější zpravidla znamená také úspory nákladů Osmero zeleného nakupování aneb Jak na to v několika bodech Existuje osm základních principů, jak nakupovat ekologicky šetrněji. Dodržení všech osmi principů najednou je ideálem, kterého lze zřídka dosáhnout. Avšak i následování byť jen jednoho principu má zpravidla výrazný účinek. 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Kupujte jen to, co potřebujete, nechte funkční věci dosloužit, abyste nevytvářeli zbytečný odpad. Kupujte výrobky na více použití, které dlouho vydrží. Nepotřebných a nefunkčních věcí se přednostně zbavte tak, aby je mohl využít ještě někdo jiný, a každopádně, aby alespoň materiál z nich mohl být znovu zužitkován. Biologicky rozložitelné a recyklovatelné materiály (včetně obalů) Dávejte přednost výrobkům, které jsou biologicky rozložitelné nebo alespoň recyklovatelné s možností jejich předání k recyklaci ve vaší obci to platí i o obalech. 6

7 Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování Čím méně obalů, tím lépe (větší balení) Větší balení šetří obalový materiál a zmenšují množství odpadu. Optimální jsou obaly vratné a znovu použitelné/naplnitelné. Opakem jsou obaly na jedno použití. Ze stejného důvodu se vyplatí upřednostňovat koncentrované prací a čisticí prostředky. Výrobky s co nejnižším obsahem látek poškozujících životní prostředí a lidské zdraví Zvažte nákup výrobků obsahujících jedy, organická rozpouštědla a další látky, které se uvolňují do prostředí, akumulují se v tělesných tkáních a jsou těžko odbouratelné tím spíše, je-li dostupná nějaká šetrnější (přírodní) alternativa. Výrobky a potraviny zblízka Nakupováním místních produktů podporujete místní živnostníky, a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníte životní prostředí tím, že snižujete nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy šetříte ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy. Výrobky šetřící zdroje a energii Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou materiální (přírodní) suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujte spotřebiče s energetickým štítkem, pokud možno s označením A (ideálně A++), případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa). Výrobky vzniklé udržitelným způsobem Upřednostňujte produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Kupujte produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů, a ne tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje vzácnou faunu a flóru. Kupujte výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), jenž zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích. To se týká hlavně těch produktů, které nejsou zblízka, ale přesto je nezbytně potřebujeme. Výrobky dokládající své kvality týkající se vlivu na zdraví a ŽP certifikátem (ekoznačky) Pro snazší orientaci spotřebitelů byly vyvinuty systémy ekologického značení. Taková ekoznačka na výrobku znamená, že daný produkt splňuje předepsaná kritéria vlivu na životní prostředí. Nezávislá agentura, která certifikát uděluje, tak vlastně dělá detektivní práci za spotřebitele. Rámec ekologicky šetrného provozu organizací Udržitelná spotřeba je zakotvena v různých dokumentech na mezinárodní i národní úrovni. Světový summit o životním prostředí v Johannesburgu v roce 2002 stanovil za jeden z cílů podporovat takové strategie nakupování ve veřejné správě, které podněcují rozvoj a šíření ekologicky šetrného zboží a služeb. Principy zeleného nakupování podporuje rovněž Akční program pro životní prostředí EU. Základní principy jsou vedle orgánů a úřadů Evropské unie podporovány také centrálními orgány veřejné správy ČR (třeba usnesení vlády ČR č. 720/2000 Sb., k návrhu 7

8 podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků dále jen EŠV). Při nákupu nového zboží, služeb, rekonstrukcí či staveb budov je důležitý zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), který pro zadání veřejné zakázky umožňuje stanovit dílčí hodnotící kritéria. Tato dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky a mohou jimi být vedle nabídkové ceny i kvalita, technická úroveň, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady či návratnost nákladů. Základní údaje o městě a městském úřadu Tábor je jihočeské město se slavnou historií a množstvím architektonických památek i přírodních krás. Je neodmyslitelně spojeno s husitským hnutím a jeho velkými osobnostmi zejména Janem Žižkou z Trocnova, spoluzakladatelem husitského Tábora. V místě dávného osídlení byl ve 13. století vybudován hrad a město Hradiště. Strategické polohy města využili zradikalizovaní husité stoupenci učení velkého reformátora katolické církve mistra Jana Husa, kteří převedli zbytek obyvatel z nedalekého Sezimova Ústí do oblasti bývalého Hradiště. Založili zde roku 1420 vojenské město, odkud pod vedením táborských hejtmanů vedli své vítězné výpravy. Tábor vznikl v mimořádně výhodné lokalitě z jihu jej obtéká řeka Lužnice, do níž se hlubokým údolím vlévá Tismenický potok. Vodní toky spolu se skalnatými srázy a vybudovaným opevněním vytvořily proslulou nedobytnost husitského Tábora. Po porážce radikálních husitů v bitvě u Lipan došlo ke smíru Táborských s císařem Zikmundem a roku 1437 byl Tábor povýšen na královské město. Během staletí prošlo město mnoha stavebními proměnami, ale svůj středověký charakter si uchovalo až dodnes. Historické jádro je díky systému zástavby a množství zachovaných památek městskou památkovou rezervací. Zbytky rozsáhlého opevnění a malebná zákoutí Starého města stále připomínají bohatou minulost na každém kroku. Návštěvník, který nezamířil na Žižkovo náměstí, jemuž vévodí pomník slavného vojevůdce Jana Žižky, a nezavítal do Husitského muzea, jehož expozice jsou umístěny v prostorách pozdně gotické radnice, jako by v Táboře ani nebyl. Krásný pohled je i na fasády starých měšťanských domů, v jejichž výzdobě se harmonicky mísí stavební slohy pozdní gotika s renesancí, barokem i rokokem. Mnohý z vás ani netuší, že pod většinou měšťanských domů, prakticky v celém středu města, byly na počátku 16. století vyhloubeny sklepy, které byly postupně propojeny, a vznikl tak spletitý labyrint chodeb, jejichž část je dnes přístupná veřejnosti. Příjemnou procházku křivolakými uličkami Starého města mohou návštěvníci zakončit výstupem na jedinou zachovalou věž původního hradu Kotnova, ze které se nabízí výhled nejen na historické jádro města, ale i na nedaleký barokní chrám v Klokotech známé poutní místo. V centru města se rozprostírá nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, zvaná Jordán, která vznikla v době, kdy Kolumbus objevil Ameriku, roku V horkých letních dnech Jordán láká k odpočinku a vodním radovánkám. Husitský Tábor nejlépe poznáte, když navštívíte mezinárodní festival Táborská setkání, pořádaný každoročně v polovině září. Rozmanitý program, ve kterém si jistě vybere každý návštěvník, se inspiruje bohatou historií města. Nenapodobitelnou atmosféru středověku podtrhuje pochodňový průvod a ohňostroj. Tábor je známý pravidelně pořádaným Světovým pohárem v cyklokrosu a triatlonem. 8

9 Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování Prochází jím také mezinárodní cyklotrasa Greenways Praha Vídeň a řada regionálních cyklo- a pěších tras. Městský úřad Tábor Kroky, které již činí Městský úřad Tábor v oblasti zeleného úřadování používání kancelářského papíru s vnitřní recyklovanou vrstvou v tiskárnách, kopírovacích strojích a faxech rada města pro svá jednání pracuje s materiály na CD i v tištěné podobě PET-lahve a papír jsou separovány mimo jiný odpad a jsou odváženy na recyklaci pravidelný informační měsíčník Noviny táborské radnice je tištěn na recyklovaném papíře nakupujeme recyklovaný toaletní papír kupujeme spotřebiče s energetickým štítkem s označením A upřednostňujeme při nákupu výrobky s označením ekoznačkou Městský úřad Tábor je umístěn ve více budovách na Žižkově náměstí a v jedné budově na Husově náměstí. Vedení radnice je situováno do jedné z nejstarších budov, která ale prošla úpravou tak, aby prostory vyhovovaly administrativní činnosti úřadu. Nejvíce odborů je umístěno v budovách na Žižkově náměstí č. p. 2, 3, 4, 30 a 31. Dále jsou využívány kancelářské prostory na Žižkově náměstí v č. p. 6, 7 a 11. V budově úřadu práce v č. p na Husově náměstí jsou umístěny odbory s převahou správních činností. Tato budova je vzdálena od hlavní budovy asi dva kilometry. Vedení radnice dělá postupné kroky, aby se veškerá agenda všech odborů soustředila do jednoho místa. Budoucnost ukáže, zda se tento záměr podaří. nakupujeme úsporné žárovky do svítidel v budovách MěÚ jsou umístěny kontejnery na elektrospotřebiče určené k likvidaci Kroky, které navrhujeme, aby se na MěÚ postupně realizovaly Nákup kancelářských potřeb po dohodě s dodavatelem zvýrazňovače, fixy a lepidla na vodní bázi (bez organických rozpouštědel) nelakované tužky a pastelky kompostovatelné propisky 9

10 výrobky z recyklovaného papíru sešity, bloky pro opravy používat korekční lak na vodní bázi v případě opravného rolleru vybírat s vyměnitelnou náplní Nákup elektrospotřebičů spotřebiče s energetickým štítkem s označením A nebo A++ nákup úsporných žárovek do více druhů svítidel Nákup nápojů ve vratných obalech na jednání rady města na jednání zastupitelstva města nákup z reprefondů vedení města, vedoucích odborů a komisí Chování pracovníků MěÚ důsledně vést pracovníky k využívání papíru při tisku tak, aby byl preferován oboustranný tisk využívat ve větší míře kontrolní funkce softwaru (nástroje pravopisu, náhled před tiskem), při drobných chybách netisknout celý dokument znovu, ale ručně opravit a potvrdit razítkem toto označení informuje příjemce o vědomém omezování zbytečné spotřeby papíru prostřednictvím ručních oprav malých chyb obálky, které nejsou určeny ke korespondenci vně úřadu, využívat při vnitřním styku opakovaně dávat přednost (kde je to možné) elektronické verzi dokumentace a korespondence k ekologickému chování patří rovněž spoření ve spotřebě vody, elektrické energie (zhasínání světel, vypínání počítačů, monitorů apod.), šetrné chování při vytápění budov (přiměřené větrání v topné sezoně) lepší využívání obsazenosti pracovních jízd zaveden program pro uvádění jízd mimo okres a obsazenost vozidla S těmito kroky (případně dalšími) po odsouhlasení vedením města seznámit pracovníky MěÚ (cestou vedoucích úseků, vedoucích odborů) a vedoucími odborů provádět namátkovou kontrolu dodržování těchto opatření. Vnitřní předpisy města Pokyn tajemníka 10/2011 Ekologizace Městského úřadu Tábor Pokyn tajemníka 31/2007 Třídění a likvidace odpadů MěÚ Usnesení Rady města Tábora č. 591/22/03 ze dne 20. října 2003 Charakteristika organizací zřizovaných městem Táborem TST Technické služby Tábor, s. r. o. V listopadu 2010 proběhl ve společnosti dozorový audit QMS a EMS. Certifikace ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 byly obhájeny a platnost certifikátů byla zachována i pro rok Podle zavedeného ISO 9001 a ISO

11 Děláme Dělámeto todobře? dobře?aneb anebnáměty Námětyk ekologicky k ekologickyšetrnějšímu šetrnějšímuúřadování úřadování společnost dodržuje environmentální aspekty v různých provozních oblastech, jako je administrativa, doprava, odpadové hospodářství, údržba města a stavební i zemní práce. Tato organizace dodržuje požadavky EMS (environment management system = systém environmentálního managementu), které vedou k zlepšování ochrany životního prostředí společnosti. Je snaha o co nejnižší zatěžování životního prostředí využitím alternativních a hospodárných technologií, např. snižováním spotřeby elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení formou regulace napětí či využívání LED-technologií, při obnově vozového parku nákupem strojů s pohonem na CNG atd. SLMT Správa lesů města Tábora, s. r. o. Správa lesů města Tábora, s. r. o., byla založena 1. ledna Společnost byla zřízena za účelem vykonávání činností pro město Tábor, a to zejména správy lesa a s lesními pozemky souvisejících nemovitostí, správy rybníků, výkonu práva myslivosti, hospodaření s majetkem třetích osob. V roce 2009 bylo zavedeno ISO Nyní Správa lesů města Tábora dodržuje následující činnosti: používá papírové výrobky z recyklovaného papíru; úspory při tisku nákup psacích potřeb s vyměnitelnými náplněmi, lepidel, fixů a zvýrazňovačů na vodní bázi nákup nábytku s certifikací PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes = systém certifikace lesů) používání čisticích zón při vstupu do budovy používání koncentrovaných čisticích prostředků a vhodných mechanických pomůcek instalace úsporných pákových baterií a úsporných zářivek používání samostatných nádob na papír, plasty nakládání (likvidace) s odpady řešeno s firmou Rumpold, s. r. o. vytápění objektu ekologickým palivem pořizování energeticky úsporné techniky a nastavení aktivace úsporných režimů používání biologických náplní u mechanizačních prostředků Jednotlivé tematické oblasti Zelené úřadování lze realizovat v řadě oblastí. Níže následuje několik rad a tipů ve stručné podobě. Na závěr příslušné kapitolky jsou vždy odkazy na zdroje, kde lze nalézt podrobné informace. Přehled oblastí a příklady navržených opatření Papír a výrobky z něho např. používání obálek z recyklovaného papíru Kancelářské potřeby kupř. preference lepidel a fixů na vodní bázi Zařízení interiéru nákup nábytku s certifikátem Ekologicky šetrný výrobek aj. Čištění a úklid používání správného dávkování čisticích prostředků apod. Hospodaření s vodou postupné zavádění WC s duálním splachováním Odpady např. zdokonalení systému třídění odpadů, osvěta zaměstnanců Spotřeba energie kupř. nákup úsporných spotřebičů, osvěta pracovníků Kancelářská technika optimalizace úsporných režimů počítačů apod. Stravování, občerstvení nákup potravin z místních zdrojů nebo Fair Trade 11

12 Doprava opatření k podpoře používání služebních kol, instalace stojanů atd. Používání papíru a výrobků z něj Nejdůležitější je snížení spotřeby papíru. Papír a veškeré papírové kancelářské potřeby by měly být z recyklovaného papíru. Sníží se zátěž životního prostředí a navíc částečně klesnou náklady. Preference výrobků z recyklovaného papíru podpoří také recyklaci papíru a poptávku po výrobcích z něj. K dalším opatřením patří: omezení množství tisku, tj. netisknout, co není potřeba (např. ), dávat přednost, kde je to možné, elektronické korespondenci, archivování a dokumentaci využívat papír z obou stran, tj. oboustranný tisk a kopírování, a to jak u interního použití, tak u oficiálních dokumentů a formulářů; oboustranné popisování listů v blocích případný jednostranně potištěný papír používat na poznámky, tisk konceptů malé chyby opravovat ručně korekční lak místo opětovného tisku obálky je možné používat opakovaně, např. pro vnitřní poštu používat recyklovaný kancelářský papír na tisk a kopírování používání výrobků z recyklovaného papíru také řada dalších kancelářských potřeb je dnes k dostání z recyklovaného papíru: tiskopisy (výdajové a příjmové doklady, náhrada cestovních výloh atd.), bloky, sešity, obálky, vizitky, ale také šanony, složky a pořadače apod., též hygienický papír informační a propagační materiály, brožury či publikace, materiály obce/úřadu/instituce tisknout na recyklovaném papíře Zdroje informací stránky Sítě ekologických poraden ČR, vše o papíru pro zelené úřadování; informace o papíru na stránkách projektu sdružení Arnika Šetrné papírování, vyjádření výrobců tiskáren a kopírek, jak jejich přístroje zvládají recyklovaný papír internetový obchod s ekologicky šetrným kancelářským zbožím, kde jsou u každého výrobku uvedeny všechny chemické látky, které obsahuje (německy) Kancelářské potřeby Kancelářských potřeb je mnoho, jejich spotřeba je značná, a zároveň jsou většinou hůře recyklovatelné. Proto je jim a jejich výběru třeba věnovat náležitou pozornost. Kritéria výběru: používat výrobky s delší životností, tj. pevná konstrukce, velký obsah či objem, dlouhá záruční doba psací potřeby s vyměnitelnými nebo doplnitelnými náplněmi tonery dávat znovu plnit dávat přednost výrobkům z materiálů, jejichž zpracování doprovází nižší spotřeba energie a nižší znečištění prostředí vhodné materiály jsou dřevo, kov, recyklovaný papír, přírodní kaučuk, polypropylen (PP), polyetylen (PE) vyhýbat se polyvinylchloridu (PVC), hliníku, barvivům s těžkými kovy, organickým rozpouštědlům dřevěné tužky a pastelky místo plastových, nejlépe nelakované výrobky bez organických rozpouštědel, tj. lepidla, fixy a zvýrazňovače na vodní bázi (water based) 12

13 Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování fixy a zvýrazňovače lze nahradit například tlustými dřevěnými, nelakovanými pastelkami nebo suchými (tužkovými) zvýrazňovači pro opravy používat korekční lak na vodní (případně etanolové) bázi archivační systémy nejlépe z recyklovaného papíru, bez úpravy, bělení či plastového laminování nežádoucí jsou výrobky z PVC (pozor na některé kopírovací a promítací fólie, složky, okénka pro identifikační štítky, průhledné fólie, pořadače, děrovačky, sešívačky, odvíječe lepicí pásky apod.) a polystyrenu (PS) nepoužívat zbytečné kancelářské potřeby a také nadbytečně esteticky upravené potřeby, jako jsou lakované nebo plastem laminované kancelářské sponky a napínáčky Zdroje informací stránky Sítě ekologických poraden ČR, vše o kancelářských potřebách pro zelené úřadování Zařízení interiéru nábytek, nátěrové hmoty, podlahové krytiny Nábytek materiál nejlépe, pokud je možnost, certifikované FSC dřevo (mezinárodní certifikát prokazující, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesních porostů) u materiálů typu dřevotříska, OSB- -deska apod. vybírat ty s co nejnižším obsahem unikajících polutantů (mají negativní vliv nejen na životní prostředí, ale i na zdraví) nejčastější z nich je formaldehyd, tedy pokud možno bez formaldehydu nebo s jeho velmi nízkou koncentrací, např. produkty se značkou EŠV (kategorie aglomerované materiály na bázi dřeva a výrobky z nich ); nábytek určený pro kojence a děti značka CE povrchová úprava použité nátěry přírodní nebo s nízkým vlivem na životní prostředí a zdraví přírodní oleje a včelí vosk, případně alespoň vodou ředitelné nátěry co nejméně hliníku a plastů pokud to jde, je výborné podpořit lokálního výrobce nábytku Nátěrové hmoty např. barvy, laky, glazury, mořidla Největší podíl na znečišťování životního prostředí v této sféře mají těkavé organické látky používané jako rozpouštědla a ředidla. Uvolňují se do okolního vzduchu i několik měsíců a mají negativní vliv také na zdraví. Z hlediska domácího prostředí jsou nejméně závadné výrobky mající atest pro použití na hračky a pro styk s potravinami, dále pak nositelé značky EŠV (kategorie nátěrové hmoty ředitelné vodou ) a samozřejmě přírodní ekvivalenty: používat prostředky ředitelné vodou, ne na bázi jiných rozpouštědel laky je možné nahradit přírodními ekvivalenty (přírodní oleje a vosky) Podlahové krytiny nejproblematičtější je linoleum z PVC, jde přitom o nejčastěji užívanou krytinu; je možné ji nahradit tradičním linoleem z přírodních materiálů Zdroje informací stránky Sítě ekologických poraden ČR, vše o nábytku, nátěrových hmotách a podlahových krytinách internetové stránky FSC ČR (ekvivalent BIO v lesnictví), seznam dřevěných výrobků a výrobců s certifikátem FSC webové stránky Ekologického institutu věnované nakupování informace o nátěrových hmotách a FSC nábytku 13

14 Úklid a čištění Prevence znečištění a spotřeby čisticích prostředků opatření, která brání znečištění, a tedy snižují frekvenci úklidu rohože a čisticí zóny na frekventovaných místech; dostatečná velikost; před vchod přijde rohož hrubá a do budovy potom jemná zavést kritéria způsobu úklidu, tedy instrukce, jak provádět úklid efektivně a přitom z hlediska spotřeby čisticích prostředků úsporně; jednou z možností je sestavit úklidový plán tj. stanovit, kde, co, kolikrát týdně, jak a kdy udělat, další formou může být přídělová distribuce čisticích prostředků personálu omezit použití chemických čisticích prostředků je možné tím, že se chemickými prostředky bude uklízet jen některé dny v týdnu či období omezovat škálu používaných čisticích prostředků, tj. nepoužívat ty čisticí prostředky, které nejsou nezbytně nutné správné dávkování dodržovat dávkování dle pokynů na obalu a zamezit tím zbytečně větší spotřebě přípravku, než je nutné využívat dávkovací pomůcky dávkovací lahve, dávkovací uzávěry nebo mechanické rozprašovače (ty jsou z hlediska dávkování nejúspornější) omezovat dezinfekční prostředky jejich používání je opodstatněné především v nemocnicích a podobných zařízeních a při doporučení lékaře, jinak je při běžném úklidu zbytečné vyhýbat se prostředkům obsahujícím chlor (Savo apod.) negativní vliv na zdraví a životní prostředí; nejde o skutečnou dezinfekci většinu nečistot lze odstranit šetrnými čisticími prostředky pro mechanické čištění, víceúčelovými (univerzálními) čisticími prostředky, kyselinou citronovou, popř. octem a to pomocí mechanických pomůcek Výběr čisticích prostředků zavést kritéria nákupu čisticích prostředků a pomůcek a přiblížit je nakupujícímu personálu omezovat používání prostředků s tzv. varovnými větami, S-věty, R-věty (třeba prostředky na WC, hubení hmyzu) značí různé nebezpečné vlastnosti výrobků, nepříznivé pro životní prostředí a často i pro zdraví lidí dávat přednost koncentrátům (vydrží déle, ušetří se odpad, místo ve skladu); kde je možnost, doplňovat prostředky do stávajících obalů, resp. pořizovat náhradní náplně (tedy kupovat dále jen obsah, ne už obal) preferovat výrobky s certifikátem Ekologicky šetrný výrobek přihlédnout k délce transportu (tj. z jaké vzdálenosti produkt pochází) Některé šetrné čisticí metody důležité je používat vhodné mechanické pomůcky, především utěrky z mikrovláken, mopy s vyměnitelnou mikrovláknovou plochou, gumové stěrky na okna, kartáče, drátěnky apod. vodní kámen, stejně jako močový kámen lze odstranit kyselinou citronovou nebo octem a práškem (působení nejlépe přes noc), z armatur hadříkem namočeným v horkém roztoku sody (poté pokapat citronovou šťávou) nebo jen s použitím utěrky z mikrovláken namočené v teplé vodě zápach na toaletách lze odstranit pravidelným úklidem a dobrým větráním, vyhýbat se speciálním chemickým vůním předcházet ucpání odpadů zachytáváním větších nečistot (sítka), případně lze použít mechanické způsoby čištění (zvony) Zdroje informací stránky Sítě ekologických poraden ČR, vše o úklidu a čištění 14

15 Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování Česká asociace úklidu a čištění webové stránky o ekospotřebitelství s praktickými radami Hospodaření s vodou důsledné používání úsporných baterií pákové, na fotobuňku barevně označit kohoutky na teplou a studenou vodu, obdobně i u pákových baterií zavést úsporné splachování na WC dvojí objem splachovací dávky nebo stop-tlačítko nádobí neumývat pod tekoucí vodou využívání užitkové (např. dešťové) vody k zalévání veřejných zelených prostor; při stavbě či rekonstrukci zavedení dvojích rozvodů (na pitnou a užitkovou vodu) Zdroje informací vše o úsporách vody, využití dešťové vody vyhnout se, pokud možno, hliníku (velká energetická náročnost při výrobě), nápojovým kartonům (recyklace velmi obtížná a vždy jen částečná) vyhýbat se bateriím a akumulátorům (stávají se nebezpečnými odpady) tj. snažit se používat přístroje, které jsou napájeny přímo ze sítě, pokud je to nutné, použít alespoň vhodné typy nabíjecích akumulátorů Systém třídění odpadů v budovách městského úřadu jedna osoba, která je za systém odpovědná vhodné spolupracovat na vytváření systému třídění odpadů s těmi, pro které je třídění určeno zaměstnanci, externí spolupracovníci apod.; zjistit, jaký odpad vytváří a přibližně v jakém množství Odpady Na prvním místě je třeba produkci odpadu omezovat. Teprve potom vzniklý odpad třídit, a to podle druhů dle možností lokálního systému nakládání s odpady. Prevence vzniku odpadů k pití lze využít vodu z vodovodu ta je svou kvalitou většinou srovnatelná s prodávanou vodou balenou kupovat zboží bez obalu kupovat jen to, co je potřeba; když je možnost, nechávat věci spravovat a používat dále starý počítač, monitor či kopírka, jsou-li ještě funkční, se mohou nabídnout k využití dalším osobám nepoužívat věci na jedno použití, tedy pořizovat výrobky s dlouhou životností raději jedno velké balení než více menších dávat přednost takovým prostředkům, které je možné po spotřebování doplnit tonerové kazety, čisticí prostředky, psací potřeby, vratné lahve apod. vhodné nádoby na odpad (velikostí, barvou, značením) na vhodných místech (tj. tam, kde jsou přístupné jak lidem, kteří je používají, tak i úklidovému personálu) ukládání odpadu i vyprazdňování by mělo být snadné tam, kde je nádoba na směsný odpad, musí být i nádoby na některé separované složky 15

16 třídit přinejmenším papír, plasty, PET- -lahve; dále je možné třídit další složky: sklo, železo, nebezpečný odpad, hliník, bioodpad, nápojové kartony (těm se však, pokud možno, úplně vyhýbat); jedna společná nádoba na baterie/akumulátory, nebezpečný odpad a chemický odpad Město Tábor v roce 2006 zahájilo sběr baterií a monočlánků v táborských základních školách a v roce 2007 byl sběr rozšířen do mateřských škol. Sběr je realizován formou soutěže a ke konci každého školního roku proběhne vyhodnocení a ocenění těch, kteří nasbírali nejvíc tohoto nebezpečného odpadu. V současné době se do konce ledna 2011 vybralo již 6874 kilogramů baterií a monočlánků. Zdroje informací internetové stránky Sítě ekologických poraden ČR, odpady na úřadech webové stránky ekologické poradny Veronica; především prevence vzniku odpadu stránky společnosti EKO-KOM s podrobnými informacemi o třídění odpadu a jeho dalším zpracování vše o kompostování bioodpadu na stránkách sdružení Ekodomov internetové stránky s praktickými informacemi o nakládání s odpady a kompostování Spotřeba energie vytápění, izolace a těsnění oken, elektrické přístroje, svícení Pro podrobné zjištění stavu a nalezení možných úspor je dobré si nechat zpracovat energetický audit, kde bude kvalifikovaně zhodnocen stav a možnosti zlepšení (odborný posudek) ve sféře energetické rekonstrukce a změny stavby. Některá opatření lze snadno zavést i bez něj. Vytápění Regulace topení (vytápění) funkční mechanická nebo lépe automatická regulace teploty (termoregulace) je potřeba mít v místnostech teploměry (příp. s vlhkoměry) pro kontrolu teploty, dohodnout se na nějaké teplotě a topení dle domluvené hodnoty regulovat topit jen v době, kdy jsou prostory využívány, tj. ne přes noc, o víkendech, dovolených zlepšit izolaci zdí za radiátory vrstvou izolačního materiálu s hliníkovou fólií, která odrazí záření zpět do místnosti (lze koupit např. v hobby marketech) odstranit omezení proudění teplého vzduchu z topných těles, kupř. špatně umístěný nábytek nepřetápět doporučované teploty: v místnostech 21 C (max. 22 C) a vlhkost asi % na chodbách a v nepoužívaných prostorách C v zimě větrat nárazově, krátce a intenzivně Izolace budov a okna omezit co nejvíce jakýkoliv únik tepla ven z budovy kvalitní, těsnící okna, trojsklo/izolační dvojsklo (nejvyšší kvality), určitě ne z PVC, případně alespoň utěsnit stávající okna instalováním gumového těsnění v zimě zatahovat žaluzie na noc tím se přidává oknu další vrstva, která zlepší jeho izolační vlastnosti Elektrospotřebiče nové přístroje kupovat s ohledem na nízkou spotřebu energie, tj. úsporné spotřebiče, mající energetický štítek A (A+, A++), pokud tyto podléhají štítkování (např. chladničky, pračky, myčky nádobí, zdroje světla) při nutnosti používat přístroje na baterie využívat dobíjecí akumulátory, ne obyčejné jednorázové baterie 16

17 Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování dbát na správné umístění ledničky ne v teple Svícení svítit, jen když je opravdu potřeba, tj. zhasínat při odchodu z místnosti pokud možno nesvítit za denního světla, problémem jsou zatažené nebo polozatažené žaluzie či závěsy úsporné zářivky používat všude, kromě prostor, které se užívají zřídka nebo po krátkou dobu Zdroje informací internetové energetické konzultační a informační středisko České energetické agentury (ČEA), rozsáhlá databáze otázek a odpovědí Asociace energetických auditorů organizace specializující se na ekologické stavitelství (včetně nízkoenergetických a pasivních domů) a jeho propagaci sdružení Pasivní domy seminární centrum v pasivním standardu, využití slámy na stavbě, solární kolektory Kancelářská technika monitory, počítače, kopírky, tiskárny, faxy, skenery, multifunkční přístroje dbát velmi na energetickou úspornost při koupi nových nakupovat počítače, tiskárny, skenery, monitory, kopírky s mezinárodní značkou, garantovanou Evropskou komisí, Energy Star, která je implementována ve směrnici pro Ekologicky šetrné výrobky podobně vhodným kritériem je mezinárodní ekoznačka TCO Development, kterou lze vidět na monitorech a dále především na LCD-displejích a noteboocích důležitá je co nejnižší spotřeba energie nejen při plném provozu, ale také v pohotovostním režimu (tzv. režimu stand-by) velmi úsporné je při nákupu nové tiskárny či kopírky pořídit přístroj s duplexním modulem umožňujícím oboustranný tisk a tisk více stran na jeden list papíru; používat z jedné strany potištěných, nepomačkaných papírů, třeba pro tiskové zkoušky důležitá je možnost vypnout přívod elektřiny, pokud nelze, využívat na vypínání zásuvkovou lištu s červeným vypínačem (hlavně na noc a přes víkend) přepínat počítač s monitorem do úsporného režimu, když se nějakou dobu nevyužívají (při plánované nečinnosti 30 minut a více např. přestávka na oběd); v tomto režimu je minimální odběr proudu kopírovací stroje uspávat do spacího režimu zkontrolovat, zda všechny počítače a další přístroje mají aktivován úsporný režim (ne falešný spořič s blikajícími prvky, ale vypnutý monitor); nezapínat přístroje rutinně, ale až když je s nimi potřeba pracovat tonery u tiskáren a kopírek je možné znovu naplnit; pozor, aby při renovaci toneru byla zajištěna i celková kontrola toneru s případnou výměnou poškozených částí (obvykle to tak bývá, kromě těch nejlevnějších) po dosloužení přístroje nabídnout někomu k využívání nebo vrátit u prodejce/výrobce či v jiném sběrném místě určeném obcí pro nebezpečný odpad nebo elektroodpad 17

18 Zdroje informací stránky Sítě ekologických poraden ČR, vše o kancelářské technice elektrospotřebičích evropský program značení energeticky úsporné elektroniky (ne česky) informace o tom, proč se vyplatí používat úsporné spotřebiče a jak je poznat internetové stránky společnosti specializované na profesionální renovaci tonerů s akčním rádiem po celé ČR Stravování, občerstvení pokusit se zajistit alespoň některé potraviny z místních zdrojů používat biopotraviny a u relevantních komodit (káva, čaj) Fair Trade výrobky užívat pitnou vodu z kohoutku místo balené vody Zdroje informací stránky Svazu ekologických zemědělců ČR, adresy výrobců, zpracovatelů, velkoobchodníků, bioprodejen webové stránky Společnosti pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, aktualizovaný adresář prodejen s Fair Trade výrobky Doprava Vozový park sloužící pro služební účely MěÚ Tábor je doplněn o automobil na pohon CNG. Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a jeho značení Označování ekologických výrobků a služeb ekoznačky Ekoznačení patří mezi dobrovolné nástroje na ochranu životního prostředí. po ekologicky šetrné služby, které nabízí turistický ruch či školství. Garantem Národního programu ekoznačení je Ministerstvo životního prostředí ČR. Spotřební zboží (a služby) se označují logem dle zásad mezinárodní normy ISO 14024, které spotřebiteli slouží jako jasná a srozumitelná informace, že u označeného výrobku (služby) bylo provedeno hodnocení nezávislou třetí stranou, která se tak zaručila už za více než 400 výrobků. V současné době používá ekoznačku na jednom či více produktech přes 100 českých i zahraničních firem a jejich počet neustále roste. Škála certifikovaných ekologicky šetrných výrobků je velmi široká od toaletního papíru či nátěrových hmot, přes teplovodní kotle a čisticí prostředky až Ekoznačka je ochranná známka sloužící k propagaci výrobku. Je uznávána i v zahraničí. O ekoznačku může zažádat kterýkoli výrobce, dovozce či prodejce spotřebního zboží, které lze zařadit do některé ze skupin výrobků, pro něž jsou stanovena kritéria pro posuzování. Ekoznačka je určena nejen výrobkům, ale i službám. Stejné logo Ekologicky šetrná služba tak mohou získat i poskytovatelé ubytovacích zařízení, provozovatelé kempů či školy nebo jiná vzdělávací zařízení. Veškeré informace i seznam výrobků a služeb ekologicky šetrných naleznete na webu: nástroje ochrany životního prostředí, sekce ekologicky šetrné výrobky. 18

19 Děláme to dobře? aneb Náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování Širší používání ekologicky šetrných výrobků závisí na informovanosti občanů a ochotě řešit ochranu životního prostředí. Město Tábor na konci roku 2008 vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst, čímž se veřejně přihlásilo ke snaze vytvořit zdravé město pro jeho obyvatele za podmínek šetrných k životnímu prostředí. Proto také městský úřad zavádí ekologizaci úřadu, která spočívá nejen ve využívání ekologicky šetrných výrobků, zařazení kritéria využití ekologicky šetrného výrobku do hodnocení nabídek veřejných zakázek, nákupu osobních vozidel na alternativní ekologický pohon, ale také využití výrobků s vratnými obaly. Systémy ekologického značení (ekoznačky) slouží k označení produktů, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí než jiné sloužící ke stejnému účelu. Takto mohou být certifikovány pouze výrobky a služby, které splňují stanovená kritéria zaručující, že výrobek je šetrnější k životnímu prostředí v celém svém životním cyklu, tj. od výroby po jeho likvidaci. Výrobek s ekoznačkou neznamená, že je absolutně neškodný. I ekologicky šetrný výrobek znamená zátěž pro životní prostředí. Kritéria, která musí výrobky splnit, jsou obvykle garantována státem. V České republice existuje Národní program označování ekologicky šetrných výrobků, který stanovuje kritéria pro udělení certifikátu Ekologicky šetrný výrobek. V současnosti směrnice obsahují kritéria podmiňující udělení certifikátu celé škále výrobků od textilu a výrobků z recyklovaného papíru, přes čisticí prostředky, kotle a nábytek po výpočetní a kancelářskou techniku. Výrobky též mohou u nás obdržet tzv. ekoznačku Evropské unie. Kromě těchto dvou značek se můžeme na našem trhu setkat s výrobky s některými certifikáty ostatních národních systémů značení nejčastěji pravděpodobně rakouského, německého (Modrý anděl) a skandinávského (Severská labuť), zatím nejvíce na papíru a kancelářských potřebách. Ekologicky šetrný výrobek Umweltzeichen Der blaue Engel Severská labuť The flower Česká republika Rakousko Německo Skandinávie Evropská unie Produkty ekologického zemědělství biopotraviny V zahraničí i u nás se čím dál více rozvíjí šetrné ekologické zemědělství, které nepoužívá nebezpečné chemikálie a zajišťuje důstojné podmínky chovu zvířat. Výrobky pocházející z takových ekologických farem jsou označovány jako biopotraviny. Biopotraviny jsou produkty vyrobené z rostlin, živočichů a jejich produktů pěstovaných, chovaných národní označení biopotravin evropské označení biopotravin 19

20 a zpracovaných podle zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. a nařízení rady EHS č. 2092/91. Musí rovněž splňovat všechny požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost podle zákona o potravinách. Produkty jsou označeny logem zvaným Zelená zebra. Brzy bude novou povinností uvádět na každém biovýrobku evropské logo. Zdroje informací vyčerpávající informace o ekologicky šetrných výrobcích, seznamy produktů a výrobců s touto značkou stránky Sítě ekologických poraden ČR, informace o ekoznačkách program ekologického značení Evropské unie (i v češtině) Cílem této brožury bylo přiblížit provoz úřadu principům udržitelného rozvoje, snížit provozní náklady a jít v této oblasti příkladem občanům i jiným institucím ve městě. Důležitým prvkem je úspora materiálu a minimalizace odpadu, zavádění energeticky úsporných opatření s pozitivním dopadem na životní prostředí, maximální využití recyklovaných Závěr materiálů a ekologicky šetrných výrobků, úspora vody a podpora zdravého životního stylu. Důsledná separace odpadu a využívání jednostranně potištěných papírů, recyklovaných materiálů či ekologicky šetrných čisticích prostředků by měly pro zaměstnance úřadu být samozřejmostí. 20

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Ekologický audit mateřského centra Máj

Ekologický audit mateřského centra Máj Ekologický audit mateřského centra Máj Audit, návrhy a realizace opatření v Mateřském centru Máj vznikly a byly uskutečněny díky projektu Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014)

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT! Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Životní prostředí 2 Obsah (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Kampaň 3 Efektivní využití zdrojů 4 Co je to? 4 Proč

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení Město Chrudim MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM IČ 00270211 tel. 469 657 111 fax. 469 657 703 e-mail: urad@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz datová schránka:

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru.

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru. 1 Editorka: Jana Tesařová Odborné konzultace: Yvonna Gaillyová, Jiří Koželouh, Ivo Kropáček, Marie Křiváková, Stanislav Kutáček, Petr Ledvina, Marie Valčíková, Radim Vítek Ilustrace: Rostislav Pospíšil

Více

EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky.

EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky. EKOŠKOLA ANALÝZA seznam otázek Testovací verze, září 2013 listopad 2014 Vysvětlivky: Povinné otázky Volitelné otázky Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj ODPADY Jakým způsobem ve škole

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Manuál dobrých praxí. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Manuál dobrých praxí. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Manuál dobrých praxí Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Manuál dobrých praxí Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Manuál dobrých praxí Společensky odpovědné zadávání veřejných

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 hlavní téma: PRŮMYSL INDUSTRIÁLNÍ STOPY BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VZESTUP A PÁD FREONŮ NA FIREMNÍM WEBU HLEDEJTE ZPRÁVU O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ JAK HOMO

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Symboly na výrobcích a jak se v nich orientovat

Symboly na výrobcích a jak se v nich orientovat Symboly na výrobcích a jak se v nich orientovat Obal hraje při koupi výrobku jednu z hlavních rolí, ač si to někdy ani neuvědomujeme. Při nákupu, zvláště potravin, se ovšem setkáváme s mnoha značkami na

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

SPORT Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

SPORT Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 3 ROČ NÍK 7 Č ERVEN 2009 SPORT STAROČESKÉ HRY EKOLOGIE V OLYMPIJSKÉM HNUTÍ O UMĚLÉM SNĚHU VE SPORTU PŘED 10, 15 LETY NEMYSLITELNÉ... LAKROS HRA NEJENOM NA INDIÁNSKÉ TÁBORY

Více

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Nezávisle Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Autoři: Karel Polanecký, Ivo Kropáček, Míla Zemanová Palánová, Karel Srdečný (kapitola Vlastní výroba

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více