Výroční zpráva POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 214 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.

2 Obsah Profil společnosti... 3 Organizační struktura... 3 Činnost v roce Vývoj obchodování... 4 Aukce elektřiny pro koncové spotřebitele... 7 Klíčové údaje... 8 Výsledky hospodaření... 8 Seznam účastníků obchodování... 9 Soukromí a burzovní dohodci, burzovní rozhodčí soud... 1 Zpráva o vztazích Finanční část Účetní závěrka Zpráva auditora k výroční zprávě Kontakty Výroční zpráva str. 2

3 Profil společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), byla založena 8. ledna 27 (pod názvem Energetická burza Praha) a již během prvního roku existence si vydobyla pozici nejdůležitější energetické burzy regionu střední a východní Evropy. PXE nabízí na trhu s elektrickou energií unikátní služby, a to anonymní obchodování se standardizovanými produkty se zajištěním vypořádání, přičemž jeden účet umožňuje přístup k trhu s elektrickou energií s místem dodání v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a od také v Polsku a Rumunsku. Ve spolupráci s Austrian Central European Gas Hub AG (CEGH) provozuje burzovní trh CEGH Czech Gas Futures pro obchodování s plynem v podobě derivátových produktů s dodáním do virtuálního bodu obchodování na českém trhu (CZ plyn). Nově PXE nabízí také službu pro koncové odběratele, zejména pro firmy, obce, státní správu a obecně pro všechny větší spotřebitele. Ti získávají možnost nalezení nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie prostřednictvím elektronických aukcí za nejlepší možnou cenu, a to za zcela transparentních podmínek. PXE tvoří spolu s mateřskou společností a jejími dalšími dceřinými společnostmi skupinu PX. Vedle PXE jsou nejvýznamnějšími společnostmi skupiny Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), a Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). BCPP je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. CDCP zaujímá dominantní postavení v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry na českém kapitálovém trhu, vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, přiděluje právnickým osobám mezinárodně jednotné identifikační číslo (Legal Entity Identifier LEI, z počátku tzv. pre-lei) a investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování (ISIN). PXE je součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG), jejímiž členy jsou vedle BCPP a CDCP také další tři středoevropské burzy cenných papírů, a to Burza cenných papírů Vídeň (Wiener Börse), Burza cenných papírů Budapešť (Budapesti Értéktőzsde) a Burza cenných papírů Lublaň (Ljubljanska borza). Organizační struktura Výroční zpráva str. 3

4 Činnost v roce 214 Vývoj obchodování Celkem bylo v systému PXE za rok 214 uzavřeno 1 35 obchodů o celkovém objemu 22,33 TWh. PXE nabízí svým účastníkům možnost obchodování českých (CZ), rumunských (RO) a polských (PL) komoditních futures s finančním vypořádáním (elektřina), českých komoditních futures s fyzickým vypořádáním (CZ plyn) a možnost obchodování slovenských (SK) a maďarských (HU) komoditních futures jak s finančním, tak s fyzickým vypořádáním (mohou tedy zvolit mezi variantou skutečné fyzické dodávky po dobu odpovídajícího dodávkového období a variantou finančního vypořádání cenových rozdílů). V roce 214 převládaly na maďarském trhu jednoznačně obchody s kontrakty s finančním vypořádáním. Na slovenském trhu se obchody s kontrakty s finančním vypořádáním rovnaly obchodům s fyzickým vypořádáním. Z pohledu členění dle místa dodávky se oproti předchozímu roku zvětšil podíl obchodů s HU, SK a PL produktů, a to zejména na úkor objemu obchodů s CZ produkty. Podíl objemu obchodů dle místa dodání v roce 214:,3% 13,21% 4,36% CZ SK HU PL 82,4% Objemy obchodů v jednotlivých měsících roku 214 se pohybovaly v rozmezí od,68 TWh (červen) až po 3,78 TWh (listopad). Největšího objemu obchodů z hlediska zobchodovaných MWh bylo dosaženo 25. listopadu MWh. Největšího počtu uzavřených obchodů bylo dosaženo 25. listopadu obchodů. Největší počet zobchodovaných kontraktů (MW) byl zaznamenán 8. prosince MW. Výroční zpráva str. 4

5 Celkové a měsíční objemy obchodů v roce 214 (v TWh): 25, 2, 15, 1, měsíční objemy obchodů roční objem obchodů 5,, Stejně jako v předchozích letech i v roce 214 převažovaly obchody s produkty typu dodávky base load nad produkty s typem dodávky peak load. Nejobchodovanějším produktem s místem dodání CZ byl base load roční dodávky 215 (finanční vypořádaní CZ). Pro kontrakty s místem dodání v CZ (plyn) byl nejobchodovanějším produktem M1 base load 215 fyzické vypořádaní. Pro kontrakty s místem dodání v Maďarsku byl nejobchodovanějším produktem M2 base load finanční vypořádaní a s místem dodání na Slovensku byl nejobchodovanějším produktem M5 base load finanční vypořádaní. Pro kontrakty s místem dodání v Polsku byl nejobchodovanějším produktem M11 base load finanční vypořádaní. V případě CZ elektřiny se jednalo o 1 51 kontraktů, u CZ plyn o 35 kontraktů, u SK o 6 kontraktů, u HU o 163 kontraktů, a u PL o 1 kontraktů. Každý účastník obchodování může anonymně uzavírat v systému PXE obchody za dodržení stanovených pravidel a regulačních mechanismů, ale zároveň má i možnost využít systém PXE pro registraci a následné vypořádání obchodů sjednaných mimo PXE (tzv. OTC clearing). Podíl OTC clearingu na celkových obchodech v roce 214: 7,44% 1,73% PXE - base load PXE - peak load OTC - base load 9,82% Výroční zpráva str. 5

6 Přes nepříznivé zprávy, které se objevily ke konci roku 213 týkající se snížení kurzu koruny Českou národní bankou (ČNB), a navzdory obavám některých analytiků z důsledků ukrajinské krize, směřoval vývoj cen elektřiny i plynu v roce 214 v porovnání s rokem 213 ke stále nižším cenám těchto komodit. Na cenu elektrické energie a plynu v roce 214 působily hlavně obavy z obecného zpomalování ekonomického růstu globální ekonomiky snižující obecnou úroveň poptávky, události na Ukrajině, nízké ceny povolenek a uhlí, větší podíl obnovitelných zdrojů a nadprůměrné teploty v zimních měsících. Negativně působilo také posilování amerického dolaru. Zcela samostatnou kapitolou byla v roce 214 ropa, která ve druhé polovině roku propadla, poté co OPEC rezignoval na svou tradiční úlohu cenového tvůrce a přenechal ji čistě trhu. Český kontrakt s dodáním v následujícím roce (CAL-15) dosáhl svého maxima 17. ledna a 18. února 214 s cenou 35,85 EUR/MWh a svého minima 3. a 4. dubna 214 s cenou 32,9 EUR/MWh. Vývoj ceny roční dodávky typu base load v roce 214 (v EUR/MWh): CZ SK 35 HU RO 3 PL CZ plyn GAS 25 Výroční zpráva str

7 Aukce elektřiny pro koncové spotřebitele 2. listopad 214 na PXE proběhla první aukce elektřiny pro koncové zákazníky. Zobchodováno bylo celkem 8 69 MWh. Zadavatelem aukce byl Český úřad zeměměřický a katastrální, kterému podklady pro aukci připravila poradenská společnost Euro Energie CZ, s.r.o. Vítěznou nabídku ve výši 12 Kč za MWh podala společnost Amper Market, a.s. První aukce dopadla úspěšně, odběratel získal elektřinu o 3 Kč za MWh nižší, než poptával. Cena je férová a reflektuje cenovou hladinu na velkoobchodním trhu. Doufám, že tento první úspěch povzbudí další spotřebitele z řad měst, obcí, státních institucí i soukromých firem, aby využili služeb PXE, říká David Kučera, generální sekretář POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE. Nová služba PXE byla spuštěna na základě podnětů obchodníků s energiemi a s cílem umožnit koncovým spotřebitelům nalézt nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie prostřednictvím elektronických aukcí. Ti tak získají nejlepší možnou cenu elektřiny, a to za zcela transparentních podmínek na největším trhu s elektrickou energií v regionu CEE. Nová služba je určena zejména pro firmy, obce, státní správu, a obecně pro všechny větší spotřebitele. PXE předpokládá i do budoucna postupné rozšiřování služeb pro koncové spotřebitele. Další činnosti V oblastech výzkumu, vývoje, životního prostředí a pracovněprávních vztazích PXE aktivity nevyvíjí. Výroční zpráva str. 7

8 Klíčové údaje Počet burzovních dnů Futures Objem obchodů (MWh) base load peak load Objem obchodů (mil. EUR) base load peak load Počet kontraktů (MW) base load peak load Počet obchodů base load peak load Výsledky hospodaření VÝKAZ O VÝSLEDKU Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI (v tis. Kč) rok 214 rok 213 Tržby z podnikatelské činnosti Náklady na provoz Zisk z provozní činnosti Finanční zisk Zisk před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU A FINANČNÍ POZICE (v tis. Kč) rok 214 rok 213 Základní kapitál 6 6 Vlastní kapitál Rezervní fond Nerozdělený zisk Podíl na zisku na 1 akcii Závazky a ostatní cizí zdroje Pohledávky a ostatní oběžná aktiva (netto) Dlouhodobý majetek (netto) 8 31 Krátkodobý finanční majetek (netto) Výroční zpráva str. 8

9 Seznam účastníků obchodování Složení k 31. prosinci 214: ALPIQ ENERGY SE Amper Market a.s. Axpo Trading AG BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. CARBOUNION BOHEMIA, spol. s.r.o. Citigroup Global Markets Limited Česká spořitelna, a.s. ČEZ, a.s. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. Danske Commodities A/S E.ON Global Commodities SE EDF Trading Limited Edison Trading S.p.A. Elektrárna Chvaletice a.s. ENEL Trade S.p.A. ENERGETIC SOURCE SpA EP Energy Trading, a.s. Europe Easy Energy a.s. Ezpada s.r.o. GDF Suez Trading GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Goldman Sachs International Greenex s.r.o. J.P. Morgan Energy Europe s.r.o. Lumius, spol. s r.o. Mercuria Energy Trading SA MND a.s. Morgan Stanley & Co. International plc Morgan Stanley Capital Group Czech Republic, s.r.o. Nano Energies Trade s.r.o. Pražská energetika, a.s. Repower Trading Česká republika s.r.o. RWE Supply & Trading GmbH SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Slovenské elektrárne, a.s. Stredoslovenská Energetika, a.s. TEI Deutschland GmbH TrailStone GmbH Vattenfall Energy Trading GmbH VEMEX Energie, a.s. VEMEX s.r.o. Výroční zpráva str. 9

10 Soukromí a burzovní dohodci, burzovní rozhodčí soud Burzovní dohodci na PXE: Lukáš Melichar, Jana Horová a Tomáš Krejčí Soukromí dohodci na PXE nepůsobí a burzovní rozhodčí soud při PXE není zřízen. Výroční zpráva str. 1

11 Zpráva o vztazích Výroční zpráva str. 11

12 Výroční zpráva str. 12

13 Výroční zpráva str. 13

14 Výroční zpráva str. 14

15 Finanční část Účetní závěrka Výroční zpráva str. 15

16 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 ROZVA.HA... 1 vykaz ZISKU A. ZTRA TY... 2 PREHLED ZMENACH VLASTNiHO KAPITALU OBECNE UDAJE ZALOZENi A CHARAKTERISTIKA OBCHODNi KO RPO RACE MEZIROCNi ZMENY V OBCHODNiM REJSTRiKU RGANlZACNi STRUKTURA BURZOVNi KOMORA A DOZORCi RADA K 31. PROSINCI UCETNi POSTUPY ZAKLADNi ZASADY ZPRACOV A Ni UCETNi za VERKY DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK PENiZE A PENEZ.N i EKVIVALENTY PREPOCET CIZiCH MEN POHLEDA VKY REZERVY ODLOZENA DAN SPiHZNENE STRANY VYNOSY LEASING SKUPINOVA REGISTRACE DPH POUZITi ODHADO UDALOSTI PO DATU ROZVAHOVEHO DNE ZMENA UCETNiCH METOD A POSTUPO DOPLNUJiCi UDAJE K ROZV AZE A vykazu ZISKU A ZTRA T DLOUHODOBY MAJETEK I. I Dlouhodoby nehmotny majetek... I Dlouhodoby hmotny majetek.... I I 3.2. NAJATY MAJETEK KRATKODOBY FINANCNi MAJETEK POHLEDAVKY I Poh/edavky z obchodnich vztahu... I Vekova struktura kratkodobych obchodnich poh/edavek... I Stat - danove poh/edcivky Jine poh/edcivky Poh/edcivky k podnikum ve skupine I CASOVE ROZLISENi AKTIVNi VLASTNI KAPITAL Zak/adni kapita/... I Rozde/eni zisku za rok Rezervni fond... I REZERVY ZAVAZKY I Zavazky z obchodnich vztahit... I Zavazky ze socia/niho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni.... I Stat - dafjove zcivazky a dotace Dohadne ucty pasivni..... I Zcivazky k podnikum ve skupine... I CASOVE ROZLISENi PAS IVNI ODLOZENA DAN DAN z PRiJMU ZA BEZNOU CINNOST 16 VYNOSY Z BEZNE CfNNOSTI PODLE HLAVNiCH CINNOSTi NAKLADY NA SLUZBY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Výroční zpráva str. 16

17 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 AUDITORS KA SPOLECNOST KPMG CESKA REPUBLIKA AUDIT, S.R.O. NEPOSKYTLA SPOLECNOSTI JfNE VYZNAMNE SLUZBY NEZ AUDIT UCETNi ZAVERKY ROKU 214 A OSTATNi PROVOZNi NAKLADY FrNANCNi VYNOSY FrNANCNi NAKLADY TRANSAKCE SE SPR fznenymi OSOBAMI I Vynosy realizovane se spfiznenymi osobami Nakupy realizovane se spfiznenymi subjekty ZAMESTNANCI, VEDENi SPOLECNOSTI A STATUTARNi ORGANY SOBNi NAKLADY A POCET ZAMESTNANC POSKYTNUTA PLNENi CLENUM ORGANO SPOLECNOSTI s POTENCIALNi za v AZKY UDALOSTI, KTERE NAST ALY PO DATU UCETNi za VERKY... 2 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Výroční zpráva str. 17

18 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 ROZVAHA POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. kdatu 1(;: ( v tislcich K1\) Rybna 14/ Praha I Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodoby majetek I. Dloullodobv 11elm1t11v majetek 316 J I. Zrizovaci vvdaie I 12 I Software I 986 I II. Dloulwdobv llmot11v maietek c. 3. Samostatne movite vifo i a souborv movitvch v~c i Ob~foa aktiva II. Dloulwdobt! po/1/edlivkv Dlouhodobe poskytnute zalohy Odlofona dallova oohledavka Ill. Krlitkodobt! oollledlivkv I. Pohledavkv z obchodnich vztalui Pohledavky - oodstatny vliv Stat - dallove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne u1\ty aktivni Jine oohledavkv IV. KrlitkodobV fi11a11c11f maietek I. Penize U1\ty v bankach D. I. Casove rozli eni I. Naklady prtstich obdobi Pfijmy pfiwch obdobi PASIVA CELKEM A. Vlastnl kaoital I. Zliklad11f kaoitlil 6 6 I. Zlikladni kapital 6 6 Ill. Rezerv11lf11dy, 11edi!lite/11j fo11d a ostat11lfomly ze zisku I. Rezervni fond/ned~ litelnv fond I 621 IV. Vvsledek l1soodafe11f mi11111vcll let '57 I. Nerozdi!leny zisk minulvch let 57 v. Vvsledek /1sootlafe11f Mf.flelw 11Cet11fl1 obdobf (+ - ) B. Cizi zdroje 367'5 799 I. Rezervy Rezerva na dall z ofiimu I 676 Ill. Krlitkodobt! zlivazkv I. zavazkv z obchodnich vztahu I zavazky ke soole1\nikum zavazky k zam~stnancum zavazky ze sociatniho zabezpe1\eni a zdravotnlho PoiiStl!ni Stat - dallove zavazky a dotace Dohadne u1\tv oasivnl I 987 I Jine zavazkv 57 C. I. Casove rozli enf I. yydaje pr!stich obdobi Vynosy pfistich obdobi 18 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Výroční zpráva str. 18

19 Dcetni zaverka k 31. prosinci 214 vykaz ZISKU A ZTIUTY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. obdobi konl!icl k datu IC: ( v tisfcich Kil) Rybna 14/ Praha I Obdobi do Obdobi do II. Vykony I. Trfby za prodej vlastnich v}'robku a slufob B. Vykonova spotfeba l. Sootfeba materialu a energie Sluzbv Pl'idana hodnota c. Osobni nakladv l. Mzdove naklady Odmfoy l!lenum org{mu obchodni korporace Naklady na socialni zabezpel!eni a zdravotni pojistt\ni Socialni naklady D. Dant\ a ooolatkv 2 3 E. Odoisv dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho maietku G. Zmt\na stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexnich nakladu pfiwch obdobi -6 IV. Ostatni provozni vynosy 7 48 H. Ostatni provozni naklady I 454 l 179 * Provozni vysledek hospodal'cnl x. Vvnosove urokv XI. Ostatni finan~ni vvnosv Ostatni finanllni naklady l * Finanf nl v}'sledek hospodal'eni Q. Dafl z pffjmu za bl'.!foou ~innost I. - solatna I odlotena ** Vvslcdck hosoodal'cnl za bl!znou f innost *** V:Yslcdek hospodarcnl za ufctni obdobl (+/-) **** V:Ysledek hospodal'enl pl'cd zdanfnlm POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 2 Výroční zpráva str. 19

20 Dcetru zaverka k 31. prosinci 214 PREHLED ZMENACH VLASTNiHO KAPITALU POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. IC: kdatu Rybna 14/ llo 5 Praha l (v tisicich K~) Rezervnl Vysledek Nerozd~len y Neuhrazena VLASTNi Zakladnl fondy a hospodareni zisk minulych ztrata KAPITAL kapital ostatnl fondy za ufetniho let minulych let CELKEM ze zisku obdobi Stav k Rozdi:lenl vysledku hosoodafoni Vyplata podilu na zisku Vysledek hospodafonf za bl:foe obdobi Stav k Rozdl:leni vysledku hospodafoni VYlllata oodilu na zisku Vvsledek hosoodareni za befoe obdobi Stav k POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 3 Výroční zpráva str. 2

21 ucetni zaverka k 31. prosinci OBECNE irnaje 1.1. Zalozeni a charakteristika obchodni korporace POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (drive Energeticka burza Praha) (dale,,spolecnost" ci,,pxe") se sidlem v Praze 1, Rybna 682/14, byla zalozena zakladatelskou smlouvou ze dne 8. ledna 27. Predmet podnikani (cinnosti): a) obchody s komoditarni s promptnim dodanim; b) terminovane obchody s komoditarni - obchody s komoditnirni derivaty; c) pomocne obchody uzavirane na burze,jez souviseji s komoditarni prodavan}'rni na burze (zejmena pojistne smlouvy, smlouvy o uskladneni, smlouvy o preprave veci a smlouvy zasilatelske). Predmetem burzovnich obchodu jsou: a) elektfina; b) plyn; c) indexy odvozene z cen komodit, vyjma komodit, se kteryrni platne pravni pfedpisy nedovoluji obchodovat z duvodu bezpeenosti a ochrany zajmu statu nebo za ucelem regulace trhu komodit a ochranovani hmotnych rezerv. Vklad zakladatelu zapsany v obchodnim rejstfikuje ve v}'si 6 tis. Kc. Akcionari: Burza cennych papiru Praha, a.s. (dale,,bcpp") Centralni depozitar cennych papiru, a.s. (dale,,cdcp") Energy Clearing Counterparty, a.s. (dale,,encc") vklad 2 tis. Kc vklad 2 tis. Kc vklad 2 tis. Kc Dne 8. prosince 28 se stala Wiener Borse AG majoritnim akcionafem spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s. Burzovni komora Spolecnosti rozhodla dne 14. dubna 29 o pfemene Spolecnosti zmenou pravni formy a k tomuto ucelu byl vypracovan projekt zmeny pravni formy v souladu se zakonem c. 125/28 Sb., o pfemenach obchodnich spolecnosti a druzstev. Rozhodny den zmeny pravni formy by! stanoven na 1. cervence 29. Dne 5. kvetna 29 Ministerstvo prumyslu a obchodu rozhodlo o schvaleni zmeny stanov a zmeny statutu Energeticke burzy Praha. Dne 2. cervence 29 byla notarsk}'m zapisem zmenena obchodni firma spolecnosti Energeticka burza Praha na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Ke dni 15. cervence 29 byla v obchodnim rejstfiku vymazana firma Energeticka burza Praha a byla zapsana firma POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Spolecnost je vedena v obchodnim rejstriku Mestskeho soudu v Praze oddil B, vlozka Pocatkem fijna 211 bylo zahajeno obchodovani na novem obchodnim systemu Trayport Globa!Vision, jehoz prostfednictvim se obchoduji futures kontrakty s fyzick}'m a financnim vyporadanim pro cesk}' trh spolu s kontrakty s fyzickym vyporadanim pro slovensky a mad'arsky trh. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 4 Výroční zpráva str. 21

22 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 V breznu 212 by lo ukonceno obchodovani s rakouskou energetickou burzou EXAA. Dne 29. cervna 212 doslo k rozhodnuti o zruseni organizacni slozky v Mad'arsku a soucasne platnosti mad'arske licence. Trh s futures s podkladov)'m aktivem, kterym je mad'arska cena elektriny, je nadale organizovan jen v CR na zaklade ceske licence regulovaneho trhu. V zari 213 PXE zahajila spolupraci se spolecnosti European Commodity Clearing AG (dale,,ecc''), ktera vykonava Cinnost centralni protistrany spolecnosti PXE a zajist'uje pro ni zlictovani a vyporadani vsech obchodu realizovanych na PXE. V prosinci 213 PXE ve spolupraci se spolecnosti Central European Gas Hub AG, se sidlem v Rakousku, otevrela burzovni trh s plynem v Ceske republice. Nabidka komodit na PXE se tak rozsirila derivatove produkty s plynem s dodanim na cesk)r trh. Dne 1. zari 214 PXE rozsffila nabidku produktu o financni futures na polskou a rumunskou elektrickou energii. Dale PXE zacala nove nabizet koncov)'m spotrebitelum mofoost nalezeni nejvhodnejsiho dodavatele elektricke energie prostrednictvim elektronick)rch aukci. Prvni aukce probehla 2. listopadu Meziroeni zmeny v obchodnim rejstfiku Spolecnost se podridila zakonu c. 9/212 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech jako celku postupem podle 777 odst. 5 tohoto zakona Organizacni struktura Vedoucim zamestnancem burzy je generalni sekretar. V prime podrizenosti generalniho sekretare jsou: oddeleni tradingu, oddeleni business development, oddeleni vnitrni bezpecnosti a interniho auditu, oddeleni sluzeb Burzovni komora a dozorci rada k 31. prosinci 214 Burzovni komora Dozorci rada pi'edseda mistopi'edseda clen clen clen clen Jmeno Ing. Petr Koblic Ing. Helena Cacka Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD. Ing. Jii'i Opletal Ing. Petr Horacek Mgr. Radan Marek V roce 214 nebyly do obchodniho rejstriku zaneseny zadne zmeny a nove skutecnosti. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 5 Výroční zpráva str. 22

23 Ucetni zaverka k 31. prosinci UCETNiPOSTUPY 2.1. Zakladni zasady zpracovani ucetni zaverky ucetni zaverka byla pripravena na zakla<le ucetnictvi ve<leneho v soula<lu se zakonem o ucetnictvi a pfislusnymi nafizenimi a vyhlaskami platnymi v Ceske republice. Tato ucetni zaverka je pripravena v souladu s vyhlaskou MF CR c. 5/22 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pro ucetni jednotky, ktere jsou podnikateli uctujicimi v soustave podvojneho ucetnictvi. Udaje v teto ucetni zaverce jsou vyjadfeny v tisicich korunach cesk}'ch (tis. Kc), pokud neni uvedeno jinak Dlouhodoby hmotny majetek Hmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a pofizovaci cena pfevysuje 3 tis. Kc za polozku, je povafovan za dlouhodoby hmotny majetek. Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je vykazan v porizovacich cenach, ktere zahrnuji cenu pofizeni a naklady s jeho pofizenim souvisejici. Hmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a pofizovaci cena nepfevysuje 3 tis. Kc za polozku, neni vykazovan v rozvaze, je uctovan do nakladu v roce jeho pofizeni a je veden v operativni evidenci. Dlouhodoby hmotny majetek je odepisovan metodou rovnomemych odpisu na zaklade jeho pfedpokladane doby zivotnosti nasledujicim zpusobem: Kategorie majetku V:YPo~etni technika Drobny hmotny majetek Ucetni odpis 3 roky 2-3 roky Zpusob tvorby opravnych polozek Pokud zustatkova hodnota aktiva pfesahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hodnota snizena na tuto castku prostfednictvim opravne polozky. Naklady na opravy a udrzbu dlouhodobeho hmotneho majetku se uctuji pfimo do nakladu. Technicke zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku je aktivovano Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a porizovaci cena pfevysuje 4 tis. Kc za polozku, je povafovan za dlouhodoby nehmotny majetek. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 6 Výroční zpráva str. 23

24 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 Nakoupeny nehmotny majetek je vykazan v pofizovacich cenach, ktere zahrnuji cenu pofizeni a naklady s jeho pofizenim souvisejici. Nehmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a porizovaci cena neprevysuje 4 tis. Kc za polo:lku, neni vykazovan v rozvaze, je uctovan do nakladu v race jeho porizeni a je veden v operativni evidenci. Dlouhodoby nehmotny majetek je odepisovan metodou rovnomernych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujicim zpusobem: Kategorie majetku Software Zi'izovaci vydaje UCetni odpis 3 roky 3 roky Zpusob tvorby opravnych polozek Pokud zustatkova hodnota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hodnota sni:lena na tuto castku prostfednictvim opravne polozky Penize a peneini ekvivalenty Penefai prostredky jsou penize v hotovosti vcetne cenin a peneznich prostredku na uctu vcetne precerpani befaeho nebo kontokorentniho uctu. Penefaimi ekvivalenty se rozumi kratkodoby likvidni financni majetek, kter:y je snadno a pohotove smenitelny za predem znamou castku penefaich prostredku a u ktereho se nepredpokladaji v}'znarnne zmeny hodnoty v case. Za pene:lni ekvivalenty jsou povafovany pene:lni ulozky s nejv}'se trimesicni v}'povedni lhutou a likvidni cenne papiry k obchodovani na verejnem trhu Prepocet cizich men Transakce provadene v cizich menach jsou prepocteny a zauctovany devizov}'m kurzem vyhlafovan:ym ceskou narodni bankou v den transakce. Zustatky pene:lnich aktiv, pohledavek a zavazku vedenych v cizich menach byly prepocteny devizov:ym kurzem zverejnenym Ceskou narodni bankou k rozvahovemu dni. Vsechny kurzove zisky a ztraty z prepoctu pene:lnich aktiv, pohledavek a zavazku jsou uctovany do v:ykazu zisku a ztraty Pohledavky Pohledavky jsou vykazany v nominalni hodnote snizene o opravnou polozku k pochybnym pohledavkam. Opravna polozka k pohledavkam je vytvorena na zaklade vekove struktury pohledavek a individualniho posouzeni bonity dlu:lniku. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 7 Výroční zpráva str. 24

25 Dcetni zaverka k 31. prosinci Rezervy Spolecnost tvori rezervy, pokud ma soucasny zavazek, je pravdepodobne, ze bude na vyporadani tohoto zavazku tfeba vynalozit vlastni zdroje a existuje spolehliv:y odhad v)'se zavazku Odlozena daii Odlozena dan se vykazuje u vsech pfechodnych rozdihi mezi zustatkovou hodnotou aktiva nebo zavazku v rozvaze ajejich danovou hodnotou. Odlo:Zena danova pohledavkaje zauctovana, pokud je pravdepodobne, ze ji bude mo:zne danove uplatnit v budoucnosti Spfiznene strany Spfiznen)'mi stranami Spolecnosti se rozumi: zakladatele a osoba zakladatele ovladajici, ktefi pfimo nebo neprimo mohou uplatnovat podstatny nebo rozhodujici vliv u Spoleenosti, a spoleenosti, kde tyto osoby maji podstatny nebo rozhodujici vliv; clenove burzovni komory a osoby blizke temto osobam, vcetne podniku, kde tito clenove a osoby maji podstatny nebo rozhodujici vliv. V yznamne transakce se spfiznenymi stranami j sou uvedeny v poznamkach v sekci Vynosy V)'nosy jsou zauctovany k datu poskytnuti sluzeb a jsou vykazany po odecteni slev a <lane z pfidane hodnoty Leasing Spolecnost uziva majetek porizeny formou operativniho pronajmu. Pofizovaci cena majetku ziskaneho formou operativniho leasingu neni aktivovana do dlouhodobeho majetku. Leasingove splatky jsou uctovany do nakladu rovnomeme po celou dobu trvani leasingu Skupinova registrace DPH Spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s., POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. a Centralni depozitar cennych papiru, a.s. (dale jen,,skupina") vytvofily s ucinnosti od 1. ledna 29 skupinu pro ucely <lane z pfidane hodnoty podle zakona c. 235/24 Sb., v platnem zneni. K 1. lednu 211 se soucasti Skupiny staly i spolecnosti Central Clearing Counterparty, a.s. (dale,,ccc"), Energy Clearing Counterparty, a.s. (dale,,encc") a CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. (dale,,ccp"). V dusledku teto skuteenosti maji vsechny vyse uvedene spoleenosti jedine a POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 8 Výroční zpráva str. 25

26 (J cetni zaverka k 31. prosinci 214 spoleene danove identifikaeni cislo. K 31. prosinci 213 vystoupily ze Skupiny z duvodu filze spolecnosti CCC a CCP. K 1. lednu 214 Skupina pouzivala zalohov)' koeficient 93% (k 1. lednu 213: 93 %). Timto koeficientem narokovala Skupina cely rok 214 odpocet u plneni na vstupu. V priznani k DPH za mesic prosinec 214 by! vypocten vyporadaci koeficient pro rok 214, ktecy cini 94% a je zaroven zalohov)'m koeficientem pro rok 215. Rozdil mezi uplatnen:ym odpoctem na zaklade zalohoveho koeficientu v prubehu celeho kalendafniho roku a odpoctem DPH vypoctenem na zaklade vyporadaciho koeficientu by! vyporadan v prosinci 214. Priznani k DPH podava za Skupinu jeji zastupujici clen, tj. BCPP. Ostatni clenove Skupiny uctuji o na ne pripadajici casti vlastni danove povinnosti, resp. nadmemeho odpoctu a ve svem ucetnictvi eviduji zavazek, resp. pohledavku za BCPP Pouziti odhadu Sestaveni ucetni zaverky vyfaduje pouziti odhadu a predpokladu, jez maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zavazku k datu ucetni zaverky a na vykazovanou v)'si v)'nosu a nakladu za ucetni obdobi. Vedeni spolecnosti je presvedceno, fo pouzite odhady a predpoklady se nebudou v)'znarnnym zpusobem lisit od skutecnych hodnot v naslednych ucetnich obdobich Udalosti po datu rozvahoveho dne Dopad udalosti, ktere nastaly mezi rozvahov)'m dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky, je zachycen v ucetnich v)'kazech v pfipade, Ze tyto udalosti poskytly doplnujici informace o skuteenostech, ktere existovaly k rozvahovemu dni. v pfipade, ze mezi rozvahovym dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky doslo k v)'znarnnym udalostem pfodstavujicim skutecnosti, ktere nastaly po rozvahovem dni, jsou dusledky techto udalosti popsany v priloze ucetni zaverky, ale neni nich k rozvahovemu dni uctovano Zmena ticetnich metod a postupu Spolecnost v roce 214 ani 213 nezmenila zadne ucetni metody a postupy. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 9 Výroční zpráva str. 26

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31.

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. BREZNA 2011 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfeinf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska repubfika Telephone

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É, F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O B S A H 3 OBSAH Úvodní slovo generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet ww\'v.kpmg.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více