Výroční zpráva POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 214 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.

2 Obsah Profil společnosti... 3 Organizační struktura... 3 Činnost v roce Vývoj obchodování... 4 Aukce elektřiny pro koncové spotřebitele... 7 Klíčové údaje... 8 Výsledky hospodaření... 8 Seznam účastníků obchodování... 9 Soukromí a burzovní dohodci, burzovní rozhodčí soud... 1 Zpráva o vztazích Finanční část Účetní závěrka Zpráva auditora k výroční zprávě Kontakty Výroční zpráva str. 2

3 Profil společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), byla založena 8. ledna 27 (pod názvem Energetická burza Praha) a již během prvního roku existence si vydobyla pozici nejdůležitější energetické burzy regionu střední a východní Evropy. PXE nabízí na trhu s elektrickou energií unikátní služby, a to anonymní obchodování se standardizovanými produkty se zajištěním vypořádání, přičemž jeden účet umožňuje přístup k trhu s elektrickou energií s místem dodání v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a od také v Polsku a Rumunsku. Ve spolupráci s Austrian Central European Gas Hub AG (CEGH) provozuje burzovní trh CEGH Czech Gas Futures pro obchodování s plynem v podobě derivátových produktů s dodáním do virtuálního bodu obchodování na českém trhu (CZ plyn). Nově PXE nabízí také službu pro koncové odběratele, zejména pro firmy, obce, státní správu a obecně pro všechny větší spotřebitele. Ti získávají možnost nalezení nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie prostřednictvím elektronických aukcí za nejlepší možnou cenu, a to za zcela transparentních podmínek. PXE tvoří spolu s mateřskou společností a jejími dalšími dceřinými společnostmi skupinu PX. Vedle PXE jsou nejvýznamnějšími společnostmi skupiny Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), a Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). BCPP je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. CDCP zaujímá dominantní postavení v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry na českém kapitálovém trhu, vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, přiděluje právnickým osobám mezinárodně jednotné identifikační číslo (Legal Entity Identifier LEI, z počátku tzv. pre-lei) a investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování (ISIN). PXE je součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG), jejímiž členy jsou vedle BCPP a CDCP také další tři středoevropské burzy cenných papírů, a to Burza cenných papírů Vídeň (Wiener Börse), Burza cenných papírů Budapešť (Budapesti Értéktőzsde) a Burza cenných papírů Lublaň (Ljubljanska borza). Organizační struktura Výroční zpráva str. 3

4 Činnost v roce 214 Vývoj obchodování Celkem bylo v systému PXE za rok 214 uzavřeno 1 35 obchodů o celkovém objemu 22,33 TWh. PXE nabízí svým účastníkům možnost obchodování českých (CZ), rumunských (RO) a polských (PL) komoditních futures s finančním vypořádáním (elektřina), českých komoditních futures s fyzickým vypořádáním (CZ plyn) a možnost obchodování slovenských (SK) a maďarských (HU) komoditních futures jak s finančním, tak s fyzickým vypořádáním (mohou tedy zvolit mezi variantou skutečné fyzické dodávky po dobu odpovídajícího dodávkového období a variantou finančního vypořádání cenových rozdílů). V roce 214 převládaly na maďarském trhu jednoznačně obchody s kontrakty s finančním vypořádáním. Na slovenském trhu se obchody s kontrakty s finančním vypořádáním rovnaly obchodům s fyzickým vypořádáním. Z pohledu členění dle místa dodávky se oproti předchozímu roku zvětšil podíl obchodů s HU, SK a PL produktů, a to zejména na úkor objemu obchodů s CZ produkty. Podíl objemu obchodů dle místa dodání v roce 214:,3% 13,21% 4,36% CZ SK HU PL 82,4% Objemy obchodů v jednotlivých měsících roku 214 se pohybovaly v rozmezí od,68 TWh (červen) až po 3,78 TWh (listopad). Největšího objemu obchodů z hlediska zobchodovaných MWh bylo dosaženo 25. listopadu MWh. Největšího počtu uzavřených obchodů bylo dosaženo 25. listopadu obchodů. Největší počet zobchodovaných kontraktů (MW) byl zaznamenán 8. prosince MW. Výroční zpráva str. 4

5 Celkové a měsíční objemy obchodů v roce 214 (v TWh): 25, 2, 15, 1, měsíční objemy obchodů roční objem obchodů 5,, Stejně jako v předchozích letech i v roce 214 převažovaly obchody s produkty typu dodávky base load nad produkty s typem dodávky peak load. Nejobchodovanějším produktem s místem dodání CZ byl base load roční dodávky 215 (finanční vypořádaní CZ). Pro kontrakty s místem dodání v CZ (plyn) byl nejobchodovanějším produktem M1 base load 215 fyzické vypořádaní. Pro kontrakty s místem dodání v Maďarsku byl nejobchodovanějším produktem M2 base load finanční vypořádaní a s místem dodání na Slovensku byl nejobchodovanějším produktem M5 base load finanční vypořádaní. Pro kontrakty s místem dodání v Polsku byl nejobchodovanějším produktem M11 base load finanční vypořádaní. V případě CZ elektřiny se jednalo o 1 51 kontraktů, u CZ plyn o 35 kontraktů, u SK o 6 kontraktů, u HU o 163 kontraktů, a u PL o 1 kontraktů. Každý účastník obchodování může anonymně uzavírat v systému PXE obchody za dodržení stanovených pravidel a regulačních mechanismů, ale zároveň má i možnost využít systém PXE pro registraci a následné vypořádání obchodů sjednaných mimo PXE (tzv. OTC clearing). Podíl OTC clearingu na celkových obchodech v roce 214: 7,44% 1,73% PXE - base load PXE - peak load OTC - base load 9,82% Výroční zpráva str. 5

6 Přes nepříznivé zprávy, které se objevily ke konci roku 213 týkající se snížení kurzu koruny Českou národní bankou (ČNB), a navzdory obavám některých analytiků z důsledků ukrajinské krize, směřoval vývoj cen elektřiny i plynu v roce 214 v porovnání s rokem 213 ke stále nižším cenám těchto komodit. Na cenu elektrické energie a plynu v roce 214 působily hlavně obavy z obecného zpomalování ekonomického růstu globální ekonomiky snižující obecnou úroveň poptávky, události na Ukrajině, nízké ceny povolenek a uhlí, větší podíl obnovitelných zdrojů a nadprůměrné teploty v zimních měsících. Negativně působilo také posilování amerického dolaru. Zcela samostatnou kapitolou byla v roce 214 ropa, která ve druhé polovině roku propadla, poté co OPEC rezignoval na svou tradiční úlohu cenového tvůrce a přenechal ji čistě trhu. Český kontrakt s dodáním v následujícím roce (CAL-15) dosáhl svého maxima 17. ledna a 18. února 214 s cenou 35,85 EUR/MWh a svého minima 3. a 4. dubna 214 s cenou 32,9 EUR/MWh. Vývoj ceny roční dodávky typu base load v roce 214 (v EUR/MWh): CZ SK 35 HU RO 3 PL CZ plyn GAS 25 Výroční zpráva str

7 Aukce elektřiny pro koncové spotřebitele 2. listopad 214 na PXE proběhla první aukce elektřiny pro koncové zákazníky. Zobchodováno bylo celkem 8 69 MWh. Zadavatelem aukce byl Český úřad zeměměřický a katastrální, kterému podklady pro aukci připravila poradenská společnost Euro Energie CZ, s.r.o. Vítěznou nabídku ve výši 12 Kč za MWh podala společnost Amper Market, a.s. První aukce dopadla úspěšně, odběratel získal elektřinu o 3 Kč za MWh nižší, než poptával. Cena je férová a reflektuje cenovou hladinu na velkoobchodním trhu. Doufám, že tento první úspěch povzbudí další spotřebitele z řad měst, obcí, státních institucí i soukromých firem, aby využili služeb PXE, říká David Kučera, generální sekretář POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE. Nová služba PXE byla spuštěna na základě podnětů obchodníků s energiemi a s cílem umožnit koncovým spotřebitelům nalézt nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie prostřednictvím elektronických aukcí. Ti tak získají nejlepší možnou cenu elektřiny, a to za zcela transparentních podmínek na největším trhu s elektrickou energií v regionu CEE. Nová služba je určena zejména pro firmy, obce, státní správu, a obecně pro všechny větší spotřebitele. PXE předpokládá i do budoucna postupné rozšiřování služeb pro koncové spotřebitele. Další činnosti V oblastech výzkumu, vývoje, životního prostředí a pracovněprávních vztazích PXE aktivity nevyvíjí. Výroční zpráva str. 7

8 Klíčové údaje Počet burzovních dnů Futures Objem obchodů (MWh) base load peak load Objem obchodů (mil. EUR) base load peak load Počet kontraktů (MW) base load peak load Počet obchodů base load peak load Výsledky hospodaření VÝKAZ O VÝSLEDKU Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI (v tis. Kč) rok 214 rok 213 Tržby z podnikatelské činnosti Náklady na provoz Zisk z provozní činnosti Finanční zisk Zisk před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU A FINANČNÍ POZICE (v tis. Kč) rok 214 rok 213 Základní kapitál 6 6 Vlastní kapitál Rezervní fond Nerozdělený zisk Podíl na zisku na 1 akcii Závazky a ostatní cizí zdroje Pohledávky a ostatní oběžná aktiva (netto) Dlouhodobý majetek (netto) 8 31 Krátkodobý finanční majetek (netto) Výroční zpráva str. 8

9 Seznam účastníků obchodování Složení k 31. prosinci 214: ALPIQ ENERGY SE Amper Market a.s. Axpo Trading AG BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. CARBOUNION BOHEMIA, spol. s.r.o. Citigroup Global Markets Limited Česká spořitelna, a.s. ČEZ, a.s. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. Danske Commodities A/S E.ON Global Commodities SE EDF Trading Limited Edison Trading S.p.A. Elektrárna Chvaletice a.s. ENEL Trade S.p.A. ENERGETIC SOURCE SpA EP Energy Trading, a.s. Europe Easy Energy a.s. Ezpada s.r.o. GDF Suez Trading GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Goldman Sachs International Greenex s.r.o. J.P. Morgan Energy Europe s.r.o. Lumius, spol. s r.o. Mercuria Energy Trading SA MND a.s. Morgan Stanley & Co. International plc Morgan Stanley Capital Group Czech Republic, s.r.o. Nano Energies Trade s.r.o. Pražská energetika, a.s. Repower Trading Česká republika s.r.o. RWE Supply & Trading GmbH SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Slovenské elektrárne, a.s. Stredoslovenská Energetika, a.s. TEI Deutschland GmbH TrailStone GmbH Vattenfall Energy Trading GmbH VEMEX Energie, a.s. VEMEX s.r.o. Výroční zpráva str. 9

10 Soukromí a burzovní dohodci, burzovní rozhodčí soud Burzovní dohodci na PXE: Lukáš Melichar, Jana Horová a Tomáš Krejčí Soukromí dohodci na PXE nepůsobí a burzovní rozhodčí soud při PXE není zřízen. Výroční zpráva str. 1

11 Zpráva o vztazích Výroční zpráva str. 11

12 Výroční zpráva str. 12

13 Výroční zpráva str. 13

14 Výroční zpráva str. 14

15 Finanční část Účetní závěrka Výroční zpráva str. 15

16 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 ROZVA.HA... 1 vykaz ZISKU A. ZTRA TY... 2 PREHLED ZMENACH VLASTNiHO KAPITALU OBECNE UDAJE ZALOZENi A CHARAKTERISTIKA OBCHODNi KO RPO RACE MEZIROCNi ZMENY V OBCHODNiM REJSTRiKU RGANlZACNi STRUKTURA BURZOVNi KOMORA A DOZORCi RADA K 31. PROSINCI UCETNi POSTUPY ZAKLADNi ZASADY ZPRACOV A Ni UCETNi za VERKY DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK PENiZE A PENEZ.N i EKVIVALENTY PREPOCET CIZiCH MEN POHLEDA VKY REZERVY ODLOZENA DAN SPiHZNENE STRANY VYNOSY LEASING SKUPINOVA REGISTRACE DPH POUZITi ODHADO UDALOSTI PO DATU ROZVAHOVEHO DNE ZMENA UCETNiCH METOD A POSTUPO DOPLNUJiCi UDAJE K ROZV AZE A vykazu ZISKU A ZTRA T DLOUHODOBY MAJETEK I. I Dlouhodoby nehmotny majetek... I Dlouhodoby hmotny majetek.... I I 3.2. NAJATY MAJETEK KRATKODOBY FINANCNi MAJETEK POHLEDAVKY I Poh/edavky z obchodnich vztahu... I Vekova struktura kratkodobych obchodnich poh/edavek... I Stat - danove poh/edcivky Jine poh/edcivky Poh/edcivky k podnikum ve skupine I CASOVE ROZLISENi AKTIVNi VLASTNI KAPITAL Zak/adni kapita/... I Rozde/eni zisku za rok Rezervni fond... I REZERVY ZAVAZKY I Zavazky z obchodnich vztahit... I Zavazky ze socia/niho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni.... I Stat - dafjove zcivazky a dotace Dohadne ucty pasivni..... I Zcivazky k podnikum ve skupine... I CASOVE ROZLISENi PAS IVNI ODLOZENA DAN DAN z PRiJMU ZA BEZNOU CINNOST 16 VYNOSY Z BEZNE CfNNOSTI PODLE HLAVNiCH CINNOSTi NAKLADY NA SLUZBY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Výroční zpráva str. 16

17 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 AUDITORS KA SPOLECNOST KPMG CESKA REPUBLIKA AUDIT, S.R.O. NEPOSKYTLA SPOLECNOSTI JfNE VYZNAMNE SLUZBY NEZ AUDIT UCETNi ZAVERKY ROKU 214 A OSTATNi PROVOZNi NAKLADY FrNANCNi VYNOSY FrNANCNi NAKLADY TRANSAKCE SE SPR fznenymi OSOBAMI I Vynosy realizovane se spfiznenymi osobami Nakupy realizovane se spfiznenymi subjekty ZAMESTNANCI, VEDENi SPOLECNOSTI A STATUTARNi ORGANY SOBNi NAKLADY A POCET ZAMESTNANC POSKYTNUTA PLNENi CLENUM ORGANO SPOLECNOSTI s POTENCIALNi za v AZKY UDALOSTI, KTERE NAST ALY PO DATU UCETNi za VERKY... 2 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Výroční zpráva str. 17

18 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 ROZVAHA POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. kdatu 1(;: ( v tislcich K1\) Rybna 14/ Praha I Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodoby majetek I. Dloullodobv 11elm1t11v majetek 316 J I. Zrizovaci vvdaie I 12 I Software I 986 I II. Dloulwdobv llmot11v maietek c. 3. Samostatne movite vifo i a souborv movitvch v~c i Ob~foa aktiva II. Dloulwdobt! po/1/edlivkv Dlouhodobe poskytnute zalohy Odlofona dallova oohledavka Ill. Krlitkodobt! oollledlivkv I. Pohledavkv z obchodnich vztalui Pohledavky - oodstatny vliv Stat - dallove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne u1\ty aktivni Jine oohledavkv IV. KrlitkodobV fi11a11c11f maietek I. Penize U1\ty v bankach D. I. Casove rozli eni I. Naklady prtstich obdobi Pfijmy pfiwch obdobi PASIVA CELKEM A. Vlastnl kaoital I. Zliklad11f kaoitlil 6 6 I. Zlikladni kapital 6 6 Ill. Rezerv11lf11dy, 11edi!lite/11j fo11d a ostat11lfomly ze zisku I. Rezervni fond/ned~ litelnv fond I 621 IV. Vvsledek l1soodafe11f mi11111vcll let '57 I. Nerozdi!leny zisk minulvch let 57 v. Vvsledek /1sootlafe11f Mf.flelw 11Cet11fl1 obdobf (+ - ) B. Cizi zdroje 367'5 799 I. Rezervy Rezerva na dall z ofiimu I 676 Ill. Krlitkodobt! zlivazkv I. zavazkv z obchodnich vztahu I zavazky ke soole1\nikum zavazky k zam~stnancum zavazky ze sociatniho zabezpe1\eni a zdravotnlho PoiiStl!ni Stat - dallove zavazky a dotace Dohadne u1\tv oasivnl I 987 I Jine zavazkv 57 C. I. Casove rozli enf I. yydaje pr!stich obdobi Vynosy pfistich obdobi 18 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Výroční zpráva str. 18

19 Dcetni zaverka k 31. prosinci 214 vykaz ZISKU A ZTIUTY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. obdobi konl!icl k datu IC: ( v tisfcich Kil) Rybna 14/ Praha I Obdobi do Obdobi do II. Vykony I. Trfby za prodej vlastnich v}'robku a slufob B. Vykonova spotfeba l. Sootfeba materialu a energie Sluzbv Pl'idana hodnota c. Osobni nakladv l. Mzdove naklady Odmfoy l!lenum org{mu obchodni korporace Naklady na socialni zabezpel!eni a zdravotni pojistt\ni Socialni naklady D. Dant\ a ooolatkv 2 3 E. Odoisv dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho maietku G. Zmt\na stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexnich nakladu pfiwch obdobi -6 IV. Ostatni provozni vynosy 7 48 H. Ostatni provozni naklady I 454 l 179 * Provozni vysledek hospodal'cnl x. Vvnosove urokv XI. Ostatni finan~ni vvnosv Ostatni finanllni naklady l * Finanf nl v}'sledek hospodal'eni Q. Dafl z pffjmu za bl'.!foou ~innost I. - solatna I odlotena ** Vvslcdck hosoodal'cnl za bl!znou f innost *** V:Yslcdek hospodarcnl za ufctni obdobl (+/-) **** V:Ysledek hospodal'enl pl'cd zdanfnlm POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 2 Výroční zpráva str. 19

20 Dcetru zaverka k 31. prosinci 214 PREHLED ZMENACH VLASTNiHO KAPITALU POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. IC: kdatu Rybna 14/ llo 5 Praha l (v tisicich K~) Rezervnl Vysledek Nerozd~len y Neuhrazena VLASTNi Zakladnl fondy a hospodareni zisk minulych ztrata KAPITAL kapital ostatnl fondy za ufetniho let minulych let CELKEM ze zisku obdobi Stav k Rozdi:lenl vysledku hosoodafoni Vyplata podilu na zisku Vysledek hospodafonf za bl:foe obdobi Stav k Rozdl:leni vysledku hospodafoni VYlllata oodilu na zisku Vvsledek hosoodareni za befoe obdobi Stav k POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 3 Výroční zpráva str. 2

21 ucetni zaverka k 31. prosinci OBECNE irnaje 1.1. Zalozeni a charakteristika obchodni korporace POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (drive Energeticka burza Praha) (dale,,spolecnost" ci,,pxe") se sidlem v Praze 1, Rybna 682/14, byla zalozena zakladatelskou smlouvou ze dne 8. ledna 27. Predmet podnikani (cinnosti): a) obchody s komoditarni s promptnim dodanim; b) terminovane obchody s komoditarni - obchody s komoditnirni derivaty; c) pomocne obchody uzavirane na burze,jez souviseji s komoditarni prodavan}'rni na burze (zejmena pojistne smlouvy, smlouvy o uskladneni, smlouvy o preprave veci a smlouvy zasilatelske). Predmetem burzovnich obchodu jsou: a) elektfina; b) plyn; c) indexy odvozene z cen komodit, vyjma komodit, se kteryrni platne pravni pfedpisy nedovoluji obchodovat z duvodu bezpeenosti a ochrany zajmu statu nebo za ucelem regulace trhu komodit a ochranovani hmotnych rezerv. Vklad zakladatelu zapsany v obchodnim rejstfikuje ve v}'si 6 tis. Kc. Akcionari: Burza cennych papiru Praha, a.s. (dale,,bcpp") Centralni depozitar cennych papiru, a.s. (dale,,cdcp") Energy Clearing Counterparty, a.s. (dale,,encc") vklad 2 tis. Kc vklad 2 tis. Kc vklad 2 tis. Kc Dne 8. prosince 28 se stala Wiener Borse AG majoritnim akcionafem spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s. Burzovni komora Spolecnosti rozhodla dne 14. dubna 29 o pfemene Spolecnosti zmenou pravni formy a k tomuto ucelu byl vypracovan projekt zmeny pravni formy v souladu se zakonem c. 125/28 Sb., o pfemenach obchodnich spolecnosti a druzstev. Rozhodny den zmeny pravni formy by! stanoven na 1. cervence 29. Dne 5. kvetna 29 Ministerstvo prumyslu a obchodu rozhodlo o schvaleni zmeny stanov a zmeny statutu Energeticke burzy Praha. Dne 2. cervence 29 byla notarsk}'m zapisem zmenena obchodni firma spolecnosti Energeticka burza Praha na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Ke dni 15. cervence 29 byla v obchodnim rejstfiku vymazana firma Energeticka burza Praha a byla zapsana firma POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Spolecnost je vedena v obchodnim rejstriku Mestskeho soudu v Praze oddil B, vlozka Pocatkem fijna 211 bylo zahajeno obchodovani na novem obchodnim systemu Trayport Globa!Vision, jehoz prostfednictvim se obchoduji futures kontrakty s fyzick}'m a financnim vyporadanim pro cesk}' trh spolu s kontrakty s fyzickym vyporadanim pro slovensky a mad'arsky trh. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 4 Výroční zpráva str. 21

22 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 V breznu 212 by lo ukonceno obchodovani s rakouskou energetickou burzou EXAA. Dne 29. cervna 212 doslo k rozhodnuti o zruseni organizacni slozky v Mad'arsku a soucasne platnosti mad'arske licence. Trh s futures s podkladov)'m aktivem, kterym je mad'arska cena elektriny, je nadale organizovan jen v CR na zaklade ceske licence regulovaneho trhu. V zari 213 PXE zahajila spolupraci se spolecnosti European Commodity Clearing AG (dale,,ecc''), ktera vykonava Cinnost centralni protistrany spolecnosti PXE a zajist'uje pro ni zlictovani a vyporadani vsech obchodu realizovanych na PXE. V prosinci 213 PXE ve spolupraci se spolecnosti Central European Gas Hub AG, se sidlem v Rakousku, otevrela burzovni trh s plynem v Ceske republice. Nabidka komodit na PXE se tak rozsirila derivatove produkty s plynem s dodanim na cesk)r trh. Dne 1. zari 214 PXE rozsffila nabidku produktu o financni futures na polskou a rumunskou elektrickou energii. Dale PXE zacala nove nabizet koncov)'m spotrebitelum mofoost nalezeni nejvhodnejsiho dodavatele elektricke energie prostrednictvim elektronick)rch aukci. Prvni aukce probehla 2. listopadu Meziroeni zmeny v obchodnim rejstfiku Spolecnost se podridila zakonu c. 9/212 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech jako celku postupem podle 777 odst. 5 tohoto zakona Organizacni struktura Vedoucim zamestnancem burzy je generalni sekretar. V prime podrizenosti generalniho sekretare jsou: oddeleni tradingu, oddeleni business development, oddeleni vnitrni bezpecnosti a interniho auditu, oddeleni sluzeb Burzovni komora a dozorci rada k 31. prosinci 214 Burzovni komora Dozorci rada pi'edseda mistopi'edseda clen clen clen clen Jmeno Ing. Petr Koblic Ing. Helena Cacka Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD. Ing. Jii'i Opletal Ing. Petr Horacek Mgr. Radan Marek V roce 214 nebyly do obchodniho rejstriku zaneseny zadne zmeny a nove skutecnosti. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 5 Výroční zpráva str. 22

23 Ucetni zaverka k 31. prosinci UCETNiPOSTUPY 2.1. Zakladni zasady zpracovani ucetni zaverky ucetni zaverka byla pripravena na zakla<le ucetnictvi ve<leneho v soula<lu se zakonem o ucetnictvi a pfislusnymi nafizenimi a vyhlaskami platnymi v Ceske republice. Tato ucetni zaverka je pripravena v souladu s vyhlaskou MF CR c. 5/22 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pro ucetni jednotky, ktere jsou podnikateli uctujicimi v soustave podvojneho ucetnictvi. Udaje v teto ucetni zaverce jsou vyjadfeny v tisicich korunach cesk}'ch (tis. Kc), pokud neni uvedeno jinak Dlouhodoby hmotny majetek Hmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a pofizovaci cena pfevysuje 3 tis. Kc za polozku, je povafovan za dlouhodoby hmotny majetek. Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je vykazan v porizovacich cenach, ktere zahrnuji cenu pofizeni a naklady s jeho pofizenim souvisejici. Hmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a pofizovaci cena nepfevysuje 3 tis. Kc za polozku, neni vykazovan v rozvaze, je uctovan do nakladu v roce jeho pofizeni a je veden v operativni evidenci. Dlouhodoby hmotny majetek je odepisovan metodou rovnomemych odpisu na zaklade jeho pfedpokladane doby zivotnosti nasledujicim zpusobem: Kategorie majetku V:YPo~etni technika Drobny hmotny majetek Ucetni odpis 3 roky 2-3 roky Zpusob tvorby opravnych polozek Pokud zustatkova hodnota aktiva pfesahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hodnota snizena na tuto castku prostfednictvim opravne polozky. Naklady na opravy a udrzbu dlouhodobeho hmotneho majetku se uctuji pfimo do nakladu. Technicke zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku je aktivovano Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a porizovaci cena pfevysuje 4 tis. Kc za polozku, je povafovan za dlouhodoby nehmotny majetek. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 6 Výroční zpráva str. 23

24 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 Nakoupeny nehmotny majetek je vykazan v pofizovacich cenach, ktere zahrnuji cenu pofizeni a naklady s jeho pofizenim souvisejici. Nehmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a porizovaci cena neprevysuje 4 tis. Kc za polo:lku, neni vykazovan v rozvaze, je uctovan do nakladu v race jeho porizeni a je veden v operativni evidenci. Dlouhodoby nehmotny majetek je odepisovan metodou rovnomernych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujicim zpusobem: Kategorie majetku Software Zi'izovaci vydaje UCetni odpis 3 roky 3 roky Zpusob tvorby opravnych polozek Pokud zustatkova hodnota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hodnota sni:lena na tuto castku prostfednictvim opravne polozky Penize a peneini ekvivalenty Penefai prostredky jsou penize v hotovosti vcetne cenin a peneznich prostredku na uctu vcetne precerpani befaeho nebo kontokorentniho uctu. Penefaimi ekvivalenty se rozumi kratkodoby likvidni financni majetek, kter:y je snadno a pohotove smenitelny za predem znamou castku penefaich prostredku a u ktereho se nepredpokladaji v}'znarnne zmeny hodnoty v case. Za pene:lni ekvivalenty jsou povafovany pene:lni ulozky s nejv}'se trimesicni v}'povedni lhutou a likvidni cenne papiry k obchodovani na verejnem trhu Prepocet cizich men Transakce provadene v cizich menach jsou prepocteny a zauctovany devizov}'m kurzem vyhlafovan:ym ceskou narodni bankou v den transakce. Zustatky pene:lnich aktiv, pohledavek a zavazku vedenych v cizich menach byly prepocteny devizov:ym kurzem zverejnenym Ceskou narodni bankou k rozvahovemu dni. Vsechny kurzove zisky a ztraty z prepoctu pene:lnich aktiv, pohledavek a zavazku jsou uctovany do v:ykazu zisku a ztraty Pohledavky Pohledavky jsou vykazany v nominalni hodnote snizene o opravnou polozku k pochybnym pohledavkam. Opravna polozka k pohledavkam je vytvorena na zaklade vekove struktury pohledavek a individualniho posouzeni bonity dlu:lniku. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 7 Výroční zpráva str. 24

25 Dcetni zaverka k 31. prosinci Rezervy Spolecnost tvori rezervy, pokud ma soucasny zavazek, je pravdepodobne, ze bude na vyporadani tohoto zavazku tfeba vynalozit vlastni zdroje a existuje spolehliv:y odhad v)'se zavazku Odlozena daii Odlozena dan se vykazuje u vsech pfechodnych rozdihi mezi zustatkovou hodnotou aktiva nebo zavazku v rozvaze ajejich danovou hodnotou. Odlo:Zena danova pohledavkaje zauctovana, pokud je pravdepodobne, ze ji bude mo:zne danove uplatnit v budoucnosti Spfiznene strany Spfiznen)'mi stranami Spolecnosti se rozumi: zakladatele a osoba zakladatele ovladajici, ktefi pfimo nebo neprimo mohou uplatnovat podstatny nebo rozhodujici vliv u Spoleenosti, a spoleenosti, kde tyto osoby maji podstatny nebo rozhodujici vliv; clenove burzovni komory a osoby blizke temto osobam, vcetne podniku, kde tito clenove a osoby maji podstatny nebo rozhodujici vliv. V yznamne transakce se spfiznenymi stranami j sou uvedeny v poznamkach v sekci Vynosy V)'nosy jsou zauctovany k datu poskytnuti sluzeb a jsou vykazany po odecteni slev a <lane z pfidane hodnoty Leasing Spolecnost uziva majetek porizeny formou operativniho pronajmu. Pofizovaci cena majetku ziskaneho formou operativniho leasingu neni aktivovana do dlouhodobeho majetku. Leasingove splatky jsou uctovany do nakladu rovnomeme po celou dobu trvani leasingu Skupinova registrace DPH Spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s., POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. a Centralni depozitar cennych papiru, a.s. (dale jen,,skupina") vytvofily s ucinnosti od 1. ledna 29 skupinu pro ucely <lane z pfidane hodnoty podle zakona c. 235/24 Sb., v platnem zneni. K 1. lednu 211 se soucasti Skupiny staly i spolecnosti Central Clearing Counterparty, a.s. (dale,,ccc"), Energy Clearing Counterparty, a.s. (dale,,encc") a CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. (dale,,ccp"). V dusledku teto skuteenosti maji vsechny vyse uvedene spoleenosti jedine a POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 8 Výroční zpráva str. 25

26 (J cetni zaverka k 31. prosinci 214 spoleene danove identifikaeni cislo. K 31. prosinci 213 vystoupily ze Skupiny z duvodu filze spolecnosti CCC a CCP. K 1. lednu 214 Skupina pouzivala zalohov)' koeficient 93% (k 1. lednu 213: 93 %). Timto koeficientem narokovala Skupina cely rok 214 odpocet u plneni na vstupu. V priznani k DPH za mesic prosinec 214 by! vypocten vyporadaci koeficient pro rok 214, ktecy cini 94% a je zaroven zalohov)'m koeficientem pro rok 215. Rozdil mezi uplatnen:ym odpoctem na zaklade zalohoveho koeficientu v prubehu celeho kalendafniho roku a odpoctem DPH vypoctenem na zaklade vyporadaciho koeficientu by! vyporadan v prosinci 214. Priznani k DPH podava za Skupinu jeji zastupujici clen, tj. BCPP. Ostatni clenove Skupiny uctuji o na ne pripadajici casti vlastni danove povinnosti, resp. nadmemeho odpoctu a ve svem ucetnictvi eviduji zavazek, resp. pohledavku za BCPP Pouziti odhadu Sestaveni ucetni zaverky vyfaduje pouziti odhadu a predpokladu, jez maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zavazku k datu ucetni zaverky a na vykazovanou v)'si v)'nosu a nakladu za ucetni obdobi. Vedeni spolecnosti je presvedceno, fo pouzite odhady a predpoklady se nebudou v)'znarnnym zpusobem lisit od skutecnych hodnot v naslednych ucetnich obdobich Udalosti po datu rozvahoveho dne Dopad udalosti, ktere nastaly mezi rozvahov)'m dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky, je zachycen v ucetnich v)'kazech v pfipade, Ze tyto udalosti poskytly doplnujici informace o skuteenostech, ktere existovaly k rozvahovemu dni. v pfipade, ze mezi rozvahovym dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky doslo k v)'znarnnym udalostem pfodstavujicim skutecnosti, ktere nastaly po rozvahovem dni, jsou dusledky techto udalosti popsany v priloze ucetni zaverky, ale neni nich k rozvahovemu dni uctovano Zmena ticetnich metod a postupu Spolecnost v roce 214 ani 213 nezmenila zadne ucetni metody a postupy. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 9 Výroční zpráva str. 26

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 214 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pob1efof 648/1 a 186 Praha 8 Ceska republika Telephone +42 222 123 111 Fax +42

Více

Výroční zpráva Energy Clearing Counterparty, a. s.

Výroční zpráva Energy Clearing Counterparty, a. s. Výroční zpráva 2015 Energy Clearing Counterparty, a. s. Obsah Profil společnosti... 3 Činnost... 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku... 4 Výsledky hospodaření... 4 Zpráva

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 3 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 11

Více

2010: Výroční zpráva

2010: Výroční zpráva 2010: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Významné události v roce 2010 3 Klíčové údaje 4 Úvodní slovo generálního sekretáře 5 Obchodování 6 Informační a obchodní systém 10 Výsledky hospodaření

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva o vztazích 6 Zpráva dozorčí rady 9 Zpráva auditora k výroční zprávě 10 Finanční část 13 Zpráva auditora k účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2014 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

NUPHARO PARK A.S. sestavená k rozvahovému dni v obchodní firmě:

NUPHARO PARK A.S. sestavená k rozvahovému dni v obchodní firmě: P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO PARK A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Organizační struktura společnosti 2 Významné události v roce 2011 3 Klíčové údaje 4 Úvodní slovo generálního sekretáře 5 Obchodování 6 Informační a obchodní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni

Příloha k účetní závěrce ke dni Collegium Marianum Týnská škola s.r.o. Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2013 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská škola s.r.o.

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

2009: Výroční zpráva

2009: Výroční zpráva 2009: Výroční zpráva ysli globáln ě Laibach jednej lo áln ě Obsah Úvodní slovo generálního sekretáře 4 Profil společnosti 6 Významné události 2009 7 Klíčové roční údaje 9 Obchodování 10 Informační a obchodní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního sekretáře 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2012 4 Klíčové údaje 5 Obchodování

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Otázky: 1. Jaká je prodejní cena zboží u p. Novotného? a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč

Otázky: 1. Jaká je prodejní cena zboží u p. Novotného? a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč Ukázka č. 1 Společnost DOKA, s.r.o., tuzemský plátce DPH dodává zboží podnikateli, fyzické osobě Janu Novotnému, neplátci DPH a společnosti LEX, s.r.o., plátci DPH. Dodané zboží podléhá základní sazbě

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu Dle vyhlasky c. 5/ Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni 31.1.15 (v celych tisících Kc) I 6494737 Název a sídlo ú etní jednotky Stavební bytove druzstvo Katerinky 873, druzstvo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. 1. OBECNÉ

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více