MULTILINGUA 4. Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU. Vypracoval Team-1 :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTILINGUA 4. Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU. Vypracoval Team-1 :"

Transkript

1 MULTILINGUA 4 FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku Vypracoval Team-1 : Ondřej Filípek Ondřej Guth Josef Hajas Přemysl Jiřík Ota Korbel Vojtěch Ouška

2 Obsah OBSAH... 2 ÚVODNÍ STUDIE... 3 DEKLARACE ZÁMĚRU... 3 ODBORNÝ ČLÁNEK... 3 KONTEXTOVÝ DIAGRAM... 4 MODEL JEDNÁNÍ... 6 NÁVRH ŘEŠENÍ... 7 ROZPOČET ANALÝZA PROJEKTU DATOVÝ SLOVNÍK E-R MODEL SCÉNAŘE FUNKCÍ DATA FLOW SEZNAM UDÁLOSTÍ STAVOVÉ DIAGRAMY ŽIVOTNÍ CYKLUS MINISPECIFIKACE FUNKCÍ NÁVRH ŘEŠENÍ NÁVRH REPREZENTACE DAT NÁVRH MODULŮ NÁVRH GRAFICKÉHO ROZHRANÍ DOKUMENTACE K SI STANOVENÍ ROZSAHU PLÁN ZDROJŮ HARMONOGRAM ŘEŠENÍ PROJEKTU MATICE ZODPOVĚDNOSTI TABULKA RIZIK PLÁN ŘÍZENÍ JAKOSTI PLÁN TESTŮ A AKCEPTACÍ TABULKA KONTROL ZÁVĚR Zpracoval: Team 1 datum: strana: 2

3 Úvodní studie Deklarace záměru Cílem projektu je navrhnout modul zastřešující ostatní komponenty informačního systému pro podporu výuky jazyku na školách. Tento modul řeší především administrativní záležitosti jako správa údajů o lektorech a žácích, jejich úplnou administraci a zprostředkovávání dat z jiných modulů. Údajem lektora či žáka se zde rozumí především osobní nacionále, data týkající se studia (prospěch, skupina, absence atd.) a dále pak přístupová práva jednotlivých uživatelů. Systém bude implementován jako webová aplikace, tak aby nebyl závislý na použité platformě klientské stanice. Odborný článek Zadavatel (velká tuzemská společnost) po analýze trhu dospěla k závěru, že pro školení svých zaměstnanců v oblasti cizích jazyků na českém trhu nenašla žádný systém pro počítačovou online správu a podporu této činnosti, který by úplně vyhovoval požadavkům. Modul pro výuku tvoří platformu pro ostatní moduly systému pro přípravu e-learningových jazykových kurzů (příprava cvičení, příprava testů, škola hrou). Pracuje s jejich výstupy a zprostředkovává je žákům a učitelům pomocí internetového prohlížeče. Tak bude řešení nezávislé na platformě klientské stanice. Základním funkčním prvkem bude databáze uživatelů, tedy učitelů, žáků a administrátorů. Tato databáze nebude databází daného ústavu, pouze bude obstarávat základní údaje relevantní k systému. Každý uživatel bude mít přiděleny základní osobní údaje: jméno, příjmení, adresu (zde lze zahrnout i telefon a ), popř. identifikační číslo. Pro ukládání vytvořených cvičení, testů bude sloužit databáze výukových materiálů. Síťová vrstva systému bude zprostředkovávat komunikaci. Předpokládáme, že škola již má vybavenu jednu multimediální učebnu s dvaceti počítači, dostatečně dimenzovanými pro použití moderních webových technologií (flash animace, interpretování java appletů...). Výsledný produkt tohoto projektu bude určen pro tuto učebnu. Platforma pracovišť, které budou v budoucnu již nezávisle vybavené potřebným SW, obsahujícím webové prohlížeče, není dopředu známa (je vyžadováno multiplatformní řešení). Po dodavateli je požadováno dodání kompletního serverového řešení, přičemž je možno vzhledem ke zkušenostem administrátora, pracujícího pro učebnu, využít i nabídky společnosti Microsoft. Každý žák a učitel budou mít přidělenu přesnou dobu výuky v této učebně. Není nutné sledovat vybavení učebny ani žádné jiné údaje relevantní k této učebně. Administrátor bude moci do systému přidávat, mazat a upravovat uživatele a provádět celkovou údržbu systému. Učitelé budou moci při výuce pracovat s daty z přídavných modulů tak, že budou žákům vybírat cvičení (testy), která mají vypracovat (zobrazí se jim na obrazovce). Učitel přihlášený k tomuto modulu nebude moci upravovat, či přímo vytvářet data (cvičení, testy) do pohledů, to je součástí dalších modulů. Je potřeba ošetřit v praxi často se vyskytující situaci, kdy jeden učitel vytvoří cvičení a ostatní ho použijí i ve svých cvičeních, případně ho pro svoje potřeby drobně modifikují. Učitel může měnit obsah i v průběhu výuky, nejpozději však editaci musí ukončit před konečným zpřístupněním žákům. Pokud učitel nalezne závažnou chybu až v průběhu práce žáků, musí být zajištěn mechanizmus nulování již zaznamenaných výsledků. Učitel si také může prohlédnout a pracovat s údaji o práci žáků. Mezi tyto údaje patří dosažené výsledky žáka, jeho prezence či informace o testech, které mu zbývají složit. Může také zapisovat slovní hodnocení žáků. Všechna tato data se archivují. Bude tak možné zjišťovat přehledné informace o studiu žáků. Doba archivace je minimálně tak dlouhá, jako doba celého studia žáka. Cvičení spolu s testy absolvují žáci v učebně za podpory učitele. Žákům budou předložena data přichystaná učitelem - tj. výklad a testy. Žáci si budou moci prohlížet své výsledky, absenci, přehled nenapsaných testů a souhrnné informace o průběhu svého studia, jako např. studijní plán. Nebudou ovšem mít možnost je jakkoliv upravovat. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 3

4 Kontextový diagram Následuje slovní popis vstupních a výstupních datových toků mezi systémem a jednotlivými entitami: Žák Modul pro výuku Žáci zasílají modulu požadavky o přístupy ke studijním materiálům a vypracované testy. Modul pro výuku Žák Modul posílá žákům vybrané studijní materiály a zadání testů. Žáci si mohou prohlédnout výsledky svého studia a studijní plán. Lektor Modul pro výuku Lektor hodnotí žáky a výsledky ukládá do systému a upravuje studijní materiály, které modul obdrží od příslušných ostatních modulů. Dále publikuje pro žáky údaje, podle kterých žáci prochází studijním plánem a skládají jednotlivé testy. Do systému přidává žáky a lektory. Modul pro výuku Lektor Modul lektorům distribuuje data z ostatních modulů, posílá lektorům výsledky testů žáků a přehled hodnocení a docházky žáků. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 4

5 Rozvrhář Modul pro výuku Rozvrhář rozděluje žáky do skupin, přiděluje jednotlivé žáky do vybraných skupin a lektory ke skupinám. Modul pro výuku Rozvrhář Rozvrhář dostává od modulu přehled volných a využitých termínů v multimediální učebně. Administrátor Modul pro výuku Administrátor provádí celkovou správu systému, různé opravy a potřebná nastavení. Modul pro výuku Administrátor Modul zasílá Administrátorovi souhrnné informace o konfiguraci. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 5

6 Model jednání Modul pro výuku Zpracoval: Team 1 datum: strana: 6

7 Návrh řešení Software : Pro systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, model pro výuku je třeba zřídit server, na kterém bude instalován software zabezpečující databázi. Byl zvolen produkt: Microsoft SQL Server ve verzi 2000 Standard Edition podle licence OSL Level A s cenou Kč včetně DPH za rok dle Autocontu. OSL je licenční program, kterým se software pronajímá na dobu min. 3 let, s možností prodloužení smlouvy či odkoupení užívaných produktů na konci smluvního období za 1,5 násobek ročního poplatku. Level A je určen pro přístup 5-49 počítačů. Jako operační systém bude sloužit: Windows 2003 Server Web Edition English, 5 Client Access License podle licence OEM za cenu Kč včetně DPH dle Autocontu. k tomu bude pro celkem 20 počítačů ještě potřeba dokoupit: 3* Windows 2003 Server, English (jen klientské licence) 5 User CAL podle licence OEM s cenou 3* Kč včetně DPH dle Autocontu. Produkty označované OEM jsou zcela plnohodnotnými produkty předinstalovanými výrobci počítačů na nových počítačích. Produkty OEM tedy nelze pořídit samostatně bez současného nákupu hardwaru. Licence pořízená formou OEM zůstává ale po celou dobu užívání produktu vázána na počítač, se kterým byla pořízena. S tímto počítačem může být dále prodána nebo převedena na dalšího uživatele. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 7

8 Komponenty : Tento operační systém (Windows 2003 Server Web Edition) obsahuje web server: Internet Information Services (IIS) 6.0 nabízející integrované služby pro síť WWW, umožňující poskytovat hostitelské služby a spravovat server WWW. Na něm poběží webová aplikace, nabízející všechny požadované služby. Bude k tomu využito prostředí ASP (Active Server Pages), v systému Windows 2003 Server Web Edition obsažené. Proč padla volba právě na produkty firmy Microsoft? Microsoft Internet Information Server (IIS) je podle současného průzkumu nejpoužívanější platformou pro nejnavštěvovanější weby. Společnost Port80 Software zkontrolovala, na čem běží nejnavštěvovanějších serverů podle žebříčku Nielsen/NetRatings. Vyhrál MS IIS s 43%, Apache měl necelých 40% a 9% serverů bylo provozováno na Netscape Commerce. Podle zkušeností, dle společnosti Microsoft (www.microsoft.cz) jsou totiž nižší náklady na technický personál pro Windows snižují celkové náklady vlastnictví oproti Linuxu. Konkrétně udávané hodnoty, pro 5 let používání systému, se pohybují okolo údaje 11-22% snížení nákladů. Jako klientský software se přepokládá nainstalovaný operační systém s funkčním internetovým prohlížečem. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 8

9 Hardware : Vše bude nainstalováno na jednom serveru: Dodavatel: AUTOCONT Typ: MERCURY MX3000HA Parametry: XEON 2,4GHz, 512MB ECC reg. RAM, 2x SATA HDD 36,7GB, RAID řadič, FDD, CD ROM, VGA, 2x LAN (1x1Gb, 1x100Mb), Tower Záruka 3 roky, servis 3 roky u zákazníka Cena s DPH: Kč Příslušenství k serveru : Obrazovka: Typ : LCD Výrobce: HP Typ: LCD Monitor L stříbrno/černý Cena včetně DPH: Kč dle Autocontu. Technické parametry: Thin-Film Transistor (tft) Nativní rozlišení SGXA, Hz Jas až do 250 nits (cd/m2) Kontrast až do 400:1 Záruka: 3 roky Klávesnice : Typ: CHICONY KBP-2971 černá - PS/2 Cena včetně DPH: 254,98 Kč dle AlzaSoftu. Záruka: 24 měsíců Myš : Typ: Genius PowerScroll+ EYE METALLIC PS/2, optická Cena s DPH: 328,18 Kč dle AlzaSoftu. Záruka: 24 měsíců Zpracoval: Team 1 datum: strana: 9

10 Rozpočet Výpočet celkové ceny za hardware Produkt Cena včetně DPH v Kč Server AUTOCONT MERCURY MX3000HA ,00 LCD Monitor HP L ,00 Klávesnice CHICONY KBP ,98 Myš Genius PowerScroll+ EYE METALLIC 328,18 Součet: ,16 Výpočet ceny za software Produkt Cena včetně DPH v Kč Microsoft SQL Server Standard Edition 9 787,00 MS Windows 2003 Server Web Edition OEM ,00 Licence Windows 2003 Server ,00 Součet: ,00 Je třeba ještě uvažovat dvě roční splátky za pronájem MS SQL Server ve výši Kč. Cena vývoje Podle metody COCOMO (Constructive Cost Model) bylo stanoveno následující: předpokládaný rozsah projektu: SLOC (Source Lines Of Code) práce budou probíhat v relativně malém týmu ve známém prostředí, budou mít komplexnější charakter a budou prováděny týmem se zkušenějšími analytiky a programátory. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 10

11 Pro úplnost jsou přiloženy hodnoty jednotlivých koeficientů metody: Proměnná Význam Stav size = Software Product Size mode = 1.05 Development Mode Organic rely = 1.00 Required Reliability Normal data = 1.00 Database Size Normal cplx = 1.15 Product Complexity High time = 1.00 Execution Time Constraint Normal stor = 1.00 Main Storage Constraint Normal virt = 1.00 Virtual Machine Volatility Normal turn = 1.00 Computer Turnaround Time Normal acap = 0.86 Analyst Capability High aexp = 1.00 Aplications Experience Normal pcap = 0.86 Programmer Capability High vexp = 1.00 Virtual Machine Experience Normal lexp = 0.95 Programming Language Experience High modp = 0.91 Modern Programming Practices High tool = 1.00 Use of Software Tools Normal sced = 1.00 Required Development Schedule Normal Z toho plyne náročnost 34,77 člověko-měsíců a rozsah 9,63 měsíců. Při paušálním platu Kč / člověko-měsíc z toho plyne orientační částka Kč. Pro stanovení částky Kč / člověko-měsíc bylo třeba vzít v potaz, že je třeba uvažovat nejen mzdy, ale i režii (jako nájem, elektřina) a další výdaje spojené například s počítačovým vybavením firmy. Realizační tým se skládá z 6 lidí. Výpočet celkové pořizovací ceny Předmět Cena včetně DPH v Kč Hardware ,16 Software ,00 Vývoj Celkový součet (s haléřovým zaokrouhlením): ,00 Mezi další náklady patří dvě roční splátky za pronájem MS SQL Server ve výši Kč a v případě vůle potom ,50 Kč za odkoupení produktu. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 11

12 Analýza projektu Datový slovník Notace = skládá se + a ( ) { } [ nepovinné opakování možnosti komentář klíčová položka číslice = [ ] písmeno_malé = [a á b... ý z ž] písmeno_velké = [A Á B... Ý Z Ž] mezera = [ ] písmeno = [písmeno_malé písmeno_velké] znaky = [písmeno mezera] řetězec = {znaky číslice} identifikátor = 8{číslice}8 rok = [1 2] + 3{číslice}3 den = [1 2 31] +. + [ ] +. + rok čas = [ ] + : + [0 2 59] datum = den + mezera + čas OSOBA = ID_osoba + Adresa + Jmeno + Prijmeni + + (Telefon) + (Poznamky) ID_osoba = identifikátor Adresa = Ulice + ČP + Město + PSČ Ulice = řetězec ČP = 1{číslice}4 Město = řetězec PSČ = 5{číslice}5 Jmeno = řetězec Prijmeni = řetězec = řetězec + { ; + řetězec} Telefon = (4{číslice}4) + 9{číslice}9 Poznamky = řetězec Vyucovaci_hodina + Prezence + {Cviceni} + {Test} Datum = datum Skupina + JmenoSk + (Uzamcena_ke_dni) ID_skupina = identifikátor JmenoSk = řetězec Uzamcena_ke_dni = den Zpracoval: Team 1 datum: strana: 12

13 Prezence = [VLOZENI NEVLOZENI] VLOZENI = Zak + (Slovni_hodnoceni) NEVLOZENI = žák se nedostavil na hodinu Zak = má záznam jako OSOBA Slovni_hodnoceni = řetězec Cviceni + Vyucovaci_hodina + Zadani + Specialni ID_cviceni = identifikátor Zadani = řetězec Specialni = [ANO NE] Test + Zadani + Odpovedi + Spravne_odpovedi ID_test = identifikátor Zadani = 1{ZadaniOtazky}20 ZadaniOtazky = řetězec + ; Odpovedi = 1{OdpovedList}20 OdpovedList = 2{Varianta}5 Varianta = řetězec + ; SpravneOdpovedi = Odpovedi Odpovedi = 1{Volba}20 Volba = písmeno Hodnoceni + Vybrane_odpovedi + Znamka + (Slovni_hodnoceni) + (Poznamky) Vybrane_odpovedi = Odpovedi Znamka = [ ] Slovni_hodnoceni = řetězec Poznamky = řetězec Celkove_hodnoceni + Vysledna_znamka + (Slovni_hodnoceni) Lektor = ma zaznam jako OSOBA Vysledna_znamka = Znamka Slovni_hodnoceni = řetězec Termin + Cas_dokdy + Cas_odkdy + Rok + Pololeti ID_vyuk_hodiny = identifikátor Cas_dokdy = Cas_odkdy = čas Rok = rok Pololeti = [1 2] SPRAVA_SKUPIN = [ZALOZENI PRIDANI_ZAK PRIDANI_LEKTOR UZAMKNUTI] ZALOZENI = Termin + JmenoSk PRIDANI_ZAK = Skupina + Zak PRIDANI_LEKTOR = Skupina + Lektor UZAMKNUTI = Uzamcena_ke_dni SPRAVA_VYUCOVACI_HODINY = PRIDANI_HODINY PRIDANI_HODINY = Skupina + Datum Zpracoval: Team 1 datum: strana: 13

14 E-R model Pro vytvoření datového modelu jsme použily tuto notaci. Použitá notace - zobrazení min-max integritních omezení. E2 je slabá entita závislá na silné entitě E1, primární klíč E2 je tvořen z atributů PK1 a PK2 Příklady vyjádření : E1 E2 Povinnost ve vztahu E1 musí, E2 musí E1 může, E2 může 0..n 1..1 E1 může, E2 musí 0..n 0..1 E1 může, E2 může 1..n 0..1 E1 musí, E2 může 1..n 1..1 E1 musí, E2 musí 0..n 0..m E1 může, E2 může Zpracoval: Team 1 datum: strana: 14

15 Zpracoval: Team 1 datum: strana: 15

16 Scénaře funkcí Registrace nového žáka, studijní skupiny provádí rozvrhář, stejně tak uzamčení účtu resp. studijní skupiny žák je registrován po dobu studia, po té je ze systému odstraněn pouze jeho účet (login), informace zůstávají obdobně studijní skupina po zaniknutí je pouze označena jako uzamčená vkládání studentů do skupiny provádí rozvrhář Cvičební materiály jsou do systému generovány prostřednictvím modulů, lektoři je mohou v systému následně upravovat studenti je pouze prohlíží, řeší je, ale odpovědi se do systému nezanášejí sytém zajišťuje přiřazení určitého cvičení konkrétní hodině (krom toho může lektor žákům ústně doporučit další věci, co si mají prostudovat - nicméně to není podporováno systémem) Testy a hodnocení lektor může stanovit na některou hodinu test, což uvede v systému hodnocení může provést lektor sám, nebo ponechat na části systému pro automatickou kontrolu testů, aby provedl ohodnocení, dle definovaných pravidel test lze v případně opakovat, nicméně pak musí lektor známku opravit sám Prezence lektor vyplní na začátku hodiny prezenci (do budoucna se uvažuje o vyplňování prezence dle toho, jak se studenti přihlásí do systému, zatím není podporováno) vyučující může také slovně ohodnotit studenta za vědomosti projevené během hodiny Celkové hodnocení na konci pololetí vypracuje vyučující výsledné hodnocení studenta systém mu pro lepší orientaci zjistí průměr známek z testů, kterého ale není lektor povinen se striktně držet, může také hodnotit studenta slovně Zpracoval: Team 1 datum: strana: 16

17 Data Flow Zpracoval: Team 1 datum: strana: 17

18 Zpracoval: Team 1 datum: strana: 18

19 Seznam událostí Zde je uveden seznam událostí, které vznikly mimo systém a ten na ně musí reagovat. Obsah seznamu událostí (jednotlivé stimuly z okolí) vyplývá již z úvodní studie a odborného článku. Události jsou popsány z pohledu vně systému. Žák poslal žádost o výukový materiál poslal systému žádost o zadání testu k vypracování poslal vypracovaný test podal systému žádost o zobrazení svých studijních výsledků podal systému žádost o zobrazení testů, které má splnit Lektor stanovil žákům, co mají dělat; provedl výběr úloh vybral žákům testy k vypracování nechal si zobrazit hodnocení žáka nechal si zobrazit výsledky testu žáka provedl hodnocení žáka Rozvrhář vytvořil skupiny pro studenty uzamkl skupinu přidělil žáka do skupiny studentů odebral žáka ze skupiny studentů do systému přidal žáka do systému přidal lektora vybral učitele skupině studentů Administrátor provedl oprávněný zásah do systému Některý z modulů (Příprava cvičení, Příprava testů, Škola hrou) poslal systému studijní materiály Zpracoval: Team 1 datum: strana: 19

20 Stavové diagramy Lektori Po registraci (rozvrhářem) se nachází ve stavu Nezařazený, tedy není přiřazený k žádné studijní skupině. Po tomto přiřazení přejde do stavu Vyučující. Zaci Po registraci (zahrnuje zařazení žáka do alespoň 1 studijní skupiny - rozvrhářem) je žák ve stavu Zařazený, může se účastnit výuky. Je-li během studia přiřazen k nějaké další studijní skupině, jeho stav se tím nezmění. Po ukončení studia dojde pouze ke zrušení účtu žáka, údaje o něm se však nevymažou - stav Odregistrovaný. Skupina Po vytvoření (rozvrhářem) je možné tuto entitu využívat - stav Připravená. Jestliže se již skupina nebude účastnit výuky, může ji rozvrhář zamknout - stav Uzamčená (nelze využívat jako Připravená, jen její data zůstávají v systému). Zpracoval: Team 1 datum: strana: 20

21 Terminy Pro potřeby tvorby rozvrhu může rozvrhář vypsat termín - stav Vypsaný. Po jeho přiřazení určité studijní skupině přejde do stavu Přiřazený. Hodnoceni Po zodpovězení testu žákem je jeho řešení uloženo do entity Hodnoceni, ta tak přejde do stavu Pouze odpovědi. Po automatickém ohodnocení, popř. po ohodnocení lektorem přejde do stavu Hodnocení odpovědí - obsahuje jak odpovědi na test, tak hodnocení těchto odpovědí. Prezence Pokud není během hodiny nic zapsáno k prezenci, automaticky se žák považuje za nepřítomného. Je-li něco k prezenci zapsáno (vložení), žák byl přítomen. Učitel může navíc žáka ohodnotit (ohodnocení). Zpracoval: Team 1 datum: strana: 21

22 Životní cyklus Pro popis použijeme této notace: <Životní cyklus> = Lifecycle <jméno objektu> : regulární výraz <regulární výraz> = <akce> #<reakce> <regulární výraz>.<regulární výraz> sekvence [<regulární výraz>] volitelně <regulární výraz>* iterace (<regulární výraz> <regulární výraz>) selekce (<regulární výraz> <regulární výraz>) paralelně <akce> = jméno události <reakce> = jméno reakce Lifecykle modulu pro výuku: akce rozvrháře akce lektora akce žáka akce systému akce rozvrháře = (([založení nové studijní skupiny].přehled volných termínů.[vytvoření vyučovací hodiny]) ([registrace nového žáka].přidání žáka do skupiny) (modifikace skupiny uzamknutí skupiny))* založení nové studijní skupiny = ID_osoba lektora.id_vyuk_hodiny termínu.id_osoba.id_vyuk_hodiny.jmenosk.(#potvrzení uložení Skupiny #Skupina již existuje) přehled volných termínů = požadavek na vypsání volných termínů.volné termíny.#seznam volných termínů vytvoření vyučovací hodiny = ID_skupina.Datum.(#Vytvoření vyučovací hodiny #Vyučovací hodina už existuje) registrace nového žáka = ID_skupina.všechna data o žákovi.(#přidání ID_osoba žáka #Tento žák již existuje) přidání žáka do skupiny = ID_skupina.ID_osoba žáka.(#přidání vztahu ID_skupina - ID_osoba žáka #Tento vztah již existuje) modifikace skupiny = ID_skupina.JmenoSk.ID_vyuk_hodiny.ID_osoba lektora.#potvrzení uložení modifikace do Skupiny uzamknutí skupiny = ID_skupina.Uzamcena_ke_dni. #Potvrzení uložení data do záznamu do Skupiny akce lektora = ((výběr testu na hodinu výběr cvičení na hodinu) ([(zobrazení řešení testu.[hodnocení testu])].zápis prezence a hodnocení) zápis celkového hodnocení)* výběr testu na hodinu = výběr cvičení na hodinu = ID_test.ID_osoba lektora.vyučovací hodina.id_hodino_test.( #Potvrzení přiřazení testu hodině #Tento test je této hodině již přiřazen) ID_cviceni.vyucovaci_hodina.(#Potvrzení přiřazení cvičení vyučovací hodině #Toto cvičení je této hodině již přiřazen) zobrazení řešení testu = ID_hodino_test.ID_osoba žáka.(#výpis řešení žáka se zvýrazněnými chybami #Řešení nebylo žákem zadáno) hodnocení testu = znamka.slovni_hodnoceni.poznamky.(#potvrzení uložení hodnocení #Potvrzení přepsání hodnocení) zápis celkového hodnocení = ID_osoba žáka.id_osoba lektora.známka.slovní hodnocení.id_vyuk_hodiny.výsledná_známka. (#Potvrzení uložení hodnocení #Potvrzení přepsání hodnocení) zápis prezence a hodnocení = ID_osoba žáka.vyucovaci_hodina.slovni_hodnoceni.(#potvrzení vložení záznamu do Prezence #Takový záznam v Prezenci již existuje) akce žáka = (zobrazení cvičení (zobrazení testu.[vyřešení testu]) zobrazení výsledku studia)* zobrazení cvičení = ID_osoba žáka.vyucovaci_hodiny.cviceni.#výpis cvičení zobrazení testu = ID_osoba žáka.hodinotest.testy.#výpis zadání testu vyřešení testu = ID_osoba žáka.odpovedi.hodinotest.vybrane_odpovedi.#uložení žákovy odpovědi.#odeslání do Automatického ohodnocení zobrazení výsledku studia = ID_osoba žáka.id_vyuk_hodiny.prezence.hodnoceni.celkove_hodnoceni.#výpis studijních výsledů akce systému = (Automatické ohodnocení řešení testu)* Automatické ohodnocení řešení testu = ID_osoba žáka.vybrane_odpovedi.id_test.správné odpovědi.#uložení známky do Hodnocení Zpracoval: Team 1 datum: strana: 22

23 Minispecifikace funkcí Akce rozvrháře Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Vypíše termíny Požadavek Seznam termínů Terminy Výpis termínů Přehled termínů Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Založení nové skupiny Vytvoří se nový záznam Skupina s daným lektorem a termínem ID_osoba lektora, ID_vyuk_hodiny termínu, JmenoSk ID_osoba, ID_vyuk_hodiny, JmenoSk Uložení nového záznamu do Skupina Modifikuje se záznam Skupina Modifikace skupiny ID_skupina, JmenoSk, ID_vyuk_hodiny, ID_osoba lektora ID_skupina, JmenoSk, ID_vyuk_hodiny, ID_osoba lektora Uložení záznamu do Skupina Zpracoval: Team 1 datum: strana: 23

24 Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Uzamknutí skupiny Umožní uzamknout skupinu ID_skupina, Uzamcena_ke_dni Uzamcena_ke_dni Uložení data do záznamu do Skupina Vytvoření vyučovací hodiny Vytvoří záznam ve Vyucovaci_hodina ID_skupina, Datum ID_skupina, Datum Vložení záznamu do Vyucovaci_hodina Přidání žáka do skupiny Přiřadí žákovi skupinu ID_skupina, ID_osoba žáka ID_skupina K žákovi přibude záznam o skupině Zpracoval: Team 1 datum: strana: 24

25 Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Registrace nového žáka Vloží nového záznamu Zaci s přiřazenou skupinou ID_skupina, všechna data o žákovi ID_skupina, všechna data o žákovi Vložení nového záznamu o žákovi Akce lektora Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Výběr testu na hodinu Vybere test pro určitou vyučovací hodinu Vyučovací hodina, ID_osoba lektora (svoje), ID_test ID_hodino_test, ID_test, ID_osoba lektora, Vyucovaci_hodina Vytvoří nový záznam HodinoTest Výběr cvičení na hodinu Vybere cvičení pro určitou vyučovací hodinu Vyucovaci_hodina, ID_cviceni ID_cviceni, Vyučovaci_hodina Přiřadí cvičení k určitě vyučovací hodině Zpracoval: Team 1 datum: strana: 25

26 Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Zobrazí žákovo řešení testu ID_hodino_test, ID_osoba žáka Odpovedi (řešení testu) Zobrazení řešení testu Zadani, Vybrane_odpovedi, Spravne_odpovedi Zobrazí odpovědi a správné odpovědi Hodnocení testu Umožňuje lektorovi manuálně ohodnodnotit žákovo řešení testu ID_hodino_test, ID_osoba žáka, Znamka, Slovni_hodnoceni, Poznamky Znamka, Slovni_hodnoceni, Poznamky Uloží hodnocení Zápis celkového hodnocení Umožňuje lektorovi celkově (za období - např. semestr) ohodnotit žáka ID_osoba žáka, ID_osoba lektora (svoje), Znamka, slovní hodnocení, ID_vyuk_hodiny ID_osoba žáka, ID_osoba lektora (svoje), Vysledna_znamka, Slovni_hodnoceni, ID_vyuk_hodiny Uloží hodnocení Zpracoval: Team 1 datum: strana: 26

27 Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Zápis prezence a hodnocení Umožní zapsat prezenci na hodině a případně ohodnotit žáka Vyucovaci_hodina, ID_osoba žáka, Slovni_hodnoceni Slovni_hodnoceni Vloží nový záznam do Prezence Akce žáka Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Zobrazení výsledků studia Zobrazí žákovi jeho studijní výsledky ID_osoba žáka, ID_vyuk_hodiny prezence a slovní hodnocení, výsledky týkající se testů, celkové hodnocení Prezence, Hodnoceni, Celkove_hodnoceni Výpis studijních výsledků Zobrazení cvičení Zobrazí studijní materiály na danou hodinu ID_osoba žáka Studijní materiály Vyucovaci_hodina, Zadani Výpis cvičení Zpracoval: Team 1 datum: strana: 27

28 Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Zobrazí zadání testu ID_osoba žáka Zadani testu HodinoTest, Zadani Výpis testu Zobrazení testu Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Vyřešení testu Umožní odeslat a uložit řešení testu ID_osoba žáka, Odpovedi HodinoTest Vybrane_odpovedi Do Testy uloží žákovy odpovědi, zároveň je pošle do Automatické ohodnocení řešení testu Akce systému Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Automatické ohodnocení řešení testu Systém pomocí známých správných odpovědí ohodnotí řešení testu ID_osoba žáka, Vybrane_odpovedi, ID_test Spravne_odpovedi Znamka Do Hodnoceni uloží známku Zpracoval: Team 1 datum: strana: 28

29 Návrh řešení Návrh reprezentace dat Tabulka Osoba ID_osoba Integer PrimaryKey Jmeno VarChar(30) Not Null Prijmeni VarChar(30) Not Null VarChar(100) Not Null Adresa VarChar(150) Not Null Telefon Number(9, 0) Null Poznamky VarChar(500) Null Tabulka Administrator OSOBA_ID_osoba Integer Not Null Tabulka Rozvrhar OSOBA_ID_osoba Integer Not Null Tabulka Zaci OSOBA_ID_osoba Integer Not Null Tabulka Lektori OSOBA_ID_osoba Integer Not Null Tabulka Terminy ID_vyuk_hodiny Integer PrimaryKey Cas_dokdy Date Not Null Cas_odkdy Date Not Null Rok Integer Not Null Pololeti Integer Not Null Tabulka Cviceni ID_cviceni Integer PrimaryKey Specialni Char(1) Not Null Zadani VarChar(2000) Not Null Zpracoval: Team 1 datum: strana: 29

30 Tabulka Vyucovaci_hodina Datum Date Primary Key Skupina_ID_skupina Integer Primary Key Tabulka Testy ID_test Integer PrimaryKey Zadani VarChar(2000) Not Null Odpovedi VarChar(2000) Not Null Spravne_odpovedi Char(20) Not Null Tabulka Skupina ID_skupina Integer PrimaryKey JmenoSk VarChar(50) Not Null Uzamcena_ke_dni Date Null uci_osoba_id Integer Not Null Tabulka Hodnoceni Znamka Integer Not Null Vybrance_odpovedi Char(20) Not Null Slovni_hodnoceni_testu VarChar(1000) Null Poznamky VarChar(500) Null ID_hodino_test Integer Not Null Primary Key: Zaci_OSOBA_ID, HodinoTest_Lektori_OSOBA_ID, HodinoTest_Vyucovaci_hodina_Datum, HodinoTest_Vyucovaci_hodina_Skupina_ID_skupina, HodinoTest_Testy_ID_test) Tabulka Celkove_hodnoceni Slovni_ohodnoceni VarChar(1000) Null Vysledna_znamka Integer Not Null Zaci_OSOBA_ID Integer Not Null Lektori_OSOBA_ID Integer Not Null Terminy_ID_vyuk_hodiny Integer Primary Key: Zaci_OSOBA_ID, Lektori_OSOBA_ID, Terminy_ID_vyuk_hodiny Not Null Zpracoval: Team 1 datum: strana: 30

31 Tabulka HodinoTest ID_hodino_test Integer Not Null, Unique Lektori_OSOBA_ID Integer Not Null Vyucovaci_hodina_Datum Date Not Null Vyucovaci_hodina_Skupina_ID_skupina Integer Not Null Testy_ID_test Integer Not Null Primary Key: Lektori_OSOBA_ID, Vyucovaci_hodina_Datum, Vyucovaci_hodina_Skupina_ID_skupina, Testy_ID_test Slovni_hodnoceni Tabulka Prezence VarChar(1000) Null Vyucovaci_hodina_Datum Dat Not Null Vyucovaci_hodina_Skupina_ID_skupina Integer Not Null Zaci_OSOBA_ID Integer Not Null Primary Key: Vyucovaci_hodina_Datum, Vyucovaci_hodina_Skupina_ID_skupina, Zaci_OSOBA_ID Zpracoval: Team 1 datum: strana: 31

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 jako příloha Výzvy k podání nabídek v rámci projektu Distanční jazykové vzdělávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského Jičín Název

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu) Řešitelský tým: Beránková Kateřina Doležal Petr Kleňha Lukáš Matuška Michal Nikola Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36 E-learning manuál pro garanta a lektora 1 / 36 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...4 Pojmy v systému...4 Administrační nástroje...6 Modul redakční systém...6 Přehled článků...6 Přidat článek...7 Editace

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK http://geophila.wikidot.com autoři: Ondřej Vodáček, Jiří Anděl, Armen Hajrapetjan, Filip Hřebačka, Michal Strelec Datum: 23.3.2008 OBSAH 1. Slovní zadání 3 2. Katalog požadavků

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education snadno a rychle vytváří testy, zkracuje dobu zkoušky a vyhodnocení testů širokého počtu posluchačů na

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový Obsah: Teorie úvodem Základní terminologie Asynchronní e-learning Stavební bloky e-learningu Jednotlivé součásti sti systému Uživatelé Přehledné interaktivní prostředí Testy Jak testy fungují Hodnocení

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz AuditPro Jakub Lukeš obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz tel: +420 777 746 613 truconnexion a.s. pobočka Praha Kodaňská 46 Praha 10 Společnosti truconnexion, a.s. Vývoj

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel Adresa IČO: DIČ: CZ tel. XXX mobil: XXX e-mail: MadVlad@seznam.cz Zastoupená:, jednatelem společnosti Poskytovatel služeb

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ v rámci projektu Klíč k příležitostem ke vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.04/02.0003

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského 1010 e-mail: cag@cag.cz internet: http://www.cag.cz Bankovní spojení: 106237073/0300 IČO: 639 08 352 Číslo zakázky

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-H-3/1-5 technologie Délka modulu 45 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více