MULTILINGUA 4. Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU. Vypracoval Team-1 :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTILINGUA 4. Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU. Vypracoval Team-1 :"

Transkript

1 MULTILINGUA 4 FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku Vypracoval Team-1 : Ondřej Filípek Ondřej Guth Josef Hajas Přemysl Jiřík Ota Korbel Vojtěch Ouška

2 Obsah OBSAH... 2 ÚVODNÍ STUDIE... 3 DEKLARACE ZÁMĚRU... 3 ODBORNÝ ČLÁNEK... 3 KONTEXTOVÝ DIAGRAM... 4 MODEL JEDNÁNÍ... 6 NÁVRH ŘEŠENÍ... 7 ROZPOČET ANALÝZA PROJEKTU DATOVÝ SLOVNÍK E-R MODEL SCÉNAŘE FUNKCÍ DATA FLOW SEZNAM UDÁLOSTÍ STAVOVÉ DIAGRAMY ŽIVOTNÍ CYKLUS MINISPECIFIKACE FUNKCÍ NÁVRH ŘEŠENÍ NÁVRH REPREZENTACE DAT NÁVRH MODULŮ NÁVRH GRAFICKÉHO ROZHRANÍ DOKUMENTACE K SI STANOVENÍ ROZSAHU PLÁN ZDROJŮ HARMONOGRAM ŘEŠENÍ PROJEKTU MATICE ZODPOVĚDNOSTI TABULKA RIZIK PLÁN ŘÍZENÍ JAKOSTI PLÁN TESTŮ A AKCEPTACÍ TABULKA KONTROL ZÁVĚR Zpracoval: Team 1 datum: strana: 2

3 Úvodní studie Deklarace záměru Cílem projektu je navrhnout modul zastřešující ostatní komponenty informačního systému pro podporu výuky jazyku na školách. Tento modul řeší především administrativní záležitosti jako správa údajů o lektorech a žácích, jejich úplnou administraci a zprostředkovávání dat z jiných modulů. Údajem lektora či žáka se zde rozumí především osobní nacionále, data týkající se studia (prospěch, skupina, absence atd.) a dále pak přístupová práva jednotlivých uživatelů. Systém bude implementován jako webová aplikace, tak aby nebyl závislý na použité platformě klientské stanice. Odborný článek Zadavatel (velká tuzemská společnost) po analýze trhu dospěla k závěru, že pro školení svých zaměstnanců v oblasti cizích jazyků na českém trhu nenašla žádný systém pro počítačovou online správu a podporu této činnosti, který by úplně vyhovoval požadavkům. Modul pro výuku tvoří platformu pro ostatní moduly systému pro přípravu e-learningových jazykových kurzů (příprava cvičení, příprava testů, škola hrou). Pracuje s jejich výstupy a zprostředkovává je žákům a učitelům pomocí internetového prohlížeče. Tak bude řešení nezávislé na platformě klientské stanice. Základním funkčním prvkem bude databáze uživatelů, tedy učitelů, žáků a administrátorů. Tato databáze nebude databází daného ústavu, pouze bude obstarávat základní údaje relevantní k systému. Každý uživatel bude mít přiděleny základní osobní údaje: jméno, příjmení, adresu (zde lze zahrnout i telefon a ), popř. identifikační číslo. Pro ukládání vytvořených cvičení, testů bude sloužit databáze výukových materiálů. Síťová vrstva systému bude zprostředkovávat komunikaci. Předpokládáme, že škola již má vybavenu jednu multimediální učebnu s dvaceti počítači, dostatečně dimenzovanými pro použití moderních webových technologií (flash animace, interpretování java appletů...). Výsledný produkt tohoto projektu bude určen pro tuto učebnu. Platforma pracovišť, které budou v budoucnu již nezávisle vybavené potřebným SW, obsahujícím webové prohlížeče, není dopředu známa (je vyžadováno multiplatformní řešení). Po dodavateli je požadováno dodání kompletního serverového řešení, přičemž je možno vzhledem ke zkušenostem administrátora, pracujícího pro učebnu, využít i nabídky společnosti Microsoft. Každý žák a učitel budou mít přidělenu přesnou dobu výuky v této učebně. Není nutné sledovat vybavení učebny ani žádné jiné údaje relevantní k této učebně. Administrátor bude moci do systému přidávat, mazat a upravovat uživatele a provádět celkovou údržbu systému. Učitelé budou moci při výuce pracovat s daty z přídavných modulů tak, že budou žákům vybírat cvičení (testy), která mají vypracovat (zobrazí se jim na obrazovce). Učitel přihlášený k tomuto modulu nebude moci upravovat, či přímo vytvářet data (cvičení, testy) do pohledů, to je součástí dalších modulů. Je potřeba ošetřit v praxi často se vyskytující situaci, kdy jeden učitel vytvoří cvičení a ostatní ho použijí i ve svých cvičeních, případně ho pro svoje potřeby drobně modifikují. Učitel může měnit obsah i v průběhu výuky, nejpozději však editaci musí ukončit před konečným zpřístupněním žákům. Pokud učitel nalezne závažnou chybu až v průběhu práce žáků, musí být zajištěn mechanizmus nulování již zaznamenaných výsledků. Učitel si také může prohlédnout a pracovat s údaji o práci žáků. Mezi tyto údaje patří dosažené výsledky žáka, jeho prezence či informace o testech, které mu zbývají složit. Může také zapisovat slovní hodnocení žáků. Všechna tato data se archivují. Bude tak možné zjišťovat přehledné informace o studiu žáků. Doba archivace je minimálně tak dlouhá, jako doba celého studia žáka. Cvičení spolu s testy absolvují žáci v učebně za podpory učitele. Žákům budou předložena data přichystaná učitelem - tj. výklad a testy. Žáci si budou moci prohlížet své výsledky, absenci, přehled nenapsaných testů a souhrnné informace o průběhu svého studia, jako např. studijní plán. Nebudou ovšem mít možnost je jakkoliv upravovat. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 3

4 Kontextový diagram Následuje slovní popis vstupních a výstupních datových toků mezi systémem a jednotlivými entitami: Žák Modul pro výuku Žáci zasílají modulu požadavky o přístupy ke studijním materiálům a vypracované testy. Modul pro výuku Žák Modul posílá žákům vybrané studijní materiály a zadání testů. Žáci si mohou prohlédnout výsledky svého studia a studijní plán. Lektor Modul pro výuku Lektor hodnotí žáky a výsledky ukládá do systému a upravuje studijní materiály, které modul obdrží od příslušných ostatních modulů. Dále publikuje pro žáky údaje, podle kterých žáci prochází studijním plánem a skládají jednotlivé testy. Do systému přidává žáky a lektory. Modul pro výuku Lektor Modul lektorům distribuuje data z ostatních modulů, posílá lektorům výsledky testů žáků a přehled hodnocení a docházky žáků. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 4

5 Rozvrhář Modul pro výuku Rozvrhář rozděluje žáky do skupin, přiděluje jednotlivé žáky do vybraných skupin a lektory ke skupinám. Modul pro výuku Rozvrhář Rozvrhář dostává od modulu přehled volných a využitých termínů v multimediální učebně. Administrátor Modul pro výuku Administrátor provádí celkovou správu systému, různé opravy a potřebná nastavení. Modul pro výuku Administrátor Modul zasílá Administrátorovi souhrnné informace o konfiguraci. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 5

6 Model jednání Modul pro výuku Zpracoval: Team 1 datum: strana: 6

7 Návrh řešení Software : Pro systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, model pro výuku je třeba zřídit server, na kterém bude instalován software zabezpečující databázi. Byl zvolen produkt: Microsoft SQL Server ve verzi 2000 Standard Edition podle licence OSL Level A s cenou Kč včetně DPH za rok dle Autocontu. OSL je licenční program, kterým se software pronajímá na dobu min. 3 let, s možností prodloužení smlouvy či odkoupení užívaných produktů na konci smluvního období za 1,5 násobek ročního poplatku. Level A je určen pro přístup 5-49 počítačů. Jako operační systém bude sloužit: Windows 2003 Server Web Edition English, 5 Client Access License podle licence OEM za cenu Kč včetně DPH dle Autocontu. k tomu bude pro celkem 20 počítačů ještě potřeba dokoupit: 3* Windows 2003 Server, English (jen klientské licence) 5 User CAL podle licence OEM s cenou 3* Kč včetně DPH dle Autocontu. Produkty označované OEM jsou zcela plnohodnotnými produkty předinstalovanými výrobci počítačů na nových počítačích. Produkty OEM tedy nelze pořídit samostatně bez současného nákupu hardwaru. Licence pořízená formou OEM zůstává ale po celou dobu užívání produktu vázána na počítač, se kterým byla pořízena. S tímto počítačem může být dále prodána nebo převedena na dalšího uživatele. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 7

8 Komponenty : Tento operační systém (Windows 2003 Server Web Edition) obsahuje web server: Internet Information Services (IIS) 6.0 nabízející integrované služby pro síť WWW, umožňující poskytovat hostitelské služby a spravovat server WWW. Na něm poběží webová aplikace, nabízející všechny požadované služby. Bude k tomu využito prostředí ASP (Active Server Pages), v systému Windows 2003 Server Web Edition obsažené. Proč padla volba právě na produkty firmy Microsoft? Microsoft Internet Information Server (IIS) je podle současného průzkumu nejpoužívanější platformou pro nejnavštěvovanější weby. Společnost Port80 Software zkontrolovala, na čem běží nejnavštěvovanějších serverů podle žebříčku Nielsen/NetRatings. Vyhrál MS IIS s 43%, Apache měl necelých 40% a 9% serverů bylo provozováno na Netscape Commerce. Podle zkušeností, dle společnosti Microsoft (www.microsoft.cz) jsou totiž nižší náklady na technický personál pro Windows snižují celkové náklady vlastnictví oproti Linuxu. Konkrétně udávané hodnoty, pro 5 let používání systému, se pohybují okolo údaje 11-22% snížení nákladů. Jako klientský software se přepokládá nainstalovaný operační systém s funkčním internetovým prohlížečem. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 8

9 Hardware : Vše bude nainstalováno na jednom serveru: Dodavatel: AUTOCONT Typ: MERCURY MX3000HA Parametry: XEON 2,4GHz, 512MB ECC reg. RAM, 2x SATA HDD 36,7GB, RAID řadič, FDD, CD ROM, VGA, 2x LAN (1x1Gb, 1x100Mb), Tower Záruka 3 roky, servis 3 roky u zákazníka Cena s DPH: Kč Příslušenství k serveru : Obrazovka: Typ : LCD Výrobce: HP Typ: LCD Monitor L stříbrno/černý Cena včetně DPH: Kč dle Autocontu. Technické parametry: Thin-Film Transistor (tft) Nativní rozlišení SGXA, Hz Jas až do 250 nits (cd/m2) Kontrast až do 400:1 Záruka: 3 roky Klávesnice : Typ: CHICONY KBP-2971 černá - PS/2 Cena včetně DPH: 254,98 Kč dle AlzaSoftu. Záruka: 24 měsíců Myš : Typ: Genius PowerScroll+ EYE METALLIC PS/2, optická Cena s DPH: 328,18 Kč dle AlzaSoftu. Záruka: 24 měsíců Zpracoval: Team 1 datum: strana: 9

10 Rozpočet Výpočet celkové ceny za hardware Produkt Cena včetně DPH v Kč Server AUTOCONT MERCURY MX3000HA ,00 LCD Monitor HP L ,00 Klávesnice CHICONY KBP ,98 Myš Genius PowerScroll+ EYE METALLIC 328,18 Součet: ,16 Výpočet ceny za software Produkt Cena včetně DPH v Kč Microsoft SQL Server Standard Edition 9 787,00 MS Windows 2003 Server Web Edition OEM ,00 Licence Windows 2003 Server ,00 Součet: ,00 Je třeba ještě uvažovat dvě roční splátky za pronájem MS SQL Server ve výši Kč. Cena vývoje Podle metody COCOMO (Constructive Cost Model) bylo stanoveno následující: předpokládaný rozsah projektu: SLOC (Source Lines Of Code) práce budou probíhat v relativně malém týmu ve známém prostředí, budou mít komplexnější charakter a budou prováděny týmem se zkušenějšími analytiky a programátory. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 10

11 Pro úplnost jsou přiloženy hodnoty jednotlivých koeficientů metody: Proměnná Význam Stav size = Software Product Size mode = 1.05 Development Mode Organic rely = 1.00 Required Reliability Normal data = 1.00 Database Size Normal cplx = 1.15 Product Complexity High time = 1.00 Execution Time Constraint Normal stor = 1.00 Main Storage Constraint Normal virt = 1.00 Virtual Machine Volatility Normal turn = 1.00 Computer Turnaround Time Normal acap = 0.86 Analyst Capability High aexp = 1.00 Aplications Experience Normal pcap = 0.86 Programmer Capability High vexp = 1.00 Virtual Machine Experience Normal lexp = 0.95 Programming Language Experience High modp = 0.91 Modern Programming Practices High tool = 1.00 Use of Software Tools Normal sced = 1.00 Required Development Schedule Normal Z toho plyne náročnost 34,77 člověko-měsíců a rozsah 9,63 měsíců. Při paušálním platu Kč / člověko-měsíc z toho plyne orientační částka Kč. Pro stanovení částky Kč / člověko-měsíc bylo třeba vzít v potaz, že je třeba uvažovat nejen mzdy, ale i režii (jako nájem, elektřina) a další výdaje spojené například s počítačovým vybavením firmy. Realizační tým se skládá z 6 lidí. Výpočet celkové pořizovací ceny Předmět Cena včetně DPH v Kč Hardware ,16 Software ,00 Vývoj Celkový součet (s haléřovým zaokrouhlením): ,00 Mezi další náklady patří dvě roční splátky za pronájem MS SQL Server ve výši Kč a v případě vůle potom ,50 Kč za odkoupení produktu. Zpracoval: Team 1 datum: strana: 11

12 Analýza projektu Datový slovník Notace = skládá se + a ( ) { } [ nepovinné opakování možnosti komentář klíčová položka číslice = [ ] písmeno_malé = [a á b... ý z ž] písmeno_velké = [A Á B... Ý Z Ž] mezera = [ ] písmeno = [písmeno_malé písmeno_velké] znaky = [písmeno mezera] řetězec = {znaky číslice} identifikátor = 8{číslice}8 rok = [1 2] + 3{číslice}3 den = [1 2 31] +. + [ ] +. + rok čas = [ ] + : + [0 2 59] datum = den + mezera + čas OSOBA = ID_osoba + Adresa + Jmeno + Prijmeni + + (Telefon) + (Poznamky) ID_osoba = identifikátor Adresa = Ulice + ČP + Město + PSČ Ulice = řetězec ČP = 1{číslice}4 Město = řetězec PSČ = 5{číslice}5 Jmeno = řetězec Prijmeni = řetězec = řetězec + { ; + řetězec} Telefon = (4{číslice}4) + 9{číslice}9 Poznamky = řetězec Vyucovaci_hodina + Prezence + {Cviceni} + {Test} Datum = datum Skupina + JmenoSk + (Uzamcena_ke_dni) ID_skupina = identifikátor JmenoSk = řetězec Uzamcena_ke_dni = den Zpracoval: Team 1 datum: strana: 12

13 Prezence = [VLOZENI NEVLOZENI] VLOZENI = Zak + (Slovni_hodnoceni) NEVLOZENI = žák se nedostavil na hodinu Zak = má záznam jako OSOBA Slovni_hodnoceni = řetězec Cviceni + Vyucovaci_hodina + Zadani + Specialni ID_cviceni = identifikátor Zadani = řetězec Specialni = [ANO NE] Test + Zadani + Odpovedi + Spravne_odpovedi ID_test = identifikátor Zadani = 1{ZadaniOtazky}20 ZadaniOtazky = řetězec + ; Odpovedi = 1{OdpovedList}20 OdpovedList = 2{Varianta}5 Varianta = řetězec + ; SpravneOdpovedi = Odpovedi Odpovedi = 1{Volba}20 Volba = písmeno Hodnoceni + Vybrane_odpovedi + Znamka + (Slovni_hodnoceni) + (Poznamky) Vybrane_odpovedi = Odpovedi Znamka = [ ] Slovni_hodnoceni = řetězec Poznamky = řetězec Celkove_hodnoceni + Vysledna_znamka + (Slovni_hodnoceni) Lektor = ma zaznam jako OSOBA Vysledna_znamka = Znamka Slovni_hodnoceni = řetězec Termin + Cas_dokdy + Cas_odkdy + Rok + Pololeti ID_vyuk_hodiny = identifikátor Cas_dokdy = Cas_odkdy = čas Rok = rok Pololeti = [1 2] SPRAVA_SKUPIN = [ZALOZENI PRIDANI_ZAK PRIDANI_LEKTOR UZAMKNUTI] ZALOZENI = Termin + JmenoSk PRIDANI_ZAK = Skupina + Zak PRIDANI_LEKTOR = Skupina + Lektor UZAMKNUTI = Uzamcena_ke_dni SPRAVA_VYUCOVACI_HODINY = PRIDANI_HODINY PRIDANI_HODINY = Skupina + Datum Zpracoval: Team 1 datum: strana: 13

14 E-R model Pro vytvoření datového modelu jsme použily tuto notaci. Použitá notace - zobrazení min-max integritních omezení. E2 je slabá entita závislá na silné entitě E1, primární klíč E2 je tvořen z atributů PK1 a PK2 Příklady vyjádření : E1 E2 Povinnost ve vztahu E1 musí, E2 musí E1 může, E2 může 0..n 1..1 E1 může, E2 musí 0..n 0..1 E1 může, E2 může 1..n 0..1 E1 musí, E2 může 1..n 1..1 E1 musí, E2 musí 0..n 0..m E1 může, E2 může Zpracoval: Team 1 datum: strana: 14

15 Zpracoval: Team 1 datum: strana: 15

16 Scénaře funkcí Registrace nového žáka, studijní skupiny provádí rozvrhář, stejně tak uzamčení účtu resp. studijní skupiny žák je registrován po dobu studia, po té je ze systému odstraněn pouze jeho účet (login), informace zůstávají obdobně studijní skupina po zaniknutí je pouze označena jako uzamčená vkládání studentů do skupiny provádí rozvrhář Cvičební materiály jsou do systému generovány prostřednictvím modulů, lektoři je mohou v systému následně upravovat studenti je pouze prohlíží, řeší je, ale odpovědi se do systému nezanášejí sytém zajišťuje přiřazení určitého cvičení konkrétní hodině (krom toho může lektor žákům ústně doporučit další věci, co si mají prostudovat - nicméně to není podporováno systémem) Testy a hodnocení lektor může stanovit na některou hodinu test, což uvede v systému hodnocení může provést lektor sám, nebo ponechat na části systému pro automatickou kontrolu testů, aby provedl ohodnocení, dle definovaných pravidel test lze v případně opakovat, nicméně pak musí lektor známku opravit sám Prezence lektor vyplní na začátku hodiny prezenci (do budoucna se uvažuje o vyplňování prezence dle toho, jak se studenti přihlásí do systému, zatím není podporováno) vyučující může také slovně ohodnotit studenta za vědomosti projevené během hodiny Celkové hodnocení na konci pololetí vypracuje vyučující výsledné hodnocení studenta systém mu pro lepší orientaci zjistí průměr známek z testů, kterého ale není lektor povinen se striktně držet, může také hodnotit studenta slovně Zpracoval: Team 1 datum: strana: 16

17 Data Flow Zpracoval: Team 1 datum: strana: 17

18 Zpracoval: Team 1 datum: strana: 18

19 Seznam událostí Zde je uveden seznam událostí, které vznikly mimo systém a ten na ně musí reagovat. Obsah seznamu událostí (jednotlivé stimuly z okolí) vyplývá již z úvodní studie a odborného článku. Události jsou popsány z pohledu vně systému. Žák poslal žádost o výukový materiál poslal systému žádost o zadání testu k vypracování poslal vypracovaný test podal systému žádost o zobrazení svých studijních výsledků podal systému žádost o zobrazení testů, které má splnit Lektor stanovil žákům, co mají dělat; provedl výběr úloh vybral žákům testy k vypracování nechal si zobrazit hodnocení žáka nechal si zobrazit výsledky testu žáka provedl hodnocení žáka Rozvrhář vytvořil skupiny pro studenty uzamkl skupinu přidělil žáka do skupiny studentů odebral žáka ze skupiny studentů do systému přidal žáka do systému přidal lektora vybral učitele skupině studentů Administrátor provedl oprávněný zásah do systému Některý z modulů (Příprava cvičení, Příprava testů, Škola hrou) poslal systému studijní materiály Zpracoval: Team 1 datum: strana: 19

20 Stavové diagramy Lektori Po registraci (rozvrhářem) se nachází ve stavu Nezařazený, tedy není přiřazený k žádné studijní skupině. Po tomto přiřazení přejde do stavu Vyučující. Zaci Po registraci (zahrnuje zařazení žáka do alespoň 1 studijní skupiny - rozvrhářem) je žák ve stavu Zařazený, může se účastnit výuky. Je-li během studia přiřazen k nějaké další studijní skupině, jeho stav se tím nezmění. Po ukončení studia dojde pouze ke zrušení účtu žáka, údaje o něm se však nevymažou - stav Odregistrovaný. Skupina Po vytvoření (rozvrhářem) je možné tuto entitu využívat - stav Připravená. Jestliže se již skupina nebude účastnit výuky, může ji rozvrhář zamknout - stav Uzamčená (nelze využívat jako Připravená, jen její data zůstávají v systému). Zpracoval: Team 1 datum: strana: 20

21 Terminy Pro potřeby tvorby rozvrhu může rozvrhář vypsat termín - stav Vypsaný. Po jeho přiřazení určité studijní skupině přejde do stavu Přiřazený. Hodnoceni Po zodpovězení testu žákem je jeho řešení uloženo do entity Hodnoceni, ta tak přejde do stavu Pouze odpovědi. Po automatickém ohodnocení, popř. po ohodnocení lektorem přejde do stavu Hodnocení odpovědí - obsahuje jak odpovědi na test, tak hodnocení těchto odpovědí. Prezence Pokud není během hodiny nic zapsáno k prezenci, automaticky se žák považuje za nepřítomného. Je-li něco k prezenci zapsáno (vložení), žák byl přítomen. Učitel může navíc žáka ohodnotit (ohodnocení). Zpracoval: Team 1 datum: strana: 21

22 Životní cyklus Pro popis použijeme této notace: <Životní cyklus> = Lifecycle <jméno objektu> : regulární výraz <regulární výraz> = <akce> #<reakce> <regulární výraz>.<regulární výraz> sekvence [<regulární výraz>] volitelně <regulární výraz>* iterace (<regulární výraz> <regulární výraz>) selekce (<regulární výraz> <regulární výraz>) paralelně <akce> = jméno události <reakce> = jméno reakce Lifecykle modulu pro výuku: akce rozvrháře akce lektora akce žáka akce systému akce rozvrháře = (([založení nové studijní skupiny].přehled volných termínů.[vytvoření vyučovací hodiny]) ([registrace nového žáka].přidání žáka do skupiny) (modifikace skupiny uzamknutí skupiny))* založení nové studijní skupiny = ID_osoba lektora.id_vyuk_hodiny termínu.id_osoba.id_vyuk_hodiny.jmenosk.(#potvrzení uložení Skupiny #Skupina již existuje) přehled volných termínů = požadavek na vypsání volných termínů.volné termíny.#seznam volných termínů vytvoření vyučovací hodiny = ID_skupina.Datum.(#Vytvoření vyučovací hodiny #Vyučovací hodina už existuje) registrace nového žáka = ID_skupina.všechna data o žákovi.(#přidání ID_osoba žáka #Tento žák již existuje) přidání žáka do skupiny = ID_skupina.ID_osoba žáka.(#přidání vztahu ID_skupina - ID_osoba žáka #Tento vztah již existuje) modifikace skupiny = ID_skupina.JmenoSk.ID_vyuk_hodiny.ID_osoba lektora.#potvrzení uložení modifikace do Skupiny uzamknutí skupiny = ID_skupina.Uzamcena_ke_dni. #Potvrzení uložení data do záznamu do Skupiny akce lektora = ((výběr testu na hodinu výběr cvičení na hodinu) ([(zobrazení řešení testu.[hodnocení testu])].zápis prezence a hodnocení) zápis celkového hodnocení)* výběr testu na hodinu = výběr cvičení na hodinu = ID_test.ID_osoba lektora.vyučovací hodina.id_hodino_test.( #Potvrzení přiřazení testu hodině #Tento test je této hodině již přiřazen) ID_cviceni.vyucovaci_hodina.(#Potvrzení přiřazení cvičení vyučovací hodině #Toto cvičení je této hodině již přiřazen) zobrazení řešení testu = ID_hodino_test.ID_osoba žáka.(#výpis řešení žáka se zvýrazněnými chybami #Řešení nebylo žákem zadáno) hodnocení testu = znamka.slovni_hodnoceni.poznamky.(#potvrzení uložení hodnocení #Potvrzení přepsání hodnocení) zápis celkového hodnocení = ID_osoba žáka.id_osoba lektora.známka.slovní hodnocení.id_vyuk_hodiny.výsledná_známka. (#Potvrzení uložení hodnocení #Potvrzení přepsání hodnocení) zápis prezence a hodnocení = ID_osoba žáka.vyucovaci_hodina.slovni_hodnoceni.(#potvrzení vložení záznamu do Prezence #Takový záznam v Prezenci již existuje) akce žáka = (zobrazení cvičení (zobrazení testu.[vyřešení testu]) zobrazení výsledku studia)* zobrazení cvičení = ID_osoba žáka.vyucovaci_hodiny.cviceni.#výpis cvičení zobrazení testu = ID_osoba žáka.hodinotest.testy.#výpis zadání testu vyřešení testu = ID_osoba žáka.odpovedi.hodinotest.vybrane_odpovedi.#uložení žákovy odpovědi.#odeslání do Automatického ohodnocení zobrazení výsledku studia = ID_osoba žáka.id_vyuk_hodiny.prezence.hodnoceni.celkove_hodnoceni.#výpis studijních výsledů akce systému = (Automatické ohodnocení řešení testu)* Automatické ohodnocení řešení testu = ID_osoba žáka.vybrane_odpovedi.id_test.správné odpovědi.#uložení známky do Hodnocení Zpracoval: Team 1 datum: strana: 22

23 Minispecifikace funkcí Akce rozvrháře Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Vypíše termíny Požadavek Seznam termínů Terminy Výpis termínů Přehled termínů Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Založení nové skupiny Vytvoří se nový záznam Skupina s daným lektorem a termínem ID_osoba lektora, ID_vyuk_hodiny termínu, JmenoSk ID_osoba, ID_vyuk_hodiny, JmenoSk Uložení nového záznamu do Skupina Modifikuje se záznam Skupina Modifikace skupiny ID_skupina, JmenoSk, ID_vyuk_hodiny, ID_osoba lektora ID_skupina, JmenoSk, ID_vyuk_hodiny, ID_osoba lektora Uložení záznamu do Skupina Zpracoval: Team 1 datum: strana: 23

24 Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Uzamknutí skupiny Umožní uzamknout skupinu ID_skupina, Uzamcena_ke_dni Uzamcena_ke_dni Uložení data do záznamu do Skupina Vytvoření vyučovací hodiny Vytvoří záznam ve Vyucovaci_hodina ID_skupina, Datum ID_skupina, Datum Vložení záznamu do Vyucovaci_hodina Přidání žáka do skupiny Přiřadí žákovi skupinu ID_skupina, ID_osoba žáka ID_skupina K žákovi přibude záznam o skupině Zpracoval: Team 1 datum: strana: 24

25 Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Registrace nového žáka Vloží nového záznamu Zaci s přiřazenou skupinou ID_skupina, všechna data o žákovi ID_skupina, všechna data o žákovi Vložení nového záznamu o žákovi Akce lektora Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Výběr testu na hodinu Vybere test pro určitou vyučovací hodinu Vyučovací hodina, ID_osoba lektora (svoje), ID_test ID_hodino_test, ID_test, ID_osoba lektora, Vyucovaci_hodina Vytvoří nový záznam HodinoTest Výběr cvičení na hodinu Vybere cvičení pro určitou vyučovací hodinu Vyucovaci_hodina, ID_cviceni ID_cviceni, Vyučovaci_hodina Přiřadí cvičení k určitě vyučovací hodině Zpracoval: Team 1 datum: strana: 25

26 Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Zobrazí žákovo řešení testu ID_hodino_test, ID_osoba žáka Odpovedi (řešení testu) Zobrazení řešení testu Zadani, Vybrane_odpovedi, Spravne_odpovedi Zobrazí odpovědi a správné odpovědi Hodnocení testu Umožňuje lektorovi manuálně ohodnodnotit žákovo řešení testu ID_hodino_test, ID_osoba žáka, Znamka, Slovni_hodnoceni, Poznamky Znamka, Slovni_hodnoceni, Poznamky Uloží hodnocení Zápis celkového hodnocení Umožňuje lektorovi celkově (za období - např. semestr) ohodnotit žáka ID_osoba žáka, ID_osoba lektora (svoje), Znamka, slovní hodnocení, ID_vyuk_hodiny ID_osoba žáka, ID_osoba lektora (svoje), Vysledna_znamka, Slovni_hodnoceni, ID_vyuk_hodiny Uloží hodnocení Zpracoval: Team 1 datum: strana: 26

27 Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Zápis prezence a hodnocení Umožní zapsat prezenci na hodině a případně ohodnotit žáka Vyucovaci_hodina, ID_osoba žáka, Slovni_hodnoceni Slovni_hodnoceni Vloží nový záznam do Prezence Akce žáka Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Zobrazení výsledků studia Zobrazí žákovi jeho studijní výsledky ID_osoba žáka, ID_vyuk_hodiny prezence a slovní hodnocení, výsledky týkající se testů, celkové hodnocení Prezence, Hodnoceni, Celkove_hodnoceni Výpis studijních výsledků Zobrazení cvičení Zobrazí studijní materiály na danou hodinu ID_osoba žáka Studijní materiály Vyucovaci_hodina, Zadani Výpis cvičení Zpracoval: Team 1 datum: strana: 27

28 Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Zobrazí zadání testu ID_osoba žáka Zadani testu HodinoTest, Zadani Výpis testu Zobrazení testu Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Vyřešení testu Umožní odeslat a uložit řešení testu ID_osoba žáka, Odpovedi HodinoTest Vybrane_odpovedi Do Testy uloží žákovy odpovědi, zároveň je pošle do Automatické ohodnocení řešení testu Akce systému Operace Popis Vstup Výstup Čtená data Vkládaná data Modifikovaná data Rušená data Výsledek Automatické ohodnocení řešení testu Systém pomocí známých správných odpovědí ohodnotí řešení testu ID_osoba žáka, Vybrane_odpovedi, ID_test Spravne_odpovedi Znamka Do Hodnoceni uloží známku Zpracoval: Team 1 datum: strana: 28

29 Návrh řešení Návrh reprezentace dat Tabulka Osoba ID_osoba Integer PrimaryKey Jmeno VarChar(30) Not Null Prijmeni VarChar(30) Not Null VarChar(100) Not Null Adresa VarChar(150) Not Null Telefon Number(9, 0) Null Poznamky VarChar(500) Null Tabulka Administrator OSOBA_ID_osoba Integer Not Null Tabulka Rozvrhar OSOBA_ID_osoba Integer Not Null Tabulka Zaci OSOBA_ID_osoba Integer Not Null Tabulka Lektori OSOBA_ID_osoba Integer Not Null Tabulka Terminy ID_vyuk_hodiny Integer PrimaryKey Cas_dokdy Date Not Null Cas_odkdy Date Not Null Rok Integer Not Null Pololeti Integer Not Null Tabulka Cviceni ID_cviceni Integer PrimaryKey Specialni Char(1) Not Null Zadani VarChar(2000) Not Null Zpracoval: Team 1 datum: strana: 29

30 Tabulka Vyucovaci_hodina Datum Date Primary Key Skupina_ID_skupina Integer Primary Key Tabulka Testy ID_test Integer PrimaryKey Zadani VarChar(2000) Not Null Odpovedi VarChar(2000) Not Null Spravne_odpovedi Char(20) Not Null Tabulka Skupina ID_skupina Integer PrimaryKey JmenoSk VarChar(50) Not Null Uzamcena_ke_dni Date Null uci_osoba_id Integer Not Null Tabulka Hodnoceni Znamka Integer Not Null Vybrance_odpovedi Char(20) Not Null Slovni_hodnoceni_testu VarChar(1000) Null Poznamky VarChar(500) Null ID_hodino_test Integer Not Null Primary Key: Zaci_OSOBA_ID, HodinoTest_Lektori_OSOBA_ID, HodinoTest_Vyucovaci_hodina_Datum, HodinoTest_Vyucovaci_hodina_Skupina_ID_skupina, HodinoTest_Testy_ID_test) Tabulka Celkove_hodnoceni Slovni_ohodnoceni VarChar(1000) Null Vysledna_znamka Integer Not Null Zaci_OSOBA_ID Integer Not Null Lektori_OSOBA_ID Integer Not Null Terminy_ID_vyuk_hodiny Integer Primary Key: Zaci_OSOBA_ID, Lektori_OSOBA_ID, Terminy_ID_vyuk_hodiny Not Null Zpracoval: Team 1 datum: strana: 30

31 Tabulka HodinoTest ID_hodino_test Integer Not Null, Unique Lektori_OSOBA_ID Integer Not Null Vyucovaci_hodina_Datum Date Not Null Vyucovaci_hodina_Skupina_ID_skupina Integer Not Null Testy_ID_test Integer Not Null Primary Key: Lektori_OSOBA_ID, Vyucovaci_hodina_Datum, Vyucovaci_hodina_Skupina_ID_skupina, Testy_ID_test Slovni_hodnoceni Tabulka Prezence VarChar(1000) Null Vyucovaci_hodina_Datum Dat Not Null Vyucovaci_hodina_Skupina_ID_skupina Integer Not Null Zaci_OSOBA_ID Integer Not Null Primary Key: Vyucovaci_hodina_Datum, Vyucovaci_hodina_Skupina_ID_skupina, Zaci_OSOBA_ID Zpracoval: Team 1 datum: strana: 31

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Inventarizace koncových stanic ve střední firmě do 250PC

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Inventarizace koncových stanic ve střední firmě do 250PC UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Inventarizace koncových stanic ve střední firmě do 250PC Autor BP: Antonín Strnad Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server.

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bakalářská práce Autor:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení Plzeň 2012 Kamil Praum Západočeská

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation Bc. Jan Hrachovský Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Práce se zabývá návrhem IS systému

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více