LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE"

Transkript

1 LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE Prorodinná opatření ve firmách APERIO Společnost pro zdravé rodičovství

2 Lidé jsou to nejcennější, co máte Prorodinná opatření ve firmách

3 Tato publikace vznikla v rámci realizace mezinárodního projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života, který je podpořen Evropským sociálním fondem v ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Lidé jsou to nejcennější, co máte P r o r o d i n n á o pat ř e n í v e f i r m á c h Publikace vychází v českém a anglickém vydání. Editorka Mgr. Markéta Tichá Texty PhDr. Kateřina Boháčová, Mgr. Lucie Ryntová, Mgr. Markéta Tichá Odborná revize Mgr. Eliška Kodyšová, Mgr. Lucie Ryntová Právní texty JUDr. Jana Seemanová Anglický překlad Mgr. Adéla Bahenská, PhDr. Renata Hrubá, Mgr. Jana Markvartová Jazyková korektura Soňa Čapková (čeština), Sean Davidson (angličtina) Grafické zpracování Šimon Chloupek, Ekografika.cz Ilustrace Tereza Nozarová Tisk Tiskárna Daniel s.r.o., Všechna práva k publikaci jsou vyhrazena. Užití této publikace nebo její části je podmíněno souhlasem nositele autorských práv APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Plzeňská 66, Praha 5 ISBN

4 Obsah úvod I. Čas na změnu Čím raději pracují lidé u vás, tím hůře se cítí konkurence Partnerství se zaměstnanými Podpora slaďování práce a rodiny ve firemní kultuře Transparentnost a dostupnost informací pro všechny Prorodinná opatření ve firmách Flexibilita je dnes nutností II. Opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života Podpora péče o děti a další blízké osoby Čas na práci Místo výkonu práce Řízení rodičovské dovolené Cílená podpora otců v péči o děti Nadstandardní pracovní volno a vstřícnost k potřebám zaměstnaných L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 3

5 III. Zavádíme prorodinná opatření do praxe Příprava a projektový záměr Argumenty a data Podpora vedení a koalice pro změnu Co již máme, co je třeba a jak si určit priority Kolik to bude stát a kolik získáme Komunikace, očekávání a dokumentace Podpora a trénink liniových manažerů a manažerek Zkušební provoz a jeho vyhodnocení Využití výsledků a podpora dalších změn Prezentace příkladů Iv. Jak rozhodnout o flexibilním uspořádání práce příklad možného postupu Zjištění charakteristik pracovních pozic, které umožňují flexibilní pracovní režimy Zjištění dosavadních zkušeností a možných překážek Rozhodování o flexibilním uspořádání pracovní doby Příklad vnitřního předpisu o pružném rozvržení pracovní doby v. Genderový audit jak vám může pomoci Jak souvisí genderový audit s podporou slaďování práce a rodiny? Genderový audit není kontrola Využití výsledků genderového auditu Jak genderový audit probíhá? Jak poznáte kvalitní genderový audit? Plán rovnosti APERIO

6 vi. Inspirace ze zahraničí příklady dobré praxe Inspirace ze Švédska Inspirace z Německa Inspirace z Rakouska Inspirace z Polska O projektu, financování a partnerech O projektu Financování projektu Partnerské organizace Literatura a internetové zdroje Literatura Internetové zdroje L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 5

7 Úvod Vážení zaměstnavatelé, vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou publikace, která se věnuje tématu zavádění prorodinných opatření a flexibilního zaměstnávání ve firmách a organizacích. Nabízíme vám informace, ve kterých jsme pro vás zúročili naše zkušenosti, spolupráci s partnerskými organizacemi ze zahraničí a shrnuli zjištění mnohých výzkumů a příkladů dobré praxe. Některá představovaná opatření a návrhy se vám mohou zdát jako z Marsu. Řeknete si možná, že nejste sociální ústav, máte spoustu jiné práce, pro zaměstnané už děláte dost, proč byste měli dělat více. Vězte však, že vám předkládáme osvědčené postupy úspěšných firem u nás i v zahraničí. A že se těmto firmám, i na základě jejich vlastních průzkumů, tato opatření vyplácejí. Pokud chcete uspět, bez angažovaných zaměstnaných a flexibility se dnes neobejdete. Česká republika se zpožděním kopíruje trendy pracovních trhů západoevropských zemí. Rovněž v České republice začínají kvalifikovaní, vzdělaní, talentovaní a schopní lidé hledat taková zaměstnání, která jim dovolují skloubit práci s osobním a rodinným životem a která jim umožňují flexibilitu. Jedná se nejen o ženy, ale i o muže, kteří se začínají více zapojovat do péče o své děti, nebo třeba o pracující, kteří se potřebují postarat o své rodiče. Takoví lidé budou stále častěji opouštět pracoviště, která ustrnou v rigidních režimech, a budou vyhledávat třeba i méně placená, ale vstřícnější pracovní prostředí. Nabízíme vám naše zkušenosti z této oblasti. Čerpáme je ze spolupráce s českými zaměstnavateli z genderových auditů, seminářů a konzultací, a z práce se zaměstnanými rodiči, s nimiž se setkáváme přímo ve firmách, v rámci našich kurzů 6 APERIO

8 a seminářů a prostřednictvím naší webové právní poradny. Dalším zdrojem našich zkušeností je spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi. V jejich zemích jsme navštívili mnohé firmy a organizace a hovořili s klíčovými osobami i běžnými zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Tyto praktické zkušenosti doplňujeme o závěry českých a zahraničních průzkumů a informace z odborných textů. zjaká opatření na podporu slaďování práce a rodiny a flexibilního zaměstnávání můžete u vás zavést? zjak při jejich zavádění postupovat? zjak se vypořádat s různými výzvami? zco vám může na této cestě pomoci? Chcete-li se inspirovat, pak je tato publikace určena právě vám. Váš tým APERIO L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 7

9 8 APERIO

10 Čas na změnu I. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 9

11 I. Čas na změnu Čím raději pracují lidé u vás, tím hůře se cítí konkurence Lidé jsou to nejcennější, co ve firmě nebo organizaci máte. Přinášejí vám rozvoj, inovace, výsledky a zisky. Jen na vás záleží, jaké jim připravíte pracovní prostředí, aby pro vás byli co největším přínosem. Většina lidí tráví v práci podstatnou část svého času. Zároveň však mají i svůj mimopracovní život a s ním spojené potřeby. Dokud je trápí, jak to všechno zvládat, Jde velká část jejich energie nepracovním směrem. Pokud jim umožníte slaďovat práci s osobním životem, vytvoříte tak motivující pracovní prostředí. A v takovém prostředí lidé efektivně a rádi pracují. V dnešní době je mezi zaměstnavateli u nás často slyšet názor, že lidé vezmou práci téměř za jakoukoli cenu a jakýchkoli podmínek a budou za ni vděčni. A není tudíž třeba se o ně nadstandardně starat každý je přece nahraditelný. Mnozí zaměstnavatelé ale přiznávají, jak obtížné je sehnat kvalifikované a spolehlivé lidi. Takových je na pracovním trhu málo a dobře si vybírají, kam a za jakých podmínek půjdou pracovat. Možnost skloubit práci a rodinu je pro ně přitom jedním z nejdůležitějších rozhodovacích kritérií. Zkuste si položit jednoduchou otázku: Může si vaše firma nebo organizace dovolit nebýt vstřícná vůči potřebě svých zaměstnaných sladit rodinný (či osobní) a pracovní život? 10 I. Čas na změnu

12 O co můžete přijít? Jedná se o: zo schopné a zkušené zaměstnance a zaměstnankyně, kteří odejdou jinam, a schopné a talentované lidi na trhu práce, kteří se rozhodnou u vás nepracovat; tím se vám zvyšují náklady spojené s fluktuací zaměstnaných a nutností zaškolovat stále nové pracující, zo dobré jméno a konkurenční výhodu na trhu práce a ve vašem odvětví v oblibě u zaměstnaných vás předběhnou ostatní, tím pádem pravděpodobně nebudete schopni dostatečně rychle inovovat nabídku svých produktů a služeb, zo schopné a zkušené zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se k vám nevrátí po rodičovské dovolené nebo po delším (třeba zdravotním) volnu, zo kladný přístup k práci a lepší výkony vašeho pracovního týmu; pokud dáte svým lidem najevo, že si jich ceníte, má to příznivý dopad na jejich přístup k práci a na jejich výkony, zo velkou míru loajálnosti a podpory svých zaměstnaných, zo lepší kvalitu služeb a přidanou hodnotu pro vaše zákazníky/zákaznice či odběratele/odběratelky; kvalitu vašich služeb může ovlivnit právě i to, zda budete schopni přilákat a udržet si ty nejlepší ve svém oboru, kteří budou chtít pracovat právě pro vás, zo celkově lepší kondici vaší firmy nebo organizace, pokud od vás budou odcházet lidé s dobrou a dlouhodobou znalostí řemesla či oboru, lidé s historickou pamětí vaší firmy, nebo lidé s dobrými dlouhodobými kontakty. Ještě stále si myslíte, že můžete plýtvat cenným potenciálem, který ve svých lidech máte? Dává vám to ekonomicky smysl? Tyto skutečnosti jsou potvrzeny řadou průzkumů a zkušeností. Za všechny jmenujme například průzkumy a zkušenosti shromážděné společností Catalyst, průzkumy Gallupova ústavu, studie společnosti Aon Hewitt, která každoročně po celém světě, i v ČR, vyhodnocuje žebříček nejlepších zaměstnavatelů podle hodnocení zaměstnaných, analýzy odborníků Stephena Wooda (University of Leicester, School of Management), Nicka Blooma (Stanford University, Department of Economics) a dalších expertů a expertek, bohaté zkušenosti naší partnerské německé organizace work&life institut, která mj. umí vyčíslit konkrétní finanční přínos plynoucí L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 11

13 ze zavedení či optimalizace firemních opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života, zkušenosti firem zveřejňované platformou Flexibilního trhu práce, zkušenosti organizace APERIO ze spolupráce se zaměstnavateli v ČR, a mnoho dalších. Co můžete udělat, abyste takovým ztrátám předešli? zvtáhněte zaměstnané do dění a zapojte je do rozhodování. zproměňte firemní kulturu v kulturu vstřícnou rodinnému a osobnímu životu zaměstnaných. zbuďte transparentní a zpřístupněte informace všem. zzaveďte opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného či osobního života. zbuďte flexibilní a vytvořte zaměstnaným dobré a lidské pracoviště. Pojďme si jednotlivé body představit podrobněji. Partnerství se zaměstnanými Talent, schopnosti a dovednosti vašich zaměstnaných, jejich nadšení, motivace a loajálnost, způsob, se kterým přistupují k sobě navzájem i ke klientům a klientkám, jejich podpora, chuť pracovat v souladu s posláním vaší organizace a vašimi zásadami, důvěra, kterou do nich vkládá management, firemní kultura a klima to vše jsou klíčové faktory, které ovlivňují produktivitu vaší organizace, její schopnost inovovat a dlouhodobě ziskově růst. Firma je z podstaty orientována především na své zisky. Pokud se však chcete prosadit a vyniknout v současném vysoce konkurenčním prostředí, musíte se zaměřit i na své zaměstnané. Klíčem k vašim zaměstnaným je vysoká míra důvěry k jednotlivým lidem a schopnost sladit jejich hodnoty a životní směřování s hodnotami a posláním vaší organizace. Lidé dnes chtějí více než jen dobrý plat. Chtějí být spokojenější, mít naplňující život, méně stresu a více možnosti rozhodovat o své práci. Chtějí více času pro svou rodinu, koníčky, přátele. Chtějí respekt a uznání. Jsou často stejně vzdělaní a schopní jako jejich nadřízený/á a chtějí důvěru a pracovní výzvy tomu odpovídající. Chtějí také uznání svých návrhů a myšlenek. 12 I. Čas na změnu

14 Lidé u vás zaměstnaní potřebují vnímat, že jsou pro vás přínosem; potřebují vědět, co od nich očekáváte a jaké Klíčem k vašim zaměstnaným je vysoká míra důvěry k jednotlivým lidem u vás mají možnosti; potřebují vědět, že jejich názory jsou důležité a že jim nasloucháte; potřebují mít možnost probrat a schopnost sladit jejich s vámi svůj pracovní růst. hodnoty a životní směřování s hodnotami a poslá- Berte tedy své zaměstnané jako partnery, dejte jim důvěru, umožněte jim velkou míru svobody, vzdělávejte je a odměním vaší organizace. ňujte dosažené výkony. Vnímejte každého svého zaměstnance či zaměstnankyni jako schopnou a zodpovědnou bytost, zapojujte ho/ji do rozhodování, dávejte mu/jí možnost volby, respektujte jeho/její potřeby a ceňte si jeho/jejích kvalit. Jedině tak si získáte angažované lidi, kteří budou pro vaši firmu či organizaci pracovat s nasazením, budou chtít dělat věci lépe a budou ochotni pro vás udělat i příslovečné něco navíc. Podpora slaďování práce a rodiny ve firemní kultuře Přijměte a respektujte, že lidé u vás zaměstnaní mají potřebu a zájem věnovat se rodinnému a osobnímu životu. Vyjádřete podporu a vstřícnost vůči slaďování pracovního a rodinného či osobního života zaměstnaných ve svých firemních hodnotách, postojích a procesech. Firemní kultura určuje pravidla hry, stmeluje lidi s ohledem na poslání a cíle firmy, ovlivňuje, zda organizaci tvoří vyrovnaný a spolupracující kolektiv nebo je v ní konfliktní a agresivní prostředí. Nastavte svou firemní kulturu tak, aby se lidem u vás dobře pracovalo. Firemní kulturu samozřejmě nezměníte ze dne na den, je to dlouhodobý a neustálý proces. Firemní kulturu také nelze nařídit, nejlepší je vedení osobním příkladem. Harmonizace a slaďování pracovního a rodinného či osobního života jsou v různých životních etapách důležité pro každého pro vrcholový management i zaměstnané. Zaangažujte tedy vedení organizace (ať už je to majitel či majitelka nebo lidé pověření řízením) do podpory slaďování práce a rodiny a získejte L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 13

15 z jejich řad alespoň jeden (ale raději více) osobních příkladů, které můžete představit jak svým zaměstnaným, tak veřejnosti. Využijte deklaraci podpory slaďování práce a rodiny a osobní příklady z vaší firmy ve svých PR a marketingových aktivitách, a to nejen vně, ale i uvnitř organizace. Informujte všemi vhodnými způsoby své zaměstnané o tom, že vaše Harmonizace a slaďování pracovního a rodin- organizace nabízí jako benefit opatření umožňující slaďování práce a rodiny. ného či osobního života O své podpoře flexibilního zaměstnávání dávejte vědět při všech vhodných příležitostech i světu okolo svým klientům/ etapách důležité pro kaž- jsou v různých životních kám, dodavatelům/kám, obchodním partnerům a podobně. dého pro vrcholový management i zaměstnané. Jako zaměstnavatel aktivně podporující slaďování se neváhejte pochlubit 14 I. Čas na změnu

16 ani široké veřejnosti účastněte se tematických veřejných soutěží a přitáhněte Atraktivita vaší firmy či k sobě pozornost lidí. Některým z nich organizace jako dobrého pak jistě budete moci opatření na podporu slaďování představit jako benefit zaměstnavatele k vám přitahuje nejen kvalitní za- v rámci výběrového řízení. Své zkušenosti můžete prezentovat také na odborných městnané, ale také vhodné seminářích, konferencích a podobných příležitostech. a zajímavé obchodní part- S podporou vedení a otevřenou komunikací získáte postupně dobré jméno nery. jak na trhu práce, tak ve svém oboru. Dobré jméno je ku prospěchu vašim obchodním zájmům, jelikož snáze oslovíte a najdete vhodné obchodní partnery. Jako dobrý zaměstnavatel také snadněji najdete dobré zaměstnance a zaměstnankyně. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny Každý člověk ve svém pracovním životě zažije situace, kdy potřebuje sladit práci s rodinnými či osobními požadavky. Pokud lidem nabídnete možnost využít opatření, která jim slaďování usnadní, umožníte jim setrvat v zaměstnání a na pracovním trhu i v době, kdy by to pro ně jinak bylo obtížné. Vám jako zaměstnavateli to dává možnost využít jejich potenciálu a schopností, které by vám jinak byly nedostupné. Zdokumentujte si prorodinná opatření a programy flexibilního zaměstnávání, které nabízíte, a dejte tyto informace vědět všem zaměstnaným. Deklaraci podpory slaďování a jednotlivá opatření si písemně zaznamenejte do svých dokumentů firemních hodnot, strategických dokumentů, politik, obecných pravidel, interních směrnic, kolektivních smluv a podobně. Písemným záznamem a zpřístupněním informací všem zaměstnaným přispíváte k transparentní firemní kultuře. Transparentnost a informovanost podporují partnerský vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnanými, jsou silným motivačním faktorem a zvyšují efektivitu práce. Písemným zakotvením prorodinných opatření kromě transparentnosti nastavujete také spravedlivý přístup pro všechny. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 15

17 Máte pocit, že žádná písemná pravidla nepotřebujete, protože vám stačí osobní Transparentnost a informovanost podporují domluva a nepsaná pravidla? To může do značné míry odpovídat skutečnosti, partnerský vztah mezi zaměstnavatelem a zaměst- nicméně písemná a všem dostupná pravidla se vyplatí i malým a středním zaměstnavatelům. Nemusíte mít složité, dlouhé nanými, jsou silným motivačním faktorem a zvyšují a přemírou podrobností zahlcené interní směrnice a řády. Jednoduché sepsání efektivitu práce. pravidel posiluje konzistentní přístup a zamezuje rozhodnutím na základě osobních sympatií, antipatií či obav. Transparentní prostředí snižuje pravděpodobnost nedorozumění a zajišťuje spravedlivé a rovné zacházení se všemi zaměstnanými. 16 I. Čas na změnu

18 Prorodinná opatření ve firmách Prorodinným opatřením a jejich zavádění ve firmě či organizaci se věnuje celá tato publikace. Prorodinným opatřením zde nazýváme jakékoli opatření nebo program, který dává zaměstnaným možnost slaďovat práci s potřebami rodinného nebo osobního života. Za příjemkyně prorodinných opatření se většinou považují ženy s malými dětmi. Je však třeba, aby prorodinná opatření byla dostupná pro všechny, kdo jsou aktuálně v situaci, kdy je potřebují využít. Může se jednat o zaměstnané ženy i muže v jakémkoli věku, včetně svobodných, bezdětných či starších zaměstnaných. Jednotlivá opatření, která můžete ve firmě či organizaci zavést, najdete v kapitole II. Berte prosím tato opatření jako in- Za příjemkyně prorodinných opatření se většispiraci. Nejedná se o úplný a konečný výčet, variant je celá řada, záleží jen na potřebě nou považují ženy s malými dětmi. Je však důležité, a možnostech vaší organizace a na potřebách vašich zaměstnaných. V některých případech můžete zjistit, že takové opatření aby prorodinná opatření byla dostupná všem, kdo je již máte, jen se u vás nijak speciálně nejmenuje. Pojmy a názvy nejsou důležité. Důležitý je obsah a přínos opatření, transparent- v jakémkoli věku, včetně potřebují ženám i mužům nost (včetně písemných pravidel) a rovný svobodných, bezdětných či přístup pro všechny. starších zaměstnaných. Pokud budete opatření zavádět, dobře si předem zjistěte aktuální potřeby svých lidí a zavádějte pouze taková opatření, která ve vaší organizaci dávají smysl. Zavést vhodná opatření a programy jistě chvíli trvá. Dbejte však na to, aby nevznikla diskrepance mezi písemnou deklarací a firemní praxí. Tématu zavádění opatření programů v organizaci se věnují kapitoly III. a IV. Je možné, že budete vybraná opatření zavádět zprvu postupně jako formu benefitu pro své zaměstnané. Od počátku však mějte na zřeteli (a tento zřetel neztrácejte), že tato opatření a jejich účinnost mají nejlepší výsledky, pokud tvoří promyšlený systém a pokud je organicky začleníte do celkové strategie rozvoje vaší organizace, do všech prvků firemní kultury a do souladu s nimi uvedete všechny relevantní procesy napříč celou organizací. Podrobněji toto téma pojednává kapitola V. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 17

19 Flexibilita je dnes nutností Se zájmem dnes sledujeme firmy jako Google a Facebook, jak zajímavé, motivující a lidské pracovní prostředí nabízejí svým zaměstnaným. Tamní vrcholový management si uvědomil, jak důležité a přínosné je přátelské pracovní prostředí a flexibilita pro zaměstnané Firmy, které flexibilní i pro firmu. Mnozí z vás si teď jistě říkají ale my pracovní režimy a prorodinná opatření zavedly, nejsme Google, nejsme IT firma, dokonce nejsme ani nadnárodní firma, my tu máme shodně vypovídají, že jim úplně jiné starosti, kde bychom vzali přinášejí jasnou konkurenční výhodu. na taková opatření prostředky. To ovšem neznamená, že byste pro sebe a své zaměstnané nemohli v této oblasti udělat nic přínosného. Prozíravější zaměstnavatelé si uvědomují, jak důležitá je v dnešním světě flexibilita, schopnost pružně reagovat. Ne pouze pro zaměstnané, ale pro firmu či organizaci. Firmy, které podporují slaďování pracovního a rodinného či osobního života svých zaměstnaných, shodně vypovídají, že flexibilní pracovní režimy a prorodinná opatření jim, kromě jiných výhod, přinášejí okamžitou dostupnost pracujících, když je potřeba, a lepší servis pro jejich klientelu. Získávají tak významnou konkurenční výhodu oproti neflexibilním firmám. Bez respektu a vstřícnosti k potřebám zaměstnaných se dnes ani v budoucnu zkrátka neobejde žádná firma s ambicí být úspěšná. Mnoho opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného či osobního života pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně přitom není a nemusí Mnoho opatření na podporu slaďování pracovního být nákladných. V základu stačí promyšlené změny v organizaci práce a schopnost dobře a srozumitelně je lidem vysvětlit. Pokud lidé opatřením rozumějí, a rodinného či osobního života pro vaše zaměstnance mají možnost spolurozhodovat o jejich a zaměstnankyně není nastavení a jsou pak v práci spokojenější, a nemusí být nákladných. dokážou vám nabídnout vyšší angažovanost a pochopení a vstřícnost k potřebám vaší firmy. 18 I. Čas na změnu

20 L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 19

21 Nenechte se odradit tím, že pro některá opatření nejsou dostatečná legislativní pravidla, neumožňují daňové zvýhodnění nebo že chybí podpora státu. Firmy v zahraniční jsou často ve stejné situaci. Zjistily však, že se jim tato opatření jednoduše bohatě vyplatí. Nenechte se tedy předběhnout konkurencí a dejte svým zaměstnaným prostor a možnost sladit práci s rodinnými či osobními potřebami. Vytvořte jim lidské a přátelské pracovní prostředí, kde jim práce bude přinášet naplnění a uspokojení. Flexibilita a vstřícnost se vyplatí jim i vám. 20 I. Čas na změnu

22 Opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života II. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 21

23 II. opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života Podpora péče o děti a další blízké osoby Firemní školka nebo jesle Může se jednat o firemní školku (nebo podobné zařízení péče o děti) zřízenou a provozovanou zaměstnavatelem nebo o firemní školku provozovanou na klíč jako externí službu a podobně. Výhody Jako zaměstnavatel touto volbou ukazujete, že si vážíte pracujících rodičů. Rodičům tím kromě dostupné péče o děti umožníte, aby byli svým dětem nablízku. Zvyšujete také loajalitu zaměstnaných rodičů vůči vaší firmě a rovněž svou atraktivitu na pracovním trhu pro případné nové zaměstnance/kyně. Firemní školka je pro zaměstnané obvykle také velkou motivací pro vás pracovat, což vám umožní udržet si kvalifikovanou pracovní sílu. Díky firemnímu zařízení péče o děti se vám budou vracet do práce dříve rodiče z rodičovské dovolené. Na co dát pozor Zřízení školky Založení firemního zařízení péče o děti není v českém prostředí jednoduchou ani levnou záležitostí. Je třeba se dobře obeznámit s platnou legislativou, která zavazuje k plnění přísných hygienických, technických, požárních a dalších norem, 22 II. Opatření na podporu slaďování

24 a získat veškerá potřebná povolení. Rovněž počítejte s nutností zajistit kvalifikovaný personál a jeho průběžné proškolování. Z těchto důvodů je doporučeníhodné konzultovat záměr zřízení školky s někým, kdo má již v tomto ohledu zkušenosti, případně s někým, kdo firemní školku provozuje. Řadu praktických a aktuálních informací najdete na webových stránkách firemni-skolky.cz. Počet dětí a denní režim V předstihu si zjistěte (např. formou dotazníku), jakou službu péče o děti by vaši zaměstnaní využili. Klíčová je otázka, o kolik dětí a v jakém věku se bude jednat, a dále v jakém čase by zajištěná péče o děti byla třeba. To vám pomůže rozhodnout se, jaký typ zařízení péče o děti realizovat. Do školského rejstříku v síti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze registrovat (a získat tak finanční prostředky od státu) pouze školky. Podmínky dané školským zákonem jsou však velmi přísné a registrace školky se finančně vyplatí jen při vyšším počtu dětí. Podrobný a jasný plán Vypracujte a v organizaci prodiskutujte jasný plán. Vyčíslete si náklady spojené se zřízením a provozem školky dle vašich představ a potřeb, předpokládané úspory na nábor nových pracujících a úspory plynoucí z udržení si stávajících zaměstnanců/kyň, dopady na absenci na pracovišti, dopady na firemní kulturu a vztah zaměstnaných k vaší firmě/organizaci. Zodpovězte si otázku, zda se vám firemní zařízení péče o děti vyplatí z dlouhodobého hlediska. Zaznamenejte si také důvody, proč jste si vybrali právě zvolený typ zařízení péče o děti. Dotace z EU Dotace na firemní školky lze čerpat na základě žádosti u Evropského sociálního fondu v rámci oblasti podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Aktuální výzvy k předkládání žádostí naleznete na webových stránkách esfcr.cz. Výzvy pro Prahu najdete na kde firemní zařízení péče o děti spadají do výzev prioritní osy číslo 2. Zaplnění kapacity Pokud předpokládáte, že kapacita zařízení bude časem zaplněna a míst bude méně než žádostí o umístění dětí, stanovte si kritéria, na jejichž základě budete místa obsazovat, a informujte o nich zaměstnané. Například kdo dřív přijde, L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 23

25 ten dřív mele ; přednost mají sólo rodiče (samoživitelé a samoživitelky); přednost mají pracující na pozicích, kde máme nedostatek odborníků/ic; přednost mají rodiče vracející se po rodičovské dovolené; přednost mají rodiče s nižšími příjmy, a tak podobně. Naopak v případě volných míst nabídněte školku k využití jiné (spolupracující) organizaci nebo místním rodičům. Firemní školka se nemusí hodit všem rodičům Někteří rodiče se mohou rozhodnout umístit své děti do školky v místě bydliště nebo zkrátka do jiného zařízení. Myslete s podporou péče o děti i na tyto případy. Práce na směny Pokud se u vás pracuje na směnný provoz, zohledněte tuto skutečnost v provozu firemní školky, aby školku mohli využít skutečně všichni rodiče. Školní prázdniny, dovolené Pamatujte v zařízení péče o děti také na dobu školních prázdnin a dovolených. Zjistěte si předem, nakolik bude v této době kapacita zařízení naplněna a kdy. V době školních prázdnin rozšiřte program o děti školního věku, opět po zjištění zájmu ze strany rodičů. Právní pohled Právní předpisy: zzákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání znařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností zzákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách zzákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 24 II. Opatření na podporu slaďování

26 Poskytování péče a vzdělávání dětem ve firemní školce I) Děti do tří let Péče o dítě do tří let věku v denním režimu na základě živnostenského oprávnění (tzv. vázaná živnost je třeba splnit a doložit další podmínky). Obsah živnosti: a) výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu, b) péče je zaměřená na: ŦŦrozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně-hygienických návyků přiměřených věku dítěte, ŦŦzajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, spánku, odpovídajícího hygienického prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci. Požadavek odborné způsobilosti: zodborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo zodborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách zmaturita Provozovna: z platí vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých zstanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid II) Děti nad tři roky forma firemní školky: a) Školská právnická osoba soukromá mateřská škola (zřizovatelem je zaměstnavatel) požadavky na kvalifikované pedagogické pracovníky/pracovnice. b) Jiná soukromá zařízení (soukromé mateřské školy, kluby, centra apod.) na základě živnostenského oprávnění mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 25

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR 3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR Návrh legislativních opatření byl v průběhu jeho přípravy diskutován na společných jednáních se zahraničními partnery, a to

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR Zahajovací konference Programu CZ 13 Praha 26. května 2014 Rut Kolínská předsedkyně Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života I.

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! KDY SE ODCHÁZÍ NA MATEŘSKOU? VÝPOČET A PODÁNÍ ŽÁDOSTI Mateřská dovolená je zákoníkem práce stanovena na 28

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Dostaňte zákon na svou stranu: Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. publikace_srpen_2010_obalka.indd 1 Jak slaďovat rodinu

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY 78 (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je a)* pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zhodnocení fungování Mateřské školy Akademie věd ČR po 2. roce provozu v rámci projektu Firemní mateřská škola AV ČR

Zhodnocení fungování Mateřské školy Akademie věd ČR po 2. roce provozu v rámci projektu Firemní mateřská škola AV ČR Zhodnocení fungování Mateřské školy Akademie věd ČR po 2. roce provozu v rámci projektu Firemní mateřská škola AV ČR reg. č. : CZ.2.7/2..00/3433 Obrázek č. : Mateřská škola Akademie věd ČR Zdroj: http://data.abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_090.html

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ OBSAH Představení DPD CZ Od personální práce k prorodinně orientované firemní kultuře

Více

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky Únor

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Práce z domova aneb V práci jako doma

Práce z domova aneb V práci jako doma Práce z domova aneb V práci jako doma Autorka: Iva Baslarová Grafika: Zdeněk Trinkewitz Jazyková redakce a korektury: Kristina Karasová Gender Studies, o. p. s., 2011 Kamarád mi včera řekl opravdu dobrý

Více

Kojení a práce Ať to spolu funguje!

Kojení a práce Ať to spolu funguje! Kojení a práce Ať to spolu funguje! 1. Iniciujte multidimenzionální podporu ze všech odvětví, aby ženy mohly kdekoliv pracovat a kojit. 2. Podporujte opatření ze strany zaměstnavatelů, aby se stali místem

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více