LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE"

Transkript

1 LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE Prorodinná opatření ve firmách APERIO Společnost pro zdravé rodičovství

2 Lidé jsou to nejcennější, co máte Prorodinná opatření ve firmách

3 Tato publikace vznikla v rámci realizace mezinárodního projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života, který je podpořen Evropským sociálním fondem v ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Lidé jsou to nejcennější, co máte P r o r o d i n n á o pat ř e n í v e f i r m á c h Publikace vychází v českém a anglickém vydání. Editorka Mgr. Markéta Tichá Texty PhDr. Kateřina Boháčová, Mgr. Lucie Ryntová, Mgr. Markéta Tichá Odborná revize Mgr. Eliška Kodyšová, Mgr. Lucie Ryntová Právní texty JUDr. Jana Seemanová Anglický překlad Mgr. Adéla Bahenská, PhDr. Renata Hrubá, Mgr. Jana Markvartová Jazyková korektura Soňa Čapková (čeština), Sean Davidson (angličtina) Grafické zpracování Šimon Chloupek, Ekografika.cz Ilustrace Tereza Nozarová Tisk Tiskárna Daniel s.r.o., Všechna práva k publikaci jsou vyhrazena. Užití této publikace nebo její části je podmíněno souhlasem nositele autorských práv APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Plzeňská 66, Praha 5 ISBN

4 Obsah úvod I. Čas na změnu Čím raději pracují lidé u vás, tím hůře se cítí konkurence Partnerství se zaměstnanými Podpora slaďování práce a rodiny ve firemní kultuře Transparentnost a dostupnost informací pro všechny Prorodinná opatření ve firmách Flexibilita je dnes nutností II. Opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života Podpora péče o děti a další blízké osoby Čas na práci Místo výkonu práce Řízení rodičovské dovolené Cílená podpora otců v péči o děti Nadstandardní pracovní volno a vstřícnost k potřebám zaměstnaných L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 3

5 III. Zavádíme prorodinná opatření do praxe Příprava a projektový záměr Argumenty a data Podpora vedení a koalice pro změnu Co již máme, co je třeba a jak si určit priority Kolik to bude stát a kolik získáme Komunikace, očekávání a dokumentace Podpora a trénink liniových manažerů a manažerek Zkušební provoz a jeho vyhodnocení Využití výsledků a podpora dalších změn Prezentace příkladů Iv. Jak rozhodnout o flexibilním uspořádání práce příklad možného postupu Zjištění charakteristik pracovních pozic, které umožňují flexibilní pracovní režimy Zjištění dosavadních zkušeností a možných překážek Rozhodování o flexibilním uspořádání pracovní doby Příklad vnitřního předpisu o pružném rozvržení pracovní doby v. Genderový audit jak vám může pomoci Jak souvisí genderový audit s podporou slaďování práce a rodiny? Genderový audit není kontrola Využití výsledků genderového auditu Jak genderový audit probíhá? Jak poznáte kvalitní genderový audit? Plán rovnosti APERIO

6 vi. Inspirace ze zahraničí příklady dobré praxe Inspirace ze Švédska Inspirace z Německa Inspirace z Rakouska Inspirace z Polska O projektu, financování a partnerech O projektu Financování projektu Partnerské organizace Literatura a internetové zdroje Literatura Internetové zdroje L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 5

7 Úvod Vážení zaměstnavatelé, vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou publikace, která se věnuje tématu zavádění prorodinných opatření a flexibilního zaměstnávání ve firmách a organizacích. Nabízíme vám informace, ve kterých jsme pro vás zúročili naše zkušenosti, spolupráci s partnerskými organizacemi ze zahraničí a shrnuli zjištění mnohých výzkumů a příkladů dobré praxe. Některá představovaná opatření a návrhy se vám mohou zdát jako z Marsu. Řeknete si možná, že nejste sociální ústav, máte spoustu jiné práce, pro zaměstnané už děláte dost, proč byste měli dělat více. Vězte však, že vám předkládáme osvědčené postupy úspěšných firem u nás i v zahraničí. A že se těmto firmám, i na základě jejich vlastních průzkumů, tato opatření vyplácejí. Pokud chcete uspět, bez angažovaných zaměstnaných a flexibility se dnes neobejdete. Česká republika se zpožděním kopíruje trendy pracovních trhů západoevropských zemí. Rovněž v České republice začínají kvalifikovaní, vzdělaní, talentovaní a schopní lidé hledat taková zaměstnání, která jim dovolují skloubit práci s osobním a rodinným životem a která jim umožňují flexibilitu. Jedná se nejen o ženy, ale i o muže, kteří se začínají více zapojovat do péče o své děti, nebo třeba o pracující, kteří se potřebují postarat o své rodiče. Takoví lidé budou stále častěji opouštět pracoviště, která ustrnou v rigidních režimech, a budou vyhledávat třeba i méně placená, ale vstřícnější pracovní prostředí. Nabízíme vám naše zkušenosti z této oblasti. Čerpáme je ze spolupráce s českými zaměstnavateli z genderových auditů, seminářů a konzultací, a z práce se zaměstnanými rodiči, s nimiž se setkáváme přímo ve firmách, v rámci našich kurzů 6 APERIO

8 a seminářů a prostřednictvím naší webové právní poradny. Dalším zdrojem našich zkušeností je spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi. V jejich zemích jsme navštívili mnohé firmy a organizace a hovořili s klíčovými osobami i běžnými zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Tyto praktické zkušenosti doplňujeme o závěry českých a zahraničních průzkumů a informace z odborných textů. zjaká opatření na podporu slaďování práce a rodiny a flexibilního zaměstnávání můžete u vás zavést? zjak při jejich zavádění postupovat? zjak se vypořádat s různými výzvami? zco vám může na této cestě pomoci? Chcete-li se inspirovat, pak je tato publikace určena právě vám. Váš tým APERIO L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 7

9 8 APERIO

10 Čas na změnu I. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 9

11 I. Čas na změnu Čím raději pracují lidé u vás, tím hůře se cítí konkurence Lidé jsou to nejcennější, co ve firmě nebo organizaci máte. Přinášejí vám rozvoj, inovace, výsledky a zisky. Jen na vás záleží, jaké jim připravíte pracovní prostředí, aby pro vás byli co největším přínosem. Většina lidí tráví v práci podstatnou část svého času. Zároveň však mají i svůj mimopracovní život a s ním spojené potřeby. Dokud je trápí, jak to všechno zvládat, Jde velká část jejich energie nepracovním směrem. Pokud jim umožníte slaďovat práci s osobním životem, vytvoříte tak motivující pracovní prostředí. A v takovém prostředí lidé efektivně a rádi pracují. V dnešní době je mezi zaměstnavateli u nás často slyšet názor, že lidé vezmou práci téměř za jakoukoli cenu a jakýchkoli podmínek a budou za ni vděčni. A není tudíž třeba se o ně nadstandardně starat každý je přece nahraditelný. Mnozí zaměstnavatelé ale přiznávají, jak obtížné je sehnat kvalifikované a spolehlivé lidi. Takových je na pracovním trhu málo a dobře si vybírají, kam a za jakých podmínek půjdou pracovat. Možnost skloubit práci a rodinu je pro ně přitom jedním z nejdůležitějších rozhodovacích kritérií. Zkuste si položit jednoduchou otázku: Může si vaše firma nebo organizace dovolit nebýt vstřícná vůči potřebě svých zaměstnaných sladit rodinný (či osobní) a pracovní život? 10 I. Čas na změnu

12 O co můžete přijít? Jedná se o: zo schopné a zkušené zaměstnance a zaměstnankyně, kteří odejdou jinam, a schopné a talentované lidi na trhu práce, kteří se rozhodnou u vás nepracovat; tím se vám zvyšují náklady spojené s fluktuací zaměstnaných a nutností zaškolovat stále nové pracující, zo dobré jméno a konkurenční výhodu na trhu práce a ve vašem odvětví v oblibě u zaměstnaných vás předběhnou ostatní, tím pádem pravděpodobně nebudete schopni dostatečně rychle inovovat nabídku svých produktů a služeb, zo schopné a zkušené zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se k vám nevrátí po rodičovské dovolené nebo po delším (třeba zdravotním) volnu, zo kladný přístup k práci a lepší výkony vašeho pracovního týmu; pokud dáte svým lidem najevo, že si jich ceníte, má to příznivý dopad na jejich přístup k práci a na jejich výkony, zo velkou míru loajálnosti a podpory svých zaměstnaných, zo lepší kvalitu služeb a přidanou hodnotu pro vaše zákazníky/zákaznice či odběratele/odběratelky; kvalitu vašich služeb může ovlivnit právě i to, zda budete schopni přilákat a udržet si ty nejlepší ve svém oboru, kteří budou chtít pracovat právě pro vás, zo celkově lepší kondici vaší firmy nebo organizace, pokud od vás budou odcházet lidé s dobrou a dlouhodobou znalostí řemesla či oboru, lidé s historickou pamětí vaší firmy, nebo lidé s dobrými dlouhodobými kontakty. Ještě stále si myslíte, že můžete plýtvat cenným potenciálem, který ve svých lidech máte? Dává vám to ekonomicky smysl? Tyto skutečnosti jsou potvrzeny řadou průzkumů a zkušeností. Za všechny jmenujme například průzkumy a zkušenosti shromážděné společností Catalyst, průzkumy Gallupova ústavu, studie společnosti Aon Hewitt, která každoročně po celém světě, i v ČR, vyhodnocuje žebříček nejlepších zaměstnavatelů podle hodnocení zaměstnaných, analýzy odborníků Stephena Wooda (University of Leicester, School of Management), Nicka Blooma (Stanford University, Department of Economics) a dalších expertů a expertek, bohaté zkušenosti naší partnerské německé organizace work&life institut, která mj. umí vyčíslit konkrétní finanční přínos plynoucí L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 11

13 ze zavedení či optimalizace firemních opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života, zkušenosti firem zveřejňované platformou Flexibilního trhu práce, zkušenosti organizace APERIO ze spolupráce se zaměstnavateli v ČR, a mnoho dalších. Co můžete udělat, abyste takovým ztrátám předešli? zvtáhněte zaměstnané do dění a zapojte je do rozhodování. zproměňte firemní kulturu v kulturu vstřícnou rodinnému a osobnímu životu zaměstnaných. zbuďte transparentní a zpřístupněte informace všem. zzaveďte opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného či osobního života. zbuďte flexibilní a vytvořte zaměstnaným dobré a lidské pracoviště. Pojďme si jednotlivé body představit podrobněji. Partnerství se zaměstnanými Talent, schopnosti a dovednosti vašich zaměstnaných, jejich nadšení, motivace a loajálnost, způsob, se kterým přistupují k sobě navzájem i ke klientům a klientkám, jejich podpora, chuť pracovat v souladu s posláním vaší organizace a vašimi zásadami, důvěra, kterou do nich vkládá management, firemní kultura a klima to vše jsou klíčové faktory, které ovlivňují produktivitu vaší organizace, její schopnost inovovat a dlouhodobě ziskově růst. Firma je z podstaty orientována především na své zisky. Pokud se však chcete prosadit a vyniknout v současném vysoce konkurenčním prostředí, musíte se zaměřit i na své zaměstnané. Klíčem k vašim zaměstnaným je vysoká míra důvěry k jednotlivým lidem a schopnost sladit jejich hodnoty a životní směřování s hodnotami a posláním vaší organizace. Lidé dnes chtějí více než jen dobrý plat. Chtějí být spokojenější, mít naplňující život, méně stresu a více možnosti rozhodovat o své práci. Chtějí více času pro svou rodinu, koníčky, přátele. Chtějí respekt a uznání. Jsou často stejně vzdělaní a schopní jako jejich nadřízený/á a chtějí důvěru a pracovní výzvy tomu odpovídající. Chtějí také uznání svých návrhů a myšlenek. 12 I. Čas na změnu

14 Lidé u vás zaměstnaní potřebují vnímat, že jsou pro vás přínosem; potřebují vědět, co od nich očekáváte a jaké Klíčem k vašim zaměstnaným je vysoká míra důvěry k jednotlivým lidem u vás mají možnosti; potřebují vědět, že jejich názory jsou důležité a že jim nasloucháte; potřebují mít možnost probrat a schopnost sladit jejich s vámi svůj pracovní růst. hodnoty a životní směřování s hodnotami a poslá- Berte tedy své zaměstnané jako partnery, dejte jim důvěru, umožněte jim velkou míru svobody, vzdělávejte je a odměním vaší organizace. ňujte dosažené výkony. Vnímejte každého svého zaměstnance či zaměstnankyni jako schopnou a zodpovědnou bytost, zapojujte ho/ji do rozhodování, dávejte mu/jí možnost volby, respektujte jeho/její potřeby a ceňte si jeho/jejích kvalit. Jedině tak si získáte angažované lidi, kteří budou pro vaši firmu či organizaci pracovat s nasazením, budou chtít dělat věci lépe a budou ochotni pro vás udělat i příslovečné něco navíc. Podpora slaďování práce a rodiny ve firemní kultuře Přijměte a respektujte, že lidé u vás zaměstnaní mají potřebu a zájem věnovat se rodinnému a osobnímu životu. Vyjádřete podporu a vstřícnost vůči slaďování pracovního a rodinného či osobního života zaměstnaných ve svých firemních hodnotách, postojích a procesech. Firemní kultura určuje pravidla hry, stmeluje lidi s ohledem na poslání a cíle firmy, ovlivňuje, zda organizaci tvoří vyrovnaný a spolupracující kolektiv nebo je v ní konfliktní a agresivní prostředí. Nastavte svou firemní kulturu tak, aby se lidem u vás dobře pracovalo. Firemní kulturu samozřejmě nezměníte ze dne na den, je to dlouhodobý a neustálý proces. Firemní kulturu také nelze nařídit, nejlepší je vedení osobním příkladem. Harmonizace a slaďování pracovního a rodinného či osobního života jsou v různých životních etapách důležité pro každého pro vrcholový management i zaměstnané. Zaangažujte tedy vedení organizace (ať už je to majitel či majitelka nebo lidé pověření řízením) do podpory slaďování práce a rodiny a získejte L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 13

15 z jejich řad alespoň jeden (ale raději více) osobních příkladů, které můžete představit jak svým zaměstnaným, tak veřejnosti. Využijte deklaraci podpory slaďování práce a rodiny a osobní příklady z vaší firmy ve svých PR a marketingových aktivitách, a to nejen vně, ale i uvnitř organizace. Informujte všemi vhodnými způsoby své zaměstnané o tom, že vaše Harmonizace a slaďování pracovního a rodin- organizace nabízí jako benefit opatření umožňující slaďování práce a rodiny. ného či osobního života O své podpoře flexibilního zaměstnávání dávejte vědět při všech vhodných příležitostech i světu okolo svým klientům/ etapách důležité pro kaž- jsou v různých životních kám, dodavatelům/kám, obchodním partnerům a podobně. dého pro vrcholový management i zaměstnané. Jako zaměstnavatel aktivně podporující slaďování se neváhejte pochlubit 14 I. Čas na změnu

16 ani široké veřejnosti účastněte se tematických veřejných soutěží a přitáhněte Atraktivita vaší firmy či k sobě pozornost lidí. Některým z nich organizace jako dobrého pak jistě budete moci opatření na podporu slaďování představit jako benefit zaměstnavatele k vám přitahuje nejen kvalitní za- v rámci výběrového řízení. Své zkušenosti můžete prezentovat také na odborných městnané, ale také vhodné seminářích, konferencích a podobných příležitostech. a zajímavé obchodní part- S podporou vedení a otevřenou komunikací získáte postupně dobré jméno nery. jak na trhu práce, tak ve svém oboru. Dobré jméno je ku prospěchu vašim obchodním zájmům, jelikož snáze oslovíte a najdete vhodné obchodní partnery. Jako dobrý zaměstnavatel také snadněji najdete dobré zaměstnance a zaměstnankyně. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny Každý člověk ve svém pracovním životě zažije situace, kdy potřebuje sladit práci s rodinnými či osobními požadavky. Pokud lidem nabídnete možnost využít opatření, která jim slaďování usnadní, umožníte jim setrvat v zaměstnání a na pracovním trhu i v době, kdy by to pro ně jinak bylo obtížné. Vám jako zaměstnavateli to dává možnost využít jejich potenciálu a schopností, které by vám jinak byly nedostupné. Zdokumentujte si prorodinná opatření a programy flexibilního zaměstnávání, které nabízíte, a dejte tyto informace vědět všem zaměstnaným. Deklaraci podpory slaďování a jednotlivá opatření si písemně zaznamenejte do svých dokumentů firemních hodnot, strategických dokumentů, politik, obecných pravidel, interních směrnic, kolektivních smluv a podobně. Písemným záznamem a zpřístupněním informací všem zaměstnaným přispíváte k transparentní firemní kultuře. Transparentnost a informovanost podporují partnerský vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnanými, jsou silným motivačním faktorem a zvyšují efektivitu práce. Písemným zakotvením prorodinných opatření kromě transparentnosti nastavujete také spravedlivý přístup pro všechny. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 15

17 Máte pocit, že žádná písemná pravidla nepotřebujete, protože vám stačí osobní Transparentnost a informovanost podporují domluva a nepsaná pravidla? To může do značné míry odpovídat skutečnosti, partnerský vztah mezi zaměstnavatelem a zaměst- nicméně písemná a všem dostupná pravidla se vyplatí i malým a středním zaměstnavatelům. Nemusíte mít složité, dlouhé nanými, jsou silným motivačním faktorem a zvyšují a přemírou podrobností zahlcené interní směrnice a řády. Jednoduché sepsání efektivitu práce. pravidel posiluje konzistentní přístup a zamezuje rozhodnutím na základě osobních sympatií, antipatií či obav. Transparentní prostředí snižuje pravděpodobnost nedorozumění a zajišťuje spravedlivé a rovné zacházení se všemi zaměstnanými. 16 I. Čas na změnu

18 Prorodinná opatření ve firmách Prorodinným opatřením a jejich zavádění ve firmě či organizaci se věnuje celá tato publikace. Prorodinným opatřením zde nazýváme jakékoli opatření nebo program, který dává zaměstnaným možnost slaďovat práci s potřebami rodinného nebo osobního života. Za příjemkyně prorodinných opatření se většinou považují ženy s malými dětmi. Je však třeba, aby prorodinná opatření byla dostupná pro všechny, kdo jsou aktuálně v situaci, kdy je potřebují využít. Může se jednat o zaměstnané ženy i muže v jakémkoli věku, včetně svobodných, bezdětných či starších zaměstnaných. Jednotlivá opatření, která můžete ve firmě či organizaci zavést, najdete v kapitole II. Berte prosím tato opatření jako in- Za příjemkyně prorodinných opatření se většispiraci. Nejedná se o úplný a konečný výčet, variant je celá řada, záleží jen na potřebě nou považují ženy s malými dětmi. Je však důležité, a možnostech vaší organizace a na potřebách vašich zaměstnaných. V některých případech můžete zjistit, že takové opatření aby prorodinná opatření byla dostupná všem, kdo je již máte, jen se u vás nijak speciálně nejmenuje. Pojmy a názvy nejsou důležité. Důležitý je obsah a přínos opatření, transparent- v jakémkoli věku, včetně potřebují ženám i mužům nost (včetně písemných pravidel) a rovný svobodných, bezdětných či přístup pro všechny. starších zaměstnaných. Pokud budete opatření zavádět, dobře si předem zjistěte aktuální potřeby svých lidí a zavádějte pouze taková opatření, která ve vaší organizaci dávají smysl. Zavést vhodná opatření a programy jistě chvíli trvá. Dbejte však na to, aby nevznikla diskrepance mezi písemnou deklarací a firemní praxí. Tématu zavádění opatření programů v organizaci se věnují kapitoly III. a IV. Je možné, že budete vybraná opatření zavádět zprvu postupně jako formu benefitu pro své zaměstnané. Od počátku však mějte na zřeteli (a tento zřetel neztrácejte), že tato opatření a jejich účinnost mají nejlepší výsledky, pokud tvoří promyšlený systém a pokud je organicky začleníte do celkové strategie rozvoje vaší organizace, do všech prvků firemní kultury a do souladu s nimi uvedete všechny relevantní procesy napříč celou organizací. Podrobněji toto téma pojednává kapitola V. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 17

19 Flexibilita je dnes nutností Se zájmem dnes sledujeme firmy jako Google a Facebook, jak zajímavé, motivující a lidské pracovní prostředí nabízejí svým zaměstnaným. Tamní vrcholový management si uvědomil, jak důležité a přínosné je přátelské pracovní prostředí a flexibilita pro zaměstnané Firmy, které flexibilní i pro firmu. Mnozí z vás si teď jistě říkají ale my pracovní režimy a prorodinná opatření zavedly, nejsme Google, nejsme IT firma, dokonce nejsme ani nadnárodní firma, my tu máme shodně vypovídají, že jim úplně jiné starosti, kde bychom vzali přinášejí jasnou konkurenční výhodu. na taková opatření prostředky. To ovšem neznamená, že byste pro sebe a své zaměstnané nemohli v této oblasti udělat nic přínosného. Prozíravější zaměstnavatelé si uvědomují, jak důležitá je v dnešním světě flexibilita, schopnost pružně reagovat. Ne pouze pro zaměstnané, ale pro firmu či organizaci. Firmy, které podporují slaďování pracovního a rodinného či osobního života svých zaměstnaných, shodně vypovídají, že flexibilní pracovní režimy a prorodinná opatření jim, kromě jiných výhod, přinášejí okamžitou dostupnost pracujících, když je potřeba, a lepší servis pro jejich klientelu. Získávají tak významnou konkurenční výhodu oproti neflexibilním firmám. Bez respektu a vstřícnosti k potřebám zaměstnaných se dnes ani v budoucnu zkrátka neobejde žádná firma s ambicí být úspěšná. Mnoho opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného či osobního života pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně přitom není a nemusí Mnoho opatření na podporu slaďování pracovního být nákladných. V základu stačí promyšlené změny v organizaci práce a schopnost dobře a srozumitelně je lidem vysvětlit. Pokud lidé opatřením rozumějí, a rodinného či osobního života pro vaše zaměstnance mají možnost spolurozhodovat o jejich a zaměstnankyně není nastavení a jsou pak v práci spokojenější, a nemusí být nákladných. dokážou vám nabídnout vyšší angažovanost a pochopení a vstřícnost k potřebám vaší firmy. 18 I. Čas na změnu

20 L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 19

21 Nenechte se odradit tím, že pro některá opatření nejsou dostatečná legislativní pravidla, neumožňují daňové zvýhodnění nebo že chybí podpora státu. Firmy v zahraniční jsou často ve stejné situaci. Zjistily však, že se jim tato opatření jednoduše bohatě vyplatí. Nenechte se tedy předběhnout konkurencí a dejte svým zaměstnaným prostor a možnost sladit práci s rodinnými či osobními potřebami. Vytvořte jim lidské a přátelské pracovní prostředí, kde jim práce bude přinášet naplnění a uspokojení. Flexibilita a vstřícnost se vyplatí jim i vám. 20 I. Čas na změnu

22 Opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života II. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 21

23 II. opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života Podpora péče o děti a další blízké osoby Firemní školka nebo jesle Může se jednat o firemní školku (nebo podobné zařízení péče o děti) zřízenou a provozovanou zaměstnavatelem nebo o firemní školku provozovanou na klíč jako externí službu a podobně. Výhody Jako zaměstnavatel touto volbou ukazujete, že si vážíte pracujících rodičů. Rodičům tím kromě dostupné péče o děti umožníte, aby byli svým dětem nablízku. Zvyšujete také loajalitu zaměstnaných rodičů vůči vaší firmě a rovněž svou atraktivitu na pracovním trhu pro případné nové zaměstnance/kyně. Firemní školka je pro zaměstnané obvykle také velkou motivací pro vás pracovat, což vám umožní udržet si kvalifikovanou pracovní sílu. Díky firemnímu zařízení péče o děti se vám budou vracet do práce dříve rodiče z rodičovské dovolené. Na co dát pozor Zřízení školky Založení firemního zařízení péče o děti není v českém prostředí jednoduchou ani levnou záležitostí. Je třeba se dobře obeznámit s platnou legislativou, která zavazuje k plnění přísných hygienických, technických, požárních a dalších norem, 22 II. Opatření na podporu slaďování

24 a získat veškerá potřebná povolení. Rovněž počítejte s nutností zajistit kvalifikovaný personál a jeho průběžné proškolování. Z těchto důvodů je doporučeníhodné konzultovat záměr zřízení školky s někým, kdo má již v tomto ohledu zkušenosti, případně s někým, kdo firemní školku provozuje. Řadu praktických a aktuálních informací najdete na webových stránkách firemni-skolky.cz. Počet dětí a denní režim V předstihu si zjistěte (např. formou dotazníku), jakou službu péče o děti by vaši zaměstnaní využili. Klíčová je otázka, o kolik dětí a v jakém věku se bude jednat, a dále v jakém čase by zajištěná péče o děti byla třeba. To vám pomůže rozhodnout se, jaký typ zařízení péče o děti realizovat. Do školského rejstříku v síti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze registrovat (a získat tak finanční prostředky od státu) pouze školky. Podmínky dané školským zákonem jsou však velmi přísné a registrace školky se finančně vyplatí jen při vyšším počtu dětí. Podrobný a jasný plán Vypracujte a v organizaci prodiskutujte jasný plán. Vyčíslete si náklady spojené se zřízením a provozem školky dle vašich představ a potřeb, předpokládané úspory na nábor nových pracujících a úspory plynoucí z udržení si stávajících zaměstnanců/kyň, dopady na absenci na pracovišti, dopady na firemní kulturu a vztah zaměstnaných k vaší firmě/organizaci. Zodpovězte si otázku, zda se vám firemní zařízení péče o děti vyplatí z dlouhodobého hlediska. Zaznamenejte si také důvody, proč jste si vybrali právě zvolený typ zařízení péče o děti. Dotace z EU Dotace na firemní školky lze čerpat na základě žádosti u Evropského sociálního fondu v rámci oblasti podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Aktuální výzvy k předkládání žádostí naleznete na webových stránkách esfcr.cz. Výzvy pro Prahu najdete na kde firemní zařízení péče o děti spadají do výzev prioritní osy číslo 2. Zaplnění kapacity Pokud předpokládáte, že kapacita zařízení bude časem zaplněna a míst bude méně než žádostí o umístění dětí, stanovte si kritéria, na jejichž základě budete místa obsazovat, a informujte o nich zaměstnané. Například kdo dřív přijde, L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 23

25 ten dřív mele ; přednost mají sólo rodiče (samoživitelé a samoživitelky); přednost mají pracující na pozicích, kde máme nedostatek odborníků/ic; přednost mají rodiče vracející se po rodičovské dovolené; přednost mají rodiče s nižšími příjmy, a tak podobně. Naopak v případě volných míst nabídněte školku k využití jiné (spolupracující) organizaci nebo místním rodičům. Firemní školka se nemusí hodit všem rodičům Někteří rodiče se mohou rozhodnout umístit své děti do školky v místě bydliště nebo zkrátka do jiného zařízení. Myslete s podporou péče o děti i na tyto případy. Práce na směny Pokud se u vás pracuje na směnný provoz, zohledněte tuto skutečnost v provozu firemní školky, aby školku mohli využít skutečně všichni rodiče. Školní prázdniny, dovolené Pamatujte v zařízení péče o děti také na dobu školních prázdnin a dovolených. Zjistěte si předem, nakolik bude v této době kapacita zařízení naplněna a kdy. V době školních prázdnin rozšiřte program o děti školního věku, opět po zjištění zájmu ze strany rodičů. Právní pohled Právní předpisy: zzákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání znařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností zzákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách zzákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 24 II. Opatření na podporu slaďování

26 Poskytování péče a vzdělávání dětem ve firemní školce I) Děti do tří let Péče o dítě do tří let věku v denním režimu na základě živnostenského oprávnění (tzv. vázaná živnost je třeba splnit a doložit další podmínky). Obsah živnosti: a) výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu, b) péče je zaměřená na: ŦŦrozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně-hygienických návyků přiměřených věku dítěte, ŦŦzajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, spánku, odpovídajícího hygienického prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci. Požadavek odborné způsobilosti: zodborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo zodborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách zmaturita Provozovna: z platí vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých zstanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid II) Děti nad tři roky forma firemní školky: a) Školská právnická osoba soukromá mateřská škola (zřizovatelem je zaměstnavatel) požadavky na kvalifikované pedagogické pracovníky/pracovnice. b) Jiná soukromá zařízení (soukromé mateřské školy, kluby, centra apod.) na základě živnostenského oprávnění mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 25

Nesnadné neznamená nemožné

Nesnadné neznamená nemožné Nesnadné neznamená nemožné Specifické potřeby pečujících rodičů na trhu práce Informační brožura o flexibilních pracovních úvazcích a alternativních formách zaměstnávání OBSAH Editorial...2 Proč hledám

Více

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Projekt Rodina a práce šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, listopad 2013 1 Tato publikace vznikla

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.

Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico. Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 NETRADIČNÍ FORMY PRÁCE A JEJICH VYUŽITÍ PODLE SOUČASNÉ

Více

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou Příručka pro rodiče 2013 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou 2013 Vydání publikace bylo financováno

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Jak sladit rodinu a zaměstnání

Jak sladit rodinu a zaměstnání Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a zaměstnání Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00178, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím

Více

Práce z domova aneb V práci jako doma

Práce z domova aneb V práci jako doma Práce z domova aneb V práci jako doma Autorka: Iva Baslarová Grafika: Zdeněk Trinkewitz Jazyková redakce a korektury: Kristina Karasová Gender Studies, o. p. s., 2011 Kamarád mi včera řekl opravdu dobrý

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky. Bakalářská práce. Konta pracovní doby

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky. Bakalářská práce. Konta pracovní doby Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Bakalářská práce Konta pracovní doby Vypracoval: Dana Fryková Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. České

Více

MEZI PÉČÍ A PRACÍ. Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit

MEZI PÉČÍ A PRACÍ. Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit MEZI PÉČÍ A PRACÍ Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit OBSAH ÚVOD ÚVOD 1. PÉČE A PRÁCE 2. OSOBNÍ INVENTURA 50+ 3. FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE 4. PEČUJÍCÍ NA TRHU PRÁCE - OPRÁVNĚNÉ NÁROKY 3 4 6 10 14

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY Jak na ně? Petra Sochorová, Martina Minárová, Jana Riebová

FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY Jak na ně? Petra Sochorová, Martina Minárová, Jana Riebová FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY Jak na ně? Petra Sochorová, Martina Minárová, Jana Riebová 2013 / 2 Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o specifikách jednotlivých flexibilních úvazků a pomoc při

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Metodika slaďování rodinného a pracovního života - Flexibilní formy zaměstnávání a jak zřídit dětský koutek

Metodika slaďování rodinného a pracovního života - Flexibilní formy zaměstnávání a jak zřídit dětský koutek Metodika slaďování rodinného a pracovního života - Flexibilní formy zaměstnávání a jak zřídit dětský koutek autorky: Mgr. Monika Tannenbergerová Mgr. Jana Koukalová editorka: Šárka Nekudová Ekologický

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE

UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE ODBORNÝ GARANT: JUDr. Eva Dandová AUTOR TEXTU: JUDr. Eva Dandová Učební text č. 2 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání PREZENTACE ŠKOLENÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ Vzniklá v rámci projektu: Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Obsah Obsah...

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Publikace vznikla jako výstup klíčové

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační a informační středisko pro

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více