LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE"

Transkript

1 LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE Prorodinná opatření ve firmách APERIO Společnost pro zdravé rodičovství

2 Lidé jsou to nejcennější, co máte Prorodinná opatření ve firmách

3 Tato publikace vznikla v rámci realizace mezinárodního projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života, který je podpořen Evropským sociálním fondem v ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Lidé jsou to nejcennější, co máte P r o r o d i n n á o pat ř e n í v e f i r m á c h Publikace vychází v českém a anglickém vydání. Editorka Mgr. Markéta Tichá Texty PhDr. Kateřina Boháčová, Mgr. Lucie Ryntová, Mgr. Markéta Tichá Odborná revize Mgr. Eliška Kodyšová, Mgr. Lucie Ryntová Právní texty JUDr. Jana Seemanová Anglický překlad Mgr. Adéla Bahenská, PhDr. Renata Hrubá, Mgr. Jana Markvartová Jazyková korektura Soňa Čapková (čeština), Sean Davidson (angličtina) Grafické zpracování Šimon Chloupek, Ekografika.cz Ilustrace Tereza Nozarová Tisk Tiskárna Daniel s.r.o., Všechna práva k publikaci jsou vyhrazena. Užití této publikace nebo její části je podmíněno souhlasem nositele autorských práv APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Plzeňská 66, Praha 5 ISBN

4 Obsah úvod I. Čas na změnu Čím raději pracují lidé u vás, tím hůře se cítí konkurence Partnerství se zaměstnanými Podpora slaďování práce a rodiny ve firemní kultuře Transparentnost a dostupnost informací pro všechny Prorodinná opatření ve firmách Flexibilita je dnes nutností II. Opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života Podpora péče o děti a další blízké osoby Čas na práci Místo výkonu práce Řízení rodičovské dovolené Cílená podpora otců v péči o děti Nadstandardní pracovní volno a vstřícnost k potřebám zaměstnaných L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 3

5 III. Zavádíme prorodinná opatření do praxe Příprava a projektový záměr Argumenty a data Podpora vedení a koalice pro změnu Co již máme, co je třeba a jak si určit priority Kolik to bude stát a kolik získáme Komunikace, očekávání a dokumentace Podpora a trénink liniových manažerů a manažerek Zkušební provoz a jeho vyhodnocení Využití výsledků a podpora dalších změn Prezentace příkladů Iv. Jak rozhodnout o flexibilním uspořádání práce příklad možného postupu Zjištění charakteristik pracovních pozic, které umožňují flexibilní pracovní režimy Zjištění dosavadních zkušeností a možných překážek Rozhodování o flexibilním uspořádání pracovní doby Příklad vnitřního předpisu o pružném rozvržení pracovní doby v. Genderový audit jak vám může pomoci Jak souvisí genderový audit s podporou slaďování práce a rodiny? Genderový audit není kontrola Využití výsledků genderového auditu Jak genderový audit probíhá? Jak poznáte kvalitní genderový audit? Plán rovnosti APERIO

6 vi. Inspirace ze zahraničí příklady dobré praxe Inspirace ze Švédska Inspirace z Německa Inspirace z Rakouska Inspirace z Polska O projektu, financování a partnerech O projektu Financování projektu Partnerské organizace Literatura a internetové zdroje Literatura Internetové zdroje L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 5

7 Úvod Vážení zaměstnavatelé, vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou publikace, která se věnuje tématu zavádění prorodinných opatření a flexibilního zaměstnávání ve firmách a organizacích. Nabízíme vám informace, ve kterých jsme pro vás zúročili naše zkušenosti, spolupráci s partnerskými organizacemi ze zahraničí a shrnuli zjištění mnohých výzkumů a příkladů dobré praxe. Některá představovaná opatření a návrhy se vám mohou zdát jako z Marsu. Řeknete si možná, že nejste sociální ústav, máte spoustu jiné práce, pro zaměstnané už děláte dost, proč byste měli dělat více. Vězte však, že vám předkládáme osvědčené postupy úspěšných firem u nás i v zahraničí. A že se těmto firmám, i na základě jejich vlastních průzkumů, tato opatření vyplácejí. Pokud chcete uspět, bez angažovaných zaměstnaných a flexibility se dnes neobejdete. Česká republika se zpožděním kopíruje trendy pracovních trhů západoevropských zemí. Rovněž v České republice začínají kvalifikovaní, vzdělaní, talentovaní a schopní lidé hledat taková zaměstnání, která jim dovolují skloubit práci s osobním a rodinným životem a která jim umožňují flexibilitu. Jedná se nejen o ženy, ale i o muže, kteří se začínají více zapojovat do péče o své děti, nebo třeba o pracující, kteří se potřebují postarat o své rodiče. Takoví lidé budou stále častěji opouštět pracoviště, která ustrnou v rigidních režimech, a budou vyhledávat třeba i méně placená, ale vstřícnější pracovní prostředí. Nabízíme vám naše zkušenosti z této oblasti. Čerpáme je ze spolupráce s českými zaměstnavateli z genderových auditů, seminářů a konzultací, a z práce se zaměstnanými rodiči, s nimiž se setkáváme přímo ve firmách, v rámci našich kurzů 6 APERIO

8 a seminářů a prostřednictvím naší webové právní poradny. Dalším zdrojem našich zkušeností je spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi. V jejich zemích jsme navštívili mnohé firmy a organizace a hovořili s klíčovými osobami i běžnými zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Tyto praktické zkušenosti doplňujeme o závěry českých a zahraničních průzkumů a informace z odborných textů. zjaká opatření na podporu slaďování práce a rodiny a flexibilního zaměstnávání můžete u vás zavést? zjak při jejich zavádění postupovat? zjak se vypořádat s různými výzvami? zco vám může na této cestě pomoci? Chcete-li se inspirovat, pak je tato publikace určena právě vám. Váš tým APERIO L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 7

9 8 APERIO

10 Čas na změnu I. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 9

11 I. Čas na změnu Čím raději pracují lidé u vás, tím hůře se cítí konkurence Lidé jsou to nejcennější, co ve firmě nebo organizaci máte. Přinášejí vám rozvoj, inovace, výsledky a zisky. Jen na vás záleží, jaké jim připravíte pracovní prostředí, aby pro vás byli co největším přínosem. Většina lidí tráví v práci podstatnou část svého času. Zároveň však mají i svůj mimopracovní život a s ním spojené potřeby. Dokud je trápí, jak to všechno zvládat, Jde velká část jejich energie nepracovním směrem. Pokud jim umožníte slaďovat práci s osobním životem, vytvoříte tak motivující pracovní prostředí. A v takovém prostředí lidé efektivně a rádi pracují. V dnešní době je mezi zaměstnavateli u nás často slyšet názor, že lidé vezmou práci téměř za jakoukoli cenu a jakýchkoli podmínek a budou za ni vděčni. A není tudíž třeba se o ně nadstandardně starat každý je přece nahraditelný. Mnozí zaměstnavatelé ale přiznávají, jak obtížné je sehnat kvalifikované a spolehlivé lidi. Takových je na pracovním trhu málo a dobře si vybírají, kam a za jakých podmínek půjdou pracovat. Možnost skloubit práci a rodinu je pro ně přitom jedním z nejdůležitějších rozhodovacích kritérií. Zkuste si položit jednoduchou otázku: Může si vaše firma nebo organizace dovolit nebýt vstřícná vůči potřebě svých zaměstnaných sladit rodinný (či osobní) a pracovní život? 10 I. Čas na změnu

12 O co můžete přijít? Jedná se o: zo schopné a zkušené zaměstnance a zaměstnankyně, kteří odejdou jinam, a schopné a talentované lidi na trhu práce, kteří se rozhodnou u vás nepracovat; tím se vám zvyšují náklady spojené s fluktuací zaměstnaných a nutností zaškolovat stále nové pracující, zo dobré jméno a konkurenční výhodu na trhu práce a ve vašem odvětví v oblibě u zaměstnaných vás předběhnou ostatní, tím pádem pravděpodobně nebudete schopni dostatečně rychle inovovat nabídku svých produktů a služeb, zo schopné a zkušené zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se k vám nevrátí po rodičovské dovolené nebo po delším (třeba zdravotním) volnu, zo kladný přístup k práci a lepší výkony vašeho pracovního týmu; pokud dáte svým lidem najevo, že si jich ceníte, má to příznivý dopad na jejich přístup k práci a na jejich výkony, zo velkou míru loajálnosti a podpory svých zaměstnaných, zo lepší kvalitu služeb a přidanou hodnotu pro vaše zákazníky/zákaznice či odběratele/odběratelky; kvalitu vašich služeb může ovlivnit právě i to, zda budete schopni přilákat a udržet si ty nejlepší ve svém oboru, kteří budou chtít pracovat právě pro vás, zo celkově lepší kondici vaší firmy nebo organizace, pokud od vás budou odcházet lidé s dobrou a dlouhodobou znalostí řemesla či oboru, lidé s historickou pamětí vaší firmy, nebo lidé s dobrými dlouhodobými kontakty. Ještě stále si myslíte, že můžete plýtvat cenným potenciálem, který ve svých lidech máte? Dává vám to ekonomicky smysl? Tyto skutečnosti jsou potvrzeny řadou průzkumů a zkušeností. Za všechny jmenujme například průzkumy a zkušenosti shromážděné společností Catalyst, průzkumy Gallupova ústavu, studie společnosti Aon Hewitt, která každoročně po celém světě, i v ČR, vyhodnocuje žebříček nejlepších zaměstnavatelů podle hodnocení zaměstnaných, analýzy odborníků Stephena Wooda (University of Leicester, School of Management), Nicka Blooma (Stanford University, Department of Economics) a dalších expertů a expertek, bohaté zkušenosti naší partnerské německé organizace work&life institut, která mj. umí vyčíslit konkrétní finanční přínos plynoucí L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 11

13 ze zavedení či optimalizace firemních opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života, zkušenosti firem zveřejňované platformou Flexibilního trhu práce, zkušenosti organizace APERIO ze spolupráce se zaměstnavateli v ČR, a mnoho dalších. Co můžete udělat, abyste takovým ztrátám předešli? zvtáhněte zaměstnané do dění a zapojte je do rozhodování. zproměňte firemní kulturu v kulturu vstřícnou rodinnému a osobnímu životu zaměstnaných. zbuďte transparentní a zpřístupněte informace všem. zzaveďte opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného či osobního života. zbuďte flexibilní a vytvořte zaměstnaným dobré a lidské pracoviště. Pojďme si jednotlivé body představit podrobněji. Partnerství se zaměstnanými Talent, schopnosti a dovednosti vašich zaměstnaných, jejich nadšení, motivace a loajálnost, způsob, se kterým přistupují k sobě navzájem i ke klientům a klientkám, jejich podpora, chuť pracovat v souladu s posláním vaší organizace a vašimi zásadami, důvěra, kterou do nich vkládá management, firemní kultura a klima to vše jsou klíčové faktory, které ovlivňují produktivitu vaší organizace, její schopnost inovovat a dlouhodobě ziskově růst. Firma je z podstaty orientována především na své zisky. Pokud se však chcete prosadit a vyniknout v současném vysoce konkurenčním prostředí, musíte se zaměřit i na své zaměstnané. Klíčem k vašim zaměstnaným je vysoká míra důvěry k jednotlivým lidem a schopnost sladit jejich hodnoty a životní směřování s hodnotami a posláním vaší organizace. Lidé dnes chtějí více než jen dobrý plat. Chtějí být spokojenější, mít naplňující život, méně stresu a více možnosti rozhodovat o své práci. Chtějí více času pro svou rodinu, koníčky, přátele. Chtějí respekt a uznání. Jsou často stejně vzdělaní a schopní jako jejich nadřízený/á a chtějí důvěru a pracovní výzvy tomu odpovídající. Chtějí také uznání svých návrhů a myšlenek. 12 I. Čas na změnu

14 Lidé u vás zaměstnaní potřebují vnímat, že jsou pro vás přínosem; potřebují vědět, co od nich očekáváte a jaké Klíčem k vašim zaměstnaným je vysoká míra důvěry k jednotlivým lidem u vás mají možnosti; potřebují vědět, že jejich názory jsou důležité a že jim nasloucháte; potřebují mít možnost probrat a schopnost sladit jejich s vámi svůj pracovní růst. hodnoty a životní směřování s hodnotami a poslá- Berte tedy své zaměstnané jako partnery, dejte jim důvěru, umožněte jim velkou míru svobody, vzdělávejte je a odměním vaší organizace. ňujte dosažené výkony. Vnímejte každého svého zaměstnance či zaměstnankyni jako schopnou a zodpovědnou bytost, zapojujte ho/ji do rozhodování, dávejte mu/jí možnost volby, respektujte jeho/její potřeby a ceňte si jeho/jejích kvalit. Jedině tak si získáte angažované lidi, kteří budou pro vaši firmu či organizaci pracovat s nasazením, budou chtít dělat věci lépe a budou ochotni pro vás udělat i příslovečné něco navíc. Podpora slaďování práce a rodiny ve firemní kultuře Přijměte a respektujte, že lidé u vás zaměstnaní mají potřebu a zájem věnovat se rodinnému a osobnímu životu. Vyjádřete podporu a vstřícnost vůči slaďování pracovního a rodinného či osobního života zaměstnaných ve svých firemních hodnotách, postojích a procesech. Firemní kultura určuje pravidla hry, stmeluje lidi s ohledem na poslání a cíle firmy, ovlivňuje, zda organizaci tvoří vyrovnaný a spolupracující kolektiv nebo je v ní konfliktní a agresivní prostředí. Nastavte svou firemní kulturu tak, aby se lidem u vás dobře pracovalo. Firemní kulturu samozřejmě nezměníte ze dne na den, je to dlouhodobý a neustálý proces. Firemní kulturu také nelze nařídit, nejlepší je vedení osobním příkladem. Harmonizace a slaďování pracovního a rodinného či osobního života jsou v různých životních etapách důležité pro každého pro vrcholový management i zaměstnané. Zaangažujte tedy vedení organizace (ať už je to majitel či majitelka nebo lidé pověření řízením) do podpory slaďování práce a rodiny a získejte L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 13

15 z jejich řad alespoň jeden (ale raději více) osobních příkladů, které můžete představit jak svým zaměstnaným, tak veřejnosti. Využijte deklaraci podpory slaďování práce a rodiny a osobní příklady z vaší firmy ve svých PR a marketingových aktivitách, a to nejen vně, ale i uvnitř organizace. Informujte všemi vhodnými způsoby své zaměstnané o tom, že vaše Harmonizace a slaďování pracovního a rodin- organizace nabízí jako benefit opatření umožňující slaďování práce a rodiny. ného či osobního života O své podpoře flexibilního zaměstnávání dávejte vědět při všech vhodných příležitostech i světu okolo svým klientům/ etapách důležité pro kaž- jsou v různých životních kám, dodavatelům/kám, obchodním partnerům a podobně. dého pro vrcholový management i zaměstnané. Jako zaměstnavatel aktivně podporující slaďování se neváhejte pochlubit 14 I. Čas na změnu

16 ani široké veřejnosti účastněte se tematických veřejných soutěží a přitáhněte Atraktivita vaší firmy či k sobě pozornost lidí. Některým z nich organizace jako dobrého pak jistě budete moci opatření na podporu slaďování představit jako benefit zaměstnavatele k vám přitahuje nejen kvalitní za- v rámci výběrového řízení. Své zkušenosti můžete prezentovat také na odborných městnané, ale také vhodné seminářích, konferencích a podobných příležitostech. a zajímavé obchodní part- S podporou vedení a otevřenou komunikací získáte postupně dobré jméno nery. jak na trhu práce, tak ve svém oboru. Dobré jméno je ku prospěchu vašim obchodním zájmům, jelikož snáze oslovíte a najdete vhodné obchodní partnery. Jako dobrý zaměstnavatel také snadněji najdete dobré zaměstnance a zaměstnankyně. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny Každý člověk ve svém pracovním životě zažije situace, kdy potřebuje sladit práci s rodinnými či osobními požadavky. Pokud lidem nabídnete možnost využít opatření, která jim slaďování usnadní, umožníte jim setrvat v zaměstnání a na pracovním trhu i v době, kdy by to pro ně jinak bylo obtížné. Vám jako zaměstnavateli to dává možnost využít jejich potenciálu a schopností, které by vám jinak byly nedostupné. Zdokumentujte si prorodinná opatření a programy flexibilního zaměstnávání, které nabízíte, a dejte tyto informace vědět všem zaměstnaným. Deklaraci podpory slaďování a jednotlivá opatření si písemně zaznamenejte do svých dokumentů firemních hodnot, strategických dokumentů, politik, obecných pravidel, interních směrnic, kolektivních smluv a podobně. Písemným záznamem a zpřístupněním informací všem zaměstnaným přispíváte k transparentní firemní kultuře. Transparentnost a informovanost podporují partnerský vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnanými, jsou silným motivačním faktorem a zvyšují efektivitu práce. Písemným zakotvením prorodinných opatření kromě transparentnosti nastavujete také spravedlivý přístup pro všechny. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 15

17 Máte pocit, že žádná písemná pravidla nepotřebujete, protože vám stačí osobní Transparentnost a informovanost podporují domluva a nepsaná pravidla? To může do značné míry odpovídat skutečnosti, partnerský vztah mezi zaměstnavatelem a zaměst- nicméně písemná a všem dostupná pravidla se vyplatí i malým a středním zaměstnavatelům. Nemusíte mít složité, dlouhé nanými, jsou silným motivačním faktorem a zvyšují a přemírou podrobností zahlcené interní směrnice a řády. Jednoduché sepsání efektivitu práce. pravidel posiluje konzistentní přístup a zamezuje rozhodnutím na základě osobních sympatií, antipatií či obav. Transparentní prostředí snižuje pravděpodobnost nedorozumění a zajišťuje spravedlivé a rovné zacházení se všemi zaměstnanými. 16 I. Čas na změnu

18 Prorodinná opatření ve firmách Prorodinným opatřením a jejich zavádění ve firmě či organizaci se věnuje celá tato publikace. Prorodinným opatřením zde nazýváme jakékoli opatření nebo program, který dává zaměstnaným možnost slaďovat práci s potřebami rodinného nebo osobního života. Za příjemkyně prorodinných opatření se většinou považují ženy s malými dětmi. Je však třeba, aby prorodinná opatření byla dostupná pro všechny, kdo jsou aktuálně v situaci, kdy je potřebují využít. Může se jednat o zaměstnané ženy i muže v jakémkoli věku, včetně svobodných, bezdětných či starších zaměstnaných. Jednotlivá opatření, která můžete ve firmě či organizaci zavést, najdete v kapitole II. Berte prosím tato opatření jako in- Za příjemkyně prorodinných opatření se většispiraci. Nejedná se o úplný a konečný výčet, variant je celá řada, záleží jen na potřebě nou považují ženy s malými dětmi. Je však důležité, a možnostech vaší organizace a na potřebách vašich zaměstnaných. V některých případech můžete zjistit, že takové opatření aby prorodinná opatření byla dostupná všem, kdo je již máte, jen se u vás nijak speciálně nejmenuje. Pojmy a názvy nejsou důležité. Důležitý je obsah a přínos opatření, transparent- v jakémkoli věku, včetně potřebují ženám i mužům nost (včetně písemných pravidel) a rovný svobodných, bezdětných či přístup pro všechny. starších zaměstnaných. Pokud budete opatření zavádět, dobře si předem zjistěte aktuální potřeby svých lidí a zavádějte pouze taková opatření, která ve vaší organizaci dávají smysl. Zavést vhodná opatření a programy jistě chvíli trvá. Dbejte však na to, aby nevznikla diskrepance mezi písemnou deklarací a firemní praxí. Tématu zavádění opatření programů v organizaci se věnují kapitoly III. a IV. Je možné, že budete vybraná opatření zavádět zprvu postupně jako formu benefitu pro své zaměstnané. Od počátku však mějte na zřeteli (a tento zřetel neztrácejte), že tato opatření a jejich účinnost mají nejlepší výsledky, pokud tvoří promyšlený systém a pokud je organicky začleníte do celkové strategie rozvoje vaší organizace, do všech prvků firemní kultury a do souladu s nimi uvedete všechny relevantní procesy napříč celou organizací. Podrobněji toto téma pojednává kapitola V. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 17

19 Flexibilita je dnes nutností Se zájmem dnes sledujeme firmy jako Google a Facebook, jak zajímavé, motivující a lidské pracovní prostředí nabízejí svým zaměstnaným. Tamní vrcholový management si uvědomil, jak důležité a přínosné je přátelské pracovní prostředí a flexibilita pro zaměstnané Firmy, které flexibilní i pro firmu. Mnozí z vás si teď jistě říkají ale my pracovní režimy a prorodinná opatření zavedly, nejsme Google, nejsme IT firma, dokonce nejsme ani nadnárodní firma, my tu máme shodně vypovídají, že jim úplně jiné starosti, kde bychom vzali přinášejí jasnou konkurenční výhodu. na taková opatření prostředky. To ovšem neznamená, že byste pro sebe a své zaměstnané nemohli v této oblasti udělat nic přínosného. Prozíravější zaměstnavatelé si uvědomují, jak důležitá je v dnešním světě flexibilita, schopnost pružně reagovat. Ne pouze pro zaměstnané, ale pro firmu či organizaci. Firmy, které podporují slaďování pracovního a rodinného či osobního života svých zaměstnaných, shodně vypovídají, že flexibilní pracovní režimy a prorodinná opatření jim, kromě jiných výhod, přinášejí okamžitou dostupnost pracujících, když je potřeba, a lepší servis pro jejich klientelu. Získávají tak významnou konkurenční výhodu oproti neflexibilním firmám. Bez respektu a vstřícnosti k potřebám zaměstnaných se dnes ani v budoucnu zkrátka neobejde žádná firma s ambicí být úspěšná. Mnoho opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného či osobního života pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně přitom není a nemusí Mnoho opatření na podporu slaďování pracovního být nákladných. V základu stačí promyšlené změny v organizaci práce a schopnost dobře a srozumitelně je lidem vysvětlit. Pokud lidé opatřením rozumějí, a rodinného či osobního života pro vaše zaměstnance mají možnost spolurozhodovat o jejich a zaměstnankyně není nastavení a jsou pak v práci spokojenější, a nemusí být nákladných. dokážou vám nabídnout vyšší angažovanost a pochopení a vstřícnost k potřebám vaší firmy. 18 I. Čas na změnu

20 L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 19

21 Nenechte se odradit tím, že pro některá opatření nejsou dostatečná legislativní pravidla, neumožňují daňové zvýhodnění nebo že chybí podpora státu. Firmy v zahraniční jsou často ve stejné situaci. Zjistily však, že se jim tato opatření jednoduše bohatě vyplatí. Nenechte se tedy předběhnout konkurencí a dejte svým zaměstnaným prostor a možnost sladit práci s rodinnými či osobními potřebami. Vytvořte jim lidské a přátelské pracovní prostředí, kde jim práce bude přinášet naplnění a uspokojení. Flexibilita a vstřícnost se vyplatí jim i vám. 20 I. Čas na změnu

22 Opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života II. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 21

23 II. opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života Podpora péče o děti a další blízké osoby Firemní školka nebo jesle Může se jednat o firemní školku (nebo podobné zařízení péče o děti) zřízenou a provozovanou zaměstnavatelem nebo o firemní školku provozovanou na klíč jako externí službu a podobně. Výhody Jako zaměstnavatel touto volbou ukazujete, že si vážíte pracujících rodičů. Rodičům tím kromě dostupné péče o děti umožníte, aby byli svým dětem nablízku. Zvyšujete také loajalitu zaměstnaných rodičů vůči vaší firmě a rovněž svou atraktivitu na pracovním trhu pro případné nové zaměstnance/kyně. Firemní školka je pro zaměstnané obvykle také velkou motivací pro vás pracovat, což vám umožní udržet si kvalifikovanou pracovní sílu. Díky firemnímu zařízení péče o děti se vám budou vracet do práce dříve rodiče z rodičovské dovolené. Na co dát pozor Zřízení školky Založení firemního zařízení péče o děti není v českém prostředí jednoduchou ani levnou záležitostí. Je třeba se dobře obeznámit s platnou legislativou, která zavazuje k plnění přísných hygienických, technických, požárních a dalších norem, 22 II. Opatření na podporu slaďování

24 a získat veškerá potřebná povolení. Rovněž počítejte s nutností zajistit kvalifikovaný personál a jeho průběžné proškolování. Z těchto důvodů je doporučeníhodné konzultovat záměr zřízení školky s někým, kdo má již v tomto ohledu zkušenosti, případně s někým, kdo firemní školku provozuje. Řadu praktických a aktuálních informací najdete na webových stránkách firemni-skolky.cz. Počet dětí a denní režim V předstihu si zjistěte (např. formou dotazníku), jakou službu péče o děti by vaši zaměstnaní využili. Klíčová je otázka, o kolik dětí a v jakém věku se bude jednat, a dále v jakém čase by zajištěná péče o děti byla třeba. To vám pomůže rozhodnout se, jaký typ zařízení péče o děti realizovat. Do školského rejstříku v síti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze registrovat (a získat tak finanční prostředky od státu) pouze školky. Podmínky dané školským zákonem jsou však velmi přísné a registrace školky se finančně vyplatí jen při vyšším počtu dětí. Podrobný a jasný plán Vypracujte a v organizaci prodiskutujte jasný plán. Vyčíslete si náklady spojené se zřízením a provozem školky dle vašich představ a potřeb, předpokládané úspory na nábor nových pracujících a úspory plynoucí z udržení si stávajících zaměstnanců/kyň, dopady na absenci na pracovišti, dopady na firemní kulturu a vztah zaměstnaných k vaší firmě/organizaci. Zodpovězte si otázku, zda se vám firemní zařízení péče o děti vyplatí z dlouhodobého hlediska. Zaznamenejte si také důvody, proč jste si vybrali právě zvolený typ zařízení péče o děti. Dotace z EU Dotace na firemní školky lze čerpat na základě žádosti u Evropského sociálního fondu v rámci oblasti podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Aktuální výzvy k předkládání žádostí naleznete na webových stránkách esfcr.cz. Výzvy pro Prahu najdete na kde firemní zařízení péče o děti spadají do výzev prioritní osy číslo 2. Zaplnění kapacity Pokud předpokládáte, že kapacita zařízení bude časem zaplněna a míst bude méně než žádostí o umístění dětí, stanovte si kritéria, na jejichž základě budete místa obsazovat, a informujte o nich zaměstnané. Například kdo dřív přijde, L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 23

25 ten dřív mele ; přednost mají sólo rodiče (samoživitelé a samoživitelky); přednost mají pracující na pozicích, kde máme nedostatek odborníků/ic; přednost mají rodiče vracející se po rodičovské dovolené; přednost mají rodiče s nižšími příjmy, a tak podobně. Naopak v případě volných míst nabídněte školku k využití jiné (spolupracující) organizaci nebo místním rodičům. Firemní školka se nemusí hodit všem rodičům Někteří rodiče se mohou rozhodnout umístit své děti do školky v místě bydliště nebo zkrátka do jiného zařízení. Myslete s podporou péče o děti i na tyto případy. Práce na směny Pokud se u vás pracuje na směnný provoz, zohledněte tuto skutečnost v provozu firemní školky, aby školku mohli využít skutečně všichni rodiče. Školní prázdniny, dovolené Pamatujte v zařízení péče o děti také na dobu školních prázdnin a dovolených. Zjistěte si předem, nakolik bude v této době kapacita zařízení naplněna a kdy. V době školních prázdnin rozšiřte program o děti školního věku, opět po zjištění zájmu ze strany rodičů. Právní pohled Právní předpisy: zzákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání znařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností zzákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách zzákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 24 II. Opatření na podporu slaďování

26 Poskytování péče a vzdělávání dětem ve firemní školce I) Děti do tří let Péče o dítě do tří let věku v denním režimu na základě živnostenského oprávnění (tzv. vázaná živnost je třeba splnit a doložit další podmínky). Obsah živnosti: a) výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu, b) péče je zaměřená na: ŦŦrozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně-hygienických návyků přiměřených věku dítěte, ŦŦzajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, spánku, odpovídajícího hygienického prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci. Požadavek odborné způsobilosti: zodborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo zodborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách zmaturita Provozovna: z platí vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých zstanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid II) Děti nad tři roky forma firemní školky: a) Školská právnická osoba soukromá mateřská škola (zřizovatelem je zaměstnavatel) požadavky na kvalifikované pedagogické pracovníky/pracovnice. b) Jiná soukromá zařízení (soukromé mateřské školy, kluby, centra apod.) na základě živnostenského oprávnění mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti. L i d é j s o u t o n e j c e n n ě j š í, c o m á t e 25

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE

LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE LIDÉ JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE Prorodinná opatření ve firmách APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Lidé jsou to nejcennější, co máte Prorodinná opatření ve firmách Tato publikace vznikla v rámci

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY MPO, 23. 9. 2015 Bc. Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA VPROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Work/Life Balance Téma flexibilního pracovního uspořádání je potřeba

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů:

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů: MEMORANDUM PRO: OD: Spolek Centrum komunitní práce Ústí nad Labem JUDr. Helena Grout, advokát DATUM: 15. května 2015 RE: Doporučení pro ošetření tématu odchody / příchody na MD, RD jak z pozice zaměstnaných,

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR Zahajovací konference Programu CZ 13 Praha 26. května 2014 Rut Kolínská předsedkyně Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života I.

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE A ROLE ZAMĚSTNAVATELŮ A HARMONIZACE PRÁCE A RODINY

FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE A ROLE ZAMĚSTNAVATELŮ A HARMONIZACE PRÁCE A RODINY FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE A ROLE ZAMĚSTNAVATELŮ A HARMONIZACE PRÁCE A RODINY VPL 457 GENDEROVÉ ASPEKTY TRHU PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ POLITIKY JS 2016 Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Definujte zápatí - název

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Mgr. Barbora Matušů Františkovy Lázně, 24.10.2016 STÁVAJÍCÍ SYSTÉM SLUŽEB PÉČE O DĚTI Mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb. Živnosti péče o

Více

361/2003 Sb. O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

361/2003 Sb. O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 52-76) Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Příloha č.6 EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Na Evropské úrovni jsou nyní velmi aktuálním tématem rodiče, jejich minimální nároky na mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou i práva

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO 5.6.24. Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/agenturni-zamestnavanibozp-a-po Agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Praha, 7.10.2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMOVÉM PROJEKTU MIKROJESLE Zahájení projektu: 1. 1. 2016 Ukončení projektu: 31. 12. 2018 Projekt se zaměřuje

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/ Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Identifikace projektu Délka trvání projektu: 1. 8. 2012 1. 6. 2015 Projekt je financován z

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů VÝSLEDKY VÝZKUMU MEZI MOSTECKÝMI ZAMĚSTNAVATELI Kamila Svobodová Anna Šťastná Realizováno v rámci projektu Společné příležitosti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více