V Bruselu dne KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY"

Transkript

1 "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu (předložená Komisí)

2 EXPOSÉ DES MOTIFS La Commission assistée du groupe "Economie Tarifaire" a procédé à un amen d demand de suspensions temporair d droits autonom du tarif douanier commun qui lui ont été présenté par l Etats membr, y compris certain demand modifiant d suspensions istant actuellement en vigueur. La proposition ci-jointe concerne certains produits industriels, agricol et de la pêche. L demand de suspensions relativ aux produits visés ci-dsus ont été aminé à la lumière d critèr repris dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifair autonom (cf. JO C 128 du , p. 2). A la suite de cet amen, la Commission time que la suspension ou la réduction d droits t justifiée pour l produits repris à l'anne I de la proposition de règlement ci-jointe. Certains produits, pour lquell le maintien d une suspension ne se justifie plus au regard d intérêts économiqu de la Communauté, ont été retirés et sont énumérés à l anne II. Le présent règlement comporte, en effet, deux ann corrpondant, rpectivement, à la liste d produits pour lquels une suspension t proposée ou pour lquels une modification de libellé (incluant le code de nomenclature) t nécsaire et à la liste d produits supprimés de l anne au règlement (CE) n 1255/96. L modifications de dcription de certains produits repris dans l anne au règlement n 1255/96, lorsqu ell sont devenu nécsair, ont été pris en compte de la manière suivante: ajout du code de nomenclature du produit (figurant à l anne du règlement (CE) n 1255/96) à l anne II, ajout de la nouvelle dcription modifiée du produit à l anne I. La durée de la mure proposée t indéterminée, puisque son objet t de modifier l anne du règlement (CE) n 1255/96 du Conseil dont la durée de validité t elle-même indéterminée. CS 2

3 Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise 1, vzhledem k těmto důvodům: (1) Je v zájmu Společenství úplně nebo částečně pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku pro určitý počet nových produktů, které nejsou uvedeny v příloze nařízení Rady (ES) č. 1255/96 ze dne 27. června 1996 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu 2. (2) Produkty, v jejichž případě již Společenství nemá zájem pokračovat v pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku nebo u kterých je nutné změnit jejich popis s ohledem na technický vývoj, musejí být ze seznamu v příloze uvedeného nařízení vyjmuty. (3) Produkty, u kterých je nutné provést změny v popisu, je vhodné považovat za nové produkty. (4) Nařízení (EHS) č. 1255/96 by mělo být proto odpovídajícím způsobem změněno, (5) S ohledem na to, že by se toto nařízení mělo používat od 1. ledna 25, mělo by vstoupit v platnost okamžitě, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Příloha nařízení (ES) č. 1255/96 se mění takto: Článek 1 2 Úř. věst. C,, s.. Úř. věst. L 158, , s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením (ES) č. 1241/24 (Úř. věst. L 238, , s. 1.) 3

4 1. produkty uvedené v příloze I tohoto nařízení se vkládají do přílohy nařízení (ES) č. 1255/96; 2. produkty, jejichž kódy jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení, se zrušují v příloze nařízení (ES) č. 1255/96. Článek 2 Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 25. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne [ ]. Za Radu předseda CS 4

5 PŘÍLOHA I Kód KN TARIC Popis zboží Všeobecná sazba % Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v balení s obsahem netto přahujícím 5 kg Izolované sojové proteiny, obsahující 6,6 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 8,6 % fosforečnanu vápenatého Fosforečnan vápníku a sodíku, s obsahem fluóru,5 % hmotnostních nebo více, avšak nižším než,2 % hmotnostních v sušině, určený k použití při výrobě přísad ke krmení zvířat (a) Nitro-1,2,4-trichlorobenzén Nitro-p-krol '-Chloropropiofenon Hydroxybis[2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenol)fosforečnan] hlinitý Ař-Methyl-2-(3,4-dimethoxyfenol)ethylamin Amino-p-anisanilid Ař-{3-[3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]fenol}-Ař-ethylacetamid Tetrakis(4-methylpentan-2-oximino)silan Isokyanooctan ethylu Methylbis(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodofenol)keton Amino-1-methyl-3-propylpyrazol-5-karboxamid Fosforečnan (2fí)-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazol[4,3-a]= pyrazin-7(8//)-yl]-1-(2,4,5-trifluorofenol)butyl-2-amonium, monohydrát trans-4-hydroxy-l-proline Pyrrolidin Oblimersen sodný (DCIM) Antireflní povlak, složený z aminopryskyřic a modifikovaných formaldehydových pryskyřic, ve formě roztoku 1-methoxypropan-2-ol a ethyl laktátu, obsahující 15 % hmotnostních nebo více, ale ne více než 24 % obou polymerů dohromady cs 5

6 Kód KN TARIC Popis zboží Antireflní povlak, obsahující: - 3 % nebo více, ale ne více než 4 % cyklohanonu, - 3 % nebo více, ale ne více než 4 % 1-methyl-2-pyrolidonu, - 2 % nebo více, ale ne více než 3 % tetrahydrofurfuryl alkoholu Všeobecná sazba % Antireflní povlak, stávající z modifikovaného methakrylového polymeru, obsahující ne více než 1 % hmotnostních polymeru, ve formě roztoku v 2- methoxy-1-methylethylacetátu a 1-methoxy-2-propanolu Antireflní povlak, stávající z kopolymeru hydroxystyrenu a methylmethakrylátu, modifikovaný chromoforovými skupinami, obsahující ne více než 1 % hmotnostních polymeru, ve formě roztoku v 1-methoxy-2-propanolu a ethyllaktátu Spinosad (ISO) Katalyzátory, obsahující 69 % hmotnostních nebo více ale ne více než 79 % (2- hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhanoat Směs alkylnaftalenů, s obsahem hmotnostním: - větším než 88 %, avšak maximálně 98 % hadecylnaftalenu - větším než 2 %, avšak maximálně 12 % dihadecylnaftalenu Směsi inozinu (DCI), dimepranolu (DCI) a acedobenu (DCI) Dioxid zirkonu, stabilizovaný kysličníkem vápenatým, ve formě prášku Směs s obsahem polymerů glycerolu větším než 7 % hmotnostních, avšak na více než 8 % a 1,2-epoxypropanu a kopolymeru dibutylmaleinanu a N-vinylu-2- pyrolidonu větším než 2 %, avšak ne více než 3 % Směsi reaktivních látek s kyselinami oktadekanekarboxylovými, polymerizovanými alifatickým polyeterdiaminem Polymery etylénu a styrénu, zítěné divinylbenzenem, ve formě suspenze Reflekční fólie, tvořená vrstvou polyuretanu, která má z jedné strany bezpečnostní značky proti napodobování, padělání nebo záměně údajů nebo proti kopírování, nebo úřední značku pro stanovené upotřebení a zapuštěné sklo ve tvaru kuliček a na druhé straně lepící vrstvu, pokrytá z jedné nebo obou stran snímatelnou ochrannou fólií Laminovaná reflní dka, tvořená polykarbonátovým filmem z jedné strany tvarovaným pravidelným reliéfním vzorkem a z obou stran pokrytým jednou nebo více vrstvami plastového materiálu, buď ano či ne pokrytou lepicí vrstvou a snímatelnou fólií Reflní fólie, tvořená vrstvou poly(vinylchloridu), polyteru alkydu, která má z jedné strany bezpečnostní značky proti napodobování, padělání nebo záměně údajů nebo proti kopírování, nebo úřední značku pro stanovené upotřebení, viditelné pouze při osvětlení, a zapuštěné sklo ve tvaru kuliček a na druhé straně lepící vrstvu, pokrytá z jedné nebo obou stran snímatelnou ochrannou fólií Přilnavý film složený v základu z kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA) o tloušťce 7 µm nebo větší a s přilnavou částí akrylového typu o tloušťce 5 µm nebo větší, na ochranu povrchu silikonových disků cs 6

7 Kód KN TARIC Popis zboží Reflní fólie, tvořená vrstvou polyetylénu, polyuretanu, která má z jedné strany bezpečnostní značky proti napodobování, padělání nebo záměně údajů nebo proti kopírování, nebo úřední značku pro stanovené upotřebení, viditelné pouze při osvětlení se zpětnou reflí, a zapuštěné sklo ve tvaru kuliček a na druhé straně lepící vrstvu, pokrytá z jedné nebo obou stran snímatelnou ochrannou fólií Všeobecná sazba % Fólie z polyuretanové pěny, o tloušťce 3 mm (± 15 %) a hustotě větší než,9435, avšak nepřevyšující, Monofilamenty z polyteru nebo polybutylentereftalátu, o rozměru příčného průřezu větším než,5 mm, ale nepřahujícím 1 mm, pro použití při výrobě zipů (a) Netkané ttilie, tvořené prostředním elastomerovým filmem povrstveným na každé straně netkanými polypropylénovými vlákny, vytvořenými přímým tažením, o hmotnosti 2 g/m 2 nebo více avšak maximálně 3 g/m Kuličky z E-skla o průměru větším než 2,3 mm, avšak maximálně 26 mm Odpad a šrot z titanu a titanových sloučenin, kromě těch s obsahem hliníku větším než 1 %, avšak maximálně 2 % hmotnostních Sloučeniny titanu a hliníku s obsahem hliníku větším než 1 %, avšak maximálně 2 % hmotnostních, dky nebo svitky o tloušťce,49 mm nebo větší, avšak maximálně 3,1 mm, šířce 1 mm nebo větší, avšak nepřahující mm, určené k výrobě výrobků v podpoložce (a) Sloučeniny titanu, hliníku a vanadu, s obsahem hliníku 2,5 % nebo větším, avšak nepřekračujícím 3,5 % hmotnostních a vanadu 2, % nebo více, avšak nepřekračujícím 3, % hmotnostní, v dkách nebo svitcích o tloušťce,6 mm nebo větší, avšak nepřekračující,9 mm, šířce nepřahující1 mm, určené k výrobě výrobků v podpoložce (a) Jednotka nízkofrekvenčního audiozilovače, obsahující alpoň jeden nízkofrekvenční zilovač, jeden statický měnič a jeden zvukový generátor, určená pro výrobu aktivních reproduktorových soustav (a) Cívka hlavy videorekordéru, s obrazovými hlavami nebo s obrazovými a zvukovými hlavami a elektrickým motorem, používaná při výrobě výrobků č (a) Plazmový zobrazovací panel stávající jen z adrovací a zobrazovací elektrody, s řídící a/nebo kontrolní elektronikou nebo bez ní pouze pro pixelovou adru a s přívodem elektrické energie nebo bez ní Čočky, zasazené, používané při výrobě projekčních televizí (a) a) Propuštění pod tímto zařazením je podmíněno splněním podmínek uvedených v příslušných opatřeních Společenství. cs 7

8 PŘÍLOHA II: Kód KN TARIC cs 8

9 cs 9

10 FICHE FINANCIÉRE 1. INTITULÉ DE LACTION Proposition de rěglement du Conseil modifiant le rěglement (CE) n 1255/96 portant suspension temporaire d droits autonom du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricol et de la péche. 2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S) Chap. 12 art BASE JURIDIQUE Art. 26 du Traité-CE. 4. DESCRIPTION DE KACTION Suspension d droits du tarif douanier commun pour l produits susvisés. 7. INCIDENCE FINANCIÈRE Pour réduire l problěm économiqu liés à la durée d rěglements istants précédemment, le rěglement (CE) n 1255/96 du Conseil, actuellement en vigueur, ne comporte pas de dáte de frn de validitě. La présente proposition de rěglement du Conseil ne reprend que l modifications qui doivent ětre nécsairement apporté à l anne du rěglement istant pour tenir compte: 1. d nouvell demand de suspensions qui ont été présenté et retenu, 2. d évolutions techniqu d produits et de l évolution économique du marché qui conduisent à supprimer certain d suspensions istant, 3. d modifications de cod de nomenclature. Seul l modifications repris souš 1. et 2. ont évidemment une incidence financière. Addition: Cette anne, en plus d modifications du à un changement de code NC, comprend 33 produits nouveaux. L suspensions corrpondant géněrent un montant de droits non per9us, calculé à partir d importations prévu dans l Etat membre demandeur pour l'année 25, de 9,8 MEUR. CS 1 CS

11 Cependant il apparaít, au vu d statistiqu istant pour l anné précédent, que ce montant doit étre augmenté ďun facteur moyen qui peut étre timé à 1,8, pour tenir compte d importations réalisé dans l autr Etats membr utilisant l mém suspensions. Soit donc une perte de recette ďenviron 17,7 MEUR. Supprsion: Cette anne introduit la supprsion de 9 produits corrpondant à d droits de douane de nouveau per9us et donc à une augmentation d rsourc de 3,3 MEUR déterminés à partir d demand de suspensions ou d statistiqu disponibl (21). Coút prévisionnel de Taction actuelle Uimpact sur la perte de rsourc propr engendré par le présent rěglement, sur base d statistiqu disponibl (21), peut alors étre timé à environ 17,7-3,3 = 14,4 MEUR (montant brut, frais de perception inclus) x,75 = 1,8 MEUR (montant net) pour la périodě La moins value d rsourc propr traditionnell corrpondante devra étre fmancée par l Etats membr par le biais ďun recours additionnel à la rsource PNB. 8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES Le contróle de la dtination particuliěre de certains d produits visés par ce rěglement du Conseil se fera en conformité avec l articl 291 à 3 du rěglement de la Commission (CEE) n 2454/93 fixant l dispositions ďapplication du code d douan communautair. CS 11 CS

Příloha nařízení (ES) č. 1255/96 se mění takto: 2. vypouštějí se produkty, jejichž kódy jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

Příloha nařízení (ES) č. 1255/96 se mění takto: 2. vypouštějí se produkty, jejichž kódy jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení. 31.12.24 Úřední věstník Evropské unie L 396/13 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2271/24 ze dne 22. prosince 24, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.11.2010 KOM(2010) 681 v konečném znění 2010/0331 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 30.12.2015 CS L 345/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/2448 ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2014 COM(2014) 693 final ANNEX 1 PŘÍLOHA [ ] návrhu NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.3.2007 KOM(2007) 92 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

V Bruselu dne 18.06.2004 KOM(2004) 435 v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 18.06.2004 KOM(2004) 435 v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.6.24 KOM(24) 435 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 255/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 o společných pravidlech

Více

STANOVISKO č. STAN/6/2004 ze dne 9. 6. 2004

STANOVISKO č. STAN/6/2004 ze dne 9. 6. 2004 STANOVISKO č. STAN/6/2004 ze dne 9. 6. 2004 K výkladu některých ustanovení novely zákona o penzijním připojištění vydané pod č. 36/2004 Sb. I. Úvod Dne 5. 2. 2004 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6 L 350/46 Úřední věstník Evropské unie 30.12.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou

Více

450 / 900 / 1300. Automatické univerzální olejové hořáky

450 / 900 / 1300. Automatické univerzální olejové hořáky Automatické univerzální olejové hořáky 450 / 900 / 1300 Zástupce pro ČR: EKOTEZ spol. s r.o. Koněvova 47 130 00 Praha 3 Česká republika Tel.: + 420 221 599 163 Fax: + 420 222 582 495 vytapeni@ekotez.cz

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.11.2015 COM(2015) 567 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 21-30 Návrh zprávy (PE 355.367v04-00) Jacques Toubon Návrh směrnice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 15. ledna 2009 Předmět: Návrh Nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.1.2005 KOM(2005) 2 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

MINISTERE DE LA JUSTICE PARIS JURISCOPE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA.

MINISTERE DE LA JUSTICE PARIS JURISCOPE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA. MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION PARIS Aide juridictionnelle République Tchèque Mars 2005

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne XXX C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Václav Petržílka Demonstrační pokus měření rychlosti zvuku v plynech Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 61 (1932), No. 6, 254--258 Persistent URL:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2008 KOM(2008) 430 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde

Více

Nová pozastavení cla platná od 1. 7. 2013 (předběžná verze)

Nová pozastavení cla platná od 1. 7. 2013 (předběžná verze) Nová pozastavení cla platná od 1. 7. 13 (předběžná verze) 81 91 Koncentrovaný protlak (pyré) z aceroly: z plodů rodu Malpighia spp., s obsahem cukru 13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

Více

SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 36 FUG PRO KLAVÍR 3.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 36 FUG

SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 36 FUG PRO KLAVÍR 3.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 36 FUG SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 6 FUG PRO KLAVÍR.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 6 FUG Spis O novém systému fugy je neodmyslitelně spjat s cyklem 6 fug pro klavír a vznikl jako teoretické zdůvodnění

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2010 KOM(2010) 749 v konečném znění 2010/0359 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES, co se týče produktů, jež mohou být osvobozeny od tzv.

Více

Nové TARIC kódy. SPD Související Poznámky. kód pro 3. země dovoz vývoz předpisy. 4 5 6 7 8 9 k 1.7.2013. Kap.11

Nové TARIC kódy. SPD Související Poznámky. kód pro 3. země dovoz vývoz předpisy. 4 5 6 7 8 9 k 1.7.2013. Kap.11 Nové TARIC kódy Kap.11 1104 29 17 10/80 - - - - - Mletá zrna čiroku, která byla alespoň loupaná nebo odklíčkovaná, pro použití k výrobě balících výplní - 129 /t; Q N4 1104 29 17 90/80 - - - - - Ostatní

Více

Změna seznamu č. 4 v Úvodní brožuře

Změna seznamu č. 4 v Úvodní brožuře Změna seznamu č. 4 v Úvodní brožuře OBV dovoz Podle 11 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů je nutné předložit doklady, které prokazují, zda jsou hračky z

Více

Aldehyde, cetone ou autre?

Aldehyde, cetone ou autre? Výukové materiály Aldehyde, cetone ou autre? Autor: RNDr. Jana Parobková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy): Chimie Tematický celek: Dérivés oxygénés,

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

GMD DOKONA LÁ SKLIZEŇ TR Á VY!

GMD DOKONA LÁ SKLIZEŇ TR Á VY! GMD DOKONA LÁ SKLIZEŇ TR Á VY! GMD DISKOVÉ ŽACÍ STROJE SÉRIE GMD 100 A 100 - GII Diskové žací stroje série GMD 100 a 100 - GII Jedinečná rychlost práce, žací lišta bez ucpávání a žádné nože, které by se

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DEKORATIVNÍ KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AD1521

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DEKORATIVNÍ KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AD1521 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DEKORATIVNÍ KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AD1521 13 14 17 15 18 16 19 20A 23A 21A 24A 22A 22B 23B 26B 24B 27B 25B 28B effet.! Équiper la pièce de prises d'air pour éviter que la hotte

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 14. ledna 2005 (17.01) (OR. en) 5432/05 TDC 1

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 14. ledna 2005 (17.01) (OR. en) 5432/05 TDC 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 14. ledna 2005 (17.01) (OR. en) 5432/05 TDC 1 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 13. ledna 2005 Předmět: Návrh nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

1902 19 10 90/80 - - - - Ostatní 7,7 + 24,6 /100 kg/net; Q

1902 19 10 90/80 - - - - Ostatní 7,7 + 24,6 /100 kg/net; Q KN-kód TARIC- Název zboží MJ Celní sazba 0bchodně politická opatření SPD Související Poznámky kód pro 3. země dovoz vývoz předpisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nové TARIC kódy Kap. 07 0708 20 00 10/80 - - Fazole

Více

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Karel Dusl O vektorových výrazech pro součtové vzorce eliptických fynkcí Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 54 (1925), No. 1, 18--26 Persistent URL:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2011 (OR. en) 17055/11 Interinstitucionální spis: 2011/0342 (NLE) ANTIDUMPING 95 COMER 230

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2011 (OR. en) 17055/11 Interinstitucionální spis: 2011/0342 (NLE) ANTIDUMPING 95 COMER 230 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. listopadu 2011 (OR. en) 17055/11 Interinstitucionální spis: 2011/0342 (NLE) ANTIDUMPING 95 COMER 230 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se

Více

d électricité stagne actualités aktuality

d électricité stagne actualités aktuality ÉCONOMie en BreF ekonomika ve zkratce actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008

Více

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Financování nerodinné individuální péče o děti ve Francii Céline Argenti-Dubourget,

Více

ČSN EN ISO 28199-1 OPRAVA 1 67 3131

ČSN EN ISO 28199-1 OPRAVA 1 67 3131 ICS 87.040 ČSN EN ISO 28199-1 OPRAVA 1 67 3131 Červen 2010 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Nátěrové hmoty Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení Část 1: Terminologie a příprava

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.12.2005 KOM(2005) 682 v konečném znění 2005/0266 (ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D032212/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D032212/02. Rada Evropské unie Brusel 11. července 2014 (OR. en) 11824/14 ENV 668 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. července 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D032212/02 Předmět: Generální

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 26/V/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 26/V/2005 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26/V/2005 K(2005) 1452 v konečném ROZHODNUTÍ KOMISE 26/V/2005 o elektronické knihovně vybraných zdrojových dokumentů, které obsahují barevné fotografie nebo

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. října 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Úvodní příručka. ThinkCentre

Úvodní příručka. ThinkCentre ThinkCentre Úvodní příručka Uvnitř - důležité informace o bezpečnosti - záruka a upozornění - nastavení počítače - obnova softwaru - odstraňování problémů a diagnostika - podpora a servis IBM - nabídka

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG

GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG FR CS 3 11 Dans le souci d une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons

Více

CS PŘÍLOHA. Předloha

CS PŘÍLOHA. Předloha CS PŘÍLOHA Předloha ROZHODNUTÍ č. 1/2015 ZVLÁŠTNÍHO VÝBORU CARIFORUM-EU PRO CELNÍ SPOLUPRÁCI A USNADNĚNÍ OBCHODU ze dne [ ] o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Dohodě o hospodářském

Více

AUTODOME řady 7000 (IP a HD)

AUTODOME řady 7000 (IP a HD) AUTODOME řady 7000 (IP a HD) AUTODOME 7000 cs Návod k použití AUTODOME řady 7000 (IP a HD) Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 6 1.1 Informace o tomto návodu 6 1.2 Právní informace 6 1.3 Bezpečnostní opatření

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 9.4.2014 L 106/7 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2015/16 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2015/16 DOSSIERS DE PRESSE FC Viktoria Plzeň Mis à jour le 03/11/2015 13:03HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2015/16 DOSSIERS DE PRESSE Doosan Arena - Plzeň Jeudi, 5 novembre 2015 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe E - Journée 4

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.10; 91.100.60 2007 Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace ČSN EN 14509 74 7725 Duben Self-supporting

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

AUTODOME 7000 VG5-7130, VG5-7230. cs Provozní příručka

AUTODOME 7000 VG5-7130, VG5-7230. cs Provozní příručka AUTODOME 7000 VG5-7130, VG5-7230 cs Provozní příručka AUTODOME 7000 Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 6 1.1 Informace o tomto návodu 6 1.2 Právní informace 6 1.3 Bezpečnostní opatření 6 1.4 Důležité bezpečnostní

Více

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2015/C 143/04)

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2015/C 143/04) 30.4.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 143/3 (2015/C 143/04) Na straně 155 se za tabulku náležející k bodu 3 doplňkové poznámky 1 ke kapitole 30 doplňuje nový bod 4, který zní: 4. Doporučená denní

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie L 152/28 Úřední věstník Evropské unie 13.6.2012 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 336/55 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1165/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu

Více

Označování produktů energetickými štítky

Označování produktů energetickými štítky Označování produktů energetickými štítky Informace pro obchodníky Tréninkový manuál Part of INTELLIGENT ENERGY E U R O P E This version of the logo is reserved for other EU programmes or inititiatives

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

Vážení, dostáváte do rukou další číslo našich News.

Vážení, dostáváte do rukou další číslo našich News. Vážení, dostáváte do rukou další číslo našich News. Vstup České a Slovenské republiky do Evropské Unie je ojedinělou událostí nejen z hlediska politického a historického, ale v neposlední řadě též z hlediska

Více

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /..

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. EVROPSKÁ KOMISE D012385/02 PŘEDLOHA verze 3.00 ze dne 10. prosince 2010 Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1. B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou

1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1. B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou 1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o

Více

Název: Suivi d une réaction par conductimétrie

Název: Suivi d une réaction par conductimétrie Výukové materiály Název: Suivi d une réaction par conductimétrie Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace,

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR REPRISE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE NÁVRAT ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA ČESKÝ TRH

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR REPRISE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE NÁVRAT ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA ČESKÝ TRH ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka.

Více

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském)

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském) INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA C/ Serrano Galvache nº 4 28033 Madrid Tel.: (34) 91 302 04 40 Fax: (34) 91 302 07 00 director.ietcc.@csic.es www.ietcc.csic.es Oprávněný a notifikovaný

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 350/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1231/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy

Více

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc. O čem budeme mluvit Úvod do chemie a technologie polymerů Makromolekulární řetězce Struktura, fázový stav a základní vlastnosti

Více

kapitola 81- tabulková část

kapitola 81- tabulková část 8100 00 00 00/80 OSTATNÍ OBECNÉ KOVY; CERMETY; VÝROBKY Z NICH 8101 00 00 00/80 Wolfram a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu 8101 10 00 00/80 - Prášek - 5 PRO:MM DURX 8101 94 00 00/10 - Ostatní: 8101

Více

NOVÉ STUDIJNÍ OBORY NOVÁ POVOLÁNÍ EDUCATION: NEW STUDY SPECIALIZATIONS AND NEW PROFESSIONS

NOVÉ STUDIJNÍ OBORY NOVÁ POVOLÁNÍ EDUCATION: NEW STUDY SPECIALIZATIONS AND NEW PROFESSIONS NOVÉ STUDIJNÍ OBORY NOVÁ POVOLÁNÍ EDUCATION: NEW STUDY SPECIALIZATIONS AND NEW PROFESSIONS Slavomíra Ježková Anotace Nové informační technologie svou podstatou, svou vlastní slovní zásobou a tím, že jsou

Více

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. COBRATEX TRUBKA COBRAPEX trubka s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.5.2010 KOM(2010)278 v konečném znění 2010/0148 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

(Text s významem pro EHP) (4) Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím

(Text s významem pro EHP) (4) Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím CS L 190/38 Úřední věstník Evropské unie 11.7.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 658/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Engelbert Keprt Subjektivní metoda pro měření fotoelastická Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 64 (1935), No. 8, 298--302 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/121215

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výživě pro malé děti. {SWD(2016) 99 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výživě pro malé děti. {SWD(2016) 99 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.3.2016 COM(2016) 169 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výživě pro malé děti {SWD(2016) 99 final} CS CS OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. TRH S VÝŽIVOU PRO MALÉ DĚTI

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 154/12 Úřední věstník Evropské unie 15.6.2012 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích

Více