Použití současných materiálů jako ekologických (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití současných materiálů jako ekologických (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství"

Transkript

1 TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Beton Použití současných materiálů jako ekologických (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství 1. 1 Ekologické hodnocení Beton patří mezi základní stavební materiály. Vzniká smícháním cementu, drobného a hrubého kameniva, vody, různých přísad a příměsí. S pomocí mnoha druhů přísad může beton dosáhnout zcela výjimečných vlastností. Tyto vlastnosti pak mohou být využity podle typu, umístění a zatížení konstrukce přesně tak, jak to dané podmínky vyžadují. Beton můžeme považovat z určitého pohledu za ekologický materiál, protože vzniká přírodním procesem a z přírodních materiálů. Velice rozvinutá je dnes i technologie jeho druhotného zpracování a recyklace. Např. beton lze předdrtit a znovu použít jako kamenivo pro výrobu dalšího betonu. Proti betonu jako stavebnímu materiálu jsou často námitky. Jednoznačná odpověď v této souvislosti však není možná, protože za pojmem beton se skrývají rozmanité stavební materiály spojené cementem. Pouze 20 až 25% betonové směsi tvoří cement, ale navzdory tomu zapříčiňuje tato složka největší dopad na životní prostředí. Problematické mohou být i speciální přísady, jako např. plastifikátory a bednící olej. Ocelové armatury a jiné kovové prvky v betonu mohou narušit, zeslabit nebo zesílit přirozená a umělá elektromagnetická pole prostředí, což se spojuje s negativním hodnocením železobetonu z hlediska stavební biologie. Použité kovy se vyznačují vysokou spotřebou energie při jejich výrobě. Bourání, odstraňování a případné opětovné využití hlavně železobetonových konstrukcí představuje výrazný technologický a ekologický problém. Stavby z betonu působí vzhledem k absenci povrchové struktury monotónním, chladným a strohým dojmem. Vzhledem k jeho masovému nasazení v btové výstavbě posledních desetiletí poznamenaly tyto vlastnosti betonu negativní obraz našich sídel. V posledních letech se betonářský průmysl pokouší změnit image betonu novými pojmy jako bytový betonů, biobeton aj. a vyvinuly se nové druhy betonů (pojiva na bázi dřevocementu apod.), které jsou z ekologicko-biologického hlediska hodnoceny částečně pozitivně. Pod pojemem biobeton se rozumějí betonové stavební látky, u kterých se jako pojivo použilo hydraulické vápno namísto cementu, přičemt je snaha dosáhnout stejné charakteristiky pevnosti a trvanlivosti. Podrobným způsobem se dělají pokusy nahradit ocelovou výzkuž v souvislosti se zářením neutrálními materiály (např. bambus, plastová vlákna) nebo použít jako příměsi organické materiály, jako korkovou drť nebo dřevní moučku Suroviny a výrobní proces Beton je směsí pojiv (cementu), příměsí (písku, štěrku, lehkých příměsí) a vody, která se chemicko-fyzikálními procesy mění na materiál vlastnostmi podobný kamenu. Cement 1

2 tvoří 20 až 35% podílu betonu a dodává mu tvrdost a uzavřenost. Výběrem vhodných přísad se beton přizpůsobuje požadovanému použití a dodává se v různých směsích podle tvrdosti. Do betonu se přidávají i např. různé chemické příměsi, které zlepšují jeho zpracovatelnost (plastifikátory) a vodotěsnost, zabraňují procesům smršťování, urychlují nebo zpomalují tuhnutí, chrání proti mrazu, vytvářejí vzduchové póry (provzdušňovací přísady) aj Použití ve výstavbě Přednostmi betonu je jeho volná formovatelnost, vysoká pevnost, dobré statické vlastnosti, dobrá tepelně akumulační a zvukově izolační schopnost. Beton má nízké tepelně izolační vlastnosti zapříčiněné jeho vysokou tepelnou vodivostí, studený povrch a nevýhodné vlastnosti vzhledem k difuzi vodních par. Přijatou vodu odevzdává velmi pomalu, takže stavební prvky z betonu vyžadují dlouhý čas schnutí, např. u betonových stěn je to v porovnání s cihlovým zdivem šestinásobek času. Čas schnutí, difuzní a tepelně izolační vlastnosti betonu se zlepšují jeho pórováním nebo přidáním pórovitých přísad (keramzitu, cihlové drtě, přírodní pemzy, vysokopecní strusky aj.). Pevnost betonu v tahu a v ohybu je nízká, proto se tyto charakteristiky zlepšují vložením ocelové armatury nebo rohoží do betonových konstrukcí. Ocelové prvky se v betonu proti rezavění chrání cementovou kaší. Stavební poruchy mohou nastat, pokud trhlinami vnikne kyselá dešťová voda s obsahem síry do konstrukce. Beton má zdánlivě omezenou životnost, avšak mnohé betonové stavby vyžadují asi po 30 letech sanaci pro vysoký podíl oxidu uhličitého v ovzduší, který ve spojení s vlhkostí mění alkalické hodnoty konstrukcí směrem k neutrálním a dochází k rezavění ocelové výztuže v betonu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat roztažnosti betonu. Při kombinaci s dřevem, sádrou, s cihlou a s některými tepelně izolačními materiály je možná tvorba trhlin. (zpracováno dle NAGY, Eugen. Nízkoenergetický ekologický dům. 1. vydání. Bratislava: Jaga, s. ISBN ) 1.4 Ekologický cement Výroba cementu je sama o sobě velmi neekologická. Odhaduje se, že na celkové světové produkci oxidu uhličitého se podílí celými 5%. Není proto divu, že v dnešní době, kdy zelená ekonomika stojí v popředí společenského zájmu, se hledají způsoby, jak jeho produkci udělat šetrnější k přírodě. Novým typem je cement, jehož výroba neprodukuje oxid uhličitý, ale naopak ho absorbuje. Na obrázku ekologický cement. (zpracováno dle GROGMANN, Jan. Ekologičtější výroba cementu [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.ekobydleni.eu/domy/ekologictejsi-vyroba-cementu>) 2

3 V poslední době začíná beton v Čechách zaznamenávat znovuzrození a využití pohledového betonu je designován lahůdka. V zahraničí je beton naprosto běžným a atraktivním materiálem. Přesto u lidí, kteří staví u nás, je slovo beton stále synonymem neekologického materiálu. Ale co když bude beton vyroben tak, že to bude ten nejekologičtější beton na trhu a přitom si uchová vysokou kvalitu a k tomu bude designově působivý? Beton je u nás stále vnímám především jako strohý, chladný a šedivý konstrukční materiál, který byl preferován v dobách nedávno minulých, kdy u nás vyrůstala sídliště, stadiony a další stavby monumentálních rozměrů. (zpracováno dle Beton jako moderní a ekologický materiál! [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.dumabyt.cz/rubriky/dum/materialy-a-technologie/beton-jakomoderni-a-ekologicky-material_22797.html>) 1. 5 Recyklace betonu? Je možné, aby se beton čistil sám? Jak je to s recyklací betonu? Při demolici betonových staveb lze využít recyklaci betonu. Výsledný materiál (recykláž) lze např. použít jako materiál pro podkladní vrstvy a na různé zásypy a terénní úpravy. Tímto se nahrazují jiné, často přírodní zdroje. Tím lze dosáhnout úspory v nákladech i v šetrnosti k přírodě. Beton se za jistých okolností dokáže sám čistit. Stačí mu k tomu pouze Slunce nebo jiný zdroj UV-A záření a čas od času opláchnutí vodou. Podmínkou je ovšem použití cementu s technologií TX Active. Výsledkem je samočisticí beton s příznivým vlivem na kvalitu ovzduší. (zpracováno dle Co je to beton. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.ebeton.cz/encyclopedia-detail/4133/>) 1. 6 Betonové střešní tašky příklad ekologicky orientovaného využití I když se to na první pohled nezdá, výrobní proces betonových střešních tašek je šetrný k životnímu prostředí. Ekologická studie dokázala, že např. při produkci emisí CO 2 je na tom v porovnání s pálenou o 55% lépe. Také energetická náročnost při výrobě těchto druhů střešních krytin je velmi rozdílná. Na výrobu betonové tašky je potřeba o 70% nméně energie než na výrobu tašky pálené. To je dáno tím, že vytvrzování betonových tašek probíhá pouze při 60 C, kdežto při vypalování tašek z hlíny probíhá při 1000 C, je tedy energeticky náročnější, a tím tato výroba daleko více zatěžuje životní prostředí. Nejčastěji ale volíme mezi pálenými a betonovými taškami. Užitné vlastnosti nabízejí oba typy srovnatelné. Ve prospěch těch betonových hovoří nižší cena, životnost je až 100 let. Mnozí výrobci také nabízejí až třicetiletou záruku. Na obrázku příklad betonové střešní tašky. 3

4 Betonové střešní tašky jsou vyráběny z prvotřídních surovin portlandského cementu, tříděného křemičitého písku, barevných pigmentů na bázi oxidů železa (dodávají taškám požadovaný odstín) a vody. Vyrábějí se kombinovanou technologií natahování a protlačování betonové směsi. Ta zaručuje vysokou míru zhutnění betonu, což je předpoklad pro dosažení vysokých technických parametrů výrobku. Krytina díky tomu vykazuje velkou pevnost, nízkou nasákavost (max 9%), mrazuvzdornost a tvarovou přesnost. (zpracováno dle Betonová střešní taška je levnější a ekologická [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/ betonova-stresnitaska-je-levnejsi-a-ekologicka.html>) 2. Cihla 2. 1 Ekologické hodnocení Z ekologického hlediska jsou vůči cihlářským produktům námitky zejména v souvislosti s vysokou energetickou spotřebou při jejich výrobě, odhlédneme-li od toho, jsou vcelku přijatelným produktem. Cihlářské produkty nemění přirozená elektrická a magnetická poled a taktéž vykazují neutrální chování vůči umělým elektrickým a elektrostatickým polím. Výhodou cihlové výstavby je rozebíratelnost, dodatečně pozdější konstrukční změny a bezproblémové bourání zdiva. Cihla je recyklovatelný materiál, cihlová drť a úlomky se mohou znovu použít jako příměsi (např. do betonů) nebo jako výplňový materiál. Cihlová sutina se může opětovně použít jako výplňový materiál na výrobu lehčených betonových tvarovek a jako cihlová močka na pokrytí sportovních a tenisových ploch Použití ve výstavbě Podle rozměrů se rozlišují cihly malého, velkého a metrického formátu. V současnosti se nejvíce používají velkoformátové příčně děrované cihly, které se pro obvodové stěny vyrábějí se strukturou tenkostěnné mřížky pro dosažení co nejvyššího tepelného odporu. Nová generace bloků kladených na pero a drážku bez přemaltování představuje asi 50% úspory a 15% úspory pracovního času Energetická náročnost výstavby Energetická náročnost na výrobu cihlářských výrobků je vysoká (720 kwh/t), jako palivo se používá převážně zemní plyn, topný olej nebo elektřina. Např. na výrobu pálených cihel na výstavu jednoho rodinného domu se spotřebuje asi MJ paliva, což představuje spotřebu asi l topného oleje nebo m 3 zemního plynu. Při uvedeném 4

5 výrobním procesu se vyprodukuje asi kg oxidu uhličitého. Výroba pálené cihly je tedy v porovnání s nepatrnou energetickou spotřebou na výrobu nepálených cihlářských výrobků neporovnatelně náročnější. (zpracováno dle NAGY, Eugen. Nízkoenergetický ekologický dům. 1. vydání. Bratislava: Jaga, s. ISBN ) 2. 4 Nový pohled Cihla (a kámen) jsou dva tradiční stavební materiály, které obstály ve zkoušce časem. Moderní doba si však žádá moderní přístupy a vysoké požadavky na tepelně izolační vlastnosti materiálů, nutí výrobce k neustálé inovaci. Hranice fyzikálních vlastností materiálů jednotlivě lze již jen obtížně posouvat, nová kvalita může vzniknout jen jejich kombinací. Proto si myslím, že cihly plněné minerální vatou jsou tak právě tou ideální materiálovou kombinací zajišťující optimální vnitřní mikroklima. Mezi oblíbené materiály se v poslední době dostávají také broušené cihly. Tyto cihlové bloky mají zabroušené vodorovné ložné plochy, které umožňují ekonomické použití jen minimálního množství maltovin pro jejich spojení. Úspora malty při využití tohoto systému může činit až 84%, pracnost při zdění je snížena až o 25%. Díky minimu použitých maltovin se výrazně snižuje riziko vzniku tepelných mostů ve spárách a zároveň obvykle nedochází ke znečištění stavby. Samozřejmostí je také kratší doba potřebná k vysychání čerstvě postavených stěn. (zpracováno dle Ekonomické stavby. Rodinný dům. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.zdene-domy.info/?articleslistfrom=5&articleslistcount=5>) Země, oheň, voda a vzduch jsou přírodními zdroji sloužícími při výrobě cihel. Cihla to je tisíciletá tradice s inovacemi, které odpovídají požadavkům na zdravé životní prostředí. Cihla je kouskem přírody přispívá k pohodě a zdraví ve vašem domě. (zpracováno dle Ekologie. Porotherm. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.alstav.cz/ekologie.htm>) 3. Kámen 3. 1 Ekologické hodnocení Ze stavebně biologického hlediska je kámen bezproblémovým materiálem, je recyklovatelný, elektrostaticky se nenabíjí, u některých druhů kamene (žula) se může 5

6 vyskytnout zvýšená radioaktivita. Vzhledem k poměrně malé míře používání v současnosti to však nepředstavuje vážnější problém (s výjimkou pemzy) Použití ve výstavbě Přírodní kámen by se ve výstavbě měl pro omezené zásoby, místní výskyt a pro vysoké nároky na zpracování spíše omezovat. Je však i nadále využitelný jako plnivo do betonu, pro výstavbu gravitačních opěrných zdí, zídek aj Energetická náročnost výstavby Kámen se strukturou velmi pevného spojení minerálů je typický svou tvrdostí, pevností a odolností. Může se uplatnit jako nosný materiál, ale i ve formě obkladů povrchů (stěn a podlah). Pro svou strukturu mají přírodní kameny vysokou objemovou hmotnost ( kg/m 3 ) a vynikající tepelně akumulační schopnosti. Zahřívají se však pomalu (jsou dobrými vodiči tepla) a jejich povrchová teplota se zvýší jen při přímém dopadu slunečních paprsků, proto bývá jejich povrch zpravidla studený. Odolnost kamenů vůči působení vody závisí na jejich kapilární struktuře husté horniny jako žula nebo mramor jsou velmi nepropustné, pískovec a tuf vodu přijímají a vlivem mrazu se jejich povrch může narušovat. Povrchová ochrana kamene je velmi omezená a v principu by se povrch neměl uzavírat ochrannými prostředky. Kámen by se neměl omítat, ani natírat barvami, v nutných případech ochrany proti agresivním vlivům (znečištěnému vzduchu nebo vodě) je zvykem impregnovat je bezbarvými silikonovými živicemi. Pravidelná údržba kamenných povrchů je nezbytná, měly by se čistit od prachu a znečištění, kamenné sokly je třeba v co nejvyšší míře chránit proti působení vody, solí a humusu. (zpracováno dle NAGY, Eugen. Nízkoenergetický ekologický dům. 1. vydání. Bratislava: Jaga, s. ISBN ) 4 Plasty 4. 1 Ekologické hodnocení Surovinovou základnu na výrobu plastů tvoří téměř výlučně neobnovitelné fosilní zdroje a hlavně u ropy jde o vysokou závislost na dovozu a o vysoké náklady na přepravu a zpracování surovin. Mnohé plasty jsou v původním stavu v praxi nepoužitelné (např. PVC), proto se do nich musí přidávat různé příměsi, které zabezpečují jejich tvárnost, měkkost a tažnost, stejně jako odolnost vůči teplu a světlu. Při výrobě se částečně používají látky, které mohou z plastů unikat v průběhu mnoha let užívání do vnitřního prostředí budov (např. polychlorované bifenyly a ftaláty jako změkčovadla nebo benzen a glykoly jako ředidla v lacích), takže je možné ohrožení zdraví osob při výrobě nebo v průběhu výstavby. Během používání mohou z některých plastů vyprchávat zdraví škodlivé látky, jako změkčovadla, ohnivzdorné prostředky, stabilizátory a zbytkové monomery. Jako změkčovadla se například většinou používají ftaláty, které pro spotřebu zatěžují životní prostředí v celosvětovém měřítku. 6

7 4. 2 Použití při výstavbě Díky některým vlastnostem našly plasty uplatnění při nárocích použitého materiálu na nízkou hmotnost, odolnost vůči vodě a agresivním látkám, nízkou hodnotu tepelné vodivosti a dobrou elektrickou izolaci. Některé plasty mají vysokou pevnost v tahu a vysokou hodnotu mezního protažení. Většina plastů je hořlavá. Plasty se vyznačují i vysokým koeficientem tepelné roztažnosti, v závislosti na druhu některé změknou a rozkládají se (mezi teplotou 60 až 200 C. V mnoha oblastech by jejich funkci mohly plnit i jiné materiály. V zájmu jejich uplatnění se mnohé plastové výrobky musí složitým způsobem upravovat, aby se dosáhlo požadované stavebně fyzikální nebo užitkové vlastnosti (např. mikroperforace pojistné hydroizolace střechy z polyethylenu nebo elasticita nátěru na bázi umělé pryskyřice). 4.3 Recyklace Recyklace plastů z oblasti stavebnictví je v praxi téměř nemožná v důsledku od sebe neoddělitelných plastových směsí, příp. spojovacích látek. Negativní dosah výroby plastů na životní prostředí se mnozí výrobci snaží zmírnit argumentem recyklace plastů, která ještě není vyřešená, přece je však třeba zohlednit i kvalitativní vlastnosti tohoto materiálu. Dalším problematickým aspektem používání plastů je jejich odstraňování a likvidace. Odstranění plastů je z ekologického hlediska velmi problematické a škodlivé (např. spalováním PVC vznikají dioxiny velmi toxické látky, které mají karcinogenní a teratogenní účinky). Ukládáním na skládky může PVC ohrožovat životní prostředí uvolňováním těžkých kovů. Při spalování se zhodnocuje jen energetický obsah ropy obsažený v plastu. (zpracováno dle NAGY, Eugen. Nízkoenergetický ekologický dům. 1. vydání. Bratislava: Jaga, s. ISBN ) Seznam použitých zdrojů: [1] NAGY, Eugen. Nízkoenergetický ekologický dům. 1. vydání. Bratislava: Jaga, s. ISBN [2] Betonová střešní taška je levnější a ekologická [cit ]. Dostupné na WWW:<http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/ betonova-stresni-taska-jelevnejsi-a-ekologicka.html> [3] GROGMANN, Jan. Ekologičtější výroba cementu [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.ekobydleni.eu/domy/ekologictejsi-vyroba-cementu> [4] Beton jako moderní a ekologický materiál! [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.dumabyt.cz/rubriky/dum/materialy-a-technologie/beton-jako-moderni-aekologicky-material_22797.html> 7

8 [5] Co je to beton. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.ebeton.cz/encyclopedia-detail/4133/> [6] Ekonomické stavby. Rodinný dům. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.zdene-domy.info/?articleslistfrom=5&articleslistcount=5> [7] Ekologie. Porotherm. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.alstav.cz/ekologie.htm> 8

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Autoři: Ing. Miroslav Hadinec, Lukáš Bouzek, Vanda Seidlová Shary a.s. pro účely projektu FI-IM5/146 OBSAH Úvod... 4 Využití odpadů cesta udržitelného

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu liapornews 3_2006 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Obytné komplexy Nová Harfa a Šafránka Tisíce bytů ze zdiva Liapor Relativně zastaralý bytový fond a nízká průměrná užitná plocha bytu na

Více

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

line mladfkj TEÓRIA ROZVOJ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ DESIGN INTERIÉRU MARKETINGOVÉ STRATEGIE 2010 Sdružení hliněného stavitelství a KTP

line mladfkj TEÓRIA ROZVOJ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ DESIGN INTERIÉRU MARKETINGOVÉ STRATEGIE 2010 Sdružení hliněného stavitelství a KTP line mladfkj line mladfkj TEÓRIA ROZVOJ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ M2 - DEKORÁCIE DESIGN INTERIÉRU MARKETINGOVÉ STRATEGIE 2010 Sdružení hliněného stavitelství a KTP Hliněné omítky Předmluva Hlína

Více

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Předmluva Předkládaná publikace je první ze série příruček, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost bude postupně vydávat.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE vypracoval: Miloš Houdek předmět: Životní prostředí a doprava ročník: první skupina: Pardubice typ studia:

Více

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI Bc. Pavel Kalvas Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STAVEBNICTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Stavebnictví a jeho funkce...8 Zaměstnanost

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C Evropa izoluje nazeleno Styrodur C Tepelná izolace zdí 1 Tepelná izolace Styrodur C 3 2 Tepelné mosty 4 2.1 Geometrické tepelné mosty 5 2.2 Konstrukční a materiálové tepelné mosty 5 2.3 Nepříznivé vlivy

Více