Volejte zdarma: ZELENÁ KANCELÁŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volejte zdarma: 8001 54322 infocz@depot.com www.officedepot.cz ZELENÁ KANCELÁŘ"

Transkript

1 Volejte zdarma: ZELENÁ KANCELÁŘ

2 Vážení přátelé, představujeme vám první vydání ekologického manuálu Office Depot. Doufáme, že vám poskytne všechny potřebné informace, a bude vám tak užitečným pomocníkem na cestě k ekologickému podnikání v rámci trvale udržitelného rozvoje. Myslíme zeleně 1 Slovo ředitele Office Depot Europe s plným nasazením minimalizuje ekologické dopady svých produktů, podniků i služeb. Přáli bychom si, aby se k nám v tomto směru připojili také naši zákazníci a partneři. Proto jsme vytvořili tuto příručku. Chceme se v ní s vámi podělit nejen o vlastní každodenní zkušenosti, ale i o případové studie a mezinárodní příklady ekologického chování. Připomenout vám problémy, kterými se v dnešním prudce se měnícím světě musí zabývat každý podnik, organizace či instituce. Odhalit příčiny antiekologického chování, a naopak vyzvednout přínosy, jichž už bylo v této oblasti dosaženo. Poskytnout vám cenné informace o zelených tématech současnosti. Od celosvětových, jakým je například změna klimatu, až po otázky, na něž dennodenně hledáte efektivní odpověď. Ať už jde o likvidaci odpadů, energetické úspory, maximální zužitkování materiálů či hospodárnou dopravu. Doufáme, že vám budou tyto informace užitečné. Samozřejmě oceníme vaše reakce a vyjádření, zpětnou vazbu, zda vám publikace pomohla k zelenějšímu provozu. S připomínkami a návrhy nás prosím kontaktujte na Připojte se k nám na cestě k ekologickému podnikání a trvale udržitelnému rozvoji. Bart Sasse Managing Director Europe East 1 2

3 2 Globální strategie OD Cílem naší globální ekologické strategie je zelené podnikání. Věříme, že směřování k této metě bude mít z dlouhodobého hlediska pro firmu významný přínos. A to nejen morální, ale i ekonomický. Daná strategie má pět pilířů, z nichž vycházejí jednotlivé konkrétní dílčí strategie, iniciativy a cíle. Priority zachycuje následující schéma WHY GREEN BUY GREEN BE GREEN SELL GREEN TELL GREEN Prepare for Emerging Needs & Take Care of the Planet Ensure a Customer-Focused Assortment Reduce Long-Term Operating Costs Grow Sales & Margin in All Channels Promote & Protect the Office Depot Brand Proč zelená? Chceme předběhnout vývoj, který zákonitě směřuje k ekologickému chování, a zasloužit se o zdraví planety. Prodávat zeleně Podporujeme růst prodejů všemi cestami a zelenými v první řadě. Nakupovat zeleně Při výběru zboží a služeb zohledňujeme vždy ekologické aspekty. Být zelený Redukujeme provozní náklady, omezujeme činnosti, které nejsou šetrné k životnímu prostředí. Mluvit zeleně Propagujeme, obhajujeme a popularizujeme záměry Více informací o naší globální strategii najdete na v části Environmental Programs (Ekologické programy). Cílem naší globální ekologické strategie je zelené podnikání. Věříme, že může mít pro firmu významný přínos, morální i ekonomický. Zelené podnikání 3 4

4 /2 Globální strategie OD Pět pilířů Office Depot v Evropě a proč se jich držíme PROČ ZELENĚ Být schopný dodržovat zákony, Vyhovět potřebám současných i budoucích zákazníků, Zlepšit efektivitu a snížit náklady, Zmírnit rizika ekologických dopadů na firmu i na zákazníky. MLUVIT ZELENĚ Informovat o svých výsledcích klíčové partnery. Vyhlašovat interní šampiony, zvyšovat motivaci ostatních. Podělit se o dobré zkušenosti s kolegy z oboru. Být otevřený a sdílný. Podporovat zpětnou vazbu od partnerů. NAKUPOVAT ZELENĚ Snažit se zjistit, jak se dodavatelé staví k ekologickým aktivitám. Přesvědčit je, že jim bude ekologické chování jen ku prospěchu. Spolupracovat s nimi při hledání nových originálních zelených řešení. Brát v úvahu, jak výrobky po celou dobu své životnosti ovlivňují životní prostředí. U každého produktu zvážit, zda je jeho užívání v souladu se zachováním trendu trvale udržitelného rozvoje. Držet krok s vývojem produktů a služeb neohrožujících životní prostředí. PRODÁVAT ZELENĚ Budovat s partnery dlouhodobé vztahy a zapojit je do rozhodování. Zjistit, co zákazník potřebuje. Snažit se jeho potřeby předvídat. Proniknout do problematiky současné i budoucí poptávky po ekologických produktech a službách. Inovovat a být tak v budoucnu připraven uspokojit všechna ekologická přání klientů. BÝT ZELENÝ Zavést zelenou strategii do praxe. Zapojit partnery. Stanovit si cíle a sledovat jejich plnění. Hledat nové zelené posily ve vlastních řadách. Dbát o soustavnost svých aktivit. Neztrácet nadšení, nepolevovat. Vytvořit pilotní projekty, hledat nové cesty. Naše vize a cíle v Evropě Zavázali jsme se, že naše podnikání bude nejen úspěšné, ale také maximálně ekologické. Že uděláme vše pro zachování trvale udržitelného rozvoje. Chceme svým partnerům i okolí poskytovat něco víc než jen zboží a perfektní služby. Proto usilujeme o minimalizaci ekologických a sociálních dopadů, které naše aktivity, produkty a služby mají. Zelené obzory Naším cílem je: Uvést do denní praxe dlouhodobou strategii, která řeší ekologické a sociální dopady našeho podnikání i produktů, a to po celou dobu jejich životnosti. Vytvořit systémy schopné průběžně monitorovat výsledky ekologických snah o zredukování dopadů našich aktivit na životní prostředí a upozorňovat na nedostatky. Regulovat emise, které naší činností vznikají a pronikají do vzduchu, vody a půdy. Omezovat spotřebu přírodních zdrojů, snižovat množství odpadů a více recyklovat. Inspirovat k ekologickému chování také naše partnery. Podněcovat je k vlastní aktivitě na tomto poli. Podpořit partnery ve snahách o ekologické inovace jejich produktů. Vybízet zákazníky a koncové uživatele, aby řešili ekologické a sociální problémy spojené s jejich vlastním podnikáním. Dodržovat platné ekologické směrnice EU, právní předpisy členských států a regionů. 5 6

5 3 Zelené aktivity českého Office Depot Vracíme přírodě, co nám dává Nabízíme rozsáhlý sortiment výrobků přátelských k životnímu prostředí. Výjimkou není ani náš katalog (100% recyklovaný papír). A také krabice, v nichž od nás obdržíte vybrané zboží (70% recyklovaný papír). Zákazníkům rovněž nabízíme zpětný odběr tonerových a inkoustových kazet. Za dobu existence tohoto recyklačního programu jsme jich v Evropě přijali přes 15 milionů. Ekologicky myslíme i v rámci interních firemních procesů. Jsme zapojeni do systému třídění odpadů EKO-KOM. V roce 2008 jsme v souladu s normou ISO zavedli a úspěšně certifikovali Systém environmentálního managementu. Jako firma obchodující s papíry ve všech jejich podobách se snažíme přírodě alespoň částečně vracet to, co nám poskytuje. Stromy pro život Od roku 2003, kdy projekt Stromy pro život odstartoval, jsme již zeleň obohatili o více než stromů. Děkujeme, že nás v tom svými nákupy podporujete. Každý klient, který objedná papíry určených značek, totiž sází s námi. Brát a dávat Stromy pro život Uvědomujeme si, že každý balík papíru, jenž nám projde rukama, byl kdysi součástí živého stromu Cítíme zodpovědnost, kterou máme k prostředí, v němž všichni žijeme. A chceme přírodě zejména lesům s vaší pomocí pomáhat. Proto za každých 50 prodaných balíků papíru PAPIRIUS nebo OFFICE DEPOT vysazujeme jeden strom. Informace o konkrétních výsadbách včetně fotogalerie najdete na Certifikát Systému environmentálního managemementu ISO a Certifikát EKO-KOM si můžete rovněž stáhnout na 7 8

6 4 OD _ jednička v zelených projektech Naše budovy v Německu Myslíme zeleně, stavíme zeleně. Všechny budovy našich evropských poboček jsou projektovány či renovovány s ohledem na životní prostředí. V Grossostheimu v Německu, stěžejním evropském sídle a distribučním středisku společnosti Office Depot, jsme instalovali řadu technologií, které snižují ekologické dopady provozu budov. Průběžně rovněž usilujeme o zvýšení ekologické inteligence zaměstnanců. Proběhla např. kampaň, v níž prostřednictvím plakátů kolegy vybízíme, aby vypínali elektroniku a recyklovali kancelářský odpad. Toto pracoviště získalo akreditaci ISO14001, což by nebýt značného nasazení, úsilí a pracovitosti našich zaměstnanců nebylo možné. Wim de Goei - Country Manager DACH & BeNeLux Zelená pro všechny K opatřením vedoucím k úsporám energie, která jsme zavedli, například patří: inteligentní energeticky úsporné osvětlení TL5 (s detektorem pohybu a přítomnosti osob), solární ohřev teplé vody, interní logistický systém, který podporuje šetření energií, více denního světla ve skladech (okna v úrovni očí, průhledné segmenty ve střešní krytině), centrálně regulované řízení cirkulace vzduchu v kancelářských budovách. Zelená prodejna Nový TX maloobchod v Austinu je první provozovna společnosti Office Depot v USA, která získala certifikát Rady ekologických budov (Green Building Council, USGBC) v kategorii Moderní ekologický design (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED). Zároveň jsme se tak stali první společností, která pro svou novou výstavbu získala velmi ceněnou precertifikaci. Jednoduše řečeno, zasloužili jsme si takovou důvěru, že nám je certifikát udělován již v době, kdy jsme ještě nekopli do země. Že se zapojíme do programu objemové certifikace, který tato společnost vyhlásila, jsme ostatně avizovali už v roce 2007, kdy firma Office Depot do USGBC vstoupila. Cílem zmíněného programu je napomoci velkým maloobchodním řetězcům získat LEED certifikaci pro všechny pobočky stávající i nové. 9 10

7 _ /4 OD jednička v zelených projektech Zelená energie Belgie Belgická síť Office Depot přehodnotila svou energetickou politiku a zavázala se, že bude elektřinu získávat výhradně z obnovitelných zdrojů. Koncem roku 2007 zahájila s AirEnergy jednání o možnosti instalovat v distribučním středisku v Puurs větrnou turbínu. AirEnergy, která od roku 2008 působí pod názvem Eneco, prošetřila jak možné umístění turbín v regionu, tak sladění výstavby s místním projektem podpory zdrojů obnovitelné energie. V současné době se hledá optimální řešení, které by zajistilo 100% zásobování střediska pouze zelenou energií. Cílem je zejména snížení emisí CO. Jako nejreálnější se zatím jeví kombinace větrné turbíny a fotovoltalických 2 panelů. Zelená energie Zelená prodejna Jak už bylo řečeno, první pobočkou společnosti Office Depot, která získala LEED certifikaci od USGBC, je prodejna v Austinu v Texasu. Tato zelená provozovna ovlivňuje životní prostředí mnohem méně než jiné budovy obdobné velikosti. Má výrazně nižší spotřebuje energií i vody a několikanásobně nižší produkci emisí a dalších nežádoucích látek. Ke specifickému vybavení zeleného obchodu patří: energeticky efektivní osvětlení T5 v celém obchodě, přes 50 aktivních střešních oken Ciralight Sun-Tracker (reagují na pohyb slunce, a zajišťují tak dostatek přirozeného denního světla zhruba 90 % rozlohy obchodu), solární panely na střeše pokrývají asi 10 % energetické spotřeby provozovny a 100 % spotřeby světelného loga a vývěsního štítu na budově, světla se senzory pohybu (když v místnosti nikdo není, automaticky zhasínají), účinné a úsporné vytápění, klimatizace a ventilace, dokonalá izolace, ocelové povrchy i regály jsou z 85 % vyrobeny z recyklované oceli, efektivní zařízení pro 40 % redukci spotřeby vody, leštěné betonové podlahy vyrobené ze 30 % z recyklovaného materiálu, efektivní membrána ve střeše zabraňující pohlcování slunečního tepla (vzduch v interiérech se neohřívá a snižuje se nutnost klimatizace). BOSS Federation Industry Awards V letech 2007 a 2008 udělila British Office Supplies and Services (BOSS) společnosti Office Depot prestižní cenu za přínos k ochraně životního prostředí BOSS Federation Environment Award. Prokázali jsme, jak může firma fungovat ekologicky na základě projektů a iniciativ, které efektivně zvyšují kvalitu péče o životní prostředí, a to nejen v podniku samotném, ale i ve firmách klientů. European Office Products Awards Poprvé získala naše společnost prestižní mezinárodní cenu Environmental Responsibly Award v roce Pak ještě dvakrát po sobě. Cena je udělována ve známém každoročním klání European Office Products Award. Není to poprvé, co společnost Office Depot přesvědčila porotu o svém důkladném a zapáleném přístupu k ekologii. Office Depot je bez nadsázky v tomto oboru průkopníkem, zaznělo v závěrečné řeči

8 5Zelené produkty a jejich ikony Jak poznat, že jdeme s trendem trvale udržitelného rozvoje? Máme na to indikátory! Vytvořili jsme seznam indikátorů zelenosti produktů. Jen tak můžeme do našeho katalogu zařazovat výrobky, u nichž jsme si absolutně jistí, že splňují veškerá ekologická kritéria. Že jsou například biologicky rozložitelné, recyklovatelné ap. Že jdou s trendem trvale udržitelného rozvoje Dovolte, abychom vás s nimi seznámili. U mnohých jsou uvedena také poznávací znamení, podle nichž se můžete snáze orientovat. V některých případech odkazujeme na běžná značení a certifikáty, které jsou již známé snad všude ve světě. Přehled zelených symbolů: Biologická rozložitelnost Tekuté i pevné výrobky, které se v přírodě samovolně rychle rozloží a jsou beze zbytku a poškození životního prostředí vstřebány. > Hydro-biologicky rozložitelné látky. Možnost opakovaného dobíjení Nabíječky a dobíjitelné baterie ekologická náhrada za baterie na jedno použití. > Optimální jsou nabíječky, které uživateli signalizují, že má již nabito a může přístroj odpojit od zdroje energie. Opětovná plnitelnost Produkty, které nahrazují předměty na jedno použití a jsou dostupné v co nejmenších baleních obsahujících několik náhradních náplní. > Produkty znovu naplněné samotným výrobcem nebo s možností získat náhradní náplně. A to jak již při samotné koupi, tak v době pozdějšího užívání. Náplně jsou netoxické a vyrobené z prověřených, obecně dostupných zdrojů, kterým nehrozí vyčerpání. Balení náplní je co nejúspornější a recyklovatelné. Přepisovatelnost CD, DVD a Flash média snižují spotřebu papíru a umožňují opakované používání. > Tato média se prodávají v co nejmenších obalech vyrobených na polymerové bázi. (Tzv. PCR, které má větší než 30 %recyklovatelnost.) Recyklovatelnost Výrobek je po použití spotřebiteli z více než 30 % recyklovatelný. >Tuto podmínku splňují výrobci, jež jsou držiteli certifikátů, jako jsou např. EU Flower, Nordic Swan a Blue Angel. Zelené symboly 13 14

9 /5 Zelené produkty a jejich ikony Každoroční kontrola indikátorů ekologičnosti jednotlivých výrobků je pro Office Depot samozřejmostí. S její pomocí zjišťujeme, zda splňujeme požadavky trhu. Ověřujeme si, zda jsme progresivní, ctíme zásady trvale udržitelného rozvoje a jdeme s dobou. Počet našich indikátorů pochopitelně není konstantní. Narůstá s požadavky a reakcemi firemních partnerů. Tak rychle, jak je potřeba, aby se nám všem zelenilo. Ekologické indikátory S minimem chemických látek Výrobky nevystavují uživatele možnému působení škodlivých chemických složek. > Produkty s důvěryhodnou certifikací Global Eco obsahují výrazně nižší množství nebezpečných látek než výrobky s obdobnými certifikáty, jako jsou např. MSDS (bezpečnostní list Material Safety Data Sheets) nebo IT-EcoDeclaration. Dobrý původ Indikátor, který nám sděluje, že výrobek obsahuje dřevěná vlákna ze stromů z certifikovaných, tedy dobře a zodpovědně obhospodařovaných lesů. > Certifikace FSC či PEFC. Vytvořeno pro recyklaci Popelnice, tašky a krabice podporující ekologické chování. > Po použití spotřebitelem větší než 30% možnost recyklace, s níž je při vývoji výrobku počítáno již od samého počátku. Zpracování bez chloru Papírenské výrobky bělené bez použití chloru a jeho sloučenin. > Eliminaci nebezpečných chemikálií zaručuje certifikát Global Eco nebo obdobné označení, např. bezpečnostní listy MSD (Material Safety Data Sheets) nebo IT-EcoDeclaration. Obnovitelnost zdroje energie Možnost solárního či manuálního pohonu výrobku. Výroba z toho, co již bylo vyrobeno Produkty, k jejichž výrobě posloužily doposud kvalitní komponenty z již použitého zboží. > Více než 30 % váhy tvoří materiál z předchůdce dané věci. (Certifikace např. EU Flower, Nordic Swan nebo Blue Angel.) Energetická úspornost Kancelářská technika a osvětlení s minimální spotřebou. > Tato zařízení spotřebují o 10 % méně energie než srovnatelné výrobky. Jednou ze záruk úspor je automatické vypínání v nepřítomnosti či za nečinnosti pracovníků. (Testováno dle protokolů používaných u systémů, jako je např. Energy Star.) Ekologická proaktivita > Tento indikátor signalizuje míru zaujetí výrobců pro věc ochrany životního prostředí. Symbolizuje jejich zvýšené úsilí v oblasti zachování trvale udržitelného rozvoje a zavádění ekologických opatření. Vědomí odpovědnosti firmy za dopady její činnosti. Odpovědné obchodování > Tento indikátor je pro spotřebitele zárukou, že výrobek většinou jde o potraviny a nápoje vznikl za férových podmínek. Označuje zejména produkty z rozvojových zemí. Vypovídá o tom, že při jejich zpracování nebyly porušeny etické normy, i tom, že zaměstnanci kromě náležité peněžité odměny získali také mnohá sociální zvýhodnění

10 6Zelené produkty Office Depot Bločky pastel recyklované bločky i obal vyrobeny ze 100 % recyklovaných papírových vláken ve 4 pastelových barvách Réxgrip Begreen ekologický výrobek ze 78 % recyklovaný Kacelářské doplňky 100 % recyklovatelné výrobky bez obsahu chemických barviv Tabule korková ekologická plně recyklovatelná, jednoduše se rozebere a různé materiály dáte do separovaného sběru Kacelářské Fairtrade občerstvení produkty pěstované podle zásad ekologického zemědělství a spravedlivého obchodu Fair Trade Když vám záleží na životním prostředí Vysoce kvalitní recyklovaný papír vhodný univerzální Zelené produkty použití. Kompletní nabídku zelených produktů naleznete na

11 7Naši dodavatelé V rámci usilování o zelenější svět jsme se pro ekosnahy pokusili získat také dodavatele společnosti Office Depot. S úspěchem je vybízíme, aby přicházeli s výrobky, které uspokojí rostoucí poptávku po zboží ohleduplném k životnímu prostředí. Doporučujeme jim zaměřit se například na: Zvýšení počtu výrobků z materiálu z tzv. zodpovědně spravovaných lesů (např. produkty s certifikací FSC, PEFC). Posílení podílu recyklovaných či alespoň recyklovatelných surovin ve výrobcích, které prodáváme. Snížení množství obalového materiálu. Zvýšení podílu recyklovaných složek v obalových materiálech. Vývoj biologicky rozložitelných obalů. Vývoj výrobků, které při výrobě, vlastním užívání i po ukončení životnosti nemají destruktivní vliv na okolí. Využívání samoregulace v elektronických zařízeních za účelem snížení jejich energetické spotřeby. Optimalizaci logistického systému dodávek do našich poboček a zákazníkům, a to včetně frekvence, efektivity a kapacitní náročnosti. Zelení partneři Náš zelený dodavatelský řetězec V roce 2008 Office Depot Europe vstoupila do Sedexu (the Supplier Ethical Data Exchange). Jde o neziskovou organizaci sdružující podniky, které se snaží o soustavné zlepšování obchodní etiky svých dodavatelů i klientů. Sedex v roce 2001 založily společnosti, které si uvědomovaly nutnost vzájemné spolupráce a sjednocení sociálních standardů a etických norem firem propojených v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Cíle jsou dva: Ulevit dodavatelům, kteří byli opakovaně podrobováni auditům, a podpořit zvýšení pracovních standardů závodů na celém světě. Náš vstup do Sedexu byl motivován snahou intenzivněji rozvíjet program společenské odpovědnosti firmy, který jsme zahájili v roce

12 8 Pět 1Likvidace odpadů klíčových oblastí pro zachování trvale udržitelného rozvoje Odpad v Evropské unii Každý jednotlivec, společenská organizace či firma, všichni produkují odpad. Je však v našich silách jeho množství razantně zredukovat, a co zbude, zpracovat pro další využití. Nakládání s odpady v souladu se zásadami zachování trvale udržitelného rozvoje se týká každého z nás, váš podnik nevyjímaje. Odpad je zákonitým důsledkem jakékoli činnosti. Státy Evropské unie jsou pilné ročně likvidují 1,3 miliardy tun odpadků (přibližně 40 milionů tun připadá na nebezpečné odpady). A tato čísla rostou: Za pět let cca o 10 %. Odpad je většinou spalován nebo odvážen na skládky. Oba typy likvidace zatěžují životní prostředí. Spalovny emisemi, skládky mimo jiné uvolňujícími se skleníkovými plyny a průsaky pesticidů do zeminy a spodních vod. Odpady ohrožují zdraví lidí, flóry i fauny. Množství odpadu vyprodukovaného na území Evropy se v letech zvýšilo o 10 %. Každoročně je v EU zlikvidováno přibližně 1,3 miliardy tun odpadů. (Zdroj: OECD.) Nejpreferovanější varianty Nejméně přijatelné varianty Prevence Minimalizace Opětovné využití Recyklace Energetické zhodnocení Likvidace Prevence vzniku odpadů je nejúčinnější. Avšak v masovém měřítku prakticky nerealizovatelná. Hierarchie schematicky zachycuje, jak by jednotlivé alternativy likvidace odpadů vítalo naše životní prostředí, kdyby si mohlo poručit. Každý přechod na vyšší stupeň má citelný efekt: finanční úspory, snížení spotřeby a vytěžování energetických zdrojů, zlepšení pověsti subjektu, který likviduje. A zejména hlubší úlevný výdech přírody. Obecně lze shrnout: Cílem je získat co nejvíce užitku. Z každého výrobku, z každé dávky elektřiny, obláčku plynu či jiného zdroje energie. Ale vytvořit přitom co nejméně odpadů. Jak si zezelenit kancelář? Existuje mnoho způsobů, jak se stát lídrem v ochraně životního prostředí. Na žádný ale nikde neobjevíte spolehlivý, pevně daný recept. Určete si okruhy, které jsou z hlediska zachování trvale udržitelného rozvoje důležité pro vaše podnikání. V jejich rámci si stanovte priority. Zapojte do řešení povolané osoby. A nepolevujte. Rakousko a Belgie recyklují více než 50 % svého odpadu. Přibližně 50 % komunálního odpadu ve Švédsku a Dánsku je spalováno energií z rostlinného bioodpadu. V České republice je možné zapojit se do systému ekologické likvidace obalů z odpadů EKO-KOM. Recyklace 21 22

13 /8 Pět klíčových oblastí 2 Skleníkové plyny a plýtvání energií Energie mrazivého oteplování Klimatické změny jsou největší ekologickou výzvou, s níž se dnešní svět potýká. Jejich příčinou jsou emise skleníkových plynů. Způsobují zvyšování teploty, což může mít drtivý dopad na ekosystém planety. Kjótský protokol definuje šest hlavních škůdců: oxid uhličitý, metan, oxidy dusíku, perfluorouhlovodíky, fluorid sírový a hydrofluorouhlovodíky. Nejznámější je oxid uhličitý. Skleníkové plyny vznikají především spalováním nafty, benzinu či uhlí. Evropa již dováží polovinu potřebné energie a podle odhadů to do roku 2030 budou dvě třetiny. Okamžité řešení je jediné: Snížit poptávku po energii. Méně odebírat, více využívat. Začněte analýzou vlastní spotřeby, zjistěte, kde můžete uspořit. Zpomalíte vyčerpání zdrojů i klimatické změny. Předpoklad: 20 % zvýšení energetické hospodárnosti do roku 2020, 13 % snížení spotřeby. Výsledek: snížení emisí cca o 780 milionů tun/rok, úspory 100 miliard EUR/rok. IT servery v Evropě spotřebovávají až 1,5 % elektřiny, kterou má tento kontinent ročně k dispozici, tj. energii v hodnotě cca 4,8 miliardy EUR. Pokud nebudou učiněna protiopatření, tato částka se v letech zdvojnásobí. Jaderná energie je zdrojem 30 % elektřiny EU. Jde o nejdostupnější zdroj, navíc s nízkými emisemi. Zelené zásoby 3 Martyrium s materiály Co jsou to materiály? Slovo materiál může ve firmě označovat prakticky cokoli. Od kávy přes traverzy či chemikálie až po hygienické kapesníčky. Co firma, to jiné stěžejní materiály. Pro banku budou důležité např. papíry, nábytek a kancelářské potřeby. Pro stavební společnost beton, cihly, dřevo, kov Ač jde o různorodé společenství, všechny materiály nějak ovlivňují kvalitu životního prostředí. Některé citelně, jiné zanedbatelně. Vždy je však dobré vědět jak působí

14 Na co si dát zejména pozor /8 Pět klíčových oblastí Skleníkové plyny Všechny materiály obsahují složky, z nichž se mohou uvolnit skleníkové plyny, které přispívají ke klimatickým změnám. Voda Všechny materiály obsahují vodu, která může mít negativní dopad na místní životní prostředí. Biodiverzita Získávání materiálů z neověřených zdrojů (například z nelegálně těženého dřeva) může ohrozit některé rostlinné či živočišné druhy. Odpad Při zpracování jakéhokoli materiálu dochází k tvorbě odpadů. A samy materiály se na konci svého životního cyklu stanou odpady. Nežádoucí vedlejší produkty Životní prostředí mohou citelně poškodit také vedlejší produkty výrobního procesu. Například při výrobě papíru s použitím chloru dochází k uvolňování toxických dioxinů. Společenské dopady Každý materiál má svůj původ. Někde vznikl, někdo jej sklidil, vytěžil, zpracoval Do této kategorie proto spadá problematika dodržování lidských práv, pracovních standardů a vliv zhoršeného životního prostředí na místní komunity. Ohrožení zdraví a bezpečnosti práce S používáním některých materiálů například chemikálií a rozpouštědel jsou spojena četná zdravotní a bezpečnostní rizika. Berte tyto vlivy v potaz při koncipování svých zelených nákupních strategií. Minimalizujete tak škody, jež může vaše podnikání způsobit nejen přírodě, ale i nám všem. Praktikujte nákupní hierarchii Zvažujte, co doopravdy potřebujete a co nikoli. Při každém nákupu si položte otázku: Je skutečně nevyhnutelné, abych to koupil? To, co již zakoupíte, po použití recyklujte. Přemýšlejte o svých dodavatelích Spolupracujte pouze s těmi dodavateli, pro které je ochrana životního prostředí neodmyslitelnou součástí firemní kultury. Spolupracujte se svými dodavateli Spojení vašich snah umocní zelené výsledky. Partneři vám mohou doporučit nová řešení, poskytnout inspiraci i pomoc Naslouchejte zelené 25 26

15 /8 Pět klíčových oblastí Rozhodujte se při nákupech podle zeleného klíče Doporučujeme: Vybírejte oděvy, které je možné prát s menší spotřebou energie (při nižších teplotách), a berte v úvahu i typ použitých vláken (upřednostňujte přírodní). Kupujte barvy a laky bez rozpouštědel. Dávejte přednost produktům, jež jsou snadno recyklovatelné a byly s tímto záměrem vyvíjeny. Nenechte si vyrábět nábytek na zakázku. Je materiálově náročnější, při výrobě nelze rutinně aplikovat ekologické standardy. Soliterní charakter produktu navíc snižuje pravděpodobnost, že bude využit i těmi, kdo přijdou po vás. Pokud je to možné, volte výrobky ze dřeva akreditovaného Forest Stewardship Council (FSC) viz obr. 1. Upřednostňujte výrobky označené Fair Trade, mezinárodním symbolem spravedlivého obchodu viz obr. 2. Vybírejte si papír, při jehož výrobě nebyl použit chlor. Preferujte elektroniku na solární energii, ochráníte tak přírodu od vybitých baterií. Kupujte výrobky s vyměnitelnými náplněmi (např. propisky). Přemýšlejte o používání renovovaných výrobků např. elektrické motory, tonery do tiskáren, kancelářské přepážky, nábytek a různá zařízení (např. kopírky). Vždy vybírejte kvalitnější produkty s delší životností. Nakupujte elektronicky Používejte katalogy v elektronické podobě. Šetříte tím lesy, omezujete spotřebu tiskařských barev, paliva potřebného na dovážku a předcházíte vzniku zbytečného odpadu. Dávejte si pozor na chybějící označení Všichni evropští výrobci elektroniky jsou povinni uvádět informace o energetické účinnosti svých produktů. Od klimatizací po žárovky. Zelená spotřeba obr. 1. obr. 2. Pracujte úsporně Neplýtvat! To je základní pravidlo, jehož dodržování napomáhá k zachování trvale udržitelného rozvoje a vašeho podnikání. A to vždy a všude. I v nejskromnější kanceláři. Ujistěte se, že užíváte výrobky dle instrukcí dodavatele. Ať už se týkají vyloučení zdravotních a bezpečnostních rizik, optimálního způsobu užívání či minimalizace odpadů. Cest k úsporám je mnoho

16 Tipy pro úspěšný začátek /8 Pět klíčových oblastí Podporujte hospodárné využívání IT zařízení. Doporučte zaměstnancům, aby v nepřítomnosti vypínali počítače i jejich přídavná zařízení, a snižovali tak spotřebu energií. Eliminujte možná zranění na pracovišti. Přihlížejte k ergonomickým vlastnostem vybavení. Omezte tisk. Pořiďte větší monitory, poučte zaměstnance. Využívejte funkci oboustranného tisku. Podporujte opětovné používání již potištěného papíru. Je-li druhá strana volná, využijte ji na poznámky, kopie konceptů či tisk faxů. Pořiďte si jako alternativu k tabulím s velkými trhacími bloky také tabule smazatelné. Využívejte elektronické prezentační programy. Zapomeňte na papírové oběžníky. Dejte přednost ům a nástěnkám. Projděte harmonogramy oprav, smlouvy o údržbě a prodloužených zárukách. Prodloužíte tak životnost firemního vybavení. Zajistěte správnou likvidaci materiálů. Zkontrolujte například dodavatele, zda: a) je vaše elektronika likvidována v souladu s příslušnými předpisy (WEEE), b) jsou chemikálie likvidovány dle pokynů výrobce, c) je vše, co lze recyklovat, skutečně recyklováno. 4 Doprava Doprava versus životní prostředí Doprava je zásadní pro ekonomický rozvoj a růst. Generuje 10 % hrubého domácího produktu (HDP) a v Evropské unii vytváří více než 10 milionů pracovních míst. Zároveň však stále intenzivněji přispívá ke klimatickým změnám. Silniční doprava má na svědomí přibližně 28 % celkového objemu evropských emisí oxidu uhličitého (CO 2). Rovněž sílí negativní vliv letecké dopravy a přepravy. V EU je 44 % zboží přepravováno po silnici, 39 % lodní dopravou, 10 % po železnici a 3 % vnitrozemskými vodními cestami. V osobní dopravě rovněž dominují silnice s 81 %, železnice pokryjí pouhých 6 %. Odklon přepravy ze silnic na ekologičtější cesty je jedním z hlavních cílů zelené dopravní politiky. Není firmy, jejíž zaměstnanci by někam nejezdili a něco nepřepravovali. Je-li pro vás doprava alfou a omegou, měli byste se zaměřit na optimalizaci těchto procesů. Ekologický vozový park Pokud vlastníte rozsáhlejší vozový park, přetvořte ho do zelena. Preferujte novější a menší vozy, které mají zpravidla nižší spotřebu i emise. Logistika Odpovídáte za přepravu svých výrobků? Zaměřte se na zdokonalení logistiky. Palivo spolyká u silniční dopravy minimálně 30 % provozních nákladů. Toto číslo lze snížit. Stačí najít alternativní způsob přemisťování. Osoba, která letí z Evropy do New Yorku a zpět, vyrobí cca 1,5 až 2 tuny CO 2. Jde přibližně o stejné množství, jaké průměrný Evropan za rok vyprodukuje při vytápění. Zelené hemžení 29 30

17 /8 Pět klíčových oblastí 5 Voda Voda je základ. Nepostradatelná je například pro většinu potravinářských či farmaceutických firem. Organizace, pro něž je voda zdánlivě okrajovou záležitostí, se mohou domnívat, že se jí nemusejí zabývat. Tento přístup může mít katastrofální dopady. A naopak: Pokud pochopíme, že je každá kapka součástí globálního ekosystému a je třeba o ni pečovat, voda se nám odmění. Snížíme její spotřebu, a tudíž i náklady, získáme zelenou image, a především budeme připraveni na budoucnost. Například na omezení, jež se mohou objevit v souvislosti s klimatickými změnami. Voda pod drobnohledem Monitorování vody (její spotřeby, původu, míry znečištění ap.) je ve firmách stále běžnější záležitostí. Podnikům pomáhá najít tzv. kritické body, kde je s vodou spojen nějaký problém. Může jít jak o ohrožení firmy, tak životního prostředí vůbec. Podobně jako u skleníkových plynů neexistuje v této oblasti žádná univerzální měřicí metoda zaručující přesné výsledky, na jejichž základě by bylo možné aplikovat jednotný účinný postup. Existuje však několik nástrojů a návodů, které vám mohou napomoci. Například Globální nástroj pro řízení vody Světové podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj (WBCSD). Slouží k analýze spotřeby vody ve firmách a posuzování možných rizik spojených s jejím užíváním. Oprava kapajícího kohoutku může ušetřit až 5000 litrů za rok. Více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, více než 2,4 miliardy nemají k dispozici ani základní hygienické zařízení. Přibližně 60 % dostupných světových zásob pitné vody vlastní méně než 10 zemí. Od roku 1950 se počet obyvatel planety zdvojnásobil. Spotřeba vody vzrostla šestinásobně. Každá šestá osoba, tj. 1,1 miliardy lidí, nemá přístup k čisté vodě. Vzácná voda Řetězce vody Ke spotřebě vody dochází v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Všechny výrobky a suroviny, které nakupujete, obsahují integrovanou vodu (byla například využita při jejich výrobě). Může pocházet z místního zdroje, ale i z druhého konce světa. Různé výrobky a suroviny obsahují různé množství integrované vody. Například jedna dávka kávy, kterou si právě sypete do šálku, potřebovala ke svému vzniku 140 litrů vody. V každém automobilu je vaším spolujezdcem litrů. Jen mikročip je skromný k jeho výrobě stačí 32 litrů. Pro mnoho podniků může být to, jak hospodaří s vodou další subjekty v daném dodavatelsko-odběratelském řetězci, velmi podstatné. Firma, která usiluje o vedoucí postavení v oblasti ochrany životního prostředí, bude spolupracovat jen s dodavateli, kteří mají k vodě odpovědný přístup. Ti by si proto měli být vědomi, že péče o vodu není pouhým zeleným hobby, ale jednou ze základních podmínek jejich prosperity. Okolnosti navíc přejí připraveným. Firmy, které o svou vodu pečují, nejsou v případě hydroproblémů jakéhokoli typu zaskočeni

18 Stromy pro život Uvědomujeme si, že každý balík papíru, jenž nám projde rukama, byl kdysi součástí živého stromu Cítíme zodpovědnost, kterou máme k prostředí, v němž všichni žijeme. A chceme přírodě zejména lesům s vaší pomocí pomáhat. Proto za každých 50 prodaných balíků papíru PAPIRIUS nebo OFFICE DEPOT vysazujeme jeden strom. Od roku 2003, kdy projekt Stromy pro život odstartoval, jsme již českou zeleň obohatili o více než stromů. Děkujeme, že nás v tom svými nákupy podporujete. Každý klient, který objedná uvedené papíry, totiž sází s námi. zelené plíce planety

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014)

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT! Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Životní prostředí 2 Obsah (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Kampaň 3 Efektivní využití zdrojů 4 Co je to? 4 Proč

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace Životní prostředí Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce se zachováním naší konkurenceschopnosti 2 P O L I

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost

Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost Udr iteln st Zpráva za rok 2014 Značku Parker najdete všude, kde se něco pohybuje. Poskytujeme vysoce přesná inženýrská řešení pro širokou škálu aplikací v oblasti mobility, průmyslu a letectví. S ročními

Více

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011 Obsah Plzeňský Prazdroj si klade za cíl rozvíjet své podnikání tím správným směrem. Dosahujeme co největší úspěch, abychom mohli naplňovat očekávání našich spotřebitelů,

Více

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010 Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TNI 01 0964 idt CEN Guide 4:2008 idt ISO Guide 64:2008 Guide for addressing

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

FORPRINT. Vlajková loď ekologie. OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru.

FORPRINT. Vlajková loď ekologie. OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru. FORPRINT Magazín o papírech, technologiích a materiálech pro tisk Zima 2009 Vlajková loď ekologie OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru. Novinka Revive OSPAP

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti Zpráva o společenské odpovědnosti 2009 2009 O společnosti 2 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Dosažené výsledky v roce 2009 6 Podpora odpovědné konzumace alkoholu 8 Minimalizování dopadů na životní prostředí

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru.

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru. 1 Editorka: Jana Tesařová Odborné konzultace: Yvonna Gaillyová, Jiří Koželouh, Ivo Kropáček, Marie Křiváková, Stanislav Kutáček, Petr Ledvina, Marie Valčíková, Radim Vítek Ilustrace: Rostislav Pospíšil

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů

Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů Ing. Marcel Pavelka API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Červen 2010 Obsah Úvod... 3 Cíle a východiska studie... 4 Představení společnosti

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více

Technologie šetří přírodu i náklady. Rozhovor Passerinvest GROUP a inteligentní budovy. Na jedné lodi se společností ČEZ o elektromobilitě

Technologie šetří přírodu i náklady. Rozhovor Passerinvest GROUP a inteligentní budovy. Na jedné lodi se společností ČEZ o elektromobilitě Rozhovor Passerinvest GROUP a inteligentní budovy Na jedné lodi se společností ČEZ o elektromobilitě Hi-tech raketový pohon budoucnosti Jedinečný po všech stránkách 4/2013 Na recyklovaný papír vytiskla

Více